ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ"

Transcript

1 ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ Τ.Κ , Αθήνα Φ.951.1/27/ ΟΛΚΕΣ Σ ΣΣΕ ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΣΜΥ Αθήνα, 13 Απρ 2009 ΚΟΙΝ: - ΣΓ/ΥΕΘΑ ΥΦΕΘΑ - ΓΕΕΘΑ/Ε Κλάδος/ΔΟΙ - ΓΕΣ/ΕΓΑ ΕΓ Δνσεις - ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ -1ο -2ο - 3ο - 4ο - ΕΛΔΑΠ, ΚΤΣ, ΕΥΣ - Μονάδες με ΑΔΧ - ΝΠΔΔ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ - Α.Ε.Α/ΚΟΤ&Π/Δνση Οικονομικών/Τμ. 4ο Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ , Αθήνα - Α.Ε.Α/Διαχείριση Χρηματικού Πατριάρχου Κωνσταντίνου 18 Νέα Φιλαδέλφια ΤΚ ΦΕΝ - ΔΕΝ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) α. Φ.951.1/53/45280/ /ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ β. Ν.2913/2001 «Ρύθμιση Θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α 102) γ. Φ.951.1/172/300656/Σ.5212/ /ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ δ. Φ.951.1/197/303104/Σ.5995/29 Νοε 2001/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ ε. Φ.951.1/39/310705/Σ.745/18 Φεβ 2002/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ στ. Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A 302) ζ. Φ.951.1/43/493593/Σ.1654/31 Μαρ 2007/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ η. Φ.951.1/184/519684/Σ.9479/28 Δεκ 2007/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ θ. Υπ αρίθμ. 24/08/ Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ ι. Φ.951.1/126/836374/Σ.10621/18 Δεκ 2008/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ ια. Φ. 841/8/665640/Σ.659/2 Φεβ 2009/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α ιβ. Φ.951.1/24/668890/Σ.1806/10 Απρ 2009/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ 1. Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (ε) σχετικού, ότι κατά τη διαδικασία έγκρισης σχεδίου νόμου που αφορούσε στην τροποποίηση του άρθρου 1 του (β) ομοίου, η Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ ζήτησε: «Nα εφαρμοσθεί ο Ν. 2913/2001 και να εκδοθούν σχετικές διοικητικές οδηγίες από το ΓΕΣ/ΔΟΙ». 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ, αφού έλαβε υπόψη του την ως άνω εξέλιξη, αποφάσισε ομόφωνα, με το (θ) σχετικό Πρακτικό του, την άμεση εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 2913/2001 και την έκδοση από το ΓΕΣ/ΔΟΙ νέων διοικητικών οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του, λαμβανομένων υπόψη των εξής:./.

2 -2- α. Να μην υφίσταται η δέσμευση της ενιαύσιας προθεσμίας, που θέτει η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν. 2913/2001, προκειμένου να προβεί ο μέτοχος στην αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας του ως χρόνου μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ. β. Να θεωρηθεί ότι η παράγραφος 2γ του άρθρου 1 του ίδιου ως άνω νόμου προβλέπει, εμμέσως πλην σαφώς, την υποχρεωτική και άμεση (με την έξοδο από τη Σχολή) αναγνώριση των ετών σπουδών σ αυτήν. γ. Να υφίσταται δυνατότητα, για τους μετόχους που ήδη υπηρετούν, ως προς: τους, καθώς και (1) Την αναγνώριση οποιασδήποτε συντάξιμης υπηρεσίας (2) Την ελεύθερη βούλησή τους για τη χρονική στιγμή που θα προβούν στην εν λόγω αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους. δ. Να προβαίνουν οι αρμόδιες μισθοδοτούσες Υπηρεσίες (ΟΛΚΕΣ και Διαχείριση Χρηματικού Ελληνικής Αστυνομίας), για τους εξερχόμενους από τούδε και στο εξής από τις Παραγωγικές Σχολές του Στρατού και της Ελληνικής Αστυνομίας, στην αυτεπάγγελτη και υποχρεωτική αναγνώριση των ετών σπουδών τους, άμα τη εξόδω τους από τις Σχολές. 3. Επισημαίνεται ότι το ΜΤΣ ήδη αναγνωρίζει ως μετοχική σχέση την τυχόν αναγνωρισθείσα ως συντάξιμη, με πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, πολιτική και στρατιωτική υπηρεσία μόνο στην περίπτωση της αποστρατείας των μερισματούχων, κατόπιν αιτήσεώς τους, αν επιθυμούν να την αναγνωρίσουν και ως χρόνο μετοχικής τους σχέσης με το Ταμείο καταβάλλοντας την προβλεπόμενη κράτηση 4% επί ΒΜ + ΕΧΥ και για όσο χρόνο την αναγνωρίσουν. Το ποσό της κράτησης είτε καταβάλλεται εφάπαξ, είτε παρακρατείται από το μέρισμα. 4. Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα: α. Ο χρόνος της Στρατιωτικής Θητείας, όπου και να έχει διανυθεί (Στρατό Ξηράς Αεροπορία Ναυτικό), αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης μόνο με την καταβολή της προβλεπόμενης κράτησης. β. Ο χρόνος της πραγματικής υπηρεσίας και οποιασδήποτε προϋπηρεσίας που θα αναγνωρισθεί με επιλογή του μετόχου, συναθροιζόμενη (η πραγματική υπηρεσία) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 35 έτη μετοχικής σχέσης κατά την ημερομηνία αποστρατείας του μετόχου, καθόσον: (1) Η κράτηση παγίων δικαιωμάτων υπέρ ΜΤΣ παύει να ενεργείται από τις αποδοχές των μετόχων του Ταμείου με τη συμπλήρωση 35 ετών./.

3 -3- πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας (μετοχικής σχέσης με το ΜΤΣ). (2) Δεν χορηγείται πέραν των 35 ετών ούτε αυξημένο μέρισμα ούτε αυξημένη οικονομική ενίσχυση από τον ΕΚΟΕΜΣ. γ. Με την αναγνώριση από το μέτοχο χρόνου προγενέστερου της , ως μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ, ο υπόψη χρόνος αναγνωρίζεται ως μετοχική σχέση και στον ΕΚΟΕΜΣ, χωρίς την καταβολή επιπλέον εισφορών. δ. Σε περίπτωση θανάτου μετόχου, η συντάξιμη υπηρεσία που είχε δικαίωμα να αναγνωρίσει ως χρόνο μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ - ΕΚΟΕΜΣ και η οποία δεν αναγνωρίσθηκε, δύναται να αναγνωρισθεί από το συνεχιστή - ες του μερίσματος οικονομικής ενίσχυσης (μετά από υποβολή σχετικής αίτησης) με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. 5. Με μέριμνα των ΣΧΗΜ/ΔΟΙ, η παρούσα να κοινοποιηθεί στις Μονάδες Υπηρεσίες της αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι μέτοχοι του ΜΤΣ. 6. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την έκδοση ανάλογων διοικητικών οδηγιών. 7. Για οποιαδήποτε πληροφορία διευκρίνιση επί του περιεχομένου της παρούσας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι να απευθύνονται στις Δνσεις Οικονομικού των Σχηματισμών, καθώς και στα Κεντρικά Ταμεία Στρατού. Οι Δντές Οικονομικού για οποιαδήποτε πληροφορία για την ορθή, ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή της παρούσας παρακαλούνται να απευθύνονται στο ΓΕΣ/ΔΟΙ. 8. Η (δ) σχετική καταργείται. Ακριβές Αντίγραφο Αντγος Δημήτριος Λυμπέρης Β Υπαρχηγός Λγος (Ο) Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ./.

4 -4- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» «Β» «Γ» «Δ» «Ε» Οδηγίες για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρου 1 του Ν. 2913/2001 και της Φ.951.1/24/668890/Σ.1806/5 Φεβ 2009 Απόφασης κ. ΥΦΕΘΑ από τους Αρμόδιους Φορείς. Αναγνώριση ως Χρόνου Μετοχικής Σχέσης στο ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ της Συντάξιμης Υπηρεσίας Σπουδών στις Ανώτατες Ανώτερες Στρατιωτικές Παραγωγικές Σχολές. Αναγνώριση ως Χρόνου Μετοχικής Σχέσης στο ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ της Συντάξιμης Υπηρεσίας Σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) με την Προϋπόθεση οτι το Πτυχίο Αποτελεί Τυπικό Προσόν Κατάταξης στο Σώμα στο Οποίο Κατετάγη ο Μέτοχος Μέχρι και δεν Συμπίπτει με Άλλη Συντάξιμη Υπηρεσία. Αναγνώριση ως Χρόνου Μετοχικής Σχέσης στο ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ της Υπηρεσίας που Αναγνωρίζεται ως Διπλή, Τριπλή Συντάξιμη. Αναγνώριση ως Χρόνου Μετοχικής Σχέσης στο ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ της Πολιτικής Υπηρεσίας που Αναγνωρίζεται ως Συντάξιμη με Πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). «ΣΤ» Υπόδειγμα Αίτησης Μετόχου προς τα ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ. «Ζ» «Η» «Θ» «Ι» Ενδεικτικός Πίνακας Μηνιαίας - Ετήσιας Επιβάρυνσης Στελεχών που Υπηρετούσαν κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Ν. 2913/2001 ( ), από την Αναγνώριση Συντάξιμης Υπηρεσίας στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ). Ενδεικτικός Πίνακας Μηνιαίας - Ετήσιας Επιβάρυνσης Στελεχών που Υπηρετούσαν κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Ν. 2913/2001 ( ), από την Αναγνώριση Συντάξιμης Υπηρεσίας στον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ), (Για Χρόνο Υπηρεσίας που Διανύθηκε μετά την ). Ενδεικτικός Πίνακας Μηνιαίας Ετήσιας Επιβάρυνσης Στελεχών που Καθίστανται Μέτοχοι από την Επόμενη της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος του Ν. 2913/2001( ), από την Αναγνώριση Συντάξιμης Υπηρεσίας στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ). Ενδεικτικός Πίνακας Μηνιαίας Ετήσιας Επιβάρυνσης Στελεχών που Καθίστανται Μέτοχοι από την Επόμενη της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος του Ν. 2913/2001( ), από την Αναγνώριση Συντάξιμης Υπηρεσίας στον./.

5 -5- Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ) (Για Χρόνο Υπηρεσίας που Διανύθηκε μετά την ). «ΙΑ» Ενδεικτικός Πίνακας Επιβάρυνσης Εξερχομένων από τούδε και στο εξής από τις Παραγωγικές Σχολές του Στρατού Ξηράς (Αξκών Υπξκών), από την Αναγνώριση Συντάξιμης Υπηρεσίας στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ). «ΙΒ» Ενδεικτικός Πίνακας Επιβάρυνσης Εξερχομένων από τούδε και στο εξής από τις Παραγωγικές Σχολές του Στρατού Ξηράς (Αξκών Υπξκών), από την Αναγνώριση Συντάξιμης Υπηρεσίας στον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ).

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ.951.1/27/669566/Σ.2003 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ 13 Απρ 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.2913/2001 ΚΑΙ ΤΗΣ Φ.951.1/24/668890/Σ.1806/10 Απρ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ κ. ΥΦΕΘΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Οι απαιτούμενες ενέργειες των εμπλεκομένων φορέων, για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, καθορίζονται ως εξής: 1. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) α. Να προβαίνει, μετά τη λήψη των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, στην έκδοση των αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΔΣ), για την αναγνώριση του υπόψη χρόνου των μετόχων, ως μετοχικής σχέσης στο Ταμείο. β. Να αποστέλλει, στην περίπτωση της καταβολής του ποσού της προβλεπόμενης κράτησης σε μηνιαίες δόσεις, ανάλογες μεταβολές στο ΟΛΚΕΣ (μέχρι τις 20 εκάστου μηνός) ή στην αντίστοιχη υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. γ. Να ενημερώνει το μέτοχο σχετικά με το ύψος της οφειλής, μόνο στην περίπτωση της καταβολής του ποσού της κράτησης εφάπαξ. Η καταβολή του οφειλόμενου ποσού πρέπει να πραγματοποιείται εντός τριμήνου από την ημερομηνία της γνωστοποίησής του στον οφειλέτη και σε κάθε περίπτωση πριν από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ. δ. Να παρακρατεί μηνιαία, σε περίπτωση αποστρατείας του μετόχου πριν την ολοκλήρωση της εξόφλησης της οφειλής, το υπόλοιπο αυτής από το καταβαλλόμενο σ αυτόν μέρισμα και μέχρι την εξόφλησή της. ε. Να προβαίνει, σε περίπτωση θανάτου μετόχου, στην αναγνώριση ως χρόνου μετοχικής σχέσης της συντάξιμής του υπηρεσίας που δεν αναγνωρίσθηκε, αν και ο αποθανών είχε το υπόψη δικαίωμα, μόνο εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από το-ους συνεχιστή-ες του μερίσματος. Η αναγνώριση θα πραγματοποιείται με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για το μέτοχο. 2. Ο Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ) (Χρόνος που αφορά σε διάστημα μετά την ) α. Να προβαίνει, μετά την έκδοση των αποφάσεων του ΔΣ/ΜΤΣ, στον καθορισμό του οφειλόμενου ποσού../.

7 Α-2 β. Να αποστέλλει, στην περίπτωση της καταβολής του ποσού της προβλεπόμενης κράτησης σε μηνιαίες δόσεις, ανάλογες μεταβολές στο ΟΛΚΕΣ (μέχρι τις 20 εκάστου μηνός). γ. Να ενημερώνει, σε συνεργασία με το ΜΤΣ, το μέτοχο σχετικά με το ύψος της οφειλής, μόνο στην περίπτωση της καταβολής του ποσού της κράτησης εφάπαξ. Η καταβολή του εφάπαξ ποσού πρέπει να πραγματοποιείται εντός τριμήνου από την ημερομηνία της γνωστοποίησής του στον οφειλέτη και σε καμιά περίπτωση μετά την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ. δ. Να παρακρατεί μηνιαία, σε περίπτωση αποστρατείας του μετόχου πριν την εξόφληση της οφειλής, το υπόλοιπο αυτής από την καταβαλλόμενη σ αυτόν οικονομική ενίσχυση και μέχρι την εξόφλησή της. 3. Το ΟΛΚΕΣ - Αντίστοιχη Υπηρεσία Ελληνικής Αστυνομίας α. Να προβαίνει άμεσα στην υλοποίηση των αποστελλόμενων από τα ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ μεταβολών. β. Να καταχωρεί, σε περίπτωση αποστρατείας του μετόχου πριν την εξόφληση της οφειλής, επί του εκδιδόμενου Φύλλου Διακοπής Μισθοδοσίας το μηνιαίο ποσό της κράτησης και το υπόλοιπο οφειλόμενο υπέρ ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ (μόνο το ΟΛΚΕΣ) ποσό. γ. Να συντάσσει ονομαστικές καταστάσεις, για τους εξερχόμενους από τις Παραγωγικές Στρατιωτικές Σχολές, τις οποίες να υποβάλλει στο ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ ΔΣΛ και στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ για την αναγραφή σ αυτές του χρόνου σπουδών στις υπόψη Σχολές (αντίστοιχη υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για τις Αστυνομικές Παραγωγικές Σχολές). δ. Να τροποποιήσει το πρότυπο ηλεκτρονικό αρχείο της (ια) σχετικής, προκειμένου να συμπεριλάβει τη δυνατότητα επιλογής της εφάπαξ αναγνώρισης του χρόνου σπουδών στις Παραγωγικές Στρατιωτικές Σχολές. 4. Τα ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ ΔΣΛ και ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ Να συμπληρώνουν τις παραπάνω υποβαλλόμενες καταστάσεις με το χρόνο σπουδών στις Στρατιωτικές Παραγωγικές Σχολές και να τις αποστέλλουν στα ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ για τις παραπέρα ενέργειες (αντίστοιχες ενέργειες να γίνονται και από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας)../.

8 Α-3 5. ΚΤΣ - Μονάδες με Ανεξάρτητη Δχση Χρηματικού - Αντίστοιχη Υπηρεσία Ελληνικής Αστυνομίας α. Να εκδίδουν άμεσα, μετά από αίτηση του μετόχου, βεβαίωση καταβαλλομένων αποδοχών. β. Να εισπράττουν από τους μετόχους το ποσό της οφειλής, μόνο στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής, όταν αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα της απευθείας κατάθεσης ελλείψει Τραπεζικών Υποκαταστημάτων που να μπορούν να τους εξυπηρετήσουν στην περιοχή. γ. Να αποδίδουν στα ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ τα τυχόν εισπραττόμενα ποσά, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία (ονομαστικές καταστάσεις). δ. Να συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των εξερχομένων από τούδε και στο εξής στελεχών από τις Στρατιωτικές Παραγωγικές Σχολές που αφορούν στην επιθυμία τους για εφάπαξ αναγνώριση του χρόνου σπουδών τους και να τις αποστέλλουν απευθείας στο ΜΤΣ/Δνση Παροχών. 6. Μέτοχοι ΜΤΣ Δικαιούχοι της Οικονομικής Ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ α. Να αποστέλλουν απευθείας στο ΜΤΣ την κοινή αίτηση αναγνώρισης (Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος που επιθυμούν να αναγνωριστεί ως μετοχική σχέση στο ΜΤΣ (το σύνολο ή μέρος της συντάξιμης υπηρεσίας) και στον ΕΚΟΕΜΣ, καθώς και η επιλογή τους ως προς τον τρόπο καταβολής του ποσού της κράτησης (εφάπαξ ή σε άτοκες μηνιαίες δόσεις) με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. β. Να προβαίνουν, στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου ποσού, εντός τριμήνου από την ημερομηνία γνωστοποίησής του, στην εξόφληση του ως άνω ποσού με κατάθεσή του: Λογαριασμούς: (1) Στους τηρούμενους από τα Ταμεία στις Τράπεζες (α) Για το ΜΤΣ: 1/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR /.

9 Α-4 (β) Για τον ΕΚΟΕΜΣ: 1/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR / ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR (2) Στα ΚΤΣ Ανεξάρτητες Διαχ/σεις Χρηματικού Μόνο στην περίπτωση που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν λόγω του ότι στην έδρα της Μονάδας ή στη γύρω περιοχή δεν υπάρχει κάποια από τις παραπάνω Τράπεζες. γ. Να προβαίνουν στην αποστολή του καταθετηρίου αντιγράφου της Τράπεζας στα ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ. 7. Στρατιωτικές Παραγωγικές Σχολές α. Να προβαίνουν, κατά τη διαδικασία της σύνταξης του Απογραφικού Δελτίου Ένταξης στη Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία των εξερχομένων από τούδε και στο εξής από τις Στρατιωτικές Παραγωγικές Σχολές στελεχών, στη συμπλήρωση του πεδίου που αναφέρεται στη δυνατότητα επιλογής της εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις αναγνώρισης του χρόνου σπουδών τους. β. Να αποστέλλουν συγκεντρωτικά τις αιτήσεις που αφορούν στην εφάπαξ αναγνώριση του χρόνου σπουδών των εξερχομένων από τούδε και στο εξής στελεχών στα Κεντρικά Ταμεία από τα οποία εξυπηρετούνται. 8. Εξερχόμενα από τούδε και στο εξής στελέχη Να προβαίνουν στη συμπλήρωση της απαιτούμενης αίτησης στην περίπτωση της εφάπαξ αναγνώρισης του χρόνου σπουδών τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ. Υπτγος Μιχαήλ Σιδηρόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής Λγος (Ο) Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ Φ.951.1/27/669566/Σ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ 13 Απρ 2009 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) 1 Στρατιωτικοί μέ- α. Αίτηση του μετόχου (α). Ίση με το γινόμενο Εφάπαξ ή σε (α) Στην αίτηση να τοχοι που υπηρετούσαν της προβλε- άτοκες μηνιαίες αναγράφεται και ο κατά την β. Αντίγραφο Φύλλου πόμενης κράτησης δόσεις, οι οποίες χρόνος που επιθυμεί ημερομηνία έναρξης Μητρώου επικυρωμένο του βαθμού τον όμως δεν είναι ο μέτοχος να αναγνωριστεί ισχύος του Ν. (β). οποίο φέρει ο μέτοχος δυνατόν να υπερ- ως μετο- 2913/2001 (23-5- (Διοικητικός βούν τον αναγνωχική σχέση στο ΜΤΣ 2001) και εξακολουθούν γ. Βεβαίωση των απόδοχών Βαθμός) κατά την ριζόμενο χρόνο (το σύνολο ή μέρος να βρίσκονται στην ενέργεια. που λαμβάνει ο μέτοχος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή Αναλυτικό Φύλλο Μισθοδοσίας. ημέρα υποβολής της αίτησής του, επί τόσο χρόνο όσος και ο αναγνωριζόμενος. υπηρεσίας. της συντάξιμης υπηρεσίας), καθώς και η επιλογή του ως προς τον τρόπο καταβολής του ποσού της κράτησης (ως υπόδειγμα). (β) Εκδίδεται από το ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ και από τα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία των Σχηματισμών.

11 (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) 2 Στρατιωτικοί που α. Αίτηση του μετόχου (α). Σε μηνιαίες έχουν καταστεί μέτοχοι από την επόμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του β. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επικυρωμένο (β). δόσεις, οι οποίες όμως δεν είναι δυνατόν να υπερβούν τον αναγνωριζόμενο Νόμου 2913/2001 χρόνο ( ) και εξακολουθούν υπηρεσίας. να βρί- σκονται στην ενέργεια. γ. Βεβαίωση των αποδοχών που λαμβάνει ο μέτοχος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή Αναλυτικό Φύλλο Μισθοδοσίας. Β-2 Πρόσθετη μηνιαία κράτηση σε ποσοστό ίσο με την προβλεπόμενη νόμιμη υπέρ του Ταμείου κράτηση επί των, κατά το χρόνο καταβολής της, λαμβανομένων αποδοχών (Μισθολογικός Βαθμός) και για χρονικό διάστημα τόσο όσο και ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπηρεσίας. Εφάπαξ κράτηση που υπολογίζεται στο βαθμό που φέρει ο μέτοχος (Διοικητικός Βαθμός) κατά την έναρξη της εφάπαξ καταβολής της. Εφάπαξ. (α) Στην αίτηση να αναγράφεται και ο χρόνος που επιθυμεί ο μέτοχος να αναγνωριστεί ως μετοχική σχέση στο ΜΤΣ (το σύνολο ή μέρος της συντάξιμης υπηρεσίας), καθώς και η επιλογή του ως προς τον τρόπο καταβολής του ποσού της κράτησης (ως υπόδειγμα). (β) Εκδίδεται από το ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ και από τα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία των Σχηματισμών.

12 (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) 3 Για τους εξερχόμενους, Δεν απαιτείται η Πρόσθετη μηνι- Σε μηνιαίες δό- από τούδε υποβολή δικαιολογητικών. αία κράτηση υπέρ σεις, οι οποίες και στο εξής (ημερομηνία υπογραφής της Υπουργικής Απόφασης), από τις Παραγωγικές Σχολές του ΜΤΣ, επί των, κατά το χρόνο καταβολής της, λαμβανομένων αποδοχών (Μισθολογικός Βαθμός) και όμως δεν είναι δυνατόν να υπερβούν τον αναγνωριζόμενο χρόνο υπηρεσίας. Στρατού Ξηράς για χρονικό διάστημα (Αξκών Υπξκών), με αυτεπάγγελτη, εκ μέρους της αρμόδιας τόσο όσο και ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπηρεσίας. μισθοδοτικής Υπηρεσίας (ΟΛΚΕΣ) Μετά από υποβολή Εφάπαξ κράτηση Εφάπαξ. και υποχρεωτική σχετικής αίτησης (ως υπέρ ΜΤΣ που αναγνώριση των υπόδειγμα). υπολογίζεται στο βαθμό ετών σπουδών τους, άμα τη εξόδω τους από τις Σχολές. που φέρει ο μέτοχος (Διοικητικός Βαθμός) κατά την έναρξη της εφάπαξ καταβολής της. Β-3 Υπτγος Μιχαήλ Σιδηρόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής Λγος (Ο) Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ Φ.951.1/27/669566/Σ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ 13 Απρ 2009 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΕΙ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΕΤΑΓΗ Ο ΜΕΤΟΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) 1 Στρατιωτικοί μέ- α. Αίτηση του μετόχου Εφάπαξ ή σε τοχοι που υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2913/2001 ( ) και εξακολουθούν να βρίσκονται στην ενέργεια. (α). β. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επικυρωμένο (β). άτοκες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες όμως δεν είναι δυνατόν να υπερβούν τον αναγνωριζόμενο χρόνο υπηρεσίας. γ. Βεβαίωση των απόδοχών που λαμβάνει ο μέτοχος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή Αναλυτικό Φύλλο Μισθοδοσίας. δ. Πράξη αναγνώρισης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για τα έτη σπουδών (προβλεπόμενος χρόνος φοίτησης) (γ). Ίση με το γινόμενο της προβλεπόμενης κράτησης του βαθμού τον οποίο φέρει ο μέτοχος (Διοικητικός Βαθμός) κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής του, επί τόσο χρόνο όσος και ο αναγνωριζόμενος. (α) Στην αίτηση να αναγράφεται και ο χρόνος που επιθυμεί ο μέτοχος να αναγνωριστεί ως μετοχική σχέση στο ΜΤΣ (το σύνολο ή μέρος της συντάξιμης υπηρεσίας), καθώς και η επιλογή του ως προς τον τρόπο καταβολής του ποσού της κράτησης (ως υπόδειγμα). (β) Εκδίδεται από το ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ και από τα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία των Σχηματισμών. (γ) Εκδίδεται από το ΓΛΚ.

14 (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) 2 Στρατιωτικοί που α. Αίτηση του μετόχου Σε μηνιαίες έχουν καταστεί (α). δόσεις, οι οποίες μέτοχοι από την όμως δεν είναι επόμενη της ημερομηνίας έναρξης Μητρώου επικυρωμέ- υπερβούν τον ανα- β. Αντίγραφο Φύλλου δυνατόν να ισχύος του Νόμου νο (β). γνωριζόμενο χρόνο 2913/2001 (24-5- υπηρεσίας. 2001) και εξακολουθούν να βρίσκονται στην ενέργεια. γ. Βεβαίωση των αποδοχών που λαμβάνει ο μέτοχος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή Αναλυτικό Φύλλο Μισθοδοσίας. δ. Πράξη αναγνώρισης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για τα έτη σπουδών (προβλεπόμενος χρόνος φοίτησης) (γ). Γ-2 Πρόσθετη μηνιαία κράτηση σε ποσοστό ίσο με την προβλεπόμενη νόμιμη υπέρ του Ταμείου κράτηση επί των, κατά το χρόνο καταβολής της, λαμβανομένων αποδοχών (Μισθολογικός Βαθμός) και για χρονικό διάστημα τόσο όσο και ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπηρεσίας. Εφάπαξ κράτηση που υπολογίζεται στο βαθμό που φέρει ο μέτοχος (Διοικητικός Βαθμός) κατά την έναρξη της εφάπαξ καταβολής της. Εφάπαξ. (α) Στην αίτηση να αναγράφεται και ο χρόνος που επιθυμεί ο μέτοχος να αναγνωριστεί ως μετοχική σχέση στο ΜΤΣ (το σύνολο ή μέρος της συντάξιμης υπηρεσίας), καθώς και η επιλογή του ως προς τον τρόπο καταβολής του ποσού της κράτησης (ως υπόδειγμα). (β) Εκδίδεται από το ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ και από τα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία των Σχηματισμών. (γ) Εκδίδεται από το ΓΛΚ. Υπτγος Μιχαήλ Σιδηρόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής Λγος (Ο) Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ Φ.951.1/27/669566/Σ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ 13 Απρ 2009 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤAΙ ΩΣ ΔΙΠΛΗ, ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) 1 Στρατιωτικοί μέ- α. Αίτηση του μετόχου Εφάπαξ ή σε τοχοι που υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2913/2001 ( ) και εξακολουθούν να βρίσκονται στην ενέργεια. (α). β. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επικυρωμένο (β). άτοκες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες όμως δεν είναι δυνατόν να υπερβούν τον αναγνωριζόμενο χρόνο υπηρεσίας. γ. Βεβαίωση των απόδοχών που λαμβάνει ο μέτοχος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή Αναλυτικό Φύλλο Μισθοδοσίας. δ. Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για αναγνώριση διπλών εξαμήνων (Αλεξιπτωτιστών, Υποβρυχίων Καταστροφέων και πτητικά) (γ). Ίση με το γινόμενο της προβλεπόμενης κράτησης του βαθμού τον οποίο φέρει ο μέτοχος (Διοικητικός Βαθμός) κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής του, επί τόσο χρόνο όσος και ο αναγνωριζόμενος. (α) Στην αίτηση να αναγράφεται και ο χρόνος που επιθυμεί ο μέτοχος να αναγνωριστεί ως μετοχική σχέση στο ΜΤΣ (το σύνολο ή μέρος της συντάξιμης υπηρεσίας), καθώς και η επιλογή του ως προς τον τρόπο καταβολής του ποσού της κράτησης (ως υπόδειγμα). (β) Εκδίδεται από το ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ και από τα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία των Σχηματισμών. (γ) Εκδίδεται από τα ΚΤΣ - ΚΤΕΘ. Οι Ανεξάρτητες Διαχειρίσεις Χρηματικού να απευθύνονται στα κατά τοπους ΚΤΣ.

16 (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) 2 Στρατιωτικοί που α. Αίτηση του μετόχου Σε μηνιαίες έχουν καταστεί μέτοχοι από την επόμενη (α). δόσεις, οι οποίες όμως δεν είναι της ημερομηνίας β. Αντίγραφο Φύλλου δυνατόν να υπερβούν έναρξης ισχύος του Μητρώου επικυρωμένο τον ανα- Νόμου 2913/2001 (β). γνωριζόμενο χρόνο ( ) και εξακολουθούν υπηρεσίας. να βρί- σκονται στην ενέργεια. γ. Βεβαίωση των αποδοχών που λαμβάνει ο μέτοχος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή Αναλυτικό Φύλλο Μισθοδοσίας. δ. Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για αναγνώριση διπλών εξαμήνων (Αλεξιπτωτιστών, Υποβρυχίων Καταστροφέων και πτητικά) (γ). Δ-2 Πρόσθετη μηνιαία κράτηση σε ποσοστό ίσο με την προβλεπόμενη νόμιμη υπέρ του Ταμείου κράτηση επί των, κατά το χρόνο καταβολής της, λαμβανομένων αποδοχών (Μισθολογικός Βαθμός) και για χρονικό διάστημα τόσο όσο και ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπηρεσίας. Εφάπαξ κράτηση που υπολογίζεται στο βαθμό που φέρει ο μέτοχος (Διοικητικός Βαθμός) κατά την έναρξη της εφάπαξ καταβολής της. Εφάπαξ. (α) Στην αίτηση να αναγράφεται και ο χρόνος που επιθυμεί ο μέτοχος να αναγνωριστεί ως μετοχική σχέση στο ΜΤΣ (το σύνολο ή μέρος της συντάξιμης υπηρεσίας), καθώς και η επιλογή του ως προς τον τρόπο καταβολής του ποσού της κράτησης (ως υπόδειγμα). (β) Εκδίδεται από το ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ και από τα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία των Σχηματισμών. (γ) Εκδίδεται από τα ΚΤΣ- ΚΤΕΘ. Οι Ανεξάρτητες Διαχειρίσεις Χρηματικού να απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΤΣ. Υπτγος Μιχαήλ Σιδηρόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής Λγος (Ο) Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ Φ.951.1/27/669566/Σ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ 13 Απρ 2009 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΤΣ - ΕΚΟΕΜΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΛΚ) Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) 1 Στρατιωτικοί μέ- α. Αίτηση του μετόχου Εφάπαξ ή σε τοχοι που υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2913/2001 ( ) και εξακολουθούν να βρίσκονται στην ενέργεια. (α). β. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επικυρωμένο (β). άτοκες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες όμως δεν είναι δυνατόν να υπερβούν τον αναγνωριζόμενο χρόνο υπηρεσίας. γ. Βεβαίωση των αποδοχών που λαμβάνει ο μέτοχος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή Αναλυτικό Φύλλο Μισθοδοσίας. δ. Πράξη αναγνώρισης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για την πολιτική υπηρεσία που αναγνωρίστηκε ως συντάξιμη (γ). Ίση με το γινόμενο της προβλεπόμενης κράτησης του βαθμού τον οποίο φέρει ο μέτοχος (Διοικητικός Βαθμός) κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής του, επί τόσο χρόνο όσος και ο αναγνωριζόμενος. (α) Στην αίτηση να αναγράφεται και ο χρόνος που επιθυμεί ο μέτοχος να αναγνωριστεί ως μετοχική σχέση στο ΜΤΣ (το σύνολο ή μέρος της συντάξιμης υπηρεσίας), καθώς και η επιλογή του ως προς τον τρόπο καταβολής του ποσού της κράτησης (ως υπόδειγμα). (β) Εκδίδεται από το ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ και από τα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία των Σχηματισμών. (γ) Εκδίδεται από το ΓΛΚ.

18 (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) 2 Στρατιωτικοί που α. Αίτηση του μετόχου Σε μηνιαίες έχουν καταστεί μέτοχοι από την επόμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του (α). β. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επικυρωμένο δόσεις, οι οποίες όμως δεν είναι δυνατόν να υπερβούν τον ανα- Νόμου 2913/2001 (β). γνωριζόμενο χρόνο ( ) και εξακολουθούν υπηρεσίας. να βρίσ- κονται στην ενέργεια. γ. Βεβαίωση των απόδοχών που λαμβάνει ο μέτοχος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή Αναλυτικό Φύλλο Μισθοδοσίας. δ. Πράξη αναγνώρισης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για την πολιτική υπηρεσία που αναγνωρίστηκε ως συντάξιμη (γ). Ε-2 Πρόσθετη μηνιαία κράτηση σε ποσοστό ίσο με την προβλεπόμενη νόμιμη υπέρ του Ταμείου κράτηση επί των, κατά το χρόνο καταβολής της, λαμβανομένων αποδοχών (Μισθολογικός Βαθμός) και για χρονικό διάστημα τόσο όσο και ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπηρεσίας. Εφάπαξ κράτηση που υπολογίζεται στο βαθμό που φέρει ο μέτοχος (Διοικητικός Βαθμός) κατά την έναρξη της εφάπαξ καταβολής της. Εφάπαξ. (α) Στην αίτηση να αναγράφεται και ο χρόνος που επιθυμεί ο μέτοχος να αναγνωριστεί ως μετοχική σχέση στο ΜΤΣ (το σύνολο ή μέρος της συντάξιμης υπηρεσίας), καθώς και η επιλογή του ως προς τον τρόπο καταβολής του ποσού της κράτησης (ως υπόδειγμα). (β) Εκδίδεται από το ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ και από τα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία των Σχηματισμών. (γ) Εκδίδεται από το ΓΛΚ. Υπτγος Μιχαήλ Σιδηρόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής Λγος (Ο) Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ Φ.951.1/27/669566/Σ.2003 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ 13 Απρ 2009 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΤΣ ΕΚΟΕΜΣ ΠΡΟΣ: Βαθμός :..... Όπλο ή Σώμα :.. Α.Μ. :.. Επώνυμο :.. Όνομα :.. Πατρώνυμο :.. Όνομα Συζύγου :... Α.Φ.Μ :.. Δ.Ο.Υ :.. Δνση Κατοικίας Οδός :.. Αριθμός :... Πόλη :..... Τ.Κ. :.... Νομός : Τηλέφωνο :... Ημερομηνία : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) & ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΚΟΕΜΣ). Κολοκοτρώνη 13 ΤΚ , Αθήνα ΘΕΜΑ: Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας ως Χρόνου Μετοχικής Σχέσης Παρακαλώ να αναγνωρίσετε το χρόνο που διένυσα : διάρκειας.ετών.... μηνών.ημερών, ως μετοχική σχέση με τα Ταμεία σας, καταβάλλοντας τις εισφορές που μου αναλογούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2913/2001. Τις παραπάνω εισφορές επιθυμώ να τις καταβάλλω: ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά: α... β... γ... δ... ε... Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ Υπτγος Μιχαήλ Σιδηρόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής Λγος (Ο) Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ζ" ΣΤΗ Φ.951.1/27/669566/Σ.2003 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ 13 Απρ 2009 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν. 2913/2001( ), ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) Α/Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΧΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΜ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΧΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΟΣΕΩΝ 1 Α/ΓΕΣ 60% Α/ΓΕΕΘΑ , ,22 132,35 ΑΝΤΓΟΣ (Δ. ΣΤΡΑΤΙΑΣ - 2 ΓΕΠΣ) 60% Α/ΓΕΣ , ,98 120,83 3 ΑΝΤΓΟΣ 60% ΓΕΠΣ , ,30 112,19 4 ΥΠΤΓΟΣ 56% ΑΝΤΓΟΣ , ,78 102,65 5 ΤΑΞΧΟΣ 60% ΥΠΤΓΟΣ + 1/3 ΑΝΤΓΟΥ , ,68 96,64 6 ΤΑΞΧΟΣ 56% ΥΠΤΓΟΣ , ,69 94,22 7 ΣΧΗΣ (ΑΣΕΙ) 56% ΥΠΤΓΟΣ ,20 969,70 80,81 8 ΣΧΗΣ (ΑΣΕΙ) 52% ΤΑΞΧΟΣ ,40 944,83 78,74 9 ΑΝΧΗΣ (ΑΣΕΙ) 56% ΤΑΞΧΟΣ ,56 861,87 71,82 10 ΑΝΧΗΣ (ΑΣΕΙ) 48% ΣΧΗΣ ,48 817,67 68,14 11 ΑΝΧΗΣ (ΣΜΥ) 56% ΣΧΗΣ ,56 861,87 71,82 12 ΤΧΗΣ (ΑΣΕΙ) 52% ΣΧΗΣ ,40 780,67 65,06 13 ΤΧΗΣ (ΑΣΕΙ) 36% ΑΝΧΗΣ ,20 698,50 58,21 14 ΤΧΗΣ (ΣΜΥ) 56% ΣΧΗΣ ,20 801,22 66,77 15 ΤΧΗΣ (ΣΜΥ) 52% ΑΝΧΗΣ ,40 780,67 65,06 16 ΛΓΟΣ (ΑΣΕΙ) 28% ΤΧΗΣ ,48 624,23 52,02 17 ΛΓΟΣ (ΣΜΥ) 44% ΤΧΗΣ ,04 702,26 58,52 18 ΥΠΛΓΟΣ (ΑΣΕΙ) 20% ΛΓΟΣ ,20 559,30 46,61 19 ΥΠΛΓΟΣ (ΣΜΥ) 36% ΛΓΟΣ ,56 633,87 52,82 20 ΑΝΘΛΓΟΣ (ΑΣΕΙ) 12% ΥΠΛΓΟΣ ,88 483,30 40,28 21 ΑΝΘΛΓΟΣ (ΣΜΥ) 28% ΥΠΛΓΟΣ ,72 552,35 46,03 22 ΑΝΘΣΤΗΣ (ΣΜΥ) 40% ΛΓΟΣ ,20 579,94 48,33 23 ΑΝΘΣΤΗΣ (ΣΜΥ) 32% ΥΠΛΓΟΣ ,16 546,80 45,57 24 ΑΝΘΣΤΗΣ (ΕΠΥ - ΕΜΘ) 36% ΑΝΘΛΓΟΣ ,68 563,37 46,95 25 ΑΛΧΙΑΣ (ΣΜΥ) 32% ΑΝΘΛΓΟΣ ,52 529,69 44,14 26 ΑΛΧΙΑΣ (ΕΠΥ -ΕΜΘ) 28% ΑΝΘΣΤΗΣ ,08 513,64 42,80 27 ΕΠΧΙΑΣ 28% ΑΝΘΣΤΗΣ ,00 491,52 40,96 28 ΕΠΧΙΑΣ 16% ΑΛΧΙΑΣ ,00 445,44 37,12 29 ΛΧΙΑΣ 16% ΑΛΧΙΑΣ ,28 380,29 31,69 30 ΛΧΙΑΣ 8% ΕΠΧΙΑ ,64 354,07 29,51 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (Ερμηνεία παραπάνω πίνακα) Παράδειγμα: ΤΑΞΧΟΣ με ποσοστό 56% ΕΧΥ (δηλαδή με 27 ή 28 χρόνια υπηρεσίας) λαμβάνει Μισθολογικό Βαθμό ΥΠΤΓΟΥ. Για την αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας 1 έτους ως μετοχικής στο ΜΤΣ, στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής οφείλει να καταβάλει το ποσό 1.130,69, ενώ στη περίπτωση των 12 μηνιαίων δόσεων θα κλειθεί να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 94,22. Υπτγος Μιχαήλ Σιδηρόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Η" ΣΤΗ Φ.951.1/27/669566/Σ.2003 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ 13 Απρ 2009 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν. 2913/2001( ), ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΚΟΕΜΣ) (ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ) Α/Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΧΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΜ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΧΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΟΣΕΩΝ 1 ΤΧΗΣ (ΑΣΕΙ) 52% ΣΧΗΣ ,40 195,17 16,26 2 ΤΧΗΣ (ΑΣΕΙ) 36% ΑΝΧΗΣ ,20 174,62 14,55 3 ΤΧΗΣ (ΣΜΥ) 56% ΣΧΗΣ ,20 200,30 16,69 4 ΤΧΗΣ (ΣΜΥ) 52% ΑΝΧΗΣ ,40 195,17 16,26 5 ΛΓΟΣ (ΑΣΕΙ) 28% ΤΧΗΣ ,48 156,06 13,00 6 ΛΓΟΣ (ΣΜΥ) 44% ΤΧΗΣ ,04 175,56 14,63 7 ΥΠΛΓΟΣ (ΑΣΕΙ) 20% ΛΓΟΣ ,20 139,82 11,65 8 ΥΠΛΓΟΣ (ΣΜΥ) 44% ΤΧΗΣ ,24 167,79 13,98 9 ΥΠΛΓΟΣ (ΣΜΥ) 36% ΛΓΟΣ ,56 158,47 13,21 10 ΑΝΘΛΓΟΣ (ΑΣΕΙ) 12% ΥΠΛΓΟΣ ,88 120,83 10,07 11 ΑΝΘΛΓΟΣ (ΣΜΥ) 28% ΥΠΛΓΟΣ ,72 138,09 11,51 12 ΑΝΘΣΤΗΣ (ΣΜΥ) 40% ΛΓΟΣ ,20 144,98 12,08 13 ΑΝΘΣΤΗΣ (ΣΜΥ) 32% ΥΠΛΓΟΣ ,16 136,70 11,39 14 ΑΝΘΣΤΗΣ (ΕΠΥ - ΕΜΘ) 36% ΑΝΘΛΓΟΣ ,68 140,84 11,74 15 ΑΛΧΙΑΣ (ΣΜΥ) 40% ΥΠΛΓΟΣ ,40 140,45 11,70 16 ΑΛΧΙΑΣ (ΣΜΥ) 32% ΑΝΘΛΓΟΣ ,52 132,42 11,04 17 ΑΛΧΙΑΣ (ΕΠΥ -ΕΜΘ) 28% ΑΝΘΣΤΗΣ ,08 128,41 10,70 18 ΕΠΧΙΑΣ 28% ΑΝΘΣΤΗΣ ,00 122,88 10,24 19 ΕΠΧΙΑΣ 16% ΑΛΧΙΑΣ ,00 111,36 9,28 20 ΛΧΙΑΣ 16% ΑΛΧΙΑΣ ,28 95,07 7,92 21 ΛΧΙΑΣ 8% ΕΠΧΙΑ ,64 88,52 7,38 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (Ερμηνεία παραπάνω πίνακα) Παράδειγμα: ΥΠΛΓΟΣ με ποσοστό 20% ΕΧΥ (δηλαδή με 9 χρόνια υπηρεσίας) λαμβάνει Μισθολογικό Βαθμό ΛΓΟΥ. Για την αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας 1 έτους ως μετοχικής στο ΕΚΟΕΜΣ, στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής οφείλει να καταβάλει το ποσό 139,82, ενώ στη περίπτωση των 12 μηνιαίων δόσεων θα κλειθεί να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 11,65. Υπτγος Μιχαήλ Σιδηρόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Θ" ΣΤΗ Φ.951.1/27/669566/Σ.2003 Α/Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΧΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ 13 Απρ Α/ΓΕΣ 60% Α/ΓΕΕΘΑ , , ,20 149, ,82 ΑΝΤΓΟΣ (Δ. ΣΤΡΑΤΙΑΣ - 2 ΓΕΠΣ) 60% Α/ΓΕΣ , , ,80 132, ,22 3 ΑΝΤΓΟΣ 60% ΓΕΠΣ , , ,80 120, ,98 4 ΥΠΤΓΟΣ 56% ΑΝΤΓΟΣ , , ,68 109, ,65 5 ΤΑΞΧΟΣ 60% ΥΠΤΓΟΣ + 1/3 ΑΝΤΓΟΥ , , ,60 107, ,01 6 ΤΑΞΧΟΣ 56% ΥΠΤΓΟΣ , , ,20 102, ,78 7 ΣΧΗΣ (ΑΣΕΙ) 56% ΥΠΤΓΟΣ ,20 969, ,20 102, ,78 8 ΣΧΗΣ (ΑΣΕΙ) 52% ΤΑΞΧΟΣ ,40 944, ,20 91, ,70 9 ΑΝΧΗΣ (ΑΣΕΙ) 56% ΤΑΞΧΟΣ ,56 861, ,60 94, ,69 10 ΑΝΧΗΣ (ΑΣΕΙ) 48% ΣΧΗΣ ,48 817, ,60 76,66 919,97 11 ΑΝΧΗΣ (ΣΜΥ) 56% ΣΧΗΣ ,56 861, ,20 80,81 969,70 12 ΤΧΗΣ (ΑΣΕΙ) 36% ΑΝΧΗΣ ,20 698, ,36 62,61 751,37 13 ΤΧΗΣ (ΣΜΥ) 56% ΣΧΗΣ ,20 801, ,20 80,81 969,70 14 ΤΧΗΣ (ΣΜΥ) 52% ΑΝΧΗΣ ,40 780, ,52 69,98 839,77 15 ΛΓΟΣ (ΑΣΕΙ) 28% ΤΧΗΣ ,48 624, ,60 54,78 657,41 16 ΛΓΟΣ (ΣΜΥ) 44% ΤΧΗΣ ,04 702, ,80 61,63 739,58 17 ΥΠΛΓΟΣ (ΑΣΕΙ) 20% ΛΓΟΣ ,20 559, ,20 48,77 585,22 18 ΥΠΛΓΟΣ (ΣΜΥ) 36% ΛΓΟΣ ,56 633, ,76 55,27 663,24 19 ΑΝΘΛΓΟΣ (ΑΣΕΙ) 12% ΥΠΛΓΟΣ ,88 483, ,52 43,50 522,01 20 ΑΝΘΛΓΟΣ (ΣΜΥ) 28% ΥΠΛΓΟΣ ,72 552, ,88 49,72 596,58 21 ΑΝΘΣΤΗΣ (ΣΜΥ) 40% ΛΓΟΣ ,20 579, ,40 56,90 682,75 22 ΑΝΘΣΤΗΣ (ΣΜΥ) 32% ΥΠΛΓΟΣ ,16 546, ,72 51,27 615,23 23 ΑΝΘΣΤΗΣ (ΕΠΥ - ΕΜΘ) 36% ΑΝΘΛΓΟΣ ,68 563, ,64 48,91 586,87 24 ΑΛΧΙΑΣ (ΣΜΥ) 32% ΑΝΘΛΓΟΣ ,52 529, ,68 47,47 569,61 25 ΑΛΧΙΑΣ (ΕΠΥ -ΕΜΘ) 28% ΑΝΘΣΤΗΣ ,08 513, ,64 44,19 530,23 26 ΕΠΧΙΑΣ 28% ΑΝΘΣΤΗΣ ,00 491, ,64 44,19 530,23 27 ΕΠΧΙΑΣ 16% ΑΛΧΙΑΣ ,00 445, ,76 38,79 465,48 28 ΛΧΙΑΣ 16% ΑΛΧΙΑΣ ,28 380, ,76 38,79 465,48 29 ΛΧΙΑΣ 8% ΕΠΧΙΑ ,64 354, ,00 34,56 414,72 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (Ερμηνεία παραπάνω πίνακα) Παράδειγμα: ΥΠΛΓΟΣ με ποσοστό 20% ΕΧΥ (δηλαδή με 9 χρόνια υπηρεσίας) λαμβάνει Μισθολογικό Βαθμό ΛΓΟΥ. Για την αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας 1 έτους ως μετοχικής στο ΜΤΣ, στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής οφείλει να καταβάλει το ποσό 559,30, ενώ στη περίπτωση των 12 μηνιαίων δόσεων θα κλειθεί να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 48,77, δηλαδή το ποσό των 585,22 ετησίως. Υπτγος Μιχαήλ Σιδηρόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν. 2913/2001 ( ), ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΜ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΧΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ ΒΜ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΧΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ι" ΣΤΗ Φ.951.1/27/669566/Σ.2003 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ 13 Απρ 2009 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν. 2913/2001 ( ), ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΚΟΕΜΣ) Α/Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΧΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ) ΒΜ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΧΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ ΒΜ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΧΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 1 ΤΧΗΣ (ΑΣΕΙ) 52% ΣΧΗΣ ,40 195, ,40 19,68 236,21 2 ΤΧΗΣ (ΑΣΕΙ) 36% ΑΝΧΗΣ ,20 174, ,36 15,65 187,84 3 ΤΧΗΣ (ΣΜΥ) 56% ΣΧΗΣ ,20 200, ,20 20,20 242,42 4 ΤΧΗΣ (ΣΜΥ) 52% ΑΝΧΗΣ ,40 195, ,52 17,50 209,94 5 ΛΓΟΣ (ΑΣΕΙ) 28% ΤΧΗΣ ,48 156, ,60 13,70 164,35 6 ΛΓΟΣ (ΣΜΥ) 44% ΤΧΗΣ ,04 175, ,80 15,41 184,90 7 ΥΠΛΓΟΣ (ΑΣΕΙ) 20% ΛΓΟΣ ,20 139, ,20 12,19 146,30 8 ΥΠΛΓΟΣ (ΣΜΥ) 44% ΤΧΗΣ ,24 167, ,80 15,41 184,90 9 ΥΠΛΓΟΣ (ΣΜΥ) 36% ΛΓΟΣ ,56 158, ,76 13,82 165,81 10 ΑΝΘΛΓΟΣ (ΑΣΕΙ) 12% ΥΠΛΓΟΣ ,88 120, ,52 10,88 130,50 11 ΑΝΘΛΓΟΣ (ΣΜΥ) 28% ΥΠΛΓΟΣ ,72 138, ,88 12,43 149,15 12 ΑΝΘΣΤΗΣ (ΣΜΥ) 40% ΛΓΟΣ ,20 144, ,40 14,22 170,69 13 ΑΝΘΣΤΗΣ (ΣΜΥ) 32% ΥΠΛΓΟΣ ,16 136, ,72 12,82 153,81 14 ΑΝΘΣΤΗΣ (ΕΠΥ - ΕΜΘ) 36% ΑΝΘΛΓΟΣ ,68 140, ,64 12,23 146,72 15 ΑΛΧΙΑΣ (ΣΜΥ) 40% ΥΠΛΓΟΣ ,40 140, ,40 13,59 163,13 16 ΑΛΧΙΑΣ (ΣΜΥ) 32% ΑΝΘΛΓΟΣ ,52 132, ,68 11,87 142,40 17 ΑΛΧΙΑΣ (ΕΠΥ -ΕΜΘ) 28% ΑΝΘΣΤΗΣ ,08 128, ,64 11,05 132,56 18 ΕΠΧΙΑΣ 28% ΑΝΘΣΤΗΣ ,00 122, ,64 11,05 132,56 19 ΕΠΧΙΑΣ 16% ΑΛΧΙΑΣ ,00 111, ,76 9,70 116,37 20 ΛΧΙΑΣ 16% ΑΛΧΙΑΣ ,28 95, ,76 9,70 116,37 21 ΛΧΙΑΣ 8% ΕΠΧΙΑ ,64 88, ,00 8,64 103,68 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (Ερμηνεία παραπάνω πίνακα) Παράδειγμα: ΥΠΛΓΟΣ με ποσοστό 20% ΕΧΥ (δηλαδή με 9 χρόνια υπηρεσίας) λαμβάνει Μισθολογικό Βαθμό ΛΓΟΥ. Για την αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας 1 έτους ως μετοχικής στο ΕΚΟΕΜΣ, στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής οφείλει να καταβάλει το ποσό 139,82, ενώ στη περίπτωση των 12 μηνιαίων δόσεων θα κλειθεί να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 12,19, δηλαδή το ποσό των 146,30 ετησίως. Υπτγος Μιχαήλ Σιδηρόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΙΑ" ΣΤΗ Φ.951.1/27/669566/Σ.2003 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ 13 Απρ 2009 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΑΞΚΩΝ - ΥΠΞΚΩΝ), ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ). Α/Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΧΥ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 1 ΑΝΘΛΓΟΣ (0 ΕΩΣ 1 ΕΤΟΥΣ) 8% ΑΝΘΛΓΟΣ , , ,92 38,84 466,04 2 ΑΝΘΛΓΟΣ (1 ΕΩΣ 2 ΕΤΩΝ) 12% ΑΝΘΛΓΟΣ , ,88 40,28 483,30 ΑΝΘΛΓΟΣ (2 ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ) 12% ΥΠΛΓΟΣ , ,52 43,50 522,01 3 ΑΝΘΛΓΟΣ (3 ΕΩΣ 4 ΕΤΩΝ) 16% ΥΠΛΓΟΣ , ,36 45,05 540,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 4 ΕΤΩΝ ,01 5 ΛΧΙΑΣ (0 ΕΩΣ1 ΕΤΟΥΣ) 4% ΛΧΙΑΣ ,32 681, ,32 28,41 340,95 6 ΛΧΙΑΣ (1 ΕΩΣ 2 ΕΤΩΝ) 8% ΕΠΧΙΑΣ , ,00 34,56 414,72 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 2 ΕΤΩΝ ,67 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (Ερμηνεία παραπάνω πίνακα) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΜ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΧΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (4 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΚΩΝ & 2 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΞΚΩΝ) ΒΜ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΧΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ Παράδειγμα: ΑΝΘΛΓΟΣ για την αναγνώριση της συντάξιμης υπηρεσίας των 4 ετών σε Σχολή Αξκων στο ΜΤΣ, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 1.864,17 και σε περίπτωση δόσεων οφείλει να καταβάλει 466,04 τον 1ο χρόνο + 483,30 τον 2ο χρόνο + 522,01 τον 3ο χρόνο + 540,65 τον 4ο χρόνο (συνολικά 2.012,01 ). ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΟΣΕΩΝ Υπτγος Μιχαήλ Σιδηρόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΙΒ" ΣΤΗ Φ.951.1/27/669566/Σ.2003 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ 13 Απρ 2009 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΑΞΚΩΝ - ΥΠΞΚΩΝ), ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΚΟΕΜΣ) (ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ) Α/Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΧΥ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΞΚΩΝ) ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 1 ΑΝΘΛΓΟΣ (0 ΕΩΣ 1 ΕΤΟΥΣ) 8% ΑΝΘΛΓΟΣ ,92 466, ,92 9,71 116,51 2 ΑΝΘΛΓΟΣ (1 ΕΩΣ 2 ΕΤΩΝ) 12% ΑΝΘΛΓΟΣ , ,88 10,07 120,83 ΑΝΘΛΓΟΣ (2 ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ) 12% ΥΠΛΓΟΣ , ,52 10,88 130,50 3 ΑΝΘΛΓΟΣ (3 ΕΩΣ 4 ΕΤΩΝ) 16% ΥΠΛΓΟΣ , ,36 11,26 135,16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 4 ΕΤΩΝ ,00 5 ΛΧΙΑΣ (0 ΕΩΣ1 ΕΤΟΥΣ) 4% ΛΧΙΑΣ ,32 170, ,32 7,10 85,24 6 ΛΧΙΑΣ (1 ΕΩΣ 2 ΕΤΩΝ) 8% ΕΠΧΙΑΣ , ,00 8,64 103,68 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 2 ΕΤΩΝ ,92 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (Ερμηνεία παραπάνω πίνακα) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΜ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΕΧΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (4 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΚΩΝ Παράδειγμα: ΑΝΘΛΓΟΣ για την αναγνώριση της συντάξιμης υπηρεσίας των 4 ετών σε Σχολή Αξκων στο ΕΚΟΕΜΣ, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 466,04 και σε περίπτωση δόσεων οφείλει να καταβάλει 116,51 τον 1ο χρόνο + 120,83 τον 2ο χρόνο + 130,50 τον 3ο χρόνο + 135,16 τον 4ο χρόνο (συνολικά 503 ). & 2 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΒΜ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΧΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΟΣΕΩΝ Υπτγος Μιχαήλ Σιδηρόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Φ.951.1/36/492461 Σ. 1401 Αθήνα, 8 Μαρ 2007 ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ) ΣΧΕΤ: α. Φ. 951.1/101/64/Σ. 2819/ Μαϊ 2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 783) β. Φ. 951.1/132/8839/Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ ΠΡΟΣ: ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Τηλέφ. 210-6552403 Φ.951.1/49/6897 ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ.Οικ. Σ. 2385 ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ Αθήνα, 21 Μαρ 2011 ΓΕΣ/ΕΓ-Δνσεις ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ-1ο-2ο-3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης).

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης). ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΚΤΣ ΚΤΕΘ Μονάδες με ΑΔΧ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΝΠΔΔ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΣΧΟ, ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Υπουργείο Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης).

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης). ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΚΤΣ ΚΤΕΘ Μονάδες με ΑΔΧ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΝΠΔΔ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΣΧΟ, ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Υπουργείο Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του Ν.4024/2011 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ΔΜΠ/1β (20 αντιγρ.) Τηλ. (Εσωτ.):2347 Φ.400/3/782561 Σ.160 Αθήνα, 26 Οκτ 2006 ΘΕΜΑ: Αποστρατείες Στελεχών ΣΧΕΤ: α. ΝΔΑ 18/1984/ΓΕΕΘΑ/4 η ΜΕΟ/ΔΜ3.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού

Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ ΙΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4γ Τηλ. (εξωτ.) 210-6552343 ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ ΟΙ/4γ Φ.846/49/860258 ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ Σ.6876 Αθήνα, 22 Σεπ 2014 Συνηµµένα: Ένα (1) αρχείο ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 31 Δεκ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ Ο συνολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 26 Μαΐου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ) Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία αύξηση, ενδεικτικά από 1 Μαΐου 2014, στο ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (αυτό που κατατίθεται στην

Μηνιαία αύξηση, ενδεικτικά από 1 Μαΐου 2014, στο ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (αυτό που κατατίθεται στην Σε αναμονή της καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ και αν επαληθευτεί η δημοσιογραφική διαρροή για επαναφορά μισθών και επιδομάτων που ίσχυαν με την 31-7-2012, συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

http://greekfirefighters.zago.gr

http://greekfirefighters.zago.gr http://greekfirefighters.zago.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γενικό Επιτελείο Στρατού νση Οικονοµικού Γραφείο 4γ

Προς Γενικό Επιτελείο Στρατού νση Οικονοµικού Γραφείο 4γ Αίτηση Βαθµός :. Όπλο ή Σώµα :.. Α.Μ. :.. Επώνυµο :.. Ονοµα :.. Ονοµα Πατέρα : Α.Μ.Κ.Α.:. νση Κατοικίας: Προς Γενικό Επιτελείο Στρατού νση Οικονοµικού Γραφείο 4γ Ύστερα από την αποστρατεία µου µε το από.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ -ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΙΟΥΛΙΟ σε ΙΟΥΛ ΣΕ ΝΟΕ ΜΕ ΙΟΥΛ ΙΟΥΛΙΟ (ΧΩΡΙΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΑΓΑΜΟΣ 60% 5,555.27 4,434.80-1,120.47-20.1695% 5,009.37 574.57 51.2794%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΝΒΦ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το.. Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... ΕΠΩΝΥΜΟ :... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ :...

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΝΒΦ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το.. Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... ΕΠΩΝΥΜΟ :... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ :... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το.. Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ :...... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... Τ.Κ. :...... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4 α Φ. 840/6/ Σ. 703 ΚΟΙΝ.: Αθήνα, 7 Φεβ 2006

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4 α Φ. 840/6/ Σ. 703 ΚΟΙΝ.: Αθήνα, 7 Φεβ 2006 ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4 α Φ. 840/6/548467 Σ. 703 ΚΟΙΝ.: Αθήνα, 7 Φεβ 2006 ΘΕΜΑ: Χρηµατικές Παροχές ΣΧΕΤ: Πα 8-9/1997/ΓΕΣ/ ΟΙ 1. Σκοπός της παρούσας είναι η ενηµέρωση των στρατιωτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ, ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΣΧΟ ΚΤΣ ΚΤΕΘ,ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Μονάδες με ΑΔΧ, ΝΠΔΔ/ΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΠΗ-54 ΣΧΕΔΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΡΠΗ-54 ΣΧΕΔΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 30 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Π Ρ Ο Σ ΕΠΩΝΥΜΟ:.. Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/28/322787

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΤΑΜΕΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΑΜΕΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΤΣ ΜΤΝ ΜΤΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΛΟΑΣ ΕΛΟΑΝ ΕΛΟΑΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΟΕΜΣ ΕΚΟΕΜΝ ΕΚΟΕΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΞ/ΝΣΗ - ΒΙΩΣ/ΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: ΜΤΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ Ε.Δ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υπλγος (Ο) Ηλίας Νατσιούλας 3/12/2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Παιδιών Υπόδειγμα Νο 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Το Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ... Τμήμα Εσόδων Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου απεργίας

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου απεργίας Υπόδειγμα Νο 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Τμήμα Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να αναγνωρίσετε ως συντάξιμο στον κλάδο κύριας Σύνταξης τον εκτός Υπηρεσίας...

Παρακαλώ να αναγνωρίσετε ως συντάξιμο στον κλάδο κύριας Σύνταξης τον εκτός Υπηρεσίας... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... Τ ο... Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (Υποκ/μα στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η υπηρεσία επανόδου) Τμήμα Εσόδων ΟΑΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Για την εξέταση από τον ΟΑΕΔ της συνδρομής ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων καταβολής του βοηθήματος στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ απαιτείται η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης Αθήνα, 25/2/2014 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ24/1/306380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαριλ. Τρικούπη 18Α ΤΚ 10679, Αθήνα Τηλ. 210-3633797 ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Η ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ : Έξοδα Κηδείας Βοήθημα Θανάτου Τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012

ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012 ΑΔΑ: Β42Χ4691Ω3-ΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 5/11/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/192/727296 Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η. Διευκρινήσεις - παραδείγματα για την αναγνώριση ως συντάξιμα έτη σπουδών, στρατιωτική θητεία και μάχιμη 5ετία

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η. Διευκρινήσεις - παραδείγματα για την αναγνώριση ως συντάξιμα έτη σπουδών, στρατιωτική θητεία και μάχιμη 5ετία Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Διευκρινήσεις - παραδείγματα για την αναγνώριση ως συντάξιμα έτη σπουδών, στρατιωτική θητεία και μάχιμη 5ετία Δεκέμβριος 2016 1 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 20 Φεβ. 2017 ΘΕΜΑ: Χορηγίες της «Τράπεζας Πειραιώς» Και Βοηθήματα του Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.»

«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στο Διακανονισμό της παρ. 1α του άρθρου 3 του Ν.4087/2012 (ΦΕΚ 196 Α / )

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στο Διακανονισμό της παρ. 1α του άρθρου 3 του Ν.4087/2012 (ΦΕΚ 196 Α / ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στο Διακανονισμό της παρ. 1α του άρθρου 3 του Ν.4087/2012 (ΦΕΚ 196 Α /16-10-2012) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ... ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ INTERAMERICAN ΤΕΑ INTERAMERICAN - ΝΠΙΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ INTERAMERICAN ΤΕΑ INTERAMERICAN - ΝΠΙΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ INTERAMERICAN ΤΕΑ INTERAMERICAN - ΝΠΙΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Συμπληρώνεται από το Ταμείο Α.Μ. ΤΕΑ INTERAMERICAN Εγκρίνεται Ημερομηνία Έγκρισης ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΑΘΗΝΑ, 10/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/54/ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Yπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Yπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/46/368778

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΙΙ74691Ω3-5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 22/12/10 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/16/125992 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας Αρ. Πρωτ. 122/2016 κ. Πάνο Καμμένο Αθήνα, 11 Απρ 2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας Αρ. Πρωτ. 122/2016 κ. Πάνο Καμμένο Αθήνα, 11 Απρ 2016 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4354/2015 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. Εισηγητής: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Ν. 4354/2015 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. Εισηγητής: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ν. 4354/2015 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Εισηγητής: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Νέο μισθολόγιο Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 7) + Δημοτικές Επιχειρήσεις Μισθολογικά κλιμάκια (άρθρο 9) Αποσύνδεση μισθού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π τα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Φεβρουάριος 2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Φεβρουάριος 2016) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Φεβρουάριος 2016) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 17 Φεβ. 2016 ΘΕΜΑ: Χορηγίες της «Τράπεζας Πειραιώς» Και Βοηθήματα του Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη». ΓΕΝΙΚΑ Ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Νο. 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 3.2.95/Α.Ζ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αρ. Πρωτ.: 1022210/333/Α0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 /11/2014 Αρ. Φακέλου: Β/7 Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829

Αθήνα, 7 /11/2014 Αρ. Φακέλου: Β/7 Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 Αθήνα, 7 /11/2014 Αρ. Φακέλου: Β/7 Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ4691ΩΓ-3ΜΡ. Στοιχεία Υπευθύνου: .../.../20... Αριθμ. Πρωτ..

ΑΔΑ: Β43Φ4691ΩΓ-3ΜΡ. Στοιχεία Υπευθύνου: .../.../20... Αριθμ. Πρωτ.. .../..../20... Αριθμ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.4087/2012 (ΦΕΚ 196/ τα / 16-10-2012) Στοιχεία Επιχείρησης: ΠΡΟΣ Επωνυμία... Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.......

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ.400/113/217291 Σ. 7291 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Προκήρυξη για την Μετάταξη Εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-4-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ2/67/93170 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ 2010 Πλοίαρχος (Ο) Ι.Αντωνιάδης Π.Ν. 1 Α. UΑΠΟΔΟΧΕΣ 1. Οι αποδοχές του στρατιωτικού προσωπικού διακρίνονται από τις αντίστοιχες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/6/310117

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού

Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού! ΣΚΟΠΟΣ : Παροχή στα παιδιά των µετόχων και µερισµατούχων του Ταµείου, εφάπαξ βοηθήµατος για τη δηµιουργία ή την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ : «Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011».

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ : «Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 05/10/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/298/78740 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.3996/2011, ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ι. ΕΝΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Α.Φ.Μ. :.. Α.Μ.Κ.Α. :... ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..... (Υποκ/μα τόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/08/2004 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Ειδοποιούνται οι συνάδελφοι, μέλη και μη μέλη της ΕΣΗΕΑ, ότι στις 12 Αυγούστου 2004, λήγει η εξάμηνη προθεσμία που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Α Ι Τ Η Σ Η Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ειδικών Δυνάµεων, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνδέσµων Αποστράτων Αξιωµατικών ΣΣΕ, της Λέσχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Αποδέκτες Πίνακα «B9» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΤΕΣΑΦ - ΕΛ ΥΚΟ-3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β Ταχ. Διεύθυνση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ. ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α..

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.. ΘΕΜΑ : Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. των δικηγόρων, νομικών ή δικαστικών συμβούλων, που παρέχουν ή παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ., σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ) -Αποδοχές -Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ4691ΩΓ-5ΣΥ. Αθήνα 21/3/2014. Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/60 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ4691ΩΓ-5ΣΥ. Αθήνα 21/3/2014. Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/60 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα 21/3/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 102 41 Αθήνα Αριθ. τηλ. : 210 52 15 254 FAX : 210 52 23 228 E

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣTO ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.) Νόµιµα αναγνωρισµένο σωµατείο µε την υπ αριθµ. 361/2012 διαταγή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, καταχωρηµένο στα βιβλία σωµατείων του αυτού δικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Β Σώματος Στρατού 30 Τηλεφ. 211-1048215-216

ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Β Σώματος Στρατού 30 Τηλεφ. 211-1048215-216 ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Σχη (ΤΧ) ε.α ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Β Σώματος Στρατού 30 Τηλεφ. 211-1048215-216 ΤΚ 413 34, Λάρισα Φ.900/75/21153 ΚΟΙΝ: -ΒΥ/ΓΕΣ Σ.3436 -ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ Αθήνα, 12 Νοε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ: 142036/0092 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ4691ΩΓ-Υ1Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 / 9 / Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ99/ 588 Αριθ. 58. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α`

ΑΔΑ: Β4ΘΟ4691ΩΓ-Υ1Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 / 9 / Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ99/ 588 Αριθ. 58. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α` ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθμιση».

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθμιση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς, 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθμιση». ΣΧΕΤ.:1. Ν. 4152/2013 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου) 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 16/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω2-2ΗΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/

ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω2-2ΗΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/08-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ/νση Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Β1( ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/4 γ Τηλεφ.: 3233 Φ.400/31/412204

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι Κατηγορίας Β Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19/04/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/93/28856 Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)»

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/72/31097 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα