Τεχνικές Ανάνηψης Περιεχόµενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές Ανάνηψης Περιεχόµενα"

Transcript

1 Τεχνικές Ανάνηψης Περιεχόµενα Εισαγωγή & υποθέσεις εργασίας Αλγόριθµος Write-Ahead Log (WAL) Ανάνηψη τη παρουσία WAL 2

2 Επίπεδα αποθήκευσης Κυρίως µνήµη RAM, cache Ταχύτητα στην προσπέλαση Τα δεδοµένα χάνονται σε περίπτωση αποτυχίας ευτερεύουσα µνήµη Σκληρός ίσκος, Ταινίες Πιο αργά, λόγω ηλεκτροµηχανικής κίνησης Πιο αξιόπιστα σε επίπεδο αστοχίας Υπόκεινται και αυτά σε αστοχίες όµως 3 Επιπλέον επίπεδα αποθήκευσης Σταθερή αποθήκευση Π.χ., συστήµατα RAID [k αντίγραφα του ιδίου αποθηκευτικού µέσου] Hard-copies 4

3 Αστοχίες του συστήµατος Κακό πρόγραµµα (µε λάθη, δηλ.) Αστοχία δοσοληψίας (αδιέξοδο, abort από τον χρήστη, κλπ) Αστοχία του συστήµατος (πτώση ρεύµατος, αδιέξοδο λειτουργικού συστήµατος) Αστοχία υλικού (καταστροφή σκληρού δίσκου) Failure: αστοχία ή αποτυχία 5 Read & Write a b read(a,a) A buffer buffer write(b,b) B Main Memory Οι διακεκοµµένες αναπαριστούν λειτουργίες που µπορεί να καθυστερήσουν/ αγνοηθούν Disk 6

4 Επανάληψη: Τι πάει να πει read(a) ; a είναι µια µεταβλητή του προγράµµατος read(a) σηµαίνει: ιάβασε από το δίσκο την αντίστοιχη µε το a εγγραφή στη βάση, Φέρε την σε κάποιο buffer Αντίγραψέ την στην περιοχή µνήµης του προγράµµατος 7 Επανάληψη... Hard Disk Buffer Program memory Το αντίστοιχο συµβαίνει και µε τη write Όπως έχουµε πει, το a, εν γένει, δεν είναι εγγραφή, αλλά σελίδα στο δίσκο... 8

5 Εµείς θα ασχοληθούµε µε... Αστοχίες δοσοληψίας (αδιέξοδο, abort από τον χρήστη, κλπ) Αστοχίες του συστήµατος (πτώση ρεύµατος, αδιέξοδο λειτουργικού συστήµατος) Τα αποτελέσµατα τροποποιούνται για να αντιµετωπίσουµε και αστοχίες υλικού... 9 Αυτό µεταφράζεται πρακτικά ως... Τα δεδοµένα από την κυρίως µνήµηχάνονται οριστικά Τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευθεί στο σκληρό δίσκο είναι ασφαλή Η Β πιθανώς βρίσκεται σε ασυνεπή µορφή. 10

6 A: 150 B: 200 «ασυνεπή»; read(a); A := A - 50; write(a); --CRASH-- read(b); B := B + 50; write(b). A: 100 B: 200 A+B=350 A+B= Σε περίπτωση αποτυχίας... Σκοπός είναι να διατηρήσουµε τη συνέπεια του συστήµατος. Πρέπει να επαναλάβουµε (REDO) όλες τις δοσοληψίες που έκαναν commit Πρέπει να αναιρέσουµε (UNDO) όσες παρενέργειες επέφεραν οι δοσοληψίες που δεν πρόλαβαν να κάνουν commit 12

7 Περιεχόµενα Εισαγωγή & υποθέσεις εργασίας Αλγόριθµος Write-Ahead Log (WAL) Ανάνηψη τη παρουσία WAL 13 Log (Ιστορικό) Log (Ιστορικό/Ίχνος/Ηµερολόγιο): ένα αρχείο στο σκληρό δίσκο που καταγράφει όλη την ιστορία των ενεργειών που εκτελέστηκαν από το DBMS Ενέργειες: BOT/EOT (Begin/End Of Transaction) INS/UPD/DEL (ήτοι, write) ένα record COMMIT/ABORT µια δοσοληψία UNDO/REDO µια ενέργεια εγγραφής (write) 14

8 Βασικές έννοιες για το Log Το log ως αρχείο είναι ένα σύνολο από εγγραφές (log records) Κάθε log record χαρακτηρίζεται µονοσήµαντα από ένα Log Sequence Number (LSN). Το σύστηµα εκδίδει αυτόµατα το max(lsn)+1 για κάθε νέα log record 15 Log Record τύπου Write LSN Transaction ID (TID) Σελίδα που κάνουµε update Offset στην εν λόγω σελίδα Μήκος σε bytes που αλλάζουµε Παλιά τιµή Νέα τιµή T1: UPDATE EMP SET ID = 30 WHERE ID = 3 Log Entry: LSN12,T1,PAGE32,0xFFF32,8,3,30 16

9 εν φτάνουν αυτά PrevLSN: To ακριβώς προηγούµενο LSN της ίδιας δοσοληψίας Τι γίνεται αν αλλάξει σελίδα η εγγραφή; BOT (T1) LSN12,T1, PAGE32, LSN13,T1, PAGE32, BOT (T2) EOT (T1) LSN16,T2, PAGE45, και τα ΕΟΤ/ΒΟΤ έχουν LSN (oops ) 17 Βασική Αρχή Write Ahead Log Προτού γράψεις οτιδήποτε στη Β, καταχώρησε την αντίστοιχη εγγραφή στο log Φυσικά υπάρχουν τεχνικές λεπτοµέρειες... 18

10 Τι θα πει write ; Hard Disk Πότε; Buffer Άµεσα Program memory Σε κάθε commit; Σε κάθε µια ενέργεια write (ασχέτως commit); Σε τακτά χρονικά διαστήµατα; Κάθε όποτε δεν έχει δουλειά το µηχάνηµα ;... Dirty page: σελίδα που έχει αλλαχθεί στον buffer, αλλά όχι στο σκληρό δίσκο 19 ύο βασικοί τρόποι εγγραφής Steal: επιτρέπουµε µια σελίδα να γραφτεί στο δίσκο, χωρίς να έχει κάνει commit η δοσοληψία που την άλλαξε [No-steal, αν γράφω µόνο committed σελίδες] Force: επιβάλλουµε σε όλες τις σελίδες µιας δοσοληψίας να γραφτούν στο δίσκο, αµέσως µετά το commit [No-Force, αν κάποιες µπορεί και να µη γραφτούν] 20

11 Στην πράξη: Steal Γράφω µια µη commited σελίδα στο δίσκο, είτε γιατί γέµισαν οι buffers, είτε γιατί αν κάνει commit η δοσοληψία χωρίς να αλλάξει ξανά τη σελίδα κέρδισα σε χρόνο Κι αν αποτύχει η δοσοληψία; Τότε πρέπει να κάνω UNDO στην αλλαγή της σελίδας Dirty bit: κρατάω ένα bit που λέει αν η σελίδα είναι dirty ή όχι 21 Στην πράξη: No-Force εν γράφω µια commited σελίδα στο δίσκο, για να αποφύγω το κόστος εγγραφής (π.χ., λόγω φόρτου του συστήµατος εκείνη τη στιγµή) Κι αν αποτύχει το σύστηµα; Τότε πρέπει να κάνω REDO στην αλλαγή της σελίδας στο δίσκο 22

12 Write Ahead Log revisited Προτού γράψεις οτιδήποτε στη Β, καταχώρησε την αντίστοιχη εγγραφή στο log Για να γράψεις µια updated σελίδα από το buffer πίσω στο δίσκο, πρέπει στο log (στο δίσκο) να έχουν περαστεί οι παλιές τιµές για τα records της Για να κάνεις commit µια δοσοληψία πρέπει στο log (στο δίσκο) να έχουν γραφτεί όλες οι σχετικές log records 23 Με άλλα λόγια... ΠΡΙΝ γράψω µια σελίδα στη Β, γράφω όλα τα log records που την αφορούν στο δίσκο ΠΡΙΝ κάνω commit µια δοσοληψία, γράφω όλα τα log records που την αφορούν στο δίσκο Προσοχή: τα παραπάνω είναι περιορισµοί ορθότητας και όχι αλγόριθµος 24

13 Σχόλια Steal: και να πας να κλέψεις στη Β, ΕΝ µπορείς να κλέψεις στο log No-Force: και να µην εξαναγκάσεις τις εγγραφές της Β να γραφούν στο δίσκο, πρέπει να γραφούν όλες οι log records Μην ξεχνάτε ότι και το log περνά από buffering! 25 Και τι κέρδισα; Για να γράψεις µια updated σελίδα από το buffer πίσω στο δίσκο, πρέπει στο log (στο δίσκο) να έχουν περαστεί οι παλιές τιµές για τα records της Σε περίπτωση αποτυχίας της δοσοληψίας, µπορώ να κάνω UNDO Για να κάνεις commit µια δοσοληψία πρέπει στο log (στο δίσκο) να έχουν γραφτεί όλες οι σχετικές log records Σε περίπτωση αποτυχίας του συστήµατος, µπορώ να κάνω REDO 26

14 Checkpoints Σηµεία ελέγχου Περιοδικά, το σύστηµα κάνει τις εξής ενέργειες: Σταµατά κάθε άλλη ενέργεια Καταγράφει το σύνολο των ενεργών δοσοληψιών Γράφει (flush) όλους τους buffers µε log records, στο δίσκο Γράφει (flush) όλους τους buffers µε records της Β, στο δίσκο Γράφει στο log µια εγγραφή CHK (checkpoint) 27 Οπότε το log θα δείχνει κάπως έτσι... BOT (T1) LSN12,T1, PAGE32, LSN13,T1, PAGE32, BOT (T2) EOT (T1) LSN16,T2, PAGE45, CHK {T2} {T2} είναι το σύνολο των ενεργών δοσοληψιών 28

15 Checkpoints Sharp checkpoint: το προαναφερθέν είδος checkpoint Fuzzy checkpoint: αντί να σταµατήσει το σύστηµα, γράφει µόνο ποιες είναι οι dirty pages και στέλνει την εγγραφή των σελίδων αυτών στο background. ικαιούµαστε να ξαναπάρουµε checkpoint µόνο όταν η παρασκηνιακή διεργασία τελειώσει. Θεωρήστε sharp checkpoints 29 Περιεχόµενα Εισαγωγή & υποθέσεις εργασίας Αλγόριθµος Write-Ahead Log (WAL) Ανάνηψη τη παρουσία WAL 30

16 Ανάνηψη αν έχουµε WAL Έστω ότι το σύστηµα αποτυγχάνει και πρέπει να το επαναφέρουµε (ήτοι, να επαναφέρουµε τη Β σε συνεπή µορφή). Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται ανάνηψη (recovery) ή ανάκαµψη ή επαναφορά Αν έχουµε χρησιµοποιήσει WAL κατά την κανονική λειτουργία του συστήµατος, η ανάνηψη έχει 3 φάσεις: 1. Ανάλυση 2. UNDO 3. REDO 31 Φάση Ανάλυσης ιαβάζουµε το log από το τελευταίο CHK ως το τέλος Ανακαλύπτουµε νικητές (winners), ήτοι, δοσοληψίες που πρόλαβαν και έκαναν commit µέσα σε αυτό το διάστηµα ηττηµένους (losers), ήτοι δοσοληψίες που είτε δεν πρόλαβαν να κάνουν commit, είτε οι χρήστες τους τις έκαναν abort Εντοπίζουµε τις dirty pages τη στιγµή της αποτυχίας (βλ. στη συνέχεια) 32

17 T r a n s a c t i o n s Winners & losers Time tc tf T1 T2 T3 T4 Checkpoint (time tc) Source: An Introduction to Database Systems, C.J. Date, p. 381 T5 System failure (time tf) 33 Winners & losers Time tc tf T1 T2 T3 T4 T5 δε µας αφορά winner loser Checkpoint (time tc) System failure (time tf) 34

18 Φάση UNDO UNDO losers! ιαβάζουµε ανάποδα το log, από το τέλος προς την αρχή Κάθε πράξη που ανήκει σε δοσοληψία loser γίνεται UNDO Προσοχή: µπορεί µια loser να έχει ξεκινήσει πριν το checkpoint! 35 Φάση REDO REDO winners! ιαβάζουµε κανονικά το log, από το σηµείο που κάναµε update την πιο παλιά buffer page ως το τέλος Κάθε πράξη που ανήκει σε δοσοληψία winner γίνεται REDO 36

19 Ανάνηψη αν έχουµε WAL CHK Αποτυχία LOG BOT παλαιότερης loser δοσοληψία UNDO Πιο παλιά dirty page ANALYSIS REDO 37 Εδώ τι θα κάναµε ; Αποτυχία CHK BOT (T1) LSN12,T1, PAGE32, LSN13,T1, PAGE32, BOT (T2) EOT (T1) LSN16,T2, PAGE45, 38

20 Πώς εντοπίζω τις dirty pages; Έστω ότι σε κάθε σελίδα κρατάω ένα πεδίο pagelsn που καταγράφει το LSN της τελευταίας ενέργειας που έκανε update κάποιο record στη σελίδα Πώς µπορώ να βρω τις dirty pages όταν ανανήψει το σύστηµα; Τι θα άλλαζε αν δεν κρατούσα αυτή την πληροφορία; 39 Ερωτήσεις κρίσεως... Πώς µπορώ να προφυλαχθώ από αποτυχίες του υλικού [µε βάση όλα τα προηγούµενα]; Τι θα κέρδιζα/έχανα/άλλαζε αν πέρναγα τα updates στο δίσκο, µόνο στο commit [και όχι πιο πριν] ; Τι θα κέρδιζα/έχανα/άλλαζε αν έκανα υποχρεωτικώς flush τις dirty pages στο commit ; 40

21 Ερωτήσεις κρίσεως Τι θα γίνει αν κατά τη διάρκεια της ανάνηψης το σύστηµα αποτύχει ξανά; Τι θα άλλαζε αν αντί για [παλιά τιµή,νέα τιµή] στο log record έγραφα [παλιά τιµή,διαφορά]; Έχει σηµασία η σειρά των UNDO και REDO; Μέσα σε κάθε µια από αυτές τις φάσεις, έχει σηµασία η σειρά; 41

Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων 1ο Σετ Ασκήσεων ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Ατομικότητα : Η ατομικότητα πρακτικά εξασφαλίζει ότι είτε όλες οι πράξεις μιας δοσοληψίας θα εκτελεστούν ή καμμιά από αυτές δεν θα εκτελεστεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11. Πρωτεύουσες Οργανώσεις Αρχείων Φυσικός Σχεδιασµός Αποθήκευση Εγγραφών. Ι.Β Πρωτεύουσες Οργανώσεις Αρχείων Σελίδα 3.1

Κεφάλαιο 11. Πρωτεύουσες Οργανώσεις Αρχείων Φυσικός Σχεδιασµός Αποθήκευση Εγγραφών. Ι.Β Πρωτεύουσες Οργανώσεις Αρχείων Σελίδα 3.1 Κεφάλαιο 11 Πρωτεύουσες Οργανώσεις Αρχείων Φυσικός Σχεδιασµός Αποθήκευση Εγγραφών Ι.Β Πρωτεύουσες Οργανώσεις Αρχείων Σελίδα 3.1 ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Επισκόπηση των Μέσων Αποθήκευσης Μαγνητικοί ίσκοι RAID Συστοιχία

Διαβάστε περισσότερα

Αδιέξοδα. Μαρία Ι. Ανδρέου

Αδιέξοδα. Μαρία Ι. Ανδρέου Συγχρονισµός (Synchronization) Συγχρονισµός Ρολογιών, Τοπικά Ρολόγια, Καθολική Κατάσταση, Αµοιβαίος Αποκλεισµός, Κατανεµηµένες Συναλλαγές, Κατανεµηµένα Αδιέξοδα Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Αρχείων (File Systems) Με μια ματιά File (Αρχείο) Περιλαμβάνει ένα σύνολο λογικά συσχετιζόμενων δεδομένων, μηπροσωρινής φύσης (συνήθως αποθηκευμένο σε δίσκους). File System

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore)

Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) SINGULAR CONTROL 4 REL 1.05 SINGULAR CONTROL 1,2,3 REL 1.28 SINGULAR ACCOUNTANT REL 2.20 SINGULAR ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ REL 1.20 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µια συνοπτική εισαγωγή στη θεωρία των βάσεων δεδοµένων και των συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, προκειµένου ο αναγνώστης να κατανοήσει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων

Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργακάκης Χρήστος Επιβλέπον : Χαρχαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1.3. Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 1.3. Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εξοικείωση µε τον υπολογιστή και το Γ.Π. Εργασίας Ενότητα 1.3 Εξοικείωση µε τον Υπολογιστή και το Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου. Word for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου. Word for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Γενικά για την Επεξεργασία Κειµένου Η επεξεργασία κειµένου είναι ένα πρόγραµµα του υπολογιστή µε το οποίο µπορούµε να γράψουµε, να διορθώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ρ Καραΐσκος Ζαφείριος ΤΕΙ Λάρισας Ιανουάριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. ιαδιεργασιακή επικοινωνία... 7 2.1 Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία...7 2.2 Επικοινωνία µε υποδοχές...

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής INTEL - IA32 για LINUX & WINDOWS Αθήνα 2003 1 Περιεχόμενα 2 Περιήγηση στην αρχιτεκτονική ΙΑ32 και των λειτουργικών συστημάτων Linux και Ms-Windows 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

User Manual. JAZLER RadioStar One

User Manual. JAZLER RadioStar One JAZLER RadioStar One User Manual 1 Σε αυτό το εγχειρίδιο υπάρχουν οι βασικές οδηγίες του Jazler RadioStar One. Η Jazler Software δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλήψεις που θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργασία Εξαμήνου ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HUNE IC CARD LOCK SOFTWARE. Version IC60e

Εγχειρίδιο Χρήσης HUNE IC CARD LOCK SOFTWARE. Version IC60e Εγχειρίδιο Χρήσης HUNE IC CARD LOCK SOFTWARE Version IC60e 1 Εισαγωγή στην ηλεκτρονική κλειδαριά θυρών µε χρήση κάρτας IC Το σύστηµα ηλεκτρονικής κλειδαριάς, απαρτίζεται από την συσκευή ανάγνωσης καρτών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

WEB SERVER PERFORMANCE TUNING. ΟΝΟΜΑ: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΕΜ 519) e-mail: pitpap@otenet.gr ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

WEB SERVER PERFORMANCE TUNING. ΟΝΟΜΑ: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΕΜ 519) e-mail: pitpap@otenet.gr ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2004 WEB SERVER PERFORMANCE TUNING ΟΝΟΜΑ: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΕΜ 519) e-mail: pitpap@otenet.gr ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Software oftware Engineering 5 th

Software oftware Engineering 5 th Ian Sommerville s Software oftware Engineering 5 th th edition Παρουσίαση κεφαλαίων 18, 19, 20 ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137 2002 1. Αξιοπιστία Λογισµικού (ΑΛ) Στόχοι του κεφαλαίου Εισαγωγή έννοιας αξιοπιστίας.

Διαβάστε περισσότερα

5. Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή

5. Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή Κεφάλαιο 5: Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή 116 5. Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια υπάρχει όλο και αυξανόμενη ζήτηση για αύξηση της απόδοσης των υπολογιστικών συστημάτων. Ταυτόχρονα υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 27/11/2003. Λειτουργικά Συστήµατα. Σπύρος Καζαρλής. Επίκουρος Καθηγητής 1

ΤΕΙ Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 27/11/2003. Λειτουργικά Συστήµατα. Σπύρος Καζαρλής. Επίκουρος Καθηγητής 1 Τι είναι το Λ.Σ. και τι έργο επιτελεί, Οµαδική Επεξεργασία, Πολυπρογραµµατισµός, Καταµερισµός Χρόνου ιεργασίες και ταυτόχρονη εκτέλεση, Μεταγωγή Περιβάλλοντος Ελαφρές διεργασίες νήµατα (threads), απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008 ΠΟΛΗ για WINDOWS Civil 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Smart TAC. Ηλεκτρονικό Ρολόι Παρουσίας Προσωπικού & Ασφαλείας (Τεχνολογία Smart Card) Smart Tac. Οδηγίες Χρήσης. EIΣΑΓΩΓΗ - Σελ. 1

Smart TAC. Ηλεκτρονικό Ρολόι Παρουσίας Προσωπικού & Ασφαλείας (Τεχνολογία Smart Card) Smart Tac. Οδηγίες Χρήσης. EIΣΑΓΩΓΗ - Σελ. 1 Smart TAC Ηλεκτρονικό Ρολόι Παρουσίας Προσωπικού & Ασφαλείας (Τεχνολογία Smart Card) Smart Tac Οδηγίες Χρήσης EIΣΑΓΩΓΗ - Σελ. 1 EIΣΑΓΩΓΗ - Σελ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 EIΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Το Smart Tac µε µία µατιά...

Διαβάστε περισσότερα