Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό"

Transcript

1 Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Τηλεφωνικό δίκτυο µέσω Συνδέσεων Υψηλής Χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN) Μαρούσι, Μάρτιος 2007

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ανάλυση των Απαντήσεων Προτάσεις Αναθεώρησης Αναλυτικές απαντήσεις συµµετεχόντων ΟΤΕ

3 1. Εισαγωγή Στις , η ΕΕΤΤ δηµοσίευσε κείµενο δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τον Ορισµό και την Ανάλυση της λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Τηλεφωνικό ίκτυο σε Σταθερή Θέση µέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Aceess ISDN). Η ΕΕΤΤ προσκάλεσε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς της αγοράς να απαντήσουν στην ως άνω διαβούλευση εντός του χρονικού πλαισίου από 14/12/06 έως 26/01/07. Η παρούσα Αναφορά παρουσιάζει την περίληψη των απαντήσεων των συµµετεχόντων στο Κείµενο της ηµόσιας ιαβούλευσης, καθώς και τις απόψεις της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τα βασικότερα σηµεία των παρατηρήσεων των ως άνω συµµετεχόντων. Ειδικότερα, στην ενότητα 2 παρατίθενται τα κυριότερα σχόλια των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση καθώς και οι απαντήσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων εκείνων που χρήζουν απάντησης. Στην ενότητα 3 παρουσιάζονται οι προτεινόµενες τροποποιήσεις/ ενηµερώσεις που πρέπει να γίνουν στο κείµενο ορισµού και ανάλυσης της αγοράς. Τέλος, στην ενότητα 4 παρατίθενται αυτούσιες οι απαντήσεις όλων των συµµετεχόντων στη ιαβούλευση εξαιρουµένων των στοιχείων εκείνων των απαντήσεων τους που έχουν χαρακτηρισθεί από τους συµµετέχοντες ως εµπιστευτικά. 2. Ανάλυση των Απαντήσεων Ορισµός Αγοράς ιεύρυνση της αγοράς προκειµένου να συµπεριληφθούν και άλλες τεχνολογίες Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι υπάρχει µεγάλη υποκαταστασιµότητα µεταξύ ISDN PRA και παρόµοιων προϊόντων 2Mbps πρόσβασης που προσφέρονται µέσω ευρυζωνικής SDSL/ΑΠΤΒ, LMDS, οπτικής ίνας ή µισθωµένης γραµµής. Ο εν λόγω συµµετέχων θεωρεί ότι η υποκαταστασιµότητα αυτή αφορά κύρια τις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται και το σύνολο σχεδόν της συγκεκριµένης αγοράς ISDN PRA και ότι δεν διαφαίνονται µεγάλα κόστη µεταλλαγής αφού οι υπηρεσίες αφορούν κατ εξοχήν εταιρικούς χρήστες, οι οποίοι συνήθως διαθέτουν ανεπτυγµένα δίκτυα δεδοµένων και τηλεφωνίας. Η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι τα ως άνω αναφερόµενα προϊόντα πρόσβασης 2Mbps που προσφέρονται µέσω ευρυζωνικών συστηµάτων SDSL/ΑΠΤΒ, LMDS, οπτικής ίνας ή µισθωµένων γραµµών, ανήκουν στην ίδια αγορά µε τις υπηρεσίες PRA ISDN. Στα πλαίσια του ορισµού της αγοράς η ΕΕΤΤ εξέτασε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των γραµµών DSL και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των γραµµών PRA-ISDN και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι από λειτουργικής απόψεως δεν δύνανται να αντιµετωπισθούν ως υποκατάστατα. Όσον αφορά την ανάλυση της αγοράς, η ΕΕΤΤ κατέληξε ότι οι συνδέσεις PRA υπόκεινται σε µια έµµεση ανταγωνιστική πίεση από εναλλακτικά δίκτυα. Ωστόσο, η ως άνω διαπίστωση δεν σηµαίνει ότι η ΕΕΤΤ θεώρησε ότι η εν λόγω ανταγωνιστική πίεση είναι τέτοιας φύσης που να καθιστά τα εναλλακτικά δίκτυα ως άµεσα ανταγωνιστικά υποκατάστατα. Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι τα ως άνω δίκτυα/εφαρµογές βρίσκονται ακόµα στα πολύ αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους. 3

4 Συνεπώς, η ΕΕΤΤ εµµένει στην αρχική της θέση ότι η σχετική αγορά περιορίζεται στην πρόσβαση µέσω συνδέσεων PRA. Τα προϊόντα που αναφέρονται από τους συµµετέχοντες ελήφθησαν σε κάθε περίπτωση υπόψη από την ΕΕΤΤ στα πλαίσια της εκτίµησης της αγοραστικής ισχύος. Σχετική γεωγραφική αγορά Ένας συµµετέχων υποστηρίζει ότι η σχετική γεωγραφική αγορά των αγορών λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση, διαχωρίζεται σε δύο σχετικές γεωγραφικές αγορές ως προς την ανάπτυξη του ανταγωνισµού: την Αττική µαζί µε την Θεσσαλονίκη και η υπόλοιπη Ελληνική επικράτεια. Σύµφωνα µε στοιχεία του που παραθέτει, για τον εκέµβριο 2006, το 75 % των εγκατεστηµένων συνδέσεων λειτουργεί στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα µε το υπόλοιπο ποσοστό να διαµοιράζεται σε άλλες µικρότερες πόλεις. Η ΕΕΤΤ δε συµµερίζεται την άποψη του ως άνω συµµετέχοντος. Όπως επισηµάνθηκε και στο κείµενο της διαβούλευσης, ο ΟΤΕ παρέχει τις υπηρεσίες που εµπίπτουν στην σχετική αγορά προϊόντων σε εθνική βάση και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Αν και οι ως άνω υπηρεσίες δύνανται να προσφέρονται και από άλλους παρόχους σε κλίµακα µικρότερη της εθνικής, θα ανταγωνίζονται ωστόσο τις εθνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ. Η ΕΕΤΤ εµµένει συνεπώς στην άποψή της ότι η σχετική γεωγραφική αγορά έχει εθνικό εύρος. Ανάλυση Αγοράς Περιορισµένοι φραγµοί εισόδου και δυνητικός ανταγωνισµός στην αγορά Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι η συγκεκριµένη αγορά δέχεται ανταγωνιστική πίεση από τις υπηρεσίες SDSL µέσω ΑΠΤοΒ, LMDS, Metro Ethernet και SDH. Ο εν λόγω συµµετέχων θεωρεί ότι τα εµπόδια εισόδου στην αγορά πρόσβασης PRA ISDN είναι σηµαντικά χαµηλότερα από αυτά στην αγορά πρόσβασης PSTN / ISDN BRA, λόγω των υψηλών εσόδων από τηλεφωνικές και συναφείς υπηρεσίες των εταιρικών πελατών, καθώς και της µείωσης του ρίσκου της αρχικής επένδυσης λόγω της συγκέντρωσης µεγάλων πελατών σε τοπικά επιλεγµένες περιοχές. Ο συγκεκριµένος συµµετέχων καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η συγκεκριµένη αγορά οδηγείται προς τον πλήρη ανταγωνισµό και η Σηµαντική Ισχύς στην Αγορά που κατέχει ο ΟΤΕ δεν του επιτρέπει να επιβάλλει καταχρηστικές πρακτικές. Ενισχυτικά δε, προβάλλει το επιχείρηµα ότι υπάρχει ανώτατο επίπεδο τιµών στα τέλη συνδέσεων ISDN PRA που καθορίζεται από την κοστοστρεφή τιµή 15 συνδέσεων ISDN BRA. Η ΕΕΤΤ συµφωνεί µε την άποψη ότι οι φραγµοί εισόδου είναι χαµηλότεροι από αυτούς που υπάρχουν στην αγορά για την πρόσβαση PSTN/ISDN BRA. Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της ανάλυσης της αγοράς, η ΕΕΤΤ διαπίστωσε ότι στην αγορά πρόσβασης PRA υπάρχει αντισταθµιστική αγοραστική ισχύς προερχόµενη από την πλευρά των εταιρικών πελατών. Αναµένεται ότι η διαθεσιµότητα των Τµηµατικών Κυκλωµάτων σε εναλλακτικούς παρόχους θα βοηθήσει τους εταιρικούς πελάτες να αντισταθµίσουν την όποια αγοραστική ισχύ επιδείξει ο 4

5 ΟΤΕ, αλλά στα χρονικά πλαίσια της παρούσας εξέτασης δεν αναµένεται ότι τα Τµηµατικά Κυκλώµατα θα έχουν την ως άνω επιθυµητή επίδραση στην αγορά. Η ΕΕΤΤ δεν θεωρεί ότι οι φραγµοί εισόδου έχουν ήδη πέσει σε τόσο χαµηλά επίπεδα που να επιτρέπουν την επέλευση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην αγορά στα επόµενα 2-3 χρόνια. Η ΕΕΤΤ υπενθυµίζει στον ως άνω συµµετέχοντα ότι κατά το εκέµβριο του 2005, ο ΟΤΕ προµήθευε το 93,8% της αγοράς για λιανική σταθερή στενοζωνική πρόσβαση υψηλών χωρητικοτήτων και αν και η εν λόγω αγορά είναι δυνητικά πιο ανταγωνιστική από την αντίστοιχη λιανική αγορά για πρόσβαση χαµηλών χωρητικοτήτων, ο ΟΤΕ δεν έχει απολέσει κάποιο σηµαντικό µερίδιο αγοράς από την ηµεροµηνία αρχικής παροχής των συνδέσεων PRA. Η ΕΕΤΤ σηµειώνει επίσης ότι οι συνδέσεις BRA δεν περιορίζουν την τιµολογιακή συµπεριφορά ενός παρόχου συνδέσεων PRA. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι µια σύνδεση PRA είναι σηµαντικά ακριβότερη από 15 συνδέσεις BRA. Η ΕΕΤΤ υπενθυµίζει τέλος, ότι η πρόσβαση PRA ISDN από την µια πλευρά, και η πρόσβαση BRA ISDN και PSTN από την άλλη δεν είναι λειτουργικά υποκατάστατα. Νοµικές Υποχρεώσεις Ex post ρύθµιση της αγοράς Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι οποιαδήποτε παραβίαση της αρχής της αµεροληψίας µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µε µια ex post παρέµβαση στα πλαίσια ενός γενικότερου ανταγωνιστικού πλαισίου. Επιπρόσθετα, ο εν λόγω συµµετέχων υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται ανάγκη για οιαδήποτε ex ante ρύθµιση σχετικά µε την υποχρέωση γνωστοποίησης στην ΕΕΤΤ των τιµών και εκπτώσεων είκοσι (20) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής τους, αφού η ΕΕΤΤ µπορεί να ασκεί αποτελεσµατικά τις εξουσίες της βάσει του δικαίου του ανταγωνισµού. Η ΕΕΤΤ δε συµφωνεί µε την άποψη του ως άνω συµµετέχοντος και τονίζει ότι κατόπιν της διαπίστωσης ύπαρξης ΣΙΑ στη σχετική αγορά, απαιτείται σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο όπως επιβληθεί τουλάχιστον µια εκ των αναφερόµενων στην Οδηγία για την Πρόσβαση ρυθµιστικών υποχρεώσεων. Η ΕΕΤΤ επέλεξε µιας µορφής ελαφριά ρύθµιση η οποία λαµβάνει υπόψη της τις συνθήκες της αγοράς και ιδίως το γεγονός ότι η ανάπτυξη στη σχετική αγορά παραµένει περιορισµένη και ότι οι εταιρικοί πελάτες θα έχουν στο µέλλον έναν αριθµό ανταγωνιστικών εναλλακτικών λιανικής πρόσβασης εφόσον οι ρυθµιστικές υποχρεώσεις στην αγορά χονδρικής προβούν αποτελεσµατικές. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ περιόρισε ουσιαστικά τις επιβληθείσες ρυθµιστικές υποχρεώσεις στην υποχρέωση του ΟΤΕ όπως µην προβαίνει σε διακριτική µεταχείριση αναφορικά µε την παροχή των γραµµών PRA-ISDN. Η υποχρέωση του εν λόγω οργανισµού όπως κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ τα τιµολόγιά του και τις εκπτώσεις του είκοσι µέρες προ της εφαρµογής των αποτελεί µια αναγκαία συµπληρωµατική υποχρέωση, η οποία αποβλέπει στο να παρέχεται στην ΕΕΤΤ η δυνατότητα επαρκούς κατανόησης των τιµολογιακών πρακτικών του ΟΤΕ ώστε να µπορεί να ασκεί αποτελεσµατικά τις περί ανταγωνισµού αρµοδιότητές της σε περίπτωση που ο ΟΤΕ εµπλέκεται σε καταχρηστικές τιµολογιακές πρακτικές. 5

6 3. Προτάσεις Αναθεώρησης Κατόπιν της αναλυτικής εξέτασης από την ΕΕΤΤ των σχολίων και παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι συµµετέχοντες στην παρούσα διαβούλευση, προτείνεται όπως διατηρηθούν στο ακέραιο όλες οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν από την ΕΕΤΤ στο κείµενο της διαβούλευσής της. 4. Αναλυτικές απαντήσεις συµµετεχόντων 4.1. ΟΤΕ Οι απαντήσεις της εταιρείας µας στις ερωτήσεις της ηµόσιας ιαβούλευσης έχουν ως εξής: Ε1. Συµφωνείτε ότι υπάρχει µια διακριτική σχετική αγορά για τη λιανική πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω συνδέσεων PRA-ISDN; Παρακαλούµε αιτιολογήστε την απάντησή σας. Κατά πόσο οι ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης αποτελούν διακριτή αγορά από αυτήν της ISDN PRA στη σταθερή τηλεφωνία Το κείµενο της δηµόσιας διαβούλευσης επιλέγει εσφαλµένα, κατά την άποψη µας, να διερευνήσει αποκλειστικά το κατά πόσο η λιανική πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων DSL ανήκει στην ίδια σχετική αγορά µε την λιανική πρόσβαση µέσω συνδέσεων ISDN PRA. Η θεώρηση αυτή οδηγεί την ΕΕΤΤ στο συµπέρασµα ότι πράγµατι οι δύο αυτοί τρόποι πρόσβασης ανήκουν σε διαφορετικές σχετικές αγορές. Η αιτιολόγηση ωστόσο εµφανίζεται προβληµατική καθώς δεν γίνεται διάκριση µεταξύ υπηρεσιών ADSL, που αποτελεί κατά βάση υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο internet, και SDSL που µπορεί πράγµατι να χρησιµοποιηθεί για την πρόσβαση σε δίκτυα φωνητικής τηλεφωνίας και αφετέρου παραγνωρίζονται άλλες ευρυζωνικές τεχνολογίες που βρίσκουν ευρεία και αυξανόµενη εφαρµογή στην σχετική αυτή αγορά (LMDS, µισθωµένες γραµµές, δίκτυα οπτικών ινών κ.α) και που όπως θα προκύψει από την µετέπειτα ανάλυση µας αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης. Τέλος η παροχή ISDN PRA τηλεφωνικών συνδέσεων, εκτός από τις 6

7 αναφερόµενες ευρυζωνικές τεχνολογίες, είναι τεχνικά εφικτή και µε την χρήση αδεσµοποίητων τοπικών βρόχων (LLU) µε πολύ µικρά κόστη για τον εναλλακτικό πάροχο. Συγκεκριµένα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρόµοιες λειτουργικότητες (από την άποψη της ζήτησης για την πρόσβαση στο δηµόσιο δίκτυο τηλεφωνίας) των προϊόντων ISDN PRA του ΟΤΕ, και ανάλογων προϊόντων εναλλακτικών παρόχων όπως για παράδειγµα το Telephony DirectLink της FORTHnet και το TellasDirect της Tellas. Η τιµολόγηση των υπηρεσιών αυτών εκτιµάται ότι πρέπει να είναι ανταγωνιστική σε αυτή της ISDN PRA αλλά αυτό δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί, κυρίως λόγω δυσκολιών στη σύγκριση διαφορετικών πακέτων υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Υπηρεσίες ISDN PRA παρέχονται επίσης και από άλλους εναλλακτικούς παρόχους έστω και αν δεν έχουν ανακοινωµένα ανάλογα προϊόντα µε χρήση µισθωµένων γραµµών ή οπτικής ίνας. Είναι επίσης διαδεδοµένη πρακτική να µην χρεώνονται τέλη σύνδεσης ή ακόµα και µηνιαία τέλη για τις υπηρεσίες πρόσβασης καθώς, µε την απευθείας σύνδεση της επιχείρησης στο δίκτυο του παρόχου, αυτός εκµεταλλεύεται το σύνολο της κίνησης και δεν καταβάλλει τέλη εκκίνησης κλήσεων στον ΟΤΕ όπως στην περίπτωση της προεπιλογής. Θεωρούµε εποµένως ότι υπάρχει µεγάλη υποκαταστασιµότητα µεταξύ ISDN PRA και παρόµοιων προϊόντων 2Mbps πρόσβασης που προσφέρονται µέσω ευρυζωνικής SDSL/ΑΠΤΒ, LMDS, οπτικής ίνας ή µισθωµένης γραµµής. Η υποκαταστασιµότητα αυτή αφορά κύρια τις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται και το σύνολο σχεδόν της συγκεκριµένης αγοράς ISDN PRA και αποτελούν τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται έντονα ο ανταγωνισµός. Οι υπηρεσίες αφορούν κατ εξοχήν εταιρικούς χρήστες, έτσι δεν διαφαίνονται µεγάλα κόστη µεταλλαγής καθώς συνήθως διαθέτουν ανεπτυγµένα δίκτυα δεδοµένων και τηλεφωνίας. Εκτιµούµε λοιπόν ότι η αγορά λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω ISDN PRA είναι διακριτή από τις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης ADSL, αντιθέτως συµπεριλαµβάνει τις προαναφερθείσες υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης εγγυηµένου bandwidth αντίστοιχης λειτουργικότητας τουλάχιστον εκεί όπου αυτές διατίθενται. Η υπηρεσία αυτή σαφώς απευθύνεται µόνο σε κάποιες κατηγορίες εταιρικών πελατών. 7

8 Πιο συγκεκριµένα, µια SSNIP στην υπηρεσία ISDN PRA επιβεβαιώνει ότι η αγορά ISDN PRA δεν είναι διαφορετική από ευρυζωνικές προσβάσεις εγγυηµένου bandwidth 2Mbps και άνω. εν αναµένεται ότι ένα τέτοιο SSNIP θα είναι κερδοφόρο αφού πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών θα µπορέσουν να υποκαταστήσουν τον υποθετικό µονοπωλητή σε περιοχές όπου ήδη διαθέτουν κατάλληλα εξοπλισµένα σηµεία παρουσίας. Σχετική Γεωγραφική Αγορά Μία σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται ως η περιοχή στην οποία οι συνθήκες του ανταγωνισµού είναι επαρκώς οµοιογενείς και η οποία διαχωρίζεται από άλλες γειτονικές περιοχές, µε ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισµού. Όµως η ΕΕΤΤ δεν παραθέτει καθόλου στοιχεία σχετικά µε τις συνθήκες του ανταγωνισµού σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ώστε να ορίσει τη σχετική γεωγραφική αγορά, παρά µόνο αναφέρει ότι «ο ΟΤΕ παρέχει τις υπηρεσίες του µέσα στην ως άνω σχετική αγορά σε εθνική βάση, και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Για την περίπτωση όπου άλλες υπηρεσίες δύνανται να παρέχονται από άλλους παρόχους σε µικρότερη της εθνικής κλίµακα, οι υπηρεσίες αυτές ανταγωνίζονται τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΤΕ σε εθνική κλίµακα». Ο ΟΤΕ παρέχει τις υπηρεσίες του στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας διότι αποτελεί και το Καθολικό Πάροχο, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ. Η παροχή υπηρεσιών ISDN PRA δεν αποτελεί υποχρέωση του ΟΤΕ ως καθολικού παρόχου αλλά η παροχή της υπηρεσίας µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής αποτελεί ωστόσο πάγια πρακτική του ΟΤΕ για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών του προκειµένου αυτές να είναι προσιτές σε όλους τους χρήστες αλλά και για λόγους αποτελεσµατικότερης πληροφόρησης τους. Η ανάπτυξη υπηρεσιών από εναλλακτικούς παρόχους δεν προϋποθέτει την παροχή τους σε εθνική κλίµακα, όµως οι εναλλακτικοί πάροχοι εστιάζουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον σε περιοχές που υπάρχει µεγάλη δηµογραφική ή επιχειρηµατική συγκέντρωση και το κόστος παροχής υπηρεσιών είναι χαµηλότερο µε µεγαλύτερη απόδοση κεφαλαίου. 8

9 Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι η σχετική γεωγραφική αγορά των αγορών λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση, διαχωρίζεται σε δύο σχετικές γεωγραφικές αγορές ως προς την ανάπτυξη του ανταγωνισµού: την Αττική µαζί µε την Θεσσαλονίκη και η υπόλοιπη Ελληνική επικράτεια. Με βάση τα στοιχεία του ΟΤΕ εκεµβρίου 2006 ο συνολικός αριθµός των ISDN PRA τηλεφωνικών συνδέσεων είναι Εξ αυτών ISDN PRA λειτουργούν στην Τηλεπ. Περιφέρεια Αττικής ήτοι ποσοστό 66,2 % ενώ 466 ήτοι ποσοστό 7,5 % λειτουργούν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είναι έτσι σαφές ότι σχεδόν το 75 % των εγκατεστηµένων συνδέσεων λειτουργεί στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα µε το υπόλοιπο ποσοστό να διαµοιράζεται σε άλλες µικρότερες πόλεις. Όπως προαναφέρθηκε υπάρχει υποκαταστασιµότητα µεταξύ ISDN PRA και παρόµοιων προϊόντων 2Mbps πρόσβασης που προσφέρονται µέσω ευρυζωνικής SDSL/ΑΠΤΒ, LMDS, οπτικής ίνας ή µισθωµένης γραµµής ιδιαίτερα στις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται και το σύνολο σχεδόν της συγκεκριµένης αγοράς ISDN PRA και αποτελούν τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται έντονα ο ανταγωνισµός. Ο λόγος είναι ότι οι χρήστες στους οποίους απευθύνονται είναι ως επί το πλείστον εταιρικοί πελάτες µε µεγάλες ανάγκες µεταφοράς δεδοµένων. Συνεπώς, προκειµένου να επιτευχθούν οι απαραίτητες οικονοµίες οι πάροχοι τείνουν να εγκαθιστούν τα δίκτυα τους στα σηµεία µε έντονη επιχειρηµατική δράση. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία υπάρχουν 14,880 αδεσµοποίητοι τοπικοί βρόχοι (σε λειτουργία και εκκρεµείς αιτήσεις) εκ των οποίων η πλειοψηφία (12,018) συγκεντρώνεται στην περιοχή της Αθήνας και ακολουθεί η περιοχή της Θεσσαλονίκης µε 1,282 Αδεσµοποίητους Τοπικούς Βρόχους. Επιπρόσθετα τα αιτήµατα φορητότητας ISDN PRA παρουσιάζουν το τελευταίο διάστηµα σηµαντική αύξηση ιδιαίτερα στην Αθήνα γεγονός που υποδεικνύει την δραστηριοποίηση εναλλακτικών παρόχων στην συγκεκριµένη αγορά πρόσβασης ISDN PRA µε χρήση LLU, LMDS ή οπτικών ινών σε συνδυασµό µε την φορητότητα. 9

10 Τέλος, όλοι οι αδειοδοτηµένοι πάροχοι ΣΑΠ και ιδιαίτερα η Forthnet, που είναι η πλέον δραστήρια στον χώρο αυτό, έχουν επιλέξει την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας κύρια στις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Εκτιµούµε ότι η γεωγραφική αυτή εικόνα δεν δύναται να αλλάξει µεσοπρόθεσµα λόγω της πραγµατικότητας της εικόνας ζήτησης και την προσεκτική βήµα-µε-βήµα εστίαση επενδύσεων εναλλακτικών σε περιοχές µε µεγάλη πυκνότητα ζήτησης. Έτσι κρίνουµε ότι οι συνθήκες ανταγωνισµού είναι ανοµοιογενείς ανάµεσα στις γεωγραφικές περιοχές της Αττικής- Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης χώρας και αποτελούν διακριτές γεωγραφικές περιοχές για την λιανική πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µέσω συνδέσεων ISDN PRA. Ε2. Συµφωνείτε µε τα αρχικά συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ σχετικά µε την ύπαρξη ΣΙΑ στη σχετική αγορά; Παρακαλούµε αιτιολογήστε την απάντησή σας. ιάφορες εταιρείες προσφέρουν σήµερα προϊόντα µε παρόµοια λειτουργικότητα (από την άποψη της ζήτησης για την πρόσβαση στο δηµόσιο δίκτυο τηλεφωνίας) των προϊόντων ISDN PRA του ΟΤΕ. Παράδειγµα τέτοιων προϊόντων, όπως έχουµε ήδη αναφέρει σε προηγούµενη ενότητα είναι τα Telephony DirectLink της FORTHnet και TellasDirect της Tellas. Η τιµολόγησή των υπηρεσιών που προσφέρουν αυτά τα πακέτα εκτιµάται ότι πρέπει να είναι ανταγωνιστική σε σχέση µε αυτή των προϊόντων ISDN PRA του ΟΤΕ, αλλά κάτι τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο να εξακριβωθεί λόγω τις διαφορετικότητας αυτών των υπηρεσιών και της δυνατότητας διαφορετικής χρέωσης ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Υπηρεσίες ISDN PRA παρέχονται επίσης και από άλλους εναλλακτικούς παρόχους έστω και αν δεν έχουν ανακοινωµένα ανάλογα προϊόντα, µε χρήση µισθωµένων γραµµών, LLU ή οπτικής ίνας, συχνά χωρίς να χρεώνονται τέλη σύνδεσης ή ακόµα και µηνιαία τέλη για τις υπηρεσίες πρόσβασης. Οι επενδύσεις των εναλλακτικών παρόχων σε δίκτυα LMDS, καθώς και η εισαγωγή του SDSL, το οποίο φαίνεται να υπερδιπλασιάζεται κάθε εξάµηνο, έθεσαν νέα δεδοµένα στην αγορά η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται δυναµικά. 10

11 Συγκεκριµένα, υπηρεσίες SDSL ήδη παρέχονται από την Telepassport, Forthnet και Vivodi. Το πλήθος των συνδέσεων SDSL σχετίζεται τον αριθµό των αποδεσµοποιηµένων γραµµών τοπικού βρόχου θέτοντας έτσι ένα άνω όριο στις πωλήσεις του SDSL. εδοµένου ότι η πιο διαδεδοµένη µορφή DSL στην Ελλάδα είναι το ADSL, εκτιµάται το SDSL αφορά ένα µικρό ποσοστό αυτού του αριθµού, γύρω στο 10%, ωστόσο αναµένεται αύξηση του, διότι παρέχει ποιότητα υπηρεσιών ανάλογη των µισθωµένων ευθειών, σε υποπολλαπλάσια, όµως, τιµή. Ανταγωνισµός υφίσταται και από τις υπηρεσίες LMDS, οι οποίες αποτελούν µια ουσιαστική εναλλακτική ασύρµατη πρόσβαση. Το LMDS έχει κάνει τη δυναµική του εµφάνιση και στον τοµέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών και στη χώρα µας, παρέχοντας τα πλεονεκτήµατά του στο ελληνικό κοινό. Οι εταιρείες που έχουν ανακοινώσει τη δραστηριοποίησή τους στον τοµέα των υπηρεσιών LMDS είναι οι Forthnet, Q-Telecom, Tellas, TIM και Lannet, έχοντας αναπτύξει δίκτυο εκτεταµένης εµβέλειας το οποίο επεκτείνεται συνεχώς. Οι παρεχόµενες ταχύτητες φθάνουν µέχρι και τα 34 Mbps ανά χρήστη, ενώ µέσα από την ίδια σύνδεση είναι εφικτή και η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας. Τα στοιχεία που παραθέτουµε είναι αποτέλεσµα άντλησης από το site της κάθε µιας εταιρείας όπου αυτό ήταν εφικτό. Τέλος, άλλες υπηρεσίες µε µεγάλη ανταγωνιστική ισχύ είναι οι υπηρεσίες Metro Ethernet και SDH που προφέρονται από τις Αττικές Τηλεπικοινωνίες παρέχοντας την δυνατότητα διασύνδεσης Ι.Τ.Κ µε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους κατ αναλογία µε την τεχνολογία πρόσβασης ISDN PRA. Αν και η ΑΤ δραστηριοποιείται σε αυτήν την φάση µόνο εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής, έχει δροµολογήσει σηµαντικές επενδύσεις για επέκταση του δικτύου της και εκτός Αττικής ώστε σταδιακά να καλύψει και άλλες περιοχές της Ελλάδος ειδικά µετά την εξαγορά της συγκεκριµένης εταιρείας από την HOL µε στόχο την δηµιουργία εθνικής κλίµακας παρουσίας.. Γενικά, τα εµπόδια εισόδου στην αγορά πρόσβασης PRA ISDN είναι σηµαντικά χαµηλότερα από αυτά στην αγορά πρόσβασης PSTN / ISDN BRA. Αυτό γιατί πρώτον, στην περίπτωση εταιρικών πελατών τα έσοδα από τηλεφωνικές και συναφείς υπηρεσίες που τιµολογούνται 11

12 µπορεί από µόνα τους να καλύψουν το κόστος επένδυσης σε γραµµές πρόσβασης (π.χ. µε οπτική ίνα) και, δεύτερο, η συγκέντρωση µεγάλων πελατών σε τοπικά επιλεγµένες περιοχές (π.χ. αστικά κέντρα) µειώνει το ρίσκο της αρχικής επένδυσης αφού τα κόστη είναι δυνατόν να καταµεριστούν σε µεγαλύτερο αριθµό πελατών. Στην υπόλοιπη χώρα, το µέγεθος της αγοράς εκτός µεγάλων αστικών κέντρων, είναι τέτοιο ώστε η επέκταση των παρόχων σ αυτή να µην είναι οικονοµικά ελκυστική, κάτι που επιβεβαιώνεται από το σηµαντικά υψηλότερο µερίδιο του ΟΤΕ σε αυτές τις περιοχές. Οι εναλλακτικοί πάροχοι δραστηριοποιούνται κυρίως µέσω διάθεσης µισθωµένων γραµµών, εξαρτώµενοι από τη χονδρική υπηρεσία του ΟΤΕ και µόνο για συµπλήρωση υπηρεσίας που ήδη προσφέρουν σε εταιρικό τους πελάτη σε άλλες περιοχές της χώρας. Με δεδοµένα τα ανωτέρω αξιολογούµε την ένταση του δυνητικού ανταγωνισµού στην αγορά αυτή για τις µεγάλες αστικές περιοχές ως πιο έντονη από ότι στην υπόλοιπη χώρα. Παρατηρούµε λοιπόν ότι ο ΟΤΕ αν και µπορεί να διαθέτει υψηλά µερίδια αγοράς στις συνδέσεις ISDN PRA εκπληρώνοντας έτσι το κριτήριο ΣΙΑ εντούτοις αυτό οφείλεται στο ότι επί µακρό χρονικό διάστηµα οι εναλλακτικοί πάροχοι δεν προέβαιναν σε επενδύσεις ανάπτυξης αντίστοιχων τηλεπικοινωνιακών υποδοµών. Με την προώθηση της συνεγκατάστασης και του LLU, την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και την αποτελεσµατική λειτουργία της υπηρεσίας φορητότητας ο ανταγωνισµός έχει ήδη αναπτυχθεί και αναµένεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω ιδιαίτερα στις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπου συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς. Συνεπώς κρίνουµε ότι η συγκεκριµένη αγορά οδηγείται προς τον πλήρη ανταγωνισµό και η Σηµαντική Ισχύς στην Αγορά που κατέχει ο ΟΤΕ δεν του επιτρέπει να επιβάλλει καταχρηστικές πρακτικές. Άλλωστε αυτό ενισχύεται και από την άποψη της ίδιας της ΕΕΤΤ η οποία διαπιστώνει ότι παρά την έλλειψη µέχρι τώρα ρυθµιστικών υποχρεώσεων του ΟΤΕ η συγκεκριµένη αγορά έχει αναπτυχθεί χωρίς να έχει παρουσιαστεί κάποια σοβαρή αποτυχία της. 12

13 Επιπρόσθετο στοιχείο είναι το γεγονός ότι θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι η ISDN PRA είναι λειτουργικά ισοδύναµη µε δέκα πέντε ISDN BRA συνδέσεις. βάσει αυτού υπάρχει άµεση εξάρτηση της διάθεσης των υπηρεσιών ISDN PRA µε τους όρους διάθεσης ενός ρυθµιζόµενου προϊόντος του ISDN BRA, οι τιµές του οποίου ορίζονται ως κοστοστρεφείς και κατά συνέπεια ορίζεται αυτοµάτως ένα άνω επίπεδο τιµών το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει η ISDN PRA καθώς στην περίπτωση αυτή θα εµφανιζόταν το φαινόµενο υποκατάστασης από ISDN BRA. Ακόµα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα τέλη των συνδέσεων ISDN PRA έχουν παραµείνει αναλλοίωτα για µεγάλο χρονικό διάστηµα γεγονός που οφείλεται µεταξύ άλλων και στην ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς. Τέλος αναφέρουµε ότι όπως προκύπτει και από την ελληνική αλλά και διεθνή εµπειρία διαφαίνεται ότι η συγκεκριµένη τεχνολογία ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Πράγµατι όπως προκύπτει και από τα ιστορικά στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό γραµµών πρόσβασης τηλεφωνίας παρατηρείται ήδη µείωση του αριθµού των εγκατεστηµένων ISDN PRA τηλεφωνικών συνδέσεων του ΟΤΕ γεγονός που υποδεικνύει σταθεροποίηση σε πρώτη φάση της ζήτησης δεδοµένης και της απώλειας µεριδίου που υφίσταται. Ε3. Συµφωνείτε µε την κανονιστική υποχρέωση αµεροληψίας που προτείνεται από την ΕΕΤΤ; Παρακαλούµε αιτιολογήστε την απάντησή σας. Στην µέχρι τώρα ανάλυση µας αιτιολογήσαµε ότι αν και ο ΟΤΕ κατέχει Σηµαντική Ισχύ στην εν λόγω λιανική αγορά πρόσβασης, η αγορά παρουσιάζει έντονο δυνητικό ανταγωνισµό ιδίως στα µεγάλα αστικά κέντρα, µε διάφορες εναλλακτικές πρόσβασης (LLU, LMDS, SDSL, µισθωµένες γραµµές και οπτικές ίνες) στην διάθεση των τελικών (εταιρικών κυρίως) πελατών.. Η καλώς εννοούµενη ανταγωνιστική συµπεριφορά του ΟΤΕ στην αγορά λιανικής πρόσβασης PRA ISDN επιβεβαιώνεται και από την απουσία στοιχείων που να αποδεικνύουν παράπονα πελατών και/ή τον αποκλεισµό εναλλακτικών παρόχων εξαιτίας της πολιτικής τιµολόγησης και παροχής των συνδέσεων PRA-ISDN από τον ΟΤΕ, όπως αναφέρει και το κείµενο της ηµόσιας ιαβούλευσης. Συνεπώς η οποιαδήποτε παραβίασή της αρχή της αµεροληψίας µπορεί να 13

14 αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µε µια ex post παρέµβαση στα πλαίσια ενός γενικότερου ανταγωνιστικού πλαισίου. Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν τεκµηριώνεται το συµπέρασµα της ΕΕΤΤ ότι είναι δυνατή εκ µέρους του ΟΤΕ η υιοθέτηση πρακτικών στρατηγικής τιµολόγησης (ληστρική τιµολόγηση, συµπίεση τιµών κ.α) και συνεπώς θεωρούµε ότι δεν υφίσταται ανάγκη για οιαδήποτε ex ante ρύθµιση, όπως αυτή προτείνεται και αφορά την υποχρέωση γνωστοποίησης στην ΕΕΤΤ των τιµών και εκπτώσεων είκοσι (20) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Ο σκοπός της υποχρέωσης αυτής αναφέρεται ότι είναι, µεταξύ άλλων, να γνωρίζει η ΕΕΤΤ επαρκώς τις τιµολογιακές πρακτικές του ΟΤΕ, ώστε να µπορεί να ασκεί αποτελεσµατικά τις εξουσίες της βάσει του δικαίου του ανταγωνισµού. Είναι φανερό ότι τις εξουσίες αυτές µπορεί να τις ασκήσει και ex post. 14

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. του Σχεδίου Μέτρων για την αγορά Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN) και Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Σεπτεµβρίος 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Αύγουστος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με την λιανική αγορά μισθωμένων γραμμών (αγορά υπ αρ. 7, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό της αγοράς χονδρικής παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 11 Μαρτίου, 2005 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος, 2006 Μαρούσι

Σεπτέµβριος, 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά µε τις αγορές δηµοσίως διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση (αγορές υπ. αρ. 3,4,5 και 6, Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με τις χονδρικές Αγορές Μισθωμένων Γραμμών (αγορές υπ αρ. 13, 14, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Ιούνιος, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-12-2016 ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Απορρύθµιση των αγορών Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα µέσω γραµµών πρόσβασης: (α) PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι Αναθεωρηµένο κείµενο για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τη παροχή Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΕΚ 13/Α/ ]

[ΦΕΚ 13/Α/ ] Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 26.11.2010 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 30-12-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 339/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 334/45/2004

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά µε την Αγορά χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής

Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά µε την Αγορά χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά µε την Αγορά χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύµφωνα µε το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Απρίλιος,

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Κανονιστικές υποχρεώσεις...5

1 Εισαγωγή Κανονιστικές υποχρεώσεις...5 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ

Διαβάστε περισσότερα

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στις αγορές λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στις αγορές λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στις αγορές λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση (αγορά υπ αρ. 1 και 2 της Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, στη συνεδρίασή της, της 3-4-2006, έλαβε την απόφαση Α.Π. 381/2/3-4-2006, σχετική µε την τιµολογιακή πολιτική που υπέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού της αγοράς χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού της αγοράς χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού της αγοράς χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) εκέµβριος, 2005 Μαρούσι 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΨΗ...3 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τις Αγορές ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων:

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τις Αγορές ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων: Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τις Αγορές ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων: α) Εκκίνησης κλήσεων στο δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση (αγορά υπ. αρ. 8, Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006])

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]) Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Σεπτέµβριος 2006,

Μαρούσι, Σεπτέµβριος 2006, Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στις αγορές δηµοσίως διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον ορισμό, την ανάλυση και τις κανονιστικές υποχρεώσεις στις χονδρικές αγορές Μισθωμένων Γραμμών (αγορές

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον ορισμό, την ανάλυση και τις κανονιστικές υποχρεώσεις στις χονδρικές αγορές Μισθωμένων Γραμμών (αγορές Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον ορισμό, την ανάλυση και τις κανονιστικές υποχρεώσεις στις χονδρικές αγορές Μισθωμένων Γραμμών (αγορές 13-14) Πίνακας Περιεχομένων 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2014 C(2014) 10121 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Προς: κ. Πόλυ Μιχαηλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Παντελής Τζωρτζάκης Διευθύνων Σύμβουλος Forthnet Nova 20 Μαΐου 2009 Θέματα Τηλεπικοινωνίες, Ευρυζωνικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη Ευρυζωνική διείσδυση και σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ερώτηση...4

Πίνακας Περιεχομένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ερώτηση...4 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Εθνική Δημόσια Διαβούλευση, συμπληρωματική στις Δημόσιες Διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού των Αγορών ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων (αγορές υπ. αρ. 8,9 και 10, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού των Αγορών ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων (αγορές υπ. αρ. 8,9 και 10, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού των Αγορών ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων (αγορές υπ. αρ. 8,9 και 10, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σύνοψη...4 2. Εισαγωγή...8 3. Ορισµοί Σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι ηµόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την λιανική αγορά µισθωµένων γραµµών (αγορά υπ. αρ. 7, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Α) Το Όραμα της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέχρι το 2011 Η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Αγορών ΑΑ1-2: Έγγραφο Κοινοποίησης

Ανάλυση Αγορών ΑΑ1-2: Έγγραφο Κοινοποίησης Ανάλυση Αγορών ΑΑ1-2: Έγγραφο Κοινοποίησης ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Ορισμό, Ανάλυση και τις Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις στη Λιανική αγορά των Μισθωμένων Γραμμών (αγορά υπ αρ.

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Ορισμό, Ανάλυση και τις Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις στη Λιανική αγορά των Μισθωμένων Γραμμών (αγορά υπ αρ. Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Ορισμό, Ανάλυση και τις Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις στη Λιανική αγορά των Μισθωμένων Γραμμών (αγορά υπ αρ. 7 της Σύστασης ) Μαρούσι, Αύγουστος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον

τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006] Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 20.05.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον ορισμό, την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

εκέµβριος, 2005 Μαρούσι

εκέµβριος, 2005 Μαρούσι ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την αγορά χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR Μαρούσι, 30 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηαγορά της ευρυζωνικότητας Επενδυτικές προκλήσεις. Μάιος 2006 Του Ανδρέα Αναστασόπουλου, Προέδρου του ΣΑΤΠΕ

Ηαγορά της ευρυζωνικότητας Επενδυτικές προκλήσεις. Μάιος 2006 Του Ανδρέα Αναστασόπουλου, Προέδρου του ΣΑΤΠΕ Ηαγορά της ευρυζωνικότητας Επενδυτικές προκλήσεις Μάιος 2006 Του Ανδρέα Αναστασόπουλου, Προέδρου του ΣΑΤΠΕ ΟΣΑΤΠΕ Ιδρύθηκε το 2003 ως µη κερδοσκοπικό σωµατείο Αντιπροσωπεύει µεγάλο τµήµα της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ, Απρίλιος

ΕΕΤΤ, Απρίλιος Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με τον 3ο

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος, 2006 Μαρούσι

Απρίλιος, 2006 Μαρούσι Αναθεωρηµένο κείµενο για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την αγορά χονδρικών υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ. αρ. 12, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Απρίλιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240» Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 657/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 19-2-2009 ΑΡΙΘ. : 1598/Φ. 610 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Προσωρινών Μέτρων κατ άρθρο 63 παρ. 4 του ν.3431/2006 σε συνέχεια της από 18-2-2009 ακροάσεως της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΤΕ Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: fwa@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη των

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 665/5 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 665/5 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18.09.2012 ΑΠ: 665/5 ΑΠΟΦΑΣΗ Εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυαστικών οικονομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες VDSL, και παροχή χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία Virtual Partial Unbundled

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 5 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 9 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business Double Play Static 2» και «OTE

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος, 2006 Μαρούσι

Αύγουστος, 2006 Μαρούσι Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Ανάλυση των Χονδρικών Αγορών Διασύνδεσης Δημόσιων Σταθερών Δικτύων (Αγορές υπ. αρ. 8, 9, 10 Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Αύγουστος, 2006 Μαρούσι ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕΤΤ Δύο χρόνια μετά τη ψήφιση του νέου νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38021 25 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3797 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. τηλεοµ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την υπόθεση CY/2011/1168:

Αρ. τηλεοµ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την υπόθεση CY/2011/1168: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31/01/2011 C(2011)671 SG-Greffe (2011) D/1659 Γραφείο Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη: κ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (FIXED WIRELESS ACCESS)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (FIXED WIRELESS ACCESS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (FIXED WIRELESS ACCESS) 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΔΗΕ 13/2014 αναφορικά με την προσέγγιση που έχει κατ αρχάς υιοθετήσει το ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με την αξιολόγηση υπηρεσιών που προσφέρονται σε δέσμη, από αδειοδοτημένους παροχείς

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3.5 GHZ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην 3 ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ για την Ευρυζωνικότητα Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008 2 η Ενότητα: Ο ρόλος των εναλλακτικών παρόχων Ομιλία Βασίλη Βλαχογιάννη, Διευθυντή Πωλήσεων Tellas Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

MH ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

MH ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ MH ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 29.06.2015 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσης προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με την ονομασία «Conn-x Internet & ΟΜΙΛΙΑ 2 Mbps ΟΛΗ ΜΕΡΑ και τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35363 26 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3452 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Επανεξέταση των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ «OTΕ double play 2 απεριόριστα» και «OTE double play 24 απεριόριστα», κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑ ΕΕΤΤ Μαρούσι 28/11/2003

Διαβάστε περισσότερα