Μάθημα: Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθημα: Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 2 ο ς Κ Υ Κ Λ Ο Σ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μάθημα: Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

2 ΜΑΡΤΙΟΣ 1999

3 Το μάθημα «Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο» εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του 2 ου Κύκλου του Τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ, Κατεύθυνση: Υποστήριξη Συστημάτων και Εφαρμογών Υπολογιστών των Τ.Ε.Ε.. Διδάσκεται 4 ώρες την εβδομάδα και έχει γενικό σκοπό: να αποκτήσει ο μαθητής τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και Τεχνικές για ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο ώστε να είναι ικανός να τις αξιοποιεί επαρκώς και να υποστηρίζει τους χρήστες τους. Το μάθημα δομείται σε τρεις άξονες-ενότητες: Ενότητα Περιεχόμενο Γνώσεις που αποκτάει ο μαθητής Ικανότητες που αποκτάει ο μαθητής Εισαγωγή στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού Ο Παγκόσμιος Ιστός σαν ένα πολύπλευρο και πολυδύναμο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών. Εργαλεία και τεχνικές για την εκτέλεση και ανάπτυξη εφαρμογών στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού 1. Το περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών (WWW) 2. H HTML σαν βασικό δομικό στοιχείο των Διδακτικές ώρες: 20 1 Κατασκευή Ιστοσελίδων Η γλώσσα HTML Η ετικέτα <FORM> 1 Οι ώρες διδασκαλίας προτείνονται ενδεικτικά γνωρίζει, την ιστορική εξέλιξη, τη λειτουργία, την αρχιτεκτονική και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών, καθώς και την ορολογία που την περιγράφει κατανοεί την ιδιαιτερότητα του Παγκόσμιου Ιστού ως περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών τόσο σε σχέση με την αρχιτεκτονική πελάτη εξυπηρετητή όσο και σε σχέση με τη δομή υπερμέσων που χαρακτηρίζει την υπηρεσία. κατανοεί τους τρόπους ολοκλήρωσης εφαρμογών μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό. γνωρίζει τα διάφορα εργαλεία και επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που έχουν αναπτυχθεί για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. κατανοεί τη συνεχή μεταβολή που χαρακτηρίζει τις εφαρμογές Διαδικτύου. γνωρίζει βασικές έννοιες όπως η web εγκατάσταση καθώς και τρόπους και κανόνες οργάνωσης ιστοσελίδων. αναφέρει την ιστορική διαδρομή, την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές δυνατότητες της υπηρεσίας Παγκόσμιου Ιστού. κατανοεί και χρησιμοποιεί τη σχετική ορολογία. αντιλαμβάνεται και διαπιστώνει τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος του Παγκόσμιου Ιστού. απαριθμεί τα εργαλεία και τις τεχνικές που επιτρέπουν την ολοκλήρωση υπηρεσιών και εφαρμογών μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό. μπορεί να αποκωδικοποιεί σε ένα πρώτο επίπεδο τον τρόπο λειτουργίας των παραπάνω εργαλείων και τεχνικών. κατασκευάζει πλήρεις ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα HTML. κατασκευάζει εφαρμογές μέσα από το WWW

4 εφαρμογών στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού 3. Ανάπτυξη Σύνθετης Εφαρμογής Η ετικέτα <SCRIPT> Η ετικέτα <APPLET> Εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων Δημοσίευση Ιστοσελίδας Διδακτικές ώρες: 60 Οργάνωση περιεχομένου και σχεδιασμός. Ανάλυση και ανάπτυξη Αξιολόγηση Διδακτικές ώρες: 20 γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά (tags) της γλώσσας HTML. γνωρίζει την έννοια συνήθεις διασυνδέσεις εισόδου CGI. κατανοεί την αναγκαιότητα εργαλείων (πχ. γλώσσες σεναρίων) για τη δημιουργία εφαρμογών στο Διαδίκτυο. γνωρίζει τη χρησιμότητα, τη χρηστικότητα και τις ιδιαιτερότητες της γλώσσας προγραμματισμού JAVA. γνωρίζει ένα τουλάχιστον εργαλείο συγγραφής ιστοσελίδων. κατανοεί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι εφαρμογές στο Διαδίκτυο. γνωρίζει ελάχιστους κανόνες οργάνωσης & ανάπτυξης εφαρμογών. αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της αξιολόγησης. γνωρίζει κάποια ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης. με χρήση πιο πολύπλοκων χαρακτηριστικών (tags) και εργαλείων (CGIs, γλώσσες σεναρίων κτλ.). δημιουργεί με ευχέρεια ιστοσελίδες με χρήση εργαλείων συγγραφής. εγκαθιστά με επιτυχία εργαλεία όπως CGIs, γλώσσες σεναρίων και να τοποθετεί τις εφαρμογές του για χρήση σε δικτυακό περιβάλλον. χρησιμοποιεί με επιτυχία εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες ενότητες. σχεδιάζει, οργανώνει και αναπτύσσει με επιτυχία μικρής κλίμακας εφαρμογές. αξιολογεί με κριτικό πνεύμα τις εφαρμογές που αναπτύσσει ο ίδιος ή συμμαθητές του.

5 1η Ενότητα: Το περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών (WWW). Ο Γενικός σκοπός της ενότητας είναι, να αποκτήσει ο μαθητής βασικές γνώσεις των λειτουργιών, των χαρακτηριστικών και των τεχνολογιών που συνθέτουν το περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού. Ειδικοί σκοποί: Ο μαθητής πρέπει: να αναγνωρίζει τη χρήση και τη σημασία της υπηρεσίας του Παγκόσμιου Ιστού, καθώς και τη συμβολή της στην εξέλιξη και την εξάπλωση της χρήσης του Διαδικτύου. να εξοικειωθεί με τη δομή τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και τις έννοιες και την ορολογία, που περιγράφουν το περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού. να αναγνωρίζει τον κατανεμημένο χαρακτήρα του Παγκόσμιου Ιστού. να είναι σε θέση να κατανοεί τις πολλαπλές δυνατότητες αλλά και τις ιδιαιτερότητες, που παρουσιάζει ο Παγκόσμιος Ιστός ως περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών. να γνωρίζει τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και την εκτέλεση προηγμένων εφαρμογών στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού. Περιεχόμενα Γνώσεις που αποκτάει ο μαθητής Ικανότητες που αποκτάει ο μαθητής Ο μαθητής πρέπει Εισαγωγή στο περιβάλλον του να γνωρίζει τη χρησιμότητα τη να περιγράφει τη σπουδαιότητα Παγκόσμιου Ιστού. χρηστικότητα και τη και τη χρησιμότητα του Ιστορική αναδρομή Παρουσίαση σπουδαιότητα της υπηρεσίας Παγκόσμιου Ιστού τόσο στο της Υπηρεσίας. στην παρουσίαση και αναζήτηση επίπεδο του Διαδικτύου, όσο και Εισαγωγή στην ορολογία και τις πληροφοριών. στο επίπεδο της καθημερινής έννοιες που περιγράφουν το να κατανοεί το ρόλο που ζωής. περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού. διαδραμάτισε η υιοθέτηση και να είναι σε θέση να περιγράψει Δομή και λειτουργία του εξέλιξη της υπηρεσίας στο χώρο την εξέλιξη της υπηρεσίας καθώς Παγκόσμιου Ιστού. του Διαδικτύου. και την επανάσταση που επέφερε Οδηγίες - Παρατηρήσεις να ενθαρρυνθεί συζήτηση για το ρόλο του Παγκόσμιου Ιστού στην καθημερινή ζωή να τεθεί ο προβληματισμός σχετικά με την ταύτιση στις μέρες μας από πολλούς χρήστες, του Παγκόσμιου Ιστού με το Διαδίκτυο. να περιγραφεί και να επιδειχθεί η αρχιτεκτονική πελάτη εξυπηρετητή. Να

6 Ο Παγκόσμιος Ιστός σαν ένα πολύπλευρο και πολυδύναμο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών. Σαν αποτέλεσμα της δομής πελάτη εξυπηρετητή Σαν αποτέλεσμα της δομής υπερμέσων Σαν περιβάλλον ολοκλήρωσης τεχνολογιών αιχμής. να αναγνωρίζει την αρχιτεκτονική πελάτη εξυπηρετητή πάνω στην οποία είναι δομημένη η υπηρεσία, καθώς και τη δομή υπερμέσων την οποία υποστηρίζει. να κατανοεί την έννοια της Web εγκατάστασης να θεωρεί τον Παγκόσμιο Ιστό ως μια πλατφόρμα ολοκλήρωσης των υπηρεσιών του Διαδικτύου. να εξοικειωθεί με την ορολογία που περιγράφει τα συστατικά και τη λειτουργία της υπηρεσίας. να αντιλαμβάνεται τον Παγκόσμιο Ιστό σαν ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, οι οποίες μπορεί να κάνουν χρήση συστατικών εγκατεστημένων τόσο στην πλευρά του πελάτη, όσο και στη πλευρά του εξυπηρετητή, χωρίς ταυτόχρονα ο διαχωρισμός αυτός να είναι ορατός στον χρήστη. να κατανοεί την πολυπλοκότητα αλλά και τις δυνατότητες που η χρήση της στην παρουσίαση και αναζήτηση πληροφοριών σε σχέση πάντα και με τους προγόνους της. να περιγράφει το νοητικό σχήμα της αρχιτεκτονικής πελάτη εξυπηρετητή πάνω στην οποία είναι δομημένη η υπηρεσία και να είναι σε θέση να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες που συνεπάγεται η χρήση του. να περιγράφει τη διαδικασία προσπέλασης και αποκόμισης πληροφοριών από μια Web εγκατάσταση. να συλλαμβάνει τον Παγκόσμιο Ιστό σαν μια γιγαντιαία υπερμεσική εφαρμογή, πάνω και μέσα από την οποία ολοκληρώνονται όλες οι υπηρεσίες του Διαδικτύου. να μπορεί να αποκωδικοποιεί τη χρησιμοποιούμενη στο χώρο του Παγκόσμιου Ιστού ορολογία. να περιγράφει τον Παγκόσμιο Ιστό σαν ένα πολυδύναμο αλλά και πολύπλευρο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών. να μπορεί να περιγράφει και να απομονώνει τα πολυμεσικά στοιχεία που συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής. να μπορεί να αποκωδικοποιεί, σε ένα πρώτο επίπεδο τη δυσκολία αλλά και τις δυνατότητες που παρουσιάζει η υπερμεσική δομή χρησιμοποιηθούν παραδείγματα από δραστηριότητες της καθημερινής ζωής που υποστηρίζουν το παραπάνω σχήμα. θα ήταν σκόπιμη η επίσκεψη σε εταιρείες ή ιδρύματα που διαθέτουν Web εξυπηρετητές. να αναλυθεί (π.χ. με σχηματικά παραδείγματα) η δομή υπερμέσων, να επιδειχθούν οι δυνατότητες στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού. Να επισημανθούν τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα που συνεπάγεται η χρήση της παραπάνω δομής. να γίνει παρουσίαση και εξήγηση της χρησιμοποιούμενης στο Διαδίκτυο ορολογίας μέσω του περιβάλλοντος των φυλλομετρητών, αλλά και με τη χρήση διαφημίσεων, δημοσιεύσεων κλπ. να επιδειχθούν στους μαθητές, χωρίς τεχνικές λεπτομέρειες, σελίδες στον παγκόσμιο ιστό, που περιλαμβάνουν διάφορα εργαλεία και τεχνικές. (Java applets, CGI, Client Side Scripts, Plugins, Cookies) να ενθαρρυνθεί συζήτηση σχετικά με εγκαταστάσεις www που θα επιλεχθούν, όσον αφορά το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, το κοινό στο οποίο απευθύνονται κτλ. Σκοπός της δραστηριότητας είναι να

7 συνεπάγεται η χρήση της παραπάνω αρχιτεκτονικής στην ανάπτυξη εφαρμογών για τον Παγκόσμιο Ιστό. να αναγνωρίζει τις δυνατότητες αλλά και την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η υπερμεσική δομή του Παγκόσμιου Ιστού, από την άποψη της ανάπτυξης εφαρμογών. να αντιλαμβάνεται τον παγκόσμιο ιστό σαν ένα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενου χώρο, όσον αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης και παρουσίασης εφαρμογών. του Παγκόσμιου Ιστού στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών. να αντιμετωπίζει τον Παγκόσμιο Ιστό σαν ένα διαρκώς εξελισσόμενο χώρο ανάπτυξης εφαρμογών συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα τις αυξημένες απαιτήσεις του ρόλου του δημιουργού εφαρμογών στο χώρο του Παγκόσμιου Ιστού. προβληματισθούν οι μαθητές σ ένα πρώτο επίπεδο σχετικά με το ποια εργαλεία και τεχνικές χρησιμοποιούνται, από ποιους και με τι σκοπό. να κληθούν οι μαθητές να απομονώσουν τα πολυμεσικά στοιχεία που βρίσκονται σε διάφορες σελίδες και να προβληματιστούν πάνω στα εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία και την επεξεργασία τους. να αναλυθούν (π.χ. με σχεδιάγραμμα) τα διάφορα συστατικά της υπερμεσικής δομής καλοσχεδιασμένων και κακοσχεδιασμένων ιστοσελίδων, ώστε να εκτιμήσουν οι μαθητές την ιδιαιτερότητα των εφαρμογών υπερμέσων, καθώς και την ανάγκη για αποτελεσματικό σχεδιασμό. να επισκεφθούν οι μαθητές ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν χώρους εικονικής πραγματικότητας και να αναπτυχθεί προβληματισμός για τα εργαλεία και τις τεχνικές αιχμής καθώς και για την πιθανή εξέλιξη και τους χώρους εφαρμογής τους.

8 Εργαλεία και τεχνικές για την εκτέλεση και ανάπτυξη εφαρμογών στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού (WWW). Από την πλευρά του πελάτη (client-side) : Φυλλομετρητές ΗΤΜL Επεκτάσεις Java applets ActiveX controls Netscape plug-ins VRML Γλώσσες σεναρίων για την ανάπτυξη εφαρμογών στην πλευρά του πελάτη Από την πλευρά του εξυπηρετητή: Λογισμικό Web Εξυπηρετητή Συνήθεις Διασυνδέσεις Εισόδου (CGI) Βάσεις Δεδομένων να αντιλαμβάνεται το νοητικό σχήμα του Παγκόσμιου Ιστού σαν ένα πολυεπίπεδο περιβάλλον ανάπτυξης και εκτέλεσης εφαρμογών και να συνδέει τα παραπάνω χαρακτηριστικά με το σχήμα πελάτη εξυπηρετητή. να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού σαν ενιαίο Περιβάλλον εφαρμογών. να είναι ταυτόχρονα σε θέση να κατατάσσει,σε πρώτο επίπεδο, τα συστατικά μιας εφαρμογής σύμφωνα με το σχήμα πελάτης εξυπηρετητής. να αναγνωρίζει το ρόλο και τη λειτουργία των φυλλομετρητών, καθώς και τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που συνεπάγεται η χρήση διαφορετικών προγραμμάτων φυλλομετρητών. να αναγνωρίζει την ΗΤΜL σαν το δομικό υλικό των εφαρμογών του Παγκόσμιου ιστού και να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς, που συνεπάγεται η χρήση της. να κατανοεί τη χρησιμότητα και τη λειτουργία των προγραμμάτων επέκτασης των δυνατοτήτων των φυλλομετρητών. να έρθει σε μια πρώτη επαφή με τις εφαρμογές επέκτασης, τη χρησιμότητά τους και τους σκοπούς που εξυπηρετούν. να περιγράφει τον Παγκόσμιο Ιστό σαν ένα ενιαίο και ταυτόχρονα σύνθετο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών. να αποκωδικοποιεί σ ένα πρώτο επίπεδο τα συστατικά των εφαρμογών στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού σε αντιστοιχία με το σχήμα πελάτη εξυπηρετητή. να περιγράφει τη λειτουργία, τη χρησιμότητα και τις δυνατότητες των προγραμμάτων φυλλομετρητών να απομονώνει τα προβλήματα στο επίπεδο της παρουσίασης της πληροφορίας που συνεπάγεται η χρήση διαφορετικών προγραμμάτων φυλλομετρητών. να απαριθμεί τα προγράμματα επέκτασης των δυνατοτήτων των φυλλομετρητών. Να έχουν μια πρώτη εικόνα των εφαρμογών επέκτασης (Java applets, ActiveX controls, Νetscape plug-ins, VRML) και της χρησιμότητάς τους. να είναι σε θέση να περιγράφει τη συμβολή των CGIs στην διαμόρφωση του δυναμικού και αλληλεπιδραστικού προφίλ του Παγκόσμιου Ιστού να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες των εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων που λειτουργούν στο επίπεδο του εξυπηρετητή, καθώς ξεκινώντας από το σχήμα πελάτη εξυπηρετητή να γίνει η ανατομία μιας εφαρμογής στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού. να χρησιμοποιηθούν εφαρμογές οι οποίες κάνουν χρήση από ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και εργαλείων. να ζητηθεί από τους μαθητές να προβληματιστούν κατά τη διαδικασία ανάλυσης της εφαρμογής σχετικά με το πού εκτελούνται τα διάφορα μέρη της εφαρμογής. να περιγραφεί η διαδικασία εκτέλεσης μιας εφαρμογής από τη σκοπιά του φυλλομετρητή. Να παρουσιαστούν τα δημοφιλή προγράμματα φυλλομετρητών και να επιδειχθούν στους μαθητές οι τυχόν ασυμβατότητες τους στο επίπεδο της παρουσίασης της πληροφορίας. να γίνει σαφής ο ρόλος της HTML σαν δομικού υλικού του περιβάλλοντος του Παγκόσμιου Ιστού. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να επιδειχθεί στους μαθητές ο κώδικας πίσω από απλές όσο και σύνθετες εφαρμογές. να εξηγηθεί στους μαθητές ο ρόλος της HTML σαν γλώσσα περιγραφής δομής περιεχομένου και μόνο, και να γίνει σαφής η διαφορά της από τις δομημένες γλώσσες προγραμματισμού τις οποίες γνωρίζουν. να επιδειχθούν στους μαθητές εφαρμογές που κάνουν χρήση των τεχνικών επέκτασης. να αναπτυχθεί προβληματισμός γύρω από τις διάφορες εφαρμογές επέκτασης

9

10 2η Ενότητα: H HTML σαν βασικό δομικό στοιχείο των εφαρμογών στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού Ο Γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι, να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να χρησιμοποιεί το περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού, ως πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών, με χρήση HTML. Ειδικοί σκοποί Ο μαθητής πρέπει: να γνωρίζει και να κατανοεί τις έννοιες web εγκατάσταση και web εξυπηρετητής, καθώς και την έννοια της ιστοσελίδας να γνωρίζει τις αρχές σχεδιασμού και τους τρόπους οργάνωσης ιστοσελίδων. να γνωρίζει τη λειτουργία και τους κανόνες σύνταξης της γλώσσας ΗΤΜL. να μπορεί να κατασκευάζει ιστοσελίδες με τη χρήση της γλώσσας ΗΤΜL. να κατανοεί και να χρησιμοποιεί το CGI για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων. να κατανοεί και να χρησιμοποιεί εφαρμογές σεναρίων, που εκτελούνται στην πλευρά του πελάτη, για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων. να γνωρίζει τις βασικές δυνατότητες της γλώσσας προγραμματισμού JAVA, όσον αφορά στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού. να είναι εξοικειωμένος με την χρήση των εργαλείων ανάπτυξης ιστοσελίδων. να μπορεί να δημοσιεύει ιστοσελίδες. Περιεχόμενα Γνώσεις που αποκτάει ο μαθητής Ικανότητες που αποκτάει ο μαθητής Οδηγίες - Παρατηρήσεις Οι μαθητής πρέπει Κατασκευή Ιστοσελίδων να κατανοεί τις έννοιες web να είναι σε θέση να περιγράφει να επισκεφθούν οι μαθητές Οι έννοιες web εγκατάσταση και εγκατάσταση και web τις έννοιες της ιστοσελίδας αλλά αντιπροσωπευτικές ιστοσελίδες των web εξυπηρετητής. εξυπηρετητής. και της Web εγκατάστασης. προτεινόμενων μεθοδολογιών. Η έννοια και η ανατομία της να αντιλαμβάνεται και να αναλύει να αναλύει μια ιστοσελίδα στα να αναπτυχθεί προβληματισμός σε ιστοσελίδας την έννοια της ιστοσελίδας τόσο συστατικά της, αλλά και να σχέση με τον τρόπο αποθήκευσης των Τρόποι οργάνωσης Ιστοσελίδων. ως προς τα συστατικά της όσο συνθέτει διάφορα συστατικά περιεχομένων ιστοσελίδων στην Αρχές σχεδιασμού για τη και ως προς τις λειτουργίες και στην κατεύθυνση της πλευρά του εξυπηρετητή. δημιουργία ιστοσελίδων. τις δυνατότητές της δημιουργίας ιστοσελίδας. να γίνει αναφορά στο ρόλο και τα να γνωρίζει τους εναλλακτικούς να αξιολογεί τους τρόπους προσόντα του διαχειριστή web τρόπους οργάνωσης ιστοσελίδων. οργάνωσης ιστοσελίδων. εγκατάστασης (web master)

11 να γνωρίζει τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη δημιουργία και την οργάνωση επιτυχημένων ιστοσελίδων. να αντιμετωπίζει την κατασκευή ιστοσελίδων με γνώμονα βασικές αρχές και κανόνες, που αναφέρονται τόσο στην οργάνωση του περιεχομένου, όσο και στην οργάνωση της παρουσίασης να κληθούν οι μαθητές να καθορίσουν κριτήρια και να αξιολογήσουν διάφορες ιστοσελίδες γύρω από κάποιο συγκεκριμένο θέμα. να ζητηθεί από τους μαθητές να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας.

12 Η γλώσσα HTML Χαρακτηριστικά - Ιδιαιτερότητες Δυνατότητες Περιορισμοί Μορφή αρχείων στην HTML Συντάκτες HTML Η έννοια και η λειτουργία των ετικετών Δομή σελίδας Παρουσίαση Μορφοποίηση κειμένου Σύνδεσμοι Εικόνες και Φόντα Πολυμέσα Animation Ήχος Βίντεο Πίνακες Πλαίσια να αναγνωρίζει τη γλώσσα ΗTML σαν το βασικό δομικό υλικό ανάπτυξης εφαρμογών για τον Παγκόσμιο Ιστό να κατανοεί τη γλώσσα ΗTML σαν μια γλώσσα χαρακτηρισμού και να την διαχωρίζουν από τις δομημένες γλώσσες προγραμματισμού, που ήδη γνωρίζουν να γνωρίζει τη μορφή και τον τρόπο εκτέλεσης των αρχείων της HTML. να γνωρίζει πού και με ποιο τρόπο μπορεί να «γράψει» κώδικα HTML. να αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της γλώσσας μέσα από τη χρήση ετικετών. να γνωρίζει τη χρήση των διαφόρων ετικετών και τον παραμέτρων τους. ειδικότερα στη χρήση πολυμεσικού υλικού να γνωρίζει τους τύπους των αρχείων που μπορεί να χρησιμοποιήσει και τους κανόνες και τους περιορισμούς για την αποτελεσματική χρησιμοποίησή τους. να γνωρίζει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που συνεπάγεται η χρήση της ΗΤΜL. να περιγράφει τη γλώσσα ΗΤΜL τα χαρακτηριστικά της, καθώς και το ρόλο της στην ανάπτυξη εφαρμογών για τον Παγκόσμιο Ιστό. να απαριθμεί τις διαφορές της HTML από τις δομημένες γλώσσες προγραμματισμού και να προσδιορίζει τα όρια και τις δυνατότητές της. να είναι σε θέση να συντάσσει κώδικα HTML και να κατανοεί τη μορφή των αρχείων HTML και του τρόπου εκτέλεσής τους. να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις ετικέτες της HTML για τη δημιουργία αρχείων ιστοσελίδων. να είναι σε θέση να συμπεριλάβει ποικίλο πολυμεσικό υλικό στα αρχεία που δημιουργεί και να εξασφαλίσει την άρτια παρουσίασή του. να δημιουργεί αποτελεσματικές συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων συστατικών της εφαρμογής που αναπτύσσει, αλλά και συνδέσμων προς εξωτερικές ιστοσελίδες. να παρουσιαστεί ο κώδικας HTML αρκετών έτοιμων ιστοσελίδων για να γνωρίσουν οι μαθητές τη χρήση διαφόρων ετικετών (tags). να αναπτύξουν οι μαθητές εφαρμογές τόσο τμηματικά για τις διάφορες ετικέτες όσο και συνθετικές εφαρμογές. να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της ίδιας εφαρμογής με εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης (πχ με ή χωρίς τη χρήση πλαισίων). να κληθούν οι μαθητές να λειτουργήσουν σαν αξιολογητές της δουλειάς των συμμαθητών τους.

13 Η ετικέττα <FORM> Ανατομία μιας φόρμας για την υποβολή στοιχείων. Η έννοια της δυναμικής ιστοσελίδας με βάση την επικοινωνία πελάτη εξυπηρετητή Το πρότυπο CGI Τόπος και τρόπος λειτουργίας Γλώσσες προγραμματισμού για τη δημιουργία CGI Ανατομία ενός CGI αρχείου να γνωρίζει το ρόλο της ετικέτας <FORM> να γνωρίζει τις παραμέτρους της ετικέτας καθώς και τις δυνατότητές της. να γνωρίζει τον τρόπο και τον τόπο με τον οποίο είναι αποθηκευμένες στον εξυπηρετητή οι εφαρμογές CGI. να αποκωδικοποιεί σ ένα πρώτο επίπεδο τον τρόπο λειτουργίας των CGIs. να κατανοεί τη διαδικασία που λαμβάνει χώρα μετά την υποβολή μιας φόρμας στοιχείων. να αποκωδικοποιεί σ ένα πρώτο επίπεδο τη δομή ενός CGI, καθώς και τη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων και στοιχείων του (είσοδος, επεξεργασία στοιχείων εισόδου, έξοδος, ειδικές μεταβλητές). να γνωρίζει με ποιες γλώσσες προγραμματισμού είναι δυνατόν να αναπτυχθούν εφαρμογές CGI και ποιες είναι οι πλέον δημοφιλείς να γνωρίζει τις δυνατότητες που δίνει η χρήση των CGIs για ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων. να είναι σε θέση να κατασκευάσει και να ενσωματώσει σε ιστοσελίδες φόρμες με διάφορες μορφοποιήσεις. να γνωρίζει τον τρόπο αποθήκευσης των εφαρμογών CGI στο χώρο του εξυπηρετητή. να περιγράφει τη διαδικασία υποβολής και λήψης στοιχείων στην πλευρά του πελάτη, μέσω της εκτέλεσης μιας εφαρμογής CGI στην πλευρά του εξυπηρετητή. να αναλύει απλά CGIs στα συστατικά τους, κατανοώντας τη χρηστικότητα καθενός από αυτά. να είναι σε θέση να υποβάλλει και να λάβει στοιχεία με τη χρήση συγκεκριμένης CGI εφαρμογής. να απαριθμεί τις πλέον χαρακτηριστικές από τις δυνατότητες, που προσφέρει η χρήση τωνcgis. να γνωρίζει τις δημοφιλέστερες γλώσσες για τη δημιουργία εφαρμογών CGI. να είναι σε θέση να βρει έτοιμες ελεύθερες για διάθεση CGI εφαρμογές στο Διαδίκτυο και να κάνει περιορισμένες τροποποιήσεις. να κατασκευάσουν οι μαθητές φόρμες με όλους τους συνδυασμούς μορφοποιήσεων. να ζητηθεί από τους μαθητές να ενσωματώσουν φόρμες στις ιστοσελίδες τους για υποβολή στοιχείων σε προκαθορισμένα CGI. να επισκεφθούν οι μαθητές ιστοσελίδες που περιέχουν διαλογικές φόρμες και να ενθαρρυνθεί προβληματισμός σε σχέση με το τι συμβαίνει στην πλευρά του εξυπηρετητή μετά την υποβολή των στοιχείων της φόρμας. να παρουσιαστεί ο κώδικας απλών CGI εφαρμογών και να αναλυθούν σχηματικά τα συστατικά τους. σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο δεν πρέπει να είναι η εκμάθηση από τους μαθητές της διαδικασίας ανάπτυξης εφαρμογών CGIs αλλά η κατανόηση της λογικής τους και της χρήσης τους.

14 Η ετικέτα <SCRIPT> Η έννοια της δυναμικής ιστοσελίδας με βάση εφαρμογές σεναρίων (scripts), που εκτελούνται στην πλευρά του πελάτη Γλώσσες σεναρίων για την ανάπτυξη client-side σεναρίων Δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τη χρήση των client-side σεναρίων να γνωρίζει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης εφαρμογών σεναρίων, που εκτελούνται στην πλευρά του εξυπηρετητή (client side scripts), στον κώδικα HTML μέσω της ετικέτας <SCRIPT> για την δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων. να γνωρίζει τη δομή και των τρόπο εκτέλεσης των συγκεκριμένων εφαρμογών να γνωρίζει τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης που παρέχει η χρήση τους. να γνωρίζει με ποιες γλώσσες είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών (client - side scripts). να είναι σε θέση να ενσωματώσει εφαρμογές σεναρίων (client side scripts).σε κώδικα HTML. να περιγράφει τη δομή και την εκτέλεση των συγκεκριμένων εφαρμογών. να είναι σε θέση να προσδιορίσει τα πλεονεκτήματα των client side scripts και να αναφέρει περιπτώσεις χρησιμοποίησής τους. να ενσωματωθούν από τους μαθητές στον κώδικα ΗΤΜL των σελίδων που έχουν κατασκευάσει, έτοιμα scripts. να επισκεφθούν οι μαθητές ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν client side scripts και να ανατρέξουν στον πηγαίο κώδικα των συγκεκριμένων σελίδων. να επισκεφθούν οι μαθητές ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν βιβλιοθήκες έτοιμων εφαρμογών και να ενσωματώσουν κάποιες απ αυτές στον κώδικα των δικών τους σελίδων. σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο δεν πρέπει να είναι η εκμάθηση από τους μαθητές της διαδικασίας ανάπτυξης εφαρμογών αλλά η κατανόηση της λογικής τους και της χρήσης τους.

15 Η ετικέτα <APPLET> Συνοπτική παρουσίαση της γλώσσας προγραμματισμού JAVA Εφαρμογές σε JAVA για τον Παγκόσμιο Ιστό. Τόπος και τρόπος λειτουργίας των εφαρμογών σε JAVA για τον Παγκόσμιο Ιστό. Δυνατότητες Εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων Δημοσίευση Ιστοσελίδας Επιλογή του Web εξυπηρετητή Ο ρόλος του διαχειριστή web εγκατάστασης Οργάνωση αρχείων ΗΤΜL να γνωρίζει τη δυνατότητα της ολοκλήρωσης εφαρμογών σε Java (applets), στην πλευρά του πελάτη μέσω της ετικέτας <APPLET> να γνωρίζει τη δομή και τον τρόπο εκτέλεσης των εν λόγω εφαρμογών. να κατανοεί την ιδιαιτερότητα των συγκεκριμένων εφαρμογών, όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους από το λειτουργικό σύστημα στο οποίο εκτελούνται να είναι σε θέση να συνειδητοποιεί τις δυνατότητες της γλώσσας αλλά και την επανάσταση, που έφερε η χρήση της στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού. να αναφέρει ικανό αριθμό εργαλείων συγγραφής ιστοσελίδων με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις διαφοροποιήσεις τους. να γνωρίζει τις εναλλακτικές δυνατότητες για την δημοσίευση ιστοσελίδων. να γνωρίζει ποιες πληροφορίες πρέπει να ζητήσει από τον διαχειριστή web εγκατάστασης να ολοκληρώνει εφαρμογές σε Java (Applets) σε κώδικα HTML για την κατασκευή δυναμικών ιστoσελίδων. να κατανοεί το πού και με ποιο τρόπο εκτελούνται οι συγκεκριμένες εφαρμογές να περιγράφει και να εξηγεί τη σημασία της ανεξαρτησίας των συγκεκριμένων εφαρμογών από το λειτουργικό σύστημα του χρήστη. να απαριθμεί κάποιες από τις δυνατότητες που παρέχουν οι εφαρμογές σε Java. να κατασκευάζει με ευχέρεια ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο συγγραφής, χωρίς να είναι απαραίτητος ο περιορισμός σε αυτό. να χρησιμοποιεί μετά από σύντομη κατάρτιση ένα νέο εργαλείο συγγραφής ιστοσελίδων. να προτείνει λύσεις για την επιλογή εξυπηρετητή για τη δημοσίευση ιστοσελίδας να είναι σε θέση να συνδιαλέγεται αποτελεσματικά με το διαχειριστή web να κληθούν οι μαθητές να συμπεριλάβουν εφαρμογές σε Java σε ΗΤΜL κώδικα. να επισκεφθούν οι μαθητές ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν απλές και περίπλοκες εφαρμογές σε Java. να προβληματιστούν οι μαθητές σχετικά με τις δυνατότητες και τα όρια των παραπάνω εφαρμογών. να επιχειρηθεί σύγκριση της Java στο επίπεδο εκτέλεσης εφαρμογών και μόνο με άλλες γλώσσες προγραμματισμού. σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο δεν πρέπει να είναι η εκμάθηση από τους μαθητές της δομής της γλώσσας, αλλά η επίδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των δυνατοτήτων της. να κατασκευάσουν οι μαθητές αρκετές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας το μέγιστο των δυνατοτήτων του εργαλείου συγγραφής. να δοθούν εργασίες στους μαθητές όπως η δημιουργία ιστοσελίδων για την τάξη, το σχολείο, το βιογραφικό σημείωμα κτλ. να παρουσιαστούν πάνω από δύο εργαλεία συγγραφής ιστοσελίδων. να επιδειχθεί ο τρόπος οργάνωσης και αποθήκευσης των αρχείων ιστοσελίδων σε web εγκατάσταση. Αν δεν υπάρχει η συγκεκριμένη δυνατότητα στα πλαίσια του σχολικού εργαστηρίου να πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε

16 Μεταφορά αρχείων Καθορισμός της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (URL) σχετικά με τη δημοσίευση ιστοσελίδων. να λαμβάνει υπόψη βασικούς κανόνες για την οργάνωση των αρχείων της ιστοσελίδας. να γνωρίζει τους τρόπους και τη μεθοδολογία μεταφοράς των αρχείων στον εξυπηρετητή να αποκωδικοποιεί και να προσδιορίζει την ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας. εγκατάστασης. να αποφασίζει για τη βέλτιστη οργάνωση των αρχείων της ιστοσελίδας. να μεταφέρει αποτελεσματικά τα απαραίτητα αρχεία στον εξυπηρετητή να μπορεί να προσδιορίσει την ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου. να αναπτυχθεί προβληματισμός σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης των αρχείων ιστοσελίδων. να διατυπωθούν από τους μαθητές γραπτά οι ερωτήσεις και τα αιτήματα προς τον υποτιθέμενο ή πραγματικό διαχειριστή. να μεταφέρουν οι μαθητές τα αρχεία τους στον εξυπηρετητή και να κληθούν να τα ανανεώσουν. μετά την εγκατάσταση των αρχείων σε συγκεκριμένο κατάλογο του εξυπηρετητή, να ζητηθεί από τους μαθητές να προσδιορίσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας.

17 3η Ενότητα: Ανάπτυξη Σύνθετης Εφαρμογής Ο Γενικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι, να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να χρησιμοποιεί τις τεχνικές και τα εργαλεία που έχει διδαχθεί, για τη δημιουργία σύνθετων εφαρμογών και να μπορεί να τεκμηριώνει και να αξιολογεί την εργασία του. Ειδικοί σκοποί Ο μαθητής πρέπει: να μπορεί να οργανώσει το περιεχόμενο τις δραστηριότητες και τη δομή μιας εφαρμογής για τον Παγκόσμιο Ιστό. να μπορεί να τεκμηριώσει τις αποφάσεις του σχετικά με την επιλογή των εργαλείων και τεχνικών που θα χρησιμοποιήσει. να μπορεί να καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης της εφαρμογής. να μπορεί να αναπτύσσει μια συνθετική εφαρμογή και να αξιολογήσει το αποτέλεσμα της εργασίας του. Περιεχόμενα Γνώσεις που αποκτάει ο μαθητής Ικανότητες που αποκτάει ο μαθητής Οδηγίες - Παρατηρήσεις Οι μαθητής πρέπει Οργάνωση περιεχομένου και να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες να περιγράφει τις ιδιαιτερότητες του να ζητηθεί από τους μαθητές να σχεδιασμός. και τις απαιτήσεις μιας περιβάλλοντος του Παγκόσμιου προβληματιστούν σχετικά με το τις Δομή εφαρμογής για τον Παγκόσμιο Ιστού και να οργανώνει και να απαιτήσεις που θα είχαν οι ίδιοι από μια Αισθητική Παρουσίαση Ιστό. προσαρμόζει το περιεχόμενο μιας εφαρμογή σαν αυτή, που προτίθενται να κατανοεί την ανάγκη και εφαρμογής σύμφωνα με αυτές. να σχεδιάσουν. Ανάγκες χρηστών τους τρόπους οργάνωσης του να κάνει ορθολογική χρήση του να ενθαρρυνθεί η αναζήτηση και υλικού. να αποσαφηνίζει την πολυμεσικού υλικού, χωρίς υπερβολές. άντληση της πλειονότητας του υλικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μέσω σκοπιμότητα χρήσης του να είναι σε θέση να καθορίσει του Παγκόσμιου Ιστού. πολυμεσικού υλικού. κριτήρια για την αισθητική να οργανώσουν οι μαθητές το υλικό σε να κατανοεί τη σημασία της παρουσίαση της εφαρμογής ενότητες οι οποίες και θα αποτελέσουν αισθητικής παρουσίασης της να σχεδιάζει «επί χάρτου» τη δομή τα συστατικά της εφαρμογής. εφαρμογής. μιας εφαρμογής. να κατασκευαστεί από τους μαθητές να γνωρίζει τους κανόνες να περιγράφει τους κανόνες σχεδιάγραμμα της δομής της χρηστικότητας, που επιβάλλεται να ακολουθεί μια εφαρμογή για τον Παγκόσμιο χρηστικότητας μιας εφαρμογής με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος του Παγκόσμιου εφαρμογής στο οποίο να είναι ευκρινής ο τρόπος μετακίνησης και μέσα στα διάφορα συστατικά της εφαρμογής. Ιστό. Ιστού. να ζητηθεί από τους μαθητές να

18 να γνωρίζει τους εναλλακτικούς τρόπους σχεδιασμού της δομής μιας εφαρμογής. να συνειδητοποιεί ότι μια εφαρμογή για τον Παγκόσμιο Ιστό απευθύνεται σε ευρύ φάσμα χρηστών, με διαφορετική ψυχολογία εξοπλισμό και ανάγκες. να αναλύει τις δράσεις και τα αποτελέσματα που αναμένονται σε επίπεδο τελικού χρήστη. να είναι υποψιασμένος σχετικά με προβλήματα, που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα. Ανάλυση και ανάπτυξη να γνωρίζει τους εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης του περιεχομένου της εφαρμογής και να είναι σε θέση να τεκμηριώσει τις αποφάσεις του. να κατανοεί τα στοιχεία αλληλεπίδρασης της εφαρμογής με γνώμονα τα εργαλεία και τις τεχνικές, που έχει στη διάθεση του, καθώς και τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που επιβάλλει η χρήση τους. να αναλύει την εφαρμογή στα στοιχειώδη συστατικά της να τα αναπτύσσει και τέλος να να σχεδιάζει την εφαρμογή με γνώμονα τον τελικό χρήστη. να αναλύει τις αλληλεπιδραστικές διεργασίες, οι οποίες πρόκειται να περιληφθούν στην εφαρμογή. να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης του περιεχομένου και να είναι σε θέση να επιλέξει τον, κατά τη γνώμη του βέλτιστο, τεκμηριώνοντας ταυτόχρονα την απόφασή του. να απομονώνει τις αλληλεπιδραστικές ενέργειες που θα ολοκληρωθούν στην εφαρμογή. να επιλέγει τα εργαλεία και τις τεχνικές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, τεκμηριώνοντας τις επιλογές του. να είναι σε θέση να αναλύσει την εφαρμογή στα στοιχειώδη συστατικά της με γνώμονα την οικονομία της ανάπτυξης, αλλά και την ολιστική άποψη της εφαρμογής. αναζητήσουν στον Παγκόσμιο Ιστό εφαρμογές ανάλογες της εργασίας τους και να τις αξιολογήσουν. να σκιαγραφήσουν οι μαθητές το προφίλ των χρηστών της εφαρμογής και να προσδιορίσουν τυχόν ανάγκες ή ιδιαιτερότητές τους. να καθορίσουν οι μαθητές τα στοιχεία αλληλεπίδρασης που είναι αναγκαία, κατά τη γνώμη τους, να ολοκληρωθούν στην εφαρμογή. να προβληματιστούν οι μαθητές πάνω σε διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης του περιεχομένου (Πίνακες, πλαίσια, γραφικά περιβάλλοντα κλπ). να ζητηθεί από τους μαθητές να προσδιορίσουν την, κατά τη γνώμη τους, βέλτιστη σχέση μεταξύ της οικονομίας ανάπτυξης και της αλληλεπίδρασης. να αξιολογηθούν τα εργαλεία και οι τεχνικές, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. να ζητηθεί από τους μαθητές να κατανείμουν την εφαρμογή σε στοιχειώδεις ενότητες, ώστε να υποστηριχθεί η ομαδική εργασία αλλά και η διαδικασία της ανάλυσης. να αναπτυχθεί η εφαρμογή σε επίπεδο

19 συνθέτει την εφαρμογή. να κατανοεί ότι μια επιτυχημένη εφαρμογή είναι ανοικτή σε διαρκείς αναθεωρήσεις. Αξιολόγηση να κατανοεί τη σπουδαιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης. να γνωρίζει κάποια κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης. να αναπτύσσει την εφαρμογή και να είναι σε θέση να καταγράφει τα λάθη του, ώστε να μπορεί να τη βελτιώσει. να περιγράφει την αναγκαιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης. να επιλέγει τα κριτήρια αξιολόγησης τεκμηριώνοντας την άποψή του. να συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση αξιολόγησης καταλήγοντας σε προτάσεις. ομάδων. να κληθούν οι ομάδες να παραδώσουν πρώτες εκδόσεις (drafts) της δουλειάς τους στους συμμαθητές τους οι οποίοι και θα κληθούν να δράσουν σαν κριτές (reviewers). να ζητηθεί από τους μαθητές να αξιολογήσουν υλικό που βρίσκουν στον Παγκόσμιο Ιστό. να προβληματιστούν οι μαθητές σχετικά με την κατασκευή λίστας κριτηρίων. να χρησιμοποιηθεί η λίστα για την πρώτη αξιολόγηση (summative evaluation) της εργασίας των ομάδων. να γίνει τελική αξιολόγηση της εργασίας και να συνταχθεί έκθεση από τους μαθητές.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Βασικές Υπηρεσίες του Διαδικτύου

Μάθημα: Βασικές Υπηρεσίες του Διαδικτύου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 1 ος ΚΥΚΛΟΣ Α ΤΑΞΗ Μάθημα: Βασικές Υπηρεσίες του Διαδικτύου Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάρτιος 1998 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα:Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

Μάθημα:Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥ- ΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 1 ος ΚΥΚΛΟΣ Α ΤΑΞΗ Μάθημα:Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κεφάλαιο 2. Το περιβάλλον του παγκόσμιου Ιστού Επιμέλεια: Καραγιάννης Σπύρος Καθηγητής ΠΕ19 Πλεονεκτήματα παγκόσμιου Ιστού Εξυπηρετητής Ιστού & Ιστοσελίδες Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch

Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Ουρανία Καλαντζή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH.

Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH. Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH. Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο)

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Πληροφορικής. Προϊόντα και Υπηρεσίες.

Αγορά Πληροφορικής. Προϊόντα και Υπηρεσίες. Αγορά Πληροφορικής. Προϊόντα και Υπηρεσίες. Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων)

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Τι είναι το Wordpress: To Wordpress είναι ένα δωρεάν ανοικτού κώδικα (open source) λογισμικό (εφαρμογή), με το οποίο μπορεί κάποιος να δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Ιστορική Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού Παρουσίαση 1 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Τι είναι το Διαδίκτυο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Προηγμένες Υπηρεσίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I 1: Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό Σταύρος Καμμάς Δομή μαθήματος 1. Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό (www, υπερκείμενο, υπερσύνδεσμοι, υπερμέσα, πολυμέσα, πλοηγοί, παραδείγματα)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη Οι διεργασίες που εκτελούνται στο δίκτυο είναι είτε πελάτες (clients) είτε εξυπηρέτες (servers). Εξυπηρέτης: παθητικός,

Αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη Οι διεργασίες που εκτελούνται στο δίκτυο είναι είτε πελάτες (clients) είτε εξυπηρέτες (servers). Εξυπηρέτης: παθητικός, Αρχιτεκτονική web εφαρµογών Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη Οι διεργασίες που εκτελούνται στο δίκτυο είναι είτε πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Ραντεβού στην αυλή μας

Ραντεβού στην αυλή μας Ραντεβού στην αυλή μας Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δημιουργός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος

Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος Μέρος: Θέμα: Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix

Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix Δημιουργία, εμφάνιση, μέτρηση πλήθους γραμμών, λέξεων και χαρακτήρων αρχείων κειμένου στο Λ/Σ Unix Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Βασίλειος Βασιλάκης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ανάπτυξη δικτυακού κόμβου

Στρατηγική ανάπτυξη δικτυακού κόμβου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Παντελής Παντελίδης Στρατηγική ανάπτυξη δικτυακού κόμβου Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μάρω Βλαχοπούλου Εξετάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γώγουλος Γ., Κοτσιφάκης Γ., Κυριακάκη Γ., Παπαγιάννης Α., Φραγκονικολάκης Μ., Χίνου Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. CMS Content Management Systems Joomla

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. CMS Content Management Systems Joomla Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ CMS Content Management Systems Joomla Τι είναι ένα CMS; Ένα Content Management System (CMS) είναι μία μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παιχνιδιού με το ΜΙΤ AppInvnentor (Πινγκ - Πονγκ).

Δημιουργία παιχνιδιού με το ΜΙΤ AppInvnentor (Πινγκ - Πονγκ). Δημιουργία παιχνιδιού με το ΜΙΤ AppInvnentor (Πινγκ - Πονγκ). Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΑΒΟΓΛΙΑΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος.

Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος. Μπάλες Μπιλιάρδου Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Μπάλες μπιλιάρδου 2. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση - Τεκμηρίωση

Αξιολόγηση - Τεκμηρίωση Κεφάλαιο 14 Αξιολόγηση - Τεκμηρίωση 74.7 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί ο μαθητές να αξιολογούν τα προγράμματα και να συντάσσουν την τεκμηρίωση αυτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μάθηµα Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήµη Η.Υ. Β Ενιαίου Λυκείου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 1 Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Κατεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχές λειτουργίας τρανζίστορ BJT Ευθεία φόρτου - Σημείο Q

Περιοχές λειτουργίας τρανζίστορ BJT Ευθεία φόρτου - Σημείο Q Περιοχές λειτουργίας τρανζίστορ BJT Ευθεία φόρτου - Σημείο Q Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ηλεκτρονική - Αυτοματισμός (Ε.Ε.) Δημιουργός: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωριμία με το Εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή»

«Γνωριμία με το Εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή» «Γνωριμία με το Εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή» Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΝΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του έργου. και η πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων

Σκοπός του έργου. και η πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι, σε γενικές γραμμές, οσχεδιασμός, ηανάπτυξη και η πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων αποτελούμενου από 3 σχολικά εργαστήρια - με ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο μάθημα: Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου του Η εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλ/νιών)

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο μάθημα: Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου του Η εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) ΕΡΓΑΣΙΑ (στο μάθημα: Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου του Η εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) Τίτλος: Εφαρμογή Διαδικτύου Ηλεκτρονικού Καταστήματος Ζητούμενο: Να αναπτυχθεί web εφαρμογή,

Διαβάστε περισσότερα

Το διάγραμμα Ρ - h ενός ψυκτικού ρευστού.

Το διάγραμμα Ρ - h ενός ψυκτικού ρευστού. Το διάγραμμα Ρ - h ενός ψυκτικού ρευστού. Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Μηχανολογία (Ε.Ε.) Δημιουργός: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Διδακτικός Σχεδιασμός Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Το αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο βασίζεται η εξέταση είναι το αναλυτικό πρόγραμμα του Μαθήματος Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήμη Η.Υ της Γ Ενιαίου Λυκείου Γενικός Σκοπός Το μάθημα κατεύθυνσης της στη Γ'

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΡΙΛΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός

Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Οικιακή Οικονομία Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML 1 11.1 Γενική εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML HyperText Markup Language - Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου είναι η βασική γλώσσα με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζοντας τα ζώα της θάλασσας

Γνωρίζοντας τα ζώα της θάλασσας Γνωρίζοντας τα ζώα της θάλασσας Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Μελέτη Περιβάλλοντος Δημιουργός: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΚΟΝΟΖΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας σε δίκτυο υπολογιστών παρουσίαση σε Prezi

Τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας σε δίκτυο υπολογιστών παρουσίαση σε Prezi Τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας σε δίκτυο υπολογιστών παρουσίαση σε Prezi Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Νίκος Κασμερίδης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού: Διδασκαλία αλγοριθμικής προσέγγισης

Ενότητα 12: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού: Διδασκαλία αλγοριθμικής προσέγγισης Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα.

Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα. Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα. Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Αθανασία Τρακαδά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

επαγγέλματα του κλάδου Πληροφορικής χτυπά η καρδιά του μέλλοντος... Το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης είναι πολύ θετικό".

επαγγέλματα του κλάδου Πληροφορικής χτυπά η καρδιά του μέλλοντος... Το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης είναι πολύ θετικό. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στο βιβλίο του Θ. Κατσανέβα "Επαγγέλματα τον μέλλοντος", όπου καταγράφονται τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας για

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι.

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Α.Ε.Ι. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Τ.Θ. 13801 ΤΚ 10310, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Τηλέφωνο/Fax: 211 7907675 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το μάθημα

Πληροφορίες για το μάθημα Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου Πληροφορίες για το μάθημα Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου Διαφάνεια 1 Αντικείμενο Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017 Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά (madspa@otenet.gr) ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ MOOC Μαζικό: παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής μεγάλου αριθμού φοιτητών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Ενέργειας: Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Αναμόρφωση / εκ

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Ενέργειας: Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Αναμόρφωση / εκ Πολυμέσα - δίκτυα Ενεργεία 1.1.α: Έργο No 15: «Προγράμματα Βιβλία» - Επιστημονικός Υπεύθυνος Ενέργειας: Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες προγραμματισμού

Βασικές έννοιες προγραμματισμού Κεφάλαιο 7 Βασικές έννοιες προγραμματισμού 7.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να συντάσσουν και να εκτελούν σε δομημένη γλώσσα προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον προγραμματισμό 6.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί ο μαθητές να αναγνωρίζουν τις βασικές τεχνικές προγραμματισμού και να χειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σπουδαστές: Μιχαήλ Μιχάλης ΑΜ:5089 Αναγνωστόπουλος Σπύρος ΑΜ:3692 Υπεύθυνος καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Άρτα 2006 E- learning

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία (ΠΕ) Δημιουργός: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΟΥΛΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2017

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2017 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2017 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα