ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ"

Transcript

1 DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B

2 Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ανιχνεύει την κίνηση ανθρώπων σε έναν χώρο. Αν δεν υπάρχει κανένα άτομο στο χώρο για πάνω από 20 λεπτά, η λειτουργία μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Σελίδα 15 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 4 ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη για κάθε ημέρα της εβδομάδας ανάλογα με τις συνήθειες της οικογένειάς σας. Ο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ σάς παρέχει τη δυνατότητα να ορίζετε το χρόνο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και την επιθυμητή θερμοκρασία. Σελίδα 23 Άλλες λειτουργίες ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ Η κατεύθυνση της ροής αέρα ορίζεται προς τα επάνω κατά τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ και προς τα κάτω κατά τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την κατεύθυνση του ψυχρού ή του θερμού αέρα απευθείας στο σώμα σας. Σελίδα 15 1 ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ μειώνει τη στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν πρέπει να μειώσετε το θόρυβο, για να μην ενοχλείτε τους γείτονές σας. Σελίδα 19

3 Περιεχόμενα Διαβάστε πριν από τη χρήση Προφυλάξεις ασφάλειας... 3 Ονομασία εξαρτημάτων... 5 Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία... 9 Λειτουργία Λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα και της παροχής αέρα Λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ/ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία Λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ/ ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Λειτουργια ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Λειτουργια ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Σύνδεση πολλαπλών μονάδων Σημείωση για το σύστημα πολλαπλών μονάδων Συντήρηση Συντήρηση και καθαρισμός Αντιμετώπιση προβλημάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας περιορίζοντας τη μέγιστη κατανάλωση ενέργειας. Είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το κλιματιστικό και άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Σελίδα 19 Αντιμετώπιση προβλημάτων Το αγγλικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών. 2

4 Προφυλάξεις ασφάλειας Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο όπου θα μπορεί να το βρει εύκολα ο χειριστής. Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις στο παρόν εγχειρίδιο προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία. Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν ταξινομούνται στις κατηγορίες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δυο κατηγορίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε όλες τις προφυλάξεις χωρίς παράλειψη. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Αν δεν τηρήσετε σωστά αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος. Μην επιχειρήσετε ποτέ την αναφερόμενη ενέργεια. Τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες. Δημιουργήστε οπωσδήποτε μια σύνδεση γείωσης. Αν δεν τηρήσετε σωστά αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί υλική φθορά ή τραυματισμός, που μπορεί να είναι σοβαρός ανάλογα με τις συνθήκες. Ποτέ μην βρέχετε με νερό το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο. Ποτέ μην αγγίζετε το κλιματιστικό ή το τηλεχειριστήριο με βρεγμένα χέρια. Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε προσιτό μέρος, για να το συμβουλεύεστε όποτε χρειάζεται. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι κατά τη μεταβίβαση σε νέο χρήστη, θα του παραδοθεί επίσης και το εγχειρίδιο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς, έκρηξης ή τραυματισμού, μην χειρίζεστε τη μονάδα όταν μπορεί να προκαλέσει βλάβη, όπως όταν εντοπίζονται εύφλεκτα ή διαβρωτικά αέρια κοντά στη μονάδα. Δώστε προσοχή στο ότι η παρατεταμένη, άμεση έκθεση στον αέρα ψύξης ή θέρμανσης από το κλιματιστικό, ή στον αέρα που είναι πάρα πολύ κρύος ή πάρα πολύ θερμός μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη σωματική κατάσταση και την υγεία σας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως ράβδους ή τα δάχτυλά σας κλπ. στην είσοδο ή την έξοδο αέρα. Κατά την επαφή με τα πτερύγια του ανεμιστήρα του κλιματιστικού τα οποία περιστρέφονται με υψηλή ταχύτητα ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος, βλάβη ή τραυματισμός. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να επανεγκαταστήσετε ή να τροποποιήσετε το κλιματιστικό μόνοι σας, επειδή ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι κοντά στο κλιματιστικό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού. Εάν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά, δηλαδή δεν παράγεται αέρας ψύξης ή θέρμανσης, η αιτία μπορεί να είναι διαρροή ψυκτικού. Επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία για βοήθεια. Το ψυκτικό μέσα στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Ωστόσο, σε περίπτωση διαρροής, η άμεση επαφή με γυμνή επιφάνεια καυστήρα, θερμαντικού σώματος ή φούρνου πιθανόν να προκαλέσει την παραγωγή επιβλαβών αερίων. Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό μέχρι εξουσιοδοτημένο προσωπικό να πιστοποιήσει ότι η διαρροή έχει επισκευαστεί. Μην αποπειραθείτε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το κλιματιστικό. Οι εσφαλμένες εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία ή με εξειδικευμένο προσωπικό για εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης. Όταν το κλιματιστικό δυσλειτουργεί (και εκπέμπει μια οσμή πυρκαγιάς κλπ.) απενεργοποιήστε τη μονάδα και απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Η παρατεταμένη λειτουργία κάτω από παρόμοιες συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Τοποθετήστε οπωσδήποτε έναν διακόπτη γείωσης. Αν δεν τοποθετήσετε διακόπτη γείωσης, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι γειώσατε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα παροχής, αγωγό αλεξικέραυνου ή τηλεφωνική γείωση. Η εσφαλμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 3 ΠΡΟΣΟΧΗ Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για διαφορετική χρήση από αυτή που προορίζεται. Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργα τέχνης, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη διάρκεια ζωής του σχετικού αντικειμένου. Μην εκθέτετε φυτά ή ζώα στην άμεση ροή του αέρα από τη μονάδα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. Μην τοποθετείτε συσκευές που παράγουν γυμνές φλόγες σε σημεία που εκτίθεται στη ροή αέρα που παράγεται από τη μονάδα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στον καυστήρα. Μην φράσσετε τις εισόδους ή εξόδους του αέρα. Η εμποδιζόμενη ροή αέρα ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπαρκή απόδοση ή βλάβη. Μην κάθεστε πάνω στην εξωτερική μονάδα, τοποθετείτε πράγματα ή τραβάτε τη μονάδα. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα, όπως πτώση ή ανατροπή της μονάδας, οδηγώντας σε τραυματισμό, δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους ή καταρτισμένους χρήστες σε καταστήματα, στην ελαφρά βιομηχανία και σε αγροκτήματα ή για εμπορική και οικιακή χρήση από μη ειδικούς.

5 ΠΡΟΣΟΧΗ Μην τοποθετείτε αντικείμενα που έχουν ευαισθησία στην υγρασία ακριβώς κάτω από τις εσωτερικές ή εξωτερικές μονάδες. Υπό ορισμένες συνθήκες, η συμπύκνωση στην κύρια μονάδα ή στους σωλήνες ψυκτικού, ο ρύπος στο φίλτρο αέρα ή το φράξιμο του αγωγού μπορεί να προκαλέσει διαρροή σταγόνων, με συνέπεια τη δημιουργία βρωμιάς ή τη βλάβη του σχετικού αντικειμένου. Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τα υποστηρίγματά της για τυχόν ζημιές. Αν συνεχίσετε να τα χρησιμοποιείτε ενώ έχουν υποστεί ζημιές, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός. Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου της εσωτερικής ή της εξωτερικής μονάδας. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ασθενείς χωρίς επίβλεψη. Ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί και κίνδυνοι για την υγεία. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση, προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη μονάδα ή το τηλεχειριστήριό της. Η ακούσια λειτουργία από ένα παιδί μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και κίνδυνο για την υγεία. Μην χτυπάτε με δύναμη την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί βλάβη του προϊόντος. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως δοχεία σπρέι, σε απόσταση εντός 1 m από την έξοδο αέρα. Τα δοχεία σπρέι ενδέχεται να εκραγούν εξαιτίας της εξόδου θερμού αέρα από την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα. Μην αφήνετε τα κατοικίδια να ουρούν πάνω στο κλιματιστικό. Η ούρηση πάνω στο κλιματιστικό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Για να αποφύγετε την εξάντληση οξυγόνου, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εξαερίζεται σωστά σε περίπτωση που, μαζί με το κλιματιστικό, χρησιμοποιείται εξοπλισμός, όπως ένας καυστήρας. Για να καθαρίσετε τη συσκευή κλιματισμού, διακόψτε τη λειτουργία και βγάλτε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα. Στην αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός. Συνδέστε το κλιματιστικό μόνο στο προδιαγραφόμενο κύκλωμα παροχής. Η σύνδεση σε παροχή διαφορετική από την προδιαγραφόμενη ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση και πυρκαγιά. Ρυθμίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σε τέτοια θέση, ώστε να διασφαλίσετε την ομαλή αποστράγγιση. Η ατελής αποστράγγιση ενδέχεται να προκαλέσει συγκέντρωση υγρασίας στο κτήριο, τα έπιπλα κλπ. Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα και μην επιτρέψετε να συσσωρευτούν φύλλα ή άλλοι παρεμφερείς ρύποι γύρω από τη μονάδα. Τα φύλλα αποτελούν ζεστό καταφύγιο για τα μικρά ζώα, τα οποία μπορούν να εισέλθουν στη μονάδα. Εάν μπουν ζωάκια στη μονάδα και έρθουν σε επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες, καπνό ή φωτιά. Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την εσωτερική μονάδα. Αυτή η ενέργεια ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση, την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας, εκτός εάν τη χειρίζονται υπό την καθοδήγηση ή υπό την επίβλεψη κάποιου ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά, για να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι χαμηλότερη από 70 db (A). Για να αποτρέψετε τυχόν ηλεκτροπληξία, μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μην πλένετε το κλιματιστικό με νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε δοχεία νερού (βάζα κλπ.) πάνω στη μονάδα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Τοποθεσία εγκατάστασης. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο, για να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό στα παρακάτω περιβάλλοντα. Σε μέρη με λιπαρή ατμόσφαιρά ή μέρη όπου παράγονται ατμοί ή καπνοί. Σε αλατούχα ατμόσφαιρα, όπως σε παράκτιες περιοχές. Σε μέρη όπου παράγεται θειούχο αέριο, όπως σε ιαματικές πηγές. Σε μέρη όπου το χιόνι ενδέχεται να αποκλείσει την εξωτερική μονάδα. Η εσωτερική μονάδα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα (η μονάδα μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο). Το νερό αποστράγγισης από την εξωτερική μονάδα πρέπει να εκκενώνεται σε μέρος με καλή αποστράγγιση. Προσέξτε την ενόχληση των γειτόνων σας από τους θορύβους. Για την εγκατάσταση επιλέξτε έναν χώρο, όπως αυτός που περιγράφεται παρακάτω. Έναν χώρο αρκετά σταθερό για να αντέχει το βάρος της μονάδας και ο οποίος δεν αυξάνει το θόρυβο λειτουργίας ή τους κραδασμούς. Έναν χώρο στον οποίο η έξοδος αέρα από την εξωτερική ομάδα ή ο θόρυβος λειτουργίας δεν θα ενοχλεί τους γείτονές σας. Ηλεκτρικές εργασίες. Για την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα ξεχωριστό κύκλωμα παροχής αποκλειστικά για το κλιματιστικό. Αλλαγή θέσης του συστήματος. Η αλλαγή θέσης του κλιματιστικού απαιτεί ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο αν η αλλαγή θέσης είναι απαραίτητη για λόγους μετακόμισης ή ανακαίνισης του χώρου. 4

6 Ονομασία εξαρτημάτων Εσωτερική μονάδα Μπροστινό πλαίσιο Έξοδος αέρα Είσοδος αέρα ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Ανιχνεύει την κίνηση των ανθρώπων και πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή μεταξύ της κανονικής λειτουργίας και της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. Σελίδα 15 Περσίδες (κατακόρυφα ελάσματα) Οι περσίδες βρίσκονται εκτός της εξόδου αέρα. Σελίδα 13 Πτερύγια (οριζόντια ελάσματα) Σελίδα 13 Πινακίδα με το όνομα μοντέλου Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου Ανιχνεύει τη θερμοκρασία του αέρα γύρω από τη μονάδα. Δέκτης σήματος Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο. Όταν η μονάδα λάβει ένα σήμα, θα ακούσετε έναν ήχο μπιπ. Συνθήκες Έναρξη λειτουργίας Αλλαγή ρυθμίσεων Διακοπή λειτουργίας Τύπος ήχου μπιπ-μπιπ μπιπ παρατεταμένο μπιπ Οθόνη Λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (πράσινη) Λυχνία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (κίτρινη) Σελίδα 21,22 Λυχνία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (πράσινη) Σελίδα 16 Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ εσωτερικής μονάδας Πιέστε αυτόν το διακόπτη μία φορά για να ξεκινήσει η λειτουργία. Πιέστε το ξανά για να τη διακόψετε. Οι λειτουργίες αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. Λειτουργία Ρύθμιση θερμοκρασίας Παροχή αέρα ΑΥΤΟΜΑΤΗ 25 C ΑΥΤΟΜΑΤΗ Αυτός ο διακόπτης είναι χρήσιμος όταν δεν έχετε το τηλεχειριστήριο. 5

7 Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο Φίλτρο αέρα Φωτοκαταλυτικό φίλτρο καθαρισμού αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη Εξωτερική μονάδα Η εμφάνιση της εξωτερικής μονάδας ενδέχεται να διαφέρει σε ορισμένα μοντέλα. Είσοδος (πίσω και στο πλάι) Έξοδος αέρα Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας (πίσω) Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης Ακροδέκτης γείωσης Βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά αυτού του καλύμματος. Πινακίδα με το όνομα μοντέλου Σωλήνες ψυκτικού και καλώδιο σύνδεσης των μονάδων 6

8 Ονομασία εξαρτημάτων Τηλεχειριστήριο Πομπός σήματος Δέκτης Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε τον πομπό προς την εσωτερική μονάδα. Αν υπάρχουν εμπόδια που μπλοκάρουν τη λήψη σημάτων μεταξύ της μονάδας και του τηλεχειριστηρίου, όπως μια κουρτίνα, η μονάδα δεν θα λειτουργήσει. Μην ρίχνετε κάτω το τηλεχειριστήριο. Μην το αφήνετε να βραχεί. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας είναι 7 m περίπου. Οθόνη (LCD) Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις. (Σε αυτήν την εικόνα, κάθε τμήμα εμφανίζεται με όλες τις ενδείξεις ενεργοποιημένες για σκοπούς επεξήγησης.) Κουμπιά ρύθμισης ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Αλλάζουν τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Σελίδα 12 Κουμπί ρύθμισης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Επιλέγει τη ρύθμιση της παροχής αέρα. Σελίδα 14 Κουμπί ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία. Σελίδα 18 Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Πιέστε αυτό το κουμπί μία φορά για να ξεκινήσει η λειτουργία. Πιέστε το ξανά για να τη διακόψετε. Σελίδα 11 Μπροστινό κάλυμμα Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα. Σελίδα 8 Μοντέλο ARC466A9 7

9 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα Κουμπί ρύθμισης φωτεινότητας λυχνίας Σελίδα 9 Κουμπί ΑΝΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ και ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ. Σελίδα 15 Κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελίδα 21 Κουμπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Ακυρώνει τις ρυθμίσεις χρόνου. Σελίδα 21, 22 Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ. Κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αλλάζει τις ρυθμίσεις ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ. Σελίδα 21, 22, 23 Κουμπί επιλογής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιλέγει τη λειτουργία. (ΑΥΤΟΜΑΤΗ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ/ ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) Σελίδα 11 Κουμπί ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ/ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ/ ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σελίδα 19 Κουμπί ΑΙΩΡΗΣΗΣ Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα. Σελίδα 13 : Κουμπί ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ : Κουμπί ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Κουμπί ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ : Κουμπί ΠΙΣΩ : Κουμπί ΕΠΟΜΕΝΟ Λειτουργία ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ. Σελίδα 23 Κουμπί ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελίδα 22 Κουμπί ΡΟΛΟΓΙΟΥ Σελίδα 10 8

10 Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία Βάση Προσανατολίστε τους πόλους + και σωστά! Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες 1. Σύρετε το μπροστινό κάλυμμα για να το αφαιρέσετε. 2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες ξηρού τύπου AAA.LR03 (αλκαλικές). 3. Επανατοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα. Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο Βίδες Βάση τηλεχειριστηρίου 1. Επιλέξτε μια θέση στην οποία να είναι δυνατή η λήψη σημάτων από τη μονάδα. 2. Στερεώστε τη βάση σε έναν τοίχο, μια κολόνα ή παρόμοια θέση με βίδες που θα προμηθευτείτε από την τοπική αγορά. 3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση του τηλεχειριστηρίου. Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης της εσωτερικής μονάδας. Πιέστε το. Υψηλή Χαμηλή Σβηστή 9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σημειώσεις σχετικά με τις μπαταρίες Για την αντικατάσταση των μπαταριών, χρησιμοποιήστε μπαταρίες του ίδιου τύπου και αντικαταστήστε και τις δύο παλιές μπαταρίες ταυτόχρονα. Αν το σύστημα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες θα διαρκέσουν 1 έτος περίπου. Ωστόσο, αν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου ξεκινήσει να φαίνεται αχνή και παρουσιαστεί χαμηλή απόδοση λήψης σήματος εντός του έτους, αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες με καινούργιες μπαταρίες μεγέθους AAA.LR03 (αλκαλικές). Οι τοποθετημένες μπαταρίες παρέχονται για την αρχική χρήση του συστήματος. Η περίοδος χρήσης των μπαταριών ενδέχεται να είναι σύντομη ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής του κλιματιστικού. Σημειώσεις σχετικά με το τηλεχειριστήριο Ποτέ μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε απευθείας ηλιακό φως. Η ύπαρξη σκόνης στον πομπό ή τον δέκτη σήματος θα μειώσει την ευαισθησία. Απομακρύνετε τη σκόνη με ένα απαλό πανί. Η μετάδοση των σημάτων ενδέχεται να απενεργοποιηθεί, αν υπάρχει λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικής εκκίνησης (όπως λαμπτήρες τύπου inverter) στο χώρο. Συμβουλευτείτε το κατάστημα σε αυτήν την περίπτωση. Αν τα σήματα του τηλεχειριστηρίου θέτουν σε λειτουργία μια άλλη συσκευή, μετακινήστε αυτήν τη συσκευή κάπου αλλού ή συμβουλευτείτε το κατάστημα σέρβις.

11 Ενεργοποίηση του διακόπτη Αφού ενεργοποιηθεί η μονάδα, τα πτερύγια της εσωτερικής μονάδας ανοίγουν και κλείνουν για να καθορίσουν τη θέση αναφοράς. Για να ρυθμίσετε το ρολόι 1. Πιέστε το. Εμφανίζεται η ένδειξη " " στην οθόνη LCD. Οι ενδείξεις " " και " " αναβοσβήνουν. 2. Πιέστε το για να ορίσετε την τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας. 3. Πιέστε το. Η ένδειξη " " αναβοσβήνει. 4. Πιέστε το για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα. Πατώντας παρατεταμένα το ή το η εμφανιζόμενη ώρα αυξάνεται ή μειώνεται γρήγορα. 5. Πιέστε το. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα ενώ πιέζετε τα κουμπιά. Η ένδειξη " " αναβοσβήνει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σημείωση σχετικά με τη ρύθμιση του ρολογιού Αν το εσωτερικό ρολόι της εσωτερικής μονάδας δεν έχει ρυθμιστεί στη σωστή ώρα, ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ δεν θα λειτουργούν με ακρίβεια. 10

12 Λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλιματιστικό στην επιθυμητή λειτουργία. Από την επόμενη φορά και έπειτα, το κλιματιστικό θα λειτουργεί με αυτήν τη λειτουργία. Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 1. Πιέστε το και επιλέξτε μια λειτουργία. Με κάθε πάτημα του κουμπιού η λειτουργία θα αλλάζει με την ακόλουθη σειρά. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2. Πιέστε το. Εμφανίζεται η ένδειξη " " στην οθόνη LCD. Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ανάβει με πράσινο χρώμα. Οθόνη Για να διακόψετε τη λειτουργία Πιέστε το ξανά. Η ένδειξη " " θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD. Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ θα σβήσει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Σημειώσεις σχετικά με κάθε λειτουργία Επειδή το κλιματιστικό θερμαίνει το χώρο χρησιμοποιώντας τη θερμότητα του εξωτερικού αέρα στον εσωτερικό χώρο, η απόδοση θέρμανσης μειώνεται όταν η θερμοκρασία εξωτερικού χώρου είναι χαμηλότερη. Αν η θέρμανση είναι ανεπαρκής, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή θέρμανσης σε συνδυασμό με το κλιματιστικό. Το σύστημα αντλίας θερμότητας θερμαίνει το χώρο με κυκλοφορία του θερμού αέρα σε όλα τα μέρη του χώρου. Μετά την έναρξη της λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να θερμανθεί ο χώρος. Κατά τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ενδέχεται να σχηματιστεί πάγος στην εξωτερική μονάδα και να μειωθεί η απόδοση θέρμανσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα μεταβαίνει στη λειτουργία απόψυξης για να απομακρύνει τον πάγο. Κατά τη λειτουργία απόψυξης, δεν εξέρχεται θερμός αέρας από την εξωτερική μονάδα. Αυτό το κλιματιστικό ψύχει το χώρο απελευθερώνοντας τη θερμότητα του εξωτερικού χώρου. Επομένως, η απόδοση ψύξης του κλιματιστικού ενδέχεται να μειωθεί αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή Το chip του υπολογιστή λειτουργεί για να εξαλείψει την υγρασία από το χώρο διατηρώντας παράλληλα τη θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα. Ελέγχει αυτόματα τη θερμοκρασία και την παροχή αέρα, επομένως δεν είναι διαθέσιμη η χειροκίνητη ρύθμιση αυτών των λειτουργιών. Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, το σύστημα επιλέγει την κατάλληλη λειτουργία (ΨΥΞΗ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου και την εξωτερική θερμοκρασία και ξεκινά να λειτουργεί. Το σύστημα επιλέγει ξανά αυτόματα τη ρύθμιση σε τακτικά διαστήματα, προκειμένου η θερμοκρασία χώρου να φτάσει σε επίπεδο παρόμοιο με τη ρύθμιση από το χρήστη. Αυτή η ρύθμιση ισχύει για τη λειτουργία μόνο του ανεμιστήρα. 11

13 Για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας Πιέστε το. Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη LCD θα αλλάζουν κάθε φορά που πιέζετε ένα από τα κουμπιά. Λειτουργία ΨΥΞΗΣ Λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία C C C Πιέστε το, για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και πιέστε το για να μειώσετε τη θερμοκρασία. Λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ή ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν μεταβάλλεται. Συνθήκες λειτουργίας Συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας Για τη λειτουργία ψύξης: C Για τη λειτουργία θέρμανσης: C Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας Μην ψύχετε (θερμαίνετε) υπερβολικά το χώρο. Η διατήρηση της ρύθμισης θερμοκρασίας σε μέτριο επίπεδο συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Καλύψτε τα παράθυρα με στόρια ή κουρτίνες. Αν εμποδίσετε την είσοδο ηλιακού φωτός και αέρα από τον εξωτερικό χώρο, αυξάνεται η απόδοση ψύξης (θέρμανσης). Τα βουλωμένα φίλτρα αέρα οδηγούν σε μη αποδοτική λειτουργία και απώλεια ενέργειας. Καθαρίστε τα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες περίπου. Σημειώσεις σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας Το κλιματιστικό καταναλώνει πάντα μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ακόμα κι αν δεν λειτουργεί. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα την άνοιξη ή το φθινόπωρο, κλείστε το διακόπτη. Χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό στις ακόλουθες συνθήκες. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Συνθήκες λειτουργίας Αν η λειτουργία συνεχιστεί εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ Εξωτερική θερμοκρασία: <2MXS> C <3/4/5MXS> C <RXS> C Εσωτερική θερμοκρασία: C Υγρασία εσωτερικού χώρου: μέγ. 80% Εξωτερική θερμοκρασία: <2/3/4/5MXS> C <RXS> C Εσωτερική θερμοκρασία: C Εξωτερική θερμοκρασία: <2MXS> C <3/4/5MXS> C <RXS> C Εσωτερική θερμοκρασία: C Υγρασία εσωτερικού χώρου: μέγ. 80% Ενδέχεται να λειτουργήσει μια διάταξη ασφαλείας για να διακοπεί η λειτουργία. (Στο σύστημα πολλαπλών μονάδων, η διάταξη ασφαλείας ενδέχεται να λειτουργήσει για να διακόψει τη λειτουργία μόνο της εξωτερικής μονάδας.) Ενδέχεται να προκληθεί συμπύκνωση στην εσωτερική μονάδα και να στάζει. Ενδέχεται να λειτουργήσει μια διάταξη ασφαλείας για να διακοπεί η λειτουργία. Ενδέχεται να λειτουργήσει μια διάταξη ασφαλείας για να διακοπεί η λειτουργία. Ενδέχεται να προκληθεί συμπύκνωση στην εσωτερική μονάδα και να στάζει. Η λειτουργία εκτός αυτού του εύρους υγρασίας ή θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει τη λειτουργία μιας διάταξης ασφαλείας για την απενεργοποίηση του συστήματος. 12

14 Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα και της παροχής αέρα Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής αέρα έτσι ώστε να αυξηθεί η άνεσή σας. Για να ξεκινήσετε την αυτόματη αιώρηση Επάνω και κάτω κατεύθυνση ροής αέρα Πιέστε το. Εμφανίζεται η ένδειξη " " στην οθόνη LCD. Τα πτερύγια (οριζόντια ελάσματα) θα ξεκινήσουν να κινούνται. Δεξιά και αριστερή κατεύθυνση ροής αέρα Πιέστε το. Εμφανίζεται η ένδειξη " " στην οθόνη LCD. Οι περσίδες (κατακόρυφα ελάσματα) θα ξεκινήσουν να κινούνται. Η τρισδιάστατη κατεύθυνση ροής αέρα Πιέστε το και το. Εμφανίζονται οι ενδείξεις " " και " " στην οθόνη LCD. Τα πτερύγια και οι περσίδες θα μετακινηθούν με τη σειρά. Για να ακυρώσετε την τρισδιάστατη ροή αέρα, πιέστε ξανά το ή το. Τα πτερύγια ή οι περσίδες θα σταματήσουν να κινούνται. Για να ρυθμίσετε τα πτερύγια ή τις περσίδες στην επιθυμητή θέση Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν τα πτερύγια ή οι περσίδες βρίσκονται στη λειτουργία αυτόματης αιώρησης. Πιέστε το και το όταν τα πτερύγια ή οι περσίδες φτάσουν στην επιθυμητή θέση. Στην τρισδιάστατη ροή αέρα, τα πτερύγια και οι περσίδες κινούνται με τη σειρά. Οι ενδείξεις " " και " " θα εξαφανιστούν από την οθόνη LCD. 13

15 Για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της παροχής αέρα Πιέστε το. Με κάθε πάτημα του, η ρύθμιση παροχής αέρας μεταβάλλεται με την ακόλουθη σειρά. Αυτόματη Αθόρυβη εσωτερική μονάδα Χαμηλή Σχετικά χαμηλή Υψηλή Σχετικά υψηλή Μεσαία Αν η παροχή αέρα έχει οριστεί σε " ", θα ξεκινήσει η αθόρυβη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας και ο θόρυβος από τη μονάδα θα μειωθεί. Στην αθόρυβη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας, η παροχή αέρα ορίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο. Αν η θερμοκρασία δεν φτάσει στο επιθυμητό σημείο, αλλάξτε τη ρύθμιση παροχής αέρα. Στη λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ, η ρύθμιση παροχής αέρα δεν μεταβάλλεται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σημειώσεις σχετικά με τη γωνία κίνησης των πτερυγίων Το εύρος κίνησης των πτερυγίων εξαρτάται από τη λειτουργία. (Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.) Λειτουργία ΨΥΞΗΣ και ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ Λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Διακοπή λειτουργίας 35 Διακοπή λειτουργίας Διακοπή λειτουργίας ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ Ανώτερο όριο Ανώτερο όριο Ανώτερο όριο ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ 90 Κατώτερο όριο Κατώτερο όριο Κατώτερο όριο Στη λειτουργία αιώρησης κατά την ψύξη, το επάνω πτερύγιο δεν κινείται. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Όταν διακοπεί η λειτουργία αιώρησης, η γωνία κίνησης του επάνω πτερυγίου αλλάζει ανάλογα με τη γωνία κίνησης του κάτω πτερυγίου. Σημείωση σχετικά με τη γωνία κίνησης των πτερυγίων Κατά τη χρήση της τρισδιάστατης ροής αέρα, κυκλοφορεί ψυχρός αέρα, ο οποίος τείνει να συσσωρεύεται στο κατώτερο επίπεδο του χώρου και θερμός αέρας ο οποίος τείνει να συσσωρεύεται κοντά στην οροφή σε όλο το χώρο, αποτρέποντας τη δημιουργία περιοχών ψύχους και θερμότητας. Σημείωση σχετικά με τη ρύθμιση παροχής αέρα Σε χαμηλές ταχύτητες παροχής αέρα, η απόδοση ψύξης (θέρμανσης) είναι μικρότερη. ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιείτε πάντα ένα τηλεχειριστήριο για να προσαρμόσετε τη γωνία κίνησης των πτερυγίων και των περσίδων. Αν επιχειρήσετε να μετακινήσετε τα πτερύγια και τις περσίδες απότομα με το χέρι σας ενώ κινούνται, ο μηχανισμός ενδέχεται να σπάσει. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα τηλεχειριστήριο για να προσαρμόσετε τη γωνία κίνησης των περσίδων. Στο εσωτερικό της εξόδου αέρα περιστρέφεται ένας ανεμιστήρας με υψηλή ταχύτητα. 14

16 Λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ/ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ Η ροή του αέρα θα κατευθύνεται προς τα επάνω κατά τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ και προς τα κάτω κατά τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, παρέχοντας μια άνετη ροή αέρα που δεν θα έρχεται σε απευθείας επαφή με τα άτομα. Λειτουργία ΨΥΞΗΣ Λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Ο "ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ" είναι ο αισθητήρας υπερύθρων ο οποίος ανιχνεύει την κίνηση ανθρώπων στο χώρο. Αν δεν υπάρχει κανένα άτομο στο χώρο για πάνω από 20 λεπτά, η λειτουργία μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Ο ΕΞΥΠΝΟΣ αισθητήρας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με τις ακόλουθες περιπτώσεις. Ένα άτομο ανιχνεύεται στην περιοχή 1. Ένα άτομο ανιχνεύεται στην περιοχή 2. Περιοχή 1 Περιοχή 2 Περιοχή 1 Περιοχή 2 Ανιχνεύονται άτομα και στις δύο περιοχές. Δεν ανιχνεύεται κανένα άτομο σε καμία περιοχή. Περιοχή 1 Περιοχή 2 Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ σε συνδυασμό με τη λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ. Το κλιματιστικό θα μεταβεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 20 λεπτά. * Η κατεύθυνση του αέρα ενδέχεται να διαφέρει από την απεικονιζόμενη κατεύθυνση ανάλογα με τις ενέργειες και τις κινήσεις των ατόμων στην κάθε περιοχή. Η λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 15 Αν δεν ανιχνευτεί κανένα άτομο στο χώρο για 20 λεπτά, θα ξεκινήσει η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία αλλάζει τη θερμοκρασία κατά 2 C στη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / +2 C στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ / +2 C στη λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ από την καθορισμένη θερμοκρασία. Αν η θερμοκρασία του χώρου υπερβεί τους 30 C, η λειτουργία αλλάζει τη θερμοκρασία κατά +1 C στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ / +1 C στη λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ από την καθορισμένη θερμοκρασία. Αυτή η λειτουργία μειώνει ελαφρώς την παροχή αέρα μόνο στη λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. Συνδυασμός των λειτουργιών ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ και ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Το κλιματιστικό μπορεί να λειτουργήσει συνδυάζοντας τις λειτουργίες ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ και ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ.

17 Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Πιέστε το λειτουργία. και επιλέξτε την επιθυμητή Κάθε φορά που πιέζετε το, εμφανίζεται μια διαφορετική επιλογή ρύθμισης στην οθόνη LCD. Η λυχνία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ανάβει με πράσινο χρώμα. Οθόνη Αν επιλέξετε το " " από τα παρακάτω εικονίδια, το κλιματιστικό θα μεταβεί στη λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ σε συνδυασμό με τη λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ. ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Συνδυασμός κενό Καμία ρύθμιση Αν τα πτερύγια (οριζόντια ελάσματα) κινούνται, η παραπάνω λειτουργία θα διακόψει την κίνησή τους. Η λυχνία θα είναι αναμμένη ενόσω ανιχνεύονται κινήσεις ανθρώπων. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Πιέστε το και επιλέξτε τη ρύθμιση "κενό" στην οθόνη LCD. Η λυχνία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ θα σβήσει. Οθόνη Λειτουργία Επεξήγηση ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ Τα πτερύγια θα προσαρμόσουν την κατεύθυνση ροής αέρα προς τα επάνω κατά την ψύξη και προς τα κάτω κατά τη θέρμανση. Σελίδα 15 Οι αισθητήρες θα ανιχνεύσουν την κίνηση ατόμων στις περιοχές ανίχνευσης και οι περσίδες θα προσαρμόσουν την κατεύθυνση ροής αέρα σε ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν άτομα. Αν δεν ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ υπάρχει κανένα άτομο στις περιοχές ανίχνευσης, το κλιματιστικό θα μεταβεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Σελίδα 15 ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ και ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Το κλιματιστικό θα λειτουργεί στη λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ σε συνδυασμό με τη λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ. Σελίδα 15 Κενό Καμία λειτουργία 16

18 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ/ ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ Η θέση των πτερυγίων θα αλλάξει, αποτρέποντας τη ροή του αέρα απευθείας πάνω στα άτομα που υπάρχουν στο χώρο. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ λειτουργίας και της λειτουργίας ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ. Τίθεται σε προτεραιότητα η λειτουργία η οποία αντιστοιχεί στο κουμπί που έχει πατηθεί τελευταίο. Η παροχή αέρα θα οριστεί σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ. Αν επιλεγεί η επάνω και κάτω κατεύθυνση ροής αέρα, η λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ θα ακυρωθεί. Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Παρακάτω περιγράφεται το εύρος ανίχνευσης. Κάθετη γωνία 90 (Πλευρική όψη) Οριζόντια γωνία 110 (Κάτοψη) 7 m m 55 Ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται στη λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, οι περσίδες θα προσαρμόσουν την κατεύθυνση ροής αέρα, εφόσον υπάρχουν άτομα στις περιοχές ανίχνευσης του ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, έτσι ώστε η αριστερή ή η δεξιά κατεύθυνση ροής αέρα να μην κατευθύνεται προς τα άτομα. Αν ανιχνευτούν άτομα ούτε στην περιοχή 1 ούτε στην περιοχή 2 για 20 λεπτά, το κλιματιστικό θα μεταβεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και η καθορισμένη θερμοκρασία θα αλλάξει κατά 2 C. Το κλιματιστικό ενδέχεται να μεταβεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ακόμα κι αν υπάρχουν άτομα στις περιοχές. Αυτό ενδέχεται να συμβεί ανάλογα με τα ρούχα που φορούν τα άτομα και αν δεν ανιχνευτεί κίνηση των ατόμων στις περιοχές. Η κατεύθυνση ροής αέρα από τις περσίδες θα στρέφεται προς τα αριστερά αν υπάρχουν άτομα και στις δύο περιοχές 1 και 2 ή αν υπάρχει ένα άτομα ακριβώς μπροστά από τους αισθητήρες, επειδή οι αισθητήρες θα ανιχνεύουν το άτομο και στις δύο πλευρές. Λόγω της θέσης του αισθητήρα, τα άτομα ενδέχεται να εκτεθούν στη ροή αέρα της εσωτερικής μονάδας, αν βρίσκονται κοντά στην μπροστινή πλευρά της εσωτερικής μονάδας. Αν υπάρχουν άτομα κοντά στην μπροστινή πλευρά της εσωτερικής μονάδας ή και στις δύο περιοχές, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα τις λειτουργίες ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ και ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ. Όταν χρησιμοποιούνται και οι δύο λειτουργίες, το κλιματιστικό δεν θα κατευθύνει τη ροή αέρα προς τα άτομα. Ο αισθητήρας ενδέχεται να μην ανιχνεύσει άτομα που κινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από 7 m. (Ελέγξτε το εύρος ανίχνευσης.) Η ευαισθησία ανίχνευσης του αισθητήρα αλλάζει ανάλογα με τη θέση της εσωτερικής μονάδας, την ταχύτητα των διερχόμενων, το εύρος της θερμοκρασίας κλπ. Ο αισθητήρας ανιχνεύει επίσης κατά λάθος κατοικίδια, το ηλιακό φως, κουρτίνες που θροΐζουν και το φως που ανακλάται στους καθρέπτες. Η λειτουργία ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ δεν θα ενεργοποιείται κατά τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία. Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ λειτουργία Σελίδα 21 δεν θα ενεργοποιείται κατά τη χρήση της λειτουργίας ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ. Σημειώσεις σχετικά με το συνδυασμό της λειτουργίας ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ και της λειτουργίας ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Η παροχή αέρα θα οριστεί σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ. Αν επιλεγεί η επάνω και κάτω κατεύθυνση ροής αέρα, η λειτουργία ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ θα ακυρωθεί. Τίθεται σε προτεραιότητα η λειτουργία η οποία αντιστοιχεί στο κουμπί που έχει πατηθεί τελευταίο. Τα πτερύγια προσαρμόζουν την κατεύθυνσης ροής αέρα προς τα επάνω (κατά τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ) και προς τα κάτω (κατά τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ), ενώ παράλληλα οι αισθητήρες της λειτουργίας ΕΞΥΠΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ λειτουργούν για να ανιχνεύσουν κίνηση ατόμων. Αν οι αισθητήρες ανιχνεύσουν άτομα, οι περσίδες θα κατευθύνουν τη ροή αέρα έτσι ώστε να μην στρέφεται απευθείας πάνω σε αυτά. Αν δεν υπάρχουν άτομα, το κλιματιστικό θα μεταβεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 20 λεπτά. 17 ΠΡΟΣΟΧΗ Μην τοποθετείτε μεγάλα αντικείμενα κοντά στον αισθητήρα. Επίσης, μην τοποθετείτε θερμάστρες ή υγραντήρες εντός την περιοχής ανίχνευσης του αισθητήρα. Αυτός ο αισθητήρας ενδέχεται να ανιχνεύσει μη επιθυμητά αντικείμενα. Μην χτυπάτε ή σπρώχνετε με δύναμη τον ΕΞΥΠΝΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη και δυσλειτουργία.

19 ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία μεγιστοποιεί γρήγορα την απόδοση ψύξης (θέρμανσης) σε οποιαδήποτε λειτουργία. Μπορείτε να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση. Για να ξεκινήσετε τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία Πιέστε το κατά τη λειτουργία. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία θα τερματιστεί σε 20 λεπτά. Κατόπιν, το σύστημα θα λειτουργήσει ξανά με τις προηγούμενες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνταν πριν από τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία. Εμφανίζεται η ένδειξη " " στην οθόνη LCD. Για να ακυρώσετε τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία Πιέστε το ξανά. Η ένδειξη " " θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD. [Παράδειγμα] ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κανονική λειτουργία Αν θέλετε να επιτύχετε τα αποτελέσματα της ψύξης γρήγορα, ξεκινήστε τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία. Σημειώσεις σχετικά με τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία θα λειτουργήσει για 20 λεπτά. Επιστροφή στην κανονική λειτουργία Κατά τη χρήση της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ λειτουργίας, κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ λειτουργίας και των λειτουργιών ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΑΝΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ή ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. Τίθεται σε προτεραιότητα η λειτουργία η οποία αντιστοιχεί στο κουμπί που έχει πατηθεί τελευταίο. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία μπορεί να οριστεί μόνο όταν η μονάδα λειτουργεί. Αν πιέσετε το, οι ρυθμίσεις θα ακυρωθούν και η ένδειξη " " θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ λειτουργία δεν θα αυξήσει την απόδοση του κλιματιστικού αν το κλιματιστικό λειτουργεί ήδη στη μέγιστη απόδοσή του. Στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης ψύξης (θέρμανσης), η ισχύς της εξωτερικής μονάδας αυξάνεται και η παροχή αέρα ορίζεται στη μέγιστη ρύθμιση. Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ροής αέρα δεν μεταβάλλονται. Στη λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ Η ρύθμιση της θερμοκρασίας μειώνεται κατά 2,5 C και η παροχή αέρα αυξάνεται ελαφρά. Στη λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Η παροχή αέρα ορίζεται στη μέγιστη ρύθμιση. Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία Για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης ψύξης (θέρμανσης), η ισχύς της εξωτερικής μονάδας αυξάνεται και η παροχή αέρα ορίζεται στη μέγιστη ρύθμιση. Κατά τη χρήση της ρύθμισης χώρου προτεραιότητας Ανατρέξτε στη σημείωση για το σύστημα πολλαπλών μονάδων. Σελίδα 29 18

20 Λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ/ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Η λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ είναι μια λειτουργία η οποία επιτρέπει την αποδοτική λειτουργία περιορίζοντας τη μέγιστη κατανάλωση ενέργειας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ενεργοποιηθεί ο διακόπτης όταν το προϊόν λειτουργεί παράλληλα με άλλες συσκευές. [Παράδειγμα] Κανονική λειτουργία Λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Εάν το κλιματιστικό και άλλες συσκευές που απαιτούν υψηλή κατανάλωση ενέργειας χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, ένας διακόπτης ενδέχεται να ενεργοποιηθεί αν το κλιματιστικό λειτουργεί στη μέγιστη απόδοσή του. Η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας του κλιματιστικού περιορίζεται κατά τη χρήση της λειτουργίας ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ. Ο διακόπτης θα ενεργοποιηθεί σε σπάνιες περιπτώσεις, ακόμα κι αν το κλιματιστικό και άλλες συσκευές χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Ένταση ρεύματος λειτουργίας και κατανάλωση ενέργειας Μέγιστη κατά την κανονική λειτουργία Κανονική λειτουργία Μέγιστη κατά τη λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Διάρκεια Από την εκκίνηση μέχρι την επίτευξη της καθορισμένης θερμοκρασίας Αυτό το διάγραμμα παρέχεται μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας και η κατανάλωση ενέργειας του κλιματιστικού στη λειτουργία ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη εξωτερική μονάδα. ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ μειώνει τη στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας αλλάζοντας τη συχνότητα και την ταχύτητα ανεμιστήρα στην εξωτερική μονάδα. Αυτή η λειτουργία είναι βολική κατά τη διάρκεια της νύχτας. [Παράδειγμα] Χρήση της ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας θα είναι χαμηλότερη. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν πρέπει να μειώσετε το θόρυβο, για να μην ενοχλείτε τους γείτονές σας. 19

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Eλληνικά Italiano Español English Deutsch Nederlands Français MODELS FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B Portugues Türkçe Pyccкий Χαρακτηριστικό Για άνεση και

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS 00_CV_3P357704-1.indd 1 Pyccкий FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW Тürkçe MODELS Português Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS FTXG50JV1BS CTXG50JV1BS 00_CV_3P255639-2A.indd 1 Pyccкий FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW FTXG50JV1BW CTXG50JV1BW Тürkçe MODELS Portugues Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ FTX20KV1B FTX25KV1B FTX35KV1B FTX50KV1B FTX60KV1B Δυνατότητες Αυξημένη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ Η κατεύθυνση της ροής αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΟΝΤΈΛΑ FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN25KEV1B FTXN35KEV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN25KEV1B FTXN35KEV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN25KEV1B FTXN35KEV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες τοίχου ΠΡΟΙΟΝΤΑ DAIKIN ALTHERMA

Μονάδες τοίχου ΠΡΟΙΟΝΤΑ DAIKIN ALTHERMA ΠΡΟΙΟΝΤΑ DAIKIN ALTHERMA Το σύστημα Daikin Altherma χαμηλής θερμοκρασίας είναι η τέλεια λύση για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε νεόδμητες κατοικίες. Εξωτερικές μονάδες Εσωτερικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς χρήστη

Οδηγός αναφοράς χρήστη EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Εξαφανίστε την υγρασία Εξοικονοµήστε χρήµατα Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Στεγνώστε τα ρούχα σας κατάλογος 2015 Rise 8 έως 100 *30/330/650 Χαμ./Μεσ./Υψ. [db] 39/43/48 Αφυγραντήρας Desiccant χωρίς συμπιεστή.

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βάση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγραφή εξοπλισμού Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. Γρίλιες εξόδου αέρα Πίνακας ελέγχου Χερούλι μεταφοράς Χερούλι

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα