ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ. Οδηγός Προγράμματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ. Οδηγός Προγράμματος"

Transcript

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ Οδηγός Προγράμματος 1

2 Το πρόγραμμα κλινικής ειδίκευσης στην Ενδοδοντία είναι τριετούς διάρκειας, χωρισμένο σε 6 εξάμηνα σπουδών. 1. Σκοποί του προγράμματος αυτού είναι: α) Να εκπαιδεύσει οδοντιάτρους έτσι ώστε να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση και επιδεξιότητα στο αντικείμενο και το περιεχόμενο της Ενδοδοντίας για να προσφέρουν υψηλής ποιότητας περίθαλψη σε ασθενείς με ενδοδοντικά και συναφή προβλήματα. β) Να προετοιμάσει στελέχη τα οποία θα επανδρώσουν Οδοντιατρικές Σχολές, Νοσοκομεία και άλλα Ιδρύματα Υγείας, στο αντικείμενο της Ενδοδοντίας. γ) Να παράγει επιστήμονες ικανούς να εκπονήσουν επιστημονικές ερευνητικές εργασίες. δ) Να εμφυσήσει την ανάγκη για συνεργασία και επικοινωνία με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών. 2. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι πρέπει να έχουν: Α. Σε βάθος γνώση 1. της μορφολογίας της πολφικής κοιλότητας όλων των ομάδων των δοντιών 2. της μικροβιολογίας του στόματος και της πολφικής κοιλότητας 3. του συστήματος οδοντίνης πολφού 4. της παθοφυσιολογίας του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών 5. της αιτιολογίας και της πρόληψης των νόσων του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών 6. της επιλογής περιπτώσεων για ενδοδοντική θεραπεία 7. της διαφοροδιάγνωσης του στοματογναθικού πόνου 8. των παραγόντων που συμβάλλουν στην επιτυχία ή αποτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας 9. της διάγνωσης και θεραπείας βλαβών των νεογιλών δοντιών 10. της σκόπιμης αναφύτευσης δοντιών 11. της αποκατάστασης των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών 12. της λεύκανσης άπολφων και με ζωντανό πολφό δοντιών 13. της ιατρικής δεοντολογίας και τις νομικές ευθύνες Β. Ικανότητα και Επιδεξιότητα στη διάγνωση των βλαβών του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών στη διαφοροδιάγνωση βλαβών του στοματογναθικού συστήματος μη πολφικής αιτιολογίας στην άρτια εκτέλεση όλων των σταδίων της ενδοδοντικής θεραπείας, χρησιμοποιώντας όλες τις αποδεκτές τεχνικές και υλικά στη θεραπεία των νόσων του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών στην αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών πολφικής και περιακρορριζικής αιτιολογίας στη χρήση φαρμάκων στην Ενδοδοντία στην κλινική και ακτινογραφική αξιολόγηση της ενδοδοντικής θεραπείας στη προετοιμασία του ριζικού σωλήνα για την τοποθέτηση ενδορριζικού άξονα στη θεραπεία δοντιών με ενασβεστιωμένους ριζικούς σωλήνες στην αντιμετώπιση των επιπλοκών κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας στη συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση όλων των ομάδων δοντιών με αποτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία στην αντιμετώπιση δοντιών με τραυματικές βλάβες 2

3 στην αντιμετώπιση δοντιών με ενδο-περιοδοντικά προβλήματα στην αντιμετώπιση ασθενών με βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό στην αντιμετώπιση δοντιών με εσωτερική και εξωτερική απορρόφηση στη χειρουργική αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου ενδείκνυται η χειρουργική Ενδοδοντία στην αντιμετώπιση δοντιών με αδιάπλαστο ακρορρίζιο 3. Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στην Ενδοδοντία: Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τον Ν. 3685/ 2008 άρθρο 4 παρ. 1α τα οποία είναι: 1. Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου. Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ ο βαθμός πρέπει να είναι «Λίαν Καλώς». Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτός υποψήφιος με βαθμό πτυχίου «Καλώς» όταν η μετά τη λήψη του πτυχίου δραστηριότητα του υποψηφίου κριθεί ως ιδιαίτερα ικανοποιητική από την Επιτροπή Επιλογής. 2. Οι βαθμοί σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το πρόγραμμα που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να γίνει δεκτός ο υποψήφιος. 3. Η επίδοση σε προπτυχιακή διπλωματική εργασία, αν προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών. 4. Η ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου. Συμπληρωματικά κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τη ΓΣΕΣ του Τμήματος, κοινά για όλες τις ειδικεύσεις: 1. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας για όλους τους υποψηφίους και η γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, η οποία ελέγχεται από τα υποβαλλόμενα εγκεκριμένα από δημόσιο φορέα πιστοποιητικά και από εξετάσεις που επικεντρώνονται σε οδοντιατρικά θέματα και οδοντιατρική ορολογία. 2. Συνέντευξη των υποψηφίων στην Επιτροπή αξιολόγησης της Ειδίκευσης. Συμπληρωματικά κριτήρια επιλογής για το Εργαστήριο Ενδοδοντίας: 1. Αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων του υποψηφίου που ελέγχονται με γραπτή εξέταση στα θέματα της Ενδοδοντίας 2. Αξιολόγηση των κλινικών δεξιοτήτων του υποψηφίου με τη διαδικασία της πρακτικής εξέτασης σε ένα πολύρριζο φυσικό δόντι 3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 χρόνια άσκησης της γενικής οδοντιατρικής. Στους άρρενες υποψηφίους υπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής τους θητείας εφόσον είχαν την ειδικότητα του οδοντιάτρου. Η επιλογή γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ, που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ και ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ, σύμφωνα με την παρ. 2, αρθ.4 του Ν.3685/

4 4. Μαθήματα ανά εξάμηνο Εξάμηνο Τίτλος μαθήματος ECTS 1ο Μοριακή Βιολογία 2 1ο Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Οδοντιατρική 2 1ο Βιολογία Πολφού 2 1ο Ενδοδοντία 1 3 1ο Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 1 6 1ο Εργαστηριακή Άσκηση Ενδοδοντίας 4 1ο Κλινική Ενδοδοντίας 1 7 1ο Παρουσίαση Περιστατικών 1 4 Σύνολο ECTS 1ου εξαμ. 30 2ο Βιολογία Στόματος ΙΙ 2 2ο Κλινική Φαρμακολογία στην Οδοντιατρική 2 2ο Ανατομία Κεφαλής και Τραχήλου 2 2ο Βιοστατιστική 2 2ο Βιολογία Περιοδοντίου 2 2ο Ενδοδοντία 2 3 2ο Κλινική Ενδοδοντίας 2 3 2ο Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 2 6 2ο Παρουσίαση Περιστατικών 2 4 2ο Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 4 Σύνολο ECTS 2ου εξαμ. 30 3ο Βασικές Αρχές Έρευνας 2 3ο Βασικές Αρχές Χειρουργικής Στόματος 2 3ο Ενδοδοντία 3 3 3ο Ερευνητικό Σεμινάριο 2 3ο Κλινική Ενδοδοντίας 3 3 3ο Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών 1 2 3ο Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 3 6 3ο Παρουσίαση Περιστατικών 3 4 3ο Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 6 Σύνολο ECTS 3ου εξαμ. 30 4ο Ενδοδοντία 4 3 4ο Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 4 5 4ο Κλινική Ενδοδοντίας 4 4 4ο Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών 2 2 4ο Τραυματισμός Δοντιών 2 4ο Παρουσίαση Περιστατικών 4 4 4ο Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 10 Σύνολο ECTS 4ου εξαμ. 30 5ο Ειδικά Προβλήματα στην Ενδοδοντία 1 3 4

5 5ο Κλινική Ενδοδοντίας ο Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών 3 4 Σύνολο ECTS 5ου εξαμ. 30 6ο Ειδικά Προβλήματα στην Ενδοδοντία 2 3 6ο Κλινική Ενδοδοντίας ο Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών 4 4 Σύνολο ECTS 6ου εξαμ. 30 Γενικό σύνολο ECTS 180 5

6 5. Ανάλυση ανά Μάθημα Τίτλος μαθήματος Βιολογία Πολφού Εξάμηνο 1 ο Καθηγητής Μ. Χαμπάζ Η απόκτηση προχωρημένων θεωρητικών γνώσεων που αφορούν την φυσιολογία, ανατομία και παθολογία του πολφού καθώς και την διάγνωση και διαχείριση των βλαβών του. Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Περιγράφει τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά του υγιούς πολφού των νεογιλών και μονίμων δοντιών. 2. Περιγράφει τα ανατομικά και παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά του νοσούντος πολφού. 3. Περιγράφει τις μεταβολές του πολφικού ιστού λόγω ηλικίας. 4. Γνωρίζει σε βάθος τις δοκιμασίες ζωτικότητας του πολφού στην κλινική πράξη. 5. Αναλύει όλους τους παράγοντες που προκαλούν βλάβη του πολφού. 6. Περιγράφει τις θεωρίες της υπερευαισθησίας της οδοντίνης και του πολφικού πόνου. 7. Απαριθμεί τις νοσολογικές οντότητες του στοματογναθικού συστήματος με συμπτωματολογία που μιμείται τον πολφικό πόνο. 8. Προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των βλαβών του πολφού. 9. Εξηγεί τους επανορθωτικούς μηχανισμούς της πολφικής βλάβης. Πολφός: Σύσταση και λειτουργίες, Ανάπτυξη του συστήματος οδοντίνης-πολφού, Νευρικό σύστημα πολφού, μικροκυκλοφορία του πολφού, δοκιμασίες ζωτικότητας πολφού, φλεγμονή του πολφού, αντίδραση του πολφού σε εξωτερικά ερεθίσματα, αντίδραση του πολφού σε οδοντιατρικά υλικά, Έμμεση-άμεση κάλυψη πολφού, Μεταβολές του πολφού λόγω ηλικίας και επανορθωτικών διαδικασιών, Επανορθωτικοί μηχανισμοί πολφικών βλαβών, Διαφορές πολφού νεογιλών και μόνιμων δοντιών, Κλινική και φαρμακευτική αντιμετώπιση του οδοντικού πόνου, Πόνος μη πολφικής αιτιολογίας, Αναγέννηση του συστήματος οδοντίνης-πολφού Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ και Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι του Εργαστηρίου καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Γνωστικών Αντικειμένων. Μέθοδοι Διδασκαλίας : Σεμινάρια Παρουσίαση-μελέτη περιστατικού Μέθοδοι Αξιολόγησης: Επιτυχής τελική εξέταση (80%) Παρακολούθηση και συμμετοχή στα σεμινάρια (20%) 6

7 Εκπαιδευτικό Υλικό: Κεφάλαια συγγραμμάτων Σημειώσεις (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία Power point presentations 7

8 Τίτλος μαθήματος Ενδοδοντία 1 Εξάμηνο 1 ο Επικ. Καθηγητής Ν. Κερεζούδης Οι φοιτητές να κατανοούν σε βάθος τους θεμελιώδεις κανόνες και τις αρχές πραγματοποίησης της ενδοδοντικής θεραπείας. Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Επιλέγει τις απαραίτητες κλινικές δοκιμασίες και να προβαίνει στις ενδεικνυόμενες εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να καταλήξει στη σωστή διάγνωση 2. Κατανοεί και περιγράφει τη φυσιολογική ανατομία των δοντιών καθώς και τη μορφολογία του ριζικού σωλήνα και να αναγνωρίζει τις πιθανές παρεκκλίσεις από αυτήν 3. Αναλύει και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες μεθόδους για τον υπολογισμό του μήκους εργασίας 4. Περιγράφει τις τεχνικές μορφοποίησης και έμφραξης των ριζικών σωλήνων 5. Αναφέρει, ταξινομεί και αναγνωρίζει όλα τα εργαλεία και υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την ενδοδοντική θεραπεία 6. Αναφέρει και περιγράφει όλες τις μεθόδους και συσκευές που χρησιμοποιούνται κατά τη χημική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων 7. Επιλέγει το ενδεικνυόμενο ενδορριζικό φάρμακο σε κάθε περίπτωση 8. Περιγράφει τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των συμβαμάτων κατά την ενδοδοντική θεραπεία Εισαγωγή-Ιστορική αναδρομή-θεωρία εστιακών λοιμώξεων, Διάγνωση και διαγνωστική μεθοδολογία-επιλογή περιστατικού για ε.θ., Μορφολογία πολφικής κοιλότητας-διάνοιξη, Υπολογισμός μήκους εργασίας, Μορφοποίηση των ριζικών σωλήνων-εργαλεία και τεχνικές χειρός, Μορφοποίηση των ριζικών σωλήνων -περιστρεφόμενα εργαλεία και τεχνικές, Διακλυσμοί-smear layer, Ενδορριζικά φάρμακα-προσωρινά εμφρακτικά υλικά, Ιατρογενείς βλάβες κατά τη χημικομηχανική επεξεργασία, Υλικά έμφραξης ριζικών σωλήνων (γουταπέρκα, φυράματα). Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ και εξειδικευμένοι συνεργάτες του Εργαστηρίου Μέθοδοι Διδασκαλίας Σεμινάριο Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιτυχής τελική εξέταση ( 100%) 8

9 Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγράμματος/ων Σημειώσεις (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία Πηγές με εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο πέραν του ΕΚΠΑ 9

10 Τίτλος μαθήματος Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 1 Εξάμηνο 1 ο Αναπλ. Καθ. Μ. Γεωργοπούλου Αναπλ.. Καθ. Ε. Κοντακιώτης Να γνωρίζουν οι φοιτητές τον τρόπο μελέτης και αξιολόγησης σύγχρονων και κλασσικών άρθρων που αφορούν την ανατομία της πολφικής κοιλότητας και τις παραλλαγές της, την αιτιοπαθογένεια των βλαβών του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών, την ταξινόμηση, διάγνωση και αντιμετώπιση των νόσων αυτών. Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Οριοθετεί τις αρχές και το περιεχόμενο της Ενδοδοντίας από ιδρύσεως της ως ειδικότητας. 2. Τεκμηριώνει την αναγκαιότητα χρήσης και να χρησιμοποιεί στην κλινική πράξη τα μέσα μεγέθυνσης. 3. Υποστηρίζει βιβλιογραφικά την ανατομία της πολφικής κοιλότητας και να παραθέτει δεδομένα για τις τυχόν παραλλαγές αυτής. 4. Γνωρίζει μέσα από τη βιβλιογραφία τα αίτια και τους μηχανισμούς της φλεγμονής του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών και να υποστηρίζει βιβλιογραφικά το ρόλο των μικροβίων. 5. Υποστηρίζει βιβλιογραφικά τη σημασία των διαγνωστικών μέσων 6. Τεκμηριώνει την αξία του ακτινολογικού ελέγχου και τη συσχέτιση του με τη κλινική εικόνα. 7. Τεκμηριώνει την αξία και να χρησιμοποιούν όλα τα είδη αναισθησίας για την επίτευξη ανώδυνης ενδοδοντικής θεραπείας. 8. Γνωρίζει μελέτες και μεθοδολογίες που αφορούν τις ιδιότητες και τη χρήση των ενδοδοντικών εργαλείων χειρός. 9. Στηρίζει με αποδεικτική διαδικασία τον τρόπο, το είδος και την αξία των διακλυσμών με όλα τα υπάρχοντα διαλύματα. 10. Αξιολογεί με αντίστοιχη βιβλιογραφία την ακρίβεια όλων των τρόπων υπολογισμού του μήκους εργασίας. 11. Εξηγεί τον τρόπο δράσης και την αναγκαιότητα χρήσης των ενδορριζικών φαρμάκων. Οριοθέτηση των αρχών της Ενδοδοντίας, παρουσίαση του τρόπου μελέτης και αξιολόγησης ενός άρθρου, Μορφολογία πολφικής κοιλότητας και παραλλαγές αυτής, Φλεγμονή του πολφού. Μικροβιολογία ριζικών σωλήνων. Αντιμετώπιση της μόλυνσης του, Αίτια της περιακρορριζικής φλεγμονής, Διάγνωση και δοκιμασίες ζωτικότητας πολφού, Ακτινολογικός έλεγχος. Παθολογικά ευρήματα, Τοπική αναισθησία, Εργαλεία χειρός, Διακλυσμοί ριζικών σωλήνων. Οδοντινικό επίχρισμα, Υπολογισμός μήκους εργασίας, Ενδορριζικά φάρμακα, Εφαρμογή των ανωτέρω θεμάτων στη κλινική πράξη. Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Ενδοδοντίας και μέλη ΔΕΠ άλλων Εργαστηρίων της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Μέθοδοι 10

11 Άλλο (ανάλυση της κλασσικής και σύγχρονης βιβλιογραφίας) Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιτυχής τελική εξέταση (100%) Εκπαιδευτικό Υλικό Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία Πηγές με εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο πέραν του ΕΚΠΑ 11

12 Τίτλος μαθήματος Εργαστηριακή Άσκηση Ενδοδοντίας Εξάμηνο 1 ο Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου Η εργαστηριακή εξάσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις κλασικές και σύγχρονες τεχνικές χημικομηχανικής επεξεργασίας και έμφραξης των ριζικών σωλήνων Μετά το τέλος του εργαστηρίου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Ολοκληρώνει επιτυχώς, τη χημικομηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων με εργαλεία χειρός καθώς και με διάφορα συστήματα περιστρεφόμενων εργαλείων. 2. Είναι σε θέση να επιλέγει τον ενδεικνυόμενο κατά περίπτωση συνδυασμό περιστρεφόμενων και εργαλείων χειρός. 3. Εμφράσσει τους ριζικούς σωλήνες με τη τεχνική της πλάγιας συμπύκνωσης και με τις τεχνικές θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας 4. Κατέχει τα κριτήρια ακτινογραφικής αξιολόγησης της ποιότητας της ενδοδοντικής θεραπείας Εργαλεία και υλικά στην Eνδοδοντία, τεχνικές χημικομηχανικής επεξεργασίας και έμφραξης των ριζικών σωλήνων, Εξάσκηση σε προσομοίωση ανά τεχνική και ανά ομάδες δοντιών. Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ και εξειδικευμένοι συνεργάτες του Εργαστηρίου Μέθοδοι Διδασκαλίας Σεμινάριο Εργαστηριακή άσκηση Μέθοδοι Αξιολόγησης Ενδιάμεση θεωρητική εξέταση ( 20%) Αξιολόγηση portfolio ( 80%) Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγραμμάτων Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 12

13 Τίτλος μαθήματος Κλινική Ενδοδοντίας 1 Εξάμηνο 1 ο Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου Η κλινική εξάσκηση των φοιτητών στο φάσμα της πρωτογενούς συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώνει αρχικές ενδοδοντικές θεραπείες σε όλες τις ομάδες δοντιών Κλινικά περιστατικά από τη μεταπτυχιακή κλινική Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ και εξειδικευμένοι συνεργάτες του Εργαστηρίου Μέθοδοι Διοδασκαλίας Παρουσίαση-μελέτη περιστατικού Κλινική άσκηση Μέθοδοι Αξιολόγησης Αξιολόγηση portfolio (100%) Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγραμμάτων Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 13

14 Τίτλος μαθήματος Παρουσίαση Περιστατικών 1 Εξάμηνο 1 ο Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου Η παρουσίαση κλινικών περιστατικών που έχουν ολοκληρωθεί από τους φοιτητές στο 1ο εξάμηνο Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. παρουσιάζει με πληρότητα και σαφήνεια τα κλινικά του περιστατικά 2. τεκμηριώνει με βιβλιογραφικά δεδομένα τις κλινικές του επιλογές 3. αξιολογεί όλα τα στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας που ολοκλήρωσε Παρουσιάσεις με power point Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Μέθοδοι Διδασκαλίας Παρουσίαση-μελέτη περιστατικού Μέθοδοι Αξιολόγησης Αξιολόγηση της αρτιότητας του περιεχομένου της παρουσίασης (90%) Αξιολόγηση της ποιότητας της παρουσίασης (10%) Εκπαιδευτικό Υλικό Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 14

15 Τίτλος μαθήματος Ενδοδοντία 2 Εξάμηνο 2 ο Αναπλ.. Καθηγητής Ε. Κοντακιώτης Η σε βάθος κατανόηση θεμάτων που άπτονται κλασσικών και σύγχρονων τεχνικών χημικομηχανικής επεξεργασίας και έμφραξης ριζικών σωλήνων και συμβαμάτων αυτών, καθώς και θεμάτων επιτυχίας και αποτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας. Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Γνωρίζει τις αρχές της μηχανοκίνησης και τις ιδιότητες μηχανοκινούμενων εργαλείων. 2. Διαχειρίζεται με επάρκεια τις τεχνικές επεξεργασίας ριζικών σωλήνων και τις εφαρμογές μηχανοκινούμενων συστημάτων. 3. Περιγράφει όλες τις τεχνικές έμφραξης ριζικών σωλήνων και να επιλέγει την κατάλληλη τεχνική ανάλογα με την κλινική περίπτωση. 4. Καθορίζει το πότε και πως γίνεται η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας 5. Εξηγεί τις ενδείξεις και να εφαρμόζει την ενδοδοντική θεραπεία σε μια συνεδρία. 6. Αναλύει το φαινόμενο της μικροδιείσδυσης στην Ενδοδοντία και να προλαμβάνει την παρουσία του στην κλινική πράξη. 7. Προλαμβάνει τα συμβάματα κατά την ενδοδοντική θεραπεία και να εφαρμόζει τις τεχνικές αποκατάστασής τους όταν συμβούν. 8. Να εξηγεί και να τεκμηριώνει την επιτυχία και αποτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας. 9. Περιγράφει τις ενδείξεις και αντενδείξεις για τη χορήγηση συστηματικών φαρμάκων στην Ενδοδοντία. Αρχές μηχανοκίνησης και Ιδιότητες των εργαλείων από Νι Τι, Τεχνικές επεξεργασίες ριζικών σωλήνων. Εφαρμογές μηχανοκινούμενων συστημάτων, Υλικά και τεχνικές έμφραξης των ριζικών σωλήνων, Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας. Πότε και πως, Ενδοδοντική θεραπεία σε μια συνεδρία. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση, Μικροδιείσδυση στην Ενδοδοντία. Παράγοντες και παράμετροι που εμπεριέχονται στη μελέτη της, Συμβάματα κατά την ενδοδοντική θεραπεία, Επιτυχία αποτυχία ενδοδοντικής θεραπείας, Χειρουργική αντιμετώπιση αποτυχημένων ενδοδοντικών θεραπειών, Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, Συστηματική χορήγηση φαρμάκων, πότε και πως; Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Ενδοδοντίας και μέλη ΔΕΠ άλλων Εργαστηρίων της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Μέθοδοι Διδασκαλίας Σεμινάριο Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιτυχής τελική εξέταση ( γραπτές ή προφορικές εξετάσεις 100% ) 15

16 Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγραμμάτων Σημειώσεις (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 16

17 Τίτλος μαθήματος Κλινική Ενδοδοντίας 2 Εξάμηνο 2 ο Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου Η κλινική εξάσκηση των φοιτητών σε όλο το φάσμα της συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας Μετά το τέλος του 1 ου εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώνει, εκτός των αρχικών, και επαναλήψεις ενδοδοντικών θεραπειών σε όλες τις ομάδες δοντιών Κλινικά περιστατικά Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ και εξειδικευμένοι συνεργάτες του Εργαστηρίου Μέθοδοι Διδασκαλία Παρουσίαση-μελέτη περιστατικού Κλινική άσκηση Μέθοδοι Αξιολόγησης Αξιολόγηση portfolio (100%) Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγραμμάτων Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 17

18 Τίτλος μαθήματος Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 2 Εξάμηνο 2 ο Αναπλ. Καθ. Μ. Γεωργοπούλου Αναπλ.. Καθ. Ε. Κοντακιώτης Οι φοιτητές να γνωρίζουν και να τεκμηριώνουν βιβλιογραφικά τις βασικές αρχές και τις σύγχρονες απόψεις και μεθόδους της μηχανικής επεξεργασίας και έμφραξης ριζικών σωλήνων και συμβαμάτων αυτών, καθώς και θεμάτων επιτυχίας και αποτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας. Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Τεκμηριώνει βιβλιογραφικά τις αρχές της μηχανοκίνησης και τις ιδιότητες των μηχανοκινούμενων εργαλείων. 2. Δίνει την αποδεικτική διαδικασία μέσω άρθρων για την εφαρμογή και τα πλεονεκτήματα των διαφόρων τεχνικών επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων. 3. Τεκμηριώνει βιβλιογραφικά την αναγκαιότητα και τους τρόπους έμφραξης των ριζικών σωλήνων. 4. Τεκμηριώνει με σύγχρονη και κλασική βιβλιογραφία τις ιδιότητες των υλικών έμφραξης των ριζικών σωλήνων. 5. Παρουσιάζει σαφή βιβλιογραφική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της επανάληψης της ενδοδοντικής θεραπείας, του τρόπου διεκπεραίωσης και της πρόγνωσης αυτής. 6. Υποστηρίζει βιβλιογραφικά τη δυνατότητα εκτέλεσης της ενδοδοντικής θεραπείας σε μια συνεδρία. 7. Εντοπίζει και να αναλύει τη διαχρονική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα της μικροδιείσδυσης και τη μεθοδολογία καταγραφής της. 8. Καθορίζει και να αναλύει τα αίτια, την αντιμετώπιση και τη πρόγνωση των συμβαμάτων με τη βοήθεια κλινικών άρθρων. 9. Κατανοεί και να αναλύει με τη βοήθεια κλινικών άρθρων ή/και ερευνών τα αίτια και τα ποσοστά επιτυχίας και αποτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας. 10. Υποστηρίζει βιβλιογραφικά τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης ενός εκάστου έκτακτου και επώδυνου περιστατικού. 11. Ταξινομεί τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην Ενδοδοντία και να περιγράφει τις ενδείξεις και αντενδείξεις τους σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Αρχές μηχανοκίνησης. Ιδιότητες μηχανοκινούμενων εργαλείων, Τεχνικές επεξεργασίες ριζικών σωλήνων. Εφαρμογές μηχανοκινούμενων συστημάτων, Έμφραξη ριζικών σωλήνων. Υλικά έμφραξης Έμφραξη ριζικών σωλήνων. Τεχνικές έμφραξης, Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας. Πότε και πως, συστήματα και μέθοδοι αφαίρεσης υλικών από τους ριζικούς σωλήνες, Ενδοδοντική θεραπεία σε μια συνεδρία., Μικροδιείσδυση στην Ενδοδοντία. Έχει κλινική εφαρμογή;, Συμβάματα κατά την ενδοδοντική θεραπεία Πρόληψη αντιμετώπιση πρόγνωση, Επιτυχία αποτυχία ενδοδοντικής θεραπείας, Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Τι περιλαμβάνουν, πως γίνεται η αντιμετώπιση, Συστηματική χορήγηση φαρμάκων, πότε και πως; Διδάσκοντες 18

19 Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Ενδοδοντίας, και μέλη ΔΕΠ άλλων Εργαστηρίων της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Μέθοδοι Διδασκαλίας Ανάλυση της κλασσικής και σύγχρονης βιβλιογραφίας Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιτυχής τελική εξέταση (100%) Εκπαιδευτικό Υλικό Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία Πηγές με εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο πέραν του ΕΚΠΑ 19

20 Τίτλος μαθήματος Παρουσίαση Περιστατικών 2 Εξάμηνο 2 ο Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου Η παρουσίαση κλινικών περιστατικών που έχουν ολοκληρωθεί από τους φοιτητές στο 2ο εξάμηνο Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. παρουσιάζει με πληρότητα και σαφήνεια τα κλινικά του περιστατικά 2. τεκμηριώνει με βιβλιογραφικά δεδομένα τις κλινικές του επιλογές 3. αξιολογεί όλα τα στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας που ολοκλήρωσε 4. παρουσιάζει τα περιστατικά του στα Αγγλικά Παρουσιάσεις με power point Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Μέθοδοι Διδασκαλίας Παρουσίαση-μελέτη περιστατικού Μέθοδοι Αξιολόγησης Αξιολόγηση της αρτιότητας του περιεχομένου της παρουσίασης (80%) Αξιολόγηση της ποιότητας της παρουσίασης (10%) Αξιολόγηση της ευχέρειας στην αγγλική γλώσσα (10%) Εκπαιδευτικό Υλικό Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 20

21 Τίτλος μαθήματος Ενδοδοντία 3 Εξάμηνο 3 ο Αναπλ.. Καθηγητής Ε. Κοντακιώτης Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις κατάλληλες γνώσεις, τις βασικές αλλά και τις προχωρημένες αρχές που αφορούν την ανοσοβιολογία του πολφού και περιακρορριζικών ιστών, την αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών αλλά και τη συσχέτιση της Ενδοδοντίας με άλλες ειδικότητες. Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Γνωρίζει σε βάθος την ανοσολογία του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών 2. Απαριθμεί όλους τους τρόπους της προσωρινής και μόνιμης αποκατάστασης των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών 3. Καθορίζει και ερμηνεύει τα αίτια, την παθολογία και την αντιμετώπιση της εσωτερικής και εξωτερικής απορρόφησης των σκληρών οδοντικών ιστών 4. Περιγράφει και κατανοεί τη σχέση και τη διαχείριση προβλημάτων ενδοδοντικής και ορθοδοντικής θεραπείας 5. Χρησιμοποιεί τεχνικές για την αντιμετώπιση ενδοδοντικών προβλημάτων σε παιδιά 6. Περιγράφει, κατανοεί και εφαρμόζει τεχνικές αντιμετώπισης ενδοδοντικών προβλημάτων στη τρίτη ηλικία 7. Εκτιμά και να αξιολογεί σε κλινικό και θεωρητικό επίπεδο την αναγκαιότητα αλλά και τη διαδικασία της λεύκανσης ενδοδοντικά θεραπευμένων και μη δοντιών 8. Ερμηνεύει και να τεκμηριώνει τις εφαρμογές Laser στην Ενδοδοντία 9. Απαριθμεί και ερμηνεύει τις ενδείξεις για την τοποθέτηση εμφυτεύματος 10. Επιτυγχάνει τη μεταφορά των θεωρητικών γνώσεων στην κλινική πράξη Μελέτη αξιολόγηση κλινικών άρθρων, Μεταφορά των σύγχρονων απόψεων από τη βιβλιογραφική ενημέρωση στην κλινική πράξη, Ανοσολογία πολφού και περιακρορριζικών ιστών, Προσωρινές αποκαταστάσεις -Τελική αποκατάσταση Άξονες, Εσωτερική εξωτερική απορρόφηση, Σχέση Ενδοδοντολογίας Ορθοδοντικής, Σχέση Ενδοδοντολογίας Παιδοδοντιατρικής, Σχέση Ενδοδοντολογίας Γηροδοντιατρικής, Σχέση Ενδοδοντολογίας Εμφυτευμάτων, Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένων και μη δοντιών, Eφαρμογές Laser στην Ενδοδοντία Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ εργαστηρίου Ενδοδοντίας και μέλη ΔΕΠ άλλων εργαστηρίων της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Σεμινάριο Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιτυχής τελική εξέταση ( γραπτές ή προφορικές εξετάσεις 100% ) 21

22 Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγραμμάτων Σημειώσεις (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 22

23 Τίτλος μαθήματος Ερευνητικό Σεμινάριο Εξάμηνο 3 ο Καθηγητής Π. Πανόπουλος Η ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών για τον εξοπλισμό των ερευνητικών εργαστηρίων και τις ερευνητικές μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στην Σχολή μας, έτσι ώστε να διευκολυνθούν στην επιλογή θέματος για διπλωματική ή διδακτορική εργασία. Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Είναι ενημερωμένος για τα Ερευνητικά Εργαστήρια της Σχολής 2. Είναι ενημερωμένος για τα διάφορα ερευνητικά μηχανήματα/μεθόδους και τις δυνατότητές τους 3. Συντάσσει και να παρουσιάζει το πρωτόκολλο μιας ερευνητικής μελέτης. Ενημέρωση μεθοδολογιών και τεχνικών στο Εργαστήριο Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών, Ενημέρωση μεθοδολογιών και τεχνικών στο Εργαστήριο Βιοϋλικών, Ενημέρωση μεθοδολογιών και τεχνικών στο Εργαστήριο Ιστοπαθολογίας, Ενημέρωση μικροβιολογικών μεθοδολογιών και τεχνικών στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ενημέρωση μεθοδολογιών και τεχνικών καλλιέργειας κυττάρων, Αρχές έρευνας στην Ενδοδοντία Συμπεράσματα Γεν. συζήτηση, Παρουσίαση ερευνητικών πρωτοκόλλων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ και Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι του Εργαστηρίου, μέλη ΔΕΠ άλλων Γνωστικών Αντικειμένων καθώς και Ερευνητές άλλων Ερευνητικών Ιδρυμάτων. Μέθοδοι Διδασκαλίας Παρακολούθηση μιας ερευνητικής διαδικασίας Παρουσίαση πρωτοκόλλου μιας ερευνητικής μελέτης Μέθοδοι Αξιολόγησης Παρακολούθηση και συμμετοχή στα σεμινάρια Αξιολόγηση του πρωτοκόλλου της Διπλωματικής εργασίας κάθε φοιτητή Εκπαιδευτικό Υλικό Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Σχολή ή/και στην εκπαιδευτική πλατφόρμα η-τάξη Power point παρουσιάσεις Επιλεγμένα άρθρα ερευνητικών εργασιών 23

24 Τίτλος μαθήματος Κλινική Ενδοδοντίας 3 Εξάμηνο 3 ο Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου Η κλινική εξάσκηση των φοιτητών σε όλο το φάσμα της συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας και σε απλά περιστατικά χειρουργικής ενδοδοντίας Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Ολοκληρώνει ενδοδοντικές θεραπείες σε δόντια με ιδιαιτερότητες 2. Επιλέγει τα περιστατικά που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση 3. Προβαίνει σε ακρορριζεκτομή και ανάστροφη έμφραξη προσθίων δοντιών 4. Προβαίνει σε διχοτόμηση ή ακρωτηριασμό ρίζας οπισθίων δοντιών 5. Συμπληρώνει τη διαγνωστική διαδικασία με διαγνωστικό κρημνό Κλινικά περιστατικά Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ και εξειδικευμένοι συνεργάτες του Εργαστηρίου Μέθοδοι Διδασκαλίας Κλινική άσκηση Μέθοδοι Αξιολόγησης Αξιολόγηση portfolio (100%) Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγράμματων Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 24

25 Τίτλος μαθήματος Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών 1 Εξάμηνο 3 ο Καθηγητής Μ. Χαμπάζ Η θεωρητική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην διάγνωση και αντιμετώπιση των οξέων και επώδυνων περιστατικών πολφικής και περιακρορριζικής αιτιολογίας. Μετά το τέλος του εξαμήνου, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Ταξινομεί, να γνωρίζει και να περιγράφει αναλυτικά την αιτιοπαθογένεια των νόσων του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών. 2. Περιγράφει λεπτομερώς την απαιτούμενη κλινική και ακτινογραφική εξέταση σε όλες τις περιπτώσεις έκτακτων ασθενών με απλή ή πολύπλοκη νοσολογική κατάσταση των οδόντων, των περιακρορριζικών ιστών, των περιοδοντικών ιστών, της κροταφογναθικής άρθρωσης ή/και άλλων νόσων μη πολφικής αιτιολογίας που τα συμπτώματά τους, πιθανόν να μιμούνται τον πολφικό πόνο. 3. Λαμβάνει λεπτομερές ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό. 4. Εξάγει διάγνωση και διαφοροδιάγνωση των νόσων του πολφού, των περιακρορριζικών ή/και περιοδοντικών ιστών καθώς και των νόσων της κροταφογναθικής άρθρωσης ή άλλων νόσων μη πολφικής αιτιολογίας που τα συμπτώματά τους, πιθανόν να μιμούνται τον πολφικό πόνο. 5. Συντάσσει τις απαραίτητες συνταγές φαρμάκων, σε κάθε περίπτωση πολφικής ή/και περιακρορριζικής φλεγμονής, ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό του ασθενή. 6. Na περιγράφει λεπτομερώς τις οδοντιατρικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των επώδυνων περιστατικών. Ταξινόμηση και ανάπτυξη των νόσων του πολφού, Ταξινόμηση και ανάπτυξη των νόσων των περιακρορριζικών ιστών, Λήψη ιστορικού στην Ενδοδοντία, Εξέταση και διάγνωση, Ακτινογραφικός έλεγχος, Ρωγμές και κατάγματα δοντιών, Πόνος πολφικής και περιακρορριζικής αιτιολογίας, Πόνος μη πολφικής αιτιολογίας, Διαφορική διάγνωση στην Ενδοδοντία, Επιλογή περίπτωσης και σχέδιο θεραπείας στην Ενδοδοντία, Αντιμετώπιση επώδυνων περιστατικών Ενδοδοντίας, Αντιμετώπιση τραυματικών βλαβών των μονίμων οδόντων, Φάρμακα στην Ενδοδοντία. Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ και Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι του Εργαστηρίου καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Γνωστικών Αντικειμένων. Μέθοδοι Διδασκαλίας Σεμινάρια Παρουσίαση-μελέτη περιστατικού Μέθοδοι Αξιολόγησης Παράδοση ατομικής/ων εργασίας/ων. Επιτυχής τελική εξέταση. 25

26 Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγράμματος/ων Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 26

27 Τίτλος μαθήματος Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 3 Εξάμηνο 3 ο Αναπλ. Καθ. Μ. Γεωργοπούλου Αναπλ.. Καθ. Ε. Κοντακιώτης Η σε βάθος, μελέτη κατανόηση και αξιολόγηση άρθρων κλασσικής και σύγχρονης βιβλιογραφίας που σχετίζονται με την ανοσοβιολογία του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών, την αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών αλλά και τη συσχέτιση της Ενδοδοντίας με άλλες ειδικότητες. Επιπλέον, σκοπός είναι η ανάπτυξη ικανότητας εκτίμησης και μεταφοράς των συμπερασμάτων αυτών στη κλινική πράξη αλλά και στην έρευνα της Ενδοδοντίας. Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Περιγράφει και να εφαρμόζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μελέτη και η αξιολόγηση κλινικών άρθρων 2. Επιτυγχάνει τη μεταφορά των απόψεων από τη βιβλιογραφική ενημέρωση στην κλινική πράξη 3. Κατανοεί και να περιγράφει την ανοσολογία του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών 4. Περιγράφει και ταξινομεί άρθρα σε ενδοδοντικά θέματα που έχουν σχέση με προσωρινές αποκαταστάσεις αλλά και με τη τελική αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών 5. Αξιολογεί και να ερμηνεύει άρθρα που αφορούν την εσωτερική και εξωτερική απορρόφηση των σκληρών οδοντικών ιστών 6. Τεκμηριώνει βιβλιογραφικά τη σχέση ενδοδοντικής και ορθοδοντικής θεραπείας 7. Τεκμηριώνει βιβλιογραφικά τη σχέση Ενδοδοντολογίας - Παιδοδοντιατρικής 8. Τεκμηριώνει βιβλιογραφικά τη σχέση Ενδοδοντολογίας Γηροδοντιατρικής 9. Αναφέρει και να εξηγεί την υποστηρικτική βιβλιογραφία της συσχέτισης Ενδοδοντολογίας - Εμφυτευμάτων 10. Εκτιμά και να αξιολογεί άρθρα που αφορούν τη λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένων και μη δοντιών 11. Ερμηνεύει και να υποστηρίζει με βιβλιογραφία τις εφαρμογές Laser στην Ενδοδοντία Μελέτη αξιολόγηση κλινικών άρθρων, Μεταφορά των σύγχρονων απόψεων από τη βιβλιογραφική ενημέρωση στην κλινική πράξη, Ανοσολογία πολφού και περιακρορριζικών ιστών, Προσωρινές αποκαταστάσεις -Τελική αποκατάσταση Άξονες, Εσωτερική εξωτερική απορρόφηση, Σχέση Ενδοδοντολογίας Ορθοδοντικής, Σχέση Ενδοδοντολογίας Παιδοδοντιατρικής, Σχέση Ενδοδοντολογίας Γηροδοντιατρικής, Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένων και μη δοντιών, Εφαρμογές Laser στην Ενδοδοντία Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Ενδοδοντίας, και μέλη ΔΕΠ άλλων Εργαστηρίων της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Μέθοδοι Διδασκαλίας Μέθοδοι Αξιολόγησης 27

28 Επιτυχής τελική εξέταση Εκπαιδευτικό Υλικό Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία Πηγές με εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο πέραν του ΕΚΠΑ 28

29 Τίτλος μαθήματος Παρουσίαση Περιστατικών 3 Εξάμηνο 3 ο Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου Η παρουσίαση κλινικών περιστατικών που έχουν ολοκληρωθεί από τους φοιτητές στο 3ο εξάμηνο Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. παρουσιάζει με πληρότητα και σαφήνεια τα κλινικά του περιστατικά στα Αγγλικά 2. τεκμηριώνει με βιβλιογραφικά δεδομένα τις κλινικές του επιλογές 3. αξιολογεί όλα τα στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας που ολοκλήρωσε 4. παρουσιάζει τις επανεξετάσεις των περιστατικών που ολοκλήρωσε στο 1 ο εξάμηνο και να αξιολογεί την έκβασή τους Παρουσιάσεις με power point Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Μέθοδοι Διδασκαλίας Παρουσίαση-μελέτη περιστατικού Μέθοδοι Αξιολόγηση portofolio (100%) Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγραμμάτων Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 29

30 Τίτλος μαθήματος Ενδοδοντία 4 Εξάμηνο 4 ο Αναπλ.. Καθηγητής Ε. Κοντακιώτης Να έχουν οι φοιτητές, σε βάθος γνώση και ικανότητα τεκμηρίωσης των βασικών αρχών και σύγχρονων απόψεων, μεθόδων, μέσων και υλικών στη διάγνωση, πρόληψη, αντιμετώπιση χειρουργικών περιστατικών και τραυματικών βλαβών, αλλά και στην γνώση των ορίων του επεμβαίνοντος στα πλαίσια των ηθικών και των νομικών του ευθυνών. Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Αναφέρει και συσχετίζει την αλληλεπίδραση ενδοδοντικής θεραπείας και γενικής υγείας 2. Εξετάζει και να ολοκληρώνει την ενδοδοντική θεραπεία λαμβάνοντας υπόψη του την παρουσία βιοϋμενίων και να κατανοεί τη σημασία των στη κλινική πράξη. 3. Απαριθμεί και εξηγεί τις ενδείξεις και αντενδείξεις της χειρουργικής ενδοδοντικής θεραπείας 4. Περιγράφει και να εξηγεί τα στάδια της μικροχειρουργικής Ενδοδοντίας 5. Χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και τα σύγχρονα υλικά που είναι απαραίτητα για την τέλεση της μικροχειρουργικής στην Ενδοδοντία. 6. Επιλέγει τη χρήση της αξονικής τομογραφίας κωνικής δέσμης στο χώρο της Ενδοδοντολογίας όπου αυτή απαιτείται, να εξηγεί και να συσχετίζει τα ευρήματα από αυτήν με τη κλινική πράξη 7. Γνωρίζει και να διαφοροποιεί τα χρησιμοποιούμενα υλικά ανάλογα με την κυτταροτοξικότητα τους στην Ενδοδοντολογία 8. Περιγράφει, εφαρμόζει, κρίνει και αξιολογεί τη χρήση των αναγεννητικών τεχνικών στην Ενδοδοντολογία 9. Αξιολογεί τους παράγοντες που υπεισέρχονται κατά τη διάρκεια αυτών των τεχνικών. 10. Τεκμηριώνει και να γνωρίζει τη τεχνική της προκλητής ακρορριζικής απόφραξης 11. Είναι πολύ καλός γνώστης των σχετικών με τα επιδημιολογικά στοιχεία του οδοντικού τραύματος, των προδιαθεσιακών παραγόντων αλλά και των μέσων προστασίας και πρόληψης του. 12. Επιτυγχάνει τη ταξινόμηση, τη διάγνωση, την θεραπευτική αγωγή και πρόγνωση του οδοντικού τραύματος 13. Γνωρίζει τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων 14. Γνωρίζει τις βασικές αρχές των νομικών και ηθικών ευθυνών που απορρέουν κατά την ενδοδοντική θεραπεία. Γενικά νοσήματα και Ενδοδοντική θεραπεία, Βιοϋμένια, Αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης και Ενδοδοντία, Χειρουργική Ενδοδοντολογία 1, Χειρουργική Ενδοδοντολογία 2, Κυτταροτοξικότητα υλικών στην Ενδοδοντολογία, Αναγεννητική Ενδοδοντολογία, Προκλητή ακρορριζική απόφραξη, Τραύμα Ι, Τραύμα ΙΙ, Νομικές ευθύνες κατά την άσκηση της Ενδοδοντίας 30

31 Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Ενδοδοντίας και μέλη ΔΕΠ άλλων Εργαστηρίων της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Σεμινάριο Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιτυχής τελική εξέταση ( γραπτές ή προφορικές εξετάσεις 100% ) Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγραμμάτων Σημειώσεις (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 31

32 Τίτλος μαθήματος Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 4 Εξάμηνο 4 ο Αναπλ. Καθ. Μ. Γεωργοπούλου Αναπλ.. Καθ. Ε. Κοντακιώτης Η σε βάθος, μελέτη της βιβλιογραφίας και η τεκμηρίωση των βασικών αρχών και σύγχρονων απόψεων, μεθόδων,μέσων και υλικών στη διάγνωση, πρόληψη, αντιμετώπιση χειρουργικών περιστατικών και τραυματικών βλαβών, αλλά και στην γνώση των ορίων του επεμβαίνοντος στα πλαίσια των ηθικών και των νομικών του ευθυνών. Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Τεκμηριώνει με βάση την κλασσική και σύγχρονη βιβλιογραφία την αλληλεπίδραση ενδοδοντικής θεραπείας και γενικής υγείας 2. Γνωρίζει και να τεκμηριώνει βιβλιογραφικά τη σημασία των βιοϋμενίων στη κλινική πράξη της ενδοδοντίας 3. Χρησιμοποιεί άρθρα για την απόδειξη της αναγκαιότητας της χειρουργικής ενδοδοντικής θεραπείας 4. Διερευνά, μελετά και κατανοεί τις σύγχρονες εξελίξεις της μικροχειρουργικής Ενδοδοντίας 5. Γνωρίζει σε βάθος τη βιβλιογραφία που σχετίζεται με τη χρήση της αξονικής τομογραφίας κωνικής δέσμης στο χώρο της Ενδοδοντολογίας 6. Να αναφέρει περιορισμούς ή ατέλειες στην δόμηση μιας ερευνητικής εργασίας 7. Εξάγει ασφαλή συμπεράσματα που σχετίζονται με την κυτταροτοξικότητα υλικών που είναι εν χρήσει στην Ενδοδοντολογία 8. Κρίνει και να αξιολογεί τεχνικές που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία σε σχέση με αναγεννητικές τεχνικές στην Ενδοδοντολογία 9. Αξιολογεί τις παραμέτρους που υπεισέρχονται κατά τη διάρκεια αυτών των τεχνικών όπως αυτές παρουσιάζονται στην διεθνή βιβλιογραφία 10. Τεκμηριώνει το βιολογικό υπόβαθρο της προκλητής ακρορριζικής απόφραξης 11. Αναφέρει και κατανοεί άρθρα που σχέση έχουν με επιδημιολογικά στοιχεία των τραυματικών βλαβών των δοντιών 12. Τεκμηριώνει τη διάγνωση και την θεραπευτική αγωγή και πρόγνωση ανά κατηγορία τραύματος δοντιών 13. Περιγράφει την αρθρογραφία που σχετίζεται με τις νομικές και ηθικές ευθύνες που απορρέουν από την κλινική άσκηση στην Ενδοδοντία. Γενικά νοσήματα και Ενδοδοντική θεραπεία, Βιοϋμένια, Αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης και Ενδοδοντία, Χειρουργική Ενδοδοντολογία 1, Χειρουργική Ενδοδοντολογία 2, Κυτταροτοξικότητα υλικών στην Ενδοδοντολογία, Αναγεννητική Ενδοδοντολογία, Προκλητή ακρορριζική απόφραξη, Τραυματικές βλάβες Ι, Τραυματικές βλάβες ΙΙ, Νομικές ευθύνες 32

33 Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Ενδοδοντίας, και μέλη ΔΕΠ άλλων Εργαστηρίων της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Μέθοδοι Διδασκαλίας Ανάλυση βιβλιογραφίας Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιτυχής τελική εξέταση Εκπαιδευτικό Υλικό Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία Πηγές με εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο πέραν του ΕΚΠΑ 33

34 Τίτλος μαθήματος Κλινική Ενδοδοντίας 4 Εξάμηνο 4 ο Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου Η κλινική εξάσκηση των φοιτητών σε περιστατικά συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας μεγάλου βαθμού δυσκολίας και σε σύνθετα περιστατικά χειρουργικής ενδοδοντίας Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Ολοκληρώνει ενδοδοντικές θεραπείες σε δόντια με μεγάλο βαθμό δυσκολίας 2. Ολοκληρώνει με χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία αυξημένης δυσκολίας 3. Συνεργάζεται για την άρτια αντιμετώπιση των περιστατικών με άλλες ειδικότητες (περιοδοντολογία, παιδοδοντιατρική, στοματική χειρουργική) Κλινικά περιστατικά Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ και εξειδικευμένοι συνεργάτες του Εργαστηρίου Μέθοδοι Διδασκαλίας Κλινική άσκηση Μέθοδοι Αξιολόγησης Αξιολόγηση portfolio (100%) Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγραμμάτων Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 34

35 Τίτλος μαθήματος Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών 2 Εξάμηνο 4 ο Καθηγητής Μ. Χαμπάζ Η κλινική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην διάγνωση και αντιμετώπιση των οξέων και επώδυνων περιστατικών πολφικής και περιακρορριζικής αιτιολογίας. Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Λαμβάνει λεπτομερές ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό. 2. Διενεργεί την απαιτούμενη κλινική και ακτινογραφική εξέταση σε όλες τις περιπτώσεις έκτακτων ασθενών με απλή ή πολύπλοκη νοσολογική κατάσταση των οδόντων, των περιακρορριζικών ιστών, των περιοδοντικών ιστών, της κροταφογναθικής άρθρωσης κ.α. 3. Εξάγει διάγνωση και διαφοροδιάγνωση των νόσων του πολφού, των περιακρορριζικών ή/και περιοδοντικών ιστών καθώς και των νόσων της κροταφογναθικής άρθρωσης ή άλλων νόσων μη πολφικής αιτιολογίας που τα συμπτώματά τους, πιθανόν να μιμούνται τον πολφικό πόνο. 4. Αντιμετωπίζει σωστά τους έκτακτους ασθενείς που πάσχουν από επώδυνα συμπτώματα του πολφού, των περιακρορριζικών ιστών και των τραυματικών βλαβών των μονίμων δοντιών. 5. Συντάσσει τις απαραίτητες συνταγές φαρμάκων, σε κάθε περίπτωση πολφικής και περιακρορριζικής φλεγμονής, ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Κλινική άσκηση στην αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών που θα πραγματοποιηθεί στο ιατρείο των εκτάκτων περιστατικών της Ενδοδοντίας. Διδάσκοντες Μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου που είναι υπεύθυνος του προαναφερθέντος ιατρείου Μέθοδοι Διδασκαλίας Κλινική άσκηση Μέθοδοι Αξιολόγησης Η παρουσία, η συνέπεια και η επαγγελματικότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή 35

36 Τίτλος μαθήματος Παρουσίαση Περιστατικών 4 Εξάμηνο 4 ο Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου Η παρουσίαση κλινικών περιστατικών που έχουν ολοκληρωθεί από τους φοιτητές στο 4ο εξάμηνο Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Παρουσιάζει με πληρότητα και σαφήνεια τα χειρουργικά κλινικά του περιστατικά στα Αγγλικά 2. Τεκμηριώνει με βιβλιογραφικά δεδομένα τις κλινικές του επιλογές 3. Αξιολογεί όλα τα στάδια της θεραπείας που ολοκλήρωσε 4. Παρουσιάζει τις επανεξετάσεις των περιστατικών που ολοκλήρωσε στο 2 ο εξάμηνο και να αξιολογεί την έκβασή τους Παρουσιάσεις με power point Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Μέθοδοι Διδασκαλίας Παρουσίαση-μελέτη περιστατικού Μέθοδοι Αξιολόγησης Αξιολόγηση portofolio (100%) Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγραμμάτων Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 36

37 Τίτλος μαθήματος Ειδικά Προβλήματα στην Ενδοδοντία 1 Εξάμηνο 5 ο Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου Η θεωρητική κατάρτιση για την αντιμετώπιση ενδοδοντικών περιστατικών με ανατομικές ιδιαιτερότητες Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να κατέχει το θεωρητικό υπόβαθρο για την αντιμετώπιση πολύπλοκων ως προς τις ανατομικές παραλλαγές περιστατικών Ενδοδοντική προσέγγιση οδοντικού εγκολεασμού, Ενδοδοντική προσέγγιση -ανώμαλου μασητικού φύματος, Ενδοδοντική προσέγγιση της οδοντικής σύντηξης, Ενδοδοντική προσέγγιση οδοντικού διχασμού, Ενδοδοντική προσέγγιση δοντιών με μορφολογία C, Ενδοδοντική προσέγγιση δοντιών με υπεράριθμες ρίζες, Ενδοδοντική προσέγγιση πολύρριζων δοντιών με ενασβεστιωμένη πολφική κοιλότητα Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ και εξειδικευμένοι συνεργάτες του Εργαστηρίου Μέθοδοι Διδασκαλίας Σεμινάριο Παρουσίαση-μελέτη περιστατικού Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιτυχής τελική εξέταση (100%) Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγραμμάτων Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 37

38 Τίτλος μαθήματος Κλινική Ενδοδοντίας 5 Εξάμηνο 5 ο Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου Η κλινική εξάσκηση των φοιτητών σε περιστατικά συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας μεγάλου βαθμού δυσκολίας, σε σύνθετα περιστατικά χειρουργικής ενδοδοντίας και σε περιστατικά που απαιτούν έκτακτη αντιμετώπιση Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Ολοκληρώνει ενδοδοντικές θεραπείες σε δόντια με μεγάλο βαθμό δυσκολίας 2. Ολοκληρώνει με χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία αυξημένης δυσκολίας 3. Συνεργάζεται για την άρτια αντιμετώπιση των περιστατικών με άλλες ειδικότητες (περιοδοντολογία, παιδοδοντιατρική, στοματική χειρουργική) 4. Αντιμετωπίζει έκτακτα περιστατικά Κλινικά περιστατικά Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ και εξειδικευμένοι συνεργάτες του Εργαστηρίου Μέθοδοι Διδασκαλίας Εργαστηριακή άσκηση σε κεφαλές χοίρων Κλινική άσκηση Μέθοδοι Αξιολόγησης Αξιολόγηση portfolio (100%) Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγραμμάτων Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 38

39 Τίτλος μαθήματος Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών 3 Εξάμηνο 5 ο Καθηγητής Μ. Χαμπάζ Η κλινική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην διάγνωση και αντιμετώπιση των οξέων και επώδυνων περιστατικών πολφικής και περιακρορριζικής αιτιολογίας. Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Λαμβάνει λεπτομερές ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό. 2. Διενεργεί την απαιτούμενη κλινική και ακτινογραφική εξέταση σε όλες τις περιπτώσεις έκτακτων ασθενών με απλή ή πολύπλοκη νοσολογική κατάσταση των οδόντων, των περιακρορριζικών ιστών, των περιοδοντικών ιστών, της κροταφογναθικής άρθρωσης κ.α. 3. Εξάγει διάγνωση και διαφοροδιάγνωση των νόσων του πολφού, των περιακρορριζικών ή/και περιοδοντικών ιστών καθώς και των νόσων της κροταφογναθικής άρθρωσης ή άλλων νόσων μη πολφικής αιτιολογίας που τα συμπτώματά τους, πιθανόν να μιμούνται τον πολφικό πόνο. 4. Αντιμετωπίζει σωστά τους έκτακτους ασθενείς που πάσχουν από επώδυνα συμπτώματα του πολφού, των περιακρορριζικών ιστών και των τραυματικών βλαβών των μονίμων δοντιών. 5. Συντάσσει τις απαραίτητες συνταγές φαρμάκων, σε κάθε περίπτωση πολφικής και περιακρορριζικής φλεγμονής, ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Κλινική άσκηση στην αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών που θα πραγματοποιηθεί στο ιατρείο των εκτάκτων περιστατικών της Ενδοδοντίας. Διδάσκοντες Μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου που είναι υπεύθυνος του προαναφερθέντος ιατρείου Μέθοδοι Διδασκαλίας Κλινική άσκηση Μέθοδοι Αξιολόγησης Η παρουσία, η συνέπεια και η επαγγελματικότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή 39

40 Τίτλος μαθήματος Ειδικά Προβλήματα στην Ενδοδοντία 2 Εξάμηνο 6 ο Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου Η θεωρητική κατάρτιση για την αντιμετώπιση περιστατικών που απαιτούν αντιμετώπιση μετά από τραυματική βλάβη Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να κατέχει το θεωρητικό υπόβαθρο για την αντιμετώπιση περιστατικών: 1. Με κατάγματα δοντιών διαφόρων τύπων 2. Με εκγόμφωση 3. Με αδιάπλαστο ακρορρίζιο 4. Με μετατραυματική καθολική ενασβεστίωση της πολφικής κοιλότητας Αντιμετώπιση δοντιών με ρωγμώδη κατάγματα μύλης και μύλης ρίζας, Ενδοδοντική προσέγγιση δοντιών με επιμήκη κατάγματα ρίζας, Ενδοδοντική προσέγγιση δοντιών με αδιάπλαστο ακρορρίζιο, Ενδοδοντική προσέγγιση εκγομφωμένων δοντιών, Ενδοδοντική προσέγγιση δοντιών με μετατραυματική ενασβεστίωση, Ορθοδοντική μετακίνηση τραυματισμένων δοντιών Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ και εξειδικευμένοι συνεργάτες του Εργαστηρίου Μέθοδοι Διδασκαλίας Σεμινάριο Παρουσίαση-μελέτη περιστατικού Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιτυχής τελική εξέταση (100%) Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγραμμάτων Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 40

41 Τίτλος μαθήματος Κλινική Ενδοδοντίας 6 Εξάμηνο 6 ο Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Γεωργοπούλου Η κλινική εξάσκηση των φοιτητών σε περιστατικά συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας μεγάλου βαθμού δυσκολίας, σε σύνθετα περιστατικά χειρουργικής ενδοδοντίας και σε περιστατικά που απαιτούν έκτακτη αντιμετώπιση Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει και να ολοκληρώνει όλο το φάσμα των ενδοδοντικών περιστατικών Κλινικά περιστατικά Διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ και εξειδικευμένοι συνεργάτες του Εργαστηρίου Μέθοδοι Διδασκαλίας Κλινική άσκηση Μέθοδοι Αξιολόγησης Αξιολόγηση portfolio (100%) Εκπαιδευτικό Υλικό Κεφάλαια συγγραμμάτων Επιλεγμένα άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 41

42 Τίτλος μαθήματος Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών 4 Εξάμηνο 6 ο Καθηγητής Μ. Χαμπάζ Η κλινική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην διάγνωση και αντιμετώπιση των οξέων και επώδυνων περιστατικών πολφικής και περιακρορριζικής αιτιολογίας. Μετά το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: 1. Λαμβάνει λεπτομερές ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό. 2. Διενεργεί την απαιτούμενη κλινική και ακτινογραφική εξέταση σε όλες τις περιπτώσεις έκτακτων ασθενών με απλή ή πολύπλοκη νοσολογική κατάσταση των οδόντων, των περιακρορριζικών ιστών, των περιοδοντικών ιστών, της κροταφογναθικής άρθρωσης κ.α. 3. Εξάγει διάγνωση και διαφοροδιάγνωση των νόσων του πολφού, των περιακρορριζικών ή/και περιοδοντικών ιστών καθώς και των νόσων της κροταφογναθικής άρθρωσης ή άλλων νόσων μη πολφικής αιτιολογίας που τα συμπτώματά τους, πιθανόν να μιμούνται τον πολφικό πόνο. 4. Αντιμετωπίζει σωστά τους έκτακτους ασθενείς που πάσχουν από επώδυνα συμπτώματα του πολφού, των περιακρορριζικών ιστών και των τραυματικών βλαβών των μονίμων δοντιών. 5. Συντάσσει τις απαραίτητες συνταγές φαρμάκων, σε κάθε περίπτωση πολφικής και περιακρορριζικής φλεγμονής, ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Κλινική άσκηση στην αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών που θα πραγματοποιηθεί στο ιατρείο των Εκτάκτων περιστατικών της Ενδοδοντίας. Διδάσκοντες Μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου που είναι υπεύθυνος του προαναφερθέντος ιατρείου Μέθοδοι Διδασκαλίας Κλινική άσκηση Μέθοδοι Αξιολόγησης Η παρουσία, η συνέπεια και η επαγγελματικότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή 42

43 1. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ανά εξάμηνο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-9 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΦΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 1 43

44 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-9 ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 9-10 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΙΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 2 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΔΕ 44

45 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 8-9 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 9-10 ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ 3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 3 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΔΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 45

46 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 8-9 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 4 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 2 (εκ περιτροπής) ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 4 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΔΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ 46

47 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 8-9 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 3 (εκ περιτροπής) ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

48 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 8-9 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 6 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 4 (εκ περιτροπής) ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Υπεύθυνος δραστηριότητας: Μ. Γ. ΧΑΜΠΑΖ Σκοπός: Σκοπός αυτού του μετεκπαιδευτικού προγράμματος είναι η συνεχής επιμόρφωση των οδοντιάτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραµµα. Στην Ενδοδοντία. Εργαστήριο Ενδοδοντίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραµµα. Στην Ενδοδοντία. Εργαστήριο Ενδοδοντίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραµµα Στην Ενδοδοντία Εργαστήριο Ενδοδοντίας Επιστηµονικός Υπεύθυνος Προγράµµατος Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Γ. Χαµπάζ Διευθυντής Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. Οδηγός Προγράμματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. Οδηγός Προγράμματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Οδηγός Προγράμματος του προγράμματος του προγράμματος είναι η ειδίκευση στη βιολογία των οδόντων και της στοματικής κοιλότητας, με εξέταση των δομών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ. Καλύβα Μαρία. Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΜΑΡΤΙΟΥ. Καλύβα Μαρία. Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ ΧΟΡΗΓΟΙ Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ Καλύβα Μαρία 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη ΧΟΡΗΓΟΙ Χρήστος Δανδάκης Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1965. Πτυχίο Οδοντιατρικής το 1991.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου Αθήνα, 31.05.2016 Αρ. Πρωτοκόλλου: 56 ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2241 2 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 345 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 9440 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Κωνσταντίνος Σώρος. Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ

21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Κωνσταντίνος Σώρος. Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ Κωνσταντίνος Σώρος 21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη Χρήστος Δανδάκης Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1965. Πτυχίο Οδοντιατρικής το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου Αθήνα, 23.03.2016 Αρ. Πρωτοκόλλου: 139 ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου »

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου » Αθήνα, 18.03.2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: 94 ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015.» Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ % 1ο 25 18,66% 3ο 26 20,31% 5ο 29 23,97% 7ο 41 31,54% 9ο 30 24,19%

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ % 1ο 25 18,66% 3ο 26 20,31% 5ο 29 23,97% 7ο 41 31,54% 9ο 30 24,19% ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Φοιτητών μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014.» Σας αποστέλλουμε τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS. Ενδοδοντική θεραπεία. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS. Ενδοδοντική θεραπεία. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS Ενδοδοντική θεραπεία Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε Ενδοδοντική θεραπεία Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε Το δόντι αποτελείται από σκληρούς ενασβεστιωμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8179 10 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1134 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617035874/3-8-2017

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ > 11 Δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης > Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση > Στην Οδοντιατρική Σχολή: Θηβών 2, Γουδή-Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47433 3 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3783 (Επανεκτυπώνεται λόγω σφάλματος, χωρίς την 16841/20-7-2018 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ο ζωντανός πολφός 9

Μέρος 1 Ο ζωντανός πολφός 9 1 Εισαγωγή στην ενδοδοντολογία 1 Claes Reit, Gunnar Bergenholtz και Preben Hørsted-Bindslev Ενδοδοντολογία 1 Η απαρχή της σύγχρονης ενδοδοντολογίας 2 Ο στόχος της ενδοδοντικής θεραπείας 3 Κλινικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8087 Ιουνίου 09 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. /07-0-09 Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 6 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Οδοντιατρικής Σχολής στην ενότητα Αρχείο Αξιολόγησης Οδοντιατρικής Σχολής.

αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Οδοντιατρικής Σχολής στην ενότητα Αρχείο Αξιολόγησης Οδοντιατρικής Σχολής. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρόεδρος: Α. Κακάμπουρα, Καθηγήτρια Ε. Κιτράκη, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ Ο- ΟΝΤΙΑ ΗΜΕΡΟ. Από την διάγνωση έως την έµφραξη ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝ Ο- ΟΝΤΙΑ ΗΜΕΡΟ. Από την διάγνωση έως την έµφραξη ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2ΗΜΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΣΤΕΣ Dr. Χρήστος Δανδάκης Dr. Κωνσταντίνος Κωδωνάς Dr. Καλύβα Μαρία Από την διάγνωση έως την έµφραξη Το διήµερο πρακτικό σεµινάριο Ενδοδοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2015-2016 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 10 03 01 C 03-01 Περιγραφική Ανατομική ΙΙ (εργαστήριο, αγγεία-νεύρα) Γ Κ,Μ,Π 9.00-10 02 07 C Περιγραφική Ανατομική Ι (προφορικά) Κ,Μ,Π

Διαβάστε περισσότερα

«Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Φοιτητών μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου »

«Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Φοιτητών μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου » «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Φοιτητών μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2012-2013» Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Χειμερινού Εξαμήνου 2012-2013 βασίζονται στις απαντήσεις 169

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Επιστημονικό Πρόγραμμα Επιστημονικό Πρόγραμμα Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 09.00-10.00 Προσέλευση- Εγγραφές Α ΑΙΘΟΥΣΑ (TULIP ROOM) 12.00-14.30 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Προεδρεύοντες: Ν ΘΕΜΑΤΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 12.00-13.00 Ενδοδοντική Επανεπέμβαση:

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ. 5. Εισαγωγή στην Οδοντιατρική και Ιστορία της Οδοντιατρικής

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ. 5. Εισαγωγή στην Οδοντιατρική και Ιστορία της Οδοντιατρικής 1. Ανατομική Ι 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Tετάρτη 12-2 μ.μ. (ΑΕΠ) * Εργαστήρια: Παρασκευή 12.00-1.30 μ.μ., 1.30-3.00 μ.μ & 3.00-4.30 μ.μ. (Αίθουσα Μικροσκοπίων-Ανατομίας) 2. Βιολογία Δευτέρα 12-1 μ.μ. (ΝΑΑΟ) Τετάρτη 10-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2017-2018 10 03 01 C 03-01 Περιγραφική Ανατομική ΙΙ (εργαστήριο, αγγεία-νεύρα) Γ Κ,Μ,Π 9:00-10 02 07 C Περιγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2009-2010 Σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Όπως θα δείτε, η συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Οδηγός Προγράμματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Οδηγός Προγράμματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Οδηγός Προγράμματος 1. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή προχωρημένης θεωρητικής και κλινικής γνώσης καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2016 Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι επικαιροποιημένο σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕK 184/30.12.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 1η Εβδομάδα 02/09 03/09 10 03 01 C 03-01 Ανατομία ΙΙ (εργαστήριο, αγγεία-νεύρα) Γ Κ,Μ,Π 9:00 10 02 07 C Ανατομία Ι (προφορικά) Β Κ,Μ,Π 11:00 10 05 02 C Σημειολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου Αθήνα, 01.04.2019 Αρ. Πρωτοκόλλου: 37 ΠΡΟ: Μέλη ΔΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (διαλέξεις / σεμινάρια): Βιοστατιστική

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (διαλέξεις / σεμινάρια): Βιοστατιστική 1ου Εξαμήνου 2011-2012 Παρακάτω εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων του 1ου Εξαμήνου. Η κάθε ερώτηση αξιολογήθηκε στην κλίμακα 1 έως 5, όπου το 1 αντιπροσωπεύει τη χειρότερη αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 07-04 Ακτινολογία Στόματος ΙΙ Ζ Π 08:00-10:00 04-04 Ακτινολογία Στόματος Ι Π 10:30-12:30 10 03 04 C 10 04 04 C Ακτινολογία Στόματος Ι, Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Τερηδ.-Οδ. Χειρ. Ι,ΙΙ, Προκλινική Οδοντική Χειρουργική Στ Κ,Μ,Π Οδοντική Χειρουργική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Στ Π

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Τερηδ.-Οδ. Χειρ. Ι,ΙΙ, Προκλινική Οδοντική Χειρουργική Στ Κ,Μ,Π Οδοντική Χειρουργική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Στ Π 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 ΚΩΔΙΚΟΣ Μ 04-07 Ενδοδοντολογία Παθολογία Π 08.00-10.00 10 02 06 C Βιοϋλικά Ι Β Κ,Μ,Π 10.30-12.30 03-08 Οδοντιατρικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06 10 02 06 C Βιοϋλικά Ι Μ,Π 08:00-10:00 03-08 Οδοντιατρικά Βιοϋλικά Π 08:00-10:00 10 06 09 C Προκλινική Οδοντική Χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Εαρινού Εξαμήνου »

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Εαρινού Εξαμήνου » Αθήνα, 31.08.2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: 100 ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015.» Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝAOME1372 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 10 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center"

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο Dental Center Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" Ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση του δοντιού είναι η επέμβαση του οδοντίατρου στο εσωτερικό του δοντιού, δηλαδή στον πολφό και στην οδοντίνη. Σκοπός αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ η Εβδομάδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ η Εβδομάδα 10/06 11/06 12/06 13/06 10 06 08 C 05-03, 06-02 10 08 02 C Στοματική Χειρουργική Η Κ 10:30-12:30 10 05 03 C Ε' Π 10:30-12:30 05-05 Οδοντιατρική Αναισθησιολογία 10 02 03 C Φυσιολογία Οδοντιάτρων Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής Οδοντιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Οδηγός Προγράμματος 2017-2018 1 1. Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Οδηγός Προγράμματος - 1 - 1. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη διατήρηση της λειτουργίας και της αισθητικής του στοματογναθικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση ΠΠΣ. Απολογισμός ακαδημαϊκού έτους Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση ΠΠΣ. Απολογισμός ακαδημαϊκού έτους Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Αθήνα, 10.07.2017 Αρ. Πρωτοκόλλου: 57 ΠΡΟΣ: Καθ. Γ. Ηλιάδη, Πρόεδρο Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση ΠΠΣ. Απολογισμός ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Τα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

19ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 24-25 ΜΑΪΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

19ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 24-25 ΜΑΪΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ 19ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ υνατότητες και αντιµετώπιση προβληµάτων στην Ενδοδοντολογία Αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευµένων δοντιών 24-25 ΜΑΪΟΥ Αµφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 1η Εβδομάδα 21/01 22/01 23/01 24/01 10 07 02 C ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 04-02 Φυσιολογία ΙΙ Δ 04-04 Ακτινολογία Στόματος Ι Δ Π 10:30-12:30 10 03 04 C 10 04 04 C Ακτινολογία Στόματος Ι, Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ. Δρ Ελίνα Ιωάννου-Ειδική Ορθοδοντικός

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ. Δρ Ελίνα Ιωάννου-Ειδική Ορθοδοντικός ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αποφοίτησα από το Λύκειο Α Εθν.Μακαρίου ΙΙΙ, Πάφου Αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),από την Οδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

1o - 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Από 12/2/2018 έως 30/3/2018

1o - 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Από 12/2/2018 έως 30/3/2018 1o - 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Από 12/2/2018 έως 30/3/2018 1. Ανατομική ΙΙ Παράδοση: Τετάρτη 2-4 μ.μ. (Αμφ. Ανατομίας) * Εργαστήρια: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 9-11 π.μ. (Εργαστήριο Ανατομίας-Ιατρική Σχολή) 2. Βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα, Μάιος 2018 -2- Η καθιέρωση της ΚΣΑ ως σύστημα κλινικής άσκησης των πεμπτοετών και τεταρτοετών φοιτητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ Διευθυντής: Νικόλαος Τοπουζέλης Πληροφορίες: Δ. Ζαπρούδη Τηλ.: 2310-999556

Διαβάστε περισσότερα

Συµπόσιο Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων

Συµπόσιο Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2 & 3 Φεβρουαρίου 2019 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης www.greekendodontists2019.gr facebook.com/greekendodontists A ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ Premium Congress & Social Events Solutions

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ISBN 978-960-372-099-7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος. Οδηγός Προγράμματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος. Οδηγός Προγράμματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος Οδηγός Προγράμματος ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος λειτουργεί από

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 7 Μαίου. 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές

Παρασκευή 7 Μαίου. 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές Θε ω ρ η τ ι κ ό Πρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή 7 Μαίου 8:30-9:00 Εγγραφές - Καλωσόρισμα 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10011 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1368 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 624 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Προς -Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής

Προς -Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σαροπούλου Βασιλική Θεσσαλονίκη, 7 Σεπτεμβρίου 2018 Τηλ.: 2310 99 9450 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ΤΜΗΜΑ Τεχνολόγων Γεωπόνων ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGZ520 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε)

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟ ΟΣ Mediterranean Hotel 35, Cos str. 85100 Rhodes, Greece Tel.: +30 22410 24661, ISDN Line: +3022410 97000 Fax: +30 22410 22828

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Φοιτητών μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου »

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Φοιτητών μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου » ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρόεδρος: Γ. Βουγιουκλάκης,Kαθηγητής Ι. Βρότσος, Καθηγητής Α. Κακάμπουρα, Καθηγήτρια Ε. Κιτράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Δ. Χαλαζωνίτης, Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 10 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Σκοπός του Σεμιναρίου: Είναι να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΥ 2011. Περιφερειακό Συνέδριο Ενδοδοντίας ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Πρακτικά θέματα Ενδοδοντίας. Ξενοδοχείο Aquis Corfu Holiday Palace Κανόνι

ΜΑΪΟΥ 2011. Περιφερειακό Συνέδριο Ενδοδοντίας ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Πρακτικά θέματα Ενδοδοντίας. Ξενοδοχείο Aquis Corfu Holiday Palace Κανόνι II 13 14 15 ΜΑΪΟΥ 2011 ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θηβών 2, Γουδή, 115 27, Αθήνα ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Περιφερειακό Συνέδριο Ενδοδοντίας Πρακτικά θέματα Ενδοδοντίας Ξενοδοχείο Aquis Corfu Holiday

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Καρκαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δήμος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μπομπέτσης, Λέκτορας

Ηρακλής Καρκαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δήμος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μπομπέτσης, Λέκτορας 1 Για τον παρόντα Οδηγό συνεργάστηκαν μέλη ΔΕΠ από όλα τα εμπλεκόμενα Εργαστήρια/ Κλινικές (Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Περιοδοντολογία, Προσθετική, Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

14η Σύνοδος Επτανησιακής Οδοντιατρικής Εταιρείας. Λευκάδα, 19 και 20 Μαΐου 2012 Σε συνεργασία με την Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία

14η Σύνοδος Επτανησιακής Οδοντιατρικής Εταιρείας. Λευκάδα, 19 και 20 Μαΐου 2012 Σε συνεργασία με την Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΕ Υπεύθυνοι στήλης: Μ. Φλεβοτομάς, Π. Αναστασιάδης 14η Σύνοδος Επτανησιακής Οδοντιατρικής Εταιρείας. Λευκάδα, 19 και 20 Μαΐου 2012 Σε συνεργασία με την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

1 Γ Εκπαιδευτική Σειρά 2018 Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie

1 Γ Εκπαιδευτική Σειρά 2018 Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie 1 Γ Εκπαιδευτική Σειρά 2018 Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ημέρα 1η 09:00 17:00 Ημέρα 2η 09:00 17:00 Ημέρα 3η 09:00 17:00 Χρόνος Κεφάλαιο Θέμα 09:00-10:00 Κεφάλαιο 1 Περιοχές Προβλημάτων 10:00-11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9079 6 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1262 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 20607 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ. 1. Ανατομική ΙΙ

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ. 1. Ανατομική ΙΙ 1. Ανατομική ΙΙ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Τρίτη 2-4 μ.μ. (ΑΕΠ) * Εργαστήρια: Παρασκευή 12.00-1.30 μ.μ., 1.30-3.00 μ.μ. & 3.00-4.30 μ.μ. (Αίθουσα Μικροσκοπίων-Ανατομίας) 2. Βιολογική Χημεία Ι Δευτέρα 2-4 μ.μ. (ΝΑΑΟ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

18ο Συμπόσιο Ενδοδοντίας Θεσσαλονίκη, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2012

18ο Συμπόσιο Ενδοδοντίας Θεσσαλονίκη, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2012 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΕ Υπεύθυνοι στήλης: Μ. Φλεβοτομάς, Π. Αναστασιάδης 18ο Συμπόσιο Ενδοδοντίας Θεσσαλονίκη, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2012 1. Γ. Ι. Σίσκος Ενδοδοντική προσέγγιση της απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Οδηγός Προγράμματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Οδηγός Προγράμματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Οδηγός Προγράμματος 1. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση του ΜΦ στη διερεύνηση, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των νόσων του

Διαβάστε περισσότερα

«Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Φοιτητών μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου »

«Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Φοιτητών μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου » ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μέλη: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρόεδρος : Γ. Βουγιουκλάκης, Καθηγητής I. Βρότσος, Καθηγητής Α. Κακάμπουρα, Καθηγήτρια Ε. Κιτράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

5 o. Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση-θεραπευτική αντιµετώπιση στην Ενδοδοντία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

5 o. Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση-θεραπευτική αντιµετώπιση στην Ενδοδοντία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS 5 o Θέµα: Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση-θεραπευτική αντιµετώπιση στην Ενδοδοντία Σε συνεργασία µε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΥ 303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ 2016-2017 Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Πολυζώης Συντονιστές: Αναπληρωτής Καθηγητής Η. Καρκαζής, Επίκουρος Καθηγητής Σ. Σιλβέστρος

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Ωρολόγιο Πρόγραµµα µαθηµάτων Α Εξαµήνου ακαδ. έτους 2015-16 Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 9-10 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ & Ι ΕΞΑΜΗΝΟ (5 ο ΕΤΟΣ) Ακαδ. Έτος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ & Ι ΕΞΑΜΗΝΟ (5 ο ΕΤΟΣ) Ακαδ. Έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ Διευθυντής: Ν. Τοπουζέλης Πληροφορίες: Δ. Ζαπρούδη Τηλ.: 2310-999556 / 999557

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη Yγείας Στόματος Δοντιών www.dent.auth.gr dandrea@dent.auth.gr Ανδρεάδης Δημήτριος Στοματολόγος-Οδοντίατρος Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στόμα & Δόντια Πολύτιμο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική εφαρμογή φθορίου 50 15

Τοπική εφαρμογή φθορίου 50 15 ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Στη χειρουργική και στη συντηρητική αποκατάσταση ατυχήματος δεν υπάρχει περίοδος αναμονής. Οδοντιατρική εξέταση 30 15 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο φορές το χρόνο 50 15 Ενδοστοματικές λήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΝΟΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισαγωγή Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ.

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 7 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. Σκοπός του Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 -2- Η καθιέρωση της ΚΣΑ ως σύστημα κλινικής άσκησης των πεμπτοετών και τεταρτοετών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 11A ΑΜΦ, ΝΚ1, ΝΚ2 Επικ. Καθ. Πανουτσόπουλος Γ.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 11A ΑΜΦ, ΝΚ1, ΝΚ2 Επικ. Καθ. Πανουτσόπουλος Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 (ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις ομάδες των μαθημάτων) ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 03.09.2018 04.09.2018. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Διοργάνωση: Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο DIVANI PALACE,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ. Οδηγός Προγράμματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ. Οδηγός Προγράμματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Οδηγός Προγράμματος 1 1. Σκοπός του Προγράμματος Σκοπός του Προγράμματος Κλινικής Ειδίκευσης στη Νοσοκομειακή Οδοντιατρική είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματο Σπουδ με τίτλο Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Ιατρικής. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Ιατρικής. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Ιατρικής ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 02-11-2018 ΕΝΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 (ΓΣΕΣ 14.07.2015) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ. Επιστ. Υπεύθυνος: Α. Δουκουδάκης. Συντονιστής: Σ. Σιλβέστρος

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ. Επιστ. Υπεύθυνος: Α. Δουκουδάκης. Συντονιστής: Σ. Σιλβέστρος ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ Επιστ. Υπεύθυνος: Α. Δουκουδάκης Συντονιστής: Σ. Σιλβέστρος Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε γενικούς οδοντιάτρους, αλλά και σε ειδικευμένους με μικρή ή καθόλου πείρα στον χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ Εντατικό Σεμινάριο 15 ωρών 4-6/5/2018 1 H πληθώρα των επιστημονικών δημοσιεύσεων και ερευνών καθιστά επιτακτική την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΔΜΠΣ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων και Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α ΕΤΟΣ Εξάμηνο Α 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 4. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι 5. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 6. ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 (ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις ομάδες των μαθημάτων) ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.06 19.06 20.06 21.06 22.06 08.30-10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα