ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. Σχετικά µε το µάθηµα: Αξιολόγηση. Σχετικά µε το µάθηµα:faq ΟΧΙ ΝΑΙ. Λιγότερος! (ας πούµε το 1/3-1/4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. Σχετικά µε το µάθηµα: Αξιολόγηση. Σχετικά µε το µάθηµα:faq ΟΧΙ ΝΑΙ. Λιγότερος! (ας πούµε το 1/3-1/4)"

Transcript

1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ Κάποιες γενικές πληροφορίες συνοπτικά... Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 2 Σχετικά µε το µάθηµα: Ύλη Σχετικά µε το µάθηµα: Αξιολόγηση o Έννοιες Επεξεργασίας οσοληψιών o Έλεγχος Συνδροµικότητας o Ανάκαµψη από Σφάλµατα o Αρχιτεκτονικές (Κατανεµηµένες & Παράλληλες Βάσεις εδοµένων, Συστήµατα Οµότιµων Κόµβων) o Εξόρυξη εδοµένων o Βάσεις εδοµένων και ιαδίκτυο 2 (µικρά) Σύνολα Ασκήσεων (µε πιθανών 1-2 απλές προγραµµατιστικές ερωτήσεις) σε οµάδες των 2 ατόµων προαιρετικά (µε την έννοια ότι δεν απαιτείται ελάχιστος βαθµός) 30% του βαθµού 1 Εργασία σε «νέα θέµατα» προαιρετική µετράει αθροιστικά + 1 ή 2 µονάδες Τελική Εξέταση (µε κλειστά βιβλία) Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 3 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 4 Σχετικά µε το µάθηµα: Αξιολόγηση Σχετικά µε το µάθηµα:faq Τελικός Βαθµός = ΜΙΝ {10, (15%* Βαθµός 1ου Σύνολο + 15% * Βαθµός 2ου Συνόλου + 70% * Βαθµός Τελικού ιαγωνίσµατος + 15(?)% * Εργασία) } 1. Μπορώ να πάρω το µάθηµα χωρίς να έχω παρακολουθήσει τις Βάσεις Ι ΟΧΙ 2. Μπορώ να πάρω το µάθηµα αν δεν έχω περάσει τις Βάσεις Ι ΝΑΙ 3. Πόσος είναι ο όγκος δουλειάς (εργασίες) σε σχέση µε τις Βάσεις Ι Λιγότερος! (ας πούµε το 1/3-1/4) Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 5 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 6

2 Το Πρόβληµα Επεξεργασία οσοληψιών Ηταυτόχρονη εκτέλεση προγραµµάτων χρηστών είναι απαραίτητη για την καλή απόδοση ενός Σ Β Επειδή οι προσπελάσεις στο δίσκο είναι συχνές και σχετικά αργές, είναι σηµαντικό να κρατείται η cpu απασχοληµένη µε πολλά προγράµµατα χρηστών Πολυχρηστικά (multi-user) Σ Β ιαπλεγµένο µοντέλο ταυτόχρονης εκτέλεσης Α Β Α Β Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 7 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 8 Το Πρόβληµα οσοληψίες Η «διαπλοκή» γίνεται από το Σ Β και πρέπει να είναι «αδιαφανής» στο χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να πιστεύει ότι είναι ο µόνος που χρησιµοποιεί το σύστηµα Τα πράγµατα γίνονται πιο δύσκολα όταν υπάρχουν αποτυχίες ιαπλεγµένο µοντέλο ταυτόχρονης εκτέλεσης Α Β Α Β οσοληψία (transaction) εκτέλεση ενός προγράµµατος που προσπελαύνει ή τροποποιεί το περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων το πώς βλέπει το Σ Β τα προγράµµατα των χρηστών Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 9 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 10 οσοληψία (transaction) οσοληψίες Ένα πρόγραµµα χρήστη µπορεί να εκτελεί πολλές λειτουργίες στα δεδοµένα που ανακτά από τη Β, αλλά το Σ Β ενδιαφέρεται µόνο για τα δεδοµένα που διαβάζονται/γράφονται στη Β 2 Πράξεις Ανάγνωση(Χ) - R(X) Εγγραφή(Χ) - W(X) Συνδροµικότητα σε Σ Β (ορισµοί) Οι χρήστες υποβάλουν δοσοληψίες και πρέπει να µπορούν να θεωρούν ότι κάθε δοσοληψία εκτελείται µόνη της (Ιδιότητα της Αποµόνωσης - ISOLATION) Η συνδροµικότητα (concurrency) επιτυγχάνεται από το Σ Β που διαπλέκει τις πράξεις (αναγνώσεις/εγγραφές) των διαφόρων συναλλαγών Στόχος: «Σωστή» ιαπλοκή Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 11 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 12

3 Ανάκαµψη από Αποτυχίες Ανάκαµψη από Αποτυχίες Επίσης, όταν µια δοσοληψία υποβάλλεται στο Σ Β το σύστηµα πρέπει να εξασφαλίσει ότι είτε: (α) όλες οι πράξεις της θα ολοκληρωθούν, είτε (β) καµία δε θα εκτελεστεί - δηλαδή δε θα έχει καµία επίδραση στη Β -- ακόµα και αν συµβούν αποτυχίες Αυτή είναι µια σηµαντική ιδιότητα που πρέπει να εξασφαλίσει το Σ Β - Ο χρήστης πρέπει να µπορεί να θεωρεί ότι όλο το πρόγραµµα (πράξεις) εκτελούνται σε ένα βήµα είτε καµία πράξη δεν εκτελείται (Ιδιότητα της Ατοµικότητα των δοσοληψιών -ATOMICITY) Είδη Αποτυχιών υο κατηγορίες: καταστροφή ή όχι της µόνιµης αποθήκευσης (δίσκου) Παραδείγµατα αποτυχιών... Προγραµµατιστικά Εξωτερικού περιβάλλοντος Του ίδιου του συστήµατος (π.χ. Αδιέξοδα) Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 13 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 14 Πιο αναλυτικά... οσοληψίες Θεωρείστε δύο συναλλαγές (Xacts): Προβλήµατα Λόγω Συνδροµικότητας (παράδειγµα) : R(X), X=Χ-N, W(X), R(Y), Y=Y+N, W(Y), : R(X) X=X+M, W(X) Χ, Υ κρατήσεις πτήση Χ και Υ µεταφέρει Ν κρατήσεις θέσεων από την πτήση Χ στη Y. κρατά Μ θέσεις στη Χ. εν υπάρχει καµία εγγύηση ότι η θα εκτελεστεί πριν την η το ανάποδο, αν και η δύο υποβληθούν ταυτόχρονα. Ωστόσο, το συνολικό αποτέλεσµα πρέπει να είναι ισοδύναµο µε τη µία ή την άλλη περίπτωση (δηλαδή, µε κάποια σειριακή εκτέλεση των δύο δοσοληψιών) Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 15 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 16 Χ = 100 κρατήσεις Υ = 90 κρατήσεις Μεταφορά Ν = 30 κρατήσεων Προβλήµατα Λόγω Συνδροµικότητας Νέα κράτηση Μ = 5 θέσεις µεταφέρει Ν κρατήσεις θέσεων από την πτήση Χστη Y. κρατά Μ θέσεις στη Χ. Σωστό Χ = 75, Υ = 120 σειριακή εκτέλεση X=Χ-N X= 70 W(X) write X = 70 Τ1 Τ2 R(Y) read 90 Y=Y+N Y = 120 W(Y) write Y = 120 R(X) read 70 X=Χ+M X = 75 W(X) write X = 75 X=Χ+M X = 105 W(X) write 105 R(X) read 105 X=Χ-N X = 75 W(X) write X = 75 R(Y) read 90 Y=Y+N Y = 120 W(Y) write Y = 120 σειριακή εκτέλεση Τ2 Τ1 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 17 Χ = 100 κρατήσεις Υ = 90 κρατήσεις Μεταφορά Ν = 30 κρατήσεων Νέα κράτηση Μ = 5 θέσεις X=Χ-N X = 70 W(X) write X =70 R(Y) Y = 90 Y=Y+N Y = 110 W(Y) write Y = 110 W(X) write X = 105 Προβλήµατα Λόγω Συνδροµικότητας X=Χ+M X = 105 Ητιµή του X είναι λανθασµένη Απώλεια Ενηµερώσεων Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 18

4 Χ = 100 κρατήσεις Υ = 90 κρατήσεις Μεταφορά Ν = 30 κρατήσεων Νέα κράτηση Μ = 5 θέσεις X=Χ-N X = 70 W(X) write X = 70 Y=Y+N Dirty Read R(X) read 70 X=Χ+M X = 75 W(X) write X =75 Προβλήµατα Λόγω Συνδροµικότητας Προσωρινή Ενηµέρωση Τι θα συµβεί αν η Τ1 αποτύχει - η Τ2 θα έχει διαβάσει «ανύπαρκτη τιµή» Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 19 Χ = 100 κρατήσεις Υ = 90 κρατήσεις Μεταφορά Ν = 30 κρατήσεων Νέα κράτηση Μ = 5 θέσεις R(X) X=Χ+M X = 105 W(X) write X = 105 Προβλήµατα Λόγω Συνδροµικότητας H τιµή του Χ που διαβάζει η Τι είναι διαφορετική!! Μη Επαναλήψιµη Ανάγνωση Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 20 Πράξεις µιας οσοληψίας Πράξεις µιας οσοληψίας Πράξεις οσοληψιών Ας προσπαθήσουµε να ορίσουµε το πρόβληµα στη γενική του µορφή R(X) W(X) COMMIT (επικύρωση) - επιτυχία - όλες οι τροποποιήσεις επικυρώνονται και δεν µπορούν να αναιρεθούν ABORT (ακύρωση ή ανάκληση) - αποτυχία - όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να αναιρεθούν Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 21 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 22 Πράξεις µιας οσοληψίας Καταστάσεις µιας οσοληψίας R / W Μια δοσοληψία µπορεί να να επικυρωθεί (commit) αφού ολοκληρώσει όλες τις πράξεις της ενώ µπορεί να ακυρωθεί (abort) αφού εκτελέσει κάποιες από τις πράξεις της Το Σ Β logs όλες τις πράξεις έτσι ώστε να µπορεί να αναιρέσει (undo) τις πράξεις µιας ακυρωµένης (aborted) δοσοληψίας. RUNNING ABORT COMMIT ABORT Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 23 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 24

5 Συνδροµικότητα σε Σ Β ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Κάθε δοσοληψία πρέπει να αφήνει τη Β σε µια συνεπή κατάσταση αν η Β ήταν σε συνεπή κατάσταση όταν άρχισε η δοσοληψία (συνέπεια) Το Σ Β επιβάλει κάποιους ΠΑ (Περιορισµούς Ακεραιότητας) µε βάση τους ΠΑ που έχουν δηλωθεί στις εντολές CREATE TABLE Πέρα από αυτό, το Σ Β δεν καταλαβαίνει τη σηµασιολογία των δεδοµένων (π.χ., δεν καταλαβαίνει πώς να υπολογίσει το επιτόκιο) Αποτελέσµατα της διαπλεγµένης εκτέλεσης δοσοληψιών (έλεγχος συνδροµικότητας) και των αποτυχιών (ανάκαµψη) Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 25 Ιδιότητες οσοληψιών Επιθυµητές Ιδιότητες µιας οσοληψίας Αtomicity (Ατοµικότητα) - είτε όλες οι πράξεις είτε καµία Consistency (Συνέπεια) - διατήρηση συνέπειας της Β Isolation (Αποµόνωση) - δεν αποκαλύπτει ενδιάµεσα αποτελέσµατα Durability (Μονιµότητα ή διάρκεια) - µετά την επικύρωση µιας δοσοληψίας οι αλλαγές δεν είναι δυνατόν να χαθούν Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 26 Επιθυµητές Ιδιότητες µιας οσοληψίας Επεξεργασία οσοληψιών Αtomicity (ατοµικότητα) Consistency (συνέπεια) Isolation (αποµόνωση) Durability (µονιµότητα ή διάρκεια) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝ ΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΕΙΣ Τώρα που καταλάβαµε το πρόβληµα, µπορούµε να βρούµε ένα θεωρητικό µοντέλο που να το εκφράζει; Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 27 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 28 Επεξεργασία οσοληψιών Ορισµός οσοληψίας Ορισµοί 1. δοσοληψία 2. διαπλεγµένη εκτέλεση δοσοληψιών (χρονοπρόγραµµα) 3. σωστό -- αποδεκτό χρονοπρόγραµµα Στη συνέχεια... (στο επόµενο µάθηµα) Μια δοσοληψία είναι µια ακολουθία από πράξεις εγγραφής και ανάγνωσης που τελειώνει µε µια πράξη επικύρωσης (commit) ή µε µια πράξη ακύρωσης (abort) Τεχνικές για να πετύχουµε σωστά χρονοπρογράµµατα (έλεγχος συνδροµικότητας) Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 29 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 30

6 Ορισµός οσοληψίας Θεωρείστε τις δύο συναλλαγές (Xacts) του παραδείγµατος: : R(X), X=Χ-N, W(X), R(Y), Y=Y+N, W(Y), : R(X) X=X+M, W(X) Τ1: R(X) W(X) R(Y) W(Y) C : R(X) W(X) C Θα χρησιµοποιούµε δείκτη στις πράξεις που να δείχνει σε ποια δοσοληψία αναφέρoνται R 1 (X) Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 31 Χρονοπρόγραµµα: εκφράζει µια συγκεκριµένη εκτέλεση ενός συνόλου δοσοληψιών Οι πράξεις των δοσοληψιών εµφανίζονται στο χρονοπρόγραµµα µε τη σειρά που εκτελούνται Συγκεκριµένα Ένα χρονοπρόγραµµα (schedule) S των δοσοληψιών T 1, T 2,.., T n είναι µια διάταξη των πράξεων τους µε τον περιορισµό ότι για κάθε δοσοληψία T i που συµµετέχει στο S οι πράξεις της T i στο S πρέπει να εµφανίζονται µε την ίδια σειρά που εµφανίζονται στην T i Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 32 R 1 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 1 (Y) C 1 R 2 (X) W 2 (X) C 2 Χρησιµοποιούµε δείκτη στις πράξεις που να δείχνει σε ποια δοσοληψία αναφέρoνται χρονοπρόγραµµα R 1 (X) W 1 (X) R 1 (Y) R 2 (X) W 2 (X) C 2 Τόσα διαφορετικά χρονοπρογράµµατα όσες και πιθανές εκτελέσεις W 1 (Y) C 1 S: R 1 (X) R 2 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 2 (X) C 2 W 1 (Y) C 1 S: R 1 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 1 (Y) C 1 R 2 (X) W 2 (X) C 2 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 33 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 34 R 1 (X) W 1 (X) A 1 R 2 (X) W 2 (X) C 2 ιάταξη πράξεων S1: R 1 (X) R 2 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 2 (X) C 2 W 1 (Y) C 1 S2: R 2 (X) R 1 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 2 (X) C 2 W 1 (Y) C 1 Ποια είναι η σχέση των χρονοπρογραµµάτων S1 και S2; ιαισθητικά «δεν διαφέρουν» S: R 1 (X) W 1 (X) R 2 (X) W 2 (X) C 2 A 1 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 35 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 36

7 Σύγκρουση πράξεων σε χρονοπρόγραµµα ύο πράξεις σε ένα χρονοπρόγραµµα συγκρούονται αν (α) ανήκουν σε διαφορετικές δοσοληψίες, (β) προσπελαύνουν το ίδιο στοιχείο, και (γ) µια από αυτές είναι πράξη εγγραφής (W) σηµασία έχει η σχετική θέση (διάταξη) των πράξεων που συγκρούονται S1: R 1 (X) R 2 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 2 (X) C 2 W 1 (Y) C 1 S2: R 2 (X) R 1 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 2 (X) C 2 W 1 (Y) C 1 Τα S1 και S2 ισοδύναµα (διαφέρουν µόνο στη διάταξη πράξεων που δε συγκρούονται) µερική διάταξη Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 37 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 38 Επίσης, ζητάµε να µην περιέχει ενεργές δοσοληψίες (πλήρες) Ένα πλήρες χρονοπρόγραµµα (schedule) S των δοσοληψιών T 1, T 2,.., T n είναι ένα σύνολο από πράξεις και µια µερική διάταξη των πράξεων αυτών µε τους ακόλουθους περιορισµούς: (i) οι πράξεις του S είναι ακριβώς οι πράξεις των T 1, T 2,.., T n συµπεριλαµβανοµένης µιας πράξης ακύρωσης ή επικύρωσης ως τελευταίας πράξης σε κάθε δοσοληψία στο χρονοπρόγραµµα (ii) για κάθε δοσοληψία T i που συµµετέχει στο S οι πράξεις της T i στο S πρέπει να εµφανίζονται µε την ίδια σειρά που εµφανίζονται στην T i (iii) Για κάθε ζεύγος συγκρουόµενων πράξεων, µια από τις δύο πρέπει να προηγείται της άλλης στο χρονοπρόγραµµα Επικυρωµένη προβολή C(S) ενός χρονοπρογράµµατος S η οποία περιλαµβάνει µόνο τις πράξεις του S που ανήκουν σε επικυρωµένες δοσοληψίες Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 39 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 40 Επεξεργασία οσοληψιών Σειριοποιησιµότητα Ορισµοί 1. δοσοληψία 2. διαπεπλεγµένη εκτέλεση δοσοληψιών (χρονοπρόγραµµα) 3. σωστό -- αποδεκτό χρονοπρόγραµµα Ισοδυναµία µε σειριακό χρονοπρόγραµµα Σειριακά Χρονοπρογράµµατα: χρονοπρογράµµατα που δεν διαπλέκουν πράξεις διαφορετικών δοσοληψιών (οι πράξεις κάθε δοσοληψίας εκτελούνται διαδοχικά, χωρίς παρεµβολή πράξεων από άλλη δοσοληψία) Παρατήρηση: Αν κάθε δοσοληψία διατηρεί τη συνέπεια, τότε κάθε σειριακό χρονοπρόγραµµα διατηρεί τη συνέπεια Ένα σειριακό χρονοπρόγραµµα είναι σωστό S: R 1 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 1 (Y) C 1 R 2 (X) W 2 (X) C 2 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 41 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 42

8 Σειριοποιησιµότητα Σειριοποιησιµότητα Ισοδύναµα Χρονοπρογράµµατα: Για κάθε κατάσταση της Β, το αποτέλεσµα της εκτέλεσης του πρώτου χρονοπρογράµµατος είναι το ίδιο µε το αποτέλεσµα του δεύτερου χρονοπρογράµµατος Ένα χρονοπρόγραµµα ισοδύναµο µε ένα σειριακό είναι σωστό Ισοδύναµα Χρονοπρογράµµατα: Για κάθε κατάσταση της Β, το αποτέλεσµα της εκτέλεσης του πρώτου χρονοπρογράµµατος είναι το ίδιο µε το αποτέλεσµα του δεύτερου χρονοπρογράµµατος Αρκεί; Είναι δυνατόν να ελεγχθεί; Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 43 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 44 Σειριοποιησιµότητα Ισοδυναµία Χρονοπρογραµµάτων Σειριοποιήσιµο Χρονοπρόγραµµα: Ένα χρονοπρόγραµµα που είναι ισοδύναµο µε κάποιο σειριακό Τι σηµαίνει ισοδύναµο; Τι σηµαίνει ισοδύναµο; Ισοδυναµία βάσει συγκρούσεων (πιο περιοριστική αλλά υπάρχει αποδοτικός τρόπος να ελεγχθεί ) Ισοδυναµία όψεων (πιο γενική, αλλά ο έλεγχος έχει αποδειχθεί ότι είναι NP-complete πρόβληµα Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 45 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 46 Ισοδυναµία Χρονοπρογραµµάτων βάσει Συγκρούσεων Ορισµός Συγκρούσεων (επανάληψη) Ισοδύναµα Χρονοπρογράµµατα βάσει Συγκρούσεων: υο χρονοπρογράµµατα είναι ισοδύναµα βάσει συγκρούσεων αν η διάταξη κάθε ζεύγους συγκρουόµενων πράξεων είναι ίδια και στα δυο χρονοπρογράµµατα. ύο πράξεις σε ένα χρονοπρόγραµµα συγκρούονται αν (α) ανήκουν σε διαφορετικές δοσοληψίες, (β) προσπελαύνουν το ίδιο στοιχείο, και (γ) µια από αυτές είναι πράξη εγγραφής (W) Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 47 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 48

9 Ισοδυναµία Χρονοπρογραµµάτων βάσει Συγκρούσεων Σειριοποιησιµότητα βάσει Συγκρούσεων Σειριοποιησιµότητα βάσει Συγκρούσεων: S1: R 1 (X) R 2 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 2 (X) C 2 W 1 (Y) C 1 Παραδείγµατα S2: R 2 (X) R 1 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 2 (X) C 2 W 1 (Y) C 1 S3: R 2 (X) W 2 (X) C 2 R 1 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 1 (Y) C 1 S4: R 2 (X) R 1 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 1 (Y) C 1 W 2 (X) C 2 Ένα χρονοπρόγραµµα S είναι σειριοποιήσιµο βάσει συγκρούσεων αν είναι ισοδύναµο βάσει συγκρούσεων µε κάποιο σειριακό χρονοπρόγραµµα S. Σε αυτήν την περίπτωση µπορούµε να αναδιατάξουµε τις µη συγκρουόµενες πράξεις στο S µέχρι να σχηµατίσουµε ένα ισοδύναµο σειριακό χρονοπρόγραµµα. Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 49 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 50 Σειριοποιησιµότητα βάσει Συγκρούσεων Παραδείγµατα S1: R 1 (X) R 2 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 2 (X) C 2 W 1 (Y) C 1 S2: R 2 (X) R 1 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 2 (X) C 2 W 1 (Y) C 1 Σειριοποιήσιµα; Sα: R 1 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 1 (Y) C 1 R 2 (X) W 2 (X) C 2 Sβ: R 2 (X) W 2 (X) C 2 R 1 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 1 (Y) C 1 Ανάγνωση Uncommitted δεδοµένων (WR Συγκρούσεις dirty reads, προσωρινή ενηµέρωση): : R 1 (A) W 1 (A) R 1 (B)W 1 (B) Abort : R 2 (A) W 2 (A), C Μη επαναλήψιµες αναγνώσεις (RW Συγκρούσεις): : R 1 (A) R 1 (A) W 1 (A) C : R 2 (A) W 2 (A) C Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 51 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 52 Παραδείγµατα Έλεγχος Σειριοποιησιµότητας Απώλειες Ενηµερώσεων (WW Συγκρούσεις): : W 1 (A) W 1 (B) C : W 2 (A) W 2 (B) C Υπάρχει τρόπος να ελέγξουµε αποδοτικά αν ένα χρονοπρόγραµµα είναι σωστό, δηλαδή σειριοποιήσιµο βάσει συγκρούσεων; Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 53 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 54

10 Έλεγχος Σειριοποιησιµότητας Έλεγχος Σειριοποιησιµότητας Γράφος προήγησης (precedence graph) ή γράφος σειριοποιησιµότητας (serialization graph) Κόµβος: οσοληψία Ακµή T i T j αν µια πράξη της T i προηγείται µιας συγκρουόµενης πράξης της Τ j : R 1 (A) W 1 (A), R 1 (B) W 1 (B) : R 2 (A) W 2 (A) R 2 (B) W 2 (B) A B Η ετικέτα στην ακµή δείχνει σε ποιο δεδοµένο συγκρούονται Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 55 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 56 Έλεγχος Σειριοποιησιµότητας Έλεγχος Σειριοποιησιµότητας S1: R 1 (X) R 2 (X) W 1 (X) R 1 (Y) W 2 (X) C 2 W 1 (Y) C 1 S2: R 1 (X) R 2 (X) W 2 (X) C 2 W 1 (X) R 1 (Y) W 1 (Y) C 1 Γράφοι: Θεώρηµα Ένα χρονοπρόγραµµα είναι σειριοποιήσιµο (βάσει συγκρούσεων) αν και µόνο αν ο γράφος προήγησής του είναι ακυκλικός. Αν ακυκλικός, µια διαπεράσή του (topological sort) µας δείχνει και µε ποιο σειριακό Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 57 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 58 Συµπέρασµα Ισοδυναµία Όψεων χρονοπρογράµµατα ισοδύναµα µε σειριακά αφήνουν τη βάση δεδοµένων σε συνεπή κατάσταση υο είδη σειριοποιησιµότητας Με βάση όψεις (πιο γενική, αλλά δεν υπάρχει λογαριθµικός αλγόριθµος) Με βάση συγκρούσεις (υπάρχει αλγόριθµος (γράφος συνδροµικότητας) υο χρονοπρογράµµατα S1 και S2 είναι ισοδύναµα όψεων ανν: Αν στο S1, η T i διαβάζει την αρχική τιµή του A, τότε η T i επίσης διαβάζει την αρχική τιµή του A στο S2 Αν στο S1, η T i διαβάζει την τιµή του A που έγραψε η T j, τότε η T i διαβάζει την τιµή του A που έγραψε η T j και στο S2 Αν στο S1, η T i γράφει την τελική τιµή του A, τότε η T i γράφει την τελική τιµή του A και στο S2 : R(A) W(A) : W(A) T3: W(A) : R(A),W(A) : W(A) T3: W(A) Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 59 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 60

11 Σειριοποιησιµότητα Χρονοπρογράµµατα και υνατότητα Ανάκαµψης χρονοπρογράµµατα ισοδύναµα µε σειριακά αφήνουν τη βάση δεδοµένων σε συνεπή κατάσταση Αρκεί; Όχι, στην περίπτωση αποτυχιών Θα δούµε κάποιες ιδιότητες που το εξασφαλίζουν ζητούµενο: όταν µια δοσοληψία επικυρωθεί δεν θα χρειαστεί ποτέ να ανακληθεί Χρονοπρογράµµατα µε δυνατότητα ανάκαµψης αν καµιά δοσοληψία Τ στο S δεν επικυρώνεται έως ότου επικυρωθούν όλες οι δοσοληψίες οι οποίες τροποποίησαν ένα δεδοµένο που διαβάζει η Τ Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 61 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 62 Χρονοπρογράµµατα και υνατότητα Ανάκαµψης Χρονοπρογράµµατα και υνατότητα Ανάκαµψης Χρονοπρογράµµατα µε δυνατότητα ανάκαµψης: καµιά δοσοληψία Τ στο S δεν επικυρώνεται έως ότου επικυρωθούν όλες οι δοσοληψίες οι οποίες τροποποίησαν ένα δεδοµένο που διαβάζει η Τ R 1 (X) W 1 (X) R 2 (X) R 1 (Y) W 2 (X) C 2 A 1 R 1 (X) W 1 (X) R 2 (X) R 1 (Y) W 2 (X) W 1 (Y) C 1 C2 πρόβληµα: διαδιδόµενη ανάκληση (όταν µια δοσοληψία πρέπει να ανακληθεί γιατί διάβασε κάποιο στοιχείο από µια δοσοληψία που απέτυχε) Χρονοπρογράµµατα που αποφεύγουν τη διάδοση ανακλήσεων αν κάθε δοσοληψία Τ στο S διαβάζει µόνο στοιχεία που έχουν γραφεί από επικυρωµένες δοσοληψίες Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 63 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 64 Χρονοπρογράµµατα και υνατότητα Ανάκαµψης οσοληψίες Αυστηρά Χρονοπρογράµµατα οι δοσοληψίες δεν µπορούν ούτε να διαβάσουν ούτε να γράψουν ένα στοιχείο Χ έως ότου επικυρωθεί η δοσοληψία που έγραψε το Χ υνατότητα επιστροφής στην before image Ορίσαµε το πρόβληµα στο επόµενο µάθηµα:: Τεχνικές Ελέγχου Συνδροµικότητας στο µεθεπόµενο µάθηµα:: Τεχνικές Ανάκαµψης από Σφάλµατα W 1 (X, 5) W 2 (X, 9) A 1 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 65 Βάσεις εδοµένων II Ευαγγελία Πιτουρά 66

Επεξεργασία οσοληψιών

Επεξεργασία οσοληψιών οσοληψίες Επεξεργασία οσοληψιών Ηταυτόχρονη εκτέλεση προγραµµάτων χρηστών είναι απαραίτητη για την καλή απόδοση ενός Σ Β Επειδή οι προσπελάσεις στο δίσκο είναι συχνές και σχετικά αργές, είναι σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. Επεξεργασία οσοληψιών. το πώς βλέπει το Σ Β τα προγράµµατα των χρηστών. οσοληψία (transaction)

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. Επεξεργασία οσοληψιών. το πώς βλέπει το Σ Β τα προγράµµατα των χρηστών. οσοληψία (transaction) Ύλη Ύλη Έννοιες Επεξεργασίας οσοληψιών Τεχνικές Ελέγχου Συνδροµικότητας ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ Τεχνικές Ανάκαµψεις από Σφάλµατα Κατανεµηµένες και Παράλληλες Βάσεις εδοµένων Βάσεις εδοµένων και ιαδίκτυο Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ. Διάλεξη 1 η Επεξεργασία Δοσοληψιών. Σύστημα Επεξεργασίας Δοσοληψιών

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ. Διάλεξη 1 η Επεξεργασία Δοσοληψιών. Σύστημα Επεξεργασίας Δοσοληψιών Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Διάλεξη 1 η Επεξεργασία Δοσοληψιών Δ. Χριστοδουλάκης - Α. Φωκά Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής - Εαρινό Εξάμηνο 2007 Ορισμός Προβλήματος Σύστημα Επεξεργασίας Δοσοληψιών Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία οσοληψιών

Επεξεργασία οσοληψιών οσοληψίες Επεξεργασία οσοληψιών Ηταυτόχρονη εκτέλεση προγραµµάτων χρηστών είναι απαραίτητη για την καλή απόδοση ενός Σ Β Επειδή οι προσπελάσεις στο δίσκο είναι συχνές και σχετικά αργές, είναι σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Όταν οι δοσοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία οσοληψιών

Επεξεργασία οσοληψιών Επανάληψη: οσοληψίες Επεξεργασία οσοληψιών Ανακεφαλαίωση Πρόβληµα «Σωστή» εκτέλεση προγραµµάτων όταν επιτρέπουµε ταυτοχρονισµό και ακόµα και αν υπάρχουν αποτυχίες Βάσεις εδοµένων II 2003-2004 Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία οσοληψιών

Επεξεργασία οσοληψιών Επανάληψη: οσοληψίες Επεξεργασία οσοληψιών Ανακεφαλαίωση Πρόβληµα «Σωστή» εκτέλεση προγραµµάτων προσπέλασης µίας βδ, στην περίπτωση: ταυτοχρονισµού αποτυχιών 1 2 Επανάληψη: οσοληψίες Επανάληψη: οσοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία οσοληψιών (συνέχεια)

Επεξεργασία οσοληψιών (συνέχεια) Επανάληψη: οσοληψίες Επεξεργασία οσοληψιών (συνέχεια) Πρόβληµα «Σωστή» εκτέλεση προγραµµάτων όταν επιτρέπουµε ταυτοχρονισµό και ακόµα και αν υπάρχουν αποτυχίες 1 2 οσοληψία (transaction) Επανάληψη: οσοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Ανάκαµψης. Αtomicity (ατοµικότητα) - είτε όλες οι πράξεις είτε

Τεχνικές Ανάκαµψης. Αtomicity (ατοµικότητα) - είτε όλες οι πράξεις είτε Επιθυµητές Ιδιότητες µιας οσοληψίας Τεχνικές Ανάκαµψης Ιδιότητες οσοληψιών Αtomicity (ατοµικότητα) - είτε όλες οι πράξεις είτε καµία Consistency (συνέπεια) - διατήρηση συνέπειας της Β Isolation (αποµόνωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI Β. Μεγαλοοικονόμου Επεξεργασία Δοσοληψιών (Transaction Processing) (παρουσίαση βασισμένη εν μέρη σε σημειώσεις των Silberchatz, Korth και Sudarshan και του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Ανάκαµψης. Αtomicity (ατοµικότητα) - είτε όλες οι πράξεις είτε

Τεχνικές Ανάκαµψης. Αtomicity (ατοµικότητα) - είτε όλες οι πράξεις είτε Επιθυµητές Ιδιότητες µιας οσοληψίας Τεχνικές Ανάκαµψης Ιδιότητες οσοληψιών Αtomicity (ατοµικότητα) - είτε όλες οι πράξεις είτε καµία Consistency (συνέπεια) - διατήρηση συνέπειας της Β Isolation (αποµόνωση)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ενότητα 1

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ενότητα 1 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ενότητα 1: Επεξεργασία Δοσοληψιών Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων: ημήτρης Πλεξουσάκης

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων: ημήτρης Πλεξουσάκης ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων: ημήτρης Πλεξουσάκης Συναλλαγές ιαχείριση Συναλλαγών Αυγουστάκη Αργυρώ Συναλλαγές Κράτησε για τον κ. Χ την θέση 13Α για LA! Κράτησε για τον κ. Y την θέση 13Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης Συναλλαγές ιαχείριση Συναλλαγών Τζικούλης Βασίλειος Credits:Γιάννης Μακρυδάκης Συναλλαγές Η ταυτόχρονες συναλλαγές (δοσοληψίες, transactions) µε µια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων: ημήτρης Πλεξουσάκης

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων: ημήτρης Πλεξουσάκης ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων: ημήτρης Πλεξουσάκης Συναλλαγές ιαχείριση Συναλλαγών Αυγουστάκη Αργυρώ Συναλλαγές Κράτησε για τον κ. Χ την θέση 13Α για LA! Κράτησε για τον κ. Y την θέση 13Α για

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων 2. Φροντιστήριο Δοσοληψίες Τεχνικές ελέγχου συνδρομικότητας. Ημερ: 05/5/2009 Ακ.Έτος 2008-09

Βάσεις Δεδομένων 2. Φροντιστήριο Δοσοληψίες Τεχνικές ελέγχου συνδρομικότητας. Ημερ: 05/5/2009 Ακ.Έτος 2008-09 Βάσεις Δεδομένων 2 Φροντιστήριο Δοσοληψίες Τεχνικές ελέγχου συνδρομικότητας Ημερ: 05/5/2009 Ακ.Έτος 2008-09 Θεωρία-Επανάληψη Δοσοληψία-ορισμός Το πρόβλημα της απώλειας των ενημερώσεων Το πρόβλημα της προσωρινής

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ. Διάλεξη 3 η Tεχνικές Aνάκαμψης. Ιδιότητες Δοσοληψιών

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ. Διάλεξη 3 η Tεχνικές Aνάκαμψης. Ιδιότητες Δοσοληψιών Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Διάλεξη 3 η Tεχνικές Aνάκαμψης Δ. Χριστοδουλάκης - Α. Φωκά Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής - Εαρινό Εξάμηνο 2007 Επιθυμητές Ιδιότητες μιας Δοσοληψίας Ιδιότητες Δοσοληψιών Αtomicity

Διαβάστε περισσότερα

Δοσοληψίες Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Μαρία Χαλκίδη

Δοσοληψίες Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Μαρία Χαλκίδη Δοσοληψίες Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Μαρία Χαλκίδη με βάση slides από A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Database System Concepts, 5 th edition Βασικές έννοιες της δοσοληψίας Δοσοληψία είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

Transactions Management. (Διαχείριση Δοσοληψιών)

Transactions Management. (Διαχείριση Δοσοληψιών) Transactions Management (Διαχείριση Δοσοληψιών) Επισκόπηση διαλέξεων Αντιμετώπιση αστοχιών συστήματος (failure recovery) Χρήση ιστορικού/πρακτικού - Logging (Undo, Redo, Undo/Redo) Χρονοπρογράμματα Δοσοληψιών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 7: Transactions (Συναλλαγές) Ο λόγος που αναπτύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΟΛΗΨΙΩΝ Να θυµηθούµε:

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΟΛΗΨΙΩΝ Να θυµηθούµε: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΟΛΗΨΙΩΝ Να θυµηθούµε: Μια βάση δεδοµένων είναι σε συνεπή κατάσταση (consistent state) εάν όλοι οι περιορισµοί ακεραιότητας που έχουν δηλωθεί για αυτήν πληρούνται. Οι αλλαγές στην κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ταυτοχρονισμού

Έλεγχος Ταυτοχρονισμού Έλεγχος Ταυτοχρονισμού (εμπλουτισμένο λ έ υλικό) http://delab.csd.auth.gr/courses/c_dbimpl/ Ευχαριστίες Μέρος του υλικού είναι βασισμένο στο βιβλίο Database Systems: The Complete Book Κεφάλαια 18.1 18.3

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δοσοληψιών

Διαχείριση Δοσοληψιών Διαχείριση Δοσοληψιών Ορισμός της δοσοληψίας Συνδρομικές εκτελέσεις (concurrency) Έλεγχος σειριοποιησιμότητας Ανάκαμψη δοσοληψιών (recovery) Υλοποίηση της Απομόνωσης Βασική πηγή διαφανειών: Silberschatz

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ενότητα 2

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ενότητα 2 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ενότητα 2: Ελέγχου Συνδρομικότητας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε βασικές έννοιες που αφορούν τη διαχείριση των συναλλαγών και ειδικότερα τον έλεγχο ταυτοχρονισµού. Ασχολούµαστε πρωταρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία οσοληψιών (συνέχεια)

Επεξεργασία οσοληψιών (συνέχεια) Επανάληψη: οσοληψίες Επεξεργασία οσοληψιών (συνέχεια) Πρόβληµα «Σωστή» εκτέλεση προγραµµάτων όταν επιτρέπουµε ταυτοχρονισµό και ακόµα και αν υπάρχουν αποτυχίες 1 2 οσοληψία (transaction) Επανάληψη: οσοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙI Β. Μεγαλοοικονόµου Έλεγχος συνδροµικότητας (παρουσίαση βασισµένη εν µέρη σε σηµειώσεις των Silberchatz, Korth και Sudarshan και του C. Faloutsos) Γενική Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Δοσοληψίες

Κεφάλαιο 13 Δοσοληψίες Κεφάλαιο 13 Δοσοληψίες Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιασθούν βασικά στοιχεία όσον αφορά τις δοσοληψίες, την έννοια της σειριοποιησιμότητας και των διαφόρων επιπέδων απομόνωσης. Προαπαιτούμενη γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ενότητα 2

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ενότητα 2 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ενότητα 2: Ελέγχου Συνδρομικότητας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων 1ο Σετ Ασκήσεων ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Ατομικότητα : Η ατομικότητα πρακτικά εξασφαλίζει ότι είτε όλες οι πράξεις μιας δοσοληψίας θα εκτελεστούν ή καμμιά από αυτές δεν θα εκτελεστεί.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Ελέγχου Συνδροµικότητας

Τεχνικές Ελέγχου Συνδροµικότητας Τεχνικές Ελέγχου Συνδροµικότητας Τεχνικές Ελέγχου Συνδροµικότητας Ο χρήστης δεν ασχολείται µε τη συνδροµικότητα Το Σ Β εξασφαλίζει «σωστή συνδροµικότητα», γενικά δροµολογεί τις πράξεις των δοσοληψιών ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Βάσεων εδοµένων. ιαχείριση οσοληψιών. Γιάννης Θεοδωρίδης. Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά. http://isl.cs.unipi.

Σηµειώσεις Βάσεων εδοµένων. ιαχείριση οσοληψιών. Γιάννης Θεοδωρίδης. Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά. http://isl.cs.unipi. Σηµειώσεις Βάσεων εδοµένων ιαχείριση οσοληψιών Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά http://isl.cs.unipi.gr/db/ version: 2006-11-28 Περιεχόµενα Ορισµός της δοσοληψίας Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στους Οργανισμούς Οι

Διαβάστε περισσότερα

Δοσοληψίες. Κατανεμημένα Συστήματα

Δοσοληψίες. Κατανεμημένα Συστήματα Δοσοληψίες Κατανεμημένα Συστήματα 2016-2017 http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/distrib Στο προηγούμενο μάθημα Group communication Multicast για FIFO διάταξη Multicast για ολική διάταξη Sequencer ISIS

Διαβάστε περισσότερα

Επανάκτηση δεδομένων. (εμπλουτισμένο υλικό)

Επανάκτηση δεδομένων. (εμπλουτισμένο υλικό) Επανάκτηση δεδομένων (εμπλουτισμένο υλικό) http://delab.csd.auth.gr/courses/c_dbimpl/ Ευχαριστίες Μέρος του υλικού είναι βασισμένο στο βιβλίο Database Systems: The Complete Book 2 Επανάκτηση ηδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2005 Λύση ΑΣΚΗΣΗΣ #1 Τ. Σελλής

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγές. Εαρινό Εξάμηνο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροϕορικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών. Συναλλαγές. Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

Συναλλαγές. Εαρινό Εξάμηνο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροϕορικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών. Συναλλαγές. Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροϕορικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Table of contents 1 Table of contents 1 2 Table of contents 1 2 3 1 2 3 T read(a) A -= 30 write(a) read(b)

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ταυτοχρονισμού

Έλεγχος Ταυτοχρονισμού Έλεγχος Ταυτοχρονισμού Κεφάλαιο 17 Database Management Systems 3ed, R. Ramakrishnan and J. Gehrke Ελληνική Μετάφραση: Γεώργιος Ευαγγελίδης 1 Συγκρουσιακώς Σειριοποιήσιμα Χρονοπρογράμματα Δυο χρονοπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μανουσόπουλος Χρήστος

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μανουσόπουλος Χρήστος ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μανουσόπουλος Χρήστος cman@unipi.gr Δοσοληψίες (Transactions) Μέχρι στιγμής θεωρούσαμε πως υπάρχει μόνο ένας DB χρήστης που εκτελεί μία

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Δοσοληψίες & Ταυτοχρονισμός Διδάσκων: Νεκτάριος Κοζύρης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μανουσόπουλος Χρήστος

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μανουσόπουλος Χρήστος ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μανουσόπουλος Χρήστος cman@unipi.gr Δοσοληψίες Concurrent Data Access (Ταυτόχρονη Πρόσβαση σε Δεδομένα) Συνήθως πολλοί χρήστες έχουν ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ταυτοχρονισμού

Έλεγχος Ταυτοχρονισμού Έλεγχος Ταυτοχρονισμού (εμπλουτισμένο λ έ υλικό) http://delab.csd.auth.gr/courses/c_dbimpl/ Ευχαριστίες Μέρος του υλικού είναι βασισμένο στο βιβλίο Database Systems: The Complete Book 2 Εισαγωγικά γ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 7: Ατομικές συναλλαγές Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 7: Ατομικές συναλλαγές Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα με Java Ενότητα # 7: Ατομικές συναλλαγές Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 Περιγραφή των Δεδομένων: Τα μοντέλα ενός ΣΔΒΔ Ένα μοντέλο δεδομένων είναι μια συλλογή από έννοιες που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τ. Σελλής ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2008 Λύση ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θα εξετάσουµε πότε ένα σχεσιακό σχήµα για µια βάση δεδοµένων είναι «καλό» Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση συστήματος Βάσεις Δεδομένων

Αποκατάσταση συστήματος Βάσεις Δεδομένων Αποκατάσταση συστήματος Βάσεις Δεδομένων με βάση slides από A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Database System Concepts, 5 th edition Κατηγοριοποίηση αποτυχιών Αποτυχία συναλλαγής (Transaction failure):

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ. Διάλεξη 2 η Tεχνικές Ελέγχου Συνδρομικότητας

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ. Διάλεξη 2 η Tεχνικές Ελέγχου Συνδρομικότητας Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Διάλεξη 2 η Tεχνικές Ελέγχου Συνδρομικότητας Δ. Χριστοδουλάκης - Α. Φωκά Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής - Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τεχνικές Ελέγχου Συνδρομικότητας Ο χρήστης δεν ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Εισαγωγή ΣΔΒΔ Σύνολο από προγράµµατα για τη διαχείριση της ΒΔ Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αρχεία δεδοµένων συστήµατος Σύστηµα Βάσεων Δεδοµένων (ΣΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2007 Λύση ΑΣΚΗΣΗΣ #2 Τ. Σελλής

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Συγχρονικότητας. (Concurrency Control)

Έλεγχος Συγχρονικότητας. (Concurrency Control) Έλεγχος Συγχρονικότητας (Concurrency Control) Συγχρονικότητα δοσοληψιών Οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε πολλαπλές δοσοληψίες που εκτελούνται ταυτόχρονα (multiple transactions execute concurrently) μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Επεξεργασία Ερωτήσεων ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήματος 1. Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασμός) 2. Προγραμματισμός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL) ημιουργία/κατασκευή Εισαγωγή εδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Επεξεργασία Ερωτήσεων Σ Β Βάση εδομένων Η ομή ενός ΣΒ Βάσεις Δεδομένων 2006-2007 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις Δεδομένων 2006-2007 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Εισαγωγή Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ 1 (Χρήση Σ Β ) Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 7

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος συγχρονικότητας Μέρος 1 Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Μαρία Χαλκίδη

Έλεγχος συγχρονικότητας Μέρος 1 Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Μαρία Χαλκίδη Έλεγχος συγχρονικότητας Μέρος 1 Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Μαρία Χαλκίδη με βάση slides από A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Database System Concepts, 5 th edition Έλεγχος συγχρονικότητας Διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορά του Συστήματος (Μέρος Α')

Επαναφορά του Συστήματος (Μέρος Α') Επαναφορά του Συστήματος (Μέρος Α') Κεφάλαιο 18 Database Management Systems 3ed, R. Ramakrishnan and J. Gehrke Ελληνική Μετάφραση: Γεώργιος Ευαγγελίδης 1 Επανάληψη: Οι ιδιότητες ACID A tomicity (Ατομικότητα):

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων 1 ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιαχείριση Συναλλαγών II - Tree Protocols Αυγουστάκη Αργυρώ 2 Διαχείριση Συναλλαγών - Επανάληψη Συναλλαγή (Τ) είναι ένα σύνολο από ενέργειες σε κάποιο αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Βάσεις Δεδομένων ΙΙ - Ασκήσεις Επανάληψης. 01 Εκφώνηση

Μάθημα Βάσεις Δεδομένων ΙΙ - Ασκήσεις Επανάληψης. 01 Εκφώνηση Μάθημα Βάσεις Δεδομένων ΙΙ - Ασκήσεις Επανάληψης 01 Εκφώνηση Θεωρείστε το παρακάτω B+tree (κάθε κόμβος ευρετηρίου χωρά 4 καταχωρίσεις ευρετηρίου και κάθε κόμβος φύλλο χωρά 4 καταχωρίσεις δεδομένων): (Α)

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατολόγιο. Πώς ελέγχουµε σειριοποιησιµότητα στην πράξη;

Θεµατολόγιο. Πώς ελέγχουµε σειριοποιησιµότητα στην πράξη; Θεµατολόγιο Κλειδώµατα 2 Phase Locking Πώς γίνεται στην πράξη; Αδιέξοδα 1 Πώς ελέγχουµε σειριοποιησιµότητα στην πράξη; Η σειριοποιησιµότητα όψεων είναι πολύ ακριβή για να ελεγχθεί, ούτως ή άλλως... Οι

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος συγχρονικότητας Μέρος 2 Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Μαρία Χαλκίδη

Έλεγχος συγχρονικότητας Μέρος 2 Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Μαρία Χαλκίδη Έλεγχος συγχρονικότητας Μέρος 2 Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Μαρία Χαλκίδη με βάση slides από A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Database System Concepts, 5 th edition Πρωτόκολλα βασισμένα σε γράφο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Ανάνηψης Περιεχόµενα

Τεχνικές Ανάνηψης Περιεχόµενα Τεχνικές Ανάνηψης Περιεχόµενα Εισαγωγή & υποθέσεις εργασίας Αλγόριθµος Write-Ahead Log (WAL) Ανάνηψη τη παρουσία WAL 2 Επίπεδα αποθήκευσης Κυρίως µνήµη RAM, cache Ταχύτητα στην προσπέλαση Τα δεδοµένα χάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 3 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ 460 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Διδάσκων: Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. της εφαρµογής που υλοποιήσαµε, αλλά και προτάσεις για µελλοντικές εφαρµογές µε βάση την τεχνογνωσία που αποκτήσαµε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. της εφαρµογής που υλοποιήσαµε, αλλά και προτάσεις για µελλοντικές εφαρµογές µε βάση την τεχνογνωσία που αποκτήσαµε. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή, παρουσιάζει και αναλύει τις δυνατότητες µοντελοποίησης και προσοµοίωσης που είναι διαθέσιµες στο λογισµικό Extend και πιο συγκεκριµένα περιγράφει τη λειτουργία, µοντελοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός Σ Β

Το εσωτερικό ενός Σ Β Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήµατος Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασµός) Προγραµµατισµός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL) ηµιουργία/κατασκευή Εισαγωγή εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Ν. Μ. Μισυρλής Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήµιο Αθηνών Καθηγητής: Ν. Μ. Μισυρλής () Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 15 Ιουνίου 2009 1 / 26 Εισαγωγή Η ϑεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή Σ Β Σύνολο από προγράμματα για τη διαχείριση της Β Επεξεργασία Ερωτήσεων Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήματος Αρχεία δεδομένων ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σύστημα Βάσεων εδομένων (ΣΒ ) Βάσεις Δεδομένων 2007-2008

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γενική Εικόνα του Μαθήµατος. Το εσωτερικό ενός Σ Β. Εισαγωγή. Εισαγωγή Σ Β Σ Β. Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήµατος Αρχεία δεδοµένων

Εισαγωγή. Γενική Εικόνα του Μαθήµατος. Το εσωτερικό ενός Σ Β. Εισαγωγή. Εισαγωγή Σ Β Σ Β. Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήµατος Αρχεία δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2003-2004 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήµατος Επεξεργασία Ερωτήσεων Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασµός) Προγραµµατισµός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL)

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θεωρία για το πότε ένας σχεδιασµός είναι «καλός» Η θεωρία βασίζεται στις Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Πληροφορικής Άσκηση : Λυμένες Ασκήσεις Έστω ένα σύστημα μνήμης, στο οποίο έχουμε προσθέσει μια κρυφή μνήμη θυμάτων 6 θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος Εισαγωγή στους Αλγόριθµους Αλγόριθµοι Τι είναι αλγόριθµος; Τι µπορεί να υπολογίσει ένας αλγόριθµος; Πως αξιολογείται ένας αλγόριθµος; Παύλος Εφραιµίδης pefraimi@ee.duth.gr Αλγόριθµοι Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (1) Μετατροπή ερωτήσεων που απευθύνονται σε καθολικές σχέσεις, σε ερωτήσεις που απευθύνονται σε συγκεκριµένα τµήµατα της κατανεµηµένης βάσης. (2) Μέθοδοι που βελτιστοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα

Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Εισαγωγή 1 Ζήτω οι Βάσεις εδοµένων!! Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Μοντελοποίηση Αποθήκευση Επεξεργασία (εύρεση πληροφορίας σχετικής µε µια συγκεκριµένη ερώτηση) Σωστή Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ιδάσκων: Επ. Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Υλοποίησης Σχεσιακών ΣΔΒΔ

Θέματα Υλοποίησης Σχεσιακών ΣΔΒΔ Θέματα Υλοποίησης Σχεσιακών ΣΔΒΔ Γιάννης Θεοδωρίδης InfoLab, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά http://infolab.cs.unipi.gr version: Nov.2009 Περιεχόμενα Η τυπική αρχιτεκτονική ενός Σχεσιακού ΣΔΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

Υ- 07 Παράλληλα Συστήματα Transac9onal memory

Υ- 07 Παράλληλα Συστήματα Transac9onal memory Υ- 07 Παράλληλα Συστήματα Transac9onal memory Αρης Ευθυμίου Παρ. προγρ/μός με κλειδιά Χαμηλού επιπέδου πολύ κοντά στα μέσα και τις δομές του υλικού πολλές λεπτομέρειες, εύκολα γίνεται λάθος χαμηλή παραγωγικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Μάθημα 3: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μάθημα 3: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3.1 Περιφερειακές μονάδες και τμήμα επεξεργασίας Στην καθημερινή μας ζωή ερχόμαστε συνέχεια σε επαφή με υπολογιστές. Ο υπολογιστής είναι μια συσκευή που επεξεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Department of Computer Science University of Cyprus EPL646 Advanced Topics in Databases. Lecture 8. Transaction Management Overview

Department of Computer Science University of Cyprus EPL646 Advanced Topics in Databases. Lecture 8. Transaction Management Overview Department of Computer Science University of Cyprus EPL646 Advanced Topics in Databases Lecture 8 Transaction Management Overview Chapter 17.1-17.6: Elmasri & Navathe, 5ED Chapter 16.1-16.3 and 16.6: Ramakrishnan

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004, Εαρινό Εξάµηνο ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, Τ ser = (A 0 +B 0 +B 0 +A 0 ) επίπεδο 0 + (A 1 +B 1 +A 1 ) επίπεδο 1 + +(B 5 ) επίπεδο 5 = 25[χρονικές µονάδες]

Άρα, Τ ser = (A 0 +B 0 +B 0 +A 0 ) επίπεδο 0 + (A 1 +B 1 +A 1 ) επίπεδο 1 + +(B 5 ) επίπεδο 5 = 25[χρονικές µονάδες] Α. Στο παρακάτω διάγραµµα εµφανίζεται η εκτέλεση ενός παράλληλου αλγόριθµου που λύνει το ίδιο πρόβληµα µε έναν ακολουθιακό αλγόριθµο χωρίς πλεονασµό. Τα Α i και B i αντιστοιχούν σε ακολουθιακά υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων Θα δούμε την «πορεία» μιας SQL ερώτησης (πως εκτελείται) Ερώτηση SQL Ερώτηση ΣΒΔ Αποτέλεσμα Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Επεξεργασία Ερωτήσεων Θα δούμε την «πορεία» μιας SQL ερώτησης (πως εκτελείται) Ερώτηση SQL Ερώτηση ΣΒΔ Αποτέλεσμα 2 Βήματα Επεξεργασίας Τα βασικά βήματα στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

10 η Διάλεξη Python Βάσεις δεδομένων στη python

10 η Διάλεξη Python Βάσεις δεδομένων στη python 10 η Διάλεξη Python Βάσεις δεδομένων στη python ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η standard διεπαφη της python για βάσεις δεδομένων βασίζεται στο DB-API Python Database API υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων

Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Α. Κομνηνός Παρουσίαση Βασισμένη σε διαφάνειες της Ε. Πιτουρά και Μ. Φραγκουδάκη Κατανεμημένα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Τεχνικές Ανάνηψης Διδάσκων: Νεκτάριος Κοζύρης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατολόγιο. Α) Πρακτικά Θέµατα στον Έλεγχο Ταυτοχρονισµού

Θεµατολόγιο. Α) Πρακτικά Θέµατα στον Έλεγχο Ταυτοχρονισµού Θεµατολόγιο Α) Πρακτικά Θέµατα στον Έλεγχο Ταυτοχρονισµού Φαντάσµατα Κλείδωµα δέντρων Κλείδωµα σε διαφορετικά επίπεδα διακριτότητας Πώς τα βάζω όλα µαζί Β) Εναλλακτικές Τεχνικές Αισιόδοξος έλεγχος ταυτοχρονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Υ- 07 Παράλληλα Συστήματα Συνέπεια και συνοχή μνήμης

Υ- 07 Παράλληλα Συστήματα Συνέπεια και συνοχή μνήμης Υ- 07 Παράλληλα Συστήματα Συνέπεια και συνοχή μνήμης Αρης Ευθυμίου Λειτουργία μνήμης Η μνήμη είναι ένας πίνακας αποθήκευσης Οταν διαβάζουμε μια θέση, περιμένουμε να πάρουμε την τελευταία τιμή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τ και τιµή του Β θετική µετατρέπεται ισοδύναµα στην εντολή Όσο ως εξής:

Τ και τιµή του Β θετική µετατρέπεται ισοδύναµα στην εντολή Όσο ως εξής: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Αγγελίδης

Μάριος Αγγελίδης ΠΙΝΑΚΕΣ Ενότητες βιβλίου: 3.3, 9.1-9.3 Ώρες διδασκαλίας: 1 Σε όλα τα προβλήματα μέχρι τώρα διαβάζαμε μία τιμή την φορά, την επεξεργαζόμασταν και χωρίς να την αποθηκεύουμε επαναλαμβάναμε την διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 6: Ανάκαμψη και ςυναλλαγζσ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑ 1ο

2 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑ 1ο This image cannot currently be displayed. ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...2/2/2014... 2 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για:

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: Σελίδα 1 από 11 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: την επικοινωνία, µε τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα του υπολογιστικού συστήµατος. την παροχή τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού Πολυπλοκότητα

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού Πολυπλοκότητα Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού Πολυπλοκότητα Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 5 2 Εγκυροποίηση Λογισµικού Εγκυροποίηση Λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. Εισαγωγή Σ Β. Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος. συστήματος. Αρχεία δεδομένων

Εισαγωγή στην. Εισαγωγή Σ Β. Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος. συστήματος. Αρχεία δεδομένων Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Εισαγωγή Σ Β Σύνολο από προγράμματα για τη διαχείριση της Β Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αρχεία δεδομένων συστήματος Σύστημα Βάσεων εδομένων (ΣΒ ) 2 :

Διαβάστε περισσότερα

3. Για να αναπαραστήσουµε τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα σ έναν αλγόριθµο, χρησιµοποιούµε µόνο σταθερές. Μονάδες 4

3. Για να αναπαραστήσουµε τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα σ έναν αλγόριθµο, χρησιµοποιούµε µόνο σταθερές. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβληµα Οµοφωνίας Σύγχρονα Συστήµατα Μεταβίβασης Μηνύµατος Μοντέλο Κατάρρευσης (crash model) Οι διεργασίες µπορούν να σταµατούν να εκτελούνται σε

Το Πρόβληµα Οµοφωνίας Σύγχρονα Συστήµατα Μεταβίβασης Μηνύµατος Μοντέλο Κατάρρευσης (crash model) Οι διεργασίες µπορούν να σταµατούν να εκτελούνται σε Οµοφωνία σε σύστηµα µε αϖοτυχίες κατάρρευσης διεργασιών Παναγιώτα Φατούρου Κατανεµηµένα Συστήµατα 1 Το Πρόβληµα Οµοφωνίας Σύγχρονα Συστήµατα Μεταβίβασης Μηνύµατος Μοντέλο Κατάρρευσης (crash model) Οι διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα