ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους"

Transcript

1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά εκ του νόµου διπλή ιδιότητα, είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή (άρθρο 6 παρ. 2 Ν.4070/2012) και είναι και εθνική ρυθµιστική αρχή σε θέµατα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 6 παρ. 1 Ν.4070/2012). Υπό τη διπλή αυτή ιδιότητα, διενήργησε τη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης για τον ιδιώτη πάροχο δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης δηλαδή για τον µεταφορέα του σήµατος των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών όπως αυτή προσδιορίστηκε από τη σχετική υπουργική απόφαση. Ο νόµος ορίζει ότι στο πεδίο αυτό η ΕΕΤΤ γνωµοδοτεί και διεκπεραιώνει, ενώ οι αποφάσεις λαµβάνονται από το νοµοθέτη και το Υπουργείο Υποδοµών. 2. Ελέγχεται η ΕΕΤΤ ή είναι ανεξέλεγκτη; Η ΕΕΤΤ, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, υπόκειται σε δικαστικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο δηλαδή ελέγχεται συνέχεια από τα διοικητικά δικαστήρια ( ιοικητικό Εφετείο, Συµβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο) και από τις αρµόδιες Επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων. Η ΕΕΤΤ ως ανεξάρτητη αρχή δεν υπόκειται στον ιεραρχικό έλεγχο της ιοίκησης όπως ο νόµος ρητά ορίζει: «η ΕΕΤΤ ενεργεί ανεξάρτητα και δεν ζητά ούτε λαµβάνει οδηγίες από κανένα άλλο φορέα». 3. Επιτρέπεται να κατακυρωθεί ανοικτός, διεθνής, δηµόσιος διαγωνισµός όπως αυτός που διενήργησε η ΕΕΤΤ για τον πάροχο δικτύου ΨΤ σε έναν και µοναδικό διαγωνιζόµενο; Ναι, επιτρέπεται. Η συµµετοχή ενός ενδιαφεροµένου και η κατακύρωση σε αυτόν του δικαιώµατος δεν αντιβαίνει ούτε στο εθνικό δίκαιο (βλ. σχετική νοµολογία του Συµβουλίου Επικρατείας ΣτΕ (ασφαλ) 378/2009 και ΣτΕ ΕΑ 33/2009, 1803/2008) ούτε και στο ευρωπαϊκό δίκαιο (βλ. ad hoc επί τούτου απάντηση της αρµόδιας Επιτρόπου σε σχετική ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13/10/2014). 4. Μπορεί ο πάροχος δικτύου να είναι απλώς άλλο νοµικό πρόσωπο από τους παρόχους περιεχοµένου δηλαδή από τους τηλεοπτικούς σταθµούς; Μπορεί γιατί ο Νόµος 4070/2012 στο άρθρο 80 παρ. 1 το προβλέπει ρητά και ξεκάθαρα. Αυτό άλλωστε συµβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή ο πάροχος δικτύου µπορεί να έχει και έχει συνήθως ως µέτοχο έναν ή περισσότερους τηλεοπτικούς σταθµούς. 5. Υπάρχουν περιφερειακοί πάροχοι δικτύου; Προκηρύχθηκαν σχετικές άδειες; Το Υπουργείο Υποδοµών και η ΕΕΤΤ προκήρυξαν 13 περιφερειακές άδειες παρόχου δικτύου επιπλέον της µίας εθνικής άδειας παρόχου δικτύου, λαµβάνοντας υπόψη την ύπαρξη περιφερειακών παρόχων και σταθµών και σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή πρακτική. Για τις περιφερειακές άδειες δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, δηλαδή στον διαγωνισµό δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος να τις διεκδικήσει.

2 6. Γιατί υποχρεώθηκε αυτός που µίσθωσε την εθνική άδεια παρόχου δικτύου να µισθώσει στην τιµή εκκίνησης και τις περιφερειακές άδειες; Γιατί κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να γίνει περιφερειακός πάροχος δικτύου σε καµία από τις 13 περιφέρειες. Για να µη µείνουν λοιπόν χωρίς δίκτυο οι 107 περιφερειακοί και τοπικοί σταθµοί της χώρας, λόγω της υποχρέωσης εκχώρησης του φάσµατος συχνοτήτων 800 ΜΗz στην κινητή τηλεφωνία την 01/11/2014, ο διαγωνισµός προέβλεπε στους όρους του ότι αν δεν ενδιαφερθεί κανείς για τις περιφερειακές άδειες θα υπήρχε αυτή η υποχρέωση. Εξασφαλίστηκε έτσι η µετάδοση των περιφερειακών και τοπικών σταθµών, που από τη στιγµή που δεν διεκδίκησαν περιφερειακές άδειες δεν µπορούσαν πλέον σύµφωνα µε το νόµο να εκπέµπουν αυτόνοµα. Εξασφαλίστηκε δηλαδή ο πλουραλισµός, η πολυφωνία και τα δικαιώµατα έκφρασης και ενηµέρωσης των τοπικών κοινωνιών. Εξασφαλίστηκε, επίσης, η πλήρης µετάβαση στην ψηφιακή εκποµπή που ήταν υποχρέωση της χώρας. 7. Γιατί διαφέρουν οι τιµές εκµίσθωσης του φάσµατος δηλαδή των ραδιοσυχνοτήτων; Γιατί για παράδειγµα το φάσµα της ευρυεκποµπής (τηλεοπτικές συχνότητες) έχει τιµή σχεδόν είκοσι φορές µικρότερη από το φάσµα των συχνοτήτων για τις υπηρεσίες 4G στα κινητά; Το φάσµα είναι κάτι σαν τα οικόπεδα και τις αξίες γης. Οι τιµές για παράδειγµα σε οικόπεδο ενός στρέµµατος σε αγροτική περιοχή και στο κέντρο της Αθήνας διαφέρουν σηµαντικά (άλλη χρήση, άλλος συντελεστής δόµησης, άλλη ζήτηση, άλλη αξία). Το ίδιο και για το φάσµα, η τιµή του κάθε τµήµατός του (εύρος σε MHz) εξαρτάται κυρίως από το προσδοκώµενο εµπορικό όφελος από τη χρήση του. Η ΕΕΤΤ έχει διενεργήσει πολλούς διαγωνισµούς για την εκχώρηση δικαιωµάτων χρήσης εµπορικού φάσµατος συχνοτήτων. Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται πόσο διαφορετικές είναι οι τιµές. Τµήµα φάσµατος Εύρος Φάσµατος Αξία 3.5 GHz 60 MHz GHz 180 MHz MHz 60 MHz Ακόµη λοιπόν κι αν απευθύνονται στην ίδια αγορά όπως στον παραπάνω πίνακα (υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας) οι τιµές διαφέρουν. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για διαφορετικές αγορές όπως στην περίπτωση του δικτύου µετάδοσης της ψηφιακής τηλεόρασης. Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συγκριτικά στοιχεία από τρεις ευρωπαϊκές χώρες: Χώρα ιάρκεια αδείας για 800 MHz Αξία (εκτίµηση) για 800ΜΗz σε ευρώ ιάρκεια αδείας για τηλεοπτικό φάσµα Αξία (εκτίµηση) για τηλεοπτικό φάσµα σε ευρώ Ελλάδα Πορτογαλία Σουηδία (µε κανονικοποίηση για διάρκεια 15 ετών) 15 (25) ( ) 15 (2) ( )

3 8. Τι είναι η πληθυσµιακή και τι η γεωγραφική κάλυψη; Που και γιατί εφαρµόζεται; Τι γίνεται στην Ευρώπη; κάλυψη είναι ο τεχνικός όρος που χρησιµοποιείται σε όλους τους διαγωνισµούς απονοµής φάσµατος ανεξάρτητα της υπηρεσίας που παρέχεται. Η πληθυσµιακή κάλυψη αντιστοιχεί στην ραδιοκάλυψη περιοχών όπου υπάρχουν είτε κατοικίες είτε είναι προσβάσιµες σε άνθρωπο από δρόµο. Ειδικά σε χώρες όπου υπάρχει µεγάλο µέρος νησιωτικής επικράτειας, δεν έχει νόηµα η γεωγραφική κάλυψη στην θάλασσα. Στο παρακάτω δείγµα 11 χωρών, οι όροι κάλυψης για το κρατικό ή για το ιδιωτικό δίκτυο ψηφιακής ευρυεκποµπής ήταν η πληθυσµιακή κάλυψη. Χώρα Ελλάδα Είδος Κάλυψης Γερµανία Ισπανία Φιλανδία και αναφερόµενη στην ηπειρωτική χώρα µόνο Γαλλία Ιταλία Ολλανδία Πολωνία Σουηδία Βρετανία Πορτογαλία 9. Γιατί τα αρµόδια Υπουργεία όρισαν δια της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης την πληθυσµιακή κάλυψη του ιδιώτη παρόχου δικτύου στο 96,2%; ηλαδή γιατί δεν ζητήθηκε από τον πάροχο να πάει πέρα από το 96,2% να καλύψει όλη την Ελλάδα; Το προβλεπόµενο από την κοινή υπουργική απόφαση ποσοστό πληθυσµιακής κάλυψης για τα ιδιωτικά δίκτυα µέσω των 156 κέντρων εκποµπής είναι από τα υψηλότερα της Ευρώπης, ενώ ο µέσος όρος κάλυψης για τα ιδιωτικά δίκτυα στις 11 χώρες είναι 91,6%.

4 Χώρα Κρατικός Φορέας Ιδιωτικός Συνδροµητικός Περιφερειακός Είδος Κάλυψης Ελλάδα παντού 96,2% 96,2% Γερµανία 80% 80% 80% 80% Ισπανία 98% 96% 96% Φιλανδία 99,6% 90% αλλά αναφερόµενη στην ηπειρωτική χώρα Γαλλία τουλάχιστον 95% 91% 85% όχι υποχρέωση Ιταλία ότι κάλυπτε το παλαιό αναλογικό % Ολλανδία όχι υποχρέωση όχι υποχρέωση όχι υποχρέωση όχι υποχρέωση Πολωνία 95% 95% 80% Σουηδία 98% 98% 98% Βρετανία 98,5% 90-73% Πορτογαλία 92,7% 92,7% 10. Και δεν θα βλέπουν λοιπόν ιδιωτική τηλεόραση οι δύσκολες περιοχές; Φυσικά και θα βλέπουν. Το πρόβληµα δεν είναι καινούριο. Τα 40 τελευταία χρόνια που υπάρχει τηλεόραση, οι ήµοι που ξέρουν τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες έχουν φροντίσει σε συνεργασία είτε µε τους ιδιωτικούς σταθµούς είτε µε την ΕΡΤ να εγκαθιστούν και να συντηρούν αναµεταδότες µικρής εµβέλειας. Κανένα ιδιωτικό δίκτυο συχνοτήτων δεν µπορεί να καλύψει το 100% είναι σα να λέµε ότι οι αυτοκινητόδροµοι πρέπει να περνούν και από όλες τις βουνοκορφές και τα φαράγγια της Ελλάδος ή ότι τα πλοία πρέπει καθηµερινά να πιάνουν κάθε λιµάνι κάθε νησιού της χώρας. Εξάλλου στην Ελλάδα την υποχρέωση της καθολικής υπηρεσίας κάλυψης για την τηλεοπτική ευρυεκποµπή την έχει το κρατικό δίκτυο, η ΕΡΤ, µε το αντίστοιχο ανταποδοτικό τέλος και µε υποχρέωση κάλυψης του 98% κατά την Εuropean Βroadcasters Union (ΕΒU) ή βάση του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν.4324/2015: «5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Επικράτειας».

5 11. Πώς µπορούν να λυθούν τα προβλήµατα µε τους αναµεταδότες και τη συµπληρωµατική κάλυψη; Καταρχήν πλέον η ψηφιακή κάλυψη είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή που επιτύγχαναν τα αναλογικά τηλεοπτικά δίκτυα. Η τυχόν συµπληρωµατική κάλυψη θα επιτευχθεί, µε συνεργασία των ήµων µε την ΕΕΤΤ, τα αρµόδια Υπουργεία και τον πάροχο δικτύου. εν είναι απλό ούτε διοικητικά ούτε οικονοµικά και οι περιπτώσεις διαφέρουν µεταξύ τους. Σε άλλες χώρες έχει εφαρµοσθεί η συµπληρωµατική δορυφορική λήψη. Αλλού οι περιφερειακοί σταθµοί αναλαµβάνουν µέρος του κόστους µεταφοράς του σήµατος. 12. Πως διασφαλίζεται η ψηφιακή µετάδοση της δηµόσιας τηλεόρασης; Η δηµόσια τηλεόραση κατέστη από το Νόµο 4070/2012 κρατικός πάροχος δικτύου για τους δικούς της τηλεοπτικούς σταθµούς, για το κανάλι της Βουλής και για τα ξενόγλωσσα ενηµερωτικά κανάλια. Κατ εφαρµογή του ως άνω νόµου, κοινή υπουργική απόφαση έδωσε στη δηµόσια τηλεόραση το 2013 δωρεάν συχνότητες ώστε να είναι εθνικός πάροχος δικτύου 16 καναλιών απλής ευκρίνειας (ή 8 καναλιών υψηλής ευκρίνειας). 13. Μπορούσε η ΕΡΤ να συµµετάσχει στο διαγωνισµό του παρόχου δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης; Η δηµόσια τηλεόραση δεν έχει σχέση µε το διαγωνισµό για τον ιδιώτη πάροχο δικτύου κι αυτό γιατί ο Νόµος 4070/2012 προέβλεπε ότι η ΕΡΤ θα είναι µε δωρεάν συχνότητες εθνικός πάροχος δικτύου των δικών της καναλιών, της Βουλής και των ξενόγλωσσων ενηµερωτικών σταθµών. Ταυτόχρονα, ο νόµος εξαιρούσε την ΕΡΤ από συµµετοχή στον πάροχο δικτύου των ιδιωτικών σταθµών. Άρα σύµφωνα µε το Ν.4070/2012 η ΕΡΤ δεν µπορούσε να πάρει µέρος στο διαγωνισµό. 14. Επηρέασε το κλείσιµο της ΕΡΤ τη δυνατότητά της να συµµετάσχει στο διαγωνισµό του παρόχου δικτύου ΨΤ; Όχι δεν επηρέασε, καθώς η ΕΡΤ όπως είδαµε είχε εξαιρεθεί εκ του νόµου από το να είναι πάροχος δικτύου των ιδιωτικών σταθµών. 15. Μπορεί σήµερα η ΕΡΤ να είναι πάροχος δικτύου ιδιωτικών σταθµών δηλαδή να τους µεταφέρει; Ναι µπορεί, καθώς ο νέος Ν.4324/2015 προβλέπει αυτή τη δυνατότητα. 16. Τι είναι η Ανώτατη Οριζόµενη Τιµή (ΑΟΤ) και γιατί υπάρχει; Η ΑΟΤ είναι ένα όριο τιµής χρέωσης του παρόχου δικτύου προς έναν ιδιώτη τηλεοπτικό σταθµό, εθνικό ή περιφερειακό, που προβλέπει η σύµβαση του παρόχου δικτύου µε το κράτος. Ο πάροχος δικτύου δεν µπορεί να περάσει αυτό το όριο όταν χρεώνει τους πελάτες του τηλεοπτικούς σταθµούς για τη µεταφορά του σήµατός τους. Με άλλα λόγια το κράτος, δια της ΕΕΤΤ, βάζει πλαφόν τιµής στον πάροχο δικτύου. Ο πάροχος δικτύου υπόκειται σε διατίµηση ώστε να µη µπορεί να κάνει κατάχρηση της θέσης του εις βάρος των σταθµών και ιδιαίτερα των µικρών και αδύναµων.

6 17. Γιατί τροποποιήθηκε η σύµβαση µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού; Γιατί η ίδια η σύµβαση είχε σχετική πρόνοια, δηλαδή το προέβλεπε η ίδια η σύµβαση υπό προϋποθέσεις, ως οφείλει να κάνει κάθε σύγχρονη σύµβαση µε τεχνικό αντικείµενο. Οι προϋποθέσεις αυτές συνέτρεξαν όταν κανείς δεν διεκδίκησε στο διαγωνισµό τις άδειες περιφερειακών παρόχων δικτύου και τις σχετικές άδειες µίσθωσε αναγκαστικά ο εθνικός πάροχος δικτύου. Έτσι άλλαξαν αναγκαστικά η µεθοδολογία και οι παράµετροι της διατίµησης όχι το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί αλλά η συµµετοχή του καθενός από τους σταθµούς, ώστε µε τις νέες συνθήκες να µην είναι απαγορευτικό το κόστος µεταφοράς για κανέναν περιφερειακό σταθµό. Με επιστηµονικούς όρους, η τροποποίηση έχει ως εξής: µειώθηκε η διασπορά και οι αποκλίσεις τιµών µεταξύ των 13 περιφερειακών ζωνών. Συνοψίζοντας: Το συνολικό κόστος µεταφοράς που προέβλεπε η σύµβαση δεν άλλαξε. Έγινε βελτίωση της µεθόδου κατανοµής του κόστους µεταφοράς µεταξύ των περιφερειακών σταθµών. Για την αλλαγή αυτή έγινε δηµόσια διαβούλευση, όπου υπήρχε η δυνατότητα σχολιασµού από οποιοδήποτε περιφερειακό σταθµό.

Μύθοι και αλήθειες για τους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς Εθνικής Εµβέλειας. Non Paper

Μύθοι και αλήθειες για τους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς Εθνικής Εµβέλειας. Non Paper Μύθοι και αλήθειες για τους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς Εθνικής Εµβέλειας Non Paper Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 1 Εισαγωγή Στο δηµόσιο διάλογο επικρατούν στρεβλώσεις για το τηλεοπτικό τοπίο, γι αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προοίµιο γνώµης της ΕΕΤΤ επί σχεδίου νόµου περί ΜΜΕ

Προοίµιο γνώµης της ΕΕΤΤ επί σχεδίου νόµου περί ΜΜΕ Προοίµιο γνώµης της ΕΕΤΤ επί σχεδίου νόµου περί ΜΜΕ Η φιλοσοφία που διαπνέει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου για την αδειοδότηση των ΜΜΕ υπακούει στην ανάγκη να τακτοποιηθεί µια χαοτική κατάσταση αρρυθµίας

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 25 Σεπτεµβρίου 2007 Αριθµός ελτίου: 97415773 Έκδοση 1

Τρίτη, 25 Σεπτεµβρίου 2007 Αριθµός ελτίου: 97415773 Έκδοση 1 ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΣ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ιεύθυνση Πληροφόρησης Τµήµα ηµοσιογραφικών Καλύψεων Τρίτη, 25 Σεπτεµβρίου 2007 Αριθµός ελτίου: 97415773 Έκδοση 1 ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρση των περιορισμών στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz και χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων

Άρση των περιορισμών στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz και χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Άρση των περιορισμών στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz και χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης Μαρούσι, 4 Ιανουαρίου 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα (Λευκές Περιοχές)

Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα (Λευκές Περιοχές) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» Εξαμηνιαία εργασία Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: www.adslgr.com

Πηγή: www.adslgr.com Πηγή: www.adslgr.com Σε μια συνέντευξη - ποταμό o πρόεδρος της ΕΕΤΤ καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης αναλύει την κατάσταση της αγοράς τηλεπικοινωνιών σήμερα και εκφράζει τις απόψεις του για το παρόν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9.3.2015 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου:

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου: Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ. 4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΝΟΜΟΣ. ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕ ΙΟ. ΝΟΜΟΣ. ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΣ. ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2011 COM(2011) 225 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη για τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ Χορήγηση στην Εταιρεία με την Επωνυμία «..» και το διακριτικό τίτλο «.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην Εσωτερική Αγορά. SEC(2011) 321 τελικό

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην Εσωτερική Αγορά. SEC(2011) 321 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2011 COM(2011) 128 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην Εσωτερική Αγορά SEC(2011) 321 τελικό EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η συστηματική ανάπτυξη των συγχρόνων Τηλεπικοινωνιών της χώρας άρχισε περί τα τέλη της δεκαετίας του 1950 με αποκλειστικό όχημα τον ΟΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ TΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Απρίλιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Οδηγός της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής»

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: e mail: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15342 ΑΘΗΝΑ Τμήμα Προμηθειών 210 210 @ert.gr Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:.. 2015. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα