Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου"

Transcript

1 Allianz A.E.Δ.A.K. Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων Αριθμ. Αποφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8-19/7/1996 ΦΕΚ 708 Β- 20/8/1996 Άρθρο 1 Εταιρία Διαχείρισης - Θεματοφύλακας 1. Εταιρία Διαχείρισης: Την διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ασκεί η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων με την επωνυμία Αllianz Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (στο εξής η Εταιρία ) που εδρεύει στην Αθήνα και έχει ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ενάμιση εκατομμύριο ( ) ευρώ. Η Εταιρία έχει την πλήρη διαχείριση, διοίκηση και έλεγχο του Α.Κ. κατά τις διατάξεις του Ν.4099/2012 όπως ισχύει, και του παρόντος κανονισμού. 2.Θεματοφύλακας: Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ορίζεται η Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. Ο Θεματοφύλακας ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 36 Ν. 4099/2012. Εάν ο Θεματοφύλακας επιθυμεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του, πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως προ τριών (3) τουλάχιστον μηνών την Εταιρία. Το νέο Θεματοφύλακα εγκρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτημα της Εταιρίας. Ο θεματοφύλακας μπορεί να αντικατασταθεί με έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά από αίτημα της Εταιρίας. Μετά την έγκριση του νέου Θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς ή αντικατασταθείς του παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του ενεργητικού του Α.Κ. τις αξίες που ανήκουν στο Α.Κ. και όλα τα σχετικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία. Ο υπό παραίτηση ή υπό αντικατάσταση θεματοφύλακας συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα. Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του Θεματοφύλακα, η Εταιρία οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους μεριδιούχους του Α.Κ. σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα, μέσω σταθερού μέσου και αναρτώντας τη σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο. 3. Ευθύνη Εταιρίας και Θεματοφύλακα: Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους η Εταιρία και ο Θεματοφύλακας οφείλουν να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η Εταιρία, ευθύνεται για κάθε αμέλεια ως προς τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι των μεριδιούχων και της Εταιρίας για κάθε αμέλεια ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για τις πράξεις και παραλείψεις της Εταιρίας ή του Θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Άρθρο 2 Αμοιβαίο Κεφάλαιο - Κανονισμός - Μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1. Αμοιβαίο Κεφάλαιο: Συγκροτείται Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων» (στο εξής το Α.Κ ), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4099/2012 όπως ισχύει. Το αρχικό ενεργητικό του Α.Κ. ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών ( ,14). To ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 A.K. είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους. Το Α.Κ. δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο. Οι μεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Εταιρία σε ό,τι αφορά στις έννομες σχέσεις τους που προκύπτουν από τη διαχείριση και στα δικαιώματα τους επί του ενεργητικού του Α.Κ. Το Α.Κ. είναι αόριστης διάρκειας. 2. Ετήσια Χρήση-Φορολογία: Η ετήσια χρήση του Α.Κ. συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η πρώτη χρήση έληξε στις Το φορολογικό καθεστώς των αμοιβαίων κεφαλαίων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4099/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. 3. Κανονισμός: Η λειτουργία του Α.Κ. διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 όπως ισχύει και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Με την αγορά του τίτλου μεριδίου τεκμαίρεται με αμάχητο τεκμήριο η αποδοχή του κανονισμού του Α.Κ. από τον μεριδιούχο. Ο παρών Kανονισμός, τροποποιείται από κοινού από την Εταιρία και το Θεματοφύλακα, και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας με ταυτόχρονη ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση σε κάθε μεριδιούχο με σταθερό μέσο. Οι μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση σ αυτούς της τροποποίησης του Κανονισμού, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού προτού τροποποιηθεί. 4. Μερίδια: Το ενεργητικό του Α.Κ. διαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα μεριδίων. Η αρχική τιμή εκάστου μεριδίου κατά τη σύσταση του Α.Κ. ορίσθηκε σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93). Ο αριθμός των μεριδίων μπορεί να αυξάνεται με την έκδοση νέων ή να μειώνεται με την εξαγορά όσων έχουν εκδοθεί. Η έκδοση και διάθεση νέων μεριδίων αποφασίζεται ελεύθερα από την Εταιρία μέσα στα όρια που τάσσει ο παρών κανονισμός. μερίδια που εκδίδονται και τα στοιχεία του ή των δικαιούχων, καθώς και κάθε μεταβολή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα το άρθρο 6 του Ν. 4099/2012. Η Εταιρία δύναται εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος να του χορηγήσει βεβαίωση περί της συμμετοχής του, η οποία έχει ενημερωτική σημασία μόνο, δεν ενσωματώνει κάποιο δικαίωμα, δεν αποτελεί αξιόγραφο και είναι αμεταβίβαστη. 6. Περιεχόμενο Καταχώρησης: Η εγγραφή στο ηλεκτ-ρονικό αρχείο που τηρεί η Εταιρία περιλαμβάνει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητος ή του διαβατηρίου και τη διεύθυνση του μεριδιούχου ή των μεριδιούχων, τον αριθμό των μεριδίων που αντιστοιχούν στην εγγραφή, και την ημερομηνία που τέθηκαν σε κυκλοφορία. 7. Μεταβίβαση Μεριδίων: Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η συμβατική μεταβίβαση μεριδίων με εξαίρεση την μεταβίβαση μεταξύ συζύγων ή/και συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού κατ ευθεία γραμμή. Ειδικά στην περίπτωση ασφαλίσεως ζωής, μπορεί να συμφωνηθεί ότι η ασφαλιστική αποζημίωση θα καταβληθεί με μεταβίβαση στο δικαιούχο αριθμού μεριδίων του Α.Κ. αντί μετρητών. Κάθε επιτρεπόμενη μεταβίβαση ισχύει μόνο από την καταχώρησή της στο ηλεκτρονικό αρχείο Η καταχώριση αυτή είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή που προσκομιστούν στην Εταιρεία τα πλήρη έγγραφα που θα ζητηθούν κατά περίπτωση ώστε να πιστοποιείται (α) η μεταβίβαση και (β) το επιτρεπτό αυτής κατά το Νόμο 4099/2012 και τον παρόντα Κανονισμό. 8. Ενεχυρίαση Μεριδίων: Τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων μπορούν να ενεχυριασθούν για εξασφάλιση απαιτήσεως κατά το νόμο. Η ενεχυρίαση ισχύει έναντι της Εταιρίας από τη στιγμή που θα της επιδοθεί το συστατικό έγγραφο του ενεχύρου. 9. Συνδικαιούχοι: Οι διατάξεις του Ν.5638/1932 περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν εφαρμόζονται αναλόγως και επί των μεριδίων του Α.Κ. 5. Τίτλοι Μεριδίων: Η Εταιρία τηρεί ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο όπου καταχωρούνται τα 2

3 Άρθρο 3 Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική του Α.Κ. 1. Επενδυτικός σκοπός: To Αμοιβαίo Κεφάλαιo Χρηματαγοράς έχει ως επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και την παροχή αποδόσεων αναλόγων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές. 2. Επενδυτική πολιτική: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει το καθαρό ενεργητικό του κυρίως (τουλάχιστον 65%) σε κατάλληλα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο καταθέσεων και μέσων χρηματαγοράς υψηλής ρευστότητας με χαμηλό κίνδυνο και χρονικής διάρκειας κατώτερης του έτους. Μέρος του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (έως 35%) δύναται να επενδυθεί σε επενδυτικά προϊόντα με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους. Επενδύσεις που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία μπορεί να είναι : (α) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, (β) μέσα χρηματαγοράς τουλάχιστον επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade) που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από μία κεντρική ή περιφερειακή αρχή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κεντρική τράπεζα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και (γ) λοιπούς χρεωστικούς τίτλους, εφόσον έχουν υπολειπόμενη διάρκεια ζωής έως και δύο (2) έτη και το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι την επόμενη ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου, το οποίο πρέπει να συνδέεται με επιτόκιο μέσων χρηματαγοράς ή δείκτη, δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες ενενήντα επτά (397) ημέρες Ως υπολειπόμενη διάρκεια ζωής νοείται το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση (λήξη) του κάθε τίτλου. Στην περίπτωση που το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιό του ανακλήσιμους χρεωστικούς τίτλους (callable bonds), για τους οποίους ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα εξόφλησης πριν από την ημερομηνία λήξης τους, για τον υπολογισμό της σταθμισμένης μέσης διάρκειας ζωής του χαρτοφυλακίου, ως υπολειπόμενη διάρκεια ζωής των εν λόγω τίτλων νοείται αυτή μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία εξόφλησής τους. Το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Διαχείρισης Διαθεσίμων δεν μπορεί να έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα (WAM) πάνω από έξι (6) μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής (WAL) πάνω από δώδεκα (12) μήνες. Ως σταθμισμένη μέση ληκτότητα (Weighted Average Maturity, WAM) νοείται η μέση ληκτότητα του συνόλου των υποκείμενων χρεωστικών τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς. Ως ληκτότητα χρηματοπιστωτικού μέσου κυμαινόμενου επιτοκίου νοείται ο χρόνος που απομένει έως την επόμενη αναπροσαρμογή του επιτοκίου του. Ως σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής (Weighted Average Life, WAL) νοείται η μέση υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του συνόλου των υποκείμενων τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επενδύει σε μετοχές ή εμπορεύματα, ούτε σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενες αξίες μετοχές ή εμπορεύματα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων και Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρ. Επενδύσεων. Η επένδυση των στοιχείων του ενεργητικού του γίνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης. 4. Επενδυτική φιλοσοφία: Η επενδυτική φιλοσοφία βασίζεται στην επιλογή του χρονικού ορίζοντα των καταθέσεων και των μέσων χρηματαγοράς με βάση την εκτίμηση για την πορεία των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και με σκοπό την μεγιστοποίηση της απόδοσης με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Η εκτίμηση για την πορεία των επιτοκίων στηρίζεται στην ανάλυση μακροοικονομικών μεγεθών κρατών στην ζώνη του Ευρώ αλλά και διεθνώς. Σε καμία περίπτωση η διάρκεια των καταθέσεων και των μέσων χρηματαγοράς δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Κύριο μέλημα της διαχείρισης είναι η διαθεσιμότητα μετρητών κάθε στιγμή που αυτά είναι αναγκαία. 5. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να κάνει χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνων καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση του ενεργητικού του. Η χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων πραγματοποιείται πάντα εντός των περιορισμών που ορίζει ο Νόμος. 3

4 6. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρουσιάζει χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με βραχυχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα. Άρθρο 4 Τοποθετήσεις Ενεργητικού 1. Επιτρεπόμενες Επενδύσεις: Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, το ενεργητικό του Α.Κ. επιτρέπεται να επενδύεται μόνο: 1.1. Σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που γίνονται δεκτά ή/και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, όπως ισχύει καθώς και των αντιστοίχων διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών, με τις οποίες αυτές εναρμονίσθηκαν προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως ισχύει Σε κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε κάποια άλλη εποπτευόμενη αγορά ενός κράτουςμέλους, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό Σε κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς που γίνονται δεκτά ή/και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή σε άλλη εποπτευόμενη αγορά τρίτου κράτους, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.2. του παρόντος άρθρου. Τα Χρηματιστήρια Αξιών και οι Αγορές του παρόντος εδαφίου ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση τούτων περιλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής αίτησης για επίσημη εισαγωγή, σε χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά των περιπτώσεων 1.1., 1.2. και 1.3. της παρούσας παραγράφου και η εισαγωγή αυτή πραγματοποιείται εντός ενός έτους από την έκδοση Σε μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) εγκεκριμένων βάσει των εθνικών νομοθεσιών με τις οποίες επήλθε εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/65 EK, όπως ισχύει, ή/και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ανεξάρτητα από το εάν εδρεύουν σε κράτος μέλος, εφόσον, οι εν λόγω άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει νόμων που προβλέπουν ότι υπόκεινται σε εποπτεία τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτήν που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία και εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συνάψει με την αντίστοιχη εποπττική αρχή συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών το επίπεδο προστασίας των μεριδιούχων των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με το παρεχόμενο στους μεριδιούχους των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και ιδίως οι κανόνες που αφορούν στον διαχωρισμό των στοιχείων του ενεργητικού του, στις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις και στις ακάλύπτες πωλήσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ όπως ισχύει, οι δραστηριότητες των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων περιγράφονται σε εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, των αποτελεσμάτων και των πράξεων που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η έκθεση, ο ΟΣΕΚΑ ή άλλος Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του οποίου μελετάται η απόκτηση μεριδίων δεν δύναται να επενδύει, σύμφωνα με τον κανονισμό του ή τα καταστατικά του έγγραφα, ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μερίδια άλλων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. 4

5 1.6. Σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή προθεσμιακές καταθέσεις διαρκείας μέχρι δώδεκα (12) μηνών, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, ή, εάν η καταστατική έδρα του πιστωτικού ιδρύματος βρίσκεται σε τρίτη χώρα, εφόσον το ίδρυμα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία. Οι τρίτες χώρες ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ύστερα από γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος Σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εξομοιουμένων με αυτά μέσων που διακανονίζονται σε μετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία από τις αγορές των περιπτώσεων 1.1., 1.2. και 1.3. της παρούσας παραγράφου ή/και χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα που αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (εξωχρηματιστηριακά παράγωγα), εφόσον, το υποκείμενο στοιχείο συνίσταται σε κινητές αξίες ή μέσα της χρηματαγοράς που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο, σε χρηματοοικονομικούς δείκτες, επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα, που περιλαμβάνονται στους επενδυτικούς στόχους του Α.Κ., οι αντισυμβαλλόμενοι που μετέχουν σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποκείμενοι σε προληπτική εποπτεία και ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υπόκεινται καθημερινώς σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση και είναι δυνατό να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να κλείνει η θέση τους με αντισταθμιστική πράξη ανά πάσα στιγμή και σε εύλογη αξία ύστερα από πρωτοβουλία του Α.Κ Σε μέσα χρηματαγοράς, όπως ορίζονται στην περ. ιστ του άρθρου 3 του Νόμου 4099/2012, πλην των διαπραγματεύσιμων σε εποπτευομένη αγορά που εμπίπτουν στις περιπτώσεις 1.1., 1.2., και 1.3. της παρούσας παραγράφου, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των μέσων αυτών υπόκειται σε ρυθμίσεις για την προστασία των επενδυτών και της αποταμίευσης και εφόσον τα μέσα αυτά, εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή από κεντρική τράπεζα κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από τρίτο κράτος ή, σε περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους, από μέλος του ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο ανήκουν ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη, ή, εκδίδονται από επιχείρηση της οποίας οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε αγορές που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1.1., 1.2. και 1.3. της παρούσας παραγράφου, ή, εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από οργανισμό υποκείμενο σε προληπτική εποπτεία, σύμφωνα με τα κριτήρια της κοινοτικής νομοθεσίας, ή από οργανισμό που υπόκειται και τηρεί κανόνες προληπτικής εποπτείας, θεωρούμενους ως τουλάχιστον ισοδύναμους με εκείνους της κοινοτικής νομοθεσίας, ή, εκδίδονται από άλλους οργανισμούς που ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον για τις επενδύσεις στα μέσα αυτά προβλέπεται προστασία των επενδυτών τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων , ή της παρούσας παραγράφου και εφόσον ο εκδότης είναι: ι) εταιρία της οποίας το κεφάλαιο και τα αποθεματικά ανέρχονται τουλάχιστον σε δέκα εκατομμύρια ( ) ευρώ και υποβάλει και 5

6 δημοσιεύει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την Οδηγία 78/660/ΕΟΚ όπως ισχύει, ή, ιι) οργανισμός εντός ομίλου εταιριών που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εισηγμένες εταιρίες, ο οποίος έχει ως σκοπό την χρηματοδότηση του ομίλου, ή ιιι) οργανισμός, ο οποίος έχει ως σκοπό την χρηματοδότηση εκδότη μέσω τιτλοποίησης, εφόσον ο τελευταίος έχει εξασφαλίσει τραπεζική χρηματοδότηση Το Α.Κ. μπορεί να επενδύει μέχρι το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες και σε άλλα μέσα της χρηματαγοράς εκτός από τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο Το Α.Κ. δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο α) του 10% των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου του ιδίου εκδότη, β) του 10% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου του ιδίου εκδότη, γ) του 10% του συνόλου των ομολόγων του ιδίου εκδότη, δ) του 10% των μέσων της χρηματαγοράς του ιδίου εκδότη, ε) είκοσι πέντε (25%) των μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ή ενός άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων κατά την ανωτέρω αναφερομένη έννοια. Τα εν λόγω επενδυτικά όρια αναφορικά με τα ομόλογα, τα μέσα της χρηματαγοράς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων είναι δυνατό να μην τηρούνται κατά την απόκτηση εάν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι αδύνατος ο υπολογισμός της ακαθάριστης αξίας των ομολόγων, των μέσων της χρηματαγοράς, των μεριδίων Α.Κ. ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς των παραγράφων 4 και 7 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012 καθώς και για μετοχές εταιρίας που έχει την καταστατική της έδρα σε κράτος εκτός Ε.Ε., εφόσον σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους η τοποθέτηση σε μετοχές της εταιρίας αποτελεί τη μόνη δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους εκδοτών αυτού του κράτους, υπό τον όρο ότι αυτή η εταιρία τηρεί κατά την άσκηση της επενδυτικής της πολιτικής τα επενδυτικά όρια που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4099/ Το Α.Κ. δεν θα αποκτά πολύτιμα μέταλλα ή παραστατικούς τους τίτλους. 2. Αποτίμηση: Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του Α.Κ. γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 11 του Ν. 4099/2012 όπως ισχύει. Το καθαρό ενεργητικό του Α.Κ., ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή τιμή μεριδίου η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με τους προαναφερθέντες κανόνες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο, με μέριμνα της Εταιρίας. Για τον προσδιορισμό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Α.Κ. αφαιρούνται οι αμοιβές και οι προμήθειες της Εταιρίας, του θεματοφύλακα και των μελών των οργανωμένων αγορών, οι δαπάνες που σύμφωνα με τον κανονισμό του βαρύνουν το Α.Κ., καθώς και τα κέρδη που διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την αποτίμηση της 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Για τον προσδιορισμό της καθαρής τιμής του μεριδίου του Α.Κ. διαιρείται το σύνολο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του με τον αριθμό των μεριδίων του. Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται αντίστοιχα της καθαρής τιμής του μεριδίου κατά το ποσοστό της αντίστοιχης προμήθειας της Εταιρίας. 3. Επενδυτικά Όρια Α.Κ.: Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού: 3.1. Επιτρέπεται, κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων, η τοποθέτηση μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Α.Κ. σε κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) του καθαρού ενεργητικού του Α.Κ. σε κινητές αξίες εκδοτών και μέσα χρηματαγοράς, σε καθένα από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τις καταθέσεις, καθώς και για τις πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργούνται με βάση το στοιχείο ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012. Οι κινητές αξίες και τα μέσα της χρηματαγοράς των στοιχείων α και β της παραγράφου 4 του άρθρου 59 του 6

7 Ν. 4099/2012 δεν λαμβάνονται υπ όψιν στην εφαρμογή του ορίου του 40% που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο Με την επιφύλαξη του άρθρου 63 καθώς και των άρθρων 66 έως και 74 του Ν. 4099/2012 οι επενδύσεις του Α.Κ. σε μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 υποπερ. ε του Ν. 4099/2012 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 10% του καθαρού ενεργητικού του Το Α.Κ. δεν θα τοποθετεί άνω του 20% του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα Με την επιφύλαξη των υποπαραγράφων 1 και 2 της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012 το Α.Κ. δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του 20% του καθαρού ενεργητικού του σε: επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα της χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό, καταθέσεις στον οργανισμό αυτό, ή και, κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που διενεργήθηκαν με τον οργανισμό αυτό Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα της χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό ή οι επενδύσεις σε καταθέσεις ή παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα στον εν λόγω οργανισμό που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 3 και τηρούμενης της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012 δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το 35% του καθαρού ενεργητικού του Α.Κ Η έκθεση κινδύνου ως προς έναν αντισυμβαλλόμενο στον οποίον εκτίθεται το Α.Κ. κατά την διενέργεια πράξης εξωχρηματιστηριακού παραγώγου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει: το 10% του καθαρού ενεργητικού του Α.Κ. όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα μεταξύ αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο στ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012, το 5% του καθαρού ενεργητικού του Α.Κ. όταν ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα κατά την ανωτέρω έννοια To A.K. δεν επενδύει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του 20% του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου. 4. Εξαιρέσεις: 4.1 Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του Α.Κ. σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κράτος-μέλος ή από τρίτα κράτη, όπως αυτά ορίζονται σε σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό, στον οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη. Το σύνολο των επενδύσεων σε κινητές αξίες και σε μέσα της χρηματαγοράς του προηγουμένου εδαφίου επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι το 100% του καθαρού ενεργητικού του Α.Κ., εφόσον το Α.Κ. κατέχει κινητές αξίες και μετρητά που ανήκουν τουλάχιστον δε έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν στην ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το 30% του καθαρού ενεργητικού του Α.Κ. και υπό την προϋπόθεση ότι ο όρος αυτός αφορά στα ακόλουθα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς που εκδίδουν ή εγγυώνται τις εν λόγω κινητές αξίες: Κράτη: Η.Π.Α., Καναδάς, Αυστραλία, Ιαπωνία, Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελβετία και Νορβηγία. Οργανισμοί: Ο.Ο.Σ.Α. (O.E.C.D.), World Bank, European Investment Bank (E.I.B.), International Monetary Fund (I.M.F.), European Bank for Reconstruction and Development (E.B.R.D.), International Bank for Reconstruction and Development (I.B.R.D.), International Finance Corporation (I.F.C.), Inter-American 7

8 Development Bank (IA.D.B.), African Development Bank (Af.D.B.), και Asian Development Bank (As.D.B) Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του 25% του καθαρού ενεργητικού του Α.Κ. σε ομολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος-μέλος και υπόκειται δια νόμου σε ειδικό καθεστώς δημόσιας εποπτείας που επιτρέπει την προστασία των ομολογιούχων. Συγκεκριμένα τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των ομολογιών αυτών, πρέπει να επενδύονται, βάσει του νόμου, σε στοιχεία του ενεργητικού τα οποία για όλη τη διάρκεια της ισχύος των ομολογιών είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις ομολογίες και τα οποία σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους του εκδότη θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων Εάν το Α.Κ. επενδύσει πάνω από 5% του καθαρού ενεργητικού του σε ομολογίες του παρόντος εδαφίου, που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 80% του καθαρού ενεργητικού του. 5. Τεχνικές Διαχείρισης: Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, η Εταιρία χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει ανά πάσα στιγμή τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου του Α.Κ. και την επίδρασή τους στη συνολική επενδυτική του πολιτική, την ακριβή και αντικειμενική αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων στα οποία επενδύει για λογαριασμό των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται και διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος στον οποίον εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο του Α.Κ. δεν υπερβαίνει το καθαρό ενεργητικό του. 6. Χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων: Το Α.Κ. επιτρέπεται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, εφόσον η έκθεση σε κίνδυνο υποκειμένων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του δεν υπερβαίνει αθροιστικά τα επενδυτικά όρια του Ν. 4099/2012 και του παρόντος κανονισμού. Το Α.Κ. μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που συμφωνούν με την επενδυτική στρατηγική του. Το Α.Κ. μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία συνάλλαγμα μόνον για λόγους αντιστάθμισης, 7. Απαγόρευση πιστώσεων και διενέργειας ακάλυπτων πωλήσεων: Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 59 και 60 του Ν. 4099/2012, η Εταιρία, όταν ενεργεί για λογαριασμό του Α.Κ., καθώς και ο Θεματοφύλακας, όταν ενεργεί για λογαριασμό τους, δεν επιτρέπεται να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτου. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται να αποκτούν κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε, ζ και η της παραγράφου 1 του άρθρου 59 Ν. 4099/2012, τα οποία δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο. Επίσης, η Εταιρία, όταν ενεργεί για λογαριασμό του Α.Κ. καθώς και ο Θεματοφύλακας όταν ενεργεί για λογαριασμό τους, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε, ζ και η της παραγράφου 1 του άρθρου 59 Ν. 4099/2012. Άρθρο 5 Αμοιβές, Προμήθειες και Έξοδα που βαρύνουν το Α.Κ. 1. Αμοιβές και Προμήθειες Εταιρίας 1.1. Για τη διαχείριση του Α.Κ. η Εταιρία δικαιούται αμοιβή διαχείρισης ύψους μέχρι 3% ετησίως που υπολογίζεται επί του μέσου όρου ημερησίων αποτιμήσεων της καθαρής αξίας του Α.Κ. και καταβάλλεται σε αυτήν μηνιαίως μέσω του Θεματοφύλακα, βαρύνει, δε, το Α.Κ. Στην παραπάνω αμοιβή περιλαμβάνονται η αμοιβή του συμβούλου επενδύσεων ή/ και του διαχειριστή του Α.Κ. που τους έχουν τυχόν ανατεθεί αντίστοιχα καθήκοντα. 8

9 1.2. Το ακριβές ποσό της προμήθειας σε περίπτωση συμμετοχής ή εξαγοράς θα γνωστοποιείται κάθε φορά στον μεριδιούχο, μεταξύ των υπολοίπων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ενημέρωση του άρθρου 24 απ. Ε.Κ. 15/633/ Κατά την διάθεση μεριδίων, η Εταιρία δικαιούται ποσοστού προμήθειας μέχρι 5% επί της καθαρής τιμής μεριδίου και κατά την εξαγορά μεριδίων ποσοστό προμήθειας μέχρι 3% επί της καθαρής τιμής μεριδίου. Οι παραπάνω προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς βαρύνουν τον μεριδιούχο και εισπράττονται κατά την διενέργεια της αντίστοιχης πράξης. 2. Αμοιβές Θεματοφύλακα Οι αμοιβές και οι προμήθειες του Θεματοφύλακα στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αμοιβές κάθε τρίτου προσώπου που έχει στη φύλαξή του το σύνολο ή μέρος των στοιχείων του ενεργητικού του Α.Κ., καθώς και οι προμήθειες μεσολάβησης επί αγορών και πωλήσεων σε μετοχές και ομόλογα, είναι μέχρι 0,15% ετησίως, και υπολογίζονται στο μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Α.Κ. 3. Έξοδα που βαρύνουν το Α.Κ Αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4099/ Έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου Έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το ν. 4099/2012 που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου Οι εισφορές που καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και σε οποιαδήποτε άλλη κατά νόμο αρμοδία αρχή για λογαριασμό του Α.Κ. Άρθρο 6 Διάθεση και Εξαγορά Μεριδίων 1. Δίκτυο Διάθεσης: Η Εταιρία μπορεί να διαθέτει τα μερίδια του Α.Κ. απευθείας ή/ και μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαχείρισης, ασφαλιστικών εταιριών, εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και ανωνύμων εταιρειών επενδυτικής διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ). 2. Απόκτηση Μεριδίων: Για την απόκτηση μεριδίων Α.Κ. απαιτούνται: α) υποβολή γραπτής αίτησης απόκτησης μεριδίων του Α.Κ. προς την Εταιρία σε έντυπο το οποίο διαθέτει η Εταιρία προς τον υποψήφιο μεριδιούχο, με πλήρως συμπληρωμένα τα εκεί αναφερόμενα προσωπικά και άλλα στοιχεία, β) ταυτοποίηση των στοιχείων του υποψήφιου μεριδιούχου με υποβολή των απαραίτητων για το σκοπό αυτό εγγράφων, γ) χορήγηση από την Εταιρία στον αιτούντα και παραλαβή από αυτόν του εντύπου «Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές» κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν. 4099/2012, δ) ολοσχερής καταβολή από τον υποψήφιο μεριδιούχο προς το θεματοφύλακα για λογαριασμό του Α.Κ. της αξίας των μεριδίων όπως έχει προσδιοριστεί από την Εταιρία σε μετρητά ή/και κινητές αξίες κατά την έννοια της περίπτωσης ιε του άρθρου 3 του Ν. 4099/2012, που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 3606/2007, εφόσον η Εταιρία δεχθεί τις τελευταίες και ε) αποδοχή της αίτησης απόκτησης μεριδίων από την Εταιρία κατά την κρίση της. Ως χρόνος υποβολής της αίτησης απόκτησης μεριδίων προς την Εταιρία λογίζεται σε κάθε περίπτωση ο χρόνος πραγματικής περιέλευσης της αίτησης προς την Εταιρία Η αποδοχή της αιτήσεως αποφασίζεται από την Εταιρία, κατά την κρίση της χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη αιτιολογία ή δικαιολόγηση, και ο υποψήφιος μεριδιούχος δεν έχει κανένα δικαίωμα σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη περιέλευσης της αίτησής του προς την Εταιρία για οιοδήποτε λόγο, καθώς και σε περίπτωση άρνησης της τελευταίας να αποδεχθεί την αίτησή του. Σε κάθε περίπτωση μη αποδοχής αίτησης ή για άλλο λόγο μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόκτησης μεριδίων η Εταιρία δίδει εντολή στο Θεματοφύλακα να επιστρέψει άμεσα στον υποψήφιο μεριδιούχο το τυχόν καταβληθέν ποσό της συμμετοχής του. Κατά τη διάθεση των μεριδίων απαγορεύεται απολύτως 9

10 οποιαδήποτε χορήγηση πιστώσεως από την Εταιρία ή το Θεματοφύλακα. 3. Έλεγχος καταλληλότητας: Η Εταιρία, ή το τυχόν τρίτο πρόσωπο (πιστωτικό ίδρυμα, εταιρεία διαχείρισης, ασφαλιστική εταιρεία, ΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ) που διαθέτει μερίδια του Α.Κ., ζητά από τον υποψήφιο μεριδιούχο να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, την εμπειρία και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει αναφορικά με την επένδυση στο Α.Κ., προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσον το Α.Κ. είναι κατάλληλο για τον μεριδιούχο. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υφιστάμενους μεριδιούχους του Α.Κ. που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις, εφόσον έχει μεταβληθεί κάποια από τις πληροφορίες που έχουν ήδη παράσχει. Εφόσον το πρόσωπο που διαθέτει μερίδια του Α.Κ. κρίνει, βάσει των πληροφοριών που έχουν λάβει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ότι το Α.Κ. δεν είναι κατάλληλο για τον υποψήφιο μεριδιούχο, οφείλει να τον προειδοποιήσει σχετικά. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή. Εάν ο υποψήφιος μεριδιούχος δεν παράσχει τις κατά το πρώτο εδάφιο πληροφορίες ή αν παράσχει ανεπαρκείς πληροφορίες, το πρόσωπο που διαθέτει τα μερίδια του Α.Κ. οφείλει να τον προειδοποιήσει ότι για τον λόγο αυτό δεν δύναται να κρίνει κατά πόσο το Α.Κ. είναι κατάλληλο για αυτόν. Η προειδοποίηση μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή. Παράλειψη της λήψης των ανωτέρω πληροφοριών είναι δυνατή μόνον εφόσον τα μερίδια του Α.Κ. διατίθενται κατόπιν πρωτοβουλίας του μεριδιούχου ή υποψήφιου μεριδιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο που διαθέτει τα μερίδια έχει προειδοποιήσει εγγράφως τον μεριδιούχο ή υποψήφιο μεριδιούχο ότι για το λόγο αυτόν δεν υποχρεούται να αξιολογήσει αν το Α.Κ. είναι κατάλληλο για τον μεριδιούχο. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή. 4. Δωρεάν Διάθεση Μεριδίων: Η Εταιρία δύναται να διανείμει στους μεριδιούχους του Α.Κ. δωρεάν μερίδιά του, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η ανωτέρω άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία αποφασίσει την επανεπένδυση του μερίσματος σε μερίδια του Α.Κ. 5. Τιμή Διάθεσης: H τιμή διάθεσης των μεριδίων είναι αυτή της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των μεριδίων και προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου του Α.Κ. της ιδίας ημέρας σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4099/2012, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλισθεί η ολοσχερής καταβολή στον θεματοφύλακα της αξίας των μεριδίων. 6. Εξαγορά: Η εξαγορά των μεριδίων λαμβάνει χώρα ύστερα από υποβολή από τον μεριδιούχο σχετικής γραπτής αιτήσεως με συμπλήρωση του σχετικού εντύπου που χορηγεί η Εταιρία και με την προσήκουσα συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου - είναι υποχρεωτική για την Εταιρία. Τα μερίδια εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων της ημέρας υποβολής της σχετικής αίτησης στην Εταιρία ή τα πρόσωπα που διαθέτουν μερίδια. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 11, με βάση την αξία του μεριδίου της ίδιας ημέρας, αφού αφαιρεθεί η προμήθεια εξαγοράς κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό. Το προϊόν εξαγοράς καταβάλλεται στο μεριδιούχο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως. Μερική Εξαγορά: Σε περίπτωση που ο μεριδιούχος επιθυμεί μερική εξαγορά οφείλει να αναγράφει στην αίτηση τον ακριβή αριθμό των μεριδίων που θα εξαγορασθούν ή το ακριβές ποσό της εξαγοράς που επιθυμεί. Όλες οι προκύπτουσες από διάθεση ή εξαγορά μεριδίων αλλαγές στο λογαριασμό του μεριδιούχου παρακολουθούνται με αντίστοιχες εγγραφές στο ηλεκτρονικό αρχείο του άρθρου 2 παρ. 5 του παρόντος Κανονισμού με ευθύνη της Εταιρίας. 7. Αναστολή Εξαγοράς Μεριδίων: Η Εταιρία μπορεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και το συμφέρον των μεριδιούχων να αναστέλλει μετά από σχετικό αίτημά της και μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την εξαγορά μεριδίων για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών, δυνάμενο να παραταθεί για άλλους τρεις (3) μήνες κατ ανώτατο όριο. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκληση της δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο ( Στην ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξης της. Κατά 10

11 τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων δεν γίνεται δεκτή η υποβολή από μεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε εξαιρετικές περιπτώσεις με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων και του επενδυτικού κοινού και με αιτιολογημένη απόφαση της, δύναται να αναστέλλει την εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Άρθρο 7 Διανομή Κερδών Οι πρόσοδοι του Α.Κ. από τόκους, μερίσματα, και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο, δύνανται να διανέμονται κάθε χρόνο στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της χρήσης που βαρύνουν το Α.Κ.. Κέρδη που προέρχονται από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την κρίση της Εταιρίας κατά το μέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από τυχόν συντελεσθείσες μέχρι του τέλους της χρήσεως κεφαλαιακές ζημίες. Άρθρο 8 Συνέλευση Μεριδιούχων και Λύση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1. Συνέλευση των Μεριδιούχων: Μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 των μεριδίων του Α.Κ., έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση Συνελεύσεως των μεριδιούχων. Η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρία, που είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει τη Συνέλευση των Μεριδιούχων στην Αθήνα μέσα σε τριάντα ημέρες το αργότερο, από την ημέρα επιδόσεως της αιτήσεως. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως, που αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών από την Εταιρία, για οποιοδήποτε θέμα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση του Α.Κ. αναφοράς θα ανάγεται στην πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και θα υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος της συνολικής καθαρής αξίας του Α.Κ. των εκάστοτε τελευταίων τεσσάρων (4) τριμήνων. Με τη συμπλήρωση εκάστου νέου τριμήνου η συνολική καθαρή αξία του Α.Κ. στο τρίμηνο αυτό θα αντικαθιστά κατά τον ανωτέρω υπολογισμό της αξίας αναφοράς την αντίστοιχη αξία του παλαιότερου τριμήνου. Σε περίπτωση λύσης του Α.Κ. σύμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα και η διανομή του ενεργητικού του Α.Κ. επιτελείται από τον Θεματοφύλακα κατ εντολή της Εταιρίας. Μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής συντάσσεται ειδική έκθεση η οποία υπογράφεται από την Εταιρία, τον Θεματοφύλακα και από ορκωτό ελεγκτή. Η έκθεση κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο και τίθεται στην διάθεση των μεριδιούχων στα σημεία που διετίθεντο τα μερίδια του Α.Κ.. Από την ημέρα που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει απόφαση για τη σύγκληση Συνελεύσεως και μέχρι το πέρας της διαδικασίας διανομής, αναστέλλεται η εξαγορά μεριδίων του Α.Κ., όπως και η έκδοση και διάθεση νέων μεριδίων. Η Εταιρία Ο Θεματοφύλακας 2. Διάλυση: Το Α.Κ. δύναται να λυθεί για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 9 Ν. 4099/2012. Εάν η συνολική καθαρή αξία του Α.Κ. σε σχέση με την αξία αναφοράς όπως αυτή προσδιορίζεται στα επόμενα εδάφια μειωθεί κατά 5/10, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να συγκαλέσει Συνέλευση των Μεριδιούχων με θέμα την λύση του. Η αξία 11

12 Allianz A.E.Δ.Α.Κ. Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Υπηρεσία Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Επενδυτών Κέντρο Επικοινωνίας Allianz Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Tηλ.: , Fax: Επιμέλεια: inaf design ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz A.E.Δ.A.K. Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας Αριθμ. Αποφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 132-12/1/1993 ΦΕΚ 40 Β- 3/2/93 Άρθρο 1 Εταιρία Διαχείρισης -

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz A.E.Δ.A.K. Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Mικτό Εσωτερικού Αριθμ. Αποφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 132-12/1/93 ΦΕΚ 40 Β- 3/2/93 Άρθρο 1 Εταιρία Διαχείρισης - Θεματοφύλακας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz A.E.Δ.A.K. Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχών Εσωτερικού Αριθμ. Αποφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 39-11/4/1995 ΦΕΚ 710 Β- 17/8/95 Άρθρο 1 Εταιρία Διαχείρισης - Θεματοφύλακας

Διαβάστε περισσότερα

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας Αριθμός Φ.Ε.Κ. Β 40/03-02-1993 Αρθρο 1. Εταιρία Διαχειρίσεως και Θεματοφύλακας 1. Εταιρία Διαχείρισης είναι η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 GENIKI ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EURO PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 207/08.04.2014 Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ )

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ ) Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/04.05.1993, ΦΕΚ/Β/371/24.05.1993) Αρ. Αδείας Τροποποίησης: 201/27.03.2014 Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006. 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών Αριθμός Φ.Ε.Κ. Β 329/18-05-1992 Αρθρο 1. Εταιρία Διαχειρίσεως και Θεματοφύλακας 1. Εταιρία Διαχείρισης είναι η Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 423/4/28.07.2004 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1210/Β/06.08.2004) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/27.09.2011 της Ε.Κ.) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996 Τελευταία τροποποίηση κανονισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 Τελευταία τροποποίηση κανονισμού : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας

ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58546/Β737, ΦΕΚ 679/Β/8.8.1991 Τελευταία τροποποίηση κανονισμού : Απόφ. Επιτρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND (πρώην METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND II) METLIFE GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 223701000 Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, 102 52 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 97ης/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 116/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 97ης/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 116/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 97ης/10-12-98/Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 116/17-02-99, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 1 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αρ. Αδείας:

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN EMERGING EMEA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55 ΦΕΚ 10121/17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ της Ε.Κ., ΦΕΚ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ της Ε.Κ., ΦΕΚ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888 29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα ΤRΙΤΟΝ Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΑΡ.Μ.ΑΕ : 6068/06/Β/86/07 Έδρα : Αθήνα, Όθωνος 8, 105 57 Άρθρο 1 Αµοιβαίο Κεφάλαιο 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ Τακτικής Κατανομής Κεφαλαίων - Μικτό Εσωτερικού

AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ Τακτικής Κατανομής Κεφαλαίων - Μικτό Εσωτερικού AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ Τακτικής Κατανομής Κεφαλαίων - Μικτό Εσωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων, (πρώην ΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/27.09.2011 της Ε.Κ.) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

εταιρεία µε την επωνυµία «Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία ΛΤ» που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου (Στασίνου 51) και λειτουργεί νόµιµα εγκατεστηµένο υποκατ

εταιρεία µε την επωνυµία «Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία ΛΤ» που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου (Στασίνου 51) και λειτουργεί νόµιµα εγκατεστηµένο υποκατ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας Συστάσεως 64/14.05.1998, ΦΕΚ 590Β/16.06.1998) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Allianz Aμοιβαία Κεφάλαια Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο (Άρθρο 31 Ν. 3283/2004) Αllianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN

Διαβάστε περισσότερα

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Αδείας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 223701000 Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, 102 52 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND Ομολογιακό AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Κανονισμός. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND Ομολογιακό AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND Ομολογιακό Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 6073/9/ της Ε.Κ., ΦΕΚ 740/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 6073/9/ της Ε.Κ., ΦΕΚ 740/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 6073/9/31.07.1996 της Ε.Κ., ΦΕΚ 740/27.08.1996, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 AΡΘΡΟ 2 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND. Σελ. 1 / 12

ΑΡΘΡΟ 1 AΡΘΡΟ 2 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND. Σελ. 1 / 12 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρία ιαχειρίσεως µε την επωνυµία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (στο εξής : Α.Ε. ιαχειρίσεως ή ALPHA TRUST

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Μ Ο Ι Β Α Ι Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ι Σ Τ Η E U R O P E A N O P P O R T U N I T I E S Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απ. Ε. Κ. : 22/286/06-11-2001, ΦΕΚ : 1567B/23-11-2001 13/05-01-2005, ΦΕΚ : 5B/10-01-2005 KANONIΣΜΟΣ AΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROTON Μικτό Εσωτερικού. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 10/375/ (ΦΕΚ Β 1416/06.11.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROTON Μικτό Εσωτερικού. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 10/375/ (ΦΕΚ Β 1416/06.11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROTON Μικτό Εσωτερικού. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 10/375/16.10.2002 (ΦΕΚ Β 1416/06.11.2002) Θεματοφύλακας: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST & GENIKI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST & GENIKI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST & GENIKI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την 31.12.2013 ολοκληρώθηκε με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της υπ αριθμ. Κ2-7751/31.12.2013 Απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS Income Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο

ATHOS Income Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1 ATHOS Income Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 273/19.7.2017 Άρθρο 1: Εταιρεία Διαχειρίσεως και Θεματοφύλακας A. Εταιρεία Διαχειρίσεως 1. Η διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10 η / /4, ΦΕΚ 723/Β/ ΑΡΘΡΟ 1 AΡΘΡΟ 2

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10 η / /4, ΦΕΚ 723/Β/ ΑΡΘΡΟ 1 AΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Εταιρία ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ορίζεται η ανώνυµη εταιρεία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων και οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 Άρθρο 1 - Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK EUROLAND, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ KANONIΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK EUROLAND, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ KANONIΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK EUROLAND, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ Απ. Ε. Κ. : 22/286/06-11-2001, ΦΕΚ : 1567Β/23-11-2001 KANONIΣΜΟΣ AΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απ. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής καλούμενη «ΑΕΔΑΚ», με έδρα την Αθήνα (οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 237/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 237/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/15-03-94/Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 237/05-04-94, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.-04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

NN HELLAS ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 268/ της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) KANONIΣΜΟΣ

NN HELLAS ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 268/ της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) KANONIΣΜΟΣ 1 NN HELLAS ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 268/21.6.2017 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 423/4/ της Ε.Κ., ΦΕΚ 1210/Β/ ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 423/4/ της Ε.Κ., ΦΕΚ 1210/Β/ ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 423/4/28.07.2004 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1210/Β/06.08.2004) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Διαχειριστής: ALPHA TRUST Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Εταιρία Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST & GENIKI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST & GENIKI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST & GENIKI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την 31.12.2013 ολοκληρώθηκε με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της υπ αριθμ. Κ2-7751/31.12.2013 Απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 AΡΘΡΟ 2 ALPHA TRUST NEW STRATEGY. Σελ. 1 / 12

ΑΡΘΡΟ 1 AΡΘΡΟ 2 ALPHA TRUST NEW STRATEGY. Σελ. 1 / 12 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρία ιαχειρίσεως µε την επωνυµία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (στο εξής : Α.Ε. ιαχειρίσεως ή ALPHA TRUST Α.Ε..Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

MetLife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Μαρούσι, Κηφισίας 119, 15124

MetLife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Μαρούσι, Κηφισίας 119, 15124 MetLife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Μαρούσι, Κηφισίας 119, 15124 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico FUND OF FUNDS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 11800/156/ της Ε.Κ., ΦΕΚ 26/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 11800/156/ της Ε.Κ., ΦΕΚ 26/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 11800/156/16.12.1999 της Ε.Κ., ΦΕΚ 26/19.01.2000, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 15/847/7.8.08 (ΦΕΚ 1715/26.08.08, Τεύχος Β) Άρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 885/B/27/ της Ε.Κ., ΦΕΚ 958/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 885/B/27/ της Ε.Κ., ΦΕΚ 958/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 885/B/27/06-11-1994 της Ε.Κ., ΦΕΚ 958/22-12-1994, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό

Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό Κανονισμός ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Ιούλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

NN HELLAS ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 268/ της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) KANONIΣΜΟΣ

NN HELLAS ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 268/ της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) KANONIΣΜΟΣ 1 NN HELLAS ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 268/21.6.2017 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία

Διαβάστε περισσότερα