ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2015

2 -2- Η καθιέρωση της ΚΣΑ ως σύστημα κλινικής άσκησης των πεμπτοετών και τεταρτοετών φοιτητών, αποτέλεσε μια θετική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Οι φοιτητές στα δύο τελευταία έτη των σπουδών αντιμετωπίζουν συνολικά τους ασθενείς τους ολοκληρώνοντας στην κλινική πράξη το σχέδιο θεραπείας. Από την εμπειρία των τελευταίων χρόνων διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου όταν άρχιζαν την άσκησή τους στην κλινική είχαν μια σχετική αδυναμία να προσαρμοσθούν άμεσα στις απαιτήσεις της ΚΣΑ. Η προσαρμογή τους τελικά απαιτούσε χρόνο, ενώ 3-4 εβδομάδες πριν την έναρξη της κλινικής άσκησης επί ασθενών το κάθε εργαστήριο προετοίμαζε τους φοιτητές στις απαιτήσεις του αντικειμένου τους. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στη σκέψη ότι μια εκπαιδευτική προετοιμασία των φοιτητών στο 6ο εξάμηνο αρχικά στα αντικείμενα της Οδοντικής Χειρουργικής και Περιοδοντολογίας θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις καλύτερης και πιο άμεσης ένταξής τους στην ΚΣΑ στο 7ο εξάμηνο. Αυτή είναι η πέμπτη χρονιά που εφαρμόζεται η κλινική άσκηση στους φοιτητές του 6 ου εξαμήνου και η δεύτερη χρονιά που στην κλινική άσκηση των φοιτητών εντάσσεται και η Ενδοδοντία. Παράλληλα, οι φοιτητές θα ασκηθούν και στην Οδοντιατρική Αναισθησία. Σκοπός της ένταξης των φοιτητών του 6 ου εξαμήνου στην Κλινική, είναι η έναρξη απόκτησης εμπειριών σε εισαγωγικά θέματα που χαρακτηρίζουν την κλινική πράξη, όπως η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων από το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, η καταγραφή στοιχείων από το οδοντιατρικό ιστορικό, η καταγραφή της παρούσας κατάστασης και παθολογίας των σκληρών οδοντικών ιστών και των περιοδοντικών ιστών, η χάραξη ενός ήπιου σχεδίου θεραπείας ή ακόμα και η επιλογή και εφαρμογή κάποιου προληπτικού προγράμματος. Επιπλέον, οι φοιτητές θα διδαχθούν τη λήψη του ενδοδοντικού ιστορικού και θα εκπαιδευθούν στην τοποθέτηση του απομονωτήρα, στην τεχνική λήψης ακτινογραφιών και στις δοκιμασίες ζωτικότητας του πολφού. Πιο αναλυτικά στους σκοπούς της ένταξης των φοιτητών του 6 ου Εξαμήνου στην Κλινική εντάσσονται: 1. Να ασκηθεί ο φοιτητής στα επί μέρους εισαγωγικά κλινικά θέματα των οδοντιατρικών ειδικοτήτων που εμπλέκονται δηλαδή της Περιοδοντολογίας, της Οδοντικής Χειρουργικής, της Ενδοδοντίας αλλά και της Οδοντιατρικής Αναισθησίας.

3 -3-2. Να καταστεί ικανός ο φοιτητής αρχικά στη διαφορική διάγνωση και εν συνεχεία στην τελική διάγνωση των οδοντιατρικών προβλημάτων του ασθενούς. 3. Να καταστεί ικανός στη διεκπεραίωση και αξιολόγηση πλήρους ακτινολογικής εξέτασης. 4. Να αποκτήσει την εμπειρία στο να ιεραρχεί τα προβλήματα του ασθενούς. 5. Να συνειδητοποιήσει την ανάγκη και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών οδοντιατρικών ειδικοτήτων για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. 6. Να αποκτήσει την εμπειρία στο να συνθέτει εναλλακτικά σχέδια θεραπείας. 7. Να αποκτήσει τη γνώση και την εμπειρία στο να καταρτίζει τελικό σχέδιο θεραπείας, ρεαλιστικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του συγκεκριμένου ασθενούς. 8. Να αποκτήσει την απαιτούμενη κλινική εμπειρία ώστε να υλοποιήσει το σχέδιο αυτό, σε συνθήκες χρονικά, οικονομικά και κλινικά θετικές για τον ασθενή. 9. Να αποκτήσει και να βελτιώσει κατά το δυνατόν τις συνθήκες εργονομικής άσκησης της σύγχρονης Οδοντιατρικής. 10. Να καταστεί έμπειρος στην αξιολόγηση, επιλογή, χρήση και εφαρμογή των διαθέσιμων και παρεχομένων υλικών, μέσων και συσκευών. 11. Να εμπεδώσει την ιδιαίτερη σημασία της θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών με γενικά νοσήματα, και να αναπτύξει εμπειρία στην επικοινωνία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. 12. Να συνειδητοποιήσει την καθοριστική σημασία της παρακολούθησης επανεξέτασης σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά το πέρας της θεραπείας, του κάθε οδοντιατρικού ασθενούς. 13. Να αντιληφθεί και να ξεκαθαρίσει τις παραμέτρους εκείνες, βάσει των οποίων αξιολογείται ποιοτικά η εφαρμογή της όποιας οδοντιατρικής πράξης. 14. Με δεδομένη τη στροφή της σύγχρονης Οδοντιατρικής σε προληπτικά σχήματα θεραπείας έναντι των επανορθωτικών, να έχει την ικανότητα να διδάξει και να κινητοποιήσει τον ασθενή για εφαρμογή αποτελεσματικής στοματικής υγιεινής, επιλέγοντας κατά περίπτωση τα ενδεικνυόμενα μέσα, σκευάσματα ή υλικά. 15. Να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις για ορθή επαγγελματική προσέγγιση του οδοντιατρικού ασθενούς σε σχέση με το χρόνο εργασίας, την τήρηση των ραντεβού, της ενημέρωσης του ασθενούς, τη δημιουργία και διατήρηση θετικού κλίματος συνεργασίας μαζί του -και όλα αυτά-

4 -4- υπό το πρίσμα της σημερινής θέσης του οδοντιατρικού λειτουργήματος ως εφαρμοσμένης ανθρωπιστικής επιστήμης. Ειδικότερα στους στόχους της κλινικής άσκησης του 6 ου εξαμήνου ανήκει η διάγνωση, αναχαίτιση και αποκατάσταση των τερηδονικών βλαβών καθώς επίσης και άλλων παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών με βάση τις βιολογικές αρχές, την απόδοση της λειτουργικότητας και παράλληλα της αισθητικής. Επιπλέον στους στόχους εντάσσονται η καταγραφή, η πρόληψη και η αναχαίτιση ηπίων μορφών νοσημάτων του περιοδοντίου, καθώς και η αντιμετώπιση των βλαβών αυτών παρέχοντας την αναγκαία κατά περίπτωση θεραπεία, με βάση τις βιολογικές αρχές που διέπουν την αποκατάσταση της περιοδοντικής υγείας και τη διατήρησή της μακροχρόνια. Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών ο φοιτητής στο τέλος του 6ου εξαμήνου από την πλευρά της Οδοντικής Χειρουργικής θα πρέπει να: 1. Παραθέτει τα στοιχεία που πρέπει να πληρεί μια αποδεκτή αποκατάσταση και τις βασικές ιδιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ένα εμφρακτικό υλικό. 2. Αναφέρει τις φυσικομηχανικές ιδιότητες της αδαμαντίνης και οδοντίνης. 3. Περιγράφει τα κλινικά και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (δραστηριότητα, ταχύτητα εξέλιξης) όλων των τύπων τερηδόνων, και να παραθέτει τις υπάρχουσες διαγνωστικές τεχνικές με τις ιδιαιτερότητες τους. 4. Προσδιορίζει τις ιδιαιτερότητες της αυχενικής περιοχής του δοντιού, να ταξινομεί τις μη τερηδονικές βλάβες, να περιγράφει τα κλινικά χαρακτηριστικά, τα αίτια πρόκλησης τους καθώς και τα επιδημιολογικά τους στοιχεία. 5. Περιγράφει το σύγχρονο πρότυπο διαχείρισης της τερηδόνας, να εξηγεί την έννοια του τερηδονικού κινδύνου, να απαριθμεί και αναλύει τους παράγοντες που οδηγούν στον τερηδονικό προσδιορισμό, να γνωρίζει τις ομάδες και τα κριτήρια ένταξης σε αυτές καθώς και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα διαχείρισης. 6. Απαριθμεί τις βασικές αρχές αποκοπής, τις υπάρχουσες τεχνικές και τα εργαλεία κοπής υγιών, τερηδονισμένων οδοντικών ιστών και υλικών αποκαταστάσεων, να εξηγεί τους μηχανισμούς κοπής, την αποτελεσματικότητα και την επίδραση τους στον πολφό και στους οδοντικούς ιστούς. 7. Χειρίζεται τα κλασσικά εργαλεία κοπής σκληρών οδοντικών ιστών, τα εργαλεία διαμόρφωσης κοιλοτήτων, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και λείανσης υλικών.

5 8. Ταξινομεί τις κοιλότητες τόσο κατά Black όσο και με άλλα συστήματα, να γνωρίζει την ορολογία τους και να περιγράφει τις μηχανικές και βιολογικές αρχές διαμόρφωσής τους. 9. Διαμορφώνει όλες τις τυπικές κατά Black κοιλότητες σε πλαστικά δόντια, σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Εργαστηριακό Οδηγό. 10. Αποκόπτει υγιείς και τερηδονισμένους οδοντικούς ιστούς σε φυσικά εξαχθέντα δόντια, διαμορφώνοντας κοιλότητες σύμφωνα με τις αρχές αποκοπής οδοντικών ιστών και με βάση το εμφρακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί. 11. Περιγράφει τα ερεθίσματα και τους μηχανισμούς πρόκλησης πολφικής βλάβης, να προσδιορίζει τους παράγοντες που καθορίζουν την αναγκαιότητα για προστασία και να περιγράφει τη σύνθεση και τα βασικά χαρακτηριστικά των υλικών προστασίας. 12. Χειρίζεται και να τοποθετεί τα υλικά προστασίας σε αποκαταστάσεις αμαλγάματος και σύνθετης ρητίνης, ποικίλου βάθους σε πλαστικά και φυσικά εξαγχθέντα δόντια, σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Εργαστηριακό Οδηγό. 13. Περιγράφει τη σύνθεση, αντίδραση πήξης, δομή, τύπους, φυσικομηχανικές, βιολογικές ιδιότητες των υλικών: αμάλγαμα, σύνθετη ρητίνη, υαλοϊονομερής κονία, κεραμικά, εργαστηριακά πολυμερή και να προσδιορίζει τις κλινικές προεκτάσεις τους. 14. Χειρίζεται, τοποθετεί και διαμορφώνει το αμάλγαμα, σύνθετη ρητίνη, υαλοϊονομερή κονία σε τυπικές κοιλότητες πλαστικών και φυσικών εξαγχθέντων δοντιών, αλλά και κοιλότητες επί φυσικών δοντιών ασθενών των Κλινικών, σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Εργαστηριακό Οδηγό. 15. Περιγράφει τις αρχές συγκόλλησης στους οδοντικούς ιστούς, τα βασικά στοιχεία σύνθεσης των συγκολλητικών παραγόντων πολυμερών, τους μηχανισμούς μέσω των οποίων συγκολλούνται. 16. Περιγράφει τη σύνθεση, μηχανισμούς πήξης, χαρακτηριστικά και να αναφέρει την κλινική χρήση των ρητινωδών κονιών. 17. Να χειρίζεται και να τοποθετεί τους συγκολλητικούς παράγοντες σε αποκαταστάσεις συνθέτων ρητινών σε φυσικά εξαγχθέντα δόντια, σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες. 18. Ονοματίζει τους τύπους των μηχανικών συγκρατητικών μέσων και τεχνικών, να περιγράφει τα χαρακτηριστικά τους και να παραθέτει τις κλινικές χρήσεις τους. 19. Τοποθετεί άξονες σε εκτεταμένες αποκαταστάσεις αμαλγάματος επί φυσικών εξαχθέντων δοντιών ακολουθώντας τα κλινικά στάδια και κριτήρια που περιγράφονται στον Εργαστηριακό Οδηγό. -5-

6 Εξηγεί τους τρόπους που οι αποκαταστάσεις αλληλεπιδρούν με το περιοδόντιο και τη σύγκλειση. 21. Παραθέτει τις βασικές αρχές οδοντικής αισθητικής, χρώματος και σχέσης χρώματος-οδοντικών ιστών. 22. Αναφέρει τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των αποκαταστάσεων και τη βαθμονόμηση τους με βάση τα επίσημα συστήματα που υπάρχουν. 23. Αξιολογεί τους παράγοντες τερηδονικού κινδύνου και εφαρμόζει πρόγραμμα πρόληψης με φθοριώσεις δοντιών, τροποποίηση διαιτολογίου κλπ. Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών ο φοιτητής, στο τέλος του 6ου εξαμήνου από τη σκοπιά της Περιοδοντολογίας θα πρέπει: 1. Να γνωρίζει τους ιστούς που αποτελούν το περιοδόντιο και να περιγράφει τα κλινικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του φυσιολογικού και υγιούς περιοδοντίου. 2. Να κατανοήσει τους αιτιοπαθογενετικούς μηχανισμούς των νόσων του περιοδοντίου. Ιδιαίτερα να γνωρίζει το ρόλο της τρυγίας και των ιατρογενών παραγόντων στην αιτιοπαθογένεια των νόσων του περιοδοντίου, να εμβαθύνει στους μηχανισμούς της μη ειδικής και ειδικής ανοσίας όπως και στους μηχανισμούς της ιστικής καταστροφής. Να κατανοήσει την αμφίδρομη σχέση των περιοδοντικών νοσημάτων με άλλα συστηματικά νοσήματα του οργανισμού. 3. Να ταξινομεί και να περιγράφει τα περιοδοντικά νοσήματα με βάσει τα παθολογικά χαρακτηριστικά τους χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη ορολογία. 4. Να γνωρίζει τι περιλαμβάνει η μεθοδολογία εξέτασης και διάγνωσης και να διακρίνει ποιες είναι οι βασικές κλινικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν το παθολογικό περιοδόντιο όπως η αιμορραγία στην ανίχνευση (φλεγμονή), η βάθυνση της ουλοδοντικής σχισμής (θύλακος) και η απώλεια κλινικής πρόσφυσης και η υφίζηση των ούλων. 5. Να γνωρίζει τη διαγνωστική αξία των ακτινογραφιών και των εργαστηριακών δοκιμασιών, τους περιορισμούς και τις δυνατότητές τους σε σχέση με την περιοδοντική νόσο. 6. Να αναγνωρίζει και να συνθέτει τα κλινικά, ακτινογραφικά και εργαστηριακά ευρήματα του περιοδοντικού ασθενή προκειμένου να θέσει τη διάγνωση. 7. Να γνωρίζει τι είναι η πρόγνωση στην Περιοδοντολογία και από ποιους επιμέρους παράγοντες επηρεάζεται τόσο η γενική όσο και η ειδική πρόγνωση. 8. Να γνωρίζει την κατανομή και την εξέλιξη των περιοδοντικών νόσων ή χαρακτηριστικών στον ανθρώπινο πληθυσμό, καθώς και τις παραμέτρους που

7 τις διαμορφώνουν ή μπορούν να τις επηρεάσουν. Επίσης να διακρίνει τους επιδημιολογικούς δείκτες και τη χρήση τους κατά περίπτωση. 9. Να γνωρίζει τον στόχο και τους σκοπούς της περιοδοντικής θεραπείας. 10. Να συμπληρώνει και να αναλύει το ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό του περιοδοντικού ασθενή, να εντοπίζει τις υπάρχουσες περιοδοντικές βλάβες όπως και τους πιθανούς συνεργικούς παράγοντες. 11. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές χημειοπροφύλαξης του περιοδοντικού ασθενή. 12. Να κατανοεί την ιεράρχηση των επιμέρους θεραπευτικών ενεργειών που αφορούν αποκλειστικά στο περιοδόντιο, και να αναγνωρίζει άλλες θεραπευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της περιοδοντικής θεραπείας. 13. Να γνωρίζει τον ρόλο της οδοντικής πλάκας στην περιοδοντική νόσο, τα στάδια ωρίμανσής της καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους μελέτης αυτής. 14. Να γνωρίζει τις μεθόδους και τα μέσα στοματικής υγιεινής (οδοντόβουρτσα, μεσοδόντια βουρτσάκια, νήμα) και να εφαρμόζει αυτές επί των ασθενών. 15. Να αναγνωρίζει τα περιοδοντικά εργαλεία (εξέτασης διάγνωσης - αποτρύγωσης απόξεσης), τις μεθόδους ακονισμού τους καθώς και τον τρόπο χρήσης, λαβής και στήριξής τους κατά την εφαρμογή τους σε εκμαγεία και το στόμα. 16. Μετά το τέλος των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων να είναι ικανός να συζητήσει, να κάνει διαφορική διάγνωση, να δώσει ιδιαίτερη έμφαση όπου χρειάζεται και να προτείνει την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση σε κλινικά περιστατικά που παρουσιάζονται μέσω διαφανειών ή προβολής video ή από την περιπτωσιολογία που αντιμετώπισε στην Κλινική. -7-

8 -8- Οργάνωση Δομή και Λειτουργία της Κλινικής Οι φοιτητές του 6 ου Εξαμήνου θα εργάζονται στις Κλινικές του 2 ου και του 3 ου ορόφου του κτηρίου των Προπτυχιακών Σπουδών αποκλειστικά στο απογευματινό ωράριο κάθε Παρασκευή μεταξύ των ωρών έως Συνημμένο παρατίθεται το αναλυτικό ωρολόγιο και το ημερομηνιακό πρόγραμμα της άσκησής τους. Η λειτουργία των Κλινικών υποστηρίζεται από την εργαλειοδοσία του 2 ου και 3 ου ορόφου καθώς και από τη Γραμματεία της Κ.Σ.Α. (3 ος όροφος). Στην Κλινική του 3 ου ορόφου (35 έδρες+3 εφεδρικές) ασκούνται αποκλειστικά οι ομάδες Β και Γ ενώ στην Κλινική του 2 ου ορόφου (38 έδρες + 2 εφεδρικές) αποκλειστικά οι ομάδες Α και Δ. Οι φοιτητές, στην οδοντιατρική έδρα, θα εργάζονται ανά ζεύγη που θα εναλλάσσονται μεταξύ τους μέσα στο ωράριο της ίδιας άσκησης. Κατά συνέπεια στο τρίωρο της κλινικής άσκησης του ζεύγους των φοιτητών θα είναι επιθυμητή η διεκπεραίωση περιστατικών επί δύο ασθενών. Η άσκηση για όλους τους φοιτητές θα διαρκέσει 13 εβδομάδες. Η ώρα άσκησης θα είναι Η περιβολή των φοιτητών πρέπει να περιλαμβάνει λευκή ιατρική μπλούζα με μακριά μανίκια. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην τήρηση των μέτρων ατομικής καθαριότητας ιδιαίτερα των χεριών και του προσώπου, αλλά και του συνόλου της περιβολής. Οι φοιτητές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πλαστικό κουτί διαστάσεων 20Χ20Χ40 εκατοστά στο οποίο θα τοποθετούν τα απολύτως εξατομικευμένα εργαλεία,εφόδια και υλικά που θα χρησιμοποιούν στην κλινική (τολύπια βαμβακιού, γάντια, πλαστικοποιημένο χαρτί ανάμιξης υλικών κλπ). Η παρουσία των φοιτητών στην κλινική είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και καταγράφεται σε κάθε ημερομηνία προσέλευσής τους, αποτελεί δε απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στην ΚΣΑ κατά το Ακαδ. Έτος Η έναρξη της άσκησης των φοιτητών του 6 ου εξαμήνου προσδιορίζεται για την 20 η Φεβρουαρίου 2015 και θα έχει ως ακολούθως:

9 -9- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗ 1 20/2/2015 B και Γ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΕΠ 20/2/2015 Α και Δ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΕΠ 2 27/2/2015 B και Γ 3 ου ορόφου 27/2/2015 Α και Δ 2 ου ορόφου 3 6/3/2015 B και Γ 3 ου ορόφου 6/3/2015 Α και Δ 2 ου ορόφου 4 13/3/2015 B και Γ 3 ου ορόφου 13/3/2015 Α και Δ 2 ου ορόφου 5 20/3/2015 B και Γ 3 ου ορόφου 20/3/2015 Α και Δ 2 ου ορόφου 6 27/3/2015 B και Γ 3 ου ορόφου 27/3/2015 Α και Δ 2 ου ορόφου 7 3/4/2015 B και Γ 3 ου ορόφου 3/4/2015 Α και Δ 2 ου ορόφου 8 24/4/2015 B και Γ 3 ου ορόφου 24/4/2015 Α και Δ 2 ου ορόφου 9 8/5/2015 B και Γ 3 ου ορόφου 8/5/2015 Α και Δ 2 ου ορόφου 10 15/5/2015 B και Γ 3 ου ορόφου 15/5/2015 Α και Δ 2 ου ορόφου 11 22/5/2015 B και Γ 3 ου ορόφου 22/5/2015 Α και Δ 2 ου ορόφου 12 29/5/2015 B και Γ 3 ου ορόφου 29/5/2015 Α και Δ 2 ου ορόφου 13 5/6/2015 B και Γ 3 ου ορόφου 5/6/2015 Α και Δ 2 ου ορόφου

10 -10- Κλινική Άσκηση 6 ου Εξαμήνου (ΚΑ6ου) Στόχοι. Η ανάπτυξη αρχικών κλινικών δεξιοτήτων των φοιτητών: α) στη λήψη οδοντιατρικού ιστορικού, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της συνολικής αντιμετώπισης του ασθενή, β) στη διάγνωση τερηδονικών βλαβών, στην κλινική αξιολόγηση υπαρχόντων αποκαταστάσεων και στον εντοπισμό αισθητικών προβλημάτων των πρόσθιων δοντιών, γ) στην κλινική εξέταση/αξιολόγηση του περιοδοντίου, στη διάγνωση περιοδοντικών βλαβών και στην πραγματοποίηση αποτρυγώσεων και στιλβώσεων, δ) στον προσδιορισμό του τερηδονικού κινδύνου, στη διαμόρφωση και εφαρμογή πρωτοκόλλων πρόληψης-αναχαίτισης της τερηδόνας, στη διαμόρφωση σχεδίου αντιμετώπισης των τερηδονικών βλαβών και στην πραγματοποίηση οδοντιατρικών πράξεων όπως, κάλυψη οπών/σχισμών, προληπτικές αποκαταστάσεις με σύνθετες ρητίνες, αποκαταστάσεις κοιλοτήτων μικρής έκτασης, ε) στην ενεργοποίηση και διδασκαλία του ασθενή στον τομέα της στοματικής υγιεινής και στ) στον έλεγχο του πεδίου εργασίας και των λοιμώξεων, στη διαχείριση του ασθενή και στην οδοντιατρική 4 χειρών. Τεχνικές εκπαίδευσης. Σεμιναριακές και κλινικές ασκήσεις. Κλινικές ασκήσεις: Θα αφορούν κλινικές επιδείξεις, ρόλους μεταξύ των φοιτητών και αντιμετώπιση μικρού αριθμού ασθενών (από 2-3 ασθενείς που θα είναι της σημερινής κατηγορίας Α). Εκπαιδευτικό υλικό. Οδηγός κλινικής άσκησης (προσαρμοσμένος απόλυτα στο περιεχόμενο της κλινικής άσκησης) και ηλεκτρονικό υλικό. Διδάσκοντες. Προσωπικό από τα Εργαστήρια Οδοντικής Χειρουργικής, Περιοδοντολογίας, Ενδοδοντίας και Οδοντιατρικής Αναισθησίας. Τρόπος ένταξης μέσα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του 6 ου εξαμήνου. Φοιτητές με δικαίωμα ένταξης στην ΚΑ6ου είναι όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τα εργαστήρια Περιοδοντολογίας και Οδοντικής Χειρουργικής. Οι φοιτητές χωρίζονται σε 8 υποομάδες (Α1...Δ2) των 15 ατόμων περίπου η κάθε μία. Η ώρα της άσκησης είναι , κάθε Παρασκευή. Για τις ανάγκες της κλινικής άσκησης των φοιτητών του 6 ου εξαμήνου διακόπτεται το κυκλικό της Παρασκευής των φοιτητών του 8 ου εξαμήνου.

11 -11- Η άσκηση για όλους τους φοιτητές θα διαρκέσει 13 εβδομάδες Οι φοιτητές, στην κάθε οδοντιατρική έδρα εργάζονται ανά ζεύγη και εναλλάσσονται μεταξύ τους μέσα στο ωράριο της ίδιας άσκησης. Η άσκηση των φοιτητών πραγματοποιείται στις Κλινικές του 2 ου και 3 ου ορόφου του παλαιού κτηρίου. Η διακίνηση των φακέλων των ασθενών γίνεται μέσω της γραμματείας της κλινικής συνολικής αντιμετώπισης (3 ος όροφος) κατά τα πρότυπα της ΚΣΑ. Στην έναρξη κάθε άσκησης λαμβάνονται παρουσίες. Κάθε φοιτητής δικαιούται μόνο μια απουσία. Περιεχόμενο και θεματολογία εβδομαδιαίων ασκήσεων 1. α/α Τίτλος Σκοπός Εκπαιδευτική διαδικασία αδρή περιγραφή 20/2/15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ενημέρωση και εισαγωγή των φοιτητών στους σκοπούς της ΚΣ6ου. Περιγραφή της λειτουργίας της κλινικής. Περιγραφή και ανάλυση του φακέλου ασθενούς. Στο αμφιθέατρο, θα γίνει μια εισαγωγή για το περιεχόμενο και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες της ΚΑ6ου. Θα πραγματοποιηθεί αδρή περιγραφή της λειτουργίας του ηλεκτρονικού φακέλου. Παρουσίαση των κλινικών κριτηρίων διάγνωσης τερηδόνας ICDAS Κλινικά κριτήρια διάγνωσης τερηδόνας ICDAS. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Απόκτηση της βασικής κλινικής γνώσης σχετικά με τα κλινικά κριτήρια διάγνωσης τερηδόνας ICDAS Γενικά για νοσήματα περιοδοντίου, κλινική εξέταση (καταγραφή παραμέτρων). Διάγνωση. 27/2/15 6/3/15 Κλινική οδοντιατρική εξέταση. Προσδιορισμός τερηδονικού κινδύνου. Επίδειξη λειτουργίας ηλεκτρονικού φακέλου Κλινική εξέταση δοντιών και περιοδοντίου, κλινική αξιολόγηση των αποκαταστάσεων, διάγνωση περιοδοντικών & τερηδονικών βλαβών και ανεύρεση αισθητικών προβλημάτων. Λήψη οδοντογράμματος και περιοδοντογράμματος Προσδιορισμός τερηδονικού κινδύνου και διαμόρφωση του σχεδίου θεραπείας. Επίδειξη κλινικής εξέτασης και εξέταση των φοιτητών μεταξύ τους. Κλινικός προσδιορισμός του τερηδονικού κινδύνου.

12 /3/15 20/3/15 Διαμόρφωση σχεδίου θεραπείας. Ενεργοποίηση του ασθενούς Ενεργοποίηση του ασθενή και Διδασκαλία Στοματικής Υγιεινής. Απόκτηση βασικής κλινικής πρακτικής στη διδασκαλία στοματικής υγιεινής Οι φοιτητές θα χωριστούν σε 2 ομάδες. Στη μία ομάδα θα γίνεται εναλλάξ η διαμόρφωση του σχεδίου θεραπείας και η ενεργοποίηση του ασθενή στην πρόληψη τερηδόνων και νόσων του περιοδοντίου καθώς και στη διδασκαλία στοματικής υγιεινής (οι φοιτητές μεταξύ τους). Αποτρύγωση / Μικρές αποκαταστάσεις / Φθορίωση δοντιών Αποτρύγωση και στίλβωση. Μικρές αποκαταστάσεις. Φθορίωση δοντιών. Στη φάση αυτή θα χορηγηθούν οι φάκελοι των ασθενών ώστε να γίνει η απαραίτητη προετοιμασία και επικοινωνία /3/15 3/4/15 24/4/15 8/5/15 15/5/15 22/5/15 29/5/15 5/6/15 Κλινική άσκηση επί ασθενών Στις δύο πρώτες συνεδρίες θα γίνει κλινική επίδειξη στο αντικείμενο της Ενδοδοντίας στο ήμισυ του αριθμού των φοιτητών ανά όροφο και ανά συνεδρία. Στην τελευταία συνεδρία τηλεματική επίδειξη ενδοδοντικής θεραπείας. Απόκτηση της βασικής κλινικής πρακτικής σχετικά με τη λήψη οδοντιατρικού ιστορικού, τη κλινική εξέταση δοντιών και περιοδοντίου, τη κλινική αξιολόγηση αποκαταστάσεων, τη διάγνωση περιοδοντικών και τερηδονικών βλαβών, την ανεύρεση αισθητικών προβλημάτων, τον προσδιορισμό τερηδονικού κινδύνου. Επίσης επίδειξη των βασικών σταδίων της ενδοδοντικής θεραπείας. Πραγματοποίηση όλων όσων προαναφέρθηκαν και των οδοντιατρικών πράξεων: α) εφαρμογή πρωτοκόλλων πρόληψης τερηδόνας και περιοδοντικής νόσου, β) αποτρυγώσεις, γ) μικρές αποκαταστάσεις, όπως προαναφέρθηκαν στους στόχους, δ) κλινική επίδειξη χρήσης απομονωτήρα, δοκιμασιών ζωτικότητας πολφού και τεχνικής λήψης ακτινογραφιών, καθώς και ενός ολοκληρωμένου περιστατικού τηλεματικά ( ΑΕΠ).

13 -13- Επιβλέπον Διδακτικό προσωπικό Σε κάθε όροφο υπάρχουν τουλάχιστον δύο μέλη ΔΕΠ υπεύθυνα για τα τμήματα των εδρών από 1-18 και 19-τέλος, που πλαισιώνονται από μια ομάδα προσωπικού που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες των Εργαστηρίων Οδοντικής Χειρουργικής, Περιοδοντολογίας, Ενδοδοντίας & Οδοντιατρικής Αναισθησίας. Το Διδακτικό προσωπικό των Εργαστηρίων Οδοντικής Χειρουργικής και Περιοδοντολογίας, που μετέχει στην άσκηση των φοιτητών στην ΚΣΑ του 7 ου και 8 ου Εξαμήνου, αποτελεί τον πυρήνα των διδασκόντων και συνεπικουρείται από επιπλέον συνεργάτες ή ΜΤΠΧ φοιτητές όπως περιγράφονται στο συνημμένο Πίνακα. Ε. Πεπελάση Αναπλ. Καθηγήτρια Περιοδοντολογίας Ξ. Δερέκα Επίκ. Καθηγήτρια Περιοδοντολογίας Γ. Μπομπέτσης Επίκ. Καθηγητής Περιοδοντολογίας Σ. Βασιλόπουλος Λέκτορας Περιοδοντολογίας Χρ. Ραχιώτης Επίκ. Καθηγητής Ο.Χ. Μ. Λουκίδης Λέκτορας Ο.Χ. Ν. Κερεζούδης Επίκ. Καθηγητής Ενδοδοντίας Κ. Κοζυράκης Επίκ. Καθηγητής Ενδοδοντίας Κ. Βαβέτση Συνεργάτης Περιοδοντολογίας Π. Κορομάντζος Συνεργάτης Περιοδοντολογίας Α. Κοτσάνη Συνεργάτης Περιοδοντολογίας Μ. Κουλιανός Συνεργάτης Περιοδοντολογίας Ε. Πεπονή Συνεργάτης Περιοδοντολογίας Ι. Πρεβεζάνος Συνεργάτης Περιοδοντολογίας Ν. Κουρνέτας Συνεργάτης Ο.Χ. Θ. Κατσαρού Συνεργάτης Ο.Χ. Α. Γκατζώνης, Μ. Καραΐσκου, Θ. Μαραγκού, Π. Σεφερλή Α. Βασιλόπουλος, Α. Καρβέλη, Δ. Καφετζή, Ο. Σακελλαρόπουλος, Δ. Σπαγόπουλος, Ε. Τάγκα Β. Διαμαντοπούλου, Β. Κονδυλίδου, Γ.Νικολουδάκη, Φ. Παλαμιδάκης, Χ.Φιλιππάτος ΜΤΠΧ φοιτητές Περιοδοντολογίας (σε κυκλική βάση) ΜΤΠΧ φοιτητές Ο.Χ. ΜΤΠΧ φοιτητές Ενδοδοντίας

14 -14- Κλινική 6 ου εξαμήνου (Περιοδοντολογία Οδοντική Χειρουργική) Υπεύθυνοι: Σπ. Βασιλόπουλος Χρ. Ραχιώτης Κυκλικό Παρασκευής Παρασκευή Όροφ. Περιοδοντολογία 27/3/15, 24/4/15, 15/5/15, 29/5/15 3ος 2ος Κορομάντζος Μπομπέτσης Κοτσάνη Καραΐσκου Βασιλόπουλος Βαβέτση Κουλιανός Γκατζώνης Οδοντική Χειρουργική Ραχιώτης Καρβέλη Σπαγόπουλος Τάγκα Λουκίδης Κατσαρού Καφετζή Σακελλαρόπουλος Ενδοδοντία Κερεζούδης Διαμαντοπούλου Παλαμιδάκης Φιλιππάτος Κοζυράκης Κονδυλίδου Νικολουδάκη 3/4/15, 3ος Πεπελάση Ιατρόπουλος Πρεβεζάνος Σεφερλή Ραχιώτης Βασιλόπουλος Κατσαρού Κουρνέτας Κερεζούδης Διαμαντοπούλου Παλαμιδάκης Φιλιππάτος 8/5/15, 22/5/15, 5/6/15 2ος Δερέκα Πεπονή Κουλιανός Μαραγκού Λουκίδης Καρβέλη Καφετζή Σπαγόπουλος Κοζυράκης Κονδυλίδου Νικολουδάκη Από Παρασκευή 27/3/2015 έως και Παρασκευή 5/6/2015 οι ομάδες των φοιτητών θα εργάζονται ως εξής: Β και Γ Α και Δ 3 ος όροφος 2 ος όροφος Το προσωπικό της Ενδοδοντίας θα παρευρεθεί στην κλινική μόνο τις ημερομηνίες 27/3/15 και 3/4/15.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Κλινικη. Οδηγός Φοιτητών

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Κλινικη. Οδηγός Φοιτητών ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κλινικη Συνολικης Αντιμετωπισης Οδηγός Φοιτητών ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά... 5 Στόχος... 6 Σκοποί... 6 Οργάνωση - Δομή της ΚΣΑΑ... 7 Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2 0 1 3 / 7 / 4 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Οδηγός Προγράμματος ΑΘΗΝΑ 2013 Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Οδοντικής Χειρουργικής λειτουργεί από το 1994 και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ - Αναθεώρηση 2009

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ - Αναθεώρηση 2009 ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ - Αναθεώρηση 2009 Το κείμενο αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Association for Dental Education in Europe (ADEE) στις 28 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιογνωμία και Ικανότητες για τον Ευρωπαίο Οδοντίατρο

Φυσιογνωμία και Ικανότητες για τον Ευρωπαίο Οδοντίατρο Φυσιογνωμία και Ικανότητες για τον Ευρωπαίο Οδοντίατρο Δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2004 από το Association for Dental Education in Europe και από το DentEd III (θεματικό δικτυακό πρόγραμμα). Το DentEd

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Επιστημών Υγείας Οδοντιατρική Σχολή

2014-2015. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Επιστημών Υγείας Οδοντιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών Υγείας Οδοντιατρική Σχολή ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.dent.uoa.gr Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ > 11 Δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης > Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση > Στην Οδοντιατρική Σχολή: Θηβών 2, Γουδή-Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η πρόσβαση στη γνώση αποτελεί δύναμη δημιουργίας για τα άτομα και τις κοινωνίες. Σε μια εποχή, που η παγκοσμιοποίηση προσφέρει ανεξάντλητες μορφωτικές ευκαιρίες στη νέα γενιά και παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικό τραύμα σε παιδιά και εφήβους. Σύγχρονες απόψεις και οδηγίες για την αντιμετώπιση του.

Οδοντικό τραύμα σε παιδιά και εφήβους. Σύγχρονες απόψεις και οδηγίες για την αντιμετώπιση του. ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2015 29(1): 5-34 5 ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Οδοντικό τραύμα σε παιδιά και εφήβους. Σύγχρονες απόψεις και οδηγίες για την αντιμετώπιση του. Συντονιστής: Αριστείδης Αρχάκης 1 Ομιλητές: Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

Η λεύκανση στα δόντια παιδιών και εφήβων

Η λεύκανση στα δόντια παιδιών και εφήβων ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2012 26(1): 5-21 5 Η λεύκανση στα δόντια παιδιών και εφήβων Αντωνιάδου Μ. 1, Τσιούρη Ε. 2, Σπαγόπουλος Δ. 2 Τα νέα κοινωνικά δεδομένα περί αισθητικής έχουν μειώσει σημαντικά το ηλικιακό όριο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ Με τη συνεργασία των εργαστηρίων:

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΜΥΠ Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008

Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008 Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 1 IATPIKΗ ΣΧOΛΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 1 IATPIKΗ ΣΧOΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 1 IATPIKΗ ΣΧOΛΗ 2 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Το έμβλημα «Κεφαλή Υγείας» «Tων Kλινικών και Eργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής» καθιερώθηκε στις 31-10-1945 επί κοσμητείας Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Periodontal treatment: the view of the general dentist

Periodontal treatment: the view of the general dentist Periodontal treatment: the view of the general dentist M. Komboli 1, E. Mouzakiti 2 Periodontal diseases especially plaque induced gingivitis and chronic periodontitis affect the majority of the population

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of Associations of

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Πανεπιστήμιο/ ΕΚΠΑ Σχολή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2006-2011. Ημερομηνία 8/11/2011

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Πανεπιστήμιο/ ΕΚΠΑ Σχολή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2006-2011. Ημερομηνία 8/11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2002 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιανουάριος 2013 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα