Τρεις Ενεργειακές Ευκαιρίες για Ενίσχυση Κερδών και Αξίας Παγίων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρεις Ενεργειακές Ευκαιρίες για Ενίσχυση Κερδών και Αξίας Παγίων"

Transcript

1 Τρεις Ενεργειακές Ευκαιρίες για Ενίσχυση Κερδών και Αξίας Παγίων Ιούνιος 2011 / White paper των Hugh Lindsay και Terrence Tobin Αξιοποιώντας στο μέγιστο την ενέργειά σας SM Αναθεώρηση 1

2 Σύνοψη Περίληψη... 1 Εισαγωγή... 2 Το Επιχείρημα υπέρ της Διαχείρισης Ενέργειας... 4 Ευκαιρίες Σταθερού Κόστους... 5 Μείωση του Κόστους Λειτουργιών... 6 Συμπέρασμα... 9

3 Περίληψη Πολλοί κάτοχοι εμπορικών κτιρίων θεωρούν την ενέργεια ως ένα υψηλό και φαινομενικά μη διαχειρίσιμο λειτουργικό έξοδο, που επηρεάζει σημαντικά το συνολικά καθαρά έσοδα εκμετάλλευσης ενός ακινήτου. Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται πολλές από τις υπάρχουσες ευκαιρίες μείωσης των λογαριασμών ενέργειας, καταμερισμού των δαπανών και των στρατηγικών εξοικονόμησης με τους ενοίκους καθώς και μέτρησης και μεγιστοποίησης της εξοικονόμησης, ώστε να επηρεαστούν θετικά τα κέρδη και να αυξηθούν οι αξίες των ακινήτων. Η απλή και αποδοτική χρήση της τεχνολογίας μέτρησης και τα έξυπνα εργαλεία λογισμικού αποτελούν τα κλειδιά για την αξιοποίηση απλών ενεργειακών ευκαιριών. COM-POWER-WP03EN Rev1 1

4 Εισαγωγή Οι κάτοχοι και οι εταιρίες διαχείρισης εμπορικών ακινήτων αναζητούν νέους τρόπους μεγιστοποίησης των κερδών και αποτίμησης των ακινήτων τους. Η κατανάλωση ενέργειας είναι συχνά το υψηλότερο στοιχείο των συνολικών δαπανών. Ως εκ τούτου, προσφέρει πολλές διαφορετικές ευκαιρίες μείωσης των λειτουργικών εξόδων, αύξησης των καθαρών εσόδων εκμετάλλευσης, βελτίωσης της ικανοποίησης και της διατήρησης των ενοίκων και επίτευξης υψηλών επιπέδων εξοικονόμησης ενέργειας. Χάρη στα παραπάνω, υπάρχει δυνατότητα αύξησης της αξίας των παγίων και βελτίωσης της εικόνας των ακινήτων, με αποτέλεσμα την προσέλκυση νέων ενοίκων. Για να αποκτήσουν τα μέγιστα οφέλη, οι εταιρίες ακινήτων πρέπει να αξιοποιήσουν ευκαιρίες λαμβάνοντας υπόψη και τα τρία είδη ενεργειακών δαπανών: σταθερές, μεταβλητές και έκτακτες. Αυτό απαιτεί πλήρεις και έγκαιρες πληροφορίες, που περιγράφουν τον τρόπο κατανάλωσης ενέργειας σε μια ολόκληρη σειρά ακινήτων. Η νέα τεχνολογία διαχείρισης ενέργειας επιχειρήσεων παρέχει σχετικές πληροφορίες, που μπορούν να οδηγήσουν σε δράσεις, με οικονομικούς όρους, ώστε το βασικό προσωπικό να μπορεί να εντοπίσει όλες τις ευκαιρίες, να αποφασίσει τα κατάλληλα μέτρα και να επαληθεύσει τα αποτελέσματα. Χαμηλότερες Δαπάνες Λειτουργίας Αυξημένα Καθαρά Έσοδα Εκμετάλλευσης $ Διαχείριση Ενέργειας Μεγαλύτερη Ικανοποίηση/ Διατήρηση Ενοίκων Αυξημένη Ελκυστικότητα για Πιθανούς Ενοίκους Εικόνα 1 Η διαχείριση ενέργειας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών οφελών στους κατόχους και τους διαχειριστές ακινήτων Πιστοποιήσεις «Πράσινων» Κτιρίων Αυξημένη Αξία Παγίων COM-POWER-WP03EN Rev1 2

5 Τρεις Ενεργειακές Ευκαιρίες για Ενίσχυση Κερδών και Αξίας Παγίων

6 Το επιχείρημα υπέρ της διαχείρισης ενέργειας «εξακολουθούν να υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, αλλά θα χρειαστεί να εξετάσετε τις δαπάνες στο οικονομικό σας αποτέλεσμα προκειμένου να τις εντοπίσετε.» John P. Kelly, CEO, BOMA International Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι εταιρίες διαχείρισης και οι μεσιτικές εταιρίες αντιμετωπίζουν συχνά προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση ή την αύξηση των κερδών και τη μεγιστοποίηση της αποτίμησης. Πέρα από τις ανταγωνιστικές πιέσεις, άλλες συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα επίτευξης των οικονομικών στόχων, όπως μείωση των ενοικίων ή καθυστέρηση της ανάκαμψης από την πρόσφατη ύφεση. Στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων τρόπων επίτευξης των στόχων, η ενέργεια αποτελεί μια σημαντική και συχνά παραμελημένη δαπάνη, η οποία μπορεί να συνεπάγεται ουσιαστικές ευκαιρίες, παρέχοντας πολλά και διάφορα οφέλη (Εικόνα 1). Αφού οι ενεργειακές και οι λοιπές σχετικές δαπάνες απεικονιστούν ως κομμάτι των λειτουργικών δαπανών και συνεπώς του οικονομικού αποτελέσματος, οι δυνατότητες που προσφέρουν για ανάκτηση τεράστιων σπαταλημένων ποσών αρχίζουν να φαίνονται καθαρά. Η μείωση αυτών των δαπανών μπορεί να βοηθήσει τις εταιρίες ακινήτων να επιβιώσουν βραχυπρόθεσμα σε δύσκολες εποχές, μειώνοντας ταυτόχρονα τον οικονομικό κίνδυνο και ενισχύοντας την ανταγωνιστική τους θέση για το μέλλον. Εμπειρικά στοιχεία, τεκμηριωμένα από το Υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών (DOE) και από άλλες ανεξάρτητες μελέτες, υποδεικνύουν ότι οι δαπάνες σε υπηρεσίες κοινής ωφελείας μπορούν να μειωθούν κατά 25 τοις εκατό ή περισσότερο, εφόσον η διαχείρισή τους γίνει σωστά. Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε καμία διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας ή δεν αξιοποιούν πλήρως όλες τις ευκαιρίες. Οι επιχειρήσεις εμπορικών ακινήτων βρίσκονται σε μια πιθανώς μοναδική και ζηλευτή θέση, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τομείς, όσον αφορά την ενέργεια. Δεδομένου ότι η ενέργεια αντιπροσωπεύει έως και το 30 % των λειτουργικών δαπανών κατά μέσο όρο σε ένα εμπορικό ακινήτο σε συνδυασμό με την πληθώρα ερευνών, εργαλείων και τεχνολογιών, αποτελεί την ευκαιρία πραγματικής τεράστιας βελτίωσης των καθαρών εσόδων εκμετάλλευσης (NOI). Επίσης, η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να διαμορφώσει και μία θετική εικόνα για τη διευθυντική ομάδα τόσο από άποψη ικανοτήτων όσο και από άποψη αποτελεσμάτων. Η επενδυτική εταιρία Neuberger Berman δήλωσε, «Πιστεύουμε ότι η ποιοτική διαχείριση ενέργειας μπορεί να αποτελέσει δείκτη της γενικότερης διορατικότητας της διεύθυνσης.» Ο οργανισμός Energy Star επισημαίνει επίσης ότι «<επενδυτικές> εταιρίες, που διαχειρίζονται συνολικά πάγια πάνω από 4 δισ. δολάρια ΗΠΑ, λαμβάνουν υπόψη τις επιδόσεις Energy Star των εταιριών, ως ενδείξεις καλής γενικής διαχείρισης.» Συνολικά, οι μειωμένες δαπάνες, τα αυξημένα κέρδη και η υψηλότερη αξία των παγίων θα επηρεάσουν θετικά τη συνολική εξοικονόμηση, η οποία μπορεί να ανέλθει σε δισ. δολάρια. Για να αρχίσουν να αξιοποιούν ένα πρόγραμμα διαχείρισης ενέργειας, οι εταιρίες ακινήτων πρέπει πρώτα να εξετάσουν τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η ενέργεια επηρεάζει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Όπως πολλά λειτουργικά έξοδα, η ενέργεια και οι σχετικές με αυτήν οικονομικές ευκαιρίες μπορούν να εξεταστούν με βάση τρία είδη δαπανών: σταθερές, μεταβλητές και έκτακτες. Για να αξιοποιηθεί η καθεμία από αυτές, απαιτούνται συγκεκριμένες πληροφορίες και λειτουργίες. Τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας επιχειρήσεων («EEM») αντιμετωπίζουν με αποδοτικό κόστος και τις τρεις διαστάσεις, παρέχοντας τις πληροφορίες και τη διορατικότητα για την υποστήριξη αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων και του απαραίτητου αυτοματισμού για να ακολουθούν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και να αποκρίνονται μέσω του ελέγχου των ενεργειακών παγίων. COM-POWER-WP03EN Rev1 4

7 Ευκαιρίες από σταθερές δαπάνες Τα σταθερά κόστη ενέργειας περιλαμβάνουν το τυπικό βασικό φορτίο κατανάλωσης ενέργειας μιας εγκατάστασης καθώς και τους απαιτούμενους πόρους για τη διοίκηση, τις λειτουργίες και τη συντήρηση. Υπάρχει η δυνατότητα μείωσης των σταθερών αυτών δαπανών σε καθέναν από αυτούς τους τομείς. Ανάκτηση κόστους μέσω κατανομής των τιμολογίων στους ενοίκους Οι ενεργειακές δαπάνες συχνά κατανέμονται στους ενοίκους βάσει ενός κοινού τύπου συνήθως βασίζονται στο εμβαδόν που αντιστοιχεί στον πελάτη, σε σχέση με το συνολικό μισθωμένο χώρο σε ένα κτίριο που συχνά δεν ιδιαίτερα ακριβής. Όλο και περισσότερο, οι ένοικοι απαιτούν να τιμολογούνται με ακρίβεια και, εάν αμφισβητούν κάποιο λογαριασμό, θέλουν να βλέπουν αποδεικτικά στοιχεία. Ως αποτέλεσμα, σε ορισμένους τομείς τα ενοίκια περιλαμβάνουν τώρα ακριβή κατανομή βάσει δευτερευόντων μετρητών στις βασικές ρήτρες. Ακόμη και στα κτίρια όπου υπάρχουν δευτερεύοντες μετρητές, οι μετρητές συχνά διαβάζονται από έναν πάροχο υπηρεσίας ή από προσωπικό της εταιρίας. Το κόστος του προσωπικού για τη συλλογή, επεξεργασία στοιχείων και τιμολόγηση είναι υψηλό και το ενδεχόμενο σφαλμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες διοικητικές δαπάνες καθώς και σε δυσαρέσκεια των ενοίκων. Επιπλέον, αυτές οι μέθοδοι παρέχουν συνήθως μηνιαία ενεργειακά σύνολα (π.χ. κιλοβατώρες) και όχι μετρήσεις σε πιο τακτικά διαστήματα όπως, για παράδειγμα, χρονικά διαστήματα των 15 λεπτών. Χωρίς τα στοιχεία των διαστημάτων, η τιμολόγηση δεν μπορεί να κατανεμηθεί με ακρίβεια στους ενοίκους για χρεώσεις ταυτόχρονης ζήτησης ενέργειας ή άλλων υπηρεσιών κοινής ωφελείας, που συνήθως προστίθενται στο μέσο βασικό φορτίο ενός κτιρίου. Αυτή η έλλειψη ανάλυσης αποκλείει επίσης τη σε βάθος εικόνα των ευκαιριών που ενδεχομένως υπάρχουν διαθέσιμες, για καλύτερη διαχείριση των δαπανών. Τα συστήματα EEM παρέχουν μια πλήρη λύση δευτερεύουσας μέτρησης και κατανομής χρεώσεων, που υποστηρίζει όλες τις μορφές υπηρεσιών κοινής ωφελείας (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, νερό). Τα συστήματα μπορούν να αξιοποιήσουν τους υπάρχοντες μετρητές των ενοίκων, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν την προσθήκη νέων, όπου απαιτείται (Εικόνα 2). Τα δεδομένα των μετρητών φορτώνονται αυτόματα σε τακτική βάση στο λογισμικό EEM μέσω εταιρικών δικτύων, του Διαδικτύου ή ασύρματων επικοινωνιών, με αποτέλεσμα χαμηλό συνολικό κόστος διαχείρισης, επιτρέποντας ταυτόχρονα απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα ακίνητα σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Χάρη στον ενσωματωμένο μηχανισμό υπολογισμού τιμολογίων και στα ενσωματωμένα εργαλεία ποιότητας δεδομένων, οι λογαριασμοί των ενοίκων υπολογίζονται βάσει απλών ή πολύπλοκων τιμών με εξασφαλισμένη ακρίβεια. Χάρη στο σύστημα EEM, αποφεύγονται οι πολύπλοκες τιμολογήσεις, που κοστίζουν ακριβά σε ειδικευμένο προσωπικό, και που σχετίζονται με τη μη αυτόματη συγκέντρωση δεδομένων, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ικανοποίηση των ενοίκων. Νέοι ή υπάρχοντες δευτερεύοντες μετρητές Πρόσβαση επιχείρησης σε ανάλυση και εκθέσεις LAN/WAN internet Εργαλεία ποιότητας δεδομένων Χώρος αποθήκευσης δεδομένων $ Μηχανή Τιμών και Τιμολόγησης ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ασύρματοι δευτ. μετρητές Αυτοματοποιημένη τιμολόγηση ενοίκων Εικόνα 2 Η αυτοματοποιημένη δευτερεύουσα μέτρηση και κατανομή χρεώσεων βελτιώνει την ακρίβεια της τιμολόγησης, με ταυτόχρονη μείωση ή εξάλειψη του κόστους του προσωπικού που θα εργαζόταν για την ανάγνωση μετρητών και τη δημιουργία λογαριασμών. COM-POWER-WP03EN Rev1 5

8 Μείωση του κόστους λειτουργιών Τα κτίρια περιλαμβάνουν ποικιλία φορτίων υψηλής ζήτησης, που συμπεριλαμβάνουν στοιχεία HVAC, όπως μονάδες rooftop, ψυκτικά συγκροτήματα και ανεμιστήρες καθώς και συστήματα φωτισμού. Το υπεύθυνο προσωπικό λειτουργίας εντός της εταιρίας και οι εκάστοτε εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών ενίοτε «μικρορρυθμίζουν» ένα σύστημα αυτοματισμού κτιρίου (BAS), ώστε να διασφαλίζεται η άνεση, βάσει ορισμένων βασικών μετρημένων τιμών και των πληροφοριών που λαμβάνουν από τους χρήστες. Η συντήρηση συστημάτων και στοιχείων βασίζεται συνήθως σε εκτιμήσεις λειτουργίας του εξοπλισμού και σε προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα συντήρησης. Για μια εταιρία διαχείρισης ακινήτων, αυτές οι μέθοδοι ενέχουν κινδύνους ανεπαρκούς εξοικονόμησης ενέργειας και πιθανής δυσλειτουργίας ή βλάβης του εξοπλισμού. Σε πολλές περιπτώσεις οι ευκαιρίες χάνονται, επειδή οι πληροφορίες που σχετίζονται με την ενέργεια είναι συχνά περιορισμένες, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ακρίβεια. Παρότι συχνά θεωρείται ότι πρόκειται για το σύστημα διαχείρισης ενέργειας ενός κτιρίου, το BAS είναι σχεδιασμένο πρωταρχικά ώστε να αντιδρά σε ρυθμισμένες συνθήκες και όχι για να παρέχει το εύρος και την ακρίβεια δεδομένων και ανάλυσης που απαιτούνται για τον αποδοτικό έλεγχο των ενεργειακών δαπανών. Αντίθετα, τα συστήματα EEM συλλέγουν και αναφέρουν αυτόματα λεπτομερείς πληροφορίες ισχύος και ενέργειας από όλα τα συστήματα ενέργειας, όπως τα συστήματα HVAC, το BAS, τα συστήματα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιτόπου γεννήτριες. Ένα σύστημα EEM παρακολουθεί διαρκώς τις συνθήκες λειτουργίας και ειδοποιεί τον υπεύθυνο για πιθανά προβλήματα, πριν αυτά προκύψουν. Έτσι η πηγή μπορεί να απομονωθεί γρήγορα χάρη στη χρήση αναφορών για την κατάσταση των ηλεκτρολογικών συστημάτων και του εξοπλισμού σε πραγματικό χρόνο, του ιστορικού και της ευρείας ανάλυσης. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν στην καθοδήγηση της προληπτικής συντήρησης, στην παράταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού, στην αποφυγή των κεφαλαιουχικών δαπανών και στη μείωση του κόστους του προσωπικού. Τα συστήματα EEM παρέχουν επίσης τις πληροφορίες που χρειάζονται οι διευθυντές εταιριών και εγκαταστάσεων, ώστε να αντιμετωπίσουν την ενέργεια από οικονομική άποψη. Οι «πίνακες ελέγχου» που βασίζονται σε προγράμματα περιήγησης (browser) και περιλαμβάνουν βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) βοηθούν στην παρακολούθηση και την επαλήθευση συνθηκών σε ολόκληρη την επιχείρηση και δαπανών με δυναμικό τρόπο. Τα εργαλεία απεικόνισης τάσεων αναφέρουν τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ μηχανισμών ενέργειας σε διάστημα εβδομάδας, μήνα, εποχής, έτους ή για οποιοδήποτε άλλο διάστημα. Η κατανάλωση ενέργειας για κτίρια και λοιπά κέντρα κόστους μπορεί να συγκεντρωθεί και να τυποποιηθεί εύκολα, ώστε να απομονωθούν ανεξάρτητες μεταβλητές όπως η θερμοκρασία ή το εμβαδόν από το προφίλ. Έτσι υπάρχει δυνατότητα επακριβούς απευθείας σύγκρισης, μέσω της οποίας υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού των ελλείψεων απόδοσης και των ευκαιριών μείωσης της κατανάλωσης. Για παράδειγμα, οι διαδικασίες εκκίνησης μπορούν να βελτιστοποιηθούν, ώστε να αποφεύγονται οι αιχμές ζήτησης, οι ρυθμίσεις HVAC μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με μοτίβα χρήσης των χώρων και καιρικών συνθηκών ή ο χρονισμός των ανελκυστήρων μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση. Το σύστημα EEM θα παρέχει επίσης ακριβή ενεργειακά οικονομικά στοιχεία, πριν από οποιαδήποτε αναβάθμιση ή πρωτοβουλία, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της εξοικονόμησης στη συνέχεια. Τέλος, η απόδοση του κτιρίου μπορεί να οριοθετηθεί (Εικόνα 3) και οι αντίστοιχες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της πιστοποίησης με εθνικά και διεθνή αναγνωρισμένα συστήματα αξιολόγησης, όπως εκείνα που έχουν αναπτύξει οι οργανισμοί Energy Star και ASHRAE στις ΗΠΑ, το πρόγραμμα LEED του US Green Building Council και το πρόγραμμα Action Energy της Carbon Trust στη Μεγάλη Βρετανία. COM-POWER-WP03EN Rev1 6

9 Παράλληλη μέτρηση για την ανίχνευση σφαλμάτων τιμολόγησης Τρεις Ενεργειακές Ευκαιρίες για Ενίσχυση Κερδών και Αξίας Παγίων Τα σφάλματα τιμολόγησης από μια επιχείρηση κοινής ωφελείας ή άλλον πάροχο ενέργειας μπορεί να αποτελέσουν ένα άλλο ζήτημα. Τα συνήθη σφάλματα είναι ανακριβή δεδομένα μετρήσεων, εσφαλμένη ανάγνωση ή εισαγωγή δεδομένων μετρήσεων, τιμολόγηση βάσει λάθος τιμών ή στρέβλωση των απαιτούμενων χρεώσεων λόγω υπερβολικά μεγάλων ή μικρών διαστημάτων τιμολόγησης. Τα σφάλματα που ωφελούν το κτίριο (δηλ. υποκοστολόγηση) μπορεί να προκαλέσουν ισάριθμα προβλήματα με τα σφάλματα που ωφελούν την επιχείρηση κοινής ωφελείας, επειδή τα περισσότερα συμβόλαια παροχής επιτρέπουν στην επιχείρηση κοινής ωφελείας να ανακτήσει αυτές τις χαμένες χρεώσεις μήνες ή χρόνια αφού παρουσιάστηκε το σφάλμα. Για ένα εμπορικό κτίριο, οι δαπάνες μπορεί να μην είναι ανακτήσιμες στο μέλλον, αν ο χώρος καταλαμβάνεται από νέους ενοίκους. Για να αποφευχθούν αυτές οι καταστάσεις, τα συστήματα EEM μπορούν να εξοπλιστούν με μετρητές εφάμιλλης ποιότητας με εκείνους της εταιρίας κοινής ωφελείας, εγκατεστημένους παράλληλα με τους μετρητές χρέωσης της επιχείρησης κοινής ωφελείας στην είσοδο υπηρεσίας κάθε εγκατάστασης. Εναλλακτικά, το σύστημα EEM μπορεί να εισαγάγει παλμικά σήματα ενέργειας από τον υπάρχοντα μετρητή τιμολόγησης, εάν ο πάροχος ενέργειας επιθυμεί να το προσφέρει. Το λογισμικό EEM υπολογίζει με ακρίβεια ένα λογαριασμό, συνδυάζοντας τις δομές χρεώσεων της επιχείρησης κοινής ωφελείας, και συγκρίνει κάθε περίοδο χρέωσης με το λογαριασμό της επιχείρησης, ώστε να εντοπίσει τυχόν ασυμφωνίες. Σχεδιασμός επεκτάσεων Τα ηλεκτρικά συστήματα και τα λοιπά συστήματα διανομής ενέργειας για νέες εγκαταστάσεις συχνά έχουν σχεδιαστεί με περισσότερες από τις γνωστές δυνατότητες και η πρόσθετη ικανότητα υπαρχόντων κτιρίων μένει ανεκμετάλλευτη, λόγω έλλειψης ενημέρωσης σχετικά με τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης ενέργειας. Ένα σύστημα EEM παρέχει λεπτομερή προφίλ φορτίου για κάθε κτίριο και μείζον κύκλωμα, βοηθώντας τους σχεδιαστές να διασφαλίσουν ότι η χρήση της υπάρχουσας ικανότητας μεγιστοποιείται με ασφάλεια, ώστε να αποφεύγονται περιττές αναβαθμίσεις. Τα ακριβή δεδομένα σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις βοηθούν στην απλοποίηση της εκτίμησης μελλοντικών αναγκών επέκτασης και διασφαλίζουν ότι η υποδομή για νέα κτίρια θα έχει το «σωστό μέγεθος» για ελαχιστοποίηση των δαπανών. Εικόνα 3 Παράδειγμα λογισμικού EEM με βασικούς δείκτες απόδοσης, εργαλεία κόστους και τυποποίησης, που βοηθούν στην ανάλυση και τη σύγκριση της απόδοσης του κτιρίου και στον προσδιορισμό ευκαιριών μείωσης των δαπανών. COM-POWER-WP03EN Rev1 7

10 Προστασία από εξωτερικές παρενοχλήσεις Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πηγή των προβλημάτων αξιοπιστίας μπορεί είναι η ίδια η επιχείρηση κοινής ωφελείας, στην είσοδο υπηρεσίας μιας εγκατάστασης. Για παράδειγμα, αστραπή που προκαλεί μαζικές απότομες αυξήσεις της ισχύος στις γραμμές μετάδοσης, που στη συνέχεια μεταδίδονται έως τον πελάτη. Για προφύλαξη από εξωτερικές πηγές, οι εταιρίες συχνά εγκαθιστούν συσκευές φιλτραρίσματος. Μια εγκατάσταση μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει μεταγωγή σε συστήματα UPS ή εφεδρικές γεννήτριες σε περίπτωση εκτεταμένης διακοπής ρεύματος. Αυτές οι τεχνικές θα είναι αποδοτικές μόνο εάν ο εξοπλισμός ελέγχεται και βελτιστοποιείται διαρκώς, ώστε να διασφαλίζεται αξιοπιστία. Τα συστήματα EEM βοηθούν τους μηχανικούς να αξιολογήσουν πώς η ολική ποιότητα ισχύος επηρεάζει τον εξοπλισμό και την αδιάλειπτη τροφοδοσία. Οι μόνιμα εγκατεστημένοι έξυπνοι μετρητές παρακολουθούν τα βασικά σημεία διανομής και φορτώνουν δεδομένα και ημερολόγια γεγονότων σε πραγματικό χρόνο σε λογισμικό απεικόνισης, που βοηθάει το προσωπικό να αναλύσει συνθήκες, να απομονώσει την πηγή παρενοχλήσεων ή βλαβών, να προβλέπει μελλοντικά συμβάντα και να επικυρώνει τη σωστή λειτουργία όλου του εξοπλισμού μετριασμού, σε περίπτωση κρίσιμου γεγονότος (Εικόνα 4). Το σύστημα μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας ισχύος μιας εγκατάστασης. Μπορεί επίσης να συγκρίνει συνθήκες με διεθνή πρότυπα και να καθορίζει εάν η ενέργεια που λαμβάνει από την επιχείρηση κοινής ωφελείας συμμορφώνεται με τις συμβατικές απαιτήσεις. Όπως τα μαύρα κουτιά των αεροσκαφών, το σύστημα θα καταγράφει στοιχεία, τα οποία συχνά αποτελούν το κλειδί για αποζημίωση χιλιάδων ή ακόμη και εκατομμυρίων δολαρίων από έναν πάροχο ενέργειας. Υπηρεσία κοινής ωφελείας Διακόπτης μεταφοράς Αδιάλειπτη παροχή ισχύος Εξοπλισμός διανομής Φορτία Κτιρίου (χώρος ενοίκων, κοινόχρηστες περιοχές, HVAC κ.λπ.) Εφεδρική παραγωγή ισχύος Εταιρικό LAN/WAN Προειδοποιήσεις και απομακρυσμένη πρόσβαση σε ισχύ Βάση δεδομένων ιστορικού των γεγονότων ποιότητας ισχύος Ανάλυση και εκθέσεις αξιοπιστίας παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο Εικόνα 4 Τα συστήματα EEM βοηθούν τη διατήρηση της ισχύος προειδοποιώντας το προσωπικό λειτουργιών για κρίσιμες συνθήκες, βοηθώντας στον προσδιορισμό των πηγών, επαληθεύοντας την απόδοση του εφεδρικού συστήματος και τεκμηριώνοντας τα σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία, σε περίπτωση διακοπής. Αποφυγή εσωτερικών προβλημάτων ποιότητας ισχύος Οι υπολογιστές και ο εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων, οι κινητήρες, τα συστήματα μεταγωγής ισχύος και οι συσκευές προστασίας, ακόμη και ο εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για το μετριασμό ορισμένων προβλημάτων ισχύος, μπορεί να προσθέσουν ανεπιθύμητες αρμονικές συχνότητες και παροδικές υψηλές τάσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής διανομής μιας εγκατάστασης. Αυτές με τη σειρά τους μπορεί να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων και δυσλειτουργίες σε υπολογιστές, συστήματα αυτοματισμού κτιρίων και εξοπλισμό διεργασιών. Ακόμη χειρότερα, οι μετασχηματιστές και οι αγωγοί μπορεί να υπερθερμανθούν και να παρουσιάσουν βλάβη ή οι διακόπτες ισχύος μπορεί να διακόπτονται χωρίς λόγο, οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να προκαλέσει πλήρη διακοπή του ρεύματος στην εγκατάσταση. Χρησιμοποιώντας μια συσκευή τηλεειδοποίησης, ένα τηλέφωνο ή έναν σταθμό εργασίας, ένα σύστημα EEM θα προειδοποιεί το προσωπικό για επικείμενα προβλήματα, θα τους βοηθούν να εντοπίζουν και να αναλύουν συνθήκες υψηλού κινδύνου και να πραγματοποιούν τις απαραίτητες λειτουργίες ελέγχου ώστε να αποφεύγονται διακοπές λειτουργίας και τα σχετικά απολεσθέντα έσοδα. Τα κόστη αντικατάστασης κεφαλαίου μπορούν να αποφευχθούν ή να μετατοπιστούν, και ο φόρτος εργασίας για το προσωπικό συντήρησης να μειωθεί. Η δυνατότητα διασφάλισης υψηλότερης αξιοπιστίας μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διατήρηση της ικανοποίησης των ενοίκων και στην προσέλκυση επιχειρήσεων που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις παραμορφώσεις της ποιότητας της ισχύος. COM-POWER-WP03EN Rev1 8

11 Συμπέρασμα «Η δημοφιλής έκφραση στους ενεργειακούς κύκλους αυτήν την εποχή φαίνεται να είναι η διαχείριση ενέργειας επιχείρησης η EEM εκτείνεται αρκετά πιο πέρα από τα συστήματα αυτοματισμού κτιρίου ή διαχείρισης ενέργειας. Οι ρίζες της είναι οικονομικές» Rita Tatum, Building Operating Management Οι εταιρίες εμπορικών ακινήτων έχουν μια καταπληκτική ευκαιρία σημαντικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων, αύξησης της ικανοποίησης και της διατήρησης των ενοίκων, ενίσχυσης των αξιών των ακινήτων και μείωσης των κινδύνων αναλαμβάνοντας τον έλεγχο και τριών ειδών ενεργειακών δαπανών. Όπως με οποιαδήποτε υγιή επιχειρηματική στρατηγική, η επίτευξη πραγματικών και βιώσιμων αποτελεσμάτων εξαρτάται από την ύπαρξη ολοκληρωμένων, σωστών και έγκαιρων πληροφοριών, στις οποίες θα βασιστούν οι αποφάσεις. Αντίθετα από τα κλασικά BAS ή συστήματα μετρήσεων, η τεχνολογία διαχείρισης ενέργειας επιχείρησης φανερώνει τα σταθερά, μεταβλητά και έκτακτα κόστη υπό οικονομικούς όρους. Οι προσαρμοσμένοι διαδικτυακοί ιστότοποι, οι βασικοί δείκτες απόδοσης, οι προηγμένες αναλύσεις και η τυποποίηση παρέχουν άμεσες, ακριβείς πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν σε δράσεις σε μια ολόκληρη σειρά ακινήτων. Τα εργαλεία ποιότητας δεδομένων διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες από όλες τις πηγές είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Η στενή συνεργασία υλικού και λογισμικού διασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία, ενώ οι επιλογές επικοινωνίας αποδοτικού κόστους και η συμβατότητα με τα παλαιότερα συστήματα μειώνουν το συνολικό κόστος διαχείρισης. Με την υποστήριξη των απαραίτητων εταιρικών δεσμεύσεων και δομημένων διεργασιών, τα συστήματα EEM μπορούν να βοηθήσουν στο δυναμικό προσδιορισμό και να ανταποκριθούν στις ευκαιρίες, καθοδηγούν τις βέλτιστες πρακτικές και παρέχουν την ουσιαστική παρακολούθηση που διασφαλίζει ότι οι ενεργειακές επενδύσεις θα έχουν τη μέγιστη απόσβεση. Από την αυτοματοποιημένη κατανομή χρεώσεων ενοίκων έως τις βελτιωμένες προμήθειες, λειτουργικές αποδόσεις και την αξιοπιστία ισχύος, η τεχνολογία EEM προσφέρει στους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές ακινήτων το κλειδί για να αποκομίσουν πραγματικά οικονομικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από την ενέργεια. COM-POWER-WP03EN Rev1 9

12 Schneider Electric 35, rue Joseph Monier CS F Rueil Malmaison Cedex Το παρόν έγγραφο έχει τυπωθεί σε ανακυκλωμένο χαρτί RCS Nanterre Capital social _GR 2011 Schneider Electric. Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Οι ονομασίες Schneider Electric και Make the most of your energy αποτελούν εμπορικά σήματα τα οποία είναι ιδιοκτησία της Schneider Electric Industries SAS ή των θυγατρικών της εταιρειών.

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS)

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της πληροφορικής στο πεδίο των αυτοματισμών έγιναν αρκετά δημοφιλή τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management Systems

Διαβάστε περισσότερα

Η έξυπνη λύση για εξοικονόμηση ενέργειας

Η έξυπνη λύση για εξοικονόμηση ενέργειας Schneider Electric Global Marketing - Low-Res PDF Η έξυπνη λύση για εξοικονόμηση ενέργειας Micrologic E Μονάδα ελέγχου για αυτόματους διακόπτες Compact NS630b έως NS3200 και Masterpact NT/NW Schneider

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα μετάδοσης κίνησης προσαρμοζόμενης συχνότητας Κορυφαία απόδοση ψυκτικού συγκροτήματος

Σύστημα μετάδοσης κίνησης προσαρμοζόμενης συχνότητας Κορυφαία απόδοση ψυκτικού συγκροτήματος Σύστημα μετάδοσης κίνησης προσαρμοζόμενης συχνότητας Κορυφαία απόδοση ψυκτικού συγκροτήματος Λύσεις αναβάθμισης που προσαρμόζονται σε πολλά ψυκτικά συγκροτήματα Trane RTAD Trane RTAC Λειτουργικά οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Συμπιεσμένου Αέρα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. Μελέτης: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ 13779 (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική Ενεργητικής Διαχείρισης Ενέργειας από την Παραγωγή έως την Τελική Διανομή

Η Αρχιτεκτονική Ενεργητικής Διαχείρισης Ενέργειας από την Παραγωγή έως την Τελική Διανομή Η Αρχιτεκτονική Ενεργητικής ς Ενέργειας από την Παραγωγή έως την Τελική Διανομή Data Centres Εργοστάσια Κτίρια Ενέργεια & Υποδομές www.schneider-electric.com 1 Πώς να εξοικονομήσετε ενέργεια έως και 30%

Διαβάστε περισσότερα

Pioneering for You. Πληροφορίες για διαχειριστές εµπορικών κτιρίων και εγκαταστάσεων Ενεργειακές Λύσεις Wilo

Pioneering for You. Πληροφορίες για διαχειριστές εµπορικών κτιρίων και εγκαταστάσεων Ενεργειακές Λύσεις Wilo Pioneering for You Πληροφορίες για διαχειριστές εµπορικών κτιρίων και εγκαταστάσεων 02 03 Μια αλλαγή με αντίκτυπο: για την τεχνολογία, τον ισολογισμό σας και το περιβάλλον. Μια πρωτοβουλία για ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος Διευθύνων Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος SPECTRUM SPECTRUM Α.Τ.Ε.Ε. Α.Τ.Ε.Ε. Γιατί Έξυπνο Σπίτι; Μέγιστηδυνατήεξοικονόμησηενέργειας-

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστείτε το σύστημα κλειδώματος σας CLIQ όποτε και & από όπου θέλετε εσείς!

Διαχειριστείτε το σύστημα κλειδώματος σας CLIQ όποτε και & από όπου θέλετε εσείς! CLIQ goes mobile! Διαχειριστείτε το σύστημα κλειδώματος σας CLIQ όποτε και & από όπου θέλετε εσείς! IKON Ο ειδικός στα συστήματα κλειδώματος από το 1926 ASSA ABLOY, ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις ανοίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας & κερδοφορία επιχειρήσεων µε λύσεις από τη Schneider Electric

Εξοικονόµηση ενέργειας & κερδοφορία επιχειρήσεων µε λύσεις από τη Schneider Electric Εξοικονόµηση ενέργειας & κερδοφορία επιχειρήσεων µε λύσεις από τη Schneider Electric Ποια είναι η Schneider Electric παγκοσµίως? Η Schneider Electric ως ειδικός στη ιαχείριση της Ενέργειας προσανατολίζει

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Στη Δημόσια Διαβούλευση του διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», κωδικό:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Παρουσίαση και Επίδειξη του Καινοτόμου συστήματος διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

Σταθεροποιητές Τάσης

Σταθεροποιητές Τάσης Σταθεροποιητές Τάσης Ministab και Sterostab Ηλεκτρικό δίκτυο ποιότητα Τα προβλήματα στις γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι ατμοσφαιρικές εκκενώσεις, οι συνεχείς μεταβολές του φορτίου κάνουν αδύνατη

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά R RTAC kw. Απαράμιλλη αξία σε αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα απόδοσης κλάσης A

Σειρά R RTAC kw. Απαράμιλλη αξία σε αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα απόδοσης κλάσης A Σειρά R RTAC 500-1500 kw Απαράμιλλη αξία σε αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα απόδοσης κλάσης A Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα προσφέρει κέρδη Επιλέξτε τη σειρά αερόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων της Trane

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Χατζηαργυρίου: «O ΔΕΔΔΗΕ καθοδηγεί τη μετάβαση σε μια έξυπνη αγορά ενέργειας»

Ν. Χατζηαργυρίου: «O ΔΕΔΔΗΕ καθοδηγεί τη μετάβαση σε μια έξυπνη αγορά ενέργειας» Ν. Χατζηαργυρίου: «O ΔΕΔΔΗΕ καθοδηγεί τη μετάβαση σε μια έξυπνη αγορά ενέργειας» Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την πρόσκληση και την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY MINI CENTRAL. Ακριβής σχεδιασμός και υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων

SUNNY MINI CENTRAL. Ακριβής σχεδιασμός και υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων SUNNY MINI CENTRAL Ακριβής σχεδιασμός και υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων Προσγείωση Ακριβείας Εξαιρετικά ακριβής σχεδιασμός φωτοβολταϊκών συστημάτων Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο απλό να σχεδιαστούν και

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Transport for London (TFL), UK Gwent NHS Trust, Wales Lievensberg Hospitals, the Netherlands Atrium Hospital Complex,the Netherlands City of Berlin, Germany Gwent NHS Trust,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

TEE ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

TEE ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ TEE ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Δελτίο Τύπου 06 Φεβρουαρίου 2018 Νέα Τεχνική Οδηγία (ΤΟΤΕΕ) για τον Οδοφωτισμό από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ολοκλήρωσε την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.4 ΕΞΕ ΣΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισµού στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα ή περισσότερα από τα επόµενα : - Μείωση καταναλισκόµενης ηλεκτρ. ενέργειας - Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ SERVICE ΤΗΣ HACH Αυξήστε τη σιγουριά, χωρίς έγνοια, γνωρίζοντας ότι έχετε αφήσει τη και τις του εξοπλισμού σας στα χέρια των ειδικών. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Η επιλογή ενός συστήματος κλιματισμού για μια επιχείρηση ή μια οικία είναι εξαιρετικά σημαντική απόφαση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής & άνεση των διαμενόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας στο γραφείο.

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας στο γραφείο. Αυξήστε την παραγωγικότητά σας στο γραφείο. Η σύγχρονη εποχή παρουσιάζει συνεχώς νέες προκλήσεις. Μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας. Παραμονή στο στίβο του ανταγωνισμού. Δημιουργία πρόσθετης αξίας για

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση»

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 Ιουλίου, 2013 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Ανεμιστήρων 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan»

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» 1.Πρόλογος Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, καλησπέρα σας. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικότητα με ευκολία χρήσης

Αποδοτικότητα με ευκολία χρήσης Αποδοτικότητα με ευκολία χρήσης Οι νέοι μετατροπείς στοιχειοσειράς της ΑΒΒ για Φ/Β συστήματα Οι τεχνολογικές εξελίξεις συνεχώς βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση σε σχέση με το κόστος των

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τερματικές Μονάδες Νερού Υψηλής Απόδοσης

Τερματικές Μονάδες Νερού Υψηλής Απόδοσης Τερματικές Μονάδες Νερού Υψηλής Απόδοσης Βέλτιστη άνεση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας Η επένδυση σε απόδοση για το μέλλον Καθώς το ενεργειακό κόστος και οι συνέπειες της κατανάλωσης ενέργειας για το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Μετρολογίας Σασαρώλης Εδµόνδος. Τι Είναι το Εισροών-Εκροών; Ως

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις εξοικονόμησης ης ενέργειας

Λύσεις εξοικονόμησης ης ενέργειας Schneider Electric Λύσεις εξοικονόμησης ης ενέργειας Εξοικονόμηση ενέργειας & κερδοφορία επιχειρήσεων Αθήνα - 10 Μαρτίου 2010 Πολυδεύκης Λουκόπουλος, Διπλ.Ηλ-Μηχ, ΜΒΑ Εμπορικός Διευθυντής - Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ «Μέτρα. για τη βελτίωση της ενεργειακής. Αντώνης Μαρίνος Υπουργείο Ανάπτυξης

ΚΥΑ «Μέτρα. για τη βελτίωση της ενεργειακής. Αντώνης Μαρίνος Υπουργείο Ανάπτυξης ΚΥΑ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» Αντώνης Μαρίνος amarinos@ypan.gr Υπουργείο Ανάπτυξης H νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Οι εγκαταστάσεις ΟΤΕ COSMOTE στην Παιανία: Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην πράξη

Οι εγκαταστάσεις ΟΤΕ COSMOTE στην Παιανία: Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην πράξη Οι εγκαταστάσεις ΟΤΕ COSMOTE στην Παιανία: Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην πράξη 1 Συνεδριο :3 ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum Εισηγητής: Kατερίνα Περίσση Προϊστ. Τμήματος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S n0e-sport Project number: IEE/12/017/S12.666718 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Ηλεκτροκινητήρων 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» «Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System

Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System (Κιλοβάτ, Αρμονική, Αμπέρ, Μείωση, Εξοπλισμός) ΛΥΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ! (Συχνές Ερωτήσεις) Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The economist-21 st roundtable with the government of Greece June 29 2017 Lights on: Power energy in Europe What changes have been made in the regulatory framework? New Memorandum provisions and Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Εκτενής Ενεργειακή Επιθεώρηση με τα ακόλουθα βήματα : Συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Security Project Ρέλλος Ιωάννης Διευθυντής Πωλήσεων Χονδρικής

Security Project Ρέλλος Ιωάννης Διευθυντής Πωλήσεων Χονδρικής Security Project 2016 Ρέλλος Ιωάννης Διευθυντής Πωλήσεων Χονδρικής O Οικιακός Αυτοματισμός και η Ενεργειακή Διαχείριση μέσα από το Σύστημα Ασφαλείας Το Θέμα : Τι μπορεί να διαχειριστεί ο οικιακός αυτοματισμός;

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Φίλε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές.

Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές. Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές. Ιδανική εφαρμογή των Yonos MAXO και Yonos MAXO-D. 02 Pioneering for You 03 «Ισχύς και απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Storage systems Support Services

Storage systems Support Services Storage systems Support Services H ομάδα τεχνικής Υποστήριξης μας. Ο έμπιστος συνεργάτης σας. Δεσμευόμαστε για την τεχνική υποστήριξη και επισκευή των προϊόντων μας. Βασικός άξονας της πολιτικής μας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού. Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα

Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού. Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα Βιομ. Υλικό & Ενεργειακά συστήματα Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα Συντάκτης: Γιώργος Χριστοδούλου Ηλεκτρολόγος Mηχανικός, MSc Γιατί ασύρματο σύστημα διαχείρισης φωτισμού;

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Αρθρο προς δημοσίευση στο τεύχος 32 του περιοδικού «Περιβάλλον 21» Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012 Ε-News Τεύχος 59 Mάρτιος 2012 Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012 Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή της AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε. στην έκθεση CLIMATHERM, που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΡΟ. ΤΕΑΜ Μ-Η Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΡΟ. ΤΕΑΜ Μ-Η Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΡΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΑΣ MΗX/ΓΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΤΕΑΜ Μ-Η Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ www.team.com.gr Το μεγάλο στοίχημα του Μηχανικού: Η αναζήτηση της Βέλτιστης Λύσης Οταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ: «Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» 2017 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ: ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα 5.

Εκπαιδευτική Ενότητα 5. Εκπαιδευτική Ενότητα 5. Στρατηγική Υποστήριξη Έργο Transparense -Intelligent Energy Europe Ιούνιος 2015 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ I. ΣΕΑ Εισαγωγικά II. ΣΕΑ Διαδικασία από τον Προσδιορισμό του

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Innovate with us!

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Innovate with us! ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Innovate with us! Βόλος, 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 SkyΜeter Hydro edition (SM-HL) Τα έξυπνα υδρόμετρα SkyΜeter τοποθετούνται στην παροχή νερού και προσφέρουν τις παρακάτω δυνατότητες: νέας τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα Μια ματιά στο παρελθόν για να ατενίσουμε το μέλλον Αυτοκίνητα Τηλεοράσεις Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων 1970 1990 Σήμερα Το προνόμιο και το χάσμα Σήμερα τα κεντρικά συστήματα ελέγχου (Building Management

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO 1. PAVIRO Σύστημα ανακοινώσεων και εκκένωσης χώρων μέσω φωνητικής αναγγελίας με επαγγελματική ποιότητα ήχου Ευελιξία από την πρώτη στιγμή

PAVIRO 1. PAVIRO Σύστημα ανακοινώσεων και εκκένωσης χώρων μέσω φωνητικής αναγγελίας με επαγγελματική ποιότητα ήχου Ευελιξία από την πρώτη στιγμή PAVIRO 1 PAVIRO Σύστημα ανακοινώσεων και εκκένωσης χώρων μέσω φωνητικής αναγγελίας με επαγγελματική ποιότητα ήχου Ευελιξία από την πρώτη στιγμή 2 PAVIRO PAVIRO 3 Διατήρηση της ενημέρωσης, της ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα