ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2, διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες περιοχές, κατά µέσο όρο 5,890 διελεύσεις την ηµέρα. Κατά το πρώτο πεντάµηνο του 2005 καταγράφηκαν διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες περιοχές. Ο µέσος όρος καθηµερινών διελεύσεων κατά το διάστηµα αυτό ήταν Οι Τουρκοκύπριοι κατά την παραµονή τους στις ελεύθερες περιοχές προβαίνουν σε διάφορες δαπάνες (ψώνια, φαγητό, κλπ) ενώ σηµαντικός αριθµός έρχεται στις ελεύθερες περιοχές για εργασία. Κατά το διάστηµα 30 Ιουνίου 3 Ιουλίου και 9 Ιουλίου 11 Ιουλίου 2005, το Κέντρο Ερευνών διεξήγαγε δειγµατοληπτική έρευνα ανάµεσα στους Τ/Κύπριους οι οποίοι εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές σε συνεργασία µε την Κεντρική Τράπεζα µε τους πιο κάτω στόχους: Προσδιορισµός του ύψους των δαπανών των Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές. Κατανοµή των δαπανών αυτών σε διάφορες κατηγορίες. Προσδιορισµός του ποσοστού των Τ/Κυπρίων οι οποίοι εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές µε σκοπό την εργασία. Υπενθυµίζεται ότι παρόµοια έρευνα είχε διεξάγει στο διάστηµα 9 11 Μαϊου 2003, το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College, για λογαριασµό της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, µε στόχο τον προσδιορισµό των δαπανών των Τ/Κυπρίων που εισέρχονταν στις ελεύθερες περιοχές. 1

2 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα της έρευνας η οποία διενεργήθηκε ανάµεσα στους Τ/Κύπριους που εισήλθαν στις ελεύθερες περιοχές το διάστηµα 30 Ιουνίου 3 Ιουλίου και 9 Ιουλίου 11 Ιουλίου 2005 είναι τα εξής: Μέθοδος επιλογής δείγµατος: Τυχαία συστηµατική δειγµατοληψία Τρόπος συλλογής στοιχείων: Προσωπικές συνεντεύξεις µε βάση δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Τόπος συλλογής των στοιχείων: Τα σηµεία εισόδου των Τ/Κυπρίων (Λήδρα Πάλλας,Αγίου οµετίου, Στροβίλια/Πέργαµος) από όπου εισέρχεται το σύνολο των Τ/Κυπρίων. είγµα: Συνελέγησαν στοιχεία για τις δαπάνες 2,040 Τουρκοκυπρίων οι οποίοι εισήλθαν στις ελεύθερες περιοχές σε 804 οµάδες. Το δείγµα σταθµίστηκε ως προς την ηµέρα έλευσης στις ελεύθερες περιοχές (καθηµερινές και σαββατοκύριακα) καθώς και ως προς το διαχωρισµό των εισερχοµένων σε εργαζόµενους και µη. ειγµατοληπτικό σφάλµα: Στο σύνολο του δείγµατος, το µέγιστο δειγµατοληπτικό σφάλµα, σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95% ανέρχεται στο 2%. 2

3 Μεθοδολογικοί περιορισµοί: Η έρευνα αυτή χρησιµοποιεί στοιχεία που προκύπτουν από δειγµατοληψία κατά το διάστηµα 30 Ιουνίου 3 Ιουλίου και 9 Ιουλίου 11 Ιουλίου Με βάση τα στοιχεία αυτά έχουν γίνει µεταξύ άλλων υπολογισµοί για τις συνολικές δαπάνες των Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές το Στο βαθµό που οι πραγµατικές δαπάνες ήταν διαφορετικές κατά το 2004, είναι δυνατόν να υπάρχει απόκλιση από τα πραγµατικά δεδοµένα. 3

4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 3.1 Xαρακτηριστικά του δείγµατος Έχει υπολογισθεί, µε βάση τις επίσηµες στατιστικές ότι τις καθηµερινές εισέρχονται κατά µέσο όρο σχεδόν Τ/Κύπριοι, ενώ ολόκληρο το Σαββατοκύριακο συνολικά Τ/Κύπριοι. Το δείγµα έχει σταθµιστεί για να ανταποκρίνεται στα δεδοµένα αυτά. Έχουµε επίσης υπολογίσει, µε συνεχή ηµερήσια δειγµατοληψία ότι τις καθηµερινές το ποσοστό των εργαζοµένων είναι 40% στο σύνολο των εισερχόµενων, ενώ το Σαββατοκύριακο το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 13%. Το δείγµα αντανακλά τις αναλογίες αυτές Τρόποι εισόδου: Το 68,6% των Τ/Κυπρίων που έλαβαν µέρος στην έρευνα εισήλθαν στις ελεύθερες περιοχές µε όχηµα και το 31,4% µε τα πόδια. Ανάµεσα σε όσους εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές, οι εισερχόµενοι µε τα πόδια ήταν συγκριτικά περισσότεροι (41,5%) Συχνότητα επισκέψεων: Η συντριπτική πλειοψηφία (85%) των Τ/Κυπρίων που εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές για εργασία έχουν ήδη επισκεφθεί τις ελεύθερες περιοχές πάνω από 40 φορές. Ανάµεσα σε όσους εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές για σκοπούς άλλους πέραν της εργασίας, ο µέσος όρος προηγούµενων επισκέψεων ήταν 37,6 φορές ιάρκεια παραµονής: Η µέση διάρκεια παραµονής ήταν περίπου εννέα ώρες για τους εργαζόµενους και τέσσερις ώρες για τους υπόλοιπους. 4

5 3.1.4 Σκοπός της επίσκεψης: Για όσους εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές για σκοπούς πέραν της εργασίας, οι λόγοι επίσκεψης είναι οι εξής: Σκοπός της επίσκεψης Ψώνια 46% Ψυχαγωγία 47% Επίσκεψη σε φίλους 4% Επίσκεψη στον τόπο καταγωγής 3% Όσον αφορά τους εργαζόµενους, οι τοµείς εργοδότησης είναι οι εξής: Tοµείς εργοδότησης 76% 10% 4% 5% 5% Οικοδοµές Βιοµηχανίες / Βιοτεχνίες Αγροτικά Ξενοδοχειακά Άλλα ηλαδή, η µεγάλη πλειοψηφία των Τ/Κυπρίων που εισέρχονται στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή ηµοκρατία για εργασία εργάζονται στις οικοδοµές. 5

6 Πρόθεση επανάληψης της επίσκεψης: Το 100% των εργαζοµένων Τ/Κυπρίων δήλωσε ότι θα εισέλθει στις ελεύθερες περιοχές εντός της εβδοµάδας, πράγµα που υποδηλοί ότι η απασχόληση τους σε εργασίες δεν είναι περιστασιακή. Επίσης το 69% όσων πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές για σκοπούς πέραν της εργασίας δήλωσε πρόθεση επανάληψης της επίσκεψης µέσα σε µια βδοµάδα, γεγονός που υποδεικνύει ότι η µάζα των Τ/Κυπρίων που εισέρχονται από τα σηµεία διέλευσης είναι τακτικοί επισκέπτες. 3.2 Περιγραφή δαπανών Όπως είναι φυσικό οι δαπάνες των εργαζοµένων Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές είναι περιορισµένες και δεν προσοµοιάζουν στις δαπάνες των υπολοίπων Τ/Κυπρίων. Συνοπτικά η µέση κατά άτοµο καθηµερινή δαπάνη παρουσιάζεται ως εξής: Ως προς το σύνολο των εισερχόµενων Τ/Κυπρίων Ως προς την κατηγορία των εργαζοµένων Ως προς τους υπόλοιπους πέραν των εργαζοµένων Τ/Κυπρίων Μέση ατοµική δαπάνη Τουρκοκυπρίων Ιούλιος 2005 Ασφάλεια οχηµάτων 0,45 Ταξί 0,06 Αγορά καυσίµων 0,17 Άλλα µεταφορικά 0,10 Φαγητό και ποτά 2,78 Ψώνια 8,08 Άλλες δαπάνες 0,10 ΣΥΝΟΛΟ 11,74 6

7 Μέση ατοµική δαπάνη ανά κατηγορία Μέση ατοµική δαπάνη όσων επισκέφτηκαν τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή ηµοκρατία για εργασία Ιούλιος 2005 Ασφάλεια οχηµάτων 0,39 Ταξί 0,00 Αγορά καυσίµων 0,28 Άλλα µεταφορικά 0,00 Φαγητό και ποτά 1,08 Ψώνια 2,64 Άλλες δαπάνες 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4,39 Μέση ατοµική δαπάνη όσων επισκέφτηκαν τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή ηµοκρατία για άλλους λόγους (εκτός από εργασία) Ιούλιος 2005 Ασφάλεια οχηµάτων 0,48 Ταξί 0,09 Αγορά καυσίµων 0,12 Άλλα µεταφορικά 0,15 Φαγητό και ποτά 3,65 Ψώνια 10,89 Άλλες δαπάνες 0,16 ΣΥΝΟΛΟ 15,54 ηλαδή, ο µέσος Τ/Κύπριος που εισέρχεται στις ελεύθερες περιοχές ξοδεύει 11,74. Οι εργαζόµενοι ξοδεύουν 4,39 ανά άτοµο και οι υπόλοιποι 15,54 ανά άτοµο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι συγκριτικά η κατά άτοµο δαπάνη των Ε/Κυπρίων που εισέρχονται στις κατεχόµενες από τον τουρκικό στρατό περιοχές είναι 17,15 κατά άτοµο. Σηµειώνεται επίσης ότι η µέση κατά άτοµο δαπάνη των Τ/Κυπρίων που επισκέφτονται τις ελεύθερες περιοχές ήταν το Μάιο του 2003 µόνο 5,68. Παρουσιάζεται δηλαδή αύξηση της 7

8 τάξης του 107% ως προς τη µέση δαπάνη όπως καταγράφεται σήµερα και 174% ως προς τις δαπάνες όσων εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές για σκοπούς άλλους πέραν της εργασίας απάνες εργαζοµένων: Οι δαπάνες των Τ/Κυπρίων που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές είναι περιορισµένες ( 4,39 την ηµέρα ανά άτοµο) και αφορούν κυρίως ψώνια και φαγητό σε µικρή όµως έκταση Μεταφορικά: Πάνω από τους µισούς Τ/Κύπριους εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές για εργασία χρησιµοποιώντας Τ/Κυπριακά οχήµατα. Ως εκ τούτου, επιβαρύνονται µε κάποιες µεταφορικές δαπάνες οι οποίες αφορούν την αγορά ασφαλιστικής κάλυψης για τα οχήµατα τους και την αγορά καυσίµων σε κάποιες περιπτώσεις. Οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε 0,39 ανά εργαζόµενο για ασφάλεια αυτοκινήτων και 0,28 για αγορά καυσίµων. Το 70% των Τ/Κυπρίων των εργαζοµένων που χρησιµοποιούν τα δικά τους οχήµατα για να εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές κατέχουν ασφαλιστική κάλυψη µηνιαίας διάρκειας και το 19% τρίµηνης διάρκειας. Μόνο 8% κατέχει ασφαλιστική κάλυψη ετήσιας ή εξαµηνιαίας διάρκειας. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η απασχόληση τους στις ελεύθερες περιοχές, αν και δεν έχει εντελώς περιστασιακό χαρακτήρα, δεν εκλαµβάνεται από τους ίδιους ως µόνιµη απασχόληση. ιάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης οχήµατος Τ/Κυπρίων Μηνιαία 69,9% ίµηνη 3,2% Τριµηνιαία 18,5% Εξαµηνιαία 3,7% Ετήσια 4,6% 8

9 απάνες για φαγητό και ποτά: Πάνω από τους µισούς Τ/Κύπριους που εισέρχονται στις περιοχές που ελέγχονται από τη ηµοκρατία για εργασία προβαίνουν σε κάποιες δαπάνες για φαγητό και ποτά µε µέσο κόστος 2,91 για όσους προβαίνουν σε τέτοιες δαπάνες και 1,08 για το σύνολο των εργαζοµένων Τ/Κυπρίων απάνες για ψώνια: Ένας στους τρεις περίπου Τ/Κυπρίους συνδυάζει την παρουσία του στις ελεύθερες περιοχές µε ψώνια µέσης ατοµικής δαπάνης 12,22 για όσους προβαίνουν σε τέτοιες δαπάνες. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό του ότι οι Τ/Κύπριοι γενικά επιλέγουν να ψωνίζουν σε µεγάλο βαθµό στις ελεύθερες περιοχές, πράγµα που θα γίνει πιο εµφανές στην ανάλυση των δαπανών των Τ/Κυπρίων που έρχονται στις ελεύθερες περιοχές για σκοπούς άλλους πέραν της εργασίας απάνες όσων εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές για άλλους σκοπούς πέραν της εργασίας Η µέση ατοµική δαπάνη των Τ/Κυπρίων που έρχονται στις ελεύθερες περιοχές για άλλους πέραν της εργασίας σκοπούς ανέρχεται στις 15,54. Σε σχέση µε το Μάιο του 2003, η δαπάνη αυτή έχει υπερδιπλασιαστεί. Ο κυριότερος λόγος για την αύξηση αυτή είναι τα σεβαστά ποσά που δαπανούν οι Τ/Κύπριοι για ψώνια στις ελεύθερες περιοχές. Αναλυτικά, οι δαπάνες των Τ/Κυπρίων αυτών παρουσιάζονται ως εξής: Μεταφορικά έξοδα: Η κυριότερη µορφή µεταφορικού εξόδου είναι οι δαπάνες για την αγορά ασφαλιστικής κάλυψης. Οι Τ/Κύπριοι αγοράζουν ως επί το πλείστον µηνιαία ασφαλιστική κάλυψη. Συνολικά, στην κατηγορία αυτή των εισερχόµενων στις ελεύθερες περιοχές Τ/Κυπρίων, το µέσο ατοµικό κόστος για µεταφορικά έξοδα ανέρχεται σε 0,84 ή 5% των συνολικών τους δαπανών Φαγητό και ποτά: Περίπου τρεις στους τέσσερις Τ/Κύπριους από την κατηγορία αυτή δήλωσαν δαπάνες για φαγητό και ποτά. Το ποσοστό αυτό (74%) είναι υψηλότερο του 9

10 αντίστοιχου ποσοστού των Ε/Κυπρίων που προβαίνουν σε παρόµοιες δαπάνες στα κατεχόµενα (63%). Όµως, ενώ η δαπάνη για το µέσο Ε/Κύπριο ήταν 6,78, η αντίστοιχη δαπάνη για το µέσο Τ/Κύπριο που είχε τέτοιες δαπάνες στις ελεύθερες περιοχές ήταν χαµηλότερη ( 5,26). Γενικά οι δαπάνες για φαγητό και ποτά αντιπροσωπεύουν το 24% των συνολικών δαπανών όσων Τ/Κυπρίων επισκέπτονται τις ελεύθερες περιοχές για άλλους πέραν της εργασίας σκοπούς απάνες για ψώνια: Το 46% των Τ/Κυπρίων που ήρθαν στις ελεύθερες περιοχές για σκοπούς άλλους πέραν της εργασίας δήλωσαν ότι ο κύριος σκοπός της επίσκεψης τους ήταν τα ψώνια. Το 58% των Τ/Κυπρίων αυτής της κατηγορίας έκανε ψώνια στις ελεύθερες περιοχές µε µέση δαπάνη 18,70 ( 10,89 συµµετοχή στη µέση ατοµική δαπάνη). Πρόκειται για ένα σηµαντικό ποσοστό το οποίο σηµατοδοτεί ένα εκτεταµένο φαινόµενο, την έλευση δηλαδή µερικών χιλιάδων Τ/Κυπρίων ηµερησίως µε σκοπό την αγορά καταναλωτικών ή και διαρκών προϊόντων. Χαρακτηριστικά, µπορεί να υπολογιστεί ότι οι δαπάνες των Τ/Κυπρίων για ψώνια (συµπεριλαµβανοµένων και των εργαζοµένων στις ελεύθερες περιοχές) ανέρχονται γύρω στις 334 χιλιάδες λίρες την εβδοµάδα. Τα ψώνια αποτελούν µε διαφορά την σηµαντικότερη δαπάνη όσων Τ/Κυπρίων έρχονται στις ελεύθερες περιοχές για άλλους πέραν της εργασίας σκοπούς, αντιπροσωπεύοντας το 70% των συνολικών δαπανών τους Χρήση Πιστωτικών καρτών: Περίπου ένας στους τέσσερις Τ/Κύπριους από εκείνους που έκαναν ψώνια στις ελεύθερες περιοχές πλήρωσαν µε πιστωτική κάρτα. Η διάδοση στην χρήση της πιστωτικής κάρτας είναι ένα φαινόµενο που δεν είχε παρατηρηθεί στην πρώτη έρευνα δαπανών των Τ/Κυπρίων το Μάιο του Η µέση δαπάνη µέσω πιστωτικής κάρτας, σύµφωνα µε την έρευνα, ανέρχεται στις 2,13 ανά άτοµο. Εφαρµόζοντας τη παρατήρηση αυτή στον αριθµό των συνολικών διελεύσεων Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές το 2004, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι σε ένα χρόνο η συνολική χρήση πιστωτικών καρτών ήταν της τάξης των 4, περίπου. Το εύρηµα αυτό συµπίπτει µε τα πραγµατικά στοιχεία για την χρήση των πιστωτικών καρτών Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές, όπως έχουν υπολογιστεί από την JCC. 10

11 3.3 Συνολικές δαπάνες Τ/Κυπρίων µεταφρασµένες σε πραγµατικούς αριθµούς Με βάση τα ευρήµατα της έρευνα και υιοθετώντας την υπόθεση ότι η καταναλωτική συµπεριφορά των Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές δεν ήταν διαφορετική κατά τη διάρκεια του 2004 από εκείνη που κατέγραψε η έρευνα, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η συνολική δαπάνη των Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές το 2004 ήταν: 2, διελεύσεις x 11,74 = 25, ηλαδή οι Τ/Κύπριοι δαπάνησαν στις ελεύθερες περιοχές περίπου 25 εκατοµµύρια 270 χιλιάδες λίρες. Η κατανοµή της δαπάνης αυτής ήταν η εξής: Μεταφορικά: ( 968,612 για ασφάλειες) Φαγητό και ποτά: 5,983,864 Ψώνια: 17,391,450 Άλλες δαπάνες: Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι δαπάνες των Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές είναι ισόποσες (γύρω στα 25 εκ.) µε τις αντίστοιχες δαπάνες των Ε/Κυπρίων στις κατεχόµενες περιοχές, ανκαι η κατανοµή τους είναι εντελώς διαφορετική. 11

12 4. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ Τ/ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, το 40% των Τ/Κυπρίων που περνούν τα σηµεία διέλευσης τις καθηµερινές έρχονται στις ελεύθερες περιοχές για εργασία. Τούτο σηµαίνει ότι καθηµερινά εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές κατά µέσο όρο γύρω στους Τ/Κύπριους οι οποίοι κατοικούν σήµερα στις κατεχόµενες περιοχές. Υπολογίζονται ότι οι µέσες καθαρές αµοιβές τους είναι 700 το µήνα, εξάγεται το συµπέρασµα ότι τα εισοδήµατα τους ανέρχονται στα ετησίως. Η έρευνα όµως κατέγραψε σηµαντικό αριθµό Τ/Κυπρίων (18% των επισκεπτών του Σαββάτου και 6% των επισκεπτών της Κυριακής) οι οποίοι εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές τα Σαββατοκύριακα µε σκοπό την εργασία. Για την οµάδα αυτή γίνεται υπολογισµός µε βάση την υπόθεση ότι εισπράττουν καθαρά για κάθε µέρα εργασίας το Σαββατοκύριακο 50, µε συνολικές αποδοχές τα οποία θα πρέπει να προστεθούν στις αποδοχές όσων εργάζονται τις καθηµερινές. Έτσι, οι συνολικές αµοιβές από εργασία στις ελεύθερες περιοχές των Τ/Κυπρίων που κατοικούν στα κατεχόµενα υπολογίζονται, µε βάση τις πιο πάνω υποθέσεις στα

13 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Γύρω στις έξι χιλιάδες Τ/Κύπριοι εισέρχονται καθηµερινά στις ελεύθερες περιοχές, ξοδεύοντας γύρω στις 70,000 (ή 25 εκ. 270 χιλιάδες λίρες ετησίως) σε διάφορες δαπάνες. Η πιο σηµαντική δαπάνη των Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές είναι τα ψώνια. Αρκετές χιλιάδες Τ/Κυπρίων ψωνίζουν συστηµατικά αγαθά από τις ελεύθερες περιοχές µε ετήσια δαπάνη περίπου 17 εκ. Σηµαντική είναι επίσης η έλευση Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές για σκοπούς εργασίας. Περίπου Τ/Κύπριοι εργάζονται κατά µέσο όρο καθηµερινά στις ελεύθερες περιοχές. Έχει υπολογισθεί ότι το ετήσιο εισόδηµα των Τ/Κυπρίων που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές ανέρχεται στα 27 περίπου εκατοµµύρια λίρες, ποσό περίπου ίσο µε τις συνολικές δαπάνες των Τ/Κυπρίων στις ελεύθερες περιοχές. Οι Τ/Κύπριοι ψωνίζουν στις ελεύθερες περιοχές πληρώνοντας είτε µε πιστωτικές κάρτες είτε µε τη χρήση κυπριακών λιρών. Τούτο υποδηλοί σηµαντική σύνδεση της οικονοµίας τους µε την οικονοµία των ελευθέρων περιοχών, καθώς και οι πληρωµές των Ελληνοκυπρίων στις κατεχόµενες περιοχές γίνονται αποκλειστικά µε τη χρήση κυπριακών λιρών. 13

«Νοικοκυριά και Χρηµατιστήριο»

«Νοικοκυριά και Χρηµατιστήριο» «Νοικοκυριά και Χρηµατιστήριο» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College Για λογαριασµό ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σεπτέµβριος Οκτώβριος 2001 Νοικοκυριά και Χρηµατιστήριο Ποσοτική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Νο. 126, 2012 Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Των Ράνια Αντωνοπούλου, Thomas Masterson και Ajit Zacharias Εισαγωγή Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, 2005 Σωφρόνης Κληρίδης Τµήµα Οικονοµικών Πάνος Πασιαρδής Τµήµα Οικονοµικών και Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών Άννα Μαρκίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: Η περίπτωση της Κύπρου

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: Η περίπτωση της Κύπρου Επιθ. Κοιν. Ερευνών, 88, 1995, 85-99 Εύρος I. Αημητριάδης* Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: Η περίπτωση της Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξασφάλιση βασικών αναγκών στη λιγότερο εύπορη μερίδα του πληθυσμού αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ)

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ) ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το γλωσσάριο που ακολουθεί περιέχει ορισµούς σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τοµέα του τουρισµού και αποτελεί δηµοσίευση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΕΣ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, MA Κοινωνιολογίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ, MA Κοινωνιολογίας ΕΪΜΗ ΠΛΑΚΑ, Ph.D Ανθρωπολογίας ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΠΑΝΤΙ ΟΥ, MA Κοινωνιολογίας Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ Αποτελε σματα / Αποτι μηση / Σχολιασμο ς ε ρευνας τουριστικού προφίλ και δαπανών αλλοδαπου επισκε πτη Τουριστική περίοδος: 2014 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό ΜΕΛΕΤΗ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Πάνος Πασιαρδής 1 Πάρης Νεάρχου Παντελής Μιτσής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους των μισθών στην Ελλάδα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μορφωτική και Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιανουάριος 2013 Copyright 2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EXECUTIVE SUMMARY...3 ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ...12 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...13 1.1. Δευτερογενής Ερευνά...13 1.2. Πρωτογενής Ερευνά...13 1.3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων...15 1.4. Σχέδιο και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης Γιώργος Κυριάκου Μάριος Λουκά Μιχάλης Κτωρής Αύγουστος 2009 Δοκίμιο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Αποτελε σματα / Αποτί μηση / Σχολίασμο ς ε ρευνας τουρίστίκου προφί λ αλλοδαπου επίσκε πτη - Τουριστική περίοδος: 2013 - Υπεύθυνοι της έρευνας: Δρ. Γ. Μπαουράκης, Δ/ντής Μ.Α.Ι.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. α Σύνολο 23. β. Σε κάθε ηλικιακή οµάδα. 27. 6. Συχνότητα χρήσης του internet.. 25 7. Χρονική διάρκεια σύνδεσης α. Σύνολο...

Περιεχόµενα. α Σύνολο 23. β. Σε κάθε ηλικιακή οµάδα. 27. 6. Συχνότητα χρήσης του internet.. 25 7. Χρονική διάρκεια σύνδεσης α. Σύνολο... 2008 Οnline έρευνα για τη χρήση του ιαδικτύου Υπό την αιγίδα Με τη συνεργασία Περιεχόµενα 1. Χαρακτηριστικά έρευνας.. 4 α. Εισαγωγή 4 β. Μεθοδολογία..7 γ. Χορηγία...7 2. Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ 1. Δρ. Μαρία Μαρκάκη, Οικονομολόγος - Μηχανολόγος 2. Σοφία Γ. Πανούση, Οικονομολόγος, 3. Δρ. Γιώργος Σώκλης, Οικονομολόγος 4. Δρ. Αγνή Χριστίδου, Νομικός 5. Αναστασία Ψάλτη, Εφαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Ελλάδα

Επίπτωση της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Ελλάδα Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2010 5 (1), 5-25 Social Cohesion and Development 2010 5 (1), 5-25 Άρθρα Articles Επίπτωση της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα φορολογικά συστήµατα στις µεσογειακές χώρες της Ε.Ε.» Φοιτήτρια: Τσαρουχά Γεωργία, Α.Μ. 8166 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τη δραστική μείωση του εισοδήματος και της καταναλωτικής δύναμης των μισθωτών σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006 Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου Αθήνα, Μάιος 2006 * Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε αρµόδια στελέχη του Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Bρυξέλλες, 20.12.2010 COM(2010) 774 τελικό Παράρτηµα A / Κεφάλαιο 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα