Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, Σας αποστέλλω συνημμένα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, Σας αποστέλλω συνημμένα:"

Transcript

1 Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, Σας αποστέλλω συνημμένα: 1. Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) που μας απέστειλε η ΓΣΕΕ στις 21/12/10, σε ηλεκτρονική μορφή, Το νέο ΠΔ πρόκειται να αντικαταστήσει το παλαιό ΠΔ 40/97, που αφορούσε τα ΕΣΕ. Το ΠΔ 40/97 μετέφερε και ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία 94/45. Ήδη έχει ψηφιστεί και ισχύει η νέα ευρωπαϊκή οδηγία 2009/38 σε αντικατάσταση της παλαιάς οδηγίας 94/45 για τα ΕΣΕ. Η νέα οδηγία 2009/38 πρόκειται να γίνει νομοθεσία του ελληνικού.κράτους με το νέο ΠΔ. Το σχέδιο αυτό έχει συνταχθεί από επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας, στην οποία μετέχει η κα Καζάκου της νομικής υπηρεσίας της ΓΣΕΕ ως εκπρόσωπός της ΓΣΕΕ. 2. Σχετικά κείμενα (παλιά και νέα οδηγία κ.λ.π) καθώς και το προσχέδιο των θέσεων της ΟΒΕΣ της 26/4/10 για το νέο ΠΔ που η ΟΒΕΣ έστειλε στις σε πολλούς συνδικαλιστές και στη Νομική Υπηρεσία της ΓΣΕΕ στις 21/4/2010. Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση να μεταφέρουν και να ενσωματώσουν την νέα οδηγία 2009/38 για τα ΕΣΕ μέχρι τις 5/6/2011 ώστε να γίνει εθνικός νόμος του κράτους τους. Επειδή όμως, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη δεν ισχύουν οι ίδιοι νόμοι, η οδηγία επιτρέπει παρεκκλίσεις από χώρα σε χώρα σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι θα υπάρξουν πολλοί εθνικοί νόμοι για τα ΕΣΕ, ένας για κάθε χώρα, που θα στηρίζονται όμως όλοι στη νέα οδηγία 2009/38. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με την παλαιά οδηγία 94/45 για την οποία είχαμε πολλούς εθνικούς νόμους. Στην Ελλάδα η μεταφορά της νέας οδηγίας 2009/38 θα γίνει με το νέο ΠΔ. Είναι χρήσιμο να γίνει μια διευκρίνιση για τις επιπτώσεις της παλαιάς και της νέας οδηγίας καθώς και των αντίστοιχων εθνικών νόμων της κάθε χώρας. Πρώτα, στα ΕΣΕ ως ανεξάρτητες νομικές προσωπικότητες και ύστερα στα μέλη των ΕΣΕ ως μεμονωμένα άτομα. Συγκεκριμένα για ένα ΕΣΕ, ως ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα, ισχύει κατά αρχήν ο νόμος για τα ΕΣΕ της χώρας όπου έχει έδρα η μητρική εταιρεία. Ο νόμος αυτός αποτελεί μεταφορά της παλαιάς οδηγίας 94/45 ή τώρα της νέας οδηγίας 2009/38 στο δίκαιο της κάθε χώρας. Μερικές όμως από τις διατάξεις της παλαιάς και της νέας οδηγίας και ειδικότερα οι διατάξεις που αφορούν τα μέλη του ΕΣΕ ως άτομα, ισχύει ο νόμος για τα ΕΣΕ της χώρας προέλευσης του μέλους του ΕΣΕ π.χ. ο τρόπος εκλογής μελών καθορίζεται από τον εθνικό νόμο για τα ΕΣΕ της κάθε χώρας μέλους.. Πιο συγκεκριμένα, όλες οι διατάξεις του νέου ΠΔ θα ισχύουν για όλα τα ΕΣΕ που θα συσταθούν στην Ελλάδα, από πολυεθνικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα (κυρίως από τον χώρο των τραπεζών), ενώ μερικές μόνον από της διατάξεις του, όπως τρόπος εκλογής μελών, προστασία συνδικαλιστικών εκπροσώπων, άδειες κλπ θα ισχύουν για όλους τους Έλληνες, οι οποίοι είναι μέλη ΕΣΕ, ανεξάρτητα από το εάν η μητρική πολυεθνική εταιρεία στην οποία εργάζονται έχει έδρα εντός ή εκτός Ελλάδας. Και τώρα μερικές παρατηρήσεις, συμπληρωματικές στις παρατηρήσεις της ΟΒΕΣ της 26/4/10, οι οποίες όμως στηρίζονται σε αυτές, για το πώς θα κατοχυρωθούν καλλίτερα τα δικαιώματα των εργαζομένων που αναφέρονται στην νέα οδηγία για

2 ενημέρωση και διαβούλευση. Ας μη ξεχνάμε ότι σκοπός της νέας οδηγίας είναι ο εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση (εισαγωγική εκτίμηση 7 της νέας οδηγίας) Μια πρώτη παρατήρηση αφορά τις διατάξεις της οδηγίας, οι οποίες από μερικούς μπορεί να θεωρούνται ότι πρέπει να είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη. Εσφαλμένα μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι αυτές δεν μπορεί να διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα προς το συμφέρον των εργαζομένων. Συγκεκριμένα η νέα οδηγία έχει ως υπόβαθρο το άρθρο 27 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε εισαγωγική εκτίμηση 46 της νέας οδηγίας, η οποία δεν υπήρχε στην παλαιότερη οδηγία 94/45) και αποσκοπεί στο να εκσυγχρονισθεί η κοινοτική νομοθεσία που διέπει την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς σε διακρατικό επίπεδο, με σκοπό να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων ενημέρωσης των εργαζομένων και διαβούλευσης με αυτούς σε διακρατικό επίπεδο, να αυξηθεί το ποσοστό των ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων που έχουν συσταθεί, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη συνεχή λειτουργία των υφισταμένων συμφωνιών, να επιλυθούν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας 94/45/ΕΚ και να αντιμετωπισθεί η ανασφάλεια δικαίου που προκαλείται από ορισμένες διατάξεις ή από την απουσία διατάξεων και να εξασφαλισθεί καλύτερη διασύνδεση των κοινοτικών νομικών πράξεων στον τομέα της ενημέρωσης των εργαζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς.. (εισαγωγική εκτίμηση 7 της νέας οδηγίας) Το γεγονός αυτό όμως σημαίνει ότι, ή νέα οδηγία θέτει μόνο ένα ελάχιστο όριο στις απαιτήσεις, που πρέπει να καλύπτει ή ενημέρωση και η διαβούλευση των εκπροσώπων των εργαζομένων σε διακρατικό επίπεδο. Άρα, προφανώς δεν απαγορεύει στην κάθε χώρα μέλος να θέτει πρόσθετους όρους για την καλλίτερη ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων Ακόμα περισσότερο, αν οι όροι αυτοί εδράζονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία και πρακτική. Για παράδειγμα, ο Νόμος 1767/88 (άρθρο 11) για τα εργασιακά συμβούλια προβλέπει συνάντηση εκπροσώπων των εργαζομένων με τον εργοδότη κάθε δύο μήνες., ο Ν κάθε μήνα, ενώ η οδηγία προβλέπει υποχρεωτική συνάντηση με τον εργοδότη κάθε χρόνο. Γιατί να μη προβλέπει το νέο ΠΔ για τα ΕΣΕ συχνότερες συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων των εργαζομένων και του εργοδότη; π.χ. κάθε δύο μήνες; Πως θα γίνει αυτό; Δεύτερον, από το 1996 μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Πρώτα από όλα, η νέα οδηγία για τα ΕΣΕ, αντικαθιστά την παλαιότερη οδηγία με το ίδιο αντικείμενο και έχει στόχο να βελτιώσει την θέση των εργαζόμενων στις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης σε σχέση με την παλαιά οδηγία, ώστε οι διαδικασίες αυτές να είναι πιο αποτελεσματικές. Αν η παλαιά οδηγία είχε κριθεί ικανοποιητική δεν θα άλλαζε. Επίσης νέες οδηγίες έχων εκδοθεί, πχ. η οδηγία 2002/14 για θέσπιση γενικού πλαισίου ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων (ΠΔ 240/2006), ενώ ο ρόλος των εργατικών σωματείων και ομοσπονδιών ως εκπροσώπων των εργαζομένων έχει ενδυναμωθεί. Είναι παράδοξο, αλλά μάλλον είναι αληθινό, ότι, μέχρι και οι πρόσφατες, αντεργατικές νομοθετικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις (για άλλους κατ επιταγή ή για άλλους καθ υπόδειξη της τρόικας), κατά την προσωπική μου άποψη, ενδυναμώνουν έστω θεωρητικά το ρόλο των σωματείων και των ομοσπονδιών, Άλλο θέμα είναι αν οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις υποσκάπτουν τον ρόλο των εκπροσώπων των εργαζομένων από την πίσω πόρτα και αυτό θα γίνει ξεκάθαρο στους εργαζόμενους πολύ σύντομα. Με δεδομένο ότι τα σωματεία και οι

3 ομοσπονδίες έχουν σήμερα αυξημένους ρόλους, αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται με απτό και συγκεκριμένο τρόπο στο νέο ΠΔ. Αυτό άλλωστε επιτάσσει και η εισαγωγική εκτίμηση 27 της νέας οδηγίας, που αναφέρεται στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι αναγνωρισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις στην διαπραγμάτευση ή επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών ίδρυσης των ΕΣΕ κ.λ.π. Προσοχή η πρώτη πρόταση της εκτίμησης 27 αναφέρεται σε αναγνωρισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις γενικότερα και όχι μόνο σε αναγνωρισμένες ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως οι επόμενες προτάσεις. Για παράδειγμα, το νέο ΠΔ πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει σωματείο, οι εκλογές εκπροσώπων στα ΕΣΕ να γίνονται με την παρουσία εκπροσώπων ομοσπονδιών ή της ΓΣΕΕ. Παράλληλα, η νέα οδηγία (εισαγωγική εκτίμηση 77 της νέας οδηγίας) έχει στόχο τη σύνδεση των ισχυουσών κοινοτικών οδηγιών με τα ισχύοντα από τις εθνικές νομοθεσίες σε κάθε κράτος μέλος.. Όσον αφορά την σύνδεση αυτή, οι περισσότεροι θυμόμαστε την έξοχη παρουσίαση της κας Καζάκου σε ημερίδα της ΟΒΕΣ, πριν από μερικά χρόνια, όπου η κα Καζάκου ανέλυσε το παράδειγμα ακύρωσης ομαδικών απολύσεων από πολυεθνική εταιρεία για τη μη τήρηση της διαδικασίας της διαβούλευσης πριν από τις απολύσεις. Η ακύρωση στηρίχθηκε σε ανάλογες ευρωπαϊκή οδηγία για τις ομαδικές απολύσεις.(92/56 κ.λ.π) Οι ευρωπαικές αυτές οδηγίες προβλέπουν διαβούλευση με τους εργαζόμενους πριν τις ομαδικές απολύσεις. Γιατί να μην ισχύουν παρόμοιες ρυθμίσεις και στο νέο ΠΔ για τα ΕΣΕ όσον αφορά την εγκυρότητα αποφάσεων των εργοδοτών που δεν είναι αποτέλεσμα ορθής διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης; Όλα τα παραπάνω σηματοδοτούν ότι το νέο ΠΔ για τα ΕΣΕ μπορεί και πρέπει να ενσωματώνει όλα τα θετικά σημεία από την ισχύουσα νομοθεσία και πρακτική για να ισχυροποιήσει το δικαίωμα των εκπροσώπων των εργαζομένων σε ενημέρωση και διαβούλευση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτό μπορεί πρακτικά να σημαίνει ότι στο νέο ΠΔ, α) πρέπει να γίνεται αναφορά στο Ν1264 για την προστασία και τις συνδικαλιστικές άδειες των εκπροσώπων των εργαζομένων, β) να συγκαλείται το ΕΣΕ συχνότερα όπως προβλέπει ο Νόμος 1767, γ) να ενδυναμωθεί ό ρόλος των ομοσπονδιών και στην εκλογή εκπροσώπων στα ΕΣΕ όταν δεν υπάρχει σωματείο, δ) να ισχύουν σοβαρές κυρώσεις για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων των εργοδοτών, που προβλέπει η οδηγία π.χ. ακυρότητα αποφάσεων εργοδοτών, δυνατότητα προσφυγής των εργαζομένων στα δικαστήρια (ασφαλιστικά μέτρα) για τη μη τήρηση της οδηγίας κ.λ.π. Η τρίτη παρατήρηση αφορά τους ορισμούς ενημέρωσης και διαβούλευσης. Κατ αρχή θεωρείται θετικό σημείο ότι το νέο ΠΔ προσδιορίζει καλλίτερα τους ορισμούς αυτούς, Αυτό άλλωστε θεωρείται από πολλούς, ότι είναι ένα πολύ θετικό σημείο της νέας οδηγίας για τα ΕΣΕ. Στο σχέδιο όμως του ΠΔ ο ορος ενημέρωση ορίζεται ως «η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπρόσωπους των εργαζομένων προκειμένου αυτοί να ενημερωθούν για το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν,» Αυτός όμως δεν είναι ακριβής ορισμός γιατί πρόκειται για ταυτολογία παρά τις επιπρόσθετες διευκρινίσεις που ακολουθούν «η ενημέρωση πραγματοποιείται το κατάλληλο χρόνο κ.λ.π..». Σημειώνεται εδώ ότι η νομολογία των γαλλικών δικαστηρίων θεωρεί ότι ένα ΕΣΕ πρέπει ενημερωθεί τουλαχιστον15 ημέρες πριν από την σύγκλισή του ώστε η ενημέρωση να θεωρηθεί ότι δόθηκε στο σωστό χρόνο. Επίσης στον ορισμό της διαβούλευσης το «να διατυπώσουν γνώμη» πρέπει να αντικατασταθεί με το «να διατυπώνουν γνώμη» Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 13 (παράγραφος 2 στο τέλος)του νέου ΠΔ αναφέρεται ότι «Η διαβούλευση πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να

4 μπορούν να συνεδριάζουν με την κεντρική διοίκηση και να λαμβάνουν αιτιολογημένη απάντηση σε κάθε γνώμη που ενδεχομένως διατυπώνουν» (βλέπε παρόμοια παρατήρηση για την διαβούλευση στο προσχέδιο θέσεων της ΟΒΕΣ της 26/4/10). Τέταρτη παρατήρηση είναι ότι στο σχέδιο του νέου ΠΔ δεν περιέχονται οι εισαγωγικές εκτιμήσεις εκτός ίσως από την περίπτωση ορισμού του τι είναι διακρατικό θέμα (παράβαλε εισαγωγική εκτίμηση 16 της νέας οδηγίας καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 4 της νέας οδηγίας με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του νέου ΠΔ). Αν και τα κράτη μέλη δεν έχουν την νομική υποχρέωση να περιλάβουν και τις εισαγωγικές εκτιμήσεις στην εθνική τους νομοθεσία, το να συμπεριληφθεί έστω μέρος από αυτές είναι θετικό. Για παράδειγμα στην εισαγωγική εκτίμηση 37 προβλέπεται ότι οι κυρώσεις να είναι «αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές σε σχέση με την σοβαρότητα των παραβάσεων» Μήπως αν αυτή η εκτίμηση, μαζί με ανάλογα μέτρα εφαρμογής, συμπεριληφθεί στο άρθρου 18 του ΠΔ,, που αναφέρεται στις κυρώσεις, ενώ παράλληλα προβλεφθεί η δυνατότητα των εργαζομένων να προσφεύγουν στα δικαστήρια με νομικές διαδικασίες κ.λ.π. δεν θα ισχυροποιούσαν το άρθρο αυτό ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό; Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 προβλέπεται ότι «οι ρυθμίσεις για την ενημέρωση και τη διαβούλευση θεσμοθετούνται και εφαρμόζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους» Μήπως η αναφορά σε πρόστιμα από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και έστω και σε ποινές φυλάκισης, οι οποίες στρέφονται κατά ατόμων και όχι επιχειρήσεων, ποινές που πρακτικά δεν εφαρμόζονται, δεν είναι αρκετή; (βλέπε άρθρο 18 του νέου ΠΔ). Εδώ παρακολουθούσαν το κινητό τηλέφωνο του πρωθυπουργού της πατρίδας μας και το πρόστιμο από ότι γνωρίζω ακόμη να εισπραχθεί. Τέλος όσον αφορά τις κυρώσεις, το νέο ΠΔ προβλέπει στο άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφιο θ, (χωρίς αυτό να υπάρχει στο αντίστοιχο άρθρο 6 της οδηγίας) ότι η συμφωνία ίδρυσης του ΕΣΕ θα περιλαμβάνει «πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση μονομερούς ανάκλησης ή παραβίασης της συμφωνίας» Τι περιμένει με αυτόν τον όρο ο νομοθέτης; Ότι οι εργαζόμενοι και ο εργοδότης θα συμφωνήσουν σε ποινική ρήτρα π.χ ευρώ σε περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας; Πως βλέπουμε τη συμφωνία ίδρυσης ΕΣΕ; Μήπως σαν μια συμφωνία αγοράς διαμερίσματος από εργολάβο σε πολυκατοικία, που ανεγείρεται με το σύστημα της αντιπαροχής; Μήπως αυτός ο όρος είναι σε βάρος των εργαζομένων και αντιβαίνει σε μια γενική αρχή του εργατικού δικαίου ότι ο εργαζόμενος και ο εργοδότης δεν έχουν την ίδια δύναμη; Επισημαίνεται ότι οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 18 του νέου ΠΔ είναι ίδιες περίπου με τις κυρώσεις που προέβλεπε το ΠΔ 40/97, όμως η νέα οδηγία έχει την νέα εισαγωγική παρατήρηση 37, που δεν υπήρχε στην παλαιά οδηγία. Η νέα εισαγωγική παρατήρηση 37 προβλέπει, όπως ήδη αναφέρουμε παραπάνω, ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι «αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές σε σχέση με την σοβαρότητα των παραβάσεων» Μήπως πρέπει να ξαναδούμε το νέο ΠΔ με μια νέα θεώρηση; Η πέμπτη παρατήρηση συνίσταται από μια πολύ συνοπτική επισήμανση των σημείων που χρήζουν βελτίωσης στο κάθε άρθρο του νέου ΠΔ. Τα σημεία αυτά προέκυψαν από μια πρώτη ανάγνωση του σχεδίου του ΠΔ και συνοπτικά, έχουν ως εξής: 1. Να συμπεριληφθούν οι εισαγωγικές εκτιμήσεις

5 2. Στο άρθρο 1 να περιληφθεί η παράγραφος 1 της οδηγίας. Στόχος της νέας οδηγίας, άρα και του νέου ΠΔ, είναι να «βελτιωθεί το δικαίωμα των εργαζομένων για ενημέρωση και για διαβούλευση» 3. Βελτίωση του ορισμού «διακρατικά ζητήματα» με χρήση και της εισαγωγικής εκτίμησης Στο άρθρο 2 η «διεύρυνση της διαδικασίας εκπροσώπησης τους» να γίνει «ευρύτερο πεδίο εφαρμογής» όπως είναι στην οδηγία. 5. Στο άρθρο 2 προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων. Τι θέλουν όμως οι ναυτικοί; 6. Άρθρο 3 ορισμοί ενημέρωσης και διαβούλευσης όπως παραπάνω. Ειδικότερα για την διαβούλευση πρέπει να ληφθεί υπ όψη και η εισαγωγική εκτίμηση 44 που προβλέπει την «δυνατότητα λήψης αιτιολογημένης απάντησης σε κάθε γνώμη που έχει διατυπωθεί» 7. Άρθρο 4 παράγραφος 6 Μήπως πρέπει να γίνει αναφορά και στο ελληνικό δίκαιο για τον ορισμό της ελέγχουσας επιχείρησης; 8. Άρθρο 7 παράγραφος 4, η περιγραφή των δαπανών είναι περιοριστική, για παράδειγμα δεν αναφέρονται τα έξοδα νομικών συμβουλών ενώ ο ορισμός ενός μόνου εμπειρογνώμονα δεν αρκεί.. Άλλωστε και η οδηγία αναφέρεται σε «δαπάνες ώστε η Ειδική Διαπραγματευτική Ομάδα (ΕΔΟ) να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της κατά τον κατάλληλο τρόπο» 9. Άρθρο 7 οι παράγραφοι 5,6 και 7 γιατί έχουν τεθεί ενώ δεν προβλέπονται στο αντίστοιχο άρθρο 5 της συμφωνίας; Έχουν θετικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους ή έχουν αρνητικές; Πρέπει η Ειδική Διαπραγματευτική Ομάδα (ΕΔΟ) να παύσει να υφίσταται μόλις υπογραφεί η συμφωνία; Αν ή κεντρική διοίκηση υπαναχωρήσει στο μεσοδιάστημα από την υπογραφή της συμφωνίας μέχρι την σύσταση του ΕΣΕ τι θα πρέπει να γίνει; 10. Άρθρο 8 παράγραφος 2 εδάφιο α. Είναι μάλλον πλεονασμός γιατί είναι αυτονόητο. Άλλωστε και τα δύο μέρη και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα συνεπικουρούνται κατά την υπογραφή της συμφωνίας από δικηγόρους. 11. Άρθρο 8 παράγραφος 2 εδάφιο θ. Δεν προβλέπεται τέτοιος όρος στην οδηγία. Είναι χρήσιμος; Βλέπε παραπάνω παρατηρήσεις για την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων. 12. Άρθρο 9 Ποια είναι η σκοπιμότητά του; Σε ποιο άρθρο της οδηγίας αναφέρεται; 13. Άρθρο 13 παράγραφος 1 «Το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων (ΕΣΕ) καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισμό.» πρέπει να μπει στο άρθρο Άρθρο 13 παράγραφος 4. Γιατί μπήκε όριο 10 ημερών ενώ η οδηγία αναφέρεται «εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος» Είναι μήπως υπέρ των εργαζομένων; Και αν οι εξηγήσεις που δώσει στην έκθεσή της η κεντρική διοίκηση δεν είναι επαρκείς,

6 πράγμα που είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το νέο ΠΔ για την ενημέρωση τι πρέπει να γίνει; Δεν πρέπει τότε να γίνει ουσιαστική διαβούλευση; Μπορεί να είχε και το ΠΔ 40/97 ανάλογη ρύθμιση, κατά παράβαση της οδηγίας 94/45 αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το λάθος αυτό πρέπει να συνεχισθεί και στο νέο ΠΔ. 15. Άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2. Η προεδρία των συνεδριάσεων του ΕΣΕ με τον εργοδότη επαφίεται σε κοινή συμφωνία εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6. Διευκρινίζεται ότι οι επικουρικές υποχρεώσεις ισχύουν συνήθως στις περιπτώσεις που η εργοδοσία δεν συμφωνεί με τη σύσταση ΕΣΕ και τα λεγόμενά της για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι «επεα πτερόεντα» και «όνειρα θερινής νυκτός». Είναι προφανές ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν την προεδρία της κοινής συνεδρίασης με τον εργοδότη. Τότε μονο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν, πιθανα, «αιτιολογημένη απάντηση σε κάθε γνώμη που ενδεχομένως διατυπώνουν» Επίσης στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου πρέπει να περιγράφονται οι δαπάνες, που πρέπει να αναλαμβάνει η κεντρική διοίκηση σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παραρτήματος της οδηγίας για να μη γίνονται παρανοήσεις. Τέλος, πρέπει στην περίπτωση αυτή, να μη περιορίζεται το δικαίωμα κάλυψης των εξόδων ενός μόνον εμπειρογνώμονα αλλά περισσοτέρων. Ας μη ξεχνάμε ότι οι επικουρικές διατάξεις εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή συμφωνία εκπροσώπων των εργαζομένων και εργοδοσίας. 16. Άρθρο 14 παράγραφος 3. Είναι αναγκαίο να μπει; Προβλέπεται από την οδηγία; Είναι γνωστό ότι το νέο ΠΔ θα αναρτηθεί σε μετάφραση στα αγγλικά στο επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε ότι η παρούσα παράγραφος δεν θα γίνει πρόξενος υποτιμητικών σχολίων του τύπου «οι έλληνες αποφασίζουν κατά πλειοψηφία μόνον όταν το προβλέπουν οι νόμοι κ.λ.π» 17. Άρθρο 17 παράγραφος 3 Είναι πιο σωστό να γίνεται αναφορά στο Ν και όχι στον Άρθρο 17 παράγραφος 5 Είναι πιο σωστό να γίνεται αναφορά στο Ν και στις συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπει. 19. Άρθρο 17 παράγραφος 7 Μήπως είναι πλεονασμός; 20. Άρθρο 18 παράγραφος 2 Προτείνεται να αναθεωρηθεί, προκειμένου να προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής των εκπροσώπων των εργαζομένων στα δικαστήρια με θέμα την ακύρωση ή αναστολή της εφαρμογής αποφάσεων των εργοδοτών που δεν έχουν ακολουθήσει σωστές διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης.. Επιπρόσθετα οι κυρώσεις να είναι «αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές σε σχέση με την σοβαρότητα των παραβάσεων», όπως προβλέπει η νέα εισαγωγική παρατήρηση Άρθρο 19 παράγραφος 4. Προτείνεται να αναφερθούν ονομαστικά οι άλλες διατάξεις του ελληνικού δικαίου. 22. Τέλος μια παρατήρηση σχετικά με την αρίθμηση των άρθρων του νέου ΠΔ σε σχέση με την αρίθμηση των άρθρων στην οδηγία. Η επιτροπή επέλεξε να την αλλάξει, για λόγους που αγνοώ, αλλά πιθανά να είναι σωστοί και να έχουν μία

7 συγκεκριμένη λογική. Όμως η αλλαγή αυτή της αρίθμησης, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν βοηθά στην κατανόηση του νέου ΠΔ και περισσότερο στην αντιπαραβολή του με το κείμενο της νέας οδηγίας που τα βασικά της σημεία περιλαμβάνονται σε όλες της εθνικές νομοθεσίες. Η διαδικασία της αντιπαραβολής είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους συνδικαλιστές για να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μέλη των ΕΣΕ. Επιπρόσθετα υπάρχει και ένας ουσιαστικός λόγος. Οι επικουρικές διατάξεις ως γνωστόν ισχύουν εκεί που οι εργοδότες δεν συμφωνούν σε μια αμοιβαία αποδεκτή και από τους εργαζόμενους συμφωνία. Ο κοινοτικός νομοθέτης προβλέπει τις επικουρικές διατάξεις να μπουν στο παράρτημα προκειμένου να δείξει ότι ή εφαρμογή τους είναι το έσχατο σημείο ασυμφωνίας. Το ίδιο ίσχυε και στην παλαιά οδηγία. Αν από λάθος στο παλαιό ΠΔ 40/97 μπήκαν στο κυρίως κείμενο του ΠΔ αυτό δεν σημαίνει ότι το λάθος αυτό πρέπει να συνεχισθεί. Από τις παραπάνω παρατηρήσεις, το προσχέδιο των θέσεων της ΟΒΕΣ της 26/4/10 και από μια αρχική ανάγνωση του νέου ΠΔ προκύπτει το συμπέρασμα ότι το νέο ΠΔ αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τις διατάξεις της οδηγίας, που έχουν «πανευρωπαϊκή» ισχύ χωρίς όμως να εμποδίζεται το κάθε κράτος μέλος να τις βελτιώνει προς όφελος των δικαιωμάτων των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση, όπως έχουμε ήδη επισημάνει στην πρώτη παρατήρηση. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από διατάξεις, που η παλαιά και η νέα οδηγία επιβάλουν να καθορισθούν από την κάθε χώρα μέλος. Δυστυχώς, το δεύτερο μέρος, αποτελεί μια μηχανιστική μεταφορά των αντίστοιχων σημείων του προηγούμενου ΠΔ 40/97 χωρίς να προσθέτει κάτι νέο στα δικαιώματα των εργαζομένων. Είναι βέβαια γνωστό, ότι η νέα οδηγία αποτελεί προϊόν συμβιβασμού μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι αποτέλεσμα έντονης πίεσης των εργαζομένων, οπότε πιθανά θα είχε περισσότερο ευνοϊκές διατάξεις για τους εργαζόμενους. Παρά το γεγονός αυτό, οι διατάξεις της νέας οδηγίας που έχουν «πανευρωπαϊκή» ισχύ, έχουν θετικά στοιχεία για τους εργαζόμενους σε σχέση με την παλαιά οδηγία, Αυτό όμως θα πρέπει να ισχύσει και για το δεύτερο μέρος της οδηγίας, που αποτελείται από εκείνες τις διατάξεις οι οποίες στη νέα οδηγία, όπως και στην παλαιά, επιβάλλεται να καθορισθούν από την κάθε χώρα μέλος. Αν τελικά γίνει μια απλή μεταφορά των διατάξεων του δευτέρου μέρους από το ΠΔ 40/97 στο νέο ΠΔ, όπως αυτό συμβαίνει στο παρόν σχέδιο του ΠΔ, τότε η προσέγγιση αυτή δεν είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων, ενώ παράλληλα δεν είναι σύμφωνη ούτε και με το γράμμα ούτε και το πνεύμα της νέας οδηγίας, Ακόμα περισσότερο άμα λάβουμε υπ όψη ότι και το δεύτερο μέρος του ΠΔ 40/97 είχε αρνητικά σημεία για τους εργαζόμενους και το δεύτερο μέρος του νέου ΠΔ έχει επιπρόσθετα αρνητικά σημεία από ότι είχε το ΠΔ 40/97. Άρα είναι προφανές ότι το προσχέδιο του νέου ΠΔ πρέπει να αναπροσαρμοσθεί. Οι παραπάνω παρατηρήσεις αποσκοπούν στο να γίνει ένας γόνιμος διάλογος ανάμεσα σε συνδικαλιστές. Για τυχόν παρατηρήσεις σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της ΟΒΕΣ, ή να επικοινωνήσετε μαζί μου στο ή να στείλετε . Χρόνια πολλά και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος. Με εκτίμηση

8 -- Panos KATSAMPANIS Training consultant Federation of Industrial Workers Unions (OBES) Kanigos 31 Athens Tel: Fax: Mobile:

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα:

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ International Federation of Organic Agriculture Movements - Ευρωπαϊκό Τμήμα Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα: (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδια για εκπροσώπους Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων. 01 Πώς θα κάνετε τις συναντήσεις σας πιο επιτυχημένες

Εγχειρίδια για εκπροσώπους Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων. 01 Πώς θα κάνετε τις συναντήσεις σας πιο επιτυχημένες Εγχειρίδια για εκπροσώπους Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων 01 Πώς θα κάνετε τις συναντήσεις σας πιο επιτυχημένες Εισαγωγή Από το 1994 οι εργαζόμενοι σε πολυεθνικές εταιρείες έχουν το δικαίωμα πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 1467 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ] Έγγραφο Διαβούλευσης 1 Υπεργολαβία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα