Οι συντονιστές της Οµάδας Μοριακής Ιστοπαθολογίας / Παθολογικής Ανατοµικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι συντονιστές της Οµάδας Μοριακής Ιστοπαθολογίας / Παθολογικής Ανατοµικής"

Transcript

1 ΟΜΑ Α ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ τηλ: / fax: / website: / Αγαπητοί συνάδελφοι, Αθήνα, 05 Οκτωβρίου 2009 Οι εξελίξεις στον χώρο της ειδικότητάς µας µε την εισαγωγή τεχνικών της Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας έχουν οδηγήσει σε µία ριζική αναθεώρηση τόσο του τρόπου µελέτης της παθογένειας και εξέλιξης των νοσηµάτων, όσο και της αντιµετώπισής τους σε επίπεδο διαγνωστικής, πρόληψης και θεραπείας. Λόγω των εξελίξεων αυτών γίνεται φανερή η αναγκαιότητα καθιέρωσης και εφαρµογής ενός συστηµατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος στο γνωστικό αντικείµενο της Μοριακής Ιστοπαθολογίας µε συντονιστή την Οµάδα Μοριακής Ιστοπαθολογίας / Παθολογικής Ανατοµικής της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατοµικής. Απώτερος στόχος είναι το πρόγραµµα αυτό µελλοντικά να θεσµοθετηθεί από το Υπουργείο Υγείας ως πρόγραµµα εξειδίκευσης στο συγκεκριµένο γνωστικό πεδίο και σε συνεννόηση µε τις Ιατρικές Σχολές να εγκριθεί και ως διαπανεπιστηµιακό µεταπτυχιακό πρόγραµµα, που θα οδηγεί σε επαγγελµατικό µεταπτυχιακό τίτλο, καθώς και σε ακαδηµαϊκό διδακτορικό τίτλο. Λόγω της φύσης και της έκτασης του γνωστικού αντικειµένου, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι δοµηµένο σε τρείς εκπαιδευτικές ενότητες και µία τέταρτη που αφορά πρακτική εξέταση. Οι ενότητες αυτές αναπτύσσονται σε έξι εξάµηνα υπό µορφή ηµερίδων µε έξι διαλέξεις ανά ηµερίδα και ένα έβδοµο εξάµηνο πρακτικής εξάσκησης. Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά φαίνονται αναλυτικά παρακάτω. Στο παρόν πρόγραµµα δεν συµπεριλαµβάνονται όλοι οι οµιλητές και τα θέµατα της τρίτης και τέταρτης ενότητας που θα οριστούν µελλοντικά Παρακαλώ δηλώστε ενδιαφέρον συµµετοχής στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατοµικής. Οι συντονιστές της Οµάδας Μοριακής Ιστοπαθολογίας / Παθολογικής Ανατοµικής Χρήστος Βαλαβάνης Υπεύθυνος Μονάδας Μοριακής Ιστοπαθολογίας Τµήµα Παθολογικής Ανατοµικής, Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά "ΜΕΤΑΞΑ" τ. Ass. Professor, Dept. Molecular Biology, University of Massachusetts, USA τ. Molecular Pathologist / Adjunct Faculty, Molecular Pathology and Genetics Division, Dept. of Pathology, Western Campus, Tufts University School of Medicine, MA, USA. Βασίλης Γοργούλης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών Εργαστήριο Ιστολογίας-Εµβρυολογίας Βασιλική Κωτούλα Επίκουρος Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

2 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 7 Ηµερίδες 6 οµιλίες ανά ηµερίδα Προεγγραφές ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων: 40 άτοµα ανά ηµερίδα Ανώτερος αριθµός απουσιών δύο (2) ανά ενότητα Βιβλιογραφία: Συνιστώµενα βιβλία, reviews, τεχνικά άρθρα, websites Ηµέρα: Σάββατο 9πµ 6.30µµ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12/2009 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 06/02/2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 03/04/2010 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/09/2010 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 06/11/2010 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/12/2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/02/ οµιλίες (60 min 60 min) και 30 min ερωτήσεις - συζήτηση ιάλειµµα οµιλίες (60 min 60 min) και 30 min ερωτήσεις - συζήτηση Φαγητό οµιλίες (60 min 60 min) και 30 min ερωτήσεις - συζήτηση Τόπος : Αίθουσα σεµιναρίων Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατοµικής ή αίθουσα σεµιναρίων Ιστολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Video PowerPoint στο website της Παθολογοανατοµικής Εταιρείας 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ (1ο- 2ο- 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ): ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ (4o ΕΞΑΜΗΝΟ): ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3 η ΕΝΟΤΗΤΑ (5o - 6o ΕΞΑΜΗΝΟ): ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ( ικαίωµα παρακολούθησης µετά την συµπλήρωση του 4 ου έτους της Ειδικότητας) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -ΟΡΓΑΝΩΝ Παθογενετικοί µηχανισµοί Μοριακή ιαγνωστική Παθογνωµονικά κριτήρια Μοριακοί χαρακτήρες Μοριακή σταδιοποίηση Προγνωστικοί δείκτες Προβλεπτικοί θεραπείας δείκτες Προδιαθεσικοί δείκτες Ι ΑΚΤΡΑ 40 / ΗΜΕΡΙ Α για τις ανάγκες γραφικής ύλης και ψηφιακής καταγραφής των διαλέξεων για Μονάδες συνεχιζόµενης εκπαίδευσης Λοιπά έξοδα Χορήγηση ερωτηµατολογίου τόσο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευόµενων µε το πέρας της εκδήλωσης.

3 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τέλος 5ο Εξαµήνου Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πολλαπλών απαντήσεων 30 ερωτήσεις Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας 25 ερωτήσεις Τεχνικών 45 ερωτήσεις Μοριακής Ιστοπαθολογίας Σύνολο 100 ( 3 min/ερώτηση 300 min - 5 h) Επιτυχής θεωρείται η σωστή απάντηση στο 70/100 των ερωτήσεων. - ΑΠΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (προαιρετικό) - ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ - ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΙΣ) 4 η ΕΝΟΤΗΤΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ): ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Workshop Περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων ( υνατότητα συµµετοχής όσοι πέτυχαν στις εξετάσεις 10µελη τµήµατα µε µοιρασµένα τα µέλη στα εργαστήρια του δικτύου/rotation ίδακτρα Χρηµατοδότηση) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 1ο 1 η ΗΜΕΡΙ Α 12/12/ η Οµιλία οµή DNA Χρωµοσώµατα/Οργάνωση γονιδιώµατος οµή γονιδίων Μαρία Σιδερίδου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Οµάδα Μοριακής Καρκινογένεσης, Εργαστήριο Ιστολογίας Εµβρυολογίας, Ιατρική Αθηνών 2 η Οµιλία Μηχανισµοί αναδιπλασιασµού DNA Ρύθµιση αντιγραφής Ζωή Λυγερού, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµήµα Βιολογίας, Ιατρική Πατρών 3 η Οµιλία Βλάβες DNA και µηχανισµοί µεταλλαξιγένεσης Χρήστος Βαλαβάνης, Υπευθ. Μονάδας Μοριακής Ιστοπαθολογίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» 4 η Οµιλία Σηµεία ελέγχου βλαβών DNA Βασίλης Γοργούλης, Αναπλ. Καθηγητής, Οµάδα Μοριακής Καρκινογένεσης, 5 η Οµιλία Μηχανισµοί επιδιόρθωσης βλαβών DNA Θάνος Αρµακόλας, Λέκτορας, Τµήµα Φυσιολογίας, Ιατρική Αθηνών 6 η Οµιλία Ρύθµιση αντιγραφής DNA µέσω µεταγωγής σηµάτων Ζωή Λυγερού, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµήµα Βιολογίας, Ιατρική Πατρών 2 η ΗΜΕΡΙ Α 06/02/ η Οµιλία οµή RNA Tύποι RNA Σύνθεση/Επεξεργασία RNA Αποστολία Γκιάλη, ιευθ. Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών, Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών 2 η Οµιλία Μηχανισµοί µεταγραφής Ρύθµιση γονιδιακής έκφρασης Αλέξανδρος Πίντζας, ιευθ. Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών, Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών 3 η Οµιλία Επιγενετικοί µηχανισµοί ελέγχου γονιδιακής έκφρασης Αθανάσιος Κοτσίνας, Λέκτορας, Οµάδα Μοριακής Καρκινογένεσης, Τµήµα Ιστολογίας-Εµβρυολογίας, Ιατρική Αθηνών 4 η Οµιλία micrornas RNA παρεµπόδιση (interference) Βασίλης Ζουµπουρλής, Ερευνητής Β, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών, Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών 5 η Οµιλία Μηχανισµοί µετα-µεταγραφικού ελέγχου ηµήτρης Κοντογιάννης, Ερευνητής Β, Ινστιτούτο Ανοσολογίας, Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών "Αλέξανδρος Φλέµινγκ" 6 η Οµιλία Ρύθµιση µεταγραφής µέσω µεταγωγής σηµάτων ηµήτρης Στραβοπόδης, Επικ. Καθηγητής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών,

4 3 η ΗΜΕΡΙ Α 03/04/ η Οµιλία οµή πρωτεινών Αναδίπλωση πρωτεϊνών Αικατερίνη Νιφόρου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Οµάδα Μοριακής Καρκινογένεσης, 2 η Οµιλία Ριβοσώµατα Μηχανισµοί πρωτεϊνοσύνθεσης Εφη Κιτράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τµήµα Βιολογίας, Οδοντιατρική Σχολή, 3 η Οµιλία Μετα-µεταφραστικοί µηχανισµοί πρωτεϊνικής τροποποίησης Ανδρέας Σκορίλας, Επικ. Καθηγητής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, 4 η Οµιλία Μεταφορά πρωτεϊνών Ιωάννης Τρουγκάκος, Επικ. Καθηγητής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, 5 η Οµιλία Αποδόµηση πρωτεϊνών Αποστολοπούλου Καλλιόπη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Οµάδα Μοριακής Καρκινογένεσης, 6 η Οµιλία Ρύθµιση πρωτεϊνοσύνθεσης µέσω µεταγωγής σηµάτων ηµήτρης Στραβοπόδης, Επικ. Καθηγητής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, ΜΕΡΟΣ 2ο 4 η ΗΜΕΡΙ Α 18/09/ η Οµιλία οµή, οργάνωση και λειτουργία κυτταρικής µεµβράνης 2 η Οµιλία οµή, οργάνωση και λειτουργία πυρηνικού φακέλου 3 η Οµιλία Κυτταρικός σκελετός 4 η Οµιλία Ενδοπλασµατικό δίκτυο και συσκευή Golgi 5 η Οµιλία οµή, οργάνωση και λειτουργία µιτοχονδρίων 6 η Οµιλία Κυτταρόπλασµα, Υπεροξυσώµατα, Λυσοσώµατα, Ενδοκυττάρια και εκκριτικά κυστίδια 5 η ΗΜΕΡΙ Α 06/11/ η Οµιλία Κυτταρική πολικότητα 2 η Οµιλία ιακυτταρική επικοινωνία 3 η Οµιλία Εξωκυττάριος θεµέλιος ουσία 4 η Οµιλία Κυτταρική πρόσφυση 5 η Οµιλία Κυτταρική κίνηση 6 η Οµιλία Ρύθµιση κυτταρικής πρόσφυσης κίνησης µέσω µεταγωγής σηµάτων 6 η ΗΜΕΡΙ Α 11/12/ η Οµιλία Κυτταρικός κύκλος 2 η Οµιλία Κυτταρική διαίρεση : Μίτωση Μείωση 3 η Οµιλία Αρχές Γενετικής 4 η Οµιλία Κυτταρική γήρανση 5 η Οµιλία Κυτταρικός θάνατος : Τύποι Μορφολογικοί χαρακτήρες 6 η Οµιλία Κυτταρικός θάνατος : Ρύθµιση µέσω µεταγωγής σηµάτων 7 η ΗΜΕΡΙ Α 12/02/ η Οµιλία Βασικοί µηχανισµοί µορφογένεσης 2 η Οµιλία Μηχανισµοί κυτταρικής διαφοροποίησης 3 η Οµιλία Ρύθµιση µορφογένεσης µέσω διακυτταρικών αλληλεπιδράσεων 4 η Οµιλία Ιστογένεση - Οργανογένεση 5 η Οµιλία Αρχέγονα βλαστικά κύτταρα Κυτταρική ανανέωση 6 η Οµιλία ιατήρηση διαφοροποιηµένων κυττάρων ιαφοροποίηση και κυτταρικός θάνατος

5 Η δεύτερη ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» θα ακολουθήσει το πρώτο εξάµηνο του 2011, η τρίτη ενότητα «ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ» θα αναπτυχθεί το µε δικαίωµα παρακολούθησης για τους ειδικευόµενους µετά την συµπλήρωση του 4 ου έτους της ειδικότητας. 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ : TΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1. Αρχές και εφαρµογές Βιοπληροφορικής 2. Αποµόνωση νουκλεινικών οξέων και πρωτεινών 3. Αρχές και εφαρµογές φασµατοσκόπησης 4. Αρχές και εφαρµογές τεχνικών φυγοκέντρηση 5. Τεχνικές Μικροσκόπησης 6. Τεχνικές ηλεκτροφόρησης νουκλεινικών οξέων 7. Αντισώµατα και Ανοσοκυτταροχηµικές/Ανοσοενζυµικές τεχνικές 8. Τεχνικές και εφαρµογές ELISA 9. Τεχνικές ηλεκτροφόρησης πρωτεινών 10. Χρήση ραδιοισοτόπων στην Μοριακή Βιολογία 11. Τεχνικές στυπώµατος (blotting) νουκλεινικών οξέων και πρωτεινών 12. Τεχνικές Αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR) 13. Tεχνικές Αλληλούχησης (Sequencing) νουκλεινικών οξέων 14. Τεχνικές Υβριδισµού 15. Τεχνικές µε χρήση περιοριστικών και τροποποιητικών ενζύµων 16. Τεχνικές Ανάστροφης Μεταγραφής Ιn Vitro Μεταγραφή / Μετάφραση 17. Τεχνικές και εφαρµογές Laser Capture Microdissection 18. Τεχνικές και εφαρµογές Συγκριτικού Γονιδιωµατικού Υβριδισµού (CGH) 19. Τεχνικές και εφαρµογές µικροσυστοιχιών cdna 20. Τεχνικές και εφαρµογές Πρωτεωµικής 21. Τεχνικές ανίχνευσης µεταλλάξεων 22. Τεχνικές κυτταρικών και βακτηριακών καλλιεργειών 23. Φορείς (Vectors) και Τεχνικές κλωνοποίησης 24. Τεχνικές Κυτταρογενετικής 25. Τεχνικές και εφαρµογές Κυτταροµετρίας ροής και διαχωρισµού κυττάρων (Flow cytometry Cell sorting) 26. Αρχές λειτουργίας κλινικού εργαστηρίου Μοριακής Ιστοπαθολογίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Τίτλος Έργου : ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ακαδ. έτος 2011-2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ακαδ. έτος 2011-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ακαδ. έτος 2011-2012 Δεκαπενθήμερο γνωριμίας των σχολείων της περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: -ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Ι Ο Ρ Α Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Η Μ Ο Σ Ι Α Υ Γ Ε Ι Α Ε θ ν ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν Σ τ ο µ α τ ι κ ή Υ γ ε ί α 2 0 0 8-2 0 1 2 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ INSTITUT PASTEUR HELLÉNIQUE

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ INSTITUT PASTEUR HELLÉNIQUE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ INSTITUT PASTEUR HELLÉNIQUE έτη προσφοράς ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΑΘΗΝΑ NEWSLETTER Απριλιος Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αμπελόκηποι 210 6478800 cdriva@pasteur.gr www.pasteur.gr www.facebook.com/hellenicpasteurinstistute

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2000-3- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ... ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2010 Θέμα:Πρόταση Ίδρυσης Νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος Διαιτολογίας και Επιστήμης του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση eurocris για πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων

Εκδήλωση eurocris για πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων αξιοποιώντας Εκδήλωση eurocris για πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων Ανοικτή Συνάντηση Εργασίας για τα πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2008 ΤΟΜΕΙΣ Στο τμήμα λειτουργούν τρεις τομείς. Ο Α, Τομέας Παθολογικός, ο Β, Τομέας Χειρουργικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒριος 2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒριος 2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒριος 2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙος 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Επιμέλεια Έκδοσης: Μαρία Γκανίδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή. Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδών και Εφήβων;

Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή. Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδών και Εφήβων; Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων Το ΙΕΘΣ, µε βάση το συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον σχετικά µε τη γνωσιακή συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα