Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ"

Transcript

1 Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τον Ισολογισµό και τον Λογαριασµό Αποτελεσµάτων της Εταιρίας µας, καθώς επίσης και την έκθεση αυτή, για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η εκεµβρίου ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το 2004 έγινε πλήρης εκµετάλλευση των νέων επενδύσεων στο εργοστάσιο Οινοφύτων, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί την προηγούµενη χρονιά. Ο όγκος πωλήσεων ανήλθε στους 189 χιλ. τόνους παρουσιάζοντας αύξηση 13,8% σε σύγκριση µε το Ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρίας παρουσίασε αύξηση 15,01% ανερχόµενος στα 437,4 εκ. ευρώ, αυτό όµως οφείλεται κατά µέγα µέρος στην σηµαντική αύξηση της τιµής LME του αλουµινίου (από το 2003 σε το 2004), η οποία όπως είναι γνωστό δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα αποτελέσµατα της εταιρίας. Το καθαρό πραγµατικό έσοδο της εταιρίας (rolling margin) δεν αυξήθηκε ανάλογα, επηρεασµένο από την σηµαντική πτώση του δολαρίου έναντι του ευρώ και την στασιµότητα των τιµών των προϊόντων έλασης στην Ε.Ε.. Παρά ταύτα και µετά από στροφή της εταιρίας σε πωλήσεις προϊόντων µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας και σηµαντικές δράσεις µείωσης του κόστους, τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε 51,3 εκ. ευρώ αυξηµένα κατά 21,37% σε σύγκριση µε το 2003, τα δε κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,1 εκ. ευρώ αυξηµένα κατά 54% σε σχέση µε το ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ - ΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τα στοιχεία του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος που επηρέασαν την πορεία των αποτελεσµάτων της εταιρίας είναι : 1. Η πτώση του δολαρίου έναντι του ευρώ. Η µέση ισοτιµία ευρώ προς δολάριο το 2004 ήταν 1,24 έναντι αντίστοιχης 1,13 το 2003 µε αποτέλεσµα την µείωση του καθαρού εσόδου της εταιρίας από πωλήσεις σε δολαριακές χώρες κατά 4,5 εκ. ευρώ. 2. Οι µειωµένοι ρυθµοί ανάπτυξης στην Ε.Ε. που καθήλωσαν τις τιµές των προϊόντων αλουµινίου. 3. Η άνοδος της τιµής του αργού πετρελαίου η οποία επηρέασε αρνητικά τις τιµές ενέργειας, λαδιών έλασης, χρωµάτων κ.λ.π.. 1

2 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατά το επισκοπούµενο έτος 2004 οι συνολικές πωλήσεις κατ όγκο ανήλθαν σε τον. έναντι τον. του 2003 και παρουσίασαν αύξηση κατά 13,7% περίπου, ενώ οι διαµορφωθείσες αξίες ανήλθαν κατά το έτος 2004 σε ,3 χιλ. ευρώ έναντι ,20 χιλ. ευρώ. δηλ. παρουσίασαν αύξηση κατά 15,01%. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝΝΟΥΣ ΑΞΙΑΙ ΕΙΣ ΧΙΛ.ΕΥΡΩ ΙΑΦΟΡΑΙ (%) ΕΙΣ ΟΓΚΟΝ & ΕΙΣ ΑΞΙΑ / / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,74-9,22% -4,21% ΕΞΑΓΩΓΑΙ , ,83 20,69% 20,55% ΣΥΝΟΛΟΝ , ,58 13,73% 14,60% 2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ , , ,08% ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ , ,31 13,73% 15,01% ΕΞΑΓΩΓΕΣ Με δεδοµένη την πεπερασµένη δυναµικότητα ζήτησης της Ελληνικής αγοράς, η οποιαδήποτε ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρίας γίνεται µε αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό. Αυτό ίσχυσε και για το 2004 όπου οι εξαγωγές απορρόφησαν το 81,5% του όγκου πωλήσεων. Οι εξαγωγές κατευθύνθηκαν σε περίπου 70 χώρες, εκ των οποίων οι χώρες της Ε.Ε (51,64%), οι χώρες της Άπω Ανατολής (9,4%), κυριότερες των οποίων είναι η Κίνα (2,2%), το Χ. Κονγκ (2,2%), η Ταίβάν (1,9%), και οι χώρες της Μ. Ανατολής (7,3%) µε κυριότερη την Σαουδική Αραβία (3%), οι λοιπές χώρες (25,54%) κυριότερες των οποίων είναι οι ΗΠΑ (20,8%), ο Καναδάς (2,5%) και οι λοιπές χώρες της Κ. Ευρώπης (6,1%). AKINHTA-ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Η εταιρεία λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο, εγκαταστηµένο στα Οινόφυτα Βοιωτίας, επί οικοπέδου 377,8 χιλ. τ. µ. αξίας 9,88 εκ., το οποίο είναι καλυµµένο µε βιοµηχανικά κτίρια, αποθήκες και έργα υποδοµής, συνολικής έκτασης 125 χιλ. τ.µ. και αξίας, 35,6 εκ.. Επίσης η εταιρεία κατέχει οικόπεδο 2,3 χιλ. τ.µ. στην περιοχή της Ελευσίνας, αξίας 120 χιλ. και οικόπεδα 86,6 χιλ. τ.µ. στην Θίσβη Βοιωτίας, αξίας 406,5 χιλ.. Τέλος, στο Μαρούσι, λειτουργεί Κέντρο για την προώθηση της Ανακύκλωσης Αλουµινίου. Η συνολική δαπάνη για επενδύσεις, στο εργοστάσιο Οινοφύτων, κατά το 2004 ανήλθε σε 15,08 εκ. ευρώ. Αν στο ανωτέρω ποσό προστεθούν, το υπόλοιπο των δαπανών επενδύσεων µέχρι 31/12/03 εκ 18,53 εκ. ευρώ και αφαιρεθεί το υπόλοιπο 2

3 των δαπανών των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση της 31/12/04 7,4 εκ. ευρώ προκύπτει η συνολική αξία επενδύσεων εκ 26,21 εκ. ευρώ που ολοκληρώθηκαν και λειτούργησαν εντός του Στις αρχές του 2004 ολοκληρώθηκε η αναβάθµιση της γραµµής βαφής της εταιρείας, συνολικού κόστους 8 εκ. ευρώ, καθώς και η αναβάθµιση τελικών µηχανών, κόστους 2 εκ. ευρώ. Ακόµη εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν, νέα κοπτική µηχανή αξίας 1,2 εκ. ευρώ και νέοι φούρνοι ανόπτησης αξίας 1,5 εκ ευρώ. Στην νέα µονάδα τήξης-χύτευσης υλοποιήθηκαν συµπληρωµατικές επενδύσεις (φίλτρα κλπ), συνολικού κόστους 2,7 εκ. ευρώ. Οι υπόλοιπες επενδύσεις αφορούσαν σε βελτιωτικές παρεµβάσεις σε όλο τον παραγωγικό ιστό του εργοστασίου και στην απόκτηση βοηθητικού παραγωγικού εξοπλισµού (µέσα µεταφοράς, εξοπλισµός διακίνησης σκραπ, κλπ). Τέλος, κατά το 2004 λειτούργησε και το SAP λογισµικό. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Εντός του 2004 καταβλήθηκαν 6,3 εκ. ευρώ για την αύξηση των συµµετοχών της εταιρείας και αφορούσαν, κυρίως, συµµετοχή της εταιρίας στις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών. Αναλυτικότερα, 0,9 εκ. ευρώ ήταν η συµµετοχή της εταιρείας στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της TEPRO METAL AG. Έναντι της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της BRIDGNORTH ALYMINIUM Ltd καταβλήθηκαν 4,29 εκ. ευρώ. Επίσης συµµετείχε στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου της ΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. κατά 164,72 χιλ. ευρώ, της ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. κατά 130,8 χιλ. ευρώ, της IRISH INVESTMENTS EGB κατά 10 χιλ. ευρώ, και της ΒΙΕΞΑΛ Ε.Π.Ε. κατά 10,45 χιλ. ευρώ.. Επίσης η εταιρεία αύξησε την συµµετοχή της στην ΕΤΕΜ Α.Ε. κατά 821 χιλ. ευρώ, και καταβλήθηκε ποσό 60 χιλ. ευρώ έναντι της συµµετοχής µας στην εταιρία ATHENS ART CENTRE A.E.. Αντιθέτως, λόγω εκκαθάρισης της εταιρίας ΒΙΕΞΑΛ Α.Ε., µειώθηκε το σύνολο των συµµετοχών µας κατά 174,21 χιλ. ευρώ. Τέλος, σχηµατίστηκε πρόβλεψη υποτίµησης της συµµετοχής µας στην ΕΤΕΜ Α.Ε. ύψους 7,27 εκ. ευρώ. Τα χρεόγραφα που κατέχει η εταιρεία, αφορούν µετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ Α.Ε., αξίας κτήσεως 290 χιλ. ευρώ, της ΙΑ ΒΙ ΠΕ ΘΙ Β Α.Ε., αξίας κτήσεως 130,8 χιλ. ευρώ, της ALPHA TRUST Α.Ε., αξίας κτήσεως 150 χιλ. ευρώ και της ΜΕΤ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε., αξίας κτήσεως 88 χιλ. ευρώ και έχουν µειωθεί κατά 230 χιλ. ευρώ λόγω πρόβλεψης υποτίµησης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Στο Π ά γ ι ο Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό εµφανίζεται αύξηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων κατά ευρώ 24,6 εκ. ευρώ, αφενός λόγω των πραγµατοποιηθέντων επενδύσεων και αφετέρου, λόγω της αναπροσαρµογής, κατά 11,5 εκ. ευρώ, της αξίας των γηπέδων και των κτιρίων της εταιρείας. Οι συµµετοχές παρουσίασαν µείωση κατά 1,25 εκ. ευρώ, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. Στο Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό, τα αποθέµατα στις ήταν σηµαντικά µειωµένα κατ όγκο σε σχέση µε την µε κύρια µείωση στα αποθέµατα ηµικατεργασµένων και τελικών προϊόντων. Αντιθέτως, υπήρξε σηµαντική αύξηση στις απαιτήσεις κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών αλλά και λόγω πωλήσεων σε χώρες µε θεσµοθετηµένους µακρύτερους χρόνους πίστωσης στην αγορά. Στο Π α θ η τ ι κ ό τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 3,65 εκ. ευρώ λόγω των σχηµατισθέντων αποθεµατικών, κατά 7,23 λόγω της υπεραξίας από την 3

4 αναπροσαρµογή των γηπέδων και των κτιρίων και µειώθηκαν κατά 7,27 εκ. ευρώ λόγω της πρόβλεψης υποτίµησης συµµετοχών και κατά 3,67 εκ. ευρώ λόγω των αποσβέσεων των επιχορηγήσεων και παρατηρούµε οριακή µείωση τους. Στις προβλέψεις σχηµατίστηκε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 423,35 περίπου χιλ. ευρώ. Στις λοιπές προβλέψεις ποσό 1,45 εκ. ευρώ αφορά πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές από την αποτίµηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε δολάρια κατά την 31/12/2004 και ποσό 275 χιλ. ευρώ, αφορά πρόβλεψη για την κάλυψη τυχόν επισφαλών απαιτήσεων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Οι συντελεστές, οι οποίοι εκφράζουν την οικονοµική θέση της Εταιρίας είχαν την ακόλουθη εξέλιξη µεταξύ των ετών 2004 και ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κυκλοφορούν Ενεργητικό -ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ : = 3,51 1,76 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια - ΑΝ. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ : = 1,96 1,99 Όσον αφορά εις την εξέλιξη των πιο πάνω συντελεστών σηµειώνουµε ότι παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση µε τους αντίστοιχους του Α ΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Σύνολο Υποχρεώσεων Ίδια Κεφάλαια -ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΑΓIΩΝ : = 1,29 1,21 Πάγιο Ενεργητικό Οι αποσβέσεις της χρήσης 2004 ανήλθαν συνολικά σε 38,09 εκ. ευρώ και είναι αυξηµένες κατά 5,19 εκ. ευρώ έναντι αυτών του έτους Εξ αυτών 37,25 εκ. ευρώ βάρυνε το κόστος πωληθέντων και επηρέασε αναλόγως τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσεως. Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα καθαρά αποτελέσµατα της χρήσης 2004 όπως εµφανίζονται στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων προέκυψαν βάσει των παρακάτω αναλυµένων κονδυλίων. Το συνολικό ύψος των πωλήσεων εκ 437,42 εκ. ευρώ περιλαµβάνει, τις πωλήσεις προϊόντων οι οποίες αναφέρθηκαν στο σχετικό πίνακα πωλήσεων εκ 417,04εκ. ευρώ 4

5 και ανήκουν στο ΣΤΑΚΟ (παραγωγή αλουµινίου) και τα λοιπά έσοδα 20,38 εκ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων προϊόντων και υλικών και την προσθήκη των διαφόρων εσόδων, τα µικτά κέρδη εκµεταλλεύσεως ανέρχονται σε 15,99 εκ. ευρώ. Εξ αυτών αφαιρουµένων των Εξόδων ιοικητικής Λειτουργίας 8,38 εκ. ευρώ και των Εξόδων ιαθέσεως 5,52 εκ. ευρώ, συνολικά δηλαδή 13,89 εκ. ευρώ τα µερικά κέρδη εκµεταλλεύσεως ανέρχονται σε 2,09 εκ. ευρώ. Στη συνέχεια αφαιρείται η διαφορά µεταξύ των χρεωστικών τόκων, και των εσόδων εκ συµµετοχών, χρεογράφων και πιστωτικών τόκων, εκ 2,06 εκ. ευρώ και τα τελικά κέρδη εκµεταλλεύσεως διαµορφώνονται σε 25,21 χιλ. ευρώ. Προσθέτοντας τη διαφορά µεταξύ εκτάκτων και ανόργανων εσόδων - εξόδων εκ 8,10 εκ. ευρώ (όπως αναλύονται στο προσάρτηµα) προκύπτουν καθαρά κέρδη προ φόρων 8,13 εκ. ευρώ. Κατόπιν, προσθέτοντας το υπόλοιπο εις νέο του 2003 εκ 1,01εκ. ευρώ, και αφαιρουµένων, του φόρου εισοδήµατος της χρήσεως 886,1χιλ. ευρώ, και των λοιπών µη ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος φόρων 60,23 χιλ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη προς διανοµή διαµορφώνονται σε ,44 ευρώ τα οποία προτείνουµε να διανεµηθούν ως εξής : ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Τακτικό Αποθεµατικό ,65 Μέρισµα ,30 Αφορ. Αποθεµ. Ν.2601/ ,77 Αφορ. Αποθεµ. Από εφ' άπαξ καταβ. φόρων 1.505,74 Αµοιβές µελών.σ ,00 Κέρδη διανεµόµενα στα στελέχη ,00 Υπόλοιπο εις νέο ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,44 Το καθαρό µέρισµα αντιστοιχεί σε ευρώ 0,02 ανά µετοχή, για µετοχές. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Το 2004 η εταιρία πλησίασε πλέον το µέγιστο της παραγωγικής της δυναµικότητας και στα ίδια ποσοτικά επίπεδα αναµένεται να κινηθεί και το Γίνεται όµως µια προσπάθεια εµπέδωσης της θέσης της εταιρίας στις διεθνείς αγορές µε προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, µετά από µια επιτυχηµένη προσπάθεια στον τοµέα αυτό, κυρίως το δεύτερο εξάµηνο του Η σταθεροποίηση της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων είναι ο κρίσιµος παράγων επιτυχίας. Στις θετικές προοπτικές µπορεί να προστεθεί και η αυξηµένη ζήτηση προϊόντων έλασης στις Η.Π.Α. µε ικανοποιητικό επίπεδο δολαριακών τιµών, πάντα όµως µε την επιφύλαξη της αρνητικής επίπτωσης της µεταβολής της ισοτιµίας του δολαρίου σε σχέση µε το ευρώ. Ευελπιστούµε πάντως ότι η υψηλή παραγωγή, η σταθερή ποιότητα και οι ανοδικές τάσεις στις αγορές των Η.Π.Α και της Άπω Ανατολής θα έχουν θετικά αποτελέσµατα στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας το

6 Μετά τα ανωτέρω σας παρακαλούµε, κύριοι Μέτοχοι να λάβετε υπόψη σας το Προσάρτηµα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Έκθεσης αυτής. Τέλος σας παρακαλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνεται τον Ισολογισµό και το Λογαριασµό Αποτελεσµάτων της εταιρίας, καθώς επίσης και την παρούσα έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2004 και να αποφασίσετε σχετικά µε τα υπόλοιπα θέµατα της Γενικής Συνέλευσης. ΑΘΗΝΑ, 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΙΩΑΝ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Η ανωτέρω έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, που αποτελείται από σελίδες 6, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 23/2/2005 ΑΘΗΝΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ 6

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 63 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 64 Επενδύσεις Οµίλου 2002-2003 65 Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας 65 ιύλιση / ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα