ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΟΚΙ ΩΤΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΟΚΙ ΩΤΙΚΩΝ. 540 06 Θεσσαλονίκη"

Transcript

1 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΟΚΙ ΩΤΙΚΩΝ Σ.Ι. Πάτσιος 1, Α. Σιταρόπουλος 2, Ε.Η. Παπαϊωάννου 1, Α.Ι. Καράµπελας 1 1 Εργαστήριο Φυσικών Πόρων & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ), Ινστιτούτο Χηµικών ιεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (Ι ΕΠ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Θέρµη Θεσσαλονίκη 2 Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα υγρά απόβλητα από τη µεταποίηση της επιτραπέζιας ελιάς αποτελούν ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβληµα δεδοµένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, όπως υψηλό οργανικό φορτίο, παρουσία φυτοτοξικών και αντιµικροβιακών ενώσεων (πολυφαινόλες), και έντονη χρονική και ποιοτική µεταβλητότητα. Μια καινοτόµος µέθοδος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων από τη µεταποίηση επιτραπέζιας ελιάς µέσω αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας µε τη χρήση της τεχνολογίας των βιοαντιδραστήρων µεµβρανών αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Φυσικών Πόρων & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας του Ι ΕΠ/ΕΚΕΤΑ και δοκιµάστηκε σε µια πιλοτική διάταξη εργαστηριακής κλίµακας. Η πιλοτική µονάδα βιοαντιδραστήρα µεµβρανών παρουσίασε συνεχή σταθερή λειτουργία για µακρό χρονικό διάστηµα µε άκρως ικανοποιητική απόδοση αποµάκρυνσης του οργανικού φορτίου και των φαινολικών ενώσεων. Παρά όµως την ικανοποιητική λειτουργία του πιλοτικού συστήµατος, η εκροή χαρακτηριζόταν από την ύπαρξη υπολειπόµενου οργανικού φορτίου, καθώς και έντονου κίτρινου χρώµατος. Για το λόγο αυτό διερευνήθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας εκροής του βιοαντιδραστήρα µεµβρανών µε τη χρήση κροκιδωτικών ουσιών βασισµένων σε άλατα του σιδήρου και του αργιλίου. Σε εργαστηριακά πειράµατα κροκίδωσης (jar-test) µικτού υγρού του βιοαντιδραστήρα µεµβρανών, η βέλτιστη αποµάκρυνση οργανικού φορτίου (TOC) και χρώµατος επετεύχθη µε τη χρήση του διαλύµατος αλάτων τρισθενούς σιδήρου (FeCl 3 ) για συγκέντρωσης Fe +3 περίπου 600 mg/l και τιµές ph γύρω στο 4,0-4,5. Η χρήση κροκιδωτικού δοκιµάστηκε και στην πιλοτική µονάδα βιοαντιδραστήρα µεµβρανών µε την προσθήκη ενός επιπλέον (ξεχωριστού) δοχείου κροκίδωσης. Τα αποτελέσµατα από τον συνδυασµό του βιοαντιδραστήρα µεµβρανών µε την προσθήκη κροκιδωτικών ήταν άκρως ικανοποιητικά, καθώς επιτεύχθηκε αποµάκρυνση οργανικού φορτίου (TOC) στο επίπεδο του 98% µε τελική µέση συγκέντρωση TOC 37 mg/l. Ταυτόχρονα, η αποµάκρυνση των πολυφαινολικών ενώσεων έφτασε το 97%, επιτυγχάνοντας µέση τελική συγκέντρωση φαινολικών ενώσεων 13 mg/l, ενώ και το επεξεργασµένο ρεύµα ήταν ουσιαστικά διαυγές µε µέση τιµή χρώµατος 60 CU Pt-Co. Όλες οι παραπάνω τιµές παραµέτρων είναι εντός των νοµοθετηµένων προδιαγραφών, επιτρέποντας την απευθείας διάθεση του επεξεργασµένου ρεύµατος στον Θερµαϊκό κόλπο ή σε οποιονδήποτε άλλο θαλάσσιο αποδέκτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µεταποιητική βιοµηχανία της επιτραπέζιας ελιάς αποτελεί ένα σηµαντικό τοµέα της αγρο-βιοµηχανικής οικονοµίας τόσο της Ελλάδας όσο και άλλων χωρών της Μεσογείου. Περίπου 2,5 εκατοµµύρια τόνοι επιτραπέζιας ελιάς παράγονται κάθε χρόνο, ενώ το 90% της παραγωγής αυτής επεξεργάζεται σε χώρες της Μεσογείου [1, 2]. Η παραγωγική διαδικασία της επιτραπέζιας ελιάς ουσιαστικά αποσκοπεί στην αποµάκρυνση της πικρής γεύσης, η οποία οφείλεται κυρίως στην παρουσία πολυφαινολών, καθιστώντας την ελιά εύγευστη και κατάλληλη για κατανάλωση [3]. Η διαδικασία της παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς συνήθως αποτελείται από τα παρακάτω διαδοχικά στάδια: i) αρχικός καθαρισµός/εκπλυση, ii) εκπίκρανση, iii) πλύση/εις, iv) ζύµωση και v) συσκευασία. Στα παραπάνω στάδια χρησιµοποιούνται µεγάλες ποσότητες νερού και παράγονται αναλογικά µεγάλες ποσότητες υγρών αποβλήτων, έως και 7,5 m 3 ανά τόνο παραγόµενης επιτραπέζιας ελιάς. Τα απόβλητα επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς χαρακτηρίζονται από έντονη µυρωδιά, υψηλό οργανικό φορτίο και την ύπαρξη φαινολικών και πολυφαινολικών ενώσεων, οι οποίες τους προσδίδουν αντιµικροβιακές και φυτοτοξικές ιδιότητες. Επιπλέον, εµφανίζουν µεγάλες διακυµάνσεις στις τιµές ph (από 4,0 έως 12,0) και ανάλογα µε το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας υψηλές συγκεντρώσεις NaOH (καυστικής σόδας) ή NaCl (άλµης) [4-6]. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν τα απόβλητα επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς δύσκολα διαχειρίσιµα µε αποτέλεσµα, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά να απορρίπτονται ανεπεξέργαστα στο περιβάλλον και σε υδατικούς αποδέκτες ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να συλλέγονται σε συνήθως ανοιχτές δεξαµενές εξάτµισης µε δυσµενείς επιπτώσεις και οχλήσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Παρόλο που η αερόβια βιολογική επεξεργασία είναι µια από τις πιο συνηθισµένες και αποτελεσµατικές µεθόδους επεξεργασίας υγρών αποβλήτων [7], τα ιδιαίτερα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων

2 µεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς καθιστούν αβέβαιη την επιτυχηµένη διαχείρισή τους µέσω συµβατικών µεθόδων βιολογικής επεξεργασίας, ενώ περιορισµένα είναι και τα διαθέσιµα δεδοµένα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία [6]. Στο Εργαστήριο Φυσικών Πόρων & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας αναπτύχθηκε µια κανοτόµος µέθοδος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από τη µεταποίηση επιτραπέζιας ελιάς µέσω αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας µε εφαρµογή της τεχνολογίας των βιοαντιδραστήρων µεµβρανών [8]. Μια πιλοτική µονάδα βιοαντιδραστήρα µεµβρανών εργαστηριακής κλίµακας και συνεχούς λειτουργίας σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και λειτούργησε σε διάφορες λειτουργικές συνθήκες για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ιδιαίτερα ικανοποιητικούς βαθµούς απόδοσης όσο αφορά την αποµάκρυνση οργανικού φορτίου και ολικών φαινολικών ενώσεων για σχετικά µέτριους ρυθµούς οργανικής φόρτισης. Επιπλέον, η απόδοση διήθησης των µεµβρανών ήταν ικανοποιητική και ο ρυθµός ρύπανσης των µεµβρανών σχετικά µικρός. Παρά όµως την ικανοποιητική λειτουργία του πιλοτικού συστήµατος, η εκροή χαρακτηριζόταν από την ύπαρξη οργανικού φορτίου µη-βιοδιασπάσιµου καθώς και έντονου κίτρινου χρώµατος, χαρακτηριστικών που καθιστούν την εκροή ακατάλληλη για για απευθείας διάθεση σε έναν ευαίσθητο τελικό αποδέκτη όπως ο Θερµαϊκός κόλπος (Απ.Νοµ.Θεσ/νικης 30/.2885/2010). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας βελτιστοποίησης της ποιότητας εκροής του συστήµατος βιοαντιδραστήρα µεµβρανών µε τη βοήθεια κροκιδωτικών ουσιών. Η χρήση κροκιδωτικών ουσιών είναι µια σχετικά ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος για βελτίωση της ποιότητας της επεξεργασµένης εκροής και τον έλεγχο του φαινοµένου της ρύπανσης των µεµβρανών σε συστήµατα βιοαντιδραστήρων µεµβρανών [9-13]. Άλατα σιδήρου και αργιλίου έχουν χρησιµοποηθεί, για την προσρόφηση διαλυτών οργανικών ενώσεων (Soluble Microbial Products - SMP) στα βιοσυσσωµατώµατα (bioflcos) της ενεργού ιλύος, που έχει ως αποτέλεσµα τόσο τη βελτίωση της ικανότητας διήθησης (filterability) του µικτού υγρού όσο και τη βελτίωση της ποιότητας του διηθήµατος. Επιπλέον, η προσθήκη κροκιδωτικων µπορεί να βοηθήσει στη συσσωµάτωση και αποµάκρυνση µε τη λάσπη των αλάτων του φωσφόρου βελτιώνοντας την ικανότητα αποµάκρυνσης φωσφόρου του βιοαντιδραστήρα µεµβρανών [14]. Παράλληλα όµως, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η προσθήκη των κροκιδωτικών να µην επηρεάσει τις βιολογικές δράσεις της βιοκοινότητας της ενεργού ιλύος, ενώ πρέπει να ελέγχεται και η συγκέντρωση των αλάτων αυτών στην εκροή έτσι ώστε να µην ξεπεραστούν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσής τους στην εκροή. Για τη διερεύνηση της δυνατότητας βελτιστοποίησης της ποιότητας εκροής του συστήµατος βιοαντιδραστήρα µεµβρανών µε τη βοήθεια κροκιδωτικών ουσιών αρχικά έγινε ένα πλήθος πειραµάτων κροκίδωσης µικρού όγκου (jar-test) ενεργού ιλύος από τον πιλοτικό βιοαντιδραστήρα µεµβρανών, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι βέλτιστες συνθήκες όσο αφορά την ποσότητα και το είδος του κροκιδωτικού καθώς και το ph του µικτού υγρού. Οι κροκιδωτικές ουσίες που εξετάστηκαν ήταν διαλύµατα χλωριούχων αλάτων τρισθενούς σιδήρου (FeCl 3 ) και αργιλίου (Al n Cl(3 n-m )(OH) m - PAC) υψηλής και χαµηλής βασικότητας. Στη συνέχεια, δοκιµάστηκε η χρήση της βέλτιστης κροκιδωτικής ουσίας στο πιλοτικό σύστηµα βιοαντιδραστήρα µεµβρανών, παράλληλα µε τη λειτουργία του βιοαντιδραστήρα µεµβρανών χωρίς την προσθήκη κροκιδωτικού. Τα αποτελέσµατα από την παράλληλη αυτή λειτουργία, µε και χωρίς κροκιδωτικό, συγκρίθηκαν µε βάση το ποσοστό αποµάκρυνσης οργανικού φορτίου, πολυφαινολικών ενώσεων και χρώµατος. Παράλληλα, η ποιότητα του διηθήµατος ελέγχθηκε αναφορικά µε τα επίπεδα συγκέντρωσης του κροκιδωτικού σε σχέση µε την υπάρχουσα νοµοθεσία για την απευθείας διάθεση του επεξεργασµένου απορρεύµατος στον Θερµαϊκό κόλπο ή σε οποιονδήποτε άλλο θαλάσσιο αποδέκτη. Τέλος, έγινε µια σύντοµη προκαταρκτική οικονοµική εκτίµηση του κόστους της προσθήκης του κροκιδωτικού για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων από τη µεταποίηση επιτραπέζιας ελιάς. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Όλα τα υγρά αποβλήτα που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται µονάδα µεταποίηση επιτραπέζιας ελιάς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Η µονάδα επεξεργάζεται ετησίως περίπου tn ελιάς, παράγοντας πράσινες ελιές τύπου Χαλκιδικής, τεχνητά χρωµατισµένες ελιές τύπου Καλιφόρνιας και ελιές φυσικής εκπίκρανσης τύπου Άµφισσας. Το σύνολο των υγρών αποβλήτων από τα διάφορα επι µέρους στάδια της παραγωγικής διαδικασίας συνενώνονται και οδηγούνται σε µια υπόγεια τσιµεντένια δεξαµενή συλλογής αποβλήτων, η οποία έχει χωρητικότητα περίπου 200 m 3. Απόβλητα τα οποία συλλέχτηκαν από τη δεξαµενή αυτή χρησιµοποιήθηκαν για την παρούσα µελέτη. Τα κροκιδωτικά τα οποία χρησιµοποιήθηκαν είναι εµπορικά διαθέσιµα διαλύµατα αλάτων σιδήρου (FeCl 3 ) και αργιλίου (Al n Cl(3 n-m )(OH) m - PAC) υψηλής (PAC-HB) και χαµηλής βασικότητας (PAC-LB) της εταιρίας FERI-TRI Α.Β.Ε.Ε. Ο Ολικός Οργανικός Άνθρακας (Total Organic Carbon - TOC) µετρήθηκε µέσω αναλυτή Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC-5000A, Shimadzu Co.). Οι τιµές ph και η αγωγιµότητα µετρήθηκαν µε κατάλληλα ηλεκτρόδια σε ψηφιακό πολύ-όργανο (InoLab 750, WTW). Η συγκέντρωση των Ολικών Φαινολικών (Total Phenolics - TPh) προσδιορίστηκε µέσω µιας τροποποιηµένης µεθόδου των Folin-Ciocalteu µε φασµατοφωτοµέτρηση στα 750 µm [15]. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως ισοδύναµες µονάδες mg/l από ένα µίγµα 10 φαινολικών

3 συστατικών που απαντώνται στον καρπό της ελιάς (υδροξυτυροσόλη, τυροσόλη, π-υδροξυβενζοϊκό οξύ, γαλλικό οξύ, π-κουµαρικό οξύ, ολευρωπαΐνη, πρωτοκατεχικό οξύ, βανιλλίνη, βανιλικό οξύ και καφεϊκό οξύ). Η θολερότητα µετρήθηκε µε ένα φορητό θολερόµετρο (DRT-15CE turbidity-meter, HF Scientific Inc.). Η µέτρηση του χρώµατος έγινε µε το φασµατοφωτόµετρο Pharo 300 (Spectroquant) στα 340 nm σύµφωνα µε τη µέθοδο APHA 2120Β και το αποτέλεσµα εκφράζεται ως µονάδες χρώµατος λευκοχρύσου-κοβαλτίου (CU Pt/Co). Τα Ολικά Αιωρούµενα Στερεά (Mixed Liquor Suspended Solids - MLSS) και τα µη-οργανικά Αιωρούµενα Στερεά (Mixed Liquor Non-Volatile Suspended Solids - MLNVSS) µετρήθηκαν µέσω διήθησης σε φίλτρα ινών ύαλου (Whatman's GF/A 1.6 µm) και σύµφωνα µε πρότυπες µεθόδους [16]. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται η πιλοτική εργαστηριακή διάταξη του Βιοαντιδραστήρα Μεµβρανών (MBR) που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο Εργαστήριο ΕΦΕΜ - ΕΚΕΤΑ. Το πιλοτικό αυτό σύστηµα επιτρέπει συνεχή λειτουργία µε προγραµµατισµένη περιοδική αντιστροφή της ροής, για την αντίστροφη πλύση των µεµβρανών, προσοµοιώνοντας έτσι τη λειτουργία συστηµάτων βιοαντιδραστήρων µεµβρανών µεγάλης κλίµακας. Το πιλοτικό σύστηµα αποτελείται από δύο ξεχωριστά δοχεία, ένα δοχείου ενεργού όγκου 20L και ένα δοχείο ενεργού όγκου 2L όπου είναι εµβαπτισµένα στοιχεία µεµβρανών υπερδιήθησης κοίλων ινών, συνολικής επιφάνειας 0,174 και 0,146 m 2, αντίστοιχα. Οι πολυµερικές µεµβράνες προέρχονται από την εταιρία Zenon Environmental Inc., είναι κατασκευασµένες από τροποποιηµένο υδρόφιλο πολυβινυλιδενοφθορίδιο (PVDF) και έχουν ένα µέσο µέγεθος πόρων περίπου 0,04 µm. Τα δύο δοχεία είναι συνδεµένα εν σειρά, στο πρώτο δοχείο (20L) γίνεται η αερόβια βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων ενώ στο δεύτερο δοχείο (2L) γίνεται η προσθήκη του κροκιδωτικού. Αέρας παρέχεται µέσω ενός σωλήνα 1/8 της ίντσας µε τρύπες διαµέτρου 0,6 mm, ο οποίος είναι τοποθετηµένος κάτω από τις µονάδες των µεµβρανών. Η παροχή αέρα κυµαίνεται από 10 έως 25 Ndm3/min αναλόγως της οργανικής φόρτισης του συστήµατος. Αντλίες θετικής εκτοπίσεως (Fluid Metering Inc., piston-pump) χρησιµοποιήθηκαν για την αναρρόφηση του διηθήµατος υπό σταθερό ρυθµό περίπου 10 L/m 2 h (steady-flux operation). Όσον αφορά την αντίστροφη πλύση των µεµβρανών, χρησιµοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο το οποίο περιελάµβανε 1 min αντίστροφη πλύση µε νερό βρύσης κάθε 3 min κανονικής διήθησης. Ένα καταγραφικό πίεσης (P3276 Tecsis) συνδέθηκε στην έξοδο της µεµβράνης του δοχείου κροκίδωσης έτσι ώστε να µετράται και να καταγράφεται η διαµεµβρανική πίεση (Trans-Membrane Pressure - TMP) που αναπτύσσεται κατά τη λειτουργία του πιλοτικού συστήµατος. Η µεταβολή της διαµεµβρανικής πίεσης αποτελεί τη βασική ένδειξη για την εξέλιξη του φαινοµένου της ρύπανσης (fouling) των µεµβρανών. Σχήµα 1. Σχηµατικό διάγραµµα εργαστηριακής διάταξης βιοαντιδραστήρα εµβαπτισµένων µεµβρανών µε επιπρόσθετο δοχείο κροκίδωσης. Για τα αρχικά εργαστηριακά πειράµατα µελέτης της συµπεριφοράς διαφορετικών κροκιδωτικών σε ποτήρια (jar-tests), διαφορετικές ποσότητες κροκιδωτικού προστέθηκαν σε 20 ml φρέσκου µικτού υγρού το οποίο συλλέχτηκε από το δοχείο (20L) αερόβιας επεξεργασίας των αποβλήτων επεξεργασίας ελιάς. Το µείγµα αναµίχθηκε µε χρήση µαγνητικού αναδευτήρα (MS-MP8, WiseStir) για 5min µε ταχύτητα 150 rpm και στη συνέχεια για 5min µε ταχύτητα 80 rpm. Στη συνέχεια, το µίγµα κροκιδωτικού-µικτού υγρού φυγοκεντρήθηκε για 10min στα 8000xg σε σταθερή θερµοκρασία 4 ο C. Οι συγκεκριµένες συνθήκες φυγοκέντρησης επιλέχτηκαν ύστερα από προκαταρκτικές δοκιµές για την εύρεση συνθηκών στις οποίες το υπερκείµενο της φυγοκέντρησης έχει παρόµοια χαρακτηριστικά µε το διήθηµα των µεµβρανών UF. Το υπερκείµενο της φυγοκέντρησης, µετά

4 από διήθηση µε διηθητικό χαρτί για την αποµάκρυνση τυχόν σωµατιδίων ιλύος, που αποσπάστηκαν από την πελέττα κατά τη φάση της αποµάκρυνσης του υπερκείµενου, αποθηκεύτηκε µε οξίνιση σε ph < 2,0 σε ψυγείο (< 4,0 o C) µέχρι τον αναλυτικό τους χαρακτηρισµό. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα από τα εργαστηριακά πειράµατα κροκίδωσης σε ποτήρια (jar-tests) µε χρήση FeCl 3 και PAC-HB συνοψίζονται στα Σχήµατα 2 και 3, αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα µε τη χρήση κροκιδωτικού PAC-LB είναι παρόµοια µε αυτά του PAC-HB και δεν παρουσιάζονται για οικονοµία χώρου. Το εύρος συγκεντρώσεων κροκιδωτικού που χρησιµοποιήθηκαν ήταν mg/l Fe +3 και mg/l Al +3. Στην περίπτωση του FeCl 3 η απόδοση αποµάκρυνσης TOC και TPh αυξάνεται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του κροκιδωτικού έως περίπου 80 και 90% αποµάκρυνση, αντίστοιχα. Η µέγιστη απόδοση αποµάκρυνσης παρατηρείται µετά την προσθήκη περίπου mg/l Fe +3, οπότε και η τιµή του ph του µικτού υγρού έχει µειωθεί από αρχική τιµή ~8,5 σε τιµή ~4,0. Η τιµή αυτή ph είναι χαρακτηριστική για τον FeCl 3 και σχετίζεται µε την τιµή ph βέλτιστης απόδοσης του συγκεκριµένου κροκιδωτικού [17]. Παρόλα αυτά, σε αυτές τις τιµές ph αναµένεται να υπάρχει έντονη αρνητική επίδραση στη βιολογική δράση των µικροοργανισµών του µικτού υγρού. Οι βέλτιστες τιµές ph για αερόβια επεξεργασία υγρών λυµάτων είναι περίπου 6,5-8,5 [7], εποµένως η προσθήκη FeCl 3 στις συγκεκριµένες συγκεντρώσεις αναµένεται να επηρεάσει αρνητικά την βιολογική αποδόµηση των οργανικών ουσιών. Στην περίπτωση του PAC-HB η απόδοση αποµάκρυνσης TOC και TPh επίσης αυξάνεται µε την αύξηση συγκέντρωσης του PAC-HB, φτάνοντας περίπου σε µέγιστες τιµές αποµάκρυνσης 60 και 80% αντίστοιχα. Η µέγιστη αποµάκρυνση TOC (~60%) επιτυγχάνεται για ένα εύρος συγκεντρώσεων Al +3 από περίπου 750 έως 3500 mg/l υψηλότερες συγκεντρώσεις Al +3 προκαλούν αποσταθεροποίηση του συστήµατος και ελλάτωση της απόδοσης αποµάκρυνσης. Όσο αφορά τις πολυφαινολικές ενώσεις, η µέγιστη αποµάκρυνση (~80%) επιτυγχάνεται για ένα εύρος συγκεντρώσεων Al +3 περίπου mg/l υψηλότερες συγκεντρώσεις πάλι οδηγούν σε ελάττωση της απόδοσης αποµάκρυνσης. Οι τιµές ph του µικτού υγρού ελαττώνονται µε την αύξηση της συγκέντρωσης του Al +3 και φτάνουν στην τιµή 5,0 για πολύ υψηλές συγκεντρώσεις κροκιδωτικού. Οι τιµές ph στις βέλτιστες τιµές συγκέντρωσης Al +3 (δηλ mg/l) είναι γύρω στο 6,0-7,0, αρκετά υψηλότερες από την τιµή ph στη βέλτιστη συγκέντρωση Fe +3. Παρόλα αυτά η απόδοση του PAC-HB είναι συνολικά χειρότερη από την απόδοση του FeCl 3, ενώ απαιτείται προσθήκη µεγαλύτερης συγκεντρώσης κροκιδωτικού. α) β) γ) Σχήµα 2. Αποτελέσµατα jar-tests µε χρήση FeCl 3 : α) Απόδοση αποµάκρυνσης TOC, β) Απόδοση αποµάκρυνσης TPh, και γ) Μεταβολή ph συνατήσει της συγκέντρωσης Fe +3 α) β) γ) Σχήµα 3. Αποτελέσµατα jar-tests µε χρήση PAC-HB: α) Απόδοση αποµάκρυνσης TOC, β) Απόδοση αποµάκρυνσης TPh, και γ) Μεταβολή ph συναρτήσει της συγκέντρωσης Al +3

5 Στη συνέχεια, έγινε διερεύνηση της δυνατότητας ρύθµισης του ph του µικτού υγρού µετά την προσθήκη FeCl 3, σε τιµές ph περίπου 7,0-8,0 έτσι ώστε να περιοριστεί η αρνητική επίδραση του ph στην ενεργή βιοµάζα. Αρχικά, µελετήθηκε η επίδραση της ρύθµισης του ph στο 7,0-8,0 µε χρήση NaOH για ένα εύρος συγκεντρώσεων κροκιδωτικού από mg/l Fe +3. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Όπως φαίνεται, η ρύθµιση του ph στις τιµές 7,0-8,0 έχει ως αποτέλεσµα σηµαντική µείωση της απόδοσης αποµάκρυνσης TOC, TPh. Παραδείγµατος χάριν, σε συγκέντρωση Fe +3 περίπου 500 και 600 mg/l η αποµάκρυνση TOC ήταν 26,4 και 21,5% αντίστοιχα µε ρύθµιση του ph στο 7,0-8,0, ενώ ήταν περίπου 65 και 80% αντίστοιχα χωρίς ρύθµιση ph (Σχήµα 1). Κατ αναλογία η απόδοση αποµάκρυνσης TPh έφτασε σε ένα µέγιστο 45,7%, ενώ χωρίς ρύθµιση ph η µέγιστη αποµάκρυνση TPh ήταν πάνω από 90%. Επιπλέον, το υπερκείµενο εξακολουθούσε να εµφανίζει κίτρινο χρώµα ( CU Pt-Co) και να είναι ακατάλληλο για απόρριψη στον Θερµαϊκό κόλπο σύµφωνα µε την Απ.Νοµ.Θεσ/νικης 30/.2885/2010 (όριο 50 CU Pt-Co). Πίνακας 1. Αποτελέσµατα jar-tests µε χρήση FeCl 3 µε ρύθµιση του ph = 7,0-8,0 µε χρήση NaOH. Συγκέντρωση Fe +3 (mg/l) Αποµάκρυνση TOC (%) Αποµάκρυνση TPh (%) Χρώµα (CU Pt-Co) ,3 30, ,1 34, ,1 34, ,4 42, ,4 48, ,5 45,7 299 Σε µια δεύτερη προσπάθεια ρύθµισης του ph του µικτού υγρού µετά την προσθήκη FeCl 3, δοκιµάστηκε η προσθήκη Ca(OH) 2 αντί για NaOH, σε δύο διαφορετικά στάδια της διαδικασίας των jar-tests, δηλ. πριν και µετά από την ανάδευση του µικτού υγρού. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών αυτών παρουσιάζονται στο Σχήµα 4. Η ρύθµιση ph του µικτού υγρού µε Ca(OH) 2 εµφανίζει σχετικά βελτιωµένες αποδόσεις αποµάκρυνσης TOC και TPh σε σχέση µε τη χρήση NaOH. Παρόλα αυτά η απόδοση είναι πολύ χαµηλότερη σε σχέση µε την απόδοση χωρίς ρύθµιση, ειδικά για την περίπτωση της αποµάκρυνσης TOC. Οι παρατηρήσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι για κάθε κροκιδωτικό υπάρχει µια βέλτιστη τιµή ph [17] στην οποία µεγιστοποιείται η απόδοση κροκίδωσης και αποµάκρυνσης του οργανικού φορτίου, η οποία στην περίπτωση του FeCl 3 είναι γύρω στην τιµή 4,0. α) β) Σχήµα 4. Απόδοση αποµάκρυνσης: α) TOC, και β) TPh σε δοκιµές µικρού όγκου (jar-tests) µε χρήση FeCl 3 ([Fe +3 ] = 612 mg/l) και ρύθµιση του ph = 7,0-8,0 µε NaOH (κόκκινο, αριστερή στήλη) και Ca(OH) 2 (µπλέ, δεξιά στήλη), πριν και µετά την ανάδευση µικτού υγρού-κροκιδωτικού. εδοµένου ότι ο FeCl 3 εµφανίζει καλύτερη συµπεριφορά όσο αφορά την απόδοση αποµάκρυνσης TOC και TPh σε χαµηλότερες συγκεντρώσεις από το PAC, καθώς και ότι δεν είναι εφικτή η λειτουργία του βιοαντιδραστήρα µεµβρανών σε τιµές ph κοντά στην τιµή 4,0, αποφασίστηκε ο διαχωρισµός των δύο βασικών διεργασιών (δηλ. αερόβια βιολογική διεργασία και κροκίδωση µε FeCl 3 ) σε δύο ξεχωριστά δοχεία έτσι ώστε οι συνθήκες λειτουργίας της µιας διεργασίας (π.χ. τιµή ph) να µην επηρεάζουν την άλλη. Εποµένως, το πιλοτικό εργαστηριακό σύστηµα MBR (Σχήµα 1) λειτούργησε µε δύο ξεχωριστά δοχεία σε σειρά. Στο πρώτο δοχείο 20L γινόταν η αερόβια βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων επεξεργασίας βρώσιµης ελιάς µε υδραυλικό χρόνο παραµονής (HRT) 120 h, χρόνο παραµονής στερεών (SRT) 40 d, συγκέντρωση αιωρούµενη βιοµάζας (MLSS) περίπου 6,0-7,0 g/l, και ph = ~8.5 [8], ενώ στο δεύτερο δοχείο 2L γινόταν η προσθήκη του κροκιδωτικού σε συγκέντρωση ~500 mg/l Fe +3 οπότε και το ph µειωνόταν περίπου στο 5,0. ιήθηµα λαµβανόνταν διαµέσου των

6 εµβαπτισµένων µεµβρανών υπερδιήθησης τόσο από το 1 ο όσο και από το 2 ο δοχείο, έτσι ώστε να ποσοτικοποιηθεί η απόδοση επεξεργασίας των αποβλήτων επεξεργασίας βρώσιµης ελίας τόσο χωρίς (1 ο δοχείο), όσο και µε την προσθήκη FeCl 3 (2 ο δοχείο). Το πιλοτικό σύστηµα βιοαντιδραστήρα µεµβρανών λειτούργησε υπό την παρούσα διαµόρφωση, συνεχώς για σχεδόν 30 ηµέρες, και δείγµατα διηθήµατος από την τροφοδοσία και τα διηθήµατα του 1 ου και 2 ου δοχείου λαµβάνονταν για αναλύσεις κάθε 2-3 ηµέρες. Τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του πιλοτικού συστήµατος βιοαντιδραστήρα µεµβρανών συνοψίζονται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Μέση τιµή και τυπική απόκλιση βασικών φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών της τροφοδοσίας και των απορρευµάτων της πιλοτικής εργαστηριακής διάταξης, καθώς και όροι για τη διάθεση βιοµηχανικών λυµάτων στον Θερµαϊκό κόλπο Παράµετρος Τροφοδοσία ιήθηµα MBR ιήθηµα MBR µε προσθήκη FeCl 3 Όροι Απ.Νοµ.Θεσ/νικης 30/.2885/2010 ph 5,0 ± 0,5 8,5 ± 0,2 5,3 ± 0,3 6-9 Αγωγιµότητα (ms/cm) 20,8 ± 1,9 22,7 ± 1,7 22,5 ± 1,3 n.a. Θολερότητα (NTU) 40,9 ± 14,1 0,57 ± 0,35 0,22 ± 0,12 n.a. Χρώµα (CU Pt-Co) 751 ± ± 28 60,3 ± 4,8 < 75 TOC (mg/l) 1792 ± ± 22 36,7 ± 5,3 < 50 * TPh (mg/l) 509 ± 24 84,9 ± 4,9 13,3 ± 3,2 n.a. Fe +3 (mg/l) ± ± 1.57 < 6 * Εκτίµηση µε µετατροπή του ορίου COD = 160 mg/l σε ισοδύναµες τιµές TOC σύµφωνα µε τους Dubber and Grey [18] Τα αποτελέσµατα του Πίνακα 2 καταδεικνύουν ότι η απόδοση της συνδυασµένης επεξεργασίας αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας σε βιοαντιδραστήρα µεµβρανών και προσθήκης FeCl 3 είναι σαφώς ανώτερη από την απόδοση µόνο της αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας σε βιοαντιδραστήρα µεµβρανών. Η συγκέντρωση οργανικού φορτίου στο διήθηµα του 1 ου δοχείου (MBR) έχει µια µέση τιµή 252 mg/l TOC, ενώ στο διήθηµα από το 2 ο δοχείο (MBR + FeCl 3 ) η µέση συγκέντρωση TOC είναι 36,7 mg/l, όταν η τροφοδοσία είναι κατά µέσο όρο 1792 mg/l TOC. Σηµαντική βελτίωση επιτυγχάνεται και στην αποµάκρυνση πολυφαινολικών ενώσεων (TPh) µε τη µέση συγκέντρωση διηθήµατος να είναι 84,9 και 13,3 mg/l για το 1 ο και 2 ο δοχείο αντίστοιχα όταν η τροφοδοσία του ρεύµατος των αποβλήτων είναι 509 mg/l. Όσο αφορά το χρώµα παρατηρείται ότι η µέση τιµή του διηθήµατος από την αερόβια βιολογική επεξεργασία είναι 816 CU Pt-Co, δηλαδή λίγο υψηλότερη από τη µέση τιµή χρώµατος της τροφοδοσίας (751 CU Pt-Co). Το γεγονός αυτό πιθανόν οφείλεται στην οξείδωση και πολυµερισµό των πολυφαινολικών ενώσεων, που οδηγεί στην δηµιουργία σκουρόχρωµων ενώσεων. Προς την ίδια κατεύθυνση συντελεί και η αύξηση της τιµής του ph κατά την αερόβια βιολογική επεξεργασία από το ~5,0 στο ~8,5. Αντίθετα, στο διήθηµα του 2 ου δοχείου παρατηρούµε ότι το χρώµα έχει µειωθεί αισθητά λόγω της συσσωµάτωσης και αποµάκρυνσης πολυφαινολικών και άλλων έγχρωµων ενώσεων έχοντας µια µέση τιµή 60,3 CU Pt-Co. Τέλος, στα διηθήµατα του 1 ου και 2 ου δοχείου µετρήθηκε η συγκέντρωση του διαλυτού σιδήρου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι ο σίδηρος που προστίθεται, παραµένει συσσωµατωµένος και αποµακρύνεται µε την περίσσεια ιλύ. Η µέση συγκέντρωση Fe στο διήθηµα του 1 ου δοχείου ήταν 1,52 mg/l, πολύ κοντά στη συγκέντρωση τροφοδοσίας, ενώ στο διήθηµα του 2 ου δοχείου ήταν 5,78 mg/l, δείχνοντας ότι το σύνολο σχεδόν του Fe που προστίθεται συσσωµατώνεται µε το οργανικό φορτίο και τα σωµατίδια της ενεργού ιλύος. α) β) γ) Σχήµα 5. Χρονική µεταβολή: α) της συγκέντρωσης TOC, β) της συγκέντρωσης TPh, και γ) του χρώµατος στην τροφοδοσία (µπλε κύκλος), στο διήθηµα του MBR (κόκκινο τετράγωνο) και στο διήθηµα MBR µε προσθήκη FeCl 3 (πράσινος ρόµβος) του εργαστηριακού πιλοτικού συστήµατος. Η κόκκινη γραµµή δείχνει τα όρια διάθεσης σύµφωνα µε την Απ.Νοµ.Θεσ/νικης 30/.2885/2010.

7 Ένα άλλο χαρακτηριστικό της λειτουργίας του συστήµατος του βιοαντιδραστήρα µεµβρανών µε την προσθήκη FeCl 3 είναι η χρονικά σταθερή ποιότητα εκροής του διηθήµατος. Όπως φαίνεται από το Σχήµα 5, τόσο η συγκέντρωση του οργανικού φορτίου (TOC) όσο και το χρώµα του διηθήµατος, του συστήµατος βιοαντιδραστήρα µεµβρανών µε προσθήκη FeCl 3, είναι σταθερά κάτω από τα όρια (κόκκινη γραµµή) που επιβάλει η Απ.Νοµ.Θεσ/νικης 30/.2885/2010 για τη διάθεση αποβλήτων στον Θερµαϊκό κόλπο, ανεξάρτητα από τις σχετικά έντονες διακυµάνσεις των αντίστοιχων τιµών της τροφοδοσίας. Η εξαιρετική αυτή επίδοση του συνδυασµού βιοαντιδραστήρα µεµβρανών και προσθήκης κροκιδωτικού επιβεβαιώνεται και από το Σχήµα 6, όπου παρουσιάζεται η απόδοση αποµάκρυνσης TOC, TPh και χρώµατος στο διήθηµα του MBR σε σχέση µε τον συνδυασµό MBR + FeCl 3. Η απόδοση αποµάκρυνσης TOC και TPh στο διήθηµα του 2 ου δοχείου είναι πολύ υψηλή, περίπου 98 και 97% αντίστοιχα, ενώ και η αποµάκρυνση χρώµατος είναι περίπου 92%. Οι τιµές αυτές είναι αρκετά υψηλότερες από τις αντίστοιχες του 1 ου δοχείου όπου έχουµε µόνο αερόβια βιολογική επεξεργασία. Σχήµα 6. Απόδοση αποµάκρυνσης TOC, TPh και χρώµατος στο διήθηµα του MBR (µε κίτρινο) και στο διήθηµα του MBR µε προσθήκη κροκιδωτικού (µε άσπρο). Από την µελέτη των διαγραµµάτων εξέλιξης της διαµεµβρανικής πίεσης, τα οποία δεν παρατίθενται για οικονοµία χώρου, φάνηκε ότι η συµπεριφορά των εµβαπτισµένων µεµβρανών ήταν πολύ καλή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα µεµβρανών µε προσθήκη FeCl 3, παρουσιάζοντας περιορισµένη ρύπανση και έµφραξη των µεµβρανών και σταθερή απόδοση διηθήµατος. Η οπτική εξέταση των µεµβρανών µετά το τέλος της λειτουργίας του πιλοτικού συστήµατος έδειξε ότι περιορισµένη επιφάνεια των µεµβρανών είχε χρωµατιστεί πορτοκαλοκίτρινη λόγω της πιθανής προσρόφησης σιδήρου. Το φαινόµενο αυτό δεν φάνηκε να επηρεάζει τη γενική συµπεριφορά της εµβαπτισµένης µεµβράνης, παρόλα αυτά δεν αποκλείεται σε βάθος χρόνου να είναι απαραίτητος ο χηµικός καθαρισµός των µεµβρανών. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται εκτός από τον καθιερωµένο πρωτόκολλο καθαρισµού µε NaHOCl, να προστίθεται ένα επιπλέον στάδιο καθαρισµού µε κάποιο αναγωγικό µέσο όπως το ασκορβικό οξύ [19]. Οι συγκεντρώσεις Fe +3 που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη αυτή (500 mg/l) είναι αρκετά υψηλότερες από τις συνηθισµένες συγκεντρώσεις κροκιδωτικών σιδήρου που χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυµάτων [17]. Για το λόγο αυτό έγινε µια σύντοµη εκτίµηση του κόστους της προσθήκης FeCl 3 για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας εκροής του βιοαντιδραστήρα µεµβρανών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων επεξεργασίας ελιάς. Ξεκινώντας από µια τιµή διαλύµατος FeCl 3 (14% w/w Fe +3 ) περίπου 250 /tn, και για απαιτούµενη συγκέντρωση Fe +3 ίση µε 500 mg/l, το κόστος της προσθήκης του κροκιδωτικού ανέρχεται περίπου στα 0,87 /m 3 αποβλήτου προς επεξεργασία. εδοµένου ότι, κατά µέσο όρο παράγονται 5,0 m 3 υγρών αποβλήτων ανά τόνο επιτραπέζιας ελιάς, και ότι η τιµή πώλησης της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς ανέρχεται σε περίπου 2,8 /Kg [20], η επιπλέον επιβάρυνση της προσθήκης κροκιδωτικού στην τιµή πώλησης επιτραπέζιας ελιάς είναι της τάξης του 0,15%. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η τεχνολογία των βιοαντιδραστήρων µεµβρανών είναι µια ελκυστική τεχνολογία για τη διαχείριση αποβλήτων από την επεξεργασία επιτραπέζιας ελιάς πετυχαίνοντας υψηλό ποσοστό αποµάκρυνσης οργανικού φορτίου και πολυφαινολικών ενώσεων µε ταυτόχρονα σταθερή λειτουργία. Όµως, λόγω της ύπαρξης πολυφαινολών και άλλων δύσκολα βιοδιασπάσιµων οργανικών ενώσεων είναι απαραίτητη η περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας εκροής πριν την απόρριψη του ρεύµατος αυτού σε κάποιον υδατικό αποδέκτη. Η

8 βελτιστοποίηση της ποιότητας της εκροής µε την προσθήκη κροκιδωτικών ουσιών, και συγκεκριµένα FeCl 3, επιδείχτηκε σε ένα πιλοτικό σύστηµα βιοαντιδραστήρα µεµβρανών µε την προσθήκη ενός επιπλέον, ξεχωριστού δοχείου κροκίδωσης. Τα αποτελέσµατα από τον συνδυασµό του βιοαντιδραστήρα µεµβρανών µε την προσθήκη FeCl 3 σε συγκέντρωση ~500 mg/l Fe +3 ήταν άκρως ικανοποιητικά, καθώς επιτεύχθηκε αποµάκρυνση οργανικού φορτίου (TOC) στο επίπεδο του 98% µε τελική µέση συγκέντρωση TOC 37 mg/l. Ταυτόχρονα, η αποµάκρυνση των πολυφαινολικών ενώσεων έφτασε το 97%, επιτυγχάνοντας µέση τελική συγκέντρωση φαινολικών ενώσεων 13 mg/l, ενώ και το επεξεργασµένο ρεύµα ήταν ουσιαστικά διαυγές µε µέση τιµή χρώµατος 60 CU Pt-Co. Όλες οι παραπάνω τιµές παραµέτρων είναι εντός των νοµοθετηµένων προδιαγραφών, επιτρέποντας την απευθείας διάθεση του επεξεργασµένου ρεύµατος στον Θερµαϊκό κόλπο ή σε οποιονδήποτε άλλο θαλάσσιο αποδέκτη. Οι συγγραφείς ευχαριστούν θερµά την εταιρία FERI TRI Α.Β.Ε.Ε. και τον υπεύθυνο παραγωγής MSc Χηµικό Μηχανικό Αναστάσιο εληγιώργη για την προµήθεια των κροκιδωτικών ουσιών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Economic analysis of the olive sector, July [2]. IOOC (2012), International Olive Oil Council, December [3]. Kailis S. and Harris D., Producing Table Olives, Landlinks Press, Australia, (2007). [4]. Kopsidas G.C., Water Res. 26: 629 (1992). [5]. Kopsidas G.C., Water Res. 28: 201 (1994). [6]. Niaounakis M. and Halvadakis C.P., Olive processing waste management: literature review and patent survey, 2nd ed., Elsevier, Amsterdam, Netherlands, (2006). [7]. Metcalf and Eddy, Wastewater engineering: Treatment and reuse, 4 th ed., McGraw-Hill, New York, USA, (2003). [8]. Πάτσιος Σ.Ι., Παπαϊωάννου Ε.Η. και Καράµπελας Α.Ι., Αριθµός Εργασίας ΕΝ0306, 9 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα Μαΐου [9]. Lee J.-Y., Choi B.-K., Maeng S.K., Ahn K.-H., Song K.-G. J. Chem. Eng. Jpn. 46: 127 (2013). [10]. Wang S.-B., Appl. Mech. Mater., , 446 (2012). [11]. Chen W., Liu J., Desalination, 285: 226 (2012). [12]. Mishima I., Nakajima J., Water Sci. Technol. 59 (7): 1255 (2009). [13]. Song K.-G., Kim Y., Ahn K.-H., Desalination 221: 467 (2008). [14]. Kraume M. and Drews A., Chem. Engin. Technol. 33: 1251 (2010). [15]. Box J.D. Water Res. 17: 511(1983). [16]. American Public Health Association (APHA), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 17th ed., American Public Health Association, Washington, DC, (1989). [17]. Μήτρακας Μ., Ποιοτικά χαρακτηριστικά και επεξεργασία νερού, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, [18]. Dubber D. and Gray N.F., J. Environ. Sci Health. A. Tox. Hazard. Subst. Environ. Eng. 45: 1595 (2010). [19]. Zhang Z., Bligh M.W., Wang Y., Lesile G.L., Bustamante H. and Waite T.D., J. Memb.Sci. 475: 9, (2015). [20]. Kailis S. and Harris D., Producing Table Olives, Landlinks Press, Australia, 2007.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ Σ.Ι. Πάτσιος, Ε.Η. Παπαϊωάννου, Α.Ι. Καράµπελας Εργαστήριο Φυσικών Πόρων & Εναλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα έμφραξης. Π. Σαμαράς

Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα έμφραξης. Π. Σαμαράς ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟ ΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟ ΩΝ Π.Κ. Γκότσης 1, Ε.Ν. Πελέκα 1, Α.Ι. Ζουµπούλης 1, Μ. Μήτρακας 2,. Ζαµπούλης

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα ελαιοτριβείων

Απόβλητα ελαιοτριβείων Απόβλητα ελαιοτριβείων Ελαιοτριβεία 3500 3000 2500 Pressure 3-phase 2-phase 2000 1500 1000 500 0 GREECE ITALY SPAIN Portugal Απόβλητα ελαιοτριβείων στην Ε.Ε. Υγρά απόβλητα (OMW) 3.4 εκατομμύρια τον. (Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων Α όβλητα & Λύµατα Υγρά α όβλητα: τα υγρά και οι λάσπες που ρέουν εύκολα και αποβάλλονται από κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µεταφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ

ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Μαΐου 2015 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Απομάκρυνσηφωσφόρου από τη δευτεροβάθμια εκροή της Ε.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

denitrification in oxidation ditch) mg/l.

denitrification in oxidation ditch) mg/l. 2.3 Συνοπτική εξέταση των συστηµάτων απονιτροποίησης Αρχική προτεταµένη απονιτροποίηση Η πρώτη λύση για µία µονάδα προτεταµένης απονιτροποίησης προτάθηκε από τους Ludzack και Εttinger (1962). Το εισερχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα αναλύσεων αποβλήτων ( πυρήνα ) από ελαιοτριβεία δύο και τριών φάσεων καθώς και των συµπυκνωµάτων από την ξήρανσή τους

Αποτελέσµατα αναλύσεων αποβλήτων ( πυρήνα ) από ελαιοτριβεία δύο και τριών φάσεων καθώς και των συµπυκνωµάτων από την ξήρανσή τους Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ) Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) 6 ο Km Χαριλάου - Θέρµης Τ.Θ. Box

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά της διεργασίας της

Τα βασικά της διεργασίας της Τα βασικά της διεργασίας της ενεργού ιλύος Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων 1 Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1.1. Γενικά Εξαιτίας της διαµόρφωσης της αναγκαιότητας επεξεργασίας της παραγόµενης ιλύος, σαν αποτέλεσµα των εκτεταµένων αποχετευτικών δικτύων, της δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων και της αναβάθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης

Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης Από τη βασική γνώση στην πρακτική λύση Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης Διαχείριση αποβλήτων τυροκομείου Δημήτρης Βαγενάς Καθηγητής Ανάπτυξη Καινοτομία Κρίση

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc COD BOD TS VS F/M (Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O 180 192 192/180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand) Ολικά στερεά (Total Solids)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcomp N Ultra

AS VARIOcomp N Ultra ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ AS VARIOcomp N Ultra Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων τύπου MBR, για Προχωρημένη Επεξεργασία και Απολύμανση Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη compact

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός κροκίδωσης και οζονισμού για την επεξεργασία αποβλήτων με υψηλή περιεκτικότητα σε μελάσα

Συνδυασμός κροκίδωσης και οζονισμού για την επεξεργασία αποβλήτων με υψηλή περιεκτικότητα σε μελάσα Συνδυασμός κροκίδωσης και οζονισμού για την επεξεργασία αποβλήτων με υψηλή περιεκτικότητα σε μελάσα Ν. Δ. Τζούπανος 1, *, Σ. Σκλαρή 2,3, Π. Σαμαράς 2, Α. Ι. Ζουμπούλης 1 1 Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ... 3 1.1.1 Το βιοαέριο στην Ελλάδα... 6 1.2 ΛΥΜΑΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ... 8 1.2.1 Σύσταση των λυμάτων χοιροστασίου... 8 1.2.1.1 Νερό... 8

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Οικονοµικός Εύκολος στη συντήρηση Άοσµος και διακριτικός Σίγουρος στην απόδοση Πιστοποιηµένος Μια µικρή επένδυση µε µεγάλο όφελος Βιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Καθίζηση Δεξαμενές καθίζησης Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ιεργασίεςπου εφαρµόζονται συνήθως στην επεξεργασία του πόσιµου νερού Κροκίδωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Καθηγ. ΑναστάσιοςΙ. Ι. Καράµπελας Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών Εθνικό Εθνικό Κέντρο Ερευναςκαι και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών

Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών 1525-ΒΕΤ-2013 PhoReSΕ: Ανάκτηση φωσφόρου από τη δευτεροβάθμια εκροή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Το πρόγραμμα INTERWASTE Το INTER - WASTE είναι συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

http://i4-services.com/ «Sustainable Bioremediation of Olive Mill Wastewater in Cyprus»

http://i4-services.com/ «Sustainable Bioremediation of Olive Mill Wastewater in Cyprus» http://i4-services.com/ «Sustainable Bioremediation of Olive Mill Wastewater in Cyprus» (ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΓΕΩΡΓΟ/0609(ΒΙΕ)/11) «Αειφόρος Βιολογική Αποκατάσταση / Επεξεργασία Λυµάτων από Ελαιοτριβεία» Συνεργαζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων ΕΚΤΟ ΚΕΦΛΙΟ ιαχείριση ποβλήτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ Ένα από τα µεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι βιοµηχανίες σχετίζεται µε το κόστος απόρριψης εξαντληµένων διαλυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ Σ.Ι. Πάτσιος και Α.Ι. Καράµπελας Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Utilization of biophenols from Olea Europea products Olives, virgin olive oil and olive mill wastewater ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Utilization of biophenols from Olea Europea products Olives, virgin olive oil and olive mill wastewater ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Utilization of biophenols from Olea Europea products Olives, virgin olive oil and olive mill wastewater ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Το έργο Bio-Olea και η παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της ελιάς University of Ioannina

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΕΡΓΟ: Κοινοπραξίες Ε+Τ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Χημεία

Περιβαλλοντική Χημεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Περιβαλλοντική Χημεία Ενότητα 8.2: Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand, COD) Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Ορεστιάδα, Ιανουάριος 2009 Νομοθετικό Πλαίσιο Οδηγία Πλαίσιο (1/2) Η έννοια της ολοκληρωμένης και αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος LIFE Project Number LIFE ENV/GR/000671 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ MINOS Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD Θεωρητικό υπόβαθρο Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2 Οργανικά απόβλητα και µικροργανισµοί Οξείδωση Ενέργεια Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια οξείδωση Νέα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Καθηγ.. Α. Α Ι. Καράµπελας Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ηµερίδα Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών Ποιότητα πόσιµου νερού στην Κεντρική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση έσποινα Φυτιλή, Χηµικός Μηχανικός MSc, MBA, Μελετήτρια Έργων Περιβάλλοντος ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >>

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >> ΘΕΜΑ : Χρήστος Παπαθανασίου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος λειτουργίας ΧΥΤΑ Δομοκού E-mail: aconhellas@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) :

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνοογίας Περιβάοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟ ΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟ ΩΝ Γκότσης Π. 1, Πελέκα Ε. 1, Ζουµπούλης Α. 1, Μήτρακας Μ. 2, Ζαµπούλης. 1, Τόλκου

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Ι. Πάτσιος, Αναστάσιος Ι. Καράμπελας

Σωτήρης Ι. Πάτσιος, Αναστάσιος Ι. Καράμπελας Σωτήρης Ι. Πάτσιος, Αναστάσιος Ι. Καράμπελας Εργαστήριο Φυσικών Πόρων & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου.

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Οι τρεις βασικές διεργασίες οι οποίες διακρίνονται στην επεξεργασία των λυμάτων σε εργοστάσια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

3033 Σύνθεση του ακετυλενοδικαρβοξυλικού οξέος από το µεσοδιβρωµοηλεκτρικό

3033 Σύνθεση του ακετυλενοδικαρβοξυλικού οξέος από το µεσοδιβρωµοηλεκτρικό 3033 Σύνθεση του ακετυλενοδικαρβοξυλικού οξέος από το µεσοδιβρωµοηλεκτρικό οξύ HOOC H Br Br H COOH KOH HOOC COOH C 4 H 4 Br 2 O 4 C 4 H 2 O 4 (275.9) (56.1) (114.1) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών Νικόλαος Α. Κοροβέσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 2: Εισαγωγή στη Διαχείριση Αστικών Υγρών Αποβλήτων. Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιεχόµενο & Χρησιµότητα Καλώς ήλθατε στο µάθηµα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΝΑΙ..ΝΑΙ...ΝΑΙ.!! Σε τι διαφέρει από τα άλλα µαθήµατα της κατεύθυνσης??? Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων Συζητήσεων Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 Επιμελητήριο Αχαΐας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων Συζητήσεων Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 Επιμελητήριο Αχαΐας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 Επιμελητήριο Αχαΐας Σας καλούμε να παρευρεθείτε στον ανοιχτό κύκλο συναντήσεων συζητήσεων που συνδιοργανώνουν το Γραφείο Καινοτομίας και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αναερόβιας βιοcnοδόμησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προ επεξεργασία

Μελέτη αναερόβιας βιοcnοδόμησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προ επεξεργασία Μελέτη αναερόβιας βιοcnοδόμησης υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προ επεξεργασία Νiαρϊα Πατώνη Γεωπόνος M.Sc Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: Υποχλωριώδους νατρίου14,5% σε ενεργό χλώριο α) για τη χλωρίωση του πόσιµου νερού, β) για τη χλωρίωση του επεξεργασµένου

Διαβάστε περισσότερα

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ. Πρόβληµα 30. Η καυστική σόδα παράγεται µε την επεξεργασία ενός διαλύµατος ανθρακικού νατρίου σε νερό (25 kg/s Na 2

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ. Πρόβληµα 30. Η καυστική σόδα παράγεται µε την επεξεργασία ενός διαλύµατος ανθρακικού νατρίου σε νερό (25 kg/s Na 2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ Πρόβληµα 30. Η καυστική σόδα παράγεται µε την επεξεργασία ενός διαλύµατος ανθρακικού νατρίου σε νερό (25 kg/s Na 2 CO 3 ) µε τη θεωρητική απαίτηση σε υδροξείδιο του ασβεστίου. Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης καθαρότερης παραγωγής πραγµατοποιήθηκε σε Γαλακτοκοµείο των Κάτω Χωρών. Παρουσιάζει ένα παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Αδαµαντία Ε. Παγανά,, Στυλιανή. Σκλαρή, Ευστάθιος Σ. Κικκινίδης,, Βασίλειος Τ. Ζασπάλης Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη NP 0 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη CH CH + H H S + CH CH C H 6 C 7 H 6 C 9 H 8 C H (0.) (8.) (98.) (80.) (60.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

3011 Σύνθεση του ερυθρο-9,10-διυδροξυστεατικού οξέος από ελαϊκό οξύ

3011 Σύνθεση του ερυθρο-9,10-διυδροξυστεατικού οξέος από ελαϊκό οξύ 311 Σύνθεση του ερυθρο-9,1-διυδροξυστεατικού οξέος από ελαϊκό οξύ COOH KMnO 4 /NaOH HO HO COOH C 18 H 34 O 2 (282.5) KMnO 4 (158.) NaOH (4.) C 18 H 36 O 4 (316.5) Βιβλιογραφία A. Lapworth und E. N. Mottram,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα ορίσουμε την ταχύτητα διάλυσης μιας στερεής ουσίας στο νερό και θα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Απομάκρυνση αζώτου Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ TEXTILE FILTERS, AdvanTex ΑΠΟ ΤΗΝ ORENCO SYSTEMS INC. (USA)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ TEXTILE FILTERS, AdvanTex ΑΠΟ ΤΗΝ ORENCO SYSTEMS INC. (USA) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ TEXTILE FILTERS, AdvanTex ΑΠΟ ΤΗΝ ORENCO SYSTEMS INC. (USA) Μάριος Γιαννουράκος 1, Μανόλης Διαλυνάς 2, Νικόλαος Χουρδάκης 3 1 Περιβαλλοντολόγος, Σκόπελος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της μεθόδου: MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Αρχή της μεθόδου: MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Αρχή της μεθόδου: Η μέθοδος στηρίζεται στις διαφορετικές διαλυτότητες των ουσιών σε δύο μη μιγνυομένους διαλύτες Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός 6 η Οκτωβρίου 2013 Παρουσίαση της Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Εικόνα 1: Εγκατάσταση μονάδας «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στο Παραλίμνιο Σερρών (2011) Α. Η Εταιρεία Η «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Σύντομη παρουσίαση της GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ/ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ/ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ/ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Δ. Ζάγκλης, Π. Κουτσούκος, Χ. Παρασκευά Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα