Η Δομή της Σύγχρονης Ηλεκτρικής Μηχανής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Δομή της Σύγχρονης Ηλεκτρικής Μηχανής"

Transcript

1 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 1 Κεφάλαιο 2 Η Δομή της Σύγχρονης Ηλεκτρικής Μηχανής 2.1. Στοιχειώδης σύγχρονη μηχανή Η αρχή λειτουργίας μιας σύγχρονης μηχανής μπορεί να αναλυθεί μέσω μιας στοιχειώδους σύγχρονης μηχανής η τομή της οποίας φαίνεται στο Σχ Σχ. 2.1 Στοιχειώδης Σύγχρονη Μηχανή Η μηχανή έχει έναν δρομέα με έκτυπους πόλους στον οποίο υπάρχει ένα πηνίο το οποίο διαρρέεται από συνεχές (dc) ρεύμα, και το οποίο δημιουργεί δύο μαγνητικούς πόλους (τον βόρειο Ν, και νότιο S). Η μηχανή αυτή λέμε ότι είναι διπολική. Επειδή το ρεύμα στον δρομέα είναι συνεχές, η μαγνητική ροή που δημιουργείται από αυτό είναι σταθερή στο χρόνο και το πεδίο που δημιουργείται μοιάζει με το πεδίο που θα δημιουργούσε μια ράβδος μόνιμου μαγνήτη. Στην πλειονότητα των σύγχρονων μηχανών το κύκλωμα διέγερσης βρίσκεται στο δρομέα ενώ το κύκλωμα ισχύος στο στάτη. Το ίδιο συμβαίνει και με την στοιχειώδη μηχανή του Σχ Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται αυτό είναι συνήθως πρακτικοί αφού είναι απλούστερο κατασκευαστικά να έχουμε στο κινούμενο μέρος της μηχανής το κύκλωμα χαμηλής ισχύος-δηλαδή το κύκλωμα διέγερσης- και στο σταθερό μέρος το κύκλωμα ισχύος. Το συνεχές ρεύμα στο δρομέα παράγεται από μια πηγή συνεχούς τάσης η οποία είτε άμεσα είτε μέσω στρεφόμενων δακτυλιδιών συνδέεται με το πηνίο του δρομέα. Με διάφορες μεθόδους, τις οποίες θα εξετάσουμε σε άλλο κεφάλαιο, η τάση της dc πηγής μπορεί να μεταβάλλεται και επομένως να μεταβάλλεται και το ρεύμα στο πηνίο του δρομέα. Αλλάζοντας το ρεύμα στο πηνίο του δρομέα μπορούμε να αλλάξουμε την ένταση και την ροή του μαγνητικού πεδίου που αυτό δημιουργεί. Στον στάτη υπάρχει ένα πηνίο συγκεντρωμένο στα δύο αυλάκια α και α. Τα αυλάκια βρίσκονται γεωμετρικά σε απόσταση 180. Οι σπείρες που σχηματίζουν το πηνίο βρίσκονται μέσα στα αυλάκια και είναι παράλληλες με τον άξονα της

2 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 2 μηχανής. Στα άκρα τους συνδέονται σε σειρά με ειδικούς συνδέσμους (δεν φαίνονται στο σχήμα) Ο δρομέας της μηχανής στρέφεται με σταθερή ταχύτητα μέσω μίας πηγής μηχανικού έργου, όπως ατμοστρόβιλος, υδροστρόβιλος, ανεμογεννήτρια, κλπ. Υποθέτουμε τώρα ότι στους ακροδέκτες του στάτη δεν συνδέεται ηλεκτρικό φορτίο. Επομένως ο στάτης δεν διαρρέεται από ρεύμα. Το μοναδικό πεδίο το οποίο υπάρχει κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι το πεδίο του δρομέα. Οι μαγνητικές γραμμές αυτού του πεδίου φαίνονται σχηματικά με διακεκομμένη γραμμή στο Σχ Στην συνέχεια θα υποθέσουμε ότι η κατανομή της μαγνητικής ροής από το πεδίο του δρομέα στο χώρο είναι ημιτονοειδής. Αυτή η υπόθεση δεν ισχύει για την στοιχειώδη μηχανή του Σχ.2.1 αλλά στην πράξη με κατάλληλη διαμόρφωση των πόλων του δρομέα η παραπάνω υπόθεση ισχύει με καλή προσέγγιση. Έτσι, εάν «φωτογραφίζαμε» τον δρομέα μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή το πεδίο του θα είχε την ημιτονοειδή κατανομή στο χώρο όπως φαίνεται στο Σχ. 2.2a. Η χωρική γωνία θ αναφέρεται στην περίμετρο του στάτη ή του δρομέα. Β/2 e Σχ. 2.2 (a) Ημιτονοειδής κατανομή στον χώρο της πυκνότητας της μαγνητικής ροής του πεδίου του δρομέα. (b) Επαγόμενη τάση στους ακροδέκτες (α, -α) του στάτη. Σχ. 2.3 Σχηματική παράσταση της στοιχειώδους σύγχρονης μηχανής με τους ακροδέκτες (α, -α) στο στάτη και την κατανομή της πυκνότητας της μαγνητικής ροής. Καθώς ο δρομέας περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα η πεπλεγμένη με τον στάτη μαγνητική ροή μεταβάλλεται με το χρόνο. Λόγω της χρονικής μεταβολής της πεπλεγμένης ροής στον στάτη επάγεται μία τάση η οποία μεταβάλλεται ημιτονοειδώς με το χρόνο. Σε κάθε μία περιστροφή του δρομέα η τάση στον στάτη κάνει επίσης μια περιστροφή στο χρόνο. Η συχνότητα της τάσης σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο (Hz) είναι η ίδια με την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα σε περιστροφές ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή η ηλεκτρική συχνότητα της τάσης είναι συγχρονισμένη με την περιστροφική ταχύτητα του δρομέα. Από αυτό το γεγονός ονομάζεται η μηχανή «σύγχρονη». Έτσι μια σύγχρονη μηχανή δύο πόλων πρέπει να περιστρέφεται με 3000 στροφές ανά λεπτό (rpm) για να παράγει τάση συχνότητας 50Hz.

3 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 3 Πολλές μηχανές έχουν περισσότερους από δύο πόλους. Στο Σχ. 2.4 φαίνεται σχηματικά μια μονοφασική σύγχρονη μηχανή με τέσσερις πόλους. Το πηνίο στο δρομέα έχει περιελιχθεί γύρω από τους έκτυπους πόλους έτσι ώστε να δημιουργούνται διαδοχικά βόρειοι και νότιοι πόλοι. Σε κάθε περιστροφή του δρομέα η μαγνητική ροή κάνει δύο κύκλους (ή δύο μήκη κύματος) γύρω στην περιφέρεια του στάτη όπως φαίνεται στο Σχ Το πηνίο της μοναδικής φάσης στο στάτη έχει χωρισθεί σε δύο μέρη, (α 1, -α 1 ) και (α 2, -α 2 ) τα οποία συνδέονται σε σειρά. Κάθε μέρος καταλαμβάνει ένα μήκος κύματος της ροής. Σε κάθε περιστροφή του δρομέα η τάση που επάγεται στην φάση του στάτη κάνει δύο κύκλους. Έτσι η συχνότητα της τάσης σε Hz θα είναι διπλάσια της ταχύτητας του δρομέα όταν αυτή εκφράζεται σε περιστροφές ανά δευτερόλεπτο. Εάν η μηχανή έχει περισσότερους από δύο πόλους είναι βολικό να επικεντρωνόμαστε σε ένα ζεύγος πόλων αφού οι ηλεκτρικές, μαγνητικές και μηχανικές συνθήκες στα άλλα ζεύγη είναι απλώς επαναλήψεις των συνθηκών του ενός ζεύγους. e Σχ. 2.4 Μονοφασική σύγχρονη τετραπολική μηχανή. Σχ. 2.5 Κατανομή της μαγνητικής ροής του δρομέα στην περιφέρεια μιας τετραπολικής μηχανής Για τον λόγο αυτόν είναι επίσης προτιμότερο να εκφράζουμε τις γωνίες σε ηλεκτρικές μοίρες ή ακτίνια αντί των φυσικών (γεωμετρικών) τους μεγεθών. Έτσι, 360 ηλεκτρικές ή 2π rad ηλεκτρικά αντιστοιχούν σε ένα ζεύγος πόλων ή έναν πλήρη κύκλο της μαγνητικής ροής. Σε μια μηχανή με Ρ πόλους υπάρχουν Ρ/2 ζεύγη πόλων και επομένως Ρ/2 κύκλοι της μαγνητικής ροής σε κάθε περιστροφή του δρομέα. Η σχέση, επομένως, μεταξύ ηλεκτρικών, θ el, και μηχανικών, θ mech, γωνιών είναι θ el P = θ 2 mech (2.1) Η τάση που επάγεται στο πηνίο της φάσης του στάτη είναι εναλλασσόμενη και κάνει έναν πλήρη κύκλο κάθε φορά που από το πηνίο περνάει ένα ζεύγος πόλων ή

4 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 4 (Ρ/2) φορές σε κάθε περιστροφή του δρομέα. Έτσι η συχνότητα της επαγόμενης τάσης σε μία μηχανή με Ρ πόλους θα είναι f e P n = 2 60 Hz (2.2) όπου n είναι ο αριθμός των στροφών του δρομέα ανα λεπτό (rpm). Οι δρομείς στα Σχ. 2.1 και 2.4 είναι δρομείς με έκτυπους (προεξέχοντες δηλαδή) πόλους. Στο Σχ. 2.6 φαίνεται ένας κυλινδρικός δρομέας με διανεμημένο τύλιγμα. Το τύλιγμα του δρομέα αναπτύσσεται σε πολλά αυλάκια έτσι ώστε η κατανομή στον χώρο της μαγνητικής ροής που παράγεται από το ρεύμα που το διαρρέει να είναι όσο το δυνατόν ημιτονοειδής. Ο δρομέας αυτός έχει δύο πόλους. Μια εικόνα όπου φαίνονται και τα αυλάκια του δρομέα δίνεται στο Σχ Από την σχέση (2.2) μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ορισμένες σύγχρονες μηχανές κατασκευάζονται με δρομέα έκτυπων πόλων και άλλες με κυλινδρικό δρομέα. Τα περισσότερα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιάζονται στα 50 ή 60 Hz. Μηχανές με έκτυπους πόλους χρησιμοποιούνται π.χ. σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια επειδή οι υδροστρόβιλοι στρέφονται σχετικά αργά και επομένως για να παραχθούν τα 50Hz Σχ. 2.6 Κυλινδρικός δρομέας δύο απαιτούνται πολλοί πόλοι. Όταν ο αριθμός πόλων με διανεμημένο τύλιγμα. των πόλων είναι μεγάλος είναι πιο εύκολη η κατασκευή του δρομέα με έκτυπους πόλους. Ο δρομέας της σύγχρονης γεννήτριας ενός υδροηλεκτρικού σταθμού φαίνεται στο Σχ Οι ατμοστρόβιλοι και οι αεριοστρόβιλοι είναι μηχανές που εργάζονται αποδοτικά σε υψηλές στροφές. Για τον λόγο αυτό, οι σύγχρονες γεννήτριες που τους συνοδεύουν έχουν δρομείς με μικρό αριθμό πόλων-συνήθως δύο ή τέσσερις πόλους όπως φαίνεται στο Σχ Σχ. 2.7 Δρομέας με έκτυπους πόλους. Σχ. 2.8 Κυλινδρικός δρομέας δύο πόλων

5 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 5 Οι διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής των δρομέων με έκτυπους ή όχι πόλους επηρεάζει και την γεωμετρία τους. Οι μεγάλες ταχύτητες περιστροφής έχουν σαν αποτέλεσμα μεγάλες περιφερειακές ταχύτητες (v=ω r) και επομένως μεγάλες φυγόκεντρες δυνάμεις οι οποίες θα μπορούσαν να προξενήσουν καταστροφές στο δρομέα όπως π.χ. την αποκόλληση των αγωγών από τα αυλάκια. Για τον λόγο αυτό οι κυλινδρικοί δρομείς κατασκευάζονται με μικρή διάμετρο. Επειδή, όπως θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο, η ισχύς την μηχανής είναι σχεδόν ανάλογη με τον όγκο της, οι κυλινδρικοί δρομείς πρέπει να έχουν μεγάλο μήκος. Αντίθετα, οι δρομείς με έκτυπους πόλους κατασκευάζονται με μεγάλη διάμετρο και μικρό μήκος. Η σύγκρισή τους μπορεί να γίνει παρατηρώντας τα Σχ. 2.7 και 2.8. Η κατασκευή ενός δρομέα με τέσσερις έκτυπους πόλους με κατάλληλη μηχανουργική επεξεργασία φαίνεται στο Σχ Επειδή στην πλειονότητά τους τα ηλεκτρικά συστήματα είναι τριφασικά, οι σύγχρονες γεννήτριες, με σπάνιες εξαιρέσεις, είναι τριφασικές μηχανές. Για την δημιουργία τριών συμμετρικών τάσεων οι οποίες διαφέρουν κατά 120 ηλεκτρικές, απαιτούνται, κατ ελάχιστον, τρία πηνία στον στάτη οι μαγνητικοί άξονες των οποίων θα πρέπει να είναι μετατοπισμένοι κατά 120 ηλεκτρικές. Η σχηματική παράσταση μιας στοιχειώδους τριφασικής σύγχρονης μηχανής φαίνεται στο Σχ. 2.10a. Κάθε φάση αποτελείται από ένα συγκεντρωμένο πηνίο και έτσι έχουμε τρία πηνία (α, -α), (b, -b) και (c, -c) με τους μαγνητικούς άξονές τους να διαφέρουν 120 στο χώρο. Στο Σχ. 2.10b φαίνεται μια τετραπολική μηχανή κάθε φάση της οποίας αποτελείται από δύο πηνία, π.χ. η φάση α έχει τα πηνία (α, -α) και (α, -α ). Γενικά σε μια πολυπολική στοιχειώδη Σχ. 2.9 Κατασκευή δρομέα από συμπαγή σίδηρο με κατάλληλη μηχανουργική επεξεργασία. (Η εικόνα είναι από το φυλλάδιο Series 9000, Large Synchronous Machines της General Electric.) μηχανή σε κάθε φάση απαιτούνται (Ρ/2) πηνία. Τα πηνία κάθε φάσης μπορούν να συνδεθούν σε σειρά, όπως στο Σχ. 2.10c ή παράλληλα. Στην πρώτη περίπτωση οι τάσεις του αθροίζονται ενώ στην δεύτερη αθροίζονται τα ρεύματα. Οι τρεις φάσεις μπορούν να συνδεθούν σε αστέρα όπως στο Σχ. 2.10c ή σε τρίγωνο.

6 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 6 Σχ Σχηματική παράσταση τριφασικών μηχανών (a) δύο πόλων (b) τεσσάρων πόλων (c) σύνδεση πηνίων σε αστέρα. Όταν σε μια σύγχρονη γεννήτρια συνδεθεί ηλεκτρικό φορτίο θα αναπτυχθούν ρεύματα στο στάτη. Όπως θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο, τα τρία συμμετρικά ρεύματα του στάτη δημιουργούν ένα στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο σταθερού μέτρου το οποίο στρέφεται με την σύγχρονη ταχύτητα. Αυτό το πεδίο αλληλεπιδρά με το πεδίο του δρομέα-το οποίο επίσης στρέφεται με την σύγχρονη ταχύτητα- και από την τάση τους να ευθυγραμμιστούν προκύπτει η ηλεκτρομαγνητική ροπή. Η ροπή αυτή είναι αντίθετη στην φορά περιστροφής και για να διατηρηθεί η κίνηση πρέπει μια πηγή μηχανικού έργου (ατμοστρόβιλος, υδροστρόβιλος, κλπ) να προσδίδει ισχύ στον άξονα της σύγχρονης γεννήτριας. Αυτός είναι στην ουσία ο μηχανισμός μετατροπής της μηχανικής ισχύος σε ηλεκτρική. Όταν ένας σύγχρονος κινητήρας συνδεθεί στο δίκτυο τα ρεύματα του στάτη επίσης δημιουργούν ένα σταθερό σε μέτρο πεδίο που στρέφεται με τις σύγχρονες στροφές. Το πεδίο του δρομέα είναι επίσης σταθερό και στρέφεται και αυτό με τις σύγχρονες στροφές και έτσι αναπτύσσεται μια σταθερή ηλεκτρομαγνητική ροπή η οποία είναι στην κατεύθυνση της περιστροφής. Η ροπή αυτή εξισορροπείται από την ροπή του φορτίου. Η περιστροφική ταχύτητα του σύγχρονου κινητήρα εξαρτάται μόνον από τον αριθμό των πόλων και από την συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας. Έτσι, εφόσον η τάση έχει σταθερή συχνότητα, ο σύγχρονος κινητήρας θα έχει σταθερή ταχύτητα-σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας. Στην συνέχεια θα εξετάσουμε τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τα ρεύματα του στάτη. 2.2 Μαγνητεργετική δύναμη (ΜΕΔ) διανεμημένων τυλιγμάτων Ο στάτης των σύγχρονων μηχανών περιέχει διανεμημένα τυλίγματα, δηλαδή τυλίγματα καθένα από τα οποία καταλαμβάνει έναν μικρό ή μεγάλο αριθμό αυλακιών. Τα επιμέρους πηνία στα αυλάκια που αντιστοιχούν σε κάθε τύλιγμα συνδέονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί στον στάτη ο ίδιος αριθμός πόλων με αυτόν του δρομέα.

7 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 7 Η εξέταση των μαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται από τα ρεύματα που διαρρέουν τα τυλίγματα του στάτη μπορεί να γίνειπροσεγγιστικά- μέσω της εξέτασης ενός συγκεντρωμένου τυλίγματος το οποίο αποτελείται από ένα πηνίο με Ν σπείρες όπως φαίνεται στο Σχ. 2.11a. Το πηνίο του τυλίγματος είναι περιελιγμένο σε δύο Σχ (a) Σχηματική παράσταση της μαγνητικής ροής αντιδιαμετρικά αυλάκια και που δημιουργείται από ένα συγκεντρωμένο τύλιγμα καταλαμβάνει 180 πλήρους βήματος σε μηχανή με ομοιόμορφο διάκενο (b) H μαγνητεργετική δύναμη που παράγεται από το ηλεκτρικές. Ένα τέτοιο εναλλασσόμενο ρεύμα του τυλίγματος. τύλιγμα λέγεται πλήρους βήματος. Η τελεία συμβολίζει ρεύμα με κατεύθυνση από την σελίδα προς τον αναγνώστη ενώ ο σταυρός το αντίθετο. Με διακεκομμένη γραμμή στο Σχ. 2.11a φαίνεται η μαγνητική ροή που δημιουργείται από το ρεύμα του πηνίου. Με δεδομένο ότι η μαγνητική διαπερατότητα του σιδήρου στο στάτη και στον δρομέα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του αέρα στο διάκενο, η μαγνητεργετική δύναμη (ΜΕΔ) του πεδίου καθορίζεται από την μαγνητική αντίσταση του διακένου μόνον. Από την συμμετρία της κατασκευής είναι φανερό ότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου Η ag σε κάποια θέση θ στην περίμετρο του στάτη είναι ίδια με την ένταση στην θέση θ+π αλλά με αντίθετο πρόσημο. Γύρω από κάθε κλειστή γραμμή της μαγνητικής ροής στο Σχ η ΜΕΔ είναι Ν i όπου i είναι η στιγμιαία τιμή της έντασης του ρεύματος. Επειδή κάθε γραμμή του πεδίου διασχίζει το διάκενο δύο φορές η πτώση της ΜΕΔ στο διάκενο είναι Ν i/2. Στο Σχ. 2.11b φαίνεται το ανάπτυγμα του δρομέα και του στάτη και η κατανομή της ΜΕΔ. Παρατηρούμε ότι σε κάθε αυλάκι η ΜΕΔ εμφανίζει μεταβολή κατά Ν i ενώ στο διάστημα μεταξύ των αυλακιών μένει σταθερή στο ±Ν i/2. Εάν κάνουμε ανάλυση Fourier στην κυματομορφή της ΜΕΔ του Σχ. 2.11b θα καταλήξουμε ότι αποτελείται από την θεμελιώδη αρμονική χώρου (φαίνεται με διακεκομμένη γραμμή στο Σχ. 2.11b) και από μια σειρά ανώτερων περιττών αρμονικών. Οι κατασκευαστές των σύγχρονων γεννητριών διανέμουν τα τυλίγματα σε περισσότερα αυλάκια έτσι ώστε οι ανώτερες αρμονικές χώρου της ΜΕΔ να ελαχιστοποιηθούν και επομένως η κατανομή της ΜΕΔ στον χώρο να πλησιάσει αρκετά στην ημιτονοειδή. Η θεμελιώδης αρμονική χώρου της βηματικής ΜΕΔ του Σχ. 2.11b, που προέρχεται από ένα συγκεντρωμένο τύλιγμα πλήρους βήματος, είναι:

8 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 8 F a1 4 N i = cosθ π 2 (2.3) όπου η γωνία χώρου θ μετριέται από τον μαγνητικό άξονα του τυλίγματος όπως φαίνεται στο Σχ.2.11a. Η θεμελιώδης αρμονική είναι ένα στάσιμο κύμα. Η μέγιστη τιμή του στον χώρο είναι για θ=0 και δίνεται από την ( F ) a1 peak 4 N i = π 2 (2.4) Η μέγιστη τιμή του στάσιμου κύματος (F a1 ) peak βρίσκεται πάντοτε στον μαγνητικό άξονα του τυλίγματος αλλά είναι συνάρτηση του χρόνου αφού εξαρτάται από την στιγμιαία τιμή, i, του ρεύματος. Για την πληρέστερη κατανόηση της ΜΕΔ ενός συγκεντρωμένου τυλίγματος ο αναγνώστης καλείται να δει το αντίστοιχο video. Σχ (a) Τριφασική σύγχρονη μηχανή δύο πόλων με διανεμημένα τυλίγματα πλήρους βήματος (b) Κατανομή στον χώρο της ΜΕΔ της φάσης α. Ας εξετάσουμε τώρα ένα διανεμημένο τύλιγμα όπως του Σχ. 2.12a. Έχουμε μια στοιχειώδη τριφασική μηχανή δύο πόλων όπου κάθε φάση αποτελείται από ένα τύλιγμα. Το τύλιγμα της φάσης α είναι διανεμημένο σε οκτώ αυλάκια δύο στρώσεων. Το τύλιγμα αποτελείται από πηνία καθένα από τα οποία έχει το ένα άκρο του στην πάνω στρώση ενός αυλακιού και την άλλη άκρη του στην κάτω στρώση ενός άλλου αυλακιού το οποίο βρίσκεται σε απόσταση ενός πλήρους

9 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 9 βήματος-στην περίπτωση της διπολικής μηχανής σε απόσταση 180. Κάθε πηνίο θεωρούμε ότι έχει n c σπείρες και επομένως σε κάθε αυλάκι υπάρχουν 2n c σπείρες. Τα άδεια αυλάκια καταλαμβάνονται από τα τυλίγματα των άλλων δύο φάσεων οι μαγνητικοί άξονες των οποίων είναι, σε σχέση με την φάση α, μετατοπισμένοι κατά ±120. Το Σχ. 2.12b δείχνει το ανάπτυγμα ενός πόλου του τυλίγματος. Συνδέοντας τα πηνία του τυλίγματος σε σειρά, αυτά διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. Η ΜΕΔ έχει την μορφή μιας σειράς βημάτων με κάθε βήμα να έχει ύψος 2n c i a όπου i a είναι το στιγμιαίο ρεύμα της φάσης α. Στο Σχ.2.12b φαίνεται επίσης και βασική αρμονική χώρου της ΜΕΔ. Παρατηρούμε ότι το διανεμημένο τύλιγμα δημιουργεί μια ΜΕΔ η οποία πλησιάζει την ημιτονοειδή μορφή αρκετά και επομένως περιέχει πολύ μικρότερες αρμονικές χώρου από ότι ένα συγκεντρωμένο τύλιγμα. Το πλάτος της θεμελιώδους αρμονικής της ΜΕΔ είναι μικρότερο από το αλγεβρικό άθροισμα των ΜΕΔ των επιμέρους πηνίων από τα οποία αποτελείται το τύλιγμα επειδή αυτές οι ΜΕΔ δεν είναι συμφασικές αφού τα πηνία δεν έχουν κοινό μαγνητικό άξονα με αυτόν του συνολικού τυλίγματος. Εάν θεωρήσουμε μια μηχανή με Ρ πόλους και Ν ph σπείρες ανά φάση, η θεμελιώδης αρμονική της ΜΕΔ δίνεται από την F a1 4 kwnph P = iacos θ π P 2 (2.4) η οποία είναι μια γενίκευση της (2.3). Ο όρος 4/π προέρχεται από την ανάλυση Fourier της τετραγωνικής ΜΕΔ ενός συγκεντρωμένου τυλίγματος πλήρους βήματος όπως στην (2.3) ενώ το k w είναι ο συντελεστής τυλίγματος ο οποίος δηλώνει την μείωση του πλάτους της θεμελιώδους αρμονικής ενός διανεμημένου τυλίγματος σε σχέση με ένα αντίστοιχο συγκεντρωμένο. Για τα περισσότερα τριφασικά τυλίγματα το k w είναι στην περιοχή 0,85 με 0,95. Το γινόμενο k w N ph είναι ο ενεργός αριθμός σπειρών ενός διανεμημένου τυλίγματος υποθέτοντας ότι οι σπείρες είναι συνδεδεμένες σε σειρά. Η μέγιστη χωρική τιμή της ΜΕΔ του διανεμημένου τυλίγματος είναι, ( F ) a1 peak 4 kn w ph = a π P i (2.5) και βρίσκεται πάντοτε στον μαγνητικό άξονα του τυλίγματος. Το μέγεθος της μέγιστης χωρικής τιμής μεταβάλλεται χρονικά αφού εξαρτάται από την στιγμιαία τιμή, i a, του ρεύματος στο τύλιγμα. Εάν το τύλιγμα διαρρέεται από ρεύμα με ημιτονοειδή μεταβολή στον χρόνο, π.χ. i a = I m cosωt, τότε η βασική αρμονική της ΜΕΔ έχει μέγιστη τιμή στον χρόνο και στον χώρο: ( F ) a1 max 4 kn w ph = I π P m (2.6) Για την πληρέστερη κατανόηση της ΜΕΔ ενός διανεμημένου τυλίγματος ο αναγνώστης καλείται να δει το αντίστοιχο video.

10 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 10 Παράδειγμα 2.1 Έστω ότι ο στάτης μιας σύγχρονης μηχανής είναι όπως στο Σχ.2.12a. Στην φάση α υποθέτουμε ότι υπάρχουν 8 πηνία πλήρους βήματος καθένα από τα οποία έχει n c σπείρες. Επειδή στην φάση α αντιστοιχούν (4, +4) αυλάκια, κάθε αυλάκι περιέχει δύο πηνία. Συνολικά στο στάτη υπάρχουν 24 αυλάκια και επομένως η απόσταση μεταξύ των αυλακιών είναι 360 /24=15. Υποθέτουμε ότι η γωνία θ στο χώρο μετριέται από τον μαγνητικό άξονα της φάσης α. Τα τέσσερα επάνω αυλάκια της φάσης α βρίσκονται στις θέσεις 67,5, 82,5, 97,5 και 112,5. Τα τέσσερα κάτω αυλάκια της φάσης α βρίσκονται στις θέσεις -112,5, -97,5, -82,5 και -67,5 αντίστοιχα. Το ρεύμα στο τύλιγμα της φάσης α είναι i a. α) Να γραφεί μια έκφραση για την θεμελιώδη αρμονική της ΜΕΔ που παράγεται από τα δύο πηνία που βρίσκονται στα αυλάκια θ=112,5 και θ=-67,5 β) Να γραφεί μια έκφραση για την θεμελιώδη αρμονική της ΜΕΔ που παράγεται από τα δύο πηνία που βρίσκονται στα αυλάκια θ=67,5 και θ=-112,5 γ) Να γραφεί μια έκφραση για την θεμελιώδη αρμονική της ΜΕΔ που παράγεται όλο το τύλιγμα της φάσης α δ) Να υπολογιστεί ο συντελεστής τυλίγματος k w για αυτό το διανεμημένο τύλιγμα. Λύση α) Ο μαγνητικός άξονας του ζεύγους αυλακιών (112,5,-67,5 ) είναι στην γωνία θ=(112,5-67,5)/2=22,5 και οι αμπεροστροφές στα αυλάκια είναι 2n c i a. Η θεμελιώδης αρμονική της ΜΕΔ που δημιουργείται από αυτά πηνία σε αυτά τα αυλάκια είναι (σύμφωνα με την (2.3)), c a ( F ) = cos( θ 22,5 ) a ni π 2 β) Αυτό το ζεύγος πηνίων δημιουργεί την ίδια ΜΕΔ με το προηγούμενο με την διαφορά ότι ο μαγνητικός του άξονας είναι στις θ=-22,5. Έτσι, c a ( F ) = cos( θ + 22,5 ) a ni π 2 γ) Αναλογικά με αποτελέσματα στα α) και β) έχουμε ( F ) ( F ) ( F ) ( F ) ( F ) = = a1 ολικ a1 22,5 a1 7,5 a1 + 7,5 a1 + 22,5 4 2ni c a = cos( θ + 22, 5 ) + cos( θ + 7, 5 ) + cos( θ 22, 5 ) + cos( θ 7, 5 ) = π 2 4 7,66nc = iacosθ = 4,88nciacosθ π 2 δ) Για το συνολικό τύλιγμα της φάσης α είναι N ph =8n c. Η προηγούμενη έκφραση του μέρους γ) μπορεί να γραφεί ως

11 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 11 ( F ) a1 ολικ 4 0,958N ph = iacosθ π 2 οπότε, συγκρίνοντας με την (2.5), προκύπτει ότι k w = Σήμερα όλες οι σύγχρονες μηχανές κατασκευάζονται με διανεμημένα τυλίγματα. Οι μορφές των διανεμημένων τυλιγμάτων που χρησιμοποιούνται είναι πολλές και ο κατασκευαστής επιλέγει εκείνη που θα δώσει τα επιθυμητά ηλεκτρικά και μαγνητικά αποτελέσματα με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση του κόστους κατασκευής, δηλαδή, μείωση των υλικών (χαλκός και μαγνητικό κύκλωμα) και αύξηση της ευκολίας κατασκευής. Ο ακριβής σχεδιασμός των τυλιγμάτων και γενικά του μαγνητικού κυκλώματος γίνεται με εξελιγμένες υπολογιστικές μεθόδους πεπερασμένων στοιχείων. Η πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδος κατασκευής των τυλιγμάτων είναι αυτή με διπλή στρώση και κλασματικό βήμα. Με την μέθοδο αυτή μεγιστοποιείται η εξοικονόμηση υλικού και η ευκολία κατασκευής ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνονται οι επιθυμητές ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες. Στο ακόλουθο παράδειγμα αναλύεται η σχεδίαση ενός διανεμημένου τυλίγματος. Παράδειγμα 2.2 Να σχεδιασθεί το τύλιγμα του στάτη μιας τετραπολικής τριφασικής μηχανής με τα εξής δεδομένα: Αριθμός αυλακιών=48, διπλή στρώση, βήμα περιέλιξης 1-11, ενεργοί αγωγοί ανά αύλακα=2. Λύση Επειδή στο στάτη έχουμε 48 αυλάκια, ο αριθμός των αυλακιών ανά πόλο και φάση θα 48 είναι q = = 4. Το πλήρες βήμα του τυλίγματος αντιστοιχεί σε 180 ηλεκτρικές. 43 Επειδή η μηχανή είναι τετραπολική αυτές αντιστοιχούν σε 90 μηχανικές. Αφού οι 360 μηχανικές αντιστοιχούν σε 48 αυλάκια, το κάθε αυλάκι θα αντιστοιχεί σε = μηχανικές. Το πλήρες βήμα επομένως είναι 90 = 12 αυλάκια ή Στην 7.5 μηχανή που έχουμε επομένως το βήμα είναι μειωμένο (κλασματικό) γιατί είναι Το τύλιγμα κάθε φάσης θα αποτελείται από 4 ομάδες, μία για κάθε πόλο. Η δεύτερη ομάδα κάθε φάσης θα αρχίζει μετά από 12 αυλάκια (πλήρες βήμα) από εκεί που αρχίζει η πρώτη ομάδα της ίδιας φάσης.

12 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο Η διαφορά μεταξύ δύο φάσεων είναι 120 ηλεκτρικές ή 60 μηχανικές, ή = αυλάκια. Επομένως, αν η πρώτη φάση αρχίζει από το αυλάκι 1 η δεύτερη φάση θα αρχίζει από το αυλάκι 9 και η τρίτη από το αυλάκι 17. Αφού το βήμα που δίνεται είναι 1-11, τότε το τύλιγμα, π.χ. της πρώτης φάσης, θα αρχίζει από την πάνω στρώση της πρώτης αύλακας και θα καταλήγει στην κάτω στρώση της 11 ης αύλακας, μετά θα περνά από την πάνω στρώση της 2 ης αύλακας και θα καταλήγει στην κάτω στρώση της 12 ης κ.ο.κ. Παρόμοια θα γίνεται για κάθε φάση και για κάθε ομάδα κάθε φάσης. Το τύλιγμα κάθε φάσης έχει δύο ακροδέκτες. Έστω ότι η πρώτη φάση έχει ακροδέκτες U- X, η δεύτερη V-Y, και η τρίτη W-Z. Στο Σχ. Π2.2α φαίνονται τα τυλίγματα κάθε φάσης για σύνδεση των ομάδων κάθε φάσης σε σειρά. Με διακεκομμένες γραμμές είναι η κάτω στρώση ενώ με συνεχόμενη η άνω στρώση. Στο Σχ. Π2.2β φαίνεται το τύλιγμα μόνον της φάσης U-X αλλά με παράλληλη σύνδεση των ομάδων. Η σύνδεση σε σειρά ή παράλληλα είναι επιλογή του κατασκευαστή. Απλώς αλλάζει, για την ίδια ισχύ της μηχανής, το μέγεθος του ρεύματος του τυλίγματος σε σχέση με το ρεύμα γραμμής. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επαγόμενες τάσεις στο τύλιγμα σε σχέση με την τάση της αντίστοιχης φάσης. Τα τυλίγματα και των τριών φάσεων, για την περίπτωση της εν σειρά σύνδεσης των ομάδων φαίνονται στο Σχ. Π2.2γ. Αν σε κάθε αυλάκι συμβολίσουμε με (x) το ρεύμα που μπαίνει στο τύλιγμα και με (ο) το ρεύμα που βγαίνει, τότε, στο Σχ. Π.2.2δ(α) φαίνεται το διάγραμμα ζωνών ρεύματος του συνολικού τριφασικού τυλίγματος. Με βάση το διάγραμμα ζωνών και τις στιγμιαίες τιμές των τριών φασικών ρευμάτων μπορούμε να δούμε το συνολικό ρευματικό στρώμα του συνολικού τυλίγματος. Έτσι, αν θεωρήσουμε την χρονική στιγμή κατά την οποία το ρεύμα της φάσης U είναι θετικό μέγιστο (Ι U =1 pu), τότε τα στιγμιαία ρεύματα των άλλων δύο φάσεων θα είναι (Ι V =-1/2 pu, I W =-1/2 pu). Σε αυτήν την κατάσταση, το Σχ. Π2.2δ(β) δείχνει το συνολικό ρευματικό στρώμα. Σαν θετικό ορίζεται το ρεύμα σε ένα αυλάκι όταν μπαίνει (x) σε αυτό και έχει θετική τιμή. Στο αυλάκι 1, π.χ., έχουμε στην πάνω και στην κάτω στρώση ρεύμα της φάσης U να μπαίνει με τιμή +1pu. Άρα, το συνολικό ρεύμα στο αυλάκι 1 είναι 1+1=2pu. Για τον ίδιο λόγο, και για την ίδια χρονική στιγμή, στο αυλάκι 12, π.χ., έχουμε στην πάνω στρώση ρεύμα της φάσης V να μπαίνει με τιμή -1/2pu ενώ στην κάτω στρώση έχουμε ρεύμα της φάσης U με τιμή +1pu να βγαίνει. Έτσι, το συνολικό ρεύμα του αυλακιού 12 είναι -1/2+(-1)=-3/2pu. Με το ίδιο τρόπο καθορίζονται, για κάθε αυλάκι, οι τιμές ρεύματος για την δεδομένη χρονική στιγμή. Αν τώρα θεωρήσουμε μια άλλη χρονική στιγμή, π.χ. την στιγμή κατά την οποία τα στιγμιαία ρεύματα είναι (Ι U =-1/2 pu Ι V =+1 pu, I W =-1/2 pu), δηλαδή 120 ηλεκτρικές αργότερα, το ρευματικό στρώμα φαίνεται στο Σχ. Π2.2δ(γ) όπου φαίνεται ότι έχει μετακινηθεί δεξιά κατά 8 αυλάκια, ή 8x7.5 /αυλάκι=60 μηχανικές, ή 120 ηλεκτρικές, όπως και αναμένονταν.

13 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 13 Σχ. Π2.2α Τυλίγματα των τριών φάσεων του Παραδείγματος 2.2.

14 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 14 Σχ. Π2.2β Παράλληλη σύνδεση των ομάδων μιας φάσης του τυλίγματος του Παραδείγματος 2.2

15 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 15 Σχ. Π2.2γ. Τριφασικό τύλιγμα για την μηχανή του Παραδείγματος 2.2

16 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 16 (α) x x x x o o o o x x x x o o o o x x x x o o o o x x x x o o o o x x x x o o o o x x x x o o o o x x o o o o x x x x o o o o x x x x o o o o x x x x o o o o x x x x o o o o x x x x o o o o x x (β) 2 (γ) Σχ. Π.2.2δ. (α) Διάγραμμα ζωνών ρεύματος για το τύλιγμα του παραδείγματος (β) Ρευματικό στρώμα όταν I U = Ρευματικό στρώμα όταν I U = I W =-1/2pu, I V =1pu

17 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 17 Η ΜΕΔ του τυλίγματος προκύπτει από το αθροιστικό αποτέλεσμα του ρευματικού στρώματος (ο ορισμός της ΜΕΔ δίνεται από το ολοκλήρωμα της σχέσης (3.1)). Η ΜΕΔ του τυλίγματος για την χρονική στιγμή που I U =1pu, I V =I W =-1/2pu, φαίνεται στο Σχ. Π2.2ε(α) ενώ για την χρονική στιγμή που I U = I W =-1/2pu, I V =1pu, φαίνεται στο Σχ. Π2.2ε(β). Στο ίδιο σχήμα φαίνονται οι τέσσερις πόλοι και η μετακίνησή τους-ανάμεσα στις δύο χρονικές στιγμές- κατά 60 μηχανικές ή 120 ηλεκτρικές (α) S S Ν Ν (β) S S Ν Ν -6-8 Σχ. Π2.2ε. (α) ΜΕΔ συνολικού τυλίγματος όταν I U =1pu, I V =I W =-1/2pu (β) ΜΕΔ συνολικού τυλίγματος όταν I U = I W =-1/2pu, I V =1pu Όπως φαίνεται στο Σχ. Π2.2ε, το διανεμημένο τύλιγμα με 48 αυλάκια παράγει μια ΜΕΔ είναι ένα σχεδόν ημιτονοειδές κύμα, όπως ήταν επιθυμητό. Εάν κάνουμε ανάλυση Fourier στο κύμα, θα δούμε ότι έχει ολική αρμονική παραμόρφωση περίπου 8%. Πέραν της βασικής αρμονικής (στα 50 Ηz) οι επόμενες σημαντικές αρμονικές είναι η 23 η, η 25 η, η 47 η και η 49 η. Η ΜΕΔ ενός μονοφασικού τυλίγματος το οποίο διαρρέεται από ημιτονοειδές ρεύμα είδαμε ότι αποτελεί ένα στάσιμο κύμα. Μπορούμε όμως να την αναλύσουμε σε δύο

18 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 18 οδεύοντα κύματα και από την ανάλυση αυτή να κατανοήσουμε καλύτερα τις σημαντικές διαφορές μεταξύ μονοφασικών και τριφασικών μηχανών ιδιαίτερα όσον αφορά την φύση της αναπτυσσόμενης ηλεκτρομαγνητικής ροπής. Εάν το ρεύμα είναι i a = I m cosω e t, η (2.4) γίνεται P Fa 1 = ( Fa 1) cos cos ( 1) cos cos max θ ωet = Fa θ max e ωet 2 (2.7) όπου θ e είναι η ηλεκτρική γωνία. Η (2.7) μπορεί να γραφεί και ως ( ) 1 F a1 = F a1 ( ) ( ) max cos θ cos e ω e t + θ e + ω e t 2 (2.8) H (2.8) δείχνει ότι η ΜΕΔ ενός μονοφασικού τυλίγματος με ημιτονοειδή διέγερση μπορεί να αναλυθεί σε δύο στρεφόμενες ΜΕΔ, η κάθε μία από τις οποίες έχει πλάτος το μισό της ( F a1), και η μία εκ των οποίων στρέφεται στην κατεύθυνση max +θ e με ταχύτητα ω e εν ώ η άλλη στρέφεται στη κατεύθυνση θ e με την ίδια ταχύτητα. Οι δύο αυτές συνιστώσες της ΜΕΔ μπορούν να γραφούν, 1 F + = a1 ( Fa1) cos( θ ) max e ωet 2 (2.9) 1 F = a1 ( Fa 1) cos( θ max e ωet) 2 + (2.10) και η γραφική απεικόνισή τους φαίνεται στο Σχ Η συνιστώσα F + a1 είναι υπεύθυνη για την δημιουργία ροπής προς την κατεύθυνση της περιστροφής, δηλαδή ωφέλιμης ροπής, ενώ η συνιστώσα F a1 δημιουργεί ροπή αντίθετη προς την κατεύθυνση της κίνησης με αποτέλεσμα η συνολική ροπή να παρουσιάζει ταλαντώσεις. Για τον λόγο αυτό η συνιστώσα F a1 προκαλεί πρόσθετες απώλειες σε μονοφασικές μηχανές. Σε τριφασικές μηχανές με συμμετρικά διατεταγμένα τυλίγματα τα οποία διαρρέονται από συμμετρικά τριφασικά ρεύματα οι συνιστώσες F αναιρούνται ενώ οι συνιστώσες F + αθροίζονται για να δημιουργηθεί τελικά η συνισταμένη ροπή η οποία είναι σταθερή.

19 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 19 Σχ Ανάλυση της ΜΕΔ ενός μονοφασικού τυλίγματος σε δύο αντίθετα στρεφόμενες ΜΕΔ. Κατ αναλογία με τον στάτη, το πηνίο του δρομέα διανέμεται σε πολλά αυλάκια με στόχο να μειωθούν οι αρμονικές χώρου. Στο Σχ. 2.14a φαίνεται ο δρομέας μιας τυπικής διπολικής μηχανής. Το πηνίο του δρομέα είναι συμμετρικά τυλιγμένο ως προς τον μαγνητικό άξονα του δρομέα. Όμως σε κάθε αυλάκι μπαίνει διαφορετικός αριθμός σπειρών ή ακόμη μπορεί να μεταβληθεί και η πυκνότητα των αυλακιών κατά μήκος της περιφέρειας του δρομέα. Έτσι στα αυλάκια που είναι κοντά στους πόλους (π.χ. αυλάκια 1 και 10) μπαίνουν λιγότερες σπείρες σε σχέση με αυτά που είναι σε 90 απόσταση από τους πόλους (αυλάκια 3 και 8). Το αποτέλεσμα είναι να παίρνουμε μια ΜΕΔ με σχεδόν ημιτονοειδή κατανομή όπως φαίνεται στο Σχ.2.14b. Εάν ο δρομέας διαρρέεται από ρεύμα Ι r, και έχει συνολικά Ν r σπείρες, τότε η βασική αρμονική της ΜΕΔ του δρομέα δίνεται από την σχέση: F r1 4 kn r r P = Ir cos π P 2 θ r (2.11) όπου k r είναι ο συντελεστής τυλίγματος για το δρομέα και θ r είναι η γωνία στο χώρο που μετριέται από τον μαγνητικό άξονα του δρομέα όπως φαίνεται στο Σχ. 2.14a. Η μέγιστη χωρική τιμή της βασικής αρμονικής της ΜΕΔ του δρομέα είναι για θ r =0 και δίνεται από την σχέση ( F ) r1 max 4 kn r r = I π P r (2.12) Επειδή το Ir είναι dc ρεύμα δηλαδή δεν μεταβάλλεται χρονικά η μέγιστη χωρική τιμή της ΜΕΔ του δρομέα είναι και μέγιστη χρονική.

20 Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 2 20 Σχ Σχηματική κατανομή των αυλακιών και την παραγόμενης ΜΕΔ από διανεμημένο τύλιγμα σε κυλινδρικό δρομέα.

Μαγνητικά Πεδία σε Σύγχρονες Μηχανές. 3.1 Μαγνητικά πεδία σε μηχανές με ομοιόμορφο διάκενο.

Μαγνητικά Πεδία σε Σύγχρονες Μηχανές. 3.1 Μαγνητικά πεδία σε μηχανές με ομοιόμορφο διάκενο. Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 3 1 Κεφάλαιο 3 Μαγνητικά Πεδία σε Σύγχρονες Μηχανές 3.1 Μαγνητικά πεδία σε μηχανές με ομοιόμορφο διάκενο. Θα εξετάσουμε εδώ το μαγνητικό πεδίο στο διάκενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ ΜΑΘΗΜΑ 1 Δομή Σύγχρονης Ηλεκτρικής Μηχανής Μαγνητικά Πεδία σε ΣΗΜ Επαγόμενες Τάσεις και αλληλεπίδραση μαγνητικών Πεδίων Ουρεϊλίδης Κωνσταντίνος, Υποψ. Διδακτωρ Πρόβλημα 1. Έστω ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ε.Ρ. 1. Μια σύγχρονη γεννήτρια με ονομαστικά στοιχεία: 2300V, 1000kV, 60Hz, διπολική με συντελεστής ισχύος 0,8 επαγωγικό και σύνδεση σε αστέρα έχει σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική

Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική Υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες μηχανών ΕΡ: οι σύγχρονες και οι επαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι ηλεκτρικές μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος (ΕΡ) χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις σύγχρονες (που χρησιμοποιούνται συνήθως ως γεννήτριες)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Σκοπός της άσκησης: 1. Ο πειραματικός προσδιορισμός της χαρακτηριστικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 2: Ασύγχρονος Τριφασικός Κινητήρας Αρχή Λειτουργίας Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Φορτίο 3. Σημείο έγχυσης ισχύος Φορτίο 1. 600 kva cosφ=0.8 επαγωγικό 10+j35 Ω/φάση Φορτίο 2. 1100 kva cosφ=0.9 χωρητικό P = 600 kw cosφ=0.85 επαγωγικό Φορτίο 4 P=750 kw Q=150 kvar Μονογραμμικό κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ισοδύναμο Ηλεκτρικό Κύκλωμα Σύγχρονων Μηχανών Ουρεϊλίδης Κωνσταντίνος, Υποψ. Διδακτωρ Υπολογισμός Αυτεπαγωγής και αμοιβαίας επαγωγής Πεπλεγμένη μαγνητική ροή συναρτήσει των

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 8: Θεωρία των δυο Στρεφόμενων Πεδίων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Ισοδύναμο κύκλωμα V = E + I T V = I I T = I F L R F I F R Η διέγερση τοποθετείται παράλληλα με το κύκλωμα οπλισμού Χαρακτηριστική φορτίου Έλεγχος ταχύτητας Μεταβολή τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΡ Αναλύοντας τη δομή μιας πραγματικής μηχανής ΣΡ, αναφέρουμε τα ακόλουθα βασικά μέρη: Στάτης: αποτελεί το ακίνητο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα.

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. Σκοπός της άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. 1. Γενικά Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές. μηχανική, και αντίστροφα. και κινητήρες. Ηλεκτρική Ενέργεια. Μηχανική Ενέργεια. Ηλεκτρική Μηχανή. Φυσικά φαινόμενα: βαλλόμενη τάση

Ηλεκτρικές Μηχανές. μηχανική, και αντίστροφα. και κινητήρες. Ηλεκτρική Ενέργεια. Μηχανική Ενέργεια. Ηλεκτρική Μηχανή. Φυσικά φαινόμενα: βαλλόμενη τάση Ηλεκτρικές Μηχανές Οι ηλεκτρικές μηχανές είναι μετατροπείς ενέργειας Μπορούν να μετατρέψουν ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική, και αντίστροφα Ανάλογα με τη λειτουργία τους χωρίζονται σε γεννήτριες και κινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με την διαδικασία εκκίνησης ενός σύγχρονου τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 2: Αρχή λειτουργίας σύγχρονων Γεννητριών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 2: Αρχή λειτουργίας σύγχρονων Γεννητριών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 2: Αρχή λειτουργίας σύγχρονων Γεννητριών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος 1 Εισαγωγή Οι μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.) αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρικών μηχανών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, κυρίως λόγω της επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 2: Σύγχρονη Μηχανή με Έκτυπους Πόλους 1 Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ ΜΑΘΗΜΑ 3 Μόνιμη κατάσταση λειτουργίας ΣΜ Παράλληλη λειτουργία ΣΜ Ουρεϊλίδης Κωνσταντίνος, Υποψ. Διδακτωρ Σύγχρονη μηχανή κυλινδρικού δρομέα ΜΑΘΗΜΑ 3 Ηλεκτρική ισχύς σε μόνιμη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Περιστρεφόμενες μηχανές ac

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Περιστρεφόμενες μηχανές ac ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Περιστρεφόμενες μηχανές ac Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Τα βασικά τμήματα μίας ΜΣΡ είναι ο στάτης και ο δρομέας Προορισμός του στάτη είναι: Να στηρίζει την ηλεκτρική μηχανή Να δημιουργεί καθορισμένη μαγνητική ροή στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Βασικές αρχές ηλεκτρομαγνητισμού Παλάντζας Παναγιώτης palantzaspan@gmail.com 2013 Σκοπός του μαθήματος Στο τέλος του κεφαλαίου, οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 3: Εξισώσεις Μόνιμης Κατάστασης Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 03/04, Ημερομηνία: 4/06/04 Σε μονοφασικό Μ/Σ ονομαστικής ισχύος 60kA, 300/30, 50Hz, ελήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις Κλειδιά. Π ε ρ ί λ η ψ η i

Περίληψη. Λέξεις Κλειδιά. Π ε ρ ί λ η ψ η i Π ε ρ ί λ η ψ η i Περίληψη Στην παρούσα διπλωματική ερευνούμε τη διαδικασία εκκίνησης μιας σύγχρονης μηχανής. Η μηχανή μας στην πραγματικότητα λειτουργεί σαν γεννήτρια και είναι η κύρια μονάδα παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής Είδη μετασχηματιστών Μετασχηματιστές Ισχύος Μετασχηματιστές Μονάδος Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής Μετασχηματιστές Υποσταθμού Υποβιβασμός σε επίπεδα διανομής Μετασχηματιστές Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

d E dt Σχήμα 3.4. (α) Σχηματικό διάγραμμα απλού εναλλάκτη, όπου ένας αγώγιμος βρόχος περιστρέφεται μέσα

d E dt Σχήμα 3.4. (α) Σχηματικό διάγραμμα απλού εναλλάκτη, όπου ένας αγώγιμος βρόχος περιστρέφεται μέσα Παράδειγμα 3.1. O περιστρεφόμενος βρόχος με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω μέσα σε σταθερό ομογενές μαγνητικό πεδίο είναι το πρότυπο μοντέλο ενός τύπου γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος, του εναλλάκτη. Αναπτύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Το βασικό μειονέκτημα που εμφανίζεται στη σχεδίαση των μονοφασικών επαγωγικών κινητήρων είναι ότι αντίθετα από τις 3-φασικές πηγές ισχύος οι 1-φασικές πηγές δεν παράγουν στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο Το μαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Για τη λειτουργία των σύγχρονων γεννητριών (που ονομάζονται και εναλλακτήρες) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τροοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με συνεχές ρεύμα Καθώς περιστρέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Το κανονικό εύρος λειτουργίας ενός τυπικού επαγωγικού κινητήρα (κλάσης Α, Β και C) περιορίζεται κάτω από 5% για την ολίσθηση ενώ η μεταβολή της ταχύτητας πέρα από αυτό το εύρος είναι σχεδόν ανάλογη του

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

Διαβάστε περισσότερα

25.2. Εισαγωγή Θεωρητικές Επεξηγήσεις Λειτουργίας

25.2. Εισαγωγή Θεωρητικές Επεξηγήσεις Λειτουργίας φαρμογή 5 Τριφασικός παγωγικός Κινητήρας : Με Τυλιγμένο Δρομέα ( ο μέρος) 5.. Σκοποί της φαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Να μπορείτε να εξετάζετε την κατασκευή ενός τριφασικού επαγωγικού κινητήρα με τυλιγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ 1 3.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΑΓΩΓΗΣ Το Σχ. 3.1 δείχνει μερικά από τα πειράματα που πραγματοποίησε o Michael Faraday. Στο Σχ. 3.1(α, β, γ) ένα πηνίο συνδέεται με γαλβανόμετρο.

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Βιοµηχανικής Πληροφορικής Σηµειώσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος Παράρτηµα

Τµήµα Βιοµηχανικής Πληροφορικής Σηµειώσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος Παράρτηµα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηµιτονοειδές Ρεύµα και Τάση Τριφασικά Εναλλασσόµενα ρεύµατα Ισχύς και Ενέργεια Ενεργός τιµή περιοδικών µη ηµιτονικών κυµατοµορφών 1. Ηµιτονοειδές Ρεύµα και Τάση Οταν οι νόµοι του Kirchoff εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΓ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΓ Όταν κατά τη λειτουργία μιας ΣΓ η ροπή στον άξονα της ή το φορτίο της μεταβληθούν απότομα, η λειτουργία της παρουσιάζει κάποιο μεταβατικό φαινόμενο για κάποια χρονική διάρκεια μέχρι να επανέλθει στη στάσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα 3-φασικό σύστημα ρευμάτων το οποίο παράγει στο εσωτερικό της στρεφόμενο ομογενές μαγνητικό πεδίο

Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα 3-φασικό σύστημα ρευμάτων το οποίο παράγει στο εσωτερικό της στρεφόμενο ομογενές μαγνητικό πεδίο Στον ΣΚ 2 πόλων το μαγνητικό πεδίο του δρομέα BR παράγεται από το ρεύμα διέγερσης IF Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα 3-φασικό σύστημα ρευμάτων το οποίο παράγει στο εσωτερικό της στρεφόμενο ομογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 1 Τα τριφασικά δίκτυα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας για τους εξής λόγους: 1. Οικονομία στο αγώγιμο υλικό (25% λιγότερος χαλκός). 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 5: Η σύγχρονη μηχανή (γεννήτρια/κινητήρας ) Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Κακαζιάνης Πέτρος ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.13 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α), η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ - Στοιχειώδεις Ηλεκτρικές Μηχανές Επαγωγή λέγεται το φαινόμενο κατά το οποίο αναπτύσσεται ΗΕΔ: a. Στα άκρα αγωγού όταν αυτός κινείται με ταχύτητα υ μέσα σε μαγνητικό πεδίο επαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ηλεκτρική μηχανή είναι μια διάταξη μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική και αντίστροφα. απώλειες Μηχανική ενέργεια Γεννήτρια Κινητήρας Ηλεκτρική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 9: Μέθοδοι Εκκίνησης Μονοφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας του κινητήρα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 2: Σύγχρονη Μηχανή με Κυλινδρικό Δρομέα Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μία σύγχρονη γεννήτρια είναι η τροφοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με ΣΡ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μία σύγχρονη γεννήτρια είναι η τροφοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με ΣΡ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μία σύγχρονη γεννήτρια είναι η τροφοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με ΣΡ Αυτό το ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2007 Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση των τρόπων ελέγχου της ταχύτητας ενός

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», του Μέτρου «Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC

Άσκηση 4 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC Άσκηση 4 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC 4.1 Σκοπός της Άσκησης Σκοπός την Άσκησης είναι η μελέτη της αρχής λειτουργίας των μηχανών DC. Οι μηχανές DC μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως γεννήτριες είτε ως κινητήρες.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ελέγχου και Ευστάθειας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ελέγχου και Ευστάθειας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ελέγχου και Ευστάθειας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 4 Συμπεριφορά σύγχρονου κινητήρα υπό φορτίο Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματιστή. ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού

μετασχηματιστή. ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Δημήτριος Καλπακτσόγλου ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ: Αικατερίνης-Χρυσοβαλάντης Γιουσμά Α.Ε.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση των τρόπων ελέγχου της ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η Τίτλος Άσκησης: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ «Λειτουργία Γεννήτριας Συνεχούς Ρεύματος Ξένης διέγερσης και σχεδίαση της χαρακτηριστικής φορτίου» «Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 5 Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Μια ηλεκτρική μηχανή συνεχούς ρεύματος παράγει τάση συνεχούς μορφής όταν χρησιμοποιείται ως γεννήτρια, ενώ ένας κινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Στα τυλίγματα απόσβεσης ενός ΣΚ μπορεί να αναπτυχθεί κάποια ροπή εκκίνησης χωρίς εξωτερική τροφοδοσία του κυκλώματος διέγερσης

Στα τυλίγματα απόσβεσης ενός ΣΚ μπορεί να αναπτυχθεί κάποια ροπή εκκίνησης χωρίς εξωτερική τροφοδοσία του κυκλώματος διέγερσης Στα τυλίγματα απόσβεσης ενός ΣΚ μπορεί να αναπτυχθεί κάποια ροπή εκκίνησης χωρίς εξωτερική τροφοδοσία του κυκλώματος διέγερσης Μια μηχανή που κατασκευάζεται με τυλίγματα απόσβεσης ονομάζεται επαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ METAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι ηλεκτρικές μηχανές οι οποίες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια μιας ορισμένης τάσης AC σε ηλεκτρική ενέργεια μιας άλλης τάσης AC (μικρότερης ή μεγαλύτερης) της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 3: Μέθοδοι Eκκίνησης Mονοφασικού Aσύγχρονου Kινητήρα Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016 Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 05/06, Ημερομηνία: 4/06/06 Θέμα ο (Βαθμοί:4,0) Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 56 4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ασύγχρονοι κινητήρες που ονοµάζονται και επαγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε µονοφασικούς και τριφασικούς. Στην συνέχεια θα εξετασθούν οι τριφασικοί ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό:

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό: ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης, έχει ονομαστική ισχύ 500kW, τάση 1000V και ρεύμα 560Α αντίστοιχα, στις 1000στρ/λ. Η αντίσταση οπλισμού του κινητήρα είναι RA=0,09Ω. Το τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Το ισοδύναμο κύκλωμα ενός επαγωγικού κινητήρα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της απόκρισης του κινητήρα στις αλλαγές του φορτίου του Για να χρησιμοποιηθεί αυτό το ισοδύναμο θα

Διαβάστε περισσότερα

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 -

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ V ΙΣΧΥΣ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 34 Μετασχηµατιστής Ο µετασχηµατιστής είναι µια διάταξη που αποτελείται από δύο πηνία τυλιγµένα σε έναν κοινό πυρήνα από σιδηροµαγνητικό υλικό. Το πηνίο εισόδου λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Αν είναι γνωστή η συμπεριφορά των μαγνητικών πεδίων στη μηχανή, είναι δυνατός ο προσεγγιστικός προσδιορισμός της χαρακτηριστικής ροπής-ταχύτητας του επαγωγικού κινητήρα Όπως είναι γνωστό η επαγόμενη ροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Αυτεπαγωγή. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Αυτεπαγωγή. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Αυτεπαγωγή Νίκος Ν. Αρπατζάνης Εξισώσεις Maxwell Στα τέλη του 19 ου αιώνα, οι γνώσεις γύρω απ τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία συνοψίζονταν στις εξισώσεις Maxwell: Νόμος Gauss: τα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 13: Ισχύς σε κυκλώματα ημιτονοειδούς διέγερσης Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 7: Εισαγωγή στις Μηχανές Συνεχούς Ρεύματος Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 7: Εισαγωγή στις Μηχανές Συνεχούς Ρεύματος Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 7: Εισαγωγή στις Μηχανές Συνεχούς Ρεύματος Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Η μελέτη του τρόπου εκκίνησης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕΣΩ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ VIDEO CLIPS»

ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕΣΩ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ VIDEO CLIPS» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ 19 Μαγνητικό πεδίο Μαγνητικό πεδίο ονοµάζεται ο χώρος στον οποίο ασκούνται δυνάµεις σε οποιοδήποτε κινούµενο φορτίο εισάγεται σε αυτόν. Επειδή το ηλεκτρικό ρεύµα είναι διατεταγµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα Τύπος Ηλεκτρικού Κινητήρα Ασύγχρονος μονοφασικός ηλεκτρικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα. Α. Γενική Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Μηχανές στις οποίες υπάρχει σταθερή σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα περιστροφής του ρότορα και την συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Μηχανές στις οποίες υπάρχει σταθερή σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα περιστροφής του ρότορα και την συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος. 1 Μηχανές στις οποίες υπάρχει σταθερή σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα περιστροφής του ρότορα και την συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος. f: συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος (Ηz) p: αριθμός πόλων του ρότορα n:

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»,

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», Μέτρο: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΣΥΝΘΕΣΗ DC ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ AC Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 1 Τα Θέματα Διακοπτικός πόλος

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Ως γεννήτρια ΣΡ χαρακτηρίζεται η ηλεκτρική μηχανή που κατά τη λειτουργία της λαμβάνει κινητική ενέργεια και τη μετατρέπει σε ηλεκτρική με τη μορφή συνεχούς ρεύματος Η ΗΕΔ που δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα