Παραμετρική μοντελοποίηση δεξαμενών φορτίου, έρματος και υποστηριζόμενου δικτύου σωληνώσεων με χρήση Autodesk Inventor

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραμετρική μοντελοποίηση δεξαμενών φορτίου, έρματος και υποστηριζόμενου δικτύου σωληνώσεων με χρήση Autodesk Inventor"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παραμετρική μοντελοποίηση δεξαμενών φορτίου, έρματος και υποστηριζόμενου δικτύου σωληνώσεων με χρήση Autodesk Inventor Διπλωματική Εργασία Μέλη τριμελούς εξεταστικής επιτροπής: Απόστολος Δ. Παπανικολάου (Καθηγητής ΕΜΠ, επιβλέπων) Παναγιώτης Δ. Κακλής (Καθηγητής ΕΜΠ) Γεώργιος Ζαραφωνίτης (Αν. Καθηγητής ΕΜΠ) SNAME Greek Section, Διαγωνισμός Διπλωματικής Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014

2 Περιεχόμενα Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας Διερεύνηση λογισμικών & επιλογή για την υλοποίηση της μοντελοποίησης Στάδια μοντελοποίησης δεξαμενών φορτίου, έρματος & δικτύου σωληνώσεων Μοντελοποίηση δεξαμενών φορτίου & έρματος Μοντελοποίηση δικτύου σωληνώσεων Σύνδεση μοντέλου δεξαμενών φορτίου & έρματος με μοντέλο σωληνώσεων Εξαγόμενες πληροφορίες Σύγκριση αποτελεσμάτων Προσομοίωση απόκρισης δεξαμενοπλοίου κατά την εκφόρτωση Διαδικασία εύρεσης βέλτιστης διαδρομής σωληνώσεων Συμπεράσματα Προτάσεις μελλοντικής έρευνας

3 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας Ανάπτυξη 3D παραμετροποιημένων μοντέλων Δεξαμενών φορτίου Δεξαμενών έρματος Δικτύου σωληνώσεων υποστήριξης δεξαμενών φορτίου & έρματος

4 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας Πατρικό πλοίο μοντελοποίησης DWT Crude Oil Carrier.

5 Διερεύνηση λογισμικών & επιλογή για την υλοποίηση της μοντελοποίηση Κριτήρια αξιολόγησης λογισμικών μοντελοποίησης: Ευκολία εκμάθησης & χρήση σε ικανοποιητικό επίπεδο Δυνατότητα επίτευξης επιθυμητής ακρίβειας μελέτης Φιλικό περιβάλλον εργασίας Δυνατότητα παραμετροποίησης Δυνατότητα σύνδεσης με άλλα λογισμικά Απαιτήσεις επιδόσεων hardware Παροχή εκπαιδευτικής ή δοκιμαστικής άδειας χρήσης

6 Διερεύνηση λογισμικών & επιλογή για την υλοποίηση της μοντελοποίηση Προγράμματα Βαθμολογία Τομέων Αξιολόγησης Δυνατ. Εκπαιδευτ. Επίτευξη Φιλικό Ευκολία Δυνατ. σύνδ. με Απαιτ. / δοκιμαστ. επιθυμ. περιβ. εκμάθ. παραμ. άλλα hardware άδεια ακρίβ. εργασ. προγρ. χρήσης Catia V5R Rhinoceros Ver. 4.0 SR Autodesk Inventor Prof Autocad P&ID ShipConstructor PDMS 12.0 SP Solidworks Nupas Cadmatic Papricad 3D Cadpipe Industrial NPQ Techline Άθροισμα

7 Στάδια μοντελοποίησης δεξαμενών φορτίου, έρματος & δικτύου σωληνώσεων

8 Μοντελοποίηση δεξαμενών φορτίου & έρματος Ορισμός παραμέτρων σχεδίασης δεξαμενών:

9 Μοντελοποίηση δεξαμενών φορτίου & έρματος Ορισμός παραμέτρων σχεδίασης δεξαμενών:

10 Μοντελοποίηση δεξαμενών φορτίου & έρματος Ορισμός παραμέτρων σχεδίασης δεξαμενών:

11 Μοντελοποίηση δεξαμενών φορτίου & έρματος Μορφή αρχείου EXCEL ορισμού παραμέτρων σχεδίασης: Όνομα Παραμέτρου Τιμή Παραμέτρου Περιγραφή Παραμέτρου Α Β C D E F G H loa 243,91 main particulars lbp 234 main particulars b 42 main particulars d 21 main particulars tdesign 13,6 main particulars camber 1,05 main particulars ypsdb 2,3 ypshopper 5,6 bilgerad 1,92 ltnk1 29,92 NO.1 C.O.T. (P) ltnk1mid 14,2 NO.1 C.O.T. (P)

12 Μοντελοποίηση δεξαμενών φορτίου & έρματος Σχεδίαση κάθε δεξαμενής σε ξεχωριστό αρχείο.ipt, ορίζοντας παραμετρικά τις διαστάσεις της.

13 Μοντελοποίηση δεξαμενών φορτίου & έρματος Σύνδεση όλων των δεξαμενών (.ipt) σε ένα ολοκληρωμένο 3D μοντέλο (.iam), εφαρμόζοντας κατάλληλους περιορισμούς συναρμογής μεταξύ των δεξαμενών.

14 Μοντελοποίηση δικτύου σωληνώσεων Είδη μοντελοποιημένων δικτύων σωληνώσεων: Έρματος (Water Ballast System) Φορτίου (No.1, 2, 3 Cargo Oil System) Κάθε δίκτυο σωληνώσεων αποτελείται από: επιμέρους ευθύγραμμους σωλήνες μέσα συναρμογής σωλήνων (βάνες, γωνίες κτλ) Η 3D διαδρομή κάθε δικτύου σωληνώσεων περιγράφεται μέσω των συντεταγμένων των ακραίων σημείων, του κάθε επιμέρους ευθύγραμμου σωλήνα. Οι ανωτέρω συντεταγμένες εισάγονται μέσω αρχείου EXCEL, της ακόλουθης μορφής. Χ Υ Ζ 1 ο σημείο 2 ο σημείο A B C 31,8 8,09 0,5 3 ο σημείο 31,8 0 0,5 31, ο σημείο 33,5 0 3 Κάθε δίκτυο σωληνώσεων περιγράφεται από διαφορετικό αρχείο EXCEL.

15 Μοντελοποίηση δικτύου σωληνώσεων Εισαγωγή συντεταγμένων μέσω EXCEL & αυτόματη παρεμβολή ευθειών (.ipt) Μορφοποίηση στην τελική διάταξη του εκάστοτε δικτύου (.ipt) Χάραξη δικτύου σωλήνωσης ακολουθώντας την παραπάνω διαδρομή (.iam) Αντικατάσταση μέσων συναρμογής με κατάλληλα (βάνες, βαλβίδες κτλ) (.iam)

16 Μοντελοποίηση δικτύου σωληνώσεων Εισαγωγή συντεταγμένων μέσω EXCEL & αυτόματη παρεμβολή ευθειών (.ipt) Μορφοποίηση στην τελική διάταξη του εκάστοτε δικτύου (.ipt) Χάραξη δικτύου σωλήνωσης ακολουθώντας την παραπάνω διαδρομή (.iam) Αντικατάσταση μέσων συναρμογής με κατάλληλα (βάνες, βαλβίδες κτλ) (.iam)

17 Μοντελοποίηση δικτύου σωληνώσεων Εισαγωγή συντεταγμένων μέσω EXCEL & αυτόματη παρεμβολή ευθειών (.ipt) Μορφοποίηση στην τελική διάταξη του εκάστοτε δικτύου (.ipt) Χάραξη δικτύου σωλήνωσης ακολουθώντας την παραπάνω διαδρομή (.iam) Αντικατάσταση μέσων συναρμογής με κατάλληλα (βάνες, βαλβίδες κτλ) (.iam)

18 Μοντελοποίηση δικτύου σωληνώσεων Εισαγωγή συντεταγμένων μέσω EXCEL & αυτόματη παρεμβολή ευθειών (.ipt) Μορφοποίηση στην τελική διάταξη του εκάστοτε δικτύου (.ipt) Χάραξη δικτύου σωλήνωσης ακολουθώντας την παραπάνω διαδρομή (.iam) Αντικατάσταση μέσων συναρμογής με κατάλληλα (βάνες, βαλβίδες κτλ) (.iam)

19 Μοντελοποίηση δικτύου σωληνώσεων Ολοκληρωμένο 3D δίκτυο σωληνώσεων έρματος (Water Ballast System) και φορτίου (No.1, 2, 3 Cargo Oil System)

20 Μοντελοποίηση δικτύου σωληνώσεων Σχεδίαση δικτύου σωληνώσεων με ιδιαίτερα μεγάλη γεωμετρική λεπτομέρεια.

21 Σύνδεση μοντέλων δεξαμενών φορτίου & έρματος με μοντέλο σωληνώσεων Σύνδεση 3D ολοκληρωμένου μοντέλου δεξαμενών φορτίου & έρματος (.iam) με 3D μοντέλο σωληνώσεων (.iam). Εξασφάλιση σωστής σύνδεσης, ακόμα και μετά από αλλαγή στα μοντέλα φορτίου, έρματος ή σωληνώσεων, εφαρμόζοντας κατάλληλους περιορισμούς συναρμογής.

22 Εξαγόμενες πληροφορίες Σύγκριση αποτελεσμάτων Για κάθε ένα 3D μοντέλο δεξαμενών φορτίου, έρματος και δικτύου σωληνώσεων εξάγονται τα παρακάτω στοιχεία: Επιφάνεια περιβλήματος Μάζα Όγκος Κέντρο βάρους ως προς το ορισμένο σύστημα αναφοράς Ροπές αδρανείας ως προς το ορισμένο σύστημα αναφοράς Ροπές αδρανείας ως προς το κέντρο βάρους του εκάστοτε 3D μοντέλου Τα παραπάνω στοιχεία εξάγονται και για το συνολικό μοντέλο δεξαμενών φορτίου, έρματος και δικτύου σωληνώσεων.

23 Εξαγόμενες πληροφορίες Σύγκριση αποτελεσμάτων Σύγκριση αποτελεσμάτων για την εκάστοτε δεξαμενή φορτίου & έρματος Α Πλοίο: Μοντελοποίηση με μετρήσεις διαστάσεων από General Arrangement Β Πλοίο: Μοντελοποίηση με μετρήσεις διαστάσεων από κατασκευαστικά σχέδια Α' ΠΛΟΙΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗ Β' ΠΛΟΙΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗ Δεξαμενές VOLUME 100% (m 3 ) LCG (m) KG (m) Δεξαμενές VOLUME 100% (m 3 ) NO.1 C.O.T.(P) 4,3544% 0,5758% 1,2602% NO.1 C.O.T.(C) 0,4101% NO.2 C.O.T.(P) 0,6446% 0,6295% 0,3646% NO.2 C.O.T.(P) 0,0319% NO.3 C.O.T.(P) 0,2869% 0,7256% 0,3233% NO.3 C.O.T.(P) 0,0665% NO.4 C.O.T.(P) 0,2869% 0,9008% 0,3233% NO.4 C.O.T.(P) 0,0665% NO.5 C.O.T.(P) 0,2869% 1,1948% 0,3233% NO.5 C.O.T.(P) 0,0665% NO.6 C.O.T.(P) 4,4550% 1,3310% 2,2331% NO.6 C.O.T.(P) 0,0665% SLOP TANK(P) 15,5753% 0,0934% 5,8393% NO.7 C.O.T.(P) 0,1627% NO.1 W.B.T.(P) 24,3900% 0,9074% 9,1994% NO.8 C.O.T.(P) 0,1086% NO.2 W.B.T.(P) 3,6538% 0,7352% 1,7973% NO.3 W.B.T.(P) 1,1288% 16,2254% 0,3838% NO.4 W.B.T.(P) 1,1288% 0,8948% 0,3838% NO.5 W.B.T.(P) 4,1645% 0,9196% 2,6719% NO.6 W.B.T.(P) 0,4690% 5,5371% 24,4643%

24 Εξαγόμενες πληροφορίες Σύγκριση αποτελεσμάτων Αποτελέσματα συνολικού δικτύου σωληνώσεων συστημάτων φορτίου & έρματος Δίκτυο Σωληνώσεων Περιφερειακή Επιφάνεια (m 2 ) 3391,68 Μάζα (t) 338,92 Όγκος (m 3 ) 454,06 LCG (m) 107,527 Κέντρο Βάρους KG (m) 8,933 TG (m) 0,516 Ροπές αδρανείας ως προς το κέντρο βάρους Ixx (t*m 2 ) 4,316 Iyy (t*m 2 ) 80,334 Izz (t*m 2 ) 79,122

25 Προσομοίωση απόκρισης δεξαμενοπλοίου κατά την εκφόρτωση Προσομοίωση απόκρισης δεξαμενοπλοίου κατά την εκφόρτωση. Χρήση Autodesk Maya dwg Διάρκεια διαδικασίας εκφόρτωσης 20 ώρες Προσομοίωση στάθμης φορτίου στάθμης έρματος κατά τις 11 πρώτες ώρες αναπτυσσόμενης εγκάρσιας κλίσης μοντέλου εκφόρτωσης

26 Προσομοίωση απόκρισης δεξαμενοπλοίου κατά την εκφόρτωση

27 Διαδικασία εύρεσης βέλτιστης διαδρομής σωληνώσεων Εύρεση βέλτιστης διαδρομής σωληνώσεων με χρήση αλγορίθμων Path Finding. Επικρατέστεροι αλγόριθμοι 3D Path Finding: A* (A star) Dijkstra Ανάπτυξη αντίστοιχων βελτιστοποιημένων αλγορίθμων στο Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου. Στόχος βελτιστοποίησης: Βελτιστοποίηση διαδρομής σωληνώσεων Ελαχιστοποίηση μήκους Ελαχιστοποίηση βάρους Ελαχιστοποίηση κόστους Ελαχιστοποίηση πτώσης πίεσης

28 Διαδικασία εύρεσης βέλτιστης διαδρομής σωληνώσεων Η διαδικασία βελτιστοποίησης σε αλγορίθμους Path Finding έγκειται στον καθορισμό του αρχικού και του τελικού σημείου της εκάστοτε σωλήνωσης και των εμποδίων που πρέπει να παρακαμφθούν: Input Μηχάνημα / δεξαμένή 1 Position (x 1, y 1, z 1 ) Μηχάνημα / δεξαμένή 2 Position (x 2, y 2, z 2 ) Μηχάνημα / δεξαμένή i Position (x i, y i, z i ) Optimisation Α* Algorithm Dijkstra Αλγόριθμοι Εργαστηρίου Μελέτης Πλοίου Output 1 Δίκτυο 1 min(μήκος 1, Πτώση Πίεσης 1, Βάρος 1, Κόστος 1 ) Δίκτυο 2 min(μήκος 2, Πτώση Πίεσης 2, Βάρος 2, Κόστος 2 ) Δίκτυο i min(μήκος i, Πτώση Πίεσης i, Βάρος i, Κόστος i ) Output 2 Συντεταγμένες βέλτηστης διαδρομής σωλήνωσης

29 Διαδικασία εύρεσης βέλτιστης διαδρομής σωληνώσεων Water Ballast piping system (μπλε) Cargo Oil piping system (κόκκινο) προς βελτιστοποίηση στα πλαίσια Διδακτορικού Έργου Τ. Πλέσσα (Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου, Ε.Μ.Π.)

30 Συμπεράσματα & Προτάσεις μελλοντικής έρευνας Πραγματοποίηση 3D μοντελοποίησης δεξαμενών φορτίου, έρματος & υποστηριζόμενου δικτύου σωληνώσεων σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα Δυνατότητα επέκτασης μοντελοποίησης σε διαφόρους τύπους πλοίων Δυνατότητα αναδιαμόρφωσης 3D μοντέλου σωληνώσεων με εύκολο και άμεσο τρόπο (Drag and drop) ταυτόχρονη ενημέρωση εξαγόμενων στοιχείων Μεγάλη ακρίβεια & λεπτομέρεια σχεδίασης Μεγάλη ακρίβεια εξαγόμενων στοιχείων 3D μοντέλων δεξαμενών Ακριβής εξαγωγή στοιχείων 3D δικτύου σωληνώσεων Εφαρμογή συγκεκριμένου παραμετρικού μοντέλου σε μετασκευές πλοίων (Retrofitting) Εφαρμογή συγκεκριμένου παραμετρικού μοντέλου σε νέες κατασκευές για την βελτιστοποίηση της διάταξης των σωληνώσεων (New Building)

31 Συμπεράσματα & Προτάσεις μελλοντικής έρευνας Προτάσεις μελλοντικής έρευνας: Μοντελοποίηση όλου του συνόλου των εγκατεστημένων σωληνώσεων επί του πλοίου & υπολογισμός του συνολικού βάρους και κέντρου βάρους. Υπολογισμός ακριβές ποσοστού βάρους σωληνώσεων επί του συνολικού Lightship Βελτιστοποίηση της διαδρομής του δικτύου σωληνώσεων με στόχο την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών Παραμετρική μοντελοποίηση άλλων τύπων πλοίου (επιβατηγά κτλ)

32 Δημοσιεύσεις T. Plessas, E. Boulougouris, A. Papanikolaou, N. Adamopoulos, M. Pytharoulis, Simulation of loading / discharging procedure of tankers, Proc. 15th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM 2013), A Coruna, Spain, October 2013

33 Ευχαριστίες Θερμά ευχαριστώ τους: Απόστολο Δ. Παπανικολάου (Καθηγητής ΕΜΠ, επιβλέπων) Ευάγγελο Κ. Μπουλουγούρη (Λέκτορας University of Strathclyde) Τιμολέων Πλέσσα (Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ) Αλέξανδρο Γκίνη (Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ) χωρίς την βοήθεια και την υποστήριξη των οποίων η ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας δεν θα ήταν δυνατή.

34 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ερωτήσεις?

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή του ρομπότ της ομάδας PANDORA σε εικονικά περιβάλλοντα

Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή του ρομπότ της ομάδας PANDORA σε εικονικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή του ρομπότ της ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στην εργασία αυτή περιγράφονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ιωάννης Βασιλάκης (ΜΝ04019)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ερευνητική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ M.K. & A.E. Eργαστήριο Aυτοµάτου Eλέγχου Μεταπτυχιακή Εργασία ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη λύση στη παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων

Ολοκληρωµένη λύση στη παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων Ολοκληρωµένη λύση στη παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων οnline ενηµέρωση 100% WINDOWS εφαρµογή ευκολία στην εκµάθηση ταχύτητα στη σχεδίαση ευελιξία & προσαρµοστικότητα επικοινωνία µε Microsoft

Διαβάστε περισσότερα