ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ) -Αποδοχές -Έναρξη και λήξη αποδοχών -Παραγραφή αποδοχών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΑΠΟ ΟΧΕΣ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 1. Βασικοί µισθοί 2. Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας 3. Οικογενειακή παροχή 4. Επίδοµα εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών 5. Επίδοµα ειδικής απασχόλησης 6. Επίδοµα θέσης υψηλής ή αυξηµένης ευθύνης 7. Έξοδα παράστασης 8. Επίδοµα αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας Μονάδων 9. Επίδοµα ευθύνης ιοίκησης- ιεύθυνσης 10. Επιδόµατα αναπηρίας 11. Επιδόµατα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και άδειας 12. Επιδόµατα κινδύνου 13. Ειδική αποζηµίωση Στρατιωτικών πυροτεχνουργών 14. Αποζηµίωση εκπαιδευόµενων Στρατιωτικών 15. Αποζηµιώσεις εκπαιδευτών που διδάσκουν σε Στρατιωτικές σχολές και Κ.Ε. 16. Αποζηµιώσεις µελών εξεταστικών επιτροπών 17. Αποζηµίωση Συµβουλίων και Επιτροπών 18. Αποζηµίωση Στρατιωτικών για µη χορηγηθείσα άδεια 19. Αποζηµίωση απόλυσης 20. Τρίµηνες αποδοχές ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Φόρος εισοδήµατος 2. Χαρτόσηµο - ΟΓΑ/χαρτοσήµου 3. Νοσοκοµειακή περίθαλψη 4. ΜΤΣ/Πάγια δικαιώµατα 5. ΜΤΣ/ΒΕΑ 6. ΜΤΣ/ ιαφορά προαγωγής

3 7. ΝΙΜΤΣ 8. ΜΤΣ/Μειώσεις 9. ΤΑΣ/Πάγια δικαιώµατα 10. ΤΑΣ/ ιαφορά προαγωγής 11. ΤΑΣ/Αναγνώριση προϋπηρεσίας 12. ΕΚΟΕΜΣ 13. ΕΛΧΑΟΣ 14. ΕΛΧΑΟΙΑΥ 15. ΑΟΟΑ 16. Κράτηση στεγαστικών δανείων 17. ΙΚΑ - ΤΕΑΜ 18. Στρατιωτική λέσχη 19. Στρατιωτική Επιθεώρηση - Στρατιωτικά συγγράµµατα 20. ΕΑΑΣ 21. ΙΕΕ 22. ΑΠΟΕΑΑ 23. ΤΣΑΥ 24. ΤΣΜΕ Ε 25. Κράτηση υπέρ σύνταξης 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΤΣ) ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 1. Μέρισµα 2. ΒΕΑ 3. Βοήθηµα λόγω θανάτου µετόχου ή µερισµατούχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΣ) 1. Εφάπαξ χρηµατικό βοήθηµα 2. Προκαταβολή έναντι εφάπαξ 3. ΕΛΧΑΟΣ 4. ΕΛΧΑΟΙΑΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚΟΕΜΣ) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για την καταβολή της οικογενειακής

4 4 παροχής Πίνακας πτητικού επιδόµατος από Πίνακας διαµόρφωσης επιδοµάτων πτωτικού - εκκαθάρισης ναρκοπεδίων- υποβρυχίων καταστροφέων - καταδυτικού και δυτών από Πίνακας ποσών που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης εκπαίδευσης Πίνακας ωριαίας αποζηµίωσης διδασκαλίας Στρατιωτικών Πίνακας δικαιουµένου µερίσµατος ΜΤΣ από Πίνακας δικαιούµενης µηνιαίας οικονοµικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ από Πίνακες µισθολογικών προαγωγών ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙO Α ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ 1. Αποδοχές είναι το σύνολο των χρηµατικών ποσών, που καταβάλλονται στους στρατιωτικούς, ανεξάρτητα από την ονοµασία τους, ως αντάλλαγµα για τις προσφερόµενες απ αυτούς υπηρεσίες. Οι αποδοχές διακρίνονται σε : α. Τακτικές αποδοχές, που είναι το σύνολο των αποδοχών, που καταβάλλονται στους δικαιούχους µόνιµα και τακτικά κάθε µήνα. Στις τακτικές αποδοχές περιλαµβάνονται : (1) Ο βασικός µισθός. (2) Το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας. (3) Η οικογενειακή παροχή. διαφορών. (4) Το επίδοµα εξοµάλυνσης µισθολογικών (5) Το επίδοµα ειδικής απασχόλησης.

5 5 (6) Το επίδοµα θέσης υψηλής ή αυξηµένης ευθύνης (7) Τα έξοδα παράστασης. (8) Το επίδοµα αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας (9) Το επίδοµα ευθύνης ιοίκησης - ιεύθυνσης β. Έκτακτες αποδοχές, που είναι οι αποδοχές και αποζηµιώσεις, που καταβάλλονται στους δικαιούχους πέρα από τις τακτικές αποδοχές, για παροχή εκτάκτων υπηρεσιών έξω από τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους, για παροχή διδασκαλίας, συµµετοχή σε εκπαίδευση κλπ. Ως έκτακτες αποδοχές θεωρούνται τα δώρα (Χριστουγέννων και Πάσχα) και το επίδοµα άδειας. 2. εν θεωρούνται αποδοχές, οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στους στρατιωτικούς, για δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, όπως είναι τα οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας και τα έξοδα µετάθεσης. 3. Τα επιδόµατα της παραγράφου 1α(5), (6), (7), (8) και (9), καταβάλλονται µόνο για το χρονικό διάστηµα που οι δικαιούχοι αυτών βρίσκονται σε ενέργεια και δεν υπολογίζονται στις τρίµηνες αποδοχές. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΠΟ ΟΧΩΝ 4. Οι αποδοχές των στρατιωτικών που εξέρχονται από Παραγωγικές Σχολές των Ε.. ή κατατάσσονται κατόπιν διαγωνισµού, µονιµοποίησης κλπ, για τους οποίους επιβάλλεται από το νόµο ορκωµοσία πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, αρχίζουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους από την εποµένη της ηµεροµηνίας ορκωµοσίας, η οποία αποδεικνύεται µε την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά της πρώτης µισθοδοσίας. 5. Στις λοιπές περιπτώσεις, που δεν απαιτείται ορκωµοσία, όπως είναι η ονοµασία εφέδρων ή ανακατατασσοµένων κλπ, η µισθοδοσία τους αρχίζει από την εποµένη, της περί ονοµασίας, κατάταξης ή ανακατάταξής τους, απόφαση. 6. Οι αποδοχές των οκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών ( ΕΑ), αρχίζουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους από την ηµεροµηνία ονοµασίας τους σε ΕΑ και των Εφέδρων Ανθυπολοχαγών (ΕΑ), από την εποµένη της ηµεροµηνίας της σχετικής εγκυκλίου, µε την οποία ονοµάζονται ΕΑ.

6 6 7. Οι αποδοχές των προαγόµενων στρατιωτικών, αρχίζουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους, ως εξής : α. Των Αξκών και Ανθστών, που οι προαγωγές τους γίνονται µε Προεδρικά ιατάγµατα τα οποία δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, από την εποµένη της ηµεροµηνίας του φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δηµοσιεύονται τα σχετικά διατάγµατα προαγωγών (άρθρο 3 του Ν.3102/24 και υπ αριθµ. 68/67 γνωµοδότηση του ΝΣΚ). β. Των Υπαξκών γενικά, που οι προαγωγές τους γίνονται µε απόφαση που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, από την ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης προαγωγής (παραγρ. 1, άρθρου 21, Ν. 1599/86). 8. Αποδοχές ενέργειας καταβάλλονται στους στρατιωτικούς µέχρι την ηµεροµηνία διαγραφής τους από τις τάξεις των Ε.. Ως ηµεροµηνία διαγραφής θεωρείται: α. Για τους Αξκούς, που αποµακρύνονται λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σωµατικής ή διανοητικής ανικανότητας ή αίτησης αποστρατείας, η 15 η ηµέρα µετά από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διατάγµατος αποστρατείας τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συµπεριλαµβανοµένης στο 15ήµερο αυτό και της ηµεροµηνίας που δηµοσιεύτηκε το διάταγµα. β. Για τους Ανθστές και Υπξκούς, που αποµακρύνονται λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σωµατικής ή διανοητικής ανικανότητας ή αίτησης αποστρατείας : (1) Η ηµεροµηνία κοινοποίησης της διοικητικής πράξης (Προεδρικού ιατάγµατος) αποστρατείας τους, εφόσον η ηµεροµηνία αυτή βρίσκεται µέσα στο 15ήµερο, µετά τη δηµοσίευση του διατάγµατος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. (2) Η 15 η ηµέρα, µετά τη δηµοσίευση της διοικητικής πράξης (Προεδρικού ιατάγµατος) αποστρατείας τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συµπεριλαµβανοµένης στο 15ήµερο αυτό και της ηµεροµηνίας που δηµοσιεύτηκε το διάταγµα, εφόσον η κοινοποίηση του διατάγµατος στον αποστρατευόµενο έγινε µετά την εκπνοή του 15ήµερου. γ. Για τους στρατιωτικούς που αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας από της εποµένης της κατάληψής τους από το όριο ηλικίας

7 7 δ. Για τους στρατιωτικούς που αποµακρύνονται λόγω συµµετοχής τους σε εκλογές για την ανάδειξη βουλευτών του Ελληνικού ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή στις ηµοτικές εκλογές, η ηµεροµηνία επίδοσης της σχετικής δήλωσης, στον πρόεδρο του αρµοδίου δικαστηρίου. ε. Για τους στρατιωτικούς που πεθαίνουν ή φονεύονται, η ηµεροµηνία θανάτου τους. στ. Για τους στρατιωτικούς που αποτάσσονται, η εποµένη της ηµεροµηνίας του ΦΕΚ, µε το οποίο κοινοποιείται το σχετικό Προεδρικό ιάταγµα. ζ. Για τους στρατιωτικούς που εξαφανίζονται και κηρύσσονται σε άγνοια εξακολουθούν να καταβάλλονται οι αποδοχές ενέργειας στις οικογένειές τους επί έξι µήνες από την ηµεροµηνία εξαφάνισης. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΟΧΩΝ 9. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 90 του Ν.2362/95, η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέσει δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του δηµοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή αποζηµιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανοµία των οργάνων του ηµοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού διατάξεις, παραγράφεται µετά διετία από της γενέσεώς της. 10. Η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 91 του παραπάνω νόµου, αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής.

8 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ B ΑΠΟ ΟΧΕΣ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι αποδοχές των στρατιωτικών, από καθορίζονται από τις διατάξεις των Άρθρων 52, 53 και 54 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ. Α / ) 1. Βασικοί Μισθοί α. Οι µηνιαίοι Βασικοί Μισθοί (ΒΜ) των στρατιωτικών, που αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω νόµου είναι προσδιορίζονται µε τον πολλαπλασιασµό του βασικού µισθού του Ανθυπολοχαγού επί το συντελεστή βαθµού και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη µονάδα του ευρώ. β. ιαµορφώνονται από , κατά βαθµό, ως εξής : ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕ- Β.Μ. ΒΑΘΜΟΙ ΛΕΣΤΗΣ (α) (β) (γ) (δ) Α/ΓΕΕΘΑ 2, Α/ΓΕΣ 2, ΓΕΠΣ -.ΣΤΡΑΤΙΑΣ 2, ΑΝΤΓΟΣ 1, ΥΠΤΓΟΣ +1/ ΑΝΤΓΟΥ ΥΠΤΓΟΣ 1, ΤΑΞΧΟΣ 1, ΣΧΗΣ +2/3 ΤΑΞΧΟΥ ΣΧΗΣ +1/3 ΤΑΞΧΟΥ ΣΧΗΣ 1, ΑΝΧΗΣ +2/3 ΣΧΗ 998 ΑΝΧΗΣ +1/2 ΣΧΗ 979 ΑΝΧΗΣ 1, ΤΧΗΣ +2/3 ΑΝΧΗ 900 ΤΧΗΣ 1, ΛΓΟΣ+2/3 ΤΧΗ 842 ΛΓΟΣ 1, ΥΠΛΓΟΣ +2/3 ΛΓΟΥ 802

9 ΥΠΛΓΟΣ 1, ΑΝΘΛΓΟΣ+2/3 758 ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΝΘΣΤΗΣ +2/3 710 ΑΝΘΛΓΟΥ ΑΝΘΣΤΗΣ 0, ΑΛΧΙΑΣ +2/3 684 ΑΝΘΣΤΗ ΑΛΧΙΑΣ 0, ΕΠΧΙΑΣ +2/3 ΑΛΧΙΑ 660 ΕΠΧΙΑΣ 0, ΛΧΙΑΣ +2/3 ΕΠΧΙΑ 610 (α) (β) (γ) (δ) ΛΧΙΑΣ 0, ΝΕΑΣ 0, ΣΤΡΤΗΣ 0, β. Οι Βασικοί Μισθοί των στρατιωτικών µεταβάλλονται µε : Ν.2439/96). (1) Βαθµολογική προαγωγή (Ν 445/74, Ν 21/91, (2) Μισθολογική προαγωγή (Ν. 2838/2000 και 3016/2002). Αναλυτικότερα οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση µισθολογικών προαγωγών φαίνονται στον πίνακα «5» του παρόντος. γ. Οι µηνιαίοι Βασικοί Μισθοί (ΒΜ) των Εφέδρων Ανθυπολοχαγών και των ΕΑ, που αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 824/71 καθώς και των µαθητών των Παραγωγικών Σχολών, που αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 319/74, διαµορφώνονται από , ως εξής : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.Μ. Έφεδροι Ανθλγοί (80% ΒΜ Ανθλγού) 576 ΕΑ (60% ΒΜ Ανθλγού) 432 Μαθητές Παραγωγικών Σχολών 108 Αξιωµατικών (15% ΒΜ Ανθλγού) Μαθητές Παραγωγικών Σχολών 82 Υπαξιωµατικών (15% ΒΜ Λχία)

10 10 δ. Σύµφωνα µε την µε Αρ. Πρωτ. 2/13971/0022/ ΚΥΑ των ΥΦΕΘΑ και Υφυπουργού Οικονοµικών, οι µηνιαίες παροχές των κληρωτών οπλιτών, των προτάκτων Εθελοντριών και των εφέδρων οπλιτών, διαµορφώθηκαν, από , ως εξής : (1) Στρατιώτης - Υποδεκανέας : 8,80 (2) εκανέας : 9,98 ΕΥΡΩ (3) Λοχίας : 11,15 ΕΥΡΩ οικογένεια: (4) Έγγαµοι χωρίς παιδιά και άγαµοι χωρίς πατρική δρχ. ή 35,22 ΕΥΡΩ (5) Έγγαµοι ή άγαµοι µε παιδιά που έχουν αναγνωρισθεί νόµιµα: (α) Με ένα (1) παιδί : δρχ. ή 88,04 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ (β) Με δύο (2) παιδιά : δρχ. ή 140,87 (γ) Με τρία (3) παιδιά : δρχ. ή 234,78 (δ) Για κάθε παιδί άνω των τριών (3), προσαύξηση κατά δρχ. ή 14,67 ΕΥΡΩ. 2. Επίδοµα Χρόνου Υπηρεσίας (ΕΧΥ) α. Το επίδοµα αυτό χορηγείται όπως ακριβώς και στους υπαλλήλους του ηµόσιου τοµέα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 53 του Ν. 3205/2003. β. Η κλιµάκωση των ποσοστών του ΕΧΥ, γίνεται σύµφωνα µε τα έτη συνολικής υπηρεσίας και προϋπηρεσίας, ως εξής : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 Έτος 4 % 3 Έτη 8 % 5» 12 % 7» 16 %

11 11 9» 20 % 11» 24 % 13» 28 % 15» 32 % 17» 36 % 19» 40 % 21» 44 % 23» 48 % 25» 52 % 27» 56 % 29» 60 % γ. Ως υπηρεσίες λαµβάνονται υπόψη, για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόµατος, αυτές που καθορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.754/78 και εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρασχέθηκαν µε την µε Αριθµ. Πρωτ /1335/ ερµηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο αυτή, ως υπηρεσίες λογίζονται : (1) Η υπηρεσία που προσφέρεται µε την ιδιότητα του µόνιµου ή εθελοντή στρατιωτικού στις Ε.., τα Σώµατα Ασφαλείας και το Λιµενικό Σώµα, χωρίς καµία προϋπόθεση (όπως π.χ. αν είναι συντάξιµη ή όχι κλπ). Η υπηρεσία αυτή λογίζεται από την είσοδο του στρατιωτικού στη Παραγωγική Σχολή ή από την κατάταξή του ως εθελοντή στις στρατιωτικές γενικά υπηρεσίες. Στην έννοια της υπηρεσίας αυτής, περιλαµβάνεται και ο χρόνος των διαφόρων καταστάσεων, ως εν ενεργεία στρατιωτικών, ανεξάρτητα αν προσφέρουν ή όχι υπηρεσία ή αν µισθοδοτούνται µε µειωµένες αποδοχές, µε την προϋπόθεση ότι η κατάσταση αυτή δεν συνεπάγεται τη διαγραφή τους από τη δύναµη της Μονάδας τους (π.χ. χρόνος διαθεσιµότητας, αναρρωτικής άδειας και αργίας µε πρόσκαιρη παύση). Αντίθετα, ο χρόνος των καταστάσεων που συνεπάγεται διαγραφή από τη δύναµη της Μονάδας τους, δεν υπολογίζεται για τη χορήγηση του ΕΧΥ (π.χ. χρόνος αργίας µε προσωρινή απόλυση). (2) Η υπηρεσία που έχει προσφερθεί µε την ιδιότητα του ανακαταταγµένου στρατιωτικού, σε συνέχεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής τους θητείας. (3) Κάθε υπηρεσία τους σε δηµόσια θέση, πολιτική ή στρατιωτική ή σε θέση ΝΠ ή ΟΤΑ, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιµη, σύµφωνα µε την συνταξιοδοτική νοµοθεσία που ισχύει σήµερα ή θα ισχύσει στο µέλλον.

12 12 δ. Υπηρεσίες που δεν µπορούν να υπαχθούν σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν υπολογίζονται για τη χορήγηση του ΕΧΥ των στρατιωτικών, εκτός αν από ειδικές διατάξεις θεωρούνται ως χρόνος πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας. [ π.χ. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (κληρωτού εφέδρου) λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας (άρθρο 36 Π 166/2000 και άρθρο 8 Ν. 2084/92) και λαµβάνεται υπόψη για τη χορήγηση ΕΧΥ]. ε. Ο καθορισµός των ποσοστών του ΕΧΥ γίνεται µε ονοµαστική διαταγή του ΓΕΣ/ ΟΙ, η οποία δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ανεξάρτητα από τη χρονολογία έκδοσής της, ανατρέχει στη χρονολογία που συµπληρώθηκε ο απαιτούµενος χρόνος για τη χορήγηση του επιδόµατος. 3. Οικογενειακή Παροχή α. Η οικογενειακή παροχή χορηγείται στους στρατιωτικούς στο ίδιο ύψος και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που παρέχεται σε όλους τους µισθωτούς του ηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3205/2003. β. Η οικογενειακή παροχή, καταβάλλεται κάθε µήνα ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ως εξής : Έγγαµος χωρίς παιδιά ή µε ενήλικα παιδιά ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ- ΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Με ένα (1) παιδί 1o Παιδί : Με δύο (2) παιδιά 2o Παιδί : Με τρία (3) παιδιά 3ο Παιδί : Με τέσσερα (4) παιδιά 4ο Παιδί : Για κάθε επιπλέον παιδί, προστίθενται 73 γ. Το ποσό των προσαυξήσεων προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον αριθµό και τη σειρά γέννησης των τέκνων Σε περίπτωση ενηλικίωσης ενός παιδιού, αφαιρείται το ποσό της προσαύξησης, που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο παιδί που ενηλικιώνεται.. Οι προσαυξήσεις

13 13 χορηγούνται για τέκνα που προέρχονται από γάµο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον αυτά είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19 ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση εκπαίδευση. δ. Ειδικά για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) η προσαύξηση παρέχεταο µόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, όπως αυτός προβλέπεται από τον οργανισµό κάθε Σχολής, σε καµία όµως περίπτωση πέρα από τη συµπλήρωση του 24 ου έτους της ηλικίας τους. ε. Για τη διακοπή της προσαύξησης της παροχής αυτής, λόγω συµπλήρωσης των ανωτέρω κατά περίπτωση ορίων ηλικίας, ως ηµέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31 εκεµβρίου του έτους γέννησής τους και προκειµένου για φοιτητές ή σπουδαστές η λήξη του ακαδηµαϊκού έτους. στ. Σε περίπτωση θανάτου του ενός των συζύγων ο επιζών σύζυγος εφόσον έχει τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή της προσαύξησης της οικογενειακής παροχής εξακολουθεί να λαµβάνει στο ακέραιο την παροχή (συζύγου και τέκνων) µέχρι τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων για τη διακοπή της προσαύξησης λόγω τέκνων. Το ίδιο ισχύει και προκειµένου για συζύγους που τελούν σε διάσταση ή διάζευξη καθώς και για άγαµους γονείς. ζ. Για τη χορήγηση του βασικού ποσού της οικογενειακής παροχής, απαιτείται κατά κανόνα η ύπαρξη οικογένειας και για την έναρξη καταβολής της απαιτείται η υποβολή ληξιαρχικής πράξης γάµου. Κατ εξαίρεση, το βασικό ποσό καταβάλλεται και στη χήρα ή χήρο, εφόσον έχει παιδιά, για τα οποία δικαιούται τις προσαυξήσεις που προβλέπονται γι αυτά. Όµοια µε τη χήρα ή χήρο είναι η αντιµετώπιση των στρατιωτικών που τελούν σε διάσταση ή διάζευξη, εφόσον τους έχει ανατεθεί νόµιµα η επιµέλεια των παιδιών και συγκατοικούν µε αυτά, καθώς και των άγαµων γονέων. Επίσης, όταν ο ένας των τελούντων σε διάσταση ή διάζευξη είναι στρατιωτικός και ταυτόχρονα ο έτερος, που συγκατοικεί µε τα παιδιά, δεν δικαιούται από καµία πηγή εν όλω ή εν µέρει, αντίστοιχη παροχή, τότε το ποσό της οικογενειακής παροχής, χορηγείται στο στρατιωτικό, εφόσον και για όσο χρονικό διάστηµα βαρύνεται µε διατροφή για τα παιδιά και µέχρι το χρόνο που δικαιολογείται η καταβολή της. ζ. Για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων χορήγησης της οικογενειακής παροχής, πρέπει όλοι οι έγγαµοι στρατιωτικοί να υποβάλουν µέσω των Μονάδων τους στα οικεία ΚΤΣ ή στις Μονάδες µε

14 14 Α Χ, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του τετάρτου µέρους του παρόντος, στην οποία θα αναφέρονται : (1) Αν ο/η σύζυγος εργάζεται, αν ναι το φορέα εργασίας, καθώς και αν από το φορέα αυτό καταβάλλεται ή όχι οικογενειακό επίδοµα, µε προσκόµιση σχετικής περί αυτού βεβαίωσης της υπηρεσίας. (2) Ο αριθµός των παιδιών, το έτος γέννησής τους, το σχολείο ή τη σχολή φοίτησής τους, τη χρονολογία εγγραφής τους στις σχολές και τα έτη διάρκειας της κανονικής φοίτησης. Προκειµένου περί παιδιών που είναι σωµατικά ή πνευµατικά ανίκανα, θα αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας και θα προσκοµίζεται αντίγραφο της σχετικής γνωµάτευσης της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής. (3) Αν τελεί σε διάσταση ή διάζευξη (4) Θα αναφέρεται επίσης ρητά, ότι οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων που δηλώνονται, θα γνωστοποιείται αµέσως στην Υπηρεσία. (Εξυπακούεται ότι όσα από τα παραπάνω στοιχεία έχουν προσκοµισθεί κατά καιρούς, δεν χρειάζεται να ζητούνται εκ νέου). ια. Η έναρξη της προσαύξησης για τα παιδιά αρχίζει από την ηµεροµηνία γέννησης, υιοθεσίας, νοµιµοποίησης ή αναγνώρισης του παιδιού ή από την ηµεροµηνία που καθίσταται σωµατικά ή πνευµατικά ανάπηρο, εφόσον αυτή είναι µετά τη συµπλήρωση του 18ου ή του 24ου έτους της ηλικίας τους. (2) Να φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή Ι.Ε.Κ. (δηµόσια ή ιδιωτικά). Στις ανώτατες σχολές υπάγονται οι Στρατιωτικές Σχολές Ευελπίδων, Ναυτικών οκίµων, Ικάρων και Αξιωµατικών Σωµάτων. Στις ανώτερες έχουν υπαχθεί η Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών, η Σχολή Ιπταµένων Ραδιοναυτίλων και η Σχολή Αστυφυλάκων. Οι ιδιωτικές σχολές, τα κολλέγια που λειτουργούν ως εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και τα Εθνικά Ωδεία, δεν ανήκουν σε καµία εκπαιδευτική βαθµίδα. Οι σχολές του εξωτερικού πρέπει να είναι αναγνωρισµένες από το ΙΚΑΤΣΑ, οι δε βεβαιώσεις τους να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια καταβολής της προσαύξησης είναι περιορισµένη και συναρτάται µε το χρόνο της κανονικής φοίτησης, όπως αυτός προβλέπεται από τον οργανισµό κάθε σχολής και σε καµία περίπτωση δεν καταβάλλεται µετά τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του. (3) Τα παιδιά να έχουν αναπηρία (σωµατική ή πνευµατική) για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος και σε ποσοστό

15 15 από 50% και άνω. Στην περίπτωση αυτή, η προσαύξηση καταβάλλεται επ αόριστον, ανεξάρτητα αν στην οικογένεια ή στο παιδί χορηγείται παροχή ή βοήθηµα από οποιοδήποτε ηµόσιο οργανισµό, όπως Πρόνοια κλπ. ιγ. Στις περιπτώσεις που ο χρόνος της κανονικής φοίτησης σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές ή σε Ι.Ε.Κ. συµπίπτει µε τη στρατιωτική θητεία του παιδιού, η προσαύξηση της οικογενειακής παροχής δεν διακόπτεται. ιδ. Η προσαύξηση της οικογενειακής παροχής λόγω παιδιών παύει να καταβάλλεται : (1) Από τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του παιδιού ή του 19ου, εφόσον εξακολουθεί να είναι µαθητής Μέσης Εκπαίδευσης. (2) Από την ηµεροµηνία τέλεσης γάµου, εφόσον γίνει πριν τη συµπλήρωση του 18ου ή 24ου έτους της ηλικίας του παιδιού. (3) Από την ηµεροµηνία θανάτου του παιδιού. (4) Από τη συµπλήρωση των προβλεποµένων ετών σπουδών από τον οργανισµό της σχολής ή του 24ου έτους της ηλικίας του παιδιού. Όριο για τη καταβολή του επιδόµατος αποτελεί το 24ο έτος της ηλικίας, οπότε διακόπτεται και αν ακόµη δεν έχει τελειώσει η κανονική φοίτηση, καθόσον δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος για την απόκτηση του πτυχίου. ιστ. Στους περιορισµούς της καταβολής της οικογενειακής παροχής, στον ένα ή τον άλλο σύζυγο, δεν εµπίπτουν παροχές που χορηγούνται από διανεµητικούς λογαριασµούς οικογενειακών επιδοµάτων εν γένει (π.χ..λ.ο.ε.μ. του Ο.Α.Ε..). 4. Επίδοµα Εξοµάλυνσης Μισθολογικών ιαφορών α. Το επίδοµα εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών, διαµορφώνεται από , ως εξής : (1) Για όλους τους στρατιωτικούς γενικά, σε 138. (2) Για τους εγγάµους χωρίς παιδιά, που αναγνωρίζονται ως προστατευόµενα µέλη της οικογενείας για τον προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος, 208.

16 16 (3) Για τους εγγάµους ή διαζευγµένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή αγάµους, οι οποίοι έχουν παιδιά, που αναγνωρίζονται ως προστατευόµενα µέλη της οικογενείας για τον προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος, 279. β. Σε περίπτωση συζύγων στρατιωτικών, τα προστατευόµενα παιδιά, λαµβάνονται υπόψη µόνο για τον ένα εξ αυτών. Έτσι στον ένα σύζυγο καταβάλλεται το ποσό των 278 και στον άλλο το ποσό των 208. Εάν τα παιδιά αυτά, πάψουν να θεωρούνται ως προστατευόµενα µέλη, τότε και στους δύο θα χορηγείται το ποσό των 208, ως επίδοµα εξοµάλυνσης. γ. Ως προστατευόµενα µέλη της οικογένειας, για τον προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος, θεωρούνται αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1η του δευτέρου µέρους του παρόντος. δ. Για τον προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος προκύπτουν τα εξής : (1) Στην περίπτωση συζύγων, τα παιδιά θεωρείται ότι βαρύνουν τον σύζυγο (πατέρα). (2) Σε περίπτωση διάστασης, τα παιδιά θεωρείται ότι βαρύνουν το γονέα µε τον οποίο αυτά συνοικούν. (3) Σε περίπτωση διάζευξης, τα παιδιά θεωρείται ότι βαρύνουν το γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί η επιµέλεια αυτών. ε. Το επίδοµα εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών λαµβάνεται υπόψη, στον υπολογισµό των µηνιαίων αποδοχών των µαθητών των Παραγωγικών Σχολών, καθώς και των Εφέδρων και οκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών των Ε. (άρθρο 8 Ν.2512/97) και στα ποσοστά που προβλέπονται από τις διατάξεις των Ν 319/74 και Ν 824/71. Τα ποσά του επιδόµατος αυτού, που υπολογίζονται σε ποσοστά στο ποσό των 138, διαµορφώνονται ως εξής : (1) Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί : 110. (2) όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί :83. (3) Μαθητές Παραγωγικών Σχολών : Επίδοµα Ειδικής Απασχόλησης

17 17 α. Το επίδοµα ειδικής απασχόλησης, το οποίο είναι συνάρτηση του χώρου, των συνθηκών και του τρόπου απασχόλησης των στρατιωτικών, καταβάλλεται κάθε µήνα στους δικαιούχους, ως εξής : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 464 ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ µε µισθολογική 464 προαγωγή Ταξχου Υπτγου ΛΟΙΠΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 263 ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ µε µισθολογική 242 προαγωγή 2/3 Αλχια - Ανθστη ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ -ΜΟΝΙΜΟΙ 201 ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ β. Το υπόψη επίδοµα θεσπίσθηκε για τα µόνιµα στελέχη, συναρτάται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων και δεν καταβάλλεται : (1) Στους στρατιωτικούς, στις περιπτώσεις που περικόπτονται και οι λοιπές αποδοχές τους, όπως σε κατάσταση αργίας λόγω πρόσκαιρης παύσης, παράνοµης απουσίας, λιποταξίας, άγνοιας, υποδικίας, αργίας µε απόλυση, καταδίκης άνευ στέρησης του βαθµού, διοικητικής προφυλάκισης, προσωρινής απόλυσης, κανονικής άδειας πέραν του µήνα. (2) Στους τελούντες σε κατάσταση πολεµικής ή µόνιµης διαθεσιµότητας. (3) Στους Εφέδρους και οκίµους Εφέδρους Αξιωµατικούς, στους οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (µέχρι 3 έτη). 6. Επίδοµα Θέσης Υψηλής ή Αυξηµένης Ευθύνης α. Το Επίδοµα Θέσης Υψηλής ή Αυξηµένης Ευθύνης ορίζεται κατά βαθµό και καταβάλλεται κάθε µήνα στους δικαιούχους, ως εξής : ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟ Α/ΓΕΕΘΑ 881 Α/ΓΕΣ 587 ΓΕΠΣ -. ΣΤΡΑΤΙΑΣ 587 ΑΝΤΓΟΣ 440 ΥΠΤΓΟΣ 323

18 ΤΑΞΧΟΣ 205 ΣΧΗΣ 147 ΑΝΧΗΣ ΤΧΗΣ 59 ΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΣ 44 ΑΝΘΣΤΗΣ ΥΠΞΚΟΙ - ΜΟΝ. 35 ΣΤΡΤΗΣ 18 β. Το υπόψη επίδοµα συναρτάται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων και δεν καταβάλλεται : (1) Στους στρατιωτικούς της παραγρ. 5β(1) και 5β(3). (2) Στους προαγόµενους µισθολογικά στρατιωτικούς, καθόσον αυτό συνδέεται άµεσα µε το βαθµό και την αυξηµένη ευθύνη των καθηκόντων που αντιστοιχούν σ αυτόν. (3) Στους τελούντες σε κατάσταση πολεµικής διαθεσιµότητας, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 875/ Έξοδα Παράστασης α. Τα έξοδα παράστασης ορίζονται κατά βαθµό και καταβάλλονται στους δικαιούχους, ως εξής : ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ Α/ΓΕΕΘΑ 535 Α/ΓΕΣ 326 ΓΕΠΣ -. ΣΤΡΑΤΙΑΣ 217 β. Τα έξοδα παράστασης, αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των δαπανών, που υποβάλλονται οι δικαιούχοι, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 8. Επίδοµα Αυξηµένης Επιχειρησιακής Ετοιµότητας Μονάδων α. Το Επίδοµα Αυξηµένης Επιχειρησιακής Ετοιµότητας Μονάδων ορίζεται ανεξαρτήτως βαθµού στα 59 από β. Το υπόψη επίδοµα σύµφωνα µε την Αρ.Πρωτ.2/45267/ 0022/ /ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών καταβάλλεται στα στελέχη των Ε. για όσο διάστηµα υπηρετούν : Αργοσαρωνικού. (1) Στα νησιά του Αιγαίου πλην Κρήτης και νήσων

19 19 (2) Στο νοµό Έβρου. (3) Στους νοµούς Ροδόπης, Ξάνθης, ράµας, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλης, Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας και εφόσον υπηρετούν σε Μονάδες Προκάλυψης. ( Οι Μονάδες προκάλυψης φαίνονται αναλυτικά στη Φ.841.2/114/466837/Σ.5956/ /ΓΕΣ/ ΟΙ/4 α ) (4) Σε Μονάδες των Ε.. που από τη φύση της αποστολής τους διατηρούν αυξηµένη επιχειρησιακή ετοιµότητα και οι οποίες καθορίζονται µε διαταγή του Α/ΓΕΣ. Αυτές είναι: (α) Τα Συγκροτήµατα και οι Μοίρες Καταδροµών και Αλεξιπτωτιστών, ήτοι: 1 ο ΣΚ,2 ο ΣΑΛ, 13 ο ΣΑΚ, Β - - Ε ΜΚ,1 η 2 η ΜΑΛ, ΕΤΑ και Ζ ΜΑΚ. (β) Οι Σχηµατισµοί και οι Μονάδες της Αεροπορίας Στρατού, ήτοι: 1 η ΤΑΞΑΣ (στην οποία συµπεριλαµβάνονται τα ΤΥΠ, Λ Β και ΛΣ), 1 ο ΤΕΕΠ, 1 ο -2 ο -3 ο -4 ο ΤΕΑΣ. ` (γ) Οι Σχηµατισµοί και οι Μονάδες Πεζοναυτών ήτοι: 32 ΤΑΞΠΝ (στην οποία συµπεριλαµβάνονται το ΤΥΠ), ΤΠΝ, 32 ΜΠΜ, και 3 η ΙΜΑ. (δ) Οι Μοίρες Κατευθυνόµενων Βληµάτων ΧΩΚ ήτοι : οι 180 και 181 Μ/ΚΒ ΧΩΚ. γ. Από τη χορήγηση του επιδόµατος εξαιρούνται, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 4 του άρθρου 31 του Ν. 2768/99, οι τελούντες σε κατάσταση πολεµικής ή µόνιµης διαθεσιµότητας και οι έφεδροι και δόκιµοι έφεδροι Αξκοί και οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης. δ. Το ανωτέρω επίδοµα δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό των επιδοµάτων εορτών και αδείας και των ποσοστιαίων αυξήσεων που χορηγούνται µετά την κατάργηση της ΑΤΑ. ε. εν καταβάλλεται στις περιπτώσεις: (1) Που περικόπτονται και οι αποδοχές των δικαιούχων, όπως σε περίπτωση αργίας λόγω πρόσκαιρης παύσης, λιποταξίας, παράνοµης απουσίας, άγνοιας, υποδικίας, αργίας µε προσωρινή απόλυση, καταδίκης άνευ στέρησης του βαθµού, διοικητικής προφυλάκισης, προσωρινής απόλυσης, κανονικής άδειας πέραν του µήνα και στις τρίµηνες αποδοχές. Για την περικοπή του επιδόµατος, ο µήνας λογίζεται ότι έχει τριάντα (30) ηµέρες.

20 20 (2) Απουσίας λόγω αναρρωτικής αδείας πλέον του µήνα, αδείας κυήσεως, λοχείας και εκπαιδευτικής και στους υπηρετούντες ή τοποθετούµενους στο εξωτερικό. (3) Στρατιωτικών που επανήλθαν στην ενέργεια ως αποκατασταθέντες µε δικαστικές αποφάσεις, για το χρόνο που ήταν εκτός υπηρεσίας. 9. Επίδοµα Ευθύνης ιοίκησης- ιεύθυνσης α. Το Επίδοµα Ευθύνης ιοίκησης ιεύθυνσης ορίζεται κατά βαθµό και καταβάλλεται κάθε µήνα στους δικαιούχους, ως εξής : ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟ Ανώτατοι Αξκοί 147 Συνταγµατάρχες 117 Αντισυνταγµατάρχες- 88 Ταγµατάρχες Κατώτεροι Αξκοί 59 Λοιποί 29 β. Το υπόψη επίδοµα σύµφωνα µε την Αρ.Πρωτ.2/11015/ 0022/ /ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών, καταβάλλεται : (1) Στους στρατιωτικούς από το βαθµό του Συνταγµατάρχη και άνω ανεξαρτήτως θέσεως. (2) Στους ιοικητές και ιευθυντές Μονάδων και ανεξάρτητων Υποµονάδων, ανεξαρτήτως βαθµού. (3) Στους Επιτελάρχες και ιευθυντές Επιτελικών γραφείων, ιοικήσεων και ιευθύνσεων των Σχηµατισµών, επιπέδου ταξιαρχίας και άνω, ανεξαρτήτως βαθµού. γ. Από τη χορήγηση του επιδόµατος εξαιρούνται, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 4 του άρθρου 31 του Ν. 2768/99, οι τελούντες σε κατάσταση πολεµικής ή µόνιµης διαθεσιµότητας και οι έφεδροι και δόκιµοι έφεδροι Αξκοί και οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης. δ. Το ανωτέρω επίδοµα δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό των επιδοµάτων εορτών και αδείας και των ποσοστιαίων αυξήσεων που χορηγούνται µετά την κατάργηση της ΑΤΑ.

21 21 ε. εν καταβάλλεται στις περιπτώσεις: (1) Που περικόπτονται και οι αποδοχές των δικαιούχων, όπως σε περίπτωση αργίας λόγω πρόσκαιρης παύσης, λιποταξίας, παράνοµης απουσίας, άγνοιας, υποδικίας, αργίας µε προσωρινή απόλυση, καταδίκης άνευ στέρησης του βαθµού, διοικητικής προφυλάκισης, προσωρινής απόλυσης, κανονικής άδειας πέραν του µήνα και στις τρίµηνες αποδοχές. Για την περικοπή του επιδόµατος, ο µήνας λογίζεται ότι έχει τριάντα (30) ηµέρες. (2) Απουσίας λόγω αναρρωτικής αδείας πλέον του µήνα, αδείας κυήσεως, λοχείας και εκπαιδευτικής και στους υπηρετούντες ή τοποθετούµενους στο εξωτερικό. (3) Στρατιωτικών που επανήλθαν στην ενέργεια ως αποκατασταθέντες µε δικαστικές αποφάσεις, για το χρόνο που ήταν εκτός υπηρεσίας. 10. Επιδόµατα Αναπηρίας. α. Στους στρατιωτικούς που µετατάσσονται στις κατηγορίες Πολεµικής ιαθεσιµότητας (Π ) και Πολεµικής Αποστρατείας (ΠΑ) καταβάλλονται, πέρα από τις αποδοχές και επιδόµατα αναπηρίας, ανάλογα µε το ποσοστό αυτής, ως και µηνιαία προσαύξηση για κάθε εξάµηνο πτητικής ενέργειας. β. Το ποσοστό των αναπηρικών επιδοµάτων προσδιορίζεται µε απόφαση της ΑΣΥΕ, µε την οποία προσδιορίζεται και το ποσοστό ανικανότητας του στρατιωτικού. γ. Τα επιδόµατα αναπηρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.2 του Π 904/78 (Στρατιωτικοί Π -ΠΑ προ της ), υπολογίζονται σε ποσοστό επί του βασικού µισθού του Σχη ως ακολούθως: (1) Βαρείας Αναπηρίας Ποσοστό 200%, για εκείνους που έπαθαν λόγω τραυµάτων ή από κακουχίες πολέµου, ολοσχερή απώλεια της όρασης (ανοφθαλµία), καθώς και ακρωτηριασµό των δύο χεριών. Για τους έχοντες αναπηρία 100% λόγω πολεµικού τραύµατος, το ποσοστό αναπηρίας ορίζεται ως εξής: Αντγοι 190% Υπτγοι 170% Ταξχοι 165%

22 22 Σχες 140% Ανχες 115% Τχες 95% Λγοι 75% Υπλγοί -Ανθλγοί 70% (2) Απώλειας δεξιού κλάδου κάτω γνάθου, λόγω της οποίας δεν είναι δυνατή η µάσηση, σε ποσοστό: Για τους ανώτατους 150% Για τους ανώτερους 120% Για τους κατώτερους Αξκούς και Ανθστές 100% (3) Τεχνητών µελών, για εκείνους που είναι τελείως τυφλοί ή ακρωτηριασµένοι κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα, καθώς και στους παραπληγικούς Αξκούς, σε ποσοστό: Για τους ανώτατους Αξκούς 150% Για τους Σχες 130% Για τους Ανχες 105% Για τους Τχες 90% Για τους Λγους 65% Για τους λοιπούς 50% Αξκοί Π, Αξκοί και Ανθστές Υπηρεσίας Γραφείου και Αξκοί και Ανθστές του Ν.2588/21, που έπαθαν ακρωτηριασµό ενός άκρου ή ολοκληρωτική αχρησία ενός ή και των δύο άκρων ή κάταγµα σπονδυλικής στήλης που δυσχεραίνει την ορθοστασία και την ευκαµψία του κορµιού ή τη βάδιση, χωρίς χρήση ορθοπεδικού µηχανήµατος, ή απώλεια ενός οφθαλµού ή τέλεια µονόπλευρη κώφωση, δικαιούνται επιδόµατος τεχνητών µελών, το ποσοστό του οποίου καθορίζεται από την ΑΣΥΕ ανάλογα του ποσοστού αναπηρίας τους, ως ακολούθως: Αντγοι 45% - 90% Υπτγοι -Ταξχοι 40%- 75% Σχες 30% - 65% Ανχες 25% - 55% Τχες 20%- 50% Λγοι και λοιποί Κατώτεροι 20% - 40% (4) Φυµατίωσης Αξιωµατικοί και Ανθστές µεταταγέντες στην κατάσταση Π λόγω φυµατίωσης, καθώς και οι προσβαλλόµενοι, µετά τη µετάταξή τους, από φυµατίωση λόγω όµως πολεµικού τραύµατος που είναι διαµπερές στο θώρακα (γι αυτό και µετατάγησαν στην

23 23 κατάσταση Π ), εφόσον δε νοσηλεύονται µε έξοδα του ηµοσίου σε Σανατόρια ή Κλινικές, δικαιούνται επιδόµατος φυµατίωσης σε ποσοστό: Οι ανώτατοι Αξκοί 12% Οι ανώτεροι Αξκοί 10% Οι λοιποί κατώτεροι Αξκοί και Ανθστές 8% (5) Εντελώς τυφλών και ακρωτηριασµένων κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα σε ποσοστό 50% για όλους, ανεξάρτητα του βαθµού τους. (6) Παραπληγικών σε ποσοστό 20% για όλους, ανεξάρτητα του βαθµού τους, σε όσους πάσχουν από πλήρη χαλαρά παραπληγία µε ορθοκυστικές διαταραχές. (7) Τραύµατος κρανίου σε ποσοστό 5% για όλους, ανεξάρτητα του βαθµού τους, σε όσους έχουν τραύµα κρανίου που συνεπάγεται ανικανότητα 100%. (8) Αεροθεραπείας δρχ. ή 88,04 ΕΥΡΩ από σύµφωνα µε την Αρ.Πρωτ.2/58261/0022/ ΚΥΑ Υφυπουργών Άµυνας και Οικονοµικών. δ. Το επίδοµα αναπηρίας των στρατιωτικών που µετατάσσονται, από , σε µία από τις καταστάσεις Π ή ΠΑ, καθορίζεται ανάλογα µε το ποσοστό αναπηρίας, τους από µία ή περισσότερες βλάβες από τραύµατα ή παθήσεις, λόγω των οποίων υπήχθησαν στην κατάσταση Π ή ΠΑ και υπολογίζεται σε ποσοστό στο σύνολο των αποδοχών τους (άρθρο 18 Ν.875/79), όπως παρακάτω: (1) Οι έχοντες αναπηρία µέχρι 60%, σε 40%. (2)»»»» 70%, σε 60%. (3)»»»» 80%, σε 80%. (4)»»»» 90%, σε 120%. (5)»»»» άνω του 90%, σε 150% Ως αποδοχές για τον υπολογισµό του επιδόµατος της παραγράφου αυτής θεωρούνται ο βασικός µισθός, το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας και η ΑΤΑ που ελάµβαναν οι εν ενεργεία υπηρετούντες οµοιόβαθµοί τους την

24 24 Το επίδοµα αεροθεραπείας ανέρχεται σε δρχ. ή 187,82 ΕΥΡΩ για τη θερινή περίοδο 2000, σύµφωνα µε την παρ. 2 της Αρ. Πρωτ /493/0022/ ΚΥΑ ΥΦΕΘΑ και Υφ. Οικονοµικών και την µε αριθ. Πρωτ.59148/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών. ε. Το πτητικό αναπηρικό επίδοµα χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.28 του Π 904/78 στους Αξκούς, Ανθστές και Υπαξκούς που µετατάγησαν ή µετατάσσονται στην κατάσταση Π και έχουν διατελέσει στην κατάσταση πτητικής ενέργειας, εφόσον συµπλήρωσαν εντός 6µήνου ή 18µήνου τις προβλεπόµενες ώρες πτήσης. Χορηγείται σε ποσοστό στον εκάστοτε βασικό µηνιαίο µισθό του Λγου για όλους, ανεξάρτητα από το βαθµό τους, ως ακολούθως : (1) Ποσοστό 1% για κάθε εξάµηνο ή 18µηνο πτητικής ενέργειας και µέχρι 27 εξάµηνα ή 18µηνα. (2) Ποσοστό 2% για κάθε εξάµηνο ή 18µηνο πέρα των 27, καθώς και για κάθε 6µηνο ή 18µηνο που συµπληρώθηκε στον πόλεµο. στ. Σύµφωνα µε την Αρ. Πρωτ.2/58261/0022/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών, τα αναπηρικά επιδόµατα αναπροσαρµόσθηκαν από , πλην του αναπηρικού πτητικού, ως εξής : (1) Τα ποσά µέχρι δρχ. ή 117,39 ΕΥΡΩ προσαυξήθηκαν κατά 50%. (2) Τα αντίστοιχα ποσά, πέραν των δρχ. ή 117,39 ΕΥΡΩ, προσαυξήθηκαν κατά 25%. Το πτητικό αναπηρικό επίδοµα, ακολουθεί τις ποσοστιαίες αυξήσεις της παραγρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2512/97 και αναπροσαρµόσθηκε από ζ. Για τους Αξκούς Π Ειρηνικής Περιόδου, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.148/75, οι πάσης φύσεως αποδοχές τους µειούνται κατά ποσοστό 15% (πλην των επιδοµάτων οικογενειακών βαρών και αναπηρίας). η. Τα επιδόµατα αναπηρίας καταβάλλονται στους Αξκούς Π Β κατηγορίας (Πολεµικής και Ειρηνικής Περιόδου) στο ακέραιο (100%).

25 25 θ. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2 του Ν.2448/96, τα αναπηρικά επιδόµατα παγιοποιήθηκαν στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί την (βασικός µισθός Σχη δρχ. ή 103,30 ΕΥΡΩ - Λγου δρχ. ή 70,08 ΕΥΡΩ). 11. Επιδόµατα Εορτών (Χριστουγέννων - Πάσχα) και Άδειας α. Τα επιδόµατα εορτών (Χριστουγέννων -Πάσχα) και άδειας χορηγούνται στο µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό, καθώς και στο προσωπικό που λαµβάνει αποδοχές µονίµων οµοιοβάθµων, ως ακολούθως: (1) Επίδοµα Εορτών Χριστουγέννων. (α) Ποσό: (Βασικός Μισθός + Χρονοεπίδοµα+ Επίδοµα Εξοµάλυνσης των δικαιούχων), την ηµεροµηνία καταβολής ή διαγραφής µέσα στο χρόνο των µεταβολών. (β) Μεταβολές : 16 Απριλίου - 15 εκεµβρίου (240 µέρες). Για µισθοδοσία µικρότερου χρονικού διαστήµατος το επίδοµα Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: Ποσό ολόκληρου επιδόµατος χ ηµέρες µισθοδοσίας 240 κάθε χρόνου. (γ) Ηµεροµηνία καταβολής : 16 εκεµβρίου (2) Επίδοµα Εορτών Πάσχα. (α) Ποσό: (Μισός Βασικός Μισθός + Μισό Χρονοεπίδοµα + µισό επίδοµα εξοµάλυνσης των δικαιούχων), την ηµεροµηνία καταβολής ή διαγραφής µέσα στο χρόνο µεταβολών. (120 µέρες). (β) Μεταβολές : 16 εκεµβρίου - 15 Απριλίου Για µισθοδοσία µικρότερου χρονικού διαστήµατος το επίδοµα Εορτών Πάσχα υπολογίζεται ως εξής: Ποσό ολόκληρου επιδόµατος χ ηµέρες µισθοδοσίας 120 προ του Πάσχα. (γ) Ηµεροµηνία καταβολής : έκα (10) µέρες

26 26 (3) Επίδοµα Αδείας. (α) Ποσό: (Μισός Βασικός Μισθός + µισό χρονοεπίδοµα + µισό επίδοµα εξοµάλυνσης των δικαιούχων), την ηµεροµηνία καταβολής ή διαγραφής µέσα στο χρόνο µεταβολών. (β) Μεταβολές : 1 Ιουλίου του προηγούµενου έτους µέχρι 30 Ιουνίου (360 µέρες). Για µισθοδοσία µικρότερου χρονικού διαστήµατος αδείας υπολογίζεται ως εξής: το επίδοµα Ποσό ολόκληρου επιδόµατος χ ηµέρες µισθοδοσίας 360 (γ) Ηµεροµηνία καταβολής : 1 Ιουλίου. Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό κατά τις χρονολογίες καταβολής των ανωτέρω επιδοµάτων λαµβάνει µειωµένες αποδοχές, θα λάβει και µειωµένο το αντίστοιχο επίδοµα. β. Τα επιδόµατα εορτών (Χριστουγέννων - Πάσχα) καταβάλλονται στους ΕΑ και Εφέδρους Ανθλγούς θητείας όπως και στο µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό, από την ηµεροµηνία ονοµασίας τους σε ΕΑ. ε δικαιούνται επίδοµα αδείας, εφόσον ο χρόνος της στρατιωτικής τους θητείας είναι µέχρι 24 µήνες, ενώ καταβάλλεται µέρος αυτού για το χρόνο της θητείας τους που αντιστοιχεί µετά 24µηνο από την κατάταξή τους. Σε όσους υπηρέτησαν πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία και καταβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν 824/71, το 50% των αποδοχών τους, καταβάλλεται τµήµα των επιδοµάτων εορτών και άδειας, βάσει των µειωµένων αποδοχών τους, ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα που είχαν µισθοδοτηθεί. γ. Τα επιδόµατα εορτών (Χριστουγέννων - Πάσχα) για όλους τους δικαιούχους οπλίτες και άδειας µόνο για τους µαθητές των Παραγωγικών Σχολών, καταβάλλονται στους υπηρετούντες τις ακόλουθες ηµεροµηνίες κάθε χρόνου, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε προγενέστερες ή µεταγενέστερες µεταβολές αυτών. εκεµβρίου. (1) Επίδοµα Εορτών Χριστουγέννων: Στις 16 (2) Επίδοµα Εορτών Πάσχα: έκα (10) ηµέρες πριν από την ηµέρα του Πάσχα.

27 27 (3) Επίδοµα Αδείας µαθητών Παραγωγικών Σχολών (Αξκών - Υπξκών) την 1η Ιουλίου. Οι στρατιωτικοί που εξέρχονται από Παραγωγικές Σχολές και έχουν µισθοδοτηθεί ολόκληρο το κρίσιµο χρονικό διάστηµα, είτε ως µαθητές είτε ως Αξκοί ή Υπξκοί, λαµβάνουν τα επιδόµατα εορτών και αδείας επί του µισθού που δικαιούνται κατά την ηµεροµηνία καταβολής τους. δ. Στους Εθνοφύλακες - φρουρούς αποθηκών πυροµαχικών και καυσίµων του Στρατού, χορηγείται µόνο επίδοµα εορτών (Χριστουγέννων- Πάσχα) µε βάση τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ της Φ.844/39/ /Σ.2730/ ΓΕΣ / ΟΙ/4β. ε. Εάν ο στρατιωτικός αποµακρυνθεί από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησής του και δε µισθοδοτηθεί ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αναφέρονται οι µεταβολές του αντίστοιχου επιδόµατος, τότε δικαιούται να επιλέξει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1282/82, να πάρει από την Στρατιωτική Υπηρεσία το τµήµα του επιδόµατος που αναλογεί στο χρονικό διάστηµα για το οποίο έλαβε αποδοχές ενέργειας ή να λάβει το αντίστοιχο επίδοµα, ως συνταξιούχος, οπότε καταβάλλεται τούτο στο ακέραιο, ανεξάρτητα από τις ηµέρες που συνταξιοδοτήθηκε. στ. Οι στρατιωτικοί που ήταν συνταξιούχοι και ανακλήθηκαν στην ενέργεια πριν από τις ηµεροµηνίες καταβολής των επιδοµάτων, δικαιούνται να λάβουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.1282/82, ολόκληρο το αντίστοιχο επίδοµα από την Στρατιωτική Υπηρεσία, ανεξάρτητα από το χρόνο που µισθοδοτήθηκαν µε αποδοχές ενέργειας. 12. Επιδόµατα Κινδύνου (Παρ.2 Άρθρο 3 Ν.2448/96). Οι δικαιούχοι, οι κατηγορίες και τα ποσά των επιδοµάτων φαίνονται στο τέταρτο µέρος του παρόντος. 13. Ειδική Αποζηµίωση Στρατιωτικών Πυροτεχνουργών. α. Από σύµφωνα µε την Αριθ. Πρωτ. 2/15211/0022/ ΚΥΑ των Υφυπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών χορηγείται ειδική αποζηµίωση ανερχόµενη στις δρχ. ή 14,67 ΕΥΡΩ για κάθε επέµβαση στους Αξκούς, Ανθστές και οπλίτες πυροτεχνουργούς, τους εντεταλµένους για την εξουδετέρωση εκρηκτικών µηχανηµάτων, για τις ηµέρες εργασίας εντός ναρκοπεδίων ή υπόπτων χώρων. β. Για τις προϋποθέσεις ως και την έννοια του όρου εξουδετέρωση έχουν δοθεί σαφείς διευκρινίσεις µε τις

28 28 Φ.841.2/92/229743/Σ.1597/ , Φ.841.1/45/375656/Σ.198/ και τη Φ.841.2/43/455975/Σ.2002/ διαταγές ΓΕΣ/ ΟΙ/4 α. γ. Σε περίπτωση που η εξουδετέρωση γίνει µέσα σε ύποπτο χώρο ή ναρκοπέδιο θα τύχουν και της αποζηµίωσης που προβλέπει το άρθρο 5 του Ν 1033/71 (140% επί της ηµερήσιας εκτός έδρας αποζηµίωσης). δ. Αν την ίδια µέρα ενεργήσουν περισσότερες της µιας εξουδετερώσεις µέσα σε ναρκοπέδια ή ύποπτους χώρους, θα λάβουν τόσες φορές τις δρχ., ή 14,67 ΕΥΡΩ όσες και οι επεµβάσεις. ε. Αν όµως την ίδια µέρα κάνουν πολλές επεµβάσεις για εκκαθάριση πεδίων βολών ή ασκήσεων θα τύχουν αποζηµίωσης µόνο δρχ. ή 14,67 ΕΥΡΩ. στ. Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται στους δικαιούχους βάσει βεβαιώσεως όπως το υπόδειγµα του Παραρτήµατος «Α» της Φ.841.2/43/455975/ Σ.2002/ /ΓΕΣ/ ΟΙ/4 α. 14. Αποζηµίωση Εκπαιδευοµένων Στρατιωτικών (Π 8-1/93 ΓΕΕΘΑ/ ΟΙ) α. Στους εν ενεργεία στρατιωτικούς των Ε όλων των βαθµών και όλων των κατηγοριών (εκτός από τους κληρωτούς οπλίτες), µετακινούµενους για φοίτηση ή εκπαίδευση σε Σχολές ή Κέντρα εκπαιδεύσεως, που λειτουργούν σε άλλες φρουρές, καταβάλλεται, σύµφωνα µε την Π.. 8-1/93 ΓΕΕΘΑ, αποζηµίωση σε ποσοστό επί του βασικού µισθού (µισθολογικού) κάθε ενός και στην αναλογούσα, στο βασικό µισθό ΑΤΑ από συν την εκάστοτε χορηγούµενη και όπως αυτή διαµορφώθηκε την , όπως παρακάτω: (1) Στους έγγαµους µε ένα τουλάχιστον παιδί ή χήρους ή διαζευγµένους µε περισσότερα από ένα παιδιά, πενήντα τις εκατό (50%). (2) Στους έγγαµους χωρίς παιδιά και χήρους ή διαζευγµένους µε ένα παιδί, σαράντα τις εκατό (40%). (3) Στους άγαµους ή χήρους ή διαζευγµένους χωρίς παιδιά, τριάντα τις εκατό (30%). Εφόσον οι µέρες εκπαιδεύσεως είναι λιγότερες του µηνός, για κάθε µέρα εκπαιδεύσεως καταβάλλεται 1/30 της µηνιαίας αποζηµιώσεως. β. ε δικαιούνται την αποζηµίωση εκπαιδεύσεως εκείνοι:

29 29 (1) Που µετακινούνται στην Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη για εκπαίδευση από Μονάδες που εδρεύουν σε ακτίνα 25 χιλιοµέτρων από το κέντρο των πόλεων αυτών ή διαµένουν στην Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. (2) Που µετακινούνται σε πόλεις ή χωριά από απόσταση όχι µεγαλύτερη των 15 χιλιοµέτρων από την έδρα της Μονάδος ή διαµένουν στον τόπο όπου πραγµατοποιείται η εκπαίδευση. (3) Που µετακινούνται σε πόλεις ή χωριά που εξυπηρετούνται µε αστική συγκοινωνία και αυτοί που διαµένουν στις πόλεις όπου πραγµατοποιείται η εκπαίδευση. Μονάδος τους. (4) Που επιστρέφουν καθηµερινά στην έδρα της γ. Για τους σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άµυνας στρατιωτικούς και δηµοσίους υπαλλήλους, που δε δικαιούνται αποζηµίωσης εκπαίδευσης, προβλέπεται µηνιαίο επίδοµα στα παρακάτω ποσοστά επί του εκάστοτε βασικού τους µισθού συν την αναλογούσα στο βασικό µισθό ΑΤΑ, που χορηγήθηκε από έως , όπως παρακάτω : (1) Για τους εγγάµους γενικά 35%. (2) Για τους αγάµους 25%. δ. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που µετακινούνται στη ΣΕΘΑ για φοίτηση από απόσταση άνω των 25 χιλιοµέτρων, δικαιούνται µηνιαίου επιδόµατος εκπαιδεύσεως της παραγράφου (α). ε. Εφόσον παρέχεται δωρεάν στέγη, η δικαιούµενη αποζηµίωση µειώνεται στο µισό. στ. Η αποζηµίωση εκπαίδευσης υπολογίζεται στο ΒΜ του βαθµού και την ΑΤΑ που αντιστοιχεί στο βαθµό αυτό. Στο τέταρτο µέρος του παρόντος, φαίνονται οι βασικοί µισθοί και η ΑΤΑ που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης εκπαίδευσης, κατά βαθµό, όπως ισχύουν σήµερα. 15. Αποζηµιώσεις Εκπαιδευτών που ιδάσκουν σε Στρατιωτικές Σχολές και ΚΕ. α. Η αµοιβή των εκπαιδευτών είναι ανάλογη µε το βαθµό, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του εκπαιδευτή και τις ώρες διδασκαλίας.

30 30 β. Οι ωριαίες αποζηµιώσεις του στρατιωτικού προσωπικού που διδάσκει στις Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ε.. καθορίζονται µε την υπ αριθµ.2/76107/0022/ ΚΥΑ Υφυπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών και εµφανίζονται στο τέταρτο µέρος του παρόντος. γ. Το τοποθετηµένο ή αποσπασµένο ή προσκολληµένο σε σχολές Εφέδρων, σχολές Επιµορφώσεως, σχολεία και Κέντρα Εκπαιδεύσεως και ειδικά Κέντρα Εκπαιδεύσεως προσωπικό δε δικαιούνται αποζηµίωση διδασκαλίας. 16. Αποζηµιώσεις Μελών Εξεταστικών Επιτροπών α. Για τα µέλη εξεταστικών επιτροπών σε διαγωνισµούς κατάταξης Αξκών και Υπαξιωµατικών και εξεταστικών επιτροπών για εισαγωγικές εξετάσεις στις παραγωγικές Σχολές των Ε, προβλέπεται η καταβολή αποζηµίωσης για τη διόρθωση γραπτών, ανάλογα µε το βαθµό και τον αριθµό των διαγωνιζοµένων. β. Παρόµοια αποζηµίωση προβλέπεται και για τις επιτροπές ελέγχου πληρότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων και των επιτροπών αποκαλύψεως γραπτών - εκδόσεως αποτελεσµάτων. γ. Οι αποζηµιώσεις των επιτροπών αυτών, καθορίσθηκαν µε την αριθ.πρωτ.1471/24/ ΚΥΑ Υφυπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών που κοινοποιήθηκε µε το Σ Ν Α 3/87 ΓΕΕΘΑ. δ. Οι αµοιβές που καθορίζονται µε την παραπάνω απόφαση θεωρούνται πρόσθετες αµοιβές και για το ύψος αυτών εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί του Ν.1256/82 «Περί πολυθεσίας κλπ». 17. Αποζηµιώσεις Συµβουλίων και Επιτροπών α. Με τις Αρ. Πρωτ. 2/22347/0022/ , Αρ. Πρωτ. 2/13983/0022/ και Αρ.Πρωτ. 2/63410/0022(ΦΕΚ Β 309) ΚΥΑ Υφυπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών καθορίστηκαν οι αµοιβές των προέδρων, µελών και γραµµατέων των παρακάτω Συµβουλίων (από ) και Επιτροπών (από ), αντίστοιχα : (1) Συµβούλιο Άµυνας (ΣΑΜ). (2) Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ). (3) Ανώτατο Στρατιωτικό Συµβούλιο (ΑΣΣ). (4) Ανώτατο Στρατιωτικό Συµβούλιο Κρίσεων. (5) Συµβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς αριθµ. 1.

31 31 (6) Συµβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς αριθµ. 2. (7) Συµβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς αριθµ. 3. (8) Συµβούλιο Κρίσεων Ανθστών και Υπαξκών Στρατού Ξηράς. (9) Πρωτοβάθµιο Ανακριτικό Συµβούλιο. (10) ευτεροβάθµιο Ανακριτικό Συµβούλιο. (11) Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή Προµηθειών (ΚΓΕΠ) (12) Περιφερειακές Γνωµοδοτικές Επιτροπές Προµηθειών (13) Επιτροπές ιενέργειας ιαγωνισµών (14) Επιτροπές Αγοράς Υλικών (15) Επιτροπές Ελέγχου και Παραλαβής Υλικών (16) Επιτροπές Εµπειρογνωµόνων και εµπειρογνώµονες που ορίζονται ειδικά κατά περίπτωση. (17) Επιτροπές Επίλυσης ιαφορών. (18) Επιτροπές Αξιολόγησης Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων. β. Οι εισηγητές των παραπάνω συµβουλίων και επιτροπών, εφόσον δεν είναι µέλη, δικαιούνται την αµοιβή που προβλέπεται για τα µέλη. γ. Η αµοιβή καθορίστηκε στις δρχ. ή 24,94 ΕΥΡΩ κατά συνεδρίαση και µέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις κατ ανώτατο όριο ετησίως. Αυτή καταβάλλεται εφόσον οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός ωρών εργασίας. δ. Για τα τακτικά µέλη του ΣΑΜ, ΣΑΓΕ, ΑνΣΣ καθώς και για τους γραµµατείς των ανωτέρω Συµβουλίων, καθορίζεται από µηνιαία αποζηµίωση (υπό την προϋπόθεση να συµµετέχουν σε δύο τουλάχιστον συνεδριάσεις κατά µήνα και εφόσον αυτές πραγµατοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας) όπως παρακάτω: 290. σε 130. (1) Για τα τακτικά µέλη του ΣΑΜ σε 440. (2) Για τα τακτικά µέλη του ΣΑΓΕ και του ΑνΣΣ σε (3) Για τους γραµµατείς των ανωτέρω συµβουλίων ε. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων εάν συµµετέχουν σε δύο τουλάχιστον συνεδριάσεις το µήνα, σε οποιοδήποτε από τα Συµβούλια της ανωτέρω παραγράφου, θα λαµβάνουν µόνο την αποζηµίωση που προβλέπεται για τα τακτικά µέλη του ΣΑΜ.

32 32 στ. Τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και οι κρατήσεις των υπόψη αποζηµιώσεων καθορίζονται µε τις Φ /6/455705/Σ.1724/ και Φ /11/ /Σ.2452/ διαταγές ΓΕΣ/ ΟΙ/4 α. 18. Αποζηµίωση Στρατιωτικών για µη χορηγηθείσα Κανονική Άδεια. α. Με το Ν. 1207/81 (Σ Ν Α 22/81 ΓΕΕΘΑ) καθορίζεται το υποχρεωτικό της χορήγησης της κανονικής άδειας και σε περίπτωση σοβαρού υπηρεσιακού λόγου, η καταβολή αποζηµίωσης για τη µη ληφθείσα κανονική άδεια. β. Οι περιπτώσεις δικαιολόγησης της αποζηµίωσης, διαδικασίες, δικαιολογητικά, ποσό (1/30 βασικού µισθού + χρονοεπιδόµατος προσαυξηµένου κατά 25%), κρατήσεις (Φόρος Εισοδήµατος, Νοσοκοµειακή περίθαλψη και ΤΑΣ) και λοιπά θέµατα προβλέπονται από την Π 4-9/1983 ΓΕΣ/1 ο ΕΓ. 19. Αποζηµίωση Απόλυσης. α. Στους Εφέδρους Αξκούς Βραχείας ανακατάταξης, που εξέρχονται του Στρατεύµατος µετά 3ετή υπηρεσία ανακατάταξης, καταβάλλεται αποζηµίωση ενός (1) βασικού µισθού Ανθυπολοχαγού για κάθε έτος ανακατάταξης, σύµφωνα µε την παράγρ. 3 του άρθρου 15 του Νόµου 2109/92 (ΦΕΚ 205/ τ.α ). β. Οι Εθελοντές - Εθελόντριες Πενταετούς Υποχρεώσεως (ΕΠΥ), που έχουν καταταγεί στις Ε µε τις διατάξεις του Ν.1513/85 και απολύονται από τις τάξεις του Στρατού µετά τη συµπλήρωση πενταετίας, δικαιούνται αποζηµίωση ίση µε το 8πλάσιο του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών του βαθµού που φέρουν κατά την ηµεροµηνία απόλυσής τους. (Στον υπολογισµό των µηνιαίων αποδοχών δε συµπεριλαµβάνεται η εισφορά υπέρ ΙΚΑ). γ. Όσοι απολύονται για λόγους υγείας άσχετους µε τη θέλησή τους, δικαιούνται για κάθε µήνα πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας, µετά την συµπλήρωση 3ετούς συνεχούς υπηρεσίας ως ΕΠΥ, αποζηµίωση ίση µε το 1/3 του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών του βαθµού που έχουν κατά την ηµεροµηνία απόλυσής τους. Όσοι ΕΠΥ αποµακρύνονται από το Στρατό για πειθαρχικά παραπτώµατα, δε δικαιούνται αποζηµίωση. 20. Τρίµηνες Αποδοχές

33 33 α. Οι τρίµηνες αποδοχές καταβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Π 166/2000 και για τον υπολογισµό τους λαµβάνονται υπόψη ο βασικός µισθός, το ΕΧΥ, το ΕΟΒ, το επίδοµα εξοµάλυνσης και τα αναπηρικά επιδόµατα των Αξκών Π. β. Υπόκεινται στις κρατήσεις που υπόκεινται οι αποδοχές ενέργειας, πλην του ΤΑΣ, που παύει µε το τέλος του µηνός που δηµοσιεύθηκε η αποστρατεία στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ή διαγράφηκε ο αποβιώσας στρατιωτικός. γ. Απαλλάσσονται της κράτησης υπέρ σύνταξης (Ν.2084/92), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 59 του Π 166/2000. δ. ε δικαιούνται τρίµηνες αποδοχές: (1) Οι στρατιωτικοί που αποστρατεύονται ή απολύονται για πειθαρχικό παράπτωµα. (2) Οι Αξκοί που αποτάσσονται ή οι Ανθστές, Υπξκοί και οπλίτες που τίθενται σε οριστική απόλυση. (3) Οι στρατιωτικοί που διαγράφονται µετά από καταδίκη (καθαίρεση - έκπτωση). (4) Οι παραιτούµενοι στρατιωτικοί, που δεν θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από το ηµόσιο. (5) Οι Έφεδροι γενικά στρατιωτικοί (έφεδροι εξ εφεδρείας ή εξ απονοµής, ανακαταταγµένοι του Ν.1680/87, Έφεδροι του Ν 483/70 κλπ), οι Εθελοντές - Εθελόντριες ΕΠΥ που αποµακρύνονται από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα αν θεµελιώνουν ή όχι δικαίωµα για σύνταξη. ε. Οι τρίµηνες αποδοχές δε καταβάλλονται αν οι δικαιούχοι για το τρίµηνο αυτό διάστηµα παίρνουν και αποδοχές από το ηµόσιο, λόγω διορισµού τους ως υπαλλήλων, αµέσως µετά την αποµάκρυνσή τους από την Υπηρεσία. στ. Οι ανακαλούµενοι στην ενέργεια µόνιµοι εξ εφεδρείας στρατιωτικοί, δικαιούνται εκ νέου τριµήνων αποδοχών, εφόσον έχουν συµπληρώσει διετή πραγµατική και συνεχή υπηρεσία, από την ανάκληση µέχρι τη νέα αποµάκρυνσή τους. ζ. Οι τρίµηνες αποδοχές καταβάλλονται στη χήρα του θανόντος µονίµου στρατιωτικού και στα παιδιά αυτού, µε την προϋπόθεση ότι τα µεν θήλεα είναι άγαµα, τα δε άρρενα άγαµα και ανήλικα ή ενήλικα και ανίκανα για εργασία. Τα λοιπά µέλη της

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Φ.951.1/36/492461 Σ. 1401 Αθήνα, 8 Μαρ 2007 ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ) ΣΧΕΤ: α. Φ. 951.1/101/64/Σ. 2819/ Μαϊ 2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 783) β. Φ. 951.1/132/8839/Σ.

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.) Νόµιµα αναγνωρισµένο σωµατείο µε την υπ αριθµ. 361/2012 διαταγή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, καταχωρηµένο στα βιβλία σωµατείων του αυτού δικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του Ν.4024/2011 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ ΠΡΟΣ: ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Τηλέφ. 210-6552403 Φ.951.1/49/6897 ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ.Οικ. Σ. 2385 ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ Αθήνα, 21 Μαρ 2011 ΓΕΣ/ΕΓ-Δνσεις ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ-1ο-2ο-3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4 α Φ. 840/6/ Σ. 703 ΚΟΙΝ.: Αθήνα, 7 Φεβ 2006

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4 α Φ. 840/6/ Σ. 703 ΚΟΙΝ.: Αθήνα, 7 Φεβ 2006 ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4 α Φ. 840/6/548467 Σ. 703 ΚΟΙΝ.: Αθήνα, 7 Φεβ 2006 ΘΕΜΑ: Χρηµατικές Παροχές ΣΧΕΤ: Πα 8-9/1997/ΓΕΣ/ ΟΙ 1. Σκοπός της παρούσας είναι η ενηµέρωση των στρατιωτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ 2010 Πλοίαρχος (Ο) Ι.Αντωνιάδης Π.Ν. 1 Α. UΑΠΟΔΟΧΕΣ 1. Οι αποδοχές του στρατιωτικού προσωπικού διακρίνονται από τις αντίστοιχες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/ 4/ 491450 Σ. 371 (ΦΕΚ 219/ 31-01-2017, τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ -ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΙΟΥΛΙΟ σε ΙΟΥΛ ΣΕ ΝΟΕ ΜΕ ΙΟΥΛ ΙΟΥΛΙΟ (ΧΩΡΙΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΑΓΑΜΟΣ 60% 5,555.27 4,434.80-1,120.47-20.1695% 5,009.37 574.57 51.2794%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Φ. 400/32/82424 Σ. 343

Διαβάστε περισσότερα

http://greekfirefighters.zago.gr

http://greekfirefighters.zago.gr http://greekfirefighters.zago.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / 384346 Σ. 1554 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ, ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΣΧΟ ΚΤΣ ΚΤΕΘ,ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Μονάδες με ΑΔΧ, ΝΠΔΔ/ΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ

ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ. 2106552403 Τ.Κ 105 62, Αθήνα Φ.951.1/27/669566 - ΟΛΚΕΣ Σ. 2003 - ΣΣΕ ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΣΜΥ Αθήνα, 13 Απρ 2009 ΚΟΙΝ: - ΣΓ/ΥΕΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 28-11- 2014 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/80054/ΔΕΠ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ Ε.Δ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υπλγος (Ο) Ηλίας Νατσιούλας 3/12/2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κεφάλαιο 1 Επώνυµο: 1 Όνοµα: 2 Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014»

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ)

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: (Π.. 102/2004, ΦΕΚ 70Α ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 1.- Γενικές Οδηγίες Με τη συµπλήρωση του ελτίου επιδιώκεται η αντικατάσταση των πολλών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών posyfy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ)

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: (Π.. 102/2004, ΦΕΚ 70Α ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3865/2010

1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3865/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 Νοµ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55 - 1455 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) ΤΜΗΜΑ Α' Αθήνα 22 Νοεμβρίου 1999 Αρ.Πρωτ.: 1109136/1664/A

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού

Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ ΙΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4γ Τηλ. (εξωτ.) 210-6552343 ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ ΟΙ/4γ Φ.846/49/860258 ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ Σ.6876 Αθήνα, 22 Σεπ 2014 Συνηµµένα: Ένα (1) αρχείο ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/46/368778

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 31 Δεκ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ Ο συνολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης).

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης). ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΚΤΣ ΚΤΕΘ Μονάδες με ΑΔΧ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΝΠΔΔ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΣΧΟ, ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Υπουργείο Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαριλ. Τρικούπη 18Α ΤΚ 10679, Αθήνα Τηλ. 210-3633797 ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Η ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ : Έξοδα Κηδείας Βοήθημα Θανάτου Τριών

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1 Προϋποθέσεις Α) Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, λόγω θανάτου και, συγκεκριμένα, το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@glk. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ.

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 http://www.gdimitrakopoulos.gr Φάκελος Αναγνώριση προϋπηρεσίας - Προαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών µε την ειδικότητα του/της συµβούλου οµορφιάς/αισθητικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΙΛ-5. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΙΛ-5. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011 Αριθ. πρωτ.: 4363/197

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας

ΘΕΜΑ : Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2004 Αριθ.Πρωτ.: 10497 ΠΡΟΣ : Εθνικό Τυπογραφείο Ενταύθα Ταχ. /νση : Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 ΤΜΗΜΑ VI/ ΓΡ.ΙΣΟΤΗΤΑΣ Τηλέφ ΚΟΙΝ: Φ /197/11 Σ Αθήνα,28 Νοε 11

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 ΤΜΗΜΑ VI/ ΓΡ.ΙΣΟΤΗΤΑΣ Τηλέφ ΚΟΙΝ: Φ /197/11 Σ Αθήνα,28 Νοε 11 Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ:Αποδέκτες Πινάκων Α Β Γ Ε και Ζ γης Α.Φ.072.1/12/Σ.121500/02 Ιαν 12/ΓΕΝ/ Γ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 ΤΜΗΜΑ VI/ ΓΡ.ΙΣΟΤΗΤΑΣ Τηλέφ. 2106551608-51405 ΚΟΙΝ: Φ. 440.4/197/11

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες:

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες: 1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012 Πάτρα, 01 / 11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Διεύθυνση: Ερμού 70, 262 21 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Νέα Μουδανιά, 14 Μαρτίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 9487 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 26 63200 Νέα Μουδανιά ιεύθυνση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Πληροφορίες: Καλπάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/28/322787

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/239/339968

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372 Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι

Διαβάστε περισσότερα

, 21 2010 /2282/2010 & .: 1188 : 10 : 101 84 : : 210 3375314-6 : 210 3375001 , 2011. 1. , 1 2011, , , 57 9 1

, 21 2010 /2282/2010 & .: 1188 : 10 : 101 84 : : 210 3375314-6 : 210 3375001 , 2011. 1.   ,     1 2011, , ,   57   9    1 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 12Α/2282/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 26 Μαΐου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ) Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα