Προοίµιο γνώµης της ΕΕΤΤ επί σχεδίου νόµου περί ΜΜΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προοίµιο γνώµης της ΕΕΤΤ επί σχεδίου νόµου περί ΜΜΕ"

Transcript

1 Προοίµιο γνώµης της ΕΕΤΤ επί σχεδίου νόµου περί ΜΜΕ Η φιλοσοφία που διαπνέει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου για την αδειοδότηση των ΜΜΕ υπακούει στην ανάγκη να τακτοποιηθεί µια χαοτική κατάσταση αρρυθµίας που χαρακτηρίζει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο κατά την υπερδεκαπενταετή πλέον περίοδο λειτουργίας στην Ελλάδα ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών. Μια τέτοιας στόχευσης νοµοθετική πρωτοβουλία είναι οπωσδήποτε επαινετή και καλύπτει ένα ρυθµιστικό έλλειµµα που είχε προφανείς παρενέργειες. Ενόψει, όµως, του γεγονότος ότι, σύµφωνα µε την Κοινοτική νοµοθεσία, µέχρι το 2012 (εντός εξαετίας δηλαδή) θα πρέπει να έχουµε ως χώρα µεταβεί τεχνολογικά στο καθεστώς της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και δεν θα επιτρέπεται στο εξής η εκποµπή αναλογικού τηλεοπτικού σήµατος, δηµιουργείται η αίσθηση ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου ρίχνει το ρυθµιστικό του βάρος στο οσονούπω απερχόµενο παρελθόν, υποτιµώντας το ορµητικά ερχόµενο (θεσµικά και τεχνολογικά) µέλλον. Αποτελεί δίδαγµα της κοινής πείρας ότι, υπό τις καλύτερες των προϋποθέσεων και µε δεδοµένη την εµπειρία από τις παρελθούσες απόπειρες αδειοδότησης, ακόµα και αν καταστεί εφικτό να χορηγηθούν οι αναλογικές άδειες ραδιοτηλεόρασης πριν από το 2012, η διάρκεια ισχύος τους εκ των πραγµάτων θα είναι σύντοµη. Θα ευρεθούµε, κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, ενώπιον του φαινοµένου να αδειοδοτούµε την αναλογική ραδιοτηλεόραση την εποχή που οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής οικογένειας θα έχουν πλέον περάσει στην ψηφιακή εποχή και θα έχουµε ως χώρα παραβεί την υποχρέωσή µας να προσαρµοστούµε στο νέο τεχνολογικό και θεσµικό περιβάλλον. Στην παραπάνω διαπίστωση θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι η συµβατική συσκευή της τηλεόρασης δεν αποτελεί πλέον το µόνο µέσο λήψης τηλεοπτικού προγράµµατος. Σήµερα σε µικρή έκταση, αλλά στο εγγύτατο µέλλον σε πλήρη έκταση, ο πολίτης µπορεί και θα µπορεί να παρακολουθεί τηλεοπτικά προγράµµατα είτε µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών είτε µέσω κινητών τηλεφώνων (µε χρήση των τεχνολογικών δυνατοτήτων του Internet, των ασύρµατων δικτύων και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 3 ης γενιάς). Για το λόγο αυτό φρονούµε ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου θα πρέπει να εστιάσει το ρυθµιστικό του ενδιαφέρον περισσότερο προς το θεσµικό και τεχνολογικό µέλλον, όπως σε αδρές γραµµές διαγράφηκε ανωτέρω. Οι προτάσεις µας αυτές αποτυπώνονται συνοπτικά στην επόµενη σελίδα και αναλύονται λεπτοµερέστερα στην συνέχεια.

2 Προτάσεις ΕΕΤΤ για το νόµο περί ΜΜΕ 1. Έµφαση στο µέλλον και όχι στο παρελθόν: a. Στο νοµοσχέδιο πρέπει να δοθεί πολύ µεγαλύτερη έµφαση στην µετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο παρά στην αναλογική του παρελθόντος. b. Να µπει στόχος µετάβασης στη ψηφιακή ευρυεκποµπή πριν το Σύγκληση µέσων: Σήµερα το οπτικο-ακουστικό περιεχόµενο µεταδίδεται µέσω διαφόρων ψηφιακών πλατφόρµων και δικτύων (διαδίκτυο, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ασύρµατα δίκτυα WiMAX, δορυφόροι, κλπ) εποµένως το υπό διαµόρφωση νοµοσχέδιο θα πρέπει να επιχειρεί µια συνολικότερη ρύθµιση. 3. ίκτυο έναντι περιεχοµένου: Θα πρέπει να γίνει διαφορετικός χειρισµός του δικτύου από το περιεχόµενο. Αρµόδια Αρχή για το δίκτυο (χρήση συχνοτήτων, κεραίες, ποµποί, κλπ) είναι η ΕΕΤΤ. Αρµόδια Αρχή για το περιεχόµενο είναι το ΕΣΡ. Κάθε πάροχος περιεχοµένου θα πρέπει να µπορεί να επιλέξει το καταλληλότερο για αυτόν µέσο µετάδοσης. 4. Αδειοδότηση αναλογικών; Όσο περνάει ο καιρός, η σηµασίας της αναλογικής τηλεόρασης φθίνει. Η πράξη έχει δείξει ότι κατά πάσα πιθανότητα η αδειοδότηση των αναλογικών τηλεοπτικών δικτύων θα καθυστερήσει µε αποτέλεσµα να µας προλάβει η επιβολή µεταγωγής στην ψηφιακή. 5. Μητρώο συχνοτήτων και χωροταξία κεραιών: Να διαµορφωθεί Εθνικό Μητρώο Εκχωρηθέντων ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων µε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και να σχεδιαστεί χωροταξία κεραιών. 6. οκιµαστικές εκποµπές: Οι δοκιµαστικές ψηφιακές εκποµπές να γίνουν µετά από κατάλληλο σχεδιασµό και εναρµόνιση του φάσµατος και των τεχνικών χαρακτηριστικών εκποµπής και να προσδιοριστεί ρητώς και σαφώς ποιοι και υπό ποίες συνθήκες θα επιτρέπεται να εκπέµπουν. 7. Απελευθερωµένο φάσµα: Να γίνει πρόβλεψη για την ορθή διαχείριση του φάσµατος που θα απελευθερωθεί. 8. Τέλη χρήσης φάσµατος: Να προβλεφθούν τέλη χρήσης Φάσµατος και να µελετηθεί η πιθανή αγοραπωλησία / επινοικίαση φάσµατος µεταξύ των παρόχων δικτύου. 9. Μετάβαση: Ποιος θα µελετήσει τη διαδικασία µετάβασης στην ψηφιακή ευρυεκποµπή; Υπενθυµίζεται ότι τα δίκτυα ευρυεκποµπής αποτελούν ξεχωριστή αγορά και απαιτείται (από το Κοινοτικό ίκαιο) «ανάλυση αγοράς» και καθορισµός υποχρεώσεων του «Καθολικού Παρόχου» (όπως έγινε µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). 10. Η ΕΕΤΤ µπορεί να βοηθήσει στα κάτωθι: Στη διαµόρφωση σύγχρονου και ευέλικτου ρυθµιστικού πλαισίου Να αναλάβει την αρµοδιότητα για την αδειοδότηση των παρόχων ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών δικτύων και τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων των παρόχων δικτύου (όπως γίνεται και για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) Να συνεχίσει να έχει την εποπτεία του φάσµατος Να παράσχει την τεχνογνωσία της στην διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για το αναλογικό ραδιόφωνο και την αναλογική τηλεόραση Να διαµορφώσει Εθνικό Μητρώο Εκχωρηθέντων ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων µε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά Να συµβάλει στην σχεδίαση χωροταξίας κεραιών 2

3 Προτάσεις ΕΕΤΤ για τον νέο νόµο για τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης Στα πλαίσια του διαλόγου που έχει ξεκινήσει για τη ρύθµιση του τοπίου των ΜΜΕ η βασική θέση της ΕΕΤΤ είναι ότι η διάρθρωση του νέου νόµου θα πρέπει να έχει ως γνώµονα την άµεση προσαρµογή στην έλευση της ψηφιακής εποχής ώστε να διαµορφωθεί τόσο από τεχνικής όσο και από νοµικής πλευράς ένα περιβάλλον που θα ευνοήσει και θα επιταχύνει την ανάπτυξη στην Ελλάδα των ψηφιακών ηλεκτρονικών δικτύων ευρυεκποµπής. Στην καινούργια ψηφιακή εποχή ο όρος ευρυεκποµπή (broadcasting) πρέπει να γίνεται αντιληπτός στην γενική του έννοια ως µεταφορά περιεχοµένου από ένα σηµείο παραγωγής σε πολλαπλούς δέκτες ανεξάρτητα από το µέσο που χρησιµοποιείται για την µετάδοση του σήµατος. Υπό αυτή την έννοια είναι προφανές ότι ο νέος νόµος θα πρέπει να επιχειρεί την ρύθµιση του γενικότερου πεδίου της µετάδοσης περιεχοµένου µέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αντικείµενο προφανώς πολύ ευρύτερο από την κλασσική αντίληψη για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Ακολούθως παρατίθενται πιο εξειδικευµένες οι προτάσεις της ΕΕΤΤ όπως αυτές διαµορφώθηκαν δυνάµει και της εµπειρίας που διαθέτει η ανωτέρω ως αρµόδια αρχή για θέµατα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ιαχωρισµός «Παρόχου Περιεχοµένου» από τον «Πάροχο ικτύου» Είναι προφανές ότι µε τις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες η ευρυεκποµπή περιεχοµένου µπορεί να πραγµατοποιηθεί από ένα πλήθος διαφορετικών δικτύων (Ιντερνετ, δορυφόροι, δίκτυα σταθερής ασύρµατης πρόσβασης, δίκτυα κινητών υπηρεσιών) εκτός των κλασσικών δικτύων του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Καθώς οι διαθέσιµες επιλογές για µετάδοση περιεχοµένου είναι πιθανόν να διευρυνθούν περαιτέρω στο µέλλον θεωρούµε ότι είναι αναγκαίο να εισαχθεί ο διαχωρισµός του παρόχου περιεχοµένου από τον πάροχο δικτύου. Έτσι ο εκάστοτε πάροχος περιεχοµένου δύναται να επιλέγει το καταλληλότερο για αυτόν δίκτυο ή/και τεχνολογία µετάδοσης Η διάκριση αυτή είναι απολύτως συµβατή µε το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, διευρύνει τις δυνατότητες των παρόχων περιεχοµένου για πρόσβαση στους καταναλωτές, ανοίγει µία νέα αγορά στους παρόχους δικτύου και τελικά αναµένεται να πολλαπλασιάσει τις επιλογές των καταναλωτών ως προς τον τρόπο και τα µέσα που θα έχουν πρόσβαση στο επιθυµητό περιεχόµενο. Με την εισαγωγή της ανωτέρω διάκρισης προτείνεται να ορισθεί ως αρµόδιος φορέας για τα θέµατα του περιεχοµένου το ΕΣΡ ενώ για όλα τα θέµατα δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ενσύρµατων και ασύρµατων) ανεξάρτητα αν µεταφέρουν περιεχόµενο ή όχι η ΕΕΤΤ. Συνεπεία του διαχωρισµού αυτού, το ΕΣΡ θα επιλαµβάνεται όλων των θεµάτων που σχετίζονται µε την τήρηση των υποχρεώσεων των παρόχων περιεχοµένου, ενώ η ΕΕΤΤ µε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την άδεια δικτύου την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων και την ορθή τήρηση των όρων της άδειας δικτύου / εκποµπής. Έτσι θα διαµορφωθεί ένα οµοιόµορφο τοπίο στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανεξάρτητα µε το τι µεταφέρουν 1. 1 Σηµειώνεται ότι η ΕΕΤΤ είναι ήδη αρµόδια για τα θέµατα δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε την εξαίρεση της αναλογικής και ψηφιακής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης 3

4 Επίσης προτείνεται η ΕΕΤΤ η οποία θα είναι αρµόδια για την αδειοδότηση των δικτύων να ορισθεί και ως αρµόδιος φορέας α) για την ανάλυση της αγοράς «Υπηρεσίες µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και δίκτυα διανοµής ραδιοτηλεοπτικού περιεχοµένου σε τελικούς χρήστες», όπως αυτή ορίζεται µε το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και β) για την επιβολή υποχρεώσεων για την «µεταφορά σήµατος» (οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της οδηγίας Καθολικής Υπηρεσίας). Το τοπίο αυτό θα προσοµοιάζει µε αυτό που ισχύει σήµερα στις δορυφορικές εκποµπές όπου ο πάροχος του δορυφορικού δικτύου είναι σαφώς διακριτός από τον πάροχο περιεχοµένου που ενοικιάζει χωρητικότητα του δικτύου για να µεταφέρει περιεχόµενο (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράµµατα) στους καταναλωτές σε ελεύθερη ή συνδροµητική βάση. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος περιεχοµένου δύναται να είναι ίδιος µε τον πάροχο δικτύου εφόσον πληρούνται και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Χρέωση χρήσης του φάσµατος Ακολουθώντας την παραπάνω προσέγγιση στις περιπτώσεις που απαιτείται για την ευρυεκποµπή η χρήση σπάνιων πόρων -όπως είναι το φάσµα- προτείνεται το εν λόγω να καταλήγει στον πάροχο δικτύου που αποδίδει σε αυτό την µέγιστη αξία όπως θα προκύπτει από τη διενεργούµενη διαγωνιστική διαδικασία στην οποία θα προβλέπεται ρητώς οικονοµικό τίµηµα. Η προβλεπόµενη διαδικασία θα είναι ή ίδια που προβλέπεται και στον νέο Νόµο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Αναλογική ραδιοφωνία και τηλεόραση Στο παράρτηµα Α του παρόντος περιλαµβάνονται οι προτάσεις της ΕΕΤΤ για την αναλογική ραδιοφωνία και τηλεόραση όπως αυτές διαµορφώνονται στα πλαίσια του ιδιαίτερου υφιστάµενου πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούν σήµερα. Ψηφιακή τηλεόραση Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι υποχρεωτική η µετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση µέχρι το Ήδη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχει προχωρήσει η ανάπτυξη επίγειων ψηφιακών τηλεοπτικών δικτύων και η προσφορά των αντίστοιχων υπηρεσιών. Η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση θα εκπέµψει για την Ευρώπη µε την τεχνολογία DVB-T για οικιακούς δέκτες µε εξωτερικές ή εσωτερικές κεραίες και µε την τεχνολογία DVB-H για κινητούς φορητούς δέκτες µεγέθους παλάµης στις ζώνες συχνοτήτων οι οποίες επί του παρόντος καταλαµβάνονται από την αναλογική τηλεόραση. Είναι συνεπώς εξαιρετικά σηµαντικό να περιληφθούν διατάξεις στον νόµο για την οµαλότερη δυνατή µετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεοπτική εκποµπή καθώς µάλιστα είµαστε αρκετά κοντά στο 2012 και πλήθος ευρωπαϊκών χωρών αναµένεται να παύσουν τις αναλογικές εκποµπές πολύ νωρίτερα από την ηµεροµηνία αυτή. Η µετάβαση αυτή αναµένεται να ακολουθήσει τρία βασικά στάδια εξέλιξης τα οποία απαιτείται να προβλεφθούν µε τον νέο νόµο. 4

5 Στο πρώτο στάδιο απαιτείται να γίνει δοκιµαστική ψηφιακή εκποµπή που σκοπό θα έχει να δοκιµάσει το σύστηµα και τις παραµέτρους του ώστε να καταλήξει στην ενδεδειγµένη λύση για την ανάπτυξη της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Έτσι για το στάδιο αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί νοµοθετικά ποιος φορέας θα αναλάβει να πραγµατοποιήσει τις δοκιµαστικές εκποµπές, να προσδιορισθούν η κάλυψη και οι δίαυλοι που θα επιτραπούν για την χρήση αυτή, τα χρονικά όρια της περιόδου δοκιµαστικών εκποµπών και ποια αποτελέσµατα θα πρέπει να αναφέρει αυτή η περίοδος. Παράλληλα θα πρέπει να αποφασιστούν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου DVB-T (ίσως και του DVB-H) και να ορισθούν οι σχετικοί χάρτες συχνοτήτων και οι τυχόν υποχρεώσεις κάλυψης για όσους λάβουν άδεια παρόχου ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης. Το δεύτερο στάδιο της µετάβασης θα αποτελεί την περίοδο ταυτόχρονης εκποµπής αναλογικού και ψηφιακού σήµατος. Κατά την µεταβατική αυτή περίοδο θα πρέπει να απελευθερωθεί ικανός αριθµός διαύλων (π.χ. για να µεταφέρει πανελλαδικά τους εθνικής εµβέλειας τηλεοπτικούς σταθµούς απαιτούνται 2 µε 3 δίαυλοι πανελλαδικά για δίκτυα απλής συχνότητας SFN) ο οποίος και θα αποδοθεί στους παρόχους δικτύου µε διαγωνιστική διαδικασία. Η απελευθέρωση των διαύλων από τις αναλογικές εκποµπές πρέπει επίσης να έχει προβλεφθεί νοµοθετικά για συγκεκριµένη χρονική περίοδο η οποία σύµφωνα µε τα ισχύοντα θα πρέπει να προσδιορισθεί ενωρίτερα του Κατά την ενδιάµεση αυτή περίοδο θα πρέπει να προβλεφθεί το πλάνο της περαιτέρω προοδευτικής απελευθέρωσης διαύλων και η απόδοσή τους σε παρόχους δικτύου δίνοντας ίσως κίνητρα για την άµεση µετάβαση αναλογικών Τ/Σ στο ψηφιακό δίκτυο. Τέλος και µέχρι την λήξη αυτής της περιόδου (ένα ή δύο χρόνια πριν το 2012) θα πρέπει τα δίκτυα των παρόχων να έχουν αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις κάλυψης που τυχόν τους έχουν επιβληθεί. Στην ίδια αυτή περίοδο το κράτος θα πρέπει να αποφασίσει αν και µε ποιο τρόπο θα ενισχύσει αυτή την προσπάθεια, πριµοδοτώντας π.χ. τους παρόχους δικτύου, τους παρόχους περιεχοµένου ή και το τηλεοπτικό κοινό για την αγορά σχετικού εξοπλισµού. Τέλος κατά την περίοδο αυτή και καθώς θα απελευθερώνονται σταδιακά δίαυλοι από την αναλογική τηλεόραση βάση συγκεκριµένου πλάνου θα πρέπει να γίνει και η ανάπτυξη του ψηφιακού ραδιοφώνου όπως περιγράφεται πιο κάτω. Κατά το τρίτο στάδιο που θα ακολουθήσει και θα ολοκληρωθεί την καταληκτική ηµεροµηνία του 2012 θα πρέπει να τερµατίσουν την λειτουργία τους όλοι οι αναλογικοί Τ/Σ, να αποµακρυνθούν τα κεραιοσυστήµατα και οι σχετικοί οικίσκοι τους από τα κέντρα εκποµπής και να ολοκληρωθεί έτσι η µετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Η βασική αρχή του διαχωρισµού παρόχου περιεχοµένου από τον πάροχο δικτύου προτείνεται και για την περίπτωση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Με την ανωτέρω πρόταση και µε βάση τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού που θα διεξαχθεί από την ΕΕΤΤ θα αποδοθούν δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στους παρόχους δικτύου οι οποίοι και θα αναπτύξουν δίκτυα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Οι άδειες περιεχοµένου ψηφιακής τηλεόρασης θα χορηγούνται από το ΕΣΡ. Οι φορείς που θα λάβουν άδεια περιεχοµένου ψηφιακής τηλεόρασης θα πρέπει για την µετάδοση του σήµατος στον τελικό καταναλωτή είτε να λάβουν οι ίδιοι συχνότητες ψηφιακής ευρυεκποµπής ως πάροχοι 5

6 δικτύου από την ΕΕΤΤ είτε να συνεργασθούν µε φορείς που έχουν λάβει από την ΕΕΤΤ συχνότητες ψηφιακής ευρυεκποµπής. Ψηφιακό Ραδιόφωνο Το ψηφιακό ραδιόφωνο αναµένεται να εκπέµψει µε την τεχνολογία DAB στην Band IV ενώ το αναλογικό FM ραδιόφωνο θα παραµείνει στις συχνότητες ,7MHz. Η αδειοδότηση των αναλογικών ραδιοφωνικών σταθµών στην ζώνη των FM αν και είναι επιθυµητή για λόγους ρύθµισης του τοπίου δεν αποτελεί τεχνολογικά τουλάχιστον προαπαιτούµενο για την ανάπτυξη του ψηφιακού ραδιοφώνου. Μετά τον καθορισµό των διαύλων για την εκποµπή ψηφιακών ραδιοφώνων και αφού οι δίαυλοι αυτοί απελευθερωθούν από την αναλογική τηλεόραση, θα πρέπει µε τον προσφορότερο τρόπο να δοθούν προς χρήση σε παρόχους δικτύου. Οι πάροχοι ραδιοφωνικού περιεχοµένου θα µπορούν στη συνέχεια να µεταδώσουν το πρόγραµµά τους µέσω των δικτύων αυτών. Το χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης του ψηφιακού ραδιοφώνου θα εξαρτηθεί από την απόδοση προς χρήση των σχετικών συχνοτήτων. Η απόδοση αυτή εξαρτάται τόσο από τα οριζόµενα από την ITU όσο και από τα χρονοδιαγράµµατα µετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση. Έτσι στο νέο Νόµο για τα ΜΜΕ θα πρέπει προκειµένου να διασφαλισθεί η οµαλή µετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση κυρίως αλλά και στο ψηφιακό ραδιόφωνο να περιλαµβάνονται διατάξεις σχετικά µε την: Πρόβλεψη ύπαρξης υπηρεσίας ψηφιακού ραδιοφώνου και ψηφιακής τηλεόρασης. Πρόβλεψη για το χρονοδιάγραµµα µετάβασης που θα ακολουθηθεί Πρόβλεψη για τον φορέα που θα πραγµατοποιήσει την δοκιµαστική εκποµπή, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του Πρόβλεψη για τις Συχνότητες που θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε στάδιο της µετάβασης και ο τρόπος απελευθέρωσής τους από την αναλογική τηλεόραση Πρόβλεψη ύπαρξης παρόχων δικτύου και τρόπος µε τον οποίο θα αποδοθούν οι συχνότητες σε αυτούς Πρόβλεψη έκδοσης αδειών περιεχοµένου από το ΕΣΡ στους παρόχους περιεχοµένου (τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό) στην ψηφιακή πλατφόρµα Πρόβλεψη διαδικασίας και προτεραιότητας µετάβασης παρόχων αναλογικής τηλεόρασης στην ψηφιακή πλατφόρµα. Πρόβλεψη για ρύθµιση των τεχνικών χαρακτηριστικών σύµφωνα µε τα οποία θα λειτουργήσει η ψηφιακή τηλεόραση Πρόβλεψη για την χρήση των συχνοτήτων που θα απελευθερωθούν µε τον οριστικό τερµατισµό της αναλογικής τηλεόρασης το

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Προτάσεις της ΕΕΤΤ για την αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία Οριοθέτηση του πλαισίου της αδειοδότησης των αναλογικών εκποµπών Η εύρυθµη και η κατά τον πλέον προσφορότερο τρόπο λειτουργία των υπηρεσιών ευρυεκποµπής διασφαλίζεται µε την ανάθεση στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ) των αρµοδιοτήτων επί των θεµάτων του περιεχοµένου και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων επί των θεµάτων συχνοτήτων/ δικτύου. Ειδικότερα προτείνεται: Το πλήθος των συχνοτήτων ανά περιοχή να ορίζεται σύµφωνα µε το Χάρτη Συχνοτήτων. Η εκχώρηση δικαιωµάτων χρήσης συχνοτήτων ανατίθεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. Το Ε.Σ.Ρ. διενεργεί διαγωνισµό για την κατάταξη των ενδιαφερόµενων σταθµών σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το Νόµο κριτήρια. Η προκύψασα από το διαγωνισµό λίστα στην οποία αναγράφονται οι σταθµοί µε τη σειρά κατάταξής τους στο διαγωνισµό αποστέλλεται στην ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ αποδίδει τις συχνότητες / διαύλους στους σταθµούς σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης εγγράφοντας αυτούς στο εθνικό µητρώο συχνοτήτων. Η ΕΕΤΤ καθίσταται αρµόδια για τους όρους χρήσης και εποπτείας των συχνοτήτων αυτών. Το Ε.Σ.Ρ. είναι αρµόδιο για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων στα θέµατα περιεχοµένου και για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης αυτών. Η ΕΕΤΤ καθίσταται αρµόδια για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας και την τήρηση των όρων σε θέµατα δικτύου, συχνοτήτων και εγκαταστάσεων κεραιών και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης αυτών. Χάρτες Συχνοτήτων Ραδιόφωνο Για να ξεκινήσει άµεσα η διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθµών προτείνεται να χρησιµοποιηθούν σαν βάση οι υπάρχοντες χάρτες συχνοτήτων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια προτείνεται ο εκ νέου σχεδιασµός των υπόλοιπων νοµών µε βάση του χάρτες συχνοτήτων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Η ΕΕΤΤ θέλει να συµµετέχει στον νέο αυτό σχεδιασµό καθώς έχει την πληρέστερη εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης και διαθέτει όλο το αναγκαίο τεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό. Προτείνει λοιπόν την εκπροσώπησή της στις επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής του έργου του σχεδιασµού νέων χαρτών ενώ η ευθύνη της έγκρισης των χαρτών παραµένει στο ΥΜΕ. Στη διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθµών των νοµών Αττικής, Θεσσαλονίκης και όλων των υπόλοιπων, προτείνεται να περιλαµβάνονται κατόπιν πρότασης της ΕΕΤΤ τα κάτωθι τεχνικά στοιχεία και οι κάτωθι παράµετροι : το όριο έντασης στις όµορες περιοχές ενδιαφέροντος ώστε να µην υπάρχουν παρεµβολές πρόβλεψη εγκατάστασης τοπικών αναµεταδοτών µε βάση τις γεωφυσικές ιδιαιτερότητες κα τις πληθυσµιακές συγκεντρώσεις κάθε νοµού. Επίσης χρειάζεται να γίνεται εναρµόνιση των ραδιοφωνικών συχνοτήτων µε τις συχνότητες της ΥΠΑ και των λοιπών κρατικών υπηρεσιών. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα να γίνεται καθορισµός της περιοχής κάλυψης µε βάση την περιοχή ενδιαφέροντος και όχι µόνο µε βάση διοικητικά κριτήρια 7

8 Τηλεόραση Οι υπάρχοντες χάρτες συχνοτήτων των εκποµπών αναλογικής τηλεόρασης καλύπτουν την χώρα ανά περιοχή κάλυψης / ενδιαφέροντος και όχι ανά διοικητική περιοχή, ενώ καλύπτουν επίσης και τις περιπτώσεις σταθµών εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας. Η ΕΕΤΤ θεωρεί αυτή την αντιµετώπιση λειτουργική και προτείνει την διατήρησή της. Σε κάθε περίπτωση κατά την αδειοδότηση της αναλογικής τηλεόρασης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη µετάβασης στη ψηφιακή εποχή και ως εκ τούτου οι σχετικώς εκδοθείσες άδειες θα πρέπει να είναι περιορισµένης χρονικής διάρκειας σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της συγκεκριµένης µετάβασης. Παρόλα αυτά, τα τεχνικά στοιχεία και οι παράµετροι που αναφέρθηκαν στο ραδιόφωνο και τα οποία θα προτείνονται µε απόφαση της ΕΕΤΤ, θα πρέπει να εφαρµόζονται και στην τηλεόραση. Κέντρα / Πάρκα Κεραιών & Εθνικό Μητρώο Ραδιοτηλεοπτικών Συχνοτήτων Για την οριστική ρύθµιση της εγκατάστασης των συστηµάτων (ποµπών και κεραιών) των αδειοδοτηµένων σταθµών στα κέντρα εκποµπής προτείνεται η δηµιουργία πάρκων κεραιών. Σε κάθε όµως περίπτωση προτείνεται όπως επιτρέπεται η εγκατάσταση των κατασκευών κεραιών των αναλογικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών µέχρι την λειτουργία πάρκων κεραιών κατόπιν άδειας που θα χορηγείται από την ΕΕΤΤ. Η διαδικασία της αδειοδότησης καθώς επίσης κάθε σχετικό θέµα µε την εγκατάσταση των κατασκευών κεραιών επί των κέντρων εκποµπής θα ρυθµίζεται µε Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδίδεται από τα αρµόδια Υπουργεία µετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ. Προτείνεται επίσης η δηµιουργία Εθνικού Μητρώου εκχωρηθέντων ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων το οποίο θα τηρείται από την ΕΕΤΤ. Χρέωση Χρήσης Φάσµατος Προτείνεται η πρόβλεψη της χρέωσης της χρήσης φάσµατος της αναλογικής τηλεόρασης και του αναλογικού ραδιοφώνου λόγω της σπανιότητας του πόρου και του σχετικού κόστους διαχείρισης. Για τον υπολογισµό της χρέωσης της χρήσης του φάσµατος προτείνεται η έκδοση Κ.Υ.Α. κατόπιν εισηγήσεως της ΕΕΤΤ προς το ΥΜΕ. Μετά από έρευνα σε ευρωπαϊκές χώρες µε τάξεις µεγέθους που προσεγγίζουν την Ελλάδα, προέκυψε ότι εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια χρέωσης: Ο αριθµός των εν δυνάµει χρηστών που καλύπτονται από την άδεια Η ζώνη συχνοτήτων και η ισχύς εκποµπής Επίσης µπορεί να εξετασθεί ένα ποσοστό έκπτωσης που θα εξαρτάται από την ποιότητα, τον τοπικό χαρακτήρα της εκποµπής και το περιεχόµενο του προγράµµατος Σε κάποιες χώρες ο πάροχος εκτός από τα ετήσια τέλη φάσµατος, πληρώνει στην αρχή της άδειας και ένα ποσό εφάπαξ που εξασφαλίζει την βέλτιστη χρήση του φάσµατος. 8

9 ιοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις Αναφορικά µε την επιβολή κυρώσεων προτείνονται τα κάτωθι: Σε περίπτωση µη τήρησης ενός ή περισσοτέρων όρων των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις του αντίστοιχου άρθρου του υπό ψήφιση Νόµου για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες σύµφωνα µε την εκεί προβλεπόµενη διαδικασία. Η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις όπως αυτές ορίζονται στο ανωτέρω άρθρο και στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράνοµη εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιοσυστηµάτων των ραδιοτηλεοπτικών σταθµών. Η παράβαση των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και µε χρηµατική ποινή από τρεις χιλιάδες έως ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ. Ο τεχνικός εξοπλισµός και τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων δηµεύονται µετά την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης Οµοίως εφαρµόζεται και σε περίπτωση παράνοµης εκποµπής σήµατος ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού Έλεγχος ιαφηµιζόµενων σε παράνοµους Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθµούς Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων επιλαµβάνεται των περιπτώσεων διαφήµισης σε µη αδειοδοτηθέντες ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς κατόπιν καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτως. Οι σχετικές κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στους παράνοµους σταθµούς όσο και στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διαφηµίζονται τα ίδια ή διαφηµίζουν τα προϊόντα τους σε αυτούς. 9

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι,

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι, 16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι, Αποτελεί τιµή και χαρά να βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας, ανοίγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΙ Α Ε-BUSINESS FORUM ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HΛΕΚΤΡΑ PALACE - AΘΗΝΑ 13.11.2008 Αλέξανδρος Οικονόµου ιδάκτωρ Νοµικής - ικηγόρος Ειδικός Επιστήµονας ΕΣΡ economou@age-law.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) Μαρούσι, 22/7/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ : 573/001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Χορήγηση γνώμης της ΕΕΤΤ, κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, επί του Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011 Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ Η ψηφιακή τηλεόραση αποτελεί μια πραγματικότητα για την Ελλάδα. Ήδη σήμερα, με τη συντονισμένη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 21-3 - 2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 472 / 155 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης «Κανονισμός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων για Νόμιμους Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνιών Εγκατεστημένους

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ (2009: Έτος Ευρυζωνικής Σύγκλισης Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ)

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ (2009: Έτος Ευρυζωνικής Σύγκλισης Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ) ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ (2009: Έτος Ευρυζωνικής Σύγκλισης Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ) Ομιλία του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ στην Ημερίδα «Ψηφιακό Μέρισμα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή»

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµοσίευση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της ΕΕΤΤ όπως αυτά προκύπτουν από τις µη εµπιστευτικές απαντήσεις των ενδιαφεροµένων µερών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ρυθµιστικού πλαισίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Συνέντευξη τύπου του Δρ. Λεωνίδα Κανέλλου Προέδρου της ΕΕΤΤ Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/23 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/23 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/23 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) Του κ. Χρήστου Πολίτη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014

Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014 Κανονισµός Λειτουργίας Συµπληρωµατικών Εγκαταστάσεων Εκποµπής κατ' εφαρµογή του Άρθρου 85 του Ν.4313/2014 Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν. 4313/2014 «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ηµοσίων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 24,5-26,5 GHz Μαρούσι, Δεκέμβριος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-01-2010 Α.Π.: 548/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Α) Το Όραμα της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέχρι το 2011 Η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 689/103 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 689/103 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΠ.: 689/103 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 15549/05-04-2013 Αιτήσεως Θεραπείας του κ. Χρήστου Βαλασέλη, ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ «Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18 o Συνέδριο InfoCom World 2016 2 Νοεμβρίου 2016 Agenda Ο ρόλος της ΕΕΤΤ Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών Στόχοι και προοπτικές 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: fwa@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη των

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο. ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος

Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο. ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος 1 Καίρια ερωτήµατα Είναι το ρυθµιστικό πλαίσιο επαρκές για την προστασία της υγείας του πληθυσµού από την

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Αριθ. 650/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Αριθ. 650/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 650/16.12.2008 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 16 εκεµβρίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Σύστημα υψηλής ευκρίνειας HD και ΕΡΤ. ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια. ημήτρης Κ. Γαζιδέλλης Ιούνιος 2011

Ημερίδα Σύστημα υψηλής ευκρίνειας HD και ΕΡΤ. ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια. ημήτρης Κ. Γαζιδέλλης Ιούνιος 2011 Ημερίδα Σύστημα υψηλής ευκρίνειας HD και ΕΡΤ ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια ημήτρης Κ. Γαζιδέλλης Ιούνιος 2011 ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια Το 2002 έγινεαπόπλευράςτεχνικής ιεύθυνσηςτης ΕΡΤ η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 3 /05.09.2006 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 η Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 10:00πµ το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τυποποίησης Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης. και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές

«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης. και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές 1. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού διασφαλίζονται η πολυφωνία στην ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/03.09.2015 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α" Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α" Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές 1.Με τις διατάξεις του νόμου αυτού διασφαλίζονται η πολυφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2004 Σήµερα εγκαινιάζουµε το Εθνικό Σύστηµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3592 Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 161 20070719 Τέθηκε σε ισχύ: 19.07.2007 Ημ.Υπογραφής: 16.07.2007 Τίτλος Συγκέντρωση και αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κανονισµό Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων ΜΑΙΟΣ 2006 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Λεωφ. Κηφισίας 76-78, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8113411, Fax.:210 8113456, www.tellas.

ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Λεωφ. Κηφισίας 76-78, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8113411, Fax.:210 8113456, www.tellas. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΛΛΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ Η ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 3,5 GHZ ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 5-4 - 2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 646/007 ΑΠΟΦΑΣΗ Απευθείας Ανάθεση, στην εταιρεία «ADACOM», του έργου : «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειών ενίσχυσης της ασφάλειας των πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα κατά το έτος 2014 - Συγκεντρωτικά στοιχεία Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-02-2013 ΑΠ.: 683/22 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Φίλιππου Πετρίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο HYBRID

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO CLIPS) AΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO CLIPS) AΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO CLIPS) AΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Aθήνα, Ιανουάριος 2012 ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Ανάθεση στη δικηγόρο Παρασκευή Ρέππα του έργου της νομικής υποστήριξης της ΕΕΤΤ επί θεμάτων διαχείρισης, ελέγχου και εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕΤΤ Δύο χρόνια μετά τη ψήφιση του νέου νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Ευρυζωνική πρόσβαση Ασύρµατη σύνδεση. 1. Η Εθνική Στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Ευρυζωνική πρόσβαση Ασύρµατη σύνδεση. 1. Η Εθνική Στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ευρυζωνική πρόσβαση Ασύρµατη σύνδεση 1. Η Εθνική Στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ ΚΠΣ προβλέπεται η χρηµατοδότηση δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της 563 ς Συνεδρίασης (27-04-2010) ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. Συρίγος) 1. Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠ Ε Α Π Λ Α ΑΡ Α Τ Ρ Α Τ Σ Α 1ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής

1ο ΕΠ Ε Α Π Λ Α ΑΡ Α Τ Ρ Α Τ Σ Α 1ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής 1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 1 ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΛ Α. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Είναι ισότιµο µε το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Περιεχόμενα Τι αλλάζει στην Τηλεόραση; Πλεονεκτήματα ΨΤ Τι παραμένει το ίδιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010 Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010 ΑΠΟΦΑΣΗ Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τον καθορισμό του πλαισίου αδειοδότησης των Συστημάτων Παροχής Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών στη ζώνη συχνοτήτων 2 GHz, που

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα