Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ως προς το γνωστικό αντικείµενο"

Transcript

1 ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Ο ηλεκτρισµός µάς φέρνει πιο κοντά 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο απευθύνεται σε µαθητές της ΣΤ τάξης, στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειµένου Φυσικά, Ερευνώ και Ανακαλύπτω. Είναι συµβατό µε το ΕΠΠΣ καθώς συνδέεται µε θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες αλλά και µε το ΑΠΣ αφού αποτελεί ενότητα του σχολικού εγχειριδίου της συγκεκριµένης τάξης και οι στόχοι που τίθενται άπτονται τους στόχους του Αναλυτικού Προγράµµατος του γνωστικού αντικειµένου. 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των µαθητών Οι µαθητές από προηγούµενες τάξεις είναι σε θέση: Να γνωρίζουν ότι δυο σώµατα απωθούνται όταν έχουν το ίδιο φορτίο και έλκονται όταν είναι φορτισµένα διαφορετικά Να κατέχουν τον τρόπο σύνδεσης ενός λαµπτήρα µε τους πόλους της µπαταρίας σε ένα κύκλωµα Να συσχετίζουν τα στοιχεία ενός κυκλώµατος µε τα αντίστοιχα σύµβολα Να αναγνωρίζουν υλικά που άγουν το ηλεκτρικό ρεύµα (αγωγοί) και υλικά που δεν το άγουν(µονωτές) Να κατανοούν τη χρησιµότητα ενός διακόπτη στο ηλεκτρικό κύκλωµα Ακόµα οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τη χρήση του λειτουργικού συστήµατος των Windows και µπορούν να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο. Όσα αφορά

3 τη χρήση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών λογισµικών, δίνονται οι απαραίτητες εξηγήσεις κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. 4. Σκοπός και στόχοι Ο βασικός σκοπός του σεναρίου είναι να αποκτήσουν οι µαθητές βασικές γνώσεις για τα φαινόµενα σχετικά µε τους µαγνήτες και τον ηλεκτροµαγνητισµό. Ειδικότεροι στόχοι είναι: Ως προς το γνωστικό αντικείµενο Να διαπιστώσουν οι µαθητές ότι οι µαγνητικές δυνάµεις ασκούνται µε επαφή αλλά και από απόσταση Να αντιληφθούν την ύπαρξη υλικών που έλκονται από ένα µαγνήτη και την ύπαρξη υλικών που δεν έλκονται από ένα µαγνήτη Να διαπιστώσουν ότι η έλξη σε ένα ραβδόµορφο µαγνήτη είναι πιο ισχυρή στα άκρα του Να αναφέρουν ότι όταν ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύµα αποκτά µαγνητικές ιδιότητες Να συγκρίνουν τις µαγνητικές ιδιότητες ενός πηνίου και ενός ηλεκτροµαγνήτη Να αναφέρουν εφαρµογές των ηλεκτροµαγνητών Να περιγράψουν µε απλά λόγια την αρχή λειτουργίας µιας γεννήτριας Να συνδέσουν τα ηλεκτρικά µε τα µαγνητικά φαινόµενα και να εξηγήσουν το νόηµα της ονοµασίας ηλεκτροµαγνητισµός Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών Να εξοικειωθούν µε ένα διερευνητικό και ανακαλυπτικό µοντέλο µάθησης Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής µάθησης

4 Να αντιµετωπίζουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και ως πηγές µάθησης Να εξασκηθούν σε µεθόδους της επιστηµονικής έρευνας όπως παρατήρηση, σύγκριση, ερµηνεία. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία Να εφαρµόζουν αποκτηµένες γνώσεις Να οικοδοµούν ενεργητικά τη γνώση Να οικοδοµούν τη γνώση µέσω ανακάλυψης διερεύνησης Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής µάθησης Να αποκτήσουν κριτική και δηµιουργική σκέψη Να αυτενεργούν. 5. Κατηγορία λογισµικού συνδυασµός κατηγοριών λογισµικού Λογισµικό εννοιολικής χαρτογράφησης - Kidspiration Είναι ένα εποικοδοµιστικό εργαλείο το οποίο βασίστηκε στη θεωρία του Ausubel περι αξιοποίησης των προυπαρχουσών γνώσεων και εµπειριών. Κάνει συσχετισµούς και συγκρίσεις και δηµιουργεί εννοιολογικούς χάρτες. Χρησιµεύει για την ανίχνευση πρότερων γνώσεων και την ανακάλυψη παρερµηνειών και παρανοήσεων. Οι µαθητές συµµετέχουν στην αξιολόγηση και στους στόχους, είναι ενεργά υποκείµενα και εξασκούνται στην κριτική σκέψη. Φυλλοµετρητής διαδικτύου internet ίνει τη δυνατότητα για καθοδηγούµενη διερεύνηση ανακάλυψη. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναζήτηση της πληροφορίας µε κριτική επεξεργασία. Με το λογισµικό αυτό παρέχεται η ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή µε πλήθος πληροφοριών σχετικά µε το θέµα που έχουν επιλέξει. Για παράδειγµα θα µπορούσαν να αναζητήσουν προσωµοιώσεις κάποιων πειραµάτων στο δίκτυο, που θα δίνουν τη δυνατότητα στο µαθητή να χειριστεί διάφορες παραµέτρους και να εξάγει αντίστοιχα συµπεράσµατα. Επιπλέον,

5 µία πολύτιµη εφαρµογή του διαδικτύου είναι και το youtube.com, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει υλικό µε µορφή video. Σηµειώνεται, όµως, ότι λόγω της αυξανόµενης διαθεσιµότητας διαφόρων πηγών, η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού για ενεργό αναζήτηση και κριτική επεξεργασία των πληροφοριών είναι πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Τέλος, άλλη µια εφαρµογή σε περιβάλλον Web είναι το jigsaw planet. Το jigsaw planet είναι δωρεάν ιστοσελίδα η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει εικόνες ή να χρησιµοποιήσει εικόνες που εµπεριέχονται στη σελίδα και να δηµιουργηθούν σε κοµµάτια παζλ µε στόχο τη καλλιέργεια της παρατηρητικής ικανότητας, των χωρικών σχέσεων, των σχέσεων γειτνίασης και διαδοχής Λογισµικό δηµιουργίας πολυµεσικών εφαρµογών multimedia fusion Το multimedia fusion είναι ένα εργαλείο µε το οποίο µπορούµε να δηµιουργήσουµε πολυµεσικές εφαρµογές, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν ένα περιβάλλον µάθησης όπου θα συντελούνται δραστηριότητες διερεύνησης. Λογισµικό επεξεργασίας κειµένου Word Το Word είναι ένα λογισµικό γενικής χρήσης, που παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας του γραπτού λόγου και πλήθος άλλων δυνατοτήτων. Συνιστά ένα τρόπο γραφής ποιοτικά διαφορετικό από το συµβατικό. 6. ιάρκεια Η εκτιµώµενη διάρκεια για την υλοποίηση του σεναρίου είναι: 3 διδακτικές ώρες 7. Οργάνωση τάξης & απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή Οι µαθητές είναι χωρισµένοι σε οµάδες των 2-3 ατόµων και εργάζονται οµαδοσυνεργατικά. Ανά οµάδα υπάρχει και ένας υπολογιστής, µε εγκατεστηµένα τα απαραίτητα λογισµικά και είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο.

6 Η θεωρία στην οποία βασίζεται η µέθοδος διδασκαλίας είναι ο κοινωνικός εποικοδοµισµός, όπου ο µαθητής κατασκευάζει τη γνώση ενεργητικά σε ένα οµαδοσυνεργατικό περιβάλλον ενώ ο ρόλος του δασκάλου είναι διευκολυντικός, διαµεσολαβητικός. 8. Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου Σύµφωνα µε την παραδοσιακή διδασκαλία, ο µαθητής αντιµετωπίζονταν ως tabula rasa και ο δάσκαλος (ο φορέας γνώσης) καλούνταν να µεταδώσει τη γνώση στο µαθητή (συµπεριφορισµός). Με τη είσοδο των ΤΠΕ στις µαθησιακές διαδιακασίες ο ρόλος αυτός ανατρέπεται. Ο µαθητής καλείται ενεργητικά να αναζητήσει ανακαλύψει τη γνώση µέσα σε ένα οµαδοσυνεργατικό περιβάλλον όπου ο δάσκαλος καλείται απλά να διευκολύνει αυτή την προσπάθειά του. Η θεωρία στην οποία βασίζεται µια τέτοια µέθοδος είναι ο κοινωνικός εποικοδοµισµός. Προτεινόµενες δραστηριότητες ραστηριότητα 1 η (διάρκεια 10 λ.) Ζητείται από τους µαθητές να αναζητήσουν στο youtube.com ένα συγκεκριµένο βίντεο (δίνεται η ιστοσελίδα) το οποίο παρουσιάζει έναν τεράστιο ηλεκτροµαγνήτη να σηκώνει βαριά παλιοσίδερα και καλούνται να περιγράψουν τι ακριβώς βλέπουν. ραστηριότητα 2 η (διάρκεια 20 λ.) Με τη βοήθεια του λογισµικού kidspiration ζητείται να εξηγήσουν - καταγράψουν πώς το µηχάνηµα τραβάει τα σίδερα ραστηριότητα 3 η (διάρκεια 30 λ.) Ζητείται από κάθε οµάδα να ανοίξει ένα αρχείο που υπάρχει τον υπολογιστή της (σε µορφή.exe) το οποίο έχει κατασκευαστεί από το δάσκαλο της τάξης. Στο περιβάλλον εργασίας που εµφανίζεται, οι µαθητές µπορούν να δοκιµάζουν διάφορα υλικά και να εξετάζουν ποια από αυτά έλκονται από το µαγνήτη και ποια όχι. ραστηριότητα 4 η (διάρκεια 30 λ.) Οι µαθητές καλούνται να αναζητήσουν µια προσωµοίωση ηλεκτροµαγνήτη από το διαδίκτυο και να δοκιµάσουν πότε αυτός έλκει κάποια σιδηροµαγνητικά υλικά (π.χ. αν θα πρέπει να είναι συνδεδεµένος στην µπαταρία, αν θα πρέπει ανάµεσα

7 στις σπείρες του πηνίου να υπάρχει κάποιος αγωγός, αν µπορεί να έλξει σιδηροµαγνητικά υλικά από απόσταση). Οι παρατηρήσεις του καταγράφονται στο Word. ραστηριότητα 5 η (διάρκεια 20 λ.) Οι µαθητές καλούνται να αναζητήσουν στο internet (χρησιµοποιώντας µηχανές αναζήτησης) εφαρµογές των ηλεκτροµαγνητών. ραστηριότητα 6 η (διάρκεια 25 λ.) Οι µαθητές καλούνται να ανεβάσουν στην ιστοσελίδα jigsaw planet την εικόνα του εσωτερικού µιας ηλεκτρογεννήτριας και να σχηµατίσουν ένα παζλ το οποίο θα πρέπει να φτιάξουν 9. Φύλλα εργασίας ραστηριότητα 1 η Αναζητήστε την ιστοσελίδα. και περιγράψτε σε συνεννόηση µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας τι βλέπετε. ραστηριότητα 2 η Ανοίξτε το λογισµικό kidspiration και καταγράψτε µονολεκτικά πώς το µηχάνηµα τραβάει τα σίδερα. ραστηριότητα 3 η Ανοίξτε το αρχείο.exe. Γύρω από το µαγνήτη που υπάρχει στο κέντρο της σελίδας υπάρχουν διάφορα υλικά. Μπορείτε να δοκιµάσετε ποια από αυτά έλκονται από το µαγνήτη και ποια όχι. ραστηριότητα 4 η Αναζητήστε µια προσωµοίωση ηλεκτροµαγνήτη από το διαδίκτυο (µε τη βοήθεια της µηχανής αναζήτησης google.com) και δοκιµάστε πότε αυτός έλκει κάποια σιδηροµαγνητικά υλικά. Στη συνέχεια απαντήστε γραπτώς µε τη βοήθεια του Word στις παρακάτω ερωτήσεις: Θα πρέπει να είναι ο ηλεκτροµαγνήτης συνδεδεµένος στην µπαταρία; Αν ναι, µπορείτε να σχεδιάστε µε ποιο τρόπο; Θα πρέπει ανάµεσα στις σπείρες του πηνίου να υπάρχει κάποιο υλικό, όπως καρφί κτλ; Μπορεί ένας ηλεκτροµαγνήτης να έλξει σιδηροµαγνητικά υλικά από απόσταση; ραστηριότητα 5 η Αναζητήστε στο internet εφαρµογές των ηλεκτροµαγνητών. ραστηριότητα 6 η Ανεβάστε στην ιστοσελίδα jigsaw planet την εικόνα του εσωτερικού µιας ηλεκτρογεννήτριας που θα βρείτε στο δίκτυο και φτιάξτε το παζλ που θα προκύψει

8 10. Πρόσθετες πληροφορίες Η αξιολόγηση γίνεται µέσα από τη συµµετοχή των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία Επέκταση: Με ένα λογισµικό γραφικών και σχεδίασης (πχ Revelation Natural Art) οι µαθητές µπορούν να κληθούν να ζωγραφίσουν τα µέρη µιας ηλεκτρογεννήτριας. Το Revelation Natural Art είναι ένα εποικοδοµιστικό εργαλείο µε πολλές σχεδιαστικές δυνατότητες που µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλά γνωστικά αντικείµενα.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών 1.Τίτλος: «Ολυμπιακοί αγώνες» 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε τάξης. Στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών (Γεωμετρία), της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

«Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης»

«Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης» «Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης» Θεοδωρίδου Άννα 1, Μυλωνάκη Γεωργία 2, Ορούτζογλου Δήμητρα 3, Καμάρη Ελένη 4, Κολικίδου-Κυριακίδου Ελένη 5 Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείου Ωραίου Ξάνθης anna70theo@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαυρίδου Ελένη

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαυρίδου Ελένη ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαυρίδου Ελένη 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 ΤΙΤΛΟΣ εν γεννιέµαι αλλά υπάρχω, δεν πεθαίνω αλλά µορφές αλλάζω Ενέργεια µε λένε και σου φωνάζω, τα πρόσωπά

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές»

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΚΣΕ ΣΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΦΗ. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαυρίδου Ελένη

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΦΗ. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαυρίδου Ελένη ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαυρίδου Ελένη 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 ΤΙΤΛΟΣ «Είµαι ό,τι τρώω» «ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΦΗ» Αν δεν τρώµε σωστά, θα αρρωστήσουµε φρικτά.

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας πίνακας, μια μουσική, για κάθε εποχή»

«Ένας πίνακας, μια μουσική, για κάθε εποχή» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Ένας πίνακας, μια μουσική, για κάθε εποχή» Μπακόλα Χριστίνα Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας 2ο Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό Σενάριο Ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό Σενάριο Ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Α. Ταυτότητα του Σεναρίου Α1. Τίτλος: Η τέχνη των Μινωιτών (Ιστορία Γ Δημοτικού) Α2. Κοινό: Μαθητές της Γ τάξης του Δημοτικού Α3.

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο»

«Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο» Χριστόγερου Κατερίνα 1, Πέζαρου Πηνελόπη 2, Αρμενιάκου Κων/να 3 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

«Τα φρούτα του φθινοπώρου»

«Τα φρούτα του φθινοπώρου» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Τα φρούτα του φθινοπώρου» Σαμαντά Μαρία Νηπιαγωγός ΠE 60,4ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας (Πειραιά) mariasamanta74@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το διδακτικό σενάριο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης»

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΕ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ- ΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΣΕ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ- ΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΣΕ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ- ΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «Παιχνίδια με το Ευρώ» Εμπλεκόμενες διδακτικές περιοχές Εντάσσεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα