S100 Alutherm Light Inox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S100 Alutherm Light Inox"

Transcript

1 S100 Alutherm Light Inox Copyright 2009 Alumil

2 Γενικές Πληροφορίες General Information S100 Alutherm light inox 002 Alumil S100 Alutherm light inox V

3 Γενικές Πληροφορίες General Information V Alumil S100 Alutherm light inox 003

4 Γενικές Πληροφορίες General Information S100 Alutherm light inox Γενικές Πληροφορίες 1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 2 gr/cm, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα ΕΝ AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (ΕΝ) Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 755-2, με συντελεστή 2 ελαστικότητας 70kN/mm. Οι ανοχές βασίζονται στο ΕΝ Επαφή με άλλα υλικά 2.1 Μέταλλα Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσοτερό ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα αλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης. 2.2 Ξύλο Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρυς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται. 2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil. General Information 1. Aluminium as a fabrication material Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outside use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm2, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus 2 of elasticity of 70kN/mm. The tolerances are based on EN Contact with other materials 2.1 Metals When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical tension and oxidizing are experienced by the more electro-negative metal. Aluminium is electro-negative compared to most metals. Unprotected steel rusts and attacks aluminium. In order to avoid corrosion on aluminium, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel on the other hand has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead is also more electro-positive than aluminium and should be insulated as well. 2.2 Timber Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as oak and walnut however, produce acids which attach and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided. 2.3 Lime/Cement In humid conditions, lime or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil. 004 Alumil S100 Alutherm light inox V

5 Γενικές Πληροφορίες General Information 3.Επιφανειακή επεξεργασία Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα: Αποχρώσεις ανοδίωσης: Φυσικό ματ χρώμα Μπρούτζινο χρώμα Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS. Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής: Λευκό Καφέ Χρώματα RAL Χρώματα SABLE Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat. 4.Αποθήκευση Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις: 4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία 4.2Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία. 4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους. 4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα. 5.Συντήρηση του αλουμινίου Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε αγροτικές περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, μπορεί να υποβάλλεται σε βελτιωτική επεξεργασία με ένα πολύ λεπτό επίχρισμα αδιάβροχου φιλμ, διαθέσιμο από την ALUMIL. 3.Surface treatment The following colours are available: Anodised finish: Natural colour etched Bronze colour Special anodised colours The anodising process is carried out according to the EWAA- EURAS regulations. Painted finish: White Brown RAL colours Sable colours The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations. 4.Storage To avoid superficial damage the following precautions should be taken: 4.1 Store the profiles in a dry area 4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish. 4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them. 4.4 Store the profiles in packed form. 5.Aluminium maintenance Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For rural areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Lukewarm water should be with a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium constructions there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL. V Alumil S100 Alutherm light inox 005

6 Γενικές Πληροφορίες General Information Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές S100 Alutherm light inox European standards and reference material EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Θερμικές γέφυρες σε κτιριακές κατασκευές - Ροές θερμότητας και επιφανειακές θερμοκρασίες - Μέρος 1-2 Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2007) Parts 1-2 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες για έλεγχο και παράδοση Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW Part 1: Technical conditions for inspection and delivery Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και μορφή Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW Part 2: Tolerances on dimensions and form Δυνάμεις χειρισμού - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 1-2 Operating forces - Test method - Part 1: Windows Part 2: Doors Υαλοπετάσματα - Αεροδιαπερατότητα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ταξινόμηση Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Air permeability - Test method Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόμηση Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Εργαστηριακή δοκιμή υπό στατική πίεση Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure Υαλοπετάσματα - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Resistance to wind load - Test method Παράθυρα και πόρτες - Αεροπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Air permeability - Classification Παράθυρα και πόρτες - Υδατοπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Watertightness - Classification Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Ταξινόμηση Windows and doors - Resistance to wind load - Classification Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Windows and doors - Resistance to wind load - Test method Παράθυρα και πόρτες - Μηχανική ανθεκτικότητα - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification Παράθυρα και πόρτες για πεζούς - Ορολογία Windows and pedestrian doors - Terminology Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής πλάκας - Μέρος 1 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1-2 Παράθυρα - Κρούση με μαλακό και βαρύ σώμα - Μέθοδος δοκιμής, απαιτήσεις ασφαλείας και ταξινόμηση Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification Παράθυρα - Ταξινόμηση μηχανικών ιδιοτήτων - Φορτία που εξασκούνται κάθετα, κατά την στρέψη και κατά την λειτουργία Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces Αερισμός κτιρίων - Δοκιμές επίδοσης συστατικών μερών / προϊόντων για αερισμό κατοικιών - Μέρος 1-8 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation Parts Alumil S100 Alutherm light inox V

7 Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές Γενικές Πληροφορίες General Information European standards and reference material EN EN ENV EN EN EN EN EN EN Παράθυρα, πόρτες κ;αι εξώφυλλα - Αντίσταη στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2 Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων - Μέθοδος δοκιμής Windows - Behaviour between different climates - Test method Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5 Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού Windows and doors - Product standard, performance characteristics Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο Windows - Determination of the resistance to racking Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη Windows - Determination of the resistance to static torsion V Alumil S100 Alutherm light inox 007

8 Γενικές Πληροφορίες General Information S100 Alutherm light inox 1.Επεξήγηση των συμβόλων: A = Γωνία επιπεδότητας Sp = Ειδικό = Ροπή αδρανείας x-x C = Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή = Πριόνι = Ροπή αδρανείας y-y N = Γωνία σύνδεσης καρφωτή = Κονδύλι = Βάρος S = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή = Ματσόλα από καουτσούκ = Προφίλ = Γωνία σύνδεσης μεταβλητή = Οδηγός διάτρησης = Αριθμός σελίδας = Σύνδεσμος τραβέρσας/ταφ = Πρεσσάκι * = Δεν υπάρχει απόθεμα = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας = Μονωτικό υλικό = Μέγιστο πλάτος I = στιγμιαία κόλλα = Μέγιστο ύψος = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες = μονωτική ταινία = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης T = Εξωτερική περίμετρος = Τάπα 1. Explanation of symbols: A = Alignment corner Sp = Special = Moment of inertia x-x C = Crimp cleat = Saw = Moment of inertia y-y N = Nail cleat = Milling bit = Weight S = Spring cleat = Rubber mallot = Profile = Corner cleat, adjustable = Drill Jig = Page number = Transom cleat = Punching Tool * = Not a stock item = Transom, cleat adjustable = Sealant = Width I = Couple Cleat = Instant glue = Height = Reinforcing plate for corners = Sealing tape = Reinforcing plate for joints = External perimeter = End cover 008 Alumil S100 Alutherm light inox V

9 Βασικά χαρακτηριστικά Basic characteristics V Alumil S100 Alutherm light inox 009

10 Γενικές Πληροφορίες General Information S100 Alutherm light inox ο Συρόμενο αρχιτεκτονικό σύστημα για θερμομονωτικά κουφώματα με κοπες 90,ανοξείδωτο οδηγό κύλισης kαι περιορισμένο κοστολόγιο κατασκευής Βασικά χαρακτηριστικά: Συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα με φύλλο πλάτους 32 mm Θερμομόνωση με υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο απο 18mm εως 20mm ο Ξεχωριστή αισθητική με σύνδεση προφίλ σε γωνία 90 (σόκκορη κοπή) Οδηγός κύλισης από ανοξείδωτο ατσάλι για ομαλότερη και αθόρυβη κύλιση Κορυφαία στεγάνωση με βουρτσάκια μεμβράνης Hi-Fin Αντικρύσματα κλειδαριας ενσωματωμένα στον οδηγό για περισσότερη ασφάλεια Δυνατότητα διπλής υαλωσης έως και 20mm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ Κράμα αλουμινίου AlMgSi (EN AW 6060) Σκληρότητα Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β) Πάχος διατομών (min-max) Είδος θερμοδιακοπής 12 Webster ή 70 HB minimum 75μm minimum 1,3-1,5 mm Μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6, πλάτους 20 και 24 mm σε φύλλο και κάσα αντίστοιχα. Έλεγχος διαστάσεων διατομών Σύμφωνα με EN DIN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Διαστάσεις φύλλου (Πλάτος\Ύψος) Είδος κύλισης Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων Είδος στεγάνωσης 32 \ 82,3 mm Διπλό ατσάλινο ράουλο πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό Κύλισης Μονός, διπλός, ή τριπλός έως 20 mm 120 Kg ανά φύλλο Περιμμετρική, με δύο σειρές από βουρτσάκια μεμβράνης. Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς: Επάλληλο (με ή χωρίς σίτα) Χωνευτό εςωτερικό (τζάμι ή τζάμι με παντζούρι ή τζαμι με σίτα και παντζούρι) Χωνευτό εξωτερικό ( τζάμι ή τζάμι και παντζούρι ή τζαμι με σίτα και παντζούρι Πιστοποιήσεις: Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμύλ έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμύλ είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUALICOAT και RAL (GSB). 010 Alumil S100 Alutherm light inox V

11 Γενικές Πληροφορίες General Information Thermal-breaking product line for sliding frames with vertical cuts, inox steel rollers guide, and an overall low construction cost Basic characteristics: 32 mm sash width Thermal transmission break with P.A. 6.6 fiber enforced polyamide at 20 mm Distinctive aesthetics with profiles cut and connected in 90 o degrees Inox steel roller driver for easier and smoother sliding (near zero friction) Sealing with two rows of Hi-Fin membrane brushes Single or multiple point lock, with backset application inside the frame s sliding guide. Supports double glazing up to 20 mm TECHNICAL SPECIFICATION OF PROFILES Aluminum alloy AlMgSi (EN AW 6060) Hardness Minimum Powder Coating Thickness Profile thickness (min-max) Profile Geometry Control Thermal-break 12 Webster or 70 HB minimum 75μm minimum 1,3-1,5 mm EN DIN Compliant Mechanical, with PA 6.6 fiber enforced polyamide at 20mm in frames and 24mm in sashes TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SYSTEM TYPOLOGIES Width for basic frame / sash Sliding Glazing types Maximum glazing weight Sealing 32 / 82,3 mm 32mm double teflon rollers on inox guide Singl e or double up to 20 mm 120 kg per sash Perimetrical, using two rows of HI-Fin membrane brushes Certifications: The design, the production process, and the quality control of all profiles produced by Alumil are certified with ISO The process of electrostatic powder coating is certified by QUALICOAT and RAL (GSB) in all plants operated by Alumil. The S100 Alutherm Light Inox Alutherm product line is certified by Etc Laboratories (USA), having passed all tests on air and water impermeability, mechanical stress, and forced entry resistance. V Alumil S100 Alutherm light inox 011

12 Ηχομόνωση Sound insulation S100 Alutherm light inox Values in accordance with EN ISO Glass thickness Sound resistance glass only Sound resistance glass and frame (mm) (Rw) (Rw) 7* 35 db 32 db 9* 37 db 34 db 11* 38 db 35 db 13* 39 db 36 db 6*/12/4 34 db 31 db * Κρύσταλλα ασφαλείας υψηλής ηχομόνωσης (PVB) * Acoustic PVB laminated safety glass 012 Alumil S100 Alutherm light inox V

13 Θερμομόνωση Thermal insulation 123,10 220,40 2 U =1,46 W/(m.K) E-F Φ Α-Β =-16,4 W/m Values in accordance with EN ISO ,20 V Alumil S100 Alutherm light inox 013

14 Γενικές Πληροφορίες General Information S100 Alutherm light inox 014 Alumil S100 Alutherm light inox V

15 V Alumil S100 Alutherm light inox 015

16 Περίληψη Προφίλ Profile Overview S100 Alutherm light inox mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,90 80,00 247,80 8,81 1, M9338A 24,70 76,80 240,80 8,36 1, M ,90 100,00 233,10 12,76 0, M ,90 90,00 224,00 13,73 1, M ,90 110,00 293,60 23,79 1, M ,90 60,00 157,30 4,10 0, M ,90 87,00 275,90 12,71 1, M ,90 101,10 283,60 20,74 1, M ,90 83,00 249,10 10,48 1, M ,90 82,30 215,40 12,26 1, M ,90 83,25 255,10 9,96 1, M ,90 84,50 278,50 11,07 1, Alumil S100 Alutherm light inox V

17 Περίληψη Προφίλ Profile Overview mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,00 39,80 160,30 0,32 1, M ,10 41,90 163,70 2,32 2, M ,80 41,90 200,00 3,30 2, M ,90 40,90 310,00 3,59 3, M ,40 83,00 370,90 3,39 19, M ,80 70,00 199,90 2,33 12, M ,90 19,80 138,20 0,52 0, M ,00 43,50 302,20 7,46 2, M ,10 33, ,42 1, M ,30 38,00 524,40 12,00 30, M ,50 34,10 256,60 4,34 2, S102 46,60 76,30 416,60 28,39 10, V Alumil S100 Alutherm light inox 017

18 Περίληψη Προφίλ Profile Overview S100 Alutherm light inox mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m S104 46,60 82,30 510,60 39,62 12, S106 46,60 120,60 634,70 113,54 17, S108 46,60 126,60 728,70 140,24 19, S110 46,60 113,00 586,90 87,60 15, S112 46,60 119,00 680,90 109,26 17, S116 85,00 32,00 481,00 7,86 26, S120 41,80 37,60 227,40 2,35 2, S122 33,50 39,50 264,50 4,56 2, Alumil S100 Alutherm light inox V

19 V Alumil S100 Alutherm light inox 019

20 Προφίλ Profiles S102 S100 Alutherm light inox 44,30 46, S S 76,30 S104 44,30 46, S S 82,30 S106 44,30 44,30 46, S S 120, Alumil S100 Alutherm light inox V

21 S108 44,30 44,30 46, S S 126,60 S112 44,30 44,30 46, S S S S ,00 44,30 37,00 46, S S S 113,00 V Alumil S100 Alutherm light inox 021

22 Προφίλ Profiles S100 Alutherm light inox M14250 S S 82, A A 85, A 32,00 32,00 S120 37, , Alumil S100 Alutherm light inox V

23 S122 33, ,50 28,00 Μ14218 M , S 83, A 46,80 28,40 M ,10 Μ , ,10 31,10 V Alumil S100 Alutherm light inox 023

24 Προφίλ Profiles S100 Alutherm light inox Μ14219 M , ,80 21,00 25,80 Μ12323 M ,90 M ,90 19,80 M ,90 M12241 M ,00 43,50 41,90 44, Alumil S100 Alutherm light inox V

25 M9338 ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILE 16,6 pcs/m 2 7,8 kg/m M ,70 pcs/m 2 8,55 kg/m M9353 Προφίλ Profiles 12 pcs/m 2 6,13 kg/m M ,10 82,90 80,00 60,00 82,30 67,90 M9558 M ,8 pcs/m 2 7,7 kg/m 14,8 pcs/m 2 7,9 kg/m 15,3 pcs/m 2 9 kg/m 65,20 67,30 87,00 83,30 90,00 79,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 V Alumil S100 Alutherm light inox 025

26 Προφίλ Profiles M9342 ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILE 14,7 pcs/m 2 6,9 kg/m M pcs/m 2 7,35 kg/m M9534 S100 Alutherm light inox 10,9 pcs/m 2 7,8 kg/m 100,00 25,00 68,20 110,00 99,70 101,10 91,00 25,00 24,90 M pcs/m 2 7,7 kg/m M ,90 13,8 pcs/m 2 8,4 kg/m M9338A 17 pcs/m 2 8,94 kg/m 60,00 25,00 49,70 84,60 72,30 77,20 58,70 24, Alumil S100 Alutherm light inox V

27 Tõðïëïãιές Ôypologies V Alumil S100 Alutherm light inox 027

28 Τυπολογία Typology S100 Alutherm light inox A 2 B 2 A 3 A 4 B 3 B 4 B 5 A 1 B 1 C 2 D 2 D 2A C 4 C 3 D 4B D 3 D 3A D 4 D 4A D 5 C 1 D 1 D 1A B 2 B 3 B 4 B 5 B 5 B 4 B 3 G 1 B Alumil S100 Alutherm light inox V

29 E 2 Τυπολογία Typology E 3 E 4 E 1 A 2 A 2 A 3 A 4 G 1 A 4 A 3 A 1 A 1 E 2 F 1 E4 E 1 V Alumil S100 Alutherm light inox 029

30 Τυπολογία Typology S100 Alutherm light inox 030 Alumil S100 Alutherm light inox V

31 ÔïìÝò Sections R=1:1 V Alumil S100 Alutherm light inox 031

32 ÔïìÝò Sections A 1 76,30 32,00 12,3 32,00 S120 S ,10 8,50 76,50 123, S S S Alumil S100 Alutherm light inox V

33 ÔïìÝò Sections A S S S102 38, M , ,50 123,10 S116 S120 32,00 12,3 32,00 87,30 V Alumil S100 Alutherm light inox 033

34 ÔïìÝò Sections S100 Alutherm light inox A 3 S S , S ,00 S116 38,10 8,50 76,50 123, Alumil S100 Alutherm light inox V

35 ÔïìÝò Sections A 4 S120 S116 S , ,30 S ,00 90,00 V Alumil S100 Alutherm light inox 035

36 ÔïìÝò Sections D 1 2,80 25,80 8,10 119,30 44,30 32,00 M14218 S120 S S ,10 8,50 76,50 123, S S S S Alumil S100 Alutherm light inox V

37 ÔïìÝò Sections D S S S S ,10 38,10 76,50 8, S M14218 S120 S116 2,80 25,80 8,10 44,30 32,00 119,30 V Alumil S100 Alutherm light inox 037

38 ÔïìÝò Sections S100 Alutherm light inox D 3 123,10 38,10 S ,30 119,30 S116 8,10 M ,80 2, S S S S 038 Alumil S100 Alutherm light inox V

39 ÔïìÝò Sections D 3 S120 S116 S120 25,80 119,30 32,00 M ,80 41, , S 85,00 90,00 V Alumil S100 Alutherm light inox 039

40 ÔïìÝò Sections S100 Alutherm light inox B 1 44,30 120,60 44,30 32,00 S120 S120 S S106 38,10 8,50 76,50 123, S S 040 Alumil S100 Alutherm light inox V

41 ÔïìÝò Sections B S S S ,10 38,10 76, , S116 S120 S120 44,30 120,60 44,30 32,00 V Alumil S100 Alutherm light inox 041

42 ÔïìÝò Sections S100 Alutherm light inox B 3 S S , S ,00 S116 38,10 8,50 76,50 123, Alumil S100 Alutherm light inox V

43 ÔïìÝò Sections B 4 S120 S116 S , ,30 S ,00 90,00 V Alumil S100 Alutherm light inox 043

44 ÔïìÝò Sections S100 Alutherm light inox E 1 119,30 32,00 8,10 25,80 15,40 32,00 M9368 M14250 S A A S M S ,10 8,50 76,50 123,10 S Alumil S100 Alutherm light inox V

45 E 2 ÔïìÝò Sections S , A , A 123, S S M ,50 M14250 M9368 S116 32,00 8,10 25,80 15,40 32,00 119,30 V Alumil S100 Alutherm light inox 045

46 ÔïìÝò Sections S100 Alutherm light inox E 3 115,00 71,60 13,40 30,00 M12241 M ,30 32,00 8,10 25,80 15,40 32, S116 M14218 M14250 M S A A M12241 M Alumil S100 Alutherm light inox V

47 119,30 ÔïìÝò Sections 32,00 8,10 25,80 15,40 32,00 S116 M14218 M ,00 E 4 18,00 85,00 S122 M14254 M14504 S116 M14250 M S S A A A A S S ,30 32,00 8,10 25,80 15,40 32,00 V Alumil S100 Alutherm light inox 047

48 ÔïìÝò Sections S100 Alutherm light inox F 1 123,10 38,10 8,50 76,50 S S S S A M S A S S116 32,00 8,10 25,80 15,40 32,00 119,30 M Alumil S100 Alutherm light inox V

49 ÊïðÝò Cutting Analysis R=Free V Alumil S100 Alutherm light inox 049

50 Κοπές Cutting Analysis S100 Alutherm light inox S 102 S 120 S 116 X 1 S 120 S 116 S 116 A X ÓÏÊÏÑÇ ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 1 X - 336,20 2 mm S 102 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 1 A mm 2 M ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = Y - 81,20 mm 1 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = B + 12 mm 1 S 116 ÕØÏÓ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ HEIGTH OF ADJ.PROF. Y = Y - 38,00 mm AΓ 1 Y 1 B Y ÕØÏÓ ΠΟΛΥΑΜ. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ HEIGTH OF POLYAMIDE Y ΠΑΓ = Y -8,00 mm 1 S 116 B Y S 102 X 050 Alumil S100 Alutherm light inox V

51 Κοπές Cutting Analysis X 1 S 102 S 120 S 116 S 120 S 116 S 116 A X ï 45 ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 1 X + 3,80 2 mm S 102 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 1 A + 97 mm 2 M ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = Y - 76,20 mm 1 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = B + 17 mm 1 S 116 ÕØÏÓ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ HEIGTH OF ADJ.PROF. Y = Y - 38,00 mm AΓ 1 Y 1 B Y ÕØÏÓ ΠΟΛΥΑΜ. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ HEIGTH OF POLYAMIDE Y ΠΑΓ = Y - 8,00 mm 1 S 116 B Y X S 102 V Alumil S100 Alutherm light inox 051

52 Κοπές Cutting Analysis X A S100 Alutherm light inox S 116 S 116 S 120 S 120 S 120 S 102 S 116 S 122 S 116 S 102 X 1 ÓÏÊÏÑÇ ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ S 102 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 1 X - 614,40 4 mm M ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 1 A - 521,20 mm 4 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = Y - 81,20 mm 1 S 116 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = B + 12 mm 1 Y 1 B Y ÕØÏÓ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ HEIGTH OF ADJ.PROF. Y = Y - 38,00 mm AΓ 1 S 116 ÕØÏÓ ΠΟΛΥΑΜ. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ HEIGTH OF POLYAMIDE Y = Y -8,00 mm ΠΑΓ 1 ÕØÏÓ ΜΠΙΝΙ HEIGTH OF ADJ. PROF. Y ΜΠ = Y -42,00 mm 1 S 102 X B Y 052 Alumil S100 Alutherm light inox V

53 X A Κοπές Cutting Analysis S 116 S 116 S 120 S 120 S 120 S 102 S 116 S 122 S 116 S 102 X 1 ï 45 ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 1 X + 65,80 mm 4 S 102 M ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 1 A mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = Y - 76,20 mm 1 S 116 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = B + 17 mm 1 Y 1 B Y ÕØÏÓ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ HEIGTH OF ADJ.PROF. Y = Y - 38,00 mm AΓ 1 S 116 ÕØÏÓ ΠΟΛΥΑΜ. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ HEIGTH OF POLYAMIDE Y = Y -8,00 mm ΠΑΓ 1 ÕØÏÓ ΜΠΙΝΙ HEIGTH OF ADJ. PROF. Y ΜΠ = Y -42,00 mm 1 S 102 B Y X V Alumil S100 Alutherm light inox 053

54 Κοπές Cutting Analysis X A S100 Alutherm light inox S 120 S 116 S 116 S 120 S 116 S 120 S 120 S 116 S 106 S 116 S 116 X 1 ÓÏÊÏÑÇ ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 1 X - 426,30 3 mm ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 1 A mm S 106 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = Y - 81,20 mm 1 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = B + 12 mm 1 S 116 ÕØÏÓ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ HEIGTH OF ADJ.PROF. Y = Y - 38,00 mm AΓ 1 Y 1 B Y S 116 ÕØÏÓ ΠΟΛΥΑΜ. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ HEIGTH OF POLYAMIDE Y = Y -8,00 mm ΠΑΓ 1 B Y S 106 X 054 Alumil S100 Alutherm light inox V

55 X A Κοπές Cutting Analysis S 120 S 116 S 116 S 120 S 116 S 120 S 120 S 116 S 106 S 116 S 116 X 1 ï 45 ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 1 X + 84,00 mm 3 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 1 A mm 3 S 106 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = Y - 76,20 mm 1 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = B + 17 mm 1 S 116 ÕØÏÓ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ HEIGTH OF ADJ.PROF. Y = Y - 38,00 mm AΓ 1 Y 1 B Y ÕØÏÓ ΠΟΛΥΑΜ. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ HEIGTH OF POLYAMIDE Y = Y -8,00 mm ΠΑΓ 1 S 116 B Y S 106 X V Alumil S100 Alutherm light inox 055

56 Κοπές Cutting Analysis S 112 S 116 X S100 Alutherm light inox M M M X 1 S 116 M M M 9368 M M ÓÏÊÏÑÇ ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ S116 Ï ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ ÓÉÔÁÓ-ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ 45 X 2 M ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 1 X - 238,10 mm S 112 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ΣΙΤΑΣ-ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ WIDTH OF SASH X 2= X - 68,10 mm M ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = Y - 81,20 mm 1 M ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = B + 12 mm 1 S 116 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ΣΙΤΑΣ-ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ HEIGTH OF FLY-SCREEN Y 2= Y - 76,20 mm Y 2 Y 1 M 9368 B Y S 116 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ΣΙΤΑΣ HEIGTH OF FLY-SCREEN Y = B + 17 mm 2 M B Y M X S Alumil S100 Alutherm light inox V

57 Κοπές Cutting Analysis X M S 112 S 116 X 1 M M S 116 M M M 9368 M M ï 45 ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ S116 Ï ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ ÓÉÔÁÓ-ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ 45 X 1 M ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 1 X - 68,10 mm S 112 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ΣΙΤΑΣ-ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ WIDTH OF SASH X 2= X - 68,10 mm M ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = Y - 76,20 mm 1 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = B + 17 mm 1 M ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ΣΙΤΑΣ-ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ HEIGTH OF FLY-SCREEN Y 2= Y - 76,20 mm Y 2 Y 1 M 9368 S 116 B Y ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ΣΙΤΑΣ HEIGTH OF FLY-SCREEN Y = B + 17 mm 2 S 116 M B Y M X S 112 V Alumil S100 Alutherm light inox 057

58 Κοπές Cutting Analysis S100 Alutherm light inox X 1 S 116 M M X 2 M S 122 M X S 116 M X 1 M Y 058 Alumil S100 Alutherm light inox V

59 ÓÏÊÏÑÇ ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ S116 ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ ÓÉÔÁÓ-ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ 45 Ï ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 1 X - 418,00 mm 2 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ΣΙΤΑΣ-ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ WIDTH OF SASH X = 2 X - 78,00 mm 2 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = Y - 81,20 mm 1 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF FLY-SCREEN Y = B + 12 mm 1 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ΣΙΤΑΣ-ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ HEIGTH OF FLY-SCREEN Y = Y - 76,20 mm 2 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ΣΙΤΑΣ-ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ HEIGTH OF FLY-SCREEN Y = B + 17 mm 2 ÕØÏÓ ΜΠΙΝΙ HEIGTH OF ADJ. PROF. Y = Y -42,00 mm ΜΠ 1 Y 2 Y 1 M M 9368 M M S 116 M S 112 B Y S 116 S 112 Y S100 Alutherm light inox Κοπές Cutting Analysis V Alumil S100 Alutherm light inox 059

60 Κοπές Cutting Analysis S100 Alutherm light inox X 1 S116 M14218 M14250 X 2 M14504 S122 M14254 X S116 M14250 X 1 M14218 Y 060 Alumil S100 Alutherm light inox V

61 Κοπές Cutting Analysis ï 45 ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ S116 ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ ÓÉÔÁÓ-ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ 45 Ï ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X 1= X - 78,00 mm 2 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ ΣΙΤΑΣ-ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ WIDTH OF SASH X 2= X - 78,00 mm 2 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y = Y - 76,20 mm 1 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF FLY-SCREEN Y = B + 17 mm 1 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ΣΙΤΑΣ-ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ HEIGTH OF FLY-SCREEN Y = Y - 76,20 mm 2 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ ΣΙΤΑΣ-ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ HEIGTH OF FLY-SCREEN Y = B + 17 mm 2 ÕØÏÓ ΜΠΙΝΙ HEIGTH OF ADJ. PROF. Y = Y -42,00 mm ΜΠ 1 Y Y 2 Y 1 M14250 M9368 M14250 M14218 S116 M S112 B Y S116 S112 V Alumil S100 Alutherm light inox 061

62 Κοπές Cutting Analysis S100 Alutherm light inox 062 Alumil S100 Alutherm light inox V

63 ÅîáñôÞìáôá Accessories R=Free V Alumil S100 Alutherm light inox 063

64 Κατεργασίες Milling S100 Alutherm light inox Alumil S100 Alutherm light inox V

65 Κατεργασίες Milling V Alumil S100 Alutherm light inox 065

66 Κατεργασίες Milling ÃÏÍÉÁÊÇ ÊÁÔÅÑÃÁÓÉÁ MILLING FOR SLIDING CORNER SOLUTION S100 Alutherm light inox 24,4 3,80 24,40 3,80 41, Φ32 Φ42 S116 S ÖÑÅÆÁ MILLÂÉÔ S Alumil S100 Alutherm light inox V

67 Κατεργασίες Milling V Alumil S100 Alutherm light inox 067

68 Εξαρτήματα Accessories S100 Alutherm light inox Γωνία σύνδεσης κουμπωτή Spring cleat Aluminum Γωνία σύνδεσης κουμπωτή Spring cleat Aluminum Γωνία σύνδεσης κουμπωτή Spring cleat Γωνία επιπεδότητας Alignment corner Ατσάλι Steel Ράυλο μονό για σίτα Single wheel for fly-scr. Aluminum Πλαστική ντίζα Plastic rode Πολυαμίδιο Polyamide Ράυλο διπλό Double rollers Aluminum Ράυλο μονό Single roller Aluminum Αμορτισέρ Buffer for sliding doors Aluminum Αμορτισέρ Buffer for sliding doors Aluminum Αμορτισέρ Buffer for sliding doors Aluminum Στόπερ φιλητού Buffer Aluminum 068 Alumil S100 Alutherm light inox V

69 Εξαρτήματα Accessories Στόπερ φιλητού Buffer Aluminum Κεντρικό στεγανωτικό Central seal Aluminum (λευκό) White (μάυρο) Black (γκρι) Grey (καφέ) Brown Τάπα οβάλ End cover Πολυαμίδιο Polyamide Âάóç êåíôñéêïύ óôåãáíùôéêïύ central seal Πολυαμίδιο Polyamide Ðïëõáìίäéï ïäçãïύ Pvc u channel Πολυαμίδιο Polyamide Ðïëõáìίäéï ãάíôæïõ PVC hook Πολυαμίδιο Polyamide (μάυρο) Black Τάπα φιλητού End cover Πολυαμίδιο Polyamide (λευκό) White (μάυρο) Black Σύνδεσμος χωρίσματος σίτας για Μ14219 End cover for M14219 Πολυαμίδιο Polyamide Âάóç ãëώóóáς ãéá êëåéäáñéά CLUB Base for tongue Aluminum (μάυρο) Black Τάπα φιλητού για Μ14254 End cover for M14254 Πολυαμίδιο Polyamide Γλώσσα κλέιδαριας Club Tongue Ανοξειδωτο ατσάλη Inox (μάυρο) Black Τάπα ãάíôæïõ End cover Πολυαμίδιο Polyamide V Alumil S100 Alutherm light inox 069

70 Εξαρτήματα Accessories (λευκό) White (μάυρο) Black Τάπα óόêïñçς êïðής End cover Πολυαμίδιο Polyamide (μάυρο) Black Τάπα ãάíôæïõ End cover Πολυαμίδιο Polyamide Αντίκρισμα κλέιδαριας Club Backset for locker Aluminum Πλαστικό επικάλυψης αντίκρισματος cover Πολυαμίδιο Polyamide End Ìåôáöïñέáς êίíéóçς óðáíéïëέôáς Handle for Aluminum windows (λευκό) White (μάυρο) Black (ασημί) Ëáâή åîùô. êáðάêé euris Εnd cover Aluminum (λευκό) White (μάυρο) Black (ασημί) ούöôá êïõìðùôή απλή Silver Finger pull fix in Aluminum (λευκό) White (μάυρο) Black (ασημί) Silver ούöôá κίíçóçς Finger pull Aluminum (μάυρο) Black (λευκό) White Ëáâç ìéêñç åîùôåñéêç euris Finger pull Πολυαμίδιο Polyamide (ëåõêό) White (μάυρο) Black Óðáíéïëέôá ìçχáíéóìïύ handle for windows / 2mm πράσινο / 3mm καφέ / 4mm μπορντό / 5mm μάυρο Τακάκι τζαμίου Glazing wedge PVC PVC Áíïîåίäùôïς ïäçãός Stainless steel driver Πολυαμίδιο Polyamide 070 Alumil S100 Alutherm light inox V

71 Εξαρτήματα Accessories No4 (γκρι) No5 (μάυρο) No5 (γκρι) No6 (λευκό) No6 (μάυρο) No6 (γκρι) No7 (μάυρο) No7 (γκρι) No8 (λευκό) No12(μάυρο) Black No8 (μάυρο) No12(γκρι) Grey No8 (γκρι) No10(λευκό) No18(λευκό) White No18(μάυρο) Black No10(μάυρο) No10(γκρι) No18(γκρι) Âïõñôóάêé απλό Brush Grey Öñέæá îõëïõñéóôéêïύ Πρεσάκι χειρός Manual punch mashine V Alumil S100 Alutherm light inox 071

72 Εξαρτήματα Accessories S100 Alutherm light inox mm (μάυρο) Black mm (μάυρο) Black mm (μάυρο) Black mm (μάυρο) Black mm (μάυρο) Black mm(μάυρο) Black Λάστιχο σφήνα Wedge Gasket PVC / 2-4mm (μάυρο) Black / 4-6mm (μάυρο) Black / 6-8mm (μάυρο) Black Λάστιχο σφήνα Glazing Gasket EPDM (μάυρο) Black Ëάóôéχï ïäçãώí Gasket EPDM (μάυρο) Black Λάστιχο φούσκ á φιλητού Glazing EPDM 072 Alumil S100 Alutherm light inox V

73 Εξαρτήματα Accessories V Alumil S100 Alutherm light inox 073

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-24 Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 25-60 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

M8800. Window Sills System

M8800. Window Sills System M8800 Window Sills System Version 02/2016 1 Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-18

Διαβάστε περισσότερα

S400 Premier Alutherm

S400 Premier Alutherm Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

M23000 Forestal 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008

M23000 Forestal 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008 1-002 Alumil M23000 Forestal V01.2008 V01.2008 Alumil M23000 Forestal 1-003 Γενικές Πληροφορίες General Information M23000 Forestal Περιεχόμενα Γενικές πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 lumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 lumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 LUMIL.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-36 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo V01.200 Alumil M20000 & M20500 1-001 Γενικές Πληροφορίες General Information M20000 Apollo Alutherm 1-002 Alumil M20000 & M20500 V01.200 M20500 Apollo Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-3 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 Απαγόρευση Αναδημοσίευσης: Πνευματικά δικαιώματα 2007 Alumil. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Καμία από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182 V/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-22 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9050 Light 00 Alumil M9050 Light V05.009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 009 ALUMIL A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 43-82. Ανασυρόμενο 90kg Lif & Slide 90kg 83-104

Περιεχόμενα Table of Contents. Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 43-82. Ανασυρόμενο 90kg Lif & Slide 90kg 83-104 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-20 Τομές 1:1 Sections

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερμομονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόμενες μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-22 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

aluset Sliding System

aluset Sliding System aluset Sliding System S280 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset S 280 είναι ένα πλήρες συρόµενο σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερµοµονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόµενες µπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-6 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 13-16 Τομές 1:2 Sections

Διαβάστε περισσότερα

Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents

Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Version 02/1 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-1 17-70 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-22

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm 4 4 4 4 M 9943

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-16 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 05/2011 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήµανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 16 PS-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ CORNER JOINT FOR GLASH SASH PS-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 Η σειρά Albio 109 C ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102 Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-38

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-2 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-36

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Version 05/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 05/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 05/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-34

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 15-62 63-88. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Περιεχόμενα Table of Contents 15-62 63-88. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 15-62 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-30 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 10/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-16

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO THERMO SLIDING PR-45

PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 JULY- 2008 PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 6/201 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-50 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Version 12/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 12/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 12/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-50

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 7/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 7/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-32 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί

Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Τώρα Οικονομία & Ποιότητα πάνε Μαζί Νέο σύστημα σήτας PLISSE www.primasystems.gr Μια νέα πρόταση για την αγορά, που επιζητά την πραγματικά ποιοτική επώνυμη πρόταση στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-26 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 27-86 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO SLIDING PR-35

PROFILCO SLIDING PR-35 PROFILCO SLIDING PR-35 MAY - 2008 PROFILCO SLIDING PR-35 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO SLIDING PR-32

PROFILCO SLIDING PR-32 PROFILCO SLIDING PR-32 JULY- 2008 PROFILCO SLIDING PR-32 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded profiles

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-26 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER - 2007 PROFILCO UNIVERSAL ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents Τομές 1:2 Sections 1:

Περιεχόμενα Table of Contents Τομές 1:2 Sections 1: Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα συστήµατα µε περιµετρικό µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

M14000 DELUXE V01.2008 ALUMIL M14000 Deluxe 1-001

M14000 DELUXE V01.2008 ALUMIL M14000 Deluxe 1-001 M14000 DELUXE 1-001 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2007 Áëïõìýë ÌõëùíÜò Á.Å. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíôéãñáöþ êåéìýíùí, öùôïãñáöéþí

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-18 Τομές Sections 21-28 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Cutting

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-16 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41 ...3...15...17...32...38...41 1 2 QUALITY CERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 3260 gr/m 6m 1673 gr/m 6m 648 gr/m 6m 1430 gr/m 6m 2151 gr/m 6m 828 gr/m 6m 691 gr/m 4,6 m 257 gr/m 6m 2725 gr/m 6m 391 gr/m 6m 2372

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO FOLDING DOORS PR-48

PROFILCO FOLDING DOORS PR-48 PROFILCO FOLDING DOORS PR-48 JULY - 2007 PROFILCO FOLDING DOORS PR-48 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA... Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-98 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 108 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων που συνδυάζει χαμηλό βάρος προφίλ και σωστή εφαρμογή, με υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα. Η σειρά περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO THERMO SLIDING PR-45

PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 SEPTEMBER- 2009 PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Version 07/2015. Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-220 221-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 257-268.

Version 07/2015. Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-220 221-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 257-268. Version 07/2015 Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-17 Προφίλ 1:1 29-52 Βασικές Τυπολογίες 53-5 Τομές 1:1 55-92 Κατεργασίες 93-120 Υαλώσεις 121-12 Οδηγίες Τοποθέτησης 125-17

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17- Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101 Σύστημα για ανοιγόμενα κουφώματα, σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιεί μεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστημα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

The EUROPA 2000 series is

The EUROPA 2000 series is Η σειρά EUROPA 2000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί συρόμενα κουφώματα υψηλών προδιαγραφών. Η σειρά καλύπτει και τις δυσκολότερες απαιτήσεις προσφέροντας στιβαρότητα, απόλυτη λειτουργικότητα και υψηλή αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes.

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes. Η σειρά EUROPA 990 σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Η σειρά δίνει τη δυνατότητα κατασκευής απλών ρολών,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-20 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα