Μια Πρόταση ιαθεµατικού Σχεδιασµού Μαθηµάτων Μέσω Τηλεδιάσκεψης στο ηµοτικό Σχολείο : «Άσπρα Καράβια τα Όνειρά µας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια Πρόταση ιαθεµατικού Σχεδιασµού Μαθηµάτων Μέσω Τηλεδιάσκεψης στο ηµοτικό Σχολείο : «Άσπρα Καράβια τα Όνειρά µας»"

Transcript

1 4 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Μια Πρόταση ιαθεµατικού Σχεδιασµού Μαθηµάτων Μέσω Τηλεδιάσκεψης στο ηµοτικό Σχολείο : «Άσπρα Καράβια τα Όνειρά µας» Ζαράνη Φλώρα Κλωστράκη Γεωργία Παναγιώτου Χριστιάνα Παπαδοπούλου Φωτεινή Σαµαλτάνη Ελπίδα Χαλκιοπούλου Παρασκευή Χρυσοστόµου Αγγέλα Αναστασιάδης Παναγιώτης* Πανεπιστήµιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Πληροφορική και Εκπαίδευση» *Πανεπιστήµιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έγινε στο πλαίσιο της εφαρµογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αποτελεί µία πρόταση σχεδίων µαθηµάτων µεταξύ δυο ηµοτικών Σχολείων (Κρήτης Κύπρου) Η πρόταση αυτή υιοθετεί ενιαιοποιητικές διαθεµατικές προσεγγίσεις µέσω της µεθόδου Project και µε σχεδιασµό συνεργατικών δραστηριοτήτων µάθησης από απόσταση, σύµφωνα µε τις παιδαγωγικές αρχές του εποικοδοµισµού. Η διδακτική µεθοδολογία περιλαµβάνει τηλεδιδασκαλία, εικονική τάξη και τηλεσυνεργασία σε ένα υβριδικό µαθησιακό περιβάλλον, όπου συνδυάζονται τα «συµβατικά» εκπαιδευτικά µέσα µε τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε.. Στην εργασία περιγράφονται οι 4 τηλεδιασκέψεις που προτείνονται, ώστε, αφ ενός να εξοικειωθούν οι εµπλεκόµενοι δάσκαλοι και µαθητές στο νέο µαθησιακό περιβάλλον και αφ ετέρου να προσεγγίσουν το θέµα «Καράβια» σε σχέση µε το ρόλο τους στην ιστορική εξέλιξη της Ελλάδας και της Κύπρου, την έµπνευση λογοτεχνών και καλλιτεχνών από αυτά, και γενικότερα τον τρόπο που τα καράβια επηρέασαν τη λαϊκή παράδοση, το εµπόριο, την οικονοµία και τον πολιτισµό των δύο χωρών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξαε), τηλεδιάσκεψη, σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία, σχέδιο εργασίας (project), εποικοδοµισµός, διαθεµατικότητα, συνεργατική και διερευνητική µάθηση, υβριδικό µαθησιακό περιβάλλον, Καράβια. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ζώντας σε ένα γεωγραφικό χώρο όπου κανένα σηµείο δεν απέχει περισσότερο από 150 χιλιόµετρα από τη θάλασσα, η ζωή µας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τα καράβια. Με βάση τα βιώµατα και το προϋπάρχον γνωστικό υπόβαθρο των µαθητών της Στ τάξης µε γνώσεις ιστορικές, λαογραφικές, λογοτεχνικές, εικαστικές από τη σχολική ύλη των προηγούµενων τάξεων και τις θεµατικές ενότητες των σχολικών βιβλίων των τάξεων, Ε & Στ, προτείνουµε ένα σχέδιο εργασίας µε θέµα: «Άσπρα καράβια τα όνειρά µας». Η επιλογή αυτού του θέµατος δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης µε πολλά µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος (Γλώσσα, Ιστορία, Μαθηµατικά, Μουσική, Αισθητική Αγωγή κ.ά.)

2 4 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2 υιοθετώντας τη διαθεµατική προσέγγιση της µάθησης σύµφωνα µε το ΕΠΠΣ. Σκοπός µας είναι µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών να εµπνεύσουµε, να ευαισθητοποιήσουµε και να κινητοποιήσουµε τους µαθητές των δηµοτικών σχολείων της Κρήτης και της Κύπρου στη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης εικόνας για το ρόλο των καραβιών στην πορεία των δύο χωρών µέσα στο χρόνο, στη διαµόρφωση συµπεριφορών και αξιών απέναντι στην πολιτισµική µας κληρονοµιά, στην ενίσχυση της αυτονοµίας, της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης και της υπευθυνότητας. Θεµατικές ενότητες Οι θεµατικές ενότητες µέσα από τις οποίες προσεγγίσαµε το θέµα είναι οι εξής: Ο ρόλος των καραβιών στην ιστορική εξέλιξη των δύο χωρών (Ιστορία) Η γλώσσα των καραβιών (Γλώσσα) Τα καράβια στην τέχνη (Αισθητική Αγωγή) Τα καράβια στη λαϊκή µας παράδοση (Λαϊκή Παράδοση) Καράβια και αριθµοί (Μαθηµατικά) Στόχοι Οι µαθητές: Να αναγνωρίσουν το ρόλο των καραβιών σε συγκεκριµένες ιστορικές στιγµές. Να διερευνήσουν πώς εµπνεύστηκαν οι λογοτέχνες από τα καράβια. Να εξετάσουν τον τρόπο που οι Έλληνες καλλιτέχνες δηµιούργησαν µε αφορµή τα καράβια και µε ποιες τεχνοτροπίες. Να εκτιµήσουν την επίδραση των καραβιών στη λαϊκή έκφραση. Να προσδιορίσουν τη σηµασία των καραβιών στην ανάπτυξη του εµπορίου, της οικονοµίας και του πολιτισµού. Μεθοδολογία Για το σχεδιασµό των δραστηριοτήτων βασιστήκαµε στην εποικοδοµητική θεωρία (κοινωνικοπολιτισµική µάθηση) που τονίζει το ρόλο του πλαισίου στήριξης και της διαµεσολάβησης των ενηλίκων (Ράπτης Α., Ράπτη Α., 2002). Επιδιώξαµε την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων σε µια εποικοδοµητική διαδικασία µάθησης, συνδεµένη µε την ιστορικοκοινωνική διάσταση και το πολιτισµικό πλαίσιο των δύο σχολείων. Ύστερα από διαπραγµάτευση ανάµεσα στη µεθοδολογία των ανεξάρτητων σπουδών (Wedemeyer,1977), την αυτόνοµη µάθηση (Moore, 1972, 1994) και την αλληλεπιδραστική µάθηση (Holmberg, 1989), στις µέρες µας που η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται ολοένα πιο ανθρωποκεντρική προέχει η ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού µοντέλου που θα υποστηρίζει τη σύγκλιση της παραδοσιακής και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (Clark, 1983). Η υιοθέτηση της θεώρησης του Clark δίνει µια άλλη διάσταση στην εκπαίδευση µε τη δηµιουργία ενός νέου υβριδικού µαθησιακού περιβάλλοντος µε βασικά χαρακτηριστικά την µετεξέλιξη των ρόλων εκπαιδευτή-εκπαιδευόµενου και την αλλαγή µαθησιακών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών µεθόδων (Αναστασιάδης Π., 2000b). Οι φάσεις υλοποίησης στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στην αποδοχή του µοντέλου της Αµερικάνικης Ένωσης για την εξαε (ADEC, 1996), όπου καθοριστικό ρόλο παίζουν οι εξής παράγοντες: η εκπαιδευτική διαδικασία, που υποστηρίζει το έργο του µαθητή, τον ενεργοποιεί,

3 4 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3 τον εκπαιδεύει, τον διδάσκει, τον καθιστά ικανό να µαθαίνει µόνος του, αυτόνοµα και δηµιουργικά και οι συγκεκριµένες µέθοδοι, οι οποίες µαθαίνουν στο µαθητή πώς να ανακαλύπτει µόνος του τη γνώση και την πληροφορία και µέσα από διαδικασίες αυτοµάθησης να οικειοποιείται το τελικό προϊόν. Η διεξαγωγή του project µας βασίστηκε στις πέντε φάσεις του εποικοδοµητικού µοντέλου διδασκαλίας: φάση του προσανατολισµού (1 η Τηλεδιάσκεψη), της ανάδειξης και της αναδόµησης των ιδεών των µαθητών (2 η Τηλεδιάσκεψη), της εφαρµογής (3 η Τηλεδιάσκεψη) και της ανασκόπησης (4 η Τηλεδιάσκεψη) (Κόκκοτας, Β. Π., 2003). Οι δραστηριότητες, στις οποίες ενεπλάκησαν οι µαθητές, περιελάµ βαναν καταιγισµό ιδεών, αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης και εµπειρίας, γνωστική σύγκρουση, αναζήτηση και επεξεργασία της πληροφορίας, δηµιουργική και κριτική σκέψη, εφαρµογή, ανάδειξη ή καλλιέργεια καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, αυτοαξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η µέθοδος project βασίζεται στην ιδέα της διερεύνησης και στη διαδικασία της ενεργού, συµµετοχικής µάθησης. Βασικό γνώρισµα της µεθόδου είναι ο προβληµατισµό ς του µαθητή σε σχέση µε πραγµατικές καταστάσεις και µε κοινωνικές προεκτάσεις. Τα στάδια της διαδικασίας είναι κατά βάση τέσσερα: η σκοποθεσία, ο σχεδιασµός, η εκτέλεση, η αξιολόγηση. Σε όλες αυτές τις φάσεις οι µαθητές εργάζονται χωρισµένοι σε οµάδες (οµαδοσυνεργατική µέθοδος), ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνοψίζεται στη φράση: «δράση από το παρασκήνιο». Θα πρέπει να τονιστεί πως ο χωρισµός των οµάδων έγινε µε βάση το κοινωνιόγραµµα της τάξης, αλλά και τις µαθησιακές δεξιότητες των µαθητών ( Ματσαγγούρας Γ. Η., 1998, Αβέρωφ -Ιωάννου Τ., 1990). Το µοντέλο επικοινωνίας Στη µεθοδολογία µας εφαρµόζουµε το «Μοντέλο Α» του Πανεπιστηµίου του Maryland των Η.Π.Α. (IDE, 1996). Φλώρα Ζαράνη Γεωργία Κλωστράκη Ελπίδα Σαµαλτάνη Παρασκευή Χαλκιοπούλου 28 µαθητές 3 ISDN Χριστιάνα Παναγιώτου Φωτεινή Παπαδοπούλου Αγγέλα Χρυσοστόµου 30 µαθητές Κίσαµος-Χανίων- Κρήτης Λεµεσός Κύπρου Σχήµα 1: Το µοντέλο επικοινωνίας Καθορισµός ιδακτικού Μοντέλου Οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε το νέο σύστηµα διδασκαλίας σταδιακά, προκειµένου να ενταχτούν µε τον πλέον οµαλό τρόπο στο νέο µαθησιακό περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται µε την υλοποίηση των φάσεων της εικονικής τάξης και της τηλεσυνεργασίας (Anastasiades, 2003; 2006).

4 4 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 4 Τηλεσυνεργασία Τέταρτο Μάθηµα: Π αρουσίαση εργασιών Φάση ανασκόπησης η & 4η διδακτική ώρα - Οι µ αθητές των οµ άδων εργασίας παρουσιάζουν µε διάλογους, θεατρικά και παιγνίδια τις εργασίες τους. Ακολουθεί συζήτηση µε τους συµµαθητές τους. Τρίτο Μάθηµα: ηµιουργία οµάδων - Φάση εφαρµογής ηµιουργία κοινής οµάδας εργασίας από τις δύο τάξεις 3η & 4η - Kάθε οµάδα σε τοπική και αποµακρυσµένη τάξη συζητά διδακτική για 12 και προτείνει στην αντίστοιχή της δραστηριότητες ώρα µε τις οποίες θα µπορούσαν να παρουσιάσουν καλύτερα τη θεµατική τους ενότητα. Οι µαθητές καταλήγουν µέσα από ένα γόνιµο διάλογο σ ένα κοινό σχέδιο δράσης. - Οι µαθητές του παθητικού ακροατηρίου παρακολουθούν τη συζήτηση, παίρνουν ιδέες και παρεµβαίνουν για να βοηθήσουν το ενεργητικό ακροατήριο. Εικονική Τάξη εύτερο Μάθηµα: Εισαγωγή στο θέµα µας - Φάση αν άδειξης και αναδόµησης ιδεών Για αφό ρµηση και εισαγωγή στο θέµα δίνεται στα παιδιά 3η & 4η ένα ερωτηµατολόγιο για ανίχνευση προηγούµενης γνώσης διδακτική και προβάλλεται ένα video για το ρόλο των καραβιών σε ώρα συγκεκριµένες ιστορικές περιόδους. - Μέσα από δραστηριότητες µνήµης, παρατηρητικότητας και παιχνίδια οι µαθητές σε οµάδες εισάγονται στις αντίστοιχες υποενότητες. (Οι µαθητές ακολουθούν τις οδηγίες της κάθε δραστηριότητας και ελέγχουν τις απαντήσεις τους µε την αντίστοιχη οµάδα του άλλου σχολείου). Γνωριµία Πρώτο Μάθηµα: Γνωριµία Εξοικείωση µαθητών, ασκάλων - Φάση προσανατολι- σµού Εισαγωγικοί χαιρετισµοί, καλωσόρισµα µε κρητικές 3η & 4η µαντινάδες και κυπριακά παραδοσιακά δίστιχα, διδακτική παρουσίαση Ελλάδας-Κρήτης-Κισάµου και Κύπρου- ώρα Λεµεσού µε τη βοήθεια του λογισµικού PowerPoint, κυπριακοί και κρητικοί παραδοσιακοί χοροί, κυπριακά και κρητικά παραδοσιακά τραγούδια κλπ. -Εισαγωγή στη θεµατική ενότητα µε δύο βίντεο και ένα παιχνίδι ευγενούς άµιλλας µεταξύ των δύο τάξεων µε µια χάρτινη βάρκα που κατασκευάζουν τα παιδιά. Σχήµα 2: Η διδασκαλία της θεµατικής ενότητας - Το διδακτικό µοντέλο.

5 4 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 5 ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 1 ΓΝΩΡΙΜΙΑ / 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Στο στάδιο αυτό οι µαθητές εξοικειώνονται µε τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, γνωρίζουν τους µαθητές και τους δασκάλους της άλλης τάξης και προετοιµάζουν τη «γέφυρα» για το επόµενο στάδιο. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 1 ης Τ/ : 10 Εισαγωγή ( ασκάλα 4 ου ηµ. Σχ. Λεµεσού) 30 Σχολείο Κισάµου 30 Σχολείο Κύπρου 10 Γέφυρα Κλείσιµ ο Τ/ ( ασκάλα 2 ου ηµ. Σχ. Κισάµου) Σχέδιο µαθήµατος Τίτλος µαθήµατος: Παρουσίαση Κισάµου και Λεµεσού Εκπαιδευτικό Λογισµικό: Power Point, Windows Media Player ιαθεµατική εξακτίνωση του θέµατος του µαθήµατος: Ιστορία: διδασκαλία ιστορικών περιόδων σχετικών µε τα καράβια από την αρχαία µέχρι τη σύγχρονη εποχή. Μουσική: διδασκαλία παραδοσιακής µουσικής Φυσική Αγωγή: διδασκαλία παραδοσιακών κρητικών και κυπριακών χορών Λαϊκή παράδοση: διδασκαλία ηθών, εθίµων και παραδόσεων Γλώσσα: σύνταξη συνοδευτικών κειµένων για τις παρουσιάσεις ιδακτικοί στόχοι: Οι µαθητές να παρουσιάσουν µέσω τηλεδιάσκεψης και Η/Υ στοιχεία από την παράδοση και τον πολιτισµό της Κρήτης και της Κύπρου, σκιαγραφώντας έτσι σε γενικές γραµµές το χαρακτήρα των νησιών και των κοινοτήτων. Μεθοδολογία διδακτικής προσέγγισης: ιερευνητική και συνεργατική µάθηση. Αναµενόµενα αποτελέσµατα: Οι µαθητές να παρουσιάζουν αντιπροσωπευτικά δείγµ ατα της ιστορίας και του πολιτισµού της Κρήτης και της Κύπρου αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τον προφορικό και το γραπτό τους λόγο. οµή µαθήµατος: Γίνονται εισαγωγικοί χαιρετισµοί από τους διευθυντές των δύο σχολείων, σύντοµες παρουσιάσεις της Κύπρου και της Κρήτης, της Λεµεσού και της Κισάµου, των δύο σχολείων και καλλιτεχνικό πρόγραµµα. «Γέφυρα»-Φάση προσανατολισµού: προβάλλονται δύο βίντεο που φτιάχτηκαν για τη συγκεκριµένη τηλεδιδασκαλία από τις δασκάλες της Κρήτης, µε σκοπό να ανασύρουν τα παιδιά βιώµατα που ήδη έχουν σχετικά µε τα καράβια. Το πρώτο βίντεο περιλαµβάνει απόσπασµα από την τελετή έναρξης των Ολυµπιακών αγώνων του 2004 (βάρκα και παιδί) και το δεύτερο καράβια και βαρκούλες που διασχίζουν τις ελληνικές θάλασσες. Η τηλεδιάσκεψη κλείνει µε την κατασκευή και το παιχνίδι της χάρτινης βαρκούλας. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 1 ΗΣ & 2 ΗΣ Τ/ Οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων αποφασίζουν να αφιερώσουν 3 διδακτικά δίωρα πάνω στα γνωστικά αντικείµενα της Γλώσσας, της Τέχνης και της Λαϊκής Παράδοσης σε προσυνεννοηµένες ηµέρες και ώρες. Η επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευτικών πραγµατοποιείται µέσω τηλεφώνου και . Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι να γίνει ανάδειξη των προϋπαρχουσών γνώσεων και εισαγωγή στο θέµα. Τα παιδιά δουλεύουν

6 4 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 6 σε οµαδοσυνεργατικό πλαίσιο µε τις οµάδες που έχουν από την αρχή της χρονιάς. Σχέδιο µαθήµατος προτεινόµενο από το 4 ο ηµ. Σχ. Λεµεσού / 12 Μαρτίου 2007 Τα παιδιά µελετούν δύο ποιήµατα τα οποία εντάσσονται στο ρεύµα του συµ βολισµού: «Τα καράβια», του Φ. αλάκου και «Το βαπόρι», του Γιάννη Σκαρίµπα, µε σκοπό να αναγνωρίζουν το καράβι ως σύµβολο στη λογοτεχνία. Γίνεται συµπλήρωση φύλλου εργασίας µε δηµιουργικές δραστηριότητες (καταιγισµός ιδεών, συνεργασία, διαπραγµάτευση νοήµατος, παραγωγή γραπτού λόγου, απενοχοποίηση του λάθους). Σχέδιο µαθήµατος προτεινόµενο από το 2 ο ηµ. Σχ. Κισάµου/15 Μαρτίου Τα παιδιά οργανώνουν «έκθεση ζωγραφικής και γκραβούρας» στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης µε 12 πίνακες και γκραβούρες καραβιών που τους δίνονται. Αντιστοιχίζουν κάθε πίνακα µε το καρτελάκι του (τον τίτλο του κάθε έργου). Σκοπός του σχεδίου µαθήµατος είναι να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να οργανώσουν την έκθεση µε δικά τους κριτήρια (απενοχοποίηση του λάθους). Σχέδιο µαθήµατος προτεινόµενο από το 4 ο ηµ. Σχ. Λεµεσού/22 Μαρτίου Μέσα από την επεξεργασία λαϊκών και ιστορικών κειµένων σχετικών µε καράβια, διαχωρίζουν τις έννοιες «παράδοση» και «ιστορία», συγκεντρώνουν παροιµίες που έχουν σχέση µε καράβια και εξηγούν τη µεταφορική σηµασία των παροιµιών γράφοντας µια δική τους ιστορία (δηµιουργία γνωστικής σύγκρουσης, καταιγισµός και αναδόµηση ιδεών, συνεργασία, διαπραγµάτευση νοήµατος, παραγωγή γραπτού λόγου). Επιλογή ιδακτικών Ενοτήτων Κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών µ αθηµ άτων οι εκπαιδευτικοί και των δύο σχολείων καταγράφουν τα ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις των παιδιών και καταλήγουν σε συνεργασία µαζί τους στις θεµατικές υποενότητες, µέσα από τις οποίες επιθυµούν τα παιδιά να εξετάσουν και να διερευνήσουν το θέµα «Καράβια». ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ /18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 Σε αυτό το στάδιο σχεδιάζονται δραστηριότητες σε συνεργασία των εκπαιδευτικών και των δύο σχολείων µε στόχο την ανάδειξη και αναδόµηση των ιδεών των µαθητών και την εισαγωγή τους στο προς εξέταση θέµα. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 2ης Τ/ 10 Εισαγωγή Αφόρµηση ( ασκάλα 2ου ηµ. Σχ. Κισάµου) 30 2ο ηµοτικό Σχολείο Κισάµου 30 4ο ηµοτικό Σχολείο Λεµεσού 10 Επανάληψη κεντρικών σηµείων Κλείσιµο ( ασκάλα 4ου ηµ. Σχ. Λεµεσού) Σχέδιο µαθήµατος Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στις 5 θεµατικές ενότητες των «Καραβιών» Εκπαιδευτικό Λογισµικό: WMP (Windows Media Player), ΜΜΒ (Multimedia Builder) Γνωστικό αντικείµενο: Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Λαϊκή παράδοση, Μαθηµατικά ιδακτικοί στόχοι: Οι µαθητές να εισαχθούν στις 5 θεµατικές ενότητες των «Καραβιών» µέσα από δραστηριότητες µνήµης, παρατηρητικότητας, φαντασίας και

7 4 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 7 παιγνίδια. Μεθοδολογία ιδακτικής προσέγγισης: Συνεργατική και διερευνητική µάθηση. Αναµενόµενα αποτελέσµατα: Να προκληθεί το ενδιαφέρον των µαθητών για τις παραπάνω θεµατικές ενότητες και να δηµιουργηθεί η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. οµή µαθήµατος: Α ρχικά δίνεται στα παιδιά ένα ερωτηµατολόγιο που αφορά την ιστορία των Ελλήνων σε σχέση µε τα καράβια µε σκοπό τη διερεύνηση προηγούµενων γνώσεων. Η εισαγωγή στο θέµα (1 η δραστηριότητα) πραγµατοποιείται µε την προβολή του βίντεο «Ταξίδι στο χρόνο µε ένα καράβι» που κατασκευάστηκε από τις δασκάλες της Κρήτης µε το WMP. Στη συνέχεια ζητείται από τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν µε ένα εκπαιδευτικό λογισµικό, που δηµιουργήθηκε ειδικά για τους σκοπούς της τηλεδιάσκεψης στο MMB (αντιστοίχιση µε drag & drop), µε σκοπό την ανάκληση των προηγούµενων γνώσεων. Η 2 η δραστηριότητα «Το καράβι ως σύµβολο» είναι ένα παιχνίδι που συντονίζει η δασκάλα της Κύπρου. ίνονται οι λέξεις έννοιες: πατρίδα, αγάπη, ειρήνη, πόλεµος και τα παιδιά καλούνται να χρησιµοποιήσουν τη λέξη καράβι (ή άλλες σχετικές) και να φτιάξουν προτάσεις ή στίχους που να συµβολίζουν τις παραπάνω έννοιες. Όποια οµάδα ενεργήσει πιο γρήγορα, κερδίζει (ενεργοποίηση φαντασίας, ανάπτυξη συναισθηµατικών δεξιοτήτων). Η 3 η δραστηριότητα «Καράβια σε πίνακες και γκραβούρες» σχεδιάστηκε από κοινού (Κρήτη Κύπρος). Οι µαθητές παρουσιάζουν την έκθεση που οργάνωσαν στο σχολείο τους (βλ. δραστηριότητες µεταξύ 1 ης & 2 ης Τ/, σελ. 6). Στη συνέχεια επιλέγουν, «σταυρώνοντας» σε ψηφοδέλτιο, το καράβι που προτιµούν. Τέλος, τα παιδιά γράφουν στο φύλλο εργασίας λέξεις συναισθήµατα, που τους προκαλούνται από ένα «ήρεµο» και ένα «άγριο» µουσικό κοµµάτι και σηµειώνουν τα εικαστικά έργα, που ταιριάζουν µε το αντίστοιχο µουσικό άκουσµα (ανάπτυξη κριτικής σκέψης και συναισθηµατικών δεξιοτήτων). Στην 4η δραστηριότητα «Οι παροιµίες των καραβιών γίνονται ιστορίες» τα παιδιά παίζουν µε τέσσερις ιστορίες που έχουν ήδη φτιάξει στην τάξη τους µε βάση παροιµίες σχετικές µε καράβια (βλ. δραστηριότητες µεταξύ 1 ης & 2 ης Τ/, σελ. 6). Οι µαθητές της Κύπρου που οργάνωσαν το παιχνίδι, αρχίζουν διαβάζοντας µια από τις ιστορίες τους. Τα παιδιά της Κρήτης πρέπει να βρουν σε ποια από τις παροιµίες του φύλλου εργασίας ταιριάζει η ιστορία. Το παιχνίδι συνεχίζεται από την Κρήτη και την Κύπρο εναλλάξ (ανάπτυξη κριτικής σκέψης, διαπραγµάτευση νοήµατος). Η 5 η δραστηριότητα «Καράβια και αριθµοί» σχεδιάζεται από το σχολείο της Κρήτης και συνδυάζει τη µελέτη ενός ραβδογράµµατος και την επίλυση ενός µαθηµατικού προβλήµατος µε κοινωνικές προεκτάσεις. Στο φύλλο εργασίας τα παιδιά καλούνται να αλληλεπιδράσουν και να προβληµατισθούν. ιατυπώνουν υποθέσεις σχετικά µε την ερµηνεία του ραβδογράµµατος και απενοχοποιούν το λάθος, καθώς καλούνται να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. ραστηριότητες Μαθητών: Οι µαθητές ακολουθούν τις οδηγίες του κάθε παιγνιδιού δραστηριότητας και ελέγχουν τις απαντήσεις τους µε την αντίστοιχη οµάδα του άλλου σχολείου.

8 4 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 8 ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 2 ΗΣ & 3 ΗΣ Τ/ Κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ 2 ης και 3 ης τηλεδιάσκεψης οι εξ αποστάσεως οµάδες των δύο σχολείων (δάσκαλοι και µαθητές) συνεργάζονται και επικοινωνούν µε , τηλέφωνο ή fax, προκειµένου να οργανώσουν κοινές δραστηριότητες που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω διερεύνηση των θεµατικών υποενοτήτων. Σχέδιο µαθήµατος προτεινόµενο και από τα δύο σχολεία / 23 Απριλίου ίνονται δύο προβλήµατα αυθεντικής κατάστασης. Το πρώτο αφορά το καράβι «Κερύνεια» και το δεύτερο το θωρηκτό «Αβέρωφ». Τα παιδιά δουλεύουν σε οµάδες και επιλέγουν πληροφορίες από πηγές που τους προτείνουν οι δασκάλες, ώστε να γράψουν ένα άρθρο και να δώσουν λύση στο πρόβληµα (ανάπτυξη φαντασίας και δηµιουργικότητας). Σχέδιο µαθήµατος προτεινόµενο από το 2 ο ηµ. Σχ. Κισάµου / 26 Απριλίου Τα παιδιά παίζουν «ναυµαχία» µε 6 πλοία του πολεµικού ναυτικού, σύµφωνα µε τις οδηγίες που τους δίνονται. Όποια οµάδα καταφέρει να βουλιάξει πρώτη τα πλοία της άλλης είναι η νικήτρια. Το έπαθλο είναι ένα παράσηµο! (ενεργοποίηση ενδιαφέροντος, ανάπτυξη στρατηγικών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, καθώς και συναισθηµατικών δεξιοτήτων). Σχέδιο µαθήµατος προτεινόµενο από το 4 ο ηµ. Σχ. Λεµεσού / 30 Απριλίου Μελετούν το κείµενο «Τα καράβια», της Κύπριας συγγραφέα Ήβης Νησιώτου, αναγνωρίζουν τις συµβολικές λέξεις του κειµένου και αναζητούν πεζά κείµενα και ποιήµατα που έχουν σχέση µε καράβια. Στη συνέχεια τα παιδιά δουλεύουν σε οµάδες και φτιάχνουν στο λογισµικό inspiration έναν εννοιολογικό χάρτη µε παράγωγα της λέξης ναυς. Όποια οµάδα βρει περισσότερες λέξεις σε ορισµένο χρόνο, κερδίζει (ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης, συναισθηµατικών δεξιοτήτων, δηµιουργικότητας, αισθητικής). Σχέδιο µαθήµατος προτεινόµενο από το 4 ο ηµ. Σχ. Λεµεσού / 2 Μαΐου Η δασκάλα ενηµερώνει τα παιδιά ότι θα έρθει στην τάξη ένας «παραµυθάς» για να τους πει ιστορίες, παροιµίες, ανέκδοτα και τραγούδια που έχουν σχέση µε τα καράβια. Οι µαθητές αποφασίζουν να του πάρουν συνέντευξη (παραγωγή προφορικού λόγου, ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης). Σχέδιο µαθήµατος προτεινόµενο από το 2 ο ηµ. Σχ. Κισάµου / 7 Μαΐου Τα παιδιά µελετούν και επεξεργάζονται στατιστικά στοιχεία των Υπουργείων Εµπορικής Ναυτιλίας Ελλάδας και Κύπρου, ώστε να συσχετίσουν τα καράβια µε την οικονοµία των χωρών. Στο φύλλο εργασίας λύνουν προβλήµατα ποσοστών στα % και κατασκευάζουν ραβδόγραµµα χρησιµοποιώντας το Excel στον Η/Υ (ανάπτυξη κριτικής σκέψης µε συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων, εξαγωγή συµπερασµάτων). ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 3 ΤΗΛΕΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / 10 ΜΑΪΟΥ 2007 Η 3η τηλεδιάσκεψη έχει ως σκοπό την τηλεσυνεργασία. Επιδιώκεται η δηµιουργία ενός ανοιχτού συνεργατικού περιβάλλοντος µεταξύ των ενεργών οµάδων των δύο τάξεων. Οι εξ αποστάσεως οµάδες εργασίας συνεργάζονται και συζητούν στο πλαίσιο υλοποίησης µιας κοινής δραστηριότητας. Οι µαθητές είναι οι πρωταγωνιστές του νέου συνεργατικού περιβάλλοντος, ενώ οι δάσκαλοι ασκούν συντονιστικό καθοδηγητικό ρόλο. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 3 Τ/ 10 Επεξήγηση Εισαγωγή ( ασκάλα 4 ου ηµ. Σχ. Λεµεσού) 60 Συνεργασία οµάδων (5 οµάδες Χ 12 ) ου 10 Επανάληψη Κλείσιµο Τ/ ( ασκάλα 2 ηµ. Σχ. Κισάµου) ης

9 4 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 9 Σχέδιο µαθήµατος Τίτλος µαθήµατος: Τηλεσυνεργασία Γνωστικό αντικείµενο : Γλώσσα (ανάπτυξη προφορικού λόγου) ιδακτικοί στόχοι:οι µαθητές να είναι ικανοί να συνεργάζονται µε την αντίστοιχη οµ άδ α της άλλης τάξης παρουσιάζοντας προτάσεις και ιδέες για την ανάπτυξη της θεµατικής τους ενότητας. Μεθοδολογία διδακτικής προσέγγισης: Συνεργατική και διερευνητική µάθηση, εποικοδοµιστική προσέγγιση (λήψη απόφασης, ανάπτυξη δηµιουργικής σκέψης), µέθοδος Project (έµφαση στην κοινωνική αλληλόδραση). Αναµενόµενα αποτελέσµατα: Οι µαθητές να καταρτίσουν ένα κοινό σχέδιο δράσης. οµή µαθήµατος: Κάθε µια από τις 5 οµάδες µε τη σειρά κάθεται στις θέσεις του ενεργητικού ακροατηρίου και παρουσιάζει στην αντίστοιχη οµάδα του άλλου σχολείου τις προτάσεις της. Τελικά συµφωνούν να αναλάβουν τις εξής δραστηριότητες: 1 η Οµάδα - «Καράβια µε µουσειακή αξία: Κερύνεια Αβέρωφ»:Τα παιδιά θα φτιάξουν µια παρουσίαση στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα PowerPoint για τα δύο καράβια ύστερα από διερεύνηση σχετικών πηγών. 2 η Οµάδα - «Ένα ηµερολόγιο γεµάτο καράβια»:το ηµερολόγιο τοίχου θα περιέχει 12 ζωγραφιές και γκραβούρες καραβιών (µία για κάθε µήνα) φτιαγµένες από τα ίδια τα παιδιά. Οι µαθητές από την Κίσαµο θα ζωγραφίσουν µε πινέλα και τέµπερες και από τη Λεµεσό θα φτιάξουν γκραβούρες, όπως έχουν ήδη διδαχτεί. Για την κατασκευή του ηµερολογίου θα χρησιµοποιήσουν τον Η/Υ (Outlook). 3 η Οµάδα - «Λογοτεχνικές δραστηριότητες µε τα καράβια»:τα παιδιά διαλέγουν µε τη βοήθεια των δασκάλων τους ένα µουσικό ορχηστρικό κοµµάτι και πάνω σε αυτή τη µελωδία θα γράψουν στίχους, δηµιουργώντας ένα δικό τους τραγούδι για τα καράβια, που θα το δραµατοποιήσουν και θα το παρουσιάσουν. 4 η Οµάδα - «Τα καράβια µέσα από τη λαϊκή µας παράδοση»:τα παιδιά αποφασίζουν να επεξεργαστούν το υλικό που έχουν ήδη συλλέξει και µε τη βοήθεια των δασκάλων τους, να φτιάξουν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους µια ενότητα µε τίτλο «Η Λαϊκή µας Παράδοση», που θα περιέχει παροιµίες, αινίγµατα, µαντινάδες - τσατιστά, παραµύθια - µύθους, ήθη και έθιµα του τόπου που σχετίζονται µε τα καράβια. 5 η Οµάδα - «Τα καράβια στην οικονοµία µας»:τα παιδιά της οµάδας θα διερευνήσουν τη σχέση των καραβιών µε τους αριθµούς και θα παρουσιάσουν σε PowerPoint το ρόλο και τη σηµασία των καραβιών στην οικονοµική ζωή του τόπου τους. ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 4 - ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Η 4η τηλεδιάσκεψη έχει ως θέµα της την παρουσίαση των εργασιών των παιδιών. Κάθε οµάδα εναλλάξ παίρνει τη θέση του ενεργού ακροατηρίου και οι εκπαιδευτικοί διαδραµατίζουν ρόλο συντονιστή καθοδηγητή. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 4 ης Τ/ 5 Εισαγωγή 60 Παρουσίαση των εργασιών των οµ άδων (5 οµάδες Χ 12 )

10 4 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 10 5 Κύρια σηµεία 10 Μικρή τελετή λήξης (Τα παιδιά τραγουδούν και δραµατοποιούν τα τραγούδια «Ξεκινά µια Ψαροπούλα» και «Το τρελοβάπορο» του Οδυσσέα Ελύτη). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνδυασµένη µε την ενεργό συµµετοχή του µαθητή, µε την ανάπτυξη της αυτονοµίας του στην διαδικασία της ευρετικής µαθησιακής του πορείας και συγχρόνως µε τις ποιοτικές επιλογές ως προς τα εκπαιδευτικά µέσα και την πολυµορφικότητα στους διαύλους επικοινωνίας µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων, αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σχήµα ευέλικτης και αποτελεσµατικής εκπαιδευτικής µεθοδολογίας. Σ αυτό το πλαίσιο ο σχεδιασµός µαθηµάτων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης αποδείχθηκε µια επίπονη, αλλά προκλητικά ενδιαφέρουσα υπόθεση, από την άποψη ότι επιδιώξαµε να υπηρετήσουµε τη µεθοδολογία οργάνωσης ενός project µε κοινωνικο-πολιτισµική προσέγγιση, ενώ ταυτόχρονα θέσαµε ως απαραίτητη προϋπόθεση οι θεµατικές υποενότητες, οι στόχοι και οι δραστηριότητες να βρίσκονται σε άµεση σχέση και αλληλεξάρτηση. Προσπαθήσαµε να εισαγάγουµε τεχνικές και χαρακτηριστικά του εποικοδοµισµού που προάγουν το επίπεδο της µάθησης και εξυπηρετούν όχι µόνο γνωστικούς, αλλά και συναισθηµατικούς και ψυχοκινητικούς στόχους, οι οποίοι συχνά παραµελούνται στη διδακτική πράξη. Ως παιδαγωγικό πρότυπο για την εισαγωγή της πληροφορικής στο δηµοτικό σχολείο υιοθετήσαµε το «ολιστικό» µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο η πληροφορική δεν αποτελεί ξεχωριστό γνωστικό αντικείµενο, αλλά διδάσκεται µέσα από τα υπόλοιπα µαθήµατα. Για επίλογο θα χρησιµοποιήσουµε τη φράση: «Ως συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί στοχαζόµενοι πάνω στις προσωπικές µας θεωρίες και αναλογιζόµενοι τις δυνατότητες και τους περιορισµούς του θεσµικού και εκπαιδευτικού πλαισίου µέσα στο οποίο εργαζόµαστε, συνειδητοποιούµε τη δυνατότητά µας να λειτουργήσουµε ως φορείς διδακτικών και κοινωνικών αλλαγών». (Κωστούλα-Μακράκη Ν., Μακράκης Β., 2006). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αβέρωφ-Ιωάννου Τ. (1990), «Συνεργασία στη Μάθηση», Κοινή Έκδοση: Θυµάρι- Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα 2. ADEC papers/distance-teaching_principles.html 3. Anastasiades P. (2000b), The basic characteristics of the new hybrid learning enviroment on the emerging information society. Proceedings of the 2 nd Panhellenic Conference on Computer and Telecommunications Technology in Education, October 2000, Patra, Greece. 4. Anastasiades P. (2003), Open and Distance Learning Environment in Elementary Schools in Cyprus: The Evaluation Methody and Results, ELSEVIER, Computers & Education. 5. Clark, R. (1983), Reconsidering research on learning from media. Review of educational research. 6. Holmberg, B. (1989), Theory and Practice of Distance Education, London: Routledge 7. IDE (1996), Three Models of Distance Education, University of Maryland 8. Κόκκοτας Β. Π., «ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, Η εποικοδοµιστική προσέγγιση της διδασκαλίας και της µάθησης», Αθήνα Κωστούλα-Μακράκη Ν. & Μακράκης Β., (2006) «ιαπολιτισµικότητα & Εκπαίδευση για ένα βιώσιµο µέλλον», Πανεπιστήµιο Κρήτης

11 4 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ματσαγγούρας Γ. Η. (1998), «Η ιαθεµατικότητα στη σχολική γνώση», Εκδ. Γρηγόρη 11. Μoore, M. (1994), Autonomy and interdependence, The American Journal of Distance Education 12. Ράπτης Α., Ράπτη Α., (2002), "Μάθηση και ιδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας»

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2)

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 ο ΚΙΣΑΜΟΥ & 4 ο ΛΕΜΕΣΟΥ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) «ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» Α) Γενικά στοιχεία 1. ασκάλες:

Διαβάστε περισσότερα

4 (8/6/07) 3 (10/5/07) 2 (18/4/07) 1 (9/3/07)

4 (8/6/07) 3 (10/5/07) 2 (18/4/07)  1 (9/3/07) 2. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ «ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» 2.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Οι µαθητές θα έρθουν σε επαφή µε το νέο σύστηµα διδασκαλίας σταδιακά, προκειµένου να ενταχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Καθηγητής: Αναστασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

17/4/2007 19/3/2007 12/3/2007

17/4/2007 19/3/2007 12/3/2007 2. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Με βάση τη µεθοδολογία που εκπονήθηκε (Anastasiades, 2003), πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των µαθησιακών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μαθησιακών Δραστηριοτήτων από Απόσταση της Α/θμιαςεκπ/σης με θέμα: «Το νερό νεράκι» Κονιδάρη Χριστίνα Μακρίδου

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005» εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω τηλεδιάσκεψης Μια µικρή εισαγωγή Κεντρικό Θέµα: Ελλάδα -Ιστορία Πολιτισµός Ειδικό Θέµα: «Η Ναυµαχία των

«Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005» εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω τηλεδιάσκεψης Μια µικρή εισαγωγή Κεντρικό Θέµα: Ελλάδα -Ιστορία Πολιτισµός Ειδικό Θέµα: «Η Ναυµαχία των 3η Εργασία Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Μαθησιακών ραστηριοτήτων από Απόσταση Ιωάννου Μαριάννα Μεγρέµη Αναστασία «Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005» εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω τηλεδιάσκεψης Μια µικρή εισαγωγή Κεντρικό Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 (συµπληρώνεται από τους ασκάλους)

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα θάλασσα - λογοτεχνία 2 ο ηµοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου 1 ο ηµοτικό Σχολείο Σκιάθου

Ελλάδα θάλασσα - λογοτεχνία 2 ο ηµοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου 1 ο ηµοτικό Σχολείο Σκιάθου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ.Ε Π.Μ.Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Εργασία στα πλαίσια του µαθήµατος «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ Θανόπουλος Σωτήρης Καλλιβωκάς ηµήτρης Καλογήρου Θωµαή Καρακίτσου Βασιλική Μακρή Κατερίνα Χριστόπουλος Νίκος Σχολείο Αθήνας Σχολείο Χανίων Θανόπουλος Σωτήρης Καλλιβωκάς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

εποικοδοµισµός οµαδοσυνεργατική µάθηση διερευνητική µάθηση επίλυση προβλήµατος

εποικοδοµισµός οµαδοσυνεργατική µάθηση διερευνητική µάθηση επίλυση προβλήµατος παρουσίαση αποτελεσµάτων 31/5/06 αδελφοποίηση οµάδων Τηλεσυνεργασία µεταξύ αδελφοποιηµένων οµάδων 1/5/06 εικονική τάξη «Τοτραγούδιστονέοκαράβι», «Πάω µε τα καράβια», Γλώσσα,τάξη Στ 3/4/06 τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006. 5. 3 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ / (19/3/2007) 1) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006. 5. 3 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ / (19/3/2007) 1) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5. 3 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ / (19/3/2007) Στο ενδιάµεσο διάστηµα µεταξύ 2 ης και 3 ης τηλεδιάσκεψης οι µαθητές ασχολήθηκαν µε τη θεµατική ενότητα που τους είχε ανατεθεί ανά οµάδες. Συζήτησαν µεταξύ τους για το

Διαβάστε περισσότερα

2 η τηλεδιάσκεψη (Εικονική Τάξη) Σχέδιο µαθήµατος Α) Γενικά Στοιχεία 1. άσκαλοι(ες): Ένας δάσκαλος από κάθε σχολείο 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών Σχολείο ιδακτική Ώρα Τάξη/ Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2

Διαβάστε περισσότερα

1995, Chandler and Hanrahan, 2000).

1995, Chandler and Hanrahan, 2000). 1. ιδακτική µεθοδολογία 1.1. Οριοθέτηση Με τον όρο τηλεδιάσκεψη αναφερόµαστε στην επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο µέσω ήχου, κινούµενης εικόνας και δεδοµένων ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα αποµακρυσµένα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

8. Από τη θεωρία στην πράξη: Η διδασκαλία της ενότητας της Επιστήµης - Οικολογίας (Ο ΥΣΣΕΑΣ 2003)

8. Από τη θεωρία στην πράξη: Η διδασκαλία της ενότητας της Επιστήµης - Οικολογίας (Ο ΥΣΣΕΑΣ 2003) Από τη θεωρία στην πράξη: Ο ΥΣΣΕΑΣ 2000-2004 8. Από τη θεωρία στην πράξη: Η διδασκαλία της ενότητας της Επιστήµης - Οικολογίας (Ο ΥΣΣΕΑΣ 2003) 8.1 Εισαγωγή Στα πλαίσια του προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ, κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 2.Ποιοι θα είναι οι μαθησιακοί στόχοι; 3.Πώς θα εξασφαλίσετε την υλοποίησή τους; 4.Για τις Συνθήκες υλοποίησης του Project: Πότε και πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006. 5 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 2 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ. ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ) Α) Γενικά Στοιχεία

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006. 5 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 2 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ. ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ) Α) Γενικά Στοιχεία Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος 5 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ) (συµπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδας.

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδας. Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδας. ΝΕΡΟ- ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ- ΕΝΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ ΑΓΑΘΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου

Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου 8.1.1 Περιγραφή προγράμματος 8.1.2 Στόχοι Προγράμματος 8.1.3 Το παιδαγωγικό μοντέλο Γενικές Αρχές Διδακτική μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Office (Word Power Point Internet Expoler) Google Earth

Microsoft Office (Word Power Point Internet Expoler) Google Earth 1 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ Α) Γενικά Στοιχεία 1. άσκαλοι: Ο δάσκαλος της τάξης από το κάθε σχολείο. 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών τηλεδιάσκεψης ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 6 ο.σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών Διάλεξη 7: Από την Θεωρία στην Πράξη Μελέτες Περίπτωσης 9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών 9.1 Η Διδασκαλία της Γλώσσας ΟΔΥΣΣΕΑΣ Πιλοτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις Η σκέψη αναπτύσσεται (προϊόν οικοδόμησης και αναδόμησης γνώσεων) στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 (συµπληρώνεται από τους ασκάλους)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρουσιάζεται η πυραµίδα της ιαδραστικής Τηλεδιάσκεψης (Anastasiades, 2003) όπως αυτή διαµορφώθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 4 η τηλ

Παρακάτω παρουσιάζεται η πυραµίδα της ιαδραστικής Τηλεδιάσκεψης (Anastasiades, 2003) όπως αυτή διαµορφώθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 4 η τηλ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 1. 1 Σχεδιασµός σταδίων διδακτικής προσέγγισης Σύµφωνα µε τον Anastasiades (2003) και στο πλαίσιο της µεθοδολογίας του προγράµµατος «Οδυσσέας» τέσσερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ)

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ) Ο ΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ Β ηµοτικό Σχολείο ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Google Earth (http://earth.google.com/) Panoramio (http://www.panoramio.com/ )

Google Earth (http://earth.google.com/) Panoramio (http://www.panoramio.com/ ) Σχέδιο Μαθήµατος 1 ης τηλεδιάσκεψης. Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος. 1 ο ηµοτικό Σχολείο Αγρινίου 11 ο ηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας

Διαβάστε περισσότερα

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ (12-14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Γενικές οδηγίες...........................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Πριν την 1 η τηλεδιάσκεψη

Πριν την 1 η τηλεδιάσκεψη Η Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η διδακτική µεθοδολογία στηρίζεται στη µεθοδολογία Ο ΥΣΣΕΑΣ, εµπλουτισµένη µε τη µέθοδο project. Η διδασκαλία αποτελείται από τέσσερις τηλεδιασκέψεις των 80 λεπτών και στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ ΦΟΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διδακτική παρέμβαση 2-3 ωρών στο μάθημα της Λογοτεχνίας της Β Λυκείου και συγκεκριμένα στο κείμενο «Ζάβαλη Μάϊκω» του Στρατή Μυριβήλη με αξιοποίηση ΤΠΕ (χρήση αρχείων power point, διαδικτύου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005 ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2) Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 ο 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005 ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (2) Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 ο 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 ο 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) Β ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Ομάδα Εργασίας Έλενα Ελληνιάδου Ζωή Κλεφτάκη Νικόλαος Μπαλκίζας Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

9. Από τη θεωρία στην πράξη: Η διδασκαλία των Μαθηματικών (ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2003)

9. Από τη θεωρία στην πράξη: Η διδασκαλία των Μαθηματικών (ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2003) Από τη θεωρία στην πράξη: ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2004 9. Από τη θεωρία στην πράξη: Η διδασκαλία των Μαθηματικών (ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2003) 9.1 Εισαγωγή Στα πλαίσια του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μανούσου, Εκπαιδευτικός, Καθηγήτρια Σύμβουλος, ΕΑΠ

Ευαγγελία Μανούσου, Εκπαιδευτικός, Καθηγήτρια Σύμβουλος, ΕΑΠ Ευαγγελία Μανούσου, Εκπαιδευτικός, Καθηγήτρια Σύμβουλος, ΕΑΠ Είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο μάθησης, ένας «δάσκαλος» σε ετοιμότητα (Rowntree, 1994) που: Συμβάλλει στην αυτόνομη μάθηση Αποτελεί ένα πλούσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδας.

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδας. Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδας. ΝΕΡΟ- ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ- ΕΝΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ ΑΓΑΘΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Περίληψη Προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ Γυμνασίου με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συγκεκριμένα με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο Η χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτωση που

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο Η χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτωση που ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι χώρες της ΕΕ» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Η «Επανάληψη» ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ/ΟΙ Αρβανίτη Μικέτα Νικήτα Μαρία Παπαζώη Εύα

ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Η «Επανάληψη» ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ/ΟΙ Αρβανίτη Μικέτα Νικήτα Μαρία Παπαζώη Εύα ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Η «Επανάληψη» ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ/ΟΙ Αρβανίτη Μικέτα Νικήτα Μαρία Παπαζώη Εύα ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το διδακτικό σενάριο µπορεί να αξιοποιηθεί από µαθητές της Πέµπτης (Ε ) και

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ης ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος. 70 0 Δημοτικό Σχολείο Νομού Αττικής Αθήνας Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ. Το βασικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

2. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ. Το βασικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 2. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Το βασικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ορίζεται η εκπαίδευση κατά την οποία ο σπουδαστής βρίσκεται σε µια φυσική απόσταση από τον καθηγητή του.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος 5.1. Σχέδιο µαθήµατος 2ης τηλεδιάσκεψης Ο ΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος 25ο ηµοτικό Σχολείο Αθήνας 1ο ηµοτικό Σχολείο Ναυπλίου ΦΟΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ Εικονική τάξη 1. άσκαλοι: Ένας δάσκαλος από κάθε σχολείο 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών τηλεδιάσκεψης ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 6 ο.σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2ης ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος 2 ο ηµοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης ηµοτικό Σχολείο Πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Pablo Picasso: Ένας Σπουδαίος Ζωγράφος

Pablo Picasso: Ένας Σπουδαίος Ζωγράφος ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΚΕ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ 60/70 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3ης ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος 2 ο ηµοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης ηµοτικό Σχολείο Πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Μερικά διεθνή παραδείγματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα