Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10 Μαρτίου 2016 Κύριοι, ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 37/2016 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΜ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος ιαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί διαγωνισµό µε τη µέθοδο της ανοιχτής διαδικασίας. Οι προσφορές πρέπει να ετοιµαστούν και να υποβληθούν σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους και απαιτήσεις. Υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αποδοχή αυτών των όρων και απαιτήσεων. 1.2 Πρόσωπο Επικοινωνίας Όλα τα ερωτήµατα αναφορικά µε τον πιο πάνω διαγωνισµό πρέπει να απευθύνονται προς: Υπηρεσία Προσφορών Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 2.1 Αντικείµενο Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η κατασκευή:

2 1. περιβλήµατος στις προσόψεις των ΑΤΜ, 2. πυλώνα για ΑΤΜ ή 3. πλαϊνής φωτεινής διπλής όψεως πινακίδας (όπου δεν µπορεί να τοποθετηθεί πυλώνας) Οι ελάχιστες απαιτήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς (Έντυπο 2), που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα της παρούσας πρόσκλησης. Στο Παράρτηµα Α παρουσιάζεται ενδεικτικά το σχέδιο της ΑΤΜ 3. ΤΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 3.1 Τόπος Παράδοσης Τόπος παράδοσης των κατασκευών τα κατά τόπους καταστήµατα του Συνεργατισµού που διαθέτουν ΑΤΜ Παγκύπρια. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα σχετικά έξοδα για την παράδοση των ζητούµενων κατασκευών στον καθορισµένο τόπο παράδοσης καθώς και επίσης και το κόστος αφαίρεσης της υφιστάµενης σήµανσης. 3.2 Χρόνος Παράδοσης Ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άµεσα την υλοποίηση του έργου. Η παράδοση των κατασκευών, στην τοποθεσία που αναφέρεται ανωτέρω, θα πραγµατοποιείται σε χρονοδιαγράµµατα που θα καθορίζονται στην εκάστοτε περίπτωση από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. 3.3 ικαίωµα Συµµετοχής (Participation guarantee) Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τραπεζική εγγύηση ύψους χιλίων ( 1.000) ευρώ ως δικαίωµα συµµετοχής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η τραπεζική εγγύηση θα επιστρέφεται. 3.4 ικαίωµα πιστής εκτέλεσης συµβολαίου (Performance guarantee) Ο επιτυχών προσφοροδότης θα συνάψει συµβόλαιο συνεργασίας µε την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, το οποίο θα περιλαµβάνει ανάµεσα σε άλλα, όρο για καταβολή δικαιώµατος πιστής εκτέλεσης (Performance guarantee) ύψους 10% επί της συνολικής αξίας της σύµβασης, µε τη µορφή τραπεζικής εγγυητικής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η τραπεζική εγγυητική θα επιστραφεί. 4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4.1 Γλώσσα Προσφοράς Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα.

3 4.2 Περιεχόµενα Προσφοράς H προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: α) Την τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Έντυπο 2) που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (µε την ένδειξη τεχνική προσφορά). Στην εν λόγω επισυνηµµένο έγγραφο θα πρέπει να περιλαµβάνονται: το έντυπο υποβολής προσφοράς, το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Έντυπο 1) που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. την τραπεζική εγγύηση για δικαίωµα συµµετοχής (participation guarantee) σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3 της παρούσας Πρόσκλησης. Σηµειώνεται ότι πρωτότυπο έγγραφο θα πρέπει να σταλεί στην Υπηρεσία Προσφορών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στην οδό Γρ. Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία. Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής Προέλευσης για τα υλικά που απαιτείται (Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς) (β) Την Οικονοµική Προσφορά, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Έντυπο 3) που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (σε ξεχωριστό επισυνηµµένο έγγραφο µε την ένδειξη οικονοµική προσφορά). Όλες οι σελίδες της προσφοράς πρέπει να είναι αριθµηµένες. 4.3 Χρόνος και Τόπος Υποβολής των Προσφορών Οι προσφοροδότες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση το αργότερο µέχρι την 28 η Μαρτίου 2016 και ώρα 13:00 το µεσηµέρι. Οι προσφορές πρέπει να έχουν τίτλο στο «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΤΜ» 4.4 Περίοδος Ισχύος Προσφορών Προσφορές που υποβάλλονται θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους Προσφοροδότες για περίοδο ενός (1) µηνός, προσµετρούµενους από την εποµένη της ηµέρας λήξης της προθεσµίας υποβολής Προσφορών. 5. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1 Κριτήριο Ανάθεσης Η Σύµβαση θα ανατεθεί στον Προσφοροδότη η προσφορά του οποίου πληροί τους όρους και απαιτήσεις της πρόσκλησης και θα έχει αναδειχθεί είτε ως η

4 προσφορά µε τη χαµηλότερη Συνολική Τιµή Προσφοράς είτε αυτή µε τη ψηλότερη τελική κατάταξη (στάθµιση τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης). Σε περίπτωση που το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι διαχωρισµένο σε τµήµατα (σύµφωνα µε το Έντυπο 3), τότε η ανάθεση για το κάθε τµήµα δύναται να γίνει ξεχωριστά. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Προσφοροδότες βρεθεί ότι έχουν υποβάλει την ίδια Οικονοµική Προσφορά η οποία αντιστοιχεί στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ όλων έγκυρων προσφορών, ακόµη και µετά από διαπραγµάτευση, τότε η επιλογή του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της κλήρωσης. Σηµειώνεται ότι η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα δεν είναι υποχρεωµένη να κατακυρώσει την προσφορά στο χαµηλότερο προσφοροδότη στην περίπτωση µειοδοτικού διαγωνισµού ή στον υψηλότερο προσφοροδότη στην περίπτωση πλειοδοτικού διαγωνισµού. 5.2 Τρόπος Πληρωµής Οι πληρωµές θα καταβάλλονται σε Ευρώ 1. µε την έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνοµα του Ανάδοχου έναντι τιµολογίου, µετά την αποδοχή των παραδοθέντων προϊόντων/υπηρεσιών. 2. µε πίστωση του λογαριασµού του προσφοροδότη σε λογαριασµό που διατηρεί σε Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυµα. 5.3 Συµβόλαιο Συνεργασίας Ο επιτυχών προσφοροδότης θα κληθεί να υπογράψει συµβόλαιο συνεργασίας µε την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

5 ΕΝΤΥΠΟ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προς: Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Θέµα: Προσφορές για κατασκευή περιβληµάτων για τις προσόψεις των ΑΤΜ, για κατασκευή πυλώνα των ΑΤΜ ή κατασκευή πλαϊνής φωτεινής διπλής όψεως πινακίδας των ΑΤΜ του Συνεργατισµού. 1. Αφού µελετήσαµε τα Έγγραφα ιαγωνισµού και αφού έχουµε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του Αντικειµένου της Σύµβασης, εµείς οι υποφαινόµενοι, αναλαµβάνουµε να αρχίσουµε, εκτελέσουµε και συµπληρώσουµε το Αντικείµενο της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα Έγγραφα ιαγωνισµού και τη συνηµµένη Προσφορά µας. 2. Αν η Προσφορά µας γίνει αποδεκτή, αναλαµβάνουµε να αρχίσουµε την εκτέλεση του Αντικειµένου της Σύµβασης από την ηµεροµηνία υπογραφής της Συµφωνίας. 3. Συµφωνούµε πως η Προσφορά µας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση µε αυτή που αναφέρεται στην Παράγραφο 4.4 πιο πάνω, θα µας δεσµεύει και θα µπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγµή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 4. Τα στοιχεία της επιχείρησής µας και τα στοιχεία επικοινωνίας µε αρµόδιο άτοµο της επιχείρησής µας είναι τα ακόλουθα: Επωνυµία Προσφοροδότη Καταχωρηµένη ιεύθυνση ιεύθυνση Επικοινωνίας (αν διαφέρει µε την πιο πάνω) ιεύθυνση στο ιαδίκτυο Αριθµός ΦΠΑ Άτοµο Επικοινωνίας: Ονοµατεπώνυµο Αρ. Τηλεφώνου Αρ. Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

6 Εκ µέρους και για λογαριασµό του προσφοροδότη: Υπογραφή:... Ονοµατεπώνυµο:... Ιδιότητα/Θέση:... Ηµεροµηνία:... Σηµείωση: Όλα τα κενά να συµπληρωθούν από τον Προσφοροδότη ή τον Εκπρόσωπό του.

7 ΕΝΤΥΠΟ 2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Ζητούµενο προϊόν: Κατασκευή Περιβλήµατος ΑΤΜ Α/Α Απαιτήσεις - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση - Προσφορά 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Κατασκευή τελάρου από πασαµάνα 40 Χ 40 Χ 2 mm γαλβανιζέ 1.2 Το πάνελ της πρόσοψης θα είναι από alucobond 4mm Τα γράµµατα Coop Cash θα είναι 1.3 εγχάρακτα, φωτεινά µε σύστηµα φωτισµού LED και θα είναι κατασκευασµένα 10 mm και 3 mm κίτρινου χρώµατος 1.4 Η πλαϊνή πινακίδα COOP CASH είναι διπλής όψεως κατασκευασµένη από αλουµίνιο 2mm η οποία θα είναι εγχάρακτη, φωτεινή µε σύστηµα φωτισµού LED και τα γράµµατα θα είναι από 8mm πλαστικό χρώµατος άσπρου. Η µπογιά η οποία θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι ακρυλική µατ 1.5 Το στέγαστρο θα είναι κατασκευασµένο από πασαµάνο 30 x 30 και θα είναι επενδυµένο από alucobond 4mm. 1.6 Η φωτεινή πινακίδα 24HOURS ATM πρέπει να είναι κατασκευασµένη από 4 mm πλαστικό. Το σύστηµα φωτισµού θα είναι µε LED αδιάβροχο όπως και ο µετασχηµατιστής. 1.7 Το back panel της επιγραφής πρέπει να είναι από αλουµίνιο χρώµατος άσπρου 1mm, το αυτοκόλλητο θα είναι cast translucent, Ευρωπαϊκής Προέλευσης. 1.8 Τα γράµµατα 24HOURS ATM θα είναι κατασκευασµένα από πλαστικό 5mm όπου η τοµή του θα πρέπει να είναι γυαλισµένη.

8 1.9 Οι κάρτες VISA CARD πρέπει να κατασκευαστούν από πλαστικό clear 5 mm. Η εκτύπωση θα είναι υψηλής ανάλυσης σε cast clear αυτοκόλλητο και θα τοποθετηθεί στο πίσω µέρος του πλαστικού Το έµβληµα πρέπει να τυπωθεί σε cast translucent άσπρο αυτοκόλλητο µε υψηλής ανάλυσης εκτύπωση και θα υπάρχει πλαστικοποίηση. 2. Ζητούµενο προϊόν: Κατασκευή ΑΤΜ Pillar Double Face Illuminated Sign Α/Α Απαιτήσεις - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση - Προσφορά 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Η βάση του πυλώνα θα είναι κατασκευασµένη από πασαµάνο 80 x 80 x 2 mm, η οποία θα είναι επενδυµένη από alucobond 4mm. 1.2 Η βάση στήριξης πρέπει να είναι µε φλάντζα 35cm x 35cm x 15mm και θα τοποθετείτε σε υποκόλονα. 1.3 Το σύστηµα φωτισµού θα είναι µε LED αδιάβροχο όπως και ο µετασχηµατιστής. 1.4 Το πάνελ θα είναι από πλαστικό 4mm Ευρωπαϊκής Προέλευσης. 1.5 Το τελάρο της επιγραφής θα είναι από πασαµάνο 60 x 30 x 1.5mm γαλβανιζέ. 1.6 Το γκρίζο χρώµα θα είναι µπογιατισµένο µε ακρυλική µπογιά µατ. 1.7 Το αυτοκόλλητο που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι translucent cast Ευρωπαϊκής Προέλευσης.

9 1.8 Εσωτερικά η επιγραφή πρέπει να έχει ειδικό µονωτικό λάστιχο στεγανοποίησης για αποφυγή των νερών και ακαθαρσιών. 1.9 Το έµβληµα πρέπει να τυπωθεί σε cast translucent άσπρο αυτοκόλλητο µε υψηλής ανάλυσης εκτύπωση και θα υπάρχει πλαστικοποίηση. 3. Ζητούµενο προϊόν: Κατασκευή Coop Side Wall Double Face Illuminated Sign Α/Α Απαιτήσεις - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση - Προσφορά 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Κατασκευή τελάρου από πασαµάνα 40 x 20 x 1.5 mm γαλβανιζέ. 1.2 Κατασκευή µπρακέτου στήριξης από φύλλο αλουµινίου 2mm Το σύστηµα φωτισµού θα είναι 1.3 µε LED, αδιάβροχο όπως και ο µετασχηµατιστής. 1.4 Το γκρίζο χρώµα θα πρέπει να µπογιατιστεί µε ακρυλική µπογιά µατ 1.5 Το πλαστικό θα είναι 4mm cast και πρέπει να είναι Ευρωπαϊκής Προέλευσης. 1.6 Το αυτοκόλλητο που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι translucent cast Ευρωπαϊκής Προέλευσης. 1.7 Στην κατασκευή της επιγραφής, εσωτερικά πρέπει να υπάρχει ειδικό µονωτικό λάστιχο στεγανοποίησης για αποφυγή των νερών και ακαθαρσιών. 1.8 Τα γράµµατα 24HOURS ATM πρέπει να κατασκευαστούν µε 5mm πλαστικό χρώµατος άσπρου, όπου η τοµή τους πρέπει να είναι γυαλισµένη.

10 1.9 Το έµβληµα πρέπει να τυπωθεί σε cast translucent άσπρο αυτοκόλλητο µε υψηλής ανάλυσης εκτύπωση και θα υπάρχει πλαστικοποίηση. ιευκρινίσεις: 1. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τις οποίες πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»: (α) η λέξη σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο (β) ένας αριθµός σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Προσφοροδότη ως ακολούθως: (α) το συγκεκριµένο προϊόν που προσφέρει ή (β) στη µορφή /ΟΧΙ (ανάλογα µε το εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την προσφορά) ή (γ) ένα αριθµητικό µέγεθος

11 1. Επαρχία Λευκωσίας 62 ΑΤΜ ΕΝΤΥΠΟ 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Απαιτούµενο Προϊόν/ Υπηρεσία Κατασκευή περιβλήµατος ΑΤΜ Κατασκευή ΑΤΜ Pillar Double Face Illuminated Sign Κατασκευή Coop Side Wall Double Face Illuminated Sign Τιµή Μονάδας εξαιρουµ. ΦΠΑ (ανά τεµάχιο) 2. Επαρχία Λεµεσού 39 ΑΤΜ Απαιτούµενο Προϊόν/ Υπηρεσία Κατασκευή περιβλήµατος ΑΤΜ Κατασκευή ΑΤΜ Pillar Double Face Illuminated Sign Κατασκευή Coop Side Wall Double Face Illuminated Sign Τιµή Μονάδας εξαιρουµ. ΦΠΑ (ανά τεµάχιο) 3. Επαρχία Λάρνακας 34 ΑΤΜ Απαιτούµενο Προϊόν/ Υπηρεσία Κατασκευή περιβλήµατος ΑΤΜ Κατασκευή ΑΤΜ Pillar Double Face Illuminated Sign Κατασκευή Coop Side Wall Double Face Illuminated Sign Τιµή Μονάδας εξαιρουµ. ΦΠΑ (ανά τεµάχιο) Υπογραφή και Σφραγίδα Προσφοροδότη

12 4. Επαρχία Αµµοχώστου 10 ΑΤΜ Απαιτούµενο Προϊόν/ Υπηρεσία Κατασκευή περιβλήµατος ΑΤΜ Κατασκευή ΑΤΜ Pillar Double Face Illuminated Sign Κατασκευή Coop Side Wall Double Face Illuminated Sign Τιµή Μονάδας εξαιρουµ. ΦΠΑ (ανά τεµάχιο) 5. Επαρχία Πάφου 28 ΑΤΜ Απαιτούµενο Προϊόν/ Υπηρεσία Κατασκευή περιβλήµατος ΑΤΜ Κατασκευή ΑΤΜ Pillar Double Face Illuminated Sign Κατασκευή Coop Side Wall Double Face Illuminated Sign Τιµή Μονάδας εξαιρουµ. ΦΠΑ (ανά τεµάχιο) Υπογραφή και Σφραγίδα Προσφοροδότη

13 Παράρτηµα Α

14

15

16

17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23 Φεβρουαρίου 2016 Κύριοι, ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2016 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23 Φεβρουαρίου 2016 Κύριοι, ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 24/2016 ΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ BRAND EQUITY 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος ιαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5 Φεβρουαρίου 2016 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος ιαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 101/2016 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΥΛΩΝΑ (ΤΟΤΕΜ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 101/2016 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΥΛΩΝΑ (ΤΟΤΕΜ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16 Σεπτεμβρίου 2016 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 101/2016 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΥΛΩΝΑ (ΤΟΤΕΜ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για αγορά αυτοκινήτων

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για αγορά αυτοκινήτων 16 Σεπτεμβρίου 2016 Κύριοι Διαγωνισμός Αρ. 106/2016 Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για αγορά αυτοκινήτων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί διαγωνισμό με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5 Ιουνίου 2015 Κύριοι, ΘΕΜΑ: Σχεδιασµός και ιεξαγωγή Σεµιναρίου µε θέµα «Παρεµπόδιση Ξεπλύµατος Παράνοµου Χρήµατος και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 102/2016 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 102/2016 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16 Σεπτεμβρίου 2016 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 102/2016 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 10/2017 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 10/2017 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7 Φεβρουαρίου 2017 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 10/2017 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Λευκωσία, 18 Οκτωβρίου 2016 Θέµα: ιαγωνισµός αρ. 113A/2016 µε θέµα: «Προσφορά για σακίδιο πλάτης στρατιωτικού τύπου» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος ιαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 23/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ A4 COPY PAPER & A3 PAPER ONE PART

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 23/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ A4 COPY PAPER & A3 PAPER ONE PART Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 14 Μαρτίου 2017 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 23/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ A4 COPY PAPER & A3 PAPER ONE PART 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20 Φεβρουαρίου 2017 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 17/2017 ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ VMWARE VSPHERE 6 STANDARD ΣΕ ENTERPRISE PLUS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9 Νοεμβρίου 2015 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΩΝ COMPLIMENT-SLIP ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 22.07.2015 Κύριοι, Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Περιφερειακής Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΤΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΤΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24 Νοεμβρίου 2015 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΤΜ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12 Νοεμβρίου 2015 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΩΝ COMPLIMENT SLIP ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Διαγωνισμός αρ. 6/2017 <ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Διαγωνισμός αρ. 6/2017 <ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25 Ιανουαρίου 2017 Κύριοι, Διαγωνισμός αρ. 6/2017 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Παραλίμνι, 04 Ιανουαρίου 2016 Αριθμός Αναφοράς: ΠΡ/0001/2016 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΩΝ COMPLIMENT SLIP ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 25.05.2015 Κύριοι, Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Εκτυπωτικά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Περιφερειακής Λεμεσού Λτδ διενεργεί διαγωνισμό με τη μέθοδο της συνοπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 25.05.2015 Κύριοι, Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Είδη Καθαρισμού 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Περιφερειακής Λεμεσού Λτδ διενεργεί διαγωνισμό με τη μέθοδο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 18/2017 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 18/2017 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 Μαρτίου 2017 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 18/2017 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 14 Ιουλίου 2016 Κύριοι, Αρ. Διαγ. 94-2016 «Αναμόρφωση Κουλτούρας του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Συμβολαίων Συντήρησης / Υποστήριξης Δικτυακού. εξοπλισμού Cisco Data Center απευθείας από την κατασκευάστρια εταιρεία Cisco.

Ανανέωση Συμβολαίων Συντήρησης / Υποστήριξης Δικτυακού. εξοπλισμού Cisco Data Center απευθείας από την κατασκευάστρια εταιρεία Cisco. 19 Ιουλίου 2017 Κύριοι Ανανέωση Συμβολαίων Συντήρησης / Υποστήριξης Δικτυακού Εξοπλισμού Cisco Data Center απευθείας από τη κατασκευάστρια εταιρεία Cisco Διαγωνισμός αρ. 74/2017 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13 Δεκεμβρίου 2016 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 129/2016 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΩΝ MICROSOFT WINDOWS DATA CENTER SERVER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΚΤ) ΛΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 25.05.2015 Κύριοι, Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς Γραφική Ύλη και Χαρτικά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Περιφερειακής Λεμεσού Λτδ διενεργεί διαγωνισμό με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24 Νοεμβρίου 2015 Προς Όλους τους Ενδιαφερόμενους Κύριοι, ΕΡΓΟ: ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός Κύριοι, 27η Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αρ. 01/2016 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Λ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αρ. 01/2016 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Λ. Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ, Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός 22α Ιανουαρίου, 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ. 01/2016 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Emai:

Emai: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Λευκωσία, 15.04.2016 ιαγωνισµός αρ. 52/2016 για «Παροχή Υπηρεσιών Επιτόπιας Καταστροφής Εγγράφων και Τοποθέτησης Κάδων Καταστροφής Εµπιστευτικών Εγγράφων» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Προσέγγιση & Χειρισμός πελατών που αιτούνται χορηγητικά προϊόντα:

Γ. Προσέγγιση & Χειρισμός πελατών που αιτούνται χορηγητικά προϊόντα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5 Απριλίου, 2016 Κύριοι, ιαγωνισµός Αρ. 28/2016 Βασικές Αρχές ανεισµού και Αξιολόγηση Αιτηµάτων σε Ιδιώτες & Αυτοεργοδοτούµενους & ανεισµός σε Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Διαγωνισμός αρ. 112A/2016 «Προμήθεια Πυρίμαχων Μεταλλικών Ερμαριών και Συρταριέρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Διαγωνισμός αρ. 112A/2016 «Προμήθεια Πυρίμαχων Μεταλλικών Ερμαριών και Συρταριέρων» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Λευκωσία, 17 Οκτώβριου 2016 Κύριοι, Διαγωνισμός αρ. 112A/2016 «Προμήθεια Πυρίμαχων Μεταλλικών Ερμαριών και Συρταριέρων» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Περίγραμμα Συνεργασίας Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Αναθέτουσα Αρχή: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αρ. 02/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αρ. 02/2016 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ, Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός 21η Ιανουαρίου, 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ. 02/2016 Κύριοι, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΎΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ Οι προσφορές να

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185680-2012:text:el:html CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S 112-185680 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 12/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ Οι προσφορές να βρίσκονται στο Κιβώτιο Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: PRC-16/040 Από : Τµ. Προµηθειών Ηµεροµηνία: 13 / 05 / 2016 From Αρµόδιος κ. Κ. Καραθάνος Date Αρ. Fax : 210-67.92.141 Αρ.Τηλ.: 210-67.92.246 Fax No. Tel. No. Θέµα Subject : Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Αθήνα, 21.01.2016 Α.Π: ΔΙΑ/2016/10 Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣ Υ: 1409 Ηµεροµηνία: 29/05/2012 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 44112110-2, 44112100-9, 44112300-1, 44212250-6, 44221210-0

CPV: 44112110-2, 44112100-9, 44112300-1, 44212250-6, 44221210-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 077 Αθήνα, Τ 206988500/ F 206988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 20698852, 20-6988570 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ> με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 7/2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 7/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 7/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEY ΑΠΟ ΤΙΣ 26-31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2015 ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΤ.19/2015 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 27 Μαρτίου 2015 Ηµεροµηνία Υποβολής: 22 Μαΐου 2015 Cyta Τ Θ 24929, 1396 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΦΑΞ: 22701773

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ 07-2016 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ύο χιλιάδες ευρώ (2.000 ευρώ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Χαράλαμπος Παπαλεξανδρής Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη 23 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ: 1593

Μυτιλήνη 23 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ: 1593 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5.2.7 ΜΕΤΡΟ 5.2 ΕΡΓΟ: «Εξοπλισµός για Υποστήριξη Πράξεων ΕΚΤ Νέων Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ)» ΜΕΤΡΟ: «Αναβάθµιση Υποδοµών και Εξοπλισµού για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 5250 Ταχ. /νση: ιονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109000955 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ψ8Ν1469Β7Θ-5ΗΑ Πάτρα: 12/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 325/1524 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 15/10/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 19323 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 41/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ /

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 9000 / 03.03.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης» Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 Τηλέφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 21/11/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-1417 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προσφορές για προμήθεια ψηφιακών βίντεο καμερών και καρτών μνήμης για τις ανάγκες του Φεστιβάλ CineΜάθεια της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Θέμα: Προσφορές για προμήθεια ψηφιακών βίντεο καμερών και καρτών μνήμης για τις ανάγκες του Φεστιβάλ CineΜάθεια της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Χίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Χίος, 10 Νοεμβρίου 2015 Α.Π. 1996 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες FAX Τηλέφωνο Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 24/10/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Πληροφορίες: Γεωργία Μέξη Τηλ.:210 4142239 Fax:210 4142469 Πειραιάς, 05-07-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-11 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 4923 Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109000955 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. 5/2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. 5/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. 5/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 09-04 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109225864 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορά αρ.46/2017 ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για ενοικίαση καδενοφόρου εκσκαφέα τύπου μπουλντόζας με καμπίνα ασφαλείας CAT D8K. Για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων. ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΔΗ-ΩΘ2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/4981 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Έγκριση δαπάνης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 27/09/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 18155 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 40/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 8/2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 8/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 8/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEY ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13SYMV001699706 2013-11-05 Ηράκλειο, 05/11/2013 Αρ. πρωτ.: 190792 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την εκτέλεση της προμήθειας «πινακίδων σήμανσης δασικώναγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς Οργανισμό Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου Θέμα: Η Παροχή Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών για καθορισμένες μαθητικές διαδρομές στην επαρχία Αμμοχώστου, που εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΦΡΩΝ. Προσφορά μπορούν να υποβάλουν οικονομικοί φορείς που είναι κάτοχοι άδειας διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών.

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΦΡΩΝ. Προσφορά μπορούν να υποβάλουν οικονομικοί φορείς που είναι κάτοχοι άδειας διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΦΡΩΝ Ο Δήμος Παραλιμνίου ζητά προσφορές για τη διάθεση των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί συσκευασίας, ανάμεικτο χαρτί και PMD) που βρίσκονται στις αποθήκες του Δήμου, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 49/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 49/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 49/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2016 Λάρνακα, 31 Μαΐου 2016 1 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 «ΦΑΡΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ α.α. 2/2013 ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 Κ.Α. 64.07.02.01, 64.07.02.02, 64.07.02.04, 65.00.64.07,65.02.64.07, 65.03.64.07, 65.04.64.07, 66.03.64.07, 66.04.64.07, 66.05.64.07, 66.07.64.07, 66.09.64.07,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 9/2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 9/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 9/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης.

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Α Α:ΒΕ Ξ46ΨΖΣΠ-51Σ Αθήνα, 28-02-2013 Αρ.Πρωτ.: 620/1/18155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη: Το υπ αριθµ. 325.3/2/1410/07-01-2013 έγγραφο της.ε.π../ι.νε. Ι.ΒΙ.Μ. (Α

Διαβάστε περισσότερα

: : : : FAX : :

: : : : FAX : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Τ.Κ. FAX Πληροφορίες Τηλέφωνο e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2

Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Π ρ ο ς 2 Προσάρτημα Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ... ΕΥΡΩ... 1 Αθήνα.. Π ρ ο ς 2 Ε Δ Ρ Α:.. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 04/2010 1. H ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ζητά προσφορές για αγορά Τεχνοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 167/990/13172 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996612

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 4/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 277/1430/1900/4.7.2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σημαντικές Σημειώσεις:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σημαντικές Σημειώσεις: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Λεμεσού συμμετέχει στο πρόγραμμα FIESTA (Family Intelligent Energy Saving Targeted Action). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe. Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια και τοποθέτηση σκίαστρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια και τοποθέτηση σκίαστρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 69ΨΨ469Β7Θ-328 Πάτρα: 10/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 316/1494/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001803258 2013-12-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 19-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/160/6735 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: απάνες για τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών (γραφική ύλη, έντυπα, λοιπά υλικά γραφείων εκλογ. τµηµάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΦΟΙΝΙΚΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΝΖΙ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΦΟΙΝΙΚΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΝΖΙ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΦΟΙΝΙΚΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΝΖΙ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ Αριθμός Διαγωνισμού: 56/2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 06.05.2016 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 2072 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αντικατάσταση λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση και αφαίρεση εορταστικού διακόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΗ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΗ Ηράκλειο 18 Νοεµβρίου 2011 Αριθµός Πρωτ: Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΗ Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος-Λευκωσία: Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και διατομές για χρήση σε κατασκευαστικές εργασίες 2016/S Προκήρυξη σύμβασης

Κύπρος-Λευκωσία: Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και διατομές για χρήση σε κατασκευαστικές εργασίες 2016/S Προκήρυξη σύμβασης 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354136-2016:text:el:html Κύπρος-Λευκωσία: Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και διατομές για χρήση σε κατασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα