2.-Σκοπός του μαθήματος.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.-Σκοπός του μαθήματος."

Transcript

1 Π. Γ. Μιχαηλίδης, Εισαγωγή στη Πληροφορική: Ένα μάθημα για φοιτητές και φοιτήτριες Παιδαγωγικών Τμημάτων, 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διδακτική των Μαθηματικών και τη Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ Παν. Ιωαννίνων & Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Ιωάννινα Οκτωβρίου 1993, πρακτικά σ Εισαγωγή στη Πληροφορική: Ένα μάθημα για φοιτητές και φοιτήτριες Παιδαγωγικών Τμημάτων. Π.Γ.Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Περίληψη Ένας από τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χρήση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, είναι η κατάλληλη κατάρτιση των δασκάλων. Οι δάσκαλοι και οι μελλοντικοί δάσκαλοι, που τώρα είναι φοιτητές και φοιτήτριες, κατά κανόνα δεν έχουν υπόβαθρο τεχνικών γνώσεων στη πληροφορική. Κατά συνέπεια, ο συνήθης τρόπος διδασκαλίας του αντικειμένου (Πληροφορική) παρουσιάζει μειονεκτήματα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται η αιτιολόγηση, η σκοπιμότητα, το περίγραμμα ύλης, η πρακτική υλοποίηση, καθώς και προβλήματα και παρατηρήσεις από την ανάπτυξη και διδασκαλία ενός μαθήματος "Εισαγωγής στη Πληροφορική", το οποίο διδάσκεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αρκετά από τα στοιχεία του μαθήματος αναπτύχθηκαν στα πλαίσια ενός προγράμματος Erasmus και έχουν μια γενικώτερη χρησιμότητα στα πλαίσια προώθησης ενός αλφαβητισμού στη Πληροφορική. An Introduction to Informatics: A course designed for students in Education. P. G. Michaelides, Associate Professor in the Department for Elementary Teacher Education in The University of Crete. Summary The appropriate qualification of teachers is an important factor to be considered in using Informatics to schools. The present teachers and the students in Education who are to become teachers later on, usually do not have the necessary technical background in Informatics. Consequently, there are many drawbacks in the usual method of teaching the subject of Informatics. In this work I present the rationale, the objectives, the subject matter, the practical implementation, the problems encountered and some remarks on the development and the delivery of a course "Introduction to Informatics". This course is taught in the Department for Elementary Teacher Education of the University of Crete. Parts of the course was developed within an Erasmus project and many of its constituents exhibit a more general interest in the framework of a literacy in Informatics. 1.-Εισαγωγή. Η Πληροφορική έχει εισβάλλει σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες μιας σύγχρονης κοινωνίας [1]. Εισάγεται επίσης, μάλλον προβληματικά [2], και στα σχολεία [3]. Είναι λοιπόν αναγκαίο οι δάσκαλοι όπως και οι μελλοντικοί δάσκαλοι που τώρα σπουδάζουν στα Παιδαγωγικά Τμήματα να έχουν επαρκή κατάρτιση στη Πληροφορική. Σε σχέση με τη κατάρτιση σε άλλους τομείς, το πρόβλημα της κατάρτισης των δασκάλων στη Πληροφορική παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές προέρχονται από δύο γενικά λόγους. Ο πρώτος είναι η περίπου παντελής έλλειψη προηγούμενης εξοικείωσης με

2 το αντικείμενο, τόσο των δασκάλων [4] όσο και των μαθητών. Συχνά επίσης υπάρχει μια "μυθοποιημένη" αντίληψη για τους Η/Υ και τις δυνατότητες τους [5]. Ο δεύτερος λόγος είναι η ραγδαία εξέλιξη της Πληροφορικής ("επανάσταση της Πληροφορικής"). Έτσι, αν και η Πληροφορική βρίσκεται σε όλες σχεδόν τις ανθρώπινες δραστηριότητες (και στην Εκπαίδευση), όμως: το αντικείμενο της (περίγραμμα ύλης) συνεχώς αναπροσαρμόζεται, δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες για τις επιπτώσεις και τις εφαρμογές της στην εκπαίδευση ενώ όσες υπάρχουν οδηγούν αρκετές φορές σε αντιφατικά συμπεράσματα (για μια επισκόπηση βλέπε τα [6] και [7]), όσες σχετικές μελέτες υπάρχουν βασίζονται σε τεχνολογία και τεχνικές, οι οποίες, όταν δημοσιεύεται η μελέτη, έχουν ήδη καταστεί παρωχημένες [8,9]. Η ανάγκη για επαρκή κατάρτιση στη Πληροφορική υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα [10]. Στα άλλα επαγγέλματα όμως αρκεί συνήθως η απλή εκμάθηση των οδηγιών χρήσης ενός συγκεκριμμένου προϊόντος που βελτιώνει την απόδοση της μιας και μόνης επαγγελματικής δραστηριότητας του επιμορφούμενου. Η κατάρτιση όμως των δασκάλων στη Πληροφορική, είναι πιο σύνθετη γιατί θα πρέπει να καλύπτει τους τομείς: της χρήσης της Πληροφορικής ως μέσου διδασκαλίας και/ή μάθησης τόσο γενικά όσο και κατά μάθημα. ειδικών γνώσεων σε θέματα Πληροφορικής (π.χ. προγραμματισμός, επικοινωνίες, βάσεις δεδομένων κλπ) ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των μαθημάτων Πληροφορικής. Η ραγδαία εξέλιξη της Πληροφορικής καθιστά το πρόβλημα ακόμα πιο δύσκολο ιδιαίτερα για την εκπαίδευση των δασκάλων στη Πληροφορική, γιατί θα πρέπει να εκπαιδευτούν χρησιμοποιώντας για εξάσκηση τις σημερινές συσκευές και λογισμικό, που θα είναι ήδη απαρχαιωμένο (μουσειακό πια είδος) όταν θα πάνε στα σχολεία για να διδάξουν. Ένα άλλο πρόβλημα είναι πως τα αναλυτικά προγράμματα για την εκπαίδευση των δασκάλων, ιδιαίτερα των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι διδάσκουν όλα τα αντίκειμενα, καλύπτουν σε γενικό επίπεδο μια πληθώρα γνωστικών αντικειμένων χωρίς να είναι δυνατό να επεκταθούν πολύ σε ένα μόνο αντικείμενο, π.χ.,τη Πληροφορική. Είναι λοιπόν απαραίτητο στο πρόγραμμα σπουδών των μελλοντικών δασκάλων να περιλαμβάνεται και ένα τουλάχιστον μάθημα αλφαβητισμού στη Πληροφορική. Στα επόμενα περιγράφεται η δομή και η ανάπτυξη ενός τέτοιου μαθήματος αλφαβητισμού στη Πληροφορική το οποίο διδάσκεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αρκετά από τα στοιχεία του μαθήματος, αναπτύχθηκαν στα πλαίσια ενός προγράμματος Erasmus [11] και έχουν μια γενικώτερη χρησιμότητα. 2.-Σκοπός του μαθήματος. Με τον όρο αλφαβητισμός [12] στη Πληροφορική εννοώ τη δεξιότητα χρησιμοποίησης των Η/Υ και τη κατανόηση των δυνατοτήτων του. Η χρησιμοποίηση του υπολογιστή απαιτεί, σε μεγάλο βαθμό, γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ. Αυτό παλαιότερα σήμαινε τη γνώση και χρήση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού (Pascal, FORTRAN, κλπ.). Σήμερα οι βασικές αρχές του προγραμματισμού [13] ενυπάρχουν και στη χρήση έτοιμου λογισμικού [14] (π.χ. μιας βάσης δεδομένων). Σημειώνεται πως η άσκηση στον προγραμματισμό Η/Υ παρουσιάζει και άλλα πλεονεκτήματα ως προς την διανοητική ανάπτυξη των νεαρών ιδιαίτερα προσώπων. Μερικώτερες όψεις του ανωτέρω γενικού σκοπού αποτελούν: η εξοικείωση με τον Η/Υ και τα τμήματα του. Η τηλεόραση και η επιστημονική φαντασία δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα. η διάκριση των εννοιών συσκευή, λογισμικό, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή, περιφερειακά, αρχεία, εγγραφές κλπ.. Πέρα από το ότι είναι πια απαραίτητες, χρησιμεύουν και στη καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των Η/Υ. η έννοια των δικτύων Η/Υ και της τηλεπρόσβασης (π.χ. σε βάσεις δεδομένων). Αποτελούν μια καθημερινότητα που επηρεάζει τη ζωή μας και δεν μπορεί να αγνοηθούν. η παροχή γενικών πληροφοριών για τις επιπτώσεις της Πληροφορικής στην οργάνωση της κοινωνίας και πιο ειδικά η συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει για την εκτέλεση

3 διαφόρων εργασιών. Στη περίπτωση μας εστιάζεται περισσότερο στις δυνατότητες των Η/Υ ως μέσων διδασκαλίας και μάθησης. η εισαγωγή στην έννοια του προγραμματισμού Η/Υ σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω καθώς και στις συναφείς έννοιες (αναπαράσταση πληροφοριών, δεδομένα, περιφερειακά, γλώσσες προγραμματισμού, κλπ.). η χρήση συνήθων εφαρμογών Η/Υ όπως κειμενογράφος, βάση δεδομένων, λογιστικά φύλλα, παιχνίδια, σχεδιαστικά κλπ. Είναι χρήσιμα σε όλες τις εργασίες. Αποτελούν επίσης κατάλληλο υπόστρωμα για ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των Η/Υ. η συνειδητοποίηση για την αλματώδη εξέλιξη της Πληροφορικής και τις συνέπειες που προκαλεί. Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο στη κατασκευή πιο δυναμικών συσκευών και πιο σύνθετων προγραμμάτων αλλά επεκτείνεται ιδιαίτερα και στους τρόπους αναπαράστασης της πληροφορίας και επεξεργασίας των δεδομένων. Το θέμα αυτό μόνο ενδεικτικά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ο στόχος αυτός είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Η επιδίωξη του αποβλέπει: γενικά, στη προετοιμασία για τις αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής, ειδικά, για την εκπαίδευση, στη κατανόηση πως ορισμένα από τα σημερινά συμπεράσματα ως προς τη χρησιμότητα των Η/Υ στην Εκπαίδευση οφείλονται σε σημερινούς τεχνικούς περιορισμούς, οι οποίοι, σύντομα δεν θα υπάρχουν. Είναι δυνατό, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του μαθήματος οι προηγούμενοι στόχοι να εμπλουτίζονται (π.χ. με άσκηση σε τηλεπρόσβαση ή σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή να περιορίζονται (π.χ. σε κάποιες μόνο εφαρμογές). Σε όλες τις περιπτώσεις η εκμάθηση του χειρισμού συγκεκριμένων προϊόντων (λειτουργικό σύστημα, γλώσσα προγραμματισμού, εφαρμογή γραφείου κλπ.) προωθείται μόνο στον βαθμό που υποστηρίζεται ο βασικός σκοπός της εξάσκησης στη χρήση των Η/Υ και της κατανόησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Τα αντικείμενα, ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός και τα πολυμέσα προβλέπεται πως μέσα στην επόμενη διετία θα έχουν κατακτήσει τον χώρο της Πληροφορικής και πρέπει να εισάγεται η έννοια τους και, αν είναι δυνατό, να υπάρχει και επίδειξη. 3.-Προβλήματα και περιορισμοί. Κατά την υλοποίηση ενός μαθήματος αλφαβητισμού στη Πληροφορική με τις προηγούμενες επιδιώξεις πρέπει να επιλυθούν ορισμένα προβλήματα και να αντιμετωπιστούν κάποιοι περιορισμοί που υπάρχουν. Τα προβλήματα σχετίζονται με τις συγκεκριμένες επιλογές υλικού και λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί. Οι περιορισμοί προκύπτουν από τις συνθήκες που συνήθως υπάρχουν στα Πανεπιστήμια. Τέτοια προβλήματα και περιορισμοί είναι: 3α.-η συσκευή. Η επιλογή είναι μεταξύ ενός μεγάλου συστήματος με πολυπρογραμματισμό και πολλών προσωπικών Η/Υ. Τα μεγάλα συστήματα παρέχουν γενικά περισσότερες ευκολίες ενώ τα μικρά είναι γενικά απλούστερα άρα πιο κατανοητά. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τη χρησιμοποίηση προσωπικών Η/Υ συνδεμένων σε τοπικό δίκτυο. Η απλότητα του προσωπικού Η/Υ κάνει πιο κατανοητή την επίδειξη των βασικών στοιχείων του αλφαβητισμού στη Πληροφορική ενώ οι υπηρεσίες του δικτύου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια εισαγωγή στις πιο σύνθετες έννοιες του πολυπρογραμματισμού, της τηλεπρόσβασης, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ. Σημαντικό στοιχείο της επιλογής αυτής αποτελεί και το σημαντικά χαμηλότερο κόστος της το οποίο επιπλέον μπορεί να κατανέμεται και σε μικρά τμήματα. 3β.-το λειτουργικό σύστημα. Η επιλογή είναι μεταξύ συστημάτων στα οποία η διασύνδεση με τον χρήστη γίνεται είτε με γραφικά (GUI, Graphics User Interface) είτε με χαρακτήρες. Η διασύνδεση με γραφικά (π.χ. MacIntosh ή Windows) είναι γενικά πιό εύκολη και δεν επισκιάζει την άσκηση σε συγκεκριμένη εφαρμογή. Η διασύνδεση με χαρακτήρες (π.χ. DOS, Unix) δυσχεραίνει την όλη διδασκαλία γιατί παρεμβάλλει την εκμάθηση του λειτουργικού συστήματος, αυτό όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μια εισαγωγή στις γενική έννοια του προγραμματισμού. Έχει επίσης το χαρακτηριστικό να παρέχει ένα ανοιχτό σύστημα εντολών προς το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σε αντίθεση με το κλειστό σύστημα εντολών που υπάρχει στα λειτουργικά με γραφική διασύνδεση [15].

4 Χρησιμοποιήθηκαν πειραματικά για ένα εξάμηνο και τα δυό συστήματα (MacIntosh Apple και IBM συμβατά με DOS) με ισοδύναμες εφαρμογές. Διαπιστώθηκε: [α] μια σαφής προτίμηση για το γραφικό σύστημα διασύνδεσης (πάνω από 9 στους 10 εκπαιδευόμενους) [β] στο GUI η κατάκτηση της δεξιότητας χρήσης απλών εφαρμογών (π.χ. κειμενογράφου) έγινε σημαντικά πιο γρήγορα (1 ώρα περίπου πρακτικής άσκησης ή και λιγώτερο έναντι 5 και άνω). Για συνθετώτερες εφαρμογές (π.χ. βάση δεδομένων) υπήρχε πάλι σαφής υπεροχή του GUI (7 ώρες έναντι 12: η διαφορά στη τάξη μεγέθους οφείλεται στο ότι έπρεπε προηγουμένως να κατακτηθεί η έννοια της βάσης δεδομένων). [γ] οι εκπαιδευόμενοι που χρησιμοποίησαν πρώτα το GUI είχαν, γενικά, προβλήματα στο να προσαρμοστούν στο λειτουργικό με χαρακτήρες σε αντίθεση με τους εκπαιδευόμενους που χρησιμοποίησαν αυτό πρώτα και οι οποίοι έμαθαν ταχύτερα και πιο γρήγορα και το GUI. Τελικά χρησιμοποιούνται Η/Υ IBM συμβατά με DOS. Οι λόγοι είναι η προηγούμενη διαπίστωση [γ] (σε συνδυασμό και με τη σημείωση [15]), το χαμηλώτερο γενικά κόστος που έχουν και η ευκολώτερη ανεύρεση προσωπικού επίβλεψης της πρακτικής άσκησης. Παρέχεται πάντως η ευκαιρία γνωριμίας και με συστήματα GUI είτε με επίδειξη τους είτε με δυνατότητα χρήσης τους από τους εκπαιδευόμενους με δική τους πρωτοβουλία. 3γ.-εφαρμογες. Κατεβλήθη προσπάθεια να επιλεγούν εφαρμογές με απλό κατά το δυνατόν τρόπο χειρισμού (απλές εντολές εφαρμογής) ώστε να διευκολύνεται η εστίαση στα βασικά σημεία. Η ύπαρξη και σύνθετων εντολών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή της έννοιας του υποπρογράμματος και, γενικώτερα της δομής κατά τον προγραμματισμό. Σε μεγάλο πάντως βαθμό η επιλογή επηρεάστηκε από το τι μπορούσε να αγοραστεί ευκολώτερα. 3δ.-υποδομή. Δημιουργήθηκε το εξαρχής (αίθουσα, επίπλωση, μηχανήματα,..) με τα περιορισμένα οικονομικά του τμήματος, στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών. Αποτελείται από έναν αριθμό προσωπικών Η/Υ (Apple MacIntosh και, κυρίως, IBM συμβατά PC) συνδεδεμένων σε τοπικό δίκτυο. Είναι το μόνο σύστημα στο Ρέθυμνο και αν και χρειάζεται πια ανανέωση, εξακολουθεί να καλύπτει κάποιες ανάγκες, κυρίως διδακτικές, για όλο το Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο. 3ε.-οργανωτικά θέματα. Περιλαμβάνονται: διαθέσιμος χρόνος. Ένα διδακτικό εξάμηνο, δηλαδή 11 με 13 τρίωρα αριθμός φοιτητών. 100 με 150 κάθε φορά. Στο εργαστήριο μπορούν να ασκηθούν 15 με 30 μόνο. προσωπικό. Δεν υπάρχει. Η ανάγκη της επίβλεψης των πρακτικών ασκήσεων καλύπτεται με αποσπασμένους από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι όμως χρειάζοται επιμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του μαθήματος. Για να αντιμετωπιστεί ο μεγάλος αριθμός φοιτητών (και φοιτητριών), η διδασκαλία γίνεται σε (4 με 6) ομάδες. Δοκιμάστηκε η παράλληλη χωριστή διδασκαλία σε κάθε ομάδα. Είχε το πλεονέκτημα μιας διδασκαλίας περισσότερο προσαρμοσμένης στη προσωπικότητα κάθε εκπαιδευόμενου, δημιουργούσε όμως πολλά οργανωτικά προβλήματα. Τελικά, η διδασκαλία γίνεται σε δύο χρονικά διαπλεκόμενα επίπεδα. Στο πρώτο, κοινό για όλους τους εκπαιδευόμενους, παρουσιάζονται οι νέες έννοιες και τα σημεία για συζήτηση και μελέτη. Στο επίπεδο αυτό υπάρχει σημαντική επίδειξη μέσων (Η/Υ συνδεμένος σε τηλεόραση ή με οθόνη προβολής). Το δεύτερο επίπεδο γίνεται στο εργαστήριο, όπου οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται κατά ομάδες. Ένα σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του ανωτέρω σχήματος, αποτελεί ο τρόπος οργάνωσης της διδασκαλίας στα δυό επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο περιγράφονται οι προβληματισμοί και οι τρόποι επίλυσης σε επίπεδο τεχνογνωσίας μόνο. Οι συγκεκριμένες τεχνικές υλοποίησης μιας τεχνογνωσίας διδάσκονται, στο βαθμό που απαιτείται, στο δεύτερο επίπεδο, συγχρόνως με τη πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων. Έτσι, δεν μεσολαβεί χρονικό διάστημα μεταξύ της περιγραφής μιας τεχνικής και της πρακτικής της εφαρμογής. Για παράδειγμα, η διδασκαλία του κειμενογράφου, στο πρώτο επίπεδο, μπορεί να περιλαμβάνει την έννοια του εγγράφου, των στοιχείων του (λέξη, παράγραφος, κλπ), των χαρακτηριστικών του (σχήμα και μορφή σελίδας, τύπος και μορφή γραμμάτων, θέση

5 σχημάτων, κλπ.), κλπ. [16]. Επίσης διδάσκονται οι εργασίες επεξεργασίας ενός κειμένου, όπως προσθήκη, παρεμβολή ή αφαίρεση κειμένου, η αντικατάσταση κειμένου με άλλο ή η μεταφορά του σε άλλη θέση, η τροποποίηση της μορφής του κλπ. Η διδασκαλία αυτή συνοδεύεται συνήθως και από αντίστοιχες επιδείξεις, χωρίς όμως να περιλαμβάνει συγκεκριμένους τρόπους επίτευξης των. Στο δεύτερο επίπεδο της πρακτικής άσκησης, διδάσκεται κάποια συγκεκριμένη πια τεχνική, την οποία και χρησιμοποιούν αμέσως οι εκπαιδευόμενοι. Στο πρακτικό επίπεδο, ορισμένες ώρες είναι υποχρεωτικές για όλους. Επιπλέον κάθε εκπαιδευόμενος έχει την ευκαιρία για περισσότερες ώρες πρακτικής άσκησης. Πέρα από τη πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων ο σκοπός του δεύτερου επιπέδου είναι η κατανόηση και εφαρμογή όσων διδάσκονται στο πρώτο επίπεδο. Κατά συνέπεια δεν ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να μάθουν οπωσδήποτε τη συγκεκριμένη τεχνική υλοποίησης μιας μεθόδου, η οποία είναι διαφορετική από προϊόν σε προϊόν και περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης. Π.χ. για τη περίπτωση του κειμενογράφου, δεν απαιτείται να θυμάται ο εκπαιδευόμενος την ακριβή αλληλουχία πληκτρολόγησης προκειμένου να αντικαταστήσει μια λέξη με μια άλλη, απαιτείται όμως να έχει μάθει πως αυτό περιλαμβάνεται στις εντολές ενός κειμενογράφου. 4.-Οργάνωση. Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τρία μέρη, καθένα από τα οποία υποδιαιρείται σε ενότητες. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χρονιάς καλύπτονται 5 με 7 ενότητες. Σε αρκετές ενότητες ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να παρουσιάσουν κάποια εργασία. Η αξιολόγηση των εργασιών αυτών μαζί με την αξιολόγηση της πρακτικής και της γραπτής εξέτασης σχηματίζουν τον βαθμό κάθε εκπαιδευόμενου στο μάθημα. Για τη παρακολούθηση και τη βελτίωση του μαθήματος ζητείται (με ανώνυμο ερωτηματολόγιο) αξιολόγηση από τους εκπαιδευομένους τόσο συνολικά για το μάθημα όσο και κατά ενότητα (βλεπε επόμενο κεφάλαιο). Τα μέρη του μαθήματος είναι: 4α.Εξοικείωση. Στο μέρος αυτό γίνεται η γνωριμία με τον Η/Υ και τα μέρη του, η απομυθοποίηση του και η εξοικείωση με αυτόν. Διδάσκονται οι δυνατότητες που έχει και οι επιπτώσεις από τη χρήση του στη καθημερινή ζωή. Στο πρακτικό επίπεδο γίνεται εξάσκηση σε βασικές ενέργειες χειρισμού (άνοιγμα, κλείσιμο, λειτουργικό σύστημα, κλπ.). Επίσης η επικοινωνία μεταξύ Η/Υ (επίδειξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεπρόσβασης). Ως εργασία δίδεται η αξιολόγηση κάποιων από τα παιχνίδια [17] με Η/Υ (βλέπε πίνακα 1.-). Το μέρος αυτό είναι ανοιχτό ως προς το περιεχόμενο του, το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται ώστε να περιλαμβάνει τις νεώτερες εξελίξεις όπως π.χ. τα πολυμέσα και η πλασματική πραγματικότητα (virtual reality). 4β.-Δεδομένα και προγραμματισμός. Στο μέρος αυτό εισάγεται η έννοια της αναπαράστασης των πληροφοριών (δεδομένα), οι διάφορες μορφές που μπορούν να έχουν τα δεδομένα και τρόποι επεξεργασίας τους. Εισάγεται η έννοια των διαφορετικών επιπέδων λειτουργίας του Η/Υ (π.χ. συσκευή, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή) και η διάκριση των διαφορετικών εννοιών που περιέχει ο όρος πρόγραμμα Η/Υ (πηγαίο, μηχανής, μεταφρασμένο, κλπ). Διδάσκεται η έννοια του προγραμματισμού Η/Υ [13]. Στο πρακτικό επίπεδο ζητείται από τους εκπαιδευόμενους η κατασκευή ενός απλού προγράμματος (βλέπε πίνακα 2). Το μέρος αυτό παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες στη διδασκαλία του. Απαιτεί περίπου 4 με 6 τρίωρα και είναι χωρισμένο σε ενότητες. Μετά τα δεδομένα, που διδάσκονται στη πρώτη ενότητα, ακολουθούν οι βασικές αρχές του προγραμματισμού χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένη γλώσσα (βλέπε άσκηση 2 στον Πίνακα 2). Σε άλλη ενότητα χρησιμοποιείται μια απλή γλώσσα προγραμματισμού (βλέπε άσκηση 3 στον πίνακα 2). Ο προγραμματισμός μπορεί να είναι είτε με γλώσσα προγραμματισμού είτε σε επίπεδο εντολών του λειτουργικού συστήματος. Η έννοια της αναδρομικότητας και της δομής είναι σημαντικές κατά τη διδασκαλία του προγραμματισμού [18 ]. Και στο μέρος αυτό υπάρχει η ευχέρεια προσαρμογής σε νέα επιτεύγματα. Οι έννοιες των αντικειμένων, του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, το ξεκίνημα γεγονότων κλπ. μπορούν επίσης να παρουσιαστούν με κατάλληλα παραδείγματα.

6 4γ.-Εφαρμογές. Στο μέρος αυτό διδάσκονται κάποιες απλές εφαρμογές ηλεκτρονικού γραφείου, όπως ο κειμενογράφος, η βάση δεδομένων, τα γραφικά, τα λογιστικά φύλλα. Για καθεμιά από τις εφαρμογές αυτές εισάγεται η έννοια της, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και η ειδική μορφή επεξεργασίας των δεδομένων που συνεπάγεται κάθε εφαρμογή. Στο πρακτικό επίπεδο ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να επιλύσουν κάποιο απλό πρακτικό πρόβλημα (π.χ. να κατασκευάσουν ένα κείμενο, μια βάση, ένα σχέδιο). Ποιά ή ποιές εφαρμογές θα διδαχτούν κάθε φορά μπορεί να προσαρμόζεται προς τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων. 5.-Αποτίμηση. Το μάθημα άρχισε να διδάσκεται από το Τα πρώτα χρόνια είχε μια πειραματική χροιά προκειμένου να βρεθεί η προσφορώτερη λύση στα διάφορα προβλήματα και περιορισμούς που υπήρχαν. Ειδικώτερα θέματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη πειραματική διδασκαλία υπήρξαν (βλέπε και κεφ. 3.- πιο πάνω): η διδασκαλία κατά ομάδες και συγχρόνως με τη πρακτική άσκηση, η πρακτική άσκηση με πρωτοβουλία από τον εκπαιδευόμενο ή καθοδηγούμενη σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια, η επίβλεψη της πρακτικής άσκησης. Το θέμα αυτό αποδείχτηκε από τα πιο προβληματικά λόγω της έλλειψης μόνιμου προσωπικού. οι περιορισμοί (κυρίως χρονικοί) από το πρόγραμμα σπουδών. Το μάθημα είναι εξαμηνιαίο χαρακτηρίζεται παράδοση και έχει χρόνο από 10 μέχρι 13 τρίωρα συνολικά. η επιλογή συγκεκριμένης κάθε φορά ύλης, η οποία να είναι απλή στη κατανόηση της ενώ συγχρόνως θα καθιστά δυνατή τη προώθηση των σκοπών που επιδιώκονται στα πλαίσια ενός αλφαβητισμού (και όχι εκμάθησης) της Πληροφορικής. Πλη 109 Εισαγωγή στην Πληροφορική Άσκηση 1η. Ημερομηνία... Τμήμα... Όνομα... Α.Μ.... Όνομα παιχνιδιού:... Θέμα: Αξιολόγηση Παιχνιδιών με Η/Υ -Γενική Εικόνα καλή, κακή, αδιάφορη -Αιτιολόγηση: 1.-Γραφικά: Δέν έχει, καλή, κακή, αδιάφορη 2.-Κίνηση: Δέν έχει, καλή, κακή, αδιάφορη 3.-Ευκολία χρήσης: καλή, κακή, αδιάφορη 4.-Υπόθεση: Δέν έχει, καλή, κακή, αδιάφορη Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά τομείς: Γνωστικός Δέν έχει, καλή, κακή, αδιάφορη Δεξιότητες που αναπτύσσονται: Ψυχοκινητικός: Δέν έχει, καλή, κακή, αδιάφορη Δεξιότητες που αναπτύσσονται: Συναισθηματικός: Δέν έχει, καλή, κακή, αδιάφορη Στάσεις που αναπτύσσονται: Κοινωνικός: Δέν έχει, καλή, κακή, αδιάφορη Δεξιότητες/συμπεριφορές που αναπτύσσονται: Άλλα σχόλια: Πίνακας 1

7 Για τη πρακτική άσκηση, πέρα από την εργαστηριακή και μόνο διδασκαλία του μαθήματος σε μικρές ομάδες, δοκιμάστηκε και η ελεύθερη, με πρωτοβουλία του εκπαιδευομένου, πρακτική άσκηση. Και οι δυό τρόποι έδωσαν θετικά αποτελέσματα, επέφεραν όμως υπερβολικό φόρτο εργασίας στο διδακτικό προσωπικό. Επίσης δημιουργούσαν προβλήματα οργάνωσης και διοίκησης του μαθήματος. Για τους λόγους αυτούς προτιμήθηκε ο συνδυασμός που περιγράφεται στο κεφ.3.-. Η επίβλεψη της πρακτικής άσκησης, λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού, γίνεται με αποσπασμένους από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να εκπαιδευτούν οι ίδιοι πριν αρχίσουν επίβλεψη. Επίσης, στη περίπτωση που έχουν οι ίδιοι κάποια εμπειρία (π.χ. από σχετική διδασκαλία στο Γυμνάσιο), τείνουν να δίνουν περισσότερη έμφαση στις ιδιαίτερες τεχνικές του προϊόντος που χρησιμοποιείται κατά τη πρακτική άσκηση (π.χ. ιδιαίτερες εντολές ενός κειμενογράφου) παρά στις έννοιες και ιδέες που αναπτύσσονται. Είναι χαρακτηριστικό πως τις χρονιές που έρχεται νέο προσωπικό τα ποσοστά θετικής κρίσης των εκπαιδευομένων για το μάθημα πέφτουν στο 60 με 70% έναντι του 80 με 90% που είναι άλλες χρονιές [19]. Για το λόγο αυτό η ανατροφοδότηση, ιδιαίτερα για το πρακτικό επίπεδο της διδασκαλίας, είναι σημαντική προκειμένου να διατηρηθεί ο σχεδιασμός του μαθήματος. Βασικό επίσης στοιχείο (αν και αφορά μάλλον την επόμενη διδασκαλία του μαθήματος) αποτελούν οι αξιολογήσεις που ζητούνται από τους εκπαιδευόμενους για βασικές ενότητες του μαθήματος (βλεπε τον Πίνακα 3 πιο κάτω για ενότητες του 1ου μέρους-κεφ.4α). Οι αξιολογήσεις αυτές αναφέρονται σε δυό άξονες. Ο πρώτος είναι κοινός για όλες τις ενότητες και αφορά κυρίως θέματα οργάνωσης του μαθήματος. Ο δεύτερος αφορά επιμέρους στοιχεία κάθε ενότητας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για γενικές παρατηρήσεις από τους εκπαιδευόμενους. Πέρα από τις αξιολογήσεις των ενοτήτων, στο τέλος του μαθήματος ζητείται (ανώνυμα) και η συνολική αξιολόγηση του μαθήματος. Η τελική εξέταση των εκπαιδευομένων γίνεται κατά ομάδες. Είναι γραπτή (ανάπτυξη ενός σχετικού θέματος) και πρακτική (χρήση του Η/Υ) ενώ στη τελική βαθμολογία συνεισφέρει και η επίδοση στις πρακτικές εργασίες. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία του μαθήματος προκύπτει πώς: 5α.-η διαφοροποίηση στη κατανομή της βαθμολογίας μεταξύ των διαφόρων ομάδων του επιπέδου πρακτικής διδασκαλίας, μεταξύ των διαφορετικών εργασιών από κάθε ενότητα και μεταξύ των διαφορετικών θεμάτων της τελικής εξέτασης είναι ασήμαντη (0.5 με 1 μονάδα στη κλίμακα 1-10). Αυτό δείχνει: ότι έχει επιτευχθεί ενιαίο επίπεδο πρακτικής, ότι διδάσκονται ικανοποιητικά όλες οι ενότητες, ακόμη και οι θεωρούμενες δύσκολες (π.χ. η εξοικείωση με τον Η/Υ ή ο προγραμματισμός), τα διαφορετικά θέματα εξετάσεων είναι ισοδύναμα. Τα συμπεράσματα αυτά συμφωνούν και με την εικόνα που προκύπτει από τις αξιολογήσεις που κάνουν οι εκπαιδευόμενοι (αναφέρονται πιο κάτω) 5β.-παρατηρείται μια διαφοροποίηση στη κατανομή της βαθμολογίας (2 με 3 μονάδες) από χρονιά σε χρονιά. 5γ.-το μάθημα επιτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό το σκοπό του σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευομένων (60-90% βλέπε και σχετική παρατήρηση πιο πάνω). Ακόμα, ένα σημαντικό ποσοστό από όσους έχουν αρνητική γνώμη για το μάθημα, δηλώνουν πως βρήκαν ενδιαφέρον σε μια ή περισσότερες από τις ενότητες αλλά η διδασκαλία δεν ήταν αρκετά λεπτομερής. 5δ.-σε μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευομένων (περίπου 70%) επικρατεί η άποψη πως ο χρόνος πρακτικής άσκησης είναι μικρός. Σε άλλη ερώτηση, ενα εξίσου μεγάλο ποσοστό (όχι κατανάγκην τα ίδια πρόσωπα) αναφέρει πως του άρεσε το ότι έμαθε να χειρίζεται έστω και ελλιπώς τον Η/Υ. Εδώ επισημαίνεται μια αδυναμία της διδασκαλίας να εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ αλφαβητισμού και εκπαίδευσης στη Πληροφορική. Σημειώνεται επίσης πως εκτός από τις υποχρεωτικές ώρες πρακτικής άσκησης, οι οποίες αποτελούν μέρος της διδασκαλίας με τη παρουσία διδάσκοντα ή επιβλέποντα, οι εκπαιδευόμενοι ενθαρύνονται να

8 ασκούνται και μόνοι τους, χρησιμοποιώντας το εργαστήριο όταν δεν γίνεται μάθημα. Τούτο όμως δεν συμβαίνει στον επιθυμητό βαθμό. 5ε.-ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευομένων (60-90%) έχει την άποψη πως η διδασκαλία γενικά έχει καλύψει τους σκοπούς του μαθήματος [20] ικανοποιητικά ή καλά, αν και πολλοί προσθέτουν πως θάπρεπε να δοθεί περισσότερη έμφαση σε κάποια επιμέρους τμήματα και λιγώτερη σε άλλα. Σχεδόν όλα τα επιμέρους τμήματα έχουν παρουσιαστεί είτε στη μια είτε στην άλλη κατηγορία. Πλη 109 Εισαγωγή στην Πληροφορική Άσκηση 2η και 3η. Ημερομηνία... Τμήμα... Όνομα... Α.Μ.... Θέμα: Προγραμματισμός με Η/Υ (Επίδειξη κατασκευής προγράμματος) Άσκηση 2η 1.-Να περιγραφεί το πρόβλημα της αξιολόγησης δεξιοτήτων εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων. 2.-Να περιγραφούν τα βασικά σημεία της αξιολογησης της δεξιότητας πρόσθεσης ακέραιων θετικών αριθμών. Το αντικείμενο να περιοριστεί σε μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς. 3.-Να κατασκευαστεί ένα αδρομερές λογικό διάγραμμα για την αντιμετώπιση του προηγούμενου προβλήματος. 4.-Να αναλυθεί περαιτέρω κάθε βήμα του προηγούμενου διαγράμματος σε πιό απλά βήματα. 5.-Να επαναληφθεί το βήμα 4.- μέχρις ότου επιτευχθεί ικανοποιητικός βαθμός ανάλυσης. Άσκηση Να υλοποιηθεί, να ελεγχθεί και εκτελεστεί ένα πρόγραμμα σύμφωνα με το λογικό διάγραμμα που κατασκευάστηκε στην Άσκηση 2. Πίνακας 2 5ς.-ένα ποσοστό 10-20% (εξαρτάται από τη χρονιά) των εκπαιδευομένων κρίνει αρνητικά τη διδασκαλία. Οι λόγοι που αναφέρει περιλαμβάνουν: συσκευές και προγράμματα παρωχημένα (μερικά σωστό πια),

9 η διδασκαλία σε δυό επίπεδα δεν αποδίδει, ανεπάρκεια πρακτικής επίβλεψης, ασυντόνιστη διδασκαλία, ζητούνται πολλά σε λίγο χρόνο, απαιτούνται περισσότερα παραδείγματα, κ.ά. Αν και κάποιες από τις αρνητικές παρατηρήσεις φαίνονται αβάσιμες [21] ή αντιφατικές, όλες λαμβάνονται υπόψη κατά την επόμενη διδασκαλία. 5ζ.-στην ανοιχτή ερώτηση "τι σας άρεσε περισσότερο στο μάθημα" ένα ποσοστό άνω του 70% όσων έχουν θετική κρίση για το μάθημα αναφέρουν την ικανοποίηση τους που χειρίζονται τον Η/Υ και τη χρησιμότητα του μαθήματος σε άλλα μαθήματα (ένα σημαντικό ποσοστό των εργασιών που κάνουν οι φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος μας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους γράφεται σε κειμενογράφο στους Η/Υ του εργαστηρίου). Πλη 109 Εισαγωγή στην Πληροφορική Αξιολόγηση 1ης Άσκησης. Τμήμα... Όνομα(αν θέλετε)... Γενική εικόνα της άσκησης 1.-Συνολικά: καλή, κακή, αδιάφορη 2.-Αιτιολόγηση: 3.-Χρόνος άσκησης: λίγος, πολύς, ικανοποιητικός 4.-Επίπεδο άσκησης: εύκολο, δύσκολο, ικανοποιητικό 5.-Χρησιμότητα άσκησης: Ναί, Όχι 6.-Άλλες παρατηρησεις: Αξιολόγηση επί μέρους βημάτων. 1.-Άνοιγμα-κλείσιμο, Είσοδος στο δίκτυο: καλή, κακή, αδιάφορη 2.-Βασικές εντολές DΟS: καλή, κακή, αδιάφορη 3.-Δημιουργία αρχείων.bat: καλή, κακή, αδιάφορη 4.-Παρουσίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών: καλή, κακή, αδιάφορη Άλλα σχόλια: Πίνακας 3 6.-Επίλογος. Το μάθημα αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός προγράμματος Erasmus [11]. Αρκετές από τις συνιστώσες του έχουν προσαρμοστεί και χρησιμοποιούνται και στα άλλα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι: 6α.-η δομή του σε τρία μέρη: εξοικείωση, τρόπος λειτουργίας, συνήθεις εφαρμογές των Η/Υ. 6β.-η ευελιξία του. Κάθε μέρος μπορεί να προσαρμόζεται σε ειδικώτερες απαιτήσεις που μπορεί να υπάρχουν 6γ.-είναι υλοποιήσιμο όπως προκύπτει από προηγούμενο κεφ δ.-η διαφοροποίηση του σε σύγκριση με τα συνήθη μαθήματα. Τα βασικά του σημεία μπορούν να προσαρμοστούν σε μαθητές με υπόβαθρο από διαφορετικούς τομείς του επιστητού. Σε αντίθεση, τα περισσότερα ανάλογα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές με περίπου ομοιογενές υπόβαθρο το

10 οποίο και εκμεταλλεύονται με αντίστοιχα παραδείγματα χρήσης Η/Υ (π.χ. υπολογισμοί κλπ. για μηχανικούς, λογιστικά για άλλους κλπ). Σε μερικά μαθήματα μάλιστα η διδασκαλία προχωρεί στη παρουσίαση λύσεων χωρίς προηγουμένως να έχει αναφερθεί το πρόβλημα, το οποίο, επειδή οι μαθητές έχουν κοινό υπόβαθρο, τους είναι γνωστό (π.χ. είναι όλοι τους μηχανικοί ή όλοι τους λογιστές). 6ε.-οι νέες εξελίξεις μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στη δομή του, η οποία μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε κύκλους αυτόνομης μάθησης με Η/Υ, κάτι που προγραμματίζεται. Παραπομπές και Αναφορές. [1].-Για μια σύνοψη των οικονομικών επιπτώσεων βλέπε Π. Γ. Μιχαηλίδη "Εκπαίδευση και Πληροφορική", Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδος, πρακτικά Γ' Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου "Τεχνολογία και Εκπαίδευση", Κολυμπάρι Οκτωβρίου 1987, σελ [2].-Π. Γ. Μιχαηλίδη "Προβληματισμοί από την εισαγωγή της Πληροφορικής στα Σχολεία", ΕΠΥ και ΥπΕΠ&Θ, πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης με θέμα "Η Πληροφορική στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση", Ευγενίδειο Ίδρυμα Αθήνα Νοεμβρίου [3].-Στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις από το ΥπΕΠ&Θ το 1993 θα τοποθετηθούν 6500 Η/Υ σε 1500 σχολεία ενώ κατά τη προηγούμενη χρονιά μάθημα Πληροφορικής διδασκόταν σε 418 Γυμνάσια, 43 ΤΕΛ και 25 ΕΠΛ. (Τα ΝΕΑ 7 Σεπτεμβρίου 1993, σελ.20). Υπάρχουν επίσης διάφορα έργα στο ΜΟΠ Πληροφορικής με προϋπολογισμό 37 δισ.δρχ. για τα έτη (Το ΒΗΜΑ 26 Σεπτεμβρίου 1993, σελ.23/ε5) και στο πακέττο Ντελόρ ΙΙ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19 Σεπτεμβρίου 1993, σελ.50). [4].-Πάνω από το 95% των φοιτητών και φοιτητριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης που ρωτήθηκαν με ανώνυμο ερωτηματολόγιο στα πλαίσια της αξιολόγησης εισαγωγικού μαθήματος στη Πληροφορική κατά έτη δήλωσαν πως δεν είχαν καμμιά προηγούμενη εμπειρία με το αντικείμενο. Οι ίδιοι φοιτητές αιτιολογώντας την απάντηση τους σε ανοιχτή ερώτηση ("αν νομίζουν πως το μάθημα ήταν χρήσιμο"), ανέφεραν, σε ποσοστό πάνω από 80%, πως το μάθημα τους βοήθησε να αποκτήσουν μια σαφή ιδέα για τους Η/Υ, τη χρησιμότητα τους και τις δυνατότητες τους, διαφορετική από αυτή που είχαν. [5].-Προηγούμενη παραπομπή. Επίσης στο Vassilis Komis "Les nouvelles technologies de l' information et de la communication dans le processus d' apprentissage et application par l' étude de leurs représentations chez des élèves de 9 á 12 ans", thése de doctorat de l' Université Paris Μια σύνοψη με τίτλο "Αναπαραστάσεις Μαθητών από 9 μέχρι 12 ετών πάνω στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας-η περίπτωση του υπολογιστή" παρουσιάζεται στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Μαθηματικών και τη Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Ιωάννινα Οκτωβρίου [6].-Ανδρέα Κόλλια "Υπολογιστές στη Διδασκαλία και τη Μάθηση: Μια κριτική προσέγγιση", Αθήνα 1993, εκδόσεις "ΕΛΛΗΝ" στη σειρά "Επιστήμες και Εκπαίδευση", βασίζεται σε μεταπτυχιακή εργασία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. [7].-Γιάννη Γουμενάκη, "Προγράμματα και Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Εκπαίδευση: η περίπτωση της LOGO" Ρέθυμνο 1993, Μεταπτυχιακή Εργασία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. [8].-Είναι ενδεικτικό ότι στη Πληροφορική, ο χρόνος από την ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας μέχρι την εφαρμογή σχετικής τεχνικής σε εμπορεύσιμο προϊόν είναι της τάξης των 1-2 ετών (έναντι των 5 και άνω σε άλλους τομείς) ενώ ο μέσος χρόνος ζωής των προϊόντων Πληροφορικής είναι 3 έτη ή και μικρότερος. Σημειώνεται επίσης πως η εξέλιξη της Πληροφορικής δεν είναι απλά και μόνο πιο γρήγορα μηχανήματα με περισσότερες δυνατότητες αλλά παίρνει και τη μορφή μιας εντελώς διαφορετικής τεχνολογίας και, κατά συνέπεια και λειτουργίας, των Η/Υ. Βλέπε επίσης και στο επόμενο [9].- [9].-Αντώνη Πλευράκη "Συστήματα Δημιουργίας Εκπαιδευτικών Εφαρμογών για μάθηση με τη βοήθεια υπολογιστών" Ρέθυμνο 1993, Μεταπτυχιακή Εργασία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

11 [10].-βλέπε μια σύνοψη στο Π. Γ. Μιχαηλίδη, "Απόψεις για μια Εκπαίδευση στη Πληροφορική", πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης με θέμα "Η Πληροφορική στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση", Ευγενίδειο Ίδρυμα Αθήνα Δεκεμβρίου 1987 που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής και το ΥπΕΠ&Θ. [11].-ICP G-0026/89 Πανεπιστήμιο Κρήτης, University of Sussex, Dublin City University, συντονιστής Π.Γ.Μιχαηλίδης. [12].-"Η γνώση και κατανόηση των Η/Υ και συστημάτων, καθώς και το πως χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων" (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms). Για μια συνοπτική παρουσίαση της έννοιας του αλφαβητισμού στη Πληροφορική και της εξέλιξης της βλέπε στο Vasilios Makrakis "Computers in School Education", a dissertation for the Ph.D. Degree in International Education, Institute of Internatinal Education University of Stockholm, σελ.9-12 και τις αντίστοιχες παραπομπές [13].-Τα βασικά βήματα του προγραμματισμού είναι: ορισμός προβλήματος, ανάλυση του σε μερικώτερα προβλήματα, επιλογή διαδικασιών λύσης, υλοποίηση της λύσης, εκσφαλμάτωση και χρησιμοποίηση. Αν και η συγκεκριμένη τεχνική προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί επηρεάζει έμμεσα και τα άλλα βήματα, η κύρια επίδραση της είναι στα βήματα της υλοποίησης και εκσφαλμάτωσης. [14].-Π. Γ. Μιχαηλίδη "Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές" πρακτικά Διεθνούς Συνδιάσκεψης με θέμα "Οι Η/Υ στην Ειδική Αγωγή",Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα Σεπτεμβρίου 1991 που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΥπΕΠ&Θ. [15].-Η σημασία του είναι παρόμοια με αυτή της καλιέργειας αποκλίνουσας ή συγκλίνουσας σκέψης (βλέπε π.χ. Γιώργου Στυλ. Φλουρή, "η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης", εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1986, σελ. 127). Σημειώνεται πάντως πως στα σύγχρονα λειτουργικά με γραφική διασύνδεση αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται με την έννοια των μακροεντολών (macro). [16].-Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι αντίστοιχες λέξεις έχουν κάπως διαφορετικό νοηματικό περιεχόμενο από το σύνηθες. [17].-Από τις διάφορες κατηγορίες παιχνιδιών (video games, προσομοίωσης, στρατηγικής, περιπέτειας,... βλέπε π.χ. στο [5]) στο στάδιο αυτό προτιμούνται σε μεγάλο βαθμό τα απλά video games. Έχουν το προσόν να αναπτύσσουν δεξιότητες χειρισμού του πληκτρολογίου. [18].-Η αναδρομικότητα και η δομή αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά του προγραμματισμού Η/Υ. Ο εθισμός στις μορφές αυτές προγραμματισμού επιδρά θετικά στην ανάπτυξη της νοημοσύνης ώστε να θεωρούν ορισμένοι πως είναι εγκληματικό να διδάσκονται γλώσσες προγραμματισμού χωρίς αυτές τις ιδιότητες (π.χ. η απλή BASIC) σε αναπτυσσόμενα πρόσωπα. [19].-Τα ποσοστά που αναφέρονται εδώ έχουν προκύψει από (ανώνυμα) ερωτηματολόγια που συμπλήρωναν οι εκπαιδευόμενοι στα πλαίσια αξιολόγησης της διδασκαλίας του μαθήματος. Έχουν μια ακρίβεια της τάξης του 10% και είναι ενδεικτικά μόνο. Σημειώνεται επίσης πως ένα σημαντικό ποσοστό (10 με 20%) από τους εγγραφόμενους στο μάθημα το εγκαταλείπουν με τη πρώτη πρακτική άσκηση. Τα συμπεράσματα που αναφέρονται στο κεφ. 5.- βασίζονται στους εκπαιδευόμενους που συνεχίζουν το μάθημα και έχουν προσέλθει στις εξετάσεις. Επίσης όπου αναφέρεται βαθμολογία εννοείται πάντοτε η άνω του 5 βαθμολογία (με άριστα το 10). [20].-Ο σκοπός του μαθήματος είναι γνωστός από τον οδηγό σπουδών και, επίσης, αναλύεται στις πρώτες, εισαγωγικές, ώρες διδασκαλίας. [21].-Στο επίπεδο πρακτικής είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση. Στο κοινό για όλους επίπεδο η παρακολούθηση ανέρχεται στο 60-70%. Υπάρχουν ενδείξεις πως ορισμένα από τα αναφερόμενα αρνητικά σημεία οφείλονται στην ελλιπή παρακολούθηση του κοινού επιπέδου διδασκαλίας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Προβληματισμοί

Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Προβληματισμοί Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Προβληματισμοί Π. Γ. Μιxαηλίδης 1. Εισαγωγή. Η Πληροφορική έχει αρχίσει να εισάγεται συστηματικά στην ελληνική εκπαίδευση εδώ και περίπου 15 χρόνια. Σε προηγούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Απρίλιος 2005 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Διδασκαλίας 9/10/2017

Οργάνωση Διδασκαλίας 9/10/2017 Οργάνωση Διδασκαλίας 9/10/2017 Σχεδιασμός Μάθησης (Learning Design) Σε ποιον; Τι; Με ποιο τρόπο; Σχεδιασμός Μάθησης Γενικά Υπάρχουσα Γνώση Μεθοδολογία Περιεχόμενο Παράδοση (Delivery) Επιθυμητή Γνώση Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

A.-Εισαγωγή. A-1. Ως διοικητικό εργαλείο, A-2. Ως Μέσο Διδασκαλίας.

A.-Εισαγωγή. A-1. Ως διοικητικό εργαλείο, A-2. Ως Μέσο Διδασκαλίας. Παναγιώτης Γ. Μιχαηλίδης, Αυτοσχεδιασμός Μια εναλλακτική και αιρετική προσέγγιση για την Πληροφορική στα Σχολεία, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση",

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο ελληνικό Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο

Η Πληροφορική στο ελληνικό Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο 2nd Pan-Hellenic Conference for the Didactics of Mathematics and Informatics in Education, University of Cyprus, Nicosia April 1995, proceedings pp403-412. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εκπαίδευση από απόσταση Η τηλεμάθηση Ιδρυματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Διδακτικές δραστηριότητες και μικροσενάρια Εισαγωγή στο Φωτόδεντρο

6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Διδακτικές δραστηριότητες και μικροσενάρια Εισαγωγή στο Φωτόδεντρο 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Διδακτικές δραστηριότητες και μικροσενάρια Εισαγωγή στο Φωτόδεντρο ΣΤΟΧΟΙ Οι επιμορφούμενοι μετά το πέρας της Συνεδρίας θα πρέπει: να γνωρίζουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει το Φωτόδεντρο.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LOGO

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LOGO 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LOGO ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Τοποθέτησε μια χελώνα στην επιφάνεια εργασίας. 2. Με ποια εντολή γράφει η χελώνα μας;.. 3. Γράψε την εντολή για να πάει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4ΕΤΔΕ 108 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Ψηφιακή Τάξη Χημείας στη Β Λυκείου. Ονοματολογία οργανικής Χημείας. Από τη θεωρία στο εργαστήριο φυσικών επιστημών και από εκεί στην αίθουσα υπολογιστών» Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Γυμνασίου. Δρ. Κοτίνη Ισαβέλλα Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας

Πληροφορική Γυμνασίου. Δρ. Κοτίνη Ισαβέλλα Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας Πληροφορική Γυμνασίου Δρ. Κοτίνη Ισαβέλλα Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας Εκπαιδευτικό υλικό Ο εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει τις δικές του δραστηριότητες, να αξιοποιήσει αξιόλογο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάρτιος 1998 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 7: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: μορφές αποτελεσματική διδασκαλία Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, Φυσικός, PhD ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, Φυσικός, PhD ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ως ΕΡΓΑΛΕΙΟ του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, Φυσικός, PhD ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ η μικροδιδασκαλία, είναι μια: μικρογραφία μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Α. Εμβαλωτής, Α. Τζιμογιάννης 1. Εισαγωγή Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η σημερινή εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ19 20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Στόχος της Επιμόρφωσης Ο στόχος της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 851 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής 3 η Ατομική Εργασία Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης της Εργασίας: 5/3/2012 Σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός σεναρίου διδασκαλίας για έννοια/ες του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχείαδιδακτικής. Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04

Στοιχείαδιδακτικής. Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04 Στοιχείαδιδακτικής Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04 Βασικά χαρακτηριστικά ενός μαθήματος: Να έχει συγκεκριμένους και ξεκάθαρους στόχους. Ερώτηση: Τιδιδάσκω;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρηματικότητα Έκδοση 30 Απριλίου 2007 Νέο Μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 Οι ανακοινώσεις για το Μάθημα δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 70) Νομαρχίας Πειραιά Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων»

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Στόχοι υπό έμφαση 2015-2016 1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Συνέδρια Διευθυντών Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Νοέμβριος 2015 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Γιατί συνεχίζεται ο στόχος για 2 η

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών Η αξιολόγηση των μαθητών Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου (*)

Προαιρετική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου (*) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Προαιρετική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου (*) Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Οκτώβριος 2004 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Στόχος της εργασίας Η παρουσίαση των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου (*)

Προαιρετική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου (*) Παρουσιάστηκε στο 5ο Πανελληνιο Συνεδριο Διδακτικη Φυσικων Επιστημων και Νεες Τεχνολογιες στην Εκπαιδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007. http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/fifth_conf.php

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έρευνα: Προώθηση της ασφαλούς χρήση του Διαδικτύου στο σχολείο - η άποψη των εκπαιδευτικών Η Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2201203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ Μάθημα: ΟΙΚ207 Σύνολο ερωτηματολογίων: 69 Τίτλος: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση στους Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας

Επιμόρφωση στους Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Επιμόρφωση στους Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας Νοέμβριος, 2015 1 Τι είναι Δείκτες Επιτυχίας Αναφέρονται στα Μαθησιακά Αποτελέσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναστοχασμός ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(A) : Αθηνά Ανδριανοπούλου ΠΕ19 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Προγραμματισμός σε Ψευδογλώσσα - Δομές Επανάληψης. Το πρόβλημα ελαστικής/ανελαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΥ111β Σύνολο ερωτηματολογίων: 67 Τίτλος: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΥ111β Σύνολο ερωτηματολογίων: 67 Τίτλος: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα