Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων"

Transcript

1 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων 1ο Σετ Ασκήσεων ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Ατομικότητα : Η ατομικότητα πρακτικά εξασφαλίζει ότι είτε όλες οι πράξεις μιας δοσοληψίας θα εκτελεστούν ή καμμιά από αυτές δεν θα εκτελεστεί. Αν οι διεργασίες δεν πληρούν το κριτήριο της ατομικότητας τότε μπορεί να παραβιαστούν οι κανόνες της βάσης. Ένα παράδειγμα που εξηγεί την ανάγκη της ατομικότητας είναι ένα System Crash κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας δοσοληψίας. Read (A) A : = A 50 ; Write (A) ; -- CRASH Read (B) ; B : = B + 50 ; Write (B) ; Συνέπεια : Η συνέπεια εξασφαλίζει ότι ένα σύνολο κανόνων και περιορισμών που διέπουν τη βάση δεδομένων θα πληρούνται τόσο πριν όσο και μετά την εκτέλεση μιας δοσοληψίας.για παράδειγμα κατά την μεταφορά χρημάτων από ένα τραπεζικό λογαριασμό σε έναν άλλο πρέπει το άθροισμα του ποσού και στους δύο λογαριασμούς να παραμείνει σταθερό. Ένα παράδειγμα παραβίασης της συνέπειας μπορεί να θεωρηθεί ότι προκύπτει και από το παράδειγμα 1.1 που παρατέθηκε πιο πριν. Αυτό γιατί μετά την εκτέλεση της δοσοληψίας θα έχουμε ότι Α +Β = Α+Β 50.

2 Γενικά οποιαδήποτε παραβίαση του συνόλου κανόνων που διέπουν τη ΒΔ θεωρείται ότι παραβιάζει τη συνέπειά της. Απομόνωση: Κάθε διεργασία θεωρεί ότι είναι η μόνη η οποία τρέχει στο σύστημα. Δηλαδή, δε βλέπει τις ενδιάμεσες τιμές που ενδεχομένως γράφουν οι υπόλοιπες διεργασίες. Αυτό προστατεύει από προβλήματα που προκύπτουν όταν οι δοσοληψίες μπορούν να δουν τις ενδιάμεσες αλλαγές των δοσοληψιών που δεν έχουν ακόμα τελειώσει. (Dirty Reads).Με άλλα λόγια θα θέλαμε όλες οι δοσοληψίες να εκτελούνται όπως θα εκτελούνταν εάν έτρεχαν σειριακά. Μονιμότητα: Εξασφαλίζει ότι οι αλλαγές μιας δοσοληψίας που επιτυγχάνει θα παραμείνουν στο σύστημα (επιβιώνουν) ακόμη και αν το σύστημα αποτύχει. Έτσι, το σύστημα δε χάνει αλλαγές που επήλθαν από απιτυχημένες δοσοληψίες. Ένα παράδειγμα παραβίασης της μονιμότητας είναι να εκτελεστεί επιτυχώς μια δοσοληψία στέλνοντας το ανάλογο μήνυμα αλλά να «πέσει» το σύστημα (π.χ. λόγω διακοπής ρεύματος) πριν προλάβουν οι μεταβολές να γραφτούν στο δίσκο. ΕΡΩΤΗΜΑ 2 S1:R1(B)R5(A)W4(Γ)W2(B)R1(A)W3(A)W5(Γ) R4(B)R2(A) S2:R2(B)W2(A)R1(B)W2(Γ)R3(Γ)R1(A)R3(A)W1(B)R3(B)W3(A)R1(Γ) α) Για να αποφανθούμε για την σειριοποιησιμότητα συγκρούσεων των χρονοπρογραμμάτων θα κατασκευάσουμε τον αντίστοιχο γράφο για κάθε ένα από αυτά. Για το S1:

3 Παρατηρούμε ότι ο γράφος σειριοποιησιμότητας για το S1 περιλαμβάνει κύκλο. Έτσι συνάγουμε ότι το χρονοπρόγραμμα S1 δεν είναι σειριοποιήσιμο συγκρούσεων. Για το S2: Παρατηρούμε ότι ο γράφος σειριοποησιμότητας για S2 είναι ακυκλικός.μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι το χρονοπρόγραμμα S2 είναι σειριοποιήσιμο. Το αντίστοιχο σειριακό χρονοπρόγραμμα προκύπτει άμεσα από την τοπολογική ταξινόμηση του παραπάνω γράφου Τ2->Τ1- >Τ3. Με βάση αυτή την τοπολογική ταξινόμηση συμπεραίνουμε ότι το αντίστοιχο σειριακό χρονοπρόγραμμα θα είναι το: Τ2,Τ1,Τ3. Δηλαδή το: S2 :R2(B)W2(A)W2(Γ)R1(B)R1(A)W1(B)R1(Γ)R3(Γ)R3(A)R3(B)W3(B) β) Το S1 δεν είναι σειριοποιήσιμο συγκρούσεων. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να έχει προκύψει από τον αλγόριθμο 2PL. Το S2 έχει ακυκλικό γράφο.οπότε είναι πιθανόν να έχει προκύψει από 2PL.Εισάγοντας κατάλληλα κλειδώματα παρατηρούμε ότι υπάρχει τρόπος να προκύψει από το παραπάνω χρονοπρόγραμμα από 2PL.Αυτό με την προυπόθεση ότι είναι εφικτή η αναβάθμιση του κλειδώματος. S2(B)R2(B)X2(A)W2(A)S1(B)R1(B)X2(Γ)W2(Γ)U2(Α,Β,Γ)S3(Γ)R3(G)S1 (A)X1(B)*S1(Γ)Ρ1(Α)S3(A)R3(A)W1(B)U1(A,B),S3(B)R3(B)X3(A)*W3( A)U3(Α,Β,Γ)R1(Γ)U1(Α,Γ) *Τα εν λόγω κλειδώματα προκύπτουν από αναβάθμιση υπάρχοντος S-lock σε X-lock.

4 ΕΡΩΤΗΜΑ 3 00 update: T2 writes P1 10 update: T1 writes P1 20 update: T3 writes P1 30 update: T2 writes P1 40 checkpoint 50 update: T1 writes P1 60 update: T2 writes P1 70 T2 commit 80 T2 end 90 update: T3 writes P1 100 T1 abort X CRASH, RESTART Καταρχήν παρατηρώντας το log file που δίδεται από την εκφώνηση μπορούμε να εξάγουμε ότι κατά την λήψη του Checkpoint οι ενεργές δοσοληψίες ήταν οι Τ1 Τ2 και Τ3 (Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλες διεργασίες στο σύστημα που δεν φαίνονται στο log). 1. Φάση Ανάλυσης Κατά την φάση της ανάλυσης ο αλγόριθμος διατρέχει το log από το τελευταίο Checkpoint προς τα κάτω. Δηλαδή ξεκινάμε από το LSN=50. Στη συνέχεια θα συμβολίζουμε το Transaction Table με TT και Dirty Page Table με DPT. LSN 50: Adds (T1,50) to TT and (P1,50) to DPT LSN 60: Adds (T2, 60) to TT. Does not change P1 in DPT LSN 70: Changes status of T2 to C LSN 80: Removes T2 entries from TT

5 LSN 90: Adds (T3,90) to TT. Does not change P1 in DPT LSN 100: Edit T1 Entry in TT to (T1, 100) Άρα στο τέλος της διαδικασίας της ανάλυσης θα έχουμε τα εξής Transaction Table Entries (losers): (T1, 100), (T3, 90) Dirty Page Table Entries: (P1, 50) Committed Transaction (winners): T2 Loser Set = (100, 90) 2. Φάση UNDO Κατά το UNDO θα αναιρέσουμε όλες τις δοσοληψίες που ανήκουν στο σύνολο των losers ξεκινώντας από το τέλος του log και κατευθυνόμενοι προς την αρχή του. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε από την υψήλοτερη LSN τιμή στον ΤΤ. Άρα: LSN 100: Removes LSN from Loser Set. Adds prevlsn. Looser Set=(90,50) LSN 90: Removes LSN 90 from loser Set. Undoes the change made from T3 to P1. Adds 20 to Looser Set = (50,20) LSN 50 Removes LSN 50 from loser Set. Undoes change made from T1 to P1. Adds 10 to LS. Looser Set = (20, 10) LSN 20: Removes LSN 20 from loser Set. Undoes change made from T3 to P1. Follow prevlsn to continue. LSN 10: Remove LSN 10 from loser Set. Undoes change made from T1 to P1. Follow prevlsn to continue. Φάση REDO Κατά το REDO διατρέχουμε το log file από το LSN=50 που είναι το μικρότερο LSN στο DPT. LSN 50: No change made

6 LSN 60: Redoes update done from T2 to P1 if needed LSN 70: No action LSN 80: No action LSN 90: No action LSN 100: No action

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Θεωρία και Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής. Στην ελληνική

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Θεωρία και Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής. Στην ελληνική DBTechNet DBTech VET SQL Transactions Θεωρία και Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής Στην ελληνική This publication has been developed in the framework of the project DBTech VET Teachers (DBTech VET). Code: 2012-1-FI1-LEO05-09365.

Διαβάστε περισσότερα

Αδιέξοδα. Μαρία Ι. Ανδρέου

Αδιέξοδα. Μαρία Ι. Ανδρέου Συγχρονισµός (Synchronization) Συγχρονισµός Ρολογιών, Τοπικά Ρολόγια, Καθολική Κατάσταση, Αµοιβαίος Αποκλεισµός, Κατανεµηµένες Συναλλαγές, Κατανεµηµένα Αδιέξοδα Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 7

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

1.Τι είναι το OPNET. 2. Χρήση του OPNET. 2.1 Γενικά για το μοντέλο δικτύων. Εξοικείωση με το OPNET

1.Τι είναι το OPNET. 2. Χρήση του OPNET. 2.1 Γενικά για το μοντέλο δικτύων. Εξοικείωση με το OPNET Εξοικείωση με το OPNET Εξοικείωση με το OPNET 1.Τι είναι το OPNET To OPNET είναι μια ευρέως γνωστή εμπορική εφαρμογή, με κύρια χρήση της τη προσομοίωση δικτύων. Στο εργαστήριο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής 1.0 Solaris και UNIX Εισαγωγή Το UNIX είναι ένα λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική Εργασία. Θέμα: Ανάλυση Ενός Τραπεζικού Συστήματος Εξυπηρέτησης

Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική Εργασία. Θέμα: Ανάλυση Ενός Τραπεζικού Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική Εργασία Θέμα: Ανάλυση Ενός Τραπεζικού Συστήματος Εξυπηρέτησης Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπων: Iωαννίδης Ευστράτιος Μέλη Επιτροπής:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

5. Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή

5. Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή Κεφάλαιο 5: Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή 116 5. Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια υπάρχει όλο και αυξανόμενη ζήτηση για αύξηση της απόδοσης των υπολογιστικών συστημάτων. Ταυτόχρονα υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore)

Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) SINGULAR CONTROL 4 REL 1.05 SINGULAR CONTROL 1,2,3 REL 1.28 SINGULAR ACCOUNTANT REL 2.20 SINGULAR ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ REL 1.20 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SAP-SRS. Εφαρμογή καθημερινού συγχρονισμού των δεδομένων του SRS με το Sap. σπουδαστής: ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SAP-SRS. Εφαρμογή καθημερινού συγχρονισμού των δεδομένων του SRS με το Sap. σπουδαστής: ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SAP-SRS Εφαρμογή καθημερινού συγχρονισμού των δεδομένων του SRS με το Sap σπουδαστής: ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ υπεύθυνοι καθηγητές: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

9 Τριγωνισμοί Delaunay

9 Τριγωνισμοί Delaunay 9 Τριγωνισμοί Delaunay Παρεμβολή καθ ύψος Ότανσεπροηγούμενακεϕάλαιααναϕερθήκαμεσεχάρτεςενόςτμήματοςτης επιϕάνειας της Γης, υποθέσαμε σιωπηρά ότι δεν υπάρχουν υψομετρικές διαϕορές. Η παραδοχή αυτή πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ WEB GIS 2013

ΝΕΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ WEB GIS 2013 ΝΕΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ WEB GIS 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εργαλείο Ψηφιοποίησης WEB GIS... 5 1.2 Εισαγωγή στην Εφαρμογή AEE 2013...5 1.3 Επεξήγηση πεδίων χάρτη...7 1.3.1 Θεματικά Επίπεδα... 7 1.3.1.1 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαλείου Ψηφιοποίησης WEB GIS 2014

Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαλείου Ψηφιοποίησης WEB GIS 2014 Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαλείου Ψηφιοποίησης WEB GIS 2014 Πειραιάς 2014 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 4 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ WEB GIS... 8 1.1 Εισαγωγή στο εργαλείο ψηφιοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2007 Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ www.music-events.gr Σύστημα διοργάνωσης μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. ΥΠ.ΕΣ. Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. v.1.3 Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ρ Καραΐσκος Ζαφείριος ΤΕΙ Λάρισας Ιανουάριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. ιαδιεργασιακή επικοινωνία... 7 2.1 Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία...7 2.2 Επικοινωνία µε υποδοχές...

Διαβάστε περισσότερα