ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ"

Transcript

1 X ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜE EΝΔEIΞIΝ TΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΤΗΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Ἔκδοσις «Συλλόγου Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς»

2 EΚΚΛΗΣIA ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλ. δ. Eὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα Σοι! Tαχυδρομικὴ Διεύθυνσις: Ἱερὰ Μητρόπολις Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Α.Γ ΦΥΛΗ - Greece Tηλεαντίγραφα (Fax): , Ἠλεκτρονικὸν Ταχυδρομεῖον ( ): Ἱστοσελίδα εἰς τὸ Διαδίκτυον (Website):

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ἦχος πλ. βʹ-ἑωθινὸν Ἐπεξήγησις 1. Σημειοῦνται καθημερινῶς τὰ καθωρισμένα Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα ὅλου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους. 2. Κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ τὰς Ἑορτὰς ἐκείνας, διὰ τὰς ὁποίας προβλέπονται ἰδιαίτερα Ἀναγνώσματα, Κατάλυσις σημειοῦνται εἰς πάντα. μόνον αὐτά, καταλιμπάνονται δὲ τὰ τῆς ἡμέρας ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Βασιλείου Μεγάλου ἀρχιεπ. Καισαρείας. Ἑορτῆς: Κολασ. βʹ 8-12 Λουκ. βʹ 20-21, Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Σεραφεὶμ τοῦ ἐν Σάρωφ ὁσίου. Προερτ. Φώτων: Ἑβρ. ε 4-10 Ἰωάν. γ (Πέμ. διακαιν.) Μ. Ὧραι Ἁγίων Θεοφανίων. Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μ/ρος, Θωμαΐδος τῆς ἐκ Λέσβου ὁσίας. Προερτ. Φώτων: Πράξ. ι 44-ια 10 Ἰωάν. α (Παρ. δ ἑβδ. Πράξ.) (Δευτ. διακαινησ.) Σύναξις 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου. Α Τιμ. γ 13-δ 5 Ματθ. γ 1-6. (Σάβ. πρὸ τῶν Φώτων)

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΦΩΤΩΝ Ἦχος βαρὺς-ἑωθ. Ιʹ/(Ἰωάν. καʹ 1-14). Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ/ρων, Συγκλητικῆς ὁσίας. Βʹ Τιµ. δʹ 5-8 Μάρκ. αʹ 1-8. ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Ἑορτῆς: Τίτ. βʹ 11-14, γʹ 4-7 Ματθ. γʹ Προδρομου Ιωαννου Συναξις Αγίου: Πράξ. ιθʹ 1-8 Ιωάν. αʹ Γεωργίου Χοζεβίτου ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας. Μεθεόρτων: Ρωμ. στ 3-11 Ἰωάν. γ (Μεγ.Σαβ.) (Σαβ.Διακαιν.) Πολυεύκτου μ/ρος. Μεθεόρτων: Β Τιμ. β 1-10 Μάρκ. α (Ὀκτ. κστ ) (Δευτ. ιβ ἑβδ. Μθ.) Γρηγορίου ἐπ. Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπ. Μελιτηνῆς, Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου ἐν Ρωσίᾳ. Μεθεόρτων: Πράξ. ιγ Λουκ. γ (Τετ. ε ἑβδ. Πρξ.) (Δευτ. α ἑβδ. Λκ.) Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου ὁσίου, Βιταλίου ὁσίου. Ὁσίου: Βʹ Κορ. δʹ 6-15 Μεθεόρτων Φώτων: Ματθ. δ 1-11.

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Ἦχος πλ. δʹ-ἑωθ. ΙΑʹ/(Ἰωάν. καʹ 14-25). Τατιανῆς μ/ρος. Ἰωσὴφ νέου τοῦ Καππαδόκου. Ἐφεσ. δʹ 7-13 Ματθ. δʹ Ἑρμύλου & Στρατονίκου μ/ρων, Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλυβίτου ὁσίου. Μεθεόρτων: Ἐφεσ. στ Λουκ κ 1-8. Ἀπόδοσις Ἁγίων Θεοφανίων. Ἀββάδων ἐν Σινᾷ & Ραϊθὼ ἀναιρεθέντων, Σάββα Σερβίας, Νίνας Φωτ. Γεωργίας. Μεθεόρτων: Α Πέτρ. γ Λουκ. δ (Τρ. λγ ἑβδ. Ἐπιστ.) (Τετ. α ἑβδ. Λκ.) Παύλου Θηβαίου ὁσίου, Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίου. Ἁγίου: Γαλ. εʹ 22-στʹ 2 Λουκ. ιβʹ Πέτρου Ἀπ/λου προσκύνησις τ. Ἁλύσεως. Απ/λου: Πράξ. ιβʹ 1-11 Ιωάν. καʹ Ἀντωνίου Μεγάλου ὁσίου, Γεωργίου ἐν Ἰωαννίνοις νεομ/ρος. Ἁγίου: Ἑβρ. ιγʹ Λουκ. στʹ Ἀθανασίου & Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἀλεξ/ας. Ἁγίων: Ἑβρ. ιγʹ 7-16 Ματθ. εʹ

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Φεβρ. 2 Φεβρ. 3 Φεβρ. 4 Φεβρ. 5 Φεβρ. 6 Φεβρ. 7 Φεβρ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤʹ ΛΟΥΚΑ (Τελ. & Φαρ.) Ἀπ. ΛΓ ʹ - Ἦχ. αʹ-ἑωθινὸν Αʹ/(Ματθ. κηʹ 16-20). Μακαρίου Αἰγυπτίου ὁσίου, Μάρκου Εὐγενικοῦ μητρ. Ἐφέσου. Βʹ Τιμ. γʹ Λουκ. ιηʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΛΔ - Εὐαγ. ΙΖ Λουκ.) Εὐθυμίου Μεγάλου ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Ὁσίου: Βʹ Κορ. δʹ 6-15 Λουκ. στʹ Μαξίμου ὁμολ/τοῦ ὁσίου, Νεοφύτου μ/ρος, Μαξίμου Γραικοῦ ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Βʹ Πέτρ. βʹ 9-22 Μάρκ. ιγʹ Τιμοθέου Ἀπ/λου, Ἀναστασίου Πέρσου ὁσιομ/ρος. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Ἀπ/λου: Βʹ Τιμ. αʹ 3-9 Ματθ. ιʹ 32-33, 37-38, ιθʹ Κλήμεντος & Ἀγαθαγγέλου μ/ρων, Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Αʹ Ἰωάν. αʹ 8-βʹ 6 Μάρκ. ιγʹ 31-ιδʹ 2. Ξένης Ρωμαίας & Ξένης Ρωσίδος ὁσίων. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Αʹ Ἰωάν. βʹ 7-17 Μάρκ. ιδʹ 3-9. Γρηγορίου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως Θεολόγου, Πάντων τῶν Ρώσων Νεομαρτύρων. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Ἁγίου: Ἑβρ. ζʹ 26-ηʹ 2 Ἰωάν. ιʹ 9-16.

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ Φεβρ. 9 Φεβρ. 10 Φεβρ. 11 Φεβρ. 12 Φεβρ. 13 Φεβρ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου) Ἀπ. ΛΔ - Ἦχ. βʹ-ἑωθ. Βʹ/(Μάρκ. ιστʹ 1-8). Ξενοφῶντος ὁσ. & τῆς συνοδίας αὐτοῦ, Θεοδώρου Στουδίτου ὁσ. ἀνακομιδή. Αʹ Κορ. στʹ Λουκ. ιεʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΛΕʹ - Εὐαγ.τῆς Ἀποκρέω) Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἀνακομιδή. Ἁγίου: Ἑβρ. ζʹ 26-ηʹ 2 Ιωάν. ιʹ Ἐφραὶμ & Ἰσαὰκ τῶν Σύρων ὁσίων. Αʹ Ἰωάν. γʹ 9-22 Μάρκ. ιδʹ Ἰγνατίου Θεοφόρου ἱερομ/ρος ἀνακομιδή. Αʹ Ἰωάν. γʹ 21-δʹ 11 Μάρκ. ιδʹ 43-ιεʹ 1. ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Ἁγίων: Ἑβρ. ιγʹ 7-16 Ματθ. εʹ Κύρου & Ἰωάννου ἀναργύρων ὁσιομ/ρων, Ἀρσενίου ἐν Πάρῳ νέου ὁσίου. Βʹ Ἰωάν Μάρκ. ιεʹ 20, 22, 25,

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου) Ἀπ. ΛΔ - Ἦχ. αʹ-ἑωθ. Αʹ/(Ματθ. κηʹ 16-20). Αʹ Κορ. στʹ Λουκ. ιεʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΛΕʹ - Εὐαγ.τῆς Ἀποκρέω) Αʹ Ἰωάν. βʹ 18-γʹ 8 Μάρκ. ιαʹ Αʹ Ἰωάν. γʹ 9-22 Μάρκ. ιδʹ Αʹ Ἰωάν. γʹ 21-δʹ 11 Μάρκ. ιδʹ 43-ιεʹ 1. Αʹ Ἰωάν. δʹ 20-εʹ 21 Μάρκ. ιεʹ Αʹ Ψυχοσάββατον. Τρύφωνος μ/ρος, Περπετούας κλπ. μ/ρων. Αʹ Κορ. ιʹ Λουκ. καʹ 8-9, 25-27, Κεκοιμ.: Αʹ Θεσ. δʹ Ἰωάν. εʹ

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΡΕΩ Ἦχος γ -Eὐαγγ. Ὄρθρ. Ἑορτῆς: Λουκ. β ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Ἑορτῆς: Ἑβρ. ζʹ 7-17 Κυριακῆς: Ματθ. κεʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. καὶ Εὐαγ. τῆς Τυροφάγου) Συμεὼν Θεοδόχου & Ἄννης προφ. Σύναξις. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Μεθεόρτων: Εβρ. θʹ Λουκ. βʹ Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ἰούδα 1-10 Λουκ. κβʹ 39-42, 45-71, κγʹ 1. Ἀγάθης μ/ρος. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. ΣΤʹ Ὥρας: Ἰωὴλ βʹ Ἑσπ.: Ἰωὴλ γʹ Ἀπόδοσις Ὑπαπαντῆς. Βουκόλου ἐπ. Σμύρνης, Φωτίου Μεγάλου πατρ. ΚΠόλεως, Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ἰούδα Λουκ. κγʹ 1-31, 33, Παρθενίου ἐπ. Λαμψάκου, Λουκᾶ ἐν Στειρίῳ ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. ΣΤʹ Ὥρας: Ζαχαρίου ηʹ Ἑσπερινοῦ: Ζαχαρίου ηʹ Πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων Ὁσίων. Θεοδώρου Στρατηλάτου μεγαλομ/ρος, Ζαχαρίου προφήτου. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ρωμ. ιδʹ Ματθ. στʹ 1-13.

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Ἦχος δʹ-ἑωθινὸν Δʹ/(Λουκ. κδʹ 1-12). Νικηφόρου ἀνεξικάκου μ/ρος, Πέτρου Δαμασκηνοῦ ἱερομ/ρος. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ἁγίου Χαραλ.: Βʹ Τιμ. βʹ 1-10 Κυριακῆς: Ματθ. στʹ ΚΑΘΑΡΑ ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΜΕΓ. ΤΕΣΣΑΡ /ΤΗΣ Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος. (Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου προψάλλεται τὴν Κυριακήν). ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. αʹ Ἑσπερινοῦ: Γεν. αʹ 1-13 Παροιμ. αʹ Μεγ. Ἀποδείπνου: Λουκ. καʹ Βλασίου ἀρχιεπ. Σεβαστείας ἱερομ/ρος, Θεοδώρας Αὐγούστης. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. αʹ 19-βʹ 3. Ἑσπ.: Γεν. αʹ Παροιμ.αʹ Μεγ. Ἀποδείπνου: Ματθ. στʹ Μελετίου ἀρχιεπ. Ἀντιοχείας. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. βʹ Ἑσπ.: Γεν. αʹ 24-βʹ 3 Παροιμ. βʹ Μεγ. Ἀποδ.: Μάρκ. ιαʹ 22-26, Ματθ. ζʹ 7-8. Μαρτινιανοῦ ὁσ., Ἀκύλα & Πρισκίλλης Ἀπ/λων, Συμεὼν Μυροβλύτου ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. βʹ Ἑσπ.: Γεν. βʹ 4-19 Παροιμ. γʹ Μεγ. Ἀποδείπνου: Ματθ. ζʹ Αʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Αὐξεντίου ἐν τῷ Βουνῷ ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. γʹ Ἑσπ.: Γεν. βʹ 20-γʹ 20 Παροιμ. γʹ Ἀποδείπνου: Ἰωάν. ιεʹ 1-7. Θεοδώρου Τήρωνος θαῦμα Κολλύβων. Ὀνησίμου Ἀπ/λου ἐκ τῶν 70. Ἑβρ. αʹ 1-12 Μάρκ. βʹ 23-γʹ 5.

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Μαρτ. 2 Μαρτ. 3 Μαρτ. 4 Μαρτ. 5 Μαρτ. 6 Μαρτ. 7 Μαρτ. ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΝΗΣΤ. (Ὀρθοδοξίας) Ἦχος πλ.αʹ-ἑωθινὸν Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Παμφίλου μ/ρος, Φλαβιανοῦ ἀρχιεπ. ΚΠόλεως ὁμολ/τοῦ. Ἑβρ. ιαʹ 24-26, Ἰωάν. αʹ Θεοδώρου Τήρωνος μεγαλομ/ρος. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. δʹ 2-6, εʹ 1-7. Ἑσπ.: Γεν. γʹ 21-δʹ 7 Παροιμ. γʹ 34-δʹ 22. Λέοντος πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπ. Σινάου ὁμολ/τοῦ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. εʹ Ἑσπ.: Γεν. δʹ 8-15 Παροιμ. εʹ Ἀρχίππου κλπ. Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70, Φιλοθέης Ἀθηναίας ὁσιομ/ρος. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. εʹ Ἑσπ.: Γεν. δʹ Παροιμ. εʹ 15-στʹ 3. Λέοντος ἐπ. Κατάνης. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. στʹ Ἑσπ.: Γεν. εʹ 1-24 Παροιμ. στʹ Βʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Τιμοθέου ἐν Συμβόλοις ὁσίου, Εὐσταθίου ἀρχιεπ. Ἀντιοχείας. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ζʹ Ἑσπ.: Γεν. εʹ 32-στʹ 8 Παροιμ. στʹ 20-ζʹ 1. Τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ/ρων εὕρεσις τιμίων Λειψάνων. Ἑβρ. γʹ Μάρκ. αʹ

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΝΗΣΤ. (Γρηγορίου Παλ.) 8 Μαρτ. Ἦχος πλ.βʹ-ἑωθινὸν ΣΤʹ/(Λουκ. κδʹ 36-53). Πολυκάρπου ἐπ. Σμύρνης ἱερομ/ρος. Ἑβρ. αʹ 10-βʹ 3 Μάρκ. βʹ Ἰω.ΠροδρόμουΑʹ&Βʹεὕρεσιςτ.Κεφαλῆς. 9 Μαρτ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ηʹ 13-θʹ 7. Ἑσπ.: Γεν. στʹ 9-22 Παροιμ. ηʹ Τ.Προδ: Βʹ Κορ. δʹ 6-15 Ματθ. ιαʹ Μαρτ. Ταρασίου πατριάρχου ΚΠόλεως ὁμολ/τοῦ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. θʹ 9-ιʹ 4. Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 1-5 Παροιμ. ηʹ 32-θʹ Πορφυρίου ἐπ. Γάζης, 11 Μαρτ. Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος ἰσαπ/λου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιʹ Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 6-9 Παροιμ. θʹ Μαρτ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιαʹ 10-ιβʹ 2. Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 11-ηʹ 3 Παροιμ. ιʹ Γʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Βασιλείου ὁμολ/τοῦ ὁσίου, 13 Μαρτ. Προτερίου ἀρχιεπ. Ἀλεξ/ας ἱερομ/ρος. Ἰωάννου Κασσιανοῦ Ρωμαίου ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιγʹ Ἑσπ.: Γεν. ηʹ 4-21 Παροιμ. ιʹ 31-ιαʹ 12. Προκοπίου Δεκαπολίτου ὁμολ/τοῦ ὁσίου. Ο Οσιος Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος Η μνήμη τοῦ Οσίου Κασσιανοῦ, 29η Φεβρουαρίου, τελεῖται μόνον κάθε τέσσερα ἔτη, ὅταν τὸ ἔτος εἶναι δίσεκτον. Τοιουτο τρόπως, διὰ μὴ «ἀδικῆται» ὁ μεγάλος αὐτὸς Αγιος, κατὰ τὰ λοιπὰ ἔτη, ἡ Ακολουθία αὐτοῦ συμψάλλεται κατὰ τὴν 28ην Φεβρουαρίου, μετὰ τοῦ Οσίου Βασιλείου τοῦ Ομολογητοῦ.

13 ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ 29 ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΝΗΣΤ. (Γρηγορίου Παλ.) Ἦχος πλ.αʹ-ἑωθινὸν Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Ἑβρ. αʹ 10-βʹ 3 Μάρκ. βʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ηʹ 13-θʹ 7. Ἑσπ.: Γεν. στʹ 9-22 Παροιμ. ηʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. θʹ 9-ιʹ 4. Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 1-5 Παροιμ. ηʹ 32-θʹ 11. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιʹ Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 6-9 Παροιμ. θʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιαʹ 10-ιβʹ 2. Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 11-ηʹ 3 Παροιμ. ιʹ Γʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιγʹ Ἑσπ.: Γεν. ηʹ 4-21 Παροιμ. ιʹ 31-ιαʹ Εὐδοκίας ὁσιομ/ρος ἀπὸ Σαμαρειτῶν. Ἑβρ. ιʹ Μάρκ. βʹ

14 ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΝΗΣΤ. (Σταυροπροσκ.) Ἦχος βαρὺς - Ἑωθινὸν Ζʹ/(Ἰωάν. κʹ 1-10). Ἡσυχίου τοῦ συγκλητικοῦ μ/ρος, Ἰωακεὶμ ἐν Ἰθάκῃ νέου ὁσίου. Ἑβρ. δʹ 14-εʹ 6 Μάρκ. ηʹ 34-θʹ 1. Εὐτροπίου, Κλεονίκου & Βασιλίσκου μ/ρων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιδʹ Ἑσπ.: Γεν. ηʹ 21-θʹ 7 Παροιμ. ιαʹ 19-ιβʹ 6. Γερασίμου Ἰορδανίτου ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κεʹ 1-9. Ἑσπ.: Γεν. θʹ 8-17 Παροιμ. ιβʹ Κόνωνος ὁσιομ/ρος, Μάρκου Ἀθηναίου ὁσ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κστʹ 21-κζʹ 9. Ἑσπ.: Γεν. θʹ 18-ιʹ 1 Παροιμ. ιβʹ 23-ιγʹ ἐν Ἀμορίῳ μ/ρων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κηʹ Ἑσπ.: Γεν. ιʹ 32-ιαʹ 9 Παροιμ. ιγʹ 20-ιδʹ 6. Δʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Ἐπισκοπησάντων 7 ἐν Χερσῶνι ἱερ/ρων, Λαυρεντίου ἐν Σαλαμῖνι ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κθʹ Ἑσπ.: Γεν. ιβʹ 1-7 Παροιμ. ιδʹ Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας ὁμολ/τοῦ. Ἑβρ. στʹ 9-12 Μάρκ. ζʹ

15 ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΝΗΣΤ. (Ἰωάννου Κλίμακος) Ἦχος πλ.δ -Ἑωθινὸν Ηʹ/(Ἰωάν. κʹ 11-18). Τεσσαράκοντα ἐν Σεβαστείᾳ μεγ/ρων. Ἁγίων: Ἑβρ. ιβʹ 1-10 Κυριακῆς: Μάρκ. θʹ Κοδράτου ἐν Κορίνθῳ & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. λζʹ 33-ληʹ 6. Ἑσπ.: Γεν. ιγʹ Παροιμ. ιδʹ 27-ιεʹ 4. Σωφρονίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας Βασιλίσσης ἐν Ἄρτῃ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μʹ Ἑσπ.: Γεν. ιεʹ 1-15 Παροιμ. ιεʹ Θεοφάνους τῆς Σιγγριανῆς ὁμολ/τοῦ ὁσ., Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου πάπα Ρώμης. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μαʹ Ἑσπ.: Γεν. ιζʹ 1-9 Παροιμ. ιεʹ 20-ιστʹ 9. ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ Νικηφόρου πατρ. ΚΠόλεως ἀνακομιδή. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μβʹ Ἑσπ.: Γεν. ιηʹ Παροιμ. ιστʹ 17-ιζʹ 17. Εʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Βενεδίκτου ἐκ Νουρσίας ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μεʹ Ἑσπ.: Γεν. κβʹ 1-18 Παροιμ. ιζʹ 17-ιηʹ 5. ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ Ἀγαπίου μ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ. Ἑορτῆς: Ἑβρ. θʹ 1-7 Λουκ. αʹ 39-49, 56. (Εἰσοδίων ΘΚ ) (Γεννήσεως ΘΚ )

16 ΜΑΡΤΙΟΣ Ἀπριλ. 2 Ἀπριλ. 3 Ἀπριλ. 4 Ἀπριλ. ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΝΗΣΤ. (Μαρίας Αἰγυπτίας) Ἦχος αʹ-ἑωθινὸν Θʹ/(Ἰωάν. κʹ 19-31). Σαβίνου τοῦ Αἰγυπτίου μ/ρος, Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ ὁσίου. Ἑβρ. θʹ Μάρκ. ιʹ Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μηʹ 17-μθʹ 4. Ἑσπ.: Γεν. κζʹ 1-41 Παροιμ. ιθʹ Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μθʹ Ἑσπ.: Γεν. λαʹ 3-16 Παροιμ. καʹ Χρυσάνθου & Δαρείας μ/ρων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. νηʹ Ἑσπ.: Γεν. μγʹ 26-31, μεʹ 1-16 Παροιμ. καʹ 23-κβʹ Ἁγιοσαββαϊτῶν Πατέρων ἀναιρεθέντων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ξεʹ Ἑσπ.: Γεν. μστʹ 1-7 Παροιμ. κγʹ 15-κδʹ 5. Ἰακώβου ἐπισκόπου ὁμολογητοῦ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ξστʹ Ἑσπ.: Γεν. μθʹ 33-νʹ 26 Παροιμ. λαʹ ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ Βασιλείου πρεσβ. Ἀγκυρανῶν ἱερομ/ρος. Ἑβρ. ιβʹ 28-ιγʹ 8 Ἰωάν. ιαʹ 1-45.

17 ΜΑΡΤΙΟΣ Ἀπριλ. 6 Ἀπριλ. 7 Ἀπριλ. 8 Ἀπριλ. 9 Ἀπριλ. 10 Ἀπριλ. 11 Ἀπριλ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εὐαγ. Ὄρθρου: Ματθ. καʹ 1-11, Νίκωνος & 199 μαθητῶν αὐτοῦ ὁσιομ/ρων. Κατάλυσις ἰχθύος. Φιλιπ. δʹ 4-9 Ἰωάν. ιβʹ ΜΕΓΑΛΗ Ἰωσὴφ Παγκάλου. Ἀρτέμονος ἐπ. Σελευκείας ὁσίου. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Παραβολὴ δέκα Παρθένων. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρῳ πόρνης. Γαβριὴλ Ἀρχαγγέλου σύναξις. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος. Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ μ/ρος. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Ἡ Σωτήριος Σταύρωσις. Ἱλαρίωνος τοῦ Νέου ὁσίου. Νηστεία αὐστηρά. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑ Ἡ Θεόσωμος Ταφή. Μάρκου ἐπ. Ἀρεθουσίων & σὺν αὐτῷ μ/ρων, Διαδόχου ἐπ. Φωτικῆς ὁσίου. Νηστεία αὐστηρά. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος.

18 ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: Ματθ. καʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἰεζ. αʹ Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: Ἐξ. αʹ 1-20 Ἰὼβ αʹ 1-12 Ματθ. κδʹ ΜΕΓΑΛΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ὄρθρου: Λουκ. α 39-49, 56. Θ. Λειτ.: Ἑβρ. βʹ Λουκ. αʹ ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: Ἰωάν. ιβʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἰεζ. βʹ 3-γʹ 3. Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: Ἐξ. βʹ Ἰὼβ βʹ 1-10 Ματθ. κστʹ ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: Λουκ. κβʹ Αʹ Ὥρας: Ἱερεμ. ιαʹ 18-ιβʹ 5, 9-11, Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: Ἐξ. ιθʹ Ἰὼβ ληʹ 1-23, μβʹ 1-5 Ἡσ. νʹ 4-11 Αʹ Κορ. ιαʹ Ματθ. κστʹ 2-20, Ἰωάν. ιγʹ 3-17, Ματθ. κστʹ 21-39, Λουκ. κβʹ 43-44, Ματθ. κστʹ 40-75, κζʹ 1-5. ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: τὰ ΙΒʹ Εὐαγγέλια τῶν Ἁγίων Παθῶν 1) Ἰωάν. ιγʹ 31-ιηʹ 1. 5) Ματθ. κζʹ ) Ἰωάν. ιθʹ ) Ἰωάν. ιηʹ ) Μάρκ. ιεʹ ) Μάρκ. ιεʹ ) Ματθ. κστʹ ) Ματθ. κζʹ ) Ἰωάν. ιθʹ ) Ἰωάν. ιηʹ 28-ιθʹ 16 8) Λουκ. κγʹ ) Ματθ. κζʹ Αʹ Ὥρας: Ζαχ. ιαʹ 1-13 Γαλ. στʹ Ματθ. κζʹ Γʹ Ὥρας: Ἡσ. νʹ 4-11 Ρωμ. εʹ 6-10 Μάρκ. ιεʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. νβʹ 13-νδʹ 1 Ἑβρ. βʹ Λουκ. κγʹ Θʹ Ὥρας: Ἱερεμ. ιαʹ 18-23, ιβʹ 1-5, 9-11, Ἑβρ. ιʹ Ἰωάν. ιθʹ Ἑσπερινοῦ: Ἐξ. λγʹ Ἰὼβ μβʹ Ἡσ. νβʹ 13-νδʹ 1 Αʹ Κορ. αʹ 18-βʹ 2 Ματθ. κζʹ 1-38, Λουκ. κγʹ 39-43, Ματθ. κζʹ 39-54, Ἰωάν. ιθʹ 31-37, Ματθ. κζʹ ΜΕΓΑ Ὄρθρου: Ἰεζ. λζʹ 1-14 Αʹ Κορ. εʹ 6-8 καὶ Γαλ. γʹ Ματθ. κζʹ Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: 1) Γεν. αʹ ) Ἐξοδ. ιγʹ 20-ιεʹ ) Ἡσ. ξαʹ ) Ἡσ. ξʹ ) Σοφον. γʹ ) Δʹ Βασ. δʹ ) Ἐξοδ. ιβʹ ) Γʹ Βασ. ιζʹ ) Ἡσ. ξγʹ 11-ξδʹ 5. 4) Ἰωνᾶ αʹ 1-γʹ 10. 9) Ἡσ. ξαʹ 10-ξβʹ 5. 14) Ἱερεμ. ληʹ ) Ἰησ. Ναυῆ εʹ ) Γεν. κβʹ ) Δαν. γʹ Ρωμ. στʹ 3-11 Ματθ. κηʹ 1-20.

19 ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ Ἀπριλ. 13 Ἀπριλ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Ἀπ. Αʹ / Εὐαγ. Ὄρθρου: Μάρκ. ιστʹ 1-8. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος ὁσίου. Πράξ. αʹ 1-8 Ἰωάν. αʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. καὶ Εὐαγ. τῆς Διακαινησίμου) τῆς ΔιακαινησΙμου Ὑπατίου ἐπ. Γαγγρῶν ἱερομ/ρος. Πράξ. αʹ 12-17, Ἰωάν. αʹ

20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Ἀπ. Αʹ / Εὐαγ. Ὄρθρου: Μάρκ. ιστʹ 1-8. Πράξ. αʹ 1-8 Ἰωάν. αʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. καὶ Εὐαγ. τῆς Διακαινησίμου) τῆς ΔιακαινησΙμου Πράξ. αʹ 12-17, Ἰωάν. αʹ τῆς ΔιακαινησΙμου ΘΚ Πορταϊτίσσης. Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης ἐν Λέσβῳ. Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας ὁσίας. Πράξ. βʹ Λουκ. κδʹ τῆς ΔιακαινησΙμου Τίτου θαυματουργοῦ ὁσίου. Πράξ. βʹ Ἰωάν. αʹ τῆς ΔιακαινησΙμου Νικήτα ὁμολ/τοῦ ἡγ. Μονῆς Μηδικίου ὁσ., Ἰωσὴφ ὑμνογράφου ὁσίου. Πράξ. βʹ Ἰωάν. γʹ τῆς ΔιακαινησΙμου ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ. Γεωργίου ἐν Μαλεῷ ὁσίου, Θεωνᾶ μητρ. Θεσ/νίκης ὁσίου. Πράξ. γʹ 1-8 Ἰωάν. βʹ τῆς ΔιακαινησΙμου Κλαυδίου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Πράξ. γʹ Ἰωάν. γʹ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Θωμᾶ) Ἀπ. Βʹ-Ἑωθινὸν Αʹ/(Ματθ. κηʹ 16-20). Εὐτυχίου πατρ. ΚΠόλεως, Γρηγορίου Σιναΐτου ὁσίου. Πράξ. εʹ Ἰωάν. κʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Βʹ [Πράξ.]- Εὐαγ. Βʹ Ἰωάννου) Καλλιοπίου μ/ρος, Γεωργίου ἐπ. Μυτιλήνης. Πράξ. γʹ Ἰωάν. βʹ Ἡρῳδίωνος κλπ. Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70, Καιλεστίνου πάπα Ρώμης. Πράξ. δʹ 1-10 Ἰωάν. γʹ Εὐψυχίου μ/ρος. Πράξ. δʹ Ἰωάν. εʹ Τερεντίου μ/ρος, Γρηγορίου Εʹ πατρ. ΚΠόλεως ἱερομ/ρος. Πράξ. δʹ Ἰωάν. εʹ Ἀντίπα ἐπ. Περγάμου ἱερ/ρος, Καλλινίκου ἐπ. Ρίμνικ ἐν Τσερνίκᾳ. Πράξ. εʹ 1-11 Ἰωάν. εʹ 30-στʹ 2. Βασιλείου ἐπ. Παρίου ὁμολ/τοῦ, Ἀκακίου Καυσοκαλυβίτου νέου ὁσίου. Πράξ. εʹ Ἰωάν. στʹ

22 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Μαΐου 2 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Μυροφόρων) Ἀπ. Γʹ-Ἦχ. βʹ-ἑωθ. Δʹ/(Λουκ. κδʹ 1-12). Μαρτίνου πάπα Ρώμης. Πράξ. στʹ 1-7 Μάρκ. ιεʹ 43-ιστʹ 8. (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Γʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Γʹ Ἰωάννου) Ἀριστάρχου κλπ. Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70, Θωμαΐδος σωφρονεστάτης μ/ρος. Πράξ. στʹ 8-ζʹ 5, Ἰωάν. δʹ Κρήσκεντος μ/ρος. Πράξ. ηʹ 5-17 Ἰωάν. στʹ Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας μ/ρων. Πράξ. ηʹ Ἰωάν. στʹ Συμεὼν ἐπ. Περσίδος ἱερ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ, Μακαρίου ἐπ. Κορίνθου ὁσίου. Πράξ ηʹ Ἰωάν. στʹ Ἰωάννου ὁσίου, Ἀθανασίας ἐν Αἰγίνῃ ὁσίας. Πράξ. ηʹ 40-θʹ 18 Ἰωάν. στʹ Παφνουτίου ἱερομ/ρος. Πράξ. θʹ Ἰωάν. ιεʹ 17-ιστʹ 2.

23 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Μαΐου 4 Μαΐου 5 Μαΐου 6 Μαΐου 7 Μαΐου 8 Μαΐου 9 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Παραλύτου) Ἀπ. Δʹ-Ἦχ. γʹ-ἑωθ. Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ ὁσίου, Ἀθανασίου Μετεωρίτου ὁσίου. Πράξ. θʹ Ἰωάν. εʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Δʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Δʹ Ἰωάννου) Ἰανουαρίου ἱερομ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀναστασίου Σιναΐτου ὁσίου. Πράξ. ιʹ 1-16 Ἰωάν. στʹ Θεοδώρου Συκεώτου ἐπ. Ἀναστασιουπόλεως. Πράξ. ιʹ Ἰωάν. ζʹ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Γεωργίου Τροπαιοφόρου μεγ/ρος. Κατάλυσις ἰχθύος. Ἁγίου: Πράξ. ιβʹ 1-11 Ἑορτῆς: Ἰωάν. ζʹ Ἐλισάβετ θαυματουργοῦ ὁσίας. Πράξ. ιʹ Ἰωάν. ηʹ Μάρκου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ. Ἁγίου: Αʹ Πέτρ. εʹ 6-14 Μάρκ. στʹ (Τετ. ιεʹ ἑβδ. Ματθ.) Βασιλέως ἐπ. Ἀμασείας ἱερομ/ρος. Πράξ. ιβʹ 1-11 Ἰωάν. ηʹ

24 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ Μαΐου 11 Μαΐου 12 Μαΐου 13 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Σαμαρείτιδος) Ἀπ. Εʹ-Ἦχ. δʹ-ἑωθ. Ζʹ/(Ἰωάν. κʹ 1-10). Συμεὼν συγγενοῦς Κυρίου ἐπ. Ἱεροσολύμων. Πράξ. ιαʹ Ἰωάν. δʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Εʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Εʹ Ἰωάννου) Ἐννέα ἐν Κυζίκῳ μ/ρων. Πράξ. ιβʹ Ἰωάν. ηʹ Ἰάσονος & Σωσιπάτρου Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70. Απ/λων: Ρωμ. ιστʹ (Δευτ. στʹ ἑβδ. Επιστ.) Ἡμέρας: Ἰωάν. ηʹ Ἀπόδοσις Μεσοπεντηκοστῆς. Ἰακώβου Ζεβεδαίου Ἀπ/λου ἐκ τῶν ΙΒʹ, Ἰγνατίου ἐπ. Σταυρουπόλεως ὁσίου. Ἀπ/λου: Πράξ. ιβʹ 1-11 Λουκ. θʹ 1-6. Περίοδος Πεντηκοσταρίου (Κυριακὴ Θωμᾶ Κυριακὴ Πεντηκοστῆς) Κατὰ τὰς Τετάρτας καὶ Παρασκευὰς τῆς Περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου γίνεται κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου μόνον, ἰχθύος δὲ κατὰ τὴν Τετάρτην τῆς Μεσοπεντηκοστῆς καὶ τὴν Τετάρτην τῆς Αποδόσεως τοῦ Πάσχα. «Τοῦτο φανερόν ἐστιν ἀπὸ τὸ καθολικὸν Τυπικὸν καὶ Πεντηκοστάριον, τὴν καθολικὴν καὶ κοινὴν διδασκαλίαν τῶν Ορθοδόξων, ἐν τοῖς τοιούτοις ἐθίμοις διδάσκοντα». ( Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Ιερὸν Πηδάλιον, σελ. 789)

25 ΜΑΪΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Σαμαρείτιδος) Ἀπ. Εʹ-Ἦχ. δʹ-ἑωθ. Ζʹ/(Ἰωάν. κʹ 1-10). Πράξ. ιαʹ Ἰωάν. δʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Εʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Εʹ Ἰωάννου) Πράξ. ιβʹ Ἰωάν. ηʹ Ἡμέρας: Ἰωάν. ηʹ Ἀπόδοσις Μεσοπεντηκοστῆς Ἱερεμίου προφήτου, Παναρέτου ἐπ. Πάφου ὁσίου. Πράξ. ιδʹ 20-ιεʹ 4 Ἰωάν. θʹ 39-ιʹ 9. Ἀθανασίου Μεγάλου ἀνακομιδή. Ἁγίου: Ἑβρ. ιγʹ 7-16 Ματθ. εʹ Τιμοθέου & Μαύρας μ/ρων, Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίῳ ὁσίου ἀνακομιδή. Πράξ. ιεʹ Ἰωάν. ιʹ

26 ΜΑΪΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Τυφλοῦ) Ἀπ. ΣΤʹ-Ἦχ. πλ.αʹ-ἑωθ. Ηʹ/(Ἰωάν. κʹ 11-18). Πελαγίας ὁσιομ/ρος, Νικηφόρου μονάζοντος ὁσίου. Πράξ. ιστʹ Ἰωάν. θʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΣΤʹ [Πράξ.]- Εὐαγ. ΣΤʹ Ἰωάννου) Εἰρήνης μεγ/ρος, Ἐφραὶμ νεοφανοῦς ὁσιομ/ρος. Πράξ. ιζʹ 1-9 Ἰωάν. ιαʹ Ἰὼβ δικαίου τοῦ πολυπαθοῦς, Σεραφεὶμ Δομβοΐτου ὁσίου. Πράξ. ιζʹ Ἰωάν. ιβʹ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΠΑΣΧΑ Τιμ. Σταυροῦ ἐμφάνισις ἐν Ἱεροσολύμοις. Κατάλυσις ἰχθύος. Σταυροῦ: Πράξ. κστʹ 1, (Μαΐου καʹ) Ἡμέρας: Ἰωάν. ιβʹ ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Ἰωάννου Θεολόγου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου Μεγάλου ὁσίου. Απ/λου: Αʹ Ιωάν. αʹ 1-7 Ἑορτῆς: Λουκ. κδʹ Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μ/ρος, Νικολάου ἐν Βουνένοις μ/ρος. Προφ.: Αʹ Θεσ. βʹ Λουκ. δʹ Σίμωνος Ζηλωτοῦ Ἀπ/λου ἐκ τῶν ΙΒʹ. Ἁγίου: Αʹ Κορ. δʹ 9-16 Λουκ. στʹ (Πέμ. βʹ ἑβδ. Λκ.)

27 ΜΑΪΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΙΩΑΝΝΟΥ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ Αʹ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ Ἀπ. Ζʹ-Ἦχ. πλ.βʹ-ἑωθ.ιʹ/(ἰωάν. καʹ 1-14). Ἐγκαίνια Κωνσταντινουπόλεως. Μωκίου ἱερομ/ρος, Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ/λων. Πράξ. κʹ 16-18, Ἰωάν. ιζʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Ζʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Ζʹ Ἰωάννου) Ἐπιφανίου ἐπ. Κύπρου, Γερμανοῦ πατρ. ΚΠόλεως. Πράξ. καʹ 8-14 Ἰωάν. ιδʹ 27-ιεʹ 7. Γλυκερίας μ/ρος. Πράξ. καʹ Ἰωάν. ιστʹ Ἰσιδώρου ἐν Χίῳ μ/ρος, Λεοντίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων. Πράξ. κγʹ 1-11 Ἰωάν. ιστʹ Παχωμίου Μεγάλου ὁσίου, Ἀχιλλίου ἐπ. Λαρίσης. Ὁσίου: Γαλ. εʹ 22-στʹ 2 Ματθ. δʹ 25-εʹ 12. Ἀπόδοσις Ἀναλήψεως. Θεοδώρου ἡγιασμένου ὁσίου. Πράξ. κζʹ 1-κη 1 Ἰωάν. ιζʹ Βʹ Ψυχοσάββατον. Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας Ἀπ/λων, Ἀθανασίου ἐπ. Χριστιανουπόλεως. Πράξ. κηʹ 1-31 καὶ Αʹ Θεσ. δʹ Ἰωάν. καʹ καὶ Ἰωάν. εʹ

28 ΜΑΪΟΣ Ἰουν. 2 Ἰουν. 3 Ἰουν. 4 Ἰουν. 5 Ἰουν. 6 Ἰουν. ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἀπ. Ηʹ/Εὐαγ. Ὄρθρου: Ἰωάν. κʹ Πέτρου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Πράξ. βʹ 1-11 Ἰωάν. ζʹ 37-52, ηʹ 12. (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Αʹ [Ἐπιστ.]- Εὐαγ. Αʹ Ματθ.) ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Πατρικίου ἐπ. Προύσης ἱερομ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Ἐφεσ. εʹ 8-19 Ματθ. ιηʹ Θαλλελαίου μ/ρος, Νικήτα, Ἰωσὴφ καὶ Ἰωάννου ἐν Χίῳ ὁσ. Ρωμ. αʹ 1-7, Ματθ. δʹ 23-εʹ 13. Κωνσταντίνου & Ἑλένης ἰσαπ/λων. Αγίων: Πράξ. κστʹ 1, Ιωάν. ιʹ 1-9. Βασιλίσκου μ/ρος. Ρωμ. αʹ 28-βʹ 9 Ματθ. εʹ Μιχαὴλ ἐπ. Συννάδων ὁμολ/τοῦ. Ρωμ. βʹ Ματθ. εʹ Ἀπόδοσις Πεντηκοστῆς. Συμεὼν ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει ὁσίου. Ρωμ. αʹ 7-12 Ματθ. εʹ

29 ΜΑΪΟΣ Ἰουν. 8 Ἰουν. 9 Ἰουν. 10 Ἰουν. 11 Ἰουν. 12 Ἰουν. 13 Ἰουν. ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἁγίων Πάντων Ἦχος πλ.δʹ-ἑωθινὸν Αʹ/(Ματθ. κηʹ 16-20). Ἰωάννου Προδρόμου Γʹ εὕρεσις τ. Κεφαλῆς. Τ.Προδρ.: Βʹ Κορ. δʹ 6-15 Κυριακῆς: Ματθ. ιʹ 32-33, 37-38, ιθʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Βʹ - Εὐαγ. Βʹ Ματθ.) ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κάρπου Ἀπ/λου ἐκ τῶν 70. Απ/λου: Βʹ Τιμ. δʹ 9-22 (Τετ. κηʹ ἑβδ. Επιστ.) Ἡμέρας: Ματθ. στʹ 31-34, ζʹ Ἑλλαδίου ἱερομ/ρος, Ἰωάννου Ρώσου ὁμολ/τοῦ ὁσίου. Ρωμ. δʹ 4-12 Ματθ. ζʹ Εὐτυχοῦς ἐπ. Μελιτηνῆς ἱερομ/ρος, Ἀνδρέου διὰ ΧΡ Σαλοῦ. Ρωμ. δʹ Ματθ. ζʹ ᾍλωσις Κωνσταντινουπόλεως. Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος. Ρωμ. εʹ Ματθ. ηʹ Ἰσαακίου ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων ὁσίου. Ρωμ. εʹ 17-στʹ 2 Ματθ. θʹ Ἑρμείου μ/ρος, Πετρονίλλης θυγ. Ἀπ/λου Πέτρου. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. γʹ Ματθ. ζʹ 1-8.

30 ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Ἀπ. Βʹ-Ἦχ. αʹ-ἑωθινὸν Βʹ/(Μάρκ. ιστʹ 1-8). Ἰουστίνου φιλοσόφου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. βʹ Ματθ. δʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Γʹ - Εὐαγ. Γʹ Ματθ.) Νικηφόρου πατρ. ΚΠόλεως ὁμολ/τοῦ, Ἰωάννου ἐν Σουτσάβᾳ νεομ/ρος. Ρωμ. ζʹ 1-13 Ματθ. θʹ 36-ιʹ 8. Λουκιλλιανοῦ μ/ρος. Ρωμ. ζʹ 14-ηʹ 2 Ματθ. ιʹ Μητροφάνους ἀρχιεπ. ΚΠόλεως, Μάρθας & Μαρίας ἐν Βηθανίᾳ. Αγίου: Εβρ. ζʹ 26-ηʹ 2 Ιωάν. ιʹ 1-9. Δωροθέου ἐπ. Τύρου ἱερομ/ρος. Ρωμ. ηʹ Ματθ. ιʹ Ἱλαρίωνος ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων νέου ὁσ. Ρωμ. θʹ 6-19 Ματθ. ιʹ 32-36, ιαʹ 1. Θεοδότου Ἀγκύρας ἱερομ/ρος, Παϊσίου (Παναγῆ) Μπασιᾶ ἐν Κεφ/νίᾳ ὁσ. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. γʹ 28-δʹ 3 Ματθ. ζʹ 24-29, ηʹ 1-4.

31 ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Νεομαρτύρων Πάντων. Ἀπ. Γʹ-Ἦχ. βʹ-ἑωθινὸν Γʹ/(Μάρκ. ιστʹ 9-20). Θεοδώρου Στρατηλάτου μ/ρος ἀνακομιδή, Καλλιόπης μ/ρος. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. εʹ 1-10 Ματθ. στʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Δʹ - Εὐαγ. Δʹ Ματθ.) Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας. Ρωμ. θʹ Ματθ. ιαʹ Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μ/ρων, Ἰωάννου μητρ. Τομπὸλσκ ἐν Σιβηρίᾳ. Ρωμ. ιʹ 11-ιαʹ 2 Ματθ. ιαʹ Βαρθολομαίου & Βαρνάβα Ἀπ/λων. ΘΚ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ. Απ/λων: Πράξ. ιαʹ Λουκ. ιʹ Ὀνουφρίου Αἰγυπτίου ὁσίου, Πέτρου Ἀθωνίτου ὁσίου. Ρωμ. ιαʹ Ματθ. ιαʹ Ἀκυλίνης μ/ρος. Ρωμ. ιαʹ Ματθ. ιβʹ 1-8. Ἐλισαίου προφήτου, Μεθοδίου πατρ. ΚΠόλεως ὁμολογητοῦ. Κατάλυσις ἰχθύος. Προφήτου: Ἰακ. εʹ Λουκ. δʹ

32 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἰουλ. 2 Ἰουλ. 3 Ἰουλ. 4 Ἰουλ. ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἀπ. Δʹ-Ἦχ. γʹ-ἑωθ. Δʹ/(Λουκ. κδʹ 1-12). Ἀμὼς προφήτου, Ἱερωνύμου ὁσίου, Γλυκερίου νέου ὁμολ/τοῦ Ρουμανίας. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. στʹ Ματθ. ηʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Εʹ - Εὐαγ. Εʹ Ματθ.) Τύχωνος ἐπ. Ἀμαθοῦντος Κύπρου. Ρωμ. ιβʹ 4-5, Ματθ. ιβʹ Ἰσαύρου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων, Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαὴλ μ/ρων. Ρωμ. ιδʹ 9-18 Ματθ. ιβʹ 14-16, Λεοντίου μ/ρος. Ρωμ. ιεʹ 7-16 Ματθ. ιβʹ Ἰούδα Ἀδελφοθέου Ἀπ/λου, Παϊσίου Μ. ὁσ., Ἰωάννου Μαξίμοβιτς ἀρχιεπ. Σαγγάης. Ἀπ/λου: Ἰούδα αʹ 1-25 Ἰωάν. ιδʹ ΘΚ Ὁδηγητρίας. Μεθοδίου ἐπ. Πατάρων ἱερομ/ρος. Ρωμ. ιστʹ 1-16 Ματθ. ιγʹ 3-9. Ἰουλιανοῦ Ταρσέως μ/ρος. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. ηʹ Ματθ. θʹ 9-13.

33 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἰουλ. 6 Ἰουλ. 7 Ἰουλ. 8 Ἰουλ. 9 Ἰουλ. 10 Ἰουλ. 11 Ἰουλ. ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἀπ. Εʹ-Ἦχ. δʹ-ἑωθ. Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Εὐσεβίου ἐπ. Σαμοσάτων ἱερομ/ρος. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. ιʹ 1-10 Ματθ. ηʹ 28-34, θʹ 1. (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΣΤʹ - Εὐαγ. ΣΤʹ Ματθ.) Ἀγριππίνης μ/ρος, Βαρβάρου μυροβλύτου ὁσίου. Ρωμ. ιστʹ Ματθ. ιγʹ Ἰωάννου Προδρόμου Γενέθλιον. Κατάλυσις ἰχθύος. Προδρόμου:Ρωμ. ιγʹ 11-ιδʹ 4 Λουκ. αʹ 1-25, 57-68, 76, 80. Φεβρωνίας ὁσιομ/ρος. Αʹ Κορ. βʹ 9- γʹ 8 Ματθ. ιγʹ Δαυῒδ ἐν Θεσ/νίκῃ ὁσίου. Αʹ Κορ. γʹ Ματθ. ιγʹ Σαμψὼν τοῦ ξενοδόχου ὁσίου. Αʹ Κορ. δʹ 5-8 Ματθ. ιγʹ Κύρου & Ἰωάννου ἀν/ρων ἀνακομιδὴ λειψ. Ρωμ. θʹ 1-5 Ματθ. θʹ

34 ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ 29 ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Ἰουλ. Πέτρου & Παύλου πανευφήμων Ἀπ/λων. Ἀπ/λων: Βʹ Κορ. ιαʹ 21-ιβʹ 9 Ματθ. ιστʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Ζʹ - Εὐαγ. Ζʹ Ματθ.) 13 Ἰουλ. Αγ. Δωδεκα Αποστολων Συναξισ. Ἀπ/λων: Αʹ Κορ. δʹ 9-16 Ματθ. θʹ 36-ιʹ 8. Ἦχος πλ.α -Ἑωθινὸν ΣΤʹ/(Λουκ. κδʹ 36-53). Ἡ Νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Π ρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ἐπιφοιτήσαντος τὴν ἡμέρα τῆς Πεν τηκοστῆς ἐπὶ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν καὶ ἐνισχύσαντος Αὐτοὺς νὰ μεταλαμπαδεύσουν τὸ θεῖο Φῶς καὶ Πῦρ τοῦ Εὐαγγελίου εἰς πάντα τὰ ἔθνη, μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς, τηρεῖται ἀρχαιόθεν ἱερὰ Νηστεία. Ἡ ἀρχαιοτάτη Παράδοσις τῆς Νηστείας αὐτῆς ἀναφέρεται στὰς «Δια ταγὰς τῶν Ἀποστόλων», τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, τὰ Τυπικά, ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου καὶ ἄλλων Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἅγιος Λέων ὁ Μέγας, Πάπας Ρώμης ( 461), μᾶς προσφέρει τὰς ἑξῆς νουθεσίας περὶ τῆς Νηστείας αὐτῆς (PL τ. 54, στλ. 416AB, Ὁμιλία LXXVII): «Ἡ σημερινὴ Ἑορτὴ [τῆς Πεντηκοστῆς], ἀγαπητοί, καθηγιασμένη ἀπὸ τὴν κάθοδον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀκολουθεῖται, καθὼς γνωρίζομε, ἀπὸ μία σεμνὴ νηστεία, ἡ ὁποία ἐπειδὴ συνιστᾶ ἕνα σωτήριο θεσμὸ γιὰ τὴν θεραπεία ψυχῆς καὶ σώματος, πρέπει νὰ ἐφαρμοσθῆ μὲ ἀκριβῆ τήρησι... Ἔτσι, μετὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἱερᾶς εὐφροσύνης, οἱ ὁποῖες ἦσαν ἀφιερωμένες στὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου ἐκ νεκρῶν καὶ τὴν Ἀνάληψί Του στοὺς Οὐρανούς, καὶ μετὰ τὴν ὑποδοχὴ τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔχει θεσπισθῆ μία νηστεία, ὡς ὠφέλιμος καὶ ἀναγκαία πρακτική. Ὥστε, ἂν ἐνδεχομένως ἀπὸ ἀμέλεια ἢ ἀταξία ἀκόμη καὶ μέσα στὴν χαρὰ τῆς Ἑορτῆς, συνέβη κάποια ἀδικαιολόγητος ἀσυδοσία, νὰ δύναται νὰ διορθωθῆ μὲ τὸ ἰατρικὸν τῆς αὐστηρᾶς ἐγκρατείας, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει μὲ κάθε σχολαστικότητα νὰ τηρηθῆ, ὥστε Ἐκεῖνο ποὺ ἐπιδαψιλεύθηκε τὴν ἡμέρα αὐτὴ στὴν Ἐκκλησία, νὰ κατοικήση μέσα μας. Διότι, ἔχοντες γίνει Ναοὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ περιελουσμένοι μὲ ἀκόμη μεγαλυτέρα παροχὴ τῆς Θείας Χάριτος, δὲν θὰ πρέπει νὰ κυριευώμεθα ἀπὸ σαρκικὲς ἐπιθυμίες, οὔτε νὰ αἰχμαλωτιζώμεθα ἀπὸ τὰ πάθη, ὥστε ἡ ἐγκατοίκησις τῆς Θείας δυνάμεως νὰ μὴ κηλιδωθῆ ἀπὸ κανένα μολυσμόν».

35 ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ Ἦχος δ -Ἑωθινὸν Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Πατέρων: Τίτ. γʹ 8-15 Ματθ. εʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΣΤʹ- Εὐαγ. ΣΤʹ Ματθ.) (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Ζʹ - Εὐαγ. Ζʹ Ματθ.) Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ ἐκ Ρώμης ἀναργύρων. Ἁγίων: Αʹ Κορ. ιβʹ 27-ιγʹ 7 Ματθ. ιʹ 1,5-8. Τιμίας Ἐσθῆτος Θεοτόκου Κατάθεσις. ΘΚ: Ἑβρ. θʹ 1-7 Λουκ. αʹ 39-49, 56. ΘΚ Γαλακτοτροφούσης. Ὑακίνθου μ/ρος, Ἀνατολίου ΚΠόλεως, Ἰωακεὶμ Μονῆς Νοτενῶν νέου ὁσίου. Αʹ Κορ. ζʹ Ματθ. ιεʹ Ἀνδρέου ἀρχιεπ. Κρήτης, Νικολάου Ρώσου Βασιλομ/ρος & οἰκογενείας. Αʹ Κορ. ζʹ 35-ηʹ 7 Ματθ. ιεʹ Ἀθανασίου Ἀθωνίτου ὁσ., Λαμπαδοῦ ὁσ., Σεργίου ἐκ Ράδονεζ ὁσίου εὕρεσις λειψ. Ὁσ. Ἀθ.: Γαλ. εʹ 22-στʹ 2 Λουκ. στʹ (Σαβ. κζʹ ἑβδ. Ἐπιστ.) (Ὁσιακόν)

36 ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἀπ. Ζʹ-Ἦχ. πλ.βʹ-ἑωθ. Ζʹ/(Ἰωάν. κʹ 1-10). Σισώη Μεγάλου ὁσίου. Ρωμ. ιεʹ 1-7 Ματθ. θʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Ηʹ- Εὐαγ. Ηʹ Ματθ.) Κυριακῆς μεγ/ρος, Θωμᾶ Μαλεΐνου ὁσίου. Ἁγίας: Γαλ. γʹ 23-δʹ 5 Μάρκ. εʹ (Πέμ. ιεʹ ἑβδ. Ἐπιστ.) (Βλ. Ιουλ. ιζʹ). Προκοπίου μεγ/ρος, Θεοφίλου ἐν Ἄθῳ μυροβλύτου ὁσίου. Μεγ/ρος: Αʹ Τιμ. δʹ 9-15 Λουκ. στʹ 17-19, θʹ 1-2, ιʹ Παγκρατίου ἐπ. Ταυρομενίας ἱερ/ρος. Αʹ Κορ. ιʹ Ματθ. ιστʹ ἐν Νικοπόλει μ/ρων, Ἀντωνίου τοῦ Ρώσου Ἐσφιγμενίτου ὁσ. Αʹ Κορ. ιʹ 28-ιαʹ 8 Ματθ. ιστʹ Εὐφημίας πανευφήμου μεγ/ρος, Ὄλγας ἐν Ρωσίᾳ ἰσαπ/λου. Ἁγίας: Βʹ Κορ. στʹ 1-10 Λουκ. ζʹ ΘΚ Τριχερούσης. Πρόκλου & Ἱλαρίου μ/ρων, Βερονίκης αἱμορροούσης ἣν ἰάσατο ὁ ΧΡ. Ρωμ. ιγʹ 1-10 Ματθ. ιβʹ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. μὲ Σημειωτάριο γιὰ Ἡμερησία Διάταξι «Ἀτζέντα» ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ. Κατὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν καὶ Πολιτικὸν Ἡμερολόγιον

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. μὲ Σημειωτάριο γιὰ Ἡμερησία Διάταξι «Ἀτζέντα» ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ. Κατὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν καὶ Πολιτικὸν Ἡμερολόγιον # ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Κατὰ τὸ καὶ μὲ Σημειωτάριο γιὰ Ἡμερησία Διάταξι «Ἀτζέντα» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Κατὰ τὸ καὶ μὲ Σημειωτάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ετος Δίσεκτον ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ 2012 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΠΟΣΤ. ΗΧΟΣ ΕΩΘ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ X ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ toiχoυ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΜE EΝΔEIΞIΝ TΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΤΗΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ OΡΘΟΔΟΞOΣ EΚΚΛΗΣIA Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλ. δ. Eὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΟΥΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟ Π. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, σελ. 1

ΔΙΠΛΟΥΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟ Π. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, σελ. 1 ΔΙΠΛΟΥΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟ Π. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, σελ. 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 (ν.ἡ.) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 (π.ἡ.) 1 Π ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥ. Βασιλείου Μεγάλ. 19 Βονιφατίου μάρτυρος, Αρεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016 Ο ΟΙΑΚΟΣΤΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

2017 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ toiχoυ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Πρόλογος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὁ «δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΘΕΙΣΟΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΘΕΙΣΟΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ἐνέργειες δέκα ἐτῶν, γιὰ τὴν ἀναστήλωση τοῦ παλαιοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων Θεοτόκου, δείχνει τὴν ἀγάπη ποὺ αἰσθανόμαστε ὅλοι οἱ Λαβδαῖοι γιὰ τὴν προβολὴ τῶν θησαυρῶν τοῦ τόπου μας. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ δὲν

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ιερός Ναός Παρατηρήσεις Ημερομηνία κυρίας πανηγύρεως Ι. Ναού Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΤΗΣ Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μητροπολιτικός Ενοριακός 25 Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 7 8 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1 2 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Δ Ματθαίου. Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις 7 Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος Θωμᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ 06:30-08:30 7-8 Παρασκ. - 9 11 12 13 Προκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 Ετος Δίσεκτον ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα 3 ΜΕΡΟΣ Α 5 Εγκύκλιος ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει. ΜΕΡΟΣ Β 14 Κυριακοδρόμιον. 16 Μηνολόγιον/

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 2012 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Eἰκόνα ἐξωφύλλου: Παναγία Κάστρου «Τό Ἱερόν Παλλάδιον τῶν Λερίων» κατά Μανουήλ Γεδεών Φωτογραφίες: Ἀπό τό ἀπό τό

Διαβάστε περισσότερα

Chronographia brevis

Chronographia brevis Chronographia brevis ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΩΝ κατὰ τὸν ἀκριβῆ ψῆφον τῶν αλεξανδρέων καθωυς ὑποτέτακται αδὰμ εατη διακόσια τριάκοντα. σὴθ εατη διακόσια πέντε. ενωυς εατη ἑκατὸν ἐνενήκοντα. καϊνὰν εατη ἑκατὸν ἑβδομήκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας (Απολλώνειο Νοσοκομείο)

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας (Απολλώνειο Νοσοκομείο) Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας (Απολλώνειο Νοσοκομείο) Νοέμβριος: //206, Παράκληση, 8:00 //206, Ἀγρυπνία, 2:00 9//206, Θεία Λειτουργία, 06:00 Δεκέμβριος: /2/206, Παράκληση 8:00 7/2/206,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια 14 15 16 17 18 19 20 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017.

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017. Ιανουαριος 2017 5 6 7 Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος 8 9 10 11 12 13 14 Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια Ιωαννου του Προδροµου 15 16 17 18 19 20 21 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

εκκλησιαστικοσ ημεροδεικτης του σωτηριου ετους

εκκλησιαστικοσ ημεροδεικτης του σωτηριου ετους εκκλησιαστικοσ ημεροδεικτης του σωτηριου ετους 2017 κατα το πατριον ημερολογιον ιερα μονη αγιων κυπριανου ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΊΝΗς φυλη αττικησ 1 κυριακοδρομιον 2017 ευαγγελιον αποστ. ηχος εωθ. φεβρουαριοσ ιανουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἰανουάριος 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰανουάριος 2017 Δεκ. 19/1 Κυριακὴ πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως: Πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων, ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρι καὶ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῶν Προφητῶν καὶ Προφητίδων. Βονιφατίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ 1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ 7:00-8:30 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2/12/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΒΒΑΚΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΕΡΟΝ 3/12/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ ΛΟΥΚΑ, ΣΟΦΟΝΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΕΡΟΝ 4/12/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ Δεκέμβριος 2016 1 ΚΥΡΙΑΚΉ Πρωτοχρονιά 17 ΤΡΊΤΗ Φεβρουάριος 1 Πέμπτη 2 Παρασκευή 3 Σάββατο 4 Κυριακή 5 Δευτέρα 6 Τρίτη 7 Τετάρτη 8 Πέμπτη 9 Παρασκευή 10 Σάββατο 11 Κυριακή 12 Δευτέρα 13 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 207 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 :.Περιτομή του

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη του Συλλόγου στο πανυγήρι του Αγίου Φωκά το Τα ξεχασμένα επαγγέλματα ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Μέλη του Συλλόγου στο πανυγήρι του Αγίου Φωκά το Τα ξεχασμένα επαγγέλματα ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Μέλη του Συλλόγου στο πανυγήρι του Αγίου Φωκά το 1957 Τα ξεχασμένα επαγγέλματα ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2009 Ο κηροπλάστης μπάρμπα Κωσταντής (Γάντζος) στην εκτέλεση του καθήκοντος Ιανουάριος Π Π Σ Κ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς

Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Η μερολογίου Βουλγαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΠρOγραμμα iερῶν ακολουθιῶν

2017 ΠρOγραμμα iερῶν ακολουθιῶν 2017 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Avenue de Stalingrad, 34 1000 Bruxelles Tél: 02/512.19.13

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε (2012-2013) 16 Σεπτεμβρίου 2012 Μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος καὶ Πανευφήμου Εὐφημίας Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Ὀργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Avenue de Stalingrad, 34 1000 Bruxelles Tél.: 02/512.19.13

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

β). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ. Ἦχος Πρώτος.

β). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ. Ἦχος Πρώτος. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Πρόλογος... 5. β) Τυπικό τών Λειτουργικών... 9. γ) Περί του Ἄξιον Εστίν... 11. δ) Τά μετά τό Άξιον Εστίν( κύριε ελέησον,παράσχου κύριε και Πάτερ ημών )...381. ε) Πηγές και Βοηθήματα.. 383.

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Χριστολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2/2017 ΤΥΡΙΝΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3 πλ. β Θ Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων «Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσι» (Β Τιμ. δ 5-8). 10 βαρὺς Ι Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα «Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Avenue de Stalingrad, Bruxelles Tél./Fax: 02/ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Πρόγραμμα. Avenue de Stalingrad, Bruxelles Tél./Fax: 02/ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Avenue de Stalingrad, 34-1000 Bruxelles Tél./Fax: 02/512.19.13 Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 2 0

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 332 Οκτωβριοσ 21 26 ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Θεοδότης τῆς μητρὸς αὐτῶν, Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων εὑρίσκεται εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Chronographia. Ερευνητικό έργο: ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.

Chronographia. Ερευνητικό έργο: ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ. Chronographia ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΤΩΝ ΦΚΗʹ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΕΩΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΤ' ΕΣΤΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Extended Short Catalogue Paradigm Typikon Evergetis (Athens, National Library 788, 12th c.)

Extended Short Catalogue Paradigm Typikon Evergetis (Athens, National Library 788, 12th c.) Extended Short Catalogue Paradigm Typikon Evergetis (Athens, National Library 788, 12th c.) Codex Athens EBE 788 Description is based on autopsy at location. Cd-rom of the complete codex Athens EBE 788

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012 A3 7 PAGES_Layout 1 11/14/2011 12:31 Page 1 DESIGNED BY NETINFO PLC Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος,,, A3 7 PAGES_Layout

Διαβάστε περισσότερα

ἔχων ἡμέρας τριάκοντα Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 15 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 9 Απόστολος: ἡμέρας, Τετ. ζ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ. κγ 1-11) Εὐαγγέλιον:

ἔχων ἡμέρας τριάκοντα Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 15 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 9 Απόστολος: ἡμέρας, Τετ. ζ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ. κγ 1-11) Εὐαγγέλιον: m h n I oy n i o s ἔχων ἡμέρας τριάκοντα Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 15 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 9 1. Δευτέρα. Ιουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος ( 166). Πύρρου ἐπισκόπου. Απόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ζ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ. κα 8-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).

Εργαστήριο ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%). Sacra parallela (recensiones secundum alphabeti litteras dispositae, quae tres libros conflant) (fragmenta e cod. Berol. B.N. gr. 46 [ parallela Rupefucaldina]) Ο ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Στοιχεῖον Ἄλφα. Αʹ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Χρήστος Καρακόλης Τμήμα Θεολογίας Σελίδα 2 1. Πρόλογος Ι Α 1α Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος α β καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, β γ καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος, α 2 οὗτος ἦν

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α. Τὰ ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2013 εἶναι ἀφιερωμένα στούς Ἁγίους Τόπους καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς

Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α. Τὰ ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2013 εἶναι ἀφιερωμένα στούς Ἁγίους Τόπους καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 3 ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φαξ: 210-2816706

Διαβάστε περισσότερα

110 Ὁμιλίες πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου και Ἀειπαρθένου Μαρίας

110 Ὁμιλίες πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου και Ἀειπαρθένου Μαρίας 110 Ὁμιλίες πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου και Ἀειπαρθένου Μαρίας 1 23-03-79 Εἰς τό «Χαῖρε παλάτιον...». (δ. 19') 2 25-03-79 Εἰς τήν 25ην Μαρτίου. (δ. 24') 3 14-08-79 Πανηγυρικός εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Chronographia brevis [Dub.] (recensiones duae) Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως χρονογραφικὸν σύντομον.

Chronographia brevis [Dub.] (recensiones duae) Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως χρονογραφικὸν σύντομον. Chronographia brevis [Dub.] (recensiones duae) Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως χρονογραφικὸν σύντομον. Ἀδάμ, πρῶτος ἄνθρωπος, γενόμενος ἐτῶν σλʹ γεννᾷ τὸν Σὴθ καὶ ἐπέζησεν ἔτη ψʹ μέχρι τοῦ Μαλελεήλ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στήν Ἁγία, ἔνδοξο, Ἰσαπόστολο, Παρθένο καί Μυροφόρο, ΜΑΡΙΑ ΤΗΝ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στήν Ἁγία, ἔνδοξο, Ἰσαπόστολο, Παρθένο καί Μυροφόρο, ΜΑΡΙΑ ΤΗΝ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στήν Ἁγία, ἔνδοξο, Ἰσαπόστολο, Παρθένο καί Μυροφόρο, ΜΑΡΙΑ ΤΗΝ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Ὁ Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α. Τὰ ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2013 εἶναι ἀφιερωμένα στούς Ἁγίους Τόπους καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς

Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α. Τὰ ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2013 εἶναι ἀφιερωμένα στούς Ἁγίους Τόπους καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φαξ: 210-2816706 site:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Αʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Ecloga chronographica

Ecloga chronographica Ecloga chronographica ΕΚΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ Α ΑΜ ΜΕΧΡΙ ΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 232 Ιουνιοσ 1 4 ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Ἐν

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 342 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-21 30 342 ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος. 2. ΤΡΙΤΗ. Ἀββακοὺμ προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος, Ἀββακοὺμ ὁσίου τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. τοῦ σωτηρίου ἔτους ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. τοῦ σωτηρίου ἔτους ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τοῦ σωτηρίου ἔτους 2017 Ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης ἀφιεροῖ τό Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 2017 τῷ σοφῷ Οἰκουμενικῷ

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης.

Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Εἴδησις: Δεῖ γινώσκειν ὅτι ἀπὸ τοῦ ἐσπερινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2013 Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς Ἱ. Μητρόπολις Κεντρῴας Ἀφρικῆς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2013 Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς Ἱ. Μητρόπολις Κεντρῴας Ἀφρικῆς ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2013 Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς Ἱ. Μητρόπολις Κεντρῴας Ἀφρικῆς Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας στὴν Ἑλλάδα: Ἱερομόν. Νεκτάριος Μικραγιαννανίτης 6955500450 Τραπεζικοὶ λογαριασμοὶ εἰσφορῶν:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 2013 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Eἰκόνα ἐξωφύλλου: Πανοραμική ἄποψη Ἀστυπαλαίας Ἀφιερωμένο ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα