Απολογισμός και Προοπτικές των Υπηρεσιών του Συλλογικού Καταλόγου και του Δικτύου Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός και Προοπτικές των Υπηρεσιών του Συλλογικού Καταλόγου και του Δικτύου Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών"

Transcript

1 Απολογισμός και Προοπτικές των Υπηρεσιών του Συλλογικού Καταλόγου και του Δικτύου Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ Ζωγράφου, Αθήνα {kouis, feuthim, pbrattis, Περίληψη Η παρούσα εισήγηση στοχεύει, πρωταρχικά, στην παρουσίαση ενός συνοπτικού απολογισμού των δράσεων που αφορούν στο Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και στο Κεντρικό Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσει, εν είδει απολογισμού, τα βασικά σημεία των δράσεων που υλοποιήθηκαν, σε σχέση με την επίτευξη των στόχων, όπως αυτοί περιγράφηκαν στο Τεχνικό Δελτίο του έργου, καθώς επίσης αναφέρεται στα προβλήματα που ανέκυψαν. Τέλος, με βάση την αποκτηθείσα τεχνογνωσία, εμπειρία, αλλά και τα προβλήματα που καταγράφηκαν κατά την υλοποίηση των δράσεων, προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης για το μέλλον. Ωστόσο, εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συγκυριών, περιγράφεται ένα εναλλακτικό σχέδιο συντήρησης των δράσεων που αναπτύχθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο, το οποίο και καταδεικνύει τη δυσμενή κατάσταση στην οποία θα περιέλθει το σύνολο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της χώρας, ελλείψει πόρων. Λέξεις Κλειδιά: Οριζόντιες δράσεις Απολογισμός, Οριζόντιες δράσεις Προοπτικές, Συλλογικός Κατάλογος, Δίκτυο Διαδανεισμού 1. Α ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ Β ΑΣΙΚΗ Δ ΡΑΣΗ Στην ενότητα αυτή παρατίθεται μια συνοπτική επισκόπηση των δύο βασικών δράσεων/υπηρεσιών που υλοποιούνται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) 1.1. Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.) Ανάμεσα στους στόχους που αφορούσαν στο Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, όπως αυτοί καταγράφηκαν στο Τεχνικό Δελτίο του έργου, ήταν (α) η διαμόρφωση των προϋποθέσεων και των εργαλείων για την υποστήριξη και τον έλεγχο της λειτουργίας του. Αναλυτικότερα, η πραγμάτωση του πρώτου στόχου σήμαινε τη στελέχωση του Συλλογικού Καταλόγου (Σ.Κ.) με διοικητικό, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, την ομάδα του Συλλογικού Καταλόγου, καθώς και τη συγκρότηση δύο Διαρκών Επιτροπών Καταλογογράφησης (Δ.Ε.Κ), που κρίθηκαν απαραίτητες για την επιστημονική υποστήριξη, καθοδήγηση και συντονισμό του Σ.Κ. και για την εξασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου της λειτουργίας του. 1

2 Η ομάδα του Σ.Κ. εργάστηκε στην κατεύθυνση της δημιουργίας και προώθησης των βασικών του υπηρεσιών, δηλαδή της ενιαίας βιβλιογραφικής βάσης και του συστήματος διαδανεισμού, καθώς επίσης ανέλαβε το ρόλο του ενδιάμεσου ανάμεσα στις βιβλιοθήκες μέλη και στις Διαρκείς Επιτροπές Καταλογογράφησης (Δ.Ε.Κ.). Οι Δ.Ε.Κ. εργάστηκαν αξιοποιώντας, τόσο τα αποτελέσματα δύο ερευνών αναφορικά με τις πολιτικές θεματικής και περιγραφικής καταλογογράφησης που ακολουθούσε η κάθε βιβλιοθήκημέλος, όσο και την εμπειρική εξέταση παρατήρηση των εγγραφών του Σ.Κ., και παρέδωσαν εργασίες, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στη σχετική διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 7 & 8 Μαΐου 2007, και οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση δημόσιας συζήτησης ανάμεσα στις Δ.Ε.Κ. και στο προσωπικό των βιβλιοθηκών μελών. Ένας άλλος παράλληλος στόχος ήταν (β) η ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής βάσης και η έναρξη της συστηματικής λειτουργίας του Σ.Κ., που πρακτικά σήμαινε την ενσωμάτωση όλων των βιβλιογραφικών βάσεων των βιβλιοθηκών μελών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και την ανάπτυξη εργαλείων μετατροπών και ελέγχου των δεδομένων. Συνοπτικά, το 2004 πραγματοποιήθηκε το πειραματικό στάδιο εφαρμογής του Σ.Κ., με δημιουργία τεχνικής υποδομής για την καλύτερη λειτουργία του (π.χ. προγράμματα μετατροπής εγγραφών). Το 2007 κυκλοφόρησε η 1η έκδοσή του, διεξήχθη η διημερίδα με θέμα: «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων» και ο Σ.Κ. πέρασε στην κυκλοφορία της 2ης έκδοσης. Το 2008 κυκλοφόρησε η 3η έκδοση και το 2009 η 4η. Αναλυτικότερα, η 4η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου, που είναι και η τελευταία μέχρι σήμερα, κυκλοφόρησε στις αρχές του 2009, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών από τα τοπικά συστήματα πραγματοποιήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του Στη δόμηση της βιβλιογραφικής βάσης της 4ης έκδοσης του Συλλογικού Καταλόγου συμμετείχαν 47 βιβλιογραφικές βάσεις, από τις 53 που διαθέτουν συνολικά τα μέλη και οι συνεργαζόμενοι φορείς του Σ.Ε.Α.Β. Δεδομένα δεν απέστειλαν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και ο Συλλογικός Κατάλογος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Οι βιβλιογραφικές βάσεις του ΤΕΙ Λάρισας και του Ιδρύματος Ευγενίδου, για τεχνικούς λόγους, δεν εντάχθηκαν ακόμα. Ο αρχικός αριθμός των εγγραφών που στάλθηκαν ανήλθε στις Ο μέσος όρος εγγραφών ανά βιβλιοθήκη κυμάνθηκε στις Από τις αρχικές εγγραφές δεν εντάχθηκε, για διάφορους λόγους, το 7,76% ( εγγραφές). Στο Συλλογικό Κατάλογο εντάχθηκε το υπόλοιπο 92,24% ( εγγραφές). Η 4η έκδοση περιείχε μοναδικές εγγραφές, με το ποσοστό ταύτισης των εγγραφών να ανέρχεται στο 23,57%. Τα λιγότερα σφάλματα παρουσίασε η βιβλιοθήκη του Πάντειου Πανεπιστημίου (100% ποσοστό ενσωμάτωσης), ενώ τις περισσότερες εγγραφές με τεχνικά προβλήματα και ελλείψεις εμφάνισε η βιβλιοθήκη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (23,37% ποσοστό απορριφθέντων εγγραφών). Το σημαντικότερο σφάλμα στις βιβλιογραφικές εγγραφές βρίσκεται στο πεδίο 100 του UNIMARC ή 008 και 040 στο MARC21 ( εγγραφές ή το 2,60% των εγγραφών). Τέλος, η βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διέθετε τις περισσότερες εγγραφές ( εγγραφές ή το 16,71% του συνόλου των εγγραφών). 2

3 4η έκδοση ΣΚΕΑΒ (2008) Ταυτότητα Ημερομηνίες export Νοέμβριος Δεκέμβριος 2008 Βιβλιογραφικές βάσεις μελών Σ.Κ.Ε.Α.Β Βιβλιογραφικές βάσεις που δεν έστειλαν δεδομένα στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΕΙ Βιβλιογραφικές βάσεις που σταμάτησαν να συμμετέχουν στο Σ.Κ.Ε.Α.Β. Βιβλιογραφικές βάσεις που κόπηκαν για τεχνικούς λόγους από Σ.Κ.Ε.Α.Β. Βιβλιογραφικές βάσεις που περιέχονται στον ΣΚΕΑΒ 47 Καβάλας) 2 (Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών) 2 (ΤΕΙ Λάρισας Ίδρυμα Ευγενίδου) Αρχικές εγγραφές Κομμένες εγγραφές Ποσοστό κομμένων εγγραφών 7,76 % Εγγραφές Σ.Κ.Ε.Α.Β Ποσοστό εγγραφών Σ.Κ.Ε.Α.Β. 92,24 % Μοναδικές εγγραφές στο Σ.Κ.Ε.Α.Β Ποσοστό ταύτισης εγγραφών 23,57 % Εικόνα 1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία 4ης Έκδοσης Συλλογικού Καταλόγου 4η έκδοση Αρχικές εγγραφές Ποσοστό κομμένων εγγραφών 7,76% Ποσοστό εγγραφών ΣΚΕΑΒ 92,24% Εικόνα 2. Ποσοστό ενσωμάτωσης/απόρριψης εγγραφών στο Συλλογικό Κατάλογο Στις Εικόνα 1 και Εικόνα 2 αποτυπώνονται με γραφήματα τα στατιστικά στοιχεία της 4ης Έκδοσης του Συλλογικού Καταλόγου. Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την αξιοποίηση του Συλλογικού Καταλόγου από τους τελικούς χρήστες και τους βιβλιοθηκονόμους. 3

4 Στοιχεία χρήσης και αξιοποίησης του Συλλογικού Καταλόγου Από τον Οκτώβριο του 2007 η κεντρική ιστοσελίδα του Συλλογικού Καταλόγου συνδέθηκε με τις υποδομές του Google Analytics για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και άλλων χρήσιμων στατιστικών στοιχείων. Οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα δε συνδέονται άμεσα με τις αναζητήσεις στον κατάλογο. Στην Εικόνα 3 απεικονίζεται ο αριθμός των επισκέψεων στην κεντρική ιστοσελίδα του Συλλογικού Καταλόγου. Επίσκέψεις στην ιστοσελίδα του ΣΚ Οκτώβριος 2007 Απρίλιος 2008 Οκτώβριος 2008 Απρίλιος 2009 Οκτώβριος Εικόνα 3. Αριθμός ημερήσιων επισκέψεων στην ιστοσελίδα του Συλλογικού Καταλόγου Επιπλέον, στην Εικόνα 4 αποτυπώνεται ο αριθμός των μοναδικών επισκεπτών στην ιστοσελίδα του Συλλογικού Καταλόγου, ο οποίος κυμαίνεται από ως περίπου το μήνα, με ένα σύνολο μοναδικών επισκεπτών γύρω στους Μοναδικοί επισκέπτες στην ιστοσελίδα του ΣΚ Νοέμβριος 2007 Μάιος 2007 Νοέμβριος 2008 Μάιος 2007 Εικόνα 4. Μοναδικοί επισκέπτες στην ιστοσελίδα του Συλλογικού Καταλόγου Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της παραγράφου που προηγήθηκε, τα στοιχεία επισκεψιμότητας του ιστότοπου του Συλλογικού Καταλόγου δεν αντιστοιχίζονται απευθείας με στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αναζητήσεις στον κατάλογο. Ειδικότερα, μετά από ανάλυση του καθημερινού αρχείου καταγραφής (log file), στο επίπεδο παρουσίασης των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι οι αναζητήσεις κυμαίνονται μεταξύ με ανά ημέρα (εργάσιμες μέρες). Επιπλέον, τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία δεν καταγράφουν τις αναζητήσεις στο επίπεδο του Z39.50 Server, οι οποίες εκτός της δικτυακής διεπαφής συμπεριλαμβάνουν και τις αναζητήσεις από τα συστήματα Ζέφυρος, Αργώ, καθώς και τους συνδεδεμένους clients για τη διαδικασία copy cataloging. Το βασικό συμπέρασμα από την προηγούμενη ανάλυση είναι ο χαμηλός βαθμός αξιοποίησης του Συλλογικού Καταλόγου, τόσο σε σχέση με τους τελικούς χρήστες, όσο και σε σχέση με την βιβλιοθηκονομική κοινότητα. 4

5 1.3. Κεντρικό Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων Ανάμεσα στους στόχους που αφορούσαν στις δράσεις του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, όπως καταγράφηκαν στο Τεχνικό Δελτίο του έργου, ήταν η δημιουργία Κεντρικού Συστήματος Διαδανεισμού Βιβλίων. Αναλυτικότερα, το σχέδιο δημιουργίας Κεντρικού Συστήματος Διαδανεισμού περιελάμβανε: Τη σύνταξη Κανονιστικού Πλαισίου για το Διαδανεισμό. Τη μελέτη των αναγκών των βιβλιοθηκών, την ανάλυση της υποδομής και το σχεδιασμό του συστήματος. Την επιλογή λογισμικού διαχείρισης, ακολουθώντας το πρότυπο ISO ILL, καθώς και του κατάλληλου εξοπλισμού. Την πλήρη λειτουργία του Δικτύου Διαδανεισμού. Οι βασικές διαπιστώσεις σε σχέση με τους παραπάνω στόχους είναι οι εξής: Κατάσταση Υπηρεσίας Διαδανεισμού Βιβλίων: διεξήχθη έρευνα για το αν οι βιβλιοθήκεςμέλη πραγματοποιούσαν διαδανεισμό, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η λειτουργία επιτελούνταν σε κάθε μία από τις βιβλιοθήκες. Τα αποτελέσματα έδειξαν, μεταξύ άλλων, ότι τουλάχιστον 7 μεγάλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες δεν πραγματοποιούσαν καθόλου διαδανεισμό και ότι η μέχρι τότε έλλειψη κεντρικού συστήματος διαδανεισμού οδηγούσε τις βιβλιοθήκες σε λύσεις που στηρίζονταν αποκλειστικά σε χειρωνακτικό και «ιδιοσυγκρασιακό» τρόπο διεκπεραίωσης της λειτουργίας, με όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που απορρέουν από μια τέτοια κατάσταση. Αγορά, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και Λειτουργία Συστήματος Διαδανεισμού: Με βάση τις προδιαγραφές που τέθηκαν και τα συστήματα που προτάθηκαν, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό, προκρίθηκε η αγορά του συστήματος VDX (Virtual Document exchange) της εταιρείας OCLC, στα τέλη του Το συγκεκριμένο λογισμικό επιτρέπει την τοποθέτηση και αποδοχή ενός αιτήματος διαδανεισμού, τον έλεγχο και διαχείριση της κατάστασης του αιτήματος στα διάφορα στάδια επεξεργασίας, καθώς και μια σειρά άλλων απαραίτητων λειτουργιών. Εκπαίδευση, Έναρξη Λειτουργίας του Δικτύου: Μετά από την επίλυση μιας σειράς δυσκολιών παραμετροποίησης, με σκοπό την προσαρμογή του συστήματος στις ελληνικές ιδιαιτερότητες, πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος σεμιναρίων για την προώθηση του συστήματος και την εκπαίδευση του προσωπικού. Απώτερος στόχος ήταν η εντατική χρήση και η ομαλή λειτουργία του συστήματος. Σε αυτά παρευρέθηκαν εργαζόμενοι από όλες τις βιβλιοθήκες μέλη του Συνδέσμου. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 6 σεμινάρια εκμάθησης του συστήματος σε διάφορα μέρη της Ελλάδας με το τελευταίο να πραγματοποιείται με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης και να αφορά στα ιδρύματα της Κύπρου. Σήμερα το Ίρις (επίσημη ονομασία του Δικτύου Διαδανεισμού Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) χρησιμοποιείται από τριάντα και πλέον βιβλιοθήκες μέλη του Σ.Ε.Α.Β. Στο διάστημα της λειτουργίας του, από τις αρχές του 2008 μέχρι και σήμερα έχει πραγματοποιηθεί αναβάθμιση στην έκδοση 4.1, η οποία βελτίωσε πολλά από τα προβλήματα που παρουσίαζε η παλαιότερη έκδοση, με σημαντικότερη νέα λειτουργία την απευθείας αναζήτηση στο Συλλογικό Κατάλογο Στατιστικά Χρήσης VDX Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου σεμιναρίου εκπαίδευσης (Ιούλιος 2008) ξεκίνησε η κανονική λειτουργία του Δικτύου Διαδανεισμού Βιβλίων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται συγκεντρωτικά στατιστικά για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας. 5

6 Α/Α Βιβλιοθήκη Προμηθευτής Αιτήματα Ικανοποιήθηκαν Δεν ικανοποιήθηκαν Έληξαν 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πάντειο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστήμιο Πειραιά Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Κύπρου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Πάτρας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τ.Ε.Ι.Σερρών Πολυτεχνείο Κρήτης Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ακαδημία Αθηνών Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τ.Ε.Ι. Πάτρας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη Καστοριά Φλώρινα ΤΕΙ Πειραιά Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων Ζάκυνθος Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων Κεφαλονιά Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων Λευκάδα Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τ.Ε.Ι. Λάρισας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

7 43 Τ.Ε.Ι. Λαμίας Σύνολο Πίνακας 1. Στατιστικά Διαδανεισμού Ιούνιος 2008 Ιούνιος 2009 (Βιβλιοθήκες Προμηθευτές) Α/Α Βιβλιοθήκη Πελάτης Αιτήματα Ικανοποιήθηκαν Δεν ικανοποιήθηκαν 1 Πάντειο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Πάτρας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Κρήτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πολυτεχνείο Κρήτης Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Ε.Ι. Αθήνας Πανεπιστήμιο Πειραιά Τ.Ε.Ι. Σερρών Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τ.Ε.Ι. Κρήτης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη Καστοριά Φλώρινα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ακαδημία Αθηνών Τ.Ε.Ι. Πάτρας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων Ζάκυνθος Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων Κεφαλονιά Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων Λευκάδα Τ.Ε.Ι. Καβάλας

8 40 Τ.Ε.Ι. Λάρισας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τ.Ε.Ι. Λαμίας Σύνολο Πίνακας 2. Στατιστικά Διαδανεισμού Ιούνιος 2008 Ιούνιος 2009 (Βιβλιοθήκες Πελάτες) 1.5. Προβολή, άλλες δραστηριότητες και συνεργασίες Η ομάδα του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υποστήριξε και δημοσιοποίησε το έργο και τις συμπληρωματικές δράσεις που αφορούν στο Συλλογικό Κατάλογο, όχι μόνο συμμετέχοντας με παρουσιάσεις και άρθρα σε σχετικά συνέδρια και ημερίδες στον ευρύτερο τομέα της Επιστήμης της Πληροφόρησης, αλλά και αναλαμβάνοντας η ίδια τη διοργάνωση μιας διημερίδας και έξι σεμιναρίων, καθώς και τη συνδιοργάνωση μιας ημερίδας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της προώθησης του μοντέλου του Συλλογικού Καταλόγου και σε άλλες κατηγορίες βιβλιοθηκών του Ελλαδικού χώρου, επιτεύχθηκαν οι ακόλουθες συνεργασίες. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του Συλλογικού Καταλόγου συνεργάστηκε με Κυπριακές Βιβλιοθήκες, ώστε να αναπτυχθεί ο Συλλογικός Κατάλογος των Κυπριακών Βιβλιοθηκών. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημών Πληροφόρησης (Ε.Ε.Β.Ε.Π.), προωθήθηκε η δημιουργία ενός πιλοτικού Συλλογικού Κατάλογου των Ελληνικών Δημοτικών Βιβλιοθηκών, αλλά και η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας. Και τα δύο αυτά έργα βρίσκονται στο στάδιο της τελικής έγκρισης. Στόχος είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε από την ομάδα εργασίας του Συλλογικού Καταλόγου και σε άλλα αντίστοιχα έργα Κυριότερα προβλήματα και δυσκολίες Η συνεργασία με τις βιβλιοθήκες μέλη αλλά και η ενασχόληση της κεντρικής ομάδας με θέματα τεχνικά και διοικητικά συνέβαλε στην απόκτηση μιας σφαιρικής εικόνας σε σχέση με τα προβλήματα που υπήρχαν ή ανέκυπταν, τόσο σε οριζόντιο επίπεδο, που αφορούσε στο σύνολο των βιβλιοθηκών μελών αλλά και στην ίδια την ομάδα, όσο και σε κάθετο επίπεδο. Μερικά από τα βασικότερα προβλήματα, σε υλικοτεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο οργάνωσης και συνεργασίας, ήταν: Πολλές τεχνικές δυσκολίες με τις εταιρείες υποστήριξης των τοπικών λογισμικών αλλά και των δύο κεντρικών λογισμικών του Συλλογικού Καταλόγου και του Διαδανεισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εταιρείες προμήθειας και συντήρησης των λογισμικών δεν ήταν σε θέση να επιλύσουν όλα τα προβλήματα που ανέκυπταν, κυρίως κατά τη διάρκεια εξαγωγής των εγγραφών. Μη επαρκής και σταθερή στελέχωση των βιβλιοθηκών μελών με εξειδικευμένα άτομα στη λειτουργία των λογισμικών βιβλιοθηκών. Χαμηλός βαθμός αξιοποίησης των δύο παραπάνω εργαλείων από τις βιβλιοθήκες μέλη, είτε λόγω σημαντικών δυσκολιών που αντιμετώπιζαν στο τεχνικό επίπεδο, είτε λόγω περιορισμένου αριθμού προσωπικού και αυξημένου φόρτου εργασίας του στις τοπικές λειτουργίες των βιβλιοθηκών του. Χαμηλός βαθμός αξιοποίησης των εργαλείων από τους τελικούς χρήστες, πιθανώς λόγω έλλειψης ενημέρωσής τους για την ύπαρξη αυτών. 8

9 Επιπρόσθετα, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν ήταν η «εσωστρέφεια» που χαρακτήριζε την πλειοψηφία των βιβλιοθηκών που ανήκουν στο Σύνδεσμο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και ίσως χαρακτηρίζει ακόμα κάποιες. Η «εσωστρέφεια» δημιουργούσε δυσκολίες όχι μόνο στην υιοθέτηση κοινών προτύπων, αλλά και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των βιβλιοθηκών, στοιχεία που θα οδηγούσαν τόσο σε μια πιο συντονισμένη ανάπτυξη και διαχείριση των συλλογών τους, όσο και στην ευκολότερη υλοποίηση κεντρικού συστήματος διαδανεισμού σε οριζόντιο επίπεδο. Για το λόγο αυτό η ομάδα έκρινε πως ήταν αναγκαίο να τονιστεί η αξία της συνεργατικής δράσης που μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων και παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη σε επίπεδο καταλόγου και κυκλοφορίας του υλικού. Υπό αυτό το πρίσμα υιοθέτησε τον όρο βιβλιοθήκη μέλος, ενδεικτικό του συνεργατικού πνεύματος, και εργάστηκε για τη δημιουργία και τη συντήρηση ενός ανθρωποδικτύου που απαρτίζεται από τους εργαζόμενους σε κάθε μία από αυτές, καταγράφοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δημοσιεύοντάς τα σε έναν κοινό ιστότοπο, οργανωμένα σε ομάδες (καταλογογράφηση, δια δανεισμός, πληροφορική) και δίνοντας διαρκώς απαντήσεις σε ερωτήματά τους. Τέλος, προέκυψαν μια σειρά από αποκλίσεις σε σχέση με το σχεδιασμό και τους στόχους του προηγούμενου προγράμματος, οι οποίες αφορούν κυρίως σε τεχνικά ζητήματα και δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν. 2. Μ ΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Π ΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Βασική απαίτηση παραμένει η συνέχιση παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και η περαιτέρω αναβάθμισή τους. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η ομάδα του Σ.Κ. προχώρησε στο σχεδιασμό δύο ολοκληρωμένων προτάσεων ανάπτυξης και συντήρησης, οι οποίες αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν Ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός και προοπτικές ανάπτυξης μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Με αφετηρία την αποκτηθείσα τεχνογνωσία, εμπειρία και εικόνα των δράσεων και των προβλημάτων του συνόλου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, η ομάδα του Σ.Κ. πρότεινε έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος παρουσιάζεται παρακάτω στα βασικά του σημεία: Δημιουργία νέων εργαλείων για τον εμπλουτισμό του Συλλογικού Καταλόγου και του Συστήματος Διαδανεισμού με νέες δυνατότητες και υπηρεσίες Αναβάθμιση του Συλλογικού Καταλόγου ως εργαλείου. Επέκταση του Συστήματος Διαδανεισμού ως υπηρεσίας στη διάθεση χρηστών και επιστημόνων της πληροφόρησης. Εξελιγμένες υπηρεσίες πρόσβασης και διαδανεισμού βιβλίων. Μελέτη για τη σταδιακή μετάβαση από το υπάρχον Υποτελές Μοντέλο Καταλογογράφησης σε Κεντρικό Μοντέλο Συνεργατικής Καταλογογράφησης. Δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης Βιβλιοθηκονόμου και Κέντρου Υποστήριξης Τελικού Χρήστη Δικτυακή Πύλη για την υλοποίηση του Κέντρου Υποστήριξης Βιβλιοθηκονόμου και του Κέντρου Υποστήριξης Τελικού Χρήστη. 9

10 Δύο ηλεκτρονικά γραφεία πληροφόρησης (e help desks), για βιβλιοθηκονόμους και τελικούς χρήστες. Παροχή βιβλιοθηκονομικών εργαλείων, προτύπων και κανόνων σε συλλογικό επίπεδο. Τρία (3) ηλεκτρονικά μαθήματα (e classes) αναζήτησης και πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης, ανά κατηγορία χρηστών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, μελών ΔΕΠ/ΕΠ). Ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων (υποδειγμάτων) εκπαίδευσης σε θέματα πληροφοριακής παιδείας, σε δύο (2) τουλάχιστον επιστημονικά πεδία. Δημιουργία Μονάδας Διαχείρισης, Διάχυσης και Ανάπτυξης Λογισμικών Βιβλιοθηκών Μονάδα Διαχείρισης, Διάχυσης και Ανάπτυξης Λογισμικών Βιβλιοθηκών. Ολοκληρωμένο Μητρώο Λογισμικών Βιβλιοθηκών κατά τα πρότυπα του SourceForge.net ( Προσαρμογή και παραμετροποίηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Βιβλιοθήκης (ILS), βασισμένο σε λογισμικό ανοικτού κώδικα (Koha ή Evergreen ή άλλο, βλέπε Προτεινόμενο Σχέδιο για τη διατήρηση των υπαρχουσών υπηρεσιών Το δεύτερο σχέδιο αφορά την περίπτωση που η έλλειψη χρηματοδότησης θα επιβάλει η συνέχεια του Συλλογικού Καταλόγου να αφορά μόνο στη συντήρηση των βασικών του λειτουργιών. Αυτό περιλαμβάνει: Την περιοδική ανανέωση της βάσης του Συλλογικού Καταλόγου. Την ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξη συγκεκριμένων μόνο και απολύτως απαραίτητων βελτιώσεων του συστήματος διαδανεισμού. Τη δημιουργία νέου ιστότοπου με εξελιγμένες υπηρεσίες προς τους τελικούς χρήστες και τους βιβλιοθηκονόμους. Την ολοκλήρωση των ενεργειών για την αξιοποίηση του λογισμικού βιβλιοθηκών ανοικτού κώδικα Koha. Σ ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μέχρι το τέλος του 2005 δεν υπήρχε ένας φυσικός συλλογικός κατάλογος που να συγκεντρώνει το σύνολο του βιβλιογραφικού πλούτου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, με χαρακτηριστικά τέτοια που να συνιστά ένα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο αναζήτησης αξιόλογης επιστημονικής πληροφορίας στα χέρια των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου. Μέχρι το 2008 δεν υπήρχε ένα κεντρικό σύστημα διαδανεισμού βιβλίων, με χαρακτηριστικά τέτοια που να διευκολύνουν και να προωθούν την κυκλοφορία αυτού του βιβλιογραφικού πλούτου μεταξύ των χρηστών διαφορετικών βιβλιοθηκών. Επιπλέον, ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε επιχειρηθεί ένα έργο που να ανασύρει στην επιφάνεια τα προβλήματα των καταλόγων των βιβλιοθηκών μελών και να προτείνει λύσεις υπό το πρίσμα της συνεργασίας και της ενότητας. Αν οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες δεν ευνοούν την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των εργαλείων και υπηρεσιών προς όφελος των χρηστών και του προσωπικού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, τουλάχιστον είναι αναγκαίο να εξοικονομηθούν οι πόροι για τη συντήρηση του έργου που δημιουργήθηκε, τόσο στο πλαίσιο της οριζόντιας όσο και της κάθετης 10

11 δράσης των βιβλιοθηκών του Σ.Ε.Α.Β. και αυτό γιατί ο ΣΚ αποτελεί έργο που πήρε μορφή μέσα από την πολύτιμη συμβολή της κάθε βιβλιοθήκης μέλους και η παύση της λειτουργίας του όχι μόνο σηματοδοτεί την απαξίωση της προσπάθειας του συνόλου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για πρόοδο, αλλά καθιστά και δυσοίωνη την προοπτική για την ανάπτυξη κάθετων δράσεων. Α ΝΑΦΟΡΕΣ Κουής Δ. και Ευθυμίου Φ. (2007). Διαδανεισμός βιβλίων παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Σε Διημερίδα «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων», Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δευτέρα 7 & Τρίτη 8 Μαΐου Μπράττης Π., Κουής Δ. και Ευθυμίου Φ. (2008). Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλόγων των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης. Σε 17ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα, Σεπτ Κουής Δ, Μπράττης Π. (2008). Συλλογικός κατάλογος Δημοτικών Βιβλιοθηκών: το πρώτο βήμα για την αναβάθμιση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών. Σε 1ο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου Αττικής, 4 5 Δεκεμβρίου

Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός

Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός 1 Απολογισμός και βασικά επιτεύγματα των κυριότερων δράσεων Συλλογικός Κατάλογος Δίκτυο Διαδανεισμού Βιβλίων Ίρις Κυριότερα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός και προοπτικές των υπηρεσιών του Συλλογικού Καταλόγου και του Δικτύου Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Απολογισμός και προοπτικές των υπηρεσιών του Συλλογικού Καταλόγου και του Δικτύου Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Απολογισμός και προοπτικές των υπηρεσιών του Συλλογικού Καταλόγου και του Δικτύου Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός

Διαβάστε περισσότερα

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 1η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το 2007, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών

Διαβάστε περισσότερα

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 6η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2011 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

7 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

7 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 7 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 7η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2012 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

8 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

8 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 8 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 8η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2012 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

9 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

9 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 9 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 9η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2014 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)»

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» Εισηγητής: Παντελής Α. Μπράττης, Υπεύθυνος Τεχνικής υποστήριξης Σ.Κ.Ε.Α.Β. 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

4 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

4 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 4 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 4 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2009, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 2 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2008, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων ΤΕΙ),

Διαβάστε περισσότερα

3 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

3 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 3 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 3 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2008, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

5 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

5 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 5 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 5η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2010, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2010

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2010 Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών αϊ Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) Ε Α Β υπηρετεί, εί μέχρι σήμερα, 4 βασικούς στόχους: τη χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό, με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Γ ΚΠΣ

Απολογισμός του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Γ ΚΠΣ Απολογισμός του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Γ ΚΠΣ Βασίλης Ι. Παπάζογλου Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Οι πληροφοριακές πηγές των Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς 28 /12/2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008/09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 11 / 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές «Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Ομάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Β.Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Κυπριακών Βιβλιοθηκών (Σ.Κα.Κυ.Β.)

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Κυπριακών Βιβλιοθηκών (Σ.Κα.Κυ.Β.) 2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Κυπριακών Βιβλιοθηκών (Σ.Κα.Κυ.Β.) Ο Συλλογικός Κατάλογος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.) σε συνεργασία με το σύνολο των βιβλιοθηκών της Κύπρου, σας παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και Παράλληλες Δράσεις»

«Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και Παράλληλες Δράσεις» 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθήκων «Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και Παράλληλες Δράσεις» Κουής Δ., Τσιμπόγλου Φ., Ευθυμίου Φ., Φραγκούλη Α., Παλαιός Α., Γιούρδα Π., Βουγιουκλής

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Χαρτογραφία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Χαρτογραφία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση 11 o ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ναύπλιο, 8-10 Δεκεμβρίου 2010 Η Χαρτογραφία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση Ν.Δαλάκης, Δ.Κουρκουρίδης, Π.Λαφαζάνη, Μ.Μυρίδης, Ν. Νικητόπουλος, Ι.Τσαμπούρης, Β.Φιλιππακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τα10+2 Πανεπιστήμιαμέχριτο1973 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 Αθήνα 15/07/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Γ ΚΠΣ 1.1. Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Ενταγμένα Εργα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β) Γιώργος Ζάχος, Βασίλης Πολυχρονόπουλος 1 1 Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Μπράττης Παντελής*, Κουής Δημήτριος**, Ευθυμίου Φωτεινή** * Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 εκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ευφροσύνη Παπασταματίου, Υπεύθυνη Erasmus

Παρασκευή, 10 εκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ευφροσύνη Παπασταματίου, Υπεύθυνη Erasmus Παρασκευή, 10 εκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Ευφροσύνη Παπασταματίου, Υπεύθυνη Erasmus 4 Αλλαγές στο Guide for NA s για το πρόγραμμα Erasmus το 2011 1) Μεταφορά των κονδυλίων από την μία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Περίληψη των αποτελεσµάτων της έρευνας για τα µέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Φωτεινή Ευθυµίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-01-2018 Αρ. πρωτ.: 4900 ΠΡΟΣ: τους Πρυτάνεις και Προέδρους των ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ - ΤΟ 8% ΕΓΙΝΕ 7% ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΑ ΥΨΗ. Συντάχθηκε απο τον/την el.pi. Δευτέρα, 20 Ιούνιος :56 - Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ - ΤΟ 8% ΕΓΙΝΕ 7% ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΑ ΥΨΗ. Συντάχθηκε απο τον/την el.pi. Δευτέρα, 20 Ιούνιος :56 - Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Τόσο η ανάρτηση του συνολικού αριθμού των θέσεων που θα παραχωρήσει φέτος η Ελλάδα στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της στην ιστοσελίδα του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας πριν από μερικές, όσο και η κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κάθετες ράσεις Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Οριζόντια και Κάθετες ράσεις Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Οριζόντια και Κάθετες ράσεις Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ζωγράφου, 27 Ιουνίου 2013 Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΣΕΑΒ Ο Συνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link = πρόσβαση στις επιστηµονικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά με τη χρήση της βιβλιοθήκης και την. πληροφοριακή παιδεία

Έρευνα για τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά με τη χρήση της βιβλιοθήκης και την. πληροφοριακή παιδεία Έρευνα για τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά με τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Ευθυμίου Φωτεινή, Βιβλιοθηκονόμος Ma, ΣΚΕΑΒ Κουής Δημήτριος,Τεχνικός Διαχειριστής

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Αξόνων Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 419 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413

ΚΩΔ.ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 419 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ.ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 419 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 415 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2018 έως 31-12-2018 Η παρούσα αναφορά αποτελεί προϊόν συνεργασίας του συνόλου των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Φεβρουαρίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ / Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία της δημιουργίας ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών στην Κύπρο με το ανοικτό λογισμικό KOHA

Η εμπειρία της δημιουργίας ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών στην Κύπρο με το ανοικτό λογισμικό KOHA Η εμπειρία της δημιουργίας ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών στην Κύπρο με το ανοικτό λογισμικό KOHA & Β Α Ρ Β Α Ρ Α Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ι Δ Ο Υ L I B R A R I A N - C U T L I B R A R Y Π Α Ν Η Σ Κ Ι Τ Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Αυγούστου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 2019 στα Τμήματα του ΟΠΑ και σε αντίστοιχα Τμήματα άλλων ΑΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 2019 στα Τμήματα του ΟΠΑ και σε αντίστοιχα Τμήματα άλλων ΑΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 2019 στα Τμήματα του ΟΠΑ και σε αντίστοιχα Τμήματα άλλων ΑΕΙ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α. Αύγουστος 2019 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Αντίστοιχα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017 ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017 ΒΑΣΗ ΚΩΔ. ΕΠΙΤΥ- ΚΕΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧ. ΧΟΝΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ O Σ.Ε.Α.Β. Οριζόντια συνεργατική δομή μέλη όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (24 Παν., 16 ΤΕΙ) άλλες συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: ΕΤΕΚ Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Τ.Θ. 21826 1513, Λευκωσία, Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία ιστότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, για το Β εξάμηνο του 2015 και την περίοδο 1/1/ /12/2015

Στατιστικά στοιχεία ιστότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ,  για το Β εξάμηνο του 2015 και την περίοδο 1/1/ /12/2015 Στατιστικά στοιχεία ιστότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για το Β εξάμηνο του 2015 και την περίοδο 1/1/2011-31/12/2015 Ιωάννης Τσιτσόπουλος Υπεύθυνος Δημοσιότητας & Πληροφόρησης Αλέξιος Φουρλής Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

από αναπτυξιακά προγράμματα στους οργανισμούς πληροφόρησης»

από αναπτυξιακά προγράμματα στους οργανισμούς πληροφόρησης» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «Αξιοποίηση υποδομών που δημιουργήθηκαν από αναπτυξιακά προγράμματα στους οργανισμούς πληροφόρησης» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥΣΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ

Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 31.1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΑΝΩΝ Τα πρώτα βασικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α 210/ ) " Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α 210/ )  Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές

Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές Δ. Κούης, Φ. Τσιμπόγλου, Θ. Ασπρογέρακα, Α. Παλαιός, Α. Φραγκούλη, Φ. Ευθυμίου, Γ. Βουγιουκλής Εισαγωγή Μέσω της χρηματοδότησης του ΕΠΕΑΕΚ Ι ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α. Συγκριτική Απεικόνιση Βάσεων Εισαγωγής 2015 και 2014 μεταξύ των Τμημάτων του Ο.Π.Α. και των αντίστοιχών τους Διαχρονική εξέλιξη Βάσεων Εισαγωγής αντίστοιχων Τμημάτων Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γνωστικό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με σύγχρονες μεθόδους,

γνωστικό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με σύγχρονες μεθόδους, Ενέργεια 2.1.3 : Ενίσχυση βιβλιοθηκών Η Ενέργεια των σχολικών βιβλιοθηκών με την ίδρυση των 499 πρώτων αποτελεί καθοριστικό εργαλείο υποστήριξης των Ενεργειών, που στοχεύουν στην αναβάθμιση των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση B Εξαμήνου 2013 Οι Εξελίξεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική 4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική Τμήματα που έχουν τον αριθμό άλλου Επιστημονικού Πεδίου μπροστά από τον τίτλο τους (1 ο, 2 ο, 3 ο ), δηλώνονται και μέσω του άλλου Πεδίου. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα. Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης

Συμπεράσματα. Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Συμπεράσματα Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Συμπεράσματα Συμμετοχή ΑΕΙ Συμμετοχή συνέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε χρήστες και επαγγελματίες της πληροφόρησης

Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε χρήστες και επαγγελματίες της πληροφόρησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Επιβλέπων καθηγητής Κουλούρης Αλέξανδρος Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 21 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 23-21 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ι. ΣΩΚΡΑΤΗΣ (2-26) ΙΙ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (27-213) ΤΟΜΕΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι,

Πάτρα, Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι, 1 Πάτρα, 20 02 2017 Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι, Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην 4 η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/ ) " Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/ )  Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π.

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Μαρία Σινιγάλια Συντονίστρια Κάθετης Δράσης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Ιούνιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης εγγραφής των επιτυχόντων της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης εγγραφής των επιτυχόντων της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα. Τ άξεις λογιστών-φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών. 08/05/ Επιμέλεια επιστημονική ομάδα T axheaven. Ανανέωση 20.9.

Άρθρα. Τ άξεις λογιστών-φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών. 08/05/ Επιμέλεια επιστημονική ομάδα T axheaven. Ανανέωση 20.9. Άρθρα Τ άξεις Λογιστών - Φοροτεχνικών και Δικαιούχοι Αδειών 08/05/2013 - Επιμέλεια επιστημονική ομάδα T axheaven. Ανανέωση 20.9.2013 Τ άξεις λογιστών-φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών Πως διαμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2017 έως 31-12-2017 Η παρούσα αναφορά αποτελεί προϊόν συνεργασίας του συνόλου των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΑΡ.1978) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΠΔΕ 2017 ΤΗΣ ΣΑ E345/1

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΑΡ.1978) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΠΔΕ 2017 ΤΗΣ ΣΑ E345/1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΜΠΔΣ ΚΑΙ ΠΔΕ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΔΕ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Οκτωβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Σπ. Λούη 1, Γ' Είσοδος -Ολυμπιακό Χωριό ΤΚ Αχαρναί, Αθήνα

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Σπ. Λούη 1, Γ' Είσοδος -Ολυμπιακό Χωριό ΤΚ Αχαρναί, Αθήνα ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛ.Γ.Ο) ΔΗΜΗΤΡΑ Πατησίων & 'Aνδρου 1, ΤΚ 11257 Αθήνα Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Μακεδονίας 1, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Προτάσεων Ανά Θεματική που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση:

Αριθμός Προτάσεων Ανά Θεματική που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση: Αριθμός Προτάσεων Ανά Θεματική που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Θεµατική 1 Θεµατική 2 Θεµατική 3 Θεµατική 4 Θεµατική 5 Θεµατική 6 ΤΙΤΛΟΣ Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Επιστήµες Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Μια νέα προσέγγιση στην σύνδεση δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον. Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της

Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον. Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της Η Ιδέα Η κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά είναι απόδειξη σεβασμού, τόσο απέναντι στον εαυτό μας και τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών πεδίων το οποίο συνεχώς διευρύνεται και

Διαβάστε περισσότερα