Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]"

Transcript

1 Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον ορισμό, την ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στις αγορές: Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα και Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ και το άρθρο 17 του Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/ ] Ιούλιος

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση Παρατήρηση

3 3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ FORTHNET HOL OTE WIND

4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις , η ΕΕΤΤ δημοσίευσε κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις στις αγορές: Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα και Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα, Η ΕΕΤΤ προσκάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς να απαντήσουν στην ως άνω διαβούλευση, η οποία διήρκησε από έως Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τη σύνοψη των απαντήσεων των συμμετεχόντων στο κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης, καθώς και τις απαντήσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά με τα βασικότερα σημεία των παρατηρήσεων των ως άνω συμμετεχόντων. Ειδικότερα, στην Ενότητα 2 της παρούσας αναφοράς παρατίθενται τα κυριότερα σχόλια των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση καθώς και οι απαντήσεις της ΕΕΤΤ επ αυτών. Στην Ενότητα 3 παρουσιάζονται τυχόν προτεινόμενες τροποποιήσεις/ ενημερώσεις που η ΕΕΤΤ προτίθεται να πραγματοποιήσει στο κείμενο της ανάλυσης της αγοράς. Τέλος, στην Ενότητα 4 παρατίθενται αυτούσιες οι απαντήσεις όλων των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση εξαιρουμένων των σημείων που έχουν χαρακτηρισθεί από τους συμμετέχοντες ως εμπιστευτικά. 4

5 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Τρεις από τους τέσσερις συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση συμφωνούν με την ανάλυση και τα συμπεράσματα της ΕΕΤΤ, παραθέτοντας κάποια επιμέρους σχόλια. Ένας συμμετέχων κατά βάση διαφωνεί και υποβάλει τις παρατηρήσεις του. 2.1 Γενικές Παρατηρήσεις Παρατήρηση 1 Ένας συμμετέχων (OTE) θεωρεί ότι παρόλο που η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι στο χρόνο που μεσολάβησε από την πρώτη ανάλυση της αγοράς δημοσίων διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση έχει σημειωθεί μια σειρά σημαντικών αλλαγών στην Ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά (μεταξύ των οποίων η μεγάλη αύξηση των σημείων παρουσίας των εναλλακτικών παρόχων μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) και η διάθεση νέων πακέτων υπηρεσιών, κυρίως δεσμοποιημένων, από τους εναλλακτικούς παρόχους), εντούτοις η ΕΕΤΤ δεν έλαβε υπόψη της αυτές τις παρατηρήσεις κατά την ανάλυση της αγοράς και την εξέταση των τριών κριτηρίων. Θέση ΕΕΤΤ: Η ΕΕΤΤ διαφωνεί με το σχόλιο του συμμετέχοντος. Κατά την παρουσίαση των εξελίξεων και της διάρθρωσης της αγοράς έχει αποτυπώσει και μελετήσει όλες τις αλλαγές που έχουν λάβει χώρα (ενότητα 2 κειμένου διαβούλευσης). Η ανάλυση της αγοράς έγινε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3431/2006, την Οδηγία Πλαίσιο και τις σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές 1, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην αγορά πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερές θέσεις. Η ΕΕΤΤ κατέληξε στα συμπεράσματά της σχετικά με την ανάλυση της αγοράς (ενότητα 4 του κειμένου διαβούλευσης) εξετάζοντας αναλυτικά τα παρακάτω: 1 Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/C 165/0, OJ C165/6, ) 1

6 Την σχετική ισχύ του ΟΤΕ στην αγορά με εξέταση του μεριδίου αγοράς, τόσο σε σχέση με άλλους παρόχους όσο και διαχρονικά. Την πιθανότητα ύπαρξης δυνητικού ανταγωνισμού ο οποίος θα μπορούσε να ασκήσει ανταγωνιστική πίεση στον ΟΤΕ, ιδίως εν όψει των φραγμών εισόδου, των φραγμών μεταστροφής και των φραγμών επέκτασης. Την έλλειψη αντισταθμιστικής αγοραστικής δύναμης των λιανικών πελατών. Την ύπαρξη υψηλών και μη παροδικών φραγμών εισόδου. Εάν οι σχετικές αγορές έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που δεν θα τείνουν με την πάροδο του χρόνου προς τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, και Εάν το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν επαρκεί από μόνο του για να αντιμετωπίσει τις εκάστοτε αποτυχίες που εντοπίζονται στις αγορές αυτές. Σε κάθε στάδιο η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη της την εξέλιξη της αγοράς καθώς και την επίδραση των αλλαγών που έχουν συμβεί από τον πρώτο γύρο ανάλυσης. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στην αλλαγή στον ορισμό της αγοράς πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών PSTN και ISDN BRA, όπου, σύμφωνα με τον προτεινόμενο από την ΕΕΤΤ ορισμό στο πλαίσιο του 2 ου γύρου ανάλυσης, στην ίδια σχετική αγορά περιλαμβάνεται και η πρόσβαση μέσω γραμμών managed VoIP. Τέλος, η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι ο συμμετέχων λανθασμένα αναφέρεται στην εξέταση των τριών κριτηρίων, διότι η αγορά λιανικής πρόσβασης, ως άνω αγορά που υπόκειται σε εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με τη Σύσταση της ΕΕ, δεν απαιτεί τον έλεγχο των τριών κριτηρίων Παρατήρηση 2 Ένας συμμετέχων (ΟΤΕ) επισημαίνει ότι η ΕΕΤΤ στην ανάλυσή της δεν λαμβάνει υπόψη την μελλοντική εξέλιξη της αγοράς όπως αυτή διαφαίνεται από την μέχρι σήμερα δυναμική της και την σημαντική υποχώρηση των μεριδίων αγοράς του ΟΤΕ 2

7 σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, ο συμμετέχων αναφέρει ότι ο ΟΤΕ υφίσταται μία σημαντική και επιταχυνόμενη μείωση των μεριδίων του καθώς στο διάστημα των δύο τελευταίων ετών τα μερίδιά του υποχώρησαν κατά 16,1% και πιο συγκεκριμένα 7,5% το 2009 και 8,6% το Θέση ΕΕΤΤ: Η ΕΕΤΤ διαφωνεί με το σχόλιο του συμμετέχοντος. Κατά την παρουσίαση των μεριδίων της αγοράς στο κείμενο της διαβούλευσης (ενότητα 2 και ενότητα 4) η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι παρά την πτωτική τάση που παρατηρείται στα μερίδια του ΟΤΕ στην υπό εξέταση αγορά, ο ΟΤΕ εξακολουθεί να διατηρεί ένα υψηλό μερίδιο (72,7% στο τέλος του 2010). Επιπλέον, βάσει τριμηνιαίων στοιχείων της ΕΕΤΤ που εκτείνονται μέχρι τα μέσα του 2011, ο ρυθμός αύξησης των γραμμών ΑΠΤοΒ πλήρους πρόσβασης (στις οποίες και εστιάζεται κυρίως ο ανταγωνισμός στην εν λόγω αγορά) έχει αρχίσει να βαίνει μειούμενος. Όπως παραδείγματος χάρη αναφέρει η ΕΕΤΤ σε Έκθεσή της 2, οι γραμμές ΑΠΤοΒ πλήρους πρόσβασης σημείωσαν το πρώτο τρίμηνο του 2011 την μικρότερη (συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο) ποσοστιαία αύξηση της τελευταίας τριετίας. Η αύξηση αυτή για το πρώτο τρίμηνο του 2011 υπολογίζεται σε 5,9% ενώ για το δεύτερο τρίμηνο του 2011 σε 5,0%. Επιπρόσθετα, το μερίδιο του ΟΤΕ στο τέλος του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου του 2011 υπολογίζεται σε 70,8% και 69,0% αντίστοιχα, γεγονός που αποτελεί ένδειξη επιβραδυνόμενης και όχι επιταχυνόμενης μείωσης του μεριδίου του ΟΤΕ. Ακόμη ωστόσο και στην περίπτωση που η πτωτική τάση του μεριδίου του ΟΤΕ συνεχιστεί με τον ρυθμό των δύο τελευταίων ετών, η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι το μερίδιο αγοράς του ΟΤΕ θα εξακολουθήσει να είναι μεγαλύτερο από 50% στο τέλος του Στα πλαίσια αυτά η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι στον χρονικό ορίζοντα ισχύος της παρούσας ανάλυσης ακόμη και εάν συνεχισθεί η πτωτική τάση των μεριδίων του ΟΤΕ, το γεγονός δεν πρόκειται να επηρεάσει τον καθορισμό του ΟΤΕ ως παρόχου με ΣΙΑ στην σχετική αγορά. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί τακτικά την εξέλιξη των μεριδίων του ΟΤΕ και των ανταγωνιστών του στις σχετικές αγορές και 2 Πορεία της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, Α τρίμηνο

8 εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν θα επανεξετάσει το επίπεδο του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές Παρατήρηση 3 Ένας συμμετέχων (ΟΤΕ) υποστηρίζει ότι η ΕΕΤΤ δεν αποτυπώνει στο σύνολό της τη δυναμική της αγοράς και τις πιέσεις που ασκούνται σε αυτήν από την παροχή υπηρεσιών μέσω της ΑΠΤοΒ, όταν σε έκθεσή της διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός αύξησης της παροχής υπηρεσιών μέσω ΑΠΤΒ κατά το Δ τρίμηνο του 2010 ήταν 8,3% έναντι 7,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο συμμετέχοντα δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη στην ανάλυση της ΕΕΤΤ η επίδραση του Μέτρου 4.2 της ΚτΠ. Θέση ΕΕΤΤ: Σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο συμμετέχων, η ΕΕΤΤ, κατά την ανάλυση της αγοράς, έλαβε υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά και τη δυναμική αυτής. Αναφορικά με τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στην ΑΠΤοΒ και το γεγονός ότι η αύξηση των γραμμών ΑΠΤοΒ υπήρξε σημαντική από το 2007 γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην ενότητα 2 του κειμένου διαβούλευσης, ενώ από την παρουσίαση των μεριδίων αγοράς στην ενότητα 2.4 φαίνεται καθαρά η επίδραση της ΑΠΤοΒ στην αγορά. Επίσης, η επίδραση της ΑΠΤοΒ στην αγορά φαίνεται καθαρά στα στοιχεία αριθμού γραμμών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, δεδομένου ότι ο αριθμός γραμμών πρόσβασης μέσω ΑΠΤοΒ αυξήθηκε από περίπου γραμμές το 2006 σε πάνω από 1,3 εκατομμύρια γραμμές το Όσον αφορά τους τριμηνιαίους ρυθμούς αύξησης των γραμμών ΑΠΤΒ η ΕΕΤΤ έχει απαντήσει στον συμμετέχοντα στην ανωτέρω. Τέλος, για την επίδραση του Μέτρου 4.2 η ΕΕΤΤ απαντά στον συμμετέχοντα στην

9 2.1.4 Παρατήρηση 4 Ένας συμμετέχων (ΟΤΕ) ισχυρίζεται ότι η τεκμηρίωση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την μελέτη υποκατάστασης της ζήτησης μεταξύ υπηρεσιών θα έπρεπε να συνοδεύεται από εμπεριστατωμένες έρευνες αγοράς σε καταναλωτές. Θέση ΕΕΤΤ: Όπως αναφέρεται και στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, η εταιρεία Metron Analysis διενήργησε για λογαριασμό της ΕΕΤΤ Έρευνα Καταναλωτών κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου Η έρευνα αφορούσε στην παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική επικράτεια και διενεργήθηκε με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και με την μορφή προσωπικών συνεντεύξεων στα νοικοκυριά των ερωτώμενων (ένας ερωτώμενος ανά νοικοκυριό, σε πανελλαδικό δείγμα 2008 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω) Παρατήρηση 5 Ένας συμμετέχων (ΟΤΕ) θεωρεί ότι η παρούσα ανάλυση αγοράς έρχεται με σημαντική καθυστέρηση τεσσάρων και πλέον ετών από την προηγούμενη όταν το νομικό πλαίσιο απαιτεί η ανάλυση των σχετικών αγορών να επαναλαμβάνεται ανά διετία προκειμένου να αποτυπώνονται οι όποιες εξελίξεις στην αγορά. Σημειώνει επίσης ότι η ΕΕΤΤ παρέλειψε να ενσωματώσει τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, ενώ δεν κάνει καμία πρόβλεψη για την εξέλιξη της αγοράς τα επόμενα χρόνια (forward looking analysis). Βάσει των ανωτέρω, ο συμμετέχων θεωρεί ότι υφίσταται κίνδυνος επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων, που με βάση τις μελλοντικές συνθήκες της αγοράς, θα αποδειχθούν ακατάλληλες και μη αναλογικές. Θέση ΕΕΤΤ: Η ΕΕΤΤ αναφορικά με τις παρατηρήσεις του συμμετέχοντος επισημαίνει τα ακόλουθα: Αναφορικά με την χρονική καθυστέρηση επισημαίνοντας ότι ο πρώτος γύρος ανάλυσης των σχετικών αγορών ολοκληρώθηκε με την δημοσίευση των σχετικών 5

10 Αποφάσεων από την ΕΕΤΤ στις 28 Δεκεμβρίου 2006 για την αγορά πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA-ISDN συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες και στις 5 Απριλίου 2007 για την αγορά πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN), ενώ οι διαδικασίες του δεύτερου κύκλου ανάλυσης ξεκίνησαν με την προετοιμασία για τη διεξαγωγή της έρευνας καταναλωτών τον Απρίλιο του Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η ΕΕΤΤ παρακολουθεί τακτικά μέσω των ερωτηματολογίων που στέλνονται στους παρόχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανάλογα με το είδος του ερωτηματολογίου κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο), τις εξελίξεις στις επιμέρους αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίως όσον αφορά τα μερίδια αγοράς των παρόχων. Επιπρόσθετα, η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης εξέτασε προσεκτικά τα χαρακτηριστικά της αγοράς, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τον προηγούμενο κύκλο ανάλυσης (κεφάλαια 2, 3 και 4 του κειμένου της διαβούλευσης). Η ΕΕΤΤ διαφωνεί με το σχόλιο του συμμετέχοντος ότι δεν έχει ενσωματώσει τα πλέον πρόσφατα δεδομένα της αγοράς, τονίζοντας ότι το κείμενο της διαβούλευσης δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2011 με συμπερίληψη στοιχείων μέχρι και το τέλος του Παράλληλα, η μελλοντοστρεφής (forward looking) ανάλυση της ΕΕΤΤ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν αναμένεται να αναπτυχθεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός εντός του χρονικού ορίζοντα της παρούσας ανάλυσης (Κεφάλαιο 4 του κειμένου της διαβούλευσης). Στο πλαίσιο της εμπιστευτικής απάντησής 3 της στο σχετικό αίτημα για διευκρινίσεις της ΕΕ 4, η ΕΕΤΤ παρέθεσε τις εκτιμήσεις της για την πορεία των μεριδίων αγοράς μέχρι το Δεδομένης όμως της γενικότερης αβεβαιότητας λόγω της διαμορφωθείσας οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, η ΕΕΤΤ κρίνει σκόπιμη τη μη δημοσιοποίηση των εκτιμήσεών της. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την πορεία της αγοράς όσον αφορά την αλλαγή στο ρυθμό διάθεσης ΑΠΤοΒ από τον 3 υπ αριθ. πρωτ. ΕΜΠ. ΥΠΗΡ EETT 3433/Φ.960/ υπ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 22849/ επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ΕΕΤΤ, με θέμα «Case EL/2011/1226: Access to the public telephone network at a fixed location for residential and non-residential customers. Request for information pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/21/EC» 6

11 ΟΤΕ που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται αναλυτικά στην ανωτέρω. Συνοψίζοντας, με βάση την ανωτέρω ανάλυση, η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι υφίστανται οι λόγοι που αναφέρει ο συμμετέχων και επομένως δεν υφίσταται κίνδυνος επιβολής ακατάλληλων και μη αναλογικών ρυθμιστικών υποχρεώσεων εξαιτίας τους Παρατήρηση 6 Ένας συμμετέχων (ΟΤΕ) θεωρεί ότι η ΕΕΤΤ, ιδιαίτερα μάλιστα υπό τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, θέτει διαρκώς εμπόδια στον ΟΤΕ στην προσπάθειά του να διαμορφώσει οικονομικά προγράμματα που θα ελαφρύνουν τον οικονομικό προϋπολογισμό των νοικοκυριών και ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Παράλληλα, η μη διατήρηση ενός σημαντικού μεριδίου αγοράς του ΟΤΕ δεν του εξασφαλίζει επαρκείς ταμειακές ροές για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς, και η αποστέρηση της δυνατότητας άσκησης ευέλικτης εμπορικής πολιτικής σε συνδυασμό με τον συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό θέτει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα του ΟΤΕ. Θέση ΕΕΤΤ: Με τα μέτρα που προτείνει η ΕΕΤΤ αναφορικά με την αλληλένδετη πώληση προϊόντων έχει ως στόχο να μην επιτρέψει στον ΟΤΕ να ακολουθεί πρακτικές που παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό, κυρίως δια της επέκτασης της αγοραστικής του ισχύος σε γειτονικές αγορές. Ο κύριος στόχος της υποχρέωσης απαγόρευσης «μη εύλογης» σύζευξης υπηρεσιών είναι να προληφθεί η δημιουργία φραγμών εισόδου στην αγορά που άλλως θα επέρχετο δια της οριζόντιας επέκτασης της αγοραστικής ισχύος και η οποία (οριζόντια επέκταση αγοραστικής ισχύος) θα περιόριζε τον ανταγωνισμό με αρνητικές συνέπειες ιδίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα για τους καταναλωτές. Παρότι η σύζευξη προϊόντων δύναται να οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας και σκοπού με αποτέλεσμα να υπάρχει εξοικονόμηση και για τους τελικούς καταναλωτές, δύναται επίσης εκ της φύσης της να οδηγήσει σε περιορισμό του ανταγωνισμού. 7

12 Με τις προτεινόμενες υποχρεώσεις η ΕΕΤΤ δεν περιορίζει την εμπορική πολιτική του ΟΤΕ ούτε τη δυνατότητα παροχής πακέτων υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι τα προτεινόμενα πακέτα του δεν οδηγούν σε επιθετική (ληστρική) τιμολόγηση ή συμπίεση περιθωρίου. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 38(2) του Ν.3431/2006, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ σε λιανικές αγορές μπορούν να περιλαμβάνουν την υποχρέωση των προσδιοριζόμενων επιχειρήσεων να μην χρεώνουν υπερβολικές τιμές, να μην παρεμποδίζουν την είσοδο νεοεισερχόμενων στην αγορά, να μην προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό με τον καθορισμό ιδιαίτερα χαμηλών τιμών προς προσέλκυση πελατών, να μην παρέχουν, με αθέμιτο τρόπο, προνόμια σε ειδικούς τελικούς χρήστες ούτε να δεσμοποιούν, χωρίς εύλογη αιτία, τις υπηρεσίες. Σχετικά με το σχόλιο του συμμετέχοντος που αφορά τις επιπτώσεις στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης δικτύων νέας γενιάς που θα έχει η μη διατήρηση ενός σημαντικού μεριδίου αγοράς του ΟΤΕ, η ΕΕΤΤ τονίζει ότι οι Κατευθυντήριες Γραμμές ορίζουν ότι ο σκοπός επιβολής ex ante υποχρεώσεων σε παρόχους που έχουν χαρακτηριστεί ως έχοντες ΣΙΑ, είναι να διασφαλισθεί ότι οι πάροχοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ισχύ τους με σκοπό να περιορίσουν /στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά, ή να επεκτείνουν την ισχύ τους σε γειτονικές αγορές. Η ΕΕΤΤ μπορεί να επιβάλει ex ante υποχρεώσεις μόνο σε αγορές όπου υπάρχουν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις με ΣΙΑ, και όπου τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου του ανταγωνισμού δεν κρίνονται ως επαρκή ή άμεσα προκειμένου να ξεπερασθεί πιθανή αποτυχία της αγοράς. Οι κανονιστικές υποχρεώσεις πρέπει να είναι ενδεδειγμένες και να βασίζονται στο χαρακτήρα του εντοπιζόμενου προβλήματος, να είναι αναλογικές και αιτιολογημένες σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 2002/21/ΕΚ. Όλες οι προτεινόμενες ρυθμιστικές υποχρεώσεις προς τον ΟΤΕ είναι σύμφωνες με τα ανωτέρω και έχουν ως στόχο να ξεπερασθούν οι αποτυχίες της αγοράς που έχουν εντοπισθεί. Η διατήρηση του υψηλού μεριδίου αγοράς του ΟΤΕ για την χρηματοδότηση επενδύσεων σε Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς αποκλειστικά από 8

13 τον ΟΤΕ δεν μπορεί να αποτελεί στόχο για τα ρυθμιστικά μέτρα που προτείνει η ΕΕΤΤ στις αγορές πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση. 9

14 2.2 Ορισμός Αγοράς Ε1: Συμφωνείτε με το αρχικό συμπέρασμα της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης και τηλεφωνικών κλήσεων ανήκουν σε χωριστές σχετικές αγορές προϊόντων; Παρατήρηση 1 Ένας συμμετέχων (ΟΤΕ) συμφωνεί με το αρχικό συμπέρασμα της ΕΕΤΤ, ωστόσο θεωρεί ότι η ΕΕΤΤ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά και τις ανταγωνιστικές πιέσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με την αυξητική τάση των συνδυαστικών πακέτων που συνδυάζουν υπηρεσίες πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο, τηλεφωνικές κλήσεις και ευρυζωνική πρόσβαση ενίοτε δε και κλήσεις από κινητό τηλέφωνο. Θέση ΕΕΤΤ: Κατ αρχήν, ο αριθμός των όποιων συνδυαστικών εμπορικών πακέτων δεν μπορεί προφανώς να ταυτίζεται με τον αριθμό των αγορών (markets). Σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο ΟΤΕ, η ΕΕΤΤ κατά την ανάλυση της αγοράς έλαβε υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά και την δυναμική αυτής. Στην ενότητα 3.2 του κειμένου διαβούλευσης, όπου εξετάζεται η υποκαταστασιμότητα μεταξύ τηλεφωνικών κλήσεων και υπηρεσιών πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο γίνεται ειδική αναφορά στην πρακτική που ακολουθούν οι εναλλακτικοί πάροχοι που δραστηριοποιούνται μέσω ΑΠΤοΒ να προσφέρουν συνδυαστικά πακέτα. Επίσης, όπως αναφέρεται στην ίδια ενότητα του κειμένου διαβούλευσης, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΕΤΤ υποδεικνύουν: α) ότι οι καταναλωτές που λαμβάνουν υπηρεσίες τηλεφωνίας από τους εναλλακτικούς εξακολουθούν να παραμένουν περισσότεροι από αυτούς που λαμβάνουν υπηρεσίες πρόσβασης, β) ένα όχι αμελητέο ποσοστό του όγκου των βασικών τύπων κλήσεων (αστικών, υπεραστικών, κλήσεων από σταθερό σε κινητό και διεθνών) προήλθε από έμμεσα συνδεδεμένους συνδρομητές, δηλ. από συνδρομητές συνδεδεμένους κυρίως μέσω Επιλογής Φορέα και Προεπιλογής Φορέα (ΕΦ/ΠΦ) και γ) από τους δέκα (10) εναλλακτικούς παρόχους που προσφέρουν σήμερα κλήσεις σταθερής τηλεφωνίας, 10

15 μόνο δύο (2) δεν προσφέρουν κλήσεις μέσω ΕΦ/ΠΦ. Με βάση τα ανωτέρω, η EETT καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρά την κοινή πρακτική σύζευξης (bundling) της πρόσβασης και των κλήσεων, τα διαφορετικά τμήματα της συνολικής υπηρεσίας που παρέχεται στους τελικούς χρήστες εξακολουθούν να έχουν διαφορετική ανταγωνιστική δυναμική. Επίσης στην ενότητα 3.5 του κειμένου διαβούλευσης όπου η ΕΕΤΤ εξέτασε εάν η πρόσβαση στο τηλεφωνικό δίκτυο μέσω PSTN/ISDN BRA και γραμμών πρόσβασης managed VoIP ανήκουν σε μία σχετική αγορά προϊόντων κατά την εξέταση της υποκαταστασιμότητας από την πλευρά της προσφοράς έγινε ειδική αναφορά στη δυνατότητα των παρόχων που δραστηριοποιούνται μέσω ΑΠΤοΒ να εισέλθουν και στην αγορά πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο παρέχοντας παράλληλα με τις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσίες πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο. Συνέπεια της ανωτέρω ανάλυσης ήταν η διεύρυνση της σχετικής αγοράς και η ένταξη και γραμμών πρόσβασης managed VoIP σε αυτήν. Τέλος κατά την ανάλυση της αγοράς (ενότητα 4 του κειμένου διαβούλευσης) και ιδίως τον υπολογισμό μεριδίων, τα μερίδια που παρουσιάζονται αποτυπώνουν και την δυναμική της αγοράς λόγω διάθεσης συνδυαστικών πακέτων, δεδομένου ότι ο αριθμός γραμμών που παρέχονται μέσω συνδυαστικών πακέτων έχουν ληφθεί υπόψη, ενώ και στην ενότητα 4.3 κατά την εξέταση των φραγμών εισόδου μελετήθηκε η δυνατότητα των παρόχων που δραστηριοποιούνται μέσω ΑΠΤοΒ να παρέχουν και υπηρεσίες πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο. Ε2: Συμφωνείτε με το αρχικό συμπέρασμα της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN και ISDN BRA ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά, στην οποία δεν ανήκουν οι υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN ΡRA; Παρατήρηση 2 11

16 Ένας πάροχος (WIND), αν και συμφωνεί καταρχήν με τη θέση της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN και ISDN BRA ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά, στην οποία δεν ανήκουν οι υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA, θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι πελάτες αυτοί δεν περιορίζονται στη χρήση των ISDN PRA, αλλά χρησιμοποιούν και υπηρεσίες που ανήκουν στην αγορά πρόσβασης μέσω γραμμών PSTN και ISDN BRA (π.χ. κεντρικά γραφεία και υποκαταστήματα). Κατά συνέπεια, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για χωριστές αγορές θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά και τυχόν επιδότηση από τον πάροχο με ΣΙΑ των υπηρεσιών που ανήκουν στη μία αγορά από έσοδα υπηρεσιών που ανήκουν στην άλλη αγορά, η οποία θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη παρεμπόδιση εισόδου ή/και ανάπτυξης των εναλλακτικών παρόχων. Θέση ΕΕΤΤ: Η ΕΕΤΤ προκειμένου να μπορεί να προλαμβάνει φαινόμενα σταυροειδούς επιδότησης έχει προτείνει την επιβολή υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού. Όπως αναφέρεται στην ενότητα (Β) του κειμένου της δημόσιας διαβούλευσης η υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού διατηρείται προκειμένου να παρέχεται ένα υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας σε σχέση με τις πληροφορίες που άλλως θα προέκυπταν μόνο από τις υποχρεωτικές από το νόμο οικονομικές καταστάσεις του ΟΤΕ, να παρατηρείται στενά η συμπεριφορά του ΟΤΕ ως προς την παροχή λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VoIP σαν αυτή να συνιστούσε μια ξεχωριστή επιχειρηματική μονάδα από μόνη της, καθώς επίσης και να προλαμβάνεται η μη δίκαιη σταυροειδής επιδότηση. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι εξετάζει θέματα αποτυχίας συγκεκριμένων αγορών και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σχετικά με το δίκαιο του Ανταγωνισμού όσον αφορά τον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Ε3: Συμφωνείτε με το αρχικό συμπέρασμα της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες σταθερής και κινητής πρόσβασης ανήκουν σε χωριστές σχετικές αγορές; 12

17 2.2.3 Παρατήρηση 3 Ένας συμμετέχων (ΟΤΕ) ενώ συμφωνεί με το αρχικό συμπέρασμα της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες σταθερής και κινητής πρόσβασης ανήκουν σε χωριστές αγορές, ισχυρίζεται ότι οι υπηρεσίες τηλεφωνίας οικιακής ζώνης (Homezone) θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στην ίδια σχετική αγορά με τις υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης. Ο συμμετέχων υποστηρίζει ότι ακόμη και εάν οι υπηρεσίες αυτές εξαιρεθούν από τον ορισμό της σχετικής αγοράς, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση της αγοράς και στην επίδραση στο επίπεδο του ανταγωνισμού, καθώς μία πιθανή αύξηση της λιανικής τιμής πρόσβασης μέσω PSTN ISDN BRA μπορεί να είχε ως αποτέλεσμα την μεταστροφή περισσότερων συνδρομητών προς τις υπηρεσίες homezone. Θέση ΕΕΤΤ: Η ΕΕΤΤ κατά την εξέταση της υποκαταστασιμότητας μεταξύ των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σημαντικές λειτουργικές διαφορές μεταξύ των σταθερών και κινητών συνδέσεων και ως εκ τούτο δεν ανήκουν στην ίδια αγορά. Η βασικότερη λειτουργική διαφορά είναι η κινητικότητα που ενυπάρχει σε όλες τις υπηρεσίες κινητής και την οποία δεν μπορούν να προσφέρουν οι υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης. Συνεπώς, ενδέχεται να υπάρχει υποκατάσταση μόνο προς την μία κατεύθυνση, δηλαδή με την υποκατάσταση της σταθερής πρόσβασης από την κινητή πρόσβαση. Παρά τις σημαντικές λειτουργικές διαφορές μεταξύ σταθερής και κινητής πρόσβασης η ΕΕΤΤ εξέτασε με μεγάλη προσοχή (ενότητα του κειμένου της δημόσιας διαβούλευσης) τις υπηρεσίες τηλεφωνίας οικιακής ζώνης (Homezone) που άρχισαν να παρέχονται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας το 2007 προκειμένου να ελέγξει την υποκαταστασιμότητά τους με τις υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης. Η ΕΕΤΤ κατέληξε ότι εκτός από την διαφορά στη ποιότητα που αντιλαμβάνεται ο χρήστης, οι υπηρεσίες τηλεφωνίας οικιακής ζώνης και σταθερής πρόσβασης παρουσιάζουν και άλλες σημαντικές λειτουργικές διαφορές, οι οποίες αναφέρονται στην ενότητα του κειμένου διαβούλευσης. 13

18 Επίσης διαπίστωσε ότι η χρήση τους παραμένει περιορισμένη, δεδομένου ότι στα μέσα του 2010 οι συνδρομές Homezone ανέρχονταν στις 165 περίπου χιλιάδες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 3% περίπου των σταθερών γραμμών πρόσβασης. Αναφορικά με τον αριθμό συνδέσεων, την περίοδο Δεκ 2005-Δεκ 2010 ο αριθμός σταθερών συνδέσεων PSTN, ISDN-BRA και managed VoIP μειώθηκε κατά περίπου 5,7%, φθάνοντας τις συνδέσεις. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, ο αριθμός των συνδέσεων PRA ISDN μειώθηκε κατά περίπου 20%, φθάνοντας τις συνδέσεις. Συνολικά ο αριθμός των σταθερών συνδέσεων μειώθηκε κατά γραμμές (περίπου 5,7%), ενώ το ίδιο διάστημα ο αριθμός των κινητών ενεργών συνδέσεων αυξήθηκε κατά Συνεπώς, όπως αναφέρεται και στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης στην ενότητα 3.3.1, ενώ υπάρχει μία σημαντική αύξηση του αριθμού των κινητών συνδέσεων, η μείωση των σταθερών συνδέσεων δεν είναι τέτοια που θα μπορούσε να συνδεθεί με έναν σημαντικό βαθμό υποκατάστασης. Βάσει όλων των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ δεν μπορεί να δεχθεί τον συγκεκριμένο συλλογισμό και να θεωρήσει ότι υπηρεσίες τηλεφωνίας οικιακής ζώνης (Homezone) θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στην ίδια σχετική αγορά με τις υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης. Τέλος, η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι η πρόταση του συμμετέχοντος να ληφθούν υπόψη οι υπηρεσίες τηλεφωνίας οικιακής ζώνης στο στάδιο της ανάλυσης αγοράς σταθερής πρόσβασης χωρίς οι δύο τύποι πρόσβασης να έχουν συμπεριληφθεί στην ίδια σχετική αγορά δεν είναι εφαρμόσιμη, καθότι η ανάλυση αγοράς γίνεται αυστηρά για τις ορισθείσες αγορές. Ε4: Συμφωνείτε με το αρχικό συμπέρασμα της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, και ISDN BRA ανήκουν στην ίδια αγορά με τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης managed VoIP; Παρατήρηση 4 14

19 Ένας συμμετέχων (ΟΤΕ) συμφωνεί με το αρχικό συμπέρασμα της ΕΕΤΤ όμως επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες managed VoIP παρέχονται όχι μόνο μέσω ευρυζωνικών υποδομών αλλά και μέσω άλλων υποδομών πρόσβασης (π.χ μισθωμένες γραμμές, υποδομές οπτικής ίνας, LMDS κ.α). Επίσης, υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες ώστε οι πάροχοι διαθέτουν υπηρεσίες πολυκαναλικής επικοινωνίας μέσω ΑΠΤΒ. Οι πολυκαναλικές υπηρεσίες managed VoIP που παρέχονται είτε μέσω ευρυζωνικών υποδομών είτε μέσω άλλων υποδομών πρόσβασης αποτελούν λειτουργικά υποκατάστατα των γραμμών πρόσβασης ISDN PRA. Με βάση αυτή την διαπίστωση ο συμμετέχων υποστηρίζει ότι θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι οι υπηρεσίες managed VoIP οι οποίες εντάσσονται στην συγκεκριμένη σχετική αγορά αφορούν αποκλειστικά στις υπηρεσίες αντίστοιχης λειτουργικότητας με τις γραμμές πρόσβασης PSTN και ISDN BRA δηλαδή χωρίς δυνατότητα πολυκαναλικής επικοινωνίας, είτε αυτές παρέχονται μέσω ευρυζωνικών προσβάσεων, είτε μέσω άλλων υποδομών πρόσβασης (π.χ μισθωμένες γραμμές, υποδομές οπτικής ίνας, LMDS κ.α). Θέση ΕΕΤΤ: Η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι πραγματοποιεί τον ορισμό της αγοράς πρόσβασης εφαρμόζοντας την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, η αγορά πρόσβασης συμπεριλαμβάνει τα προϊόντα που εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση ανεξάρτητα από το φυσικό μέσο πάνω από το οποίο παρέχεται η πρόσβαση αυτή. Επειδή ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των γραμμών managed VoIP παρέχονται μέσω υπηρεσιών ΑΠΤοΒ, το κείμενο της διαβούλευσης σε κάποια σημεία δημιουργεί την εντύπωση ότι από την αγορά αποκλείονται οι γραμμές managed VoIP που παρέχονται μέσω άλλων υποδομών. Επιπρόσθετα, η ΕΕΤΤ διευκρινίζει ότι οι υπηρεσίες managed VoIP οι οποίες εντάσσονται στην συγκεκριμένη σχετική αγορά αφορούν αποκλειστικά στις υπηρεσίες, αντίστοιχης λειτουργικότητας με τις γραμμές πρόσβασης PSTN και ISDN BRA δηλαδή χωρίς δυνατότητα πολυκαναλικής επικοινωνίας. 15

20 Τέλος, η ΕΕΤΤ διευκρινίζει ότι αναφορικά με τα πιθανά υποκατάστατα των υπηρεσιών ISDN PRA έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ισοδύναμα προϊόντα, σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια που αποστέλλει η ΕΕΤΤ στους παρόχους Παρατήρηση 5 Ένας πάροχος (WIND), αν και συμφωνεί με τη θέση της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN και ISDN BRA ανήκουν στην ίδια αγορά με τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης managed VoIP, θεωρεί ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας (π.χ. παροχή υπηρεσίας κατά τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος). Θέση ΕΕΤΤ: Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και τα εν γένει χαρακτηριστικά της εξαρτώνται από την τεχνική υλοποίηση που επιλέγει ο πάροχός της και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας ορισμού της σχετικής αγοράς. Ε5: Συμφωνείτε με το αρχικό συμπέρασμα της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σταθερής πρόσβασης σε οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων; Παρατήρηση 6 Ένας συμμετέχων (ΟΤΕ) ζητά να διασαφηνισθεί γιατί στο κείμενο της διαβούλευσης η ΕΕΤΤ αναφέρει ότι «η κατωτέρω ανάλυση εστιάζει κυρίως στην περίπτωση της λιανικής πρόσβασης μέσω PSTN/ISDN BRA και της πρόσβασης μέσω γραμμών managed VoIP, καθώς, λόγω των λειτουργικών χαρακτηριστικών της, η πρόσβαση ISDN PRA παρέχεται αποκλειστικά σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες». Ο ίδιος συμμετέχων προσθέτει ότι παρέχονται και πολυκαναλικές υπηρεσίες managed VoIP που απευθύνονται σε μη-οικιακούς πελάτες και αποτελούν λειτουργικά υποκατάστατα των γραμμών ISDN-PRA. 16

[ΦΕΚ 13/Α/ ]

[ΦΕΚ 13/Α/ ] Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 26.11.2010 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-12-2016 ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Απορρύθµιση των αγορών Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα µέσω γραµµών πρόσβασης: (α) PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Τηλεφωνικό δίκτυο µέσω Συνδέσεων Υψηλής Χωρητικότητας (Primary

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. του Σχεδίου Μέτρων για την αγορά Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN) και Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ, Απρίλιος

ΕΕΤΤ, Απρίλιος Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με τον 3ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Αύγουστος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με την λιανική αγορά μισθωμένων γραμμών (αγορά υπ αρ. 7, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Σεπτεµβρίος 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 27-08-2013 ΑΠ: 699/72 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 5 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 9 5.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Εισήγησης σχετικά µε τις Ελάχιστες Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Διαφάνεια 2 Οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου είναι πλέον πολύ γνωστοί σε όλους μας. Η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.7.2015 C(2015) 5563 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη κ. Πόλυ Μιχαηλίδη Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38021 25 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3797 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. τηλεοµ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την υπόθεση CY/2011/1168:

Αρ. τηλεοµ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την υπόθεση CY/2011/1168: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31/01/2011 C(2011)671 SG-Greffe (2011) D/1659 Γραφείο Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη: κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι Αναθεωρηµένο κείµενο για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τη παροχή Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240» Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 657/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2014 C(2014) 10121 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Προς: κ. Πόλυ Μιχαηλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Επανεξέταση των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ «OTΕ double play 2 απεριόριστα» και «OTE double play 24 απεριόριστα», κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με τις χονδρικές Αγορές Μισθωμένων Γραμμών (αγορές υπ αρ. 13, 14, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Ιούνιος, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Αγορά Τερματισμού Κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της On Telecoms Α.Ε.

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Αγορά Τερματισμού Κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της On Telecoms Α.Ε. Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Αγορά Τερματισμού Κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της On Telecoms Α.Ε. που παρέχεται σε σταθερή θέση (αγορά υπ. αρ. 9, Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business Double Play Static 2» και «OTE

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Κανονιστικές υποχρεώσεις...5

1 Εισαγωγή Κανονιστικές υποχρεώσεις...5 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον

τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35363 26 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3452 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 11.10.2014 L 295/79 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006])

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]) Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 30-12-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 339/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 334/45/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 29 Μαρτίου 2013 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση πελατειακής βάσης κατά 21% στις συνδυαστικές υπηρεσίες έναντι του 2011 Μερίδιο 42% στους νέους συνδροµητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσης προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με την ονομασία «Conn-x Internet & ΟΜΙΛΙΑ 2 Mbps ΟΛΗ ΜΕΡΑ και τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μαρούσι, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Παντελής Τζωρτζάκης Διευθύνων Σύμβουλος Forthnet Nova 20 Μαΐου 2009 Θέματα Τηλεπικοινωνίες, Ευρυζωνικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη Ευρυζωνική διείσδυση και σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών.

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των έργων των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΙΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΙΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΙΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Ιούνιος 2015 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση «Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών» στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΔΗΕ 13/2014 αναφορικά με την προσέγγιση που έχει κατ αρχάς υιοθετήσει το ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με την αξιολόγηση υπηρεσιών που προσφέρονται σε δέσμη, από αδειοδοτημένους παροχείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος, 2006 Μαρούσι

Σεπτέµβριος, 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά µε τις αγορές δηµοσίως διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση (αγορές υπ. αρ. 3,4,5 και 6, Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι ηµόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την λιανική αγορά µισθωµένων γραµµών (αγορά υπ. αρ. 7, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μαρούσι, ΑΠ: 792/07 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μαρούσι, ΑΠ: 792/07 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μαρούσι, 22-12-2016 ΑΠ: 792/07 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισµός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισµός επιχειρήσεων µε σηµαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 31 Μαρτίου 2014 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4 ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-5-2014 ΑΠ.:719/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, στη συνεδρίασή της, της 3-4-2006, έλαβε την απόφαση Α.Π. 381/2/3-4-2006, σχετική µε την τιµολογιακή πολιτική που υπέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ζητήματα και προκλήσεις

ζητήματα και προκλήσεις Δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς : ρυθμιστικά ζητήματα και προκλήσεις Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ Τι είναι τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς? Εκθετική αύξηση της ζήτησης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Χρήση ιοικητικών Υπηρεσιών και την Αναγνωρισιµότητα / Ικανοποίηση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): Βασικά συµπεράσµατα

Εθνική Έρευνα για τη Χρήση ιοικητικών Υπηρεσιών και την Αναγνωρισιµότητα / Ικανοποίηση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): Βασικά συµπεράσµατα Εθνική Έρευνα για τη Χρήση ιοικητικών Υπηρεσιών και την Αναγνωρισιµότητα / Ικανοποίηση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): Βασικά συµπεράσµατα 1. Εισαγωγή Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business DP Plus»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business DP Plus» Μαρούσι, 05-04-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 646/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business DP Plus» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

MH ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

MH ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ MH ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 29.06.2015 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό της αγοράς χονδρικής παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 11 Μαρτίου, 2005 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με (i) την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών χονδρικής VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) τη λειτουργική περιγραφή και τις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 4/09/2013 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 4/09/2013 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 4/09/2013 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το οικονομοτεχνικό μοντέλο Μακροπρόθεσμου Καθαρού Επαυξητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Χονδρικής εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση [Αγορά 2 (Νέας) Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής]

Χονδρικής εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση [Αγορά 2 (Νέας) Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής] Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα