ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ"

Transcript

1 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ 2010 Πλοίαρχος (Ο) Ι.Αντωνιάδης Π.Ν. 1

2 Α. UΑΠΟΔΟΧΕΣ 1. Οι αποδοχές του στρατιωτικού προσωπικού διακρίνονται από τις αντίστοιχες των δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα έχουν καθορισθεί με τις διατάξεις του Νόμου 2448/96 (με ισχύ από ) και του Νόμου 3205/03, όπως αυτές έχουν συμπληρωθεί τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 2. Αποδοχές είναι το σύνολο των χρηματικών ποσών, που καταβάλλονται στους στρατιωτικούς, ανεξάρτητα από την ονομασία τους, ως αντάλλαγμα για τις προσφερόμενες απ αυτούς υπηρεσίες. Οι αποδοχές διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες ως ακολούθως : α. UΤακτικές αποδοχέςu, είναι το σύνολο των αποδοχών, που καταβάλλονται στους δικαιούχους μόνιμα και τακτικά κάθε μήνα. Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται: (1) Ο βασικός μισθός (Β.Μ.). (2) Το επίδομα χρόνου υπηρεσίας (Ε.Χ.Υ.). (3) Η οικογενειακή παροχή (Επίδομα Οικογενειακών Βαρών - Ε.Ο.Β.). (4) Το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών (ΕΞΟΜ). (5) Το επίδομα ειδικής απασχόλησης (ΑΠΑΣΧ). (6) Το επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης (ΕΥΘ)(όπου προβλέπεται). (7) Το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας (ΣΤΟΛΟΥ) (όπου προβλέπεται). (8) Το επίδομα Ευθύνης Διοίκησης -Διεύθυνσης (ΔΙΟΙΚ- ΔΙΕΥΘ) (όπου προβλέπεται). (9) Το επίδομα ειδικών συνθηκών (Ε.Ε.Σ.). (10) Τα έξοδα παράστασης (Ε.Π.) (όπου προβλέπεται). 2

3 β. UΈκτακτες αποδοχέςu, είναι οι αποδοχές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους πέρα από τις τακτικές αποδοχές, για παροχή εκτάκτων υπηρεσιών έξω από τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους, για παροχή διδασκαλίας, συμμετοχή σε εκπαίδευση, συμμετοχής σε επιτροπές, κλπ. Ως έκτακτες αποδοχές θεωρούνται και τα δώρα (Χριστουγέννων και Πάσχα) και το επίδομα άδειας. 3. Δεν θεωρούνται αποδοχές, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους στρατιωτικούς για δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, όπως είναι τα οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας και τα έξοδα μετάθεσης, ως και τα επιδόματα κινδύνου (πτητικό, καταδυτικό, δυτών, αλεξιπτωτιστών, κ.λ.π.). 4. Τα επιδόματα της παραγράφου 2α (5-10), καταβάλλονται μόνο για το χρονικό διάστημα που οι δικαιούχοι αυτών βρίσκονται σε ενέργεια και δεν υπολογίζονται στις τρίμηνες αποδοχές(ως σελ παρόντος). UΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 5. Οι αποδοχές των στρατιωτικών, που εξέρχονται από Παραγωγικές Σχολές των Ε.Δ. ή κατατάσσονται κατόπιν διαγωνισμού, μονιμοποίησης, κ.λ.π. και για τους οποίους επιβάλλεται από το νόμο ορκωμοσία πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, αρχίζουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους από την επομένη της ημερομηνίας ορκωμοσίας, η οποία αποδεικνύεται με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά της πρώτης μισθοδοσίας. 6. Οι αποδοχές των προαγόμενων στρατιωτικών, αρχίζουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους, ως εξής : α. Των Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών, που οι προαγωγές 3

4 τους γίνονται με Προεδρικά Διατάγματα τα οποία δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από την επομένη της ημερομηνίας του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο δημοσιεύονται τα σχετικά διατάγματα προαγωγών (άρθρο 3 του Νόμου 3102/24 και υπ αριθμ. 68/67 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.). β. Των Υπαξιωματικών γενικά, που οι προαγωγές τους γίνονται με Απόφαση που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από την ημερομηνία υπογραφής της Απόφασης προαγωγής (παράγραφος 1, άρθρου 21, Νόμου 1599/86). 7. Αποδοχές ενέργειας καταβάλλονται στους στρατιωτικούς μέχρι την ημερομηνία διαγραφής τους από τις τάξεις των Ε.Δ. Ως ημερομηνία διαγραφής θεωρείται: α. Για τους Αξιωματικούς, που απομακρύνονται λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας ή αίτησης αποστρατείας, η 30 η ημέρα μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης του Διατάγματος αποστρατείας τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας που δημοσιεύτηκε το Διάταγμα. β. Για τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς, που απομακρύνονται λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας ή αίτησης αποστρατείας : (1) Η ημερομηνία κοινοποίησης της διοικητικής πράξης (Προεδρικού Διατάγματος) αποστρατείας τους, εφόσον η ημερομηνία αυτή βρίσκεται μέσα στο 15ήμερο, μετά τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (2) Η 15 η ημέρα, μετά τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης (Προεδρικού Διατάγματος) αποστρατείας τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συμπεριλαμβανομένης στο 15ήμερο αυτό και της ημερομηνίας που 4

5 δημοσιεύτηκε το Διάταγμα, εφόσον η κοινοποίηση του διατάγματος στον αποστρατευόμενο έγινε μετά την εκπνοή του 15ήμερου. γ. Για τους στρατιωτικούς που αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας, η τελευταία ημέρα (31/12) του έτους που καταλαμβάνουν το όριο ηλικίας. δ. Για τους στρατιωτικούς που απομακρύνονται λόγω συμμετοχής τους σε εκλογές για την ανάδειξη βουλευτών του Ελληνικού ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή στις Δημοτικές εκλογές, η ημερομηνία επίδοσης της σχετικής δήλωσης, στον πρόεδρο του αρμοδίου δικαστηρίου. ε. Για τους στρατιωτικούς που αποβιώνουν ή φονεύονται, η επομένη της ημερομηνίας θανάτου τους. στ. Για τους στρατιωτικούς που αποτάσσονται, η επομένη της ημερομηνίας του Φ.Ε.Κ., με το οποίο κοινοποιείται το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. UΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 8. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του Νόμου 2362/95, η UαπαίτησηU οποιουδήποτε πολιτικού υπαλλήλου ή στρατιωτικού κατά του Δημοσίου, που αφορά σε αποδοχές ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, Uπαραγράφεται μετά την παρέλευση διετίας από της γενέσεώς τηςu (Ν. 2362/95 Άρθρο 90). 9. Η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 91 του παραπάνω νόμου, αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. 5

6 UΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Β.Μ.) 10. Οι Βασικοί Μισθοί (Β.Μ.) των στρατιωτικών μεταβάλλονται κατόπιν Διοικητικής / Βαθμολογικής προαγωγής ή Μισθολογικής προαγωγής. UΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ε.Χ.Υ.) 11. Η κλιμάκωση των ποσοστών του Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας (Ε.Χ.Υ.), γίνεται σύμφωνα με τα έτη συνολικής υπηρεσίας και προϋπηρεσίας. 12. Για τη χορήγηση ή αναπροσαρμογή του εν λόγω επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσίες ή οι προϋπηρεσίες που καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 754/78 και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την με Αριθμ. Πρωτ /1335/ ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτές, ως υπηρεσίες που προσαυξάνουν το Ε.Χ.Υ. λογίζονται : α. Η υπηρεσία που προσφέρεται με την ιδιότητα του μόνιμου ή εθελοντή στρατιωτικού στις Ε.Δ., τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα, χωρίς καμία προϋπόθεση (όπως π.χ. αν είναι συντάξιμη ή όχι κλπ). Η υπηρεσία αυτή λογίζεται από την είσοδο του στρατιωτικού στη Παραγωγική Σχολή ή από την κατάταξή του ως εθελοντή στις στρατιωτικές γενικά υπηρεσίες. Στην έννοια της υπηρεσίας αυτής, περιλαμβάνεται και ο χρόνος των διαφόρων καταστάσεων, ως εν ενεργεία στρατιωτικών, ανεξάρτητα αν προσφέρουν ή όχι υπηρεσία ή αν μισθοδοτούνται με μειωμένες αποδοχές, με την προϋπόθεση ότι η κατάσταση αυτή δεν συνεπάγεται τη διαγραφή τους από τη δύναμη της Μονάδας τους (π.χ. χρόνος διαθεσιμότητας, αναρρωτικής άδειας και αργίας με πρόσκαιρη παύση). Αντίθετα, ο χρόνος των καταστάσεων που συνεπάγεται διαγραφή από τη δύναμη της Μονάδας τους, δεν υπολογίζεται για τη χορήγηση του ΕΧΥ (π.χ. χρόνος αργίας με προσωρινή απόλυση). 6

7 β. Η υπηρεσία που έχει προσφερθεί με την ιδιότητα του ανακαταταγμένου στρατιωτικού, σε συνέχεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής τους θητείας. γ. Κάθε υπηρεσία σε δημόσια θέση, πολιτική ή στρατιωτική θέση ή σε θέση Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη. δ. Υπηρεσίες που δεν μπορούν να υπαχθούν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν υπολογίζονται για τη χορήγηση του Ε.Χ.Υ. των στρατιωτικών, εκτός αν από ειδικές διατάξεις θεωρούνται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. [π.χ. ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (κληρωτού εφέδρου) λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας (άρθρο 36 Π.Δ. 169/07 και άρθρο 8 Νόμου 2084/92) και λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση Ε.Χ.Υ.]. 13. Ο καθορισμός των ποσοστών του Ε.Χ.Υ. γίνεται με ονομαστικές διαταγές του αρμόδιου κλάδου του Γενικού Επιτελείου, οι οποίες δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ανεξάρτητα από τη χρονολογία έκδοσής της, ανατρέχει στη χρονολογία που συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για τη χορήγηση του επιδόματος. Συναφώς και για το θέμα της προσμέτρησης χρόνων στο Ε.Χ.Υ., αυτό δύναται να υλοποιηθεί, με αντίστοιχη προσμέτρηση 2 ετών, από την προβλεπόμενη αναγνώριση των ετών σπουδών, που αποτέλεσαν τυπικό προσόν κατάταξης. UΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ή ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ 14. Η οικογενειακή παροχή χορηγείται στους στρατιωτικούς στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που παρέχεται σε όλους τους μισθωτούς του Δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου 3205/ Ειδικότερα, η οικογενειακή παροχή: α. Χορηγείται κάθε μήνα ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, για την ενίσχυση της οικογένειάς του, ως κάτωθι: 7

8 ΕΓΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 35,00 1 Ο ΤΕΚΝΟ 18,00 2 Ο ΤΕΚΝΟ 18,00 3 Ο ΤΕΚΝΟ 47,00 4 Ο ΤΕΚΝΟ 47,00 5 Ο ΤΕΚΝΟ και ΑΝΩ 73,00 β. Καταβάλλεται και στους δύο συζύγους - υπαλλήλους ανεξάρτητα εάν λαμβάνει οικογενειακό επίδομα ο έτερος σύζυγος από οποιαδήποτε πηγή του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. γ. Δεν περιλαμβάνεται στην έννοια του μισθού και αποτελείται από το βασικό ποσό και τις προσαυξήσεις, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Το επίδομα που αφορά τα παιδιά, καταβάλλεται μέχρι την ενηλικίωσή τους (συμπλήρωση 18 ου έτους ή του 19ου στη Μ.Ε.), ή και μετά την ενηλικίωσή τους, εφόσον σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. Ι.Ε.Κ. και πάντως όχι μετά το 24 ο έτος, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των παιδιών κατά το χρόνο εγγραφής τους σ αυτά και τον υποχρεωτικό χρόνο σπουδών. 16. Προκειμένου περί γονέων που τελούν σε διάσταση ή διάζευξη, η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται και στους δύο γονείς εφόσον έχουν παιδιά για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή της αντίστοιχης οικογενειακής παροχής (προσαύξηση λόγω τέκνων) και για όσο χρόνο καταβάλλεται αυτή, ανεξάρτητα από το ποιος έχει την επιμέλεια των τέκνων και συγκατοικεί με αυτά. 17. Για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων χορήγησης της οικογενειακής παροχής, οφείλουν όλοι οι έγγαμοι στρατιωτικοί να υποβάλουν μέσω των Μονάδων τους στην αρμόδια Διέυθυνση των Γενικών Επιτελείων τους, Υπεύθυνη Δήλωση, και στην περίπτωση που έχει επέλθει κάποια διαφοροποίηση στην οικογενειακή τους κατάσταση. UΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΟΜ) 18. Το επίδομα εξομάλυνσης καταβάλλεται κάθε μήνα σε όλους τους δικαιούχους Στρατιωτικούς ως συνάρτηση της οικογενειακής τους κατάστασης. 8

9 Το ύψος του, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, έχει φθάσει στα παρακάτω επίπεδα : ΕΩΣ 31/12/2009 ΕΩΣ 31/5/2010 ΑΠΟ 1/6/2010 EΓΓΑΜΟΙ ΜΕ ΤΕΚΝΑ 279,00 ΕΥΡΩ 245,52 ΕΥΡΩ 223,20 ΕΥΡΩ EΓΓΑΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 209,00 ΕΥΡΩ 183,92 ΕΥΡΩ 167,20 ΕΥΡΩ AΓΑΜΟΙ 138,00 ΕΥΡΩ 121,44 ΕΥΡΩ 110,40 ΕΥΡΩ 19. Σε περίπτωση στρατιωτικών που οι σύζυγοί τους υπηρετούν στις Ε.Δ. ή στα Σώματα Ασφαλείας, για τον υπολογισμό του επιδόματος εξομάλυνσης τα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον έναν εκ των συζύγων. Έτσι στον ένα σύζυγο καταβάλλεται το ποσό 279,00 ΕΥΡΩ και στον άλλο το ποσό των 209,00 ΕΥΡΩ. Εάν τα παιδιά αυτά, πάψουν να θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, τότε στον καθένα από τους δύο γονείς θα χορηγείται ως επίδομα εξομάλυνσης το ποσό των 209,00 ΕΥΡΩ. 20. Ως προστατευόμενα παιδιά της οικογένειας για τον καθορισμό του επιδόματος εξομάλυνσης, θεωρούνται αυτά που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος (άρθρο 7 του Νόμου 2238/94 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Νόμου 2873/00 (ΟΑΕΔ) και την προσθήκη της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Νόμου 3296/04). Ειδικότερα θεωρούνται ότι βαρύνουν τον Στρατιωτικό: α. Τα ανήλικα άγαμα τέκνα β. Τα ενήλικα άγαμα τέκνα, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25 ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. Ι.Ε.Κ. γ. Για τα παιδιά του προηγουμένου εδαφίου, καθώς και αυτά που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο (2) έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. δ. Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη 9

10 περίπτωση εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. (Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των παιδιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 2.900,00 ). ε. Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε χηρεία, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67 %, συνοικούν με το Στρατιωτικό και το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000, Πλέον των ανωτέρω, ισχύουν και τα εξής : τον σύζυγο (πατέρα). α. Στην περίπτωση συζύγων, τα παιδιά θεωρείται ότι βαρύνουν β. Σε περίπτωση διάστασης, τα παιδιά θεωρείται ότι βαρύνουν το γονέα με τον οποίο αυτά συνοικούν. γ. Σε περίπτωση διάζευξης, τα παιδιά θεωρείται ότι βαρύνουν το γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια αυτών. Στην από κοινού επιμέλεια,το επίδομα επιμερίζεται σε 6μήνες για κάθε γονέα. UΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΑΠΑΣΧ) 22. Το επίδομα ειδικής απασχόλησης ορίζεται κατά μισθολογικό βαθμό και καταβάλλεται κάθε μήνα στους δικαιούχους Στρατιωτικούς και είναι συνάρτηση του χώρου, των συνθηκών και του τρόπου απασχόλησής τους. 23. Το υπόψη επίδομα θεσπίσθηκε για τα μόνιμα στελέχη, συναρτάται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους και δεν καταβάλλεται: α. Στους στρατιωτικούς, στις περιπτώσεις που περικόπτονται και οι λοιπές αποδοχές τους, όπως σε κατάσταση αργίας λόγω πρόσκαιρης παύσης, παράνομης απουσίας, λιποταξίας, άγνοιας, υποδικίας, αργίας με απόλυση, καταδίκης άνευ στέρησης του βαθμού, διοικητικής προφυλάκισης, προσωρινής απόλυσης, κανονικής άδειας πέραν του μήνα. β. Στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης 10

11 διαθεσιμότητας. γ. Στους Εφέδρους Αξιωματικούς και Σ.Ε.Α., στους οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) μέχρι 3 έτη. Το ύψος του, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, έχει φθάσει στα παρακάτω επίπεδα : ΕΩΣ 31/12/2009 ΕΩΣ 31/5/2010 ΑΠΟ 1/6/2010 ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΑΣ ΟΙΚ. 201,00 ΕΥΡΩ 176,88 ΕΥΡΩ 160,80 ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΣΤΗΣ ΟΙΚ. 242,00 ΕΥΡΩ 212,96 ΕΥΡΩ 193,60 ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΞΧΟΣ ΟΙΚ. 263,00 ΕΥΡΩ 231,44 ΕΥΡΩ 210,40 ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΕΕΘΑ ΟΙΚ. 464,00 ΕΥΡΩ 408,32 ΕΥΡΩ 371,20 ΕΥΡΩ UΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ή ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΥΘ) 24. Το Επίδομα Θέσης Υψηλής ή Αυξημένης Ευθύνης ορίζεται κατά διοικητικό βαθμό και καταβάλλεται κάθε μήνα στους δικαιούχους Στρατιωτικούς, συναρτάται δε με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους και δεν καταβάλλεται : ανωτέρω. α. Στους στρατιωτικούς των παραγράφων 23 α και 23 γ β. Στους προαγόμενους μισθολογικά στρατιωτικούς, καθόσον αυτό συνδέεται άμεσα με τον απονεμηθέντα διοικητικό βαθμό και την αυξημένη ευθύνη των καθηκόντων που αντιστοιχούν σ αυτόν. γ. Στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας, που υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου 875/79. 11

12 Το ύψος του, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, έχει φθάσει στα παρακάτω επίπεδα : ΕΩΣ 31/12/2009 ΕΩΣ 31/5/2010 ΑΠΟ 1/6/2010 ΔΝΕΙΣ-ΑΝΘΣΤΕΣ 36,00 ΕΥΡΩ 31,68 ΕΥΡΩ 28,80 ΕΥΡΩ ΑΝΘΓΟΙ-ΛΧΓΟΙ 44,00 ΕΥΡΩ 38,72 ΕΥΡΩ 35,20 ΕΥΡΩ ΤΧΕΣ-ΑΝΣΧΕΣ 59,00 ΕΥΡΩ 51,92 ΕΥΡΩ 47,20 ΕΥΡΩ ΣΧΕΣ 147,00 ΕΥΡΩ 129,36 ΕΥΡΩ 117,60 ΕΥΡΩ ΤΞΧΟΙ 205,00 ΕΥΡΩ 180,40 ΕΥΡΩ 164,00 ΕΥΡΩ ΥΠΣΤΡΓΟΙ 323,00 ΕΥΡΩ 284,24 ΕΥΡΩ 258,40 ΕΥΡΩ ΑΝΣΤΡΓΟΙ 441,00 ΕΥΡΩ 388,08 ΕΥΡΩ 352,80 ΕΥΡΩ Α/Γ.Ε. 587,00 ΕΥΡΩ 516,56 ΕΥΡΩ 469,60 ΕΥΡΩ Α/ΓΕΕΘΑ 881,00 ΕΥΡΩ 775,28 ΕΥΡΩ 704,80 ΕΥΡΩ UΕΠΙΔΟΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (Ν.2768/99) 25. Το Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων είχε ορισθεί (έως 31/12/2009) ανεξαρτήτως βαθμού στο ποσό των 59,00 ΕΥΡΩ. Από μειώθηκε στο ποσό των 51,92 και από στο ποσό των 47, Το υπόψη επίδομα σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 2/45267/ 0022/ /Κ.Υ.Α. Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών καταβάλλεται στα στελέχη των Ε.Δ. για το διάστημα που υπηρετούν: α. Στα νησιά του Αιγαίου πλην Κρήτης και νήσων Αργοσαρωνικού. β. Στο νομό Έβρου. γ. Στους νομούς Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλης, Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας και εφόσον υπηρετούν σε Μονάδες Προκάλυψης. 12

13 δ. Σε Μονάδες των Ε.Δ. που από τη φύση της αποστολής τους διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και οι οποίες καθορίζονται με διαταγή των Α/Γ.Ε. 27. Το ανωτέρω επίδομα δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις: α. Που περικόπτονται και οι αποδοχές των δικαιούχων, όπως σε περίπτωση αργίας λόγω πρόσκαιρης παύσης, λιποταξίας, παράνομης απουσίας, άγνοιας, υποδικίας, αργίας με προσωρινή απόλυση, καταδίκης άνευ στέρησης του βαθμού, διοικητικής προφυλάκισης, προσωρινής απόλυσης, κανονικής άδειας πέραν του μήνα και στις τρίμηνες αποδοχές. Για την περικοπή του επιδόματος, ο μήνας λογίζεται ότι έχει τριάντα (30) ημέρες. β. Απουσίας λόγω αναρρωτικής αδείας πλέον του μήνα, αδείας κυήσεως, λοχείας και εκπαιδευτικής αδείας, καθώς και στους υπηρετούντες ή τοποθετούμενους στο εξωτερικό. γ. Στρατιωτικών που επανήλθαν στην ενέργεια ως αποκατασταθέντες με δικαστικές αποφάσεις, για το χρόνο που ήταν εκτός υπηρεσίας. UΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν.2768/99 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΔΙΟΙΚ-ΔΙΕΥΘ) 28. Το Επίδομα Ευθύνης Διοίκησης - Διεύθυνσης ορίζεται κατά βαθμό και καταβάλλεται κάθε μήνα στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην υπ Αρ. Πρωτ. 2/11015/ 0022/ /Κ.Υ.Α. Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, ως ακολούθως: α. Στους στρατιωτικούς από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχου και άνω ανεξαρτήτως θέσεως. β. Στους Διοικητές και Διευθυντές Μονάδων-Υπηρεσιών και ανεξάρτητων Υπομονάδων, επιπέδου Ταξιαρχίας, ανεξαρτήτως βαθμού. γ. Στους Επιτελάρχες και Διευθυντές Επιτελικών Γραφείων, Διοικήσεων και Διευθύνσεων των Σχηματισμών,επιπέδου Ταξιαρχίας,ανεξαρτήτως βαθμού. 13

14 29. Από τη χορήγηση του επιδόματος εξαιρούνται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του Νόμου 2768/99, οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας και οι έφεδροι Αξιωματικοί και Σ.Ε.Α. και οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) και οι διοικητικά αποκατασθέντες (ΚΥΑ 2/11015/0022/2000). Το ύψος του, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, έχει φθάσει στα παρακάτω επίπεδα : ΕΩΣ 31/12/2009 ΕΩΣ 31/5/2010 ΑΠΟ 1/6/2010 ΑΝΘΣΤΕΣ -ΥΠΑΞΚΟΙ 30,00 ΕΥΡΩ 26,40 ΕΥΡΩ 24,00 ΕΥΡΩ ΛΓΟΙ-ΑΝΘΓΟΙ 59,00 ΕΥΡΩ 51,92 ΕΥΡΩ 47,20 ΕΥΡΩ ΤΧΕΣ-ΑΝΣΧΕΣ 88,00 ΕΥΡΩ 77,44 ΕΥΡΩ 70,40 ΕΥΡΩ ΣΧΕΣ 118,00 ΕΥΡΩ 103,84 ΕΥΡΩ 94,40 ΕΥΡΩ ΑΝΩΤΑΤΟΙ 147,00 ΕΥΡΩ 129,36 ΕΥΡΩ 117,60 ΕΥΡΩ UΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (Ε.Ε.Σ.) 30. Το Επίδομα Ειδικών Συνθηκών χορηγείται μηνιαίως από 1/9/2005 σε όλους τους μονίμους Στρατιωτικούς ανεξαρτήτως βαθμού και αναπροσαρμόζετο τμηματικά (ετησίως) έως 1/10/2008, οπότε και παγιοποιηθηκε τελικά στο ποσό των 71,92 (παράγραφος 5 του άρθρου 9 του Νόμου 3408/05, Φ.Ε.Κ. Α 272/05). Συγκεκριμένα θα κυμανθεί ως κάτωθι: 1/9/05-31/8/06 14,40 1/9/06-31/8/07 28,80 1/9/07-31/8/08 44,70 1/9/08 έως 30/9/08 70,56 1/10/08 και μετά 71,92 14

15 UΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (Ε.Π.) 31. Τα έξοδα παράστασης ορίζονται αποκλειστικά για τους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ-Α/Γ.Ε.-Α/ΓΕΠΣ-Δ/ΣΤΡΑΤ. και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των δαπανών, που υποβάλλονται οι δικαιούχοι, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το ύψος τους, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, έχει φθάσει στα παρακάτω επίπεδα : ΕΩΣ 31/12/2009 ΕΩΣ 31/5/2010 ΑΠΟ 1/6/2010 ΑΓΕΕΘΑ 535,00 ΕΥΡΩ 470,80 ΕΥΡΩ 428,00 ΕΥΡΩ Α/Γ.Ε. 326,00 ΕΥΡΩ 286,88 ΕΥΡΩ 260,80 ΕΥΡΩ Α/ΓΕΠΣ/ΣΤΡΑΤ-ΑΣ-ΑΤΑ 217,00 ΕΥΡΩ 190,96 ΕΥΡΩ 173,60 ΕΥΡΩ Ακολουθούν αναλυτικοί Πίνακες με τα ποσά που συνθέτουν τις τακτικές αποδοχές του Στρατιωτικού Προσωπικού, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 1/1/2007, καθώς και αναλυτικοί Πίνακες με τις μισθολογικές προαγωγές Αξιωματικών-Υπαξιωματικών, βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας και ανάλογα με την προέλευση και τα έτη υπηρεσίας τους. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ (ΜΙΣΘ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Α/ΓΕΕΘΑ 2, ,00 704,80 371,20 428,00 Α/ΓΕΣ 2, ,00 469,60 371,20 260,80 ΓΕΠΣ-Δ/ΣΤΡΑΤ 2, ,00 469,60 371,20 173,60 ΑΝΤΓΟΣ 1, ,00 352,80 371,20 ΥΠΤΓΟΣ 1, ,00 258,40 371,20 ΤΑΞΧΟΣ 1, ,00 164,00 371,20 ΣΧΗΣ 1, ,00 117,60 371,20 ΑΝΧΗΣ 1, ,00 47,20 210,40 ΤΧΗΣ 1, ,00 47,20 210,40 ΛΓΟΣ 1, ,00 35,20 210,40 ΥΠΛΓΟΣ 1,08 971,00 35,20 210,40 ΑΝΘΛΓΧΟΣ 1,00 899,00 35,20 210,40 15

16 ΑΝΘΣΤΗΣ 0,96 863,00 28,80 210,40 ΑΛΧΙΑΣ 0,93 836,00 28,80 160,80 ΕΠΧΙΑΣ 0,89 800,00 28,80 160,80 ΛΧΙΑΣ 0,76 683,00 28,80 160,80 ΔΝΕΑΣ 0,57 512,43 28,80 Μ. ΣΤΡΤΗΣ 0,32 287,68 28,80 160,80 160,80 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΣΕ 15 % Β.Μ. ΑΝΘΓΟΥ 134,85 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΜΥ 15 % Β.Μ. ΛΧΙΑ 102,45 ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΝΘΓΟΣ 0,80 719,20 160,80 ΔΕΑ 0,60 539,40 160,80 ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΕΤΗ % ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ 223,20 1 4% ΕΓΓΑΜΟΣ 167,20 3 8% ΑΓΑΜΟΣ 110, % ΑΝΘΓΟΣ (ΕΚ ΔΕΑ) 88, % ΔΕΑ 66, % ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΣΧΟΛ 20, % ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 13 28% ΑΝΩΤΑΤΟΙ 117, % ΣΧΗΣ 94, % ΑΝΣΧΟΣ ΤΧΗΣ 70, % ΛΓΟΣ ΑΝΘΓΟΣ 47, % ΑΝΘΣΤΗΣ ΥΠΞΚΟΙ 24, % 25 52% ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 27 56% Β.Μ. - Ε.Χ.Υ.- ΕΠΙΔ. ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ Ε.Ο.Β % 16

17 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (Ε.Ο.Β.) ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟ ΑΞΚΟΙ ΥΠΞΚΟΙ 47,20 ΕΓΓΑΜΟΣ 35,00 1ο ΤΕΚΝΟ 18,00 ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 2ο ΤΕΚΝΟ 18,00 1/9/ ,40 3ο ΤΕΚΝΟ 47,00 1/9/ ,80 4ο ΤΕΚΝΟ 47,00 1/9/ ,70 5ο ΤΕΚΝΟ και ΑΝΩ 73,00 1/9/ ,56 1/10/ ,92 UΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΕΠ.ΟΠ. UΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣU: Νόμος 2838/00 [Φ.Ε.Κ. 179/Α /4-8-00] με ισχύ από για Αξιωματικούς και από για Υπαξιωματικούς, όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τον Νόμο 3016/02 [Φ.Ε.Κ. 110/Α / ] με ισχύ από , ενώ για τους ΕΠ.ΟΠ. ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 2936/01. UΑ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Σ.Σ.Ε. Σ.Σ.Α.Σ. Σ.Α.Ν. ΕΚ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟUΥ. ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΘΛΓΟΣ 6 ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΣ 12 2/3 [ΛΓΟΥ ΥΠΛΓΟΥ] ΥΠΛΓΟΣ 9 ΛΓΟΥ ΥΠΛΓΟΣ 14 2/3 [ΤΧΗ - ΛΓΟΥ] ΛΓΟΣ 14 ΤΧΗ ΛΓΟΣ 18 2/3 [ΑΝΧΗ - ΤΧΗ] ΤΧΗΣ 18 ΑΝΧΗ ΤΧΗΣ 20 2/3 [ΣΧΗ - ΑΝΧΗ] ΤΧΗΣ 25 ΣΧΗ ΤΧΗΣ 29 2/3 [ΤΑΞΧΗ - ΣΧΗ] ΑΝΧΗΣ 20 2/3 [ΣΧΗ ΑΝΧΗ] ΑΝΧΗΣ 23 ΣΧΗ 17

18 ΑΝΧΗΣ 25 2/3 [ΤΑΞΧΟΥ ΣΧΗ] ΑΝΧΗΣ 28 ΤΑΞΧΗ ΣΧΗΣ 26 ΤΑΞΧΗ ΣΧΗΣ 28 ΥΠΤΓΟΥ ΤΑΞΧΟΣ 27 ΥΠΤΓΟΥ ΤΑΞΧΟΣ 29 1/3 [ΑΝΤΓΟΥ - ΥΠΤΓΟΥ] ΥΠΤΓΟΣ 28 ΑΝΤΓΟΥ ΑΝΤΓΟΣ 29 Επόμενος Β.Μ. του μισθ. του βαθμού Κατόπιν Προάγονται μισθολογικά στον αυτεπάγγελτης αμέσως επόμενο μισθολογικά ΑΝΤΓΟΣ & ΑΝΩ αποστρατείας τους, ως βαθμό από εκείνο που ευδοκίμως μισθοδοτούνται με πλήρη βασικό τερματίσαντες τη μισθό, ένα μήνα πριν την σταδιοδρομία τους. αποστρατεία τους. UΣΗΜΕΙΩΣΗ :U Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας (κληρωτού ή εφέδρου) καθώς και ο ελάχιστος χρόνος που απαιτήθηκε για την απόκτηση οποιασδήποτε ειδικότητας ή πτυχίου (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) που αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης στις Ε.Δ., λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για μισθολογική προαγωγή σε όλες τις περιπτώσεις Αξιωματικών-Υπαξιωματικών (πλην ΕΠ.ΟΠ.) UΒ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 0BΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΘΛΓΟΣ 12 2/3 [ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΥ] ΑΝΘΛΓΟΣ 14 ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΣ 15 2/3 [ΛΓΟΥ ΥΠΛΓΟΥ] ΑΝΘΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΣ 17 ΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΣ 19 2/3 [ΤΧΗ - ΛΓΟΥ] ΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΣ 21 ΤΧΗ ΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΣ 23 2/3 [ΑΝΧΗ -ΤΧΗ] 18

19 ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΣ ΤΧΗΣ ΑΝΘΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΣ 25 ΑΝΧΗ ΤΧΗΣ ΑΝΘΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΣ 27 2/3 [ΣΧΗ - ΑΝΧΗ] ΤΧΗΣ ΑΝΘΛΓΟΣ 30 ΥΠΛΓΟΣ 30 ΛΓΟΣ 29 ΣΧΗ ΤΧΗΣ 28 ΑΝΧΗΣ 27 ΥΠΛΓΟΣ 33 ΛΓΟΣ 32 ΤΧΗΣ 31 1/3 [ΤΑΞΧΟΥ -ΣΧΗ] ΑΝΧΗΣ 30 ΥΠΛΓΟΣ Αποστρατεία με όριο ηλικίας ή 35ετία. 2/3 [ΤΑΞΧΟΥ ΣΧΗ] ΣΧΗΣ Από προαγωγής ΑΝΧΗΣ 32 ΤΧΗΣ 33 2/3 [ΤΑΞΧΟΥ ΣΧΗ] ΛΓΟΣ 34 UΓ. ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (πλην ΕΠ.ΟΠ.) 19

20 ΒΑΘΜΟΣ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΤΗ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 3 ΕΠΧΙΑ 5 2/3 [ΑΛΧΙΑ ΕΠΧΙΑ] ΛΟΧΙΕΣ ΕΠΧΙΕΣ 8 ΑΛΧΙΑ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 11 2/3 [ΑΝΘΣΤΟΥ ΑΛΧΙΑ] & 14 ΑΝΘΣΤΟΥ ΕΜΘ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 16 2/3 [ΑΝΘΛΓΟΥ ΑΝΘΣΤΟΥ] (ΔΝΕΙΣ ΛΧΙΕΣ ΕΠΧΙΕΣ - 18 ΑΝΘΛΓΟΥ ΑΛΧΙΕΣ ΑΝΘΣΤΕΣ) 20 2/3 [ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΥ] & 22 ΥΠΛΓΟΥ ΑΛΧΙΕΣ ΑΝΘΣΤΕΣ 25 ΛΓΟΥ (ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ) 27 ΤΧΗ 29 ΑΝΧΗ 31 ή Όριο ηλικίας [ΣΧΗ ΑΝΧΗ] 9 ΑΝΘΣΤΟΥ 12 2/3 [ΑΝΘΛΓΟΥ ΑΝΘΣΤΟΥ] 15 ΑΝΘΛΓΟΥ 17 2/3 [ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΥ] ΑΛΧΙΕΣ 19 ΥΠΛΓΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 21 2/3 [ΛΓΟΥ ΥΠΛΓΟΥ] 24 ΛΓΟΥ 26 ΤΧΗ 28 ΑΝΧΗ 31 2/3 [ΣΧΗ - ΑΝΧΗ] ΑΝΘΣΤΕΣ 10 2/3[ΑΝΘΛΓΟΥ ΑΝΘΣΤΟΥ] (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 12 ΑΝΘΛΓΟΥ & 14 2/3 [ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΥ] ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ) 16 ΥΠΛΓΟΥ 18 2/3 [ΛΓΟΥ - ΥΠΛΓΟΥ] 20 ΛΓΟΥ 22 2/3 [ΤΧΗ - ΛΓΟΥ] 24 ΤΧΗ 27 ΑΝΧΗ 29 [ΣΧΗ ΑΝΧΗ] 31 ΣΧΗ 20

21 UΔ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΛΙΤΕΣ (ΕΠ.ΟΠ.) ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Από ημερομηνία κατάταξης ΛΧΙΑ 3 ΕΠΧΙΑ 5 2/3 [ΑΛΧΙΑ ΕΠΧΙΑ] 8 ΑΛΧΙΑ 11 2/3 [ΑΝΘΣΤΟΥ ΑΛΧΙΑ] 14 ΑΝΘΣΤΟΥ ΕΠ.ΟΠ. 16 2/3 [ΑΝΘΛΓΟΥ ΑΝΘΣΤΟΥ] ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ 18 ΑΝΘΛΓΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 20 2/3 [ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΥ] 22 ΥΠΛΓΟΥ 25 ΛΓΟΥ 27 2/3 [ΤΧΗ ΛΓΟΥ] 29 ΤΧΗ 31 2/3 ΑΝΧΗ UΣΗΜΕΙΩΣΗ :U Για τον υπολογισμό των μισθολογικών προαγωγών των ΕΠ.ΟΠ., λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία μόνο η διανυθείσα από την ημερομηνία κατάταξής τους ως ΕΠ.ΟΠ. και εντεύθεν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος στρατιωτικής θητείας ως κληρωτού ή εφέδρου, καθώς και κάθε άλλος χρόνος που απαιτήθηκε για την απόκτηση οποιασδήποτε ειδικότητας ή πτυχίου (Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι.-Ι.Ε.Κ., κλπ) που αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης στις Ε.Δ. UΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΑΣΧΑ) ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ 32. Τα επιδόματα εορτών (Χριστουγέννων - Πάσχα) και αδείας χορηγούνται στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, καθώς και στο προσωπικό που λαμβάνει αποδοχές μονίμων ομοιοβάθμων (με το νόμο 3833/2010 περικόπηκαν κατά 30% το δώρο Πάσχα, το επίδομα Αδείας και το Δώρο Χριστουγέννων ενώ με τον μεταγενέστερο νόμο 3845/2010, μειώθηκε το επίδομα Χριτουγεννων σε 500, Πάσχα σε 250 και αδείας σε 250, εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, δεν υπερβαίνουν τα 3.000,εαν δε, τα υπερβαίνουν,καταβάλλονται με ανάλογη μείωση) και καθορίζονται, ως 21

22 ακολούθως: α. UΕπίδομα Εορτών ΧριστουγέννωνU. (1) Ποσό ως άθροισμα [Β.Μ. + Ε.Χ.Υ.+ Επίδομα Εξομάλυνσης] των δικαιούχων, την ημερομηνία καταβολής ή διαγραφής (λόγω αποστρατείας, κλπ) μέσα στο χρόνο μεταβολών. μέρες). (2) Μεταβολές : 16 Απριλίου - 15 Δεκεμβρίου (240 (3) Ημερομηνία καταβολής : 15 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. β. UΕπίδομα Εορτών ΠάσχαU. (1) Ποσό ως άθροισμα [1/2 * (Β.Μ. + Ε.Χ.Υ. + Επιδόματος Εξομάλυνσης)] των δικαιούχων, την ημερομηνία καταβολής ή διαγραφής (λόγω αποστρατείας, κλπ) μέσα στο χρόνο μεταβολών. μέρες). (2) Μεταβολές : 16 Δεκεμβρίου - 15 Απριλίου (120 Πάσχα. (3) Ημερομηνία καταβολής : Δέκα (10) μέρες προ του γ. UΕπίδομα ΑδείαςU. (1) Ποσό ως άθροισμα [1/2 * (Βασικού Μισθού + Ε.Χ.Υ. Επιδόματος Εξομάλυνσης)] των δικαιούχων, την ημερομηνία καταβολής ή διαγραφής (λόγω αποστρατείας, κλπ) μέσα στο χρόνο μεταβολών. (2) Μεταβολές : 1 Ιουλίου του προηγούμενου έτους μέχρι 30 Ιουνίου τρέχοντος έτους (360 μέρες). (3) Ημερομηνία καταβολής : 1 Ιουλίου. 22

23 δ. Για μισθοδοσία μικρότερου χρονικού διαστήματος καταβάλλεται αναλογικό κλάσμα των εν λόγω επιδομάτων, ενώ σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό κατά τις χρονολογίες καταβολής των ανωτέρω επιδομάτων λαμβάνει μειωμένες αποδοχές, θα λάβει και ανάλογα μειωμένο το αντίστοιχο επίδομα. 33. Οι στρατιωτικοί που εξέρχονται από Παραγωγικές Σχολές των Ε.Δ. και έχουν μισθοδοτηθεί ολόκληρο το κρίσιμο χρονικό διάστημα, είτε ως μαθητές είτε ως Αξιωματικοί - Υπαξιωματικοί, λαμβάνουν τα επιδόματα εορτών και αδείας επί του μισθού που δικαιούνται κατά την ημερομηνία καταβολής τους. 34. Εάν ο στρατιωτικός απομακρυνθεί από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησής του και δε μισθοδοτηθεί ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρονται οι μεταβολές του αντίστοιχου επιδόματος, τότε δικαιούται να επιλέξει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 1282/82, να πάρει από την Στρατιωτική Υπηρεσία το τμήμα του επιδόματος που αναλογεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο έλαβε αποδοχές ενέργειας ή (εναλλακτικά) να λάβει το αντίστοιχο επίδομα, ως συνταξιούχος, οπότε καταβάλλεται τούτο στο ακέραιο, ανεξάρτητα από τις ημέρες που συνταξιοδοτήθηκε. 35. Οι στρατιωτικοί που ήταν συνταξιούχοι και ανακλήθηκαν στην ενέργεια πριν από τις ημερομηνίες καταβολής των επιδομάτων, δικαιούνται να λάβουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 1282/82, ολόκληρο το αντίστοιχο επίδομα από την Στρατιωτική Υπηρεσία, ανεξάρτητα από το χρόνο που μισθοδοτήθηκαν με αποδοχές ενεργείας. UΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 36. Οι δικαιούχοι, οι κατηγορίες και τα ισχύοντα ποσά των επιδομάτων κινδύνου (πτητικό, καταδυτικό, αλεξιπτωτιστών, δυτών, κλπ.) όπως αυτά παγιοποιήθηκαν την 1/1/2004, εμφανίζονται αναλυτικά στους κάτωθι πίνακες (ας σημειωθέι ότι με τις διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντος Νόμου 3842/2010, καταργήθηκε η αυτοτελής φορολόγηση των εν λόγω επιδομάτων, με ενσωμάτωση αυτών στο εισόδημα των στελεχών και ενιαία φορολόγησή τους) : 23

24 α. UΠτητικό Επίδομα U(Εξαμηνιαία Καταβολή). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΕ/ ΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ 1/1/2008 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ε.Λ.Χ.Α. ΥΓΕΙΟΝ Ο.Ι.Α. ΠΕΡΙΘ 2% 2,55% ΣΥΝ ΚΡΑΤ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΑΛΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ 5% ΠΑΛΑΙΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ Α ,18 254,11 199,30 453, ,77 475, ,18 Α ,67 221,82 173,97 395, ,86 415, ,72 Α ,16 197,17 154,64 351, ,35 369, ,33 Β ,67 221,82 173,97 395, ,86 415, ,72 Β ,16 197,17 154,64 351, ,35 369, ,33 Β ,63 172,52 135,31 307, ,80 322, ,91 Β ,11 147,88 115,98 263, ,25 276, ,49 Γ 5, ,87 135,55 106,31 241, ,01 253, ,31 Δ ,59 123,23 96,65 219, ,71 230, ,07 Δ2 4, ,34 110,91 86,99 197, ,44 216, ,87 Δ3 4, ,02 103,50 81,18 184, ,34 193, ,62 Δ4 3, ,81 86,26 67,66 153, ,89 161, ,45 Δ ,57 73,94 57,99 131, ,64 138, ,26 Ε1 2, ,35 54,22 42,53 96, ,60 101, ,12 Ε2 1, ,74 44,36 34,79 79, ,59 83, ,56 Ζ 0,7 676,57 17,25 13,53 30,78 645,79 32,29 613,50 Η 2 1,933,04 49,29 38,66 87, ,09 92, ,84 Θ 0,5 483,24 12,32 9,66 21,98 461,26 23,06 438,20 Ι1 2, ,35 54,22 42,53 96, ,60 101, ,12 Ι2 1, ,74 44,36 34,79 79, ,59 83, ,56 24

http://greekfirefighters.zago.gr

http://greekfirefighters.zago.gr http://greekfirefighters.zago.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του Ν.4024/2011 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ, ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΣΧΟ ΚΤΣ ΚΤΕΘ,ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Μονάδες με ΑΔΧ, ΝΠΔΔ/ΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Φ.951.1/36/492461 Σ. 1401 Αθήνα, 8 Μαρ 2007 ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ) ΣΧΕΤ: α. Φ. 951.1/101/64/Σ. 2819/ Μαϊ 2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 783) β. Φ. 951.1/132/8839/Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ Ε.Δ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υπλγος (Ο) Ηλίας Νατσιούλας 3/12/2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ) -Αποδοχές -Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Ειρήνης Ελευθερίας Γαληνού Γ ΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ Σ ΗΜΕΙΩΜΑ Ερώτημα: Να διερευνηθεί αν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς στην κοινωνική ασφάλιση, θεμελιώνεται για τον ερωτώντα συνταξιοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται με το νέο μνημόνιο στο ασφαλιστικό μας σύστημα, ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» κ. Ηλίας Γεωργάκης, είχε την καλοσύνη να αποστείλει στην Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 28-11- 2014 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/80054/ΔΕΠ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ -ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΙΟΥΛΙΟ σε ΙΟΥΛ ΣΕ ΝΟΕ ΜΕ ΙΟΥΛ ΙΟΥΛΙΟ (ΧΩΡΙΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΑΓΑΜΟΣ 60% 5,555.27 4,434.80-1,120.47-20.1695% 5,009.37 574.57 51.2794%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΟΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@glk. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Φ. 400/32/82424 Σ. 343

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός

Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός 15 Φεβρουαρίου 2016 Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός Στους παρακάτω πίνακες, σύμφωνα με τον Ν.4336/2015, περιγράφονται τα νέα όρια ηλικίας :Σ Πίνακας 1τικός οδηγός Πλήρης σύνταξη Όριο ηλικίας: 62 Από

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1 Προϋποθέσεις Α) Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, λόγω θανάτου και, συγκεκριμένα, το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ Γραμματεία Ασφαλιστικού Π.Ο.Σ.Τ. Υπεύθυνος ύλης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΑΣ Νέα δεδομένα έχει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3865/2010

1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3865/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 Νοµ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ ΠΡΟΣ: ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Τηλέφ. 210-6552403 Φ.951.1/49/6897 ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ.Οικ. Σ. 2385 ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ Αθήνα, 21 Μαρ 2011 ΓΕΣ/ΕΓ-Δνσεις ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ-1ο-2ο-3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ

ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ. 2106552403 Τ.Κ 105 62, Αθήνα Φ.951.1/27/669566 - ΟΛΚΕΣ Σ. 2003 - ΣΣΕ ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΣΜΥ Αθήνα, 13 Απρ 2009 ΚΟΙΝ: - ΣΓ/ΥΕΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55 - 1455 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) ΤΜΗΜΑ Α' Αθήνα 22 Νοεμβρίου 1999 Αρ.Πρωτ.: 1109136/1664/A

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ)

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: (Π.. 102/2004, ΦΕΚ 70Α ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.πρωτ:Δ12Α/931/18-5-2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Χρήστου Φιρτινίδη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος Προσφάτως ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε και ετέθη σε ισχύ ο Νόµος 3865/2010 περί της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ.

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/ 4/ 491450 Σ. 371 (ΦΕΚ 219/ 31-01-2017, τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

προσµέτρηση πλασµατικών ετών όπως αναφέρονται παραπάνω, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν όταν συµπληρώσουν το 60 ο έτος της ηλικίας.

προσµέτρηση πλασµατικών ετών όπως αναφέρονται παραπάνω, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν όταν συµπληρώσουν το 60 ο έτος της ηλικίας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κ.Ν. 5945/34, Ν. 982/79, Ν. 1902/90, Ν. 2084/92, Ν. 2150/93, Ν. 3232/04, Ν. 3518/06, Ν. 3655/08, Ν.3863/10, Ν. 3996/11 κλπ. ΑΝ ΡΕΣ 1. Όσοι µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 1.- Γενικές Οδηγίες Με τη συµπλήρωση του ελτίου επιδιώκεται η αντικατάσταση των πολλών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης).

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης). ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΚΤΣ ΚΤΕΘ Μονάδες με ΑΔΧ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΝΠΔΔ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΣΧΟ, ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Υπουργείο Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.: 1154 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1 Π.Κ.: 4/11-1-2001 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΙΙ74691Ω3-5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 22/12/10 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/16/125992 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων».

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων». ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 106 72 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3616178 210 3625026- FAX 210 3625983 Αθήνα 21-7-2011 «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω  ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜ. ΔΙΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα 7 Ιουνίου 2008 Και 1. Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στους παλιούς ασφαλισμένους από 1-1-2008 1. Με βάση το νόμο 3029/2002 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / 384346 Σ. 1554 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ)

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: (Π.. 102/2004, ΦΕΚ 70Α ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 26.1.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ86/2 ΑΡ. 9 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85). ΆΡΘΡΟ 13

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85). ΆΡΘΡΟ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που ΘΕΜΑ αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αυτοαπασχολούνται Συνταξιούχοι αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται Σχετική Νομοθεσία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4387/16) Έως 55 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Γήρατος 3. Γήρατος με 15 έτη ασφάλισης για ειδικές κατηγορίες αναπηρίας 2. Γήρατος με 25 έτη ασφάλισης για γονείςσυζύγους-αδελφούς

1. Γήρατος 3. Γήρατος με 15 έτη ασφάλισης για ειδικές κατηγορίες αναπηρίας 2. Γήρατος με 25 έτη ασφάλισης για γονείςσυζύγους-αδελφούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΓΗΡΑΤΟΣ 1. Γήρατος 3. Γήρατος με 15 έτη ασφάλισης για ειδικές κατηγορίες αναπηρίας 2. Γήρατος με 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 7/2015 ΘΕΜΑ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 7/2015 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-10-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ Α ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Η ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα