Η ΕΤΑΝΑΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος ή μέτοχο στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΤΑΝΑΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος ή μέτοχο στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της:"

Transcript

1 Η ΕΤΑΝΑΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος ή μέτοχο στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της: - Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού ΠΙΝΔΟΣ, με την μορφή αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου συμμετέχουν σήμερα 13 Αναπτυξιακές Εταιρίες στην οροσειρά της Πίνδου - ΚΕΤΑ Ηπείρου - Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ήπειρο (στα πλαίσια της Κ.Π. EQUAL) - Δομή Στήριξης για την υλοποίηση των ΟΠΑΑΧ σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου - Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας για την ορεινή ρτα, με την μορφή αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - Αγροτουριστική ΑΕ - Επίσης συμμετέχει με εκπρόσωπό της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Σε επίπεδο περιβαλλοντικών δράσεων και προγραμμάτων η ΕΤΑΝΑΜ έχει πολύ πλούσια συμμετοχή μέχρι σήμερα και αναλυτικά: Προγράμματα που υλοποίησε / υλοποιεί η ΕΤΑΝΑΜ και αφορούν το περιβάλλον: Το διαχειρίστηκε ένα Πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειριών για την προστασία των υγροτόπων της Μεσογείου για λογαριασμό φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (από το αρθρο 10 του ΕΤΠΑ) με προϋπολογισμό Στο Πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν πάνω από 10 φορείς από την Ελλάδα (κυρίως ΤΕΔΚ νομών που έχουν υγροτόπους), δύο φορείς από την Ιταλία, ένας από την Ισπανία και ένας από την Γαλλία. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού διοργανώθηκαν δύο συνέδρια (στην Πρέβεζα και στη Θεσ/νίκη) και τρεις επισκέψεις σε υγροτόπους του εξωτερικού (Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία). Την ευθύνη της οργάνωσης και την χρηματοοικονομική είχε η ΕΤΑΝΑΜ (Leader partner). Την περίοδο η ΕΤΑΝΑΜ σαν φορέας υλοποίησης εφαρμόζει στην περιοχή Αμβρακικού πρόγραμμα διαχείρισης του υγροβιότοπου του Αμβρακικού στα πλαίσια του προγράμματος Life - Φύση με προϋπολογισμό Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις παρακολούθησης και ελέγχου των συνθηκών και παραμέτρων του οικοσυστήματος, επόπτευσης και φύλαξης της περιοχής, δράσεις αναδασώσεων σε παραποτάμιες και λοφώδεις εκτάσεις, διαχείρισης των καλαμιώνων με επανεισαγωγή νεροβούβαλων, οργάνωσης και λειτουργίας τηλεμετρικού δικτύου αυτόματων σταθμών μέτρησης στις λιμνοθάλασσες, πρότυπης υδρολογικής διαχείρισης των λιμνοθαλασσών και των υγροτόπων, ενίσχυσης νησίδων πελεκάνων, λειτουργίας των κέντρων πληροφόρησης επισκεπτών,ευαισθητοποίησης πληθυσμού κ.ά. To πρόγραμμα υλοποιήθηκε με σημαντική επιτυχία (ποσοστό απορρόφησης πόρων 100 %) και η Ε.Ε. απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στην ΕΤΑΝΑΜ για τον τρόπο υλοποίησης του Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον" του ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΕΤΑΝΑΜ συμμετείχε αναλαμβάνοντας την τεχνική υποστήριξη και τον συντονισμό μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις ΤΕΔΚ της περιοχής στην υλοποίηση των ακόλουθων προγραμμάτων στην περιοχή: Ανάδειξης και προστασίας του υγρότοπου Αμβρακικού, τελικού προϋπολογισμού Το πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία περιλάμβανε δράσεις

2 ολοκλήρωσης και οργάνωσης των κέντρων πληροφόρησης και έρευνας στην Σαλαώρα ρτας και του Κέντρου Περιβάλλοντος στην Κόπραινα ρτας, την ανάδειξη χώρων και βελτίωση προσβάσεων, την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου μέτρησης παραμέτρων του κόλπου, την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού - έκδοση εντύπων, την εγκατάσταση κάμερας για απ' ευθείας μετάδοση εικόνας - ήχου από τις φωλιές των αργυροπελεκάνων στο κέντρο της Σαλαώρας κ.ά. Ανάδειξης και προστασίας περιοχής δέλτα και στενών Αχέροντα, τελικού προϋπολογισμού Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε πρόσφατα και περιλάμβανε δράσεις εκπόνησης Ε.Π.Μ. για την προστατευόμενη περιοχή, δημιουργίας και οργάνωσης κέντρου πληροφόρησης και περίπτερου ενημέρωσης στην περιοχή του δέλτα και των στενών του Αχέροντα, δημιουργίας και σήμανσης μονοπατιών, χώρων θέας και αναψυχής, αναβάθμισης περιβάλλοντος και ευαισθητοποίησης πληθυσμούπαραγωγής εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων προβολής. Για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας και μέσω Προγραμματικής Σύμβασης η ΕΤΑΝΑΜ έχει αναλάβει την τεχνική στήριξη και οικονομική διαχείριση του προγράμματος E.D.E.N. (Ανταλλαγή εμπειριών για τον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον), με προϋπολογισμό , στα πλαίσια του προγράμματος Ecos Ouverture. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο τέλος του INTERREG IIIC SUD RIPIDURABLE Προϋπολογισμός έργου: ,00 Στόχος του έργου RIPIDURABLE είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης των παραποτάμιων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά, την κοινωνικο-οικονομική σημασία, αλλά και το ρόλο αυτών των ενδιαιτημάτων ως οικολογικών διαδρόμων μέσα στο τοπίο. INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ COLECOMAN (COLlaborative ECOsystem MANagement) Προϋπολογισμός έργου: ,00 όπου ,00 Φ.Π.Α. μη επιλέξιμη δαπάνη, δηλαδή καθαρό ποσό ,00 Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του Δικτύου Natura 2000 στην περιοχή της Αδριατικής και στη βελτίωση της διαχείρισης οκτώ περιοχών Natura 2000 στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Απώτερος στόχος του έργου είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για τη συν-διαχείριση και προστασία παράκτιων οικοσυστημάτων στην Puglia και στην Ελλάδα. INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ "Επεξεργασία και Αξιοποίηση των λυμάτων της Βιομηχανίας Γαλακτοκομικών" Προϋπολογισμός έργου: ,00 όπου ,00 Φ.Π.Α. μη επιλέξιμη δαπάνη, δηλαδή καθαρό ποσό ,00 Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την αξιοποίηση των λυμάτων της Βιομηχανίας Γαλακτοκομικών, με σκοπό τη μετατροπή των αποβλήτων σε οικονομική πηγή. Η προσοχή θα απευθύνεται ιδιαίτερα στον ορό που απομένει από τη μετατροπή του γάλατος. Αυτό το υπόλοιπο περιλαμβάνει λακτόζη, πρωτεΐνες και ορυκτά άλατα που μπορούν να ανακτηθούν και να μετατραπούν σε ουσίες με υψηλή προσθετική αξία.

3 INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ ECUMENES Προϋπολογισμός έργου: ,00 όπου 5.232,60 Φ.Π.Α. μη επιλέξιμη δαπάνη, δηλαδή καθαρό ποσό ,40 Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι: Δημιουργία του ECUMENES CENTRE, ένα μόνιμο θεσμικό δίκτυο για την καλλιτεχνική και πολιτισμική συνεργασία ανάμεσα σε ιδρύματα, επιχειρήσεις, περιοχές, άτομα που ασχολούνται με την καλλιτεχνική και πολιτιστική παραγωγή και έρευνα Δημιουργία ορθών πράξεων μέσω ενός οδοιπορικού και ενός δικτύου καλλιτεχνικών και πολιτιστικών γεγονότων το οποίο θα αξιοποιεί και θα εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο περιοχές με ιδιαίτερη ιστορική,αρχιτεκτονική και πολιτιστική αξία Ανάπτυξη της κατάρτισης μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και βελτίωσης των ικανοτήτων Ανάπτυξη της απασχόλησης στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τομέα Η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ, ως αναπτυξιακή εταιρία της νότιας Ηπείρου - Αμβρακικού, λία να συνσυνέταξει και υπέβαλει πρόταση για την περιοχή του Αμβρακικού στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, η οποία αφορά Εταιρικά Σχήματα για την υποβολή Πρότυπων Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης μέσω συνολικών επιχορηγήσεων ( υποβολή πρότασης ). Τίτλος του Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης που υποβλήθηκε Αειφορική Ανάπτυξη στον Αμβρακικό Ακρώνυμο : Α.ΝΑ.Σ.Α Το θέμα επικέντρωσης του Π.Κ.Σ.Α. είναι : η ανάληψη συμβατών με την προστασία του περιβάλλοντος δράσεων, που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής Αμβρακικού, εξασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική συναίνεση στους επιβαλλόμενους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και στην αναβάθμιση των περιβαλλοντικών παραμέτρων, που σχετίζονται με την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Αιτούμενος συνολικός προϋπολογισμός: (εκ. ) Τίτλος Εταιρικού Σχήματος : Εταιρικό Σχήμα Περιοχής Αμβρακικού. (Στο Εταιρικό Σχήμα εμπλέκονται 24 φορείς της ευρύτερης περιοχής του Εθνικού Πάρκου του Αμβρακικού Κόλπου). Στα πλαίσια του υποβοηθητικού και συμβουλευτικού-συντονιστικού ρόλου της η ΕΤΑΝΑΜ μέχρι σήμερα δραστηριοποιήθηκε προς τις παρακάτω κατευθύνσεις: α. Σε Προγραμματικό επίπεδο Είχε ουσιαστική συμμετοχή στις ομάδες εργασίας για την εκπόνηση των Περιφερειακών Προγραμμάτων για την Ήπειρο (περισσότερο ενεργά στον προγραμματισμό του 1ου ΣΠΑ Ηπείρου). Εκπόνησε και υπέβαλε για λογαριασμό της περιοχής συγκεκριμένα σχέδια-προτάσεις σε διάφορα Κοινοτικά Προγράμματα της πρώτης προγραμματικής περιόδου και πιο συγκεκριμένο στο Envireg, στο Life, στο Medspa και στο Leader. Από αυτά εγκρίθηκε η πρόταση της για την κοινοτική πρωτοβουλία Leader Ι, με αποτέλεσμα η περιοχή Αμβρακικού να είναι μια από τις 26 περιοχές εφαρμογής του Leader Ι στην Ελλάδα, πράγμα που της δίνει την δυνατότητα χρησιμοποίησης των κοινοτικών πόρων για την

4 ανάπτυξη της σύμφωνα και με τους άξονες που είχαν προκύψει από την Προγραμματική Σύμβαση Αμβρακικού. Συμμετείχε αποφασιστικά στον σχεδιασμό και ανάλαβε την εκπόνηση πρότασης για την προστασία του Αμβρακικού (εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο) για το Ταμείο Συνοχής με προϋπολογισμό 4,5 δις και η οποία αξιοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό με ένταξη έργων αποχέτευσης /βιολογικών καθαρισμών και ΧΥΤ Α, καθώς και αναδείξεις χώρων και μνημείων. Συμμετέχει στις διαδικασίες οριστικοποίησης του διαχειριστικού σχεδίου για την Περιοχή του Αμβρακικού συνεργαζόμενη με το ΥΠΕΧΩΔΕ που είναι και ο επισπεύδων φορέας και στον οποίο έχει υποβάλλει πρόταση να αναλάβει διαχειριστικός φορέας για την εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου στην περιοχή. Εκπόνησε για λογαριασμό της Νομαρχίας Αιτ/νίας πρόταση ένταξης της περιοχής αυτής στο Leader 2. Εκπόνησε για λογαριασμό των Νομαρχιών μελέτη διερεύνησης των κατάλληλων θέσεων για υδατοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό μετά από ολοκλήρωση ενός ετήσιου κύκλου μετρήσεων των παραμέτρων των νερών. Εκπόνησε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με τις τρεις Νομαρχίες ρτας, Αιτ/νίας και Πρέβεζας "Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάδειξης διαχείρισης του οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου" με στόχο την διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα του Γ' Κ.Π.Σ. β. Σε επίπεδο υλοποίησης Κοινοτικών Προγραμμάτων β.1. Προγράμματα, που έχουν εγκριθεί με φορέα υλοποίησης την ΕΤΑΝΑΜ: Το διαχειρίστηκε ένα Πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειριών για την προστασία των υγροτόπων της Μεσογείου για λογαριασμό φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (από το Αρθρο 10 του ΕΤΠΑ) με προϋπολογισμό Στο Πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν πάνω από 10 φορείς από την Ελλάδα (κυρίως ΤΕΔΚ νομών που έχουν υγροτόπους), δύο φορείς από την Ιταλία, ένας από την Ισπανία και ένας από την Γαλλία. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού διοργανώθηκαν δύο συνέδρια (στην Πρέβεζα και στη Θεσ/νίκη) και τρεις επισκέψεις σε υγροτόπους του εξωτερικού (Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία). Την ευθύνη της οργάνωσης και την χρηματοοικονομική είχε η ΕΤΑΝΑΜ (Leader partner). Από το 1992 (και ουσιαστικά από τον Μάρτιο του 1993) αποτελεί για την περιοχή του Αμβρακικού, τον φορέα εφαρμογής (Ομάδα Τοπικής Δράσης) του προγράμματος Leader Αμβρακικού που είχε εισηγηθεί στην ΕΟΚ (πρόκειται για ένα πρόγραμμα αρχικού προϋπολογισμού 880 εκ. δρχ. με τελικό ποσό υλοποίησης ). Το πρόγραμμα αφορούσε στην ανάπτυξη δράσεων αγροτουρισμού - οικολογικού τουρισμού στην περιοχή γύρω από των Αμβρακικό των νομών Πρέβεζας και ρτας, καθώς και δράσεων προώθησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων. Την περίοδο υλοποιεί πρόγραμμα Leader ΙΙ για την νότια Ήπειρο (το σύνολο των νομών Πρέβεζας και ρτας πλην Πάργας) συνολικού προϋπολογισμού με πρόβλεψη ολοκλήρωσης μέχρι τον Οκτώβριο του 2001 και ποσοστό υλοποίησης άνω του 97 %. Το πρόγραμμα αφορά δράσεις αγροτουρισμού, μικρών επιχειρήσεων, επεξεργασίας και προώθησης αγροτικών προϊόντων, κατάρτισης και ανάδειξης περιβάλλοντος και περιβάλλοντος χώρου. Την περίοδο η ΕΤΑΝΑΜ σαν φορέας υλοποίησης εφαρμόζει στην περιοχή Αμβρακικού πρόγραμμα διαχείρισης του υγροβιότοπου του Αμβρακικού στα πλαίσια του προγράμματος Life - Φύση με προϋπολογισμό Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις παρακολούθησης και ελέγχου των συνθηκών και παραμέτρων του οικοσυστήματος, επόπτευσης και φύλαξης της περιοχής, δράσεις αναδασώσεων σε

5 παραποτάμιες και λοφώδεις εκτάσεις, διαχείρισης των καλαμιώνων με επανεισαγωγή νεροβούβαλων, οργάνωσης και λειτουργίας τηλεμετρικού δικτύου αυτόματων σταθμών μέτρησης στις λιμνοθάλασσες, πρότυπης υδρολογικής διαχείρισης των λιμνοθαλασσών και των υγροτόπων, ενίσχυσης νησίδων πελεκάνων, λειτουργίας των κέντρων πληροφόρησης επισκεπτών, ευαισθητοποίησης πληθυσμού κ.ά. Την περίοδο η ΕΤΑΝΑΜ έχει αναλάβει ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του τοπικού προγράμματος της κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER +, με συνολικό προϋπολογισμό Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί μικρές ιδιωτικές επενδύσεις στους τομείς του αγροτουρισμού, των τοπικών προϊόντων και μικρά δημόσια έργα για ανάδειξη οικισμών, μνημείων, χώρων καθώς και βελτίωση του περιβάλλοντος. Η καλή μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του προγράμματος είχε σαν αποτέλεσμα να συμμετέχει η ΕΤΑΝΑΜ στην κατανομή του αποθεματικού με επί πλέον ποσό Δημόσιας Δαπάνης Από το 1989 μέχρι το 1993 υλοποιούσε προγράμματα κατάρτισης του ΕΚΤ (σεμινάρια) με υποδειγματικό για την περιοχή τρόπο και μάλιστα τα τελευταία χρόνια αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΚΤ και για άλλους φορείς της περιοχής (κοινότητες, δήμους, Συνδέσμους κ.λ.π.). Επίσης συμμετείχε στην κατάρτιση και υποβολή προς την Περιφέρεια για τις ενιαίες προτάσεις επιμόρφωσης συντονίζοντας τις προτάσεις των φορέων της περιοχής. Από το 1996 την δράση αυτή ανέλαβε το ΚΕΚ Θετικό (πιστοποιημένο ΚΕΚ με έδρα την Πρέβεζα και συμμετοχή 45 % της ΕΤΑΝΑΜ στο μετοχικό κεφάλαιο) β.2. Προγράμματα, στα οποία η ΕΤΑΝΑΜ συμμετέχεή συμμετείχε στην υλοποίηση: Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον" του ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΕΤΑΝΑΜ συμμετείχε αναλαμβάνοντας την τεχνική υποστήριξη και τον συντονισμό μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις ΤΕΔΚ της περιοχής στην υλοποίηση των ακόλουθων προγραμμάτων στην περιοχή: Ανάδειξης και προστασίας του υγρότοπου Αμβρακικού, τελικού προϋπολογισμού Το πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία περιλάμβανε δράσεις ολοκλήρωσης και οργάνωσης των κέντρων πληροφόρησης και έρευνας στην Σαλαώρα ρτας και του Κέντρου Περιβάλλοντος στην Κόπραινα Αρτας, την ανάδειξη χώρων και βελτίωση προσβάσεων, την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου μέτρησης παραμέτρων του κόλπου, την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού - έκδοση εντύπων, την εγκατάσταση κάμερας για απ' ευθείας μετάδοση εικόνας - ήχου από τις φωλιές των αργυροπελεκάνων στο κέντρο της Σαλαώρας κ.ά. Ανάδειξης και προστασίας περιοχής δέλτα και στενών Αχέροντα, τελικού προϋπολογισμού Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε πρόσφατα και περιλάμβανε δράσεις εκπόνησης Ε.Π.Μ. για την προστατευόμενη περιοχή, δημιουργίας και οργάνωσης κέντρου πληροφόρησης και περίπτερου ενημέρωσης στην περιοχή του δέλτα και των στενών του Αχέροντα, δημιουργίας και σήμανσης μονοπατιών, χώρων θέας και αναψυχής, αναβάθμισης περιβάλλοντος και ευαισθητοποίησης πληθυσμούπαραγωγής εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων προβολής. Για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας και μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, η ΕΤΑΝΑΜ έχει υλοποιήσει το έργο "Τουριστική προβολή νομού Πρέβεζας", με προϋπολογισμό , στα πλαίσια του ΠΕΠ Ηπείρου την περίοδο Το έργο αφορούσε στην παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων για την τουριστική προβολή του νομού και την συμμετοχή σε εκθέσεις και ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ρτας συμμετέχει σε Προγραμματική

6 Σύμβαση με την συμμετοχή και του Παν/μίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου "Ίδρυση μουσείου αλιείας και αλιευτικών εργαλείων στην Κόπραινα" στα πλαίσια του προγράμματος PESCA με προϋπολογισμό Στα πλαίσια αυτά η ΕΤΑΝΑΜ έχει αναλάβει την τεχνική στήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και την υλοποίηση της οργάνωσης του μουσείου και των εκθεμάτων. Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του Για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας και μέσω Προγραμματικής Σύμβασης η ΕΤΑΝΑΜ έχει αναλάβει την τεχνική στήριξη και οικονομική διαχείριση του προγράμματος E.D.E.N. (Ανταλλαγή εμπειριών για τον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον), με προϋπολογισμό στα πλαίσια του προγράμματος Ecos Ouverture. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος του Για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας έχει αναλάβει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την υλοποίηση του έργου "Συμπλήρωση υποδομών στο λιμάνι Πρέβεζας (εξοπλισμοί εκβαθύνσεις)" στα πλαίσια του INTERREG ΙΙ Ελλάδας - Ιταλίας. Ο προϋπολογισμός των μελετών ανήλθε στα Για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας μέσω Προγραμματικής σύμβασης με την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου η ΕΤΑΝΑΜ ανέλαβε την τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου "Διακρατική συνεργασία για την ανάδειξη της κοινής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας - Ιταλίας" με προϋπολογισμό Για λογαριασμό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ρτας και Πρέβεζας έχει υπογράψει Προγραμματικές Συμβάσεις με το Υπουργείο Ανάπτυξης για την υλοποίηση των έργων "Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών νομού Αρτας", προϋπολογισμού και "Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών νομού Πρέβεζας", με προϋπολογισμό Σε συνεργασία με άλλους αναπτυξιακούς φορείς της Περιφέρειας Ηπείρου, η ΕΤΑΝΑΜ συμμετέχει στην Αναπτυξιακή σύμπραξη για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ήπειρο, λειτουργώντας σαν αντένα για τους νομούς Πρέβεζας και ρτας στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL για την περίοδο O συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι Το πρόγραμμα βρίσκεται σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.: 1. Συνεργάσθηκε με περισσότερες από εβδομήντα (70) επιχειρήσεις στους Νομούς Πρέβεζας και ρτας σε επίπεδο πληροφόρησης και συστηματικής στήριξης δυνητικών επιχειρηματιών στην υλοποίηση μιας επιχειρηματικής. Από αυτούς οι σαράντα (40 περίπου έχουν προχωρήσεις στην δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και με την συμβολή της ΕΤΑΝΑΜ έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος που βρίσκεται σε άλλες σε εξέλιξη και σε άλλες αποπερατώθηκε ήδη και λειτουργούν. 2. Υλοποίησε δέκα (10) Workshops με σκοπό την στήριξη των νέων επιχειρηματιών στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, σε θέματα ποιότητας, καθώς και στην ενίσχυση των συνεργασιών παλαιών και νέων επιχειρήσεων, την ανταλλαγή εμπειριών και την μεταφορά τεχνογνωσίας. 3. Δημιούργησε τρία (3) Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας στους Νομούς Πρέβεζας και Αρτας, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον εναλλακτικό τουρισμό. 4. Συνδιοργάνωσε με άλλους φορείς με επιτυχία ημερίδες με σκοπό την διάχυση της επιχειρηματικότητας. Η ΕΤΑΝΑΜ λειτουργεί σαν τοπική αναπτυξιακή Εταιρία, τις αντένες της Δομής Στήριξης Ηπείρου, εξυπηρετώντας τους νομούς ρτας και Πρέβεζας, στα πλαίσια υλοποίησης των

7 Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΑΥ του Υπ.Γεωργίας και από Το ΠΕΠ Ηπείρου, ενισχύοντας μικρές επιχειρήσεις αλλά και χρηματοδοτώντας μικρά δημόσια έργα με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη περιοχών ορεινών και μειονεκτικών. Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων, που θα παρακολουθήσει η ΕΤΑΝΑΜ υπολογίζεται σε Πρόσφατα με πρωτοβουλία της ΕΤΑΝΑΜ υποβλήθηκε και εγκρίθηκε για λογαριασμό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Πρέβεζας και Αρτας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και αποκατάστασης του Αμβρακικού Κόλπου στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ με συνολικό προϋπολογισμό και ήδη έχει υπογραφεί σχετική Προγραμματική Σύμβαση με τις Ν.Α και την ΕΤΑΝΑΜ για την υλοποίηση του. INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ ECUMENES Προϋπολογισμός έργου: ,00όπου 5.232,60 Φ.Π.Α. μη επιλέξιμη δαπάνη, δηλαδή καθαρό ποσό ,40 Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι: Δημιουργία του ECUMENES CENTRE, ένα μόνιμο θεσμικό δίκτυο για την καλλιτεχνική και πολιτισμική συνεργασία ανάμεσα σε ιδρύματα, επιχειρήσεις, περιοχές, άτομα που ασχολούνται με την καλλιτεχνική και πολιτιστική παραγωγή και έρευνα Δημιουργία ορθών πράξεων μέσω ενός οδοιπορικού και ενός δικτύου καλλιτεχνικών και πολιτιστικών γεγονότων το οποίο θα αξιοποιεί και θα εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο περιοχές με ιδιαίτερη ιστορική, αρχιτεκτονική και πολιτιστική αξία Ανάπτυξη της κατάρτισης μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και βελτίωσης των ικανοτήτων Ανάπτυξη της απασχόλησης στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τομέα Η ΕΤΑΝΑΜ συνεργασία με άλλους αναπτυξιακούς φορείς της Περιφέρειας Ηπείρου, συμμετέχει στην υλοποίηση σχεδίων δράσης στα πλαίσια του προγράμματος "Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών" που στοχεύουν στην πληροφόρηση, την συμβουλευτική και την κοινωνική στήριξη διαφόρων κατηγοριών γυναικών στην περιφέρεια Ηπείρου, για την βελτίωση δεξιοτήτων και γνώσεων που θα βοηθήσουν στην ευκολότερη ένταξη στην αγορά εργασίας. O συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι και οι ωφελούμενες γυναίκες στην Ήπειρο 263.

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η μετάβαση από το 2014 στο 2015 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Η ελληνική οικονομία αφήνει πίσω της την ύφεση και επανέρχεται δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα