Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ."

Transcript

1 Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων Κτιρίων, που χρηµατοδοτείται από το Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Εντάσσεται στη δράση Κοινοπραξίες Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς εθνικής προτεραιότητας του ΕΠΑΝ, πράξη ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και συγκεκριµένα στον θεµατικό τοµέα Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια. Αντικείµενο του έργου αποτελεί η απόκτηση και διαµόρφωση τεχνογνωσίας που αφορά στη βελτίωση και διεύρυνση των εναλλακτικών λύσεων θερµοµόνωσης σε υφιστάµενα και σε νέα κτίρια, µέσω της εξέλιξης µιας οικογένειας προϊόντων µε βάση τον πετροβάµβακα. Ο σχεδιασµός των προϊόντων στοχεύει στην επίτευξη καινοτοµικών χαρακτηριστικών, τόσο ως προς τις ιδιότητες και την εφαρµογή του τελικού προϊόντος, όσο και ως προς τις µεθόδους παραγωγής. Η υλοποίηση του έργου άρχισε την 1 Σεπτεµβρίου 2003 και θα αποπερατωθεί την 31 Αυγούστου Ανάδοχος του έργου είναι το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Άγι Παπαδόπουλο. Στην κοινοπραξία υλοποίησης του έργου µετέχουν ακόµη: Το Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστηµάτων και Εφαρµογών, Οµάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ματθαίο Σανταµούρη. Η εταιρεία παραγωγής θερµοµονωτικών υλικών «ΦΙΜΠΡΑΝ Εφαρµογές Προκατασκευής. Αναστασιάδης» ΑΕ µε επιστηµονική υπεύθυνο τη ιπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό Στέλλα Χαδιαράκου και Η κατασκευαστική εταιρεία «TETRAS» O.E. µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον ρ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό Χάρης Πεσµατζόγλου. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο τεύχος αυτό είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας των φορέων που συµµετέχουν στο έργο και αποτελούν προϊόν της έως τώρα πορείας της έρευνας. Υπό την έννοια αυτή δεν αποτελούν παρά ένα ενδιάµεσο παραδοτέο, η τελική µορφή του οποίου θα έχει ολοκληρωθεί µε την ολοκλήρωση όλων των φάσεων του προγράµµατος. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2004 Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. 1

2 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Η λειτουργία της θερµοµόνωσης Ο ρόλος των θερµοµονωτικών υλικών Ταξινόµηση των θερµοµονωτικών υλικών Ορισµός των κρισιµότερων ιδιοτήτων των θερµοµονωτικών προϊόντων Φυσικές ιδιότητες Περιβαλλοντικές ιδιότητες Ιδιότητες των σηµαντικότερων θερµοµονωτικών υλικών Υαλοβάµβακας Πετροβάµβακας ιογκωµένη πολυστερίνη Αφρώδης εξηλασµένη πολυστερίνη Αφρός πολυουρεθάνης Λοιπά θερµοµονωτικά υλικά Αφρώδης διογκωµένος φελλός Προβατόµαλλο Βαµβακόµαλλο Αφρώδες γυαλί Περλίτης Ξυλόµαλλο (απλές και σύνθετες πλάκες) ιαφανή θερµοµονωτικά υλικά Πρότυπα µετρήσεων των ιδιοτήτων των θερµοµονωτικών υλικών Μελλοντικές απαιτήσεις των ιδιοτήτων των θερµοµονωτικών υλικών Βιβλιογραφία

3 1. Εισαγωγή Πριν από την πετρελαϊκή κρίση του 1973, η ενεργειακή απόδοση των επιµέρους τµηµάτων του κελύφους των κτιρίων ποτέ δεν αποτέλεσε κρίσιµο και σηµαντικό παράγοντα στο σχεδιασµό των κτιρίων. Ωστόσο, η µέχρι το 1973 κατάσταση άλλαξε ριζικά µε την ανάπτυξη και την εφαρµογή αρκετών προτύπων και κανονισµών, µε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης διάφορων στοιχείων του κτιριακού κελύφους. Έτσι, η µέχρι πρότινος τακτική, το κέλυφος των κτιρίων να σχεδιάζεται από τους αρχιτέκτονες µηχανικούς µε τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην ικανοποίηση πολλών παραγόντων, κατασκευαστικών και αισθητικών, διαµορφώθηκε εκ νέου µε τη βελτίωση ενεργειακής συµπεριφοράς του. Η στροφή που παρατηρήθηκε στο σχεδιασµό των κτιρίων µε την εστίαση της προσοχής και στο κέλυφός τους έλαβε χώρα και µετά την συνειδητοποίηση του αδιαµφισβήτητου πλέον γεγονότος ότι για τα περισσότερα κτίρια το κέλυφός τους διαδραµατίζει σηµαίνοντα ρόλο στην ενέργεια που καταναλώνεται για τον κλιµατισµό τους. Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τοµέα αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες προτεραιότητες της Ε.Ε., γεγονός που βρίσκεται και σε πλήρη συµφωνία µε όλα τα εθνικά προγράµµατα όσον αφορά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Χαρακτηριστικά, στη Λευκή Βίβλο αναφέρεται, πως οι απαιτήσεις συνολικής ενέργειας στον οικιακό τοµέα µπορούν να µειωθούν ως 50% έως το έτος Η κατανάλωση ενέργειας το 2001 στον κτιριακό τοµέα ανήλθε σε 385,6 Mtoe ή περίπου το 40% της ετήσιας τελικής ενέργειας χρήσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόβλεψη για το έτος 2020 δίνει µια αύξηση στα 457 Mtoe. Η κατανάλωση ενέργειας για οικιακή χρήση αντιπροσωπεύει το 70% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται στον κτιριακό τοµέα. Το υπόλοιπο 30% αφορά στη κατανάλωση ενέργειας που παρουσιάζουν τα εµπορικά και δηµόσια κτίρια. Η θέρµανση χώρων κυρίως, αλλά και η ψύξη παρουσιάζουν το µεγαλύτερο µερίδιο στην κατανάλωση ενέργειας τελικής χρήσης. Στον οικιακό τοµέα η θέρµανση χώρων αντιστοιχεί στο 57% της συνολικής ενέργειας, ενώ στον εµπορικό τοµέα στο 52%. Η κατανάλωση για την ψύξη χώρων στον εµπορικό τοµέα ανέρχεται στο 4% της συνολικής ενέργειας κατανάλωσης, ποσοστό που εξαρχής φαίνεται µικρό, αλλά µελέτες καταδεικνύουν πως στο άµεσο µέλλον αναµένεται µια ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης για λόγους δροσισµού, τέτοια ώστε αυτό το ποσοστό στο ενεργειακό ισοζύγιο να διευρυνθεί αρκετά. Το δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια µπορεί να διαχωριστεί σε δύο κατηγορίες: το δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας, αν ληφθούν κατάλληλα µέτρα σε επίπεδο αστικού σχεδιασµού και το δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας, αν εφαρµοσθούν µέτρα ενεργειακής απόδοσης στο κέλυφος και στα ενεργειακά συστήµατα των κτιρίων. 3

4 εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος κατανάλωσης ενέργειας σε ένα κτίριο αφορά στη θέρµανση και στην ψύξη του, γίνεται φανερό πως η εισαγωγή νέων ενεργειακά αποδοτικών θερµοµονωτικών υλικών στο κέλυφος των κτιρίων, η οποία θα µειώσει σηµαντικά τα θερµικά και ψυκτικά φορτία, οδηγεί σε µεγάλο ποσοστό στη µείωση της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει ένα κτίριο. Ας σηµειωθεί, πως σήµερα στην Ελλάδα ένα κτίριο που κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Θερµοµόνωσης Κτιρίων καταναλώνει από 100 έως 75 kwh/m 2 /έτος, ανάλογα µε την κλιµατική ζώνη, ενώ θα µπορούσε να καταναλώνει περίπου από 45 έως 60 kwh/m 2 /έτος αντίστοιχα. Αυτή η ανάλυση δείχνει πως υπάρχει ένα σηµαντικό δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας στο κτιριακό απόθεµα µε την εισαγωγή νέων ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων θερµοµόνωσης. Φωτισµός και συσκευές 11% Θέρµανση νερού 25% Μαγείρεµα 7% Θέρµανση χώρων 57% Κτίρια κατοικιών Μαγείρεµα 5% Ψύξη 4% Άλλα 16% Φωτισµός 14% Θέρµανση νερού 9% Θέρµανση χώρων 52% Εµπορικά κτίρια Σχήµα 1. Κατανοµή κατανάλωσης ενέργειας τελικής χρήσης στην Ε.Ε. για κτίρια κατοικιών και εµπορικά κτίρια (1998). Το ιδιαίτερα σηµαντικό µερίδιο στην κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια οφείλεται στην ανάγκη κλιµατισµού των χώρων, που µε τη σειρά της καθορίζεται από τα θερµικά κέρδη ή τις θερµικές απώλειες είτε λόγω θερµικής αγωγιµότητας είτε λόγω διείσδυσης αέρα από τις επιφάνειες του κτιρίου. Είναι, εποµένως, αξιοσηµείωτα απαραίτητη η θερµική µόνωση του κελύφους του κτιρίου για την αποφυγή απωλειών ενέργειας. Ωστόσο, η θερµοµόνωση δεν αποφέρει µόνο οικονοµικά οφέλη λόγω της µειωµένης κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και περιβαλλοντικά, καθώς η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας συνοδεύεται και από εξοικονόµηση των ενεργειακών πόρων και µειωµένες εκποµπές ρύπων που προέρχονται την παραγωγή ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα, η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια για τη θέρµανση και την ψύξη χώρων θα έχει θετικό αντίκτυπο στις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι συνολικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ε.Ε. από τα οικιακά και εµπορικά κτίρια ανήλθαν σε 6,4 x 10 8 τόνους 4

5 το έτος Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει περίπου το 21% των συνολικών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ε.Ε. Εποµένως, η µείωση της κατανάλωσης καυσίµου για λόγους θέρµανσης χώρων µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό αποτέλεσµα για την µείωση των εκποµπών CO 2. Όσον αφορά στην ψύξη χώρων και εκεί υπάρχει δυναµικό περιορισµού των εκποµπών CO 2 από τη µείωση των ψυκτικών φορτίων στα κτίρια, αναλόγως του είδους του καυσίµου που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ψύξης. Επιπρόσθετα η θερµοµόνωση επιδρά θετικά και στο εσωκλίµα, διότι βοηθάει στην διατήρηση οµοιόµορφης κατανοµής της θερµοκρασίας σε όλο το κτίριο. Οι τοίχοι, οι οροφές και τα πατώµατα καθίστανται θερµότερα κατά την περίοδο θέρµανσης και ψυχρότερα κατά την περίοδο δροσισµού. Ταυτόχρονα, ορισµένα θερµοµονωτικά υλικά έχουν θετικές επιπτώσεις και όσον αφορά στην ηχοµόνωση των κτιρίων, διότι λειτουργούν είτε ως φράγµατα είτε ως απορροφητές του ήχου. Η θερµοµόνωση δεν αφορά µόνο στα νεόδµητα κτίρια, αλλά και στα υφιστάµενα κτίρια, καθώς σε αυτά παρουσιάζονται µεγάλες απώλειες θερµότητας. Σήµερα γίνονται εκτεταµένες προσπάθειες για την ανεύρεση τρόπων διόρθωσης των στρεβλώσεων του παρελθόντος σχετικά µε τον ενεργειακό σχεδιασµό των κτιρίων ή, τουλάχιστον, ελαχιστοποίησης των συνεπειών αυτών των στρεβλώσεων. Φυσικά, είναι σαφές ότι άλλες δυνατότητες προστασίας προσφέρονται σε ένα νεοαναγειρόµενο κτίριο και άλλες σε ένα υφιστάµενο. 2. Η λειτουργία της θερµοµόνωσης Είναι γνωστό από το επιστηµονικό πεδίο της Μετάδοσης Θερµότητας πως όταν έρθουν σε επαφή δύο αντικείµενα µε διαφορετικές θερµοκρασίες, τότε εµφανίζεται ροή θερµικής ενέργειας από το θερµότερο προς το ψυχρότερο σώµα. Η ροή αυτή χαρακτηρίζεται ως θερµοροή. Συµβολίζεται ως q& και εκφράζεται σε µονάδες W (Watt). Το µέγεθος της θερµοροής υπολογίζεται από το νόµο του Fourier. Για το επίπεδο τοίχωµα πάχους d και εµβαδού S του σχήµατος 2, ο νόµος του Fourier εκφράζεται µε την εξίσωση: θ q & = Sλ, d q& Σχήµα 2. Σχηµατική παράσταση της ροής θερµότητας µέσω ενός δοµικού στοιχείου όταν στις δύο όψεις του επικρατεί διαφορετική θερµοκρασία. όπου λ, ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας, ο οποίος χαρακτηρίζει το υλικό από άποψη θερµικής συµπεριφοράς και εκφράζεται σε W/(mK). Το παραπάνω φαινόµενο δηµιουργεί προβλήµατα απωλειών ενέργειας. Στην περίπτωση των κτιρίων η θερµότητα ρέει µε φυσικό τρόπο από ένα θερµό χώρο σε έναν ψυχρότερο. Κατά τη χειµερινή περίοδο (ή 5

6 περίοδο θέρµανσης) αυτή η ροή θερµότητας κινείται είτε άµεσα από όλους τους θερµαινόµενους χώρους του κτιρίου προς τους παρακείµενους µη θερµαινόµενους χώρους (σοφίτες, αποθήκες, υπόγεια) και προς το εξωτερικό περιβάλλον, είτε έµµεσα διαµέσου των εσωτερικών οροφών, τοίχων και δαπέδων, οπουδήποτε ή οποτεδήποτε παρουσιάζεται θερµοκρασιακή διαφορά. Αντίθετα, κατά τη θερινή περίοδο (ή περίοδο δροσισµού) η θερµότητα ρέει από το εξωτερικό περιβάλλον προς το εσωτερικό του κτιρίου. Για να διατηρηθούν ικανοποιητικές συνθήκες θερµικής άνεσης στο κτίριο και να µειωθεί η ενέργεια που προσδίδεται στο κτίριο από τα µηχανικά συστήµατα θέρµανσης, ψύξης και κλιµατισµού είναι απαραίτητη η χρήση θερµοµόνωσης, η οποία και έχει ως τελικό σκοπό τη µείωση της θερµοροής παρέχοντας µία αποτελεσµατική αντίσταση στη ροή της θερµότητας. Για παράδειγµα, σε µια κατοικία, η εσωτερική θερµοκρασία κατά τη χειµερινή περίοδο πρέπει να διατηρείται στους ο C, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες θερµικής άνεσης. Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ χαµηλότερη, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ροή θερµότητας διαµέσου των δοµικών στοιχείων, από το εσωτερικό της κατοικίας προς το περιβάλλον. Εποµένως, απαιτείται επιπλέον ενέργεια για να διατηρηθεί η εσωτερική θερµοκρασία στα επιθυµητά επίπεδα. Πέρα από την αυξηµένη ενεργειακή κατανάλωση, η συγκέντρωση επικίνδυνων εκποµπών αυξάνεται, αφού αυξάνεται και η λειτουργία του λέβητα της κατοικίας. Από το νόµο του Fourier, διαπιστώνεται ότι για να µειωθούν οι απώλειες λόγω θερµοροής, επιβάλλεται η χρήση υλικών µε χαµηλό συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ. Ακριβώς αυτά τα υλικά, χαρακτηρίζονται ως θερµοµονωτικά. Η θερµοµόνωση εποµένως στα οµοιογενή και ισότοπα υλικά, τουλάχιστον, ταξινοµείται µε όρους συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ, του οποίου η φυσική σηµασία έγκειται στην αντίσταση στη θερµοροή. Όσο µικρότερη είναι η του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας τόσο µεγαλύτερη είναι η αντίσταση στη θερµοροή και εποµένως η αποτελεσµατικότητα θερµοµονωτικού υλικού. Η του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας εξαρτάται από το θερµοµονωτικό υλικό, τη δοµή του (πορώδες, πυκνότητα) τη θερµοκρασία, την υγρασία και την πίεση. Ενδεικτικά, στο σχήµα 3 παρουσιάζεται ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας διάφορων δοµικών στοιχείων σε σύγκριση µε ένα θερµοµονωτικό υλικό, ώστε να γίνει κατανοητός ο λόγος χρήσης τους. 6

7 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 0,04 ΜΑΡΜΑΡΟ 3,50 ΓΥΑΛΙ 0,81 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ 2,04 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ (ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ) 1,39 ΙΑΤΡΗΤΟ ΤΟΥΒΛΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΥΒΛΟ 0,52 0,60 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 W/(mK) Σχήµα 3. Τιµές συντελεστή θερµοπερατότητας λ, για διάφορα δοµικά στοιχεία (σε W/(mK)). 3. Ο ρόλος των θερµοµονωτικών υλικών Τα θερµοµονωτικά υλικά καθορίζουν τη συµπεριφορά του κτιριακού κελύφους από πλευράς δοµικής φυσικής και έχουν ως προορισµό τους να µειώσουν το συντελεστή θερµοπερατότητας των δοµικών στοιχείων µε στόχο τη µείωση των θερµικών απωλειών κατά τη χειµερινή περίοδο και µείωση της θερµικής προσόδου κατά τη περίοδο δροσισµού. Η µετάδοση της θερµότητας µέσα από τα αδιαφανή δοµικά στοιχεία και υλικά γίνεται στο µεγαλύτερο ποσοστό µε αγωγιµότητα, η οποία ποσοτικοποιείται, στα οµοιογενή και ισότροπα υλικά, όπως προαναφέρθηκε, µε τη βοήθεια του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ. Στα σύνθετα δοµικά στοιχεία η αγωγιµότητα ποσοτικοποιείται µε τη βοήθεια του συντελεστή θερµοπερατότητας k. Γενικά, τα θερµοµονωτικά υλικά οφείλουν την ιδιότητα της θερµικής αντίστασης στον αέρα που περιέχεται µέσα τους. Ο αέρας θεωρείται «κακός αγωγός» της θερµότητας, δηλαδή, έχει χαµηλό συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ. Σε θεωρητικό επίπεδο η θερµική αγωγιµότητα ελαχιστοποιείται σε συνθήκες κενού, επειδή η έλλειψη µάζας καθιστά αδύνατη τη µεταφορά της θερµότητας µε αγωγιµότητα. Στην πράξη, η µικρότερη δυνατή θερµική αγωγιµότητα επιτυγχάνεται όταν υπάρχει ακίνητος, ξηρός αέρας. Τα θερµοµονωτικά υλικά επιτυγχάνουν το σκοπό τους, ακριβώς επειδή διαθέτουν, στην «πορώδη» µάζα τους, πολλούς µικρούς θύλακες ακίνητου αέρα, εγκλωβισµένου σε κυψέλες ή µέσα σε ένα πλέγµα ινών. Για το λόγο αυτό τα θερµοµονωτικά υλικά έχουν κατά κανόνα και µικρό φαινόµενο βάρος. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ ενός πορώδους υλικού είναι µικρότερος σε σχέση µε το λ του ίδιου υλικού εάν αυτό ήταν πιο συµπαγές. Το φαινόµενο αυτό και η λειτουργία του πορώδους των υλικών οδήγησε στην ανάπτυξη θερµοµονωτικών υλικών, κοινό γνώρισµα των οποίων είναι η ύπαρξη σε µεγάλο 7

8 ποσοστό πόρων που περιέχουν είτε αέρα είτε κάποιο άλλο αέριο που χαρακτηρίζεται ως κακός αγωγός της θερµότητας και άρα διαθέτει µικρό συντελεστή αγωγιµότητας λ. Η πορώδης δοµή των βιοµηχανικά παραγόµενων µονωτικών υλικών επιτυγχάνεται µε τη χρήση λεπτών ακανόνιστων ινών ή µε την παραγωγή κυψελίδων από στερεοποιητικά υλικά. Η θερµική τους αγωγιµότητα καθορίζεται πρωταρχικά από τον αριθµό και το µέγεθος των κυψελών που υπάρχουν στη µάζα του υλικού τους και που περιέχουν τον ακίνητο, µε θερµοµονωτικές ιδιότητες, αέρα. Σε µικρότερο βαθµό επηρεάζεται από τη χηµική σύσταση του υλικού, τη θερµοκρασία και την υγρασία στην οποία βρίσκονται. Η αύξηση της υγρασίας σηµαίνει και αύξηση του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας, ανεπιθύµητη για ένα θερµοµονωτικό υλικό, καθώς το εγκλωβισµένο νερό, µε το κατά πολύ µεγαλύτερο λ από αυτό του αέρα καταλαµβάνει τη θέση του τελευταίου. Σηµειώνεται ότι το νερό και ο πάγος έχουν περίπου 24 και 92 φορές, αντίστοιχα, µεγαλύτερο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ από τον αέρα. Για το λόγο αυτό η υγρασία θεωρείται και το µεγαλύτερο αίτιο προβληµάτων της θερµοµόνωσης σε µια κατασκευή. 4. Ταξινόµηση των θερµοµονωτικών υλικών Ένας τρόπος ταξινόµησης των µονωτικών υλικών είναι µε βάση τη χηµική σύνθεση των συστατικών τους. Εποµένως, µπορούν να ταξινοµηθούν σε οργανικά, ανόργανα ή σύνθετα, που περιέχουν τόσο οργανικές όσο και ανόργανες ενώσεις. Με βάση την πρώτη ύλη των χρησιµοποιούµενων υλικών για την παραγωγή µονωτικών υλικών τα θερµοµονωτικά υλικά µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες, και βέβαια και συνδυασµούς αυτών: 1. Ορυκτά υλικά, όπως η άµµος, ο βασάλτης, ο βωξίτης, ο δολοµίτης και το γυαλί (καινούριο ή ανακυκλωµένο). 2. Πετροχηµικές πρώτες ύλες για αφρώδες πλαστικό, όπως το στυρόλιο, η ουρεθάνη και η φορµαλδεΰδη. 3. Οργανικά φυσικά υλικά, όπως ο φελλός, το ξύλο, οι φυτικές ίνες, η κυτταρίνη, το µαλλί. Άλλος τρόπος ταξινόµησης µπορεί να γίνει µε βάση τη δοµή τους. υο κατηγορίες υπάρχουν: τα αφρώδη, στα οποία ο αέρας υπάρχει µέσα τους µε µορφή φυσαλίδων και τα ινώδη, στα οποία ο αέρας περιέχεται ανάµεσα στις ίνες τους, όπως ακριβώς συµβαίνει σε ένα µάλλινο ύφασµα. Στο σχήµα 4 γίνεται κατηγοριοποίηση των γνωστότερων θερµοµονωτικών υλικών. 8

9 Σχήµα 4. Ταξινόµηση των γνωστότερων θερµοµονωτικών υλικών µε βάση την προέλευση της ύλης τους Για την παραγωγή των θερµοµονωτικών υλικών, πέραν των πρώτων υλών, χρησιµοποιείται και µία σειρά από βοηθητικές ύλες, ως συνδετικά και ενισχυτικά µέσα για τη δηµιουργία των κυψελωτών δοµών, αλλά και την επίτευξη των υπόλοιπων, πέραν της θερµοµόνωσης, επιθυµητών ιδιοτήτων. 5. Ορισµός των κρισιµότερων ιδιοτήτων των θερµοµονωτικών προϊόντων Οι ιδιότητες των θερµοµονωτικών µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: τις φυσικές ιδιότητες, που περιγράφουν τη συµπεριφορά του υλικού υπό ορισµένες συνθήκες και τις περιβαλλοντικές ιδιότητες, που περιγράφουν τον οικολογικό χαρακτήρα του υλικού. Στο συγκεκριµένο τεύχος προδιαγραφών των ιδιοτήτων των θερµοµονωτικών υλικών η προσοχή θα εστιασθεί κυρίως στις φυσικές ιδιότητες των υλικών, ενώ οι περιβαλλοντικές ιδιότητες θα προσεγγιστούν σύντοµα, καθώς αποτελούν αντικείµενο άλλου τεύχους. Παρακάτω σχολιάζεται κάθε ιδιότητα που αποτελεί ταυτόχρονα και κριτήριο των προδιαγραφών των θερµοµονωτικών υλικών αναλυτικά. 9

10 5.1. Φυσικές ιδιότητες Πυκνότητα: Ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής και την απαίτηση της τελικής χρήσης, κάθε υλικό παράγεται για ένα εύρος πυκνοτήτων. Όπως προαναφέρθηκε, η πυκνότητα του υλικού επηρεάζει την του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ. Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ: Είναι ο συντελεστής που περιγράφει το ποσό της θερµότητας που περνά ανά µονάδα επιφάνειας του υλικού και για διαφορά θερµοκρασίας µιας µονάδας µεταξύ των δύο όψεών του. Όσο χαµηλότερος ο συντελεστής λ, τόσο µικρότερη η θερµοροή και, εποµένως, τόσο καλύτερη η θερµοµονωτική του ικανότητα. Αναλυτικότερα στοιχεία για τον συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ αναφέρθηκαν σε προηγούµενες παραγράφους. Εύρος χρήσης: Όπως όλα τα υλικά, έτσι και τα θερµοµονωτικά έχουν ένα όριο θερµικής αντοχής. Ως εύρος χρήσης ορίζεται το θερµοκρασιακό διάστηµα, µέσα στο οποίο η χηµική σύσταση, η θερµοµονωτική ικανότητα και η µηχανική αντοχή του υλικού είναι σε επιθυµητά επίπεδα, τέτοια ώστε να είναι οµαλή η απόδοση του υλικού. Αντοχή στην επίδραση της υγρασίας: Η αντοχή στην επίδραση της υγρασίας εκφράζεται µε δύο µεγέθη, τον συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατµών και την ποσότητα υγρασίας εξοµοίωσης. - Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατµών: Ο συντελεστής αυτός δηλώνει πόσο µεγαλύτερη αντίσταση στη διάχυση υδρατµών παρουσιάζει το υλικό από ένα στρώµα αέρα ίδιου πάχους και στις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος. Η φυσική σηµασία του συντελεστή, ο οποίος πρακτικά θεωρείται ανεξάρτητος από τη θερµοκρασία και την πίεση, είναι ευκολία µε την οποία διαπερνούν οι διαχεόµενοι υδρατµοί το θερµοµονωτικό υλικό. Όσο µεγαλύτερη η του, τόσο δυσκολότερα οι υδρατµοί διέρχονται µέσω της µάζας του. - Ποσότητα υγρασίας εξοµοίωσης: Τα θερµοµονωτικά υλικά απορροφούν νερό σε υγρή κατάσταση ή σε µορφή υδρατµών. Η ποσότητα της απορροφούµενης υγρασίας, που εξαρτάται από το πορώδες του υλικού, την υδρατµοστεγανότητα και την κατανοµή των τριχοειδών αγγείων στη µάζα του, προκαλεί αισθητή αλλαγή στις ιδιότητες του υλικού και κυρίως του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ. Για την περιγραφή των παραπάνω ορίζεται η της ποσότητας υγρασίας εξοµοίωσης, η οποία εκφράζει το ποσό της υγρασίας που απορροφήθηκε στο υλικό υπό ορισµένες συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλοντος και σχετικής υγρασίας. Αντίσταση στη φωτιά - πυραντοχή: Η συµπεριφορά των υλικών σε περίπτωση πυρκαγιάς, προσδιορίζεται κατά το DIN 4102, σύµφωνα µε το οποίο τα υλικά κατατάσσονται σε κλάσεις πυραντοχής, ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα, µέσα στο οποίο το υλικό διατηρεί τις βασικές του ιδιότητες κατά τη διάρκεια µιας πυρκαγιάς. Οι κλάσεις της πυραντοχής από την καλύτερη (µεγάλη διάρκεια 10

11 αντοχής κατά την πυρκαγιά) είναι: Α1/Α2/Α3/Β1/Β2/Β3/C1/C2/C3. Πιο αναλυτικά: τα µη εύφλεκτα δοµικά υλικά τυποποιούνται ως Α1 ή Α2, τα υλικά που αντιστέκονται στη φωτιά ως Β1, κανονικά υλικά ως Β2 και εύφλεκτα υλικά ως Β3. Τα υλικά της κατηγορίας Α1 δεν επιτρέπεται να παρουσιάσουν καµιά ανάφλεξη, ενώ τα υλικά της κατηγορίας Α2 µπορούν να αναφλεγούν για χρόνο µέχρι 20s. Τα µη αναφλέξιµα υλικά της κατηγορίας Α, καθώς και τα υλικά της κατηγορίας Β1 που αντιστέκονται στη φωτιά, χρειάζονται ένα πιστοποιητικό αποτελεσµατικότητας σύµφωνα µε το νέο γερµανικό νόµο ή άδεια από το DIBt *. Για τα µη αναφλέξιµα υλικά και τους επιβραδυντές της φωτιάς της κλάσης Α, απαιτείται τα αέρια της καύσης να µην είναι τοξικά. Η συµπεριφορά των δοµικών υλικών σε περίπτωση πυρκαγιάς προσδιορίζεται µε βαθµούς «ανάφλεξης» από F30 έως F90, όπου ο αριθµός δείχνει τον ελάχιστο χρόνο σε λεπτά, που το δοµικό υλικό αντέχει στη φωτιά ή αποτρέπει την εξάπλωση της φωτιάς. Η µη αναφλεξιµότητα χαρακτηρίζεται από το γράµµα Α ή Β π.χ F30-B. Σε περίπτωση που σηµαντικά συστατικά του δοµικού υλικού δεν καίγονται, το δοµικό υλικό χαρακτηρίζεται µε τα γράµµατα ΑΒ. Αντοχή σε εφελκυσµό και όριο θραύσης: Πρόκειται για τα όρια αντοχής του υλικού σε τάσεις και εκφράζεται µε τα µεγέθη αντοχής σε εφελκυσµό, του ορίου θραύσης και της θλιπτικής τάσης σε βράχυνση. Η αντοχή σε εφελκυσµό είναι η τάση, µετά την οποία το υλικό παραµορφώνεται πλαστικά. Το όριο θραύσης είναι η της τάσης, µετά την οποία το υλικό χάνει τη συνοχή του, δηλαδή κόβεται. Όπως είναι αναµενόµενο, τα οργανικά αφρώδη υλικά, έχουν πολύ µεγαλύτερη αντοχή σε µηχανικές καταπονήσεις από τα ανόργανα ινώδη. Βαθµός απορρόφησης ήχου: Οι ηχοµονωτικές ιδιότητες, που ενώ αποτελούν διαφορετική παράµετρο της δοµικής φυσικής, σε ό,τι αφορά τα υλικά οφείλουν να συνεξετάζονται µε τις θερµοµονωτικές ιδιότητες. Με την έννοια ηχοµόνωση εννοούµε την προσπάθεια προστασίας των χρηστών ενός χώρου από τους θορύβους, δηλαδή από την επίδραση κάθε ενοχλητικού ή δυσάρεστου ήχου. Οι θόρυβοι µπορεί να προέρχονται είτε από το εξωτερικό περιβάλλον π.χ. κυκλοφορία οχηµάτων, λειτουργία µηχανηµάτων, είτε από το εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων. Οι απαιτήσεις για ηχοπροστασία βασίζονται σε προδιαγραµµένες τιµές ανεκτής στάθµης θορύβων, οι οποίες υπολογίζονται σε µονάδες Decibel. Κάθε µια µονάδα Decibel αντιστοιχεί σε αύξηση της έντασης του θορύβου κατά 26%. Ο βαθµός απορρόφησης ήχου περιγράφει την ηχοαπορροφητικότητα του υλικού για διάφορες συχνότητες ήχου. Όσο µεγαλύτερος ο συντελεστής, τόσο καλύτερη η ηχοαπορροφητικότητα του υλικού. Ευκολία κατεργασίας και τοποθέτησης: Πρόκειται για µία πολύ σηµαντική ιδιότητα, αφού αφορά άµεσα στους πραγµατικούς χρήστες των υλικών, στους * Deutches Instintut für Bautechnik 11

12 τεχνίτες στο εργοτάξιο. Είναι εύλογο, ότι ένα υλικό που είναι ελαφρύ, µεταφέρεται εύκολα στο εργοτάξιο ενός κτιριακού έργου. Ένα υλικό που είναι µαλακό και όχι εύθρυπτο κόβεται εύκολα και προσαρµόζεται στις κατασκευαστικές διαµορφώσεις ενός ξυλότυπου ή µίας τοιχοποιίας. Ένα υλικό που ψεκάζεται µε µορφή αφρού, µπορεί να καλύψει µία γεωµετρικά περίπλοκη επιφάνεια, όπως έναν θόλο, µεταλλικές κατασκευές, κ.ό.κ. Η αξιολόγηση και ταξινόµηση των υλικών γίνεται ως προς την κατεργασία και τοποθέτηση ποιοτικά, µε βάση τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά τους, και ανάλογα µε τις ικανότητες του συγκεκριµένου εργατικού δυναµικού. Η διάρκεια ζωής σε σχέση µε τη φθορά στο χρόνο: Η αντοχή στο χρόνο αποτελεί ακόµη µια παράµετρο των θερµοµονωτικών υλικών, παράµετρο που εκφράζεται σε έτη διάρκειας ζωής, όπως προκύπτει από εργαστηριακές δοκιµές γήρανσης των υλικών και από πολυετείς παρατηρήσεις σε πραγµατικές συνθήκες Περιβαλλοντικές ιδιότητες Τα θερµοµονωτικά υλικά πέρα από τη σηµαντική συνεισφορά τους στην προστασία του περιβάλλοντος που επιτυγχάνεται από τη µείωση των απωλειών θερµότητας µε συνέπεια τη µικρότερη ενεργειακή κατανάλωση, η οποία και οδηγεί στην ελάττωση της ποσότητας των εκπεµπόµενων αέριων ρύπων, δεν παύουν να επιβαρύνουν το περιβάλλον από την παραγωγή έως την τελική απόθεσή τους, όπως άλλωστε και κάθε υλικό γενικότερα. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι είτε άµεση είτε έµµεση. Η έµµεση περιβαλλοντική επιβάρυνση οφείλεται στην ενσωµατωµένη ενέργεια στα θερµοµονωτικά υλικά που αποτελείται από το άθροισµα της εσωτερικής ενέργειας των υλικών και της ενέργειας που καταναλώθηκε για την παραγωγή τους. Η ενσωµατωµένη ενέργεια των θερµοµονωτικών υλικών συνδέεται και εντέλει µετατρέπεται σε ισοδύναµη εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου και της όξινης βροχής (διοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του θείου αντίστοιχα). Περιεχόµενη πρωτογενής ενέργεια: Η περιεχόµενη πρωτογενής ενέργεια εκφράζει το ποσό ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή µιας µονάδας όγκου θερµοµονωτικού υλικού, συνήθως σε µονάδες kwh/m 3 ή kwh/kg. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται µία τάση για χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, τάση που δεν περιορίζεται ασφαλώς µόνο στα θερµοµονωτικά υλικά, αλλά γενικότερα στο σύνολο του πεδίου των κατασκευών. Εποµένως, προτιµώνται υλικά µε χαµηλή περιεχόµενη ενέργεια. Η αντοχή σε προσβολές από µικροοργανισµούς και έντοµα: Τα θερµοµονωτικά υλικά κινδυνεύουν από έντοµα, σκώρο, τρωκτικά και µύκητες. Για το λόγο αυτό, προστίθενται σ αυτά διάφορες πρόσθετες χηµικές ουσίες, που στόχο έχουν την προστασία των θερµοµονωτικών υλικών από βιολογικούς παράγοντες. Επειδή οι ουσίες αυτές επιβαρύνουν το περιβάλλον συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση τους και να αναζητούνται άλλοι τρόποι αντιµετώπισης επιθέσεων από µικροοργανισµούς. Η αντοχή σε προσβολές από µικροοργανισµούς και έντοµα εκφράζεται ποιοτικά, µε το αν ένα υλικά είναι ευπρόσβλητο ή όχι, µετά από 12

13 εργαστηριακές δοκιµές γήρανσης των υλικών και από πολυετείς παρατηρήσεις σε πραγµατικές συνθήκες. Παρακάτω στον πίνακα 1 δίνονται συγκεντρωτικά οι σηµαντικότερες ιδιότητες των περισσότερο συνηθισµένων θερµοµονωτικών υλικών. Πίνακας 1. Βασικές φυσικές και περιβαλλοντικές ιδιότητες των κυριότερων θερµοµονωτικών υλικών. ΥΛΙΚΟ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Φυσικές ιδιότητες Περιβαλλοντικές ιδιότητες Πυκνότητα [kg/m 3 ] Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ [W/mK] Εύρος χρήσης ( o C) Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατµών Ποσότητα υγρασίας εξοµοίωσης στους 23 ο C/80%RH Κατηγορία πυραντοχής Αντοχή στον εφελκυσµό [Ν/mm 2 ] Όριο θραύσης [Ν/mm 2 ] Βαθµός απορρόφησης στα 125 Ηz Βαθµός απορρόφησης στα 1000 Ηz Πρόσθετα για προστασία από βιολογικούς παράγοντες Περιεχόµενη πρωτογενής ενέργεια [kwh/m3] min max min 0,030 0,033 0,025 0,029 0,020 max 0,045 0,045 0,035 0,041 0,027 min max min <1 < max >100 min max <0,1 <0,1 A1 A2 B1 1 1,5 A1 A2 B2 Β1 Β2 <1* 5* 5* Β1 Β2 min 0,005* 0,30 0,15 max 0,35 0,52 min 0, , ,09000 max 0, , ,22000 min 0,10 0,05 max 0,79 0,19 min 0,71 0,92 max 0,97 0,99 Β1 Β2 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ min ,8 max ,1 *Μέση 13

14 6. Ιδιότητες των σηµαντικότερων θερµοµονωτικών υλικών 6.1. Υαλοβάµβακας Ο υαλοµβάβακας προέρχεται από ορυκτές πρώτες ύλες, ανήκει στα ανόργανα ινώδη υλικά και τα βασικά συστατικά του είναι το διοξείδιο του πυριτίου, ο δολοµίτης, ο ασβεστόλιθος, η ανθρακική σόδα και αλουµίνα. Ο υαλοβάµβακας παρασκευάζεται σε κλίβανο µέσω µιας διαδικασίας φυγοκέντρισης, κατά την οποία τα υλικά εξαιτίας της φυγόκεντρης δύναµης υπό τη µορφή ινών παγιδεύουν τον αέρα. Ο υαλοβάµβακας συναντάται στις εξής εµπορικές µορφές: σε µορφή παπλώµατος είτε σε ρολά χωρίς επένδυση είτε µε επένδυση αλουµινίου (επικάλυψη φύλλου αλουµινίου, υαλοϋφάσµατος ή χαρτιού Kraff από τη µία τους πλευρά) είτε µε ενισχυµένο µεταλλικό πλέγµα, σε µορφή πλακών και σε µορφή ειδικά µορφοποιηµένα κογχυλιών για χρήση ως µόνωση σωληνώσεων. Ο υαλοβάµβακας αποτελεί µία καλή θερµοµονωτική λύση υπό την προϋπόθεση ότι προστατεύεται από τη διείσδυση της υγρασίας. Όσο µικρότερο είναι το πάχος των ινών και όσο µεγαλύτερο το µήκος τους τόσο υψηλότερη θερµική προστασία προσφέρει αλλά και µεγαλύτερο κόστος αποκτά. Η προσβολή από την υγρασία έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ. Για αυτό το λόγο, όταν χρησιµοποιείται ως µονωτικό υλικό στα κτίρια, κρίνεται απαραίτητη η προστασία του µε φράγµα υδρατµών στη θερµή όψη. Αξίζει να σηµειωθεί πως λόγω της ινώδους µορφής του, ο υαλοβάµβακας σε ελεύθερη κατάσταση δεν απορροφά υγρασία. Επειδή όµως συχνά βρίσκεται κλεισµένος στα άλλα δοµικά υλικά, η υγρασία που εγκλωβίζεται στα τελευταία τον προσβάλλει και εξαπλώνεται σε όλη την έκτασή του. Όσον αφορά στις ιδιότητες πυραντοχής του υαλοβάµβακα, προσοχή απαιτείται στα υλικά που προστίθενται για την βελτίωση της συνοχής (υδρίδιο του πυριτίου), στα συνδετικά υλικά (ρητίνες φαινοφορµαλδεϋδης), καθώς και στα υδατοαπωθητικά έλαια (σιλικονόνες ή ορυκτέλαια), διότι αυτά τα υλικά δύναται να υποβαθµίσουν την αντοχή του υαλοβάµβακα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Γενικότερα, πάντως, ο υαλοβάµβακας παρουσιάζει καλή συµπεριφορά στην πυρκαγιά καθώς ανήκει στις Α1, Α2 και Β1 κατηγορίες πυραντοχής. Ο υαλοβάµβακας διαθέτει επίσης ανθεκτικότητα στη θερµοκρασία για ένα µεγάλο εύρος θερµοκρασιών από C έως C. Η αντοχή στον εφελκυσµό (0,005 N/mm 2 ) και το όριο θραύσης (0,005-0,015 N/mm 2 ) κρίνονται ικανοποιητικές. Ωστόσο, εµφανίζει µικρή αντοχή σε συµπίεση και ως εκ τούτου δεν προσφέρεται η χρήση του για δάπεδα και δώµατα µε ισχυρές φορτίσεις. Η απόδοσή του ως ηχοµονωτικό υλικό θεωρείται ιδιαίτερα καλή σε σύγκριση µε άλλα ως προς αυτήν την ιδιότητα υλικά. Ο υαλοβάµβακας δεν 14

15 προσβάλλεται από έντοµα και τρωκτικά ούτε από χηµικές ενώσεις µε εξαίρεση το υδροχλωρικό οξύ. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις ιδιότητες (µηχανικές, θερµικής προστασίας, υγροπροστασίας, πυρασφάλειας, ακουστικές και αντοχής στη χρήση) του υαλοβάµβακα µε τις µέγιστες και ελάχιστες τιµές να οφείλονται σε διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται από τεχνολογικής πλευράς κατά την διαδικασία παραγωγής. Πίνακας 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά υαλοβάµβακα [FMI F, 1994]. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ιδιότητες Μονάδες Ελάχιστη Μέγιστη Μέση Μηχανικές ιδιότητες Πάχος υλικού cm 1 3/4/5/8/10/12/14/ Πυκνότητα kg/m /23/60/65/ Αντοχή στον εφελκυσµό N/mm 2 0,005 Όριο θραύσης N/mm 2 0,005 0,015 Θλιπτική τάση σε 10% βράχυνση N/mm 2 0,1 Ιδιότητες θερµικής προστασίας Θερµική αγωγιµότητα λ R στους 10 ο C 1 W/(mK) 0,030 0,0338 0,045 Eύρος χρήσεως min/max 0 C Ιδιότητες υγροπροστασίας Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατµών - <1 1 Ποσότητα υγρασίας εξοµοίωσης στους 23 ο C και 80% σχ. υγρασία <0,1 0,2/0, Ιδιότητες πυρασφάλειας Κατηγορία πυραντοχής - Β1 Α2 Α1 Ακουστικές ιδιότητες Βαθµός απορρόφησης στα 125Hz - 0,1 0,79 στα 250Hz - 0,26 0,79 στα 1000Hz - 0,71 0,97 στα 4000Hz - 0,96 0,95 Αντίσταση ροής κατά µήκος kpa s/m 2 5 8/12/18 >35 υναµική ακαµψία MN/m 3 >25 17/13/10 <5 Αντοχή στη χρήση Αναµενόµενη διάρκεια χρήσης έτος 30 Υλικά προστασίας από βιολογικούς παράγοντες - όχι Οικονοµικά στοιχεία Ποσό πρωτογενούς ενέργειας kwh/m Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Θερµοµόνωσης ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας στους 10 0 C ορίζεται 0,041 W/(mK). 15

16 6.2. Πετροβάµβακας Ο πετροβάµβακας είναι ινώδους µορφής, καθώς αποτελείται από µια µάζα εξαιρετικά λεπτών ινών (διάµετρος < 4 ή 5 µm) και παρασκευάζεται από µίγµα ορυκτογενών πετρωµάτων, που αφθονούν στη φύση, όπως βασάλτη, µεταβασάλτη, διαβάση, αµφιβολίτη, ασβεστόλιθο, δολοµίτη και βωξίτη. Για την παραγωγή του πετροβάµβακα, το µίγµα των ορυκτογενών πετρωµάτων θερµαίνεται και λιώνει είτε µέσα σε υψικάµινο είτε σε ηλεκτρικό φούρνο (πιο σύγχρονη µέθοδος, καθώς επιτυγχάνει διαστασιακή οµοιοµορφία στις παραγόµενες ίνες µέσω της σταθερά ελεγχόµενης θερµοκρασίας του τήγµατος, καθώς και µηδαµινή µόλυνση του περιβάλλοντος). Στη συνέχεια και µε τη βοήθεια της φυγοκέντρισης διαµορφώνεται στην τελική ινώδη µορφή. Η συγκόλληση των ινών µεταξύ τους επιτυγχάνεται µε την προσθήκη συνθετικής φαινολικής ρητίνης και σιλικονέλαιου. Στο εµπόριο συναντάται σε πάπλωµα χωρίς επένδυση ή µε επένδυση µεταλλικού πλέγµατος ή σκληρών πλακών, καθώς και σε µορφή κοχυλιών. Ο πετροβάµβακας έχει υψηλή πυκνότητα (30 kg/m 3 ) και ιδιαίτερα καλό συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας που κυµαίνεται από 0,033 ως 0,045 W/(mK). Η υψηλή θερµοµονωτική ικανότητά του όµως επηρεάζεται σηµαντικά στην περίπτωση προσβολής του από την υγρασία, έτσι ώστε να κρίνεται αναγκαία η λήψη µέτρων προστασίας από την υγρασία είτε µε την προσθήκη οργανικών ενώσεων του πυριτίου (σιλάνια) είτε µε την τοποθέτηση επικάλυψης φύλλων αλουµινίου ή γύψου. Η θερµοµονωτική ικανότητα του πετροβάµβακα επηρεάζεται αρνητικά επίσης και από την αυξηµένη παρουσία συµπαγών σφαιριδίων τήξης, χρώµατος καφέ ή µαύρου, που δηµιουργούνται παράλληλα µε τις επιθυµητές ίνες στη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Ο πετροβάµβακας διαθέτει ιδιαίτερα υψηλή αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες, κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι οι πρώτες ύλες και τα πρόσθετα στον πετροβάµβακα κατά την παραγωγή λιώνουν σε µεγάλες θερµοκρασίες. Η ανώτερη θερµοκρασία εφαρµογής (750 ºC) καθορίζει µέχρι ποια θερµοκρασία διατηρεί το µονωτικό υλικό τις ιδιότητές του. Για αυτό και ο πετροβάµβακας βρίσκει εφαρµογή σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, στη µόνωση λεβήτων, σε πόρτες πυρασφαλείας, σε κατασκευές που αφορούν στην πυρασφάλεια σε πλοία, καθώς και στην περιοχή της τεχνολογίας του εξαερισµού (αγωγοί εξαερισµού). Ο πετροβάµβακας διαθέτει πολύ καλή συµπεριφορά στην πυρκαγιά, καθώς ανήκει στις Α1, Α2 και Β1 κατηγορίες πυραντοχής. Αντίθετα, εµφανίζει µικρή αντοχή στον εφελκυσµό (0,005 N/mm 2 ) και χαµηλό όριο θραύσης από 0,00012 έως 0,0075 N/mm 3. Όσον αφορά στις ακουστικές ιδιότητές του παρουσιάζει χαµηλό βαθµό απορρόφησης του ήχου σε σχέση µε τον υαλοβάµβακα στις χαµηλές συχνότητες, 16

17 αλλά στις υψηλές συχνότητες εµφανίζει πολύ καλές. εν προσβάλλεται από έντοµα και τρωκτικά ούτε και από χηµικές ενώσεις. Ο πίνακας 3 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις ιδιότητες (µηχανικές, θερµικής προστασίας, υγροπροστασίας, πυρασφάλειας, ακουστικές και αντοχής στη χρήση) του πετροβάµβακα. Πίνακας 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά πετροβάµβακα [FMI F, 1994] και [Rockwool F,1994]. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ιδιότητες Μονάδες Ελάχιστη Μέγιστη Μέση Μηχανικές ιδιότητες Πάχος υλικού cm 2 3-6/8/10/11/16 18 Πυκνότητα kg/m /55/90/100/ Αντοχή στον εφελκυσµό N/mm 2 0, ,0003/0,002 0,0075 Όριο θραύσης N/mm 2 0,005 0,02 0,05 Θλιπτική τάση σε 10% βράχυνση Ιδιότητες θερµικής προστασίας Θερµική αγωγιµότητα λ R στους 10 ο C W/(mK) 0,033 0,0375 0,045 Eύρος χρήσεως min/max 0 C Ιδιότητες υγροπροστασίας Συντελεστής αντίστασης στη - <1 1 διάχυση υδρατµών Ποσότητα υγρασίας εξοµοίωσης στους 23 ο C και 80% σχ. υγρασία <0,1 0,2 1,5 Ιδιότητες πυρασφάλειας Κατηγορία πυραντοχής - B2 A2 A1 Ακουστικές ιδιότητες Βαθµός απορρόφησης - 0,05 0,14 0,19 στα 125Hz στα 250Hz - 0,34 0,37/0,55 0,88 στα 1000Hz - 0,92 0,93/0,96 0,99 στα 4000Hz - 0,92 0,93 1,06 Αντίσταση ροής κατά µήκος kpa s/m /12/15/30 70 υναµική ακαµψία MN/m 3 Αντοχή στη χρήση Αναµενόµενη διάρκεια χρήσης έτος 30 Υλικά προστασίας από βιολογικούς παράγοντες - όχι Οικονοµικά στοιχεία Ποσό πρωτογενούς ενέργειας kwh/m /450/540/

18 6.3. ιογκωµένη πολυστερίνη Ο αφρός πολυστερίνης παράγεται από διόγκωση πολυµερισµένου στυρολίου και αποτελείται σύµφωνα µε το DIN από 1,5 έως 2% πολυστερίνη και 98 µε 98,5% αέρα, ανάλογα µε την πυκνότητα. Ο αέρας βρίσκεται εγκλωβισµένος µέσα σε µεγάλο αριθµό κυψελίδων. Στο εµπόριο συναντάται σε πλάκες για εφαρµογές σε τοίχους, τοιχία, πλάκες σκυροδέµατος και υπόγεια. Το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής διογκωµένης πολυστερίνης χρησιµοποιείται σε εφαρµογές στα κτίρια ως θερµοµόνωση δωµάτων, τοίχων και πατωµάτων. Η διογκωµένη πολυστερίνη διαθέτει ικανοποιητική θερµοµονωτική ικανότητα (0,029-0,041 W/mK). Ωστόσο απαιτείται προσοχή κατά την παραγωγή της, διότι αν σχηµατιστούν κενά που δε διαµορφώνουν κλειστούς πόρους, είναι δυνατόν να εισχωρήσει νερό και να αυξηθεί σηµαντικά ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ. Γενικότερα πάντως η διογκωµένη πολυστερίνη παρουσιάζει καλή αντοχή στη διάχυση υδρατµών και στην απορρόφηση υγρασίας. Επιπρόσθετα, διαθέτει καλές ιδιότητες όσον αφορά στην αντοχή στον εφελκυσµό και στη συµπίεση. Το θερµοκρασιακό εύρος χρήσης είναι µικρότερο από αυτό του υαλοβάµβακα και του πετροβάµβακα, καθώς κυµαίνεται από C ως 90 0 C. Η διογκωµένη πολυστερίνη ανήκει στα εύφλεκτα υλικά και παρά το γεγονός ότι χρησιµοποιούνται βρωµιούχοι αλειφατικοί κυκλικοί υδρογονάνθρακες (κυρίως Hexanbromcyclododecan), σε ποσοστό 5 ως 7%, ως µέσο αύξησης της πυραντοχής κατατάσσεται στις κατηγορίες πυραντοχής B1 και B2. Η διογκωµένη πολυστερίνη προσβάλλεται από έντοµα, τρωκτικά και ποικιλία χηµικών διαλυτών (κετόνες, βενζόλιο, βενζίνη κ.ά.) και δεν προτείνεται η χρήση ασφαλτόπανων. Είναι ευαίσθητη στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς σε εκτεταµένης διάρκειας έκθεση στον ήλιο, µετά την αλλαγή του χρώµατός της σε ελαφρώς κιτρινωπό, σκληραίνεται και θρυµµατίζεται. Ιδιαίτερο πλεονέκτηµα της διογκωµένης πολυστερίνης αποτελεί η ευκολία τοποθέτησής της. Σχετικά µε τις ηχοµονωτικές ιδιότητες της διογκωµένης πολυστερίνης δεν έχουν καταχωρηθεί στοιχεία στο συγκεντρωτικό πίνακα των ιδιοτήτων της, καθώς δεν παρουσιάζει ηχοαπορροφητικές ιδιότητες και εποµένως δεν χρησιµοποιείται για ηχοµόνωση. Ο πίνακας 4 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις ιδιότητες (µηχανικές, θερµικής προστασίας, υγροπροστασίας, πυρασφάλειας, ακουστικές και αντοχής στη χρήση) της διογκωµένης πολυστερίνης. 18

19 Πίνακας 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά διογκωµένης πολυστερίνης. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ιδιότητες Μονάδες Ελάχιστη Μέγιστη Μέση Μηχανικές ιδιότητες Πάχος υλικού cm 1,4 1,6/2/2,5/3/3,5 4,0 Πυκνότητα 1 kg/m /15/20/30 50 Αντοχή στον εφελκυσµό N/mm 2 0,15 0,52 Όριο θραύσης N/mm 2 0,09 0,22 Θλιπτική τάση σε 10% βράχυνση N/mm 2 0,07 0,26 Ιδιότητες θερµικής προστασίας Θερµική αγωγιµότητα λ R στους 10 ο C 2 W/(mK) 0,029 0,041 Eύρος χρήσεως min/max 0 C Ιδιότητες υγροπροστασίας Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατµών /40/50/60/ Ποσότητα υγρασίας εξοµοίωσης στους 23 ο C και 80% σχ. υγρασία 5 Ιδιότητες πυρασφάλειας Κατηγορία πυραντοχής - B2 B1 Ακουστικές ιδιότητες Βαθµός απορρόφησης στα 125Hz - στα 250Hz - στα 1000Hz - στα 4000Hz - Αντίσταση ροής κατά µήκος kpa s/m 2 υναµική ακαµψία MN/m Αντοχή στη χρήση Αναµενόµενη διάρκεια χρήσης έτος 50 Υλικά προστασίας από βιολογικούς παράγοντες - όχι Οικονοµικά στοιχεία Ποσό πρωτογενούς ενέργειας kwh/m Ο κανονισµός θερµοµόνωσης επιβάλλει τη χρήση του υλικού µε πυκνότητα ίση ή µεγαλύτερη των 20 kg/m 3. 2 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Θερµοµόνωσης έχει συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ=0,041 W/(mK) στους 10 0 C 6.4. Αφρώδης εξηλασµένη πολυστερίνη Η αφρώδης εξηλασµένη πολυστερίνη, συγγενές θερµοµονωτικό υλικό της διογκωµένης πολυστερίνης, έχει όµοια σύσταση µε αυτήν, αλλά διαφορετική µέθοδο επεξεργασίας. Για την παραγωγή αφρώδους εξηλασµένης πολυστερίνης χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη η πολυστερίνη, το CO 2 ως προωθητικό αέριο σε ποσοστό από 3 ως 7%, στοιχεία αύξησης της πυραντοχής σε ποσοστό από 1 ως 6% και ως βοηθητικές ύλες το ταλκ και χρωστικές ουσίες, που δίνουν το χαρακτηριστικό για κάθε εταιρία χρώµα στο τελικό προϊόν. Παράγεται σε µορφή πλακών, διαφορετικής πυκνότητας ανάλογα µε την εφαρµογή, µε επίπεδη ή ανάγλυφη επιφάνεια, για την επίτευξη καλύτερης πρόσφυσης του 19

20 κονιάµατος του επιχρίσµατος. Ακόµη παράγονται πλάκες µε επικάλυψη τσιµεντοκονίας ή ψηφίδας, στη µία τους πλευρά, για χρήση στο αντεστραµµένο δώµα. Η αφρώδης εξηλασµένη πολυστερίνη διαθέτει καλές θερµοµονωτικές ιδιότητες µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας που κυµαίνεται από 0,025 έως 0,035 W/(mK). Η του συντελεστή αυτού οφείλεται κατά κύριο λόγο στην θερµική αγωγιµότητα του µίγµατος αέρα και αερίων που κατέχουν περίπου το 95% του όγκου του υλικού. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι παραπάνω τιµές του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας αποτελούν τις τιµές κατά τη χρήση της εξηλασµένης πολυστερίνης. Στην πραγµατικότητα κατά την παραγωγή της ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας είναι µικρότερος αλλά σταδιακά αυξάνεται, γεγονός το οποίο οφείλεται στη διαδικασία εξισορρόπησης του R12 του αέριου µίγµατος µε τον εξωτερικό αέρα. Έχει υπολογιστεί µάλιστα πως το αέριο σε R12 υποδιπλασιάζεται κάθε 50 έτη, περίπου δηλαδή όσο και η διάρκεια ζωής ενός κτιρίου. Το θερµοκρασιακό εύρος χρήσης της είναι σχετικά περιορισµένο, καθώς το κατώτερο σε C και το ανώτερο όριο ανέρχεται σε 75 0 C. Ο τρόπος παραγωγής της εξηλασµένης πολυστερίνης, δηλαδή η κατεργασία της εξέλασης, αποτελεί τον κύριο υπεύθυνο για τη µεγάλη αντοχή που παρουσιάζει στον εφελκυσµό (0,30 ως 0,35 N/mm 2 ) και στη συµπίεση, στην αυξηµένη αντίσταση στη διάχυση υδρατµών (80 ως 200) και στην απορρόφηση νερού. Η µέγιστη απορροφητικότητα φθάνει το 0,1 µε 0,2% του όγκου του υλικού. Η εξηλασµένη πολυστερίνη έχει όµοια συµπεριφορά µε την διογκωµένη πολυστερίνη σε ότι αφορά την προσβολή της από έντοµα και τρωκτικά και την ευαισθησία της σε διαλύτες και στην ηλιακή ακτινοβολία, η οποία αποχρωµατίζει την επιφάνειά της και καθιστά τις κυψέλες της εύθραυστες. Η τεχνική λύση για την αποφυγή της προσβολής από έντοµα και τρωκτικά συστήνει τον εγκλωβισµό της εξηλασµένης πολυστερίνης στο δοµικό στοιχείο ή την επικάλυψη µε επίχρισµα. Η προστασία της από την ηλιακή ακτινοβολία επιτυγχάνεται επίσης µε επικάλυψη µε τσιµεντοσανίδες, πλάκες ορυκτών ινών και ψευδοµωσαϊκού, γυψοσανίδες ή ξηρή χαλικόστρωση. Παρά τη χρήση επιβραδυντών καύσης µε τον εµπλουτισµό της εξηλασµένης πολυστερίνης µε στοιχεία αύξησης της πυραντοχής σε ποσοστό από 1 έως 6% κατά τη διαδικασία παραγωγής της, παραµένει εύφλεκτο υλικό και κατατάσσεται στις Β1 και Β2 κατηγορίες πυραντοχής. Τέλος, δεν χρησιµοποιείται ως ηχοµονωτικό υλικό, καθώς δεν διαθέτει ικανοποιητικές ιδιότητες ηχοαπορρόφησης. Ο πίνακας 5 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις ιδιότητες (µηχανικές, θερµικής προστασίας, υγροπροστασίας, πυρασφάλειας, ακουστικές και αντοχής στη χρήση) της εξηλασµένης πολυστερίνης. 20

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμομόνωση οικοδομικών κατασκευών. Ανάλογα με το τμήμα που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

Πετροβάµβακας Geolan

Πετροβάµβακας Geolan Πετροβάµβακας Geolan Στη σύγχρονη τεχνολογία των κατασκευών και των εγκαταστάσεων η σωστή θερµοµόνωση, ηχοµόνωση και πυροπροστασία δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Είναι σηµαντικό το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΕΛΠΙ Α ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012-1110

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Η διογκωμένη πολυστερίνη, γνωστή στην Ελλάδα και σαν φελιζόλ, είναι ένα ελαφρύ θερμομονωτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση θερμομονωτικών

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ του Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ Μετάδοση της θερμότητας Αγωγή Μεταφορά θερμότητας από μόριο σε μόριο ενός στοιχείου Η θερμότητα μεταδίδεται πάντοτε από μια θερμότερη προς μια ψυχρότερη περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Κατανάλωση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα Κατανομή τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα (1999) Οικιακός Τομέας Τριτογενής Τομέας Κατανάλωση ενέργειας σε

Διαβάστε περισσότερα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Ημερίδα «Καινοτόμα Δομικά Υλικά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης», Θεσσαλονίκη 21.01.2015 DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Άγις Μ.Παπαδόπουλος Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΑ ΩΜΑΤΑ Το φράγµα υδρατµών δύναται να τοποθετηθεί ανάλογα της υγροµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Τυποποίηση και Σήμανση των προϊόντων EPS σύμφωνα με την 89/106/ΕΟΚ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q MANAGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα θερμομονωτικά τούβλα είναι τούβλα που διαθέτουν πορώδη μάζα με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Η θερμομόνωση της τοιχοποιίας είναι ένα μεγάλο κομμάτι της θερμομόνωσης. Καταρχήν έχουμε τα διαφορετικά είδη τοιχοποιίας: Από σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π.

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 3 Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Θερµότητα µεταδίδεται, σύµφωνα µε τη θεωρία της Φυσικής, µε: - αγωγή, σε στερεά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Καραµάνος Α.Κ.*, Γιαµά Ε., Χαδιαράκου Σ., Παπαδόπουλος Α.Μ. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free 67 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση αποθηκών φρούτων και λαχανικών καθώς και των εγκαταστάσεων εκτροφής ζώων με χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος 1. Θέρμανση και δροσισμός: το σύστημα επαναπροσδιορίζεται διαρκώς, επιτυγχάνοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες σε όλες τις εποχές του χρόνου. 2. Καλύτερη θερμική άνεση:

Διαβάστε περισσότερα

Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης Fibran Eco

Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης Fibran Eco Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης Fibran Eco Η εξηλασµένη πολυστερίνη Fibran Eco είναι ένα αφρώδες θερµοµονωτικό υλικό µε κλειστές κυψέλες που παράγεται από θερµοπλαστική πολυστερίνη, η οποία, µε µια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ SIP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ SIP H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ DIP -ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ EVOTHERM PLUS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η Εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των Συνθηκών της Αγοράς «Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμομόνωση Knauf Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμ Κnauf Intherm - Knauf Alutherm Η άμεση λύση μόνωσης στα επαγγελματικά κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων

Ολοκληρωμένα Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων Ολοκληρωμένα Συστήματα Ανακαίνισης & Ενεργειακής Αναβάθμισης Εσωτερική Θερμομόνωση 11/2010 Ολοκληρωμένα Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μονωτικά υλικά & περιβάλλον

Μονωτικά υλικά & περιβάλλον KT 079 OS 084.QXP_Layout /05/0 :34 ΜΜ Page Μονωτικά υλικά & περιβάλλον Εναλλακτικά & ανακυκλώσιμα προϊόντα Ο σωστός συνδυασμός του είδους του μονωτικού υλικού και της ποσότητας που χρησιμοποιείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση και Εφαρμογή Θερμομονωτικών Υλικών για την Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιρίων

Πιστοποίηση και Εφαρμογή Θερμομονωτικών Υλικών για την Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιρίων ΤΕΕ: Συνέδριο για την Ενέργεια, Αθήνα 10-03-2010 Πιστοποίηση και Εφαρμογή Θερμομονωτικών Υλικών για την Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιρίων Χαρίκλεια Κ. Μπαλλά Άγις Μ. Παπαδόπουλος Διπλ.Μηχανολόγος ΜηχανικόςΑν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά V. Ηχομόνωση 5

Δομικά Υλικά V. Ηχομόνωση 5 Δομικά Υλικά V Ηχομόνωση 5 Όπως αναφέρθηκε, στα διπλά οικοδοµικά στοιχεία, σηµαντικό ρόλο έχει η συχνότητα συντονισµού f r. Παραπάνω δόθηκε ο ορισµός της χρησιµοποιώντας όµως τον συµβολισµό f 0. Η συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ. Στην κάτω πλευρά του PANEL μας χρησιμοποιείται άριστης ποιότητας χρωματιστό χαλυβδόφυλλο τύπου ραμποτέ.

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ. Στην κάτω πλευρά του PANEL μας χρησιμοποιείται άριστης ποιότητας χρωματιστό χαλυβδόφυλλο τύπου ραμποτέ. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ Το πάνω μεταλλικό κεραμίδι Ολλανδικού τύπου είναι υψηλής αντοχής χάρη στον ειδικό βηματισμό (πάτημα), τη θολωτή κατασκευή, τον τρόπο της ειδικής πατενταρισμένης, κατά πλάτος σύνδεσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ (RF) µονώσεις δωµάτων, δαπέδου, τοίχου, στέγης 1250 x 600 20 20 15 0,3 4,52 1250 x 600 30 14 10,5 0,315 6,45 1250 x 600 40

Διαβάστε περισσότερα

Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης

Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης Ίσως το κορυφαίο μονωτικό υλικό σήμερα. Το αποτελεί την τεχνολογική εξέλιξη των θερμομονωτικών πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Αφού έχουμε γνωρίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στις κατασκευές, θα μελετήσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)

Η χρήση αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) Holger Merkel, Martin Reimers 1) Η χρήση αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια Η Ευρώπη συνεχίζει να σπαταλά το 20% τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ Α Ι ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών Upo_Home_Comf_EN_GR_0508.indd 1 02.06.2008 16:06:57 Ur Σύστημα Uponor

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων.

Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων. Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων. Ιανουάριος 2010 Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘEMA ο Επίπεδο κατακόρυφο σώµα από αλουµίνιο, µήκους 430 mm, ύψους 60 mm και πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s Styropan XPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Α φ ρ ο ύ Ε ξ η λ α σ μ έ ν η ς Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η ς P r o d u c t s o f E x t r u d e d P o l y s t y r e n e F o

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα