5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2)"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 ο ΚΙΣΑΜΟΥ & 4 ο ΛΕΜΕΣΟΥ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) «ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» Α) Γενικά στοιχεία 1. ασκάλες: Ζαράνη Φλώρα, Κλωστράκη Γεωργία, Σαµαλτάνη Ελπίδα, Παναγιώτου Χριστιάνα, Παπαδοπούλου Φωτεινή, Χρυσοστόµου Αγγέλα 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών πιλοτικού προγράµµατος ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ 2 ο ΚΙΣΑΜΟΥ 18/04/07 4 η -5 η Στ 28 4 ο ΛΕΜΕΣΟΥ 18/04/07 4 η -5 η Στ 30 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β) Περιγραφή µαθήµατος 1.Τίτλος Μαθήµατος: Εισαγωγή στις 5 θεµατικές ενότητες του σχεδίου εργασίας 2.Εκπαιδευτικό Λογισµικό: δύο (2) video 3.Ένταξη µαθήµατος στο αναλυτικό πρόγραµµα: I. Τάξη: Στ δηµοτικού II. Γνωστικό αντικείµενο: 1. Ιστορία 2. Γλώσσα 3. Αισθητική Αγωγή 4. Λαϊκή παράδοση 5. Μαθηµατικά III. Τίτλος ιδακτικής Ενότητας: 1. «Ένα ταξίδι στο χρόνο µε ένα καράβι» 2. «Το καράβι ως σύµβολο» 3. «Καράβια σε πίνακες και γκραβούρες» 4. «Οι παροιµίες των καραβιών γίνονται ιστορίες» 5. «Καράβια και αριθµοί»

2 ιδακτικοί στόχοι: Ιστορία I. Να ανακαλέσουν στη µνήµη τους τα ιστορικά γεγονότα και να τα συσχετίσουν µε πρόσωπα που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο, µε το χάρτη της περιοχής καθώς και µε τον αντίστοιχο τύπο καραβιού. II. Να διατυπώσουν συµπεράσµατα σχετικά µε τις συνέπειες που είχαν τα συγκεκριµένα ιστορικά γεγονότα στην µετέπειτα ιστορική πορεία και εξέλιξη της χώρας. Γλώσσα Να συσχετίσουν λέξεις από το φυσικό κόσµο µε έννοιες ή συναισθήµατα. Τέχνη I. Να επεξηγήσουν τον τρόπο που οργάνωσαν την έκθεση «καράβια» στο σχολείο τους. II. Να επιλέξουν το έργο που θα εκπροσωπήσει το σχολείο τους ακολουθώντας δηµοκρατικές διαδικασίες. III. Να συνδυάσουν τα εικαστικά έργα της έκθεσης µε τα µουσικά ερεθίσµατα και µε τα συναισθήµατα που τους προκαλούν. Λαϊκή Παράδοση Να συσχετίζουν τις παροιµίες µε τις αντίστοιχες ιστορίες καραβιών. Μαθηµατικά I. Να εξαγάγουν συµπεράσµατα από µία γραφική παράσταση. II. Να επιλύσουν προβλήµατα µε ποσοστά στα 100. III. Να προβληµατιστούν για τη σηµασία των καραβιών στην προσφορά εργασίας. Μεθοδολογία ιδακτικής προσέγγισης: Συνεργατική µάθηση (εξαµελείς οµάδες), διερευνητική µάθηση, εποικοδοµιστική προσέγγιση (εµπλοκή των µαθητών σε αυθεντικά περιβάλλοντα και καταστάσεις, συνεργασία, διαπραγµάτευση νοήµατος). Αναµενόµενα αποτελέσµατα: 1. Ιστορία: Οι µαθητές να εκτιµήσουν το ρόλο που έπαιξαν τα καράβια στη διαµόρφωση της ταυτότητας των δύο χωρών. 2. Γλώσσα: Τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να χρησιµοποιούν το καράβι ως σύµβολο στη γραπτή τους έκφραση. 3. Τέχνη: Να προκληθεί το ενδιαφέρον των µαθητών και η καλλιτεχνική ενασχόλησή τους µε τα καράβια. 4. Λαϊκή Παράδοση: Εκπλήρωση των διδακτικών στόχων 5. Μαθηµατικά: Να προκληθεί το ενδιαφέρον των παιδιών για το πρόβληµα της δραστηριότητας και να δηµιουργηθεί η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα 4.Σύντοµη Περιγραφή: 1. Ιστορία: Ο ρόλος που έπαιξαν τα καράβια την ιστορική πορεία των δύο χωρών. 2. Γλώσσα: Παιχνίδι δηµιουργίας στίχων ή φράσεων µε τη λέξη: «καράβι» (και άλλες παρόµοιες). 3. Τέχνη: Παρουσίαση της έκθεσης των καραβιών και εκλογή του έργου. Συσχέτιση συναισθηµάτων-µουσικής εικαστικών έργων.

3 4.Λαϊκή Παράδοση: Τα παιδιά της ενεργούς οµάδας κάθε σχολείου πρέπει να αντιστοιχίσουν τις ιστορίες µε τις παροιµίες-τίτλους. 5. Μαθηµατικά: Μελέτη ενός ραβδογράµµατος και επίλυση ενός µαθηµατικού προβλήµατος. 5. οµή Μαθήµατος: Αναλυτική περιγραφή επιµέρους βηµάτων διδασκαλίας: 1. Ιστορία Αφόρµηση: Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να του αναφέρουν τι γνωρίζουν όσον αφορά τη σχέση που είχαν οι Έλληνες µε τα καράβια. Τους δίνει ένα ερωτηµατολόγιο όπου τους ζητείται να απαντήσουν αν γνωρίζουν σηµαντικά ιστορικά γεγονότα διαφόρων ιστορικών περιόδων, που να σχετίζονται µε τα καράβια. Σκοπός µας είναι µέσα από αυτό να αναδειχτούν οι προηγούµενες γνώσεις και αντιλήψεις των παιδιών επάνω το θέµα. Εισαγωγή: Προβολή βίντεο διάρκειας 10 που αναφέρεται σε σηµαντικά ιστορικά γεγονότα που έχουν σχέση µε καράβια από τους αρχαϊκούς χρόνους µέχρι σήµερα, όπου εµπλέκονται συγκεκριµένοι τύποι καραβιών, πρόσωπα, χάρτες περιοχών κλπ. Στη συνέχεια καλούνται οι µαθητές να αλληλεπιδράσουν µε υλικό που δηµιουργήθηκε από τις δασκάλες ειδικά για τους σκοπούς της τηλεδιάσκεψης στο Multimedia Builder. Συγκεκριµένα τους ζητείται να τοποθετήσουν εικόνες ή λεζάντες, που αναφέρονται σε τύπους καραβιών, πρόσωπα, χάρτες στην αντίστοιχη ιστορική περίοδο σε συγκεκριµένα πλαίσια ( µε drag & drop) 2. Γλώσσα Οι δύο ενεργές οµάδες της τηλεδιάσκεψης (Κρήτη-Κύπρος) διαγωνίζονται σε ένα παιχνίδι. Η δασκάλα της Κύπρου είναι η συντονίστρια του παιχνιδιού. Το παιχνίδι αρχίζει όταν δοθεί το σύνθηµα. Τα παιδιά καλούνται να χρησιµοποιήσουν λέξεις σχετικές µε το καράβι (λιµάνι, κατάρτι, βάρκα, κτλ) και να παραγάγουν δικό τους στίχο/στίχους ή µικρή παράγραφο (1-2 προτάσεις) που να συµβολίζουν τις έννοιες που τους δίνονται στο φύλλο παιχνιδιού. Όποια οµάδα ενεργήσει πιο γρήγορα και σωστά κερδίζει έναν πόντο. Σε περίπτωση λάθους τον πόντο τον παίρνει η άλλη οµάδα. Νικήτρια είναι η οµάδα µε τους περισσότερους πόντους. 3. Τέχνη Ένα ή δύο άτοµα από την ενεργή οµάδα κάθε σχολείου παρουσιάζουν την έκθεση ζωγραφικής και γκραβούρας που οργάνωσαν (1-2 λεπτά). Τα παιδιά καλούνται να συµµετάσχουν ψηφίζοντας τον καλλιτέχνη του οποίου το έργο θα εκπροσωπήσει την τάξη τους. Μοιράζονται ψηφοδέλτια και ψηφίζουν. Τα ψηφοδέλτια συλλέγονται και καταµετρούνται οι σταυροί προτίµησης. Ο πίνακας ή η γκραβούρα που πλειοψηφεί εκφράζει και την προτίµηση της τάξης τους. Στη συνέχεια τα παιδιά και των δύο τάξεων ακούν ένα µουσικό κοµµάτι (πάρα πολύ ήρεµο απαλό). Ζητείται από τα παιδιά να γράψουν λέξεις που να εκφράζουν τα συναισθήµατα που τους προκαλεί το µουσικό ερέθισµα που προηγήθηκε και να επιλέξουν ποια από τα εικαστικά έργα που έχουν στο φύλλο εργασίας µπροστά τους θα µπορούσαν να ταιριάζουν µε τη µελωδία που άκουσαν (2 λεπτά). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και ενώ τα παιδιά ακούν ένα δεύτερο µουσικό κοµµάτι, µια µελωδία που εκφράζει αγωνία. Συµπληρώνουν το φύλλο εργασίας, δικαιολογούν και παρουσιάζουν τις επιλογές τους (3 λεπτά). 4. Λαϊκή Παράδοση Στην τηλεδιάσκεψη τα παιδιά χρησιµοποιούν τέσσερις (4) από τις ιστορίες που έχουν ήδη φτιάξει.

4 Το παιχνίδι αρχίζει και η πρώτη οµάδα (Κύπρος) διαβάζει µια µια ιστορία (αν η έκταση είναι µεγάλη θα επιλεγούν από πριν κάποια ενδεικτικά αποσπάσµατα) και ζητά από τη δεύτερη οµάδα (Κρήτη) να βρει την παροιµία-τίτλο που ταιριάζει σε κάθε ιστορία. Τα παιδιά θα έχουν να επιλέξουν µέσα από δέκα παροιµίες, ποια αντιστοιχεί στον τίτλο της κάθε ιστορίας. Στη συνέχεια, γίνεται το αντίστοιχο και µε την άλλη οµάδα. 5. Μαθηµατικά Η δραστηριότητα συνδυάζει τη µελέτη ενός ραβδογράµµατος και την επίλυση ενός µαθηµατικού προβλήµατος µε κοινωνικό προβληµατισµό που σχετίζεται µε τον αριθµό των εργαζόµενων στα καράβια. ίνεται στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας µε τις παραπάνω δραστηριότητες και καλούνται να αλληλεπιδράσουν και να προβληµατισθούν. 6. ραστηριότητες Μαθητών: Οι µαθητές διαβάζουν τις οδηγίες και συµπληρώνουν τα φύλλα εργασίας της κάθε δραστηριότητας. Στη συνέχεια ελέγχουν τις απαντήσεις τους µε την αντίστοιχη οµάδα του άλλου σχολείου. 7.Συνδυασµός µε άλλα µέσα διδασκαλίας: Υπολογιστής τσέπης, χαρτί, µολύβι (φύλλα δραστηριοτήτων), υπολογιστής, ψηφοδέλτια, µουσικά ερεθίσµατα. Γ. Παράρτηµα Επισυναπτόµενο υλικό: Ιστορία: α. Ερωτηµατολόγιο, β. Multimedia Builder γ. video Γλώσσα: Φύλλο παιχνιδιού Τέχνη: α. Φύλλο εργασίας µαθητών µε τους πίνακες και τις γκραβούρες β. Ψηφοδέλτιο, γ. Μουσικά κοµµάτια Μαθηµατικά: Φύλλο εργασίας µαθητών: «Καράβια και αριθµοί»

5

Μια Πρόταση ιαθεµατικού Σχεδιασµού Μαθηµάτων Μέσω Τηλεδιάσκεψης στο ηµοτικό Σχολείο : «Άσπρα Καράβια τα Όνειρά µας»

Μια Πρόταση ιαθεµατικού Σχεδιασµού Μαθηµάτων Μέσω Τηλεδιάσκεψης στο ηµοτικό Σχολείο : «Άσπρα Καράβια τα Όνειρά µας» 4 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Μια Πρόταση ιαθεµατικού Σχεδιασµού Μαθηµάτων Μέσω Τηλεδιάσκεψης στο ηµοτικό Σχολείο : «Άσπρα Καράβια τα Όνειρά µας» Ζαράνη Φλώρα Κλωστράκη Γεωργία zaraniflora@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 1. ασκάλες: Μαντζαρίδου Αρχοντούλα, Παναγή Αλεξάνδρα. 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών πιλοτικού προγράµµατος. ιευθύνσεις Internet

ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 1. ασκάλες: Μαντζαρίδου Αρχοντούλα, Παναγή Αλεξάνδρα. 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών πιλοτικού προγράµµατος. ιευθύνσεις Internet 4. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Σε αυτό το στάδιο σχεδιάζονται δραστηριότητες µε στόχο την εισαγωγή των µαθητών στο προς εξέταση θέµα και στην ανάλυση του θέµατος πάνω σε θεµατικούς άξονες οι οποίοι θα αποτελέσουν µαγιά

Διαβάστε περισσότερα

: « . 203324 . 203333 : 2004-2005

: «   . 203324 . 203333  : 2004-2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Τ..Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

«ιαφήµιση και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.»

«ιαφήµιση και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

2 η τηλεδιάσκεψη (Εικονική Τάξη) Σχέδιο µαθήµατος Α) Γενικά Στοιχεία 1. άσκαλοι(ες): Ένας δάσκαλος από κάθε σχολείο 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών Σχολείο ιδακτική Ώρα Τάξη/ Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006 ΦΟΡΜΑ ΣΧΕ ΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. 3. 1 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ / (5/3/2007) 1) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006 ΦΟΡΜΑ ΣΧΕ ΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. 3. 1 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ / (5/3/2007) 1) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ 3. 1 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ / (5/3/2007) 3.1. ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2006 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος 1) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2) ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 (συµπληρώνεται από τους ασκάλους)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ»

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ» ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ» Εισαγωγή Μελετώντας το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ), το Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα νέα βιβλία Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές»

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΚΣΕ ΣΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σκοπός της µουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης γραπτού λόγου Η κατανόηση γραπτού λόγου είναι αναµφίβολα µια πολύπλοκη διαδικασία που εµπλέκει δύο µέρη: το κείµενο και τον αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

«Οι θεοί του Ολύμπου» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας της ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού

«Οι θεοί του Ολύμπου» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας της ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού «Οι θεοί του Ολύμπου» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας της ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Κ. Βρυώνης 1, Θ. Γούπος 2 1 Εκπαιδευτικός Π.Ε., μεταπτυχιακός φοιτητής στον Τομέα Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του Θεάτρου Γενικός σκοπός της διδασκαλίας του Θεάτρου στο ηµοτικό και το Γυµνάσιο * είναι να ενθαρρυνθούν οι µαθητές ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΛΟΓΑ»

ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΛΟΓΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΑΞΗ Α ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΛΟΓΑ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ : ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ : ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΣΕ 3 oυ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιαστούν και να αναλυθούν τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν τη δική µας προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών στο ηµοτικό και το Γυµνάσιο είναι να γνωρίσει ο µαθητής τις Εικαστικές

Διαβάστε περισσότερα