Πρόγραμμα Η/Υ Η ,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV))

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV))"

Transcript

1 Specisoft Πρόγραμμα Η/Υ Η NPV & IRR Κα μπύλη Του NPV σε Ευρώ ,654 0, ,284 0, ,538 0, ,746 0, ,87 0, ,235 0, ,7 0, ,639 0, ,305 0, ,936 0, ,906 0, ,834 0, ,601 0, ,69 0, ,327 0, ,413 0, ,059 0, ,878 0, ,083 0, ,088 0,95 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV)) Κατάρτιση Μελετών Νόμου 3299/04 για Ξενοδοχειακές Επενδύσεις Υπολογισμός βάσει του ισχύοντος υποδείγματος προμελέτης σκοπιμότητας Specisoft A.E. Αρτέμιδος 3, Μαρούσι, τηλ , fax Internet site:

2 Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 Πρόγραμμα κατάρτισης μελετών νόμου 3299/04 για Ξενοδοχειακές Επενδύσεις Το πρόγραμμα Η3299, εκτελεί μελέτες ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο 3299/04 (πρώην 2601/98) για Ξενοδοχειακές επενδύσεις, με βάση το υπόδειγμα προμελέτης σκοπιμότητας του Υπουργείου Οικονομίας, για ένταξη επενδύσεων στον ανωτέρω αναπτυξιακό νόμο. Το πρόγραμμα ζητά μόνο πρωτογενή στοιχεία, εκτελεί όλους του απαιτούμενους υπολογισμούς και παράγει αυτόματα όλο το υπόδειγμα. Υπολογίζει και εκτυπώνει : 1. Όλους τους απαιτούμενους πίνακες 2. Πίνακες δανείων 3. Δείκτη εξυπηρέτησης δανείων 4. Αξιολόγηση επένδυσης (NPV, IRR) 5. Πλούσια γραφικά για όλα τα μεγέθη της επένδυσης Τρέχει σε περιβάλλον WINDOWS και επικοινωνεί με προγράμματα οργάνωσης γραφείου (WORD, EXCEL κ.α.) 2 Specisoft

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 &1 ΤΟΥ ΜΟΜΟΥ 3299/2004 ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΕ ) 0 Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3 Περίπτωση τομέα (α-ε) και υποπερίπτωση τομέα (ι, ii, iii ) του Άρθρου 3 παρ 1 ** "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" υπαγόμενου σχεδίου (άρθρου 3 1) Τόπος εγκατάστασης (Νομός, περιοχή) : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ LEASING ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ LEASING ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ LEASING ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ LEASING ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ LEASING ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μονο για ΜΜΕ) *** ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Specisoft

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ν.3299/2004 ΑΡΘΡΟ 4 1α ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν.3299/2004, ΑΡΘΡΟ 4 1α (1ης & 3ης δέσμης κινήτρων) Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ποσοστό % Ποσοστό % Ποσοστό % I. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ α. ΠΟΣΟΣΤΟ (Ν.3299/2004 ΑΡΘΡΟ 4 1) 35,0% 0,0% 0,0% β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (+5%) για μία από τις παρακάτω περιπτώσεις (Ν.3299/2004, άρθρο 4 1α) : Εγκατάσταση σε Β.Ε.ΠΕ 0,0% 0,0% 0,0% Ίδρυση ξενοδοχείου 4* ή 5* 0,0% 0,0% 0,0% Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου σε ξενοδοχείο 0,0% 0,0% 0,0% Εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου με αναβάθμισή του σε κατηγορία 4 ή 5 αστέρων 0,0% 0,0% 0,0% Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου παραδοσιακού ή διατηρητέου. 0,0% 0,0% 0,0% Εγκατάσταση τουριστικής επιχείρησης σε Π.Ο.Τ.Α. 0,0% 0,0% 0,0% Νεοϊδρυόμενος Φορέας 5,0% 0,0% 0,0% γ. ΣΥΝΟΛΟ (α+β) 40,0% 0,0% 0,0% δ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 60,0% 0,0% 0,0% ε. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Εάν το ποσοστό (γ) είναι μεγαλύτερο του ποσοστού (δ), τότε γράφουμε το ποσοστό (δ), διαφορετικά γράφουμε το ποσοστό (γ) 40,0% 0,0% 0,0% στ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ '+5% ή +15% ως Μ.Μ.Ε (αρθρο4 3) ή 0% ως Μεγάλη επιχείρηση 15,0% 0,0% 0,0% η. ΣΥΝΟΛΟ (ε+στ) 55,0% 0,0% 0,0% θ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 Ν.3299/ ,0% 0,0% 0,0% ι. ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Εάν το ποσοστό (η) είναι μεγαλύτερο του ποσοστού (θ), τότε γράφουμε το ποσοστό (θ), διαφορετικά γράφουμε το ποσοστό (η) 55,0% 0,0% 0,0% II. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μονο για ΜΜΕ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ** 50,0% 0,0% 0,0% 4 Specisoft

5 α1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3 ΣΥΝΟΛΟ (α1) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ,00 0,00 0, ,00 ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 25,00 25,00 25,00 25,00 (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ,00 0,00 0, ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 55,00 0,00 0,00 55,00 (μ.ό % %) ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ,00 0,00 0, ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 20,00 75,00 75,00 20,00 (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ,00 0,00 0, ,00 α2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ LEASING ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3 ΣΥΝΟΛΟ (α2) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ % 55,00 0,00 0,00 0,00 ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (μόνο για ΜΜΕ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3 ΣΥΝΟΛΟ (β) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00 ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50,00 0,00 0,00 0,00 % ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 25,00 75,00 75,00 0,00 ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΑΡΧΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -(ΕΚΤΟΣ LEASING)(κεφάλαιο α1+β) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΑΡΧΙΚΗ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ (γ) ,00 0, ,00 25,00 0,00 25,00 (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ,00 0, ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 55,00 0,00 55,00 (μ.ό % %) ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ,00 0, ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 20,00 0,00 20,00 (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ,00 0, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ + LEASING) (κεφάλαιο γ+α2) ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (γ) ΕΠΕΝΔΥΣΗ LEASING ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, ,00 (μ.ό %) (μ.ό %) (μ.ό %) (μ.ό %) 5 Specisoft

6 ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 25,00 25,00 (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 55,00 0,00 55,00 (μ.ό % %) ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ,00 0, ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 20,00 20,00 (μ.ό %) ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ , ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Μόνιμοι, εποχιακοί, μερικής απασχόλησης) (αριθμός) (αριθμός) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ υφιστάμενες θέσεις νέες θέσεις Διευθυντής 0 1 Λογιστής 0 1 Υπάλληλοι Υποδοχής 0 2 Καμαριέρες 0 3 Συντηρητές 0 1 Μάγειροι 0 1 Σερβιτόροι 0 3 ΣΥΝΟΛΟ Specisoft

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΟΛΕΣ Υφιστάμενες Θέσεις Απασχόλησης ΜΟΝΙΜΩΝ 0 ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ 0 ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ. 0 Νέες Θέσεις Απασχόλησης ΕΤΟΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΤΟΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Ε.Μ.Ε. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 ΚΟΣΤΟΣ (σε ) , , , , ,00 ΜΟΝΟ ΓΙΑ 3η ΔΕΣΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (*) Το κόστος υπολογίζεται αναλυτικά ΚΑΤΗΓ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΕ ΚΟΣΤΟΣ(*) ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ , ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (σε ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Specisoft

8 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΤΟΥΣ , , , , ,00 ΤΙΜΗ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΙΝΗ / ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ/ ΕΤΟΣ/ΜΗΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ( ΣΕ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 1ο ετος 2ο ετος 3ο ετος 4ο ετος 5ο ετος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ % ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΚΛΙ ΝΑ ΔΙΚΛΙΝΑ (α) ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 30,0% 35,0% 40,0% 42,5% 45,0% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 55,0 35,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 30,0% 35,0% 40,0% 42,5% 45,0% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 55,0 35,0 ΜΑΡΤΙΟΣ 30,0% 35,0% 40,0% 42,5% 45,0% ΜΑΡΤΙΟΣ 55,0 35,0 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 30,0% 35,0% 40,0% 42,5% 45,0% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 55,0 35,0 ΜΑΙΟΣ 40,0% 45,0% 50,0% 52,5% 55,0% ΜΑΙΟΣ 60,0 37,5 ΙΟΥΝΙΟΣ 40,0% 45,0% 50,0% 52,5% 55,0% ΙΟΥΝΙΟΣ 60,0 37,5 ΙΟΥΛΙΟΣ 40,0% 45,0% 50,0% 52,5% 55,0% ΙΟΥΛΙΟΣ 60,0 37,5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 40,0% 45,0% 50,0% 52,5% 55,0% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 60,0 37,5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 40,0% 45,0% 50,0% 52,5% 55,0% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 60,0 37,5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 40,0% 45,0% 50,0% 52,5% 55,0% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 60,0 37,5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 30,0% 35,0% 40,0% 42,5% 45,0% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 55,0 35,0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 30,0% 35,0% 40,0% 42,5% 45,0% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 55,0 35,0 Η τιμή περιλαμβάνει το καθαρό έσοδο μόνο απο διανυκτέρευση, χωρίς πρωίνό, δείπνο κλπ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 χ 30 ΗΜΕΡΕΣ) (ΠΙΝΑΚΑΣ 3 χ ΠΙΝΑΚΑΣ 2α) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ - ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΜΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 792,0 924, , , ,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 792,0 924, , , ,0 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 792,0 924, , , ,0 8 Specisoft

9 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 792,0 924, , , ,0 ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 1.056, , , , ,0 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 1.056, , , , ,0 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1.056, , , , ,0 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.056, , , , ,0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.056, , , , ,0 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1.056, , , , ,0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 792,0 924, , , ,0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 792,0 924, , , ,0 ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ 126 ημ. 144 ημ. 162 ημ. 171 ημ. 180 ημ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ , , , , ,0 (ΠΙΝΑΚΑΣ 4 χ ΠΙΝΑΚΑΣ 2) ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ (ΣΕ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 6 1ο ετος 2ο ετος 3ο ετος 4ο ετος 5ο ετος ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ - ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΩΝ / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΠΕΛΑΤΗ 2ο 3ο 4ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ετος 5ο ετος ετος ετος ετος ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ (α) Πρωϊνό 1,00 0,40 0,45 0,47 0,49 (β) Εστιατόριο 0,50 0,23 0,25 0,27 0,29 ΜΑΙΟΣ (γ) Μπάρ, Καφετέρια κλπ 0,50 0,23 0,25 0,27 0,29 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 4 χ ΠΙΝΑΚΑΣ 6α) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΠΡΩΙΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ο ετος 2ο 4ο 3ο ετος ετος ετος 5ο ετος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Specisoft

10 ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΜΑΙΟΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ ΜΟΝΑΔΑ ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ (α) Πρωϊνό 10,0 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (β) Εστιατόριο 15,0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (γ) Μπάρ, Καφετέρια κλπ 5,0 ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 (ΠΙΝΑΚΑΣ 4 χ ΠΙΝΑΚΑΣ 6β) (ΠΙΝΑΚΑΣ 4 χ ΠΙΝΑΚΑΣ 6γ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΛΠ 1ο ετος 2ο ετος 3ο 4ο 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 5ο ετος ετος ετος ετος ετος ετος ετος ετος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Specisoft

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΠΙΝΑΚΑΣ 12 (ΠΙΝΑΚΑΣ 7α χ ΠΙΝΑΚΑΣ 8) (ΠΙΝΑΚΑΣ 7β χ ΠΙΝΑΚΑΣ 9) ΕΣΟΔΑ (ΣΕ ) - ΠΡΩΙΝΑ ΕΣΟΔΑ (ΣΕ ) - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 3ο 4ο 1ο 2ο 3ο 4ο 1ο ετος 2ο ετος 5ο ετος ετος ετος ετος ετος ετος ετος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΠΙΝΑΚΑΣ 14 (ΠΙΝΑΚΑΣ 7γ χ ΠΙΝΑΚΑΣ 10) (ΠΙΝΑΚΑΣ 11 + ΠΙΝΑΚΑΣ 12 + ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ) ΕΣΟΔΑ (ΣΕ ) - ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΛΠ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΣΕ ) - ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΛΠ 1ο ετος 2ο ετος 3ο ετος 4ο ετος 5ο ετος 1ο ετος 2ο ετος 3ο ετος 4ο ετος 5ο ετος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Specisoft 5ο ετος

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ/ΕΤΟΣ (παραδοχή) ΠΙΝΑΚΑΣ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ 15 ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΣΕ ) (μεταφορά απο ΠΙΝΑΚΑ 7) (α) (β) (ΣΥΝΟΛΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ: 11,12,13 χ ΠΙΝΑΚΑ 15α) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ/ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ετος 2ο ετος 3ο ετος 4ο ετος 5ο ετος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ % ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ (α) Πρωϊνό 10,0 9,6% 1 (β) Εστιατόριο 15,0 16,8% 3 (α) Πρωϊνό , , , , ,7 (β) Εστιατόριο , , , , ,5 (γ) Μπάρ, Καφετέρια κλπ 5,0 16,8% 1 (γ) Μπάρ, Καφετέρια κλπ 4.665, , , , ,5 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ετος 2ο ετος 3ο ετος 4ο ετος 5ο ετος ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ , , , , ,0 ΕΣΟΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΩΪΝΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ , , , , ,0 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ: (π.χ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Specisoft

13 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 13 Specisoft

14 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ,0 25,4% ,1 25,4% ,1 25,4% ,1 23,7% ,6 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,0 25,0% ,0 25,0% ,0 25,0% ,0 25,0% ,0 ΜΕΤ & ΕΓΚ. ΜΗΧ/ΤΩΝ 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,0 21,0% ,2 26,3% ,3 26,3% ,3 26,3% ,3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,0 27,5% ,8 24,2% ,5 24,2% ,5 24,2% ,5 ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ,0 25,1% ,1 25,1% ,1 25,1% ,1 24,8% ,3 ΑΥΛΕΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΜΕ) ,0 23,7% ,9 23,7% ,9 23,7% ,9 28,8% ,4 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 ΣΥΝΟΛΟ ,0 24,4% ,1 25,1% ,9 25,1% ,9 25,3% ,1 14 Specisoft

15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΟΥ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος Έξοδα διατροφής προσωπικού Έξοδα καθαριότητας - ιματισμού Σύνολο Λοιπών Εσόδων Έξοδα συντηρήσεως ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ (αριθμός) 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 χ ( / εργαζόμενο ) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 ΣΥΝΟΛΟ (= ) 6.480, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Κ.Ε. ( ) , , , , ,00 χ (%) 2,43% 2,43% 2,43% 2,43% 2,43% ΣΥΝΟΛΟ (= ) , , , , ,70 Κ.Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χ (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ (= ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ , , , , ,00 χ (%) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% ΣΥΝΟΛΟ (= ) , , , , ,00 Ασφάλιστρα ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ , , , , ,00 (ασφάλισης παγίων, & χ (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% αστικής ευθύνης) ΣΥΝΟΛΟ (= ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έξοδα ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Κ.Ε. ( ) , , , , ,00 διάθεσης (Προμήθειες σε τουριστικά γραφεία & χ (%) ΣΥΝΟΛΟ (= ) 4,56% ,73 4,56% ,93 4,56% ,18 4,56% ,49 4,56% ,14 διαφήμιση κλπ) Έξοδα ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Κ.Ε. ( ) , , , , ,00 Διοίκησης ( χ (%) 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% Γενικά έξοδα λειτουργίας ΣΥΝΟΛΟ (= ) , , , , ,57 15 Specisoft

16 κλπ) ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,40 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ , , , , ,00 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ , , , , ,72 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ) , , , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ , , , , ,12 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΣΕ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ , , , , ,12 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , , , , ,15 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ (ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ + ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) , , , , ,65 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ (ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , , , , ,92 16 Specisoft

17 17 Specisoft

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Δεσμεύσεις για: ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΣΜ. 1ο Ετος 2ο Ετος 3ο Ετος 4ο Ετος 5ο Ετος ΗΜΕΡΕΣ (1) Αποθέματα Τροφίμων - Ποτών ,99 611,94 756,99 853,32 955,36 (2) Αναγκαία Διαθέσιμα για μισθοδοσία, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ δαπάνες , , , , ,61 (3) Πιστώσεις προς πελατεία , , , , ,75 - Μείον Πιστώσεις Προμήθευτών , , , , ,73 - Προκαταβολές πελατών , , , , ,38 Αναγαίο κεφάλαιο κίνησης , , , , ,62 Τρόπος χρηματοδότησης Ιδια Κεφάλαια , , , , ,00 α. Αυτοχρηματοδότηση , , , , ,00 β. Νέες εισφορές φορέα επένδυσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ξένα Κεφάλαια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 α. Μεσοπρόθεσμα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 β. Βραχυπρόθεσμα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Όροι Δανεισμού Επιτόκιο 6,5 18 Specisoft

19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ετος Λειτ Αρχικοί Τόκοι Τόκοι Χαρ.Περ. Σύνολο Τόκων Χρεωλυσ. Δανείου Χρεωλυσ. Τόκων Σύνολο Χρεωλυσ. Σύνολο Υποχρεω. Υπόλοιπο Κεφαλαίου 1 2 3= =4+5 7=3+6 8= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 861, , , , , ,51 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , , , , , ,09 Κεφάλαιο : ,00 Επιτόκιο : 6,50 Διάρκεια : 10 Περίοδος Χάριτος : 2 Με κεφαλαιοποίηση τόκων κατασκευαστικής περιόδου (Νέο Κεφάλαιο (αρχικό, πλέον τόκων χαριστικής περιόδου) : ,00) 19 Specisoft

20 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Ετος Λειτ Αρχικοί Τόκοι Τόκοι Χαρ.Περ. Σύνολο Τόκων Χρεωλυσ. Δανείου Χρεωλυσ. Τόκων Σύνολο Χρεωλυσ. Σύνολο Υποχρεω. Υπόλοιπο Κεφαλαίου 1 2 3= =4+5 7=3+6 8= , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 861, , , , , ,51 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , , , , , ,09 6 MHNA ΠΛΗΡΩΜΩΝ ή ΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ,0 ΤΟΚΟΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1o , , , ,25 2o , , , ,11 3o , , , ,23 4o , , , ,46 5o , , , ,60 6o , , , ,01 7o , , , ,14 8o 7.276, , ,51-0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,09-20 Specisoft

21 21 Specisoft

22 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤ. ΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ (ΣΕ ) 1ο έτος 2ο ετος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος ΚΤΙΡΙΑΚΑ 5% , , , , , ,85 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15% , , , , , ,00 ΜΕΤ & ΕΓΚ. ΜΗΧ/ΤΩΝ 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8% , , , , , ,80 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 5% , , , , , ,05 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 8% , , , , , ,28 ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΥΛΕΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΜΕ) 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15% , , , , , ,90 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,88 22 Specisoft

23 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΝΤ. ΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ (ΣΕ ) 1ο έτος 2ο ετος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος ΚΤΙΡΙΑΚΑ 5,00% , , , , , ,43 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15,00% , , , , , ,50 ΜΕΤ & ΕΓΚ. ΜΗΧ/ΤΩΝ 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8,14% , , , , , ,41 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 5,00% , , , , , ,27 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 8,00% , , , , , ,98 ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΥΛΕΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝ ΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΜΕ) 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15,00% , , , , , ,56 23 Specisoft

24 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,1 5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Περίοδος σχεδιασμού & κατασκ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΑ Κυκλος εργασιών , , , , ,00 ΕΞΟΔΑ Δαπάνες προσωπικού , , , , ,00 Έξοδα αγοράς - παρασκευής - τροφίμων - ποτών , , , , ,72 Έξοδα διατροφής προσωπικού 6.480, , , , ,00 Έξοδα καθαριότητας - ιματισμού , , , , ,70 Έξοδα αγοράς λοιπών εσόδων (προϊόντων καταστημάτων κλπ) Ετήσιο κόστος συντήρησης παγίων Ασφάλιστρα (ασφάλισης παγίων, & αστικής ευθύνης) Έξοδα διάθεσης (Προμήθειες σε τουριστικά γραφεία & διαφήμιση κλπ) Έξοδα Διοίκησης ( Γενικά έξοδα λειτουργίας κλπ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , , , , ,12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ (α+β) , , , , ,88 Μείον : -τόκοι κατασκευαστ. περιόδου 5.583, , , , ,67 -τόκοι μακρ/μου δανείου νέας επενδύσεως , , , , ,99 -τόκοι παλαιών δανείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -τόκοι κεφαλαίου κίνησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Δόσεις leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ , , , , ,23 Αποσβέσεις ( συνολικές ) , , , , ,15 ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ , , , , ,08 Μείον : φόρος εισοδήματος , , , , ,02 24 Specisoft

25 ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ , , , , ,06 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΣΕ ) Κατηγορία ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1ο έτος * 2ο ετος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος Κέρδη προ φόρων , , , , ,08 Υπόλοιπο φορολογημένων κερδών προηγουμένων χρήσεων 0, , , , ,28 Σύνολο κερδών προς διανομή , , , , ,80 Μείον φόρος** εισοδήματος κερδών 32,0% 29,0% 25,0% 25,0% 25,0% χρήσης: , , , , ,02 Υπόλοιπο προς διάθεση , , , , ,78 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Τακτικό αποθεματικό*** : 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έκτακτα αποθεματικά , , , , ,28 Μερίσματα πληρωτέα**** : 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% , , , , ,09 Αμοιβές Δ.Σ , , , , ,09 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 8.896, , , , , * Ετος ** Φόρος : για ΑΕ & ΕΠΕ 32,0% 29,0% 25,0% 25,0% 25,0% για ΟΕ & ΕΕ 24,0% 23,0% 22,0% 21,0% 20,0% *** Τακτικό αποθεματικό: Το ποσοστό είναι ενδεικτικό **** Μερίσματα πληρωτέα: Το ποσοστό είναι ενδεικτικό 25 Specisoft

26 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε Τ Η Λ ΕΙΤΟΥΡ ΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙΣΡΟΕΣ (Α1) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,88 ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ ΕΚΡΟΕΣ (Β1) Δαπάνες επένδυσης 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο (Β) 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Γ1=Α1-Β1) 0,00 0, , , , , , , , , , , ,88 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙΣΡΟΕΣ (Α2) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ ΕΚΡΟΕΣ (Β2) Δαπάνες επένδυσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Γ2=Α2-Β2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΦΟΡΑ Γ1-Γ2 0,00 0, , , , , , , , , , , ,88 IRR = 2,66% 26 Specisoft

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = 21.053.036.373,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = 22.613.527.622,83 Tυπική Απόκλιση = 2.857.506.545,62 11 10 9 Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α Α. Η Επιχείρηση (γενικά) Β. Εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης 1. Κατάρτιση και παρακολούθηση κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης & Η χρησιμότητά του Περιεχόμενα Γενικά Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Ο Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου Το Νεκρό Σημείο ως δείκτης παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Specisoft www.specisoft.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε.

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Περιεχόμενα 1.Τραπεζικός Δανεισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Specisoft www.specisoft.gr ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Σχέδιο Περιεχομένων Μακροχρόνιου Επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων)

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ FUND ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Μέτωπο Markowitz 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ FUND ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Μέτωπο Markowitz 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040. Specisoft www.specisoft.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ FUND ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μέτωπ ο Μέτωπο Markowitz 0,04 0,03 0,02 Απόδοση (%) 0,01 0,00-0,01-0,02-0,03 0,020 0,025 0,030

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΕΠΕΝΔΥΣΗ Κατηγορία Επένδυσης - Επένδυση Εμπλουτισμού τουριστικού προϊόντος - Επένδυση Εκσυγχρονισμού Καταλύματος Ζώνη Επένδυσης 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΡΟ

ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΡΟ Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Θέμα: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 221/749 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: 16 ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: 16 ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: 16 ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τα Χρηματοοικονομικά Προβλήματα των Επιχειρήσεων Τα 16 Βήματα της Χρηματοοικονομικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Προς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παρακαλούμε να ενεργήσετε για την υπαγωγή της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Building success together Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Ενημερωτικό Έντυπο ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Αλεξανδρουπόλεως 25, Αθήνα 115 27 Τηλ.: 210 747 5830-35, Fax: 210 747 5839, info@stochasis.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κων/νος Ν. Σεγρεδάκης, M.Sc Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων Μάιος 2014 2 Θέματα Business Plan η σημασία του Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού Η αρχή του GIGO Τεχνικές Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα