Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10 Μαρτίου 2016 Κύριοι, ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 37/2016 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΜ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος ιαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί διαγωνισµό µε τη µέθοδο της ανοιχτής διαδικασίας. Οι προσφορές πρέπει να ετοιµαστούν και να υποβληθούν σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους και απαιτήσεις. Υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αποδοχή αυτών των όρων και απαιτήσεων. 1.2 Πρόσωπο Επικοινωνίας Όλα τα ερωτήµατα αναφορικά µε τον πιο πάνω διαγωνισµό πρέπει να απευθύνονται προς: Υπηρεσία Προσφορών Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 2.1 Αντικείµενο Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η κατασκευή:

2 1. περιβλήµατος στις προσόψεις των ΑΤΜ, 2. πυλώνα για ΑΤΜ ή 3. πλαϊνής φωτεινής διπλής όψεως πινακίδας (όπου δεν µπορεί να τοποθετηθεί πυλώνας) Οι ελάχιστες απαιτήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς (Έντυπο 2), που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα της παρούσας πρόσκλησης. Στο Παράρτηµα Α παρουσιάζεται ενδεικτικά το σχέδιο της ΑΤΜ 3. ΤΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 3.1 Τόπος Παράδοσης Τόπος παράδοσης των κατασκευών τα κατά τόπους καταστήµατα του Συνεργατισµού που διαθέτουν ΑΤΜ Παγκύπρια. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα σχετικά έξοδα για την παράδοση των ζητούµενων κατασκευών στον καθορισµένο τόπο παράδοσης καθώς και επίσης και το κόστος αφαίρεσης της υφιστάµενης σήµανσης. 3.2 Χρόνος Παράδοσης Ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άµεσα την υλοποίηση του έργου. Η παράδοση των κατασκευών, στην τοποθεσία που αναφέρεται ανωτέρω, θα πραγµατοποιείται σε χρονοδιαγράµµατα που θα καθορίζονται στην εκάστοτε περίπτωση από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. 3.3 ικαίωµα Συµµετοχής (Participation guarantee) Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τραπεζική εγγύηση ύψους χιλίων ( 1.000) ευρώ ως δικαίωµα συµµετοχής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η τραπεζική εγγύηση θα επιστρέφεται. 3.4 ικαίωµα πιστής εκτέλεσης συµβολαίου (Performance guarantee) Ο επιτυχών προσφοροδότης θα συνάψει συµβόλαιο συνεργασίας µε την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, το οποίο θα περιλαµβάνει ανάµεσα σε άλλα, όρο για καταβολή δικαιώµατος πιστής εκτέλεσης (Performance guarantee) ύψους 10% επί της συνολικής αξίας της σύµβασης, µε τη µορφή τραπεζικής εγγυητικής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η τραπεζική εγγυητική θα επιστραφεί. 4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4.1 Γλώσσα Προσφοράς Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα.

3 4.2 Περιεχόµενα Προσφοράς H προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: α) Την τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Έντυπο 2) που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (µε την ένδειξη τεχνική προσφορά). Στην εν λόγω επισυνηµµένο έγγραφο θα πρέπει να περιλαµβάνονται: το έντυπο υποβολής προσφοράς, το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Έντυπο 1) που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. την τραπεζική εγγύηση για δικαίωµα συµµετοχής (participation guarantee) σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3 της παρούσας Πρόσκλησης. Σηµειώνεται ότι πρωτότυπο έγγραφο θα πρέπει να σταλεί στην Υπηρεσία Προσφορών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στην οδό Γρ. Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία. Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής Προέλευσης για τα υλικά που απαιτείται (Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς) (β) Την Οικονοµική Προσφορά, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Έντυπο 3) που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (σε ξεχωριστό επισυνηµµένο έγγραφο µε την ένδειξη οικονοµική προσφορά). Όλες οι σελίδες της προσφοράς πρέπει να είναι αριθµηµένες. 4.3 Χρόνος και Τόπος Υποβολής των Προσφορών Οι προσφοροδότες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση το αργότερο µέχρι την 28 η Μαρτίου 2016 και ώρα 13:00 το µεσηµέρι. Οι προσφορές πρέπει να έχουν τίτλο στο «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΤΜ» 4.4 Περίοδος Ισχύος Προσφορών Προσφορές που υποβάλλονται θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους Προσφοροδότες για περίοδο ενός (1) µηνός, προσµετρούµενους από την εποµένη της ηµέρας λήξης της προθεσµίας υποβολής Προσφορών. 5. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1 Κριτήριο Ανάθεσης Η Σύµβαση θα ανατεθεί στον Προσφοροδότη η προσφορά του οποίου πληροί τους όρους και απαιτήσεις της πρόσκλησης και θα έχει αναδειχθεί είτε ως η

4 προσφορά µε τη χαµηλότερη Συνολική Τιµή Προσφοράς είτε αυτή µε τη ψηλότερη τελική κατάταξη (στάθµιση τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης). Σε περίπτωση που το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι διαχωρισµένο σε τµήµατα (σύµφωνα µε το Έντυπο 3), τότε η ανάθεση για το κάθε τµήµα δύναται να γίνει ξεχωριστά. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Προσφοροδότες βρεθεί ότι έχουν υποβάλει την ίδια Οικονοµική Προσφορά η οποία αντιστοιχεί στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ όλων έγκυρων προσφορών, ακόµη και µετά από διαπραγµάτευση, τότε η επιλογή του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της κλήρωσης. Σηµειώνεται ότι η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα δεν είναι υποχρεωµένη να κατακυρώσει την προσφορά στο χαµηλότερο προσφοροδότη στην περίπτωση µειοδοτικού διαγωνισµού ή στον υψηλότερο προσφοροδότη στην περίπτωση πλειοδοτικού διαγωνισµού. 5.2 Τρόπος Πληρωµής Οι πληρωµές θα καταβάλλονται σε Ευρώ 1. µε την έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνοµα του Ανάδοχου έναντι τιµολογίου, µετά την αποδοχή των παραδοθέντων προϊόντων/υπηρεσιών. 2. µε πίστωση του λογαριασµού του προσφοροδότη σε λογαριασµό που διατηρεί σε Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυµα. 5.3 Συµβόλαιο Συνεργασίας Ο επιτυχών προσφοροδότης θα κληθεί να υπογράψει συµβόλαιο συνεργασίας µε την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

5 ΕΝΤΥΠΟ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προς: Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Θέµα: Προσφορές για κατασκευή περιβληµάτων για τις προσόψεις των ΑΤΜ, για κατασκευή πυλώνα των ΑΤΜ ή κατασκευή πλαϊνής φωτεινής διπλής όψεως πινακίδας των ΑΤΜ του Συνεργατισµού. 1. Αφού µελετήσαµε τα Έγγραφα ιαγωνισµού και αφού έχουµε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του Αντικειµένου της Σύµβασης, εµείς οι υποφαινόµενοι, αναλαµβάνουµε να αρχίσουµε, εκτελέσουµε και συµπληρώσουµε το Αντικείµενο της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα Έγγραφα ιαγωνισµού και τη συνηµµένη Προσφορά µας. 2. Αν η Προσφορά µας γίνει αποδεκτή, αναλαµβάνουµε να αρχίσουµε την εκτέλεση του Αντικειµένου της Σύµβασης από την ηµεροµηνία υπογραφής της Συµφωνίας. 3. Συµφωνούµε πως η Προσφορά µας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση µε αυτή που αναφέρεται στην Παράγραφο 4.4 πιο πάνω, θα µας δεσµεύει και θα µπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγµή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 4. Τα στοιχεία της επιχείρησής µας και τα στοιχεία επικοινωνίας µε αρµόδιο άτοµο της επιχείρησής µας είναι τα ακόλουθα: Επωνυµία Προσφοροδότη Καταχωρηµένη ιεύθυνση ιεύθυνση Επικοινωνίας (αν διαφέρει µε την πιο πάνω) ιεύθυνση στο ιαδίκτυο Αριθµός ΦΠΑ Άτοµο Επικοινωνίας: Ονοµατεπώνυµο Αρ. Τηλεφώνου Αρ. Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

6 Εκ µέρους και για λογαριασµό του προσφοροδότη: Υπογραφή:... Ονοµατεπώνυµο:... Ιδιότητα/Θέση:... Ηµεροµηνία:... Σηµείωση: Όλα τα κενά να συµπληρωθούν από τον Προσφοροδότη ή τον Εκπρόσωπό του.

7 ΕΝΤΥΠΟ 2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Ζητούµενο προϊόν: Κατασκευή Περιβλήµατος ΑΤΜ Α/Α Απαιτήσεις - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση - Προσφορά 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Κατασκευή τελάρου από πασαµάνα 40 Χ 40 Χ 2 mm γαλβανιζέ 1.2 Το πάνελ της πρόσοψης θα είναι από alucobond 4mm Τα γράµµατα Coop Cash θα είναι 1.3 εγχάρακτα, φωτεινά µε σύστηµα φωτισµού LED και θα είναι κατασκευασµένα 10 mm και 3 mm κίτρινου χρώµατος 1.4 Η πλαϊνή πινακίδα COOP CASH είναι διπλής όψεως κατασκευασµένη από αλουµίνιο 2mm η οποία θα είναι εγχάρακτη, φωτεινή µε σύστηµα φωτισµού LED και τα γράµµατα θα είναι από 8mm πλαστικό χρώµατος άσπρου. Η µπογιά η οποία θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι ακρυλική µατ 1.5 Το στέγαστρο θα είναι κατασκευασµένο από πασαµάνο 30 x 30 και θα είναι επενδυµένο από alucobond 4mm. 1.6 Η φωτεινή πινακίδα 24HOURS ATM πρέπει να είναι κατασκευασµένη από 4 mm πλαστικό. Το σύστηµα φωτισµού θα είναι µε LED αδιάβροχο όπως και ο µετασχηµατιστής. 1.7 Το back panel της επιγραφής πρέπει να είναι από αλουµίνιο χρώµατος άσπρου 1mm, το αυτοκόλλητο θα είναι cast translucent, Ευρωπαϊκής Προέλευσης. 1.8 Τα γράµµατα 24HOURS ATM θα είναι κατασκευασµένα από πλαστικό 5mm όπου η τοµή του θα πρέπει να είναι γυαλισµένη.

8 1.9 Οι κάρτες VISA CARD πρέπει να κατασκευαστούν από πλαστικό clear 5 mm. Η εκτύπωση θα είναι υψηλής ανάλυσης σε cast clear αυτοκόλλητο και θα τοποθετηθεί στο πίσω µέρος του πλαστικού Το έµβληµα πρέπει να τυπωθεί σε cast translucent άσπρο αυτοκόλλητο µε υψηλής ανάλυσης εκτύπωση και θα υπάρχει πλαστικοποίηση. 2. Ζητούµενο προϊόν: Κατασκευή ΑΤΜ Pillar Double Face Illuminated Sign Α/Α Απαιτήσεις - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση - Προσφορά 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Η βάση του πυλώνα θα είναι κατασκευασµένη από πασαµάνο 80 x 80 x 2 mm, η οποία θα είναι επενδυµένη από alucobond 4mm. 1.2 Η βάση στήριξης πρέπει να είναι µε φλάντζα 35cm x 35cm x 15mm και θα τοποθετείτε σε υποκόλονα. 1.3 Το σύστηµα φωτισµού θα είναι µε LED αδιάβροχο όπως και ο µετασχηµατιστής. 1.4 Το πάνελ θα είναι από πλαστικό 4mm Ευρωπαϊκής Προέλευσης. 1.5 Το τελάρο της επιγραφής θα είναι από πασαµάνο 60 x 30 x 1.5mm γαλβανιζέ. 1.6 Το γκρίζο χρώµα θα είναι µπογιατισµένο µε ακρυλική µπογιά µατ. 1.7 Το αυτοκόλλητο που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι translucent cast Ευρωπαϊκής Προέλευσης.

9 1.8 Εσωτερικά η επιγραφή πρέπει να έχει ειδικό µονωτικό λάστιχο στεγανοποίησης για αποφυγή των νερών και ακαθαρσιών. 1.9 Το έµβληµα πρέπει να τυπωθεί σε cast translucent άσπρο αυτοκόλλητο µε υψηλής ανάλυσης εκτύπωση και θα υπάρχει πλαστικοποίηση. 3. Ζητούµενο προϊόν: Κατασκευή Coop Side Wall Double Face Illuminated Sign Α/Α Απαιτήσεις - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση - Προσφορά 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Κατασκευή τελάρου από πασαµάνα 40 x 20 x 1.5 mm γαλβανιζέ. 1.2 Κατασκευή µπρακέτου στήριξης από φύλλο αλουµινίου 2mm Το σύστηµα φωτισµού θα είναι 1.3 µε LED, αδιάβροχο όπως και ο µετασχηµατιστής. 1.4 Το γκρίζο χρώµα θα πρέπει να µπογιατιστεί µε ακρυλική µπογιά µατ 1.5 Το πλαστικό θα είναι 4mm cast και πρέπει να είναι Ευρωπαϊκής Προέλευσης. 1.6 Το αυτοκόλλητο που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι translucent cast Ευρωπαϊκής Προέλευσης. 1.7 Στην κατασκευή της επιγραφής, εσωτερικά πρέπει να υπάρχει ειδικό µονωτικό λάστιχο στεγανοποίησης για αποφυγή των νερών και ακαθαρσιών. 1.8 Τα γράµµατα 24HOURS ATM πρέπει να κατασκευαστούν µε 5mm πλαστικό χρώµατος άσπρου, όπου η τοµή τους πρέπει να είναι γυαλισµένη.

10 1.9 Το έµβληµα πρέπει να τυπωθεί σε cast translucent άσπρο αυτοκόλλητο µε υψηλής ανάλυσης εκτύπωση και θα υπάρχει πλαστικοποίηση. ιευκρινίσεις: 1. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τις οποίες πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»: (α) η λέξη σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο (β) ένας αριθµός σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Προσφοροδότη ως ακολούθως: (α) το συγκεκριµένο προϊόν που προσφέρει ή (β) στη µορφή /ΟΧΙ (ανάλογα µε το εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την προσφορά) ή (γ) ένα αριθµητικό µέγεθος

11 1. Επαρχία Λευκωσίας 62 ΑΤΜ ΕΝΤΥΠΟ 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Απαιτούµενο Προϊόν/ Υπηρεσία Κατασκευή περιβλήµατος ΑΤΜ Κατασκευή ΑΤΜ Pillar Double Face Illuminated Sign Κατασκευή Coop Side Wall Double Face Illuminated Sign Τιµή Μονάδας εξαιρουµ. ΦΠΑ (ανά τεµάχιο) 2. Επαρχία Λεµεσού 39 ΑΤΜ Απαιτούµενο Προϊόν/ Υπηρεσία Κατασκευή περιβλήµατος ΑΤΜ Κατασκευή ΑΤΜ Pillar Double Face Illuminated Sign Κατασκευή Coop Side Wall Double Face Illuminated Sign Τιµή Μονάδας εξαιρουµ. ΦΠΑ (ανά τεµάχιο) 3. Επαρχία Λάρνακας 34 ΑΤΜ Απαιτούµενο Προϊόν/ Υπηρεσία Κατασκευή περιβλήµατος ΑΤΜ Κατασκευή ΑΤΜ Pillar Double Face Illuminated Sign Κατασκευή Coop Side Wall Double Face Illuminated Sign Τιµή Μονάδας εξαιρουµ. ΦΠΑ (ανά τεµάχιο) Υπογραφή και Σφραγίδα Προσφοροδότη

12 4. Επαρχία Αµµοχώστου 10 ΑΤΜ Απαιτούµενο Προϊόν/ Υπηρεσία Κατασκευή περιβλήµατος ΑΤΜ Κατασκευή ΑΤΜ Pillar Double Face Illuminated Sign Κατασκευή Coop Side Wall Double Face Illuminated Sign Τιµή Μονάδας εξαιρουµ. ΦΠΑ (ανά τεµάχιο) 5. Επαρχία Πάφου 28 ΑΤΜ Απαιτούµενο Προϊόν/ Υπηρεσία Κατασκευή περιβλήµατος ΑΤΜ Κατασκευή ΑΤΜ Pillar Double Face Illuminated Sign Κατασκευή Coop Side Wall Double Face Illuminated Sign Τιµή Μονάδας εξαιρουµ. ΦΠΑ (ανά τεµάχιο) Υπογραφή και Σφραγίδα Προσφοροδότη

13 Παράρτηµα Α

14

15

16

17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23 Φεβρουαρίου 2016 Κύριοι, ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2016 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23 Φεβρουαρίου 2016 Κύριοι, ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 24/2016 ΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ BRAND EQUITY 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος ιαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5 Φεβρουαρίου 2016 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος ιαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 101/2016 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΥΛΩΝΑ (ΤΟΤΕΜ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 101/2016 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΥΛΩΝΑ (ΤΟΤΕΜ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16 Σεπτεμβρίου 2016 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 101/2016 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΥΛΩΝΑ (ΤΟΤΕΜ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για αγορά αυτοκινήτων

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για αγορά αυτοκινήτων 16 Σεπτεμβρίου 2016 Κύριοι Διαγωνισμός Αρ. 106/2016 Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για αγορά αυτοκινήτων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί διαγωνισμό με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5 Ιουνίου 2015 Κύριοι, ΘΕΜΑ: Σχεδιασµός και ιεξαγωγή Σεµιναρίου µε θέµα «Παρεµπόδιση Ξεπλύµατος Παράνοµου Χρήµατος και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 102/2016 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 102/2016 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16 Σεπτεμβρίου 2016 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 102/2016 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 10/2017 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 10/2017 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7 Φεβρουαρίου 2017 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 10/2017 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT VISIO STANDARD OPEN VALUE

MICROSOFT VISIO STANDARD OPEN VALUE ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28 Μαρτίου 2017 Κύριοι, ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 32/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Α ΕΙΩΝ MICROSOFT VISIO STANDARD OPEN VALUE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΚΤ) ΛΤ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Λευκωσία, 18 Οκτωβρίου 2016 Θέµα: ιαγωνισµός αρ. 113A/2016 µε θέµα: «Προσφορά για σακίδιο πλάτης στρατιωτικού τύπου» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος ιαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20 Φεβρουαρίου 2017 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 17/2017 ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ VMWARE VSPHERE 6 STANDARD ΣΕ ENTERPRISE PLUS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 23/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ A4 COPY PAPER & A3 PAPER ONE PART

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 23/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ A4 COPY PAPER & A3 PAPER ONE PART Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 14 Μαρτίου 2017 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 23/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ A4 COPY PAPER & A3 PAPER ONE PART 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

1/8

1/8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20 Μαρτίου 2017 Κύριοι, ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 27/2017 Επέκταση Χωρητικότητας των συστηµάτων EMC VNX5800ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΚΤ) ΛΤ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Διαγωνισμός αρ. 2/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Διαγωνισμός αρ. 2/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 08 Φεβρουαρίου 2017 Κύριοι, Διαγωνισμός αρ. 2/2017 Α) Εκτύπωση Καταλόγου (booklet) Β) Προμήθεια Προτυπωμένου Φακέλου Α4 (με παράθυρο) Γ) Εκτύπωση και Προσωποποίηση Συνοδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9 Νοεμβρίου 2015 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΩΝ COMPLIMENT-SLIP ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 22.07.2015 Κύριοι, Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Περιφερειακής Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΤΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΤΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24 Νοεμβρίου 2015 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΤΜ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12 Νοεμβρίου 2015 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΩΝ COMPLIMENT SLIP ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Διαγωνισμός αρ. 6/2017 <ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Διαγωνισμός αρ. 6/2017 <ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25 Ιανουαρίου 2017 Κύριοι, Διαγωνισμός αρ. 6/2017 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Παραλίμνι, 04 Ιανουαρίου 2016 Αριθμός Αναφοράς: ΠΡ/0001/2016 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΩΝ COMPLIMENT SLIP ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 25.05.2015 Κύριοι, Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Εκτυπωτικά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Περιφερειακής Λεμεσού Λτδ διενεργεί διαγωνισμό με τη μέθοδο της συνοπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 25.05.2015 Κύριοι, Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Είδη Καθαρισμού 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Περιφερειακής Λεμεσού Λτδ διενεργεί διαγωνισμό με τη μέθοδο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 110/2016 για Εξεύρεση Επαγγελματία Συνεργάτη Αρχιτέκτονα Εσωτερικού Χώρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 110/2016 για Εξεύρεση Επαγγελματία Συνεργάτη Αρχιτέκτονα Εσωτερικού Χώρου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 110/2016 για Εξεύρεση Επαγγελματία Συνεργάτη Αρχιτέκτονα Εσωτερικού Χώρου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 18/2017 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 18/2017 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 Μαρτίου 2017 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 18/2017 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 14 Ιουλίου 2016 Κύριοι, Αρ. Διαγ. 94-2016 «Αναμόρφωση Κουλτούρας του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Συμβολαίων Συντήρησης / Υποστήριξης Δικτυακού. εξοπλισμού Cisco Data Center απευθείας από την κατασκευάστρια εταιρεία Cisco.

Ανανέωση Συμβολαίων Συντήρησης / Υποστήριξης Δικτυακού. εξοπλισμού Cisco Data Center απευθείας από την κατασκευάστρια εταιρεία Cisco. 19 Ιουλίου 2017 Κύριοι Ανανέωση Συμβολαίων Συντήρησης / Υποστήριξης Δικτυακού Εξοπλισμού Cisco Data Center απευθείας από τη κατασκευάστρια εταιρεία Cisco Διαγωνισμός αρ. 74/2017 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13 Δεκεμβρίου 2016 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 129/2016 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΩΝ MICROSOFT WINDOWS DATA CENTER SERVER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΚΤ) ΛΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 25.05.2015 Κύριοι, Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Γραφική Ύλη και Χαρτικά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Περιφερειακής Λεμεσού Λτδ διενεργεί διαγωνισμό με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς. Αγορά μηχανημάτων δικτύου - Brocade SAN switches Αριθμός διαγωνισμού 5/2018

Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς. Αγορά μηχανημάτων δικτύου - Brocade SAN switches Αριθμός διαγωνισμού 5/2018 Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 018 Κύριοι, Αγορά μηχανημάτων δικτύου - Brocade SAN switches Αριθμός διαγωνισμού 5/018 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) διενεργεί διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24 Νοεμβρίου 2015 Προς Όλους τους Ενδιαφερόμενους Κύριοι, ΕΡΓΟ: ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός Κύριοι, 27η Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1/9

1/9 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20 Μαρτίου 2017 Κύριοι, ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 26/2017 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ VMWARE ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ PRIVATE CLOUD ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΚΤ) ΛΤ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αρ. 01/2016 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Λ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αρ. 01/2016 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Λ. Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ, Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός 22α Ιανουαρίου, 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ. 01/2016 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ : ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ ΠΕΤΟΥ (PINS) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Emai:

Emai: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Λευκωσία, 15.04.2016 ιαγωνισµός αρ. 52/2016 για «Παροχή Υπηρεσιών Επιτόπιας Καταστροφής Εγγράφων και Τοποθέτησης Κάδων Καταστροφής Εµπιστευτικών Εγγράφων» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ. Αριθμός Διαγωνισμού: ΟΧΣ 7Α/2019

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ. Αριθμός Διαγωνισμού: ΟΧΣ 7Α/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ Αριθμός Διαγωνισμού: ΟΧΣ 7Α/2019 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών για Έργα σε Καταστήματα της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών για Έργα σε Καταστήματα της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 Κύριοι, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ηλεκτρομηχανολογικών για Έργα σε Καταστήματα της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ Διαγωνισμός αρ. 189/2017

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Προσέγγιση & Χειρισμός πελατών που αιτούνται χορηγητικά προϊόντα:

Γ. Προσέγγιση & Χειρισμός πελατών που αιτούνται χορηγητικά προϊόντα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5 Απριλίου, 2016 Κύριοι, ιαγωνισµός Αρ. 28/2016 Βασικές Αρχές ανεισµού και Αξιολόγηση Αιτηµάτων σε Ιδιώτες & Αυτοεργοδοτούµενους & ανεισµός σε Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Διαγωνισμός αρ. 112A/2016 «Προμήθεια Πυρίμαχων Μεταλλικών Ερμαριών και Συρταριέρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Διαγωνισμός αρ. 112A/2016 «Προμήθεια Πυρίμαχων Μεταλλικών Ερμαριών και Συρταριέρων» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Λευκωσία, 17 Οκτώβριου 2016 Κύριοι, Διαγωνισμός αρ. 112A/2016 «Προμήθεια Πυρίμαχων Μεταλλικών Ερμαριών και Συρταριέρων» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Περίγραμμα Συνεργασίας Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Αναθέτουσα Αρχή: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αρ. 02/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αρ. 02/2016 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ, Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός 21η Ιανουαρίου, 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ. 02/2016 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Cisco Data Center 10G Top Of Rack Switches (Nexus 3172) Διαγωνισμός αρ. 80/2017

Αγορά Cisco Data Center 10G Top Of Rack Switches (Nexus 3172) Διαγωνισμός αρ. 80/2017 2 Αυγούστου 2017 Κύριοι Αγορά Cisco Data Center 10G Top Of Rack Switches (Nexus 3172) Διαγωνισμός αρ. 80/2017 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα διενεργεί διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 45/2015

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 45/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 45/2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (BROCHURES), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΎΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ Οι προσφορές να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10/2016

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEY ΑΠΟ ΤΙΣ 26-31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ Αριθμός Διαγωνισμού: 49/2017

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ Αριθμός Διαγωνισμού: 49/2017 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 2017 Αριθμός Διαγωνισμού: 49/2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Κριτήριο Επιλογής η Χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2018

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2018 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 2018 Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Κριτήριο Επιλογής η Χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185680-2012:text:el:html CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S 112-185680 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 12/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ Οι προσφορές να βρίσκονται στο Κιβώτιο Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 44112110-2, 44112100-9, 44112300-1, 44212250-6, 44221210-0

CPV: 44112110-2, 44112100-9, 44112300-1, 44212250-6, 44221210-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 077 Αθήνα, Τ 206988500/ F 206988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 20698852, 20-6988570 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142371, 210 4142241 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 22-04-2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Χαράλαμπος Παπαλεξανδρής Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια 65 μνημών RAM (CPV )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια 65 μνημών RAM (CPV ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣ Υ: 1409 Ηµεροµηνία: 29/05/2012 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 7/2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 7/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 7/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEY ΑΠΟ ΤΙΣ 26-31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 «ΦΑΡΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ α.α. 2/2013 ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 Κ.Α. 64.07.02.01, 64.07.02.02, 64.07.02.04, 65.00.64.07,65.02.64.07, 65.03.64.07, 65.04.64.07, 66.03.64.07, 66.04.64.07, 66.05.64.07, 66.07.64.07, 66.09.64.07,

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Αθήνα, 21.01.2016 Α.Π: ΔΙΑ/2016/10 Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: PRC-16/040 Από : Τµ. Προµηθειών Ηµεροµηνία: 13 / 05 / 2016 From Αρµόδιος κ. Κ. Καραθάνος Date Αρ. Fax : 210-67.92.141 Αρ.Τηλ.: 210-67.92.246 Fax No. Tel. No. Θέµα Subject : Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 5250 Ταχ. /νση: ιονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109000955 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 09-04 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109225864 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2015 ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΤ.19/2015 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 27 Μαρτίου 2015 Ηµεροµηνία Υποβολής: 22 Μαΐου 2015 Cyta Τ Θ 24929, 1396 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΦΑΞ: 22701773

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ 07-2016 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ύο χιλιάδες ευρώ (2.000 ευρώ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ> με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη 23 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ: 1593

Μυτιλήνη 23 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ: 1593 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5.2.7 ΜΕΤΡΟ 5.2 ΕΡΓΟ: «Εξοπλισµός για Υποστήριξη Πράξεων ΕΚΤ Νέων Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ)» ΜΕΤΡΟ: «Αναβάθµιση Υποδοµών και Εξοπλισµού για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Γ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Desktop and Laptop PCs) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 07/2014 Απρίλιος 2014 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 Αθήνα 116 35 Πληροφορίες: κ. Λαθιωτάκη ΤΗΛ.: 210 7273805 Εmail: lathiot@eie.gr Αθήνα, 10/05/2018 Α.Π. 45 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς Οργανισμό Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου Θέμα: Η Παροχή Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών για καθορισμένες μαθητικές διαδρομές στην επαρχία Αμμοχώστου, που εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-11 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 4923 Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109000955 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή Παγοτρίμματος Ποσότητα: 1 A/A Περιγραφή/ Προδιαγραφές

Μηχανή Παγοτρίμματος Ποσότητα: 1 A/A Περιγραφή/ Προδιαγραφές ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 25/09/2017 Αρ. πρωτ.: 1649 Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια τριών (3) επαγγελματικών μηχανών παγοτρίμματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ I. 1. Επίθετο: Όνομα: Ημερομηνία γέννησης: Υπηκοότητα: 5. Εκπαίδευση:

ΕΝΤΥΠΟ I. 1. Επίθετο: Όνομα: Ημερομηνία γέννησης: Υπηκοότητα: 5. Εκπαίδευση: ΕΝΤΥΠΟ I ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επίθετο:.... 2. Όνομα:.... 3. Ημερομηνία γέννησης:.... 4. Υπηκοότητα: 5. Εκπαίδευση: Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου Περίοδος φοίτησης Πτυχίο / Δίπλωμα που αποκτήθηκε Από Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. 5/2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. 5/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. 5/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.000,00, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A Είδος Μον. Μέτρ. Ποσό τητα Τιμή Μον. Δαπάνη 1 Υπηρεσία Ορκωτού Ελεγκτή 1 1 Ελεγκτής 1 2 Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: ΚΥ-2018/901 Αθήνα, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α.Π.: ΚΥ-2018/901 Αθήνα, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π.: ΚΥ-2018/901 Αθήνα, 10.09.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο κτήριο του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ επί της οδού Χαρβούρη 1 στην Αθήνα» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 8/2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 8/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 8/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEY ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 24/10/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την παροχή υπηρεσιών «Mετακίνησης με ταξί» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την παροχή υπηρεσιών «Mετακίνησης με ταξί» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Σωματείο «PRAKSIS» Ταχ. Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα TK: 104 32 Τηλ: 21-05205200 Fax: 210-5205201 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.praksis.gr Αθήνα, 21/12/2017 Αρ. Πρωτ:Δ9650 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης» Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 Τηλέφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 9/2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 9/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 9/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΟΛ3Δ-ΩΦ2 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 49/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 49/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 49/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2016 Λάρνακα, 31 Μαΐου 2016 1 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος, 06/07/2018 Αρ. Πρωτ: 1463 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018». Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ψ8Ν1469Β7Θ-5ΗΑ Πάτρα: 12/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 325/1524 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια υλικού προβολής του Φορέα. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, λαμβάνοντας υπόψη:

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια υλικού προβολής του Φορέα. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, λαμβάνοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΜΥ 009/17 Λευκωσία, Ιούνιος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 1.1 Στοιχεία διαγωνισμού...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 15/10/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 19323 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 41/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης.

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2020 Αριθμός Διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα