ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ"

Transcript

1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ορισµένες από τις ακόλουθες ασκήσεις αποτέλεσαν θέµατα στις πανελλαδικές εξετάσεις προηγούµενων ετών στα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ. ΑΣΚΗΣΗ 1 (Πανελλήνιες 2011 ΑΟΘ ΙΙ) Μια υποθετική οικονοµία παράγει το έτος 2010 µόνο δύο αγαθά, το Α και το Β, τα οποία ακολουθούν τέσσερα στάδια παραγωγής σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Στάδια παραγωγής σε ευρώ Προϊόν Α σε ευρώ Προϊόν Β Στάδιο 1ο ; ; Στάδιο 2ο ; ; Στάδιο 3ο ; ; Στάδιο 4ο ; ; Σύνολο Σύνολο Να χρησιµοποιήσετε τα δεδοµένα του πίνακα και να απαντήσετε στο τετράδιό σας στα παρακάτω ερωτήµατα, αναγράφοντας τους σχετικούς υπολογισµούς: Α) Να υπολογίσετε την προστιθέµενη αξία του προϊόντος Α και την αξία του προϊόντος Β σε όλα τα στάδια παραγωγής. Β) Να υπολογίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε τρέχουσες τιµές της παραπάνω οικονοµίας. Γ) Να βρεθεί το πραγµατικό ΑΕΠ (µόνο ακέραιο αριθµό), αν ο ρυθµός πληθωρισµού το έτος 2010 είναι 5%. ) Να βρεθεί το κατά κεφαλήν πραγµατικό ΑΕΠ, αν ο πληθυσµός της υποθετικής οικονοµίας το έτος 2010 είναι άτοµα. Α) προϊόν Α : ΠΑ 1 = ΑΠ 1 = ΠΑ 2 = ΑΠ 2 ΑΠ 1 = = ΠΑ 3 = ΑΠ 3 ΑΠ 2 = = ΠΑ 4 = ΑΠ 4 ΑΠ 3 = = προϊόν Β : ΑΠ 1 = ΠΑ 1 = ΑΠ 2 = ΑΠ 1 + ΠΑ 2 = = ΑΠ 3 = ΑΠ 2 + ΠΑ 3 = = ΑΠ 4 = ΑΠ 3 + ΠΑ 4 = = 5.000

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 2 Προϊόν Α Προϊόν Β Στάδια παραγωγής σε ευρώ (ΑΠ) (ΠΑ) σε ευρώ (ΑΠ) (ΠΑ) Στάδιο 1ο Στάδιο 2ο Στάδιο 3ο Στάδιο 4ο Σύνολο Σύνολο Β) ΑΕΠ 2010 τρ.τιµ. = ,000 = Γ).Τ = = 105 Πραγµατικό ΑΕΠ = ΑΕΠ 2010 τρ.τιµ Τ ) Κατά κεφαλήν πραγµατικό ΑΕΠ = Πραγµ. ΑΕΠ = Πληθυσµός = 1,24 ΑΣΚΗΣΗ 2 (Πανελλήνιες 2010 ΑΟΘ ΙΙ) ίνεται ο παρακάτω πίνακας µιας υποθετικής οικονοµίας, η οποία παράγει ένα µόνο προϊόν. Έτος βάσης για τον υπολογισµό του Α.Ε.Π. είναι το Ποσότητα Έτη Τιµή (ευρώ) (κιλά) Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές (σε ευρώ) είκτης τιµών (%) Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές (σε ευρώ) Να χρησιµοποιήσετε τα δεδοµένα του πίνακα και να απαντήσετε στο τετράδιό σας στα παρακάτω ερωτήµατα, αναγράφοντας τους σχετικούς υπολογισµούς: Α) Να υπολογίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιµές για όλα τα έτη. Β) Να υπολογίσετε το είκτη Τιµών επί τοις εκατό (%) για όλα τα έτη. Γ) Να υπολογίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιµές για όλα τα έτη, µε τη χρησιµοποίηση του είκτη Τιµών. ) Να βρεθεί η πραγµατική και στη συνέχεια η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος µεταξύ των ετών 2008 και 2009 σε σταθερές τιµές 2008.

3 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ 3 Α) ΑΕΠ 2006 τρ.τιµ. = (ποσότητα) (τιµή) = 50 6 = 300 ευρώ ΑΕΠ 2007 τρ.τιµ. = (ποσότητα) (τιµή) = 60 8 = 480 ευρώ ΑΕΠ 2008 τρ.τιµ. = (ποσότητα) (τιµή) = = 800 ευρώ ΑΕΠ 2009 τρ.τιµ. = (ποσότητα) (τιµή) = = ευρώ Β).Τ = Ρ Τ = Ρ Τ = 100.Τ = Ρ Γ) ΑΕΠ 2006 στ.τιµ = ΑΕΠ 2007 στ.τιµ = ΑΕΠ 2008 στ.τιµ = ΑΕΠ 2009 στ.τιµ = ΑΕΠ 2006 τρ.τιµ 300.Τ ευρώ ΑΕΠ 2007 τρ.τιµ 480.Τ ευρώ ΑΕΠ 2008 τρ.τιµ 800.Τ ευρώ ΑΕΠ 2009 τρ.τιµ Τ ευρώ Έτη Ποσότητα (κιλά) Τιµή (ευρώ) Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές (σε ευρώ) είκτης τιµών (%) Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές (σε ευρώ) ) Πραγµατική µεταβολή = ΑΕΠ 2009 στ.τιµ ΑΕΠ 2008 στ.τιµ = = 200 ευρώ Η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή θα είναι : ΑΕΠ 2009 στ.τιµ ΑΕΠ 2008 στ.τιµ ΑΕΠ 2008 στ.τιµ %

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 4 ΑΣΚΗΣΗ 3 ίνονται τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία για µια οικονοµία: Έτος Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιµές (ΑΕΠ ονοµαστικό) είκτης τιµών Να βρεθεί: Α) το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του 2005 και του 2006 σε σταθερές τιµές του Β) η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) µεταξύ των ετών και σε σταθερές τιµές του Γ) το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του 2005 και του 2006 σε σταθερές τιµές του Α) ΑΕΠ 2005 στ.τιµ = ΑΕΠ 2005 τρ.τιµ ΑΕΠ 2006 στ.τιµ = ΑΕΠ 2006 τρ.τιµ 300.Τ Β) ΑΕΠ 2005 στ.τιµ ΑΕΠ 2004 στ.τιµ ΑΕΠ 2004 στ.τιµ ΑΕΠ 2006 στ.τιµ ΑΕΠ 2005 στ.τιµ ΑΕΠ 2005 στ.τιµ ,2% 60% Γ).Τ = 100.Τ =.Τ ΑΕΠ 2005 στ.τιµ = ΑΕΠ 2005 τρ.τιµ. = 150 ΑΕΠ 2006 στ.τιµ = ΑΕΠ 2006 τρ.τιµ 300.Τ

5 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ 5 ΑΣΚΗΣΗ 4 ίνονται τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία για µια οικονοµία. ΕΤΟΣ Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές (Α.Ε.Π. ονοµαστικό) είκτης τιµών Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές (Α.Ε.Π. σταθερό) Α) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συµπληρώσετε τα κενά του, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισµούς. Β) Να βρείτε την πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) µεταξύ των ετών 2003 και 2004 σε σταθερές τιµές του Γ) Να υπολογίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του 2003 σε σταθερές τιµές του Α) ΑΕΠ 2001 στ.τιµ = ΑΕΠ 2001 τρ.τιµ. = 200 ΑΕΠ 2002 στ.τιµ = ΑΕΠ 2002 τρ.τιµ 210.Τ ΑΕΠ 2003 στ.τιµ = ΑΕΠ 2003 τρ.τιµ = 100.Τ..Τ Τ = ΑΕΠ 2004 στ.τιµ = ΑΕΠ 2004 τρ.τιµ.τ = ΑΕΠ 2004 τρ.τιµ ΑΕΠ 2004 τρ.τιµ = 308 Α.Ε.Π. Α.Ε.Π. ΕΤΗ Τ (%) σε τρέχουσες τιµές σε σταθερές τιµές Β) ΑΕΠ 2004 στ.τιµ ΑΕΠ 2003 στ.τιµ ΑΕΠ 2003 στ.τιµ % Γ) Ο νέος δείκτης τιµών του 2003 (µε έτος βάσης 2002) θα είναι :.Τ =.Τ Τ ,3 ΑΕΠ 2003 στ.τιµ = ΑΕΠ 2003 τρ.τιµ 260.Τ ,3 240,1

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 6 ΑΣΚΗΣΗ 5 Μια υποθετική οικονοµία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα (έτος βάσης 2010). (Ρ Χ, Q Χ / Ρ Ψ, Q Ψ : τιµή και παραγόµενη ποσότητα του αγαθού Χ / Ψ) Να υπολογίσετε για κάθε έτος : α) το Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές β) το Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές έτους βάσης γ) το δείκτη τιµών ΕΤΟΣ Ρ Χ Q Χ Ρ Ψ Q Ψ α) Α.Ε.Π σε τρέχουσες τιµές = Ρ Χ 2010 Q Χ Ρ Ψ 2010 Q Ψ 2010 = = 230 Α.Ε.Π σε τρέχουσες τιµές = Ρ Χ 2011 Q Χ Ρ Ψ 2011 Q Ψ 2011 = = 210 β) Χρησιµοποιούµε το Ρ Χ = 10 και το Ρ Ψ = 5 του έτους βάσης 2010 : Α.Ε.Π σε σταθερές τιµές του 2010 = Ρ Χ 2010 Q Χ Ρ Ψ 2010 Q Ψ 2010 = = 230 Α.Ε.Π σε σταθερές τιµές του 2010 = Ρ Χ 2010 Q Χ Ρ Ψ 2010 Q Ψ 2011 = = 175 γ) Υπολογίζουµε το δείκτη τιµών χρησιµοποιώντας τον τύπο του πραγµατικού Α.Ε.Π. : Α.Ε.Π. σε σταθ. τιµές = Α.Ε.Π. σε τρέχ. τιµές είκτης τιµών 100 είκτης τιµών = Α.Ε.Π. σε τρέχ. τιµές Α.Ε.Π. σε σταθ. τιµές Τ (%) = Τ (%) =

7 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ 7 ΑΣΚΗΣΗ 6 ίνονται τα στοιχεία µιας υποθετικής οικονοµίας : ΕΤΟΣ Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές ( ευρώ ) Πληθυσµός ( κάτοικοι ) Α) Να υπολογίσετε τα α,β,γ του πίνακα. Β) Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα του πίνακα να σχολιάσετε τη µεταβολή του βιοτικού επιπέδου µεταξύ των ετών και των ετών Κατά κεφαλήν πραγµατικό Α.Ε.Π. ( ευρώ ανά κάτοικο ) α β γ Α) Θα χρησιµοποιήσουµε τον τύπο : Κατά κεφαλήν πραγµατικό Α.Ε.Π. = Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές Πληθυσµός α = α = 5 ευρώ ανά κάτοικο 5 = β β = β = κάτοικοι 4 = γ γ = γ = ευρώ Β) Το βιοτικό επίπεδο της χώρας παρέµεινε σταθερό µεταξύ των ετών γιατί το κατά κεφαλήν πραγµατικό Α.Ε.Π. παρέµεινε αµετάβλητο ( 5 ευρώ ανά κάτοικο ). Αντίθετα, το βιοτικό επίπεδο χειροτέρευσε από το 2009 στο 2010, γιατί το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. µειώθηκε από 5 σε 4 ευρώ ανά κάτοικο. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ οικονοµολόγος εκπαιδευτικός -

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 2. Το σφάλµα προσέγγισης είναι πάντοτε θετικό. Μονάδες 1

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 2. Το σφάλµα προσέγγισης είναι πάντοτε θετικό. Μονάδες 1 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 40 TPAΠEZA THΣ EΛΛA OΣ Eλευθ. Bενιζέλου 21 102 50 Aθήνα www.bankofgreece.gr ιεύθυνση Oικονοµικής Ανάλυσης και Mελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ 1. ίνεται η αριθµητική πρόοδος µε α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι συντελεστές παραγωγής (κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη, επιχειρηµατικότητα, κλπ), µετά από µια διαδικασία, µετασχηµατίζονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 04 Λύσεις των θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων ISSN:2241 4878 Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ 1. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος με α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Ηλίας Τζαβαλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων. Σχετ.

Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων. Σχετ. Λυµένη Άσκηση στην οµαδοποιηµένη κατανοµή Στην Γ τάξη του Ενιαίου Λυκείου µιας περιοχής φοιτούν 4 µαθητές των οποίων τα ύψη τους σε εκατοστά φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 7 4 76 7 6 7 3 77 77 7 6 7 6

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ελάχιστο κόστος λειτουργίας ήµων & νέο σύστηµα κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα