ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ"

Transcript

1 X ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜE EΝΔEIΞIΝ TΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΤΗΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Ἔκδοσις «Συλλόγου Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς»

2 EΚΚΛΗΣIA ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλ. δ. Eὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα Σοι! Tαχυδρομικὴ Διεύθυνσις: Ἱερὰ Μητρόπολις Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Α.Γ ΦΥΛΗ - Greece Tηλεαντίγραφα (Fax): , Ἠλεκτρονικὸν Ταχυδρομεῖον ( ): Ἱστοσελίδα εἰς τὸ Διαδίκτυον (Website):

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ἦχος πλ. βʹ-ἑωθινὸν Ἐπεξήγησις 1. Σημειοῦνται καθημερινῶς τὰ καθωρισμένα Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα ὅλου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους. 2. Κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ τὰς Ἑορτὰς ἐκείνας, διὰ τὰς ὁποίας προβλέπονται ἰδιαίτερα Ἀναγνώσματα, Κατάλυσις σημειοῦνται εἰς πάντα. μόνον αὐτά, καταλιμπάνονται δὲ τὰ τῆς ἡμέρας ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Βασιλείου Μεγάλου ἀρχιεπ. Καισαρείας. Ἑορτῆς: Κολασ. βʹ 8-12 Λουκ. βʹ 20-21, Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Σεραφεὶμ τοῦ ἐν Σάρωφ ὁσίου. Προερτ. Φώτων: Ἑβρ. ε 4-10 Ἰωάν. γ (Πέμ. διακαιν.) Μ. Ὧραι Ἁγίων Θεοφανίων. Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μ/ρος, Θωμαΐδος τῆς ἐκ Λέσβου ὁσίας. Προερτ. Φώτων: Πράξ. ι 44-ια 10 Ἰωάν. α (Παρ. δ ἑβδ. Πράξ.) (Δευτ. διακαινησ.) Σύναξις 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου. Α Τιμ. γ 13-δ 5 Ματθ. γ 1-6. (Σάβ. πρὸ τῶν Φώτων)

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΦΩΤΩΝ Ἦχος βαρὺς-ἑωθ. Ιʹ/(Ἰωάν. καʹ 1-14). Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ/ρων, Συγκλητικῆς ὁσίας. Βʹ Τιµ. δʹ 5-8 Μάρκ. αʹ 1-8. ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Ἑορτῆς: Τίτ. βʹ 11-14, γʹ 4-7 Ματθ. γʹ Προδρομου Ιωαννου Συναξις Αγίου: Πράξ. ιθʹ 1-8 Ιωάν. αʹ Γεωργίου Χοζεβίτου ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας. Μεθεόρτων: Ρωμ. στ 3-11 Ἰωάν. γ (Μεγ.Σαβ.) (Σαβ.Διακαιν.) Πολυεύκτου μ/ρος. Μεθεόρτων: Β Τιμ. β 1-10 Μάρκ. α (Ὀκτ. κστ ) (Δευτ. ιβ ἑβδ. Μθ.) Γρηγορίου ἐπ. Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπ. Μελιτηνῆς, Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου ἐν Ρωσίᾳ. Μεθεόρτων: Πράξ. ιγ Λουκ. γ (Τετ. ε ἑβδ. Πρξ.) (Δευτ. α ἑβδ. Λκ.) Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου ὁσίου, Βιταλίου ὁσίου. Ὁσίου: Βʹ Κορ. δʹ 6-15 Μεθεόρτων Φώτων: Ματθ. δ 1-11.

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Ἦχος πλ. δʹ-ἑωθ. ΙΑʹ/(Ἰωάν. καʹ 14-25). Τατιανῆς μ/ρος. Ἰωσὴφ νέου τοῦ Καππαδόκου. Ἐφεσ. δʹ 7-13 Ματθ. δʹ Ἑρμύλου & Στρατονίκου μ/ρων, Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλυβίτου ὁσίου. Μεθεόρτων: Ἐφεσ. στ Λουκ κ 1-8. Ἀπόδοσις Ἁγίων Θεοφανίων. Ἀββάδων ἐν Σινᾷ & Ραϊθὼ ἀναιρεθέντων, Σάββα Σερβίας, Νίνας Φωτ. Γεωργίας. Μεθεόρτων: Α Πέτρ. γ Λουκ. δ (Τρ. λγ ἑβδ. Ἐπιστ.) (Τετ. α ἑβδ. Λκ.) Παύλου Θηβαίου ὁσίου, Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίου. Ἁγίου: Γαλ. εʹ 22-στʹ 2 Λουκ. ιβʹ Πέτρου Ἀπ/λου προσκύνησις τ. Ἁλύσεως. Απ/λου: Πράξ. ιβʹ 1-11 Ιωάν. καʹ Ἀντωνίου Μεγάλου ὁσίου, Γεωργίου ἐν Ἰωαννίνοις νεομ/ρος. Ἁγίου: Ἑβρ. ιγʹ Λουκ. στʹ Ἀθανασίου & Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἀλεξ/ας. Ἁγίων: Ἑβρ. ιγʹ 7-16 Ματθ. εʹ

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Φεβρ. 2 Φεβρ. 3 Φεβρ. 4 Φεβρ. 5 Φεβρ. 6 Φεβρ. 7 Φεβρ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤʹ ΛΟΥΚΑ (Τελ. & Φαρ.) Ἀπ. ΛΓ ʹ - Ἦχ. αʹ-ἑωθινὸν Αʹ/(Ματθ. κηʹ 16-20). Μακαρίου Αἰγυπτίου ὁσίου, Μάρκου Εὐγενικοῦ μητρ. Ἐφέσου. Βʹ Τιμ. γʹ Λουκ. ιηʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΛΔ - Εὐαγ. ΙΖ Λουκ.) Εὐθυμίου Μεγάλου ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Ὁσίου: Βʹ Κορ. δʹ 6-15 Λουκ. στʹ Μαξίμου ὁμολ/τοῦ ὁσίου, Νεοφύτου μ/ρος, Μαξίμου Γραικοῦ ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Βʹ Πέτρ. βʹ 9-22 Μάρκ. ιγʹ Τιμοθέου Ἀπ/λου, Ἀναστασίου Πέρσου ὁσιομ/ρος. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Ἀπ/λου: Βʹ Τιμ. αʹ 3-9 Ματθ. ιʹ 32-33, 37-38, ιθʹ Κλήμεντος & Ἀγαθαγγέλου μ/ρων, Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Αʹ Ἰωάν. αʹ 8-βʹ 6 Μάρκ. ιγʹ 31-ιδʹ 2. Ξένης Ρωμαίας & Ξένης Ρωσίδος ὁσίων. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Αʹ Ἰωάν. βʹ 7-17 Μάρκ. ιδʹ 3-9. Γρηγορίου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως Θεολόγου, Πάντων τῶν Ρώσων Νεομαρτύρων. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Ἁγίου: Ἑβρ. ζʹ 26-ηʹ 2 Ἰωάν. ιʹ 9-16.

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ Φεβρ. 9 Φεβρ. 10 Φεβρ. 11 Φεβρ. 12 Φεβρ. 13 Φεβρ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου) Ἀπ. ΛΔ - Ἦχ. βʹ-ἑωθ. Βʹ/(Μάρκ. ιστʹ 1-8). Ξενοφῶντος ὁσ. & τῆς συνοδίας αὐτοῦ, Θεοδώρου Στουδίτου ὁσ. ἀνακομιδή. Αʹ Κορ. στʹ Λουκ. ιεʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΛΕʹ - Εὐαγ.τῆς Ἀποκρέω) Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἀνακομιδή. Ἁγίου: Ἑβρ. ζʹ 26-ηʹ 2 Ιωάν. ιʹ Ἐφραὶμ & Ἰσαὰκ τῶν Σύρων ὁσίων. Αʹ Ἰωάν. γʹ 9-22 Μάρκ. ιδʹ Ἰγνατίου Θεοφόρου ἱερομ/ρος ἀνακομιδή. Αʹ Ἰωάν. γʹ 21-δʹ 11 Μάρκ. ιδʹ 43-ιεʹ 1. ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Ἁγίων: Ἑβρ. ιγʹ 7-16 Ματθ. εʹ Κύρου & Ἰωάννου ἀναργύρων ὁσιομ/ρων, Ἀρσενίου ἐν Πάρῳ νέου ὁσίου. Βʹ Ἰωάν Μάρκ. ιεʹ 20, 22, 25,

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου) Ἀπ. ΛΔ - Ἦχ. αʹ-ἑωθ. Αʹ/(Ματθ. κηʹ 16-20). Αʹ Κορ. στʹ Λουκ. ιεʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΛΕʹ - Εὐαγ.τῆς Ἀποκρέω) Αʹ Ἰωάν. βʹ 18-γʹ 8 Μάρκ. ιαʹ Αʹ Ἰωάν. γʹ 9-22 Μάρκ. ιδʹ Αʹ Ἰωάν. γʹ 21-δʹ 11 Μάρκ. ιδʹ 43-ιεʹ 1. Αʹ Ἰωάν. δʹ 20-εʹ 21 Μάρκ. ιεʹ Αʹ Ψυχοσάββατον. Τρύφωνος μ/ρος, Περπετούας κλπ. μ/ρων. Αʹ Κορ. ιʹ Λουκ. καʹ 8-9, 25-27, Κεκοιμ.: Αʹ Θεσ. δʹ Ἰωάν. εʹ

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΡΕΩ Ἦχος γ -Eὐαγγ. Ὄρθρ. Ἑορτῆς: Λουκ. β ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Ἑορτῆς: Ἑβρ. ζʹ 7-17 Κυριακῆς: Ματθ. κεʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. καὶ Εὐαγ. τῆς Τυροφάγου) Συμεὼν Θεοδόχου & Ἄννης προφ. Σύναξις. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Μεθεόρτων: Εβρ. θʹ Λουκ. βʹ Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ἰούδα 1-10 Λουκ. κβʹ 39-42, 45-71, κγʹ 1. Ἀγάθης μ/ρος. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. ΣΤʹ Ὥρας: Ἰωὴλ βʹ Ἑσπ.: Ἰωὴλ γʹ Ἀπόδοσις Ὑπαπαντῆς. Βουκόλου ἐπ. Σμύρνης, Φωτίου Μεγάλου πατρ. ΚΠόλεως, Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ἰούδα Λουκ. κγʹ 1-31, 33, Παρθενίου ἐπ. Λαμψάκου, Λουκᾶ ἐν Στειρίῳ ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. ΣΤʹ Ὥρας: Ζαχαρίου ηʹ Ἑσπερινοῦ: Ζαχαρίου ηʹ Πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων Ὁσίων. Θεοδώρου Στρατηλάτου μεγαλομ/ρος, Ζαχαρίου προφήτου. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ρωμ. ιδʹ Ματθ. στʹ 1-13.

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Ἦχος δʹ-ἑωθινὸν Δʹ/(Λουκ. κδʹ 1-12). Νικηφόρου ἀνεξικάκου μ/ρος, Πέτρου Δαμασκηνοῦ ἱερομ/ρος. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ἁγίου Χαραλ.: Βʹ Τιμ. βʹ 1-10 Κυριακῆς: Ματθ. στʹ ΚΑΘΑΡΑ ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΜΕΓ. ΤΕΣΣΑΡ /ΤΗΣ Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος. (Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου προψάλλεται τὴν Κυριακήν). ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. αʹ Ἑσπερινοῦ: Γεν. αʹ 1-13 Παροιμ. αʹ Μεγ. Ἀποδείπνου: Λουκ. καʹ Βλασίου ἀρχιεπ. Σεβαστείας ἱερομ/ρος, Θεοδώρας Αὐγούστης. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. αʹ 19-βʹ 3. Ἑσπ.: Γεν. αʹ Παροιμ.αʹ Μεγ. Ἀποδείπνου: Ματθ. στʹ Μελετίου ἀρχιεπ. Ἀντιοχείας. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. βʹ Ἑσπ.: Γεν. αʹ 24-βʹ 3 Παροιμ. βʹ Μεγ. Ἀποδ.: Μάρκ. ιαʹ 22-26, Ματθ. ζʹ 7-8. Μαρτινιανοῦ ὁσ., Ἀκύλα & Πρισκίλλης Ἀπ/λων, Συμεὼν Μυροβλύτου ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. βʹ Ἑσπ.: Γεν. βʹ 4-19 Παροιμ. γʹ Μεγ. Ἀποδείπνου: Ματθ. ζʹ Αʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Αὐξεντίου ἐν τῷ Βουνῷ ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. γʹ Ἑσπ.: Γεν. βʹ 20-γʹ 20 Παροιμ. γʹ Ἀποδείπνου: Ἰωάν. ιεʹ 1-7. Θεοδώρου Τήρωνος θαῦμα Κολλύβων. Ὀνησίμου Ἀπ/λου ἐκ τῶν 70. Ἑβρ. αʹ 1-12 Μάρκ. βʹ 23-γʹ 5.

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Μαρτ. 2 Μαρτ. 3 Μαρτ. 4 Μαρτ. 5 Μαρτ. 6 Μαρτ. 7 Μαρτ. ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΝΗΣΤ. (Ὀρθοδοξίας) Ἦχος πλ.αʹ-ἑωθινὸν Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Παμφίλου μ/ρος, Φλαβιανοῦ ἀρχιεπ. ΚΠόλεως ὁμολ/τοῦ. Ἑβρ. ιαʹ 24-26, Ἰωάν. αʹ Θεοδώρου Τήρωνος μεγαλομ/ρος. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. δʹ 2-6, εʹ 1-7. Ἑσπ.: Γεν. γʹ 21-δʹ 7 Παροιμ. γʹ 34-δʹ 22. Λέοντος πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπ. Σινάου ὁμολ/τοῦ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. εʹ Ἑσπ.: Γεν. δʹ 8-15 Παροιμ. εʹ Ἀρχίππου κλπ. Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70, Φιλοθέης Ἀθηναίας ὁσιομ/ρος. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. εʹ Ἑσπ.: Γεν. δʹ Παροιμ. εʹ 15-στʹ 3. Λέοντος ἐπ. Κατάνης. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. στʹ Ἑσπ.: Γεν. εʹ 1-24 Παροιμ. στʹ Βʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Τιμοθέου ἐν Συμβόλοις ὁσίου, Εὐσταθίου ἀρχιεπ. Ἀντιοχείας. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ζʹ Ἑσπ.: Γεν. εʹ 32-στʹ 8 Παροιμ. στʹ 20-ζʹ 1. Τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ/ρων εὕρεσις τιμίων Λειψάνων. Ἑβρ. γʹ Μάρκ. αʹ

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΝΗΣΤ. (Γρηγορίου Παλ.) 8 Μαρτ. Ἦχος πλ.βʹ-ἑωθινὸν ΣΤʹ/(Λουκ. κδʹ 36-53). Πολυκάρπου ἐπ. Σμύρνης ἱερομ/ρος. Ἑβρ. αʹ 10-βʹ 3 Μάρκ. βʹ Ἰω.ΠροδρόμουΑʹ&Βʹεὕρεσιςτ.Κεφαλῆς. 9 Μαρτ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ηʹ 13-θʹ 7. Ἑσπ.: Γεν. στʹ 9-22 Παροιμ. ηʹ Τ.Προδ: Βʹ Κορ. δʹ 6-15 Ματθ. ιαʹ Μαρτ. Ταρασίου πατριάρχου ΚΠόλεως ὁμολ/τοῦ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. θʹ 9-ιʹ 4. Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 1-5 Παροιμ. ηʹ 32-θʹ Πορφυρίου ἐπ. Γάζης, 11 Μαρτ. Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος ἰσαπ/λου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιʹ Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 6-9 Παροιμ. θʹ Μαρτ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιαʹ 10-ιβʹ 2. Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 11-ηʹ 3 Παροιμ. ιʹ Γʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Βασιλείου ὁμολ/τοῦ ὁσίου, 13 Μαρτ. Προτερίου ἀρχιεπ. Ἀλεξ/ας ἱερομ/ρος. Ἰωάννου Κασσιανοῦ Ρωμαίου ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιγʹ Ἑσπ.: Γεν. ηʹ 4-21 Παροιμ. ιʹ 31-ιαʹ 12. Προκοπίου Δεκαπολίτου ὁμολ/τοῦ ὁσίου. Ο Οσιος Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος Η μνήμη τοῦ Οσίου Κασσιανοῦ, 29η Φεβρουαρίου, τελεῖται μόνον κάθε τέσσερα ἔτη, ὅταν τὸ ἔτος εἶναι δίσεκτον. Τοιουτο τρόπως, διὰ μὴ «ἀδικῆται» ὁ μεγάλος αὐτὸς Αγιος, κατὰ τὰ λοιπὰ ἔτη, ἡ Ακολουθία αὐτοῦ συμψάλλεται κατὰ τὴν 28ην Φεβρουαρίου, μετὰ τοῦ Οσίου Βασιλείου τοῦ Ομολογητοῦ.

13 ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ 29 ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΝΗΣΤ. (Γρηγορίου Παλ.) Ἦχος πλ.αʹ-ἑωθινὸν Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Ἑβρ. αʹ 10-βʹ 3 Μάρκ. βʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ηʹ 13-θʹ 7. Ἑσπ.: Γεν. στʹ 9-22 Παροιμ. ηʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. θʹ 9-ιʹ 4. Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 1-5 Παροιμ. ηʹ 32-θʹ 11. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιʹ Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 6-9 Παροιμ. θʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιαʹ 10-ιβʹ 2. Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 11-ηʹ 3 Παροιμ. ιʹ Γʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιγʹ Ἑσπ.: Γεν. ηʹ 4-21 Παροιμ. ιʹ 31-ιαʹ Εὐδοκίας ὁσιομ/ρος ἀπὸ Σαμαρειτῶν. Ἑβρ. ιʹ Μάρκ. βʹ

14 ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΝΗΣΤ. (Σταυροπροσκ.) Ἦχος βαρὺς - Ἑωθινὸν Ζʹ/(Ἰωάν. κʹ 1-10). Ἡσυχίου τοῦ συγκλητικοῦ μ/ρος, Ἰωακεὶμ ἐν Ἰθάκῃ νέου ὁσίου. Ἑβρ. δʹ 14-εʹ 6 Μάρκ. ηʹ 34-θʹ 1. Εὐτροπίου, Κλεονίκου & Βασιλίσκου μ/ρων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιδʹ Ἑσπ.: Γεν. ηʹ 21-θʹ 7 Παροιμ. ιαʹ 19-ιβʹ 6. Γερασίμου Ἰορδανίτου ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κεʹ 1-9. Ἑσπ.: Γεν. θʹ 8-17 Παροιμ. ιβʹ Κόνωνος ὁσιομ/ρος, Μάρκου Ἀθηναίου ὁσ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κστʹ 21-κζʹ 9. Ἑσπ.: Γεν. θʹ 18-ιʹ 1 Παροιμ. ιβʹ 23-ιγʹ ἐν Ἀμορίῳ μ/ρων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κηʹ Ἑσπ.: Γεν. ιʹ 32-ιαʹ 9 Παροιμ. ιγʹ 20-ιδʹ 6. Δʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Ἐπισκοπησάντων 7 ἐν Χερσῶνι ἱερ/ρων, Λαυρεντίου ἐν Σαλαμῖνι ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κθʹ Ἑσπ.: Γεν. ιβʹ 1-7 Παροιμ. ιδʹ Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας ὁμολ/τοῦ. Ἑβρ. στʹ 9-12 Μάρκ. ζʹ

15 ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΝΗΣΤ. (Ἰωάννου Κλίμακος) Ἦχος πλ.δ -Ἑωθινὸν Ηʹ/(Ἰωάν. κʹ 11-18). Τεσσαράκοντα ἐν Σεβαστείᾳ μεγ/ρων. Ἁγίων: Ἑβρ. ιβʹ 1-10 Κυριακῆς: Μάρκ. θʹ Κοδράτου ἐν Κορίνθῳ & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. λζʹ 33-ληʹ 6. Ἑσπ.: Γεν. ιγʹ Παροιμ. ιδʹ 27-ιεʹ 4. Σωφρονίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας Βασιλίσσης ἐν Ἄρτῃ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μʹ Ἑσπ.: Γεν. ιεʹ 1-15 Παροιμ. ιεʹ Θεοφάνους τῆς Σιγγριανῆς ὁμολ/τοῦ ὁσ., Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου πάπα Ρώμης. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μαʹ Ἑσπ.: Γεν. ιζʹ 1-9 Παροιμ. ιεʹ 20-ιστʹ 9. ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ Νικηφόρου πατρ. ΚΠόλεως ἀνακομιδή. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μβʹ Ἑσπ.: Γεν. ιηʹ Παροιμ. ιστʹ 17-ιζʹ 17. Εʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Βενεδίκτου ἐκ Νουρσίας ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μεʹ Ἑσπ.: Γεν. κβʹ 1-18 Παροιμ. ιζʹ 17-ιηʹ 5. ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ Ἀγαπίου μ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ. Ἑορτῆς: Ἑβρ. θʹ 1-7 Λουκ. αʹ 39-49, 56. (Εἰσοδίων ΘΚ ) (Γεννήσεως ΘΚ )

16 ΜΑΡΤΙΟΣ Ἀπριλ. 2 Ἀπριλ. 3 Ἀπριλ. 4 Ἀπριλ. ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΝΗΣΤ. (Μαρίας Αἰγυπτίας) Ἦχος αʹ-ἑωθινὸν Θʹ/(Ἰωάν. κʹ 19-31). Σαβίνου τοῦ Αἰγυπτίου μ/ρος, Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ ὁσίου. Ἑβρ. θʹ Μάρκ. ιʹ Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μηʹ 17-μθʹ 4. Ἑσπ.: Γεν. κζʹ 1-41 Παροιμ. ιθʹ Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μθʹ Ἑσπ.: Γεν. λαʹ 3-16 Παροιμ. καʹ Χρυσάνθου & Δαρείας μ/ρων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. νηʹ Ἑσπ.: Γεν. μγʹ 26-31, μεʹ 1-16 Παροιμ. καʹ 23-κβʹ Ἁγιοσαββαϊτῶν Πατέρων ἀναιρεθέντων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ξεʹ Ἑσπ.: Γεν. μστʹ 1-7 Παροιμ. κγʹ 15-κδʹ 5. Ἰακώβου ἐπισκόπου ὁμολογητοῦ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ξστʹ Ἑσπ.: Γεν. μθʹ 33-νʹ 26 Παροιμ. λαʹ ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ Βασιλείου πρεσβ. Ἀγκυρανῶν ἱερομ/ρος. Ἑβρ. ιβʹ 28-ιγʹ 8 Ἰωάν. ιαʹ 1-45.

17 ΜΑΡΤΙΟΣ Ἀπριλ. 6 Ἀπριλ. 7 Ἀπριλ. 8 Ἀπριλ. 9 Ἀπριλ. 10 Ἀπριλ. 11 Ἀπριλ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εὐαγ. Ὄρθρου: Ματθ. καʹ 1-11, Νίκωνος & 199 μαθητῶν αὐτοῦ ὁσιομ/ρων. Κατάλυσις ἰχθύος. Φιλιπ. δʹ 4-9 Ἰωάν. ιβʹ ΜΕΓΑΛΗ Ἰωσὴφ Παγκάλου. Ἀρτέμονος ἐπ. Σελευκείας ὁσίου. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Παραβολὴ δέκα Παρθένων. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρῳ πόρνης. Γαβριὴλ Ἀρχαγγέλου σύναξις. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος. Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ μ/ρος. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Ἡ Σωτήριος Σταύρωσις. Ἱλαρίωνος τοῦ Νέου ὁσίου. Νηστεία αὐστηρά. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑ Ἡ Θεόσωμος Ταφή. Μάρκου ἐπ. Ἀρεθουσίων & σὺν αὐτῷ μ/ρων, Διαδόχου ἐπ. Φωτικῆς ὁσίου. Νηστεία αὐστηρά. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος.

18 ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: Ματθ. καʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἰεζ. αʹ Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: Ἐξ. αʹ 1-20 Ἰὼβ αʹ 1-12 Ματθ. κδʹ ΜΕΓΑΛΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ὄρθρου: Λουκ. α 39-49, 56. Θ. Λειτ.: Ἑβρ. βʹ Λουκ. αʹ ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: Ἰωάν. ιβʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἰεζ. βʹ 3-γʹ 3. Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: Ἐξ. βʹ Ἰὼβ βʹ 1-10 Ματθ. κστʹ ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: Λουκ. κβʹ Αʹ Ὥρας: Ἱερεμ. ιαʹ 18-ιβʹ 5, 9-11, Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: Ἐξ. ιθʹ Ἰὼβ ληʹ 1-23, μβʹ 1-5 Ἡσ. νʹ 4-11 Αʹ Κορ. ιαʹ Ματθ. κστʹ 2-20, Ἰωάν. ιγʹ 3-17, Ματθ. κστʹ 21-39, Λουκ. κβʹ 43-44, Ματθ. κστʹ 40-75, κζʹ 1-5. ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: τὰ ΙΒʹ Εὐαγγέλια τῶν Ἁγίων Παθῶν 1) Ἰωάν. ιγʹ 31-ιηʹ 1. 5) Ματθ. κζʹ ) Ἰωάν. ιθʹ ) Ἰωάν. ιηʹ ) Μάρκ. ιεʹ ) Μάρκ. ιεʹ ) Ματθ. κστʹ ) Ματθ. κζʹ ) Ἰωάν. ιθʹ ) Ἰωάν. ιηʹ 28-ιθʹ 16 8) Λουκ. κγʹ ) Ματθ. κζʹ Αʹ Ὥρας: Ζαχ. ιαʹ 1-13 Γαλ. στʹ Ματθ. κζʹ Γʹ Ὥρας: Ἡσ. νʹ 4-11 Ρωμ. εʹ 6-10 Μάρκ. ιεʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. νβʹ 13-νδʹ 1 Ἑβρ. βʹ Λουκ. κγʹ Θʹ Ὥρας: Ἱερεμ. ιαʹ 18-23, ιβʹ 1-5, 9-11, Ἑβρ. ιʹ Ἰωάν. ιθʹ Ἑσπερινοῦ: Ἐξ. λγʹ Ἰὼβ μβʹ Ἡσ. νβʹ 13-νδʹ 1 Αʹ Κορ. αʹ 18-βʹ 2 Ματθ. κζʹ 1-38, Λουκ. κγʹ 39-43, Ματθ. κζʹ 39-54, Ἰωάν. ιθʹ 31-37, Ματθ. κζʹ ΜΕΓΑ Ὄρθρου: Ἰεζ. λζʹ 1-14 Αʹ Κορ. εʹ 6-8 καὶ Γαλ. γʹ Ματθ. κζʹ Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: 1) Γεν. αʹ ) Ἐξοδ. ιγʹ 20-ιεʹ ) Ἡσ. ξαʹ ) Ἡσ. ξʹ ) Σοφον. γʹ ) Δʹ Βασ. δʹ ) Ἐξοδ. ιβʹ ) Γʹ Βασ. ιζʹ ) Ἡσ. ξγʹ 11-ξδʹ 5. 4) Ἰωνᾶ αʹ 1-γʹ 10. 9) Ἡσ. ξαʹ 10-ξβʹ 5. 14) Ἱερεμ. ληʹ ) Ἰησ. Ναυῆ εʹ ) Γεν. κβʹ ) Δαν. γʹ Ρωμ. στʹ 3-11 Ματθ. κηʹ 1-20.

19 ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ Ἀπριλ. 13 Ἀπριλ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Ἀπ. Αʹ / Εὐαγ. Ὄρθρου: Μάρκ. ιστʹ 1-8. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος ὁσίου. Πράξ. αʹ 1-8 Ἰωάν. αʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. καὶ Εὐαγ. τῆς Διακαινησίμου) τῆς ΔιακαινησΙμου Ὑπατίου ἐπ. Γαγγρῶν ἱερομ/ρος. Πράξ. αʹ 12-17, Ἰωάν. αʹ

20 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Ἀπ. Αʹ / Εὐαγ. Ὄρθρου: Μάρκ. ιστʹ 1-8. Πράξ. αʹ 1-8 Ἰωάν. αʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. καὶ Εὐαγ. τῆς Διακαινησίμου) τῆς ΔιακαινησΙμου Πράξ. αʹ 12-17, Ἰωάν. αʹ τῆς ΔιακαινησΙμου ΘΚ Πορταϊτίσσης. Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης ἐν Λέσβῳ. Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας ὁσίας. Πράξ. βʹ Λουκ. κδʹ τῆς ΔιακαινησΙμου Τίτου θαυματουργοῦ ὁσίου. Πράξ. βʹ Ἰωάν. αʹ τῆς ΔιακαινησΙμου Νικήτα ὁμολ/τοῦ ἡγ. Μονῆς Μηδικίου ὁσ., Ἰωσὴφ ὑμνογράφου ὁσίου. Πράξ. βʹ Ἰωάν. γʹ τῆς ΔιακαινησΙμου ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ. Γεωργίου ἐν Μαλεῷ ὁσίου, Θεωνᾶ μητρ. Θεσ/νίκης ὁσίου. Πράξ. γʹ 1-8 Ἰωάν. βʹ τῆς ΔιακαινησΙμου Κλαυδίου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Πράξ. γʹ Ἰωάν. γʹ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Θωμᾶ) Ἀπ. Βʹ-Ἑωθινὸν Αʹ/(Ματθ. κηʹ 16-20). Εὐτυχίου πατρ. ΚΠόλεως, Γρηγορίου Σιναΐτου ὁσίου. Πράξ. εʹ Ἰωάν. κʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Βʹ [Πράξ.]- Εὐαγ. Βʹ Ἰωάννου) Καλλιοπίου μ/ρος, Γεωργίου ἐπ. Μυτιλήνης. Πράξ. γʹ Ἰωάν. βʹ Ἡρῳδίωνος κλπ. Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70, Καιλεστίνου πάπα Ρώμης. Πράξ. δʹ 1-10 Ἰωάν. γʹ Εὐψυχίου μ/ρος. Πράξ. δʹ Ἰωάν. εʹ Τερεντίου μ/ρος, Γρηγορίου Εʹ πατρ. ΚΠόλεως ἱερομ/ρος. Πράξ. δʹ Ἰωάν. εʹ Ἀντίπα ἐπ. Περγάμου ἱερ/ρος, Καλλινίκου ἐπ. Ρίμνικ ἐν Τσερνίκᾳ. Πράξ. εʹ 1-11 Ἰωάν. εʹ 30-στʹ 2. Βασιλείου ἐπ. Παρίου ὁμολ/τοῦ, Ἀκακίου Καυσοκαλυβίτου νέου ὁσίου. Πράξ. εʹ Ἰωάν. στʹ

22 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Μαΐου 2 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Μυροφόρων) Ἀπ. Γʹ-Ἦχ. βʹ-ἑωθ. Δʹ/(Λουκ. κδʹ 1-12). Μαρτίνου πάπα Ρώμης. Πράξ. στʹ 1-7 Μάρκ. ιεʹ 43-ιστʹ 8. (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Γʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Γʹ Ἰωάννου) Ἀριστάρχου κλπ. Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70, Θωμαΐδος σωφρονεστάτης μ/ρος. Πράξ. στʹ 8-ζʹ 5, Ἰωάν. δʹ Κρήσκεντος μ/ρος. Πράξ. ηʹ 5-17 Ἰωάν. στʹ Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας μ/ρων. Πράξ. ηʹ Ἰωάν. στʹ Συμεὼν ἐπ. Περσίδος ἱερ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ, Μακαρίου ἐπ. Κορίνθου ὁσίου. Πράξ ηʹ Ἰωάν. στʹ Ἰωάννου ὁσίου, Ἀθανασίας ἐν Αἰγίνῃ ὁσίας. Πράξ. ηʹ 40-θʹ 18 Ἰωάν. στʹ Παφνουτίου ἱερομ/ρος. Πράξ. θʹ Ἰωάν. ιεʹ 17-ιστʹ 2.

23 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Μαΐου 4 Μαΐου 5 Μαΐου 6 Μαΐου 7 Μαΐου 8 Μαΐου 9 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Παραλύτου) Ἀπ. Δʹ-Ἦχ. γʹ-ἑωθ. Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ ὁσίου, Ἀθανασίου Μετεωρίτου ὁσίου. Πράξ. θʹ Ἰωάν. εʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Δʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Δʹ Ἰωάννου) Ἰανουαρίου ἱερομ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀναστασίου Σιναΐτου ὁσίου. Πράξ. ιʹ 1-16 Ἰωάν. στʹ Θεοδώρου Συκεώτου ἐπ. Ἀναστασιουπόλεως. Πράξ. ιʹ Ἰωάν. ζʹ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Γεωργίου Τροπαιοφόρου μεγ/ρος. Κατάλυσις ἰχθύος. Ἁγίου: Πράξ. ιβʹ 1-11 Ἑορτῆς: Ἰωάν. ζʹ Ἐλισάβετ θαυματουργοῦ ὁσίας. Πράξ. ιʹ Ἰωάν. ηʹ Μάρκου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ. Ἁγίου: Αʹ Πέτρ. εʹ 6-14 Μάρκ. στʹ (Τετ. ιεʹ ἑβδ. Ματθ.) Βασιλέως ἐπ. Ἀμασείας ἱερομ/ρος. Πράξ. ιβʹ 1-11 Ἰωάν. ηʹ

24 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ Μαΐου 11 Μαΐου 12 Μαΐου 13 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Σαμαρείτιδος) Ἀπ. Εʹ-Ἦχ. δʹ-ἑωθ. Ζʹ/(Ἰωάν. κʹ 1-10). Συμεὼν συγγενοῦς Κυρίου ἐπ. Ἱεροσολύμων. Πράξ. ιαʹ Ἰωάν. δʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Εʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Εʹ Ἰωάννου) Ἐννέα ἐν Κυζίκῳ μ/ρων. Πράξ. ιβʹ Ἰωάν. ηʹ Ἰάσονος & Σωσιπάτρου Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70. Απ/λων: Ρωμ. ιστʹ (Δευτ. στʹ ἑβδ. Επιστ.) Ἡμέρας: Ἰωάν. ηʹ Ἀπόδοσις Μεσοπεντηκοστῆς. Ἰακώβου Ζεβεδαίου Ἀπ/λου ἐκ τῶν ΙΒʹ, Ἰγνατίου ἐπ. Σταυρουπόλεως ὁσίου. Ἀπ/λου: Πράξ. ιβʹ 1-11 Λουκ. θʹ 1-6. Περίοδος Πεντηκοσταρίου (Κυριακὴ Θωμᾶ Κυριακὴ Πεντηκοστῆς) Κατὰ τὰς Τετάρτας καὶ Παρασκευὰς τῆς Περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου γίνεται κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου μόνον, ἰχθύος δὲ κατὰ τὴν Τετάρτην τῆς Μεσοπεντηκοστῆς καὶ τὴν Τετάρτην τῆς Αποδόσεως τοῦ Πάσχα. «Τοῦτο φανερόν ἐστιν ἀπὸ τὸ καθολικὸν Τυπικὸν καὶ Πεντηκοστάριον, τὴν καθολικὴν καὶ κοινὴν διδασκαλίαν τῶν Ορθοδόξων, ἐν τοῖς τοιούτοις ἐθίμοις διδάσκοντα». ( Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Ιερὸν Πηδάλιον, σελ. 789)

25 ΜΑΪΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Σαμαρείτιδος) Ἀπ. Εʹ-Ἦχ. δʹ-ἑωθ. Ζʹ/(Ἰωάν. κʹ 1-10). Πράξ. ιαʹ Ἰωάν. δʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Εʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Εʹ Ἰωάννου) Πράξ. ιβʹ Ἰωάν. ηʹ Ἡμέρας: Ἰωάν. ηʹ Ἀπόδοσις Μεσοπεντηκοστῆς Ἱερεμίου προφήτου, Παναρέτου ἐπ. Πάφου ὁσίου. Πράξ. ιδʹ 20-ιεʹ 4 Ἰωάν. θʹ 39-ιʹ 9. Ἀθανασίου Μεγάλου ἀνακομιδή. Ἁγίου: Ἑβρ. ιγʹ 7-16 Ματθ. εʹ Τιμοθέου & Μαύρας μ/ρων, Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίῳ ὁσίου ἀνακομιδή. Πράξ. ιεʹ Ἰωάν. ιʹ

26 ΜΑΪΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Τυφλοῦ) Ἀπ. ΣΤʹ-Ἦχ. πλ.αʹ-ἑωθ. Ηʹ/(Ἰωάν. κʹ 11-18). Πελαγίας ὁσιομ/ρος, Νικηφόρου μονάζοντος ὁσίου. Πράξ. ιστʹ Ἰωάν. θʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΣΤʹ [Πράξ.]- Εὐαγ. ΣΤʹ Ἰωάννου) Εἰρήνης μεγ/ρος, Ἐφραὶμ νεοφανοῦς ὁσιομ/ρος. Πράξ. ιζʹ 1-9 Ἰωάν. ιαʹ Ἰὼβ δικαίου τοῦ πολυπαθοῦς, Σεραφεὶμ Δομβοΐτου ὁσίου. Πράξ. ιζʹ Ἰωάν. ιβʹ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΠΑΣΧΑ Τιμ. Σταυροῦ ἐμφάνισις ἐν Ἱεροσολύμοις. Κατάλυσις ἰχθύος. Σταυροῦ: Πράξ. κστʹ 1, (Μαΐου καʹ) Ἡμέρας: Ἰωάν. ιβʹ ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Ἰωάννου Θεολόγου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου Μεγάλου ὁσίου. Απ/λου: Αʹ Ιωάν. αʹ 1-7 Ἑορτῆς: Λουκ. κδʹ Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μ/ρος, Νικολάου ἐν Βουνένοις μ/ρος. Προφ.: Αʹ Θεσ. βʹ Λουκ. δʹ Σίμωνος Ζηλωτοῦ Ἀπ/λου ἐκ τῶν ΙΒʹ. Ἁγίου: Αʹ Κορ. δʹ 9-16 Λουκ. στʹ (Πέμ. βʹ ἑβδ. Λκ.)

27 ΜΑΪΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΙΩΑΝΝΟΥ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ Αʹ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ Ἀπ. Ζʹ-Ἦχ. πλ.βʹ-ἑωθ.ιʹ/(ἰωάν. καʹ 1-14). Ἐγκαίνια Κωνσταντινουπόλεως. Μωκίου ἱερομ/ρος, Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ/λων. Πράξ. κʹ 16-18, Ἰωάν. ιζʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Ζʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Ζʹ Ἰωάννου) Ἐπιφανίου ἐπ. Κύπρου, Γερμανοῦ πατρ. ΚΠόλεως. Πράξ. καʹ 8-14 Ἰωάν. ιδʹ 27-ιεʹ 7. Γλυκερίας μ/ρος. Πράξ. καʹ Ἰωάν. ιστʹ Ἰσιδώρου ἐν Χίῳ μ/ρος, Λεοντίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων. Πράξ. κγʹ 1-11 Ἰωάν. ιστʹ Παχωμίου Μεγάλου ὁσίου, Ἀχιλλίου ἐπ. Λαρίσης. Ὁσίου: Γαλ. εʹ 22-στʹ 2 Ματθ. δʹ 25-εʹ 12. Ἀπόδοσις Ἀναλήψεως. Θεοδώρου ἡγιασμένου ὁσίου. Πράξ. κζʹ 1-κη 1 Ἰωάν. ιζʹ Βʹ Ψυχοσάββατον. Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας Ἀπ/λων, Ἀθανασίου ἐπ. Χριστιανουπόλεως. Πράξ. κηʹ 1-31 καὶ Αʹ Θεσ. δʹ Ἰωάν. καʹ καὶ Ἰωάν. εʹ

28 ΜΑΪΟΣ Ἰουν. 2 Ἰουν. 3 Ἰουν. 4 Ἰουν. 5 Ἰουν. 6 Ἰουν. ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἀπ. Ηʹ/Εὐαγ. Ὄρθρου: Ἰωάν. κʹ Πέτρου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Πράξ. βʹ 1-11 Ἰωάν. ζʹ 37-52, ηʹ 12. (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Αʹ [Ἐπιστ.]- Εὐαγ. Αʹ Ματθ.) ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Πατρικίου ἐπ. Προύσης ἱερομ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Ἐφεσ. εʹ 8-19 Ματθ. ιηʹ Θαλλελαίου μ/ρος, Νικήτα, Ἰωσὴφ καὶ Ἰωάννου ἐν Χίῳ ὁσ. Ρωμ. αʹ 1-7, Ματθ. δʹ 23-εʹ 13. Κωνσταντίνου & Ἑλένης ἰσαπ/λων. Αγίων: Πράξ. κστʹ 1, Ιωάν. ιʹ 1-9. Βασιλίσκου μ/ρος. Ρωμ. αʹ 28-βʹ 9 Ματθ. εʹ Μιχαὴλ ἐπ. Συννάδων ὁμολ/τοῦ. Ρωμ. βʹ Ματθ. εʹ Ἀπόδοσις Πεντηκοστῆς. Συμεὼν ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει ὁσίου. Ρωμ. αʹ 7-12 Ματθ. εʹ

29 ΜΑΪΟΣ Ἰουν. 8 Ἰουν. 9 Ἰουν. 10 Ἰουν. 11 Ἰουν. 12 Ἰουν. 13 Ἰουν. ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἁγίων Πάντων Ἦχος πλ.δʹ-ἑωθινὸν Αʹ/(Ματθ. κηʹ 16-20). Ἰωάννου Προδρόμου Γʹ εὕρεσις τ. Κεφαλῆς. Τ.Προδρ.: Βʹ Κορ. δʹ 6-15 Κυριακῆς: Ματθ. ιʹ 32-33, 37-38, ιθʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Βʹ - Εὐαγ. Βʹ Ματθ.) ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Κάρπου Ἀπ/λου ἐκ τῶν 70. Απ/λου: Βʹ Τιμ. δʹ 9-22 (Τετ. κηʹ ἑβδ. Επιστ.) Ἡμέρας: Ματθ. στʹ 31-34, ζʹ Ἑλλαδίου ἱερομ/ρος, Ἰωάννου Ρώσου ὁμολ/τοῦ ὁσίου. Ρωμ. δʹ 4-12 Ματθ. ζʹ Εὐτυχοῦς ἐπ. Μελιτηνῆς ἱερομ/ρος, Ἀνδρέου διὰ ΧΡ Σαλοῦ. Ρωμ. δʹ Ματθ. ζʹ ᾍλωσις Κωνσταντινουπόλεως. Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος. Ρωμ. εʹ Ματθ. ηʹ Ἰσαακίου ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων ὁσίου. Ρωμ. εʹ 17-στʹ 2 Ματθ. θʹ Ἑρμείου μ/ρος, Πετρονίλλης θυγ. Ἀπ/λου Πέτρου. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. γʹ Ματθ. ζʹ 1-8.

30 ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Ἀπ. Βʹ-Ἦχ. αʹ-ἑωθινὸν Βʹ/(Μάρκ. ιστʹ 1-8). Ἰουστίνου φιλοσόφου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. βʹ Ματθ. δʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Γʹ - Εὐαγ. Γʹ Ματθ.) Νικηφόρου πατρ. ΚΠόλεως ὁμολ/τοῦ, Ἰωάννου ἐν Σουτσάβᾳ νεομ/ρος. Ρωμ. ζʹ 1-13 Ματθ. θʹ 36-ιʹ 8. Λουκιλλιανοῦ μ/ρος. Ρωμ. ζʹ 14-ηʹ 2 Ματθ. ιʹ Μητροφάνους ἀρχιεπ. ΚΠόλεως, Μάρθας & Μαρίας ἐν Βηθανίᾳ. Αγίου: Εβρ. ζʹ 26-ηʹ 2 Ιωάν. ιʹ 1-9. Δωροθέου ἐπ. Τύρου ἱερομ/ρος. Ρωμ. ηʹ Ματθ. ιʹ Ἱλαρίωνος ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων νέου ὁσ. Ρωμ. θʹ 6-19 Ματθ. ιʹ 32-36, ιαʹ 1. Θεοδότου Ἀγκύρας ἱερομ/ρος, Παϊσίου (Παναγῆ) Μπασιᾶ ἐν Κεφ/νίᾳ ὁσ. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. γʹ 28-δʹ 3 Ματθ. ζʹ 24-29, ηʹ 1-4.

31 ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Νεομαρτύρων Πάντων. Ἀπ. Γʹ-Ἦχ. βʹ-ἑωθινὸν Γʹ/(Μάρκ. ιστʹ 9-20). Θεοδώρου Στρατηλάτου μ/ρος ἀνακομιδή, Καλλιόπης μ/ρος. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. εʹ 1-10 Ματθ. στʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Δʹ - Εὐαγ. Δʹ Ματθ.) Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας. Ρωμ. θʹ Ματθ. ιαʹ Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μ/ρων, Ἰωάννου μητρ. Τομπὸλσκ ἐν Σιβηρίᾳ. Ρωμ. ιʹ 11-ιαʹ 2 Ματθ. ιαʹ Βαρθολομαίου & Βαρνάβα Ἀπ/λων. ΘΚ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ. Απ/λων: Πράξ. ιαʹ Λουκ. ιʹ Ὀνουφρίου Αἰγυπτίου ὁσίου, Πέτρου Ἀθωνίτου ὁσίου. Ρωμ. ιαʹ Ματθ. ιαʹ Ἀκυλίνης μ/ρος. Ρωμ. ιαʹ Ματθ. ιβʹ 1-8. Ἐλισαίου προφήτου, Μεθοδίου πατρ. ΚΠόλεως ὁμολογητοῦ. Κατάλυσις ἰχθύος. Προφήτου: Ἰακ. εʹ Λουκ. δʹ

32 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἰουλ. 2 Ἰουλ. 3 Ἰουλ. 4 Ἰουλ. ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἀπ. Δʹ-Ἦχ. γʹ-ἑωθ. Δʹ/(Λουκ. κδʹ 1-12). Ἀμὼς προφήτου, Ἱερωνύμου ὁσίου, Γλυκερίου νέου ὁμολ/τοῦ Ρουμανίας. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. στʹ Ματθ. ηʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Εʹ - Εὐαγ. Εʹ Ματθ.) Τύχωνος ἐπ. Ἀμαθοῦντος Κύπρου. Ρωμ. ιβʹ 4-5, Ματθ. ιβʹ Ἰσαύρου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων, Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαὴλ μ/ρων. Ρωμ. ιδʹ 9-18 Ματθ. ιβʹ 14-16, Λεοντίου μ/ρος. Ρωμ. ιεʹ 7-16 Ματθ. ιβʹ Ἰούδα Ἀδελφοθέου Ἀπ/λου, Παϊσίου Μ. ὁσ., Ἰωάννου Μαξίμοβιτς ἀρχιεπ. Σαγγάης. Ἀπ/λου: Ἰούδα αʹ 1-25 Ἰωάν. ιδʹ ΘΚ Ὁδηγητρίας. Μεθοδίου ἐπ. Πατάρων ἱερομ/ρος. Ρωμ. ιστʹ 1-16 Ματθ. ιγʹ 3-9. Ἰουλιανοῦ Ταρσέως μ/ρος. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. ηʹ Ματθ. θʹ 9-13.

33 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἰουλ. 6 Ἰουλ. 7 Ἰουλ. 8 Ἰουλ. 9 Ἰουλ. 10 Ἰουλ. 11 Ἰουλ. ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἀπ. Εʹ-Ἦχ. δʹ-ἑωθ. Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Εὐσεβίου ἐπ. Σαμοσάτων ἱερομ/ρος. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. ιʹ 1-10 Ματθ. ηʹ 28-34, θʹ 1. (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΣΤʹ - Εὐαγ. ΣΤʹ Ματθ.) Ἀγριππίνης μ/ρος, Βαρβάρου μυροβλύτου ὁσίου. Ρωμ. ιστʹ Ματθ. ιγʹ Ἰωάννου Προδρόμου Γενέθλιον. Κατάλυσις ἰχθύος. Προδρόμου:Ρωμ. ιγʹ 11-ιδʹ 4 Λουκ. αʹ 1-25, 57-68, 76, 80. Φεβρωνίας ὁσιομ/ρος. Αʹ Κορ. βʹ 9- γʹ 8 Ματθ. ιγʹ Δαυῒδ ἐν Θεσ/νίκῃ ὁσίου. Αʹ Κορ. γʹ Ματθ. ιγʹ Σαμψὼν τοῦ ξενοδόχου ὁσίου. Αʹ Κορ. δʹ 5-8 Ματθ. ιγʹ Κύρου & Ἰωάννου ἀν/ρων ἀνακομιδὴ λειψ. Ρωμ. θʹ 1-5 Ματθ. θʹ

34 ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ 29 ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Ἰουλ. Πέτρου & Παύλου πανευφήμων Ἀπ/λων. Ἀπ/λων: Βʹ Κορ. ιαʹ 21-ιβʹ 9 Ματθ. ιστʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Ζʹ - Εὐαγ. Ζʹ Ματθ.) 13 Ἰουλ. Αγ. Δωδεκα Αποστολων Συναξισ. Ἀπ/λων: Αʹ Κορ. δʹ 9-16 Ματθ. θʹ 36-ιʹ 8. Ἦχος πλ.α -Ἑωθινὸν ΣΤʹ/(Λουκ. κδʹ 36-53). Ἡ Νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Π ρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ἐπιφοιτήσαντος τὴν ἡμέρα τῆς Πεν τηκοστῆς ἐπὶ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν καὶ ἐνισχύσαντος Αὐτοὺς νὰ μεταλαμπαδεύσουν τὸ θεῖο Φῶς καὶ Πῦρ τοῦ Εὐαγγελίου εἰς πάντα τὰ ἔθνη, μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς, τηρεῖται ἀρχαιόθεν ἱερὰ Νηστεία. Ἡ ἀρχαιοτάτη Παράδοσις τῆς Νηστείας αὐτῆς ἀναφέρεται στὰς «Δια ταγὰς τῶν Ἀποστόλων», τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, τὰ Τυπικά, ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου καὶ ἄλλων Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἅγιος Λέων ὁ Μέγας, Πάπας Ρώμης ( 461), μᾶς προσφέρει τὰς ἑξῆς νουθεσίας περὶ τῆς Νηστείας αὐτῆς (PL τ. 54, στλ. 416AB, Ὁμιλία LXXVII): «Ἡ σημερινὴ Ἑορτὴ [τῆς Πεντηκοστῆς], ἀγαπητοί, καθηγιασμένη ἀπὸ τὴν κάθοδον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀκολουθεῖται, καθὼς γνωρίζομε, ἀπὸ μία σεμνὴ νηστεία, ἡ ὁποία ἐπειδὴ συνιστᾶ ἕνα σωτήριο θεσμὸ γιὰ τὴν θεραπεία ψυχῆς καὶ σώματος, πρέπει νὰ ἐφαρμοσθῆ μὲ ἀκριβῆ τήρησι... Ἔτσι, μετὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἱερᾶς εὐφροσύνης, οἱ ὁποῖες ἦσαν ἀφιερωμένες στὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου ἐκ νεκρῶν καὶ τὴν Ἀνάληψί Του στοὺς Οὐρανούς, καὶ μετὰ τὴν ὑποδοχὴ τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔχει θεσπισθῆ μία νηστεία, ὡς ὠφέλιμος καὶ ἀναγκαία πρακτική. Ὥστε, ἂν ἐνδεχομένως ἀπὸ ἀμέλεια ἢ ἀταξία ἀκόμη καὶ μέσα στὴν χαρὰ τῆς Ἑορτῆς, συνέβη κάποια ἀδικαιολόγητος ἀσυδοσία, νὰ δύναται νὰ διορθωθῆ μὲ τὸ ἰατρικὸν τῆς αὐστηρᾶς ἐγκρατείας, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει μὲ κάθε σχολαστικότητα νὰ τηρηθῆ, ὥστε Ἐκεῖνο ποὺ ἐπιδαψιλεύθηκε τὴν ἡμέρα αὐτὴ στὴν Ἐκκλησία, νὰ κατοικήση μέσα μας. Διότι, ἔχοντες γίνει Ναοὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ περιελουσμένοι μὲ ἀκόμη μεγαλυτέρα παροχὴ τῆς Θείας Χάριτος, δὲν θὰ πρέπει νὰ κυριευώμεθα ἀπὸ σαρκικὲς ἐπιθυμίες, οὔτε νὰ αἰχμαλωτιζώμεθα ἀπὸ τὰ πάθη, ὥστε ἡ ἐγκατοίκησις τῆς Θείας δυνάμεως νὰ μὴ κηλιδωθῆ ἀπὸ κανένα μολυσμόν».

35 ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ Ἦχος δ -Ἑωθινὸν Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Πατέρων: Τίτ. γʹ 8-15 Ματθ. εʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΣΤʹ- Εὐαγ. ΣΤʹ Ματθ.) (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Ζʹ - Εὐαγ. Ζʹ Ματθ.) Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ ἐκ Ρώμης ἀναργύρων. Ἁγίων: Αʹ Κορ. ιβʹ 27-ιγʹ 7 Ματθ. ιʹ 1,5-8. Τιμίας Ἐσθῆτος Θεοτόκου Κατάθεσις. ΘΚ: Ἑβρ. θʹ 1-7 Λουκ. αʹ 39-49, 56. ΘΚ Γαλακτοτροφούσης. Ὑακίνθου μ/ρος, Ἀνατολίου ΚΠόλεως, Ἰωακεὶμ Μονῆς Νοτενῶν νέου ὁσίου. Αʹ Κορ. ζʹ Ματθ. ιεʹ Ἀνδρέου ἀρχιεπ. Κρήτης, Νικολάου Ρώσου Βασιλομ/ρος & οἰκογενείας. Αʹ Κορ. ζʹ 35-ηʹ 7 Ματθ. ιεʹ Ἀθανασίου Ἀθωνίτου ὁσ., Λαμπαδοῦ ὁσ., Σεργίου ἐκ Ράδονεζ ὁσίου εὕρεσις λειψ. Ὁσ. Ἀθ.: Γαλ. εʹ 22-στʹ 2 Λουκ. στʹ (Σαβ. κζʹ ἑβδ. Ἐπιστ.) (Ὁσιακόν)

36 ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἀπ. Ζʹ-Ἦχ. πλ.βʹ-ἑωθ. Ζʹ/(Ἰωάν. κʹ 1-10). Σισώη Μεγάλου ὁσίου. Ρωμ. ιεʹ 1-7 Ματθ. θʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Ηʹ- Εὐαγ. Ηʹ Ματθ.) Κυριακῆς μεγ/ρος, Θωμᾶ Μαλεΐνου ὁσίου. Ἁγίας: Γαλ. γʹ 23-δʹ 5 Μάρκ. εʹ (Πέμ. ιεʹ ἑβδ. Ἐπιστ.) (Βλ. Ιουλ. ιζʹ). Προκοπίου μεγ/ρος, Θεοφίλου ἐν Ἄθῳ μυροβλύτου ὁσίου. Μεγ/ρος: Αʹ Τιμ. δʹ 9-15 Λουκ. στʹ 17-19, θʹ 1-2, ιʹ Παγκρατίου ἐπ. Ταυρομενίας ἱερ/ρος. Αʹ Κορ. ιʹ Ματθ. ιστʹ ἐν Νικοπόλει μ/ρων, Ἀντωνίου τοῦ Ρώσου Ἐσφιγμενίτου ὁσ. Αʹ Κορ. ιʹ 28-ιαʹ 8 Ματθ. ιστʹ Εὐφημίας πανευφήμου μεγ/ρος, Ὄλγας ἐν Ρωσίᾳ ἰσαπ/λου. Ἁγίας: Βʹ Κορ. στʹ 1-10 Λουκ. ζʹ ΘΚ Τριχερούσης. Πρόκλου & Ἱλαρίου μ/ρων, Βερονίκης αἱμορροούσης ἣν ἰάσατο ὁ ΧΡ. Ρωμ. ιγʹ 1-10 Ματθ. ιβʹ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ

ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ ε ω ρ γ ι ο υ Β ι ο λ α κ η ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ΑΜΗΝ. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «ΕντολZ γ?ρ Κυρίου μz σιωπlν Tν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καq μz σιώπα... Δι? το το κaγ τάλας, δεδοικ ς τ Κριτήριον, λαλ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4)

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Τα τέσσερα (4) «ζώα» «οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) Β. Η Ουράνια

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 1 Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Συναπτὴ μεγάλη, καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος δ' Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

«\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ, K ÚÈÔÓ âî appleëááó \IÛÚ Ï» (æ ÏÌ. Zã 17)

«\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ, K ÚÈÔÓ âî appleëááó \IÛÚ Ï» (æ ÏÌ. Zã 17) «INA ANTE EN ø I, KA ø Y, ATEP, EN EMOI KA ø EN OI, INA KAI AYTOI EN HMIN EN ø IN» (( IøAN. IZã21)) O O H apple Ó Á È Ù Ú È Û Ô Ù Ú È Û apple Ô Û Ù Ù Ô Û ı Â Ô Û I X E Y A E Y A E I T H O ENAN Pø H A ANAPXO

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 24 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ «Τῶν ἁγίων 318 πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς συνόδου (325 μ.χ.)». Συμεὼν ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει ( 590). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν ι. Τυπ. Πεντ. 41 42. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ.

Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ. Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ. αʹ Περὶ τάξεως καὶ ἀκολουθίας τῆς ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Κυρίου. βʹ Περὶ τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ ὅτι κατὰ φύσιν ἐν ἀνθρώποις ἡ πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,...

20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,... 20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: ΔΔόόξξαα ττῇῇ ἁἁγγί ίίᾳᾳ,,, κκααὶ ὶὶ ὁὁμμοοοουυσσί ίίῳ,,, κκααὶ ὶὶ ζζωοοπποοι ιιῷ,,, κκααὶ ὶὶ ἀἀδδι ιιααι ιιρρέέττῳ ΤΤρρι ιιάάδδι ππάάννττοοττεε,,,

Διαβάστε περισσότερα

«\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ, K ÚÈÔÓ âî appleëááó \IÛÚ Ï» (æ ÏÌ. Zã 17)

«\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ, K ÚÈÔÓ âî appleëááó \IÛÚ Ï» (æ ÏÌ. Zã 17) «INA ANTE EN ø I, KA ø Y, ATEP, EN EMOI KA ø EN OI, INA KAI AYTOI EN HMIN EN ø IN» (( IøAN. IZã21)) O O H apple Ó Á È Ù Ú È Û Ô Ù Ú È Û apple Ô Û Ù Ù Ô Û ı Â Ô Û I X E Y A E Y A E I T H O ENAN Pø H A ANAPXO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΚΔΕΙΔΑ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΚΟΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1973 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ἐφετεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Ερευνᾶτε τὰς γραφάς, διότι σεῖς νομίζετε ὅτι ἐν αὐταῖς ἔχετε ζωὴν αἰώνιον καὶ ἐκεῖναι εἶναι αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Ερευνᾶτε τὰς γραφάς, διότι σεῖς νομίζετε ὅτι ἐν αὐταῖς ἔχετε ζωὴν αἰώνιον καὶ ἐκεῖναι εἶναι αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Ερευνᾶτε τὰς γραφάς, διότι σεῖς νομίζετε ὅτι ἐν αὐταῖς ἔχετε ζωὴν αἰώνιον καὶ ἐκεῖναι εἶναι αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ ΙΩΑΝΝΗ Ε 39-11- -12- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα