Οι εις τα Μητρώα των Αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες», ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ Λασπ[ι]άς Νικόλαος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι εις τα Μητρώα των Αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες», ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ Λασπ[ι]άς Νικόλαος"

Transcript

1 Σε δημοσίευμα του Γ. Χ. Χιονίδη, «Οι εις τα Μητρώα των Αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες», στο περιοδικό ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 12, σελ. 61 διαβάζουμε: <«Λασπ[ι]άς Νικόλαος (σελ.8, αριθμ. 69). Μακεδονία. Ένας των προκρίτων της Μακεδονίας. Μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Διατελών πλησίον των κατά του Αλή Πασσά πασσάδων, ειδοποίει τους Έλληνας δια τα κινήματα [κινήσεις] των οθωμανών, [κατά] μίαν δε τοιαύτην [ειδοποίησιν] φωραθείς (sic) εφυλακίσθη όθεν διέφυγεν, εγκαταλείψας την περιουσίαν του, και υπηρέτησε τον αγώνα καθ όλον το διάστημα. Δευτέρα (τάξη). Στο βιβλίο του Φ. Ζυγούρη Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής σελ.339 διαβάζουμε: Ο Νικόλαος Λασπάς, γέννημα και θρέμμα της Σιάτιστας, εκπαιδεύθηκε στα σχολεία της πατρίδος του. Η οικία του βρίσκεται στη Γεράνεια, αλλ ο ίδιος <ο> Λασπάς κατείχεν ολόκληρο το τετράγωνο των κτιρίων που βρίσκονται ανάμεσα των δυο δρόμων Παπαπαύλου και Καπετανοπούλου Ο Λασπάς ήταν ευφυέστατος και είχε και μόρφωση όχι τυχαίαν. Αναδείχτηκε δε διάθερμο (ένθερμο) μέλος της Φιλικής Εταιρείας και άσπονδος εχθρός του Αλή πασιά. Οποίον ήταν το τέλος του ανδρός αυτού μας είναι άγνωστο, διότι μας λείπουν οι πηγές. Με τα μέσα που προσφέρει η εποχή μας - τη σύγχρονη τεχνολογία, την ψηφιοποίηση των αρχείων και τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκεςεντοπίσαμε κάποιες πηγές που αναφέρονται στην τύχη της οικογένειας του αγωνιστή Νικολάου Λασπά, τις οποίες και παραθέτουμε σε μεταγραφή στη συνέχεια. Πρόκειται για πέντε επιστολές, τις οποίες έστειλε ο Νικόλαος Δ. Λασπάς, (ανιψιός του Σιατιστινού αγωνιστή του 1821 Νικολάου Λασπά) το 1845 από τη Λαμία προς τον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδος Ιωάννη Κωλέττη, τις οποίες εντοπίσαμε στο ΚΕΙΝΕ (Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού) - αρχείο Κωλέττη, καθώς και για κάποια δημοσιεύματα στις εφημερίδες στα μέσα του 19 ου αιώνα. Ο Δημήτριος Ν. Λασπάς, δημόσιος υπάλληλος στο νεοσύστατο τότε ελληνικό κράτος, επί πρωθυπουργίας Ιωάννη Κωλέττη και υπουργού Δικαιοσύνης Ζ. Βάλβη παύθηκε από την υπηρεσία του. Φαίνεται ότι αυτό έγινε επειδή θεωρήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Βάλβη ότι δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Β Ψηφίσματος της «εν Αθήναις της Τρίτης Σεπτεμβρίου Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως» για το διορισμό στο Δημόσιο των «ετεροχθόνων» Ελλήνων. 1 1 Έτσι στους αυτόχθονες συμπεριλαμβάνονταν, εκτός από τους κατοίκους των περιοχών που είχαν αποτελέσει το ελληνικό βασίλειο το 1832, όλοι όσοι είχαν λάβει μέρος σε επαναστατικές ενέργειες σε οποιοδήποτε μέρος της οθωμανικής αυτοκρατορίας και είχαν

2 Για την άρση της αδικίας ο ίδιος θεωρούσε και δηλώνει ότι και απεδείκνυε ότι είχε τις προϋποθέσεις /κριτήρια του Ψηφίσματος- ζητούσε τη βοήθεια του Πρωθυπουργού Κωλέττη ενός από τους πρωταγωνιστές της διατύπωσης του Β Ψηφίσματος, στέλνοντας τις επιστολές αυτές. Η πρώτη από τις επιστολές που εντοπίσαμε του Νικόλαου Δ. Λασπά (ανιψιού του αγωνιστή Νικολάου Λασπά) προς τον Ιωάννη Κωλέττη έχει ως εξής: Η θέσις του ενταύθα αντιεισαγγελέα χηρεύει. Την εζήτησα δι' αναφοράς μου, αλλ ο Κ. Βάλβης φαίνεται, ότι δεν το έχει εις τον νουν του δια να με διορίση. Αν εγκρίνετε, τολμώ να παρακαλέσω να διατάξετε <λέξη δυσανάγνωστη> διατελέση ο διορισμός μου Εις τας ημέρας Σας ελπίζω να είδω καλόν Εν Λαμία τη 6η Απριλίου 1845 Υποσημειούμαι ευσεβάστως Ο υμέτερος δούλος Η δεύτερη επιστολή γράφει τα εξής: Ο Κ.Βάλβης μοι έπαυσεν επί λόγω ότι δεν έχω τα προσόντα κατά το Β. ψήφισμα. Αλλ' ως απέδειξα τετραγωνικώς, έχω τα προσόντα καθ' όλην την έκτασιν. Έαν δεν τα είχον, ήθελα παραιτηθεί προ καιρού. Παρακαλώ όθεν να διατάξητε να διορθωθεί το λάθος, διότι καταστρέφεται αδίκως μία οικογένεια, την οποία οφείλει η πατρίς να περιθάλψη. Ένθερμος υπερασπιστής των υιών των αγωνιστών ως εις την Συνέλευσιν και εις την Βουλήν βεβαίως δεν θα καταδεχθείτε να αδικηθώ εις τας ημέρας Σας. Γνωρίζετε ότι οι Ρουμελιώτες δεν έχομεν άλλον προστάτην. Υποσημειούμαι με σέβας βαθύτατον Εν Λαμία τη 14 η Ιουνίου 1845 ο δούλος Σας εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα ως το Επίσης αν και αποκλείονταν από τις δημόσιες όσοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στις παραπάνω κατηγορίες, εξαιρούνταν εκείνοι που υπηρέτησαν στο στρατό, στο ναυτικό, στην προξενική υπηρεσία και στην εκπαίδευση. Τέλος από εκείνους που είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μετά το 1827 μπορούσαν να διορισθούν σε δημόσια υπηρεσία μετά από δύο χρόνια όσοι είχαν εγκατασταθεί ανάμεσα στα , μετά τρία χρόνια όσοι είχαν εγκατασταθεί ανάμεσα στα και μετά τέσσερα χρόνια όσοι είχαν εγκατασταθεί ανάμεσα στα (ΙΕΕ τόμος ΙΓ σελ 111).

3 Περισσότερο διαφωτιστική σχετικά με την οικογένεια Λασπά είναι η τρίτη από τις επιστολές που εντοπίσαμε, που γράφει τα εξής: Εκλαμπρότατε "Ακόμη δεν ηδυνήθην να ίδω διορθωμένον το περί της παύσεως μου κατά το Β ον ψήφισμα <λέξη δυσανάγνωστη> Βεβαιωθείτε ότι η παύσις μου έκανε βαθυτάτην εντύπωσιν εις όλους εν γένει. Ο Λασπάς δια όνομα θεού δεν έχει τα προσόντα; Από πότε; Πρωθυπουργεύοντος του Ιωάννου Κωλέττου ο πατήρ μου δεν ήτον απ αρχής εις την Ελλάδαν; Δεν τον διορίσατε εις διαφόρους θέσεις κατά την επανάστασιν; Δεν τον είχατε μαζί σας εις Σάμον; Είναι ψέματα αυτά; Ο θείος μου δεν έκανε τόσας θυσίας εις το έθνος; Αλλά τι εκέρδισα; Είχον αποκτήσει μίαν θέσιν υπηρετών 14 χρόνους και αυτήν μου την αφαιρούν εις τας ημέρας του Ιωάννου Κωλέττου. Υποσημειούμενος ευσεβώς Λαμία τη 24 Ιουνίου 1845 Η τέταρτη επιστολή του αρχείου στάλθηκε την 2 α Ιουλίου και έχει ως εξής: Έλαβον την από 23 λήξαντος μηνός σεβαστήν μοι επιστολήν σας. Σας είμαι ευγνώμων δια την οποίαν ελάβατε φροντίδα περί της διορθώσεως τού εις εμέ γινομένου εν μέρους του Κ. Βάλβη αδικήματος. Σας παρακαλώ δε θερμώς να διατάξειτε να διορθωθή το πράγμα ταχέως, διότι η αναβολή από ημέραν εις ημέραν επιφέρει στέρησιν του μισθού από τον οποίον βεβαίως περιμένω να ζήσω ευρισκόμενος ήδη εις κατάστασιν πενίας. Εν Λαμία τη 2 α Ιουλίου 1845 Υποσημειούμενος με όλον το σέβας Φαίνεται πως μέχρι το Νοέμβριο του ίδιου έτους ο Λασπάς δεν διορίζεται στη θέση που θέλει και γι αυτό επανέρχεται με άλλη επιστολή που είναι η παρακάτω: Και πάλιν τολμώ να σας υπενθυμίσω την παράκλησίν μου. Αν ο κ.βάλβης φέρει δυσκολίας, τότε νομίζω ότι δύνασθε να με διορίσητε εις καμμίαν άλλην υπηρεσίαν των οποίων διευθύνετε υπουργείων, ως εις καμμίαν προξενικήν ως υποπρόξενο ή γραμματέα Γεν. Προξενείου. Ως εκ της πολυχρονίου τριβής μου εις τα δικαστικά θέλω έσθαι ωφέλιμος εις τοιαύτην υπηρεσίαν. Παρακαλώ όμως να ευαρεστηθείτε να δώσετε εν τέλος εις την

4 παράκλησίν μου μίαν ώραν προτύτερα, δηλαδή πριν γίνω θύμα της δυστυχίας. Ελπίζω εις τα πατριωτικά αισθήματά σας. Εν Λαμία τη 15 η 9βριου1845 Υποσημειούμενος με όλον το σέβας Δεν γνωρίζουμε ακριβώς την έκβαση της υπόθεσης το Νικόλαου Δ. Λασπά. Από τις εφημερίδες της εποχής (ενδεικτικά αναφέρουμε εφημερίδα ΑΙΩΝ, φύλλα Νοεμβρίου 1852) διαπιστώνουμε πως ο Νικόλαος Δ. Λασπάς, αργότερα για κάποιο διάστημα είχε τη θέση του συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκη Αταλάντης, δεν εξακριβώσαμε όμως πότε ακριβώς την απέκτησε και πόσο τη διατήρησε. Σχετικά με την τύχη της συζύγου του αγωνιστή Λασπά σε κάποια συμπεράσματα μπορούμε να οδηγηθούμε από το παρακάτω δημοσίευμα της εφημερίδας ΑΙΩΝ, φύλλο 16 ης Φεβρουαρίου «Εις το 70 ο έτος της ηλικίας της, και εντός ενός τετραπήχου υπογείου και κάθυγρου δωματίου της εν Λαμία οικίας του Κ.Ν.Ζιάκα, απεβίωσεν εις άκραν ένδειαν και ταλαιπωρίαν την 26 Ιανουαρίου ε.ε. η σύζυγος του μακαρίτου Λασπά, εταιριστού και γνωστού εις το έθνος δια τας προς αυτόν εκδουλεύσεις και θυσίας του, ταφείσα δυστυχής. Ιδού πως ανταμείβονται και περιθάλπονται παρά της Κυβερνήσεως αι οικογένειαι των αγωνιστών!!» Καλλιόπη Μπόντα-Ντουμανάκη 20/3/2015

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νομική Αθηνών Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 Εισηγητής Ανδρέας ημητρόπουλος Ευανθία-Μαρία Προύντζου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) Μήνυμα Προέδρου ΕΑΑΑ για το 2015

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) Μήνυμα Προέδρου ΕΑΑΑ για το 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) ΚΕΜΠΑ ΗΧΩ των «Δε ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή» Κ. Παλαμάς ΑΙΘΕΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 AP. ΦYΛΛOY 525 ΚΩΔ.:012860 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) ΚΕΜΠΑ ΗΧΩ των «Δε ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή» Κ. Παλαμάς ΑΙΘΕΡΩΝ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 AP. ΦYΛΛOY 523 ΚΩΔ.:012860 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 Δημήτριος Γ. Σιούφας ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣHΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά έγγραφα: Βλέπε Παράρτημα Ι. Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Σχετικά έγγραφα: Βλέπε Παράρτημα Ι. Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα Προς τον Πρύτανη του ΕΜΠ καθ. κ. K. Μουτζούρη Κοινοποίηση: Αντιπρυτάνεις καθ. κ. Γερ. Σπαθή και καθ. κ. Ι. Πολύζο Όλα τα μέλη της Συγκλήτου Όλα τα μέλη ΔΕΠ της ΣΗΜΜΥ Φοιτητές της ΣΗΜΜΥ Τρίτη, 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ 1 «Ο Λογ/σμός Επικούρησης» και οι προθέσεις της Διοίκησης της ΕΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3463 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Εάν κατόπιν της ανάγνωσης του email προκύψουν σκέψεις, προτάσεις, προβληματισμοί, θα ήταν ευπρόσδεκτοι.

Εάν κατόπιν της ανάγνωσης του email προκύψουν σκέψεις, προτάσεις, προβληματισμοί, θα ήταν ευπρόσδεκτοι. Αγαπητοί εν Λογίστικς Αδελφοί, Έστειλα το παρακάτω email (σε ορισμένα σημεία εσκεμμένα οξύ και καυστικό) στους βουλευτές εξωτερικών και άμυνας, εν όψη ψήφισης νομοσχεδίου σχετικού με τις προαγωγές (ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL HERALD VOL. 96 No.31799 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA, CT $1.50. EmiλΙΟ μορενατι/ασοσιεϊtενt ΠΡΕΣ

NATIONAL HERALD VOL. 96 No.31799 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA, CT $1.50. EmiλΙΟ μορενατι/ασοσιεϊtενt ΠΡΕΣ Γράφει την ιστορία του Ελληνισμού των ΗΠΑ από το 1915 a b Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011 / Saturday - Sunday, February 5-6, 2011 www.ekirikas.com Μείωση της ανεργίας στο 9% για τον Ιανουάριο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ιµηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας ραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 147 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015 www.ssete.gr Η Νέα ιοίκηση της ΕΤΕ και η σηµερινή Κυβέρνηση ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακίζοντας την Αστυνομία προστατεύουμε τους θεσμούς

Θωρακίζοντας την Αστυνομία προστατεύουμε τους θεσμούς οκτωβριοσ - δεκεμβριοσ 2013 Κ. 017184 Τεύχος 39ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) Θωρακίζοντας την Αστυνομία προστατεύουμε τους θεσμούς Διεκδικούμε στο ακέραιο

Διαβάστε περισσότερα

Η καταδίκη έξι υπευθύνων της μικρασιατικής καταστροφής και οι τελευταίες στιγμές τους

Η καταδίκη έξι υπευθύνων της μικρασιατικής καταστροφής και οι τελευταίες στιγμές τους 1 Η καταδίκη έξι υπευθύνων της μικρασιατικής καταστροφής και οι τελευταίες στιγμές τους Γιάννης Μιχαήλ Γρυντάκης Όταν κατέρρευσε το μικρασιατικό μέτωπο, οι πικραμένοι Έλληνες στρατιώτες, κάτω από την καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΤΟΜΟΣ 24ος ΑΑΡΙΣΑ 1993 ΑΡΧ. 1500

ΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΤΟΜΟΣ 24ος ΑΑΡΙΣΑ 1993 ΑΡΧ. 1500 ΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΟΣ 24ος ΑΑΡΙΣΑ 1993 ΑΡΧ. 1500 BRUNO HELLY H ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΎΡΤΩΝΗΣ - ΤΕΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ Μετάφραση από τα γαλλικά GINO POLESE [Η μελέτη που ακολουθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» (1898-1902)

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» (1898-1902) ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΛΤΤΖΟΤΡΗΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» (1898-1902) Η ιστορία του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο δεν έχει γίνει ακόμη αντικείμενο ιστορικής μελέτης οι περισσότερες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Κος Χρήστος Μάρκου - Πρόεδρος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Κος Χρήστος Μάρκου - Πρόεδρος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κος Χρήστος Μάρκου - Πρόεδρος Κατ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές που προηγήθηκαν, τον κ. Τατάγια την κα Χρόνη και τον Κουρτάκη, για τα όσα σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913».

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». «Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». Υπό του ΝΔ(ΙV) Κυριάκου Ιωάννου. Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος.... 3 Κεφάλαιο 1:Το Κίνημα στο Γουδί.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.ΥΔ.ΑΠ. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ

Η Ε.ΥΔ.ΑΠ. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ Ιδιοκτήτης Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Καπετάν Τάσου 4 - ΚΑΤΑΦΥΓΙ 19013 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Εκδότης ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ:6972850006-Fax:2291042267 "Αττικός Παρατηρητής" Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα