ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Ο κανονισµός αυτός αφορά στην κατανοµή ανά ιδιοκτησία των δαπανών κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που περιλαµβάνουν περισσότερες της µιας ιδιοκτησίες Η Κεντρική θέρµανση των κτιρίων της προηγούµενης παραγράφου (1.1) είναι κοινόχρηστο αγαθό και η κατανοµή των δαπανών της στις επί µέρους ιδιοκτησίες γίνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω Στις δαπάνες για κατανοµή περιλαµβάνονται οι: απάνες λειτουργίας, (καύσιµο και προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης) Έκτακτες δαπάνες, (αντικαταστάσεις θερµαντικών σωµάτων, άλλες αντικαταστάσεις, βελτιώσεις, εκσυγχρονισµός και αποκατάσταση ζηµιών σε οποιοδήποτε µέρος του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης κ.ά.) Υπόχρεοι των δαπανών είναι: Ο χρήστης της ιδιοκτησίας για τις δαπάνες λειτουργίας Ο ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας για τις έκτακτες δαπάνες. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 2.1. Στοιχεία του κτιρίου Θερµικές Απώλειες του κτιρίου Q Μi (kw ή kcal/h): οι θερµικές απώλειες της ιδιοκτησίας i όπως 1/18

2 υπολογίστηκαν από τη µελέτη θέρµανσης του κτιρίου 1. i (-) : δείκτης της κάθε ιδιοκτησίας που από τη µελέτη προβλέπεται ότι θερµαίνεται Ολικές βασικές απώλειες του κτιρίου Q β.ολ. (kw ή kcal/h) Q β.ολ. = Q ολ. Σ i (Q Fi + Q ai ) (1) όπου: Q ολ (kw ή kcal/h) : οι ολικές θερµικές απώλειες του κτιρίου όπως προκύπτουν από τη µελέτη θέρµανσης του κτιρίου 1. Q Fi (kw ή kcal/h) : οι θερµικές απώλειες δια µέσου των εξωτερικών ανοιγµάτων (πόρτες παράθυρα κ. α.) της ιδιοκτησίας i όπως προκύπτουν από τη µελέτη θέρµανσης του κτιρίου 1. Q ai (kw) ή (kcal/h) : οι θερµικές απώλειες χαραµάδων των εξωτερικών ανοιγµάτων της ιδιοκτησίας i όπως προκύπτουν από τη µελέτη θέρµανσης του κτιρίου Ειδικές βασικές απώλειες του κτιρίου q β = Q βολ / Σ V i (kw/m 3 ή kcal/m 3 h) (2) i όπου V i [m 3 ] ο όγκος της ιδιοκτησίας i όπως προκύπτει από τις διαστάσεις που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη κεντρικής θέρµανσης Στοιχεία των ιδιοκτησιών Ανακατανεµηµένες Θερµικές Απώλειες Q i που επιβαρύνουν την ιδιοκτησία i βάσει του όγκου της και των εξωτερικών ανοιγµάτων της: Q i = V i * q B + Q Fi + Q ai (kw ή kcal/h) (3) Συντελεστής επιβαρύνσεων ε i της ιδιοκτησίας i: ε i = Q i / Σ Q i (4) 1 Συµπεριλαµβάνονται οι προσαυξήσεις λόγω προσανατολισµού, διακοπών κλπ. 2/18

3 O ε i είναι χαρακτηριστικός συντελεστής της κάθε ιδιοκτησίας και αναγράφεται στα σχέδια της µελέτης κεντρικής θέρµανσης του κτιρίου Συντελεστής αναγωγής θερµιδοµέτρησης θ i της ιδιοκτησίας i: θ i = Q i / Q Μi (5) O θ i είναι ένας χαρακτηριστικός συντελεστής της κάθε ιδιοκτησίας µέσω του οποίου προσαρµόζεται η καταγραφόµενη από τον θερµιδοµετρητή θερµότητα µε τρόπο ώστε να αντανακλά τις ανακατανεµηµένες θερµικές απώλειες κάθε ιδιοκτησίας και αναγράφεται στα σχέδια της µελέτης κεντρικής θέρµανσης του κτιρίου Συντελεστής παραµένουσας επιβάρυνσης fi της ιδιοκτησίας i: f i = Q i / Q i (6) Όπου Q i (kw ή kcal/h) τα θερµικά κέρδη από γειτονικά διαµερίσµατα και διερχόµενες σωληνώσεις και οι θερµικές απώλειες λόγω εξωτερικής παράπλευρης επιφάνειας και µεγέθους διαµερίσµατος, που πρέπει να επιβαρύνουν την ιδιοκτησία i ακόµα και στην περίπτωση που η παροχή θέρµανσης σε αυτήν από το δίκτυο κεντρικής θέρµανσης διακόπτεται. Ο συντελεστής f i είναι χαρακτηριστικός της κάθε ιδιοκτησίας και αναγράφεται στα σχέδια της µελέτης κεντρικής θέρµανσης του κτιρίου. Για τον υπολογισµό του f i βλέπε την επόµενη παράγραφο 3. 3/18

4 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ f i O συντελεστής f i υπολογίζεται από την σχέση f i = ω (x + y + z) (7) Οι τιµές των συντελεστών ω, x, y, και z δίνονται παρακάτω Τιµές του ω Κτίρια µε θερµοµόνωση σύµφωνη µε τον σχετικό κανονισµό και για: - ιδιοκτησίες στο ισόγειο ή ηµιυπόγειο: ω = 0,60 - ιδιοκτησίες σε ενδιάµεσο όροφο: ω= 0,65 -τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες, δηλαδή εκείνες που το 50% τουλάχιστον της οροφής ή του δαπέδου τους αποτελεί εξωτερική επιφάνεια: ω = 0, Κτίρια χωρίς θερµοµόνωση σύµφωνη µε το σχετικό κανονισµό και για: - ιδιοκτησίες στο ισόγειο ή ηµιυπόγειο: ω = 0,50 - ιδιοκτησίες σε ενδιάµεσο όροφο: ω= 0,55 - τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες όπως χαρακτηρίζονται στην παράγραφο 3.1.1: ω = 0, Τιµές του x Για ιδιοκτησίες µέσα από τις οποίες: - ιέρχονται σωληνώσεις του δικτύου διανοµής για περισσότερα από τα 2/3 των θερµαντικών σωµάτων: x = 0,00 - εν διέρχονται σωληνώσεις του δικτύου διανοµής ή διέρχονται για λιγότερα από το 1/3 των θερµαντικών σωµάτων: x = 0,06 -Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις διέλευσης σωλήνων του δικτύου: x = 0, Τιµές του y Για ιδιοκτησία εµβαδού F που να είναι : F > 110 m 2 : y = 0 75 m 2 < F < 110 m 2 : y = 0,04 40 m 2 < F < 75 m 2 : y = 0,08 4/18

5 F < 40 m 2 : y = 0, Τιµές του z Αν σ F = F εξ,i / F παρ, i και όπου: F εξ,i : η εξωτερική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας i, χωρίς την οροφή και το δάπεδο. F παρ, i : η συνολική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας i, χωρίς την οροφή και το δάπεδο. Για ιδιοκτησία µε σ F: σ F < 0,20 z=0 0,20 < σ F < 0,35 z=0,05 0,35 < σ F < 0,50 z=0,10 0,50 < σ F < 0,65 z=0,15 σ F > 0,65 z=0,20 Κατά τον υπολογισµό της εξωτερικής παράπλευρης επιφάνειας συνυπολογίζεται και η επιφάνεια που συνορεύει µε χώρους που δεν θερµαίνονται (κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, φρεάτια ανελκυστήρων κ.α.) καθώς και µε γειτονικά κτίρια, αφού πολλαπλασιαστεί µε τον συντελεστή 0,5. 5/18

6 4. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 4.1. απάνες λειτουργίας Σε κτίρια χωρίς αυτόνοµη λειτουργία της κεντρικής θέρµανσης για κάθε ιδιοκτησία, οι δαπάνες λειτουργίας κατανέµονται µε τα παρακάτω ποσοστά π (%): π λ = f λ * ε λ * 100 (8) π i = ε i * { (1 - Σ f λ *ε λ ) / (1- Σε λ )} * 100, i / λ (9) όπου λ οι ιδιοκτησίες που είναι κλειστές τουλάχιστον για ένα µήνα και που η παροχή θέρµανσης έχει διακοπεί προσωρινά. Στην περίπτωση που θερµαίνονται όλες οι ιδιοκτησίες είναι Σ ε λ = 0, οπότε: π i = ε i * 100 (10) Σε κτίρια µε αυτόνοµη λειτουργία της κεντρικής θέρµανσης σε κάθε ιδιοκτησία, οι δαπάνες λειτουργίας κατανέµονται µε τα παρακάτω ποσοστά π (%): π i = [f i * ε i + {(θ i *M i / Σ θ i *Μ i ) * (1 - Σ f i *ε i )} ] * 100 (11) όπου M i η διαφορά ενδείξεων του µετρητή θερµότητας (θερµιδοµετρητής) της ιδιοκτησίας i ανάµεσα στην τελευταία και την προηγούµενη καταγραφή. Η παραπάνω σχέση καλύπτει και την περίπτωση της προσωρινής διακοπής της θέρµανσης µιας ή περισσότερων ιδιοκτησιών λ από το δίκτυο της κεντρικής θέρµανσης. Στην περίπτωση αυτή θα είναι M λ = 0, οπότε η παραπάνω σχέση γίνεται για τις ιδιοκτησίες λ: π λ = f λ * ε λ * 100 (12) 6/18

7 Ο µόνος αποδεκτός τρόπος καταγραφής της καταναλισκόµενης θερµικής ενέργειας είναι η θερµιδοµέτρηση, που γίνεται µε θερµιδόµετρα ή συσκευές κατανοµής δαπανών θέρµανσης που περιγράφονται στην παράγραφο του παρόντος. Κατ εξαίρεση σε υφιστάµενα κτίρια όπου αντί των οργάνων καταγραφής της καταναλισκόµενης θερµικής ενέργειας (θερµιδοµετρητές) έχουν ήδη εγκατασταθεί όργανα καταγραφής των ωρών λειτουργίας Θέρµανσης κάθε διαµερίσµατος (ωροµετρητές) και για όσο χρόνο αυτά θα χρησιµοποιούνται, οι δαπάνες λειτουργίας κατανέµονται µε τα παρακάτω ποσοστά π(%): π i = [f i * ε i + {(ε i * Ω i / Σ (ε i * Ω i )) * (1 - Σ f i *ε i )} ] * 100 (13) όπου Ω i η διαφορά ενδείξεων του ωροµετρητή της ιδιοκτησίας i ανάµεσα στην τελευταία και την προηγούµενη καταγραφή Σε κτίρια µε κατανεµητές δαπανών σε κάθε θερµαντικό σώµα: Σε κτίρια όπου εφαρµόζονται οι τύποι της παραγράφου υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται η καταγραφή της κατανάλωσης θερµικής ενέργειας ανά ιδιοκτησία µε τη χρήση σε κάθε θερµαντικό σώµα οργάνων κατανοµής της δαπάνης Κεντρικής Θέρµανσης (Κατανεµητές απανών). Οι συσκευές αυτές µπορούν να θεωρηθούν ως όργανα θερµιδοµέτρησης που τοποθετούνται σε κάθε ανεξάρτητο σώµα και συνήθως συνδυάζονται µε τοποθέτηση θερµοστατικής βαλβίδας στο σώµα. Η κατανοµή δαπανών σε µία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γίνεται βάσει του τύπου (11) της παραγράφου Το Μ i κάθε διαµερίσµατος θα προκύπτει από τις µετρήσεις και από συντελεστές που θα παρέχει ο κατασκευαστής των συσκευών κατανοµής δαπάνης Κεντρικής Θέρµανσης. Για λόγους συµβατότητας των µετρήσεων µεταξύ τους σε κάθε εγκατάσταση πρέπει όλες οι συσκευές µέτρησης και καταγραφής να είναι του ιδίου κατασκευαστή που θα παρέχει και τους συντελεστές υπολογισµού του Μ i για 7/18

8 όλους τους τύπους θερµαντικών σωµάτων που υπάρχουν στην εγκατάσταση και θα εγγυάται τον ορθό υπολογισµό του. Οι συσκευές Κατανεµητές απανών - θα κατασκευάζονται υποχρεωτικά σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 834 (που αφορά µετρητές θερµότητας ηλεκτρονικού τύπου) όπως αυτό θα ισχύει κατά τη χρονική στιγµή σύνταξης της µελέτης, θα φέρουν έγκριση από αναγνωρισµένο διεθνώς οργανισµό πιστοποίησης και η τοποθέτησή τους θα γίνεται από εκπαιδευµένο προσωπικό, µε λεπτοµερή τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή τους. Εφόσον οι συσκευές αυτές προσδένονται σε κάθε θερµαντικό σώµα, θα πρέπει να φέρουν ασφάλεια εντοπισµού παράτυπης αποµάκρυνσης από το σώµα Έκτακτες απάνες Η κατανοµή των εκτάκτων δαπανών γίνεται µε τα παρακάτω ποσοστά π (%) π i = ε i * 100 (14) που ισχύουν και στην περίπτωση των κτιρίων µε µετρητές θερµότητας και στην περίπτωση κτιρίων χωρίς τέτοιους µετρητές, καθώς και για τις ιδιοκτησίες λ που η παροχή θέρµανσης από το δίκτυο κεντρικής θέρµανσης διακόπτεται προσωρινά. 8/18

9 5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 5.1 Προσθήκη Θερµαντήρων Ζεστού Νερού Χρήσης (Βοilers) Όταν από το Σύστηµα Θέρµανσης τροφοδοτούνται και Θερµαντήρες Ζεστού Νερού Χρήσης, πρέπει να υπολογιστεί το συνολικό κόστος για την παρασκευή του ζεστού νερού και να διαχωριστεί από τη συνολική δαπάνη θέρµανσης χώρων που επιµερίζεται µε τους τύπους που αναφέρονται παραπάνω στην οδηγία. Το κόστος αυτό θα βαρύνει κάθε χρήστη αναλογικά µε τη θερµότητα που κατανάλωσε για ζεστό νερό χρήσης, χωρίς να υπάρχει «πάγιο» κόστος µε τη µορφή της παραµένουσας επιβάρυνσης που ισχύει για τη δαπάνη θέρµανσης χώρων. Η θερµική ισχύς του κοινού λέβητα της εγκατάστασης πρέπει να επαρκεί για το πρόσθετο φορτίο των θερµαντήρων, εάν αυτοί δεν έχουν εξαρχής συµπεριληφθεί στους σχετικούς υπολογισµούς της µελέτης. Η κατανοµή δαπανών στις διάφορες περιπτώσεις τοποθέτησης Θερµαντήρων Ζεστού Νερού Χρήσης γίνεται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους Ιδιόκτητοι Θερµαντήρες σε Σύστηµα Κ. Θ. µε Θερµιδοµετρητές Για κάθε ιδιοκτησία πρέπει να προβλέπεται ανεξάρτητη σύνδεση του συστήµατος θέρµανσης χώρων και του συστήµατος παρασκευής ζεστού νερού χρήσης µε το δίκτυο κεντρικής θέρµανσης του κτιρίου, δηλαδή τις κεντρικές στήλες του συστήµατος θέρµανσης. Για τη µέτρηση της θερµικής ενέργειας πρέπει να τοποθετούνται ξεχωριστοί Θερµιδοµετρητές στις συνδέσεις του δικτύου θέρµανσης χώρων και του πρωτεύοντος κυκλώµατος παρασκευής ζεστού νερού χρήσης του κάθε διαµερίσµατος. Σε κάθε σύνδεση πρέπει να υπάρχει ηλεκτροβάνα συνδυασµένη µε θερµοστάτη, µέσω του οποίου θα ενεργοποιείται ο Λέβητας του κτιρίου και θα ελέγχονται αντίστοιχα οι θερµοκρασίες χώρου και ζεστού νερού χρήσης. 9/18

10 Το σύνολο της µετρούµενης ενέργειας από τους θερµιδοµετρητές που καταγράφουν την ενέργεια θέρµανσης χώρων, κατανέµεται µε τον τύπο (11) της παρ , ενώ το συνολικό ποσό της ενέργειας για παρασκευή ζεστού νερού χρήσης κατανέµεται σε µέρη ανάλογα της κατανάλωσης ενέργειας για παρασκευή ζεστού νερού κάθε ιδιοκτησίας, που µετριέται από τους αντίστοιχους θερµιδοµετρητές Ιδιόκτητοι Θερµαντήρες σε υφιστάµενο Σύστηµα Κ.Θ. µε Ωροµετρητές. Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρµογή µόνο σε υφιστάµενες υπάρχουσες εγκαταστάσεις που φέρουν ήδη συστήµατα ωροµέτρησης για τη θέρµανση χώρων. Για κάθε ιδιοκτησία πρέπει να προβλέπεται ανεξάρτητη σύνδεση του συστήµατος θέρµανσης χώρων και του συστήµατος παρασκευής ζεστού νερού χρήσης µε το δίκτυο κεντρικής θέρµανσης, δηλαδή τις κεντρικές στήλες του συστήµατος θέρµανσης. Για τη µέτρηση της θερµικής ενέργειας που καταναλώνεται για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης κάθε ιδιοκτησίας, προβλέπεται η τοποθέτηση Θερµιδοµετρητή στο πρωτεύον κύκλωµα του Θερµαντήρα κάθε διαµερίσµατος. Στις συνδέσεις του δικτύου θέρµανσης και ζεστού νερού χρήσης κάθε ιδιοκτησίας µε το σύστηµα κεντρικής θέρµανσης πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές ηλεκτροβάνες και αντίστοιχοι θερµοστάτες µέσω των οποίων θα ενεργοποιείται ο Λέβητας του κτιρίου και θα ελέγχονται αντίστοιχα οι θερµοκρασίες χώρου και ζεστού νερού χρήσης. Για τη µέτρηση της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται από το σύστηµα πρέπει να τοποθετηθεί στο κεντρικό δίκτυο κεντρικός Θερµιδοµετρητής στο χώρο του λεβητοστασίου, στην προσαγωγή θερµαντικού νερού µετά το λέβητα. Η συνολική ενέργεια για θέρµανση χώρων υπολογίζεται µε αφαίρεση των ενδείξεων όλων των θερµιδοµετρητών ζεστού νερού χρήσης από την ένδειξη του κεντρικού θερµιδοµετρητή και κατανέµεται µε τον τύπο (13) παρ /18

11 µε τη βοήθεια των ωροµετρητών που καταγράφουν την διάρκεια θέρµανσης χώρων. Το συνολικό ποσό της ενέργειας για παρασκευή ζεστού νερού χρήσης κατανέµεται σε µέρη ανάλογα της κατανάλωσης ενέργειας για παρασκευή ζεστού νερού κάθε ιδιοκτησίας που µετριέται από τους αντίστοιχους θερµιδοµετρητές. Η τοποθέτηση µετρητών ενέργειας για το ζεστό νερό χρήσης είναι υποχρεωτική σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης µε ωροµετρητές όπου έχουν τοποθετηθεί ιδιόκτητοι θερµαντήρες νερού, το δε συνεπαγόµενο κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες που έχουν κάνει την τοποθέτηση των ατοµικών θερµαντήρων Προσθήκη Κεντρικού - Κοινόχρηστου Θερµαντήρα Ζεστού Νερού Χρήσης Η κατανάλωση θερµικής ενέργειας από µία εγκατάσταση Κεντρικού θερµαντήρα νερού (πχ σε κοινό Λεβητοστάσιο) που θερµαίνεται από το δίκτυο του θερµαντικού νερού της Κεντρικής Θέρµανσης πρέπει, εφόσον υφίσταται, να κατανεµηθεί ανάµεσα στις ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Απαιτούνται δύο κεντρικοί θερµιδοµετρητές, ένας στην αναχώρηση του δικτύου των θερµαντικών σωµάτων και ένας µεταξύ λέβητα και κεντρικού θερµαντήρα νερού χρήσης καθώς και ανεξάρτητοι µετρητές παροχής της κατανάλωσης ζεστού νερού χρήσης κάθε ιδιοκτησίας. Έτσι είναι δυνατόν να µετρηθεί η συνολική κατανάλωση θερµικής ενέργειας που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, η οποία θα κατανέµεται σε µέρη ανάλογα των ογκοµετρικών καταναλώσεων ζεστού νερού χρήσης (ενδείξεις µετρητών παροχής) κάθε διαµερίσµατος. Σε περίπτωση εγκατάστασης Λέβητα Κεντρικής Θέρµανσης µε ενσωµατωµένο Boiler ζεστού νερού χρήσης στο ίδιο κέλυφος, η κατανοµή της δαπάνης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης γίνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τη διαφορά ότι η εγκατάσταση του κεντρικού θερµιδοµετρητή ζεστού νερού χρήσης γίνεται στο δευτερεύον δίκτυο του ζεστού νερού χρήσης, αµέσως µετά το λέβητα, ώστε να είναι εφικτό να 11/18

12 µετρηθεί το σύνολο της κατανάλωσης θερµικής ενέργειας που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Αυτό το ποσό ενέργειας θα κατανέµεται ανάλογα µε τις ογκοµετρικές καταναλώσεις ζεστού νερού, που θα λαµβάνονται από µετρητές παροχής νερού που εγκαθίστανται στην είσοδο του δικτύου ζεστού νερού σε κάθε διαµέρισµα. 5.2 Αυθαίρετη επαύξηση της θερµαντικής επιφάνειας των Θερµαντικών Σωµάτων Σε περιπτώσεις που γίνεται αυθαίρετη επαύξηση της θερµαντικής επιφάνειας των Θερµαντικών Σωµάτων, σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν ωροµετρητές, λαµβάνεται υπόψη η ποσοστιαία επαύξηση της θερµικής ισχύος των θερµαντικών σωµάτων και ο τύπος της κατανοµής δαπανών θα πάρει τη µορφή: π i = [f i * ε i + {(ε i b i * Ω i / Σ (ε i b i * Ω i )) * (1 - Σ f i *ε i )} ] * 100 (16) όπου: b i = Q Πi / Q Μi Q Πi Q Μi (kw ή kcal/h) : η θερµική ισχύς των προσαυξηµένων Θερµαντικών Σωµάτων. (kw ή kcal/h) : η θερµική ισχύς των Θερµαντικών Σωµάτων όπως προέκυψαν από τη µελέτη Θέρµανσης. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµα τα στοιχεία Θερµικής Ισχύος των Θερµαντικών Σωµάτων (λόγω παλαιού ή καταργηµένου τύπου) τότε το b i µπορεί να αντικατασταθεί από το λόγο: b i = F Πi / F Μi F Πi (m 3 ): F Μi (m 3 ): η επιφάνεια των προσαυξηµένων Θερµαντικών Σωµάτων. η επιφάνεια των Θερµαντικών Σωµάτων όπως προέκυψαν από τη µελέτη Θέρµανσης. 12/18

13 Η επιβάρυνση αυτή θα ισχύει µέχρι ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης να επαναφέρει τα σώµατα της εγκατάστασής του στα µεγέθη που εξαρχής προέβλεπε η µελέτη. Σε εγκαταστάσεις µε θερµιδοµετρητές, οι παραπάνω αλλαγές στα θερµαντικά σώµατα που έχουν υπολογιστεί στη µελέτη δεν επιφέρουν αλλαγές στον αντίστοιχο τύπο κατανοµής δαπανών, αφού η αυξηµένη θερµική κατανάλωση των προσαυξηµένων θερµαντικών σωµάτων προσµετράται ήδη από τους θερµιδοµετρητές. 5.3 Αρχιτεκτονικές Αλλαγές Κάθε αρχιτεκτονική αλλαγή του κελύφους ενός διαµερίσµατος ή µεταβολή του µεγέθους του επιφέρει αλλαγές στους συντελεστές ε i, θ i και f i κάθε διαµερίσµατος, άρα ο συγκεκριµένος ιδιοκτήτης που προέβη στις αλλαγές πρέπει να προχωρήσει µε δικά του έξοδα στην επανασύνταξη της µελέτης Κατανοµής απανών Κεντρικής Θέρµανσης. 5.4 Ιδιοκτησίες που εκτείνονται σε περισσότερα από ένα επίπεδα - Μεζονέτες Στις περιπτώσεις ιδιοκτησιών που εκτείνονται σε περισσότερα του ενός επίπεδα, το κάθε επίπεδο θα εξετάζεται χωριστά µε δικούς του συντελεστές κατανοµής και ανεξάρτητες συσκευές µέτρησης της ενεργειακής κατανάλωσης Ιδιοκτησίες που έχουν αποσυνδεθεί µόνιµα από το δίκτυο της κεντρικής θέρµανσης του κτιρίου (εφόσον προβλέπεται αυτή η δυνατότητα από τον κανονισµό του κτιρίου) και θερµαίνονται µε ανεξάρτητη µόνιµη εγκατάσταση, δεν επιβαρύνονται ούτε µε δαπάνες λειτουργίας ούτε µε έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρµανσης. Οι συντελεστές ε i των υπολοίπων ιδιοκτησιών αναµορφώνονται σε: 13/18

14 ε i = ε i * {1 / (1- Σε a )}, i / a (15) όπου a οι ιδιοκτησίες που έχουν αποσυνδεθεί µόνιµα και θερµαίνονται µε ανεξάρτητη εγκατάσταση θέρµανσης. Τα ποσοστά κατανοµής π των δαπανών λειτουργίας και των έκτακτων δαπανών στις ιδιοκτησίες i που παραµένουν σε σύνδεση µε το δίκτυο της κεντρικής θέρµανσης υπολογίζονται πάντοτε µε τις σχέσεις των παραγράφων 4.1 και 4.2, αλλά µε τους αναµορφωµένους συντελεστές ε i στη θέση των ε i. Οι ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που αποσυνδέονται µε τον παραπάνω τρόπο από το δίκτυο της κεντρικής θέρµανσης είναι υποχρεωµένοι να µονώσουν τους σωλήνες της κεντρικής θέρµανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία τους. Οι δαπάνες µόνωσης των παραπάνω σωλήνων καθώς και οι έκτακτες δαπάνες της ιδιοκτησίας a βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της. Οι υπόλοιπες έκτακτες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν επειδή αποσυνδέθηκε µόνιµα µία ή περισσότερες ιδιοκτησίες κατανέµονται σε όλες τις ιδιοκτησίες ανάλογα µε τα ποσοστά π i που ίσχυαν πριν από την αποσύνδεση Ιδιοκτησίες που η θέρµανσή τους δεν προβλέπεται από τη µελέτη δεν επιβαρύνονται µε δαπάνες κεντρικής θέρµανσης, εφόσον εξακολουθούν να µη θερµαίνονται από το σύστηµα κεντρικής θέρµανσης. 14/18

15 6. ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ Κάθε µετρητική συσκευή που θα προβλέπεται από τη σχετική µελέτη Κατανοµής απανών Θέρµανσης ή που θα ενσωµατώνεται εκ των υστέρων στην κατασκευή πρέπει να τοποθετείται κατά το δυνατό σε κοινόχρηστους χώρους. Εάν αυτό για τεχνικούς λόγους δεν είναι εφικτό τότε ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωµένος να επιτρέπει, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και κατόπιν προειδοποιήσεως, την ανάγνωση των ενδείξεων στο διαχειριστή ή εντεταλµένο από τον διαχειριστή καταµετρητή. Εναλλακτικά αν κάποιος ιδιοκτήτης δεν επιθυµεί κάτι τέτοιο ή συστηµατικά παρεµποδίζει την ανάγνωση των ενδείξεων, τότε µε δική του επιβάρυνση µπορεί να προχωρήσει (ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής) σε εγκατάσταση συσκευών ασύρµατης µετάδοσης των µετρήσεων από τους µετρητές σε άλλη κεντρική συσκευή λήψης µε µνήµη καταγραφέα εκτός του διαµερίσµατος και σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας. Οι θερµιδοµετρητές θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ1434 και οι κατανεµητές δαπανών θέρµανσης ανά θερµαντικό σώµα θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο ΕΝ 834, όπως αυτά θα ισχύουν τη χρονική στιγµή σύνταξης της µελέτης Κατανοµής απανών Κεντρικής Θέρµανσης. Οι συσκευές αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά του εργοστασίου κατασκευής τους. 15/18

16 Άρθρο 2 1. Η µελέτη κατανοµής δαπανών κεντρικής θέρµανσης συντάσσεται από µηχανικό που έχει από τις διατάξεις που ισχύουν δικαίωµα σύνταξης µελετών κεντρικής θέρµανσης και περιλαµβάνει τους αναγκαίους υπολογισµούς σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο και πίνακα κατανοµής ποσοστών συµµετοχής της κάθε ιδιοκτησίας στις δαπάνες κεντρικής θέρµανσης (λειτουργίας και έκτακτες). 2. Η µελέτη αυτή συνυποβάλλεται στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία µαζί µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας. 3. Οποιαδήποτε µεταβολή στο µέγεθος ή στο κέλυφος ενός διαµερίσµατος ή στην επιφάνεια και το είδος των θερµαντικών σωµάτων κατά το στάδιο της κατασκευής ή και οποτεδήποτε µεταγενέστερα επιβάλλει την τροποποίηση του πίνακα κατανοµής µε ευθύνη και δαπάνες του πραγµατοποιούντος τη µεταβολή. 4. Ο επιµερισµός των δαπανών της κεντρικής θέρµανσης στους κατά νόµο υπόχρεους µπορεί να γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο που µεταγράφεται, περιλαµβανόµενος στον κανονισµό των σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδοµής (κανονισµός πολυκατοικίας). 16/18

17 Άρθρο 3 YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ι. ΣΥΜΒΟΛΑ Q Μi (kw ή kcal/h): οι θερµικές απώλειες κάθε ιδιοκτησίας όπως προκύπτουν από τη µελέτη θέρµανσης του κτιρίου. Q ολ (kw ή kcal/h): οι ολικές θερµικές απώλειες του κτιρίου όπως προκύπτουν από τη µελέτη θέρµανσης του κτιρίου. i (-) : δείκτης της κάθε ιδιοκτησίας που από τη µελέτη προβλέπεται ότι θερµαίνεται. Q Fi (kw ή kcal/h): οι θερµικές απώλειες δια µέσου των εξωτερικών ανοιγµάτων (πόρτες παράθυρα κ. α.) της ιδιοκτησίας i όπως προκύπτουν από τη µελέτη θέρµανσης του κτιρίου. Q ai (kw ή kcal/h) : οι θερµικές απώλειες χαραµάδων των εξωτερικών ανοιγµάτων της ιδιοκτησίας i όπως προκύπτουν από τη µελέτη θέρµανσης του κτιρίου. Q Βολ (kw ή kcal/h): οι ολικές βασικές απώλειες του κτιρίου. q Β (kw ή kcal/h): οι ειδικές βασικές απώλειες του κτιρίου. V i (m 3 ) : o όγκος της ιδιοκτησίας i. Q i (kw ή kcal/h): οι θερµικές απώλειες που επιβαρύνουν την ιδιοκτησία i. ε i (-) : Συντελεστής επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας i. f i (-) : Συντελεστής παραµένουσας επιβάρυνσης ιδιοκτησίας i. θ i (-) : Συντελεστής αναγωγής θερµιδοµέτρησης ιδιοκτησίας i. F εξ,i (m 2 ) : η εξωτερική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας i, χωρίς την οροφή και το δάπεδο (συµπεριλαµβάνεται και η επιφάνεια που συνορεύει µε χώρους που δεν θερµαίνονται και µε γειτονικά κτίρια, αφού πολλαπλασιαστεί µε συντελεστή 0,5). F παρ, i (m 2 ) : η συνολική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας i, χωρίς την οροφή και το δάπεδο. 17/18

18 σ F (-) : ο λόγος της εξωτερικής παράπλευρης επιφάνειας προς τη συνολική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας i (F εξ,i / F παρ, i ) ε i (-) : Συντελεστής επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας i (i / a) µετά από αποσύνδεση µίας ή περισσότερων ιδιοκτησιών a. ω i (-) : Συντελεστής θερµοµόνωσης και θέσης ιδιοκτησίας i. x i (-) : Συντελεστής διέλευσης σωληνώσεων ιδιοκτησίας i. y i (-) : Συντελεστής µεγέθους ιδιοκτησίας i. z i (-) : Συντελεστής εξωτερικής παράπλευρης επιφάνειας ιδιοκτησίας i. Άρθρο 4 Με την παρούσα Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. καταργείται η Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2427/83. 18/18

Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες.

Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες. Σελίδα 1 από 23 Π.Δ. ΤΗΣ 27.9/7.11.1985 (ΦΕΚ 631 Δ ) Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες. Άρθρο 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 27 Σεπτ. /7 Νοεμ (ΦΕΚ Δ'631)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 27 Σεπτ. /7 Νοεμ (ΦΕΚ Δ'631) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 27 Σεπτ. /7 Νοεμ. 1985 (ΦΕΚ Δ'631) Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες. Εχοτας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ... 3 2.1 Γενικά... 3 2.2 Κτήρια µε κεντρική θέρµανση χωρίς αυτόνοµη λειτουργία για κάθε ιδιοκτησία... 5 2.3 Κτήρια µε κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΟΤΕΕ 2427/ 83 «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΟΤΕΕ 2427/ 83 «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2005 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΟΤΕΕ 2427/ 83 «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Είναι βασική αρχή για εμάς τους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN008 MAR-2009. Τρόπος Χρήσης Ωροµετρητών, Θερµιδοµετρητών, Κατανεµητών απανών για τη Θέρµανση και την Παρασκευή Ζεστού Νερού Χρήσης

Τεχνικό Άρθρο AN008 MAR-2009. Τρόπος Χρήσης Ωροµετρητών, Θερµιδοµετρητών, Κατανεµητών απανών για τη Θέρµανση και την Παρασκευή Ζεστού Νερού Χρήσης Τεχνικό Άρθρο MAR-2009 Τρόπος Χρήσης Ωροµετρητών, Θερµιδοµετρητών, Κατανεµητών απανών για τη Θέρµανση και την Παρασκευή Ζεστού Νερού Χρήσης Γενικά Πριν από αρκετά χρόνια η θέρµανση κτιρίων µε περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ - ΘΕΡΜΙ ΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ SIEMENS

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ - ΘΕΡΜΙ ΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ SIEMENS ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ - ΘΕΡΜΙ ΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ SIEMENS Κατόπιν τηλεφωνικής µας επικοινωνίας, ακολουθεί τεχνοοικονοµική προσφορά για την εγκατάσταση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. Siemens SET. Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες. τεχνικό γραφείο

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. Siemens SET. Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες. τεχνικό γραφείο Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες Αυτονοµία, άνεση και οικονοµία (έως και 40%) ίκαιη κατανοµή δαπανών θέρµανσης µε ασύρµατη συλλογή των µετρήσεων. Το (Siemens Energy Tool) αποτελεί την απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. τεχνικό γραφείο

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. τεχνικό γραφείο Προβλήµατα Είναι γνωστά τα προβλήµατα που έχουν οι πολυκατοικίες µε κλασσικό σύστηµα θέρµανσης (δισωλήνιο µε κατακόρυφες στήλες). ιαφωνίες για τις ώρες λειτουργίας της κεντρικής θέρµανσης. ιαφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα αναλύσουμε τον κανονισμό για τον τρόπο κατανομής των κοινόχρηστων δαπανών (θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Ασύρµατη ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Ασύρµατη ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Ασύρµατη ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μετατροπή Κεντρικής Θέρµανσης Παλαιών Πολυκατοικιών σε ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Περιγραφή εγκατάστασης συστήµατος (βήµατα) 1 ο βήµα 2 ο βήµα Σε κάθε θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Θερµιδοµετρητές Ογκοµετρητές Ζεστού Νερού Κατανοµή απανών σε Μονοσωλήνια Συστήµατα Θέρµανσης HEAT METERS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2013/2014 ver. Heat Meters s.14-01 Ηλεκτρονικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ Αυτονόμηση δισωλήνιας εγκατάστασης

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ Αυτονόμηση δισωλήνιας εγκατάστασης ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ Αυτονόμηση δισωλήνιας εγκατάστασης 1.) Εισαγωγή Οι περισσότερες πολυκατοικίες στον Ελλαδικό χώρο χρησιμοποιούν για την θέρμανση το δισωλήνιο σύστημα. Τα προβλήματα που απορρέουν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN007 MAR-2009

Τεχνικό Άρθρο AN007 MAR-2009 Τεχνικό Άρθρο MAR-2009 Αυτονοµία Θέρµανσης σε Παλιές Πολυκατοικίες Γενικά Οι ασχολούµενοι µε τον τοµέα της θέρµανσης στη χώρα µας γνωρίζουν ότι µεθοδολογίες που ακολουθούνται σε διάφορα τεχνικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τα πλεονεκτήματα της αυτονομίας και πολλά παραπάνω Να λειτουργεί την θέρμανση όποτε θέλει Να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set. Siemens Set Ασύρματο σύστημα αυτονομίας θέρμανσης-κατανομής δαπανών. Το Siemens SET προσφέρει:

Siemens Set. Siemens Set Ασύρματο σύστημα αυτονομίας θέρμανσης-κατανομής δαπανών. Το Siemens SET προσφέρει: Το Siemens SET προσφέρει: Άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Δίκαιη κατανομή δαπανών βάση της πραγματικής καταναλισκόμενης ενέργειας. Ο κάθε ένοικος ενεργοποιεί την θέρμανση στο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Siemens SET, Ασύρματο σύστημα αυτονομίας θέρμανσης-κατανομής δαπανών

Siemens SET, Ασύρματο σύστημα αυτονομίας θέρμανσης-κατανομής δαπανών Το Siemens SET προσφέρει: Άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Δίκαιη κατανομή δαπανών βάση της πραγματικής καταναλισκόμενης ενέργειας. Ο κάθε ένοικος ενεργοποιεί την θέρμανση στο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία Θέρμανσης Παλιών Πολυκατοικιών

Αυτονομία Θέρμανσης Παλιών Πολυκατοικιών Αυτονομία Θέρμανσης Παλιών Πολυκατοικιών Η ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα κ.α.) συνοδευόμενη από τη μεταβολή του τρόπου ζωής και τις νέες συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

Siemens SET, Ασύρματο σύστημα αυτονομίας θέρμανσης-κατανομής δαπανών

Siemens SET, Ασύρματο σύστημα αυτονομίας θέρμανσης-κατανομής δαπανών Το Siemens SET προσφέρει: Άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Δίκαιη κατανομή δαπανών βάση της πραγματικής καταναλισκόμενης ενέργειας. Ο κάθε ένοικος ενεργοποιεί την θέρμανση στο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες... Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μέτρησης και διαχείρισης. Advanced Applications

Συστήματα μέτρησης και διαχείρισης. Advanced Applications Advanced Applications Συστήματα μέτρησης και διαχείρισης από την Advanced Applications Ολοκληρωμένα συστήματα μέτρησης και κατανομής δαπανών... Η βασική σκέψη είναι: η μέτρηση να είναι ακριβής... η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον» ΑΝΑΛΥΣΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 1. Κτίρια και εγκαταστάσεις Φ.Α. Ξεκινώντας, θα ήθελα να διαχωρίσω τις εγκαταστάσεις Φ.Α. καθώς και τα κτίρια στα οποία αυτές εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m²

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m² ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Επίτοιχο λεβ? 24kw ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Διαμέρισμα 10kw Πηγή ενέργειας ανά ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και Υπηρεσίες Techem

Προϊόντα και Υπηρεσίες Techem Kατάλογος προϊόντων Προϊόντα και Υπηρεσίες Techem Ο παγκόσμιος ηγέτης σε ασύρματες συσκευές μέτρησης ενέργειας Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν την απόλυτα ολοκληρωμένη λύση αυτονομίας κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Κατάλογος προϊόντων Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Ο παγκόσμιος ηγέτης σε ασύρματες συσκευές μέτρησης ενέργειας Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν την απόλυτα ολοκληρωμένη λύση αυτονομίας κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματισμοί εξοικονόμησης

Αυτοματισμοί εξοικονόμησης Θέρμανση Συστήματα εξοικονόμησης και διατάξεις θέρμανσης Αυτοματισμοί εξοικονόμησης Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση. Συγκεκριμένα συστήματα μπορούν να εξασφαλίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 Ασφάλεια και Α οδοτική Λειτουργία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 VOLATSAKASBIOMASS Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Β ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. Ημερομηνία παράδοσης : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Β ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. Ημερομηνία παράδοσης : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ Σχολείο: Τμήμα : Ημερομηνία παράδοσης : Μάθημα : ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ : ΕΠΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Β ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 11 /4 / 2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κ.Θ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και Υπηρεσίες Techem

Προϊόντα και Υπηρεσίες Techem Κατάλογος Προϊόντων Προϊόντα και Υπηρεσίες Techem Ο παγκόσµιος ηγέτης σε ασύρµατες συσκευές µέτρησης ενέργειας Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν την απόλυτα ολοκληρωµένη λύση αυτονοµίας κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ.

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ. Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη Στοιχεία Κτηρίου Όνομα Διεύθυνση Χρήση στον άνω όροφο Επώνυμο Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ τκ Χρήση παράπλευρα ΑΦΜ ΚΑΕΚ Χρήση παράπλευρα αριστ. ΔΟY Διεύθυνση Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις για κατοικία ή στέγαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικός με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης έρχεται μέσα στο 2015. Σκοπός του είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΡΙΟΔΗ & ΤΕΤΡΑΟΔΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Απαιτήσεις οι οποίες αφορούν κυρίως ξενοδοχειακές µονάδες Χριστόδουλος Ελληνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-03-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αριθµ. Πρωτ. 10733 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /νση Ο.Κ.Κ. Τµήµα α Ταχ. /νση:μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ.Κώδικας:115 26 Πληροφορίες : Σ.

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται:

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται: Έντυπο αυτο-αξιολόγησης Φορέα για την υλοποίηση προγράμματος τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Σχήμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων του BUS UPSWING: Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις. 01.06.2011 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ- ΚΙΝΗΤΡΑ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1.

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; Βήμα 1: Αναγνωρίζουμε σταδιακά όλα τα δομικά στοιχεία του κτιρίου ξεκινώντας. Αυτά θα πρέπει να δηλωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμικά Συστήματα Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμικά Συστήματα Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμικά Συστήματα Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα