Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Εννοιολογικός σχεδιασμός βάσεων δεδομένων Το μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων Αθανάσιος Σταυρακούδης Άνοιξη 2014

2 Περιεχόμενα 1 Γενικά για οντότητες και συσχετίσεις 2 Διαγράμματα Οντοτήτων/Συσχετίσεων 3 Ιδιότητες Οντοτήτων 4 Συσχετίσεις Οντοτήτων 5 Σχηματική απεικόνιση περιορισμών συμμετοχής 6 Κλειδιά Οντοτήτων 7 Ασθενείς Οντότητες 8 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 9 Παραδείγματα 10 Ιδιότητες ή Οντότητες; 11 Γενίκευση και εξειδίκευση 2 / 96

3 Σκοπός του μαθήματος Μοντελοποιείτε δεδομένα με βάση οντότητες και ιδιότητες οντοτήτων. Συσχετίζετε οντότητες μεταξύ τους. Κατανοείτε το λόγο πληθικότητας συμμετοχής οντότητας σε συσχέτιση και τους περιορισμούς που αυτό συνεπάγεται. Κατανοείτε τις έννοιες σχετικά με την ολική ή μερική συμμετοχή οντότητας σε συσχέτιση. Κατασκευάζετε απλά μοντέλα Ο/Σ για την περιγραφή βάσεων δεδομένων. 3 / 96

4 Οντότητες και συσχετίσεις Τα δεδομένα περιγράφονται από οντότητες. Ο κόσμος αποτελείται από διάφορους τύπους οντοτήτων που συνδέονται μεταξύ τους με συσχετίσεις. Οι συσχετίσεις είναι επίσης οντότητες, ειδικού τύπου. Οι οντότητες έχουν κάποιες ιδιότητες που τις περιγράφουν. Κάποιες ιδιότητες λειτουργούν ως ταυτότητα της οντότητας. 4 / 96

5 Παράδειγμα Κωδικός Ονομα Κωδικός Επιφάνεια Υπάλληλος Απασχολεί Υποκατάστημα Ειδικότητα Διεύθυνση Διεύθυνση 5 / 96

6 Περιεχόμενα 1 Γενικά για οντότητες και συσχετίσεις 2 Διαγράμματα Οντοτήτων/Συσχετίσεων 3 Ιδιότητες Οντοτήτων 4 Συσχετίσεις Οντοτήτων 5 Σχηματική απεικόνιση περιορισμών συμμετοχής 6 Κλειδιά Οντοτήτων 7 Ασθενείς Οντότητες 8 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 9 Παραδείγματα 10 Ιδιότητες ή Οντότητες; 11 Γενίκευση και εξειδίκευση 6 / 96

7 Αναπαράσταση οντοτήτων Ορθογώνιο, με το οποίο αναπαριστάται μια οντότητα: Υπάλληλος 7 / 96

8 Αναπαράσταση οντοτήτων Ορθογώνιο, με το οποίο αναπαριστάται μια οντότητα: Υπάλληλος Ορθογώνιο με διπλό περίγραμμα, με το οποίο αναπαριστάται μια ασθενής οντότητα: Αυτοκίνητο 8 / 96

9 Αναπαράσταση ιδιοτήτων Βασική, μονότιμη ιδιότητα Μισθός Ελλειψη, με την οποία αναπαριστάται μια απλή, μονότιμη ιδιότητα. Πλειότιμη ιδιότητα Τηλέφωνο Ελλειψη με διπλό περίγραμμα, με την οποία αναπαριστάται μια πλειότιμη ιδιότητα. Παράγωγη ιδιότητα Προϋπηρεσία Ελλειψη με διακεκομμένο περίγραμμα, με την οποία αναπαριστάται μια παραγόμενη ιδιότητα. 9 / 96

10 Αναπαράσταση ιδιοτήτων (συνέχεια) Σύνθετη ιδιότητα Οδός Αριθμός Διεύθυνση Πόλη Ελλειψη με διακλαδώσεις, με την οποία αναπαριστάται μια σύνθετη ιδιότητα. Πρωτεύον κλειδί Κωδικός Υπογράμμιση ιδιότητας, για να δηλωθεί το πρωτεύον κλειδί μιας οντότητας. 10 / 96

11 Αναπαράσταση Συσχετίσεων Ρόμβος, με τον οποίο αναπαριστάται μια συσχέτιση: Τμήμα Ανήκει Υπάλληλος 11 / 96

12 Αναπαράσταση Συσχετίσεων Ρόμβος, με τον οποίο αναπαριστάται μια συσχέτιση: Τμήμα Ανήκει Υπάλληλος Γραμμή, με την οποία συνδέονται ιδιότητες με οντότητες, ή οντότητες με συσχετίσεις: Κωδικός Τμήμα Ονομα Τμήματος 12 / 96

13 Αναπαράσταση Συσχετίσεων Ρόμβος, με τον οποίο αναπαριστάται μια συσχέτιση: Τμήμα Ανήκει Υπάλληλος Γραμμή, με την οποία συνδέονται ιδιότητες με οντότητες, ή οντότητες με συσχετίσεις: Κωδικός Τμήμα Ονομα Τμήματος Διπλή γραμμή, σύνδεσης οντότητας με συσχέτιση, η οποία αναπαριστά την υποχρεωτική (ολική) συμμετοχή μιας οντότητας οντότητας σε μια συσχέτιση: Τμήμα Ανήκει Υπάλληλος 13 / 96

14 Τι μπορεί να είναι οντότητα Οντότητα μπορεί να είναι οποιοδήποτε υποσύνολο του πραγματικού κόσμου. 14 / 96

15 Τι μπορεί να είναι οντότητα Οντότητα μπορεί να είναι οποιοδήποτε υποσύνολο του πραγματικού κόσμου. Οι φοιτητές μιας τάξης. 15 / 96

16 Τι μπορεί να είναι οντότητα Οντότητα μπορεί να είναι οποιοδήποτε υποσύνολο του πραγματικού κόσμου. Οι φοιτητές μιας τάξης. Τα βιβλία της βιβλιοθήκης. 16 / 96

17 Τι μπορεί να είναι οντότητα Οντότητα μπορεί να είναι οποιοδήποτε υποσύνολο του πραγματικού κόσμου. Οι φοιτητές μιας τάξης. Τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων. 17 / 96

18 Τι μπορεί να είναι οντότητα Οντότητα μπορεί να είναι οποιοδήποτε υποσύνολο του πραγματικού κόσμου. Οι φοιτητές μιας τάξης. Τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων. Τα αυτοκίνητα των υπαλλήλων μιας επιχείρησης. 18 / 96

19 Τι μπορεί να είναι οντότητα Οντότητα μπορεί να είναι οποιοδήποτε υποσύνολο του πραγματικού κόσμου. Οι φοιτητές μιας τάξης. Τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων. Τα αυτοκίνητα των υπαλλήλων μιας επιχείρησης. Οι τραπεζικές καταθέσεις. 19 / 96

20 Τι μπορεί να είναι οντότητα Οντότητα μπορεί να είναι οποιοδήποτε υποσύνολο του πραγματικού κόσμου. Οι φοιτητές μιας τάξης. Τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων. Τα αυτοκίνητα των υπαλλήλων μιας επιχείρησης. Οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα ενός πολυκαταστήματος. 20 / 96

21 Τι μπορεί να είναι οντότητα Οντότητα μπορεί να είναι οποιοδήποτε υποσύνολο του πραγματικού κόσμου. Οι φοιτητές μιας τάξης. Τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων. Τα αυτοκίνητα των υπαλλήλων μιας επιχείρησης. Οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα ενός πολυκαταστήματος. Τα τραγούδια που ακούγονται σε μια συναυλία. 21 / 96

22 Τι μπορεί να είναι οντότητα Οντότητα μπορεί να είναι οποιοδήποτε υποσύνολο του πραγματικού κόσμου. Οι φοιτητές μιας τάξης. Τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων. Τα αυτοκίνητα των υπαλλήλων μιας επιχείρησης. Οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα ενός πολυκαταστήματος. Τα τραγούδια που ακούγονται σε μια συναυλία. Η συναυλία. 22 / 96

23 Ανήκει σε οντότητα 23 / 96

24 Ανήκει σε οντότητα Κοινές ιδιότητες 24 / 96

25 Ανήκει σε οντότητα Κοινές ιδιότητες Οι φοιτητές μιας τάξης, για παράδειγμα, είναι μέλη ενός κοινού συνόλου. Μεταξύ τους διαφέρουν ως προσωπικότητες, αυτό όμως δεν αφορά τη βάση δεδομένων. Εχουν όλοι κοινές ιδιότητες, όπως όνομα, αριθμό μητρώου, ύψος, ημερομηνία γέννησης, κ.λπ. 25 / 96

26 Ανήκει σε οντότητα Κοινές ιδιότητες Οι φοιτητές μιας τάξης, για παράδειγμα, είναι μέλη ενός κοινού συνόλου. Μεταξύ τους διαφέρουν ως προσωπικότητες, αυτό όμως δεν αφορά τη βάση δεδομένων. Εχουν όλοι κοινές ιδιότητες, όπως όνομα, αριθμό μητρώου, ύψος, ημερομηνία γέννησης, κ.λπ. Εννοια, όχι τιμή 26 / 96

27 Ανήκει σε οντότητα Κοινές ιδιότητες Οι φοιτητές μιας τάξης, για παράδειγμα, είναι μέλη ενός κοινού συνόλου. Μεταξύ τους διαφέρουν ως προσωπικότητες, αυτό όμως δεν αφορά τη βάση δεδομένων. Εχουν όλοι κοινές ιδιότητες, όπως όνομα, αριθμό μητρώου, ύψος, ημερομηνία γέννησης, κ.λπ. Εννοια, όχι τιμή Οι έννοιες αυτές που δηλώνονται ως ιδιότητες της οντότητας είναι γενικές, και κατά κανόνα παίρνουν διαφορετικές τιμές σε κάθε διαφορετικό μέλος του ίδιου συνόλου. 27 / 96

28 Ανήκει σε οντότητα Κοινές ιδιότητες Οι φοιτητές μιας τάξης, για παράδειγμα, είναι μέλη ενός κοινού συνόλου. Μεταξύ τους διαφέρουν ως προσωπικότητες, αυτό όμως δεν αφορά τη βάση δεδομένων. Εχουν όλοι κοινές ιδιότητες, όπως όνομα, αριθμό μητρώου, ύψος, ημερομηνία γέννησης, κ.λπ. Εννοια, όχι τιμή Οι έννοιες αυτές που δηλώνονται ως ιδιότητες της οντότητας είναι γενικές, και κατά κανόνα παίρνουν διαφορετικές τιμές σε κάθε διαφορετικό μέλος του ίδιου συνόλου. Κοινά χαρακτηριστικά 28 / 96

29 Ανήκει σε οντότητα Κοινές ιδιότητες Οι φοιτητές μιας τάξης, για παράδειγμα, είναι μέλη ενός κοινού συνόλου. Μεταξύ τους διαφέρουν ως προσωπικότητες, αυτό όμως δεν αφορά τη βάση δεδομένων. Εχουν όλοι κοινές ιδιότητες, όπως όνομα, αριθμό μητρώου, ύψος, ημερομηνία γέννησης, κ.λπ. Εννοια, όχι τιμή Οι έννοιες αυτές που δηλώνονται ως ιδιότητες της οντότητας είναι γενικές, και κατά κανόνα παίρνουν διαφορετικές τιμές σε κάθε διαφορετικό μέλος του ίδιου συνόλου. Κοινά χαρακτηριστικά Η κάθε παρουσία της οντότητας έχει το ίδιο σύνολο ιδιοτήτων, μπορεί όμως να έχει διαφορετικό σύνολο τιμών. 29 / 96

30 Διάγραμμα Ο/Σ δηλώσεων μαθημάτων επιλογής ΗμερΕισαγ. Τίτλος ΑΦΜ Κωδικός Φοιτητής 0..* Δηλώνει 0..* Μάθημα Ονομα Βιβλιογραφία Ονομα Επώνυμο Ονομα Πατρός 30 / 96

31 Ακεραιότητα οντοτήτων Είναι δυνατόν η τιμή που πρέπει να δοθεί κάποια στιγμή σε μια ιδιότητα να μην μπορεί να αποδοθεί. Οι βάσεις δεδομένων ορίζουν μια ειδική τιμή για αυτές τις περιπτώσεις, την ελλιπή τιμή NULL: Δεν υπάρχει δυνατή τιμή για την ιδιότητα, ή δεν ορίζεται τιμή για τη συγκεκριμένη οντότητα. Υπάρχει δυνατή τιμή, αλλά συμβαίνει κάτι από τα εξής: Υπάρχει κάποια τιμή, όχι όμως γνωστή Δεν είναι γνωστό αν υπάρχει τιμή ή όχι Ακεραιότητα οντοτήτων Μια οντότητα δεν είναι δυνατό να έχει τιμή NULL στη ιδιότητα του πρωτεύοντος κλειδιού. 31 / 96

32 Περιεχόμενα 1 Γενικά για οντότητες και συσχετίσεις 2 Διαγράμματα Οντοτήτων/Συσχετίσεων 3 Ιδιότητες Οντοτήτων 4 Συσχετίσεις Οντοτήτων 5 Σχηματική απεικόνιση περιορισμών συμμετοχής 6 Κλειδιά Οντοτήτων 7 Ασθενείς Οντότητες 8 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 9 Παραδείγματα 10 Ιδιότητες ή Οντότητες; 11 Γενίκευση και εξειδίκευση 32 / 96

33 Κατηγορίες ιδιοτήτων 33 / 96

34 Κατηγορίες ιδιοτήτων Απλές ή σύνθετες 34 / 96

35 Κατηγορίες ιδιοτήτων Απλές ή σύνθετες Ανάλογα με το αν μπορούν να διασπασθούν ή όχι. 35 / 96

36 Κατηγορίες ιδιοτήτων Απλές ή σύνθετες Ανάλογα με το αν μπορούν να διασπασθούν ή όχι. Μονότιμες ή πλειότιμες 36 / 96

37 Κατηγορίες ιδιοτήτων Απλές ή σύνθετες Ανάλογα με το αν μπορούν να διασπασθούν ή όχι. Μονότιμες ή πλειότιμες Ανάλογα με το πλήθος τιμών που μπορούν να πάρουν. 37 / 96

38 Κατηγορίες ιδιοτήτων Απλές ή σύνθετες Ανάλογα με το αν μπορούν να διασπασθούν ή όχι. Μονότιμες ή πλειότιμες Ανάλογα με το πλήθος τιμών που μπορούν να πάρουν. Αποθηκευμένες ή Παραγόμενες 38 / 96

39 Κατηγορίες ιδιοτήτων Απλές ή σύνθετες Ανάλογα με το αν μπορούν να διασπασθούν ή όχι. Μονότιμες ή πλειότιμες Ανάλογα με το πλήθος τιμών που μπορούν να πάρουν. Αποθηκευμένες ή Παραγόμενες Ανάλογα με το αν αποθηκεύονται στη βάση ή μπορούν να υπολογιστούν με άλλο τρόπο. 39 / 96

40 Απλές ή σύνθετες ιδιότητες Απλές Απλές λέγονται οι ιδιότητες που παίρνουν στοιχειώδεις, μη διασπώμενες σε απλούστερες, τιμές. Ο αριθμός μητρώου. Το βάρος ενός προϊόντος. Το υπόλοιπο ενός λογαριασμού. 40 / 96

41 Απλές ή σύνθετες ιδιότητες Απλές Απλές λέγονται οι ιδιότητες που παίρνουν στοιχειώδεις, μη διασπώμενες σε απλούστερες, τιμές. Ο αριθμός μητρώου. Το βάρος ενός προϊόντος. Το υπόλοιπο ενός λογαριασμού. Σύνθετες Απλές λέγονται οι ιδιότητες που μπορούν να διασπασθούν σε απλούστερες. Η ημερομηνία γέννησης. Το ονοματεπώνυμο. 41 / 96

42 Μονότιμες ή πλειότιμες Μονότιμες Μονότιμες λέγονται οι ιδιότητες που παίρνουν μια απλή τιμή. Υπόλοιπο λογαριασμού. Ηλικία ενός ατόμου. Βαθμός εξέτασης μαθήματος. 42 / 96

43 Μονότιμες ή πλειότιμες Μονότιμες Μονότιμες λέγονται οι ιδιότητες που παίρνουν μια απλή τιμή. Υπόλοιπο λογαριασμού. Ηλικία ενός ατόμου. Βαθμός εξέτασης μαθήματος. Πλειότιμες Πλειότιμες λέγονται οι ιδιότητες που μπορούν να πάρουν περισσότερες από μία τιμές. Βιβλιογραφία μαθήματος. Χρώματα μια μπλούζας. Βάρος συσκευασίας ενός προϊόντος. 43 / 96

44 Αποθηκευμένες ή Παραγόμενες Αποθηκευμένες Αποθηκευμένες λέγονται οι ιδιότητες που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Ονομα αθλητή. Ημερομηνία γέννησης αθλητή. Υψος αθλητή. 44 / 96

45 Αποθηκευμένες ή Παραγόμενες Αποθηκευμένες Αποθηκευμένες λέγονται οι ιδιότητες που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Ονομα αθλητή. Ημερομηνία γέννησης αθλητή. Υψος αθλητή. Παραγόμενες Παραγόμενες είναι οι ιδιότητες των οποίων οι τιμές παράγονται με κάποιον τρόπο, με βάση τις τιμές άλλων ιδιοτήτων. Ηλικία. Κατηγορία ύψους. 45 / 96

46 Περιεχόμενα 1 Γενικά για οντότητες και συσχετίσεις 2 Διαγράμματα Οντοτήτων/Συσχετίσεων 3 Ιδιότητες Οντοτήτων 4 Συσχετίσεις Οντοτήτων 5 Σχηματική απεικόνιση περιορισμών συμμετοχής 6 Κλειδιά Οντοτήτων 7 Ασθενείς Οντότητες 8 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 9 Παραδείγματα 10 Ιδιότητες ή Οντότητες; 11 Γενίκευση και εξειδίκευση 46 / 96

47 Ελάχιστη συμμετοχή mincard(e, R) = 0 Η οντότητα E συμμετέχει στη συσχέτιση R με ελάχιστη πληθικότητα 0. Αυτό σημαίνει πως δεν συμμετέχουν όλα τα μέλη της E στη συσχέτιση R. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μάθημα που δεν το παρακολουθεί κανείς φοιτητής, ή ταινίες που δεν ενοικιάστηκαν ποτέ. 47 / 96

48 Ελάχιστη συμμετοχή mincard(e, R) = 0 Η οντότητα E συμμετέχει στη συσχέτιση R με ελάχιστη πληθικότητα 0. Αυτό σημαίνει πως δεν συμμετέχουν όλα τα μέλη της E στη συσχέτιση R. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μάθημα που δεν το παρακολουθεί κανείς φοιτητής, ή ταινίες που δεν ενοικιάστηκαν ποτέ. mincard(e, R) = 1 Η οντότητα E συμμετέχει στη συσχέτιση R με ελάχιστη πληθικότητα 1. Αυτό σημαίνει πως όλα τα μέλη της E συμμετέχουν στη συσχέτιση R. Για παράδειγμα, όλοι οι φοιτητές έχουν δηλώσει ένα τουλάχιστον μάθημα. 48 / 96

49 Μέγιστη συμμετοχή maxcard(e, R) = 1 Η οντότητα E συμμετέχει στη συσχέτιση R με μέγιστη πληθικότητα 1. Αυτό σημαίνει πως τα μέλη της E μπορούν να έχουν το πολύ μια παρουσία στη συσχέτιση R. Μια πόλη έχει το πολύ ένα δήμαρχο, ή μια χώρα το πολύ έναν πρωθυπουργό. 49 / 96

50 Μέγιστη συμμετοχή maxcard(e, R) = 1 Η οντότητα E συμμετέχει στη συσχέτιση R με μέγιστη πληθικότητα 1. Αυτό σημαίνει πως τα μέλη της E μπορούν να έχουν το πολύ μια παρουσία στη συσχέτιση R. Μια πόλη έχει το πολύ ένα δήμαρχο, ή μια χώρα το πολύ έναν πρωθυπουργό. maxcard(e, R) = N Η οντότητα E συμμετέχει στη συσχέτιση R με μέγιστη πληθικότητα N. Αυτό σημαίνει πως τα μέλη της E μπορούν να έχουν πολλές παρουσίες στη συσχέτιση R. Για παράδειγμα, κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει περισσότερα από ένα μαθήματα, ή ένας πελάτης μπορεί να ενοικιάσει πολλές ταινίες. 50 / 96

51 Τρόπος αναπαράστασης 1:1 E R F E 1 R 1 F E 0..1 R 0..1 F 51 / 96

52 Τρόπος αναπαράστασης 1:Ν E R F E 1 R N F E 0..* R 0..1 F 52 / 96

53 Τρόπος αναπαράστασης Ν:Ν E R F E N R N F E 0..* R 0..* F 53 / 96

54 Μερική συμμετοχή Αν mincard(e, R) = 0 σημαίνει πως υπάρχουν κάποια μέλη του συνόλου E που δεν συμμετέχουν στη συσχέτιση R. Προσοχή! αυτό δεν σημαίνει πως όλα τα μέλη του συνόλου δεν συμμετέχουν στην R. Απλώς, τουλάχιστον ένα μέλος της E δεν συμμετέχει. Σε αυτή την περίπτωση, η συμμετοχή λέγεται μερική. 0..* E R E R 54 / 96

55 Ολική συμμετοχή Αν ισχύει mincard(e, R) = 1, σημαίνει πως όλα τα μέλη του συνόλου E συμμετέχουν στη συσχέτιση R. Οταν η ελάχιστη πληθικότητα της συμμετοχής μιας οντότητας σε μια συσχέτιση είναι 1, η συμμετοχή λέγεται υποχρεωτική ή ολική. 1..* E R E R 55 / 96

56 Περιεχόμενα 1 Γενικά για οντότητες και συσχετίσεις 2 Διαγράμματα Οντοτήτων/Συσχετίσεων 3 Ιδιότητες Οντοτήτων 4 Συσχετίσεις Οντοτήτων 5 Σχηματική απεικόνιση περιορισμών συμμετοχής 6 Κλειδιά Οντοτήτων 7 Ασθενείς Οντότητες 8 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 9 Παραδείγματα 10 Ιδιότητες ή Οντότητες; 11 Γενίκευση και εξειδίκευση 56 / 96

57 Σχηματική απεικόνιση 1:1 E R F e 1 e 2 e 3 r 1 r 2 r 3 f 1 f 2 f 3 f 4 min card(e, R) = 1 max card(e, R) = 1 min card(f, R) = 0 max card(f, R) = 1 57 / 96

58 Σχηματική απεικόνιση 1:1 E R F e 1 e 2 e 3 r 1 r 2 r 3 f 1 f 2 f 3 f 4 min card(e, R) = 1 max card(e, R) = 1 min card(f, R) = 0 max card(f, R) = 1 E 1..1 R 0..1 F 58 / 96

59 Σχηματική απεικόνιση 1:1 E R F e 1 e 2 e 3 r 1 r 2 r 3 f 1 f 2 f 3 f 4 min card(e, R) = 1 max card(e, R) = 1 min card(f, R) = 0 max card(f, R) = 1 E 1..1 R 0..1 F Δήμαρχος 1..1 Εκλέγεται 0..1 Δήμος 59 / 96

60 Σχηματική απεικόνιση 1:Ν E R F e 1 e 2 e 3 e 4 r 1 r 2 r 3 r 4 r 5 f 1 f 2 f 3 f 4 f 4 min card(e, R) = 0 max card(e, R) = N min card(f, R) = 1 max card(f, R) = 1 r 6 f 4 60 / 96

61 Σχηματική απεικόνιση 1:Ν E R F e 1 e 2 e 3 e 4 r 1 r 2 r 3 r 4 r 5 f 1 f 2 f 3 f 4 f 4 min card(e, R) = 0 max card(e, R) = N min card(f, R) = 1 max card(f, R) = 1 r 6 f 4 E 0..* R 1..1 F 61 / 96

62 Σχηματική απεικόνιση 1:Ν E R F e 1 e 2 e 3 e 4 r 1 r 2 r 3 r 4 r 5 f 1 f 2 f 3 f 4 f 4 min card(e, R) = 0 max card(e, R) = N min card(f, R) = 1 max card(f, R) = 1 r 6 f 4 E 0..* R 1..1 F Μητέρα 0..* Εχει 1..1 Παιδί 62 / 96

63 Σχηματική απεικόνιση Ν:Ν E R F e 1 e 2 e 3 e 4 r 1 r 2 r 3 r 4 r 5 f 1 f 2 f 3 min card(e, R) = 0 max card(e, R) = N min card(f, R) = 1 max card(f, R) = N r 6 63 / 96

64 Σχηματική απεικόνιση Ν:Ν E R F e 1 e 2 e 3 e 4 r 1 r 2 r 3 r 4 r 5 f 1 f 2 f 3 min card(e, R) = 0 max card(e, R) = N min card(f, R) = 1 max card(f, R) = N r 6 E 0..* R 1..* F 64 / 96

65 Σχηματική απεικόνιση Ν:Ν E R F e 1 e 2 e 3 e 4 r 1 r 2 r 3 r 4 r 5 f 1 f 2 f 3 min card(e, R) = 0 max card(e, R) = N min card(f, R) = 1 max card(f, R) = N r 6 E 0..* R 1..* F DVD 0..* rents 1..* Customer 65 / 96

66 Περιεχόμενα 1 Γενικά για οντότητες και συσχετίσεις 2 Διαγράμματα Οντοτήτων/Συσχετίσεων 3 Ιδιότητες Οντοτήτων 4 Συσχετίσεις Οντοτήτων 5 Σχηματική απεικόνιση περιορισμών συμμετοχής 6 Κλειδιά Οντοτήτων 7 Ασθενείς Οντότητες 8 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 9 Παραδείγματα 10 Ιδιότητες ή Οντότητες; 11 Γενίκευση και εξειδίκευση 66 / 96

67 Κλειδιά οντοτήτων Κλειδιά. Κάθε οντότητα έχει τουλάχιστον ένα κλειδί. Υποψήφια κλειδιά. Κάθε ελάχιστο δυνατό υποσύνολο των ιδιοτήτων μιας οντότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αναγνωριστικό της οντότητας, λέγεται υποψήφιο κλειδί. Πρωτεύον κλειδί. Το υποψήφιο κλειδί που επιλέγεται από τον σχεδιαστή της βάσης δεδομένων ως μοναδικό αναγνωριστικό της οντότητας λέγεται πρωτεύον κλειδί. Σύνθετο κλειδί. Οταν ένα κλειδί αποτελείται από μια μόνο ιδιότητα λέγεται απλό. Οταν αποτελείται από συνδυασμό από περισσότερες από μία ιδιότητες ονομάζεται σύνθετο κλειδί. 67 / 96

68 Πρωτεύον κλειδί συσχετίσεων Οι συσχετίσεις, όπως και οι οντότητες, έχουν κλειδιά. Τα κλειδιά των συσχετίσεων συνήθως προέρχονται από τα κλειδιά των οντοτήτων που συμμετέχουν στη συσχέτιση. Το πρωτεύον κλειδί μιας δυαδικής συσχέτισης εξαρτάται από το λόγο πληθικότητας. 68 / 96

69 Συσχέτιση 1:1 Το πρωτεύον κλειδί της συσχέτισης μπορεί να είναι κάποιο από τα πρωτεύοντα κλειδιά είτε από τη μία, είτε από την άλλη από τις συμμετέχουσες οντότητες. Για παράδειγμα, στη συσχέτιση ο Δήμος εκλέγει Δήμαρχο το πρωτεύον κλειδί της συσχέτισης εκλέγει μπορεί να είναι το πρωτεύον κλειδί της οντότητας Δήμος ή της οντότητας Δήμαρχος. ΚωδΔήμου Πληθυσμός ΚωδΔημάρχου Επάγγελμα Δήμος 0..1 Εκλέγει 0..1 Δήμαρχος Ονομα Περιφέρεια Ονομα Φύλλο 69 / 96

70 Συσχέτιση 1:1 με ολική συμμετοχή Η επιλογή του ΚωδΔήμου ως πρωτεύον κλειδί της συσχέτισης είναι μονόδρομος, λόγω υποχρεωτικής (ολικής) συμμετοχής της οντότητας Δήμος στη συσχέτιση Εκλέγει. ΚωδΔήμου Πληθυσμός ΚωδΔημάρχου Επάγγελμα Δήμος 1..1 Εκλέγει 0..1 Δήμαρχος Ονομα Περιφέρεια Ονομα Φύλλο 70 / 96

71 Συσχέτιση 1:Ν Στη συσχέτιση 1:Ν ή Ν:1 τοποθετείται ως πρωτεύον κλειδί, το πρωτεύον κλειδί της οντότητας με μέγιστη πληθικότητα συμμετοχής το 1. Στο παράδειγμα Μητέρα έχει Παιδί πρωτεύον κλειδί της συσχέτισης είναι το πρωτεύον κλειδί της οντότητας Παιδί. ΚωδΜητέρας ΚωδΠαιδιού Μητέρα 0..* Εχει 1..1 Παιδί Ονομα Βάρος Φύλλο 71 / 96

72 Συσχέτιση Ν:Ν Στη συσχέτιση πολλά προς πολλά τοποθετείται ως πρωτεύον κλειδί ο συνδυασμός πρωτεύοντος κλειδιού από τις δύο μετέχουσες οντότητες. Η συσχέτιση έχει σύνθετο κλειδί. Στο παράδειγμα Υπάλληλος Απασχολείται σε Εργο πρωτεύον κλειδί της συσχέτισης είναι ο συνδυασμός των empid, proid. proid empid firstname lastname title budget employee 0..* workson 0..* project hiredate salary startdate enddate progress 72 / 96

73 Περιεχόμενα 1 Γενικά για οντότητες και συσχετίσεις 2 Διαγράμματα Οντοτήτων/Συσχετίσεων 3 Ιδιότητες Οντοτήτων 4 Συσχετίσεις Οντοτήτων 5 Σχηματική απεικόνιση περιορισμών συμμετοχής 6 Κλειδιά Οντοτήτων 7 Ασθενείς Οντότητες 8 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 9 Παραδείγματα 10 Ιδιότητες ή Οντότητες; 11 Γενίκευση και εξειδίκευση 73 / 96

74 Ασθενής οντότητα Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν σύνολα οντοτήτων που η ύπαρξη των μελών τους εξαρτάται από κάποιο μέλος ενός άλλου συνόλου οντοτήτων. Για παράδειγμα, σε μια βάση δεδομένων καταγράφονται οι υπάλληλοι μιας εταιρείας και τα αυτοκίνητα των υπαλλήλων. Η ύπαρξη ενός αυτοκινήτου στη βάση δεδομένων εξαρτάται από την ύπαρξη ενός υπαλλήλου. Ενα συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί χωρίς τον κάτοχό του, έτσι το μέλος του συνόλου δεν έχει αυτοδύναμο πρωτεύον κλειδί. Τέτοια σύνολα οντοτήτων ονομάζονται ασθενή. Ισχυρή και ασθενής οντότητα Ισχυρή οντότητα = αυτόνομο πρωτεύον κλειδί Ασθενής οντότητα = εξαρτώμενο πρωτεύον κλειδί 74 / 96

75 Ασθενής οντότητα Προσδιορίζουσα ορίζεται ως η (ισχυρή) οντότητα που προσδιορίζει την ύπαρξη μιας άλλης (ασθενούς) οντότητας Τα δύο σύνολα οντοτήτων συνδέονται μεταξύ τους με συσχέτιση που ονομάζεται προσδιορίζουσα συσχέτιση Η ύπαρξη ενός αυτοκινήτου στη βάση δεδομένων εξαρτάται από την ύπαρξη ενός υπαλλήλου. Η προσδιορίζουσα οντότητα, πολλές φορές αναφέρεται και ως υπερέχων τύπος οντότητας ή και ιδιοκτήτης τύπος οντότητας Τα ασθενή σύνολα οντοτήτων έχουν μερικό κλειδί ή διαχωριστικό κλειδί. Το πρωτεύον κλειδί ενός ασθενούς συνόλου οντοτήτων σχηματίζεται με συνδυασμό του πρωτεύοντος κλειδιού της προσδιορίζουσας οντότητας και του διαχωριστικού κλειδιού. 75 / 96

76 Περιεχόμενα 1 Γενικά για οντότητες και συσχετίσεις 2 Διαγράμματα Οντοτήτων/Συσχετίσεων 3 Ιδιότητες Οντοτήτων 4 Συσχετίσεις Οντοτήτων 5 Σχηματική απεικόνιση περιορισμών συμμετοχής 6 Κλειδιά Οντοτήτων 7 Ασθενείς Οντότητες 8 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 9 Παραδείγματα 10 Ιδιότητες ή Οντότητες; 11 Γενίκευση και εξειδίκευση 76 / 96

77 Ερωτήματα σχεδίασης βάσης δεδομένων Ποιες οντότητες αναπαριστούν το σύνολο των εννοιών της βάσης δεδομένων; Πως συσχετίζονται οι οντότητες μεταξύ τους; Είναι δυνατόν κάποιες έννοιες της βάσης να αναπαρασταθούν με ιδιότητες οντοτήτων αντί για οντότητες; Αντίθετα, μήπως κάποιες ιδιότητες είναι καλύτερο να αναπαρασταθούν με οντότητες; Σε μερικές περιπτώσεις συσχετίσεις αναπαριστούν καλύτερα από τις οντότητες της έννοιες της βάσης Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, και ποια λύση επιλέγεται τελικά; Είναι απαραίτητος ο συνυπολογισμός (συσσώρευση) οντοτήτων/συσχετίσεων; 77 / 96

78 Κάβα κρασιών Ας θεωρήσουμε, για παράδειγμα, το πρόβλημα της σχεδίασης μιας βάσης δεδομένων για τα μπουκάλια μιας κάβας κρασιών. Το ζητούμενο είναι να καταγραφούν πληροφορίες για τα μπουκάλια, όπως: Ποιος είναι ο παραγωγός ή φίρμα εμφιάλωσης, πχ «Γεροβασιλείου» ή «Louis Eschenauer» Ποιο είναι το έτος εμφιάλωσης Ποιο είναι το είδος του κρασιού κόκκινο, λευκό ή ροζέ Από ποιες ποικιλίες προέρχεται, π.χ. Merlot, Cabernet ή ξινόμαυρο Ποιος είναι ο τύπος του κρασιού, π.χ. γλυκό ή ξηρό 78 / 96

79 Ο/Σ (1) Κωδικός Ετος Χρώμα Παραγωγός Κρασί Ποικιλία Τύπος 79 / 96

80 Ο/Σ (2) Κωδικός Ετος παρ. Χρώμα Επωνυμία Διεύθυνση Κρασί 0..1 Παράγει 0..* Παραγωγός Ποικιλία Τύπος Ετος ίδρυσης Τηλέφωνο 80 / 96

81 Ο/Σ (3) Ποικιλία 0..* Αποτελείται 1..* Κρασί 0..1 Παράγει 0..* Παραγωγός 81 / 96

82 Περιεχόμενα 1 Γενικά για οντότητες και συσχετίσεις 2 Διαγράμματα Οντοτήτων/Συσχετίσεων 3 Ιδιότητες Οντοτήτων 4 Συσχετίσεις Οντοτήτων 5 Σχηματική απεικόνιση περιορισμών συμμετοχής 6 Κλειδιά Οντοτήτων 7 Ασθενείς Οντότητες 8 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 9 Παραδείγματα 10 Ιδιότητες ή Οντότητες; 11 Γενίκευση και εξειδίκευση 82 / 96

83 Υπάλληλοι σε μια εταιρεία depname firstname depid empid lastname department 0..* belongs 1..1 employee 0..* workson manager hiredate manages 0..1 salary proid 0..* project title budget startdate enddate progress 83 / 96

84 Περιεχόμενα 1 Γενικά για οντότητες και συσχετίσεις 2 Διαγράμματα Οντοτήτων/Συσχετίσεων 3 Ιδιότητες Οντοτήτων 4 Συσχετίσεις Οντοτήτων 5 Σχηματική απεικόνιση περιορισμών συμμετοχής 6 Κλειδιά Οντοτήτων 7 Ασθενείς Οντότητες 8 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 9 Παραδείγματα 10 Ιδιότητες ή Οντότητες; 11 Γενίκευση και εξειδίκευση 84 / 96

85 Κάβα κρασιών, ο παραγωγός ως οντότητα Ετος παρ. Επωνυμία Κωδικός Χρώμα Διεύθυνση Κρασί 0..1 Παράγει 0..* Παραγωγός Ποικιλία Τύπος Ετος ίδρυσης Τηλέφωνο 85 / 96

86 Παραγωγός παράγει κρασί που αποτελείται από ποικιλίες 0..* 1..* * Ποικιλία Αποτελείται Κρασί Παράγει Παραγωγός 86 / 96

87 Περιεχόμενα 1 Γενικά για οντότητες και συσχετίσεις 2 Διαγράμματα Οντοτήτων/Συσχετίσεων 3 Ιδιότητες Οντοτήτων 4 Συσχετίσεις Οντοτήτων 5 Σχηματική απεικόνιση περιορισμών συμμετοχής 6 Κλειδιά Οντοτήτων 7 Ασθενείς Οντότητες 8 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 9 Παραδείγματα 10 Ιδιότητες ή Οντότητες; 11 Γενίκευση και εξειδίκευση 87 / 96

88 Υπερκλάσεις - Υποκλάσεις Σε ένα μεγάλο και πολύπλοκο διάγραμμα Οντοτήτων/Συσχετίσεων είναι δυνατόν να εμφανιστούν οντότητες με αρκετές όμοιες ή παραπλήσιες ιδιότητες. Οι κοινές ιδιότητες δύο ή περισσότερων οντοτήτων μπορούν να μοντελοποιηθούν σε μία γενικευμένη οντότητα. Η γενικευμένη αυτή οντότητα ονομάζεται υπερκλάση, ενώ οι οντότητες που τη συνθέτουν ονομάζονται υποκλάσεις. Μία υπερκλάση εξειδικεύεται σε δύο ή περισσότερες υποκλάσεις μέσω ενός συνόλου κοινών χαρακτηριστικών ιδιοτήτων που έχουν οι οντότητες. 88 / 96

89 Δύο οντότητες με κοινές ιδιότητες name birthdate gender student regdate professor salary name birthdate gender 89 / 96

90 Σχεδίαση με εξειδίκευση/γενίκευση name birthdate gender person regdate ISA salary student professor 90 / 96

91 Περιορισμοί Κατά την γενίκευση ή εξειδίκευση κλάσεων μπορεί να προκύψουν δύο περιορισμοί: 1 μη επικάλυψης (disjointness contraint) 2 πληρότητας (completeness constraint) Ο περιορισμός πληρότητας αναφέρεται στο αν κάθε μέλος της υπερκλάσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλος και κάποιας υποκλάσης ή όχι. Ο περιορισμός μη επικάλυψης: ένα από τα δύο ισχύει αναφέρεται στη μη δυνατότητα επικάλυψης ανάμεσα στις υποκλάσεις μιας υπερκλάσης. 91 / 96

92 Περιορισμός επικάλυψης name birthdate gender person regdate o ISA salary student professor 92 / 96

93 Επικάλυψη: και τα δύο μπορεί να ισχύουν name birthdate gender person regdate d ISA salary student professor 93 / 96

94 Μερική συμμετοχή: πιθανά σε καμία υποκλάση name birthdate gender person regdate ISA salary student professor 94 / 96

95 Ολική συμμετοχή: οπωσδήποτε σε υποκλάση name birthdate gender person regdate ISA salary student professor 95 / 96

96 Σχόλια και ερωτήσεις Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Είμαι στη διάθεσή σας για σχόλια, απορίες και ερωτήσεις 96 / 96

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER)

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Entity-Relationship Diagram (ER) ER Diagram Το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (entityrelationship diagram) είναι ένας τρόπος αφηρημένης και εννοιολογικής αναπαράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό 1 Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 2 : Μετατροπή Μοντέλου ΟΣ σε Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Διαγράμματα Οντοτήτων- Συσχετίσεων (E-R) Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan και

Διαβάστε περισσότερα

ER Diagram Συσχετίσεις Ασθενείς Οντότητες Παράδειγμα ER.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER)

ER Diagram Συσχετίσεις Ασθενείς Οντότητες Παράδειγμα ER.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER) ..?????? ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ?? ΙΙ Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Entity-Relationship Diagram (ER) . ER ER Diagram Το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (entity-relationship diagram) είναι ένας τρόπος αφηρημένης

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 1 2 Οντότητες Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήματα SQL με σύζευξη πινάκων ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΑΤΡΑΠΟΝ ΕΠΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΝ Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr 1 / 30 Σκοπός του μαθήματος Εκτελείτε ερωτήματα ανάσυρσης δεδομένων από

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Μοντελοποίηση δεδομένων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Παραδείγματα Διαγραμματικές τεχνικές Συμβολισμοί Τριαδικές συσχετίσεις 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Μέρος Ι Εισαγωγή στα συστήματα βάσεων δεδομένων Μια βόλτα στις βάσεις δεδομένων...25

Πρόλογος Μέρος Ι Εισαγωγή στα συστήματα βάσεων δεδομένων Μια βόλτα στις βάσεις δεδομένων...25 Περιεχόμενα Πρόλογος... 21 Μέρος Ι Εισαγωγή στα συστήματα βάσεων δεδομένων. 23 1 Μια βόλτα στις βάσεις δεδομένων...25 1.1 Η πρώτη βάση δεδομένων... 26 1.1.1 Άλλοι τρόποι...26 1.1.2 Απαιτήσεις της εφαρμογής...29

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Διάγραμμα Ο-Σ 1 Σχεδιασμός μιας Βάσης Δεδομένων Τα βασικά βήματα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας Βάσης Δεδομένων είναι: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II Ερωτήματα SQL με σύζευξη πινάκων Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 1 2 Οντότητες Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι θα δούμε σήμερα: 1. Ο/Σ -> σχεσιακό 2. Ορισμός σχεσιακής βάσης σε SQL Αρχικά ας σχεδιάσουμε μια σχεσιακή βάση δεδομένων χωρίς να σχεδιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα Ευαγγελία Πιτουρά 1 Γενικά Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δημιουργούμε ένα σχήμα σχέσης που παίρνει το όνομα του αντίστοιχου τύπου. Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Σχήμα Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Γενικά Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δημιουργούμε ένα σχήμα σχέσης που παίρνει το όνομα του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάπτυξης ΣΔΒΔ

Διαδικασία Ανάπτυξης ΣΔΒΔ Διαδικασία Ανάπτυξης ΣΔΒΔ Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων (E-R) Φροντιστήριο 2 ο 23-10-2008 Βασικά Σχήματα: ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΓΝΩΡΙΣΜΑ 19/2/2009 Βάσεις Δεδομένων 2 Γνωρίσματα Σύνθετα vs Απλά Μονότιμα vs Πλειότιμα

Διαβάστε περισσότερα

DELETE, UPDATE, INSERT.

DELETE, UPDATE, INSERT. Ενημέρωση βάσης δεδομένων με SQL DELETE, UPDATE, INSERT Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 1 / 88 Περιεχόμενα 1 Γενικά για την αποθήκευση δεδομένων και την ενημέρωση της

Διαβάστε περισσότερα

DELETE, UPDATE, INSERT

DELETE, UPDATE, INSERT Ενημέρωση βάσης δεδομένων με SQL DELETE, UPDATE, INSERT Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr astavrak@uoi.gr @AStavrakoudis Άνοιξη 2016 1 / 103 Περιεχόμενα 1 Γενικά για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Σχεσιακών ΒΔ

Σχεδίαση Σχεσιακών ΒΔ Σχεδίαση Σχεσιακών ΒΔ Εισαγωγή: Μοντελοποίηση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων Σχεδιασμός ΒΔ Εννοιολογικός σχεδιασμός το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Model) Λογικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Εισαγωγή Σχεδιασµός µιας Β ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Δείτε αυτά που ακολουθούν ως παραδείγματα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως«μαγική συνταγή»

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντολές CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE KEY, ALTER KEY.

Οι εντολές CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE KEY, ALTER KEY. Η γλώσσα ορισμού δεδομένων της SQL Οι εντολές CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE KEY, ALTER KEY Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr astavrak@uoi.gr @AStavrakoudis Άνοιξη 2016 1 / 85 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 4

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µιας Β. Εισαγωγή. Μετατροπή σε σχεσιακό -> είσοδο σε ένα Σ Β. Εισαγωγή. Ιδέες Ο/Σ Σχέσεις Σχεσιακό Σ Β

Σχεδιασµός µιας Β. Εισαγωγή. Μετατροπή σε σχεσιακό -> είσοδο σε ένα Σ Β. Εισαγωγή. Ιδέες Ο/Σ Σχέσεις Σχεσιακό Σ Β Εισαγωγή Σχεδιασµός µιας Β ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων γραφικό µοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Μοντελοποίηση με το μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντολές CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE KEY, ALTER KEY.

Οι εντολές CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE KEY, ALTER KEY. Η γλώσσα ορισμού δεδομένων της SQL Οι εντολές CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE KEY, ALTER KEY Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 Περιεχόμενα 1 Δημιουργία πινάκων με την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα. Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα. Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Οντοτήτων Συσχετίσεων 2

Μοντέλα Οντοτήτων Συσχετίσεων 2 Μοντέλα Οντοτήτων Συσχετίσεων 2 Λόγος Πολλαπλότητας, Παράδειγμα Λόγου Πολλαπλότητας 1:1, Παράδειγμα Λόγου Πολλαπλότητας 1:Μ, Παράδειγμα Λόγου Πολλαπλότητας Μ:Ν, Ασθενείς Οντότητες, Αναδρομικές Συσχετίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υποερωτήματα SQL Παραδείγματα και εφαρμογές από τη βάση δεδομένων company Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr astavrak@uoi.gr @AStavrakoudis Άνοιξη 2016 1 / 55 Περιεχόμενα 1 Απλά υποερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις Μοντέλα Δεδομένων Μοντέλο: αφαιρετική αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου. Μοντέλα βασισμένα σε εγγραφές (record based models)

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή Δείτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγµα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «µαγική συνταγή»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο Σχεσιακό μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις. Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜοντέλοΟντοτήτωνΣυσχετίσεων & ΔιάγραμμαΟντοτήτων Συσχετίσεων. Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

ΜοντέλοΟντοτήτωνΣυσχετίσεων & ΔιάγραμμαΟντοτήτων Συσχετίσεων. Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων ΜοντέλοΟντοτήτωνΣυσχετίσεων & ΔιάγραμμαΟντοτήτων Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων βασίζεται στην αντίληψη ότι ο πραγματικός κόσμος αποτελείται από οντότητες (entities)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II Ενημέρωση βάσης δεδομένων με τις εντολές INSERT, DELETE, UPDATE Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι. 2 ο Φροντιστήριο. Πέρδικα Πολίνα [perdika]

Βάσεις Δεδομένων Ι. 2 ο Φροντιστήριο. Πέρδικα Πολίνα [perdika] Βάσεις Δεδομένων Ι 2 ο Φροντιστήριο http://www.dblab.upatras.gr/gr/dbi.htm Πέρδικα Πολίνα [perdika] Σχεδιασμός & Υλοποίηση ΒΔ Βήμα 1 συλλογή & ανάλυση απαιτήσεων (requirements collection and analysis)

Διαβάστε περισσότερα

1 / 150

1 / 150 Ερωτήματα SQL με σύζευξη πινάκων Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 1 / 150 Περιεχόμενα 1 Γενικά για τη σύζευξη πινάκων 2 Καρτεσιανό γινόμενο και θ σύζευξη 3 Φυσική σύζευξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (μοντέλο ΟΣ) βασίζεται στην αντίληψη ότι οπραγματικός κόσμος αποτελείται από οντότητες (entities) με γνωρίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Σχεδιασµός µιας Β : Βήµατα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδοµένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρµογές θα κτιστούν πάνω στα δεδοµένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασµός Υψηλού-επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία είναι οργανωµένη σε τµήµατα Κάθε ΤΜΗΜΑένα όνοµα, κωδικό και έναν εργαζόµενο που διευθύνει το τµήµα. Αποθηκεύεται η ηµεροµηνία που ανέλαβε

Η εταιρεία είναι οργανωµένη σε τµήµατα Κάθε ΤΜΗΜΑένα όνοµα, κωδικό και έναν εργαζόµενο που διευθύνει το τµήµα. Αποθηκεύεται η ηµεροµηνία που ανέλαβε ιάγραµµα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Παύλος Εφραιµίδης Βάσεις εδοµένων ιάγραµµα Ο-Σ 1 Σχεδιασµός µιας Βάσης εδοµένων Τα βασικά βήµατα για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας Βάσης εδοµένων είναι: Ανάλυση Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και λειτουργία βάσης δεδομένων Το παράδειγμα της μαιευτικής κλινικής Ευάγγελος Καρβούνης

Σχεδίαση και λειτουργία βάσης δεδομένων Το παράδειγμα της μαιευτικής κλινικής Ευάγγελος Καρβούνης Σχεδίαση και λειτουργία βάσης δεδομένων Το παράδειγμα της μαιευτικής κλινικής Ευάγγελος Καρβούνης Περιεχόμενα 1 Γενική περιγραφή του προβλήματος 2 Μοντελοποίηση Ο/Σ 3 Σχεσιακό μοντέλο, SQL 4 Ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II Εντολές ορισμού δεδομένων (DDL) στην SQL Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Λειτουργικές απαιτήσεις (πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

1 / 105

1 / 105 Ερωτήματα SQL με σύζευξη πινάκων Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr astavrak@uoi.gr @AStavrakoudis Άνοιξη 2016 1 / 105 Περιεχόμενα 1 Γενικά για τη σύζευξη πινάκων 2 Καρτεσιανό γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων. Φροντιστήριο 1 ο Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων Φροντιστήριο 1 ο 16-10-2008 Εισαγωγή - Ορισμοί Βάση Δεδομένων είναι μία συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Υποερωτήματα στην SQL Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr 1 / 31 Η ανάγκη για υποερώτημα Ποιος υπάλληλος παίρνει το μεγαλύτερο μισθό; Αν ξέραμε το μεγαλύτερο μισθό, πχ 2000, θα γράφαμε:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Σχεσιακό Μοντέλο Μετατροπή Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων (E-R) σε σχεσιακό. Φροντιστήριο 3 ο

Βάσεις Δεδομένων. Σχεσιακό Μοντέλο Μετατροπή Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων (E-R) σε σχεσιακό. Φροντιστήριο 3 ο Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Μετατροπή Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων (E-R) σε σχεσιακό Φροντιστήριο 3 ο 22-10-2008 Σχεσιακό Μοντέλο Σχεσιακό Μοντέλο-Έννοιες Το σχεσιακό μοντέλο παριστάνει τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διδάσκοντες: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου, Καθ. Τιμολέων Σελλής ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μάθημα: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διδάσκοντες: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου, Καθ. Τιμολέων Σελλής ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 Μάθημα: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διδάσκοντες: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου, Καθ. Τιμολέων Σελλής ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2007-2008 Μάθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΩ ιδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου Ε ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 04: Εννοιολογική Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων II (Entity Relationship Modelling) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 04: Εννοιολογική Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων II (Entity Relationship Modelling) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 04: Εννοιολογική Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων II (Entity Relationship Modelling) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Συσχετίσεις, Ρόλοι και Δομικοί Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επεκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Αντζουλάτος Γεράσιμος antzoulatos@upatras.gr Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία ΤΕΙ Πατρών - Παράρτημα Αμαλιάδας 08 Νοεμβρίου 2012 Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II SQL Ερωτήματα ομαδοποίησης και συνάθροισης Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δηµιουργούµε ένα σχήµα σχέσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2006-2007 Μάθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ιδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Μέρος Ι Μια βόλτα στις βάσεις δεδομένων Μια βόλτα στις βάσεις δεδομένων...25

Πρόλογος Μέρος Ι Μια βόλτα στις βάσεις δεδομένων Μια βόλτα στις βάσεις δεδομένων...25 1 Περιεχόμενα Πρόλογος... 21 Μέρος Ι Μια βόλτα στις βάσεις δεδομένων... 23 1 Μια βόλτα στις βάσεις δεδομένων...25 1.1 Η πρώτη βάση δεδομένων... 26 1.1.1 Άλλοι τρόποι... 26 1.1.2 Απαιτήσεις της εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων Επαγγελματικού Λυκείου Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Εισηγητής Δελησταύρου Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε. M.Sc. στα Συστήματα Υπολογιστών Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σχεδιασµός µιας Β

Εισαγωγή. Σχεδιασµός µιας Β Σχεδιασµός µιας Β Εισαγωγή ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων (κεφ. 3) γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

DISTINCT, LIKE, NULL, AND, OR, BETWEEN

DISTINCT, LIKE, NULL, AND, OR, BETWEEN Περισσότερα για τα απλά ερωτήματα SQL DISTINCT, LIKE, NULL, AND, OR, BETWEEN Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 1 / 66 Σκοπός του μαθήματος Αποκλείσετε διπλοεγγραφές από

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (3 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (3 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (3 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων Σχέσεις, γνωρίσματα, πλειάδες, πεδία ορισμού Πράξεις ενημέρωσης σε σχέσεις Απεικόνιση μοντέλου οντοτήτωνσυσχετίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μάθημα: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Μάθημα: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 1 Διαδικασία Απεικόνισης 1. Απεικόνιση κανονικών τύπων οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων Σχέσεων (Entity-Relationship Model)

Μοντέλο Οντοτήτων Σχέσεων (Entity-Relationship Model) Ένα μοντέλο δεδομένων είναι ένας μαθηματικός φορμαλισμός που περιλαμβάνει: γλώσσα / συντακτικό για την περιγραφή των δεδομένων ένα σύνολο τελεστών για το χειρισμό των δεδομένων Το μοντέλο Οντοτήτων Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 2: Μοντελο Συσχετίσεων Οντοτήτων, Μελέτη Περίπτωσης: Η βάση δεδομένων των CD

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 2: Μοντελο Συσχετίσεων Οντοτήτων, Μελέτη Περίπτωσης: Η βάση δεδομένων των CD Ενότητα 2: Μοντελο Συσχετίσεων Οντοτήτων, Μελέτη Περίπτωσης: Η βάση δεδομένων των CD Ευαγγελίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων Μοντέλο Δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 2η: Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Ένα μοντέλο δεδομένων είναι ένας μαθηματικός φορμαλισμός που περιλαμβάνει:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή

Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή Σκοποί ενότητας Εκμάθηση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Δημιουργία E-R διαγραμμάτων 2 Περιεχόμενα ενότητας Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Διάγραμμα οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Οψεις (VIEWS) στην SQL Η εντολή CREATE VIEW Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 1 / 55 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγικά για τις όψεις 2 Οψεις και συζεύξεις 3 Επιπλέον χρήση των όψεων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (4 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (4 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (4 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Επέκταση του μοντέλου ΟΣ Κληρονομικότητα Εξειδίκευση/Γενίκευση Περιορισμοί Ιεραρχίες και πλέγματα Συνάθροιση Συνέχεια στο σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών Ανάλυση Απαιτήσεων. Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων (Μοντέλο Οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι. 4 ο Φροντιστήριο. Πέρδικα Πολίνα [perdika]

Βάσεις Δεδομένων Ι. 4 ο Φροντιστήριο. Πέρδικα Πολίνα [perdika] Βάσεις Δεδομένων Ι 4 ο Φροντιστήριο http://www.dblab.upatras.gr/gr/dbi.htm Πέρδικα Πολίνα [perdika] νέες έννοιες στο EER κλάση υποκλάση εξειδίκευση γενίκευση κατηγορία κληρονομικότητα γνωρισμάτων & συσχετίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κλειδιά (keys) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές

Κλειδιά (keys) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές Κλειδιά (keys) Key (κλειδί) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές Σούπερκλειδί (superkey) Ένα πεδίο ορισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (6)

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (6) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (6) ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στις Έννοιες των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Introduction to Relational Database Concepts 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στόχοι Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 Η/Υ ΙΙΙ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Θεωρία) ΜΑΘΗΜΑ 2ο Σχεσιακό µοντέλο (E-R model), ιάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων (E-R diagram), Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων (μοντέλο ΟΣ) βασίζεται στην αντίληψη ότι ο πραγματικός κόσμος αποτελείται από οντότητες (entities) με χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα Εισαγωγή 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Εισαγωγή Μέχρι τώρα είδαμε πως μοντελοποιούμε εννοιολογικά τις απαιτήσεις των χρηστών, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Χρήση του DBDesigner Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Δομή Διαλέξεων Εισαγωγή στο DBDesigner Εφαρμογή στη ΒΔ Προμηθευτής-Προϊόντα Παραδείγματα μοντελοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II Όψεις (views) στην SQL Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 12: Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων και Σχεσιακό Σχήμα Ασκήσεις Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήματα επιλογής με σύζευξη πινάκων

Ερωτήματα επιλογής με σύζευξη πινάκων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Ερωτήματα επιλογής με σύζευξη πινάκων Το κεφάλαιο αυτό σας εισάγει στον πραγματικό κόσμο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Τα ερωτήματα που θα συναντήσετε έχουν πολλούς πίνακες στον όρο FROM,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία σχεδιασμού Β.Δ.

Διαδικασία σχεδιασμού Β.Δ. Διαδικασία σχεδιασμού Β.Δ. Σε παλαιότερα μαθήματα είπαμε ότι πριν κατασκευάσουμε κάτι θα πρέπει πρώτα να το σχεδιάσουμε. Το ίδιο ισχύει και για μια Β.Δ.. Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε λίγο πιο αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα Εισαγωγή. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα,

Διαβάστε περισσότερα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης (Εργαστήριο) Εαρινό εξάμηνο 2010

Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης (Εργαστήριο) Εαρινό εξάμηνο 2010 Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης (Εργαστήριο) Εαρινό εξάμηνο 200 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΟΤΗΤΩ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩ Άσκηση η Δημιουργήστε ένα Διάγραμμα Οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 1 Μοντέλα Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων Σχεσιακό Ιεραρχικό Δικτυακό Tο κυρίαρχο μοντέλο δεδομένων στις σύγχρονες βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης. Το µοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Σχεσιακό Μοντέλο εδοµένων

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης. Το µοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Σχεσιακό Μοντέλο εδοµένων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr Το µοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Σχεσιακό Μοντέλο εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Υπερκλάσης/Υποκλάσης και Εξειδίκευση (ή Γενίκευση) Κανόνας για Ιεραρχίες (ή πλέγμα) Κανόνας για Διαμοιραζόμενες Υποκλάσεις Κανόνας για απεικόνιση Κατηγοριών Απεικόνιση του ΕΟΣ Μοντέλου στο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Κανονικοποίησης

Θεωρία Κανονικοποίησης Θεωρία Κανονικοποίησης Πρώτη Κανονική Μορφή (1NF) Αποσύνθεση Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Δεύτερη (2NF) και Τρίτη Κανονική Μορφή (3NF) Boyce Codd Κανονική Μορφή (BCNF) Καθολική Διαδικασία Σχεδίασης ΒΔ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµός διαγράµµατος ER σε σχεσιακό σχήµα Β

Μετασχηµατισµός διαγράµµατος ER σε σχεσιακό σχήµα Β Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σ Β (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3) Τελευταία ενηµέρωση: 10/2011 Μετασχηµατισµός διαγράµµατος ER σε σχεσιακό σχήµα Β ΣΤΟΧΟΣ Στόχοs του 3 ου εργαστηρίου είναι η υλοποίηση µοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1. Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση.

Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1. Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση. Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Ανάλυση Απαιτήσεων Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα