Οδηγός για την εφαρμογή της ΤΠΔ ΥΠΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός για την εφαρμογή της ΤΠΔ ΥΠΔ"

Transcript

1 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Σύμφωνα με την εντολή-πλαίσιο C(2010)2576 τελικό της 29/04/2010 Κωδικός αναφοράς στον ERA: ERA/GUI/ /INT Έκδοση στον ERA: 3.00 Ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου 2015 Το έγγραφο εκπονήθηκε από Τύπος εγγράφου: Κατάσταση εγγράφου: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Rue Marc Lefrancq, 120 BP F Valenciennes Cedex Γαλλία Οδηγός Δημόσιο Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 1 από 53

2 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 0.1. Ιστορικό τροποποιήσεων Πίνακας 1: Κατάσταση του εγγράφου Ημερομηνία έκδοσης Συντάκτης(ες) Αριθμός παραγρ άφου Περιγραφή τροποποίησης Οδηγός έκδοση Αυγούστου 2011 Οδηγός έκδοση Οκτωβρίου 2014 Οδηγός έκδοση Δεκεμβρίου 2015 Μονάδα διαλειτουργικότητ ας του ERA Όλες Πρώτη δημοσίευση Μονάδα διαλειτουργικότητ ας του ERA Όλες Δεύτερη έκδοση μετά την αναθεώρηση των (υφιστάμενων) ισχυόντων ΤΠΔ ΥΠΔ (συγχώνευση και επέκταση του πεδίου εφαρμογής) Μονάδα διαλειτουργικότητ ας του ERA ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ 1 & 2 Πίνακας 4 (Αρ. 8 & 16) & Πίνακας 5 (κατατομές σιδηροτροχιάς) Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 2 από 53

3 0.2. Πίνακας περιεχομένων 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ιστορικό τροποποιήσεων Πίνακας περιεχομένων Κατάλογος Πινάκων ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ Πεδίο εφαρμογής Περιεχόμενο του οδηγού Έγγραφα αναφοράς Ορισμοί, συντομογραφίες και ακρωνύμια ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΠΔ ΥΠΔ Εισαγωγή (ενότητα 1)... 7 Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής (σημείο 1.2)... 7 Περιεχόμενα της παρούσας ΤΠΔ (σημείο 1.3) Καθορισμός και πεδίο εφαρμογής του υποσυστήματος (ενότητα 2) Βασικές απαιτήσεις (ενότητα 3) Περιγραφή του υποσυστήματος «υποδομή» (ενότητα 4)... 9 Εισαγωγή (σημείο 4.1)... 9 Κατηγορίες γραμμής ΤΠΔ (σημείο 4.2.1) Απαιτήσεις για τις βασικές παραμέτρους (σημείο ) Περιτύπωμα ελεύθερης διατομής (σημείο ) Απόσταση γεωμετρικών αξόνων τροχιών (σημείο ) Ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης (σημείο ) Ανεπάρκεια επίκλισης (σημείο ) Ισοδύναμη κωνικότητα (σημείο ) Κλίση σιδηροτροχιάς (σημείο ) Αντοχή τροχιάς σε εφαρμοζόμενα φορτία (σημείο 4.2.6) Πρόβλεψη για δυναμικές επιδράσεις κατακόρυφων φορτίων (σημείο ) Όρια άμεσης κινητοποίησης για ελαττώματα στη γεωμετρία της γραμμής (σημείο 4.2.8).. 21 Κρηπιδώματα (σημείο 4.2.9) Ύψος κρηπιδωμάτων (σημείο ) Διάκενο κρηπιδωμάτων ( ) Μέγιστες διακυμάνσεις πίεσης εντός σηράγγων (σημείο ) Ισοδύναμη κωνικότητα σε κατάσταση λειτουργίας (σημείο ) Μόνιμες εγκαταστάσεις τακτικής συντήρησης αμαξοστοιχιών (σημείο ) Κανόνες λειτουργίας (σημείο 4.4) Στοιχεία διαλειτουργικότητας (ενότητα 5) Σύνδεσμοι της σιδηροτροχιάς (σημείο 5.3.2) Στρωτήρες τροχιάς (σημείο 5.3.3) Αξιολόγηση συμμόρφωσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας και της επαλήθευσης «ΕΚ» των υποσυστημάτων (ενότητα 6) Αξιολόγηση των στρωτήρων (σημείο ) Εκτίμηση περιτυπώματος ελεύθερης διατομής (σημείο ) Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 3 από 53

4 Εκτίμηση της απόστασης γεωμετρικών αξόνων τροχιών (σημείο ) Αξιολόγηση της χάραξης τροχιάς (σημείο ) Αξιολόγηση της ανεπάρκειας επίκλισης για αμαξοστοιχίες που προορίζονται να κινούνται με υψηλότερη ανεπάρκεια επίκλισης (σημείο ) Αξιολόγηση των τιμών σχεδιασμού για ισοδύναμη κωνικότητα (σημείο ) Αξιολόγηση υφιστάμενων τεχνικών κατασκευών (σημείο ) Αξιολόγηση του διάκενου κρηπιδωμάτων (σημείο ) Αξιολόγηση των μέγιστων διακυμάνσεων πίεσης σε σήραγγες (σημείο ) Αξιολόγηση της αντοχής τροχιάς για αμιγή γραμμή (σημείο ) Υποσυστήματα που περιέχουν στοιχεία διαλειτουργικότητας για τα οποία δεν υπάρχει δήλωση «ΕΚ» (σημείο 6.5) Υποσύστημα που περιέχει στοιχεία διαλειτουργικότητας σε κατάσταση λειτουργίας τα οποία είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση (σημείο 6.6) Εφαρμογή της ΤΠΔ «υποδομή» (ενότητα 7) Εφαρμογή της παρούσας ΤΠΔ σε νέες σιδηροδρομικές γραμμές (σημείο 7.2) Αναβάθμιση γραμμής (σημείο 7.3.1) Αντικατάσταση στο πλαίσιο συντήρησης (σημείο 7.3.3) Υφιστάμενες γραμμές για τις οποίες δεν προβλέπεται έργο ανακαίνισης ή αναβάθμισης (σημείο 7.3.4) Εξακρίβωση της συμβατότητας της υποδομής και του τροχαίου υλικού μετά την έγκριση τροχαίου υλικού (σημείο 7.6) Τεχνικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού αλλαγών τροχιάς και διασταυρώσεων (προσάρτημα Γ.2) Γλωσσάριο (προσάρτημα ΙΘ) Διαβεβαίωση ασφαλείας σε απλές αμβλείες διασταυρώσεις (προσάρτημα Ι) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Κατάσταση του εγγράφου...2 Πίνακας 2: Κλίση σιδηροτροχιάς για αμιγή γραμμή, καθώς και για αλλαγές τροχιάς και διασταυρώσεις...20 Πίνακας 3: Επαλήθευση «EK» του υποσυστήματος «υποδομή» που περιέχει στοιχεία διαλειτουργικότητας σε κατάσταση λειτουργίας τα οποία είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση...35 Πίνακας 4: Πρότυπα CEN σχετικά με τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης...44 Πίνακας 5: Συγκροτήσεις τροχιάς που πληρούν την απαίτηση του σημείου «Ισοδύναμη κωνικότητα» (αξιολόγηση με S1002 & GV 1/40)...52 Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 4 από 53

5 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ 1.1. Πεδίο εφαρμογής Το παρόν έγγραφο αποτελεί παράρτημα του Οδηγού για την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ). Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της τεχνικής προδιαγραφής διαλειτουργικότητας που αφορά το υποσύστημα «υποδομή», η οποία εγκρίθηκε από τον κανονισμό της Επιτροπής ΕΕ/1299/2014 της 18ης Νοεμβρίου 2014 (εφεξής η «ΤΠΔ ΥΠΔ»). Η μελέτη και η χρήση του οδηγού είναι σκόπιμη μόνο σε συνδυασμό με την ΤΠΔ ΥΠΔ. Έχει στόχο να διευκολύνει την εφαρμογή της, αλλά δεν την αντικαθιστά. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το γενικό τμήμα του «Οδηγού για την εφαρμογή των ΤΠΔ» Περιεχόμενο του οδηγού Στην ενότητα 2 του παρόντος εγγράφου, τα αποσπάσματα του πρωτότυπου κειμένου της ΤΠΔ ΥΠΔ παρέχονται σε σκιασμένα πλαίσια κειμένου που ακολουθούνται από κατευθυντήριες γραμμές. Δεν παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές για τις ενότητες όπου η πρωτότυπη ΤΠΔ ΥΠΔ δεν απαιτεί περαιτέρω επεξήγηση. Η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών είναι προαιρετική. Δεν επιβάλλεται καμία απαίτηση εκτός από αυτές που ορίζονται στην ΤΠΔ ΥΠΔ. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχονται ως πρόσθετο επεξηγηματικό κείμενο και, όπου απαιτείται, παραπέμπουν σε πρότυπα τα οποία αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με την ΤΠΔ ΥΠΔ. Ο κατάλογος των προτύπων που σχετίζονται με την ΤΠΔ ΥΠΔ παρατίθεται στο προσάρτημα 1 του παρόντος εγγράφου. Όπου γίνεται αναφορά, στον παρόντα οδηγό, στην «υφιστάμενη ή υφιστάμενες ΤΠΔ», αυτή νοείται ότι αναφέρεται είτε στην ΤΠΔ ΥΠΔ υψηλών ταχυτήτων (ΥΤ) ή στην ΤΠΔ ΥΠΔ συμβατικών σιδηροδρόμων (ΣΣ), ή και στις δύο. Η εφαρμογή των σχετικών προτύπων που παρατίθενται στο προσάρτημα 1 σημείο 1.2 δεν θεωρείται υποχρεωτική. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εναρμονισμένα πρότυπα που καλύπτουν τις βασικές παραμέτρους των ΤΠΔ αποτελούν τεκμήριο συμμόρφωσης με ορισμένα σημεία των ΤΠΔ. Σύμφωνα με το πνεύμα της νέας προσέγγισης για την τεχνική εναρμόνιση και την τυποποίηση, η εφαρμογή των εν λόγω προτύπων παραμένει προαιρετική, αλλά οι παραπομπές σε αυτά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ). Οι εν λόγω προδ ιαγραφές παρατίθενται στον οδηγό εφαρμογής της ΤΠΔ προκειμένου να διευκολύνεται η χρήση τους από τον κλάδο. Οι εν λόγω προδιαγραφές εξακολουθούν να θεωρούνται συμπληρωματικές των ΤΠΔ Έγγραφα αναφοράς Τα έγγραφα αναφοράς παρατίθενται στο γενικό τμήμα του «Οδηγού για την εφαρμογή των ΤΠΔ». Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 5 από 53

6 1.4. Ορισμοί, συντομογραφίες και ακρωνύμια Οι ορισμοί και τα ακρωνύμια παρατίθενται στο γενικό τμήμα του «Οδηγού για την εφαρμογή των ΤΠΔ». Ακολουθεί ένας κατάλογος με τα ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο: CEN ΤΠΔ ΥΠΔ ΣΣ ΕΟΣ ΕΕ ΤΠΔ ΥΠΔ ΥΤ ΤΠΔ ΤΡΥ ΥΤ HSLM IAL ΣΔ ΔΥ ΤΠΔ ΥΠΔ ΚΜ ΚοΟρ ΤΠΔ ΑΜΚ ΠΕ ΣΕ ΤΠΔ ΑΣΣ ΔΕΔ ΤΠΔ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης ΤΠΔ ΥΠΔ συμβατικών σιδηροδρόμων Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ευρωπαϊκή Ένωση ΤΠΔ υποδομής υψηλών ταχυτήτων ΤΠΔ τροχαίου υλικού υψηλών ταχυτήτων Πρότυπο φορτίο υψηλών ταχυτήτων Όρια άμεσης κινητοποίησης Στοιχεία διαλειτουργικότητας Διαχειριστής υποδομής ΤΠΔ υποδομής Κράτος μέλος Κοινοποιημένος οργανισμός ΤΠΔ για άτομα με μειωμένη κινητικότητα Ποιοτικός Έλεγχος Σιδηροδρομική επιχείρηση ΤΠΔ ασφάλειας στις σιδηροδρομικές σήραγγες Διευρωπαϊκό Δίκτυο Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 6 από 53

7 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΠΔ ΥΠΔ Γενικές παρατηρήσεις Όσον αφορά όλες τις απαιτήσεις το υποχρεωτικό πεδίο εφαρμογής των οποίων είναι νέες γραμμές, οι εν λόγω απαιτήσεις θεωρούνται προαιρετικές (παράμετροι στόχοι) για την αναβάθμιση ή ανακαίνιση υφιστάμενων γραμμών. Κατά την προετοιμασία του έργου αναβάθμισης/ανακαίνισης της υφιστάμενης γραμμής, προβλέπεται η εξέταση της επίτευξης των παραμέτρων στόχων, στις περιπτώσεις όπου είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή Εισαγωγή (ενότητα 1) Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής (σημείο 1.2) Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΤΠΔ ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού. Το άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού της Επιτροπής 1299/2014 σχετικά με το υποσύστημα «υποδομή» (ΤΠΔ ΥΠΔ) αναφέρει ότι: Η ΤΠΔ εφαρμόζεται στα ακόλουθα δίκτυα: (α) στο δίκτυο του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος, όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα I σημείο 1.1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ (β) στο δίκτυο του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (ΔΕΔ) υψηλών ταχυτήτων, όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα I σημείο 2.1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ (γ) σε άλλα τμήματα του δικτύου του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ένωση και δεν περιλαμβάνει τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ. Το πεδίο εφαρμογής της ΤΠΔ ΥΠΔ έχει επεκταθεί σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 σημείο 4 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ,. συμπεριλαμβανομένης της σιδηροδρομικής πρόσβασης στους τερματικούς σταθμούς και τις κύριες εγκαταστάσεις λιμένων που εξυπηρετούν, πραγματικά ή δυνητικά, περισσότερους από έναν χρήστες.. Οι μόνες σιδηροδρομικές υποδομές που εξαιρούνται από την εφαρμογή της ΤΠΔ ΥΠΔ είναι οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, όπως: i. τους μητροπολιτικούς σιδηροδρόμους, τα τραμ και τα υπόλοιπα αστικά σιδηροδρομικά συστήματα ii. τα δίκτυα τα οποία είναι λειτουργικώς χωριστά από τα υπόλοιπα σιδηροδρομικά συστήματα και προορίζονται μόνο για τη λειτουργία τοπικών, αστικών ή προαστιακών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, καθώς και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις με δραστηριότητες μόνο στα δίκτυα αυτά Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 7 από 53

8 iii. την ιδιωτική σιδηροδρομική υποδομή και τα σιδηροδρομικά οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε αυτήν, που υπάρχουν για να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον κύριο της υποδομής για τις δικές του μεταφορές φορτίου iv. τις υποδομές και τα οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για τοπική, ιστορική ή τουριστική χρήση. Περιεχόμενα της παρούσας ΤΠΔ (σημείο 1.3) (2) Οι απαιτήσεις της παρούσας ΤΠΔ ισχύουν για όλα τα συστήματα εύρους τροχιάς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΤΠΔ, εκτός εάν μια παράγραφος αναφέρεται σε συγκεκριμένα συστήματα εύρους τροχιάς ή σε συγκεκριμένα ονομαστικά εύρη τροχιάς. Η έννοια του συστήματος εύρους τροχιάς εισάχθηκε με σκοπό την τεχνική εναρμόνιση στο εσωτερικό των σιδηροδρομικών συστημάτων με το ίδιο ονομαστικό εύρος τροχιάς (ήτοι: 1668 mm, κοινό στην Ισπανία και στην Πορτογαλία 1600 mm, κοινό στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο 1524 mm, κοινό στη Φινλανδία, στη Σουηδία και στην Εσθονία 1520 mm, κοινό στην Εσθονία, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία και στη Σλοβακία καθώς και το εύρος τροχιάς 1435 mm, το οποίο θεωρείται ως το ευρωπαϊκό κανονικό ονομαστικό εύρος τροχιάς). Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην ΤΠΔ πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την εξής σειρά προτεραιότητας: 1. Οι γενικές απαιτήσεις στο κεφάλαιο 4 θα ικανοποιούνται εκτός αν καλύπτονται από ειδική απαίτηση του υπό εξέταση συστήματος εύρους τροχιάς (κεφάλαιο 4), ή από ειδική περίπτωση του υπό εξέταση ΚΜ (σημείο 7.7). Σε γενικές γραμμές, όσον αφορά τις περισσότερες παραμέτρους που παρατίθενται στην ΤΠΔ ΥΠΔ, οι απαιτήσεις ισχύουν για όλα τα συστήματα εύρους τροχιάς. 2. Ειδικές απαιτήσεις για το σχετικό σύστημα εύρους τροχιάς (κεφάλαιο 4) θα ικανοποιούνται εκτός αν καλύπτονται από ειδική περίπτωση του υπό εξέταση ΚΜ (σημείο 7.7). Όλες οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν ένα συγκεκριμένο σύστημα εύρους τροχιάς ή ένα συγκεκριμένο ονομαστικό εύρος τροχιάς περιέχουν τις ακόλουθες διατυπώσεις στην αρχή: «για το σύστημα εύρους τροχιάς XXXX...», «αντί του σημείου (x), για το σύστημα εύρους τροχιάς XXXX» και «αντί του σημείου (x), για το ονομαστικό εύρος τροχιάς XXXX...». Ένα παράδειγμα βασικής παραμέτρου που ισχύει για όλα τα συστήματα εύρους τροχιάς είναι «Αντοχή τροχιάς σε κατακόρυφα φορτία» (σημείο ): δεν υπάρχει καμία παράγραφος στο εν λόγω σημείο που να αναφέρεται σε συγκεκριμένα συστήματα εύρους τροχιάς. Ένα παράδειγμα βασικής παραμέτρου που έχει διαφορετικές απαιτήσεις για διαφορετικά συστήματα εύρους τροχιάς είναι το «Περιτύπωμα ελεύθερης διατομής» (σημείο ): οι παράγραφοι (4) και (5) του σημείου αντικαθιστούν, για το σύστημα εύρους τροχιάς 1520 mm και 1600 mm, αντίστοιχα, τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις παραγράφους (1) έως (3) της ίδιας βασικής παραμέτρου. Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 8 από 53

9 2.2. Καθορισμός και πεδίο εφαρμογής του υποσυστήματος (ενότητα 2) 2.3 Διεπαφές της παρούσας ΤΠΔ με την ΤΠΔ για άτομα μειωμένης κινητικότητας Όλες οι απαιτήσεις που αφορούν το υποσύστημα «υποδομή» για την πρόσβαση ατόμων μειωμένης κινητικότητας στο σιδηροδρομικό σύστημα καθορίζονται στην ΤΠΔ για άτομα μειωμένης κινητικότητας. 2.4 Διεπαφές της παρούσας ΤΠΔ με την ΤΠΔ ασφάλειας σε σιδηροδρομικές σήραγγες Όλες οι απαιτήσεις που αφορούν το υποσύστημα «υποδομή» για την ασφάλεια σε σιδηροδρομικές σήραγγες καθορίζονται στην ΤΠΔ ασφάλειας σε σιδηροδρομικές σήραγγες. Οι ΤΠΔ ΑΜΚ και ΑΣΣ επιφέρουν πρόσθετες απαιτήσεις στο υποσύστημα «υποδομή», εκτός από αυτές που παρέχονται από την ίδια την ΤΠΔ ΥΠΔ. Κατά συνέπεια, η επαλήθευση του υποσυστήματος ως προς την ΤΠΔ ΥΠΔ δεν περιλαμβάνει τις απαιτήσεις των εν λόγω ΤΠΔ. Το υποσύστημα «υποδομή» πρέπει να αξιολογείται ως προς τις ΤΠΔ ΑΜΚ ή/και ΑΣΣ όπου κρίνεται σχετικό Βασικές απαιτήσεις (ενότητα 3) Η οδηγία 2008/57/ΕΚ θεσπίζει βασικές απαιτήσεις όσον αφορά την υγεία, ασφάλεια, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, προστασία του περιβάλλοντος, τεχνική συμβατότητα και προσβασιμότητα. Ο πίνακας 1 της ΤΠΔ ΥΠΔ παραθέτει τις βασικές παραμέτρους του υποσυστήματος «υποδομή», οι οποίες θεωρείται ότι πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις Περιγραφή του υποσυστήματος «υποδομή» (ενότητα 4) Εισαγωγή (σημείο 4.1) (2) Οι οριακές τιμές που ορίζονται στην παρούσα ΤΠΔ δεν προβλέπεται να επιβληθούν ως συνήθεις τιμές μελέτης. Ωστόσο, οι τιμές σχεδιασμού πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων που καθορίζονται στην παρούσα ΤΠΔ. Η ΤΠΔ ορίζει τις βασικές παραμέτρους και τα ελάχιστα επίπεδα που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις. Ο σκοπός της ΤΠΔ ΥΠΔ δεν είναι να θεωρείται ως οδηγός σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής θα πρέπει να βασίζονται σε πρότυπα, τιμές ορθής πρακτικής, κλπ. Οι εν λόγω τιμές θα πρέπει να εμπίπτουν στα όρια των απαιτήσεων της ΤΠΔ. (5) Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN, οι διακυμάνσεις που ονομάζονται «εθνικές αποκλίσεις» στο πρότυπο ΕΝ δεν ισχύουν, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα ΤΠΔ. Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 9 από 53

10 Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή «εθνικών αποκλίσεων» σε ένα πρότυπο EN, εκτός αν καθορίζεται στην ΤΠΔ. Με τον όρο «εθνική απόκλιση» νοείται οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαγραφή του περιεχομένου ενός προτύπου EN, η οποία επιφέρεται σε ένα εθνικό πρότυπο που έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής με το πρότυπο EN. Ο όρος «εθνικό παράρτημα» διαφέρει από τον όρο «εθνική απόκλιση»: Ένα εθνικό παράρτημα δύναται να περιέχει μόνο επιτρεπτές επιλογές για ήδη ορισμένες «εθνικά καθορισμένες παραμέτρους (N DP)» και πληροφορίες που παρέχονται για ευχερέστερη υλοποίηση («μη αντικρουόμενες συμπληρωματικές πληροφορίες (NCCI))». Το εθνικό παράρτημα δεν αλλοιώνει καμία διάταξη του ευρωπαϊκού προτύπου με εξαίρεση τις επιτρεπτές επιλογές για τις «εθνικά καθορισμένες παραμέτρους (NDP)». Κατηγορίες γραμμής ΤΠΔ (σημείο 4.2.1) (1) Το παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/57/ΕΚ αναγνωρίζει ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ένωσης μπορεί να υποδιαιρεθεί σε διάφορες κατηγορίες για το διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό δίκτυο (σημείο 1.1), το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας (σημείο 2.1) και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής (σημείο 4.1). Προκειμένου να επιτευχθεί οικονομικά αποδοτική διαλειτουργικότητα, η παρούσα ΤΠΔ ορίζει επίπεδα επιδόσεων για τις «κατηγορίες γραμμής ΤΠΔ». Οι νέοι κώδικες κυκλοφορίας που ορίζονται στην ΤΠΔ ΥΠΔ είναι συμβατοί με τις κατηγορίες γραμμής που ορίζονται στην προηγούμενη ΤΠΔ ΥΠΔ ΥΤ και ΣΣ. Με άλλα λόγια, για τις υφιστάμενες γραμμές που ταξινομούνται σύμφωνα με τις προηγούμενες κατηγορίες γραμμής (I, II, IV -P, IV-F, IV-M, κλπ.), υπάρχει τουλάχιστον ένας δυνατός κώδικας κυκλοφορίας ή συνδυασμένοι κώδικες κυκλοφορίας (P1, P3, P3/F2, κλπ.). Με τον κανονισμό 1315/2013 περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE, η ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών θα στηρίζεται σε μια δομή δύο επιπέδων: 1. Το εκτεταμένο δίκτυο, το οποίο απαρτίζεται από όλες τις υπάρχουσες και τις προγραμματιζόμενες υποδομές του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. 2. Το κεντρικό δίκτυο, το οποίο αποτελείται από όλες τις υφιστάμενες και προγραμματισμένες υποδομές του εκτεταμένου δικτύου που είναι ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Ο κανονισμός ορίζει ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η υποδομή των γραμμών στο κεντρικό και στο εκτεταμένο δίκτυο (ονομαστικό εύρος τροχιάς, ταχύτητα, φορτίο άξονα, μήκος αμαξοστοιχίας). Εάν η γραμμή αποτελεί μέρος του δικτύου ΔΕΔ, κατά την επιλογή του κώδικα κυκλοφορίας (ή των συνδυασμένων κωδίκων κυκλοφορίας) από τους πίνακες 2 και 3, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό 1315/2013 προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι παράμετροι επιδόσεων συμμορφώνονται με τον προαναφερθέντα κανονισμό, καθώς και με τις απαιτήσεις της ΤΠΔ ΥΠΔ. Το δίκτυο εκτός ΔΕΔ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1315/2013. Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 10 από 53

11 (3) Η κατηγορία γραμμής ΤΠΔ είναι συνδυασμός κωδίκων κυκλοφορίας. Για γραμμές όπου διεξάγεται μόνο ένας τύπος κυκλοφορίας (για παράδειγμα, γραμμή μόνο για εμπορεύματα), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενιαίος κώδικας για την περιγραφή των απαιτήσεων στην περίπτωση μικτής κυκλοφορίας, η κατηγορία θα περιγραφεί από έναν ή περισσότερους κώδικες για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Οι κώδικες συνδυασμένης κυκλοφορίας περιγράφουν το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να εξυπηρετηθεί ο επιθυμητός συνδυασμός κυκλοφορίας. Κατά την ανάπτυξη της έννοιας των νέων κατηγοριών ΤΠΔ ΥΠΔ, εφαρμόστηκαν οι εξής κανόνες: δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ γραμμών υψηλών ταχυτήτων και συμβατικών σιδηροδρόμων, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ γραμμών δικτύου ΔΕΔ και εκτός ΔΕΔ, η ταξινόμηση περιλαμβάνει πλέον τον τύπο κυκλοφορίας και την τιμή της παραμέτρου επιδόσεων (π.χ. «P4»), δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ «νέων» και «αναβαθμισμένων» γραμμών, οι παράμετροι επιδόσεων, όπως ορίζονται στην ΤΠΔ ΥΠΔ ΣΣ, είναι κατάλληλες, δεν είναι απαραίτητο να εξετάζεται η «πυκνότητα κυκλοφορίας», καθώς η εν λόγω παράμετρος δεν σχετίζεται με τη διαλειτουργικότητα. Σε συνέχεια της ανάλυσης των τυπικών καταστάσεων κυκλοφορίας στην Ευρώπη, επιλέχθηκαν διάφοροι τύποι κωδίκων κυκλοφορίας, για επιβατική κυκλοφορία και για εμπορευματική κυκλοφορία. Κάθε κατηγορία γραμμής της ΤΠΔ δύναται να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας πολλαπλούς κώδικες κυκλοφορίας που παρέχονται στους πίνακες 2 και 3 με οποιονδήποτε συνδυασμό. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται μια ευέλικτη κατηγοριοποίηση που αντανακλά τις εκάστοτε πραγματικές κυκλοφοριακές ανάγκες. Παράδειγμα. Εάν μια νέα γραμμή προορίζεται για την κυκλοφορία επιβατικών αμαξοστοιχιών με ταχύτητα 250 km/h, τοπικών προαστιακών αμαξοστοιχιών με ταχύτητα 120 km/h και βαριών εμπορευματικών αμαξοστοιχιών με νυκτερινά δρομολόγια, τότε ο βέλτιστος συνδυασμός κωδίκων κυκλοφορίας φαίνεται να είναι P2, P5 και F1. Στην προκειμένη περίπτωση, η κατηγορία γραμμής της ΤΠΔ θα είναι απλώς η P2-P5-F1. Στη συνέχεια, η γραμμή θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληροί το πλαίσιο παραμέτρων επιδόσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας: Περιτύπωμα: GC (από F1) Φορτίο άξονα: 22,5 t (από F1) Ταχύτητα γραμμής: km/h (από P2) Ωφέλιμο μήκος κρηπιδώματος: m (από P2) Μήκος αμαξοστοιχίας: m (από F1) Ωστόσο, αν οποιοδήποτε τμήμα του υποσυστήματος προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από αμαξοστοιχίες που σχετίζονται με έναν μόνο κώδικα κυκλοφορίας, τότε οι παράμετροι επιδόσεων για το συγκεκριμένο τμήμα θα συσχετίζονται με τον συγκεκριμένο κώδικα κυκλοφορίας. Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 11 από 53

12 (4) Για την κατηγοριοποίηση της ΤΠΔ, οι γραμμές ταξινομούνται γενικά με βάση τον τύπο κυκλοφορίας (κώδικας κυκλοφορίας) που χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους επιδόσεων: εύρος τροχιάς, φορτίο άξονα, ταχύτητα γραμμής, μήκος αμαξοστοιχίας, ωφέλιμο μήκος κρηπιδώματος. Οι στήλες για το «εύρος» και το «φορτίο άξονα» θεωρούνται ελάχιστες απαιτήσεις, διότι ελέγχουν άμεσα τις αμαξοστοιχίες που ενδέχεται να κυκλοφορούν. Οι στήλες για την «ταχύτητα γραμμής», το «ωφέλιμο μήκος κρηπιδώματος» και το «μήκος αμαξοστοιχίας» είναι ενδεικτικές του φάσματος τιμών που εφαρμόζονται συνήθως για διαφορετικούς τύπους κυκλοφορίας και δεν επιβάλλουν άμεσα περιορισμούς στην κυκλοφορία που μπορεί να διεξαχθεί επί της γραμμής. (7) Τα επίπεδα επιδόσεων για τους τύπους κυκλοφορίας καθορίζονται στους πίνακες 2 και 3 που ακολουθούν. Πίνακας 2 Παράμετροι επιδόσεων για την επιβατική κυκλοφορία Κώδικας κυκλοφορίας Περιτύπωμα Φορτίο άξονα [t] Ταχύτητα γραμμής [km/h] Ωφέλιμο μήκος κρηπιδώματος [m] P1 GC 17(*) P2 GB 20(*) P3 DE3 22,5(**) P4 GB 22,5(**) P5 GA 20(**) P6 G1 12(**) δ.ε. δ.ε. P1520 S 22,5(**) P1600 IRL1 22,5(**) Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 12 από 53

13 (*) Το φορτίο άξονα βασίζεται στη μάζα εκ κατασκευής σε κατάσταση λειτουργίας για κινητήριες κεφαλές (και μηχανές Ρ2) και στη λειτουργική μάζα για κανονικό ωφέλιμο φορτίο για οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν ωφέλιμο φορτίο επιβατών ή αποσκευών, όπως ορίζεται στο σημείο 2.1 του προτύπου ΕΝ 15663:2009+AC:2010. Οι αντίστοιχες τιμές ** φορτίου άξονα για οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν ωφέλιμο φορτίο επιβατών ή αποσκευών είναι 21,5t για το P1 και 22,5t για το P2, όπως ορίζεται στο προσάρτημα ΙΑ της παρούσας ΤΠΔ. (**) Το φορτίο άξονα βασίζεται στη μάζα εκ κατασκευής σε κατάσταση λειτουργίας για κινητήριες κεφαλές και μηχανές, όπως ορίζεται στο σημείο 2.1 του προτύπου ΕΝ 15663:2009+AC:2010 και στη μάζα εκ κατασκευής για ωφέλιμο φορτίο πέραν του κανονικού για άλλα οχήματα, όπως ορίζεται στο προσάρτημα ΙΑ της παρούσας ΤΠΔ. Πίνακας 3 Παράμετροι επιδόσεων για την εμπορευματική κυκλοφορία Κώδικας κυκλοφορίας Περιτύπωμα Φορτίο άξονα [t] Ταχύτητα γραμμής [km/h] Μήκος αμαξοστοιχίας [m] F1 GC 22,5(*) F2 GB 22,5(*) F3 GA 20(*) F4 G1 18(*) δ.ε. δ.ε. F1520 S 25(*) F1600 IRL1 22,5(*) (*) Το φορτίο άξονα βασίζεται στη μάζα εκ κατασκευής σε κατάσταση λειτουργίας για κινητήριες κεφαλές και μηχανές, όπως ορίζεται στο σημείο 2.1 του προτύπου ΕΝ 15663:2009+AC:2010 και στη μάζα εκ κατασκευής για ωφέλιμο φορτίο πέραν του κανονικού για άλλα οχήματα, όπως ορίζεται στο προσάρτημα ΙΑ της παρούσας ΤΠΔ. Οι παράμετροι επιδόσεων «εύρος τροχιάς» και «φορτίο άξονα» θεωρούνται «αυστηρές» παράμετροι, με την έννοια ότι είναι υποχρεωτικό να παρέχεται τουλάχιστον η ακριβής τιμή τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στους πίνακες 2 και 3 ορίζονται ως μεμονωμένες τιμές. Οι παράμετροι επιδόσεων «ταχύτητα γραμμής», «ωφέλιμο μήκος κρηπιδώματος» και «μήκος αμαξοστοιχίας» θεωρούνται «ελαστικές» παράμετροι, με την έννοια ότι οι τιμές των εν λόγω παραμέτρων για μια συγκεκριμένη γραμμή δύνανται να επιλεγούν από το εύρος/τις τιμές που παρατίθενται στους πίνακες 2 και 3. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή του έργου. Ορισμένες παρατηρήσεις όσον αφορά τη σημείωση «*» του πίνακα 2: Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 13 από 53

14 Οι αμαξοστοιχίες με φορτίο άξονα που καθορίζεται με βάση τον ορισμό της σημείωσης «*» και συμμορφώνεται με τα όρια εγκυρότητας του HSLM που παρατίθενται στο παράρτημα E του προτύπου EN :2003/AC:2010 καλύπτονται από τον ορισμό του HSLM στην παράγραφο σημείο 2, ο οποίος χρησιμοποιείται για δυναμικούς ελέγχους νέων γεφυρών. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ορισμός της μάζας «λειτουργική μάζα για κανονικό ωφέλιμο φορτίο» καλύπτει τον προηγούμενο ορισμό της μάζας για αμαξοστοιχίες «Κατηγορίας Ι», σύμφωνα με την ΤΠΔ ΥΠΔ ΥΤ (απόφαση 2008/232/ΕΚ). Με βάση τις παραπάνω δυναμικές επιδράσεις αμαξοστοιχιών: Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 14 από 53 οι οποίες κυμαίνονται εντός των ορίων εγκυρότητας του HSLM (παράρτημα E του προτύπου EN :2003/AC:2010) και στις οποίες δεν είναι ανεκτό ή επιτρεπτό να υπάρχουν όρθιοι επιβάτες καλύπτονται με τον σχεδιασμό νέων γεφυρών. Εάν οι αμαξοστοιχίες έχουν μέγιστο φορτίο άξονα μεγαλύτερο από την τιμή που αναφέρεται στη σημείωση «*» του πίνακα 2 ή κυμαίνονται εκτός των ορίων εγκυρότητας του HSLM (παράρτημα E του προτύπου EN :2003/AC:2010) χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω «πραγματικές αμαξοστοιχίες» ή κατάλληλα δυναμικά πρότυπα φορτία για δυναμικούς υπολογισμούς σύμφωνα με το σημείο παράγραφος 3 και το σημείο 7.6 προκειμένου να εξασφαλίζεται η δυναμική συμβατότητα της αμαξοστοιχίας και της γέφυρας. Στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο ορισμός της μάζας «μάζα εκ κατασκευής για κανονικό ωφέλιμο φορτίο» σύμφωνα με το προσάρτημα ΙΑ της ΤΠΔ ΥΠΔ. Ορισμένες παρατηρήσεις όσον αφορά τη σημείωση «**» του πίνακα 2 (και τη σημείωση «*» του πίνακα 3): Τα φορτία άξονα σύμφωνα με τον ορισμό της σημείωσης «**» του πίνακα 2 (και της σημείωσης «*» του πίνακα 3) υποδηλώνουν το μέγιστο φορτίο άξονα λαμβάνοντας υπόψη το πλήρες φορτίο λόγω όρθιων επιβατών. Καθώς αυτό είναι το μέγιστο πιθανό φορτίο άξονα, πρέπει να χρησιμοποιείται για την κατάταξη μιας αμαξοστοιχίας σε μια κατηγορία γραμμής όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 6 του προτύπου EN 15528:2008+A1:2012, το οποίο με τη σειρά του χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των στατικών φαινομένων αμαξοστοιχιών σε γέφυρες προκειμένου να εξασφαλίζεται η δομική τους ασφάλεια. Οι τιμές φορτίου άξονα για φορτάμαξες στον πίνακα 3 αντιπροσωπεύουν τις τιμές σύμφωνα με τη μάζα εκ κατασκευής για κανονικό ωφέλιμο φορτίο σύμφωνα με τον πίνακα 5 του προτύπου EN 15663:2009+AC:2010, το οποίο είναι το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Οι κώδικες P1 έως P5 και F1 έως F2 προορίζονται γενικά για εφαρμογή σε γραμμές ΔΕΔ. Οι κώδικες P6 και F4 προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως οι ελάχιστες απαιτήσεις για γραμμές εκτός ΔΕΔ: δεν εξαιρείται το ενδεχόμενο εφαρμογής κάποιου άλλου κώδικα κυκλοφορίας για γραμμές εκτός ΔΕΔ. Οι κώδικες P1520 και F1520 προορίζονται συγκεκριμένα για το σύστημα εύρους τροχιάς 1520 mm.

15 Οι κώδικες P1600 και F1600 προορίζονται συγκεκριμένα για το σύστημα εύρους τροχιάς 1600 mm. Η παράμετρος επιδόσεων «μήκος αμαξοστοιχίας» εφαρμόζεται σε εμπορευματική κυκλοφορία, καθώς το μήκος αμαξοστοιχίας καθορίζει το ελάχιστο μήκος της απαιτούμενης παρακαμπτηρίου τροχιάς. Η παράμετρος επιδόσεων «ωφέλιμο μήκος κρηπιδώματος» εφαρμόζεται σε επιβατική κυκλοφορία, καθώς αυτή είναι η κύρια διεπαφή μεταξύ του επιβατικού τροχαίου υλικού και της υποδομής (π.χ. κρηπίδωμα): δεδομένου ότι το πραγματικό μήκος αμαξοστοιχίας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το μήκος του κρηπιδώματος, η παράμετρος περιγράφει μόνο το μήκος που πρέπει να είναι προσβάσιμο στους επιβάτες από το κρηπίδωμα προς την αμαξοστοιχία. (5) Οι παράμετροι επιδόσεων που παρατίθενται στους πίνακες 2 και 3 δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την άμεση επιβεβαίωση της συμβατότητας μεταξύ τροχαίου υλικού και υποδομής. Το σημείο 7.6 της ΤΠΔ ΥΠΔ παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους τρόπους εξακρίβωσης της συμβατότητας μεταξύ του τροχαίου υλικού και της υποδομής. Οι διεπαφές με το υποσύστημα «τροχαίο υλικό» ορίζονται στο σημείο (9) Στους ανωτέρω κώδικες κυκλοφορίας εντάσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι επιβατικοί κόμβοι, οι εμπορευματικοί κόμβοι και οι συνδετήριες γραμμές. Οι απαιτήσεις ενός επιλεγμένου κώδικα κυκλοφορίας για μια γραμμή είναι έγκυρες και για τις τροχιές κυλίσεως που διέρχονται από επιβατικούς κόμβους, εμπορευματικούς κόμβους και συνδετήριες γραμμές. Οι τροχιές κυλίσεως είναι οι τροχιές που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των αμαξοστοιχιών. (11) Με την επιφύλαξη του τμήματος 7.6 και του σημείου (3), κατά τον χαρακτηρισμό νέας γραμμής ως P1, διασφαλίζεται ότι οι αμαξοστοιχίες «Κατηγορίας I», σύμφωνα με την ΤΠΔ ΤΡΥ ΥΤ (απόφαση 2008/232/ΕΚ), για ταχύτητα μεγαλύτερη από 250 km/h, μπορούν να κυκλοφορούν σε αυτήν τη γραμμή μέχρι τη μέγιστη ταχύτητα. Η παράγραφος (11) του σημείου συμπεριλήφθηκε προκειμένου να διατηρείται η συμβατότητα μεταξύ του υφιστάμενου τροχαίου υλικού υψηλών ταχυτήτων «Κατηγορίας I», της υφιστάμενης κατηγορίας γραμμής I και της νέας γραμμής που κατηγοριοποιείται με τον κώδικα κυκλοφορίας P1. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι είναι δυνατή η κίνηση των αμαξοστοιχιών «Κατηγορίας I» σε νέα γραμμή ως P1 με έως και τη μέγιστη ταχύτητα, εάν χρειάζεται, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σημείο παράγραφος 3, καθώς οι αμαξοστοιχίες «Κατηγορίας I» δεν είναι αυτόματα συμβατές με τα όρια εγκυρότητας του HSLM (παράρτημα E του προτύπου EN :2003/AC:2010). (12) Όσον αφορά συγκεκριμένες θέσεις στη γραμμή, επιτρέπεται ο σχεδιασμός καθεμιάς ή του συνόλου των παραμέτρων επιδόσεων της ταχύτητας γραμμής, του ωφέλιμου μήκους κρηπιδώματος και του μήκους αμαξοστοιχίας μικρότερου από το καθοριζόμενο στον πίνακα 2 και στον πίνακα 3, εφόσον αυτό δικαιολογείται επαρκώς από γεωγραφικούς, οικιστικούς ή περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Η ταχύτητα σχεδιασμού μιας γραμμής επηρεάζει επίσης τη χάραξη των κύριων τροχιών διαμέσω ενός σταθμού. Όλες οι υπόλοιπες τροχιές του σταθμού δεν χρειάζεται να πληρούν την εν λόγω απαίτηση. Εάν υφίσταται απαίτηση σχεδιασμού των κύριων Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 15 από 53

16 τροχιών που διέρχονται από έναν σταθμό για χαμηλότερες ταχύτητες, τότε αυτή αιτιολογείται συνήθως με βάση γεωγραφικούς ή οικιστικούς περιορισμούς. Η μειωμένη ταχύτητα σε σήραγγες, παράπλευρα κρηπιδώματα ή γέφυρες δεν επιβάλλεται από την ταχύτητα σχεδιασμού αλλά από συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας και δεν αφορά απαραίτητα όλες τις αμαξοστοιχίες σε όλες τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, η ταχύτητα σε γέφυρες εξαρτάται από την κατηγορία γραμμής EN στην οποία κατατάσσονται τα οχήματα, άρα δύναται να διαφέρει. Η τροχιά στην κύρια κατεύθυνση μιας αλλαγής τροχιάς κανονικά σχεδιάζεται για την ταχύτητα γραμμής, η δε παρακαμπτήρια γραμμή αλλαγών τροχιάς δεν είναι απαραίτητο να συμμορφώνεται με την εν λόγω ταχύτητα. Τα τροποποιητικά στοιχεία πλευράς, οι εγκαταστάσεις μετάβασης σε διαφορετικό εύρος τροχιάς και άλλες εγκαταστάσεις του εν λόγω τύπου ίσως απαιτούν την εφαρμογή μειωμένης ταχύτητας. Αυτό θα πρέπει να θεωρείται ως τοπικός μόνιμος περιορισμός ταχύτητας αντί για μειωμένη ταχύτητα σχεδιασμού. Απαιτήσεις για τις βασικές παραμέτρους (σημείο ) (4) Στην περίπτωση τροχιάς με πολλές σιδηροτροχιές, οι απαιτήσεις της παρούσας ΤΠΔ εφαρμόζονται χωριστά για κάθε ζεύγος σιδηροτροχιών που προορίζεται να λειτουργεί ως χωριστή τροχιά. Το σύστημα τροχιάς με τρεις σιδηροτροχιές αποτελεί ειδική περίπτωση τροχιάς με πολλές σιδηροτροχιές, όπου μία σιδηροτροχιά είναι κοινή για δύο εύρη τροχιάς. Η αξιολόγηση δεν χρειάζεται να εφαρμόζεται και στις δύο τροχιές ταυτόχρονα, δύναται δε να εκδοθεί ξεχωριστή δήλωση «ΕΚ» επαλήθευσης για κάθε τροχιά. Αυτό θα επέτρεπε, για παράδειγμα σε ένα σύστημα τροχιάς με τρεις σιδηροτροχιές, την αξιολόγηση ενός ζεύγους σιδηροτροχιών ως μία τροχιά, με τη δυνατότητα μελλοντικής αξιολόγησης της τροχιάς που σχηματίζεται χρησιμοποιώντας την τρίτη σιδηροτροχιά (ή με τη δυνατότητα καμίας αξιολόγησης αυτής). (6) Επιτρέπεται τμήμα τροχιάς μικρού μήκους με συσκευές που επιτρέπουν τη μετάβαση από ένα εύρος τροχιάς σε άλλο. Στις συσκευές οι οποίες αναφέρονται στο εν λόγω σημείο περιλαμβάνεται εξοπλισμός για τα εξής: Εγκαταστάσεις μετάβασης σε διαφορετικό εύρος τροχιάς Εξοπλισμός για ανταλλαγή τροχοφόρων αξόνων Εξοπλισμός για ανταλλαγή φορείων Οποιαδήποτε άλλα συστήματα που επιτρέπουν τη μετάβαση Περιτύπωμα ελεύθερης διατομής (σημείο ) (1) Το άνω τμήμα του περιτυπώματος ελεύθερης διατομής καθορίζεται με βάση τα περιτυπώματα που επιλέγονται σύμφωνα με το σημείο Αυτά τα περιτυπώματα ορίζονται στο παράρτημα C και στο παράρτημα D στοιχείο D4.8 του προτύπου EN :2013. Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 16 από 53

17 Άλλα περιτυπώματα εκτός από το «περιτύπωμα ελεύθερης διατομής» (π.χ. περιτύπωμα παντογράφου, κλπ.) ορίζονται στις σχετικές ΤΠΔ, στο πρότυπο EN :2013 και σε άλλα πρότυπα. Οι διεπαφές της ΤΠΔ ΥΠΔ με άλλες ΤΠΔ παρατίθενται στο σημείο 4.3. (3) Οι υπολογισμοί του περιτυπώματος ελεύθερης διατομής εκτελούνται με χρήση της κινηματικής μεθόδου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κεφαλαίων 5, 7, 10, καθώς και του παραρτήματος C και του παρατήματος D σημείο D.4.8 του προτύπου EN :2013. Ο στόχος είναι η χρήση του ονομαστικού περιτυπώματος εγκατάστασης σε νέες γραμμές, αναβαθμισμένες γραμμές και, γενικότερα, σε όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό είναι δυνατό. Στις περιπτώσεις σχεδιασμού και κατασκευής νέας γραμμής, αν η τοπική κατάσταση δεν επιτρέπει την έγκριση του ονομαστικού περιτυπώματος εγκατάστασης (για παράδειγμα, λόγω γεωγραφικών, οικιστικών ή περιβαλλοντικών περιορισμών), δύναται να οριστεί και να εγκριθεί ένα οριακό περιτύπωμα εγκατάστασης. Στην προκειμένη περίπτωση, είναι απαραίτητο να αιτιολογείται η χρήση του οριακού περιτυπώματος εγκατάστασης. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις: υφιστάμενες γραμμές, ανακαινίσεις, τοπικές βελτιώσεις, νέα στοιχεία, κλπ., είναι δυνατή η χρήση είτε του ονομαστικού περιτυπώματος εγκατάστασης ή του οριακού περιτυπώματος εγκατάστασης, ωστόσο συνιστάται η χρήση του ονομαστικού περιτυπώματος εγκατάστασης. Η χρήση ενιαίου περιτυπώματος δύναται να επιτρέψει τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και συντήρηση από τον ΔΥ και την επαλήθευση «ΕΚ» από τον ΚοΟρ, αποφεύγοντας έτσι έναν ιδιαίτερα χρονοβόρο υπολογισμό για κάθε τοποθεσία και για κάθε πιθανό εμπόδιο. Το περιτύπωμα ελεύθερης διατομής που χρησιμοποιείται σε ένα ορισμένο έργο είναι γενικά το ίδιο όπως και για άλλα έργα. Κατά συνέπεια, θα ήταν σκόπιμο να επαληθευτούν για μία φορά οι υπολογισμοί. Οι εν λόγω υπολογισμοί δύναται να εκτελεστούν με βάση το πρότυπο EN :2013. Οι συνθήκες χρήσης, όπως το εφαρμοζόμενο περιτύπωμα (GA, GB, GC και άλλα, π.χ. εθνικά περιτυπώματα), οι ελάχιστες ακτίνες, η μέγιστη επίκλιση και η ανεπάρκεια επίκλισης, η ποιότητα τροχιάς, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στο φύλλο υπολογισμών. Το εν λόγω φύλλο θα πρέπει να αναφέρεται επίσης στο προφίλ περιτυπώματος ελεύθερης διατομής που προκύπτει, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση των εμποδίων. Απόσταση γεωμετρικών αξόνων τροχιών (σημείο ) (3) Η απόσταση μεταξύ γεωμετρικών αξόνων τροχιών πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις για την οριακή απόσταση εγκατάστασης μεταξύ γεωμετρικών αξόνων τροχιών, η οποία ορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 9 του προτύπου ΕΝ :2013. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οριακή απόσταση εγκατάστασης μεταξύ γεωμετρικών αξόνων τροχιών, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 9 του προτύπου EN :2013, είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη ονομαστική απόσταση μεταξύ γεωμετρικών αξόνων τροχιών που ορίζεται στους πίνακες 4 και 6. Επομένως, κατά τον καθορισμό της απόστασης μεταξύ γεωμετρικών αξόνων τροχιών σε μια σιδηροδρομική γραμμή διπλής τροχιάς, θα πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 17 από 53

18 απαιτήσεις των πινάκων 4 και 6, καθώς και οι απαιτήσεις για την οριακή απόσταση εγκατάστασης μεταξύ γεωμετρικών αξόνων τροχιών που ορίζονται στην παράγραφο (3). Για παράδειγμα, στην περίπτωση δύο τροχιών με ακτίνα 1900 m, ταχύτητα ίση με 200 km/h και επικλίσεις 180 mm και 90 mm, η τιμή της οριακής απόστασης εγκατάστασης μεταξύ γεωμετρικών αξόνων τροχιών που προκύπτει για το περιτύπωμα ελεύθερης διατομής GB είναι 3825 mm, η οποία είναι μεγαλύτερη από την απόσταση μεταξύ γεωμετρικών αξόνων τροχιών ίση με 3800 mm που ορίζεται στον πίνακα 4. Ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης (σημείο ) (2) Οι αντίστροφες καμπύλες (εκτός από καμπύλες σε χώρους διαλογής όπου εκτελούνται ελιγμοί μεμονωμένων φορταμαξών) με ακτίνα από 150 m έως 300 m για νέες γραμμές κατασκευάζονται για την αποτροπή εμπλοκής προσκρουστήρων. Για ευθέα ενδιάμεσα στοιχεία τροχιάς μεταξύ των καμπυλών, εφαρμόζονται οι πίνακες 43 και 44 του προσαρτήματος Θ. Για μη ευθέα ενδιάμεσα στοιχεία τροχιάς, εκτελείται λεπτομερής υπολογισμός προκειμένου να ελεγχθεί το μέγεθος των διαφορών τελικής εκτροπής. Σε περίπτωση χρήσης ενός μη ευθέος ενδιάμεσου στοιχείου μεταξύ δύο καμπυλών με αντίθετη καμπυλότητα, η γεωμετρία και το μήκος του εν λόγω στοιχείου θα πρέπει να ορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το μέγεθος της διαφοράς τελικής εκτροπής να εξακολουθεί να αποτρέπει την εμπλοκή προσκρουστήρων. Ανεπάρκεια επίκλισης (σημείο ) (1) Οι μέγιστες τιμές για την ανεπάρκεια επίκλισης παρατίθενται στον πίνακα 8. Πίνακας 8 Μέγιστη ανεπάρκεια επίκλισης [mm] Ταχύτητα γραμμής [km/h] v < v 300 v > 300 Για λειτουργία τροχαίου υλικού σύμφωνα με την ΤΠΔ για μηχανές και επιβατικό Για λειτουργία τροχαίου υλικού σύμφωνα με την ΤΠΔ για τις εμπορευματικές φορτάμαξες Στην ΤΠΔ ΥΠΔ παρέχονται μόνο οι μέγιστες τιμές ανεπάρκειας επίκλισης. Επομένως, προκειμένου να επαληθευτεί η σταθερότητα των οχημάτων επί της τροχιάς χρησιμοποιώντας την παράμετρο της μη αντισταθμιζόμενης επιτάχυνσης, απαιτούνται νέοι υπολογισμοί για τη σύγκριση των εφαρμοζόμενων τιμών μη αντισταθμιζόμενης επιτάχυνσης με τα όρια ανεπάρκειας επίκλισης εκφρασμένα σε mm. Οι μέγιστες τιμές έλλειψης επίκλισης που ορίζονται στον πίνακα 8 (και στον πίνακα 9 για το σύστημα εύρους τροχιάς 1668 mm) πρέπει να τηρούνται στον σχεδιασμό/στην κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής υποδομής, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 18 από 53

19 το τροχαίο υλικό, που είναι συμβατό με την ΤΠΔ, το οποίο προορίζεται να κυκλοφορήσει στη συγκεκριμένη γραμμή. Οι κανόνες και οι απαιτήσεις για τη συμμόρφωση τροχαίου υλικού με τις ΤΠΔ περιγράφονται στη σχετική ΤΠΔ (ΜΗΧ & ΕΤΥ ή/και εμπορευματικών φορταμαξών). (2) Για αμαξοστοιχίες ειδικά κατασκευασμένες ώστε να κινούνται με υψηλότερη ανεπάρκεια επίκλισης (π.χ. πολυμερείς συνθέσεις με φορτία άξονα μικρότερα από αυτά που ορίζονται στον πίνακα 2 οχήματα με ειδικό εξοπλισμό για την εγγραφή στις καμπύλες), επιτρέπεται η κίνηση με υψηλότερες τιμές ανεπάρκειας επίκλισης, εφόσον δοθεί απόδειξη ότι αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί με ασφάλεια. Οι κανόνες για την απόδειξη της ασφαλούς κίνησης οχημάτων, όσον αφορά τη δυναμική συμπεριφορά, περιγράφονται στην ΤΠΔ ΜΗΧ & ΕΤΥ. Ίσως χρειαστούν άλλες επαληθεύσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία των αναφερόμενων τύπων τροχαίου υλικού σε ταχύτητες μεγαλύτερες από την ταχύτητα σχεδιασμού, όπως για παράδειγμα οι επαληθεύσεις που αφορούν το περιτύπωμα ελεύθερης διατομής, την απόσταση μεταξύ γεωμετρικών αξόνων τροχιών, τις μέγιστες διακυμάνσεις πίεσης σε σήραγγες, τους πλευρικούς ανέμους, την παράσυρση έρματος, τα όρια άμεσης κινητοποίησης για ελαττώματα στη γεωμετρία της γραμμής λόγω της επίτευξης μεγαλύτερης ταχύτητας, κλπ. Ισοδύναμη κωνικότητα (σημείο ) (3) Οι τιμές σχεδιασμού για το εύρος τροχιάς, τη διατομή κεφαλής της σιδηροτροχιάς και την κλίση σιδηροτροχιάς για αμιγή γραμμή επιλέγονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υφίσταται υπέρβαση των ορίων ισοδύναμης κωνικότητας που ορίζονται στον πίνακα 10. Οι τιμές σχεδιασμού για το εύρος τροχιάς που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της απαίτησης για την παράμετρο «ισοδύναμη κωνικότητα» είναι οι τιμές «προβλεπόμενου εύρους τροχιάς», όπως ορίζονται στο προσάρτημα ΙΘ «Γλωσσάριο» της ΤΠΔ ΥΠΔ. Κλίση σιδηροτροχιάς (σημείο ) (3) Για τμήματα που δεν υπερβαίνουν τα 100 m μεταξύ αλλαγών τροχιάς και διασταυρώσεων χωρίς κλίση, όπου η ταχύτητα κύλισης δεν υπερβαίνει τα 200 km/h, επιτρέπεται η τοποθέτηση σιδηροτροχιών χωρίς κλίση Απαιτήσεις για αλλαγές τροχιάς και διασταυρώσεις (1) Προβλέπεται σιδηροτροχιά κατακόρυφη ή με κλίση. (2) Εάν η σιδηροτροχιά έχει κλίση, η προβλεπόμενη κλίση πρέπει να επιλέγεται από το εύρος 1/20 έως 1/40. (3) Η κλίση μπορεί να επιτυγχάνεται με το σχήμα του ενεργού μέρους της διατομής κεφαλής της σιδηροτροχιάς. (4) Στις αλλαγές τροχιάς και στις διασταυρώσεις όπου η ταχύτητα κύλισης είναι υψηλότερη των 200 km/h αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 km/h, επιτρέπεται η τοποθέτηση σιδηροτροχιών χωρίς κλίση, υπό την προϋπόθεση ότι περιορίζεται σε τμήματα που δεν υπερβαίνουν τα 50 m. (5) Για ταχύτητες άνω των 250 km/h οι σιδηροτροχιές έχουν κλίση. Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 19 από 53

20 Η κλίση της σιδηροτροχιάς, είτε σε αμιγή γραμμή ή σε αλλαγές τροχιάς & διασταυρώσεις, δύναται να επιλεγεί εντός του εύρους από 1/20 έως 1/40. Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις διαφορετικές καταστάσεις κλίσης σιδηροτροχιάς, όπως ορίζονται στα σημεία και Πίνακας 2: Κλίση σιδηροτροχιάς για αμιγή γραμμή, καθώς και για αλλαγές τροχιάς και διασταυρώσεις Αμιγής γραμμή Αλλαγές τροχιάς και διασταυρώσεις v 200 km/h Με κλίση* *Για τμήματα που δεν υπερβαίνουν τα 100 m μεταξύ αλλαγών τροχιάς και διασταυρώσεων χωρίς κλίση, όπου η ταχύτητα κύλισης δεν υπερβαίνει τα 200 km/h, επιτρέπεται η τοποθέτηση σιδηροτροχιών χωρίς κλίση. Κατακόρυφη ή με κλίση 200 <v 250 Με κλίση Με κλίση* v>250 Με κλίση Με κλίση *Στις αλλαγές τροχιάς και στις διασταυρώσεις όπου η ταχύτητα κύλισης είναι υψηλότερη των 200 km/h αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 km/h, επιτρέπεται η τοποθέτηση σιδηροτροχιών χωρίς κλίση, υπό την προϋπόθεση ότι περιορίζεται σε τμήματα που δεν υπερβαίνουν τα 50 m. Αντοχή τροχιάς σε εφαρμοζόμενα φορτία (σημείο 4.2.6) Αντοχή τροχιάς σε κατακόρυφα φορτία Ο τύπος τροχιάς, περιλαμβανομένων των αλλαγών τροχιάς και των διασταυρώσεων, λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες δυνάμεις: α) το φορτίο άξονα που επιλέγεται σύμφωνα με το σημείο β) τις μέγιστες κατακόρυφες δυνάμεις τροχού. Οι μέγιστες δυνάμεις τροχού για καθορισμένες συνθήκες δοκιμής ορίζονται στο πρότυπο EN 14363:2005 σημείο γ) τις κατακόρυφες οιονεί στατικές δυνάμεις τροχού. Οι μέγιστες οιονεί στατικές δυνάμεις τροχού για καθοριζόμενες συνθήκες δοκιμής ορίζονται στο πρότυπο EN 14363:2005 σημείο Διαμήκης αντοχή τροχιάς Δυνάμεις προβλεπόμενες στον σχεδιασμό Η τροχιά, περιλαμβανομένων των αλλαγών τροχιάς και των διασταυρώσεων, σχεδιάζεται ώστε να αντέχει σε διαμήκεις δυνάμεις που ισοδυναμούν με τη δύναμη που προκύπτει από την πέδηση των 2,5 m/s2 για τις παραμέτρους επιδόσεων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το σημείο Συμβατότητα με συστήματα πέδησης (1) Η τροχιά, περιλαμβανομένων των αλλαγών τροχιάς και των διασταυρώσεων, σχεδιάζεται ώστε να είναι συμβατή με τη χρήση μαγνητικών συστημάτων πέδησης για πέδηση έκτακτης ανάγκης. Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 20 από 53

21 (2) Οι απαιτήσεις για τον σχεδιασμό της τροχιάς, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών τροχιάς και των διασταυρώσεων, οι οποίες είναι συμβατές με τη χρήση δινορρευματικών συστημάτων πέδησης, αποτελούν ανοικτό σημείο. (3) Για το σύστημα εύρους τροχιάς 1600 mm επιτρέπεται η μη εφαρμογή του σημείου (1) Εγκάρσια αντοχή τροχιάς Ο τύπος τροχιάς, περιλαμβανομένων των αλλαγών τροχιάς και των διασταυρώσεων, λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες δυνάμεις: α) εγκάρσιες δυνάμεις οι μέγιστες εγκάρσιες δυνάμεις που ασκεί ο τροχοφόρος άξονας στην τροχιά για καθοριζόμενες συνθήκες δοκιμής ορίζονται στο πρότυπο EN 14363:2005 σημείο β) οιονεί στατικές ιθύνουσες δυνάμεις οι μέγιστες οιονεί στατικές ιθύνουσες δυνάμεις Yqst για καθοριζόμενες ακτίνες και συνθήκες δοκιμής ορίζονται στο πρότυπο EN 14363:2005 σημείο Το σημείο παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στους διαχειριστές υποδομής σχετικά με τα φορτία στα οποία πρέπει να αντέχει η τροχιά. Οι τιμές φορτίου που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των στοιχείων τροχιάς ή/και των συναρμολογήσεων τροχιάς πρέπει να συμμορφώνονται με το σημείο Η αναφορά «τουλάχιστον» στην ΤΠΔ αντανακλά το γεγονός ότι τα μέγιστα φορτία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της τροχιάς ίσως να εξαρτώνται από την προγραμματισμένη λειτουργία και τη γενικότερη στρατηγική κάθε ΔΥ (κίνηση ειδικών αμαξοστοιχιών, κίνηση οχημάτων συντήρησης, κλπ.). Πρόβλεψη για δυναμικές επιδράσεις κατακόρυφων φορτίων (σημείο ) (3) Επιτρέπεται η μελέτη νέων γεφυρών που θα εξυπηρετούν επίσης ατομική επιβατική αμαξοστοιχία με υψηλότερα φορτία άξονα από αυτά που καλύπτει το φορτίο HSLM. Η δυναμική ανάλυση διενεργείται με τη χρήση της χαρακτηριστικής αξίας της φόρτισης από την ατομική αμαξοστοιχία η οποία λαμβάνεται ως μάζα εκ κατασκευής για κανονικό ωφέλιμο φορτίο σύμφωνα με το προσάρτημα ΙΑ με πρόβλεψη για επιβάτες σε χώρους ορθίων, σύμφωνα με τη σημείωση 1 του προσαρτήματος ΙΑ. Εκτός από όσα αναφέρονται στο σημείο παράγραφος 3, επιτρέπεται ο σχεδιασμός νέων γεφυρών στις οποίες θα κινείται μια μεμονωμένη επιβατική αμαξοστοιχία που δεν συμμορφώνεται με τα όρια εγκυρότητας (π.χ. μεγαλύτερα μεμονωμένα φορτία άξονα, διαφορετικές διαποστάσεις αξόνων εντός ενός φορείου, κλπ.) του HLSM στο παράρτημα E του προτύπου EN :2003/AC:2010. Βλέπε επίσης σημείο παράγραφος (11). Όρια άμεσης κινητοποίησης για ελαττώματα στη γεωμετρία της γραμμής (σημείο 4.2.8) Το όριο για άμεση δράση όσον αφορά τη χάραξη (1) Τα όρια για άμεση δράση για μεμονωμένες ατέλειες σε χάραξη ορίζονται στο σημείο 8.5 του προτύπου EN :2008+ A1:2010. Οι μεμονωμένες ατέλειες δεν υπερβαίνουν τα όρια της περιοχής μήκους κύματος D1, όπως ορίζεται στον πίνακα 6 του προτύπου ΕΝ. (2) Τα όρια για άμεση δράση για μεμονωμένες ατέλειες σε χάραξη για ταχύτητες άνω των 300 km/h αποτελούν ανοικτό σημείο. Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 21 από 53

22 Το όριο για άμεση δράση όσον αφορά τη διαμήκη διακύμανση στάθμης (1) Τα όρια για άμεση δράση για μεμονωμένες ατέλειες σε διαμήκη διακύμανση στάθμης ορίζονται στο σημείο 8.3 του προτύπου EN :2008+A1:2010. Οι μεμονωμένες ατέλειες δεν υπερβαίνουν τα όρια της περιοχής μήκους κύματος D1, όπως ορίζεται στον πίνακα 5 του προτύπου ΕΝ. (2) Τα όρια για άμεση δράση για μεμονωμένες ατέλειες σε διαμήκη διακύμανση στάθμης για ταχύτητες άνω των 300 km/h αποτελούν ανοικτό σημείο. Όσον αφορά τη χάραξη και τη διαμήκη διακύμανση στάθμης, τα εν λόγω σημεία παραπέμπουν στα IAL του προτύπου EN :2008+A1:2010. Στο καθεστώς συντήρησης πολλών ευρωπαϊκών χωρών ήδη χρησιμοποιούνται αυστηρότερα IAL όσον αφορά τη χάραξη και τη διαμήκη διακύμανση στάθμης από αυτά του προτύπου EN :2008+A1:2010: αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας ΤΠΔ ΥΠΔ. Η απόφαση των ΔΥ να εφαρμόσουν πιο «ελαστικά» IAL (αλλά εντός των ορίων της ΤΠΔ ΥΠΔ) στο δίκτυό τους δεν θα πρέπει ποτέ να απορρέει από την εφαρμογή της ίδιας της ΤΠΔ ΥΠΔ: το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας κάθε Διαχειριστή Υποδομής πρέπει να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα «νέα» IAL τα οποία ορίζονται στο αντίστοιχό δίκτυό τους εξακολουθούν να εγγυώνται την ασφαλή κίνηση αμαξοστοιχιών. Κρηπιδώματα (σημείο 4.2.9) (2) Όσον αφορά τις απαιτήσεις του παρόντος σημείου, επιτρέπεται η κατασκευή κρηπιδωμάτων που απαιτούνται για τις τρέχουσες απαιτήσεις υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται πρόβλεψη για τις λογικά προβλέψιμες μελλοντικές απαιτήσεις υπηρεσίας. Όταν καθορίζονται οι διεπαφές με αμαξοστοιχίες που πρόκειται να σταθμεύουν στο κρηπίδωμα, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι τρέχουσες απαιτήσεις υπηρεσίας όσο και οι λογικά προβλέψιμες απαιτήσεις υπηρεσίας κατά τα 10 τουλάχιστον έτη μετά τη θέση του κρηπιδώματος σε χρήση. Οι τρέχουσες απαιτήσεις υπηρεσίας θα πρέπει να ορίζονται λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη υποστήριξη της λειτουργίας κατά τη χρονική στιγμή σχεδιασμού του κρηπιδώματος, επιπλέον μιας διάταξης όπως ορίζεται στο Γλωσσάριο της ΤΠΔ (παθητική διάταξη). Οι προβλέψιμες απαιτήσεις υπηρεσίας θα πρέπει να βασίζονται στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κατά τη χρονική στιγμή σχεδιασμού του κρηπιδώματος. Η παράγραφος 2 επιτρέπει τον σχεδιασμό νέων κρηπιδωμάτων έτσι ώστε να ικανοποιούν τις τρέχουσες ανάγκες εξυπηρέτησης (π.χ. στάθμευση αμαξοστοιχιών που δεν συμμορφώνονται με την ΤΠΔ) εφόσον στον σχεδιασμό προβλέπεται η δυνατότητα εκπλήρωσης «λογικά προβλέψιμων» μελλοντικών απαιτήσεων υπηρεσίας (π.χ. στάθμευση στον σταθμό αμαξοστοιχιών οι οποίες συμμορφώνονται με την ΤΠΔ). Ύψος κρηπιδωμάτων (σημείο ) (1) Το ονομαστικό ύψος κρηπιδώματος είναι 550 mm ή 760 mm υπεράνω της επιφάνειας κύλισης για ακτίνες 300 m ή άνω. Κωδ. αναφοράς: ERA/GUI/ /INT Έκδοση: 3.00 Σελίδα 22 από 53

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D031393/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D031393/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11933/14 ADD 1 TRANS 368 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Ιουλίου 2014 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2010 (OR. en) 12264/10 ADD 1 TRANS 196 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2010 (OR. en) 12264/10 ADD 1 TRANS 196 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2010 (OR. en) 12264/10 ADD 1 TRANS 196 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 14 Ιουλίου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΜΗ (Συμβατικός Σιδηρόδρομος) Infrastructure

ΥΠΟΔΟΜΗ (Συμβατικός Σιδηρόδρομος) Infrastructure ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 02.02.12 Έκδοση 1 / 2-6-2011 02 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. 02 12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗ (Συμβατικός Σιδηρόδρομος)

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036064/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036064/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5314/15 ADD 1 TRANS 17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 13 Ιανουαρίου 2015 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (Συμβατικός σιδηρόδρομος) Rolling Stock Freight Wagons

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (Συμβατικός σιδηρόδρομος) Rolling Stock Freight Wagons Ε 02.02.56 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 1-7-2008 02 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. 02 56 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (Συμβατικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την εφαρμογή της ΤΠΔ ΜΗΧ&ΕΤΥ

Οδηγός για την εφαρμογή της ΤΠΔ ΜΗΧ&ΕΤΥ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Σύμφωνα με την εντολή-πλαίσιο C(2010)2576 τελικό της 29/04/2010 Αρ. αναφοράς στον ERA: Έκδοση ERA: 2.00 ERA/GUI/07-2011/INT Ημερομηνία: 01 Ιανουαρίου 2015 Το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027153/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027153/02. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2013 (19.07) (OR. en) 12541/13 TRANS 400 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 16 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

2008/163/ΕΚ, 2008/164/ΕΚ, 2008/217/ΕΚ, 2008/231/ΕΚ, 2008/232/ΕΚ, 2008/284/ΕΚ, 2011/229/ΕΕ, 2011/274/ΕΕ, 2011/275/ΕΕ, 2011/291/ΕΕ

2008/163/ΕΚ, 2008/164/ΕΚ, 2008/217/ΕΚ, 2008/231/ΕΚ, 2008/232/ΕΚ, 2008/284/ΕΚ, 2011/229/ΕΕ, 2011/274/ΕΕ, 2011/275/ΕΕ, 2011/291/ΕΕ L 217/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση των αποφάσεων 2006/861/ΕΚ, 2008/163/ΕΚ, 2008/164/ΕΚ, 2008/217/ΕΚ, 2008/231/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5363/15 TRANS 21 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την εφαρμογή της ΤΠΔ ENE

Οδηγός για την εφαρμογή της ΤΠΔ ENE Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Σύμφωνα με την εντολή-πλαίσιο C(2010)2576 τελικό της 29/04/2010 Κωδικός αναφοράς στον ERA: ERA/GUI/07-2011/INT Έκδοση στον ERA: 2.00 Ημερομηνία: 16 Οκτωβρίου 2014 Το

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4 Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4.1. Εισαγωγή Ο σιδηρόδροµος ως µέσο µεταφοράς ορίζεται από δύο συνιστώσες: Το τροχαίο υλικό και τη σιδηροδροµική υποδοµή. Με τον όρο τροχαίο υλικό εννοούµε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 139. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 54ο έτος 26 Μαΐου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 139. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 54ο έτος 26 Μαΐου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 139 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 54ο έτος 26 Μαΐου 2011 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2011/291/EE: Απόφαση της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ)

Οδηγός για την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Οδηγός για την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) Σύμφωνα με την εντολή-πλαίσιο C(2007)3371 τελικό, της 13/07/2007 Αρ. αναφοράς στον ERA: ERA/GUI/07-2011/INT

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.12.2014 L 356/421 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1304/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τροχαίο υλικό Θόρυβος» και με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την εφαρμογή της ΤΠΔ ΔΔΚ

Οδηγός για την εφαρμογή της ΤΠΔ ΔΔΚ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα με την εντολή-πλαίσιο C(2007)3371 τελικό, της 13/7/2007 Κωδ. αναφοράς: Έκδοση: 2.0 Ημερομην ία: ERA/GUI/07-2011/INT 30 Ιουνίου 2015 Το έγγραφο εκπονήθηκε από τον Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 15.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7.1 Εισαγωγή Στον γενικό όρο σιδηροδροµικοί σταθµοί περιλαµβάνονται: Σιδηροδροµικοί σταθµοί Τα σηµεία στάθµευσης Οι στάσεις Σιδηροδροµικοί σταθµοί: οι σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) Παράρτημα 2 Αξιολόγηση συμμόρφωσης και έλεγχος «ΕΚ»

Οδηγός εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) Παράρτημα 2 Αξιολόγηση συμμόρφωσης και έλεγχος «ΕΚ» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Οδηγός εφαρμογής των ΤΠΔ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Οδηγός εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) Παράρτημα 2 Αξιολόγηση συμμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R1301 EL 01.01.2015 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1301/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Σύμφωνα με την εντολή-πλαίσιο C(2007)3371, τελικό της 13/7/2007

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Σύμφωνα με την εντολή-πλαίσιο C(2007)3371, τελικό της 13/7/2007 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Σύμφωνα με την εντολή-πλαίσιο C(2007)3371, τελικό της 13/7/2007 Αρ. αναφοράς στον ΕΟΣ: Έκδοση ΕΟΣ: 1.0 ERA/GUI/01-2013/INT Ημερομηνία: 28 Μαΐου 2014 Το έγγραφο εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6465/14 TRANS 58

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6465/14 TRANS 58 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6465/14 TRANS 58 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής : 10 Φεβρουαρίου 2014 Αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4316, 17/2/2012 3(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4316, 17/2/2012 3(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., L191, 18.07.2008, σ.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5963 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5963 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11932/17 ADD 1 TRANS 347 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Συμβατικός Σιδηρόδρομος) Energy

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Συμβατικός Σιδηρόδρομος) Energy ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 02.02.32 Έκδοση 1 / 2-6-2011 02 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. 02 32 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Συμβατικός Σιδηρόδρομος)

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D031387/02 Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D031387/02 Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11932/14 ADD 1 TRANS 367 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Ιουλίου 2014 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0274 EL 24.01.2013 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 20 Ιουλίου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΠΔ ΕΦΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΠΔ ΕΦΑ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΠΔ ΕΦΑ Σύμφωνα με την εντολή-πλαίσιο C(2007)3371 τελικό της 13/07/2007 Αρ. αναφοράς στον ERA: Έκδοση ERA: 2.0 ERA/GUI/RST WAG/IU Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2011 (OR. en) 5145/11 ADD 1 TRANS 2

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2011 (OR. en) 5145/11 ADD 1 TRANS 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2011 (OR. en) 5145/11 ADD 1 TRANS 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερομηνία παραλαβής: 7 Ιανουαρίου 2011 προς την: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

L 247/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 247/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 886/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαΐου 2013 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12761/1/14 REV 1 TRANS 403 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Έκδοση 1 /

Ε Έκδοση 1 / Ε 02.02.90 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 1-7-2008 02 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. 02 90 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Συμβατικός

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2010 (OR. en) 17776/10 TRANS 384 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2010 (OR. en) 17776/10 TRANS 384 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2010 (OR. en) 17776/10 TRANS 384 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Δεκεμβρίου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο γνωμοδότησης. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0294(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σχέδιο γνωμοδότησης. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0294(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 26.6.2012 2011/0294(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2015/0278(COD) 3.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2011 (13.01) (OR. en) 5156/11 TRANS 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2011 (13.01) (OR. en) 5156/11 TRANS 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2011 (13.01) (OR. en) 5156/11 TRANS 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 7 Ιανουαρίου 2011 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Σχεδιασμός και Λειτουργία Σιδηροδρομικών Συστημάτων. Δρ.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Σχεδιασμός και Λειτουργία Σιδηροδρομικών Συστημάτων. Δρ. 9η Διάλεξη Ελκόμενο Τροχαίο Υλικό: Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία ελκόμενου τροχαίου υλικού, συμπεριφορά τροχαίου υλικού επί της γραμμής και εκτροχιασμός σιδηροδρομικών οχημάτων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Διαλειτουργικότητας

Σεμινάριο Διαλειτουργικότητας Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων Σεμινάριο Διαλειτουργικότητας 11.4.2014 Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων Εισηγείται και παρακολουθεί το νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ "έλεγχος της οδικής ασφάλειας", η ανεξάρτητη, λεπτομερής, συστηματική και τεχνική επαλήθευση της ασφάλειας των χαρακτηριστικών σχεδιασμού ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0015 (COD) 10579/15 TRANS 230 CODEC 987 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2013/0297(COD) 5.9.2016 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2013 COM(2013) 33 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος «τροχαίο υλικό φορτάμαξα» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος «τροχαίο υλικό φορτάμαξα» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος «τροχαίο υλικό φορτάμαξα» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 8 1.1. Τεχνικό πεδίο εφαρμογής... 8 1.2. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5300/18 ΔΛ/νικ 1 DGE 2A

5300/18 ΔΛ/νικ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5300/18 TRANS 14 FIN 42 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΟΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΟΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 07.01.30Β Έκδοση 1 / 14.06.2011 07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 01 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΟΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 30Β ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2013 COM(2013) 32 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/11 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2009 περί της έγκρισης κοινής μεθόδου ασφάλειας για την εκτίμηση της επίτευξης των στόχων ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-10 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση Γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 10 Γενικές ιατάξεις Στρώσεις Γραµµής Όρια Σφαλµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.1.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 2554/2013 του Inaki Albin Diaz, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε

Διαβάστε περισσότερα

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3451, 24.11.2000 1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 Αριθμός 334 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13007/16 LIMITE PUBLIC JAI 812 DAPIX 162 CRIMORG 117 ENFOPOL 329 ENFOCUSTOM 149 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΣΕ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΣΕ Αναστάσιος Λαμπρόπουλος Δρ Πολιτικός Μηχανικός Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού και Υποστήριξης Κυκλοφορίας Διεύθυνση Κυκλοφορίας ΟΣΕ Εισαγωγή Ο υφιστάμενος ΓΚΚ του ΟΣΕ Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 319, 29.11.2008, σ. 59. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.06.2001 COM(2001) 318 τελικό 2001/0135 (COD) ΤΟΜΟΣ II Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2014 L 280/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και VIIIγ του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ. Χρίστος Πυργίδης, Καθηγητής ΑΠΘ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ. Χρίστος Πυργίδης, Καθηγητής ΑΠΘ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Χρίστος Πυργίδης, Καθηγητής ΑΠΘ Η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών Στόχος : Αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου Λέξι κλειδί : Ανταγωνισμός Πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής Υποχρεώσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/57 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων 1 Για τη σήμανση των προσβάσεων στην Ελλάδα εφαρμόζεται το κεφάλαιο 20 των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, μέρος 1 Με αυτές τις οδηγίες αντιμετωπίζεται η σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σιδηροδρομική Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου Λέκτορας ΕΜΠ kkepap@central.ntua.gr ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-01-01-10 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 07 Σιδηροδροµικά έργα 01 Γενικά θέµατα και χαρακτηριστικά επιδοµής

ΠΕΤΕΠ 07-01-01-10 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 07 Σιδηροδροµικά έργα 01 Γενικά θέµατα και χαρακτηριστικά επιδοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-01-01-10 07 Σιδηροδροµικά έργα 01 Γενικά θέµατα και χαρακτηριστικά επιδοµής 01 Γενικά θέµατα και χαρακτηριστικά επιδοµής

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. ΑΘΗΝΑ Ιανουάριος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη χάραξης της νέας σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης Αµφίπολης Νέας Καρβάλης (Α φάση).

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. ΑΘΗΝΑ Ιανουάριος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη χάραξης της νέας σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης Αµφίπολης Νέας Καρβάλης (Α φάση). ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη χάραξης της νέας σιδηροδροµικής

Διαβάστε περισσότερα

L 191/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 191/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.7.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 640/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 3. Δράσεις Σχεδιασμού Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών δράσεων σχεδιασμού γεφυρών. Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ του σιδηροδρομικού συστήματος

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ του σιδηροδρομικού συστήματος Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ του σιδηροδρομικού συστήματος Υποχρεώσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/57 (ΠΔ 104/2010) σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Valenciennes, Γαλλία ERA/2012/SAF/CALLHF/01

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Valenciennes, Γαλλία ERA/2012/SAF/CALLHF/01 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Valenciennes, Γαλλία Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης ανθρώπινων παραγόντων οι οποίοι θα συνδράμουν τους εθνικούς φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ : ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Αύξηση της ταχύτητας των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3483, 23/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3483, 23/3/2001 Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.6.2015 L 157/21 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/962 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα