Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων"

Transcript

1 Εργασία στο Μάθηµα «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου» Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Όνοµα Φοιτήτριας: ηµητρίου Ευδοκία Α.Μ. : Ακαδηµαϊκό έτος

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Σύγκρουση» δικαιωµάτων 5 1.1α «Σύγκρουση» δικαιωµάτων» υπό νοµική έννοια 1.1β Πραγµατική σύγκρουση 1.2 Συρροή 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. Μέθοδοι επίλυσης διαφορών συνταγµατικών δικαιωµάτων Γενικά 2.2 Αρχή της αναλογικότητας.στάθµιση συµφερόντων α Η προσφορότητα.καταλληλότητα 2.2β Η αναγκαιότητα 2.2γ Η αναλογικότητα stricto sensu 2.3 Πρακτική εναρµόνιση...22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τύπος και προσωπικότητα.σύγκρουση αυτών Το δικαίωµα της προσωπικότητας ως περιορισµός της ελευθερίας του τύπου...28

3 2 3.3 Η ελευθερία του τύπου ως περιορισµός του δικαιώµατος της προσωπικότητας. ιακιολογηµένο συµφέρον Η στάθµιση των συµφερόντων στη σύγκρουση µεταξύ των δικαιωµάτων της ελευθερίας του τύπου και της προσωπικότητας...33 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...38 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ...39 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...45 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...46 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...47

4 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τη στάθµιση των συµφερόντων ως τρόπο επίλυσης της σύγκρουσης των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Στο πρώτο κεφάλαιο η εργασία αναφέρεται στη σχέση συρροής και σύγκρουσης των δικαιωµάτων.ειδικότερα γίνεται αναφορά στη δαπροσωπική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων καθώς και στην πλαστή εικόνα της σύγκρουσης των δικαιωµάτων και στο πρόβληµα της σύγκρουσης γενικότερα το οποίο φαίνεται να εξαφανίζεται στο πλαίσιο της ατοµικιστικής έννοµης τάξης.στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου αναλύεται επίσης η συρροή των θεµελιωδών δικαιωµάτων.το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στου τρόπους επίλυσης των διαφορών και πιο συγκεκριµένα στα δύο πρότυπα µοντέλα που έχουν διαµορφωθεί.εκτενώς αναλύεται η αρχή της αναλογικότητας καθώς και τα στάδια της µεθόδου αυτής,η αναλογικότητα stricto sensu αλλά και η µέθοδος της πρακτικής εναρµόνισης. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη σύγκρουση της ελευθερίας του τύπου και του δικαιώµατος της προσωπικότητας δηλαδή στη σύγκρουση δύο συνταγµατικών δικαιωµάτων.

5 4 Ειδικότερα αναλύεται το περιεχόµενο της ελευθερίας του τύπου και πως µπορεί να περιορίσει το δικαίωµα της προσωπικότητας. Γίνεται επίσης αναφορά στην προσβολή του δικαιώµατος της προσωπικότητας από τον τύπο,ενώ πραγµατεύεται επίσης το θέµα του «δικαιολογηµένου συµφέροντος» και τον τρόπο µε τον οποίο αυτό εµφανίζεται ως λόγος που αίρει το παράνοµο του χαρακτήρα της προσβολής της προσωπικότητας απ τον τύπο. Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται µια συµπερασµατική ανάλυση αναφορικά µε την προεκτεθείσα έρευνα, νοµολογία από δικαστηριακές αποφάσεις σχετικές, µε το θέµα, βιβλιογραφία καθώς και η περίληψη του θέµατος µε το οποίο ασχολήθηκε η έρευνα.

6 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Σύγκρουση» δικαιωµάτων 1.1ΑΣύγκρουση δικαιωµάτων υπό νοµική έννοια είναι η ταυτόχρονη αναγνώριση και νόµιµη άσκηση των δικαιωµάτων περισσότερων φορέων κατά τρόπο ώστε η νόµιµη άσκηση του δικαιώµατος ενός να περιορίζει την επίσης νόµιµη άσκηση του δικαιώµατος του άλλου.χαρακτηριστικό της νοµικής σύγκρουσης έιναι η νόµιµη άσκηση των δικαιωµάτων από όλους τους φορείς.η ιδιοµορφία της αλλά και η αντίθεσή της,βρίσκεται στο εξής παρά το ότι η άσκηση όλων των δικαιωµάτων από όλους τους φορείς είναι νόµιµη,εντούτοις θίγεται κάποιο θεµελιώδες δικαίωµα.το ζήτηµα που γεννάται είναι αν µπορεί να αναγνωρίζεται στη σύγχρονη έννοµη τάξη σύγκρουση δικαιωµάτων µε την παραπάνω νοµική εννοια.αν µια τέτοια σύγκρουση δικαιωµάτων δεν µπορεί να γίνει δεκτή,τότε και ο όρος αυτός δεν µπορεί να έχει άλλη έννοια από εκείνη της «πραγµατικής σύγκρουσης» δηλαδή της προσβολής των δικαιωµάτων των άλλων χωρίς αναγνώριση από το δίκαιο ανάλογης εξουσίας 1.1Β Πραγµατική σύγκρουση:πραγµατική σύγκρουση δικαιωµάτων έιναι η αποδοκιµαζόµενη από το δίκαιο παραβίαση του δικαιώµατος του άλλου. Οι πραγµατικές συγκρούσεις υπήρχαν και δυστυχώς θα υπάρχουν καθηµερινά.κατά την πραγµατική σύγκρουση ο ένας από τους φορείς,ο επιτιθέµενος,ενεργοποιείται πέρα από το επιτρεπόµενο δικαιικό πλαίσιο,δηλαδή ενεργεί χωρίς δικαίωµα.στο πεδίο των

7 6 πραγµατικών συγκρούσεων κάποιος φορέας παραβιάζει το συνταγµατικό δικαίωµα του άλλου, όµως η παραβίαση αυτή αποδοκιµάζεται από το δίκαιο.η άσκηση του δικαιώµατός του δεν είναι νόµιµη. εν πρόκειται εποµένως για νοµική,δηλαδή για κατά δίκαιο,σύγκρουση. Η παραδοσιακή νοµική επιστήµη και µεθοδολογία εφαρµόζει τα θεµελιώδη δικαιώµατα µόνο στις σχέσεις «δηµοσίου δικαίου»,στις σχέσεις δηλ.στις οποίες µόνο το ένα µέρος είναι φορέας θεµελιωδών δικαιωµάτων,ενώ το άλλο µέρος δεν είναι.η εφαρµογή όµως των θεµελιωδών δικαιωµάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις,εµφανίζεται εξαιρετικά προβληµατική.η διαπροσωπική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων «δηµιουργεί» ή ορθότερα φέρνει στην επιφάνεια το πρόβληµα της σύγκρουσης των θεµελιωδών δικαιωµάτων,που συνδέεται µε τον τρόπο της εφαρµογής τους στις διαπροσωπικές σχέσεις.το πρόβληµα της σύγκρουσης των δικαιωµάτων δεν είναι πρόβληµα τριτενέργειας. εν δηµιουργεί η διαπροσωπική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων το ζήτηµα της σύγκρουσής τους,αλλά η δοµή και η λειτουργία της ατοµικιστικής έννοµης τάξης. 1 Η πλαστότητα της νοµικής σύγκρουσης δικαιωµάτων. Η διάκριση του αµυνόµενου από τον επιτιθέµενο όπως επίσης και η διάκριση ανάµεσα στην πραγµατική σύγκρουση και την δικαιϊκή άρση της συµβάλλουν στον παραµερισµό ενός «νοµικοτεχνικού εµποδίου», που παρεµβάλλει η επίδραση της 1. ηµητρόπουλος Ανδρέας Γ. Συνταγµατικα ικαιώµατα γενικό µέρος,σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου,τόµοςγ-ηµίτοµοςι Αθήνα2005 σελ

8 7 ατοµικιστικής νοµικής θεωρίας και παραδοσιακής νοµικής σκέψης, δηλαδή της πλαστής εικόνας της λεγόµενης «νόµικής σύγκρουσης των δικαιωµάτων». Η πλαστή εικόνα της σύγκρουσης των δικαιωµάτων εξαφανίζεται όπως και το ίδιο το προβληµα δηµιουργείται µόνο όταν εξετάζεται στο πλαίσιο της ατοµικιστικής έννοµης τάξης.από την άποψη αυτή το ζήτηµα της σύγκρουσης των δικαιωµάτων,είναι ζήτηµα που ανάγεται στη µεταβολή της έννοµης τάξης.το ζήτηµα της σύγκρουσης των δικαιωµάτων ως ζήτηµα νοµικοπολιτικής πραγµατικότητας το δηµιουργεί η ατοµικιστική έννοµη τάξη και το καλλιεργεί η ατοµικιστική νοµική παράδοση,η οποία βασιζόµενη στη «θεµελιώδη νοµική έννοια»του δικαιώµατος και στα παλιά ατοµικιστικά νοµικά πρότυπα,δρν θέτει πάντα σαφή όρια της άσκησης των δικαιωµάτων.στη σύγχρονη έννοµη τάξη,η ανθρωπιστική αρχή και τα θεµελιώδη δικαιώµατα που την εξειδικεύουν,αφενός οριοθετούν το δικαίωµα κάθε φορέα,αφετέρου οριοθετούν τα δικαιώµατα των άλλων φορέων.όπως προκύπτει από την ανθρωπιστικη αρχή,στην έννοµη τάξη του κοινωνικού ανθρωπισµού αναγνωρίζεται µόνο η εξουσία του ανθρώπου στο άτοµο του(αυτεξουσία,αυτοπροσδιορισµός)όχι όµως και η εξουσία του ατόµου σε άλλα άτοµα.επίσης η εξουσία του ατόµου σε πράγµατα,δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε κυριαρχία σε άξξους ανθρώπους. εν υπ αρχει εποµένως στη σύγχρονη έννοµη τάξη από νοµική άποψη «σύγκρουση δικαιωµάτων»,µε την έννοια ότι δύο δικαιώµατα συγκρούονται ασκούµενα κατά νόµιµο τρόπο.η νόµιµη άσκηση των δικαιωµάτων δεν οδηγεί στη σύγκρουση.στην πραγµατικότητα ο ένας από τους δύο φορείς

9 8 έχει θίξει τα δικαιώµατα του άλλου.εφόσον προσβάλλεται θεµελιώδες δικαίωµα,δεν πρόκειται για σύγκρουση δικαιωµάτων,αλλά για προσβολή δικαιώµατος.σύγκρουση δικαιωµάτων σηµαίνει την ταυτόχρονη ύπαρξη και νόµιµη άσκηση δύο ή περισσοτέρω,τα οποία επειδή ακριβώς αναγνωρίζεται από το δίκαιο ότι υπάρχουν και ασκούνται κατά νόµιµο τρόπο για αυτό εµφανίζονται ότι συγκρούονται.τίθεται όµως το ερώτηµα,στο πλαίσιο της σύγχρονης έννοµης τάξης το δίκαιο πώς είναι δυνατόν να επιδοκιµάζει και να αποδοκιµάζει,να επιτρέπει και να απαγορεύειταυτόχρονα την ίδια συµπεριφορά.και ποιά είναι τότε η αποστολή του δικαίου σχετικά µε την άρση αυτών των συγκρούσεων.το δίκαιο δεν είναι δυνατόν να επιτρέπει και να απαγορε υει ταυτόχρονα την ίδια συµπεριφορά.η σύγχρονη έννοµη τάξη ρυθµίζει τα δικαιώµατα,όχι ως αλληλοσυγκρουόµενα αλλά ως αρµονικά ασκούµεναδικαιώµατα.οι ποικιλόµορφες διαφορές που ανακύπτουν ανάµεσα στους φορείς των θεµελιωδών δικαιωµάτων,οφείλονται στις πραγµατικές συγκρούσεις ανάµεσα στα άτοµα.αποστολή όµως του δικαίου είναι ακριβώς η δικαιική άρση των πραγµατικών συγκρούσεων,δηλαδή η απονοµή της δικαιοσύνης εποµένως κατά δίκαιο δεν υπάρχουν συγκρούσεις θεµελιωδών δικαιωµάτων.ο προορισµός,η αποστολή και η αξία του δικαίου είναι να επιβάλλει την αρµονική συµβίωση,δηλαδή να αίρει τις πραγµατικές συγκρούσεις µε νοµικούς κανόνες.προκ.υπτει έτσι η θεµελιώδης διάκριση ανάµες στην πραγµατική συγκρουση και στην δικαιική άρση της,ανάµεσα στην πραγµατική αντίυεση και στη νοµική σύνθεση της αντίθεσης.εφόσον πράγµατι υπάρχει σύγκρουση ανάµεσα στιυς

10 9 φορείς των θεµελιωδών δικαιωµάτων,αυτό σηµαίνει ότι κάποιος από τους φορείς «υπερέβη» τα όρια της άσκησης των δικαιωµάτων του ή µε άλλη έκφραση «παρέβη» τις υποχρε ωσεις που του επιβάλλει το δίκαιο δηλαδή ενήργησε χωρίς δικαίωµα.η παρ αβαση των υποχρεώσεων,οδηγεί στην παραβίαση των δικαιωµάτων του άλλου.άλλοτε πάλι η»σύγκρουση δικαιωµάτων»εµφανίζεται από την αντιπαράθεση δικαιώµατος προς δικαίωµα,αντί υης επιβαλλόµενης αντιπαράθεσης δικαιώµατος προς θεσµό.η τοποθέτηση αυτή εξαφανίζει τη «σύγκρουση»και οδηγεί σε ορθές αντικειµενικές λύσεις.π.χ η εγκατάσταση κληρονόµου υπό την αίρεση της σύναψης γάµου µε συγκεκριµένο πρόσωπο δεν είναι ζήτηµα «σύγκρουσης»ελευθερίας του διαθέτη και ελευθερίας του κληρονόµου,αλλά ζήτηµα εφαρµογής της ελευθερίας του κληρονόµου στο πλαίσιο της κληρονοµικής σχέσης.συµπερασµατικά,η εικόνα της σύγκρουσης των δικαιωµάτων είναι πλαστή.προέρχεται από τον ατοµικισµό και ενισχύει τις ατοµικιστικές δοξασίες.ζήτηµα σύγκρουσης δικαιωµάτων στη σύγχρονη έννοµη τάξη δεν υπάρχει. Σύγκρουση και στάθµιση.η αντίληψη για τη σύγκρουση νοµίµως ασκουµένων δικαιωµάτων οδηγεί στη στάθµιση των συµφερόντων.όµως το ζήτηµα που τίθεται δεν είναι η στάθµιση των «συµφερόντων» ή των «αξιών» ή των «αγαθών» αλλά η διακρίβωση του ποιός είναι αµυνόµενος και ποιός επιτιθέµενος είναι ζήτηµα δηλαδή διακρίβωσης της άµυνας από την επίθεση. 2 Σύµφωνα µε άλλη άποψη τα θεµελιώδη δικαιώµατα δεσµεύουν άµεσα µόνο τους φορείς της δηµόσιας εξουσίας µια 2 ηµητρόπουλος Ανδρέας Γ. Συνταγµατικα ικαιώµατα γενικό µέρος,σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου,τόµοςγ-ηµίτοµοςι Αθήνα2005 σελ

11 10 τέτοια σύγκρουση θεµελιωδών δικαιωµάτων µπορεί να είναι µόνο έµµεση και όχι άµεση. Μια άµεση σύγκρουση θεµελιωδών δικαιωµάτων διαφόρων προσώπων είναι δυνατή µόνο στην περίπτωση της άµεσης δέσµευσης και των ιδιωτών από τα θεµελιώδη δικαιώµατα (π.χ. άρθρο 22, παραγ. 1, εδ. β, ελληνικού συντάγµατος) και γενικά υπό τη θεωρία που δέχεται µια τέτοια δέσµευση των τρίτων, δηλ. την «άµεση τριτενέργεια» των θεµελιωδών δικαιωµάτων Συρροή Για συρροή θεµελιωδών δικαιωµάτων γίνεται λόγος στις περιπτώσεις κατά τις οποίες µια και η αυτή ανθρώπινη ενέργεια εµπίπτει στο περιεχόµενο και εποµένως προστατεύεται από περισσότερες διατάξεις θεµελιωδών δικαιωµάτων. Στις περιπτώσεις συρροής πρόκειται για ένα και το αυτό «πραγµατικό»,δηλαδή βασικά για µια και την ίδια πράξη,την ίδια ανθρώπινη ενέργεια,η οποία εµφανίζεται µε περισσότερους «νοµικούς χαρακτηρισµούς», είναι δηλαδή δυνατή η υπαγωγή της σε περισσότερες διατάξεις θεµελιωδών δικαιωµάτων.µια και η αυτή ανθρώπινη συµπεριφορά συνιστά ταυτόχρονη άσκηση περισσότερων ατοµικών ελευθεριών.στις περιπτώσεις αυτές συρρέουν,συναντώνται περισσότερα δικαιώµατα και συντρέχει η ταυτόχρονη εφαρµογή των αντίστοιχων συνταγµατικών διατάξεων στην ίδια περίπτωση.το ίδιο πραγµατικό περιστατικό ρυθµίζεται µε περισσότερους κανόνες δικαίου,περισσότερα 3. Ράικος Γ Αθανάσιος:Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου.τα θεµελιώδη δικαιώµατα, τεύχος Α,τόµοςΒ Αθήνα1984 σελ

12 11 θεµελιώδη δικαιώµατα.πρόκειται για πολλαπλή συνταγµατική προστασία του ίδιου φορέα δικαιώµατος. 4 Σε πολλές περιπτώσεις η συρροή δεν είναι αληθής αλλά φαινοµενική.το Σύνταγµα κατοχυρώνει ορισµένα γενικά «µητρικά»θεµελιώδη δικαιώµατα από τα οποία προέρχονται άλλα θεµελιώδη δικαιώµατα. Σε τελική ανάλυση όλα τα θεµελιώδη δικαιώµατα εξειδικεύουν την ανθρώπινη αξία.ποµένως,κάθε παραβίαση θεµελιώδους δικαιώµατος αποτελεί και παραβίαση της ανθρώπινης αξίας.από το µητρικό δικαίωµα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας(αρθρο5σ)προέρχονται όλα τα θεµελιώδη δικαιώµατα,που κατοχυρώνουν ελευθερίες ενώ από τη γενική αρχή της ισότητας (αρθρο4σ)προέρχονται τα δικαιώµατα ισότητας.σε όλες δηλαδ η αυτές τις περιπτ ωσεις θα έπρεπε η γενική διάταξη του άρθρου 5 να συντρέχει µε κάθε ειδικότρρη διάταξη ατοµικών ελευθεριών και η γενική αρχή της ισότητας θα έπρεπε να συντρέχει µε κάθε µερικότερο δικαίωµα ισότητας.η παράλληλη αυτή τοποθέτηση γενικής και ειδικής διάταξης είναι καταρχήν ορθή και απαραίτητη για την επιστηµονική ερευνα.η σχέση ειδικού και γενικού είναι αλληλοσυµπληρούµενη και αλληλοαποκλειόµενη.ό,τι δεν ρυθµίζει η ειδική διάταξη,ανάγεται στην προστασία που παρέχει η γενική.ό,τι όµως αποτελεί ρυθµιστικό περιεχόµενο της ειδικής διάταξης,αποκλείεται από την γενική ρύθµιση.στις περιπτώσεις δηλαδή αυτές πρόκειται για φαινοµενική συρροή και δεν συντρέχουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Στις πειπτώσεις συρροής τίθεται συχνά το ερώτηµα της «προτίµησης»,εποµένως και της εφαρµογής µιας από τις 4 ηµητρόπουλοςανδρέας Γ. Συνταγµατικα ικαιώµατα γενικό µέρος,σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου,τόµοςγ-ηµίτοµοςιαθήνα 2005 σελ243

13 12 περισσότερες διατάξεις. Το ζήτηµα τίθεται διαζευκτικά,πχ.στην περρίπτωση της θρησκευτικής λειτουργίας τίθεται το ερώτηµα της εφαρµογής ή του άρθρου 11 ή του άρθρου 13.Η εφαρµογή της µιας ή της άλλης διάταξης δυνατόν να συνεπάγεται διαφοροποιήσεις ως προς την συνταγµατική προστασία.πάντως η διαζευκτική αυτή τοποθέτηση δεν είναι πάντοτε ορθή.κυρίως σε περιπτώσεις «µικτών δικαιωµάτων»πχ.αθλητικό συνέρχεσθαι,θρησκευτικό συνεταιρίζεσθαι,θρησκευτικός τύπος κλπ.,το ζήτηµα εµφανίζεται µε τη µορφή,όχι της επιλογής,αλλά της σύνθεσης των περισσότερων συνταγµατικών διατάξεων σε ενιαία ρύθµιση.βασικό κανόνα της συνθετικής αυτής ερµηνείαςαποτελεί η παροχή όσο το δυνατόν µεγαλύτερης συνταγµατικής προστασίας ηµητρόπουλος Ανδρεας Γ.Συνταγµατικα ικαιώµατα γενικό µέρος,σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου,τόµοςγ-ηµίτοµοςιαθήνα 2005 σελ

14 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. Μέθοδοι επίλυσης διαφορών συνταγµατικών δικαιωµάτων 2.1 Γενικά Αρχικά αξίζει να επισηµανθεί,ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης του προβλήµατος θα πρέπει να ξεκινά από τη θεµελιώδη παραδοχή της «τυπικής ισοδυναµίας όλων των διατάξεων που περιλαµβάνονται στο Σύνταγµα».Κατά συνέπεια δεν τίθεται θέµα in abstracto προτίµησης οποιασδήποτε συνταγµατικής διάταξης εις βάρος άλλης,εκτός βέβαια αν υπάρχει µεταξύ τους σχέση ειδικότητας 6. εν υπάρχουν κατά το Σύνταγµα «σηµαντικότερα» και «λιγότερο σηµαντικά» θεµελιώδη δικαιώµατα. Έχει υποστηριχθεί,ότι η στάθµιση της εκάστοτε προτεραιότητας,δηλαδή, η προστασία της µιας και ο περιορισµός της άλλης ατοµικής ελευθερίας σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση είναι ζήτηµα πραγµατικό εξαρτώµενο απο τις συντρέχουσες συγκυρίες 7.Ο Γ.Μιχαηλίδης Νουάρος,µελετώντας τη σύγκρουση του δικαιώµατος επί του ιδιωτικού βίου µε το δικαίωµα της ελευθερίας του τύπου,δέχεται τη θεωρία της στάθµισης των συµφερόντων.η στάθµιση κατά τον ίδιο συντελείται τόσο σε επίπεδο αντικειµενικό,µε βάση τις επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις,όσο και σε επίπεδο υποκειµενικό,που προσδιορίζεται από τη βούληση του 6 Χρυσόγονος Χ.Κώστας Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα Β έκδοση Αθήνα 2002 σελ Μάνεσης Α.Ατοµικές Ελευθερίες 1982 σελ.65

15 14 ενδιαφερόµενου ατόµου.η στάθµιση αυτή οφείλει να αναζητήσει την,όσο το δυνατόν,αποτελεσµατικότερη προστασία και των δύο συγκρουόµενων δικαιωµάτων(αρχή της πρακτικής αρµονίας). 8 Στη γερµανική νοµική επιστήµη έχουν διαµορφωθεί δύο µοντέλα, µέθοδοι επίλυσης διαφορών συνταγµατικών δικαιωµάτων στο πεδίο σχέσεων κράτους πολιτών. α) Η βασιζόµενη στην αρχή της αναλογικότητας, µέθοδος η οποία εφαρµόζεται για τον περιορισµό των δικαιωµάτων µε επιφύλαξη νόµου. β) Η πρακτική εναρµόνιση για τον περιορισµό των δικαιωµάτων χωρίς επιφύλαξη νόµου. H όλη,δηλαδή,µεθοδολογία διχοτοµείται µε κριτήριο την µεσολάβηση επιφύλαξης νόµου. 2.2 Αρχή της αναλογικότητας.στάθµιση συµφερόντων Η αρχή της αναλογικότητας επιτάσσει την ύπαρξη εύλογης σχέσης,εύλογης αναλογίας,ανάµεσα στον επιδιωκόµενο σκοπό και στον περιορισµό συνταγµατικού δικαιώµατος ως µέσου για την επίτευξη του σκοπού. O περιορισµός πρέπει να συγκεντρώνει τις ιδιότητες της καταλληλότητας και της αναγκαιότητας.η αρχή της αναλογικότητας προσδιορίζει τη σχέση ανάµεσα στο σκοπό του νοµοθέτη(κοινό δίκαιο) και το µέσο που χρησιµοποιεί για την επίτευξή του και το οποίο περιορίζει συνταγµατικό δικαίωµα.η αρχή της αναλογικότητας 8 Μιχαηλίδης Νουάρος Γεώργιος «Το απαραβίαστο του ιδιωτικού βίου και η ελευθερία του τύπου» τόµοςθ 1983 σελ.369

16 15 κατοχυρώνεται πλέον και ρητώς από το άρθρο 25παρ.1 εδ.δ Σ. Όπου ορίζεται ότι κάθε είδους περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων πρέπει να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.κατά το άρθρο παρ.1εδ.β του ΣχΕυρΣ,τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας,περιορισµοί επιτρέπεται να επιβάλλονται,µονο εφόσον είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγµατικά σε στόχους γενικού ενδιαφέροντος που αναγνωρίζει η ΈΝΩΣΗ ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωµάτων και ελευθεριών τρίτων.η καταγωγή της αρχής της αναλογικότητας ανάγεται στο γερµανικό αλλά και στο γαλλικό αστυνοµικό δίκαιο.κατά το Γερµανικό Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ικαστήριο ο νοµουετικός περιορισµός του συνταγµατικού δικαιώµατος πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα πράγµατα,να θεµελιώνεται στη φύση του πράγµατος και δεν επιτρέπεται ο νοµοθέτης να εισάγει περιορισµούς ξένους προς αυτή.την αρχή εφαρµόζει το δικαστήριο των ευρωπαικών Κοινοτήτων,το οποίο και δέχεται µε τη νοµολογία του,ότι οι πράξεις των κοινοτικών Οργάνων πρέπει να τελούν σε ανάλογη προς τον σκοπό σχέση και να µην υπερβαίνουν το απαραιτητο για την επίτευξή του µέτρο.η αρχή καθιερώνεται στα άρθρα ΕΣ Α και εφαρµόζεται στη νοµολογία του Ε Α.Η αρχή της αναλογικότητας περιείχετο ήδη στην παλαιότερη νοµολογία του ΣτΕ και εµφανίζεται ρητά µετά το 1984.Κατά την ελληνική νοµολογία η αρχή της αναλογικότητας συνάγεται από την έννοια του κράτους δικαίου.ιδιαίτερη είναι η σηµασία της

17 16 αρχή ςτης αναλογικότητας αναφορικά προς την κατά το άρθρο5παρ.3 προσωπική ελευθερία και την προσωποκράτηση ως περιορισµό της ελευθερίας αυτής.για την επιβολή της προσωποκράτησης,ως βαρύτατου περιορισµού δεν αρκεί η νοµοθετική πρόβλεψη,αλλά πρέπει να εκτιµά ο δικαστής και σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση αν και κατά ποίο βαθµό το µέτρο αυτό είναι αναγκαίο και πρόσφορο για τον συγκεκριµένο οφειλέτη,αφού ληφθούν υπόψιν όλα τα πραγµατικά περιστατικά. Η νοµιµότητα του σκοπού του νοµοθέτη και του µέσου.επιδιωκόµενος σκοπός του νοµοθέτη και χρησιµοποιούµενο µέσο αποτελούν τους δύο άξονες της σχέσης,την οποία προτείνει η αρχή της αναλογικότηταςγια την εξέταση της νοµιµότηταςτου περιορισµού των συνταγµατικών δικαιωµάτων.τα ελληνικά δικαστήρια ελέγχουν τον «δηλωµένο σκοπό του νόµου».θα πρέπει δηλαδή να είναι σύµφωνος πρός το Σύνταγµα ο σκοπός του νοµοθέτη,όπως δηλώνεται κατά τρόπο επίσηµο,είτε στην αιτιλογική έκθεση είτε κατά τη συζήτηση,όπως αποτυπώνεται στα πρακτικά. εν ελέγχεται όµως δικαστικά η αλήθεια του δηλωµένου σκοπού του νοµοθέτη,αν δηλαδή ο νοµοθέτης χρησιµοποιεί τη νοµοθετική του εξουσία για σκοπό διάφορο από εκείνο που επίσηµα δηλώνεται. εν ελέγχεται η «κατάχρηση της νοµοθετικής εξουσίας».κατά τεκµήριο τα παραγωγικά αίτια της βούλησης του νοµοθέτη συµπίπτουν µε τον δηλωµένο σκοπό,δηµιουργουµένου έτσι ενός «τεκµηρίου συνταγµατικότητας».κατά τη

18 17 νοµολογία του ΣτΕ οι περιορισµοί πρέπει να «συνάπτονται προς υπό του νόµου επιδιωκόµενο σκοπό».τα στάδια της µεθόδου της αναλογικότητας είναι τα εξής..2.2αη προσφορότητα.καταλληλότητα Κατάλληλος είναι ο περιορισµός,όταν µπορεί να επιφέρει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.η αρχή απαιτεί όπως ο εισαγόµενος νοµοθετικος περιορισµός αποτελεί κατά είδις και έκταση πρόσφορο µέσο για την απίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού..2.2β Η αναγκαιότητα Αναγκαίος είναι ο περιορισµός,όταν αποκλείεται η επιλογή άλλου εξίσου µεν αποτελεσµατικού,λιγότερο όµως περιοριστικού µέτρου.αν δηλαδή το ίδιο αποτέλεσµα είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε µικρότερο περιορισµό,τότε ο επιβαλλόµενος δεν είναι αναγκαίος και κατά συνέπεια δαν είναι σύµφωνος προς την αρχή της αναλογικότητας.στη νοµολογία του ΣτΕ φαίνεται να παγιοποιείται η θέση ότι η έκταση του περιορισµού του συνταγµατικού δικαιώµατος ελέγχεται δικαστικά και κυρίως αν ο περιορισµός υπερβαίνει το αναγκαίο µέτρο.εφόσον στο νόµο προβλέπονται περισσότεροι περιορισµοί,η διοίκηση οφείλει να εφαρµόζει τους καταρχήν ηπιότερους. 9 9 ηµητρόπουλος Γ.ΑνδρέαςΣυνταγµατικα ικαιώµατα γενικό µέρος,σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου,τόµοςγ-ηµίτοµοςι Αθήνα σελ

19 18 2.2γ Η αναλογικότητα stricto sensu.στάθµιση συµφερόντων.στην αρχή της αναλογικότητας εντάχθηκε η στάθµιση συµφερόντων η οποία µάλλον αρχικά εθεωρείτο ως αυτοτελής µέθοδος.προς τη λύση του προβλήµατος της σύγκρουσης των δικαιωµάτων,των µεταξύ ιδιωτών σχέσεων στράφηκε το γερµανικό οµοσπονδιακό συνταγµατικό δικαστήριο,το οποίο είχε να αντιµετωπίσει από τις πλέον δύσκολες περιπτώσεις εφαρµογής των θεµελιωδών δικαιωµάτων.αναπτύχθηκε έτσι κυρίως στο πλαίσιο της νοµολογίας του ΓΟΣ,η θεωρία ή µέθοδος της «στάθµισης των συµφερόντων»,που συνδέεται στενά µε την αντίληψη,που επικρατεί στη Γερµανία, για το «αξιολογικό σύστηµα» και την «αξιολογική φύση» της γερµανικής έννοµης τάξης,που επίσης κυοφορήθηκε και αναπτύχθηκε όχι µόνο αλλά και στο πλαίσιο της νοµολογίας του ΓΟΣ.Η µέθοδος της στάθµισης των συµφερόντων ξεκινά από τη βάση της νόµιµης άσκησης των δικαιωµάτων και από τα δύο µέρη της διαφοράς και αντιµετωπίζοντας το όλο θέµα περιπτωσιολογικά, προβαίνει στη στάθµιση των συµφερόντων σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση.στις περιπτώσεις λοιπόν σύγκρουσης δικαιωµάτων,οι «ανώτερες αξίες υπερτερούν»,ενώ «οι κατώτερες αξίες υποχωρούν».η στάθµιση των συµφερόντων έχει γίνει αντικείµενο κριτικής.η ασάφεια της µεθοδολογίας αυτής έγκειται,εκτός των άλλων,στο ότι οποιοδήποτε συµφέρον εύκολα µπορεί να παρουσιαστεί ως «υψηλή και ευγενής»αξία,ενισχυόµενης µε αυτόν τον τρόπο σηµαντικά και της

20 19 ευχέρειας της δικαστικής κρίσης και της αβεβαιότητας του δικαίου.η µέθοδος της στάθµισης των συµφερόντων,αντιµετωπίζει τις αντιθέσεις,δεν στρέφεται όµως προς τον εντοπισµό της ενότητας,προς την σύνθεσή τους,αλλά προς την προτίµηση του ενός ή του άλλου µέρους της διαφοράς,προτίµηση,η οποία,όσο κι αν εξαρτάται από «αντικειµενικά κριτήρια»δεν µπορεί να απαλλαγεί από υποκειµενικά στοιχεία και κρίσεις.η στάθµιση των συµφερόντων παρέχει µεγάλη εξουσία στον δικαστή.από δογµατική άποψη η στάθµιση των συµφερόντων προυποθέτει ανισότητα αγαθών και διατάξεων που τις κατοχυρώνουν.όµως όλες οι συνταγµατικές διατάξεις έχουν την ίδια τυπική δύναµη.εφόσον υπάρχει τυπική ισοδυναµία των διατάξεων,ο δικαστής δεν µπορεί κατά την εφαρµογή τους να θεωρήσει ότι υπερτερεί µία και να επιλέξει εις βάρος της άλλης.η τυπική ισοδυναµία των συνταγµατικών διατάξεων εµποδίζει τη στάθµιση των προστατευοµένων µε αυτές αγαθών.η βασιζόµενη στην αρχή της αναλογικότητας µέθοδος δηµιουργήθηκε για την εφαρµογή των συνταγµατικών δικαιωµάτων στις σχέσεις δηµοσίου δικαίου και δεν κατευθύνθηκε και προς την εφαρµογή τους και στις διαπροσωπικές σχέσεις.υποδεικνύει µια µορφή αιτιώδους συνάφειας µεταξύ σκοπού του νόµου και περιοριστικού νοµοθετικού µέσου,της οποίας η εφαρµογή δυσχεραίνεται µεταξύ άλλων διότι συνδέεται µε υποκειµενικά στοιχεία και κρίσεις.περιοριζόµενη βασικά στις περιπτώσεις,που µεσολαβεί επιφύλαξη νόµου,δεν έχει

21 20 πεδίο εφαρµογής σε πολλές άλλες περιπτώσεις.τελικά καταλήγοντας στη «στάθµιση»σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση δεν προσφέρει σαφή γενικά κριτήρια για την άρση των συγκρούσεων. 10 Ο Α. Μάνεσης θέλοντας να επισηµάνει τον κίνδυνο των υποκειµενικών κρίσεων παρατηρεί τα εξής: «Η διακριτική ευχέρεια που έχει σ αυτές τις περιπτώσεις το αρµόδιο κρατικό όργανο πρέπει να ασκείται µε κριτήρια αντικειµενικά και όχι µε βάση αυθαίρετες κατατάξεις και υποκειµενικές εκτιµήσεις ιδεολογικής ή πολιτικής υφής». Όταν όµως τα πράγµατα δυσκολεύουν σε οριακές περιπτώσεις εκεί δηλ. που το κριτήριο της εύλογης λύσης δεν είναι πραφανές, εκεί που τα συγκρουόµενα συµφέροντα είναι ισότιµα και ισοβαρή,σε αυτές τις περιπτώσεις η υπόδειξη Μάνεση υπόκειται στην εξής κριτική: 1) Υπάρχει πάντοτε δυνατότητα «αντικειµενικής κρίσης» από ένα µέλος της κοινωνίας που ασκεί λειτούργηµα και που καλείται κατά την άσκηση του λειτουργήµατός του να κάνει αξιολογικές επιλογές; 2) Και ο δηµόσιος λειτουργός όταν κληθεί να σταθµίσει µια σύγκρουση, π.χ. µεταξύ θρησκευτικής ελευθερίας (άρθρο 13 παραγ. 2 Συντάγµατος) και ελευθερίας τύπου (άρθρο 14 παραγ. 2 Συντάγµατος) τελικά δεν µπορεί να αποφύγει την απάντηση στο ερώτηµα: 10. ηµητρόπουλος Γ.ΑνδρέαςΣυνταγµατικα ικαιώµατα γενικό µέρος,σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου,τόµοςγ-ηµίτοµοςι Αθήνα

22 21 Ποιο είναι το αγαθό, πού είναι έστω και µόνο στη συγκεκριµένη περίπτωση άξιο περισσότερης προστασίας; Αυτή η κρίση όµως έχει από τη φύση της, από το είδος του επίδικου προβλήµατος, περιεχόµενο ιδεολογικό ή (και) πολιτικό 3) Αυτό που πρέπει να ζητείται από το επιφορτισµένο µε την στάθµιση των συγκρουόµενων δικαιωµάτων όργανο της πολιτείας είναι όχι η αντικειµενικότητα, που µάλλον είναι ανέφικτη, αλλά η αµεροληψία του. Η διαφορά ανάµεσα στην αντικειµενικότητα και στην αµεροληψία είναι η εξής: µε την αντικειµενικότητα επιχειρείται ο συχνά ανέφικτος αποχωρισµός της αξιολογικής κρίσης από την ιδεολογική και πολιτική, συγκρότηση του κρίνοντος οργάνου. Με την αµεροληψία, αντίθετα επιχειρείται ο αποχωρισµός της αξιολογικής κρίσης του οργάνου από τους ενδεχόµενους δεσµούς του µε τα πρόσωπα ή τα συµφέροντα της συγκεκριµένη σύγκρουσης. 4) Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, προκύπτει πως στο πρόβληµα της στάθµισης των συγκρουόµενων δικαιωµάτων δεν µπορεί να υπάρξει µια ορθή λύση που θα είναι άσχετη µε την (κατ ανάγκη ιδεολογική) επιλογή του ερµηνευτή. Η άποψη της µιας «ορθής λύσης» που µας την εξασφαλίζει «νοµική» µέθοδος της ερµηνείας που αντιδιαστέλλεται µάλιστα µε κάποια υποθετική «ερµηνεία» εκτίθεται σε δύο σοβαρούς κινδύνους: i) θα πρέπει να της αποδοθεί το ασφαλώς όχι ηθεληµένο- αποτέλεσµα της απροσδόκητης αναβίωσης της

23 22 θεωρίας της πολιτικής ουδετερότητας άποψη µε µοναρχική προέλευση και µε ιστορικά αποδεδειγµένη αντιδηµοκρατική λειτουργία ii) Η κατασκευή της αντιδιαστολής µεταξύ «νοµικής» και «πολιτικής» ερµηνείας, όπως σηµειώνει ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιτρέπει την παρατήρηση πως το σχήµα «νοµική» - «πολιτική» ερµηνεία του Συντάγµατος αποδίδει απρόθυµα το χαρακτηρισµό (µάλλον τη µορφή) της πολιτικής ερµηνείας µε κάθε εκδήλωση ερµηνευτικής διαφωνίας, σε κάθε περίπτωση προβολής διαφορετικών ερµηνευτικών προτάσεων. Μέσα στο σχήµα αυτό «νοµική ερµηνεία είναι όποια πρόλαβε να αυτοχαρακτηριστεί έτσι» Πρακτική εναρµόνιση Η πρακτική εναρµόνιση προτάθηκε ως µέθοδος συγκεκριµενοποίησης του κανονιστικού περιεχοµένου των συνταγµατικών κανόνων και προβάλλεται κυρίως ως µέθοδος για την άρση των αντιθέσεων στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται επιφύλαξη υπέρ του νόµου.εχει καταστεί σαφές ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητος ο περιορισµός του συνταγµατικού δικαιώµατος παρά το ότι ο συντακτικός νοµοθέτης δεν προβλέπει επιφύλαξη υπέρ του νόµου. εν περιορίζονται µόνο τα δικαιώµατα που συνοδεύονται µε επιφύλαξη νόµου αλλά και τα ανεπιφύλακτα. Η δικαιολόγηση περιορισµού των ανεπιφύλακτων συνταγµατικών δικαιωµάτων βρίσκεται στην ύπαρξη άλλης συνταγµατικής διάταξης.οδηγήθηκε έτσι η γερµανική θεωρία στην αποδοχή µη 11 Μάνεσης Α.Ατοµικές Ελευθερίες 1982 σελ.65 επ.

24 23 ρητών περιορισµών των συνταγµατικών δικαιωµάτων που πηγάζουν από τη συστηµατική του Συντάγµατος.Στόχος της µεθόδου αυτής είναι η εξασφάλιση της εφαρµογής όλων των διατάξεων,ώστε να προκύψει δίκαιη εξισορρόπηση,στο πλαίσιο πάντοτε της συγκεκριµένης περίπτωσης.η θεωρία της πρακτικής εναρµόνισης υποδεικνύει ότι οι περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων προκύπτουν από τη συστηµατική ερµηνεία των συνταγµατικών διατάξεων.η χρησιµότητά της δεν περιορίζεται µόνο στις περιπτώσεις των ανεπιφύλακτων,αλλά και των δικαιωµάτων µε επιφύλαξη νόµου και καθίσταται έτσι σαφέστερη η δευτερεύουσα σηµασία της επιφύλαξης νόµου.η µεθοδολογική διάκριση ανάµεσα στην αναλογικότητα και την πρακτική εναρµόνιση µε κριτήριο την ύπαρξη επιφύλαξης νόµου δεν είναι αποτελεσµατική ηµητρόπουλος Ανδρέας Γ. Συνταγµατικα ικαιώµατα γενικό µέρος,σύστηµα Συνταγµατικού δικαίου,τόµοςγ-ηµίτοµοςι Αθήνα 2005 σελ.250

25 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τύπος και προσωπικότητα-σύγκρουση αυτών α) Γενικά περί τύπου και δραστηριότητάς του β) η ελευθερία του τύπου ως ατοµικά δικαιώµατα ως θεσµική εγγύηση α) Το άρθρο 14 κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου ως ατοµικό δικαίωµα και ως θεσµική εγγύηση. Επίσης το Σύνταγµα κατοχυρώνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας µε το άρθρο 5 παραγ. 1. Καθένας έχει το δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή και τα χρηστά ήθη. Ετσι κατοχυρώνεται η γενικότερη ελευθερία του ανθρώπου ως µε την αντικειµενική και υποκειµενική της διάσταση ως αντικειµενική αρχή και ως «µητρικό θεµελιώδες δικαίωµα». Το Σύνταγµα κατοχυρώνει την ελευθερία ως εξειδίκευση της ανθρώπινης αξίας, ως ελευθερία για όλους και όχι ως ελευθερία των λίγων, των ισχυροτέρων. Το Σύνταγµα προστατεύει την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Το Σύνταγµα αναγνωρίζει σε κάθε άνθρωπο το δικαίωµα να διαθέτει ελεύθερα τον εαυτό του προς τις κατευθύνσεις τις οποίες τα ίδιο επιλέγει. Η διάταξη αυτή καλύπτει εποµένως οποιαδήποτε εκδήλωση της

26 25 ανθρώπινης προσωπικότητας. Η συνταγµατική προστασία της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας έχει καθολικό χαρακτήρα, αναφέρεται δηλαδή σε οποιαδήποτε εκδήλωση, σε οποιαδήποτε περιοχή της ανθρώπινης ζωής. Το άρθρο 5 παραγ. 2 προστατεύει την τιµή, την ζωή και την ελευθερία, τις οποίες απολαµβάνουν όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Ενώ στις απαρχές της νεότερης συνταγµατικής ιστορίας ο τύπος συνιστούσε το κατ εξοχήν µέσο προστασίας της ανθρώπινης αξίας, σήµερα, εξοπλισµένος µε τα ποικίλα επιτεύγµατα της σύγχρονης τεχνολογίας, ενδέχεται να έλθει σε σύγκρουση µε το έννοµο αγαθό της προσωπικότητας. Η ένταση της τριβής µεταξύ ελευθερίας του τύπου και προσωπικότητας γίνεται συνειδητή, µόνο αν λάβουµε υπόψη το σύνολο των δραστηριοτήτων του τύπου. Είναι αναµφίβολο εάν υπάρχει εκδήλωση της ζωής του ανθρώπου που να µην έρχεται σε επαφή µε τον τύπο: πολιτική, οικονοµία, τέχνες, επιστήµη, θρησκεία, αθλητισµός, κοινωνική ζωή, ατυχήµατα, εγκλήµατα, δηµόσια επικοινωνία, προσφορά αγαθών, και διαφήµιση, αποτελούν τοµείς για τους οποίους ο τύπος µεταδίδει ειδήσεις και εκφέρει γνώµη και κρίσεις.

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων Εργασία στο Μάθηµα «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου» Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Παπαϊωάννου Ζωή Όνοµα Φοιτήτριας: ηµητρίου Ευδοκία Α.Μ. : 1340200200198 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Θέµα: Η αρχή της ανθρώπινης αξίας ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ. ιδάσκων Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Θέµα: Η αρχή της ανθρώπινης αξίας ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ. ιδάσκων Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μάθημα: «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μάθημα: «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Ανδρέας Δημητρόπουλος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΦΟΙΤΗΤΗΣ : Νικήτας Ιωαν. Καλογιαννάκης Α.Μ. : 1340200200841 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η : ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ,2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001)

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟ ΘΕΜΑ : ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α» :

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α» : ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α» : Θέµα Εργασίας: «Η Στάθµιση των Συµφερόντων στην Ελληνική Νοµολογία» ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Βλαχόπουλος Σπύρος Φοιτήτρια: Αλιφιεράκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1 Περιεχόμενα Τεκμήριο νομιμότητας... 2 Διοικητικός καταναγκασμός... 2 Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας... 2 Σύνθετη διοικητική ενέργεια:... 3 Αρχή της νομιμότητας της διοίκησης.... 3 Αρχή της υπεροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ : Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ : Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου --------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα των Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου με θέμα την Κριτική της Στάθμισης

Εργασία στο μάθημα των Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου με θέμα την Κριτική της Στάθμισης Εργασία στο μάθημα των Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου με θέμα την Κριτική της Στάθμισης Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας Δημητρόπουλος Φοιτήτρια: Στυλιανή Μαυρομμάτη Α.Μ.: 1340200900508 Έτος 2013 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 11: Ραδιοτηλεόραση και προστασία της προσωπικότητας. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 11: Ραδιοτηλεόραση και προστασία της προσωπικότητας. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 11: Ραδιοτηλεόραση και προστασία της προσωπικότητας Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο εργασία 1η σχεδιαγραµµα 1)εισαγωγή:έννοια γενικών συνταγµατικών αρχών 2)ειδικότερα, η απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος α)έννοια β)καθιέρωση της αρχής γ)εκταση εφαρµογής και σχέση α.25παρ3σ και 281 ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

PAPER 5 Το δικαίωµα πληροφόρησης του κοινού και η προστασία της τιµής του κατηγορουµένου στην απόφαση ΕφΑθ 4054/1992 (υπόθεση πώλησης όπλων στο Ιράν)

PAPER 5 Το δικαίωµα πληροφόρησης του κοινού και η προστασία της τιµής του κατηγορουµένου στην απόφαση ΕφΑθ 4054/1992 (υπόθεση πώλησης όπλων στο Ιράν) Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003-2004 ιδάσκων: Καθηγητής κ. Ανδρέας ηµητρόπουλος PAPER 5 Το δικαίωµα πληροφόρησης του κοινού και η προστασία της τιµής του κατηγορουµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ο συνταγματικός θεσμός της συλλογικής αυτονομίας (Εισήγηση στην ημερίδα "Κλαδικές Συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ:ΣΑΤΙΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ:ΣΑΤΙΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ : Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΣΑΤΙΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ SUBJECT: SATIRE AND THE RIGHT OF

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 1: Κράτος Δικαίου 1

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 1: Κράτος Δικαίου 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Κράτος Δικαίου 1 Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Επιβλέπων καθηγητής: ηµητρόπουλος Ανδρέας Φοιτήτρια : Βλάχου Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η περιορισµένη εφαρµογή του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. (υπόθεση αλλόθρησκου δασκάλου). Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: s_polites@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Παληοθόδωρου Ευσταθία. Σύγκρουση Δικαιωμάτων 1. ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Προπτυχιακή Εργασία. Παληοθόδωρου Ευσταθία. Σύγκρουση Δικαιωμάτων 1. ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Προπτυχιακή Εργασία Παληοθόδωρου Ευσταθία Σύγκρουση Δικαιωμάτων 1. ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Όλα τα ελληνικά συνταγματικά κείμενα από το σχέδιο του Ρήγα Φεραίου το προσωρινό σύνταγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 9 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 9 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 9 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1106/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/2017

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1106/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/2017 Αθήνα, 13-02-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1106/13-02-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΑΓΩΓΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»

«ΥΠΑΓΩΓΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά δικαιώματα. Ο όρος «ατομικά δικαιώματα» επικράτησε ανάμεσα σε πολλούς άλλους, όπως «θεμελιώδη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κεφάλαιο Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι στα πλαίσια του άρθρου 12 του Συντάγµατος

1ο Κεφάλαιο Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι στα πλαίσια του άρθρου 12 του Συντάγµατος Πρόλογος Η κατοχύρωση και η προστασία του δικαιώµατος της συνένωσης ή του συνεταιρίζεσθαι στο άρθρο 12 του ελληνικού Συντάγµατος δίνει σάρκα και οστά στο εύστοχο αρχαίο απόφθεγµα «η ισχύς εν τη ενώσει».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχή της Νομιμότητας ως Οριοθέτηση των Συνταγματικών Δικαιωμάτων

Η Αρχή της Νομιμότητας ως Οριοθέτηση των Συνταγματικών Δικαιωμάτων Προπτυχιακή Εργασία Έλενα Κοντραφούρη Η Αρχή της Νομιμότητας ως Οριοθέτηση των Συνταγματικών Δικαιωμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ a) Συνταγματικά δικαιώματα Το θέμα που τίθεται υπό διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Κ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΟΝΟΜΑ: IΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ Τομέας: ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διδάσκοντες: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

«Η ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Τομέας Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Ατομικά και κοινωνικά Δικαιώματα Διδάσκοντες : κ.ανδρέας Δημητρόπουλος κ.θεοδώρα Αντωνίου ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «Η ΣΤΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Ιδιοκτησία Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 1 Αθήνα, 25-04-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/25-04-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε πλήρη Ολοµέλεια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 3 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος. Συντομογραφίες..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος. Συντομογραφίες.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Συντομογραφίες.. VII XV Α. Εγκλήματα κατά της τιμής (ά. 361-369 ΠΚ) Βασική βιβλιογραφία... 1 Ι. Εισαγωγή. 1 1. Το έννομο αγαθό της τιμής (1-26)... 3 1.1. Τι προστατεύεται.. 3 1.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα... Αντί προλόγου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια του δικαιώματος της απεργίας... 1 Εννοιολογικά γνωρίσματα... 2 α. Αποχή από την εργασία... 2 β. Συλλογική αποχή... 2 γ. Αγωνιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Τµήµα ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος. Επιµέλεια: Ειρήνη Μονιού (21)

Μεταπτυχιακό Τµήµα ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος. Επιµέλεια: Ειρήνη Μονιού (21) Μεταπτυχιακό Τµήµα ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Επιµέλεια: Ειρήνη Μονιού (21) Θέµα Νο6 : Σχολιασµός της υπ αριθµ. 1145/2001 απόφ. του ΑΠ- Αναζήτηση της αιτιώδους συνάφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας : Η σύγκρουση των δικαιωµάτων

Τίτλος εργασίας : Η σύγκρουση των δικαιωµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μάθηµα : Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου Επιβλέπων καθηγητής : Α. ηµητρόπουλος Τίτλος εργασίας : Η

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2011 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-10-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6794/13-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 ΕΠΕΙΓΟΝ (Αποστολή µε FAX) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/22-03-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ 13/1999 (Ελευθερία της επιστήµης- Σ 16 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ ανθρώπινη αξία Σ 2 ΠΑΡ.1/5 ΠΑΡ.1)

ΑΠ 13/1999 (Ελευθερία της επιστήµης- Σ 16 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ ανθρώπινη αξία Σ 2 ΠΑΡ.1/5 ΠΑΡ.1) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου --------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα