ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΕΠΕΝΔΥΣΗ Κατηγορία Επένδυσης - Επένδυση Εμπλουτισμού τουριστικού προϊόντος - Επένδυση Εκσυγχρονισμού Καταλύματος Ζώνη Επένδυσης 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατάσταση Εταιρείας Υφιστάμενη Υπό Σύσταση Λειτουργία Εταιρείας Συνεχής Εποχική ίδρυσης Νομική μορφή Σκοπός ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλεομοιότυπο Ιστοσελίδα Ηλεκτρονική Διεύθυνση 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ) ΟΝΟΜΑ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 1

2 ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό) ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό) 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΟΠΟΥ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ) 4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (μόνο για υφιστάμενες) Αναφέρεται σύντομο ιστορικό της εταιρικής εξέλιξης της εταιρείας. Αριθμός κλινών 2006 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Σ (τα τελευταία 3 έτη) Μονόκλινα Δίκλινα Τρίκλινα... κλινών Επίσημη τιμή διανυκτέρευσης 5 ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (μόνο για υφιστάμενες) Ημέρες λειτουργίας/ δυνητικών διανυκτερεύσεων Παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία που περιγράφουν το προφίλ της επιχείρησης (εγκαταστάσεις που διαθέτει, δραστηριότητες που αναπτύσσει, συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις κλπ) με σαφή αναφορά στο χρόνο έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας και στην τεκμηρίωση του χρόνου προηγούμενης δραστηριότητα στο αντικείμενο της επένδυσης. Επίσης αναφέρεται η στελέχωση της σε ανθρώπινο δυναμικό και τα κυριότερα στελέχη. Τέλος, γίνεται συνοπτική αναφορά στις μεθόδους και τα εργαλεία οργάνωσης της εταιρείας (μηχανοργάνωση, τυποποίηση και διασφάλιση διαδικασιών, κλπ.) Συνολικές διανυκτερεύσεις Μέση πληρότητα 2005 Μονόκλινα Δίκλινα Τρίκλινα... κλινών Αριθμός κλινών 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (μόνο για υφιστάμενες) Επίσημη τιμή διανυκτέρευσης Ημέρες λειτουργίας/ Συμπληρώνονται επίσης στοιχεία δραστηριότητας της ήδη σε λειτουργία υφιστάμενης επιχείρησης και ανάλυση της οικονομικής κατάστασης αυτής των τριών (3) τελευταίων ετών ( ή 2 ετών εάν έχει συμπληρώσει μόνο 2 διαχειριστικές χρήσεις). δυνητικών διανυκτερεύσεων Συνολικές διανυκτερεύσεις Ανάλυση λογαριασμού εκμεταλλεύσεων και αποτελέσματα χρήσεως Μέση πληρότητα Ανάλυση κύκλου εργασιών Αναλύσεις κυριότερων παραγόντων κόστους Ανάλυση συνολικού κόστους πωληθέντων Ανάλυση κερδοφορίας σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας Κέρδη προ φόρων τελευταίας τριετίας Ξένα κεφάλαια τελευταίας τριετίας Ίδια κεφάλαια τελευταίας τριετίας Αριθμός κλινών 2004 Επίσημη τιμή διανυκτέρευσης Ημέρες λειτουργίας/ δυνητικών διανυκτερεύσεων Συνολικές διανυκτερεύσεις Μέση πληρότητα 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Η ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ α/α Ποσοστό (%) Μονόκλινα Δίκλινα Τρίκλινα... Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία κλινών Είδος Προσώπου Χώρα κύριας εγκατάστασης ή διαμονής Α.Δ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 2 3

3 Διεύθυνση Επικοινωνίας (Οδός Αριθμός Τ.Κ. Περιοχή) Τηλέφωνο Επικοινωνίας Κύρια δραστηριότητα εταίρου ή μετόχου Θέση του Εταίρου / Μετόχου στον Φορέα Επένδυσης Σύντομο βιογραφικό μετόχου Κύκλος εργασιών της επιχείρησης, κατά την τελευταία κλεισμένη οικονομική χρήση (εάν πρόκειται για μέτοχο- επιχείρηση) α/α Ποσοστό (%) Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Χώρα κύριας εγκατάστασης ή διαμονής Α.Δ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Διεύθυνση Επικοινωνίας (Οδός Αριθμός Τ.Κ. Περιοχή) Τηλέφωνο Επικοινωνίας Κύρια δραστηριότητα εταίρου ή μετόχου Θέση του Εταίρου / Μετόχου στον Φορέα Επένδυσης Σύντομο βιογραφικό μετόχου Είδος Προσώπου 10. ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Συμπληρώνεται το Υπόδειγμα Δήλωσης για ΜΜΕ επιχειρήσεις προκειμένου να ορισθεί το μέγεθος του φορέα της επένδυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 70/2001 της ΕΕ. Το υπόδειγμα αυτό συμπληρώνεται ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης μεγάλη, μεσαία ή μικρή. 11. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Περιγράφονται με σαφήνεια οι τρόποι με τους οποίους θα καλυφθεί η ίδια συμμετοχή της προτεινόμενης επένδυσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 12. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Είδος Επένδυσης Σκοπιμότητα επένδυσης Περιγραφή της επένδυσης Κύκλος εργασιών της επιχείρησης, κατά την τελευταία κλεισμένη οικονομική χρήση (εάν πρόκειται για μέτοχο- επιχείρηση)... (Για όσους μετόχους χρειαστεί) 9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ/ΩΝ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΖΩΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ FAX e- mail Περιγράφονται συνοπτικά: το ιστορικό της δραστηριότητας της εταιρείας η, γνώση των συνθηκών της αγοράς και του κλάδου της προτεινόμενης επένδυσης, η προηγούμενη επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα, η χρονική περίοδος δραστηριοποίησης, η ενασχόληση με αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης επένδυσης, οι γνώσεις σπουδές επί του αντικειμένου της προτεινόμενης επένδυσης. 4 5

4 14. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Κατηγορία Επιχείρησης 1. Ξενοδοχεία 2. Οργανωμένα Διαμερίσματα 3. Τουριστικά Χωριά Τάξη ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) Εξοικονόμηση Ενέργειας Προστασία Περιβάλλοντος Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζόμενων και Πελατών 15.Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Επιλέξιμη Ενέργεια Περιγραφή Εργασίας ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Εισαγωγή και Βελτίωση συστημάτων αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Δημιουργία Εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες ΚΤΙΡΙΑΚΑ (ΓΕΔ1) Κατασκευή, Επέκταση, Βελτίωση, Εκσυγχρονισμός ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΓΕΔ 2) (Υποδομές, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Δίκτυα) - Κατασκευή, Επέκταση, βελτίωση, Εκσυγχρονισμός 15.Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ή ΥΠΟΔΟΜΕΣ 15.Β. Πρόσθετα χαρακτηριστικά ή υποδομές Βαθμολογία ανά κατηγορία & τάξη καταλύματος ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΓΕΔ 3) α/α I II III (*) Αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού (όπου εφαρμόζεται), καθώς και καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών, μηχανοργάνωσης, λογισμικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συστημάτων δικτύωσης (ΓΕΔ 4) 1 2 Προσφορά υπηρεσιών Ευεξίας/ Αναζωογόνησης με τουλάχιστο 5 από τις πιο κάτω υπηρεσίες (πέραν των υποχρεωτικών): steam bath, solarium, Jacuzzi, υδρομασάζ, μασάζ, mud bath, shiatsu, body analysis, iontophoresis, reflexology). Δημιουργία Κέντρου ομορφιάς με τουλάχιστο 5 από τις πιο κάτω υπηρεσίες: face cleaning, face and body masks, hydration, body peeling, face peeling, manicure, pedicure, make up, waxing και hair styling ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΕΔ 5) Προκαταρκτικές μελέτες και για συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με την επένδυση (αποκλειστικά για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) (ΓΕΔ 6) Δημιουργία εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (όπου εφαρμόζεται) (ΓΕΔ 1 και ΓΕΔ 2) 3 4 Προσθήκη γυμναστηρίου ή πλήρης ανακαίνιση υφιστάμενου με την αντικατάσταση των μηχανημάτων και νοουμένου ότι σε αυτά θα περιλαμβάνονται τα πιο κάτω: step machine, 2 τουλάχιστο διάδρομοι (ηλεκτρ.), 2 τουλάχιστο ποδήλατα (ηλεκτρ.), κωπηλατοεργόμετρο (ηλεκτρ. αεροϋδραυλικό), πάγκοι, αλτήρες και βάρη. Προσθήκη νέας/νέων εξωτερικής/ων αθλητικής/ων εγκατάστασης/ων, πέραν των λειτουργούντων ή των προβλεπόμενων στα εγκριθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια της μονάδας

5 15.Β. Πρόσθετα χαρακτηριστικά ή υποδομές Βαθμολογία ανά κατηγορία & τάξη καταλύματος 15.Β. Πρόσθετα χαρακτηριστικά ή υποδομές Βαθμολογία ανά κατηγορία & τάξη καταλύματος α/α I II III (*) α/α I II III (*) 5 Δημιουργία νέου ή πλήρης ανακαίνιση υφιστάμενου, κατάλληλου, επαρκούς εμβαδού και πλήρως εξοπλισμένου, χώρου απασχόλησης παιδιών, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, ώστε να δύναται να εξυπηρετεί αριθμό παιδιών ίσο με το 20% του συνολικού αριθμού των κλινών της μονάδας Αίθουσα βιβλιοθήκης, αναγνωστήριο (αποκλειστική χρήση), με επαρκή αριθμό βιβλίων και περιοδικών. Διαμόρφωση δωματίων κατάλληλων για χρήση από ΑΜΕΑ (2% τουλάχιστο της δυναμικότητας της μονάδας) και κοινόχρηστων χώρων προσπελάσιμων από ΑΜΕΑ (πέραν των υποχρεωτικών από την υφιστάμενη Νομοθεσία) Δημιουργία θεματικού εστιατορίου ή εστιατορίου αλά καρτ, πέραν του/των υφισταμένου/ων και πέραν του υποχρεωτικού/ών (όπου εφαρμόζεται) που προβλέπεται στην ισχύουσα Νομοθεσία Τοποθέτηση/ αντικατάσταση ηλεκτρονικών κλειδαριών στις εξώθυρες των υπνοδωματίων / διαμερισμάτων Τοποθέτηση ματιού στις εξώθυρες των δωματίων Παροχή της κατάλληλης επίπλωσης και του αναγκαίου εξοπλισμού για την εστίαση παιδιών, που να εξυπηρετούν αριθμό παιδιών ίσο με το 20% του συνολικού αριθμού των κλινών της μονάδας Προσθήκη ξεχωριστού ντους στα λουτρά των δωματίων ή αντικατάσταση υφιστάμενων μπανιέρων με νέες που να διαθέτουν σύστημα Jacuzzi, υδρομασάζ κλπ Δημιουργία ενός τουλάχιστο εσωτερικού καταστήματος, πέραν αυτών που προβλέπονται στην ισχύουσα Νομοθεσία Τοποθέτηση φωτιζόμενου μεγεθυντικού καθρέφτη στα λουτρά των δωματίων. Τοποθέτηση αντιολισθητικής μπανιέρας/ ντουζιέρας στα λουτρά των δωματίων Πλήρης ανακαίνιση υφιστάμενης ή δημιουργία νέας κατάλληλα εξοπλισμένης αίθουσας τηλεόρασης (αποκλειστική χρήση), η οποία να διαθέτει συσκευή τηλεόρασης τουλάχιστο 55 (LCD, LED, 3D ή PLASMA), δορυφορική σύνδεση, DVD και κατάλληλη επίπλωση. Αίθουσα ψυχαγωγίας/ παιγνιδιών (αποκλειστική χρήση), η οποία να διαθέτει τουλάχιστο 3 από τα πιο κάτω: επιτραπέζια παιγνίδια, ηλεκτρονικά παιγνίδια, μπιλιάρδο, ποδοσφαιράκι, επιτραπέζια αντισφαίριση, σαΐτες κλπ.) Τοποθέτηση τηλεοράσεων νέας τεχνολογίας (LCD, 3D, PLASMA, LED) τουλάχιστο 24 στα δωμάτια, με ενσωματωμένο σύστημα hotel mode και παροχή δωρεάν δορυφορικής λήψης. Τοποθέτηση ηλεκτρονικών θυρίδων φύλαξης κοσμημάτων (safe deposit box) στα δωμάτια ή αντικατάσταση υφιστάμενων με νέες ηλεκτρονικές. Παροχή Υπηρεσίας για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο στα δωμάτια Παροχή Υπηρεσίας ασύρματης (Wi-Fi) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς) Τοποθέτηση/ αντικατάσταση συστήματος ανιχνευτών καπνού σε όλους τους χώρους

6 15.Β. Πρόσθετα χαρακτηριστικά ή υποδομές Βαθμολογία ανά κατηγορία & τάξη καταλύματος 16. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ευρώ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α I II III (*) Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που θα καλύπτει τους κοινόχρηστους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς), τους διαδρόμους ή πτέρυγες των δωματίων, τον χώρο στάθμευσης και την κυρία είσοδο Τοποθέτηση συστήματος συναγερμού για Κωφούς ΚΤΙΡΙΑΚΑ - κατασκευή, επέκταση, βελτίωση, εκσυγχρονισμός ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Υποδομές, Μηχανήματα/ Εξοπλισμός, Δίκτυα) 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 4 ΑΓΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 25 Δημιουργία κολυμβητικών δεξαμενών σε αριθμό δωματίων (5% τουλάχιστο της δυναμικότητας της μονάδας) για αποκλειστική χρήση των δωματίων αυτών ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 17. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 26 Επιλογή από 3 τουλάχιστο διαφορετικά είδη, ειδικού τύπου στρωμάτων και μαξιλαριών ύπνου (αντιαλγικά, ανατομικά κλπ.), σε αριθμό ίσο με το 5% των κλινών της μονάδας σε ότι αφορά τα στρώματα και το 10% σε ότι αφορά τα μαξιλάρια ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (τουλάχιστον 25% της συνολικής επένδυσης) ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ % 27 Προσθήκη ή αντικατάσταση εφεδρικής γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος. 28 Εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης νερού ή/και ενέργειας. 29 Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά ταυτόχρονα και τα δύο σκέλη Μέγιστη βαθμολογία ανεξάρτητα τάξης καταλύματος: (*) Υποδεικνύεται με το πρόσθετο χαρακτηριστικό που προτείνεται στην επενδυτική πρόταση ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Σ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (σε αντιστοιχία με τις υποβληθείσες προσφορές) 1. ΚΤΙΡΙΑΚΑ (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων) Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Κτιριακών 1 Εκσκαφές Μ Άοπλα σκυροδέματα Μ Οπλισμένα σκυροδέματα Μ Κουφώματα ξύλινα Μ Κουφώματα αλουμινίου Μ Κουφώματα σιδηρά Μ ή Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υποδομές, Μηχανήματα/Εξοπλισμός, Δίκτυα) 19. σε ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΑ - κατασκευή, επέκταση, βελτίωση, εκσυγχρονισμός ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Υποδομές, Μηχανήματα/ Εξοπλισμός, Δίκτυα) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΑΓΟΡΑ 21. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ (μόνο για επενδύσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Παρέχονται στοιχεία και πληροφορίες για τις παρεμφερείς επιχειρήσεις της Κύπρου (στοιχεία ανταγωνισμού - (ανταγωνιστικές εταιρείες-ανταγωνιστικά προϊόντα). Συγκριτικά πλεονεκτήματα εξεταζόμενης μονάδας. Ακόμη, παρουσιάζονται η δυνητική αγορά και οι προοπτικές της

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 22. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Προοπτικές της επένδυσης Περιγραφή και τεκμηρίωση προοπτικών επένδυσης με βάση τις συνθήκες του κλάδου και της αγοράς 25. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΣΕ ) ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 23. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ - ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ... Περιγραφή των παραδοχών και τεκμηρίωση τους. Π.χ. προβλεπόμενη πληρότητα, τιμές διανυκτέρευσης, επέκταση τουριστικής περιόδου. Οι παραδοχές δίνονται αναλυτικά και ποσοτικοποιημένα Π.χ. Τιμές ανά κλίνη και ανά διανυκτέρευση Πληρότητα ανά μήνα Τιμές άλλων υπηρεσιών (π.χ. εστίαση) Συχνότητα παροχής άλλων υπηρεσιών ανά πελάτη... Για εμπλουτιστικές επενδύσεις - αριθμός πελατών - - ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ) - ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ * ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ (ΝΕΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ)* ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ (ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ - τιμολογιακή πολιτική - ποσοστό αύξησης πελατών... ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (σε ) - ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (σε ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ) -... ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΣΗ/ΜΠΑΡ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ * ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ (ΝΕΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ)* ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ (ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ * Οι αποσβέσεις και οι τόκοι του νέου δάνειο υπολογίζονται με βάση τους πίνακες που δίνονται στο Παράρτημα ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (σε ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (π.χ. μπαρ, εστίαση, κλπ.) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ... ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ σε ΕΣΟΔΑ Κύκλος εργασιών Άλλα έσοδα ΕΞΟΔΑ Δαπάνες προσωπικού

9 Έξοδα αγοράς - παρασκευής - τροφίμων - ποτών Έξοδα καθαριότητας - ιματισμού Έξοδα αναλωσίμων Έξοδα αγοράς προϊόντων Ετήσιο κόστος συντήρησης παγίων Ασφάλιστρα Έξοδα διάθεσης Έξοδα Διοίκησης ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Μείζον : -τόκοι μακρ/μου νέου δανείου -τόκοι παλαιών δανείων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ -Αποσβέσεις ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Μείον : φόρος εισοδήματος ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 27. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Διαχωρίζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της νέας επένδυσης και υπολογίζεται ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του επενδυτικού σχεδίου επί του συνόλου των επενδυόμενων κεφαλαίων. - Για νέες επενδύσεις που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις που δεν έχουν προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα καταρτίζεται ο πίνακας των ταμειακών ροών της επένδυσης για τα 10 πρώτα χρόνια λειτουργίας σύμφωνα με τους πίνακες του Υποδείγματος και βάσει αυτού υπολογίζεται ο δείκτης απόδοσης IRR - Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που εμφανίζουν προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα υπολογίζονται οι πρόσθετες ταμειακές ροές (θετικές ή αρνητικές) που δημιουργούνται στην επιχείρηση λόγω της υλοποίησης της επένδυσης κατά την πρώτη 10ετία λειτουργίας και βάσει αυτών υπολογίζεται ο δείκτης απόδοσης IRR Οι πρόσθετες ταμειακές ροές μπορούν να υπολογισθούν κατά περίπτωση: α)είτε θεωρώντας το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. (Καταρτίζεται ο πίνακας προβλεπόμενων ταμειακών ροών 10ετίας : (1) για την περίπτωση που η επιχείρηση συνεχίσει τη λειτουργία της χωρίς την νέα επένδυση και (2) για την περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης με την νέα επένδυση. Η διαφορά των ταμειακών ροών των δύο ως άνω εναλλακτικών περιπτώσεων απεικονίζει τις πρόσθετες ταμειακές ροές που επιφέρει το επενδυτικό σχέδιο) β)είτε εκτιμώντας απευθείας τις πρόσθετες εισροές και εκροές που δημιουργεί το επενδυτικό σχέδιο. για την πρώτη 10ετία λειτουργίας κατ αντιστοιχία των πινάκων βιωσιμότητας και συνολικών ροών του Υποδείγματος ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ σε ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μείον : Κόστος πωληθέντων ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μείον : Έξοδα Διοίκησης Μείον : Έξοδα διάθεσης Μείον : Φόροι & τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Πλέον : διάφορα έσοδα Μείον : Λοιπές δαπάνες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Μείον : τόκοι υφιστάμενων δανείων Μείον : τόκοι νέων δανείων επένδυσης Μείον : Δόσεις leasing ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Μείον : Αποσβέσεις (συνολικές) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Μείον: Φόρος εισοδήματος ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Έτη (ΣΕ ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Επένδυση 6ο 7ο 8ο 9ο ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ ΕΚΡΟΕΣ -Δαπάνες επένδυσης - Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης Σύνολο Εκροών ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (εισροέςεκροές) (Α) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Επένδυση 6ο 7ο 8ο 9ο ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ ΕΚΡΟΕΣ -Δαπάνες επένδυσης - Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης Σύνολο Εκροών ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (εισροέςεκροές) (Β) ΔΙΑΦΟΡΑ Α-Β IRR Επενδυσης 16 17

10 29. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Συμβολή της επένδυσης στους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης. Αφορά εκσυγχρονισμό, εμπλουτισμό, και τα δύο, ή εκσυγχρονισμό με ταυτόχρονη ανακατάταξη; 30. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟY ΚΙΝΗΣΗΣ Οι μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης απεικονίζουν ουσιαστικά τις δεσμεύσεις κεφαλαίων που πραγματοποιεί μία επιχείρηση για να χρηματοδοτήσει τη διατήρηση αποθεμάτων και απαιτήσεων από πελάτες.βλέπετε Παράρτημα VIII. α/α ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ή ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ονοματεπώνυμο Α.Δ. Ταυτότητας. ή Διαβατηρίου Ποσοστό Συμμετοχής Υπογραφή Για να υπολογιστούν οι μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης, χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο πίνακα: Δεσμεύσεις για: (1) Αποθέματα Τροφίμων Ποτών κλπ (2) Αναγκαία Διαθέσιμα για μισθοδοσία, ενέργεια, επικοινωνίες κλπ δαπάνες (3) Απαιτήσεις από Πελάτες και λοιπούς - Μείον Πιστώσεις Προμηθευτών και λοιπών - Προκαταβολές πελατών ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 6ο 7ο 8ο 9ο Κεφάλαιο κίνησης Μεταβολές κεφαλαίου Κίνησης Παράδειγμα: Η εταιρεία hotel and SPA SA έχει προβλέψει ότι έσοδα και έξοδά της θα είναι τα εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ Υπολογισμός Κεφαλαίου Κίνησης ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (INCREMENTAL WORKING CAPITAL INVESTMENT) Οι μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης απεικονίζουν ουσιαστικά τις δεσμεύσεις κεφαλαίων που πραγματοποιεί μία επιχείρηση για να χρηματοδοτήσει τη διατήρηση αποθεμάτων και απαιτήσεων από πελάτες. Για να εξαχθούν οι μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα: 1. Υπολογίζεται σε ετήσια βάση το μέσο υπόλοιπο των απαιτήσεων που έχει η επιχείρηση από πελάτες της και άλλους φορείς καθώς επίσης και το μέσο υπόλοιπο αποθεμάτων. 2. Υπολογίζεται σε ετήσια βάση το μέσο υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων πιστώσεων που λαμβάνει κάθε χρόνο η επιχείρηση από τους προμηθευτές της (εκτός από τις τράπεζες). 3. Η διαφορά των ανωτέρω μας δίνει το ετήσιο αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης και η διαφορά του ποσού αυτού από εις μας δίνει τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των ταμειακών ροών υπολογισμού του δείκτη IRR. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΩΪΝΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 6 ο 7 ο 8 ο 9 ο 10 ο ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ SPA ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Δαπάνες προσωπικού , , , , , , , , , ,8 Έξοδα αγοράς - παρασκευής - τροφίμων - ποτών Έξοδα καθαριότητας - ιματισμού Ετήσιο κόστος συντήρησης παγίων Ασφάλιστρα (ασφάλισης παγίων, & αστικής ευθύνης) Έξοδα διάθεσης (Προμήθειες σε τουριστικά γραφεία & διαφήμιση κλπ) Έξοδα Χρήσης Κέντρου Αναζωογόνησης Έξοδα Διοίκησης ( Γενικά έξοδα λειτουργίας κλπ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 Για τον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες παραδοχές: Η εταιρεία θα διατηρεί κατά μέσο όρο αποθέματα πρώτων υλών το μέγιστο 15 ημερών (υπολογίζεται ότι η εταιρεία θα διατηρεί πολύ μικρό απόθεμα τροφίμων και μεγαλύτερο απόθεμα σε ποτά, αναψυκτικά και αναλώσιμα καθαριότητας και συντήρησης). Τα αναγκαία διαθέσιμα για μισθοδοσία και λειτουργικά έξοδα υπολογίζονται σε 30 ημέρες δέσμευσης επί των εξόδων μισθοδοσίας, γενικών εξόδων λειτουργίας και εξόδων διάθεσης Πιστώσεις προς πελατεία θα δίνονται μόνο σε πράκτορες, αφού οι απευθείας κρατήσεις από πελάτες θα πληρώνονται τοις μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα. Γι αυτό το λόγο και γίνεται η συντηρητική παραδοχή ότι ο μέσος χρόνος πίστωσης θα είναι 90 ημέρες, και υπολογίζεται επί του 20% των εσόδων από διανυκτερεύσεις, ποσοστό το οποίο εκτιμάται ότι θα προέλθει από τη μεσολάβηση πρακτόρων. Οι πιστώσεις προμηθευτών υπολογίζονται σε 45 ημέρες τουλάχιστον και το ποσό που απελευθερώνεται υπολογίζεται επάνω στα έξοδα αναλωσίμων, ασφαλίστρων και συντήρησης. Οι προκαταβολές των πελατών υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 30 ημέρες πριν την άφιξη των πελατών και υπολογίζονται με βάση τον εκτιμώμενο κύκλο εργασιών από διανυκτερεύσεις. Στα ανωτέρω θα πρέπει να συνυπολογιστούν και , οι οποίες θα διατεθούν στο τέλος της κατασκευαστικής περιόδου για την εκπαίδευση του προσωπικού και τα απαραίτητα προ-λειτουργικά έξοδα. Με βάση τα παραπάνω, οι μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης υπολογίζονται ως ακολούθως: Δεσμεύσεις για: ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 6ο 7ο 8ο 9ο (1) Αποθέματα Τροφίμων - Ποτών (2) Αναγκαία Διαθέσιμα για μισθοδοσία, Ενέργεια, Επικοινωνίες κλπ δαπάνες (3) Πιστώσεις προς πελατεία Μείον Πιστώσεις Προμήθευτών - Προκαταβολές πελατών Κεφάλαιο κίνησης Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης Προσοχή: (1) Όταν το αποτέλεσμα της τελευταίας γραμμής δείχνει αρνητικό νούμερο, αυτό σημαίνει ότι «αποδεσμεύονται» κεφάλαια κίνησης και προστίθενται στις ταμειακές ροές. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν οι εξοφλήσεις προμηθευτών κινούνται με αργότερους ρυθμούς απ ότι οι εισπράξεις απαιτήσεων, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να εισπράττει σε μία οικονομική χρήση, περισσότερα χρήματα από αυτά που εκταμιεύει. (2) Σε περίπτωση που γίνεται υπολογισμός των οικονομικών στοιχείων προ και μετά την επένδυση, τα στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης θα υπολογιστούν επίσης και για τις δύο περιόδους. Τα στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να αφορούν και τις δύο περιόδους (πριν και μετά την επένδυση) και θα πρέπει να παρουσιάζονται σε ξεχωριστό για κάθε περίοδο πίνακα. 20

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,Α.Μ:7057 ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,A.M:7073 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ Κωστάκης Κώστας 2

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα