ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ομάδα εργασίας: Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Καρτάλης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Μποντζίδου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Χιωτίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Η παρούσα εργασία συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση ΚΟΖΑΝΗ Απρίλιος 2012

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Εισαγωγή Παρουσίαση του Τμήματος Λογιστικής Γενικά για την Εσωτερική Αξιολόγηση Εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Λογιστικής 7 2. Εργαλεία και Δείκτες εσωτερικής αξιολόγησης Ερωτηματολόγια και Απογραφικά Δελτία Κριτήρια και Δείκτες αξιολόγησης 9 3. Προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης Διαφοροποίηση στόχων και δεικτών Προτάσεις βελτίωσης ερωτηματολογίων κα Απογραφικών Δελτίων 3.3. Προτάσεις χρήσης της Πληροφορικής στην Αξιολόγηση Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Υπηρεσιακά Έγγραφα & Κείμενα - Δικτυακοί τόποι 13 21

3 1. Εισαγωγή 1.1. Παρουσίαση του Τμήματος Λογιστικής Το Τμήμα βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης, πρωτεύουσα του ομώνυμου Νομού, όπου είναι και η έδρα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) και οι κτιριακές του εγκαταστάσεις βρίσκονται συγκεντρωμένες στο 3 ο χιλ. της εθνικής οδού Κοζάνης Πτολεμαΐδας. Το Τμήμα Λογιστικής ιδρύθηκε το Εντάχθηκε στην τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση το Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος σήμερα αποτελείται από ένα καθηγητή, πέντε επίκουρους καθηγητές (ένα τακτικό και τέσσερις προσωποπαγούς θέσης), και μία καθηγήτρια εφαρμογών (προσωποπαγούς θέσης). Επίσης στο Τμήμα υπάρχουν δύο οργανικές θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) και μία θέση Διοικητικού προσωπικού (γραμματεία του Τμήματος). Οι διδακτικές ανάγκες του Τμήματος καλύπτονται είτε από μέλη ΕΠ των άλλων δυο Τμημάτων της ΣΔΟ (Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών), είτε από έκτακτο προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αναθεωρήθηκε το 2009 και ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με αρ. 6/ και την απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ 17/ Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), καθώς και μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΔΟΝΑ). Στο τμήμα διδάσκονται συνολικά 41 μαθήματα προπτυχιακού κύκλου που περιλαμβάνουν 39 υποχρεωτικά + 2 επιλογής υποχρεωτικά. Ο φοιτητής για να καταστεί πτυχιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει συνολικά 40 μαθήματα με επιτυχή παρακολούθηση στα επτά διδακτικά εξάμηνα, ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και να προετοιμάσει και παρουσιάσει επιτυχώς την πτυχιακή του εργασία. Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας του σπουδαστή, ενώ εισάγονται και οι διδακτικές μονάδες ECTS σε όλα τα εξάμηνα.

4 Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα σε προπτυχιακό επίπεδο είναι 47. Ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου ανέρχεται σε 39 συν την πτυχιακή εργασία. Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του, το Τμήμα Λογιστικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Λογιστικής καθώς και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Στοχεύει στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των σπουδαστών ως στελεχών επιχειρήσεων, οργανώσεων και οργανισμών οι δραστηριότητες των οποίων εκτείνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Ειδικότερα, το Τμήμα Λογιστικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων που αφορούν την επιστήμη της Λογιστικής και μεταξύ άλλων να: Παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα. Συμβάλλει στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Διατηρεί αμφίδρομη σχέση με τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες και τους οργανωμένους κλάδους της οικονομίας της περιφέρειάς τους. Συνεργάζεται μεταξύ τους ή με άλλα εκπαιδευτικά ή τεχνολογικά ιδρύματα του ε- σωτερικού ή του εξωτερικού για την επίτευξη της αποστολής τους. Παίρνει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα πάνω σε θέματα εφαρμογής της τεχνολογίας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Επιπρόσθετα, το Τμήμα έχει ως και αποστολή (άρθρο 4 1): α) να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζει τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργεί τις τέχνες και τον πολιτισμό,

5 β) να προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλει στη διά βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, γ) να αναπτύσσει την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να μεριμνά για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και να διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών, δ) να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθεί τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, ε) να προωθεί τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και στ) να συμβάλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής, του, το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές της επιστήμης της Λογιστικής, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση Γενικά για την Εσωτερική Αξιολόγηση Μέχρι το 2005, στην Ελλάδα, δεν υπήρχε σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας Διοίκησης γενικότερα, αλλά και των φορέων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών, όπως είναι η παιδεία. Το 2005, με το Νόμο 3374, θεσπίστηκε ένα σύστημα αξιολόγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Με το άρθρο 13 του Νόμου 3577/2007 και με το άρθρο 28 του Νόμου 3794/2009 και ήδη με το ν. 4009/2011, ενισχύθηκε ο θεσμός αυτός και θεσμοθετείται η διαρκής αξιολόγηση των Α.Ε.Ι. με σκοπό τη διασφάλιση

6 και βελτίωση της ποιότητας του έργου που προσφέρουν στην Ελληνική κοινωνία (Α.ΔΙ.Π., Με το Νόμο 3374/2005 ιδρύθηκε η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π), η οποία είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και η οποία έχει ως έργο, την στήριξη ως προς τις διαδικασίες, των Α.Ε.Ι., για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του έργου που προσφέρουν. Με το Νόμο 3374 καθιερώνεται, επίσης, κοινό σύστημα-διαδικασία αξιολόγησης για το σύνολο των ελληνικών Α.Ε.Ι. Η Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Νόμο και την Αρχή της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π., 2007β «Στοχεύει: Στη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από τα Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο της αποστολής τους. Αποσκοπεί: Στην ενίσχυση των Τμημάτων, Σχολών και Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην επίτευξη της αποστολής τους, στο πλαίσιο της φυσιογνωμίας και της ι- διαιτερότητας με τις οποίες διακρίνονται από άλλες μονάδες ή ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Προϋποθέτει: Ενιαία προσέγγιση σε πανελλαδικό επίπεδο για τη διαρκή καταγραφή, κατανόηση και συστηματική αποτίμηση του έργου των Ακαδημαϊκών Μονάδων (Τμημάτων ή Σχολών) και συνεπώς των Ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν. Επίσης, προϋποθέτει διαρκή αξιολόγηση και επανεκτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, της έρευνας και όλων γενικά των υπηρεσιών που παρέχουν τα Α.Ε.Ι.» Με τη σύστασή της, η Α.ΔΙ.Π. ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο που εδρεύει στην Α- θήνα και εποπτεύεται ως προς τη νομιμότητα από τον Υπουργό Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., στελεχώθηκε από ανώτατους δημόσιους λειτουργούς, κυρίως από το χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σύντομα, καθιέρωσε: κριτήρια και δείκτες ποιότητας, τυποποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης και όργανα τα οποία είναι επιφορτισμένα με την αξιολόγηση, σε επίπεδο Ιδρυμάτων και Ακαδημαϊκής Μονάδας (Σχολή ή Τμήμα). Με το άρθρο 64 του Νόμου 2009/2011 η "Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση" (Α.ΔΙ.Π.), που έχει συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α 189), μετονομάσθηκε σε "Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση" (ΑΔΙΠ) Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι για κάθε Ίδρυμα, Σχολή ή Τμήμα μια συλλογική διαδικασία που προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, σε όλα τα στάδια και τις φάσεις υλοποίησής του. Αυτή αποτελεί το βασικό εργα-

7 λείο μέσω του οποίου, τόσο τα Ιδρύματα, όσο και οι επιμέρους μονάδες τους (Σχολές ή Τμήματα), επιδιώκουν να θεσπίσουν διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης του σύνθετου διδακτικού και ερευνητικού τους έργου. Η εσωτερική αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συλλογική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη της ΟΜ.Ε.Α. σε δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και προϋποθέτει τη σύνταξη Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων. Οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις υποβάλλονται με ευθύνη της Ακαδημαϊκής Μονάδας στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του οικείου Ιδρύματος πριν από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται περιοδικά με τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία υποβάλλεται στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του οικείου Ιδρύματος και μέσω αυτής κοινοποιείται στην Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης υποβάλλεται στη ΜΟ.ΔΙ.Π. δύο μήνες μετά την υποβολή της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης του συγκεκριμένου έτους Εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Λογιστικής Το έτος 2007, το τμήμα Λογιστικής υιοθέτησε το σύστημα της εσωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τα κριτήρια και τους δείκτες της Α.ΔΙ.Π. Ξεκίνησε τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης, κατά το εαρινό εξάμηνο του έτους και συνέχισε μέχρι το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Σύμφωνα με το Νόμο 3374, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) ορίζεται από τη Σχολή ή το Τμήμα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του. Η εσωτερική αξιολόγηση αποφασίστηκε από την Γ.Σ. του τμήματος Λογιστικής (Γ.Σ. Νο 9/ ). Σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. ορίστηκαν τα παρακάτω μέλη ΕΠ ως μέλη της ΟΜΕΑ: α) Βελέντζας Γιάννης, Αν. Καθηγητής και ήδη Καθηγητής β) Καρτάλης Νικόλαος, Επ. Καθηγητής γ) Αβραμόπουλος Ελευθέριος, φοιτητής Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος παρακολούθησε τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων και Ερωτηματολογίων, συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία και συνέταξε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτο-αξιολόγησης)

8 της ακαδημαϊκής Μονάδας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την υποβολή της στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και μέσω αυτής, στην Α.ΔΙ.Π. το Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η αξιολόγηση θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μία φορά ανά ακαδημαϊκό έτος. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή τυχόν αδυναμιών και ελλείψεων στη διαδικασία αξιολόγησης και στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 2. Εργαλεία και Δείκτες εσωτερικής αξιολόγησης 2.1. Ερωτηματολόγια και Απογραφικά Δελτία Η Ανεξάρτητη Αρχή (Α.ΔΙ.Π.) προκειμένου να έχει ακριβή, ομοιόμορφα και αντικειμενικά στοιχεία για την ποιότητα του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου αλλά και την πληρότητα των εγκαταστάσεων, προετοίμασε κοινά απογραφικά στοιχεία για όλες τις μονάδες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) και τα οποία συμπληρώνονται κάθε εξάμηνο για την διευκόλυνση και την ανανέωση των στοιχείων. Τα απογραφικά αυτά δελτία χωρίζονται κατά ομάδες όπως παρακάτω: Ομαδα 1 η 1) Εκπαιδευτικό Προσωπικό: Α). Ατομικό Δελτίο Διδάσκοντος, β). Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

9 Ομάδα 2 η Διοικητικό Προσωπικού). Ατομικό Δελτίο Διοικητικού Έργου Ομάδα 3 η Άλλοι: α) Ατομικό Δελτίο Έργου Ομάδα 4 η Φοιτητές/Σπουδαστές: α). Ερωτηματολόγιο Φοιτητών Το Τμήμα Λογιστικής και η Ομάδα (ΟΜ.Ε.Α) χρησιμοποίησε επιτυχώς την 1 η Ομάδα δηλαδή το ατομικό Δελτίο διδάσκοντος και το δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος και την 4 η Ομάδα, το ερωτηματολόγιο των Φοιτητών. Τα πρωτογενή αυτά στοιχεία συλλέχτηκαν και αξιολογήθηκαν από την ΟΜ.Ε.Α Κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης Οι δείκτες και τα κριτήρια της αξιολόγησης μπορούν να συμπληρωθούν να τυποποιηθούν και να εξειδικεύονται με βάση τις κατευθύνσεις και τα πρότυπα που εκδίδει η Α.ΔΙ.Π., αλλά είναι δυνατό να εμπλουτίζονται τα κριτήρια και οι δείκτες, με βάση τη στρατηγική της κάθε ακαδημαϊκής μονάδας και σε σχέση με τους σκοπούς και τους στόχους της. Ο Νόμος 3374/05 και ειδικότερα το άρθρο 3 ορίζει τα βασικά κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης ως ακολούθως: Α) Ποιότητα του διδακτικού έργου 1. Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού 2. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας 3. Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου 4. Εκπαιδευτικά βοηθήματα 5. Διαθέσιμα μέσα και υποδομές 6. Βαθμός αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 7. Αναλογία διδασκόντων /διδασκομένων 8. Συνεργασία μεταξύ διδασκόντων /διδασκομένων 9. Σύνδεση έρευνας με την διδασκαλία 10. Επίπεδο και επικαιρότητα των παρεχομένων γνώσεων 11. Συνεργασία με εκπαιδευτικά κέντρα/ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο 12. Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού και φοιτητών Β) Ποιότητα του ερευνητικού έργου

10 1. Προαγωγή της έρευνας από την ακαδημαϊκή μονάδα 2. Ερευνητικά προγράμματα και έργα που πραγματοποιούνται στο Τμήμα 3. Διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές 4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού 5. Βαθμός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους 6. Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος 7. Διακρίσεις και βραβεύσεις της έρευνας 8. Βαθμός συμμετοχής των φοιτητών στην έρευνα Γ) Ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών 1. Βαθμός ανταπόκρισης του προγράμματος σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας 2. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του προγράμματος σπουδών 3. Αποφυγή επικάλυψης της ύλης των μαθημάτων 4. Εξεταστικό σύστημα που εφαρμόζεται στο Τμήμα 5. Υποστήριξη από διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές 6. Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Σπουδών 7. Πρακτική άσκηση των φοιτητών Δ) Ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών 1. Αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών 2. Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας 3. Υποδομές πάσης φύσεως 4. Βαθμός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου) 5. Βαθμός διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού 6. Βαθμός διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη διαχείριση οικονομικών πόρων 3. Προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης 3.1. Διαφοροποίηση στόχων και δεικτών Το τμήμα Λογιστικής και ειδικότερα η ΟΜ.Ε.Α έθεσαν νέους στόχους για την εσωτερική αξιολόγηση οι οποίοι κινούνται στο πλαίσιο του Νόμου 3374/05 και οι οποίοι οριοθετούν εκ νέου τόσο την ποιοτική αναβάθμιση όσο και την αποτελεσματικότερη διδακτική και εκπαιδευτική λειτουργία.

11 Αναλυτικότερα οι στόχοι οι οποίοι τέθηκαν από το τμήμα Λογιστικής και την ΟΜ.Ε.Α είναι οι ακόλουθοι: Α) Περεταίρω ανάπτυξη της καινοτομίας και της έρευνας για την ενίσχυση και την επικαιροποίση της γνώσης με απώτερο στόχο την ανάπτυξη δεξιοτεχνιών των Φοιτητών και Καθηγητών για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Β) Αποτελεσματικότερη και συνεχής ποιοτική αναβάθμιση και ανανέωση του προγράμματος σποδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τμήματος τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Γ) Ανάπτυξη και ανανέωση της χρήσης ΤΠΕ για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διδακτική και ερευνητική λειτουργία στο τμήμα. Δ) Ενίσχυση της Εξωστρέφειας και των συνεργασιών του τμήματος για τη μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας, προς όφελος του Ιδρύματος και της τοπικής κοινωνίας. Ε) Σύνδεση της Πτυχιακής εργασίας και της Πρακτικής άσκησης με την αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία με σκοπό την άμεση απόκτηση γνώσεων από τους φοιτητές του οικονομικού περιβάλλοντος. Ζ) Σταδιακή και άμεση βελτίωση της ποιότητας Διοίκησης και των υπηρεσιών του τμήματος προς όφελος των σπουδαστών και της κοινωνίας. Οι στόχοι αυτοί συνδέθηκαν ως προς την παρακολούθησή τους με δείκτες, οι οποίοι και αυτοί προέκυψαν σε σημαντικό βαθμό και από τα πρότυπα εσωτερικής αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π. και οι οποίοι παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Στόχοι & Δείκτες, που χρησιμοποιούνται στην Αξιολόγηση του Τμήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικοί Στόχοι Δείκτες Παρακολούθησης Στόχων Μέτρηση σε Α).) Περεταίρω ανάπτυξη της καινοτομίας και της έ- ρευνας για την ενίσχυση και την επικαιροποίηση της γνώσης με απώτερο στόχο την ανάπτυξη δεξιοτεχνιών των Φοιτητών και Καθηγητών για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο Αριθμός συμμετοχής μελών ΕΠ σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών διεθνούς κύρους Αριθμός δημοσιεύσεων ανά μέλος Ε.Π. Αριθμός συμμετοχής μελών ΕΠ σε διατμηματικά ερευνητικά προγράμματα Αριθμός συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

12 Β). Αποτελεσματικότερη και συνεχή ποιοτική αναβάθμιση και ανανέωση του προγράμματος σποδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τμήματος τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Γ). Ανάπτυξη και ανανέωση της χρήσης ΤΠΕ για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διδακτική και ερευνητική λειτουργία στο τμήμα Αριθμός ενεργών φοιτητών Αριθμός ενεργών φοιτητριών Αριθμός φοιτητών από Ενιαία Λύκεια ή ΤΕΕ ή άλλες κατηγορίες Αριθμός αποφοιτησάντων προπτυχιακών φοιτητών Ποσοστό αποφοιτησάντων προπτυχιακών φοιτητών ως προς τους ενεργούς φοιτητές Μέσος χρόνος αποφοίτησης Αριθμός ξένων φοιτητών (συμπεριλαμβανομένων και των ομογενών, για πλήρη φοίτηση). Αριθμός λιμναζόντων φοιτητών (πέντε τελευταία χρόνια). Μέσο εξάμηνο έναρξης της πρακτικής άσκησης, Μέσο εξάμηνο ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας, Μέσος βαθμός πτυχίου Ποσοστό αποφοίτων που συνεχίζει με μεταπτυχιακές σπουδές. Ποσοστό φοιτητών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για την εκπόνηση εργασιών. Αριθμός μαθημάτων, που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας Αριθμός μαθημάτων που η διδασκαλία γίνεται με χρήση Η/Υ Αριθμός μαθημάτων για τα οποίο αναπτύχθηκε ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό Αριθμός μαθημάτων για τα οποία υπάρχει ηλεκτρονικό υλικό εξέτασης ατόμων ατόμων ατόμων ατόμων Ποσοστό (%) Έτη ατόμων ατόμων Εξάμηνο Εξάμηνο Βαθμός Ποσοστό (%) Ποσοστό (%) Δ).Ενίσχυση της Εξωστρέφειας και των συνεργασιών του τμήματος για τη μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας, προς όφελος του Ιδρύματος και της τοπικής κοινωνίας. Αριθμός συμφωνιών συνεργασίας, που συνάπτεται με άλλο Τμήμα ή Πανεπιστήμιο της χώρας ή του εξωτερικού Αριθμός επισκέψεων και συνεργασιών από μέλη ΕΠ του Τμήματος σε άλλα τριτοβάθμια ι- δρύματα ή οργανισμούς Ελλάδας/εξωτερικού Αριθμός συμφωνιών συνεργασίας, που συνάπτεται με αναπτυξιακούς, παραγωγικούς και άλλους φορείς για επίλυση προβλημάτων Αριθμός επισκέψεων ξένων και ελλήνων καθηγητών στο Τμήμα Ποσοστό φοιτητών που φοιτούν σε ξένα τριτοβάθμια ιδρύματα μέσω χρηματοδοτούμενων ανταγωνιστικών προγραμμάτων (ERASMUS, πρακτική άσκηση κ.λπ.) Ποσοστό (%) Ε. Σύνδεση της Πτυχιακής εργασίας και της Πρακτικής άσκησης με την αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία με σκοπό την άμεση απόκτηση γνώσεων από τους φοιτητές του οικονομικού περιβάλλοντος Ζ). Σταδιακή και άμεση βελτίωση της ποιότητας Διοίκησης και των υπηρεσιών του τμήματος προς όφελος των σπουδαστών και της κοινωνίας Ποσοστό φοιτητών που εκπονούν πτυχιακή εργασία σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς Βαθμός ικανοποίησης εργοδοτών από τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν οι τελειόφοιτοι από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (μέσω ερωτηματολογίου στους εργοδότες κατά την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης) Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών και μελών Ε.Π. από την Γραμματεία Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών και μελών Ε.Π. από την Βιβλιοθήκη Ποσοστό ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Βαθμός κάλυψης των διοικητικών θέσεων στο Ποσοστό (%) Ποσοστό(%) Ποσοστό (%) Ποσοστό (%) Ποσοστό (%) Ποσοστό (%)

13 Τμήμα Προτάσεις βελτίωσης ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων Οι αλλαγές οι οποίες προτείνονται και οποίες θα πρέπει να ισχύουν για όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες του Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα και οι οποίες συζητήθηκαν και προτάθηκαν από την ΟΜ.Ε.Α του Τμήματος Λογιστικής αναφέρονται στη διαφορετικότητα του προγράμματος Σπουδών ομοειδών τμημάτων ή ομοειδών Σχολών Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Υπάρχουν άλλωστε σημαντικές διαφορές στα προγράμματα σπουδών και τη διδακτική διαδικασία όπως π.χ. την ύπαρξη Πτυχιακής εργασίας ή υποχρεωτικών εργαστηρίων και ασκήσεων πράξης στα τεχνολογικά ιδρύματα, υποχρεωτική πρακτική άσκηση, κ.ά. Ο πίνακας 2 παρακάτω αναφέρεται σε αλλαγές που προτείνονται και σε επιπλέον ερωτήσεις, ή σε διαγραφή ερωτήσεων και ορισμένες αλλαγές ερωτήσεων στο Δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος και στο ερωτηματολόγιο φοιτητών. Επίσης προτείνονται επιπλέον ερωτήσεις στα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας των ακαδημαϊκών μονάδων Πίνακας 2. Προτεινόμενες αλλαγές στα έντυπα συλλογής στοιχείων. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ή ΔΕΛ- ΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟ- ΝΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑ- ΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗ- ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑ- ΓΕΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟ- ΤΗΤΩΝ Ι- ΙV ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟ- ΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗ- ΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡ- ΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟ- ΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Συμπληρωματικά προτείνεται, να αξιολογείται η Πτυχιακή Εργασία, το Εργαστήριο ως ξεχωριστό μάθημα, καθώς και η διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης, πριν την αποφοίτηση του Φοιτητή.

14 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α. Το μάθημα (θεωρία) Καινούργιες ερωτήσεις 1. Πραγματοποιείται επικάλυψη της ύλης του μαθήματος με άλλα μαθήματα; 2. Η ύλη που θα διδαχθεί σας γνωστοποιείται εγκαίρως και είναι αναλυτική; 3. Ο τρόπος αξιολόγησής σας στο μάθημα γνωστοποιείται εγκαίρως και γίνεται ηλεκτρονικά; 4. Σε τι βαθμό σας ικανοποιούν οι πληροφορίες του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class); 5. Είστε ικανοποιημένοι με την εξοικείωσή σας με την σελίδα του τμήματος και σας παρέχονται όλες οι πληροφορίες που σας χρειάζονται; Αλλαγή σε υπάρχουσες ερωτήσεις - Οι ερωτήσεις 11 και 12 θα πρέπει να αφαιρεθούν από το ερωτηματολόγιο γιατί ο θεσμός του φροντιστηρίου δεν υπάρχει στα ΤΕΙ. - Η ερώτηση 10 να τροποποιηθεί ως εξής: «Πως κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος» Γραπτές ή / και προφορικές εργασίες Καινούργιες ερωτήσεις - Οι εργασίες που σας δόθηκαν κατά την διάρκεια του εξαμήνου ήταν σχετικές με το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος; - Η βαθμολόγηση των γραπτών ή προφορικών εργασιών είναι δίκαιη; Αλλαγή σε υπάρχουσες ερωτήσεις - Η ερώτηση 19 θα πρέπει να αφαιρεθεί γιατί επικαλύπτεται από προηγούμενες.

15 Β. Ο/Η διδάσκων/ουσα Καινούργιες ερωτήσεις - Χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης και επικοινωνίας με τους φοιτητές; - Τηρούνται οι αναρτημένες ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές; - Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των φοιτητών; Γ. Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό Καινούργιες ερωτήσεις - Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του (παρουσία-συνεργασία με φοιτητές) Δ. Το εργαστήριο Καινούργιες ερωτήσεις - Σε ποιο βαθμό το εργαστήριο βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος; - Σε ποιο βαθμό αξιοποιείται ο εξοπλισμός στα εργαστήρια; - Πόσο απαραίτητες κρίνετε τις εκπαιδευτικές εκδρομές; - Πόσο απαραίτητη κρίνετε την πρόσκληση μελών σχετικών επιχειρήσεων για ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια του εργαστηρίου; Αλλαγή σε υπάρχουσες ερωτήσεις - Η ερώτηση 29 να τροποποιηθεί ως εξής: «Πως κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου» Ε. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια Καινούργιες ερωτήσεις - Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το μάθημα στην ανάπτυξη της συνεργασίας; - Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το μάθημα στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης; - Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το μάθημα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων;

16 Ι.4. Διδασκαλία ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - Υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας σε άλλη γλώσσα αν ναι σε ποια; ΙΙ.3 Επικοινωνία και καθοδήγηση - Επικοινωνείτε μέσω e-class και με τους φοιτητές; ΙΙ.5 Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα - Να χωριστεί ο πίνακας σε δυο μέρη (θεωρία και εργαστήριο) - Με ποιον τρόπο λαμβάνουν οι φοιτητές σχόλια στο μέσο του εξαμήνου για τις επιδόσεις τους σε εργασίες κλπ. - Προφορική ανακοίνωση - Γραπτή ανακοίνωση - Μέσω e-class - Μέσω ΙΙΙ. Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή - Καλύπτονται οι ανάγκες του εργαστηρίου σε αναλώσιμα υλικά; IV. Στατιστικά στοιχεία φοιτητών - Να χωριστεί ο πίνακας κατανομής βαθμολογίας σε θεωρία και εργαστήριο ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Α- ΔΙΠ 1-Ι Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών 1-Ι.1. - Υπάρχει σύλλογος αποφοίτων του Τμήματος (Alumni Unin) με αμφίδρομη σχέση με το Τμήμα; - Υπάρχουν επαφές με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς ή/και με άλλα παρόμοιου αντικειμένου Τμήματα για βελτιστοποίηση του προγράμματος σπουδών; 1.Ι.3. - Ανακοινώνονται οι τρόποι αξιολόγησης για κάθε μάθημα στην αρχή του εξαμήνου;

17 - Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης θεμάτων πτυχιακών για λόγους ελέγχου; 1-Ι.4. - Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών σε πιθανό ξενόγλωσσο κομμάτι του προγράμματος σπουδών; - Υπάρχει Παράρτημα Διπλώματος (Diplma Supplement); -Υπάρχει παρουσίαση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις; -Υπάρχει διαδικτυακή παρουσίαση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών στα Αγγλικά; Επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα? 1.Ι.5. - Υπάρχει πρόβλεψη και διαδικασία για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΜΕΑ; - Διοργανώνονται ημερίδες σε συνεργασία με επιχειρήσεις που να σχετίζονται με την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 2. Διδακτικό έργο Πόσοι έκτακτοι υπάρχουν και ποια η αναλογία με το μόνιμο ΕΠ; Πόσοι φοιτητές καθυστερούν για τη λήψη του πτυχίου λόγω εργασίας; 2.5. Μέσα - Υπάρχουν οι υποδομές για τη διδασκαλία σε ΑΜΕΑ; - Υπάρχουν υποδομές για αθλητικές και άλλες δραστηριότητες για τους φοιτητές; Ερευνητικό έργο Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα. Συμμετέχουν εξω-ιδρυματικοί φορείς ως συνεργάτες στα ερευνητικά προγράμματα; Τα ερευνητικά προγράμματα σχετίζονται με τις ανάγκες της κοινωνίας, όπως αυτές διατυπώνονται στους εθνικούς ερευνητικούς στόχους;

18 Πως αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της έρευνας στην πράξη; Ερευνητικές υποδομές Αξιοποιείται ο υπάρχον εξοπλισμός σε ερευνητικά προγράμματα; Συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα Συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές στην υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων; Υπάρχουν κίνητρα για τη συμμετοχή των φοιτητών σε ερευνητικές δραστηριότητες; Σχέσεις με παραγωγικούς φορείς Συνεργασίες του Τμήματος με παραγωγικούς φορείς. Δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με παραγωγικούς φορείς Διανέμεται ηλεκτρονικά ή έντυπα υλικό σχετικό με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του Τμήματος; Συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή, και εθνική ανάπτυξη. Συμμετέχει ενεργά το Τμήμα με τους τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς φορείς στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για την ανάπτυξη; 3.3. Προτάσεις χρήσης της Πληροφορικής στην Αξιολόγηση Μετά την συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από την ΟΜ.Ε.Α. και την επεξεργασία των ερωτηματολόγιων το Τμήμα Λογιστικής συμπεραίνει ότι η ηλεκτρονική επεξεργασία των ερωτηματολόγιων θα βοηθούσε σημαντικά στην διαδικασία της αξιολόγησης και στην συλλογή των εντύπων. Η ηλεκτρονική συλλογή των πρωτογενών στοιχείων, συμπεραίνεται ότι θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τη διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική συμπλήρωση των εντύπων αξιολόγησης θα μπορούσε να: α) Να μειώσει το χρόνο συλλογής των στοιχείων από τα ερωτηματολόγια β) Να αυξήσει το δείγμα των ερωτηθέντων

19 γ) να διευκολύνει τη διαδικασία, καθώς θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση από απόσταση από του Φοιτητές δ) να μειώσει το κόστος από την εφαρμογή του. Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των εντύπων, αποτελεί μία απλή διαδικασία χαμηλού κόστους και ιδιαίτερα χρειάζεται ελάχιστο χρόνο. Σε αυτήν την διαδικασία διατηρείται η ανωνυμία των σπουδαστών και επί πλέον απευθύνεται στο σύνολο των Φοιτητών, καθώς θα μπορεί να γίνει από απόσταση. Η πληροφορική και το διαδίκτυο θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης, τα στοιχεία που συλλέγονται θα μπορούσαν να καταχωρούνται αυτομάτως, σε μία βάση δεδομένων. Επομένως η χρήση της Πληροφορικής και του Διαδικτύου, θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά, στα ακόλουθα στάδια της αξιολόγησης: α) συλλογή πρωτογενών στοιχείων από τα ερωτηματολόγια, β) αυτόματη επεξεργασία τους γ) εξαγωγή συμπερασμάτων δ) αυτόματη ενημέρωση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ε) επανέλεγχο και παρακολούθηση ενεργειών που προκύπτουν από την αξιολόγηση. ζ) πλήρη κάλυψη της ανωνυμίας Συμπερασματικά η γίνει κοινή χρήση τεχνολογίας για την συλλογή και επεξεργασία των ερωτηματολόγιων θα μπορούσε σε επίπεδο σχολής ή και Ιδρύματος (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) να επιτευχθεί, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι άμεσα αξιοποιήσιμα από την ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Η χρήση κοινής τεχνολογίας και προγράμματος (sftware) θα μπορούσε να επεκταθεί και στο σύνολο των Aνώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), έτσι ώστε, να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης συνολικά της όλης διαδικασίας από τα Ιδρύματα αλλά και από την Α.ΔΙ.Π. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα πρότυπα των εντύπων αξιολόγησης (ερωτηματολόγια και απογραφικά δελτία) της Α.ΔΙ.Π. αποτελούν τη βάση της εσωτερικής αξιολόγησης στις ακαδημαϊκές μονάδες Είναι όμως ιδιαίτερα γνωστό ότι υπάρχουν διαφορές στα προγράμματα σπουδών α- νάμεσα σε Πανεπιστημιακές Μονάδες και στα Τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι ιδιαιτερότητες αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση κάθε ακαδημαϊκής μονάδας ξεχωριστά έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι αντικειμενικά και διαφανή.

20 Στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κρίνεται απαραίτητη η ξεχωριστή αξιολόγηση των εργαστηρίων, καθώς και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης και της Πτυχιακής εργασίας ως στενά συνδεδεμένη με την εκπαιδευτική διαδικασία. Συμπληρωματικά θα πρέπει να υιοθετηθεί η ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων τεκμηρίωσης μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και της χρήσης του διαδικτύου. Η χρήση της πληροφορικής θα μπορούσε να επεκταθεί με την συστηματική και υποχρεωτική ενημέρωση μέσω των ιστοσελίδων και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και διαδικασιών της αξιολόγησης κάθε έτος, καθώς επίσης και στη διαβούλευση και ενημέρωση μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με τις ενέργειες που σχετίζονται με την αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της. Από την παρούσα μελέτη συμπληρωματικά προέκυψε, ότι υπάρχουν δυνατότητες σημαντικής βελτίωσης, της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης του τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προς όφελος της ακαδημαϊκής μονάδας, αλλά και της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η βελτίωση αυτή μπορεί να προέλθει συγκεκριμένα: α) Με τη βελτίωση των ερωτήσεων των ερωτηματολογίων β) Με την εκτενέστερη δημοσιοποίηση και διαβούλευση επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της οικονομίας αλλά και της ανώτατης εκπαίδευσης στη Ελλάδα, με την ψήφιση του ν και την επικείμενη εφαρμογή του, σε συνδυασμό με το σχέδιο Αθηνά", που πρόκειται να προβεί στον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, καθώς αυτό επιβάλλεται από την οικονομική συγκυρία, την τρόικα, αλλά και από τις ακαδημαϊκές συνθήκες, που φαίνονται ώριμες για κάτι τέτοιο, θα διαμορφώσουν νέες καταστάσεις για τις συνθέσεις των Ιδρυμάτων. Επομένως, θα ήταν αναγκαία μια επανεξέταση των νέων δεδομένων μετά την ψήφιση του μ. 4009, η οποία ίσως οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές και καταργήσεις Σχολών ή τμημάτων καθώς και σε αλλαγές και διαφοροποιήσεις και στο σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης. Τυχόν σχεδιασμοί σε επίπεδο τμημάτων ορθό θα ήταν να συνεκτιμούν τα νέα δεδομένα και να οδηγούν σε ευέλικτες ενέργειες, οι οποίες θα παραμείνουν χρηστικές κάτω από τις όποιες συνθήκες που θα προκύψουν από τη νέα εκπαιδευτική πολιτική.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068225 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068221 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 11 στ., Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο Μορφοποιημένος πίνακας Μορφοποιήθηκε: Αριστερά: 2,5 εκ., Δεξιά: 2,5 εκ., Επάνω: 2,5 εκ., Απόσταση κεφαλίδας από τα άκρα: 1,25

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ομάδα εργασίας: Τσούνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ομάδα εργασίας: Καραφόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καβάλα 2010 Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης 1) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ. AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.Ο) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στόχοι του Τμήματος... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία. Νόμος 4009: Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Νομοθεσία. Νόμος 4009: Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Νομοθεσία Νόμος 4009: Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά, και λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Ημερίδα: «Πληροφοριακό σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Κώστας Βασιλάκης Αξιολόγηση μαθημάτων Η καταγραφή της άποψης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 σελ. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Κοζάνη 20.12.2015 Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας στα όργανα διοίκησης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Τα Κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Μονάδων Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση ποιότητας (ΔΠ) Μερικές αρχές

Διασφάλιση ποιότητας (ΔΠ) Μερικές αρχές "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" Θεοδωράκης Γιάννης Διασφάλιση ποιότητας (ΔΠ) Μερικές αρχές 1. Έχουμε ανάγκη διαμόρφωσης στάσεων, ανάπτυξης ιδεών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ Θεοδωράκης Γιάννης ΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΩΡΗΘΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ 10 ΑΠΟ ΤΑ 16 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ Θεοδωράκης Γιάννης

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ Θεοδωράκης Γιάννης Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ 2008-2011 Θεοδωράκης Γιάννης Διασφάλιση ποιότητας (ΔΠ) Μερικές αρχές 1. Έχουμε ανάγκη διαμόρφωσης στάσεων, ανάπτυξης ιδεών, κουλτούρας και πολιτικής ΔΠ στα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι Ενηµερωτική Ηµερίδα: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης Εισήγηση: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης: προβλήµατα και προοπτικές του Ιδρύµατος Εισηγητής: Κώστας Καραµάνης Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συνοπτική Παροσουσίαση η κατάρτιση πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομογενοποιημένων εντύπων αξιολόγησης

Προτάσεις ομογενοποιημένων εντύπων αξιολόγησης Προτάσεις ομογενοποιημένων εντύπων αξιολόγησης Ε. Παπαγεωργίου Επ. Καθηγήτρια, Στέλεχος έργου ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας Εισαγωγή Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αποτιμώνται αναφορικά με τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51030101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. Καθηγητής Ανδρέας Καραμάνος Πρόεδρος του Τμήματος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΉΜΑΤΟς ΕΠΙΣΤΉΜΗς

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Διάρκεια ακαδημαϊκού έτους Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το διδακτικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

με τίτλο «Επικαιροποίηση της Γνώσης Αποφοίτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Σύγχρονες Εφαρμογές στις Βιοεπιστήμες»

με τίτλο «Επικαιροποίηση της Γνώσης Αποφοίτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Σύγχρονες Εφαρμογές στις Βιοεπιστήμες» Οι Σύγκλητοι του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενέκριναν την υλοποίηση του Διιδρυματικού- Διατμηματικού Προγράμματος Επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Ασπασία Τσακιρίδου. Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Παραδοτέο Γενικές προδιαγραφές του συστήματος

Ασπασία Τσακιρίδου. Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Παραδοτέο Γενικές προδιαγραφές του συστήματος Ασπασία Τσακιρίδου Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος Παραδοτέο 3.1.1 Γενικές προδιαγραφές του συστήματος Σ αυτή την ενότητα θα προδιαγράψουμε γενικά το πληροφοριακό σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 16-17 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς)

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Τεχνοβλαστοί Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται αναμορφωμένο το νέο πλαίσιο συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα: 12. Λογιστικής Α. Ιστορικό Με το Νομοθ..Διάταγμα 652/1970 ( ΦΕΚ 180 Α ) ιδρύθηκαν 5 Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπ/σεως (ΚΑΤΕ) μεταξύ των οποίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Διακίνησης Προϊόντων www.logistics.teithe.gr Επιστημονικός Συνεργάτης Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον Ακαδημαϊκό και ερευνητικό ενδιαφέρον Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα