Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων"

Transcript

1 ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά στοιχεία λογικής / φυσικής σχεδίασης Παραδείγματα Βιβλιογραφία [Nixon 2009]: Chapter 8 [Ulman 2007]: Chapter 4 Αθ. Μάργαρης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων 1

2 Ορισμοί Δεδομένα αντικείμενα που επιδέχονται ψηφιοποίησης (άρα και καταγραφής) και έχουν αυτονόητη εξήγηση Βάση δεδομένων (Database) Μια συλλογή από συσχετιζόμενα δεδομένα με σαφή και συγκεκριμένο νόημα τα οποία Αντιπροσωπεύουν ένα μέρος του πραγματικού κόσμου έχουν αυταπόδεικτη υφή απευθύνονται σε συγκεκριμένους τελικούς αποδέκτες Αποτελείται από οντότητες και συσχετίσεις Οντότητα (φοιτητής, μάθημα, καθηγητής, αίθουσα, κοκ) Συσχετίσεις (ο Σ. Ρουβάς παρακολουθεί το CIS232) Ορισμοί (2) Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (DBMS) Μια συλλογή προγραμμάτων για την δημιουργία και την διαχείριση των βάσεων δεδομένων (αποτελεί συνήθως ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού). Μέσω του DBMS υπάρχει η δυνατότητα: Ορισμού μιας βάσης: τύπος δεδομένων, δομή, περιορισμοί Δημιουργίας μιας βάσης: αποθήκευση δεδομένων Χειρισμού μιας βάσης: δομημένα ερωτήματα, ενημερώσεις, αναφορά Παράλληλης χρήσης της βάσης: από πολλά προγράμματα και χρήστες ταυτόχρονα Προστασίας της Βάσης Δεδομένων Σύστημα Βάσης Δεδομένων (Database System) ηβάση+ ένα DBMS (σχήμα) 2

3 Σχεδίαση βάσης δεδομένων Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζουμε τα διάφορα συστατικά στοιχεία τα οποία απαρτίζουν μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά διακρίνονται σε: Στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Η εννοιολογική σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων αφορά την μελέτη και μοντελοποίηση των δεδομένων που θα εισαχθούν στη βάση με τρόπο ανεξάρτητο της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί (δηλαδή του συστήματος DBMS, του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή στον οποίο θα εγκατασταθεί η βάση, και των φυσικών μέσων αποθήκευσης σκληρός δίσκος κλπ) Στοιχεία λογικής σχεδίασης Η λογική σχεδίαση αφορά την μεταφορά υλοποίηση της εννοιολογικής σχεδίασης σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο βάσης δεδομένων (π.χ. συσχετιστικό -relational-, αντικειμενοστραφές, κοκ) και σε ένα συγκεκριμένο σύστημα DBMS. Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης EM PLOYEE Last_Nam e Τα βασικά συστατικά στοιχεία τα οποία ορίζονται κατά τη διάρκεια της εννοιολογικής σχεδίασης είναι: Οντότητες (Entities) Ιδιότητες Χαρακτηριστικά (Attributes) Σχέσεις (s) Κανόνες επιχείρησης (business rules) Δεδομένα διασταύρωσης () (Δεδομένα Διασταύρωσης) Q uantity U nits_in_stock (FK) 3

4 Οντότητες Μιαοντότηταμπορείναείναι: Ένα άτομο, μια τοποθεσία, ένα αντικείμενο, ή μια έννοια για την οποία συλλέγουμε δεδομένα (με απλά λόγια οτιδήποτε μπορεί να ονομασθεί με ένα ουσιαστικό) Συγκεκριμένες οντότητες (π.χ. οι εγγραφές στον πίνακα των πελατών) ονομάζονται υποδείγματα (instances) Ο πελάτης Μιχάλης Πελατίδης αποτελεί ένα υπόδειγμα της οντότητας πελάτης Οντότητες οι οποίες επικοινωνούν με τη βάση δεδομένων αλλά για τις οποίες δεν συλλέγουμε δεδομένα (π.χ. γραμματειακό προσωπικό στο νοσοκομείο) ονομάζονται εξωτερικές οντότητες Οι εξωτερικές οντότητες δεν μοντελοποιούνται ούτε συμπεριλαμβάνονται στο σχήμα της βάσης δεδομένων). Είναι όμως χρήσιμα για τον ορισμό της λειτουργικότητας της εφαρμογής της βάσης δεδομένων Ιδιότητες - χαρακτηριστικά (Δεδομένα Διασταύρωσης) Quantity Ιδιότητα ή χαρακτηριστικό είναι ένα μοναδιαίο γεγονός το οποίο χαρακτηρίζει ή περιγράφει μια οντότητα: EMPLOYEE Last_Name Units_in_Stock (FK) Στα ορθογώνια του σχήματος φαίνονται αρκετά παραδείγματα χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων Οι ιδιότητες οι οποίες χαρακτηρίζουν μοναδικά (δηλαδή κάθε υπόδειγμα instance- μιας οντότητας έχει διαφορετική τιμή ως προς αυτό το χαρακτηριστικό) μιαοντότηταονομάζονται μοναδικοί χαρακτηριστές και αντιστοιχίζονται κατά τη λογική σχεδίαση σε πρωτεύοντα κλειδιά Οι μοναδικοί χαρακτηριστές τοποθετούνται πρώτοι στον κατάλογο των ιδιοτήτων εντός του ορθογωνίου κάθε οντότητας Τα χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν ατομική υφή (δηλαδή να μην μπορούν να διασπαστούν περαιτέρω όπως π.χ. Ονοματεπώνυμο) 4

5 Σχέσεις (Δεδομένα Διασταύρωσης) Quantity EMPLOYEE Last_Name Units_in_Stock (FK) Οι σχέσεις καθορίζουν συσχετίσεις ανάμεσα στις οντότητες. Αποτελούντηβασικήιδιότητασεένα σχεσιακό μοντέλο βάσης δεδομένων Αν κάποια οντότητα δεν σχετίζεται με καμία άλλη σε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων τότε δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί στο σχήμα της βάσης Τύποι σχέσεων: Ένα προς πολλά Ένα προς ένα (όταν είναι υποχρεωτική και προς τις δύο κατευθύνσεις αποτελεί σφάλμα σχεδίασης) Πολλά προς πολλά Κάθεσχέσηέχεισεκάθεκατεύθυνσηένα ελάχιστο και ένα μέγιστο αριθμό οντοτήτων Κανόνες επιχείρησης (Δεδομένα Διασταύρωσης) Quantity EMPLOYEE Last_Name Units_in_Stock (FK) Κανόνες επιχείρησης αφορούν κάποια στοιχεία πολιτικής, μια διαδικασία ή ένα πρότυπο Κατά τη σχεδίαση οι κανόνες επιχείρησης δεν εμφανίζονται στο διάγραμμα οντοτήτων σχέσεων αλλά σε συνοδευτικό κείμενο Στη υλοποίηση της βάσης χρησιμοποιούνται ως προστασία από ανεπιθύμητα σφάλματα που μπορούν να κάνει το προσωπικό Οι κανόνες επιχείρησης υλοποιούνται συνήθως στη λογική σχεδίαση ως περιορισμοί 5

6 Δεδομένα διασταύρωσης EMPLOYEE Last_Name Τα δεδομένα διασταύρωσης χρησιμοποιούνται συνήθως για να λύσουν μια σχέση πολλά προς πολλά (order, product στο παράδειγμα) Συνήθως υλοποιούνται στη λογική σχεδίαση ως πίνακες. Εντούτοις επειδή δεν εμπίπτουν στο ορισμό της οντότητας δεν εμφανίζονται ως οντότητες στα διαγράμματα οντοτήτων συσχετίσεων (Δεδομένα Διασταύρωσης) Quantity Units_in_Stock (FK) Στοιχεία λογικής σχεδίασης Τα βασικά στοιχεία που καθορίζονται κατά τη διάρκεια της λογικής σχεδίασης είναι: Πίνακες (μοντελοποιούν οντότητες και δεδομένα διασταύρωσης) Στήλες και τύποι δεδομένων (υλοποιούν ιδιότητες και χαρακτηριστικών των οντοτήτων) Περιορισμοί (υλοποιούν κανόνες επιχείρησης αλλά και μοναδικά χαρακτηριστικά) Περιορισμοί Ακεραιότητας Όψεις (αφορούν το σχεδιασμό της διαπροσωπείας με εξωτερικούς χρήστες του συστήματος) 6

7 Πίνακες Οι πίνακες αποτελούν τη βασική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων στο σχεσιακό μοντέλο βάσης δεδομένων Κάθε πίνακας πρέπει να έχει μοναδικό όνομα. Συνήθως ονομάζουμε τους πίνακες με όνομα αντίστοιχο της οντότητας αλλά στον πληθυντικό (π.χ. αν ηοντότηταείναιcustomer ονομάζουμε τον πίνακα customers) Οι στήλες σε κάθε πίνακα αντιστοιχούν στις ιδιότητες /χαρακτηριστικά μιας οντότητας ενώ οι γραμμές (ή εγγραφές records)αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα υποδείγματα μιας οντότητας Οι πίνακες δεν αποθηκεύονται σε φυσικό επίπεδο υποχρεωτικά σε αρχείο που έχει τη μορφή πίνακα. Πολλοί πίνακες μπορεί να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο στο δίσκο (π.χ. MS Access) ενώ ένας πίνακας μπορεί να αποθηκεύεται σε πολλά αρχεία (DBMS όπως η Oracle, Informix, SQL Server, κλπ) Στήλες και τύποι δεδομένων Όπως ήδη έχουμε δει οι στήλες σε ένα πίνακα μοντελοποιούν τις ιδιότητες / χαρακτηριστικά μιας οντότητας. Κάθε στήλη συσχετίζεται με ένα συγκεκριμένο τύπο δεδομένων 7

8 Περιορισμοί Περιορισμός (constraint) είναι ένας κανόνας ο οποίος τοποθετείται πάνω σε ένα αντικείμενο της βάσης (συνήθως πίνακα ή στήλη). Οι συνηθέστεροι τύποι περιορισμών είναι οι πιο κάτω: Περιορισμοί πρωτεύοντος κλειδιού (μια ιδιότητα η οποία ορίζεται ως πρωτεύον κλειδί απαγορεύεται να έχει την ίδια τιμή για περισσότερες από μια εγγραφές) Περιορισμοί αναφοράς. Μέσω των περιορισμών αυτών υλοποιούνται οι συσχετίσεις μεταξύ πινάκων. Οι περιορισμοί αναφοράς έχουν τη μορφή ξένου κλειδιού (foreign key) δηλαδή η τιμή μιας ιδιότητας η οποία συσχετίζει δύο πίνακες πρέπει να είναι η ίδια στους δύο πίνακες εφόσον αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο. Περιορισμοί Ακεραιότητας Περιορισμοί Ακεραιότητας καθορίζουν την ακρίβεια των δεδομένων στη βάση Συνήθως υλοποιούνται ως NOT NULL constraints (δεν επιτρέπει κενό στη τιμή μιας ιδιότητας) CHECK constraints (ελέγχει τη τιμή μιας ιδιότητας) 8

9 Εισαγωγή Παραδείγματα Θέλουμε να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων για να διευκολύνουμε τη διαδικασία εγγραφών φοιτητών σε μαθήματα. Να προσδιορίσετε τις βασικές οντότητες που χρειάζεται να μοντελοποιηθούν μέσω ενός διαγράμματος ER Να προσδιορίσετε τα πεδία των πιο πάνω οντοτήτων Να προσδιορίσετε τα πεδία κλειδιά στις πιο πάνω οντότητες Να βρείτε τις σχέσεις ανάμεσα στις οντότητες Να αναγνωρίσετε τυχόν περιορισμούς που δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο διάγραμμα (π.χ. κανόνες επιχείρησης) 9

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΕΜ 561) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας.

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:ΜΠΕΡΚΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ ΣΤΟΧΟΣ Στόχο του παρόντος εργαστηρίου αποτελεί η κατανόηση και η εφαρμογή της μεθοδολογίας του μετασχηματισμού ενός διαγράμματος ER στο αντίστοιχο σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Λίγα λόγια για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι 1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων Εισαγωγή- ιστορία-παραδείγµατα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες. των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες. των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα : Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Αλέξανδρος Ν. Χατζηγεωργίου Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Διαχείριση Παραγγελιών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θεματική Ενότητα ΠΛΗ 24 2008

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία Γραφικής Γλώσσας Αιτημάτων Του φοιτητή Κατσικιώτη Χρήστου Επιβλέπων καθηγητής Κεραμόπουλος Ευκλείδης κ Χαριτίδη Κωνσταντίνου Αρ. Μητρώου: 103574 κ 103570 Θεσσαλονίκη 2015 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µια συνοπτική εισαγωγή στη θεωρία των βάσεων δεδοµένων και των συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, προκειµένου ο αναγνώστης να κατανοήσει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το σχεσιακό µοντέλο βάσεων δεδοµένων, και αναλύονται τα δοµικά του χαρακτηριστικά, οι βασικές του ιδιότητες, και ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί, είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε συνεργεία αυτοκινήτων. Η σχεδίαση και η υλοποίησή του στηρίζονται αποκλειστικά σε βάση δεδομένων σε συνδυασμό με σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 Από τη χειροκίνητη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία... 7. 1.1.1 Διαδικασία λήψης παρουσιών... 7. 1.1.2 Οργάνωση μαθήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 Από τη χειροκίνητη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία... 7. 1.1.1 Διαδικασία λήψης παρουσιών... 7. 1.1.2 Οργάνωση μαθήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 1.1 Από τη χειροκίνητη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία... 7 1.1.1 Διαδικασία λήψης παρουσιών... 7 1.1.2 Οργάνωση μαθήματος... 7 1.2 Ψηφιοποίηση της διαδικασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χρήστος Μαλτέζος

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χρήστος Μαλτέζος ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χρήστος Μαλτέζος ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση πτυχιούχων και φοιτητών πρώην Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση πτυχιούχων και φοιτητών πρώην Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι & ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ιεύθυνση: Τ.Θ. 171, 57400 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-791633,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ Version 0.1 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 Εισαγωγή και Περίληψη:... 4 Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής:... 4 Εργασίες Λειτουργού:... 4 Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα