Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων"

Transcript

1 Εργασία στο Μάθηµα «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου» Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Όνοµα Φοιτήτριας: ηµητρίου Ευδοκία Α.Μ. : Ακαδηµαϊκό έτος

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Σύγκρουση» δικαιωµάτων 5 1.1α «Σύγκρουση» δικαιωµάτων» υπό νοµική έννοια 1.1β Πραγµατική σύγκρουση 1.2 Συρροή 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. Μέθοδοι επίλυσης διαφορών συνταγµατικών δικαιωµάτων Γενικά 2.2 Αρχή της αναλογικότητας.στάθµιση συµφερόντων α Η προσφορότητα.καταλληλότητα 2.2β Η αναγκαιότητα 2.2γ Η αναλογικότητα stricto sensu 2.3 Πρακτική εναρµόνιση...22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τύπος και προσωπικότητα.σύγκρουση αυτών Το δικαίωµα της προσωπικότητας ως περιορισµός της ελευθερίας του τύπου...28

3 2 3.3 Η ελευθερία του τύπου ως περιορισµός του δικαιώµατος της προσωπικότητας. ιακιολογηµένο συµφέρον Η στάθµιση των συµφερόντων στη σύγκρουση µεταξύ των δικαιωµάτων της ελευθερίας του τύπου και της προσωπικότητας...33 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...38 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ...39 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...45 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...46 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...47

4 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τη στάθµιση των συµφερόντων ως τρόπο επίλυσης της σύγκρουσης των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Στο πρώτο κεφάλαιο η εργασία αναφέρεται στη σχέση συρροής και σύγκρουσης των δικαιωµάτων.ειδικότερα γίνεται αναφορά στη δαπροσωπική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων καθώς και στην πλαστή εικόνα της σύγκρουσης των δικαιωµάτων και στο πρόβληµα της σύγκρουσης γενικότερα το οποίο φαίνεται να εξαφανίζεται στο πλαίσιο της ατοµικιστικής έννοµης τάξης.στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου αναλύεται επίσης η συρροή των θεµελιωδών δικαιωµάτων.το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στου τρόπους επίλυσης των διαφορών και πιο συγκεκριµένα στα δύο πρότυπα µοντέλα που έχουν διαµορφωθεί.εκτενώς αναλύεται η αρχή της αναλογικότητας καθώς και τα στάδια της µεθόδου αυτής,η αναλογικότητα stricto sensu αλλά και η µέθοδος της πρακτικής εναρµόνισης. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη σύγκρουση της ελευθερίας του τύπου και του δικαιώµατος της προσωπικότητας δηλαδή στη σύγκρουση δύο συνταγµατικών δικαιωµάτων.

5 4 Ειδικότερα αναλύεται το περιεχόµενο της ελευθερίας του τύπου και πως µπορεί να περιορίσει το δικαίωµα της προσωπικότητας. Γίνεται επίσης αναφορά στην προσβολή του δικαιώµατος της προσωπικότητας από τον τύπο,ενώ πραγµατεύεται επίσης το θέµα του «δικαιολογηµένου συµφέροντος» και τον τρόπο µε τον οποίο αυτό εµφανίζεται ως λόγος που αίρει το παράνοµο του χαρακτήρα της προσβολής της προσωπικότητας απ τον τύπο. Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται µια συµπερασµατική ανάλυση αναφορικά µε την προεκτεθείσα έρευνα, νοµολογία από δικαστηριακές αποφάσεις σχετικές, µε το θέµα, βιβλιογραφία καθώς και η περίληψη του θέµατος µε το οποίο ασχολήθηκε η έρευνα.

6 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Σύγκρουση» δικαιωµάτων 1.1ΑΣύγκρουση δικαιωµάτων υπό νοµική έννοια είναι η ταυτόχρονη αναγνώριση και νόµιµη άσκηση των δικαιωµάτων περισσότερων φορέων κατά τρόπο ώστε η νόµιµη άσκηση του δικαιώµατος ενός να περιορίζει την επίσης νόµιµη άσκηση του δικαιώµατος του άλλου.χαρακτηριστικό της νοµικής σύγκρουσης έιναι η νόµιµη άσκηση των δικαιωµάτων από όλους τους φορείς.η ιδιοµορφία της αλλά και η αντίθεσή της,βρίσκεται στο εξής παρά το ότι η άσκηση όλων των δικαιωµάτων από όλους τους φορείς είναι νόµιµη,εντούτοις θίγεται κάποιο θεµελιώδες δικαίωµα.το ζήτηµα που γεννάται είναι αν µπορεί να αναγνωρίζεται στη σύγχρονη έννοµη τάξη σύγκρουση δικαιωµάτων µε την παραπάνω νοµική εννοια.αν µια τέτοια σύγκρουση δικαιωµάτων δεν µπορεί να γίνει δεκτή,τότε και ο όρος αυτός δεν µπορεί να έχει άλλη έννοια από εκείνη της «πραγµατικής σύγκρουσης» δηλαδή της προσβολής των δικαιωµάτων των άλλων χωρίς αναγνώριση από το δίκαιο ανάλογης εξουσίας 1.1Β Πραγµατική σύγκρουση:πραγµατική σύγκρουση δικαιωµάτων έιναι η αποδοκιµαζόµενη από το δίκαιο παραβίαση του δικαιώµατος του άλλου. Οι πραγµατικές συγκρούσεις υπήρχαν και δυστυχώς θα υπάρχουν καθηµερινά.κατά την πραγµατική σύγκρουση ο ένας από τους φορείς,ο επιτιθέµενος,ενεργοποιείται πέρα από το επιτρεπόµενο δικαιικό πλαίσιο,δηλαδή ενεργεί χωρίς δικαίωµα.στο πεδίο των

7 6 πραγµατικών συγκρούσεων κάποιος φορέας παραβιάζει το συνταγµατικό δικαίωµα του άλλου, όµως η παραβίαση αυτή αποδοκιµάζεται από το δίκαιο.η άσκηση του δικαιώµατός του δεν είναι νόµιµη. εν πρόκειται εποµένως για νοµική,δηλαδή για κατά δίκαιο,σύγκρουση. Η παραδοσιακή νοµική επιστήµη και µεθοδολογία εφαρµόζει τα θεµελιώδη δικαιώµατα µόνο στις σχέσεις «δηµοσίου δικαίου»,στις σχέσεις δηλ.στις οποίες µόνο το ένα µέρος είναι φορέας θεµελιωδών δικαιωµάτων,ενώ το άλλο µέρος δεν είναι.η εφαρµογή όµως των θεµελιωδών δικαιωµάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις,εµφανίζεται εξαιρετικά προβληµατική.η διαπροσωπική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων «δηµιουργεί» ή ορθότερα φέρνει στην επιφάνεια το πρόβληµα της σύγκρουσης των θεµελιωδών δικαιωµάτων,που συνδέεται µε τον τρόπο της εφαρµογής τους στις διαπροσωπικές σχέσεις.το πρόβληµα της σύγκρουσης των δικαιωµάτων δεν είναι πρόβληµα τριτενέργειας. εν δηµιουργεί η διαπροσωπική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων το ζήτηµα της σύγκρουσής τους,αλλά η δοµή και η λειτουργία της ατοµικιστικής έννοµης τάξης. 1 Η πλαστότητα της νοµικής σύγκρουσης δικαιωµάτων. Η διάκριση του αµυνόµενου από τον επιτιθέµενο όπως επίσης και η διάκριση ανάµεσα στην πραγµατική σύγκρουση και την δικαιϊκή άρση της συµβάλλουν στον παραµερισµό ενός «νοµικοτεχνικού εµποδίου», που παρεµβάλλει η επίδραση της 1. ηµητρόπουλος Ανδρέας Γ. Συνταγµατικα ικαιώµατα γενικό µέρος,σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου,τόµοςγ-ηµίτοµοςι Αθήνα2005 σελ

8 7 ατοµικιστικής νοµικής θεωρίας και παραδοσιακής νοµικής σκέψης, δηλαδή της πλαστής εικόνας της λεγόµενης «νόµικής σύγκρουσης των δικαιωµάτων». Η πλαστή εικόνα της σύγκρουσης των δικαιωµάτων εξαφανίζεται όπως και το ίδιο το προβληµα δηµιουργείται µόνο όταν εξετάζεται στο πλαίσιο της ατοµικιστικής έννοµης τάξης.από την άποψη αυτή το ζήτηµα της σύγκρουσης των δικαιωµάτων,είναι ζήτηµα που ανάγεται στη µεταβολή της έννοµης τάξης.το ζήτηµα της σύγκρουσης των δικαιωµάτων ως ζήτηµα νοµικοπολιτικής πραγµατικότητας το δηµιουργεί η ατοµικιστική έννοµη τάξη και το καλλιεργεί η ατοµικιστική νοµική παράδοση,η οποία βασιζόµενη στη «θεµελιώδη νοµική έννοια»του δικαιώµατος και στα παλιά ατοµικιστικά νοµικά πρότυπα,δρν θέτει πάντα σαφή όρια της άσκησης των δικαιωµάτων.στη σύγχρονη έννοµη τάξη,η ανθρωπιστική αρχή και τα θεµελιώδη δικαιώµατα που την εξειδικεύουν,αφενός οριοθετούν το δικαίωµα κάθε φορέα,αφετέρου οριοθετούν τα δικαιώµατα των άλλων φορέων.όπως προκύπτει από την ανθρωπιστικη αρχή,στην έννοµη τάξη του κοινωνικού ανθρωπισµού αναγνωρίζεται µόνο η εξουσία του ανθρώπου στο άτοµο του(αυτεξουσία,αυτοπροσδιορισµός)όχι όµως και η εξουσία του ατόµου σε άλλα άτοµα.επίσης η εξουσία του ατόµου σε πράγµατα,δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε κυριαρχία σε άξξους ανθρώπους. εν υπ αρχει εποµένως στη σύγχρονη έννοµη τάξη από νοµική άποψη «σύγκρουση δικαιωµάτων»,µε την έννοια ότι δύο δικαιώµατα συγκρούονται ασκούµενα κατά νόµιµο τρόπο.η νόµιµη άσκηση των δικαιωµάτων δεν οδηγεί στη σύγκρουση.στην πραγµατικότητα ο ένας από τους δύο φορείς

9 8 έχει θίξει τα δικαιώµατα του άλλου.εφόσον προσβάλλεται θεµελιώδες δικαίωµα,δεν πρόκειται για σύγκρουση δικαιωµάτων,αλλά για προσβολή δικαιώµατος.σύγκρουση δικαιωµάτων σηµαίνει την ταυτόχρονη ύπαρξη και νόµιµη άσκηση δύο ή περισσοτέρω,τα οποία επειδή ακριβώς αναγνωρίζεται από το δίκαιο ότι υπάρχουν και ασκούνται κατά νόµιµο τρόπο για αυτό εµφανίζονται ότι συγκρούονται.τίθεται όµως το ερώτηµα,στο πλαίσιο της σύγχρονης έννοµης τάξης το δίκαιο πώς είναι δυνατόν να επιδοκιµάζει και να αποδοκιµάζει,να επιτρέπει και να απαγορεύειταυτόχρονα την ίδια συµπεριφορά.και ποιά είναι τότε η αποστολή του δικαίου σχετικά µε την άρση αυτών των συγκρούσεων.το δίκαιο δεν είναι δυνατόν να επιτρέπει και να απαγορε υει ταυτόχρονα την ίδια συµπεριφορά.η σύγχρονη έννοµη τάξη ρυθµίζει τα δικαιώµατα,όχι ως αλληλοσυγκρουόµενα αλλά ως αρµονικά ασκούµεναδικαιώµατα.οι ποικιλόµορφες διαφορές που ανακύπτουν ανάµεσα στους φορείς των θεµελιωδών δικαιωµάτων,οφείλονται στις πραγµατικές συγκρούσεις ανάµεσα στα άτοµα.αποστολή όµως του δικαίου είναι ακριβώς η δικαιική άρση των πραγµατικών συγκρούσεων,δηλαδή η απονοµή της δικαιοσύνης εποµένως κατά δίκαιο δεν υπάρχουν συγκρούσεις θεµελιωδών δικαιωµάτων.ο προορισµός,η αποστολή και η αξία του δικαίου είναι να επιβάλλει την αρµονική συµβίωση,δηλαδή να αίρει τις πραγµατικές συγκρούσεις µε νοµικούς κανόνες.προκ.υπτει έτσι η θεµελιώδης διάκριση ανάµες στην πραγµατική συγκρουση και στην δικαιική άρση της,ανάµεσα στην πραγµατική αντίυεση και στη νοµική σύνθεση της αντίθεσης.εφόσον πράγµατι υπάρχει σύγκρουση ανάµεσα στιυς

10 9 φορείς των θεµελιωδών δικαιωµάτων,αυτό σηµαίνει ότι κάποιος από τους φορείς «υπερέβη» τα όρια της άσκησης των δικαιωµάτων του ή µε άλλη έκφραση «παρέβη» τις υποχρε ωσεις που του επιβάλλει το δίκαιο δηλαδή ενήργησε χωρίς δικαίωµα.η παρ αβαση των υποχρεώσεων,οδηγεί στην παραβίαση των δικαιωµάτων του άλλου.άλλοτε πάλι η»σύγκρουση δικαιωµάτων»εµφανίζεται από την αντιπαράθεση δικαιώµατος προς δικαίωµα,αντί υης επιβαλλόµενης αντιπαράθεσης δικαιώµατος προς θεσµό.η τοποθέτηση αυτή εξαφανίζει τη «σύγκρουση»και οδηγεί σε ορθές αντικειµενικές λύσεις.π.χ η εγκατάσταση κληρονόµου υπό την αίρεση της σύναψης γάµου µε συγκεκριµένο πρόσωπο δεν είναι ζήτηµα «σύγκρουσης»ελευθερίας του διαθέτη και ελευθερίας του κληρονόµου,αλλά ζήτηµα εφαρµογής της ελευθερίας του κληρονόµου στο πλαίσιο της κληρονοµικής σχέσης.συµπερασµατικά,η εικόνα της σύγκρουσης των δικαιωµάτων είναι πλαστή.προέρχεται από τον ατοµικισµό και ενισχύει τις ατοµικιστικές δοξασίες.ζήτηµα σύγκρουσης δικαιωµάτων στη σύγχρονη έννοµη τάξη δεν υπάρχει. Σύγκρουση και στάθµιση.η αντίληψη για τη σύγκρουση νοµίµως ασκουµένων δικαιωµάτων οδηγεί στη στάθµιση των συµφερόντων.όµως το ζήτηµα που τίθεται δεν είναι η στάθµιση των «συµφερόντων» ή των «αξιών» ή των «αγαθών» αλλά η διακρίβωση του ποιός είναι αµυνόµενος και ποιός επιτιθέµενος είναι ζήτηµα δηλαδή διακρίβωσης της άµυνας από την επίθεση. 2 Σύµφωνα µε άλλη άποψη τα θεµελιώδη δικαιώµατα δεσµεύουν άµεσα µόνο τους φορείς της δηµόσιας εξουσίας µια 2 ηµητρόπουλος Ανδρέας Γ. Συνταγµατικα ικαιώµατα γενικό µέρος,σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου,τόµοςγ-ηµίτοµοςι Αθήνα2005 σελ

11 10 τέτοια σύγκρουση θεµελιωδών δικαιωµάτων µπορεί να είναι µόνο έµµεση και όχι άµεση. Μια άµεση σύγκρουση θεµελιωδών δικαιωµάτων διαφόρων προσώπων είναι δυνατή µόνο στην περίπτωση της άµεσης δέσµευσης και των ιδιωτών από τα θεµελιώδη δικαιώµατα (π.χ. άρθρο 22, παραγ. 1, εδ. β, ελληνικού συντάγµατος) και γενικά υπό τη θεωρία που δέχεται µια τέτοια δέσµευση των τρίτων, δηλ. την «άµεση τριτενέργεια» των θεµελιωδών δικαιωµάτων Συρροή Για συρροή θεµελιωδών δικαιωµάτων γίνεται λόγος στις περιπτώσεις κατά τις οποίες µια και η αυτή ανθρώπινη ενέργεια εµπίπτει στο περιεχόµενο και εποµένως προστατεύεται από περισσότερες διατάξεις θεµελιωδών δικαιωµάτων. Στις περιπτώσεις συρροής πρόκειται για ένα και το αυτό «πραγµατικό»,δηλαδή βασικά για µια και την ίδια πράξη,την ίδια ανθρώπινη ενέργεια,η οποία εµφανίζεται µε περισσότερους «νοµικούς χαρακτηρισµούς», είναι δηλαδή δυνατή η υπαγωγή της σε περισσότερες διατάξεις θεµελιωδών δικαιωµάτων.µια και η αυτή ανθρώπινη συµπεριφορά συνιστά ταυτόχρονη άσκηση περισσότερων ατοµικών ελευθεριών.στις περιπτώσεις αυτές συρρέουν,συναντώνται περισσότερα δικαιώµατα και συντρέχει η ταυτόχρονη εφαρµογή των αντίστοιχων συνταγµατικών διατάξεων στην ίδια περίπτωση.το ίδιο πραγµατικό περιστατικό ρυθµίζεται µε περισσότερους κανόνες δικαίου,περισσότερα 3. Ράικος Γ Αθανάσιος:Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου.τα θεµελιώδη δικαιώµατα, τεύχος Α,τόµοςΒ Αθήνα1984 σελ

12 11 θεµελιώδη δικαιώµατα.πρόκειται για πολλαπλή συνταγµατική προστασία του ίδιου φορέα δικαιώµατος. 4 Σε πολλές περιπτώσεις η συρροή δεν είναι αληθής αλλά φαινοµενική.το Σύνταγµα κατοχυρώνει ορισµένα γενικά «µητρικά»θεµελιώδη δικαιώµατα από τα οποία προέρχονται άλλα θεµελιώδη δικαιώµατα. Σε τελική ανάλυση όλα τα θεµελιώδη δικαιώµατα εξειδικεύουν την ανθρώπινη αξία.ποµένως,κάθε παραβίαση θεµελιώδους δικαιώµατος αποτελεί και παραβίαση της ανθρώπινης αξίας.από το µητρικό δικαίωµα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας(αρθρο5σ)προέρχονται όλα τα θεµελιώδη δικαιώµατα,που κατοχυρώνουν ελευθερίες ενώ από τη γενική αρχή της ισότητας (αρθρο4σ)προέρχονται τα δικαιώµατα ισότητας.σε όλες δηλαδ η αυτές τις περιπτ ωσεις θα έπρεπε η γενική διάταξη του άρθρου 5 να συντρέχει µε κάθε ειδικότρρη διάταξη ατοµικών ελευθεριών και η γενική αρχή της ισότητας θα έπρεπε να συντρέχει µε κάθε µερικότερο δικαίωµα ισότητας.η παράλληλη αυτή τοποθέτηση γενικής και ειδικής διάταξης είναι καταρχήν ορθή και απαραίτητη για την επιστηµονική ερευνα.η σχέση ειδικού και γενικού είναι αλληλοσυµπληρούµενη και αλληλοαποκλειόµενη.ό,τι δεν ρυθµίζει η ειδική διάταξη,ανάγεται στην προστασία που παρέχει η γενική.ό,τι όµως αποτελεί ρυθµιστικό περιεχόµενο της ειδικής διάταξης,αποκλείεται από την γενική ρύθµιση.στις περιπτώσεις δηλαδή αυτές πρόκειται για φαινοµενική συρροή και δεν συντρέχουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Στις πειπτώσεις συρροής τίθεται συχνά το ερώτηµα της «προτίµησης»,εποµένως και της εφαρµογής µιας από τις 4 ηµητρόπουλοςανδρέας Γ. Συνταγµατικα ικαιώµατα γενικό µέρος,σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου,τόµοςγ-ηµίτοµοςιαθήνα 2005 σελ243

13 12 περισσότερες διατάξεις. Το ζήτηµα τίθεται διαζευκτικά,πχ.στην περρίπτωση της θρησκευτικής λειτουργίας τίθεται το ερώτηµα της εφαρµογής ή του άρθρου 11 ή του άρθρου 13.Η εφαρµογή της µιας ή της άλλης διάταξης δυνατόν να συνεπάγεται διαφοροποιήσεις ως προς την συνταγµατική προστασία.πάντως η διαζευκτική αυτή τοποθέτηση δεν είναι πάντοτε ορθή.κυρίως σε περιπτώσεις «µικτών δικαιωµάτων»πχ.αθλητικό συνέρχεσθαι,θρησκευτικό συνεταιρίζεσθαι,θρησκευτικός τύπος κλπ.,το ζήτηµα εµφανίζεται µε τη µορφή,όχι της επιλογής,αλλά της σύνθεσης των περισσότερων συνταγµατικών διατάξεων σε ενιαία ρύθµιση.βασικό κανόνα της συνθετικής αυτής ερµηνείαςαποτελεί η παροχή όσο το δυνατόν µεγαλύτερης συνταγµατικής προστασίας ηµητρόπουλος Ανδρεας Γ.Συνταγµατικα ικαιώµατα γενικό µέρος,σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου,τόµοςγ-ηµίτοµοςιαθήνα 2005 σελ

14 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. Μέθοδοι επίλυσης διαφορών συνταγµατικών δικαιωµάτων 2.1 Γενικά Αρχικά αξίζει να επισηµανθεί,ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης του προβλήµατος θα πρέπει να ξεκινά από τη θεµελιώδη παραδοχή της «τυπικής ισοδυναµίας όλων των διατάξεων που περιλαµβάνονται στο Σύνταγµα».Κατά συνέπεια δεν τίθεται θέµα in abstracto προτίµησης οποιασδήποτε συνταγµατικής διάταξης εις βάρος άλλης,εκτός βέβαια αν υπάρχει µεταξύ τους σχέση ειδικότητας 6. εν υπάρχουν κατά το Σύνταγµα «σηµαντικότερα» και «λιγότερο σηµαντικά» θεµελιώδη δικαιώµατα. Έχει υποστηριχθεί,ότι η στάθµιση της εκάστοτε προτεραιότητας,δηλαδή, η προστασία της µιας και ο περιορισµός της άλλης ατοµικής ελευθερίας σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση είναι ζήτηµα πραγµατικό εξαρτώµενο απο τις συντρέχουσες συγκυρίες 7.Ο Γ.Μιχαηλίδης Νουάρος,µελετώντας τη σύγκρουση του δικαιώµατος επί του ιδιωτικού βίου µε το δικαίωµα της ελευθερίας του τύπου,δέχεται τη θεωρία της στάθµισης των συµφερόντων.η στάθµιση κατά τον ίδιο συντελείται τόσο σε επίπεδο αντικειµενικό,µε βάση τις επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις,όσο και σε επίπεδο υποκειµενικό,που προσδιορίζεται από τη βούληση του 6 Χρυσόγονος Χ.Κώστας Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα Β έκδοση Αθήνα 2002 σελ Μάνεσης Α.Ατοµικές Ελευθερίες 1982 σελ.65

15 14 ενδιαφερόµενου ατόµου.η στάθµιση αυτή οφείλει να αναζητήσει την,όσο το δυνατόν,αποτελεσµατικότερη προστασία και των δύο συγκρουόµενων δικαιωµάτων(αρχή της πρακτικής αρµονίας). 8 Στη γερµανική νοµική επιστήµη έχουν διαµορφωθεί δύο µοντέλα, µέθοδοι επίλυσης διαφορών συνταγµατικών δικαιωµάτων στο πεδίο σχέσεων κράτους πολιτών. α) Η βασιζόµενη στην αρχή της αναλογικότητας, µέθοδος η οποία εφαρµόζεται για τον περιορισµό των δικαιωµάτων µε επιφύλαξη νόµου. β) Η πρακτική εναρµόνιση για τον περιορισµό των δικαιωµάτων χωρίς επιφύλαξη νόµου. H όλη,δηλαδή,µεθοδολογία διχοτοµείται µε κριτήριο την µεσολάβηση επιφύλαξης νόµου. 2.2 Αρχή της αναλογικότητας.στάθµιση συµφερόντων Η αρχή της αναλογικότητας επιτάσσει την ύπαρξη εύλογης σχέσης,εύλογης αναλογίας,ανάµεσα στον επιδιωκόµενο σκοπό και στον περιορισµό συνταγµατικού δικαιώµατος ως µέσου για την επίτευξη του σκοπού. O περιορισµός πρέπει να συγκεντρώνει τις ιδιότητες της καταλληλότητας και της αναγκαιότητας.η αρχή της αναλογικότητας προσδιορίζει τη σχέση ανάµεσα στο σκοπό του νοµοθέτη(κοινό δίκαιο) και το µέσο που χρησιµοποιεί για την επίτευξή του και το οποίο περιορίζει συνταγµατικό δικαίωµα.η αρχή της αναλογικότητας 8 Μιχαηλίδης Νουάρος Γεώργιος «Το απαραβίαστο του ιδιωτικού βίου και η ελευθερία του τύπου» τόµοςθ 1983 σελ.369

16 15 κατοχυρώνεται πλέον και ρητώς από το άρθρο 25παρ.1 εδ.δ Σ. Όπου ορίζεται ότι κάθε είδους περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων πρέπει να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.κατά το άρθρο παρ.1εδ.β του ΣχΕυρΣ,τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας,περιορισµοί επιτρέπεται να επιβάλλονται,µονο εφόσον είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγµατικά σε στόχους γενικού ενδιαφέροντος που αναγνωρίζει η ΈΝΩΣΗ ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωµάτων και ελευθεριών τρίτων.η καταγωγή της αρχής της αναλογικότητας ανάγεται στο γερµανικό αλλά και στο γαλλικό αστυνοµικό δίκαιο.κατά το Γερµανικό Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ικαστήριο ο νοµουετικός περιορισµός του συνταγµατικού δικαιώµατος πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα πράγµατα,να θεµελιώνεται στη φύση του πράγµατος και δεν επιτρέπεται ο νοµοθέτης να εισάγει περιορισµούς ξένους προς αυτή.την αρχή εφαρµόζει το δικαστήριο των ευρωπαικών Κοινοτήτων,το οποίο και δέχεται µε τη νοµολογία του,ότι οι πράξεις των κοινοτικών Οργάνων πρέπει να τελούν σε ανάλογη προς τον σκοπό σχέση και να µην υπερβαίνουν το απαραιτητο για την επίτευξή του µέτρο.η αρχή καθιερώνεται στα άρθρα ΕΣ Α και εφαρµόζεται στη νοµολογία του Ε Α.Η αρχή της αναλογικότητας περιείχετο ήδη στην παλαιότερη νοµολογία του ΣτΕ και εµφανίζεται ρητά µετά το 1984.Κατά την ελληνική νοµολογία η αρχή της αναλογικότητας συνάγεται από την έννοια του κράτους δικαίου.ιδιαίτερη είναι η σηµασία της

17 16 αρχή ςτης αναλογικότητας αναφορικά προς την κατά το άρθρο5παρ.3 προσωπική ελευθερία και την προσωποκράτηση ως περιορισµό της ελευθερίας αυτής.για την επιβολή της προσωποκράτησης,ως βαρύτατου περιορισµού δεν αρκεί η νοµοθετική πρόβλεψη,αλλά πρέπει να εκτιµά ο δικαστής και σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση αν και κατά ποίο βαθµό το µέτρο αυτό είναι αναγκαίο και πρόσφορο για τον συγκεκριµένο οφειλέτη,αφού ληφθούν υπόψιν όλα τα πραγµατικά περιστατικά. Η νοµιµότητα του σκοπού του νοµοθέτη και του µέσου.επιδιωκόµενος σκοπός του νοµοθέτη και χρησιµοποιούµενο µέσο αποτελούν τους δύο άξονες της σχέσης,την οποία προτείνει η αρχή της αναλογικότηταςγια την εξέταση της νοµιµότηταςτου περιορισµού των συνταγµατικών δικαιωµάτων.τα ελληνικά δικαστήρια ελέγχουν τον «δηλωµένο σκοπό του νόµου».θα πρέπει δηλαδή να είναι σύµφωνος πρός το Σύνταγµα ο σκοπός του νοµοθέτη,όπως δηλώνεται κατά τρόπο επίσηµο,είτε στην αιτιλογική έκθεση είτε κατά τη συζήτηση,όπως αποτυπώνεται στα πρακτικά. εν ελέγχεται όµως δικαστικά η αλήθεια του δηλωµένου σκοπού του νοµοθέτη,αν δηλαδή ο νοµοθέτης χρησιµοποιεί τη νοµοθετική του εξουσία για σκοπό διάφορο από εκείνο που επίσηµα δηλώνεται. εν ελέγχεται η «κατάχρηση της νοµοθετικής εξουσίας».κατά τεκµήριο τα παραγωγικά αίτια της βούλησης του νοµοθέτη συµπίπτουν µε τον δηλωµένο σκοπό,δηµιουργουµένου έτσι ενός «τεκµηρίου συνταγµατικότητας».κατά τη

18 17 νοµολογία του ΣτΕ οι περιορισµοί πρέπει να «συνάπτονται προς υπό του νόµου επιδιωκόµενο σκοπό».τα στάδια της µεθόδου της αναλογικότητας είναι τα εξής..2.2αη προσφορότητα.καταλληλότητα Κατάλληλος είναι ο περιορισµός,όταν µπορεί να επιφέρει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.η αρχή απαιτεί όπως ο εισαγόµενος νοµοθετικος περιορισµός αποτελεί κατά είδις και έκταση πρόσφορο µέσο για την απίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού..2.2β Η αναγκαιότητα Αναγκαίος είναι ο περιορισµός,όταν αποκλείεται η επιλογή άλλου εξίσου µεν αποτελεσµατικού,λιγότερο όµως περιοριστικού µέτρου.αν δηλαδή το ίδιο αποτέλεσµα είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε µικρότερο περιορισµό,τότε ο επιβαλλόµενος δεν είναι αναγκαίος και κατά συνέπεια δαν είναι σύµφωνος προς την αρχή της αναλογικότητας.στη νοµολογία του ΣτΕ φαίνεται να παγιοποιείται η θέση ότι η έκταση του περιορισµού του συνταγµατικού δικαιώµατος ελέγχεται δικαστικά και κυρίως αν ο περιορισµός υπερβαίνει το αναγκαίο µέτρο.εφόσον στο νόµο προβλέπονται περισσότεροι περιορισµοί,η διοίκηση οφείλει να εφαρµόζει τους καταρχήν ηπιότερους. 9 9 ηµητρόπουλος Γ.ΑνδρέαςΣυνταγµατικα ικαιώµατα γενικό µέρος,σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου,τόµοςγ-ηµίτοµοςι Αθήνα σελ

19 18 2.2γ Η αναλογικότητα stricto sensu.στάθµιση συµφερόντων.στην αρχή της αναλογικότητας εντάχθηκε η στάθµιση συµφερόντων η οποία µάλλον αρχικά εθεωρείτο ως αυτοτελής µέθοδος.προς τη λύση του προβλήµατος της σύγκρουσης των δικαιωµάτων,των µεταξύ ιδιωτών σχέσεων στράφηκε το γερµανικό οµοσπονδιακό συνταγµατικό δικαστήριο,το οποίο είχε να αντιµετωπίσει από τις πλέον δύσκολες περιπτώσεις εφαρµογής των θεµελιωδών δικαιωµάτων.αναπτύχθηκε έτσι κυρίως στο πλαίσιο της νοµολογίας του ΓΟΣ,η θεωρία ή µέθοδος της «στάθµισης των συµφερόντων»,που συνδέεται στενά µε την αντίληψη,που επικρατεί στη Γερµανία, για το «αξιολογικό σύστηµα» και την «αξιολογική φύση» της γερµανικής έννοµης τάξης,που επίσης κυοφορήθηκε και αναπτύχθηκε όχι µόνο αλλά και στο πλαίσιο της νοµολογίας του ΓΟΣ.Η µέθοδος της στάθµισης των συµφερόντων ξεκινά από τη βάση της νόµιµης άσκησης των δικαιωµάτων και από τα δύο µέρη της διαφοράς και αντιµετωπίζοντας το όλο θέµα περιπτωσιολογικά, προβαίνει στη στάθµιση των συµφερόντων σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση.στις περιπτώσεις λοιπόν σύγκρουσης δικαιωµάτων,οι «ανώτερες αξίες υπερτερούν»,ενώ «οι κατώτερες αξίες υποχωρούν».η στάθµιση των συµφερόντων έχει γίνει αντικείµενο κριτικής.η ασάφεια της µεθοδολογίας αυτής έγκειται,εκτός των άλλων,στο ότι οποιοδήποτε συµφέρον εύκολα µπορεί να παρουσιαστεί ως «υψηλή και ευγενής»αξία,ενισχυόµενης µε αυτόν τον τρόπο σηµαντικά και της

20 19 ευχέρειας της δικαστικής κρίσης και της αβεβαιότητας του δικαίου.η µέθοδος της στάθµισης των συµφερόντων,αντιµετωπίζει τις αντιθέσεις,δεν στρέφεται όµως προς τον εντοπισµό της ενότητας,προς την σύνθεσή τους,αλλά προς την προτίµηση του ενός ή του άλλου µέρους της διαφοράς,προτίµηση,η οποία,όσο κι αν εξαρτάται από «αντικειµενικά κριτήρια»δεν µπορεί να απαλλαγεί από υποκειµενικά στοιχεία και κρίσεις.η στάθµιση των συµφερόντων παρέχει µεγάλη εξουσία στον δικαστή.από δογµατική άποψη η στάθµιση των συµφερόντων προυποθέτει ανισότητα αγαθών και διατάξεων που τις κατοχυρώνουν.όµως όλες οι συνταγµατικές διατάξεις έχουν την ίδια τυπική δύναµη.εφόσον υπάρχει τυπική ισοδυναµία των διατάξεων,ο δικαστής δεν µπορεί κατά την εφαρµογή τους να θεωρήσει ότι υπερτερεί µία και να επιλέξει εις βάρος της άλλης.η τυπική ισοδυναµία των συνταγµατικών διατάξεων εµποδίζει τη στάθµιση των προστατευοµένων µε αυτές αγαθών.η βασιζόµενη στην αρχή της αναλογικότητας µέθοδος δηµιουργήθηκε για την εφαρµογή των συνταγµατικών δικαιωµάτων στις σχέσεις δηµοσίου δικαίου και δεν κατευθύνθηκε και προς την εφαρµογή τους και στις διαπροσωπικές σχέσεις.υποδεικνύει µια µορφή αιτιώδους συνάφειας µεταξύ σκοπού του νόµου και περιοριστικού νοµοθετικού µέσου,της οποίας η εφαρµογή δυσχεραίνεται µεταξύ άλλων διότι συνδέεται µε υποκειµενικά στοιχεία και κρίσεις.περιοριζόµενη βασικά στις περιπτώσεις,που µεσολαβεί επιφύλαξη νόµου,δεν έχει

21 20 πεδίο εφαρµογής σε πολλές άλλες περιπτώσεις.τελικά καταλήγοντας στη «στάθµιση»σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση δεν προσφέρει σαφή γενικά κριτήρια για την άρση των συγκρούσεων. 10 Ο Α. Μάνεσης θέλοντας να επισηµάνει τον κίνδυνο των υποκειµενικών κρίσεων παρατηρεί τα εξής: «Η διακριτική ευχέρεια που έχει σ αυτές τις περιπτώσεις το αρµόδιο κρατικό όργανο πρέπει να ασκείται µε κριτήρια αντικειµενικά και όχι µε βάση αυθαίρετες κατατάξεις και υποκειµενικές εκτιµήσεις ιδεολογικής ή πολιτικής υφής». Όταν όµως τα πράγµατα δυσκολεύουν σε οριακές περιπτώσεις εκεί δηλ. που το κριτήριο της εύλογης λύσης δεν είναι πραφανές, εκεί που τα συγκρουόµενα συµφέροντα είναι ισότιµα και ισοβαρή,σε αυτές τις περιπτώσεις η υπόδειξη Μάνεση υπόκειται στην εξής κριτική: 1) Υπάρχει πάντοτε δυνατότητα «αντικειµενικής κρίσης» από ένα µέλος της κοινωνίας που ασκεί λειτούργηµα και που καλείται κατά την άσκηση του λειτουργήµατός του να κάνει αξιολογικές επιλογές; 2) Και ο δηµόσιος λειτουργός όταν κληθεί να σταθµίσει µια σύγκρουση, π.χ. µεταξύ θρησκευτικής ελευθερίας (άρθρο 13 παραγ. 2 Συντάγµατος) και ελευθερίας τύπου (άρθρο 14 παραγ. 2 Συντάγµατος) τελικά δεν µπορεί να αποφύγει την απάντηση στο ερώτηµα: 10. ηµητρόπουλος Γ.ΑνδρέαςΣυνταγµατικα ικαιώµατα γενικό µέρος,σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου,τόµοςγ-ηµίτοµοςι Αθήνα

22 21 Ποιο είναι το αγαθό, πού είναι έστω και µόνο στη συγκεκριµένη περίπτωση άξιο περισσότερης προστασίας; Αυτή η κρίση όµως έχει από τη φύση της, από το είδος του επίδικου προβλήµατος, περιεχόµενο ιδεολογικό ή (και) πολιτικό 3) Αυτό που πρέπει να ζητείται από το επιφορτισµένο µε την στάθµιση των συγκρουόµενων δικαιωµάτων όργανο της πολιτείας είναι όχι η αντικειµενικότητα, που µάλλον είναι ανέφικτη, αλλά η αµεροληψία του. Η διαφορά ανάµεσα στην αντικειµενικότητα και στην αµεροληψία είναι η εξής: µε την αντικειµενικότητα επιχειρείται ο συχνά ανέφικτος αποχωρισµός της αξιολογικής κρίσης από την ιδεολογική και πολιτική, συγκρότηση του κρίνοντος οργάνου. Με την αµεροληψία, αντίθετα επιχειρείται ο αποχωρισµός της αξιολογικής κρίσης του οργάνου από τους ενδεχόµενους δεσµούς του µε τα πρόσωπα ή τα συµφέροντα της συγκεκριµένη σύγκρουσης. 4) Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, προκύπτει πως στο πρόβληµα της στάθµισης των συγκρουόµενων δικαιωµάτων δεν µπορεί να υπάρξει µια ορθή λύση που θα είναι άσχετη µε την (κατ ανάγκη ιδεολογική) επιλογή του ερµηνευτή. Η άποψη της µιας «ορθής λύσης» που µας την εξασφαλίζει «νοµική» µέθοδος της ερµηνείας που αντιδιαστέλλεται µάλιστα µε κάποια υποθετική «ερµηνεία» εκτίθεται σε δύο σοβαρούς κινδύνους: i) θα πρέπει να της αποδοθεί το ασφαλώς όχι ηθεληµένο- αποτέλεσµα της απροσδόκητης αναβίωσης της

23 22 θεωρίας της πολιτικής ουδετερότητας άποψη µε µοναρχική προέλευση και µε ιστορικά αποδεδειγµένη αντιδηµοκρατική λειτουργία ii) Η κατασκευή της αντιδιαστολής µεταξύ «νοµικής» και «πολιτικής» ερµηνείας, όπως σηµειώνει ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιτρέπει την παρατήρηση πως το σχήµα «νοµική» - «πολιτική» ερµηνεία του Συντάγµατος αποδίδει απρόθυµα το χαρακτηρισµό (µάλλον τη µορφή) της πολιτικής ερµηνείας µε κάθε εκδήλωση ερµηνευτικής διαφωνίας, σε κάθε περίπτωση προβολής διαφορετικών ερµηνευτικών προτάσεων. Μέσα στο σχήµα αυτό «νοµική ερµηνεία είναι όποια πρόλαβε να αυτοχαρακτηριστεί έτσι» Πρακτική εναρµόνιση Η πρακτική εναρµόνιση προτάθηκε ως µέθοδος συγκεκριµενοποίησης του κανονιστικού περιεχοµένου των συνταγµατικών κανόνων και προβάλλεται κυρίως ως µέθοδος για την άρση των αντιθέσεων στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται επιφύλαξη υπέρ του νόµου.εχει καταστεί σαφές ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητος ο περιορισµός του συνταγµατικού δικαιώµατος παρά το ότι ο συντακτικός νοµοθέτης δεν προβλέπει επιφύλαξη υπέρ του νόµου. εν περιορίζονται µόνο τα δικαιώµατα που συνοδεύονται µε επιφύλαξη νόµου αλλά και τα ανεπιφύλακτα. Η δικαιολόγηση περιορισµού των ανεπιφύλακτων συνταγµατικών δικαιωµάτων βρίσκεται στην ύπαρξη άλλης συνταγµατικής διάταξης.οδηγήθηκε έτσι η γερµανική θεωρία στην αποδοχή µη 11 Μάνεσης Α.Ατοµικές Ελευθερίες 1982 σελ.65 επ.

24 23 ρητών περιορισµών των συνταγµατικών δικαιωµάτων που πηγάζουν από τη συστηµατική του Συντάγµατος.Στόχος της µεθόδου αυτής είναι η εξασφάλιση της εφαρµογής όλων των διατάξεων,ώστε να προκύψει δίκαιη εξισορρόπηση,στο πλαίσιο πάντοτε της συγκεκριµένης περίπτωσης.η θεωρία της πρακτικής εναρµόνισης υποδεικνύει ότι οι περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων προκύπτουν από τη συστηµατική ερµηνεία των συνταγµατικών διατάξεων.η χρησιµότητά της δεν περιορίζεται µόνο στις περιπτώσεις των ανεπιφύλακτων,αλλά και των δικαιωµάτων µε επιφύλαξη νόµου και καθίσταται έτσι σαφέστερη η δευτερεύουσα σηµασία της επιφύλαξης νόµου.η µεθοδολογική διάκριση ανάµεσα στην αναλογικότητα και την πρακτική εναρµόνιση µε κριτήριο την ύπαρξη επιφύλαξης νόµου δεν είναι αποτελεσµατική ηµητρόπουλος Ανδρέας Γ. Συνταγµατικα ικαιώµατα γενικό µέρος,σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου,τόµοςγ-ηµίτοµοςι Αθήνα 2005 σελ.250

25 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τύπος και προσωπικότητα-σύγκρουση αυτών α) Γενικά περί τύπου και δραστηριότητάς του β) η ελευθερία του τύπου ως ατοµικά δικαιώµατα ως θεσµική εγγύηση α) Το άρθρο 14 κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου ως ατοµικό δικαίωµα και ως θεσµική εγγύηση. Επίσης το Σύνταγµα κατοχυρώνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας µε το άρθρο 5 παραγ. 1. Καθένας έχει το δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή και τα χρηστά ήθη. Ετσι κατοχυρώνεται η γενικότερη ελευθερία του ανθρώπου ως µε την αντικειµενική και υποκειµενική της διάσταση ως αντικειµενική αρχή και ως «µητρικό θεµελιώδες δικαίωµα». Το Σύνταγµα κατοχυρώνει την ελευθερία ως εξειδίκευση της ανθρώπινης αξίας, ως ελευθερία για όλους και όχι ως ελευθερία των λίγων, των ισχυροτέρων. Το Σύνταγµα προστατεύει την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Το Σύνταγµα αναγνωρίζει σε κάθε άνθρωπο το δικαίωµα να διαθέτει ελεύθερα τον εαυτό του προς τις κατευθύνσεις τις οποίες τα ίδιο επιλέγει. Η διάταξη αυτή καλύπτει εποµένως οποιαδήποτε εκδήλωση της

26 25 ανθρώπινης προσωπικότητας. Η συνταγµατική προστασία της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας έχει καθολικό χαρακτήρα, αναφέρεται δηλαδή σε οποιαδήποτε εκδήλωση, σε οποιαδήποτε περιοχή της ανθρώπινης ζωής. Το άρθρο 5 παραγ. 2 προστατεύει την τιµή, την ζωή και την ελευθερία, τις οποίες απολαµβάνουν όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Ενώ στις απαρχές της νεότερης συνταγµατικής ιστορίας ο τύπος συνιστούσε το κατ εξοχήν µέσο προστασίας της ανθρώπινης αξίας, σήµερα, εξοπλισµένος µε τα ποικίλα επιτεύγµατα της σύγχρονης τεχνολογίας, ενδέχεται να έλθει σε σύγκρουση µε το έννοµο αγαθό της προσωπικότητας. Η ένταση της τριβής µεταξύ ελευθερίας του τύπου και προσωπικότητας γίνεται συνειδητή, µόνο αν λάβουµε υπόψη το σύνολο των δραστηριοτήτων του τύπου. Είναι αναµφίβολο εάν υπάρχει εκδήλωση της ζωής του ανθρώπου που να µην έρχεται σε επαφή µε τον τύπο: πολιτική, οικονοµία, τέχνες, επιστήµη, θρησκεία, αθλητισµός, κοινωνική ζωή, ατυχήµατα, εγκλήµατα, δηµόσια επικοινωνία, προσφορά αγαθών, και διαφήµιση, αποτελούν τοµείς για τους οποίους ο τύπος µεταδίδει ειδήσεις και εκφέρει γνώµη και κρίσεις.

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ:ΣΑΤΙΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ:ΣΑΤΙΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ : Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΣΑΤΙΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ SUBJECT: SATIRE AND THE RIGHT OF

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας που συνιστά αυτή την βάση δεδομένων πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για τα κωλύματα εγγραφής ως μέλος στα αθλητικά σωματεία,όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ι ΑΣΚΩΝ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΜΑΙL:s_polites@hotmail.com ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1) Έννοια της αρχής της νοµιµότητας 2) Καθιέρωση της αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α.

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 1340200300085

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2340/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ---------------

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ --------------- ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ --------------- Καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Φοιτήτρια: Άννα Τσαβλή Α.Μ. 1340200400455 ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 6η. Α)Εφ.ΑΘ. 4585\2002

ΕΡΓΑΣΙΑ 6η. Α)Εφ.ΑΘ. 4585\2002 ΕΡΓΑΣΙΑ 6η ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α)Το δικαίωµα της ιδιοκτησίας και η παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης σε µη κύριο σύζυγο Β)Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου»

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου» Β ΜΕΛΕΤΕΣ Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στην περίπτωση αστικής ευθύνης του Δημοσίου * Σκοπός της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - Το στοιχείο της υπαιτιότητας ως προϋπόθεση της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου. Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά μέτρα

Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου. Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά μέτρα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Καθηγητής: Α.Γ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Επ.καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

«ηµόσια πρόσωπα και προστασία της Προσωπικότητας»

«ηµόσια πρόσωπα και προστασία της Προσωπικότητας» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή ΝΟΠΕ Τµήµα Νοµικής Μάθηµα: Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Θέµα: «ηµόσια πρόσωπα και προστασία της Προσωπικότητας» Συντάκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα