Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 135 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 19/7/20, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από τη με αριθ. Πρωτ.192/-7-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4,5 και 75 του 3852/20 όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ 2. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 3. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5. ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 6. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παρούσα στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος κα Σερεμέτη Ελένη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 135 ΘΕΜΑ 4o:Διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 8/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας αποστέλλουμε την 14/20 μελέτη που αφορά την Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και παρακαλούμε όπως προβείτε: 1. Στην έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ,53 σε βάρος του Κ.Α Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 2.Το με αρ. πρωτ. 144/ (ΑΔΑ ΩΘΨΒΟΡ1Ι-Η1Π) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ο.ε Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης. 4.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού ,53 σε βάρος του Κ.Α , εγγεγραμμένου στον προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο.ε 20 και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης που αφορά την «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού», σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο. 5.Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 267 του Ν. 3852/20 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 6.Τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού ,53 σε βάρος του Κ.Α , εγγεγραμμένου στον προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο.ε 20 και με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού». Β. Εγκρίνει τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού»: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα η μελέτη αφορά την προμήθεια των παρακάτω ειδών : ΟΜΑΔΑ 1 A/A ΕΙΔΟΣ Μονάδα μέτρησης Ποσότητα 1 Ασφάλειες γυάλινη ονομαστικής έντασης 7Α τεμάχια 0 2 Ασφάλεια αυτόματη ράγας Α τύπου HAGER τεμάχια 24 3 Ασφάλεια αυτόματη ράγας Α τύπου HAGER τεμάχια 24 4 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α τύπου HAGER τεμάχια 12 5 Ασφάλεια αυτόματη ράγας -KA Καμπύλη C 80A τεμάχια 6 6 Ασφάλεια Α,3Χ38 500V 120KVA (φυσίγγιο) τεμάχια 20 7 Ασφάλεια 63Α 22Χ58 (φυσίγγιο) τεμάχια 12 8 Ασφάλεια 80Α 22Χ58 (φυσίγγιο) τεμάχια 6 9 Ασφαλειοθήκη ράγας 3φάσεων + ουδέτερος Α για φυσίγγιο 22Χ58 τεμάχια 3 Ασφαλειοαποζεύκτης τύπου ΑΒΒ XLP 1 τεμάχια 1 Πυκνωτής 380V 70mF τεμάχια 5 12 Διακόπτες ράγας 4Χ40Α τύπου HAGER τεμάχια 3 13 Διακόπτες ράγας 4Χ63Α τύπου HAGER τεμάχια 3 14 Χρονοδιακόπτης πρίζας τεμάχια 3 Χρονοδιακόπτης με εφεδρεία τριών στοιχείων τύπου HAGER τεμάχια 3 Ενδεικτικές λυχνίες ράγας LED μονοφασικά τεμάχια 12 Προβολέας HQI 250W πολυκαρμπονιζέ ΙΡ65 τεμάχια 5 18 Προβολέας LED 30W τεμάχια 5 19 Φίς σούκο αρσενικό, από λάστιχο (εξωτερικής χρήσης) τεμάχια 20 Φίς σούκο θηλυκό, από λάστιχο (εξωτερικής χρήσης) τεμάχια 21 Φίς σούκο αρσενικό, πλαστικά (εξωτερικής χρήσης) τεμάχια 5 22 Φίς σούκο θηλυκό, πλαστικά (εξωτερικής χρήσης) τεμάχια 23 Θερμομαγνητικός διακόπτης ράγας -Α τεμάχια 2 24 Θερμομαγνητικός διακόπτης ράγας -20Α τεμάχια 2

3 25 Θερμομαγνητικός διακόπτης ράγας 40-54Α τεμάχια 2 26 Σωλήνα τύπου Κουβίδη σπιράλ βαρέως τύπου Φ32 μέτρα Μούφα για σωλήνα τύπου Κουβίδη βαρέως τύπου Φ30 τεμάχια 28 Μούφα για σωλήνα τύπου Κουβίδη βαρέως τύπου Φ20 τεμάχια Ρακόρ για κουτιά τύπου Κουβίδη Φ20 τεμάχια Μετασχηματιστές για high pressure mercury lamp 400W, 3,5A 220V τεμάχια 31 Μετασχηματιστές με ενσωματωμένο ντουί για λάμπα PL 9-W 220V Igniter τύπου SCHWABE NI 400 LE 4K 32 τεμάχια Μετασχηματιστές 36W για φθορίου τεμάχια 34 Μετασχηματιστές ηλεκτρονικοί για λάμπες φθορίου Τ5 39W τεμάχια 4 35 Μετασχηματιστές ηλεκτρονικοί για λάμπες φθορίου Τ5 54W τεμάχια 4 36 Μετασχηματιστές ηλεκτρονικοί για λάμπες φθορίου Τ5 80W τεμάχια Μετασχηματιστής V AC τοροειδής 50W τεμάχια 2 Μετασχηματιστής για λάμπα υδραργύρου 250W τεμάχια 5 Μετασχηματιστής τύπου PHILIPS BSN0 L33-TS τεμάχια 8 Μετασχηματιστής 220V/220V 300W τεμάχια 2 41 Μετασχηματιστής 220V/220V 500W τεμάχια 2 42 Διακόπτης εξωτερικός aller-retour στεγανός ΙΡ55 τεμάχια 43 Διακόπτης aller-retour χωνευτός τεμάχια 44 Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός τεμάχια 5 45 Διακόπτης εξωτερικός κομιτατέρ στεγανός ΙΡ55 46 Διακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός Α στεγανός με ρύθμιση χρόνου φωτισμού τεμάχια 5 47 Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ0,75mm μέτρα 0 48 Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ1,5mm μέτρα Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ2,5mm μέτρα 0 50 Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ4mm μέτρα 0 51 Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1mm μέτρα 0 52 Καλώδιο εύκαμπτο 5Χ2,5mm μέτρα 0 53 Καλώδιο ΝΥΥ 5Χmm μέτρα 0 54 Καλώδιο ΝΥΥ 2Χ1,5mm μέτρα 0 55 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm μαύρο μέτρα 0

4 56 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm μπλέ μέτρα 0 57 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm καφέ μέτρα 0 58 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm κόκκινο μέτρα 0 59 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5mm μέτρα 0 60 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm μέτρα 0 61 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm μέτρα 0 62 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5mm μέτρα 0 Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο χρώματος μαύρο 63 mm² μέτρα ΚΑΛ UTΡ CAT 5 ΡΕΤ ΜΑΥΡΟ μέτρα 0 65 Κανάλι διανομής καλωδίων από PVC 30Χ45 μέτρα Κανάλι διανομής καλωδίων από PVC 40Χ60 μέτρα Κανάλι δαπέδου 75mmX18mm μέτρα 68 Κανάλι δαπέδου 50mmX13mm μέτρα 69 Κολλαρα(δεματικα) 3,6mm X 200mm τεμάχια Κολλαρα(δεματικα) 3,6mm x 370mm τεμάχια Κολλαρα(δεματικα) 4,5mm x 280mm τεμάχια Κολλαρα(δεματικα) 7,8mm x 365mm τεμάχια Πρίζες σούκο εξωτερικές τεμάχια Κως μύτης με μόνωση 1,5mm τεμάχια Κως μύτης με μόνωση 2,5mm τεμάχια 0 76 Κως μύτης με μόνωση 4mm τεμάχια 0 77 Κως μύτης με μόνωση mm τεμάχια 0 78 Κως μύτης με μόνωση 2Χmm τεμάχια 0 79 Κως μύτης με μόνωση 2Χ2,5mm τεμάχια 0 80 Κλειδαριά πόρτας για ερμάρια με περιστροφικό χερούλι τεμάχια 2 81 Κλειδαριά πόρτας για ερμάρια τριγωνικού σχήματος με πλαστικό τρίγωνο κλειδί τεμάχια 4 82 Κλειδαριά πόρτας για ερμάρια με δύο κλειδιά τεμάχια 4 83 Μονωτική ταινία 19Χ20 Α'Α' ΝΙΤΟ, μαύρη Ευρώπης τεμάχια 84 Μονωτική ταινία 19Χ20 Α'Α' ΝΙΤΟ, λευκή Ευρώπης τεμάχια 85 Μπαταρία ΑΑΑ, 1,5V στρογγυλές μικρές αλκαλικές τεμάχια Μπαταρία ΑΑ, LR6 στρογγυλές μικρές αλκαλικές τεμάχια Μπαταρία φωτιστικού ασφαλείας 2,4V 1,3Ah κυλινδρική τεμάχια 88 Μπαταρία μολύβδου 12V 7Ah για ups τεμάχια 5 89 Μονωτικό μακαρόνι θερμοσυστελόμενο Φ24/8 μέτρα 90 Ντουί για λάμπα φθορίου Τ8 με πίσω λαμάκι G13 με έλασμα ως δείγμα τεμάχια Ντουί Ε27 πορσελάνης για ΓΡΙΦΑ τεμάχια Καλώδιο UTP δικτύου κατηγορία 5Ε μέτρα 600

5 93 Ντουΐ πορσελάνης E27, ως δείγμα τύπου ΔΕΗ τεμάχια 0 94 Εκκινητής τύπου Philips SN S8 για λάμπα HQI τεμάχια Πολύπριζα σούκο με καλώδιο 5 θέσεων τεμάχια 96 Πρίζα εξωτερική στεγανή σούκο ΙΡ54 με καπάκι τεμάχια 97 Πρίζα σούκο χωνευτή τεμάχια 98 Starter 4 εώς 80W 220V τεμάχια 0 99 Starter 4 εώς 22W 220V τεμάχια 9 0 Ρελέ ισχύος ράγας 2Χ25Α 220V τύπου HAGER τεμάχια 24 1 Ρελέ ισχύος ράγας 4Χ25Α 220V τύπου HAGER τεμάχια Ρελέ ισχύος τριφασικό 5,5KW, ράγας με ενσωματωμένες βοηθητικές επαφές Normal open και Normal close, 440V, με πηνίο 230V. τεμάχια 5 Ρελέ ισχύος τριφασικό 7,5KW, ράγας με ενσωματωμένες βοηθητικές επαφές Normal open και Normal close, 440V, με πηνίο 230V. τεμάχια 5 Ρελέ ισχύος τριφασικό 18KW, ράγας με ενσωματωμένες βοηθητικές επαφές Normal open και Normal close, 440V, με πηνίο 230V. τεμάχια 5 5 Ρελέ ράγας 220V με καθυστέρηση στην εκκίνηση. τεμάχια 3 6 Ρόκα 5Χ18 στρογγυλό τεμάχια 00 7 Ρόκα 7Χ25 τεμάχια Ρόκα Χ35 τεμάχια 00 9 Ρόκα 9Χ35 τεμάχια Ρόκα 14Χ30 τεμάχια 0 1 Ρόκα 18Χ40 τεμάχια 0 2 Ρόκα 22Χ45 τεμάχια 0 3 Σπιράλ τύπου conflex (ΚΟΥΒΙΔΗ) Φ20 μέτρα 0 4 Σπιράλ τύπου conflex (ΚΟΥΒΙΔΗ) Φ25 μέτρα 50 1 Σπιράλ Φ50 βαρέως τύπου geoflex μέτρα 50 1 Σπιράλ Φ40 βαρέως τύπου geoflex μέτρα 0 7 Φις RJ45 δικτύου τεμάχια Φις RJ9 τηλεφώνου τεμάχια Τριφασική πρίζα (ΦΙΣ) τύπου Marechal (34013 SOCKET, OUTLET, DS1 3p+E 30A 400V IP55) Πανομοιότυπα με τα υφιστάμενα που συνδέουν τους κάδους συμπίεσης που διαθέτει ο Δήμος και πλήρως συνεργαζόμενα με τις πρίζες που είναι εγκατεστημένες πάνω στους κάδους συμπίεσης. τεμάχια 2 Γρίφα PVC Φ40 με σύστημα έναυσης για λάμπα υδραργύρου 125W και οπή έδρας Φ60 με σύστημα σύσφιξης. τεμάχια 8

6 121 Πίνακας εξωτερικός μεταλλικός με πόρτα έτοιμος μονταρισμένος που να αποτελείται από γενικό διακόπτη 3Χ63Α γενικές ασφάλειες 3Χ63Α με καμπύλη C, τρία ενδεικτικά λαμπάκια led, τρία κυκλώματα που να αποτελούνται από διακόπτες 3Χ40Α και ασφάλεια 3Χ32Α και 6 ασφάλειες των Α και 3 ασφάλειες των Α, χρονοδιακόπτη με εφεδρεία να οπλίζει ρελέ 2Χ25Α συμπεριλαμβάνεται το ρελέ. τεμάχια 1 A/A ΕΙΔΟΣ ΟΜΑΔΑ 2 Μονάδα μέτρησης Ποσότητ α 122 Λάμπα HQI-T2000W/D/I E40 τύπου powerstart 400V διφασική τεμάχια Λάμπα ατμών υδραργύρου 80W E27 230V τεμάχια ΛΑΜΠΑ LED E14 4W 250LUMEN θερμό τεμάχια Λάμπα LED B22 W 220V θερμού φωτός τεμάχια Λάμπα τύπου OSRAM DULUX L 220V 36W/827 2G 2900lm τεμάχια Λάμπα HQI 250W E40 220V τεμάχια 12 Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου, τύπου Philips HPL, Watt, E27 τεμάχια Λάμπα τύπου LED E27 220V 6W θερμού φωτός τεμάχια ΛΑΠΤΗΡΑΣ τύπου Master Ρle Polar, 23W, E27, ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ, διάρκεια ζωής.000ώρες, φωτεινή ροή 1.485lumen στα 23W, Ενεργειακής απόδοσης Α'. τεμάχια Λαμπτήρες φθορίου 13W 0,51m 830 τεμάχια 132 Λαμπτήρες φθορίου 18W 0,60m 830 τεμάχια Λαμπτήρες φθορίου 36W 1,20m 830 τεμάχια Λαμπτήρες φθορίου 54W 1,50m 830 τεμάχια Λαμπτήρες φθορίου κυκλική φθορίου Τ8 40W/865 τεμάχια Λαμπτήρες φθορίου κυκλική φθορίου Τ8 32W/865 τεμάχια Λάμπα Halogen 28W 220V E Lumen τεμάχια Λάμπα Halogen 48W R7 78mm τεμάχια Φωτοσωλήνα 2wire μονοκάναλη θερμού φωτός μέτρα 0 Λάμπα τύπου OSRAM DULUX S PL 220V 9W/ G23 τεμάχια 20 Λάμπα τύπου OSRAM DULUX S PL 220V 7W/827 G24 τεμάχια 142 Λάμπα τύπου OSRAM DULUX L 36W/830 2G τεμάχια Λάμπα τύπου OSRAM VIALOX NAV E40 250W τεμάχια 144 Λάμπα 0W HQI -TS R7Swarm white τεμάχια 20

7 Λάμπα θεάτρου τύπου Philips GΧ 9,5 Blue Pinch I/BP, 00W, 230V τεμάχια Λάμπα LED 220V 13W θερμού φωτός E27 τεμάχια Λάμπα LED PAR 30 E27 220V 3000K 12,5W τεμάχια 148 Λάμπα LED E27 220V 30W 6500K τεμάχια 149 Λάμπα LED E40 220V 60W 6500K τεμάχια 0 Λάμπα LED 24V καρφωτή G-6,35 τεμάχια 0 Λάμπα σκληράς υάλου οικονομική πράσινου χρώματος 1 20W, E27 220V τεμάχια 2 Προβολέας LED 50W IP64 220V τεμάχια 5 3 Προβολέας αλουμινίου βαρέως τύπου για λάμπες HQI 00W συμμετρικής δέσμης IP65. Το σύστημα έναυσης να είναι σε ενσωματωμένο σε μεταλλικό κουτί στεγανό τεμάχια 1 4 Λαμπτήρας Αλογόνου HQI 400W τεμάχια Λάμπες τύπου OSRAM POWERBALL HCI E/P 0W 830WDL E27 Warm White τεμάχια Λάμπες τύπου OSRAM POWERBALL HCI E/P 70W 830WDL E27 Warm White τεμάχια 7 Λάμπες 13W / 827 τύπου OSRAM LUMILUX T5 τεμάχια 20 8 Λαμπτήρας Αλογόνου HQI 250W τεμάχια 20 A/A ΕΙΔΟΣ ΟΜΑΔΑ 3 Μονάδα μέτρησης Ποσότητ α Παραδοσιακό φωτιστικό (φανάρι) επίτοιχο με την τοποθέτηση (θα είναι ίδιο με τα υφιστάμενα της οδού Δον Ιωάννου Στεφάνου του οικισμού της Άνω Σύρου ) τεμάχια Παραδοσιακό φωτιστικό (φανάρι) επίτοιχο με την τοποθέτηση (θα είναι ίδιο με τα υφιστάμενα του οικισμού της Ερμούπολης) τεμάχια Πλαστικό διάφανο καλάθι για παραδοσιακό φανάρι Άνω Σύρου. Διαστάσεων πλευράς βάσως 14,5εκ, άνω πλευρά 26εκ και ύψους 27εκ. Σχήματος κόλουρης πυραμίδας τεμάχια 2 Γρίφα Φ40 πλαστική με ενσωματωμένο ντουί Ε27 και γλόμπο Φ40 πλαστικό γαλακτερό. τεμάχια 3 Κεφαλή παραδοσιακού φαναριού βάσης Φ60 με ντουί Ε27 (δείγμα υφιστάμενο φωτιστικό όπισθεν ιερού ναού Αγ.Νικολάου) τεμάχια 5

8 4 Γλόμπος πλαστικός γαλακτερός Φ30 τεμάχια 5 Μπράτσο φωτιστικού σώματος με φανάρι πυροφάνι VIVI 500 διαστάσεων 60Χ60 για φωτιστικό τύπου Fumagalli AKILLE τεμάχια 4 6 Μπράτσο ανταλλακτικό για κεφαλή δίφωτη OFFIR κολώνας Fumagalli. τεμάχια 4 ΟΜΑΔΑ 4 A/A ΕΙΔΟΣ Μονάδα μέτρησης Ποσότητ α 7 Φωτιστικό σώμα ατμών υδραργύρου E27 125W-220V τεμάχια 50 8 Φώς ασφαλείας με LED τεμάχια 9 Φωτιστικό φθορίου 2Χ36 εξωτερικό στεγανό ΙΡ65 τεμάχια 4 0 Φωτιστικό επιφανείας 13W με ηλεκτρονικό Μ/Σ ακρυλικό πρισματικό Τ5 τεμάχια 1 Αμπερόμετρο ράγας κλίμακας 0-30Α άμεσης μέτρησης τεμάχια 3 2 Αμπερόμετρο ράγας κλίμακας 0-50Α μέτρηση μέσω μετασχηματιστή τεμάχια 3 3 Φώς ασφαλείας φορητό 2X20W τεμάχια 4 4 Φωτιστικό γραφείου με ντουί Ε27 πτυσόμενα με βάση σφυγκτήρα χρώματος γκρί τεμάχια 20 5 Συσκευές τηλεφώνου με οθόνη LCD και αναγνώριση κλήσης. (χρώματος επιλογής της υπηρεσίας) τεμάχια Φωτιστικό Σώμα εξωτερικού φωτισμού τύπου ΔΕΗ 6 (Σωληνωτή βάση, σώμα από αλουμίνιο χυτοπρεσσαριστό και ανακλαστήρα λευκό με πράσινο φινίρισμα.τιμή μαζί με τον βραχίονα) τεμάχια 80 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των , συν ΦΠΑ 24% 9.634,36, ήτοι συνολικά ,53. ΚΑ Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση 389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠΕΣ και του Ν. 2286/ (Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων).

9 Ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. Τα προσφερόμενα υλικά είναι ομαδοποιημένα, υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς ανά ομάδα υλικών. Η ανάθεση της προμήθειας θα μπορεί να γίνει σε διαφορετικούς προμηθευτές στα υλικά που προσέφεραν στην χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. Τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα νόμιμα πιστοποιητικά. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί κάποια από τις ομάδες: 2,3,4, θα είναι υποχρεωμένος να προβεί στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας για διάστημα ενός ημερολογιακού έτους μετρούμενος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Κατά την τοποθέτηση των παραπάνω υλικών θα γίνεται καταγραφή από τον Ηλεκτρολόγο του Δήμου για το σημείο και την ημερομηνία που τοποθετήθηκε το υλικό, σε περίπτωση αστοχίας ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αντικατάσταση του, σε περίπτωση άρνησης θα εκπίπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του, κατά την κατάθεση της προσφοράς και της εγγύησης καλής λειτουργίας ότι η νήσος Σύρος είναι μη διασυνδεδεμένη. Η παροχή του ρεύματος γίνετε με ντιζελομηχανές με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σε πολλές περιοχές του νησιού μεγάλες διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/ A ΕΙΔΟΣ ΟΜΑΔΑ 1 Μονάδα μέτρησης Ποσότη τα Τιμή μονάδας ΣΥΝΟΛΟ Ασφάλειες γυάλινη ονομαστικής 1 έντασης 7Α τεμάχια 0 0,05 5,00 Ασφάλεια αυτόματη ράγας Α 2 τύπου HAGER τεμάχια 24 2,94 70,56 Ασφάλεια αυτόματη ράγας Α 3 τύπου HAGER τεμάχια 24 2,94 70,56 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α 4 τύπου HAGER τεμάχια 12 2,94 35,28 Ασφάλεια αυτόματη ράγας - 5 KA Καμπύλη C 80A τεμάχια 6 20,84 125,04 Ασφάλεια Α,3Χ38 500V 6 120KVA (φυσίγγιο) τεμάχια 20 0,60 12,00 7 Ασφάλεια 63Α 22Χ58 (φυσίγγιο) τεμάχια 12 1,74 20,88 8 Ασφάλεια 80Α 22Χ58 (φυσίγγιο) τεμάχια 6 1,74,44 Ασφαλειοθήκη ράγας 3φάσεων + 9 ουδέτερος Α για φυσίγγιο 22Χ58 τεμάχια 3 51,62 4,86 Ασφαλειοαποζεύκτης τύπου ΑΒΒ XLP 1 τεμάχια 1 89,28 89,28 Πυκνωτής 380V 70mF τεμάχια 5 12,20 61,00 Διακόπτες ράγας 4Χ40Α τύπου 12 HAGER τεμάχια 3,79 50,37 Διακόπτες ράγας 4Χ63Α τύπου 13 HAGER τεμάχια 3 19,12 57,36 14 Χρονοδιακόπτης πρίζας τεμάχια 3 13,22 39,66

10 Χρονοδιακόπτης με εφεδρεία τριών στοιχείων τύπου HAGER τεμάχια 3 35,37 6, Ενδεικτικές λυχνίες ράγας LED μονοφασικά τεμάχια 12 2,53 30,36 Προβολέας HQI 250W πολυκαρμπονιζέ ΙΡ65 τεμάχια 5 76,08 380,40 18 Προβολέας LED 30W τεμάχια 5 34,44 2,20 Φίς σούκο αρσενικό, από λάστιχο 19 (εξωτερικής χρήσης) τεμάχια 1,44 14,40 Φίς σούκο θηλυκό, από λάστιχο 20 (εξωτερικής χρήσης) τεμάχια 2,08 20,80 Φίς σούκο αρσενικό, πλαστικά 21 (εξωτερικής χρήσης) τεμάχια 5 1,13 5,65 Φίς σούκο θηλυκό, πλαστικά 22 (εξωτερικής χρήσης) τεμάχια 0,95 14,25 Θερμομαγνητικός διακόπτης 23 ράγας -Α τεμάχια 2 30,72 61,44 Θερμομαγνητικός διακόπτης 24 ράγας -20Α τεμάχια 2 34,13 68,26 Θερμομαγνητικός διακόπτης 25 ράγας 40-54Α τεμάχια 2 124,95 249,90 Σωλήνα τύπου Κουβίδη σπιράλ 26 βαρέως τύπου Φ32 μέτρα 50 1,71 85,50 27 Μούφα για σωλήνα τύπου Κουβίδη βαρέως τύπου Φ30 τεμάχια 0,45 4,50 28 Μούφα για σωλήνα τύπου Κουβίδη βαρέως τύπου Φ20 τεμάχια 60 0,,20 Ρακόρ για κουτιά τύπου Κουβίδη 29 Φ20 τεμάχια 60 0,12 7,20 Μετασχηματιστές για high 30 pressure mercury lamp 400W, 3,5A 220V τεμάχια 23,30 233,00 Μετασχηματιστές με 31 ενσωματωμένο ντουί για λάμπα PL 9-W 220V,60 1,00 Igniter τύπου SCHWABE NI LE 4K τεμάχια 20 9,48 189,60 Μετασχηματιστές 36W για 33 φθορίου τεμάχια 3,53 35, Μετασχηματιστές ηλεκτρονικοί για λάμπες φθορίου Τ5 39W τεμάχια 4 21,04 84, Μετασχηματιστές ηλεκτρονικοί για λάμπες φθορίου Τ5 54W τεμάχια 4 21,04 84, Μετασχηματιστές ηλεκτρονικοί για λάμπες φθορίου Τ5 80W τεμάχια 4 21,04 84, Μετασχηματιστής V AC τοροειδής 50W τεμάχια 2,95 35,90 Μετασχηματιστής για λάμπα υδραργύρου 250W τεμάχια 5 18,34 91,70 Μετασχηματιστής τύπου PHILIPS BSN0 L33-TS τεμάχια 8 27,77 222,

11 40 Μετασχηματιστής 220V/220V 300W τεμάχια 2 55,83 1,66 41 Μετασχηματιστής 220V/220V 500W τεμάχια 2 61,82 123,64 Διακόπτης εξωτερικός aller-retour 42 στεγανός ΙΡ55 τεμάχια 6,74 67,40 43 Διακόπτης aller-retour χωνευτός τεμάχια 2,32 23,20 44 Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός τεμάχια 5 2,86 14,30 Διακόπτης εξωτερικός κομιτατέρ 45 στεγανός ΙΡ55 τεμάχια 12,14 121,40 Διακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός 46 Α στεγανός με ρύθμιση χρόνου φωτισμού τεμάχια 5 21,85 9,25 47 Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ0,75mm μέτρα 0 0,28 28,00 48 Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ1,5mm μέτρα 300 0,51 3,00 49 Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ2,5mm μέτρα 0 0,79 79,00 50 Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ4mm μέτρα 0 1, 7,00 51 Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1mm μέτρα 0 0,28 28,00 52 Καλώδιο εύκαμπτο 5Χ2,5mm μέτρα 0 1,27 127,00 53 Καλώδιο ΝΥΥ 5Χmm μέτρα 0 4,30 430,00 54 Καλώδιο ΝΥΥ 2Χ1,5mm μέτρα 0 0,40 40,00 55 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm μαύρο μέτρα 0 0,13 13,00 56 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm μπλέ μέτρα 0 0,13 13,00 57 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm καφέ μέτρα 0 0,13 13,00 58 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm κόκκινο μέτρα 0 0,13 13,00 59 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5mm μέτρα 0 0,52 52,00 60 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm μέτρα 0 0,76 76,00 61 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm μέτρα 0 0,48 48,00 62 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5mm μέτρα 0 0,75 75,00 Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο 63 χρώματος μαύρο mm² μέτρα 20 2,02 40,40 ΚΑΛ UTΡ CAT 5 ΡΕΤ 64 ΜΑΥΡΟ μέτρα 0 0,38 38,00 Κανάλι διανομής καλωδίων από 65 PVC 30Χ45 μέτρα 20 1,72 34,40 Κανάλι διανομής καλωδίων από 66 PVC 40Χ60 μέτρα 20 2, 43,20 67 Κανάλι δαπέδου 75mmX18mm μέτρα 4,26 42,60 68 Κανάλι δαπέδου 50mmX13mm μέτρα 4,75 47,50 Κολλαρα(δεματικα) 3,6mm X mm τεμάχια 00 0,01,00 Κολλαρα(δεματικα) 3,6mm x mm τεμάχια 300 0,01 3,00 Κολλαρα(δεματικα) 4,5mm x mm τεμάχια 300 0,02 6,00

12 Κολλαρα(δεματικα) 7,8mm x mm τεμάχια 300 0,05,00 73 Πρίζες σούκο εξωτερικές τεμάχια 20 2,05 41,00 74 Κως μύτης με μόνωση 1,5mm τεμάχια 120 0,01 1,20 75 Κως μύτης με μόνωση 2,5mm τεμάχια 0 0,01 1,00 76 Κως μύτης με μόνωση 4mm τεμάχια 0 0,02 2,00 77 Κως μύτης με μόνωση mm τεμάχια 0 0,03 3,00 78 Κως μύτης με μόνωση 2Χmm τεμάχια 0 0,03 3,00 79 Κως μύτης με μόνωση 2Χ2,5mm τεμάχια 0 0,,00 Κλειδαριά πόρτας για ερμάρια με 80 περιστροφικό χερούλι τεμάχια 2 35,46 70,92 Κλειδαριά πόρτας για ερμάρια 81 τριγωνικού σχήματος με πλαστικό τρίγωνο κλειδί τεμάχια 4 3,96,84 Κλειδαριά πόρτας για ερμάρια με 82 δύο κλειδιά τεμάχια 4 3,28 13,12 Μονωτική ταινία 19Χ20 Α'Α' 83 ΝΙΤΟ, μαύρη Ευρώπης τεμάχια 0,88 8,80 Μονωτική ταινία 19Χ20 Α'Α' 84 ΝΙΤΟ, λευκή Ευρώπης τεμάχια 0,88 8,80 Μπαταρία ΑΑΑ, 1,5V 85 στρογγυλές μικρές αλκαλικές τεμάχια 30 0,33 9,90 Μπαταρία ΑΑ, LR6 στρογγυλές 86 μικρές αλκαλικές τεμάχια 60 0,34 20,40 Μπαταρία φωτιστικού ασφαλείας 87 2,4V 1,3Ah κυλινδρική τεμάχια 2,80 28,00 Μπαταρία μολύβδου 12V 7Ah για ups τεμάχια 5 21,50 7,50 Μονωτικό μακαρόνι θερμοσυστελόμενο Φ24/8 μέτρα 6,02 60,20 Ντουί για λάμπα φθορίου Τ8 με πίσω λαμάκι G13 με έλασμα ως δείγμα τεμάχια 20 0,42 8,40 91 Ντουί Ε27 πορσελάνης για ΓΡΙΦΑ τεμάχια 30 0,88 26,40 Καλώδιο UTP δικτύου κατηγορία 92 5Ε μέτρα 600 0,25 0,00 Ντουΐ πορσελάνης E27, ως 93 δείγμα τύπου ΔΕΗ τεμάχια 0 2,01 201,00 Εκκινητής τύπου Philips SN S8 94 για λάμπα HQI τεμάχια 30 3,18 95,40 Πολύπριζα σούκο με καλώδιο 5 95 θέσεων τεμάχια 8,45 84,50 Πρίζα εξωτερική στεγανή σούκο 96 ΙΡ54 με καπάκι τεμάχια 2,18 21,80 97 Πρίζα σούκο χωνευτή τεμάχια 2,46 24,60 98 Starter 4 εώς 80W 220V τεμάχια 0 0,44 44,00 99 Starter 4 εώς 22W 220V τεμάχια 9 0,51 86,19 Ρελέ ισχύος ράγας 2Χ25Α 220V 0 τύπου HAGER τεμάχια 24,63 279,12 Ρελέ ισχύος ράγας 4Χ25Α 220V τεμάχια 6 18, 8,66

13 1 τύπου HAGER Ρελέ ισχύος τριφασικό 5,5KW, ράγας με ενσωματωμένες βοηθητικές επαφές Normal open 2 και Normal close, 440V, με πηνίο 230V. τεμάχια 5 21,28 6, Ρελέ ισχύος τριφασικό 7,5KW, ράγας με ενσωματωμένες βοηθητικές επαφές Normal open και Normal close, 440V, με πηνίο 230V. τεμάχια 5 28,91 144,55 Ρελέ ισχύος τριφασικό 18KW, ράγας με ενσωματωμένες βοηθητικές επαφές Normal open και Normal close, 440V, με πηνίο 230V. τεμάχια 5 65,69 328,45 Ρελέ ράγας 220V με καθυστέρηση 5 στην εκκίνηση. τεμάχια 3 37,68 3,04 6 Ρόκα 5Χ18 στρογγυλό τεμάχια 00 0,04 40,00 7 Ρόκα 7Χ25 τεμάχια 500 0,02,00 8 Ρόκα Χ35 τεμάχια 00 0,06 60,00 9 Ρόκα 9Χ35 τεμάχια 300 0,05,00 0 Ρόκα 14Χ30 τεμάχια 0 0,14 14,00 1 Ρόκα 18Χ40 τεμάχια 0 0,,00 2 Ρόκα 22Χ45 τεμάχια 0 0,,00 Σπιράλ τύπου conflex 3 (ΚΟΥΒΙΔΗ) Φ20 μέτρα 0 0,82 82,00 Σπιράλ τύπου conflex 4 (ΚΟΥΒΙΔΗ) Φ25 μέτρα 50 1,24 62,00 5 Σπιράλ Φ50 βαρέως τύπου geoflex μέτρα 50 1,44 72,00 6 Σπιράλ Φ40 βαρέως τύπου geoflex μέτρα 0 1,31 131,00 7 Φις RJ45 δικτύου τεμάχια 200 0, 32,00 8 Φις RJ9 τηλεφώνου τεμάχια 0 0,05 5,00 9 Τριφασική πρίζα (ΦΙΣ) τύπου Marechal (34013 SOCKET, OUTLET, DS1 3p+E 30A 400V IP55) Πανομοιότυπα με τα υφιστάμενα που συνδέουν τους κάδους συμπίεσης που διαθέτει ο Δήμος και πλήρως συνεργαζόμενα με τις πρίζες που είναι εγκατεστημένες πάνω στους κάδους συμπίεσης. τεμάχια 2 2,68 423,36

14 Γρίφα PVC Φ40 με σύστημα έναυσης για λάμπα υδραργύρου 125W και οπή έδρας Φ60 με σύστημα σύσφιξης. τεμάχια 8 30,72 245,76 Πίνακας εξωτερικός μεταλλικός με πόρτα έτοιμος μονταρισμένος που να αποτελείται από γενικό διακόπτη 3Χ63Α γενικές ασφάλειες 3Χ63Α με καμπύλη C, τρία ενδεικτικά λαμπάκια led, τρία κυκλώματα που να αποτελούνται από διακόπτες 3Χ40Α και ασφάλεια 3Χ32Α και 6 ασφάλειες των Α και 3 ασφάλειες των Α, χρονοδιακόπτη με εφεδρεία να οπλίζει ρελέ 2Χ25Α συμπεριλαμβάνεται το ρελέ. τεμάχια 1 639,50 639,50 ΣΥΝΟΛΟ 8.143,74 ΦΠΑ 24% 1.954,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.098,24 ΟΜΑΔΑ 2 A/ Μονάδα Ποσότη Τιμή ΕΙΔΟΣ A μέτρησης τα μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 12 Λάμπα HQI-T2000W/D/I E40 2 τύπου powerstart 400V διφασική τεμάχια 6 4, ,58 12 Λάμπα ατμών υδραργύρου 80W 3 E27 230V τεμάχια 50 4,70 235,00 12 ΛΑΜΠΑ LED E14 4W 4 250LUMEN θερμό τεμάχια 20 4,32 86,40 12 Λάμπα LED B22 W 220V 5 θερμού φωτός τεμάχια 20 6,56 131,20 12 Λάμπα τύπου OSRAM DULUX L 6 220V 36W/827 2G 2900lm τεμάχια 20 5,46 9, Λάμπα HQI 250W E40 220V τεμάχια 12 22,82 273,84 12 Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου, 8 τύπου Philips HPL, 125 Watt, E27 τεμάχια 0 3,23 484,50 12 Λάμπα τύπου LED E27 220V 6W 9 θερμού φωτός τεμάχια 70 3,55 248,50 ΛΑΠΤΗΡΑΣ τύπου Master Ρle Polar, 23W, E27, ΘΕΡΜΟΥ 13 ΦΩΤΟΣ, διάρκεια ζωής 0.000ώρες, φωτεινή ροή 1.485lumen στα 23W, Ενεργειακής απόδοσης Α'. τεμάχια 00 7, ,00 13 Λαμπτήρες φθορίου 13W 0,51m τεμάχια 3,61 36, 13 Λαμπτήρες φθορίου 18W 0,60m τεμάχια 50 1,94 97,00 Λαμπτήρες φθορίου 36W 1,20m 830 τεμάχια 50 2,56 128,00

15 13 Λαμπτήρες φθορίου 54W 1,50m τεμάχια 25 2,25 56,25 13 Λαμπτήρες φθορίου κυκλική 5 φθορίου Τ8 40W/865 τεμάχια 5 5,71 28,55 13 Λαμπτήρες φθορίου κυκλική 6 φθορίου Τ8 32W/865 τεμάχια 5 4,55 22,75 13 Λάμπα Halogen 28W 220V E Lumen τεμάχια 40 1,52 60, Λάμπα Halogen 48W R7 78mm τεμάχια 0 2,39 239,00 13 Φωτοσωλήνα 2wire μονοκάναλη 9 θερμού φωτός μέτρα 0 1,40 140,00 14 Λάμπα τύπου OSRAM DULUX S 0 PL 220V 9W/827 G23 τεμάχια 20 2,66 53,20 14 Λάμπα τύπου OSRAM DULUX S 1 PL 220V 7W/827 G24 τεμάχια 2,45 24,50 14 Λάμπα τύπου OSRAM DULUX L 2 36W/830 2G τεμάχια 6 5,46 32,76 14 Λάμπα τύπου OSRAM VIALOX 3 NAV E40 250W τεμάχια 14,36 143,60 14 Λάμπα 0W HQI -TS R7Swarm 4 white τεμάχια 20,61 232, Λάμπα θεάτρου τύπου Philips GΧ 9,5 Blue Pinch 6995I/BP, 00W, 230V τεμάχια 5 74,52 372,60 14 Λάμπα LED 220V 13W θερμού 6 φωτός E27 τεμάχια 0 9, 1.372,50 14 Λάμπα LED PAR 30 E27 220V K 12,5W τεμάχια 22,01 220, 14 Λάμπα LED E27 220V 30W K τεμάχια 29,85 298,50 14 Λάμπα LED E40 220V 60W K τεμάχια 1,00 1.1,00 0 Λάμπα LED 24V καρφωτή G-6,35 τεμάχια 0 3,24 324,00 Λάμπα σκληράς υάλου οικονομική πράσινου χρώματος 1 20W, E27 220V τεμάχια 13,50 135,00 2 Προβολέας LED 50W IP64 220V τεμάχια 5 34,44 2,20 Προβολέας αλουμινίου βαρέως τύπου για λάμπες HQI 00W συμμετρικής δέσμης IP65. Το 3 σύστημα έναυσης να είναι σε ενσωματωμένο σε μεταλλικό κουτί στεγανό τεμάχια 1 227,50 227,50 4 Λαμπτήρας Αλογόνου HQI 400W τεμάχια 14 22,82 319,48 Λάμπες τύπου OSRAM POWERBALL HCI E/P 0W 5 830WDL E27 Warm White τεμάχια 48,30 483,00

16 6 7 Λάμπες τύπου OSRAM POWERBALL HCI E/P 70W 830WDL E27 Warm White τεμάχια 44,81 448, Λάμπες 13W / 827 τύπου OSRAM LUMILUX T5 τεμάχια 20 4,76 95,20 8 Λαμπτήρας Αλογόνου HQI 250W τεμάχια 20 22,82 456,40 ΣΥΝΟΛΟ.187,51 ΦΠΑ 24% 4.125,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,51 A/ A ΕΙΔΟΣ ΟΜΑΔΑ 3 Μονάδα μέτρησης Ποσότη τα Τιμή μονάδας ΣΥΝΟΛΟ Παραδοσιακό φωτιστικό (φανάρι) επίτοιχο με την τοποθέτηση (θα είναι ίδιο με τα υφιστάμενα της οδού Δον Ιωάννου Στεφάνου του οικισμού της Άνω Σύρου ) τεμάχια 250, ,00 Παραδοσιακό φωτιστικό (φανάρι) επίτοιχο με την τοποθέτηση (θα είναι ίδιο με τα υφιστάμενα του οικισμού της Ερμούπολης) τεμάχια 255, ,00 Πλαστικό διάφανο καλάθι για παραδοσιακό φανάρι Άνω Σύρου. Διαστάσεων πλευράς βάσως 14,5εκ, άνω πλευρά 26εκ και ύψους 27εκ. Σχήματος κόλουρης πυραμίδας τεμάχια 35,00 350,00 Γρίφα Φ40 πλαστική με ενσωματωμένο ντουί Ε27 και γλόμπο Φ40 πλαστικό γαλακτερό. τεμάχια 23,05 230,50 Κεφαλή παραδοσιακού φαναριού βάσης Φ60 με ντουί Ε27 (δείγμα υφιστάμενο φωτιστικό όπισθεν ιερού ναού Αγ.Νικολάου) τεμάχια 5 0,00 750,00 4 Γλόμπος πλαστικός γαλακτερός Φ30 τεμάχια 9,08 90, Μπράτσο φωτιστικού σώματος με φανάρι πυροφάνι VIVI 500 διαστάσεων 60Χ60 για φωτιστικό τύπου Fumagalli AKILLE τεμάχια 4 250, ,00 Μπράτσο ανταλλακτικό για κεφαλή δίφωτη OFFIR κολώνας Fumagalli. τεμάχια 4 40,00 0,00

17 ΣΥΝΟΛΟ 7.631,30 ΦΠΑ 24% 1.831,51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.462,81 ΟΜΑΔΑ 4 A/ A ΕΙΔΟΣ Μονάδα μέτρησης Ποσότη τα Τιμή μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 7 Φωτιστικό σώμα ατμών υδραργύρου E27 125W-220V τεμάχια 50 53, ,00 8 Φώς ασφαλείας με LED τεμάχια 18,75 187, Φωτιστικό φθορίου 2Χ36 εξωτερικό στεγανό ΙΡ65 τεμάχια 4 34,56 138,24 Φωτιστικό επιφανείας 13W με ηλεκτρονικό Μ/Σ ακρυλικό πρισματικό Τ5 τεμάχια,73 7,30 Αμπερόμετρο ράγας κλίμακας 0-30Α άμεσης μέτρησης τεμάχια 3 26,64 79,92 Αμπερόμετρο ράγας κλίμακας 0-50Α μέτρηση μέσω μετασχηματιστή τεμάχια 3 22,52 67,56 3 Φώς ασφαλείας φορητό 2X20W τεμάχια 4 78,75 3, Φωτιστικό γραφείου με ντουί Ε27 πτυσόμενα με βάση σφυγκτήρα χρώματος γκρί τεμάχια 20 22,57 451,40 Συσκευές τηλεφώνου με οθόνη LCD και αναγνώριση κλήσης. (χρώματος επιλογής της υπηρεσίας) τεμάχια 25,57 255,70 Φωτιστικό Σώμα εξωτερικού φωτισμού τύπου ΔΕΗ (Σωληνωτή βάση, σώμα από αλουμίνιο χυτοπρεσσαριστό και ανακλαστήρα λευκό με πράσινο φινίρισμα.τιμή μαζί με τον βραχίονα) τεμάχια 80 35, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.180,62 ΦΠΑ 24% 1.723,35 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.903,97 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,74 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ.187,51

18 2 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , ,62 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ , ΦΠΑ 24% 9.634,36 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,53 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ A/ A ΕΙΔΟΣ ΟΜΑΔΑ 1 Μονάδα μέτρησης Ποσότη τα Ασφάλειες γυάλινη ονομαστικής 1 έντασης 7Α τεμάχια 0 Ασφάλεια αυτόματη ράγας Α 2 τύπου HAGER τεμάχια 24 Ασφάλεια αυτόματη ράγας Α 3 τύπου HAGER τεμάχια 24 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α 4 τύπου HAGER τεμάχια 12 Ασφάλεια αυτόματη ράγας - 5 KA Καμπύλη C 80A τεμάχια 6 Ασφάλεια Α,3Χ38 500V 6 120KVA (φυσίγγιο) τεμάχια 20 7 Ασφάλεια 63Α 22Χ58 (φυσίγγιο) τεμάχια 12 8 Ασφάλεια 80Α 22Χ58 (φυσίγγιο) τεμάχια 6 Ασφαλειοθήκη ράγας 3φάσεων + 9 ουδέτερος Α για φυσίγγιο 22Χ58 τεμάχια 3 Ασφαλειοαποζεύκτης τύπου ΑΒΒ XLP 1 τεμάχια 1 Πυκνωτής 380V 70mF τεμάχια 5 Διακόπτες ράγας 4Χ40Α τύπου 12 HAGER τεμάχια 3 Διακόπτες ράγας 4Χ63Α τύπου 13 HAGER τεμάχια 3 14 Χρονοδιακόπτης πρίζας τεμάχια 3 Χρονοδιακόπτης με εφεδρεία τριών στοιχείων τύπου HAGER τεμάχια 3 Ενδεικτικές λυχνίες ράγας LED μονοφασικά τεμάχια 12 Προβολέας HQI 250W πολυκαρμπονιζέ ΙΡ65 τεμάχια 5 18 Προβολέας LED 30W τεμάχια 5 Φίς σούκο αρσενικό, από λάστιχο 19 (εξωτερικής χρήσης) τεμάχια Τιμή μονάδας ΣΥΝΟΛΟ

19 Φίς σούκο θηλυκό, από λάστιχο 20 (εξωτερικής χρήσης) τεμάχια Φίς σούκο αρσενικό, πλαστικά 21 (εξωτερικής χρήσης) τεμάχια 5 Φίς σούκο θηλυκό, πλαστικά 22 (εξωτερικής χρήσης) τεμάχια Θερμομαγνητικός διακόπτης 23 ράγας -Α τεμάχια 2 Θερμομαγνητικός διακόπτης 24 ράγας -20Α τεμάχια 2 Θερμομαγνητικός διακόπτης 25 ράγας 40-54Α τεμάχια 2 Σωλήνα τύπου Κουβίδη σπιράλ 26 βαρέως τύπου Φ32 μέτρα Μούφα για σωλήνα τύπου Κουβίδη βαρέως τύπου Φ30 τεμάχια 28 Μούφα για σωλήνα τύπου Κουβίδη βαρέως τύπου Φ20 τεμάχια 60 Ρακόρ για κουτιά τύπου Κουβίδη 29 Φ20 τεμάχια 60 Μετασχηματιστές για high 30 pressure mercury lamp 400W, 3,5A 220V τεμάχια Μετασχηματιστές με 31 ενσωματωμένο ντουί για λάμπα PL 9-W 220V Igniter τύπου SCHWABE NI LE 4K τεμάχια 20 Μετασχηματιστές 36W για 33 φθορίου τεμάχια Μετασχηματιστές ηλεκτρονικοί για λάμπες φθορίου Τ5 39W τεμάχια 4 Μετασχηματιστές ηλεκτρονικοί για λάμπες φθορίου Τ5 54W τεμάχια 4 Μετασχηματιστές ηλεκτρονικοί για λάμπες φθορίου Τ5 80W τεμάχια 4 Μετασχηματιστής V AC τοροειδής 50W τεμάχια 2 Μετασχηματιστής για λάμπα υδραργύρου 250W τεμάχια 5 Μετασχηματιστής τύπου PHILIPS BSN0 L33-TS τεμάχια 8 Μετασχηματιστής 220V/220V 300W τεμάχια 2 41 Μετασχηματιστής 220V/220V 500W τεμάχια 2 Διακόπτης εξωτερικός aller-retour 42 στεγανός ΙΡ55 τεμάχια 43 Διακόπτης aller-retour χωνευτός τεμάχια 44 Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός τεμάχια 5

20 Διακόπτης εξωτερικός κομιτατέρ 45 στεγανός ΙΡ55 τεμάχια Διακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός 46 Α στεγανός με ρύθμιση χρόνου φωτισμού τεμάχια 5 47 Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ0,75mm μέτρα 0 48 Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ1,5mm μέτρα Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ2,5mm μέτρα 0 50 Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ4mm μέτρα 0 51 Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1mm μέτρα 0 52 Καλώδιο εύκαμπτο 5Χ2,5mm μέτρα 0 53 Καλώδιο ΝΥΥ 5Χmm μέτρα 0 54 Καλώδιο ΝΥΥ 2Χ1,5mm μέτρα 0 55 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm μαύρο μέτρα 0 56 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm μπλέ μέτρα 0 57 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm καφέ μέτρα 0 58 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm κόκκινο μέτρα 0 59 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5mm μέτρα 0 60 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm μέτρα 0 61 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm μέτρα 0 62 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5mm μέτρα 0 Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο 63 χρώματος μαύρο mm² μέτρα 20 ΚΑΛ UTΡ CAT 5 ΡΕΤ 64 ΜΑΥΡΟ μέτρα 0 Κανάλι διανομής καλωδίων από 65 PVC 30Χ45 μέτρα 20 Κανάλι διανομής καλωδίων από 66 PVC 40Χ60 μέτρα Κανάλι δαπέδου 75mmX18mm μέτρα 68 Κανάλι δαπέδου 50mmX13mm μέτρα Κολλαρα(δεματικα) 3,6mm X mm τεμάχια 00 Κολλαρα(δεματικα) 3,6mm x mm τεμάχια 300 Κολλαρα(δεματικα) 4,5mm x mm τεμάχια 300 Κολλαρα(δεματικα) 7,8mm x mm τεμάχια Πρίζες σούκο εξωτερικές τεμάχια Κως μύτης με μόνωση 1,5mm τεμάχια Κως μύτης με μόνωση 2,5mm τεμάχια 0 76 Κως μύτης με μόνωση 4mm τεμάχια 0 77 Κως μύτης με μόνωση mm τεμάχια 0 78 Κως μύτης με μόνωση 2Χmm τεμάχια 0

21 79 Κως μύτης με μόνωση 2Χ2,5mm τεμάχια 0 Κλειδαριά πόρτας για ερμάρια με 80 περιστροφικό χερούλι τεμάχια 2 Κλειδαριά πόρτας για ερμάρια 81 τριγωνικού σχήματος με πλαστικό τρίγωνο κλειδί τεμάχια 4 Κλειδαριά πόρτας για ερμάρια με 82 δύο κλειδιά τεμάχια 4 Μονωτική ταινία 19Χ20 Α'Α' 83 ΝΙΤΟ, μαύρη Ευρώπης τεμάχια Μονωτική ταινία 19Χ20 Α'Α' 84 ΝΙΤΟ, λευκή Ευρώπης τεμάχια Μπαταρία ΑΑΑ, 1,5V 85 στρογγυλές μικρές αλκαλικές τεμάχια 30 Μπαταρία ΑΑ, LR6 στρογγυλές 86 μικρές αλκαλικές τεμάχια 60 Μπαταρία φωτιστικού ασφαλείας 87 2,4V 1,3Ah κυλινδρική τεμάχια Μπαταρία μολύβδου 12V 7Ah για 88 ups τεμάχια 5 Μονωτικό μακαρόνι 89 θερμοσυστελόμενο Φ24/8 μέτρα Ντουί για λάμπα φθορίου Τ8 με 90 πίσω λαμάκι G13 με έλασμα ως δείγμα τεμάχια Ντουί Ε27 πορσελάνης για ΓΡΙΦΑ τεμάχια 30 Καλώδιο UTP δικτύου κατηγορία 92 5Ε μέτρα 600 Ντουΐ πορσελάνης E27, ως 93 δείγμα τύπου ΔΕΗ τεμάχια 0 Εκκινητής τύπου Philips SN S8 94 για λάμπα HQI τεμάχια 30 Πολύπριζα σούκο με καλώδιο 5 95 θέσεων τεμάχια Πρίζα εξωτερική στεγανή σούκο 96 ΙΡ54 με καπάκι τεμάχια 97 Πρίζα σούκο χωνευτή τεμάχια 98 Starter 4 εώς 80W 220V τεμάχια 0 99 Starter 4 εώς 22W 220V τεμάχια 9 Ρελέ ισχύος ράγας 2Χ25Α 220V τύπου HAGER τεμάχια 24 Ρελέ ισχύος ράγας 4Χ25Α 220V τύπου HAGER τεμάχια 6 Ρελέ ισχύος τριφασικό 5,5KW, ράγας με ενσωματωμένες βοηθητικές επαφές Normal open και Normal close, 440V, με πηνίο 230V. τεμάχια 5 Ρελέ ισχύος τριφασικό 7,5KW, ράγας με ενσωματωμένες βοηθητικές επαφές Normal open τεμάχια 5

22 και Normal close, 440V, με πηνίο 230V. 4 Ρελέ ισχύος τριφασικό 18KW, ράγας με ενσωματωμένες βοηθητικές επαφές Normal open και Normal close, 440V, με πηνίο 230V. τεμάχια 5 Ρελέ ράγας 220V με καθυστέρηση 5 στην εκκίνηση. τεμάχια 3 6 Ρόκα 5Χ18 στρογγυλό τεμάχια 00 7 Ρόκα 7Χ25 τεμάχια Ρόκα Χ35 τεμάχια 00 9 Ρόκα 9Χ35 τεμάχια Ρόκα 14Χ30 τεμάχια 0 1 Ρόκα 18Χ40 τεμάχια 0 2 Ρόκα 22Χ45 τεμάχια 0 Σπιράλ τύπου conflex 3 (ΚΟΥΒΙΔΗ) Φ20 μέτρα 0 Σπιράλ τύπου conflex 4 (ΚΟΥΒΙΔΗ) Φ25 μέτρα 50 5 Σπιράλ Φ50 βαρέως τύπου geoflex μέτρα 50 6 Σπιράλ Φ40 βαρέως τύπου geoflex μέτρα 0 7 Φις RJ45 δικτύου τεμάχια Φις RJ9 τηλεφώνου τεμάχια Τριφασική πρίζα (ΦΙΣ) τύπου Marechal (34013 SOCKET, OUTLET, DS1 3p+E 30A 400V IP55) Πανομοιότυπα με τα υφιστάμενα που συνδέουν τους κάδους συμπίεσης που διαθέτει ο Δήμος και πλήρως συνεργαζόμενα με τις πρίζες που είναι εγκατεστημένες πάνω στους κάδους συμπίεσης. τεμάχια 2 Γρίφα PVC Φ40 με σύστημα έναυσης για λάμπα υδραργύρου 125W και οπή έδρας Φ60 με σύστημα σύσφιξης. τεμάχια 8

23 12 1 Πίνακας εξωτερικός μεταλλικός με πόρτα έτοιμος μονταρισμένος που να αποτελείται από γενικό διακόπτη 3Χ63Α γενικές ασφάλειες 3Χ63Α με καμπύλη C, τρία ενδεικτικά λαμπάκια led, τρία κυκλώματα που να αποτελούνται από διακόπτες 3Χ40Α και ασφάλεια 3Χ32Α και 6 ασφάλειες των Α και 3 ασφάλειες των Α, χρονοδιακόπτη με εφεδρεία να οπλίζει ρελέ 2Χ25Α συμπεριλαμβάνεται το ρελέ. τεμάχια 1 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 A/ Μονάδα Ποσότη Τιμή ΕΙΔΟΣ A μέτρησης τα μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 12 Λάμπα HQI-T2000W/D/I E40 2 τύπου powerstart 400V διφασική τεμάχια 6 12 Λάμπα ατμών υδραργύρου 80W 3 E27 230V τεμάχια ΛΑΜΠΑ LED E14 4W 4 250LUMEN θερμό τεμάχια Λάμπα LED B22 W 220V 5 θερμού φωτός τεμάχια Λάμπα τύπου OSRAM DULUX L 6 220V 36W/827 2G 2900lm τεμάχια Λάμπα HQI 250W E40 220V τεμάχια Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου, 8 τύπου Philips HPL, 125 Watt, E27 τεμάχια 0 12 Λάμπα τύπου LED E27 220V 6W 9 θερμού φωτός τεμάχια 70 ΛΑΠΤΗΡΑΣ τύπου Master Ρle Polar, 23W, E27, ΘΕΡΜΟΥ 13 ΦΩΤΟΣ, διάρκεια ζωής 0.000ώρες, φωτεινή ροή 1.485lumen στα 23W, Ενεργειακής απόδοσης Α'. τεμάχια Λαμπτήρες φθορίου 13W 0,51m τεμάχια 13 Λαμπτήρες φθορίου 18W 0,60m τεμάχια Λαμπτήρες φθορίου 36W 1,20m τεμάχια Λαμπτήρες φθορίου 54W 1,50m τεμάχια 25 Λαμπτήρες φθορίου κυκλική φθορίου Τ8 40W/865 τεμάχια 5

24 13 Λαμπτήρες φθορίου κυκλική 6 φθορίου Τ8 32W/865 τεμάχια 5 13 Λάμπα Halogen 28W 220V E Lumen τεμάχια Λάμπα Halogen 48W R7 78mm τεμάχια 0 13 Φωτοσωλήνα 2wire μονοκάναλη 9 θερμού φωτός μέτρα 0 14 Λάμπα τύπου OSRAM DULUX S 0 PL 220V 9W/827 G23 τεμάχια Λάμπα τύπου OSRAM DULUX S 1 PL 220V 7W/827 G24 τεμάχια 14 Λάμπα τύπου OSRAM DULUX L 2 36W/830 2G τεμάχια 6 14 Λάμπα τύπου OSRAM VIALOX 3 NAV E40 250W τεμάχια 14 Λάμπα 0W HQI -TS R7Swarm 4 white τεμάχια Λάμπα θεάτρου τύπου Philips GΧ 9,5 Blue Pinch 6995I/BP, 00W, 230V τεμάχια 5 14 Λάμπα LED 220V 13W θερμού 6 φωτός E27 τεμάχια 0 14 Λάμπα LED PAR 30 E27 220V K 12,5W τεμάχια 14 Λάμπα LED E27 220V 30W K τεμάχια 14 Λάμπα LED E40 220V 60W K τεμάχια 0 Λάμπα LED 24V καρφωτή G-6,35 τεμάχια 0 Λάμπα σκληράς υάλου οικονομική πράσινου χρώματος 1 20W, E27 220V τεμάχια 2 Προβολέας LED 50W IP64 220V τεμάχια 5 Προβολέας αλουμινίου βαρέως τύπου για λάμπες HQI 00W συμμετρικής δέσμης IP65. Το 3 σύστημα έναυσης να είναι σε ενσωματωμένο σε μεταλλικό κουτί στεγανό τεμάχια 1 4 Λαμπτήρας Αλογόνου HQI 400W τεμάχια 14 Λάμπες τύπου OSRAM POWERBALL HCI E/P 0W 5 830WDL E27 Warm White τεμάχια 6 7 Λάμπες τύπου OSRAM POWERBALL HCI E/P 70W 830WDL E27 Warm White τεμάχια Λάμπες 13W / 827 τύπου OSRAM LUMILUX T5 τεμάχια 20

25 8 Λαμπτήρας Αλογόνου HQI 250W τεμάχια 20 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ A/ A ΕΙΔΟΣ ΟΜΑΔΑ 3 Μονάδα μέτρησης Ποσότη τα Παραδοσιακό φωτιστικό (φανάρι) επίτοιχο με την τοποθέτηση (θα είναι ίδιο με τα υφιστάμενα της οδού Δον Ιωάννου Στεφάνου του οικισμού της Άνω Σύρου ) τεμάχια Παραδοσιακό φωτιστικό (φανάρι) επίτοιχο με την τοποθέτηση (θα είναι ίδιο με τα υφιστάμενα του οικισμού της Ερμούπολης) τεμάχια Πλαστικό διάφανο καλάθι για παραδοσιακό φανάρι Άνω Σύρου. Διαστάσεων πλευράς βάσως 14,5εκ, άνω πλευρά 26εκ και ύψους 27εκ. Σχήματος κόλουρης πυραμίδας τεμάχια Γρίφα Φ40 πλαστική με ενσωματωμένο ντουί Ε27 και γλόμπο Φ40 πλαστικό γαλακτερό. τεμάχια Κεφαλή παραδοσιακού φαναριού βάσης Φ60 με ντουί Ε27 (δείγμα υφιστάμενο φωτιστικό όπισθεν ιερού ναού Αγ.Νικολάου) τεμάχια 5 4 Γλόμπος πλαστικός γαλακτερός Φ30 τεμάχια 5 6 Μπράτσο φωτιστικού σώματος με φανάρι πυροφάνι VIVI 500 διαστάσεων 60Χ60 για φωτιστικό τύπου Fumagalli AKILLE τεμάχια 4 Μπράτσο ανταλλακτικό για κεφαλή δίφωτη OFFIR κολώνας Fumagalli. τεμάχια 4 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Τιμή μονάδας ΣΥΝΟΛΟ

26 ΟΜΑΔΑ 4 A/ A ΕΙΔΟΣ Μονάδα μέτρησης Ποσότη τα Τιμή μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 7 Φωτιστικό σώμα ατμών υδραργύρου E27 125W-220V τεμάχια 50 8 Φώς ασφαλείας με LED τεμάχια Φωτιστικό φθορίου 2Χ36 εξωτερικό στεγανό ΙΡ65 τεμάχια 4 Φωτιστικό επιφανείας 13W με ηλεκτρονικό Μ/Σ ακρυλικό πρισματικό Τ5 τεμάχια Αμπερόμετρο ράγας κλίμακας 0-30Α άμεσης μέτρησης τεμάχια 3 Αμπερόμετρο ράγας κλίμακας 0-50Α μέτρηση μέσω μετασχηματιστή τεμάχια 3 3 Φώς ασφαλείας φορητό 2X20W τεμάχια Φωτιστικό γραφείου με ντουί Ε27 πτυσόμενα με βάση σφυγκτήρα χρώματος γκρί τεμάχια 20 Συσκευές τηλεφώνου με οθόνη LCD και αναγνώριση κλήσης. (χρώματος επιλογής της υπηρεσίας) τεμάχια Φωτιστικό Σώμα εξωτερικού φωτισμού τύπου ΔΕΗ (Σωληνωτή βάση, σώμα από αλουμίνιο χυτοπρεσσαριστό και ανακλαστήρα λευκό με πράσινο φινίρισμα.τιμή μαζί με τον βραχίονα) τεμάχια 80 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

27 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της συμβάσεως. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές DIN και οι αντίστοιχες ΕΛΟΤ καθώς και οι διεθνείς προδιαγραφές I.S.O. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE. ΑΡΘΡΟ 3 ο Τρόπος προμήθειας. Η παραπάνω προμήθεια, θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών. ΑΡΘΡΟ 4 ο Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις : α. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». β. Της Υπουργικής απόφασης 389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ» («ΕΚΠΟΤΑ»). γ. Του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». δ. Του Ν.3852/20 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΑΡΘΡΟ 5 ο Συμβατικά στοιχεία. Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : α. H οικονομική προσφορά του αναδόχου. β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. γ. Η Τεχνική περιγραφή. ε. Τα Τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 6 ο Προϋπολογισμός έργου. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των , συν ΦΠΑ 24% 9.634,36, ήτοι συνολικά ,53. ΚΑ Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση 389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠΕΣ και του Ν. 2286/ (Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων). ΑΡΘΡΟ 7 ο Σύμβαση. Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα () ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της συμβάσεως και να καταθέσει την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. ΑΡΘΡΟ 8 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας των προμηθευόμενων υλικών. H εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

28 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο κατά δυο μήνες. ΑΡΘΡΟ 9 ο Προθεσμίες παράδοσης - ποινικές ρήτρες. Η προθεσμία παραδόσεως των υλικών ορίζεται σε τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης του προμηθευτή με το Δήμο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτελέσεως της παραπάνω προμήθειας ο προμηθευτής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 33 του «ΕΚΠΟΤΑ». ΑΡΘΡΟ ο Έκπτωση του αναδόχου. Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παραδόσεως των υλικών ή ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του «ΕΚΠΟΤΑ». ΑΡΘΡΟ ο Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, παρουσία του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 28 του «ΕΚΠΟΤΑ». Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, ο Δήμος μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των υλικών ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών τους ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας, τότε ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 12 ο Πλημμελής κατασκευή. Εάν τα υλικά της προμήθειας δεν εκπληρώνουν τους όρους της συμβάσεως ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 13 ο Χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Ο ελάχιστος χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας ορίζεται σε ένα χρόνο., Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί κάποια από τις ομάδες:2,3,4, θα είναι υποχρεωμένος να προβεί στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της προσφοράς δίχως ΦΠΑ και θα ισχύει για χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού έτους μετρούμενος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Κατά την τοποθέτηση των παραπάνω υλικών θα γίνεται καταγραφή από τον Ηλεκτρολόγο του Δήμου για το σημείο και την ημερομηνία που τοποθετήθηκε το υλικό, σε περίπτωση αστοχίας ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αντικατάσταση του, σε περίπτωση άρνησης θα εκπίπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του, κατά την κατάθεση της προσφοράς για την εγγύηση καλής λειτουργίας, ότι η νήσος Σύρος είναι μη διασυνδεδεμένη. Η παροχή του ρεύματος γίνετε με ντιζελομηχανές με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σε πολλές περιοχές του νησιού μεγάλες διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου.

29 ΑΡΘΡΟ 14 ο Πληρωμές. Η προς τον προμηθευτή καταβολή της αξίας της παρούσας προμήθειας θα γίνει με την εξόφληση του 0% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. ΑΡΘΡΟ ο Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις. Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με το κόστος των δημοσιεύσεων και με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 110 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 110 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 110 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 8 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 205 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 4/11/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 224 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 19/9/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 199

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 199 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 13/7/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 86 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 182. ΘΕΜΑ 4o:Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την εργασία με τίτλο «Ελαιοχρωματισμός ιστών και κιγκλιδωμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 182. ΘΕΜΑ 4o:Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την εργασία με τίτλο «Ελαιοχρωματισμός ιστών και κιγκλιδωμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 182 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 9/9/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 59 / 2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 89 fax 89 eail: koukounaki@ platanias. gr Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 229 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΠλληηρρ: : Βάσω Κλαψινού ΔΔ//ννσσηη : Άδελε Ρέθυμνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης..., έδρα.., οδός.., αριθμός.,τηλέφωνο, Fax

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης..., έδρα.., οδός.., αριθμός.,τηλέφωνο, Fax Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης...., έδρα.., οδός.., αριθμός.,τηλέφωνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.976,32 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 165 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 11/6/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013.

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 12978/8967 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01/06/2017 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ/ΦΑΞ 210-4092265 Email: dimospromithies@gmail.com ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 196 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 196 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 196 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 22 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου

Διαβάστε περισσότερα

3) την υπ αριθ.πρωτ / γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων

3) την υπ αριθ.πρωτ / γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 217 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 22/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 77 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 77 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 77 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 9 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 207 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 207 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 207 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 4/11/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 35.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις υπό:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 35.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις υπό: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Μ.: 153/15 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 35.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.20.6662.006,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή. - Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή. - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή. - Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή. - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών: - Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 01/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ.Πρωτ. 3483 ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ευρώ: 14.878,95 1.ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δήμαρχος και 2.ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 191

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 191 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 191 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 3/7/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΘΗΒΩΝ. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.900 ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 135 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 135 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 135 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 4 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,55 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (27.499,79 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,55 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (27.499,79 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 07/03/2016 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφ. 28/2012 Περίληψη: Έγκριση τεχνικών Προδιαγραφών για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & λαμπτήρων».

Αριθ. Απόφ. 28/2012 Περίληψη: Έγκριση τεχνικών Προδιαγραφών για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & λαμπτήρων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 7580/04-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης/30-03-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 190 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 190 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 190 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 19/9/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002662586 2015-03-24

15REQ002662586 2015-03-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 µε Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 34 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 34 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 34 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 10 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-47 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 10ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 10ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 10ης/6-4-2012 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

4) την απόφαση 147/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Ω1ΛΩΗΟ-Ρ9Χ)

4) την απόφαση 147/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Ω1ΛΩΗΟ-Ρ9Χ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 31 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 155 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 24 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 119 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 119 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 119 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 14 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού Έτους 2016» «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 248

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 248 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 248 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 18/9/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 72.994,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37/2016 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΨΨΓΒ46907Γ-306 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η Π Α Μ M Α Κ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΔΟΣ: ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 43, ΑΘΗΝΑ 11144 Αθήνα, 21/03/2018 ΤΗΛ: 213.2042100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.818,43 20.6662.005 / 14.818,98 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση. Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Φ.Π.Α 23%: 7.432,94

14SYMV Φ.Π.Α 23%: 7.432,94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κ.Καραμανλή 18 Τ.Κ.: 16673 ΒΟΥΛΑ Πληροφ.: Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΜΠΙΤΕΛΗΣ Τηλ.: 213 2020131

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Α.Μ. : Π 93/2012 ΠΡΟYΠ: 14.944,50 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 06.05.2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 35 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 181 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 35 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 181 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 35 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 181 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 14 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και την επισκευή του δηµοτικού φωτισµού στις ηµοτικές Ενότητες του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 26/3/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 184 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 9/9/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 3/2016 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 56 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 56 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 56 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 4 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. Βόλος: 14/7/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 9280/ΔΕ1509

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. Βόλος: 14/7/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 9280/ΔΕ1509 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Φ.Μ. : 997708467 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ήµου Κερατσινίου- ραπετσώνας

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ήµου Κερατσινίου- ραπετσώνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /νση: Αγ. Πολυτεχνείου & Γ. Καραϊσκάκη FAX:213-2004023 Πληροφορίες: Γκαµίλης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η 3 4 /

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η 3 4 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 5 της 14-04-2016 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Ασημίνα Βελλινιάτη 213 1306 369 213 1306 480 velliniati@ekdd.gr Αθήνα, 11/06/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 63.713 ΕΡΓΟ: Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου K. Μ. : Π65/2011 ΠΡΟΫΠ. : 2.398,50 με το Φ. Π. Α. K.A. : 00.6451 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π51 /11 ΠΡΟΫΠ. : 15000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υγρών για

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 16REQ004236211 2016-04-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16/2016 «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση κι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001696435 2013-11-01

13PROC001696435 2013-11-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 1-11-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 419868(13845) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30/ Α.Μ. 25.0/2017

Κ.Α. 30/ Α.Μ. 25.0/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ -------------------------------------------------------------------- «Μελέτη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00

Διαβάστε περισσότερα