18ο Συμπόσιο Ενδοδοντίας Θεσσαλονίκη, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "18ο Συμπόσιο Ενδοδοντίας Θεσσαλονίκη, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2012"

Transcript

1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΕ Υπεύθυνοι στήλης: Μ. Φλεβοτομάς, Π. Αναστασιάδης 18ο Συμπόσιο Ενδοδοντίας Θεσσαλονίκη, 1 και 2 Δεκεμβρίου Γ. Ι. Σίσκος Ενδοδοντική προσέγγιση της απορρόφησης των οδοντικών ουσιών H αντιμετώπιση της απορρόφησης των οδοντικών ουσιών εξαρτάται από το είδος της σε συνάρτηση με την τοπογραφική της εντόπιση και την έκτασή της. Εσωτερική φλεγμονώδης απορρόφηση: Πριν τη διάτρηση της ρίζας αντιμετωπίζεται με συμβατική Ε.Θ. (έμφραξη του ελλείμματος με τεχνικές θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας). Μετά τη διάτρηση της ρίζας αντιμετωπίζεται είτε συντηρητικά μακροχρόνια θεραπεία με Ca(OH) 2 είτε με χειρουργικές τεχνικές. Eξωτερική φλεγμονώδης απορρόφηση: Aντιμετωπίζεται ανάλογα με την εντόπιση της: Ακρορριζική: Συμβατική Ε.Θ. ή μακροχρόνια θεραπεία με Ca(OH) 2. Πλαγιορριζική: Μακροχρόνια Ε.Θ. με συνδυασμό Ledermix (3 μήνες) και Ca(OH) 2. Αυχενική: Πάντα χειρουργική αντιμετώπιση σε συνδυασμό ή όχι με αναγεννητικές τεχνικές. Aντικαταταστατική απορρόφηση: Δεν αντιμετωπίζεται επειδή συ ντελείται με τη δράση οστεοκλαστών (ορμονοεξαρτώμενη). 2. Μ. Γεωργοπούλου, Ι. Οικονόμου, Μ. Χαμπάζ Χημικομηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων. Δυνατότητες και περιορισμοί Η μηχανική παρασκευή είναι εντελώς απαραίτητη προκειμένου να δράσουν καλύτερα τα χημικά μέσα με σκοπό τον καθαρισμό των ριζικών σωλήνων. Ο συνδυασμός του υποχλωριώδους νατρίου με το EDTA εξακολουθεί να αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο χημικού καθαρισμού. Η χρήση των υπερήχων για την ενεργοποίηση των διαλυμάτων διακλυσμού μετά το τέλος της χημικομηχανικής επεξεργασίας, συντελεί στον καλύτερο καθαρισμό των ρ.σ., αλλά είναι άγνωστο κατά πόσο συμβάλλει και στην επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας. Ο ρόλος των αντισηπτικών φαρμάκων παραμένει συμπληρωματικός. Η κλινική αξία της αφαίρεσης του οδοντινικού επιχρίσματος συνεχίζει να είναι αμφιλεγόμενη. Η επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας σε δόντια με μολυσμένους ρ.σ. εξαρτάται από το βαθμό τήρησης της ποιότητας όλων των σταδίων της και όχι μόνο από την καλή πραγματοποίηση της χημικομηχανικής επεξεργασίας. 3. Π. Καρδαρά, Ε. Πρωτογέρου, Μ. Χαμπάζ Ευθεία πρόσβαση προς το ακρορρίζιο - κλινική σημασία Η ευθεία πρόσβαση στο ακρορρίζιο: Επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαλείων στο ακρορριζικό τριτημόριο, μειώνοντας την πιθανότητα πρόκλησης συμβαμάτων, ενώ συμβάλλει στον σαφέστερο προσδιορισμό του μήκους εργασίας και του πρώτου εργαλείου. Βελτιώνει τη δράση του υγρού διακλυσμών. Μπορεί να πραγματοποιείται με εργαλεία χειρός, ωστόσο είναι πολύ πιο γρήγορη και αποτελεσματική με τα περιστρεφόμενα εργαλεία και ιδίως τα εργαλεία νικελίου- τιτανίου. Η διδασκαλία της πρέπει να είναι βασικός στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μιας και αποδεικνύεται ότι συμβάλλει στην καλύτερη και περισσότερο προβλέψιμη μορφοποίηση του ριζικού σωλήνα. 4. Ε. Πρωτογέρου, Μ. Χαμπάζ Η μικροσκληρότητα της οδοντίνης - πιθανή εμπλοκή της στην κλινική πράξη Η μείωση της μικροσκληρότητας πιθανόν να σχετίζεται με μείωση της αντοχής των δοντιών στη θραύση. Η μείωση της μικροσκληρότητας οφείλεται κυρίως στη δράση χημικών παραγόντων, που αποτελούν βασικό μέσο στην εκπλήρωση των στόχων της ενδοδοντικής θεραπείας. Μικρότερες συγκεντρώσεις υποχλωριώδους νατρίου μπορεί να μειώσουν την επίδραση στις μηχανικές ιδιότητες της οδοντίνης. Η συνδυασμένη χρήση χηλικών παραγόντων και υποχλωριώδους νατρίου για την αφαίρεση του οδοντινικού επιχρίσματος επηρεάζει τη μικροσκληρότητα σε μεγαλύτερο βάθος και καλό είναι να επιχειρείται μόνο στο τέλος της ενδοδοντικής θεραπείας. Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 7 (1&2): 85-90,

2 Το κιτρικό οξύ σε μικρότερες συγκεντρώσεις (έως 10%), και με ρυθμισμένο ph, φαίνεται να προκαλεί μικρότερες μεταβολές στις μηχανικές ιδιότητες της οδοντίνης απ ό,τι η χρήση του EDTA. 5. Ε. Μέλιου, Ν. Κερεζούδης, Κ. Τόσιος, Δ. Λαύκας, I. Κιάρης Immunohistochemical Expression of Notch Signaling in the Lining Epithelium of Periapical Cysts Το σηματοδοτικό σύστημα Notch εκφράζεται στο επενδυτικό επιθήλιο των περιακρορριζικών κύστεων υποδηλώνοντας την πιθανή συμμετοχή του στον πολλαπλασιασμό/αντιαπόπτωση των επιθηλιακών κυττάρων και το σχηματισμό και την επέκταση των περιακρορριζικών κύστεων. 5ο Περιφερειακό Συνέδριο Ενδοδοντίας Βόλος, Μαΐου Προύντζος Α., Σκόνδρα Φ., Χαλαζωνίτη Α., Φαρμάκης Ε.-Τ. Η σημασία της χρήσης του ελαστικού απομονωτήρα στην αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών Η πρόγνωση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών καθορίζεται αφενός από την ποιότητα της συντελεσθείσας ενδοδοντικής θεραπείας και αφετέρου από την αρτιότητα της μυλικής αποκατάστασης. Ανεξάρτητα από το είδος της αποκατάστασης, η οποία εξαρτάται από την παραμένουσα οδοντική ουσία, η προάσπιση του αποτελέσματος της ενδοδοντικής θεραπείας επιβάλλει επιτακτικά την ασηψία του πεδίου εργασίας κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, διαφορετικά θα επέλθει επιμόλυνση της πολφικής κοιλότητας από το στοματικό μικροβιακό φορτίο με ενδεχόμενη αποτυχία του περιστατικού. Ο ελαστικός απομονωτήρας αποτελεί το μοναδικό μέσο στη «φαρέτρα» του κλινικού, στην προσπάθειά του για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την κλινική εφαρμογή του ελαστικού απομονωτήρα σε μεγάλο εύρος αποκαταστάσεων (άμεσων ή έμμεσων) στις οποίες η ποιότητα εργασίας συμβάλλει ουσιαστικά στη μακροβιότητα των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. 2. Παλαμιδάκης Φ., Γεωργίου Α.-Χ., Φαρμάκης Ε.-Τ. Αντιμετώπιση υποουλικού κατάγματος του #11 σε φραγμό υπό ορθοδοντική μετακίνηση. Παρουσίαση περιστατικού Οι τραυματικές οδοντικές βλάβες απαντούν κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας. Τα κατάγματα μύλης και οι εκγομφώσεις είναι οι συχνότερα απαντώμενοι οδοντικοί τραυματισμοί. Το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά σε υποοουλικό κάταγμα του δεξιού άνω κεντρικού τομέα (#11) ενός παιδιού δέκα ετών, του οποίου ο φραγμός βρισκόταν υπό ορθοδοντική μετακίνηση. Η αντιμετώπιση αρχικά περιέλαβε την αφαίρεση των κατεαγόντων τμημάτων, την εκπόλφωση και την τοποθέτηση υδροξειδίου του ασβεστίου στο εσωτερικό του ριζικού σωλήνα. Με δεδομένη την αδυναμία ελέγχου του πεδίου (τα όρια του κατάγματος εντοπίζονταν στο αυχενικό τριτημόριο της ρίζας), στη δεύτερη συνεδρία τοποθετήθηκε αυτοσχέδιος ενδορριζικά συγκολλούμενος μηχανισμός και πραγματοποιήθηκε ορθοδοντική ανατολή του #11, η οποία διάρκεσε ένα μήνα. Με το πέρας της ορθοδοντικής μετακίνησης ολοκληρώθηκε η ενδοδοντική θεραπεία και στη συνέχεια έλαβε χώρα η μυλική αποκατάσταση. Οι απαραίτητοι τακτικοί κλινικοί και ακτινογραφικοί επανέλεγχοι έδειξαν φυσιολογικό περιοδόντιο σε βάθος 2 ετών. 86 E N D O D O N T O L O G I A 7 (1&2): 85-90, 2012

3 3. Ελ Χάρες Μ., Μικρογεώργης Γ., Πατρώνα Φ., Πήτας Ι., Λυρούδια Κ. 3D video παρουσίαση αντιμετώπισης περιστατικού με απορρόφηση μύλης και αδιάπλαστο ακρορρίζιο. Πρόδρομη ανακοίνωση Στην παρουσίαση αυτή, η οποία έγινε σε 3D video, παρουσιάστηκε ένα ενδιαφέρον και σπάνιο περιστατικό νεαρού ασθενούς με απορρόφηση της μύλης του #33 και αδιάπλαστο ακρορρίζιο, στο οποίο εφαρμόστηκε η τεχνική της πολφοτομής με ΜΤΑ. Ακολούθησε επανέλεγχος ύστερα από δύο μήνες, όπου είναι εμφανής η συνέχιση της ακρορριζογένεσης. 4. Τσακίρης Γ., Μικρογεώργης Γ. Αντιμετώπιση περιστατικών με σπασμένο μικροεργαλείο Παρουσιάστηκε σειρά περιστατικών με σπασμένα μικροεργαλεία, τα οποία είτε προσπεράστηκαν είτε αφαιρέθηκαν, κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας. 5. Σίσκος Χ. Γ., Ιωαννίδη Α., Σίσκος Γ. Ι. Εναλλακτικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης άπολφων δοντιών με αδιάπλαστη ρίζα: κριτική προσέγγιση 1. Η τεχνική της προκλητής ακρορριζικής απόφραξης με μακρόχρονη θεραπεία με CA(OH) 2 έχει υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Μειονεκτήματα θεωρούνται ο μεγάλος χρόνος και η μείωση της μηχανικής αντοχής της οδοντίνης. 2. Οι τεχνικές συνδυασμού μηχανικής και βιολογικής ακρορριζικής απόφραξης πλεονεκτούν ως προς τον απαιτούμενο χρόνο (2-3 συνεδρίες), πλην όμως δεν υπάρχει τεκμηρίωση της μακρόχρονης αποτελεσματικότητάς τους. 3. Η επαναγγείωση της πολφικής κοιλότητας έχει απόλυτα ορθή βιολογική βάση. Υπάρχουν μόνον αναφορές μεμονωμένων περιπτώσεων. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την επιτυχία-αποτυχία της μεθόδου. 6. Ιωαννίδη Α., Σίσκος Χ. Γ., Σίσκος Γ. Ι. Έμμεσες επιπτώσεις του οδοντικού τραύματος στον πολφό: έγκαιρη και έγκυρη εκτίμησηαντιμετώπιση 1. Έμμεσες επιπτώσεις του οδοντικού τραύματος στον πολφό είναι η νέκρωσή του, η ενασβεστίωσή του και η εσωτερική απορρόφηση. 2. Η νέκρωση του πολφού και η ενασβεστίωσή του παρατηρούνται συνήθως μετά από κατάγματα ρίζας και σοβαρές μετατοπίσεις. 3. Η ενασβεστίωση του πολφού συνδέεται με σημαντικά διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα. 4. Η εσωτερική απορρόφηση αποτελεί σπάνια επιπλοκή, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με συντηρητική Ε.Θ., ή και χειρουργική προσέγγιση, εφόσον έχει προκαλέσει διάτρηση ή κάταγμα της ρίζας. 7. Συκαράς Ν. αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών Τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς την αντοχή, τη δομική ακεραιότητα και τον τρόπο της προσθετικής αποκατάστασής τους. Ανάλογα με τη θέση τους στο φραγμό, το βαθμό της μυλικής καταστροφής ή απώλειας και το είδος της προσθετικής αποκατάστασης που προγραμματίζεται, απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση. Άξονες χυτοί ή προκατασκευασμένοι, άμεση ή έμμεση ανασύσταση της μύλης και ποικιλία υλικών χρησιμοποιούνται με βάση ανατομικά και τεχνικά κριτήρια ώστε να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή πρόγνωση. Η διαμόρφωση χώρου στο ριζικό σωλήνα, η προσωρινή έμφραξη, ο χρόνος της προσθετικής αποκατάστασης και οι ιδιαιτερότητες της οδοντικής παρασκευής είναι στοιχεία καθοριστικά για την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου θεραπείας. 8. Φαρμάκης Ε.- Τ. Σημερινά δεδομένα υλικών στην Αναγεννητική Ενδοδοντία. Έγκαιρη και έγκυρη κριτική Η εισαγωγή υλικών που προάγουν προβλέψιμα την επιβίωση του πολφικού ιστού και τη συνέχιση της διάπλασης της ρίζας έχει περάσει στο στάδιο της κλινικής εφαρμογής. Πρώτο το ΜΤΑ (1993) λειτούργησε ως υλικό αποκατάστασης ιατρογενών βλαβών και ανάστροφης έμφραξης, άμεσης κάλυψης του πολφού, αλλά και προαγωγής της ακρορριζογένεσης. Στα μειονεκτήματά του ανήκουν ο δύσκολος χειρισμός, ο μεγάλος χρόνος πήξης, οι μέτριες μηχανικές ιδιότητες και η διαλυτότητά του στο στοματικό περιβάλλον. Ένα νέο υλικό, το Biodentine, έχει προταθεί για τα ίδια πεδία εφαρμογής και δράσης. Θεωρείται πιο εύχρηστο, με μικρότερο χρόνο πήξης, βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στο στοματικό περιβάλλον. Ο χρόνος θα είναι και ο τελικός κριτής. 9. Γ. Ι. Σίσκος, Μ. Γεωργοπούλου, Φ. Φραγκίσκος, Ι. Ρούσου, Α. Σιδέρης εκτίμηση και αντιμετώπιση του στοματοπροσωπικού πόνου 1. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε μορφής στοματοπροσωπικού πόνου προϋποθέτει γνώση των μηχανισμών έκλυσης-μεταβίβασης και αντίληψης του πόνου, των μηχανισμών τροποποίησης της έντασης του αναμενόμενου πόνου και των μηχανισμών αντανάκλασής του. 2. Η προληπτική αναλγητική αγωγή έχει απόλυτα ορθή βιολογική βάση και απο- Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 7 (1&2): 85-90,

4 δεδειγμένα προλαμβάνει τον μετεπεμβατικό πόνο ή ελαττώνει την έντασή του. 3. Ο πολφικός πόνος αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με πλήρη ΧΜΕ. Εφόσον δεν υπάρχει χρόνος, μέθοδος επιλογής είναι η πολφεκτομή στα πρόσθια δόντια και η πολφοτομή στους γομφίους. 4. Ο περιακρορριζικός πόνος, εφόσον η πυώδης συλλογή περιορίζεται στο οστό, αντιμετωπίζεται με διάνοιξη του μ.θ. και παροχέτευση μέσω του ρ.σ. Συμπληρωματικά μπορεί να χορηγηθούν αναλγητικά και να γίνει σύσταση για στοματοπλύσεις με θερμά διαλύματα. Όταν υπάρχει επέκταση της συλλογής στα μαλακά μόρια, εκτός από τη διάνοιξη του μ.θ. γίνεται παροχέτευση με σχάση και εκτιμάται η ανάγκη αντιβιoτικής κάλυψης. 5. Η αντιμετώπιση του πόνου από κρανιογναθικές διαταραχές γίνεται συνήθως με συντηρητικά θεραπευτικά σχήματα τα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνουν συζήτηση και διαπαιδαγώγηση του ασθενούς, φυσικοθεραπεία και ασκήσεις κινησιοθεραπείας, ενδοστοματικούς νάρθηκες, αλλά και φαρμακευτική αγωγή. 6. Η αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου είναι ανάλογη της αιτιολογίας του και εκτός από την τοπική παρέμβαση περιλαμβάνει χορήγηση ΜΣΑΦ και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, αντιβιοτικής αγωγής. 7. Στα τεκμηριωμένα μέσα αντιμετώπισης του στοματοπροσωπικού πόνου συμπεριλαμβάνονται: η ηλεκτρομυογραφική βιοανατροφοδότηση, ο ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός, οι φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις με χειρισμούς (manual therapy) και ο βελονισμός. 10. Αραποστάθης Κ. Έγκυρη και έγκαιρη αντιμε τώπιση του οδοντικού τραύματος 1. Διαχείριση συμπεριφοράς παιδιού και εφήβου στο οδοντιατρείο 2. Πρωτόκολλο άμεσης αντιμετώπισης νεογιλών και μόνιμων δοντιών Η έγκυρη και έγκαιρη αντιμετώπιση του οδοντικού τραύματος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την τελική πρόγνωση. Περιλαμβάνει α) τη λήψη λεπτομερούς οδοντιατρικού και ιατρικού ιστορικού, β) την κλινική και ακτινογραφική εξέταση, και οδηγεί γ) στην παροχή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής, όταν αυτή χρειάζεται. Η αντιμετώπιση αποσκοπεί στη διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού, την επούλωση του περιοδοντίου και την αποκατάσταση των μαλακών και σκληρών ιστών. H κλινική εικόνα συνήθως εμφανίζεται πιο σοβαρή απ ό,τι είναι στην πραγματικότητα, προκαλώντας πανικό σε παιδί και γονείς. Σε αυτή την εισήγηση συζητούνται οι τρόποι διαχείρισης συμπεριφοράς ενός παιδιού με οδοντικό τραύμα και παρουσιάζονται τα πρωτόκολλα άμεσης αντιμετώπισης του. 11. Αγγελόπουλος Χ. Διαγνωστική απεικόνιση και Ενδοδοντία Οι παραδοσιακές απεικονιστικές μέθοδοι εμφανίζουν συγκεκριμένους περιορισμούς που μπορεί να επηρεάσουν το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα λόγω ανεπαρκούς διαγνωστικής αποτελεσματικότητας. Προηγμένες απεικονιστικές μέθοδοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει ανάγκη επανάληψης της θεραπείας δίχως ξεκάθαρη αιτιολογία της υποτροπής. Η χρήση διαγνωστικής ακτινοβολίας αποτελεί ευθύνη του οδοντιάτρου και θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται. Ο οδοντίατρος οφείλει σε κάθε περίπτωση να σταθμίζει το προσδοκώμενο όφελος σε σχέση με τον κίνδυνο της ακτινοβολίας. 12. Κωνσταντάκη Μ. Προβληματισμοί κατά την παρασκευή των ριζικών σωλήνων. Μέθοδοι, τεχνικές, δυνατότητες Η παρασκευή των ριζικών σωλήνων με μηχανοκίνητα εργαλεία είναι ταχύτερη και έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάμετρο, μικρότερο ευθειασμό και αλλαγή σχήματος του ριζικού σωλήνα. Τα μηχανοκίνητα εργαλεία που κινούνται παλινδρομικά απλοποιούν ακόμα περισσότερο τη διαδικασία παρασκευής τόσο ως προς την ταχύτητα όσο και ως προς τον αριθμό των εργαλείων. Ο κλινικός καλείται να γνωρίζει όλο και πιο πολλές τεχνικές παρασκευής, ολοένα περισσότερα συστήματα μηχανοκίνητων εργαλείων, και να μπορεί να τα συνδυάσει μεταξύ τους, αλλά και με τα εργαλεία χειρός ώστε να προπαρασκευάζει σωστά όλα τα σχήματα και όλες τις κάμψεις των ριζικών σωλήνων. 13. Οικονόμου Ι. Είναι εφικτή η ιδανική απολύμανση των ριζικών σωλήνων; Η χημικομηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων έχει στόχο τον καθαρισμό και τη μορφοποίησή τους. Τόσο η μηχανική όσο και η χημική επεξεργασία τους με τα υλικά, τα μέσα και τις τεχνικές που διαθέτει η ενδοδοντία επιτυγχάνουν μεγάλη μείωση του μικροβιακού φορτίου σε μολυσμένους ριζικούς σωλήνες, όχι όμως και την πλήρη εξάλειψή του. Υπό την έννοια αυτή, η ιδανική απολύμανση των ριζικών σωλήνων δεν είναι εφικτή. Η τήρηση όμως των βασικών αρχών της ενδοδοντικής θεραπείας επιτρέπει οι τυχόν εναπομένοντες μικροβιακοί πληθυσμοί να μην ξεπερνούν το αποκαλούμενο κρίσιμο μικροβιακό φορτίο και τον ουδό ανοχής του ασθενούς ώστε, μετά την έμφραξη των ρ.σ., η πρόγνωση της ενδοδοντικής θεραπείας να είναι καλή. 14. Μάγκος Σ. Δυνατότητες και περιορισμοί κατά την έμφραξη των ριζικών σωλήνων 1. Ο κλινικός οφείλει να γνωρίζει αρκετές τεχνικές έμφραξης για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις ανατομικές παραλλαγές στην κλινική πράξη. 2. Η έμφραξη με θερμή γουταπέρκα χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια υλικού 88 E N D O D O N T O L O G I A 7 (1&2): 85-90, 2012

5 που προσαρμόζεται πολύ καλά στα τοιχώματα του ρ.σ. εμφράσσοντας ανωμαλίες, παράπλευρους ρ.σ. και πολλαπλά ακρορριζικά τρήματα. 3. Απαιτούνται πολλές μακροχρόνιες κλινικές έρευνες αξιολόγησης των νέων υλικών έμφραξης των ρ.σ. για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς τους. 4. Η έμφραξη ΔΕΝ αποτελεί το μοναδικό σημαντικό στάδιο της Ε.Θ. 15. Γεωργοπούλου Μ. Είναι έγκυρη η ενδοδοντική θεραπεία σε μία συνεδρία; 1. Η ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας σε μία συνεδρία αποτελεί πλέον τεκμηριωμένη κλινική πρακτική. 2. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της είναι η επιλογή του περιστατικού. 3. Κεντρικοί άξονες για την επιλογή της μίας συνεδρίας θα πρέπει να είναι αφενός η κατάσταση του πολφού και αφετέρου ο βαθμός τεχνικής δυσκολίας του περιστατικού. 4. Υπό την έννοια αυτή, η ενδοδοντική θεραπεία σε μία συνεδρία ενδείκνυται απόλυτα για δόντια με ζωντανό πολφό και απλή μορφολογία. 5. Όσον αφορά τα άπολφα δόντια με περιακρορριζική αλλοίωση, τα βιβλιογραφικά δεδομένα ως προς την εφαρμογή της μίας συνεδρίας είναι ενθαρρυντικά και συνηγορούν υπέρ της υιοθέτησής της. 6. Ωστόσο, η επιλογή της μίας συνεδρίας στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να γίνεται με περίσκεψη και να μη θεωρείται πράξη ρουτίνας. 7. Όταν η επιλογή του περιστατικού είναι ορθή, τα ποσοστά επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας σε μία συνεδρία είναι εφάμιλλα με εκείνα των δύο συνεδριών, ενώ το ίδιο ισχύει και για την εμφάνιση μετεμφρακτικού πόνου. 16. Χαμπάζ Μ., Αγραφιώτη Α., Κερεζούδης Ν., Μάγκος Σ., Φλωράτος Σ. Ιατρογενείς βλάβες: έγκαιρη διάγνωση και έγκυρη αντιμετώπιση Η σωστή διάγνωση αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση. Η σχολαστική τήρηση των βασικών αρχών της Ε.Θ. και η χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών ελαχιστοποιούν την πιθανότητα δημιουργίας ιατρογενών βλαβών. Ορθότερη αντιμετώπιση των συμβαμάτων είναι η πρόληψή τους. Η σωστή διάνοιξη του μυλικού θαλάμου αποτελεί κομβικό σημείο για την επιτυχή ολοκλήρωση της Ε.Θ. Η διατήρηση δε της μορφολογίας του μυλικού θαλάμου και του υποπολφικού τοιχώματος, κατά τη διάρκεια της διάνοιξης, διευκολύνει την ανεύρεση των στομίων των ριζικών σωλήνων. Για την ανεύρευση των στομίων, ειδικά σε ενασβεστιωμένους ριζικούς σωλήνες, πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες της συμμετρίας και του χρώματος. Οι συχνότερες ιατρογενείς βλάβες κατά τη ΧΜΕ είναι η απώλεια του μήκους εργασίας και ο σχηματισμός βάθρου. 17. Τζιαφάς Δ., Οικονομίδης Ν., Γκόγκος Χ. αντιμετώπιση της αποτυχίας της Ενδοδοντικής Θεραπείας. Διάγνωση-θεραπευτική προσέγγιση Η χειρουργική Ε.Θ. μπορεί να μας βοηθήσει ουσιαστικά στις περιπτώσεις αποτυχίας της συντηρητικής Ε.Θ. Η καλή ποιότητα της συντηρητικής Ε.Θ. βοηθά στην καλύτερη πρόγνωση της χειρουργικής Ε.Θ. Η επανάληψη της Ε.Θ. είναι η θεραπεία εκλογής σε περίπτωση αποτυχίας της. Στην απόφαση για εξαγωγή δοντιού με αποτυχημένη Ε.Θ. θα μας οδηγήσει: η κατάσταση του περιοδοντίου, η αδυναμία αποκατάστασης, η επιθυμία του ασθενούς. 18. Σερέφογλου Μ. Είναι έγκυρη η μέτρηση μήκους με τους εντοπιστές ακρορριζίου; Σημερινά δεδομένα Είναι κοινά αποδεκτό από τους ασχολούμενους με την ενδοδοντολογία ότι ο υπολογισμός του μήκους εργασίας συνιστά κρίσιμο στάδιο της ενδοδοντικής θεραπείας. Δεν είναι εντούτοις απόλυτα σαφές το ακριβές ακρορριζικό πέρας του συγκεκριμένου μήκους. Για τον υπολογισμό του χρησιμοποιούνται πολλές μέθοδοι (οπισθοφατνιακό ακτινογράφημα, ψηφιακό ακτινογράφημα, απτική αισθητικότητα, κώνοι χάρτου που χρωματίζονται κατά την έξοδό τους από το ακρορρίζιο στο περιρρίζιο). Οι ηλεκτρονικοί εντοπιστές ακρορριζίου, μετά την εξέλιξη που έχει σημειωθεί σε αυτούς, θεωρούνται αξιόπιστος τρόπος ανίχνευσης του ακρορριζικού τρήματος και επομένως μέτρησης του μήκους εργασίας. Τα ποσοστά επιτυχίας τους είναι πλέον αρκετά υψηλά ώστε να θεωρούνται σήμερα συσκευές απαραίτητες σε ενδοδοντικές κλινικές και ιατρεία. Ιδιαίτερα σημασία έχει η τρισδιάστατη και εξατομικευμένη μέτρηση που πραγματοποιείται σε κάθε ριζικό σωλήνα ο οποίος διαφοροποιεί τις συσκευές αυτές από το ακτινογράφημα, που είναι δισδιάστατο και προσεγγιστικό. Η εισήγηση θα αναφερθεί στην εγκυρότητα της μέτρησης με τους εντοπιστές ακρορριζίου, που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη με την αξιολόγηση των περιορισμών και των πιθανών σφαλμάτων κατά τη χρήση τους. Θα επιχειρηθεί η αναφορά και ανίχνευση των ορίων τους και η κλινική αξιολόγησή τους σε σχέση με τις άλλες μεθόδους μέτρησης του μήκους εργασίας. Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 7 (1&2): 85-90,

6 19. Λυρούδια Κ. Μύθος ή πραγματικότητα η επαναγγείωση του πολφικού ιστού; Οι αναγεννητικές διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν και την επαναγγείωση του οδοντικού πολφού, έχουν διερευνηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει σίγουρα ένα ζήτημα όσον αφορά την ορθότητα της παραπάνω ορολογίας της «επαναγγείωσης» του οδοντικού πολφού. Την τελευταία δεκαετία, όμως, οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε δύο επίπεδα: α) στην επαναγγείωση του ζωντανού οδοντικού πολφού, αποκαλυμμένου και μη. β) στην επαναγγείωση στην περιοχή ενός νεκρωμένου, μολυσμένου πολφικού χώρου σε μη πλήρως διαπλασμένο ακρορρίζιο. 20. Λαμπριανίδης Θ., Μαζίνης Μ., Μπελτές Χ., Τσομπανίδης Γ., Ζάρρα Θ. Γενική υγεία και Ενδοδοντία: έγκαιρη και έγκυρη εκτίμηση και αντιμετώπιση Τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα υποδηλώνουν μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στη γενική υγεία του ασθενούς και στην ενδοδοντία, αλλά και την επίδραση της άσκησης της οδοντιατρικής στη γενική υγεία του θεράποντος οδοντιάτρου. Η παρουσία συστηματικών νοσημάτων στον ασθενή, όπως και η συστηματική λήψη ορισμένων τύπων φαρμάκων, μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση περιακρορριζικής παθολογίας ή/και την πρόγνωση της ενδοδοντικής θεραπείας, και αντιστρόφως. Επιπλέον, στην καθημερινή κλινική πράξη οι οδοντίατροι εκτίθενται σε πλήθος επαγγελματικών κινδύνων, εξαιτίας κυρίως των χρησιμοποιούμενων υλικών, μηχανημάτων και τεχνικών, αλλά και της στάσης του σώματος κατά την άσκηση της οδοντιατρικής. Για την ελαχιστοποίηση των παραπάνω κινδύνων κρίνεται αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων. 21. Κωστή Ε. εκτίμηση του κινδύνου μικροβιαιμίας κατά την Ε.Θ. Προληπτική αντιβιοτική κάλυψη Κατά τη συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία είναι δυνατόν να προκληθεί μικροβιαιμία. O αριθμός των μικροβίων που εισέρχονται στην κυκλοφορία εξαρτάται από το εύρος του ακρορριζικού τρήματος, την ένταση της λοίμωξης και τη μέθοδο παρασκευής. Η λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα έχει συνδεθεί με μικροβιαιμία μετά από οδοντιατρική πράξη. Για την πρόληψή της έχουν θεσπιστεί οδηγίες που περιλαμβάνουν προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών. Στις πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις, η χορήγηση περιορίζεται στους ασθενείς υψηλού κινδύνου και μόνο πριν είτε από χειρισμούς ουλικών ιστών ή της περιακρορριζικής περιοχής είτε από διατρήσεις του βλεννογόνου. Σύμπτωση απόψεων υπάρχει για την προληπτική κάλυψη πριν από οδοντιατρικές πράξεις ασθενών με ανοσοκαταστολή, ενώ δεν υπάρχει συμφωνία για τους ασθενείς με ολική αντικατάσταση άρθρωσης, ινσουλινο-εξαρτώμενο διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια και αγγειακά μοσχεύματα. Ο οδοντίατρος πρέπει να παρακολουθεί ποιες είναι οι σύγχρονες οδηγίες, ώστε να προσφέρει την ασφαλέστερη δυνατή περίθαλψη. 90 E N D O D O N T O L O G I A 7 (1&2): 85-90, 2012

5 o. Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση-θεραπευτική αντιµετώπιση στην Ενδοδοντία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

5 o. Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση-θεραπευτική αντιµετώπιση στην Ενδοδοντία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS 5 o Θέµα: Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση-θεραπευτική αντιµετώπιση στην Ενδοδοντία Σε συνεργασία µε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Υπεύθυνος δραστηριότητας: Μ. Γ. ΧΑΜΠΑΖ Σκοπός: Σκοπός αυτού του μετεκπαιδευτικού προγράμματος είναι η συνεχής επιμόρφωση των οδοντιάτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραµµα. Στην Ενδοδοντία. Εργαστήριο Ενδοδοντίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραµµα. Στην Ενδοδοντία. Εργαστήριο Ενδοδοντίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραµµα Στην Ενδοδοντία Εργαστήριο Ενδοδοντίας Επιστηµονικός Υπεύθυνος Προγράµµατος Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Γ. Χαµπάζ Διευθυντής Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS. Ενδοδοντική θεραπεία. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS. Ενδοδοντική θεραπεία. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS Ενδοδοντική θεραπεία Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε Ενδοδοντική θεραπεία Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε Το δόντι αποτελείται από σκληρούς ενασβεστιωμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ. Καλύβα Μαρία. Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΜΑΡΤΙΟΥ. Καλύβα Μαρία. Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ ΧΟΡΗΓΟΙ Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ Καλύβα Μαρία 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη ΧΟΡΗΓΟΙ Χρήστος Δανδάκης Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1965. Πτυχίο Οδοντιατρικής το 1991.

Διαβάστε περισσότερα

21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Κωνσταντίνος Σώρος. Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ

21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Κωνσταντίνος Σώρος. Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Ε Σ Κωνσταντίνος Σώρος 21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Ε νδοδοντική θεραπεία Από την διάγνωση έως την έμφραξη Χρήστος Δανδάκης Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1965. Πτυχίο Οδοντιατρικής το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14η Σύνοδος Επτανησιακής Οδοντιατρικής Εταιρείας. Λευκάδα, 19 και 20 Μαΐου 2012 Σε συνεργασία με την Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία

14η Σύνοδος Επτανησιακής Οδοντιατρικής Εταιρείας. Λευκάδα, 19 και 20 Μαΐου 2012 Σε συνεργασία με την Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΕ Υπεύθυνοι στήλης: Μ. Φλεβοτομάς, Π. Αναστασιάδης 14η Σύνοδος Επτανησιακής Οδοντιατρικής Εταιρείας. Λευκάδα, 19 και 20 Μαΐου 2012 Σε συνεργασία με την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ.

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 7 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. Σκοπός του Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center"

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο Dental Center Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" Ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση του δοντιού είναι η επέμβαση του οδοντίατρου στο εσωτερικό του δοντιού, δηλαδή στον πολφό και στην οδοντίνη. Σκοπός αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 6 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ. Οδηγός Προγράμματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ. Οδηγός Προγράμματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ Οδηγός Προγράμματος 1 Το πρόγραμμα κλινικής ειδίκευσης στην Ενδοδοντία είναι τριετούς διάρκειας, χωρισμένο σε 6 εξάμηνα σπουδών. 1. Σκοποί του

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοδοντική θεραπεία

Ενδοδοντική θεραπεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS Ενδοδοντική θεραπεία Σε δόντια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Ηενδοδοντική θεραπεία, χάρη στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί τόσο σε επίπεδο βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΥ 2011. Περιφερειακό Συνέδριο Ενδοδοντίας ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Πρακτικά θέματα Ενδοδοντίας. Ξενοδοχείο Aquis Corfu Holiday Palace Κανόνι

ΜΑΪΟΥ 2011. Περιφερειακό Συνέδριο Ενδοδοντίας ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Πρακτικά θέματα Ενδοδοντίας. Ξενοδοχείο Aquis Corfu Holiday Palace Κανόνι II 13 14 15 ΜΑΪΟΥ 2011 ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θηβών 2, Γουδή, 115 27, Αθήνα ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Περιφερειακό Συνέδριο Ενδοδοντίας Πρακτικά θέματα Ενδοδοντίας Ξενοδοχείο Aquis Corfu Holiday

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ Ο- ΟΝΤΙΑ ΗΜΕΡΟ. Από την διάγνωση έως την έµφραξη ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝ Ο- ΟΝΤΙΑ ΗΜΕΡΟ. Από την διάγνωση έως την έµφραξη ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2ΗΜΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΣΤΕΣ Dr. Χρήστος Δανδάκης Dr. Κωνσταντίνος Κωδωνάς Dr. Καλύβα Μαρία Από την διάγνωση έως την έµφραξη Το διήµερο πρακτικό σεµινάριο Ενδοδοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 10 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Σκοπός του Σεμιναρίου: Είναι να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Στρατής Παπάζογλου Προσθετολόγος, MS, PhD Επικ. Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΙ ΠΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΣ Η επιτυχία µιας ενδοδοντικής θεραπείας ΕΝ εξαρτάται από: Την γενική υγεία του ασθενή Η πρόγνωση της ενδοδοντικής θεραπείας ριζικού σωλήνα µε σπασµένο µικροεργαλείο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Οδοντιατρική εξέταση 1 1. Καθαρισμός οδόντων μέχρι 2 φορές τον χρόνο 1 1. Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα φωτογραφίες 1 1

Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Οδοντιατρική εξέταση 1 1. Καθαρισμός οδόντων μέχρι 2 φορές τον χρόνο 1 1. Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα φωτογραφίες 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Περίοδος Αναμονής (σε μήνες) για Καλυπτόμενα Μέλη μέχρι 18 ετών Περίοδος Αναμονής (σε μήνες) για Ασφαλισμένους και Καλυπτόμενα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε)

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟ ΟΣ Mediterranean Hotel 35, Cos str. 85100 Rhodes, Greece Tel.: +30 22410 24661, ISDN Line: +3022410 97000 Fax: +30 22410 22828

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να:

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: Αναγνωρίζει τα ιατρογενή σφάλματα τα οποία πιθανόν να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Clever Dental 65+ και Clever Dental 65+ Basic ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Clever Dental 65+ και Clever Dental 65+ Basic ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Clever Dental 65+ και Clever Dental 65+ Basic ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ( ) CLEVER Ασφαλιζόμενοι DENTAL 65+ CLEVER DENTAL 65+ Basic Κυρίως Ασφαλιζόμενος 192,00 118,00 2ος Ασφαλιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ > 11 Δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης > Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση > Στην Οδοντιατρική Σχολή: Θηβών 2, Γουδή-Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιοδοντική θεραπεία:

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιοδοντική θεραπεία: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: Αναφέρει τα στάδια προετοιμασίας των δοντιών για ενδοδοντική θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ISBN 978-960-372-099-7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

19ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 24-25 ΜΑΪΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

19ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 24-25 ΜΑΪΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ 19ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ υνατότητες και αντιµετώπιση προβληµάτων στην Ενδοδοντολογία Αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευµένων δοντιών 24-25 ΜΑΪΟΥ Αµφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 1 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

12:00-12:30 coffee break 12:30-14:00 Συλβέστρος Σπύρος - Αργυρόπουλος Νικόλαος Α) ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΑΥΞΗΣΗΣ

12:00-12:30 coffee break 12:30-14:00 Συλβέστρος Σπύρος - Αργυρόπουλος Νικόλαος Α) ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΑΥΞΗΣΗΣ Η Οργανωτική Επιτροπή και ο φιλοξενών Οδοντιατρικός Σύλλογος Κοζάνης, σας προσκαλούν στην 7η Επιστημονική Σύνοδο Δυτικής Μακεδονίας που τελείται στην Κοζάνη 10 & 11 Δεκεμβρίου 2011. Για κάθε συμμετέχοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ζ.Σ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Οδοντίατρος Ιατρός Ειδικευθείς στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήμιο Pennsylvania ΗΠΑ Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Περιοδοντολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Fellow

Διαβάστε περισσότερα

Επανεπέμβαση στην Ενδοδοντία

Επανεπέμβαση στην Ενδοδοντία Επανεπέμβαση στην Ενδοδοντία Παρουσίαση Από τη στιγμή της πρόσκλησής μου από το Quintessence International Publishing Group Brazil να γράψω ένα βιβλίο για την ενδοδοντία, το κεντρικό θέμα αυτής της δουλειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Με φιλικούς χαιρετισμούς. Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Ι. Σίσκος Πρόεδρος ΕΕΕ. 17o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 3

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Με φιλικούς χαιρετισμούς. Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Ι. Σίσκος Πρόεδρος ΕΕΕ. 17o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 3 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί φίλοι συνάδελφοι, Ενώ η οικονομική και κοινωνική κρίση βαθαίνει, εμείς έχουμε το κουράγιο να συνεχίζουμε την ανοδική μας πορεία και να διοργανώνουμε επιστημονικές εκδηλώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα FotoSan Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα Περίληψη FotoSan αντιβακτηριακή θεραπεία Εντοπισμένη θεραπεία Καταστρέφει βακτήρια, ιούς, μύκητες, πρωτόζωα Χωρίς παρενέργειες Χωρίς αντενδείξεις ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα Οι τραυµατισµοί στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι συνηθισµένο φαινόµενο ειδικά στις ηλικίες 7-14 ετών το στόµα είναι µία περιοχή που τραυµατίζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, ειδικά κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Η οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν: α) η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι ολοκληρωτική, β) όταν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, όπως πόνος ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ.

ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 9 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης Οι ακρωτηριασμοί στην Ορθοπαιδική αποτελούν την έσχατη λύση για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ενός άκρου το οποίο είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εμπλοκή Πολφού και Ενδοδοντική Θεραπεία στους Ηλικιωμένους

Κεφάλαιο 7 Εμπλοκή Πολφού και Ενδοδοντική Θεραπεία στους Ηλικιωμένους Κεφάλαιο 7 Εμπλοκή Πολφού και Ενδοδοντική Θεραπεία στους Ηλικιωμένους ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας, Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής Οδοντικών Ιστών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ 53 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 49: ΕΑ ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΤΙΔΑ - Η ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη Yγείας Στόματος Δοντιών www.dent.auth.gr dandrea@dent.auth.gr Ανδρεάδης Δημήτριος Στοματολόγος-Οδοντίατρος Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στόμα & Δόντια Πολύτιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ Donald E. Arens, DDS, MSD Alan H. Gluskin, DDS Christine I. Peters, DMD Ove A. Peters, DMD, MS, PhD Συνεργάτες: David C. Brown, BDS, MDS, MSD Joe H. Camp, DDS, MSD Gerald

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των οστών

Μηχανικές ιδιότητες των οστών Τα οστά δρουν σαν κατασκευές υποστήριξης και μεταφέρουν φορτία: h Απλή συμπίεση h Λυγισμός (φόρτιση του ενός φλοιού ελκυσμός του άλλου) h Στρέψη Μηχανικές ιδιότητες των οστών h Ισχυρότερα στη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οδοντιατρική θεραπεία

Ψηφιακή οδοντιατρική θεραπεία 10 Ορθοδοντική Ψηφιακή οδοντιατρική θεραπεία Δύο περιστατικά SureSmile-υψηλή ποιότητα και ταχύτερη θεραπεία M. Feinberg, DMD A.Weiss, DMD Το λογισμικό διάγνωσης και θεραπευτικού σχεδιασμού SureSmile αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 7 Μαίου. 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές

Παρασκευή 7 Μαίου. 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές Θε ω ρ η τ ι κ ό Πρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή 7 Μαίου 8:30-9:00 Εγγραφές - Καλωσόρισμα 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Κωνσταντίνος Θεοδώρου, Χειρουργός Οδοντίατρος, Ειδικευμένος στην Αισθητική και Επανορθωτική Οδοντιατρική

Γράφει: Κωνσταντίνος Θεοδώρου, Χειρουργός Οδοντίατρος, Ειδικευμένος στην Αισθητική και Επανορθωτική Οδοντιατρική Γράφει: Κωνσταντίνος Θεοδώρου, Χειρουργός Οδοντίατρος, Ειδικευμένος στην Αισθητική και Επανορθωτική Οδοντιατρική Τι είναι η περιοδοντίτιδα; Πρόκειται για μια φλεγμονή των ιστών που περιβάλλουν και στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, συνήθως αποτελεί μια δυσάρεστη δοκιμασία για το παιδί. Και αυτό γιατί, ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Χαμπάζ θα θέλαμε δυο λόγια για το 1 Ο Διεθνές Συνέδριο Της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας. Θα μου επιτρέψετε κύριε Ρούσση, πριν απαντήσω, να

Κύριε Χαμπάζ θα θέλαμε δυο λόγια για το 1 Ο Διεθνές Συνέδριο Της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας. Θα μου επιτρέψετε κύριε Ρούσση, πριν απαντήσω, να Κύριε Χαμπάζ θα θέλαμε δυο λόγια για το 1 Ο Διεθνές Συνέδριο Της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας. Θα μου επιτρέψετε κύριε Ρούσση, πριν απαντήσω, να σας αναφέρω λίγα γεγονότα για το ιστορικό αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογία ριζών και ριζικών σωλήνων: κλινική προσέγγιση

Μορφολογία ριζών και ριζικών σωλήνων: κλινική προσέγγιση Mορφολογία ριζών - ριζικών σωλήνων ΚYΡΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝOΜΕΝΟ AΡΘΡΟ Μορφολογία ριζών και ριζικών σωλήνων: κλινική προσέγγιση Π. Μπελτές* Περίληψη Η γνώση της μορφολογίας της πολφικής κοιλότητας είναι δεδομένο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Καθαρισμός έλκους διαβητικού ποδιού ADDO TESFAYE ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Α ΠΡΠ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ Ο ακριβής υπολογισµ ός του µ ήκους εργασίας είναι δυσκολότερος: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε δόντια µε αδιάπλαστο ακρορρίζιο Ποιό στοιχείο δεν εκτιµάται στο αρχικό ακτινογράφηµ

Διαβάστε περισσότερα

11/6/2015 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

11/6/2015 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Η ανάταξη επιτυγχάνεται με 3 τρόπους. Η επιλογή γίνεται από τον γιατρό βάση της κατάστασης του ασθενή. Α)Χειρισμοί Εφαρμόζεται έλξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων και της προσθετικής αποκατάστασης ;

Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων και της προσθετικής αποκατάστασης ; Τι είναι τα εμφυτεύματα; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τοποθέτησης των εμφυτευμάτων; Υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία; Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων και της προσθετικής αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑ. Το 1914 από τον Lehman Ε Το 1922 από τον Palmer

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑ. Το 1914 από τον Lehman Ε Το 1922 από τον Palmer ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑ 1. Ποιός ανέφερε για πρώτη φορά την διάνοιξη του δοντιού, σαν µέσο ανακούφισης απο τον πόνο; Α Ο Lazarre Rivierre Β Ο Ambroise Pare Γ Ο Pierre Fauchard Ο John Randall Ε Κανένας απο αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1.

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 2. Α Πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" ΝΕΟΓΙΛΑ ΔΟΝΤΙΑ:

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο Dental Center ΝΕΟΓΙΛΑ ΔΟΝΤΙΑ: Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" ΝΕΟΓΙΛΑ ΔΟΝΤΙΑ: Είναι τα πρώτα δόντια του ανθρώπου, είκοσι (20) στο σύνολό τους, τα οποία αρχίζουν να εμφανίζονται στο στόμα του παιδιού τον έβδομο μήνα, μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ Το κοπτικό μέρος όλων των εργαλείων είναι κατασκευασμένο από κράμα νικελίου-τιτανίου.

ΣΥΝΘΕΣΗ Το κοπτικό μέρος όλων των εργαλείων είναι κατασκευασμένο από κράμα νικελίου-τιτανίου. Σύστημα WaveOne Gold EL ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ ΡΙΝΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΩΔ. B ST W1GG & ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής Οδοντιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Οδηγός Προγράμματος 2017-2018 1 1. Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: Η Διαφορά της ΓΕΝΙΚΗΣ απο την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ οδοντιατρικής,είναι: Γενικη οδοντιατρκή: Αφορά την υγεία του στόματος,καθώς και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΟΨΙΑ ΗΠΑΤΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΟΨΙΑ ΗΠΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΥΣ, ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΟΨΙΑ ΗΠΑΤΟΣ Πρόδρομος Χυτίρογλου Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04 Γράφει: Δρ. Νικόλαος Πισκοπάκης MD, PhD, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Δ/ντής Ορθοπεδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Τι είναι ο αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Πολφοτομή και Ενδοδοντική Θεραπεία Νεογιλών Δοντιών

Πολφοτομή και Ενδοδοντική Θεραπεία Νεογιλών Δοντιών Κεφάλαιο 7 Πολφοτομή και Ενδοδοντική Θεραπεία Νεογιλών Δοντιών Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα εξής: Πολφοτομή Η τεχνική πολφοτομής στα νεογιλά δόντια. Υλικά κάλυψης των στομίων των ριζικών σωλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας Εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο στάδιο της εξέτασης και διάγνωσης

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας Εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο στάδιο της εξέτασης και διάγνωσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου και το πέρας της εργαστηριακής άσκησης, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να: Απαριθμεί τα στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας Αναφέρει, ταξινομεί

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατική Παροχή

Συµπληρωµατική Παροχή Συµπληρωµατική Παροχή Ο ΟΝΤΙΑTΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Άρθρο 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο Ασφαλισµένος έχει την δυνατότητα διενέργειας οδοντιατρικών πράξεων σε συνεργαζόµενο γιατρό. Η Παροχή καλύπτει και τα βασικά υλικά των

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Τι είναι ο αρθρικός χόνδρος; Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας στιλπνός, ομαλός, λείος και ανάγγειος ιστός που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ Πρόλογος καθηγητού κ. Ζαχαρία Σπ. Μαντζαβίνου... xviii Πρόλογος καθηγητού κ. Niklaus P. Lang... xix Πρόλογος... xxi Συμμετοχές-Συνεργασίες... xxiii ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ Στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και αποτελείται από τρεις στιβάδες: επιδερμίδα, χόριο και το υποδόριο λίπος. Τα εξαρτήματα του δέρματος είναι οι τρίχες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών απαίτηση των ασθενών για λευκότερα δόντια γίνεται όλο και εντονότερη. Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ως απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανοραμική ακτινογραφία. Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής

Πανοραμική ακτινογραφία. Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής Πανοραμική ακτινογραφία Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής Ενδοστοματικές ακτινογραφίες Εξωστοματικές ακτινογραφίες Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τις περισσότερες κλινικές ανάγκες είναι: Οι ενδοστοματικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οδοντιατρική αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με σχιστία

Οδοντιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οδοντιατρική αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με σχιστία Οδοντιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οδοντιατρική αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με σχιστία Δρ. Σωτηρία Γκιζάνη Επικ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής Από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Απελευθέρωση Αντιβιοτικών από Οστικά Μοσχεύματα

Τοπική Απελευθέρωση Αντιβιοτικών από Οστικά Μοσχεύματα ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική Τοπική Απελευθέρωση Αντιβιοτικών από Οστικά Μοσχεύματα Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Νικόλτσιος

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στο οδοντιατρείο 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

3 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στο οδοντιατρείο 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.ssos.gr η 3 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στο οδοντιατρείο Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα (αίθουσα Ολυμπία) ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα

Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα Έκδοση από 2016 2. Διάγνωση και θεραπεία 2.1 Πώς μπαίνει η διάγνωση; Τα κλινικά ευρήματα και

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Μόσχου Παρασκευή, Οδοντίατρος. Τι είναι ο φρονιμίτης;

Γράφει: Μόσχου Παρασκευή, Οδοντίατρος. Τι είναι ο φρονιμίτης; Γράφει: Μόσχου Παρασκευή, Οδοντίατρος Τι είναι ο φρονιμίτης; Ο φρονιμίτης ή σωφρονιστήρας ή τρίτος γομφίος αποτελεί το τελευταίο προς τα πίσω δόντι της μόνιμης οδοντοφυΐας. Οι φρονιμίτες ανατέλλουν φυσιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ % 1ο 25 18,66% 3ο 26 20,31% 5ο 29 23,97% 7ο 41 31,54% 9ο 30 24,19%

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ % 1ο 25 18,66% 3ο 26 20,31% 5ο 29 23,97% 7ο 41 31,54% 9ο 30 24,19% ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Φοιτητών μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014.» Σας αποστέλλουμε τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ ΜΗΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η ορθή και ασφαλής τοποθέτηση, χρήση και παρακολούθηση του περιφερικού φλεβικού καθετήρα (ΠΦΚ). 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καθετηριασμός των περιφερικών φλεβών έχει ως ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΡΑΝΙΟΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΝΙΟΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. Εμβρυολογία, Διάπλαση & Ανάπτυξη του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος 1. Εξέλιξη και διάπλαση του Κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος (ΚΠΣ). 2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο Κολωνίας

Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο Κολωνίας berlin_6th-group 2012:Layout 1 11/23/12 3:16 PM Page 1 7o Group Oral Implantology Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα