Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Παράρτηµα F1/Α12 του Πιστοποιητικού Aρ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της AGROLAB A.E. (Εργαστήριο Θεσσαλονίκης) Υλικά / Προϊόντα Χηµικές οκιµές 1. Τρόφιµα (η διαπίστευση αφορά διάφορες κατηγορίες τροφίµων σε ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης και περιγράφεται αναλυτικά στον αναλυτικό κατάλογο διαπιστευµένων δραστηριοτήτων στον ιστοχώρο του εργαστηρίου 1. Προσδιορισµός Υγρασίας Tροποποιηµένες µέθοδοι βασισµένες σε µεθόδους AOAC 19 th edition, 2012 για κάθε κατηγορία προϊόντων 2. Προσδιορισµός Τέφρας Tροποποιηµένες µέθοδοι βασισµένες σε µεθόδους AOAC 19 th edition, 2012 για κάθε κατηγορία προϊόντων 3. Προσδιορισµός Λιπαρών Tροποποιηµένες µέθοδοι βασισµένες σε µεθόδους AOAC 19 th edition, 2012 και ISO για κάθε κατηγορία προϊόντων Σελίδα 1 από 12 Παράρτηµα F1/Α12 στο Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.. Αρ

2 4. Προσδιορισµός Πρωτεϊνών Tροποποιηµένες µέθοδοι βασισµένες σε µεθόδους AOAC 19 th edition, 2012 για κάθε κατηγορία προϊόντων 5. Προσδιορισµός ιαιτητικών ινών Tροποποιηµένες µέθοδοι βασισµένες σε µεθόδους AOAC 19 th edition, 2012 για κάθε κατηγορία προϊόντων) 2. Τρόφιµα και ποτά Προσδιορισµός ολικού διοξειδίου του θείου (SO 2 ) Tροποποιηµένη µέθοδος βασισµένη στην Γάλα, τυρί Προσδιορισµός Ολικών στερεών υγρασίας Tροποποιηµένη µέθοδος βασισµένη στην (γάλα), (συµπυκνωµένο γάλα) (AOAC 19 th Ed. 2012) 4. Τρόφιµα (εκτός παιδικών τροφών) 1. Προσδιορισµός Καδµίου 2.. Προσδιορισµός υδραργύρου βασισµένη στην και σύµφωνα µε τα κριτήρια επίδοσης του ΕΚ 836/2011 βασισµένη στην και σύµφωνα µε τα κριτήρια επίδοσης του ΕΚ 836/ Κρέας, Ιχθυηρά, Λαχανικά και φρούτα, ηµητριακά και προϊόντα, ξηροί καρποί 6. Τρόφιµα 1. Προσδιορισµός Μολύβδου βασισµένη στην και σύµφωνα µε τα κριτήρια επίδοσης του ΕΚ 836/ Προσδιορισµός Σορβικού οξέος βασισµένη στην ISO 22855: Προσδιορισµός Βενζοϊκού οξέος βασισµένη στην ISO 22855:2008 Σελίδα 2 από 12 Παράρτηµα F1/Α12 στο Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.. Αρ

3 Για όλες τα παραπάνω πεδίο εφαρµογής (δοκιµές στο υπόστρωµα Τρόφιµα) το εργαστήριο δύναται να τροποποιήσει, να βελτιώσει και να αναπτύξει νέες παρέχοντας τις δοκιµές διαπιστευµένες, βάση ευέλικτου πεδίου και σύµφωνα µε την ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/ Ζωοτροφές 8. Ζωοτροφές (εξαιρουµένων των προσθέτων αλάτων) 1. Προσδιορισµός Υγρασίας 2. Προσδιορισµός Τέφρας 3. Προσδιορισµός Ολικού Λίπους 4. Προσδιορισµός Πρωτεϊνών 1. Προσδιορισµός υδραργύρου βασισµένη στην βασισµένη στην Τροποποιηµένη βασισµένη στην ΙSO 1443: 1973 βασισµένη στην βασισµένη στην Προσδιορισµός Καδµίου 3.Προσδιορισµός Μολύβδου βασισµένη στην βασισµένη στην Προσδιορισµός µετάλλων: Ca, P, Na, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn βασισµένη στην (AOAC 19th 2012) 9. Λαχανικά, φρούτα και προϊόντα αυτών Προσδιορισµός νιτρικών ιόντων NO 3 - βασισµένη στην EN Σελίδα 3 από 12 Παράρτηµα F1/Α12 στο Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.. Αρ

4 10. Φρούτα και λαχανικά µε υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (πυρηνόκαρπα, µηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, κονδυλώδηριζωµατώδη, λαχανικά µε στέλεχος, µικροί καρποί, τροπικά φρούτα, ψυχανθή, κράµβες, βολβώδη λαχανικά, φρέσκα αρτυµατικά φυτά, διάφορα µεµονωµένα, κατηγορίες όπως αναφέρονται στους Κανονισµούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006 ) 1. Προσδιορισµός υπολειµµάτων 273 φυτοφαρµάκων Abamectin, Acephate, Acetamiprid, Acibenzolar-S-methyl, Aldicarb, Aldicarb sulfone, Aldicarb sulfoxide, Ametryn, Atrazine, Azaconazole, Azamethiphos, Azinphos methyl, Azoxystrobin, Beflubutamid, Benalaxyl-M, Benthiavalicarb-isopropyl, Bitertanol*, Boscalid, Bromuconazole, Buprimate, Buprofezin*, Butocarboxim sulfoxide, Butralin, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carbofuran 3hydroxy, Carbofuran 3-keto, Carfentrazone-ethyl, Carpropamid, Chlorantranilliprole, Chlorbomuron, Chloridazon, Chlormequat chloride, Chloprofam, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Chlorsulfuron, Cinidonethyl, Clodinafop-propargyl, Clofentezine, Cloquintocet-mexyl, Cloransulam-methyl, Clotdianidin, Cyanazine, Cyazofamid, Cycloate, Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil, Demeton-S- methyl, Demeton- S- methyl sulfone, Desmedipham, Desmethryn, Diazinon, Dichlofluanid*, DMSA (degr. dichlofluanid),, Dichlorvos, Diclobutrazole, Diclosulam, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflubenzuron, Dimethenamid, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazole, Diphenamid, Diuron, Dodemorph, Dodine, Emamection benzoate, Epoxiconazole, EPTC, Etaconazole, Ethiofencarb sulfone, Ethiofencarb sulfoxide, Ethion, Ethiprole, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprofos, Etofenprox, Etoxazole, Famoxadone, Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenoxyprop-P-ethyl, Fenpropimorph, Fenpropidin, Fenpyroximate, Fenthion, Fenthion oxon, Fenthion sulfoxide, Fenthoate, Fluazifop-P, Fluazifop-P-butyl, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Flumioxazin, Fluoxastrobin, Flupicolid, Fluquinconazole, Fluroxypyrmethyl, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Forchlorfenuron, Fosthiazate, Fuberidazole, Furalaxyl, Furathiocarb, Halofenozide, Haloxyfop, Haloxyfop-ethoxyethyl, Hexaconazole, Hexaflumuron, Hexazinone, Hexythiazox, Imazalil, Imazamethabenz-methyl, Imazaquin, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprovalicarb, Isoprocarb, Isoprothiolane, Isoproturon, Isoxaflutole, Isoxathion, Kresoxim-methyl, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malathion, Mandipropamid, Mecarbam, Mefenacet, Mepanipyrim, Mephosfolan, Mepronil, Metabenzthiazuron, Metalaxyl, Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methamidophos*, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb sulfone, Methiocarb sulfoxide, Methomyl, Methoprotryn, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolcarb, Metoxuron, Metribuzin, Mevinphos, Monocrotophos, Monolinuron, Myclobutanil, Napropamide, Neburon, Nicosulfuron, Nitenpyram, Norflurazon, Novularon, Nuarimol, Ofurace, Omethoate, Oxadixyl, Oxamyl, Oxamyloxime, Oxycarboxin, Oxydemeton-methyl UPLC-MS-MS βασισµένη στις: 1. Lehotay et al.: AOAC Vol.88, No.2, 2005 (Modified), SANCO/ 12571/2013 of the European Commission Σελίδα 4 από 12 Παράρτηµα F1/Α12 στο Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.. Αρ

5 Φρούτα και λαχανικά µε υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (συνέχεια) Paclobutrazole, Penconazole, Pencycuron, Pendimethalin, Penoxsulam, Pethoxamide, Phenmedipham, Phorate sulfoxide, Phosmet, Phosphamidon, Phosalone, Picolinafen, Picoxystrobin, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimicarb desmethyl, Pirimicarb desmethylformamido, Pirimiphos-methyl, Prochloraz, Profam, Profenofos, Promecarb, Prometryn,, Propargite, Propaquizafop, Propazine, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide, Prosulfacarb, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrazophos, Pyridaben, Pyridate, Pyridaphenthion, Pyridate degradation, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyrimidifen, Pyriproxyfen, Quinoxyfen, Quizalofop-P-ethyl, Simazin, Simeconazole, Spinosad A*, Spinosad D*, Spirodiclofen, Spiroxamine, Spiromesifen, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebuthiuron, Teflubenzuron, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiodicarb*, Thiofanox sulfone, Thiofanox sulfoxide, Thiometone, Thiometon sulfone, Thiometon sulfoxide, Thiophanate-methyl, Tolclophos-methyl, Tolylfluanid*, DMST (degr. tolylfluanid), Triadimefon, Triadimenol, Triasulfuron, Triazophos, Trichlorfon, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triflumuron, Triforine, Trimethacarb, Tritoconazole, Vamidothion, Vamidothion sulfoxide, Zoxamide *για φρούτα και λαχανικά µε υψηλή περιεκτικότητα σε νερό εκτός από κουνουπίδι 2. Προσδιορισµός υπολειµµάτων 120 φυτοφαρµάκων 2,3,5-Trimethocarb, Aclonifen, Acrinathrin, Alachlor, Aldrin, Ametryn, Azinphos-ethyl, Benfluralin, Bifenthrin, Bromacil, Bromofos-methyl, Bromophos-ethyl, Bromopropylate, Butafenacil, Cadusafos, Chlorfenson, Chlorobenzilate, Chlortal-methyl, Clethodim, Clomazon, Coumaphos, Cyanofenphos, Cyanofos, Cychalothrin-lambda, Cyfluthrin, Cypermerhrin, DDD-o,p', DDT-p,p', DDE-o,p', DDE-p,p', Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichloran, Dicofol deg., Dieldrin, Diflufenican, Diphenylamine, Dipropethrin, Disulfoton, Endosulfan a, Endosulfan b, Endosulfan Sulfate, Endrin, EPN, Esfenvalerate, Ethofenprox, Ethoprofos, Ethridiazole, Fenchlorfos, Fenitrothion, Fenpropathrin, Fenson, Fensulfothion, Fenvalerate, Fipronil, Fluchloroanilin, Flucytrinate, Fluotrimazol, Fluvalinate Tau, Fonofos, Halfenprox, HCH-a, HCH-b, HCH-d, Heptachlor, Heptachlor epoxide endo, Heptenofos, Iprobenfos, Isazofos, Isodrin, Isofenphos, Isofenphos methyl, Jodfenphos, Lepthophos, Lindane, Mefenpyr-diethyl, Methacrifos, Methoxychlor, Metolachlor, Mirex, Nitralin, Nitrapyrin, Nitrofen, Nitrothal-isopropyl, Orthopheniphenol, Oxadiazon, Oxifluorfen, Parathion Ethyl, Parathion methyl, Pentachloroanilin, Pentachloroanisole, Permethrin, Phencapton, Phentoate, Procymidone, Profluralin, Propachlor, Propanil, Propetamphos, Propham, Prothiofos, Pyrimifos Ethyl, Quinalfos, Quinoxyfen, Quintocene, S-421, Sulprofos, Tecnazene, Tefluthrin, Terbacil, Tetrachlorvinphos, Tetradifon, Tetrametrhin, Tetrasul, Transfluthrin, Triadimefon, Triallat, Trichloronate, Trifluralin, Vinclozolin, 3. Προσδιορισµός υπολειµµάτων διθειοκαρβαµιδικών φυτοφαρµάκων GC- MS-MS βασισµένη στiς: 1. Lehotay et al.: AOAC Vol.88, No.2, 2005 (Modified) 2. SANCO/ 12571/2013 of the European Commission GC- PFPD-S, βασισµένη στην ANDRE DE KOK ET ALL, 6 TH EUROPEAN PESTICIDE RESIDUE WORKSHOP, (2006) 4. Προσδιορισµός ανόργανων βρωµιούχων υπολειµµάτων βασισµένη στην ΕΛΟΤ ΕΝ Σελίδα 5 από 12 Παράρτηµα F1/Α12 στο Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.. Αρ

6 11. Βρεφικές και Παιδικές Τροφές 12. Ξηροί Καρποί, άλευρα-δηµητριακά ζωοτροφές και αποξηραµένα φρούτα 1. Προσδιορισµός υπολειµµάτων 200 φυτοφαρµάκων 2,3,5-Trimethacarb, Abamectin, Acetamiprid, Acetochlor, Acibenzolar-Smethyl, Ametryn, Aminocarb, Amitraz metabolite BTS 27271, Atrazine, Azimsulfuron, Azinphos- ethyl,, Azinphos- methyl, Azoxystrobin, Beflubutamid, Benalaxyl, Benalaxyl-M, Benfuracarb, Benthiavalicarbisopropyl, Bifenazate, Bispyribac-sodium, Boscalid, Buprimate, Cadusaphos, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carbofuran 3hydroxy, Carbofuran-3-keto, Carfentrazone-ethyl, Chlorantranilliprole, Chlorpyrifosmethyl, Chlorsulfuron, Clodinafop-propargyl, Clofentezine, Clornazone, Cloquintocet-mexyl, Cloransulam-methyl, Clotdianidin, Coumaphos, Cyazomafid, Cyflufenamid, Cyhalofop-butyl, Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil, DEET, Desmedipham, Diazinon, Dichlofluanid, Diclofopmethyl, DMSA (degr. dichlofluanid), Diethofencarb, Difenoconazole, Diflubenzuron, Dimefuron, Dimethenamid, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diuron, Dodemorph, Emamection benzoate, Epoxiconazole, Ethiofencarb, Ethiofencarb sulfone, Ethiofencarb sulfoxide, Ethion, Ethirimol, Ethoprofos, Etoxazole, Fenamidone, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenchlorazol-ethyl, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenoxyprop- P-ethyl, Fenpiclonil, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyroximate, Fluazifop-P-butyl, Flubendiamide, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Fluometuron, Fluopicolide, Fluquinconazole, Fluroxypyr-meptyl, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Forchlorfenuron, Fosthiazate, Fuberidazole, Haloxyfop-methyl, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iodosulfuron-methyl, Iprovalicarb, Isofenphosmethyl, Kresoxim-methyl, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malathion, Mandipropamid, Mecarbam, Mepanipyrim, Mesosulfuron-methyl, Metalaxyl, Metalaxyl-M, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb sulfone, Methiocarb sulfoxide, Methomyl, Methoxyfenozide, Metolachlor, Metrafenone, Metribuzin, Myclobutanil, Napropamide, Nitenpyram, Novaluron, Omethoate, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Paclobutrazole, Penconazole, Pencycuron, Pendimethalyn, Penoxsulam, Phenmedipham, Phentoat, Phosalon, Phosmet, Pinoxaden, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimicarb desmethyl, Pirimicarb-formadito, Pirimiphos-ethyl, Pirimiphos-methyl, Prochloraz, Prometryn, Propaquizofop, Propamocarb, Propanil, Propargite, Propiconazole, Propyzamide, Prosulfacarb, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Pyroxsulam, Quinoxyfen, Quizalofop-P-ethyl, Quizalofop-P-tefuryl, Rimsulfuron, Simazin, Spinosad A, Spinosad D, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spiroxamine, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebuthiuron, Terbuthylazine, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thifensulfuron-methyl, Thiodicarb, Thiophanate-methyl, Tolylfluanid, DMST (degr. tolylfluanid), Triadimefon, Triadimenol, Triasulfuron, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumuron, Triflusulfuron-methyl, Trinexapac-ethyl, Zoxamide Τοξίνες (10): 1. Αφλατοξίνες (Β1, Β2, G1, G2) 2. Ωχρατοξίνη Α 3. Diacetoxyscirpenol (DAS) 4. T-2 5. Zearalenone (ZON) 6. Deoxynivalenol (DON) 7. HT-2 UPLC-MS-MS βασισµένη στις: 1. Lehotay et al.: AOAC Vol.88, No.2, 2005 (Modified), SANCO/ 12571/2013 of the European Commission UPLC-MS-MS βασισµένη στην Journal of Chromatography A, Vol. 1143, p , 2007 και σύµφωνη µε τον ΕΚ 401/ Γάλα και βρεφικές τροφές µε βάση το γάλα 1. Αφλατοξίνη Μ1 Εσωτερική µέθοδος UPLC-Ms- Ms βασισµένη σε εφαρµογή της εταιρίας VICAM και σύµφωνη µε τον ΕΚ 401/2006 Σελίδα 6 από 12 Παράρτηµα F1/Α12 στο Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.. Αρ

7 14. Νερά πόσιµα, άρδευσης, γεώτρησης, υπόγεια Νερά πόσιµα, άρδευσης, γεώτρησης, υπόγεια (συνέχεια) 1. ph 2. Αγωγιµότητα 3. Προσδιορισµός Χλωριούχων Ιόντων 4. Προσδιορισµός Θειικών Ιόντων 5. Προσδιορισµός Φωσφορικών Ιόντων 6. Προσδιορισµός Σκληρότητας 7. Προσδιορισµός Νιτρωδών Ιόντων 8. Προσδιορισµός Ιόντων Αµµωνίου 9. Προσδιορισµός Μολύβδου 10. Προσδιορισµός Καδµίου 11. Προσδιορισµός Νικελίου 12. Προσδιορισµός Κοβαλτίου 13. Προσδιορισµός Χρωµίου 14. Προσδιορισµός Αρσενικού 15. Ιόντα διαλυτού Υδραργύρου 4500-H, B 2510 B (APHA, Standard Methods 4500-Cl, B (APHA, Standard Methods 4500 SO 4, E (APHA, 2012) (*) 4500 P, E (APHA, Standard Methods 2340 B (APHA, Standard Methods 4500 NO 2, Β (APHA, 2012) (*) 4500 NH 3, -F (APHA, 2012) (*) GF AAS Τροποποιηµένη µέθοδος βασισµένη στην 3113, 3500-Pb (APHA, Standard Methods GF AAS Τροποποιηµένη µέθοδος βασισµένη στην 3113, 3500-Cd (APHA, Standard Methods GF AAS Τροποποιηµένη µέθοδος βασισµένη στην 3113, 3500-Ni (APHA, Standard Methods GF AAS Τροποποιηµένη µέθοδος βασισµένη στην 3113, 3500-Co (APHA, Standard Methods GF AAS Τροποποιηµένη µέθοδος βασισµένη στην 3113, 3500-Cr (APHA, Standard Methods GF AAS Τροποποιηµένη µέθοδος βασισµένη στην 3113, 3500-As (APHA, 2012) (*) Cold vapor VGA βασισµένη στην AOAC (18 th Ed. 2006) (*) Σελίδα 7 από 12 Παράρτηµα F1/Α12 στο Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.. Αρ

8 16.. Προσδιορισµός Ασβεστίου 17. Προσδιορισµός Μαγνησίου 18. Προσδιορισµός Νατρίου 19. Προσδιορισµός Καλίου 20. Ιόντα Σιδήρου 21. Προσδιορισµός Χαλκού 22. Προσδιορισµός Μαγγανίου 23. Προσδιορισµός Ψευδαργύρου 24. Προσδιορισµός Φωσφόρου 25. Προσδιορισµός Βορίου 26. Προσδιορισµός Αργιλίου 27. Προσδιορισµός Πυριτίου ICP ICP ICP ICP ICP ICP ICP ICP ICP ICP ICP ICP βασισµένη στην 3120, A, Σελίδα 8 από 12 Παράρτηµα F1/Α12 στο Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.. Αρ

9 Νερά πόσιµα, άρδευσης, γεώτρησης, υπόγεια (συνέχεια) 28. Προσδιορισµός Κασσίτερου 29. Προσδιορισµός Βαρίου 30. Προσδιορισµός Μολυβδαίνιου 31. Προσδιορισµός Νιτρικών Ιόντων 32. Προσδιορισµός COD 33. Προσδιορισµός εξασθενούς χρωµίου 34. Θολότητα 35. Προσδιορισµός ελεύθερων κυανιούχων ICP ICP ICP βασισµένη στην ΝΟ 3 -Β. (APHA, 2012) (*) HACH-LANGE LCK 314, LCK 414, LCK 514 βασισµένη στην 3500 Cr / B (APHA, 2012) ) και HACH-LANGE LCK 313 βασισµένη στην 2130 Β (APHA Standard Methods, 22 nd Edition, 2012) (*) ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΘΟΛΕΡΟΜΕΤΡΟ HACH-LANGE LCK Προσδιορισµός ελεύθερου χλωρίου 37. Προσδιορισµός Σεληνίου Se 38. Προσδιορισµός Αντιµονίου Sb 39. Προσδιορισµός Χρώµατος βασισµένη στην 4500 Cl G (APHA Standard Methods, 22 nd Edition, 2012), ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ βασισµένη στην 3500 Se GF-AAS βασισµένη στην 3500-Sb GF-AAS βασισµένη στην 2120 C (APHA Standard Methods, 22 nd Edition, 2012) (*) Σελίδα 9 από 12 Παράρτηµα F1/Α12 στο Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.. Αρ

10 Νερά πόσιµα, άρδευσης, γεώτρησης, υπόγεια (συνέχεια) 40. Προσδιορισµός Στροντίου Sr βασισµένη στην 3120 A,B (APHA Standard Methods, 22 nd Edition, 2012) (*) 41. Προσδιορισµός Φθορίου F βασισµένη στην 4500 F D. SPADNS Method (APHA Standard Methods, 22 nd Edition, 2012) (*) (*) Οι µέθοδοι προσδιορισµού που φέρουν αστερίσκο (*), συµµορφώνονται µε τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και την τροποποίηση αυτής ΚΥΑ Αριθµ. ΥΓ2 / Γ.Π οικ που αφορούν την ποιότητα των πόσιµων νερών. 1. Προσδιορισµός υπολειµµάτων 256 φυτοφαρµάκων 15. Νερά Abamectin, Acetamiprid, Acibenzolar-S-methyl, Alanycarb, Aldicarb sulfone, Aldicarb sulfoxide, Ametryn, Atrazine, Azaconazole, Azamethiphos, Azinphos (Πόσιµα, επιφανειακά, methyl, Azoxystrobin, Beflubutamid, Benalaxyl-M, Benthiavalycarb-isopropyl, γεώτρησης) Bitertanol, Boscalid, Bromuconazole, Buprimate, Buprofezin, Butocarboxim sulfone, Butralin, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carbofuran 3hydroxy, Carbofuran-3- keto, Carfentrazone-ethyl, Carpropamid, Chlorantranilliprole, Chlorbomuron, Chloridazon, Chlorprofam, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Chlorsulfuron, Clofentenzine, Cinidon-ethyl, Clodinafop, Clodinafop-propargyl, Cloquintocet-mexyl, Cloransulam-methyl, Clotdianidin, Cyanazine, Cyazofamid, Cymoxanil, Cyproconazol, Cyprodinil, Demeton-S-methyl sulfone, Desmedipham, Desmethryn, Diazinon, Dichlofluanid, Diclobutrazole, Diclosulam, DMSA (degr. dichlofluanid), Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflubenzuron, Dimethenamid, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazole, Diuron, Dodemorph, Dodine, Emamection benzoate, Epoxiconazole, Etaconazole, Ethiofencarb sulfone, Ethiofencarb sulfoxide, Ethion, Ethiprole, Ethirimol, Ethofumesate, Etofenprox, Etoxazole, Famoxadone, Fenamidone, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropimorph, Fenpropidin, Fenpyroximate, Fenthion sulfoxide, Fenthoate, Fluazifop-P, Fluazifop-P-butyl, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Flumioxazin, Fluoxastrobin, Flupicolid, Fluquinconazole, Fluroxypyrmeptyl, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Forchlorfenuron, Fosthiazate, Fuberitazole, Furalaxyl, Furathiocarb, Halofenozide, Haloxyfop, Haloxyfop-ethoxyethyl, Hexaconazole, Hexaflumuron, Hexazinone, Hexythiazox, Imazalil, Imazamethabenzmethyl, Imazaquin, Imazethapyr, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprovalicarb, Isoprocarb, Isoprothiolane, Isoproturon, Isoxaflutole, Isoxathion, Kresoxim-methyl, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malathion, Mandipropamid, Mecarbam, Mefenacet, Mepanipyrim, Mephosfolan, Mepronil, Metabenzthiazuron, Metalaxyl, Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb sulfone, Methiocarb sulfoxide, Methomyl, Methoprotryn, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metoxuron, Metribuzin, Monocrotophos, Monolinuron, Myclobutanil, Napropamide, Neburon, Nicosulfuron, Norflurazon, Novaluron, Nuarimol, Ofurace, Omethoate, Oxadixyl, Oxamyl, Oxamyl-oxime, Oxycarboxin, Oxydemeton-methyl, Paclobutrazole, Penconazole, Pencycuron, Pendimethalyn, Penoxsulam, Pethoxamide, Phenmedipham, Phorate sulfoxide, Phosmet, Phosphamidon, Phosalone, Picolinafen, Picoxystrobin, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimicarb-desmethyl Pirimicarbdesmethylformamido,, Pirimiphos-methyl, Prochloraz, Profenofos, Promecarb, Prometryn, Propaquizalofop, Propargite, Propazine, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide, Prosulfacarb, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrazophos, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyridate, Pyridate degradation, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyrimidifen, Pyriproxyfen, Quinoxyfen, Quizalofop-P-ethyl, Simazin, Simeconazole, Spinosad A, Spinosad D, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spiroxamine, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebuthiuron, Teflubenzuron, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiodicarb, Thiofanox sulfone, Thiofanox sulfoxide, Thiometon sulfone, Thiometon sulfoxide, Tolclophos-methyl, Tolylfluanid, DMST (degr. tolylfluanid), Triadimefon, Triadimenol, Triasulfuron, Triazamate, Triazophos, Trichlorphon, Tricyclazole, Triflumuron, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triforine, Trimethacarb, Tritoconazole, Vamidothion, Vamidothion-sulfone, Zoxamide UPLC-MS-MS βασισµένη στην 1. Application of ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry to the analysis of priority pesticides in groundwater. Journal of Chromatography A, Vol. 1109, p , SANCO/ 12571/2013 of the European Commission 3. ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και την τροποποίηση αυτής ΚΥΑ Αριθµ. ΥΓ2 / Γ.Π οικ για την ποιότητα του πόσιµου νερού 16. Υγρά απόβλητα 1. Χλωριούχα ιόντα 2. ph 4500-Cl, B (APHA, Standard Methods 22 th Ed H, B 21 th Ed. 2005) Σελίδα 10 από 12 Παράρτηµα F1/Α12 στο Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.. Αρ

11 3. Αγωγιµότητα 4. COD 5. Εξασθενές Χρώµιο 2510 B (APHA, Standard Methods 21 th Ed. 2005) HACH-LANGE LCK 314, LCK 414, LCK 514 βασισµένη στην 3500 Cr / B (APHA, 2012) και HACH-LANGE LCK Έδαφος 1. Προσδιορισµός Cu,Zn,Mn,Fe µε ICP βασισµένη στην «W. L. Lindsay, W.A.Norvell, Soil Science Society, American Journal vol.42, 1978, εκχύλιση µε DTPA 2. Προσδιορισµός Na,Mg,K µε ICP βασισµένη στην «Method of Soil Analysis 1982, American Society of Agronomy, p », εκχύλιση µε οξικό αµµώνιο 18. Πόσιµο νερό δικτύου ύδρευσης, νερό γεωτρήσεων, νερά θαλασσινά 3. ph ειγµατοληψία 1. Προσδιορισµός φυσικοχηµικών παραµέτρων 2. Προσδιορισµός µικροοργανισµών, εκχύλιση µε νερό 1:2, βασισµένη στην «Method of Soil Analysis 1982, American Society of Agronomy, p. 488» ISO :2006 ISO :1992, ISO :2009 ISO :1998 ISO :2006 ISO :2009 ISO :1998 ISO 19458:2006 Σελίδα 11 από 12 Παράρτηµα F1/Α12 στο Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.. Αρ

12 19. Γεωργικά προϊόντα και προϊόντα φυτικής προέλευσης σε φορτία και διακριτές αποθηκευµένες παρτίδες ειγµατοληψία µε σκοπό τον προσδιορισµό υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων Εσωτερική µέθοδος βασισµένη στα ISO Standards: 7002 : 86 Agricultural food products Layout for a standard method of sampling from a lot, 24333:09 Cereals and cereal products sampling και στην Οδηγία της ΕΕ : 2002/63/ΕΚ/ «Καθιέρωση κοινοτικών µεθόδων δειγµατοληψίας για τον επίσηµο έλεγχο των υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης» Τόπος αξιολόγησης : Μόνιµες Εγκαταστάσεις, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος, Θεσσαλονίκη. Εξουσιοδοτηµένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Α. Γιαννούσιος, Μ. Σταµπουλίδου, Ι. Καϊδατζής, Γ. Μπεκιαρόπουλος Το παρόν Πεδίο ιαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούµενο µε ηµεροµηνία Το Πιστοποιητικό ιαπίστευσης µε Αρ. 44-4, κατά ΕΛΟΤ ISO/IEC 17025:2005, ισχύει µέχρι την Αθήνα, Ιωάννης Σιταράς ιευθυντής νσης ιαπίστευσης Εργαστηρίων Σελίδα 12 από 12 Παράρτηµα F1/Α12 στο Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.. Αρ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. Παράρτηµα F1/Β16 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. Παράρτηµα F1/Β16 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Παράρτηµα F1/Β16 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της AGROLAB A.E. (Εργαστήριο Αθηνών) Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Results ) (mg / kg)

ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Results ) (mg / kg) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ OLITECN : 70936 ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : 08/11/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : 11/11/2013 ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΙΟΥ : ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης / Client SOTIRALE BIO Ηµεροµηνία Έκδοσης / Date 8/1/2015 Ηµεροµηνία δειγµατοληψίας / Date of sampling 29/12/2014 Κωδικός δείγµατος / Sample code N61014 Είδος δείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides

Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος : Βέλτιστο 400g / Ελάχιστο 200g Μέθοδος : Το δείγμα εκχυλίζεται με ακετόνη. Προ της εκχύλισης προστίθεται κατάλληλη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει 6.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2008 για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ) ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ) ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ρ. Φανή Χατζήνα Βιολόγος, ιδάκτορας Μελισσοκοµίας Επικονίασης Ερευνήτρια Ινστ. Μελισσοκοµίας (ΕΘΙΑΓΕ) Τηλ. 23730-91297 Email: fhatjina@instmelissocomias.gr ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΒΟΛΒΗΣ- ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΒΟΛΒΗΣ- ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα

Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθούν οι τρεις παραπάνω κατηγορίες ουσιών µαζί, εξαιτίας της χηµικής τους συγγένειας. Επιπλέον πολλά εντοµοκτόνα έχουν ακαρεοκτόνες

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Ρύπανσης Αμβρακικού Κόλπου. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προβλήματα Ρύπανσης Αμβρακικού Κόλπου. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Προβλήματα Ρύπανσης Αμβρακικού Κόλπου Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μεταναστευτικά μονοπάτια των αποδημητικών πουλιών Οικολογική αξία 15 τύποι φυσικών ενδιαιτημάτων (οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ 691 Φωτομετρική μέθοδος προσδιορισμού των πυριτικών με μολυβδενικό αμμώνιο ΕΛΟΤ 692 Προσδιορισμός ουσιών ενεργών με μπλε του μεθυλενίου -

ΕΛΟΤ 691 Φωτομετρική μέθοδος προσδιορισμού των πυριτικών με μολυβδενικό αμμώνιο ΕΛΟΤ 692 Προσδιορισμός ουσιών ενεργών με μπλε του μεθυλενίου - ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 1108 Ανίχνευση και αρίθμηση Pseudomonas aeruginosa- Μέρος 1: Μέθοδος δι εμπλουτισμού σε υγρό θρεπτικό υλικό ΕΛΟΤ 1420 Επίδραση οργανικών υλικών στο πόσιμο νερό - Προσδιορισμός της οσμής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ/01/01/09-07-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Science & Quality. Mέλι: Κατηγορίες µελιού, οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, επιµολυντές. Yλικά συσκευασίας σε επαφή µε τα τρόφιµα

Science & Quality. Mέλι: Κατηγορίες µελιού, οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, επιµολυντές. Yλικά συσκευασίας σε επαφή µε τα τρόφιµα H EL LA S CHEM HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ www.hellaschem.gr Science & Quality Mέλι: Κατηγορίες µελιού, οργανοληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

MRL. mg / kg) 0.03 0.01

MRL. mg / kg) 0.03 0.01 ΑΡ. ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) 61 767-24/04/13 Πατάτες (χώρα ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστική σε mg / kg) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Πόσιµου νερού

Επεξεργασία Πόσιµου νερού Επεξεργασία Πόσιµου νερού Μάθηµα 1ο Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού 17/02/2006 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιµου νερού 1 Φυσικά νερά Τα φυσικά νερά µπορεί να περιέχουν αιωρούµενα και διαλυµένα ανόργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σηµειώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ NSF NSF/ANSI 42 Drinking Water Treatment Units - Aesthetic Effects

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ NSF NSF/ANSI 42 Drinking Water Treatment Units - Aesthetic Effects Model ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ NSF NSF/ANSI 42 Drinking Water Treatment Units - Aesthetic Effects Replacement Elements Counter-Top Connected to Sink Faucet Service Cycle (gallons) Flow Rate (gpm) Claim K6842A

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 197/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2009 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ TΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ TΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ TΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ρ. Συλβάνα Αλαµάνου, Χ.Υ. Κερκύρας ρ. Ελένη Σταυρακάκη, Προϊσταµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. 2410 671290, Fax 2410 671321, E-mail: secretary@ismc.gr Website: http//www.ismc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01 ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστική σε mg / kg)

Διαβάστε περισσότερα