Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή"

Transcript

1 Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής 1.0 Solaris και UNIX Εισαγωγή Το UNIX είναι ένα λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες του 60 και 70 από μία ομάδα ανθρώπων της εταιρείας ΑΤ&Τ, μεταξύ των οποίων οι Ken Thompson, Dennis Ritchie, και Douglas McIlroy στα εργαστήρια Bell. Έκτοτε πολλές εκδόσεις του εν λόγω λειτουργικού έγιναν. Μία από αυτές ήταν του συστήματος SunOS, τη δεκαετία του 80, από την εταιρεία SUN για να υποστηρίξει τη λειτουργία των σταθμών εργασίας που κατασκεύαζε. Αργότερα το λειτουργικό αυτό μετονομάστηκε σε SOLARIS. Στην ουσία η ονομασία SOLARIS υποδηλώνει την χρήση του λειτουργικού συστήματος SunOS και ενός γραφικού περιβάλλοντος για επικοινωνία με το χρήστη. Στον παρόντα οδηγό θα ασχοληθούμε μόνο με την περιγραφή εντολών για το SunOS. Στην ενότητα αυτή απλά θα δούμε με ποιόν τρόπο μπορούμε να δίνουμε εντολές στη γραμμή εντολών, ενώ στις επόμενες ενότητες θα δούμε ορισμένες βασικές εντολές του UNIX. Τα βήματα που χρειάζονται για να ανοίξουμε ένα τερματικό, ένα παράθυρο δηλαδή με γραμμή εντολών, δίνονται στην εικόνα που ακολουθεί. Εικόνα 1: με δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας εμφανίζεται το παραπάνω πλαίσιο επιλογών.

2 1.1 Το γραφικό περιβάλλον CDE Όπως είπαμε και παραπάνω, το SOLARIS διαθέτει ένα γραφικό περιβάλλον για επικοινωνία με τον χρήστη. Θα δώσουμε μία μικρή εισαγωγική περιγραφή του εν λόγω συστήματος, προκειμένου να υπάρξει μία πρώτη επαφή και εξοικείωση με αυτό. Το βασικό γραφικό περιβάλλον είναι το Common Desktop Environment CDE. Η επιφάνεια εργασίας, μέσα στην οποία εμφανίζονται όλα τα παράθυρα, όπως και μία περιγραφή της κεντρικής μπάρας εργασιών δίνονται στις παρακάτω εικόνες. Εικόνα 2: κεντρική μπάρα εργασιών Εικόνα 3: Επιφάνεια Εργασίας στο CDE.

3 Ας δούμε τώρα με ποιον τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα παράθυρα του CDE. Όπως κάθε γραφικό περιβάλλον διαχείρισης, το CDE επιτρέπει την ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους και κλείσιμο παραθύρου. Στην παρακάτω εικόνα περιγράφονται οι εν λόγω ενέργειες. Εικόνα 4: βασικές παραθυρικές λειτουργίες. Εικόνα 5: αποτέλεσμα της ελαχιστοποίησης με κλικ πάνω στο εικονίδιο επαναφέρουμε το παράθυρο στην αρχική κατάσταση Εικόνα 6: λειτουργίες πάνω στο ελαχιστοποιημένο παράθυρο.

4 Σύντομος Οδηγός του UNIX 2.0 Αλλαγή συνθηματικού χρήστη - passwd Η εντολή passwd μας επιτρέπει να αλλάζουμε τον κωδικό πρόσβασης στο λειτουργικό. Ο κωδικός πρόσβασης είναι ένα προσωπικό στοιχείο και καλό θα ήταν να μην το εμπιστευόμαστε σε τρίτους. Στην εικόνα που ακολουθεί περιγράφεται ο τρόπος αλλαγής κωδικού και ορισμένα πιθανά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν. Εικόνα 7: επίδειξη χρήσης passwd 2.1 Εποπτεία του χρόνου date, cal, time Η εντολή date Η εντολή date απλά μας πληροφορεί για την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία του υπολογιστή στον οποίο δουλεύουμε. Να σημειώσουμε ότι η ώρα αυτή είναι η τοπική ώρα του μηχανήματος. Εικόνα 8: επίδειξη χρήσης date

5 Η εντολή cal Η εντολή cal δίνει ημερολογιακές πληροφορίες. Ειδικότερα η πληκτρολόγηση cal επιστρέφει το ημερολόγιο του τρέχοντος μήνα, cal <αριθμός> επιστρέφει το ημερολόγιο για το έτος <αριθμός>, ενώ cal <μήνας> <έτος> επιστρέφει το ημερολόγιο για τον μήνα <μήνα> του έτους <έτος>. Στις εικόνες που ακολουθούν δίνονται μερικά παραδείγματα της cal. Εικόνα 9: επίδειξη χρήσης cal Εικόνα 10: επίδειξη χρήσης cal 2005

6 Εικόνα 11: επίδειξη χρήσης cal Η εντολή time Με την εντολή time μπορούμε να μετρήσουμε, σε seconds, τον χρόνο εκτέλεσης μίας εντολής, για την ακρίβεια της εντολής που δίνουμε ως όρισμα στην time. Να σημειώσουμε ότι η χρονομετρούμενη εντολή δίνεται όπως ακριβώς θα τη γράφαμε στη γραμμή εντολών, δηλαδή η χρήση ορισμάτων είναι επιτρεπτή. Στην εικόνα που ακολουθεί δίνεται ένα παράδειγμα χρονομέτρησης της εντολής ls R. Εικόνα 12: επίδειξη χρήσης time ls -R

7 2.2 Τεκμηρίωση εντολών man Η εντολή man είναι από τις ποιο βασικές στο UNIX, δεδομένου ότι παρέχει βοήθεια για οποιαδήποτε εντολή δοθεί ως όρισμα στη γραμμή εντολών. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται το αποτέλεσμα της πληκτρολόγησης man date, δηλαδή η βοήθεια για την εντολή date. Πολλές φορές η βοήθεια περιλαμβάνει πολλές σελίδες. Η man επιστρέφει το αποτέλεσμα τμηματικά. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το ποσοστό της βοήθειας που έχει εμφανιστεί ως τώρα. Για μετάβαση στην επόμενη γραμμή πατάμε το πλήκτρο enter, και για μετάβαση στην επόμενη σελίδα το space. Τέλος για να τερματίσουμε την προβολή βοήθειας και να επιστρέψουμε στη γραμμή εντολών πατάμε το πλήκτρο q. Εικόνα 13: επίδειξη χρήσης man date

8 2.3 Διαχείριση αρχείων & καταλόγων pwd, ls, mkdir, rmdir, cp, mv, rm, ln Οργάνωση αρχείων στο UNIX Το Unix, όπως και όλα τα λειτουργικά συστήματα, ακολουθεί μία δενδρική δομή στην οργάνωση των αρχείων. Δηλαδή υπάρχει ένας βασικός κατάλογος (που ονομάζεται ριζικός root directory) και μέσα στον οποίο ανήκουν άλλοι υποκατάλογοι ή/και αρχεία. Κάθε υποκατάλογος μπορεί να διαθέτει άλλους υποκαταλόγους ή/και αρχεία. Έvα παράδειγμα τέτοιας οργάνωσης είναι αυτό που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, όπου μέσα με κύκλο παριστάνονται οι κατάλογοι και με ορθογώνιο τα αρχεία. Η δομή αυτή μπορεί να εκτείνεται και περισσότερο, με την έννοια ότι ένα υποκατάλογος μπορεί να έχει και άλλους υποκαταλόγους και αυτοί άλλους κ.ο.κ. Εικόνα 14: Παράδειγμα ενός δέντρου συστήματος αρχείων. Η διαχείριση αρχείων είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία για ένα λειτουργικό σύστημα. Για το λόγο αυτό υπάρχουν αρκετές εντολές που σχετίζονται με αυτή τη διαδικασία. Στην ενότητα αυτή θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργούμε καταλόγους, να τους διαγράφουμε και να βλέπουμε τα περιεχόμενά τους. Τέλος θα ασχοληθούμε με ορισμένες εντολές που μας βοηθάνε στη διάσχιση του δέντρου που περιγράψαμε, δηλαδή πώς να μαθαίνουμε το που βρισκόμαστε και να μεταβαίνουμε από τον ένα κατάλογο σε στον άλλο. Απόλυτη και Σχετική διευθυνσιοδότηση αρχείων Όπως προαναφέραμε, το σύστημα αρχείων είναι ένα δέντρο, οργανωμένο σε αρχεία και καταλόγους. Κάθε αρχείο (ή κατάλογος) μπορεί να οριστεί μοναδικά και πλήρως από τη διαδρομή στην οποία βρίσκεται. Υπάρχουν δύο τρόποι να οριστεί μια διαδρομή ενός αρχείου (ή κατάλογος): ο απόλυτος και ο σχετικός. Θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε τις δύο έννοιες μέσα από ένα παράδειγμα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ορίσουμε ένα δέντρο, αντίστοιχο με αυτό που είδαμε στην παραπάνω ενότητα, και το οποίο δίνεται στη συνέχεια. Εικόνα 15: Ένα δέντρο που παριστάνει τη δομή ενός συστήματος αρχείων

9 Στο δένδρο της εικόνας 15, μέσα με ορθογώνια απεικονίζουμε τους καταλόγους και με κύκλο τα αρχεία. Ο κατάλογος pages, που είναι σκιαγραφημένος, υποδηλώνεται ως «Τρέχοντας Κατάλογος Εργασίας», δηλαδή η πληκτρολόγηση της εντολής pwd θα επέστρεφε /home/cs05123/homepage/pages/. Ας υποθέσουμε τώρα ότι θέλουμε να μεταβούμε στον κατάλογο images που βρίσκεται και αυτός μέσα στον κατάλογο homepage. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή cd (για την περιγραφή της ανατρέξατε στο προηγούμενο εργαστήριο). Η cd παίρνει σαν όρισμα ένα όνομα καταλόγου και τον θέτει ως τρέχοντα κατάλογο εργασίας. Έτσι λοιπόν για να κάνουμε τη μετάβαση που ζητάμε, θα γράφαμε cd /home/cs05123/homepage/images, δηλαδή να ακολουθήσουμε την κόκκινη διαδρομή στο παραπάνω δέντρο. Ο τρόπος αυτός παράστασης διαδρομών ονομάζεται απόλυτη διευθυνσιοδότηση, γιατί για να περιγράψουμε ένα αρχείο ξεκινάμε από την κορυφή, δηλαδή τη ρίζα και ακολουθούμε βήμα-βήμα τη διαδρομή στο δέντρο μέχρι να φτάσουμε το αρχείο ή τον κατάλογο που ζητάμε. Ένας άλλος τρόπος για να προσπελαύνουμε αρχεία βασίζεται στην παρατήρηση του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται το αρχείο, στο παράδειγμά μας, οι κατάλογοι images, pages βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, αφού και οι δύο έχουν τοποθετηθεί μέσα στον κατάλογο homepage. Αντίστοιχα, ο κατάλογος homepage βρίσκεται ένα επίπεδο παραπάνω, κ.ο.κ. Έτσι λοιπόν για να μεταβούμε από τον κατάλογο pages στον images, θα ακολουθήσουμε την εξής πορεία: Θα μεταβούμε ένα επίπεδο επάνω (δηλαδή στον homepages) και μετά στον pages. Η έννοια ένα επίπεδο πάνω στο Unix παριστάνεται με δύο συνεχόμενες (δηλαδή χωρίς ενδιάμεσο κενό) τελείες, «..». Έτσι η ζητούμενη μετάβαση θα μπορούσε να γίνει ως cd../images. Κάθε δυάδα τελειών σημαίνει και ένα επίπεδο παραπάνω στο δέντρο αρχείων. Έτσι στο παράδειγμά μας η πληκτρολόγηση cd../../../ θα μας μετέφερε στον κατάλογο home, αφού από τον κατάλογο pages μεταβαίνουμε τρία επίπεδα παραπάνω (δηλαδή ακολουθούμε την πράσινη γραμμή). Αντίστοιχα, υπάρχει και συμβολισμός για το τρέχον επίπεδο, η μία τελεία. Έτσι στο παράδειγμά μας η διαδρομή /home/cs05123/homepage/pages/ είναι ισοδύναμη με «.».Ο τρόπος αυτό απεικόνισης διαδρομών με επίπεδα ονομάζεται σχετική διευθυνσιοδότηση, αφού ο προσδιορισμός ενός αρχείου γίνεται έμμεσα, με βάση τα επίπεδα. Τέλος υπάρχει και μία ακόμα συντομογραφία που ανήκει στην σχετική διευθυνσιοδότηση, κατά κάποιο τρόπο, για τον προσδιορισμό του ριζικού καταλόγου χρήστη. Ο συμβολισμός αυτός είναι ο «~/». Με άλλα λόγια, στο παραπάνω παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι ο ριζικός κατάλογος χρήστη είναι ο /home/cs05123/, τότε η συντομογραφία ~/ είναι ισοδύναμη με την προαναφερθείσα διαδρομή. Για να διαπιστώσετε ποιος είναι ο ριζικός κατάλογος χρήστη απλά πληκτρολογήστε cd και μετά pwd. Τότε το αποτέλεσμα που θα σας επιστρέψει η pwd στην οθόνη θα είναι ισοδύναμο με ~/. Στο σημείο αυτό να προσέξετε ότι η σχετική διευθυνσιοδότηση είναι πιο γενική από την απόλυτη. Φανταστείτε ότι η δομή του παραπάνω δέντρου, άλλαζε όπως στη συνέχεια. Εικόνα 16: Παραλλαγή του δέντρου της εικόνα 15. Τότε η εντολή cd /home/cs05123/homepages/images θα επέστρεφε σφάλμα, αφού πλέον ο κατάλογος home έχει μετονομαστεί σε people. Αντίθετα η cd../images δε θα είχε κανένα πρόβλημα γιατί η ιεραρχία των καταλόγων έχει διατηρηθεί. Και πάλι οι images, pages βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

10 Η εντολή pwd (= print working directory) Η εντολή αυτή τυπώνει στην οθόνη τον τρέχοντα κατάλογο στον οποίο δουλεύουμε. Εικόνα 17: Το αποτέλεσμα της pwd. H εντολή cd (= c hange directory) Η εντολή cd μας βοηθάει στην πλοήγηση μας μέσα στο σύστημα αρχείων. Ειδικότερα, μπορούμε με την cd να μεταβαίνουμε από τον ένα κατάλογο στον άλλο. Στο παράδειγμα που θα δούμε στη συνέχεια, υποθέτουμε την εξής δομή στους καταλόγους μας: Ο κατάλογος dir3 βρίσκεται μέσα στον dir2, ο οποίος βρίσκεται μέσα στον dir1, που τελικά ανήκει στον ριζικό κατάλογο χρήστη. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στο Unix ο λογαριασμός χρήστη συνοδεύεται και με έναν κατάλογο μέσα στο σύστημα αρχείων, ο οποίος ονομάζεται ριζικός κατάλογος χρήστη. Ο κατάλογος αυτός ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη, ο οποίος και έχει πλήρη δικαιώματα επί του καταλόγου αυτού και των περιεχομένων του. Εικόνα 18: Διάφορες χρήσεις της cd. Προσέξτε τον τρόπο χρήσης ".." και "."

11 Η εντολή ls (= l i s t ) Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να προβάλουμε τα περιεχόμενα ενός καταλόγου στην οθόνη. Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται στο Unix με την εντολή ls. Στην απλούστερη μορφή της (δηλαδή απλά πληκτρολογώντας ls) το αποτέλεσμα είναι να πάρουμε σε διατεταγμένη μορφή τα περιεχόμενα του τρέχοντος καταλόγου εργασίας (όπως αυτός ορίζεται από την pwd), δηλαδή τα αρχεία και τους υποκαταλόγους που περιέχει. Διάφορες περιπτώσεις χρήσεις της ls δίνονται στις εικόνες που ακολουθούν. Εικόνα 19: ls χωρίς παραμέτρους Εικόνα 20: ls a για να δούμε και τα κρυφά αρχεία Εικόνα 21: ls l για να δούμε περισσότερες πληροφορίες για αρχεία και φακέλους

12 Εικόνα 22: ls al για να δούμε περισσότερες πληροφορίες για όλα τα αρχεία και φακέλους (κρυφά και μη) Ας δούμε τώρα τι πληροφορίες επιστρέφονται από την ls l Εικόνα 23: Επεξήγηση των πληροφοριών που επιστρέφει η ls l

13 Εικόνα 24: Επεξήγηση των πληροφοριών που επιστρέφει η ls d Εικόνα 25: Επεξήγηση των πληροφοριών που επιστρέφει η ls R, ls -1

14 Η εντολή mkdir (= ma ke directory) Στην ενότητα αυτή θα δούμε πώς δημιουργούνται κατάλογοι στο UNIX. Η λειτουργία αυτή επιτελείτε στο Unix με την εντολή mkdir, η οποία και περιγράφεται στην εικόνα που ακολουθεί. Η εντολή rmdir (=r e move directory) Εικόνα 26: Δημιουργία καταλόγου Αφού μάθαμε να δημιουργούμε καταλόγους και να βλέπουμε τα περιεχόμενά τους, θα κλείσουμε την ενότητα αυτή, δείχνοντας πώς μπορούμε να διαγράφουμε καταλόγους. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή rmdir, η οποία περιγράφεται στις παρακάτω εικόνες. Εικόνα 27: Διαγραφή καταλόγου

15 Η εντολή mv Εικόνα 28: Διαγραφή καταλόγου που δεν είναι άδειος σφάλμα Η βασική χρήση της mv είναι να μετακινεί αρχεία και καταλόγους από μία θέση σε μία άλλη. Έτσι αν θεωρήσουμε ότι ένα αρχείο η κατάλογος μεταφέρεται στην ίδια θέση, αλλά με άλλο όνομα, τότε ουσιαστικά έχουμε πετύχει την μετονομασία. Ο τρόπος χρήσης της mv δίνεται στις παρακάτω εικόνες. Παρατηρήστε ότι κατά την μετακίνηση αρχείων η mv διαγράφει το αρχείο από την αρχική θέση που βρισκόταν. Η εικόνα στη συνέχεια περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας της mv. Εικόνα 29: Χρήση της mv για μετακίνηση αρχείου. Εικόνα 30: Χρήση της mv για μετονομασία αρχείου..

16 Η εντολή rm Αντίστοιχα με την rmdir, που διαγράφει καταλόγους, υπάρχει και η rm που διαγράφει αρχεία. Με κατάλληλα ορίσματα όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαγράψει και καταλόγους. Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνεται ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί η rm. Εικόνα 31: Διαγραφή αρχείου με την rm. Εικόνα 32: Διαγραφή καταλόγου με την rm.

17 Η εντολή cp Θα ολοκληρώσουμε το εργαστήριο με την μελέτη της εντολής cp. Η εντολή αυτή αντιγράφει αρχεία και καταλόγους από μία θέση σε μία άλλη. Η λειτουργία της είναι ίδια με την mv, με μόνη διαφορά ότι δεν διαγράφεται το αρχικό αρχείο. Έτσι μετά το τέλος της αντιγραφής, στο δίσκο έχουμε δύο αντίγραφα του αρχείου ή του καταλόγου. Ο τρόπος χρήσης της cp περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα. Εικόνα 33: Αντιγραφή καταλόγου και αρχείου με τη cp.

18 Η εντολή ln Εικόνα 34: Παράδειγμα διαφοράς mv και cp. Όπως είχαμε επισημάνει όταν εξηγούσαμε την εντολή ls, υπάρχει περίπτωση ένα αρχείο να είναι συντόμευση (link) προς ένα άλλο αρχείο. Μπορούμε να πετύχουμε τη δημιουργία συντόμευσης προς ένα αρχείο με τη βοήθεια της εντολής ln, η οποία παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Παρατηρήστε ότι οι αλλαγές που κάνουμε στη συντόμευση (π.χ. διαγραφή αλλά και γενικά κάθε λειτουργία) δεν επηρεάζουν το αρχικό αρχείο. Εικόνα 35: Η εντολή ln.

19 2.4 Διαχείριση αρχείων κειμένου head, tail, wc, grep, sort, more,cat Η εντολή head Προκειμένου να τυπώνουμε ένα αρχείο κειμένου κατά γραμμές, το Unix διαθέτει το βοήθημα head. Η λειτουργία της εντολής περιγράφεται στις εικόνες που ακολουθούν. Η εντολή tail Εικόνα 36: H εντολή head για προβολή των γραμμών ενός αρχείου, Αντίστοιχα με την head, υπάρχει η εντολή tail, που εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες, αλλά ανάποδα, δηλαδή ξεκινώντας από το τέλος προς την αρχή. Η εντολή tail Περιγράφεται στις παρακάτω εικόνες. Εικόνα 37: H εντολή tail για προβολή των γραμμών ενός αρχείου.

20 Το αρχείο data. txt είναι το ίδιο με αυτό του παραδείγματος της εικόνας 36. Εικόνα 38: H εντολή tail (συνέχεια), Το αρχείο data. txt είναι το ίδιο με αυτό του παραδείγματος της εικόνας 36. Η εντολή wc Η τελευταία εντολή με την οποία θα ασχοληθούμε στην ενότητα αυτή εκτελεί μετρήσεις σε αρχεία. Τα δυνατά αποτελέσματα που επιστρέφει μπορείτε να τα δείτε στην εικόνα που ακολουθεί. Εικόνα 39: H εντολή wc.

21 Η εντολή sort Η εντολή sort είναι αρκετά απλή και πετυχαίνει την ταξινόμηση των περιεχομένων ενός αρχείου κειμένου, ανάλογα με τα ορίσματα που δίνουμε ως είσοδο. Παράδειγμα της sort δίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Εικόνα 40: H εντολή sort.

22 Εικόνα 41: H εντολή sort (συνέχεια). Η εντολή grep Στην υποενότητα αυτή θα δούμε την εντολή grep η οποία επιτρέπει αναζήτηση εκφράσεων σε αρχεία. Με τον όρο έκφραση εννοούμε είτε μία απλή λέξη (π.χ. int) είτε ολόκληρη πρόταση (π.χ. int x,y;). Αν θέλουμε να αναζητήσουμε προτάσεις τότε θα πρέπει να τις εισάγουμε μεταξύ εισαγωγικών (π.χ. int x,y; ). Η εντολή grep αποδεικνύεται αρκετά χρήσιμη όταν θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση προτάσεων σε πολλά κείμενα. Στην περίπτωση αυτή αν επιχειρούσαμε να ψάξουμε ένα-ένα τα αρχεία με το χέρι το πιο πιθανό είναι να εγκαταλείπαμε την όλη διαδικασία στα πρώτα κείμενα. Σίγουρα ένα πιο αυτοματοποιημένος τρόπος διευκολύνει την κατάσταση. Μερικές δυνατότητες της grep δίνονται στην εικόνα που ακολουθεί. Η ερμηνεία των ορισμάτων της grep δίνεται στο τέλος της εικόνας.

23 Εικόνα 42: H εντολή grep.

24 Η εντολή more Πολλές φορές όμως τα δεδομένα είναι πολλά και δεν χωράνε σε μία οθόνη. Το Unix παρέχει την εντολή more για να μπορούμε να βλέπουμε τμηματικά τα περιεχόμενα ενός αρχείου κειμένου. Ο τρόπος χρήσης είναι ίδιος με την εντολή man. Η χρήση της more δίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εικόνα 43: H εντολή more για προβολή των περιεχομένων του αρχείου solver. f. Η εντολή cat Η cat είναι η εντολή που μας επιτρέπει να προβάλουμε στην οθόνη τα περιεχόμενα ενός αρχείου. Παράδειγμα της cat δίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Η διαφορά με την more είναι ότι τα περιεχόμενα προβάλλονται μονομιάς χωρίς διακοπές. Έτσι ένα μεγάλο αρχείο δεν είναι εύκολο να προβληθεί με την cat. Εικόνα 44: H εντολή cat.

25 2.5 Προχωρημένη διαχείριση αρχείων find, diff, split, tar, gzip, file Η εντολή find Μέχρι τώρα έχουμε ασχοληθεί με την αντιγραφή, διαγραφή και τροποποίηση αρχείων. Θα δούμε τώρα το βοήθημα find, το οποίο επιτρέπει την αναζήτηση αρχείων, ανάλογα με τα ορίσματα. Ορισμένες δυνατότητες της εντολή find περιγράφεται στην εικόνα που ακολουθεί. Εικόνα 45: H εντολή find.

26 Η εντολή diff H diff είναι μία εντολή που εντοπίζει διαφορές μεταξύ δύο αρχείων και τις τυπώνει στην οθόνη. Το αποτέλεσμα είναι τέτοιο ώστε το ένα αρχείο να μοιάζει στο δεύτερο. Έτσι ανάλογα με τις διαφορές σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να εισάγονται δεδομένα και σε άλλες να διαγράφονται. Εικόνα 46: H εντολή diff. Η εντολή split Η split είναι ένα βοήθημα που επιτρέπει τον τεμαχισμό αρχείων με βάση τις επιλογές του χρήστη. Ο τεμαχισμός μπορεί να γίνει είτε κατά γραμμές είτε κατά bytes, δηλαδή χαρακτήρες Εικόνα 47: H εντολή split.

27 Εικόνα 48: H εντολή split (συνέχεια). Η εντολή file Η εντολή file επιστρέφει πληροφορίες για τον τύπο του αρχείου. Ένα παράδειγμα κλήσης της δίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Εικόνα 49: H εντολή file.

28 2.6 Συμπίεση / αποσυμπίεση και πακέτα αρχείων gzip, gunzip, compress, uncompress, tar Η εντολές gzip/gunzip compress/uncompress Πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη κάποια μεγάλα αρχεία να συμπιέζονται για να χωρέσουν σε κάποιον αποθηκευτικό χώρο (π.χ. flash memory). Η απαίτηση που υπάρχει είναι τα δεδομένα που συμπιέζονται να μην χάνονται, έτσι ώστε ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία της αποσυμπίεσης, να μπορούμε να πάρουμε το αρχικό αρχείο. Το Unix διαθέτει τις εντολές gzip/gunzip και compress/uncompress για συμπίεση/αποσυμπίεση αρχείων. Και τα δύο ζευγάρια εκτελούν την ίδια λειτουργία, απλά υλοποιούν διαφορετικό αλγόριθμο συμπίεσης/αποσυμπίεσης. Ο τρόπος χρήσης των εντολών φαίνεται παρακάτω: Εικόνα 50: Συμπίεση αποσυμπίεση αρχείων. Η εντολή tar Συνεχίζοντας, υπάρχει ένα εργαλείο, η εντολή tar, η οποία και επιτρέπει να πακετάρουμε ένα δέντρο αρχείων, όπως το περιγράψαμε και σε προηγούμενα εργαστήρια. Το πακέτο αυτό είναι ένα αρχείο, το οποίο και μπορούμε να μεταφέρουμε οπουδήποτε, να το ξεπακετάρουμε και να πάρουμε πίσω το δέντρο όπως ακριβώς ήταν στην αρχή. Στις δύο εικόνες που ακολουθούν περιγράφεται η χρήση της εντολής tar και με ένα σχηματικό τρόπο απεικονίζονται το αποτελέσματα της tar.

29 Εικόνα 51: Η εντολή tar. Εικόνα 52: Η εντολή tar (συνέχεια). Εικόνα 53: Σχηματική απεικόνιση της tar στο παράδειγμα της εικόνας 4.

30 2.7 Δικαιώματα χρήσης αρχείων chmod Το Unix υποστηρίζει ένα σύστημα δικαιωμάτων για την προστασία των αρχείων. Τα δικαιώματα ουσιαστικά είναι ο μηχανισμός με τον οποίο το Unix καθορίζει τι μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε σε ένα αρχείο. Όταν λέμε «ο οποιοσδήποτε», εννοούμε τρεις κατηγορίες χρηστών: 1. ο ίδιος ο χρήστης 2. οι υπόλοιποι χρήστες που ανήκουν στην ίδια ομάδα εργασίας με τον χρήστη 3. οι χρήστες των υπολοίπων ομάδων Τα δικαιώματα που υποστηρίζονται είναι τριών ειδών: 1. ανάγνωσης (read). Αν σε ένα αρχείο έχει παραχωρηθεί αυτό το δικαίωμα, τότε η αντίστοιχη κατηγορία μπορεί να δει τα περιεχόμενα του αρχείο ΜΟΝΟ, αλλά δεν μπορεί να τα αλλάξει. 2. εγγραφής (write). Η παραχώρηση αυτού του δικαιώματος σημαίνει ότι η αντίστοιχη κατηγορία μπορεί να τροποποιήσει τα δεδομένα. 3. εκτέλεσης (execute). Δικαίωμα εκτέλεσης σημαίνει ότι το αρχείο μπορεί να εκτελεστεί, αν είναι εκτελέσιμο. Στην περίπτωση καταλόγων η παραχώρηση του δικαιώματος αυτού είναι απαραίτητη αν θέλουμε να επιτρέπουμε σε κάποιον να μπορεί να εισέλθει στον κατάλογο (με την εντολή cd). Για κάθε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες χρηστών θα πρέπει να ορίζεται χωριστά τι δικαιώματα θα έχουν επί ενός αρχείου. Όπως είναι αυτονόητο, τα δικαιώματα τους θα είναι συνδυασμός των παραπάνω. Η εντολή chmod Το βοήθημα που διαθέτει το Unix για τον προσδιορισμό δικαιωμάτων είναι η εντολή chmod. Η λειτουργία της δίνεται στις παρακάτω εικόνες. Εικόνα 54: H εντολή chmod Παράδειγμα 1.

31 Εικόνα 55: H εντολή chmod Παράδειγμα 1.

32 2.8 Ανακατεύθυνση εισόδου /εξόδου Πολλές από τις εντολές του Unix είτε περιμένουν από τον χρήστη να πληκτρολογήσει κάποια δεδομένα ως είσοδο, είτε τυπώνουν το αποτέλεσμα στην οθόνη. Τα δύο αυτά μέσα εισόδου (= πληκτρολόγιο) και εξόδου (=οθόνη) ονομάζονται αντίστοιχα πρότυπη είσοδος και πρότυπη έξοδος. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να καθορίσουμε διαφορετικά μέσα που αντιστοιχούν είτε στην πρότυπη έξοδο, είτε στην πρότυπη είσοδο, είτε και στα δύο. Η τακτική αυτή ονομάζεται ανακατεύθυνση εισόδου, εξόδου, εισόδου-εξόδου αντίστοιχα. Ουσιαστικά με την ανακατεύθυνση ορίζουμε ως μέσο εισόδου ή εξόδου ένα αρχείο. Έτσι στην περίπτωση της ανακατεύθυνσης εισόδου, το Unix αντί να περιμένει το χρήστη να πληκτρολογήσει δεδομένα, διαβάζει τα δεδομένα του αρχείου στο οποίο ανακατευθύναμε την είσοδο και με αυτά τροφοδοτεί το πρόγραμμα το οποίο περιμένει είσοδο. Η διαδικασία είναι ίδια με το να πληκτρολογούσε ο χρήστης τα δεδομένα του αρχείου όταν θα έτρεχε κάποιο πρόγραμμα. Αντίστοιχα στην ανακατεύθυνση εξόδου, τα δεδομένα αντί να τυπωθούν στην οθόνη, αποθηκεύονται στο αρχείο στο οποίο ανακατευθύναμε την έξοδο. Η ανακατεύθυνση εισόδου γίνεται με τον τελεστή < και της εξόδου με > ή >>, όπως φαίνεται στο παράδειγμα στις εικόνες που ακολουθούν. Το test είναι ένα πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει και απλά περιμένει από τον χρήστη να γράψει δύο λέξεις με το πληκτρολόγιο για να τις αποθηκεύσει στο αρχείο data.txt Εικόνα 57:Ανακατεύθυνση εισόδου.

33 Εικόνα 58:Ανακατεύθυνση εξόδου.

34 2.9 Διασωλήνωση εντολών Θα κλείσουμε τον οδηγό με την επεξήγηση της έννοιας της διασωλήνωσης εντολών. Ουσιαστικά η διασωλήνωση συνοψίζεται στο να μπορούμε να εκτελούμε σειριακά (δηλαδή τη μία μετά την άλλη) εντολές έτσι ώστε η έξοδος της μίας, αντί να τυπώνεται στην οθόνη, να περνά ως είσοδος της επόμενης κ.ο.κ. Η έννοια της διασωλήνωσης περικλείει και την ανακατεύθυνση εισόδου. Εικόνα 59:Διασωλήνωση δύο εντολών.

3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX

3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX Αρχικός φάκελος χρήστη Home directory

Διαβάστε περισσότερα

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εισαγωγή στο Unix Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Unix Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) Λογισμικό συστήματος, το οποίο αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο Στο φετινό εργαστήριο του μαθήματος, έχετε τη δυνατότητα να δουλέψετε σε 2 περιβάλλοντα. Ένα σε περιβάλλον UNIX μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης σε

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Οι λογαριασµοί χρηστών Σύνδεση (login) και αποσύνδεση (logout)

2.1. Οι λογαριασµοί χρηστών Σύνδεση (login) και αποσύνδεση (logout) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στην Βιοϊατρική Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό (εργαστήριο) Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστηµα UNIX 1. Σύνδεση στο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές του Λειτουργικού Συστήματος UNIX

Εντολές του Λειτουργικού Συστήματος UNIX Εντολές του Λειτουργικού Συστήματος UNIX Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης Ακ. Έτος 2013-2014 Παράδειγμα Δένδρου Συστήματος Αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:03 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων Το File Transfer Protocol (FTP), (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Περίληψη Προηγούμενου Επισκόπηση αρχείων και επεξεργασία κειμένου Εντολές file,

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές

Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές 1 Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές whoami (Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος χρήστη) pwd (Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος καταλόγου) cat text file name (Παρουσιάζει στην οθόνη το περιεχόμενο ενός αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Διαχείριση αρχείων και καταλόγων στο Linux. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη εισαγωγή στο Unix

Σύντομη εισαγωγή στο Unix Σύντομη εισαγωγή στο Unix Λίγη Ιστορία 1960: Bell Laboratories, MIT, GE: Multiplexed Information and Computing Service (Multics, GE- 645 mainframe) 1969: Ken Thompson, Dennis Ritchie et al: Unics, PDP-7

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 2ο Βασικές Εντολές Διαχείρισης Αρχείων και Καταλόγων Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Σύστημα αρχείων Αρχεία και κατάλογοι Διαδρομές αρχείων και καταλόγων

Διαβάστε περισσότερα

Η εντολή ln. σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται με

Η εντολή ln. σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται με Η εντολή ln Το όνομα ενός αρχείου είναι απλώς μια σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. Ενα αρχείο μπορεί να έχει ένα ή και περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (TP-105)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (TP-105) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (TP-105) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ MS-DOS WINDOWS Διδάσκων: Γιάννης Χρυσάκης Εργαστηριακό Μάθημα 2012-2013 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Εισαγωγή DOS: Disk Operating System Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1. Το Λειτουργικό Σύστηµα Unix

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1. Το Λειτουργικό Σύστηµα Unix ΕΠΛ 032 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1 Το Λειτουργικό Σύστηµα Unix Λειτουργικό Σύστηµα (Operating System) : είναι ένα σύνολο από προγράµµατα που ελέγχουν, συντονίζουν και επιβλέπουν τη λειτουργία του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήµατα

Λειτουργικά Συστήµατα Λειτουργικά Συστήµατα UNIX Ιστορία του UNIX 1940-50 υπολογιστές για ένα άτοµο και µία εργασία για κάθε χρονική περίοδο επικράτηση batch systems 1960 ερευνητικά συστήµατα διαµοιρασµού χρόνου Dartmouth College:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Διαχείριση Αρχείων και Καταλόγων

Κεφάλαιο 10 Διαχείριση Αρχείων και Καταλόγων Κεφάλαιο 10 Διαχείριση Αρχείων και Καταλόγων Στόχος του Linux να είναι όσο πιο κοντά στο Unix γίνεται. Παραδοσιακά, τα Unix λειτουργικά συστήματα ήταν προσανατολισμένα στη γραμμή εντολών. Έχουμε γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Εργαστήριο 1 ο Περιβάλλον Εργασίας. Νικόλαος Δ. Τσελίκας Κυριακή Θ. Σεκλού

Προγραμματισμός Ι. Εργαστήριο 1 ο Περιβάλλον Εργασίας. Νικόλαος Δ. Τσελίκας Κυριακή Θ. Σεκλού Προγραμματισμός Ι Εργαστήριο 1 ο Περιβάλλον Εργασίας Νικόλαος Δ. Τσελίκας ntsel@uop.gr Κυριακή Θ. Σεκλού kseklou@uop.gr Εργαστήριο στον Προγραμματισμό Ι - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εργαστήριο. Εισαγωγική στο Λ.Σ. LINUX Γενικές εντολές συστήματος και χρηστών

2ο Εργαστήριο. Εισαγωγική στο Λ.Σ. LINUX Γενικές εντολές συστήματος και χρηστών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 2ο Εργαστήριο Εισαγωγική στο Λ.Σ. LINUX Γενικές εντολές συστήματος και χρηστών Πίνακας Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...1 Το κοινό αυτού του βιβλίου...2 Οι συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο...3

Εισαγωγή...1 Το κοινό αυτού του βιβλίου...2 Οι συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο...3 III Εισαγωγή...1 Το κοινό αυτού του βιβλίου...2 Οι συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο...3 1. Πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για τη γραμμή εντολών...5 Τα πάντα είναι αρχεία...5 Μέγιστο μήκος ονομάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατεύθυνση Εισόδου/Εξόδου και Διασωλήνωση στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX

Ανακατεύθυνση Εισόδου/Εξόδου και Διασωλήνωση στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX Ανακατεύθυνση Εισόδου/Εξόδου και Διασωλήνωση στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης Ακ. Έτος 2013-2014 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήµατα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης. 7ο Εργαστήριο

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήµατα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης. 7ο Εργαστήριο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήµατα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 7ο Εργαστήριο Συµπίεση αρχείων Χρήση ειδικών χαρακτήρων στην γραµµή εντολών 1 Συµπίεση αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux

Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux 1 Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux Το Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα όμοιο με το Unix που αναπτύχθηκε από έναν πυρήνα (kernel, Εικ.1) τον οποίο δημιούργησε το 1991 ο Linus Torvalds όντας

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύστημα Αρχείων του UNIX

Το Σύστημα Αρχείων του UNIX Το Σύστημα Αρχείων του UNIX Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης Ακ. Έτος 2013-2014 Τι είναι το Σύστημα Αρχείων Πρόκειται για το τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I Πιτροπάκης Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact: npitrop@unipi.gr Υφαντόπουλος Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact: nifantop@unipi.gr ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ (1/5) / Ριζικός κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμημα Πληροφορικης και Τηλεματικης Τσάμη Παναγιώτα ΑΜ: 20833 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση 1 Αθήνα 13-12-2011 Αναφορά Ενότητα 1 A Δημιουργήστε στο φλοιό 3 εντολές (alias) που η

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάθημα 1: Βασική Πλοήγηση σε Linux CLI. Οκτώβριος 2016 Χ. Αλεξανδράκη

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάθημα 1: Βασική Πλοήγηση σε Linux CLI. Οκτώβριος 2016 Χ. Αλεξανδράκη Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάθημα 1: Βασική Πλοήγηση σε Linux CLI Οκτώβριος 2016 Χ. Αλεξανδράκη Command Line Interface Τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα είναι φτιαγμένα ώστε να παρέχουν δύο περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων Πληροφορική 2 Δομές δεδομένων και αρχείων 1 2 Δομή Δεδομένων (data structure) Δομή δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων που έχουν μεταξύ τους μια συγκεκριμένη σχέση Παραδείγματα δομών δεδομένων Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 3) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα - Εργαστήριο 6. 6ο Εργαστήριο. Συμπίεση αρχείων Χρήση ειδικών χαρακτήρων στην γραμμή εντολών. Χρήστες και Ομάδες Χρηστών

Λειτουργικά Συστήματα - Εργαστήριο 6. 6ο Εργαστήριο. Συμπίεση αρχείων Χρήση ειδικών χαρακτήρων στην γραμμή εντολών. Χρήστες και Ομάδες Χρηστών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 6ο Εργαστήριο Συμπίεση αρχείων Χρήση ειδικών χαρακτήρων στην γραμμή εντολών Χρήστες και Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές Διαχείρισης Αρχείων στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX

Εντολές Διαχείρισης Αρχείων στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX Εντολές Διαχείρισης Αρχείων στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης Ακ. Έτος 2013-2014 Παράδειγμα Δένδρου

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7 Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Unix: Εντολές, οργάνωση και χειρισµός αρχείων, διεργασίες

Unix: Εντολές, οργάνωση και χειρισµός αρχείων, διεργασίες Unix: Εντολές, οργάνωση και χειρισµός αρχείων, διεργασίες Σύνταξη εντολών Περιεχόµενα Οργάνωση και χειρισµός αρχείων Μπαλαντέρ ικαιώµατα χρήσης αρχείων και οµάδες χρηστών Έλεγχος διεργασιών Σύνταξη εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής (Compiler)

Μεταφραστής (Compiler) Windows Καθαρισµος οθονης cls Unix clear Τελεστες ανακατευθυνσης > > >> >> < < Εντολες σε αρχεια * * (wild card) del Α rm Α ιαγραφη type Α cat Α Εµφανιση copy Α Β cp Α Β Αντιγραφη ren Α Β mv Α Β Αλλαγη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3ο. Διαχείριση αρχείων

Μάθημα 3ο. Διαχείριση αρχείων Μάθημα 3ο Διαχείριση αρχείων Σελίδα 36 από 106 3.1 Εισαγωγή Συμπληρώνοντας την έννοια της χωρητικότητας, που είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, όσο πιο πολύ δουλεύουμε με τον υπολογιστή, τόσο πιο πολλά αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Δημιουργήστε ένα φάκελο test, κάτω από το home directory του χρήστη (~). ~ test z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 a1.txt a2.txt a3.txt a4.txt Σχήμα 1 1. Μέσα στον test, δημιουργείστε με χρἠση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ALTEC SOFTWARE

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ALTEC SOFTWARE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ALTEC SOFTWARE Περιεχόµενα Σύνδεση στον προσωπικό χώρο...2 Το κεντρικό παράθυρο...3 ιαδροµή φακέλου...3 ιαχείριση αρχείων και φακέλων...4 Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα Μάθημα 4ο Προγράμματα Σελίδα 47 από 106 4.1 Εγκατάσταση προγραμμάτων Όπως έχουμε πει στο πρώτο μάθημα (Σημειώσεις 1ου Μαθήματος 1.3.3.Β σελ. 12) τα προγράμματα ή αλλιώς εφαρμογές αποτελούν μέρος του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστηµα Unix

Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστηµα Unix Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστηµα Unix Εισαγωγή Περιεχόµενα Λειτουργίες του Λ.Σ. Unix Λογαριασµοί Username Password Userid και Groupid Home Directory Κέλυφος Σύστηµα Αρχείων Pathname examples Pathname σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Για να δημιουργήσετε μια εφαρμογή Java πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα : Αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα project το οποίο θα περιέχει όλα τα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004 Εγχειρίδιο Φοιτητή Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι η παροχή υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 145 Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Φυσική. Πρόοδος 28 Μαρτίου 2009 Οµάδα 1 η

ΦΥΣ 145 Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Φυσική. Πρόοδος 28 Μαρτίου 2009 Οµάδα 1 η ΦΥΣ 145 Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Φυσική Πρόοδος 28 Μαρτίου 2009 Οµάδα 1 η Γράψτε το ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητάς σας στο πάνω µέρος της αυτής της σελίδας. Πρέπει να απαντήσετε σε όλα τα προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο VΙ: Προσπέλαση Αρχείων. 5.1 Αρχεία δεδομένων.

Κεφάλαιο VΙ: Προσπέλαση Αρχείων. 5.1 Αρχεία δεδομένων. Κεφάλαιο VΙ: Προσπέλαση Αρχείων. 5.1 Αρχεία δεδομένων. Έως τώρα σε ένα πρόγραμμα έχουμε μάθει να εισάγουμε δεδομένα από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας την συνάρτηση scanf() και να εκτυπώνουμε δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου

Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger. Δημιουργία ιστολογίου Δραστηριότητα 9 Δημιουργία και διαχείριση blog μέσω του Blogger Δημιουργία ιστολογίου 1. Ανοίξτε το φυλλομετρητή Google Chrome, πληκτρολογήστε στη γραμμή διευθύνσεων τη διεύθυνση www.blogger.com και πατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP... 9 Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Κεφάλαιο 3: Γραμμή εργασιών (taskbar)... 26 Κεφάλαιο 4: Χειρισμός παραθύρων... 44

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Visual Flowchart Γενικά

Visual Flowchart Γενικά Visual Flowchart 3.020 -Γενικά Το Visual Flowchart ή «Data-Flow Visual Programming Language 3.020» (http://www. emu8086.com/fp) είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης και εκτέλεσης αλγορίθμων απευθείας σε μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πρόσβασης στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX

Δικαιώματα Πρόσβασης στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX Δικαιώματα Πρόσβασης στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης Ακ. Έτος 2013-2014 Παράδειγμα Δένδρου Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη στο FINE. Διαδικασία wblock. Σκοπός Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιλέγουμε το πρώτο αρχείο ή φάκελο στη λίστα 2. Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο [Shift] και επιλέγουμε το τελευταίο εικονίδιο επιλογής

1. Επιλέγουμε το πρώτο αρχείο ή φάκελο στη λίστα 2. Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο [Shift] και επιλέγουμε το τελευταίο εικονίδιο επιλογής ΜΑΘΗΜΑ 2 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Επιλογή Αρχείων Και Φακέλων 2. Μετακίνηση Αρχείων Και Φακέλων 3. Αντιγραφή Αρχείων Και Φακέλων 4. Διαγραφή Αρχείων Και Φακέλων 5. Συμπίεση Αρχείων Και Φακέλων 6. Αποσυμπίεση Αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Άγγελος Αγγελόπουλος. Εισαγωγή στο LINUX. Οδηγός Χρήσης

Άγγελος Αγγελόπουλος. Εισαγωγή στο LINUX. Οδηγός Χρήσης Άγγελος Αγγελόπουλος Εισαγωγή στο LINUX Οδηγός Χρήσης Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Τµήµα Φυσικής 2004 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LINUX Το LINUX, που είναι ακρωνύµιο του LINUs

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο UNIX. Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Εισαγωγή στο UNIX. Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Εισαγωγή στο UNIX Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων 1 Περίγραµµα Αναζητώντας βοήθεια από το σύστηµα Το κέλυφος (Shell) Αρχεία και Κατάλογοι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1]

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1] ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Κεφάλαιο: 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ενότητα: 1.5 ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εμπλεκόμενες έννοιες: Πληροφορική Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Ομάδα: ΣΚΟΠΟΙ Να μάθετε πως θα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Η/Υ. Ενότητα 5α: Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (Παραδείγματα Διαδρομών)

Εισαγωγή στους Η/Υ. Ενότητα 5α: Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (Παραδείγματα Διαδρομών) Εισαγωγή στους Η/Υ Ενότητα 5α: Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (Παραδείγματα Διαδρομών) Δημήτρης Σαραβάνος, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Κατανόηση των

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 H πρώτη επαφή με τα Windows 7 21 Απλές αλλαγές και ρυθμίσεις 26 Χειρισμός προγραμμάτων 31 Αναζήτηση,

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Dir Me Up

Εισαγωγή στο Dir Me Up Εισαγωγή στο Dr Me Up V2.00 / 2013-05-18 [Τα νέα χαρακτηριστικά από την προηγούμενη 1.30 έκδοση εμφανίζονται με μπλέ χρώμα] Bong Atttude 2013 Εισαγωγή 1/ Επιστρέψτε στην προηγούμενη τοποθεσία. 2/ Πηγαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το εργαστήριο του Προγραμματισμού Ι, τυπικά είναι εξοικειωμένοι με: τη χρήση ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 2 Using the Computer and Managing Files) Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος για την Υποστήριξη του Έργου Διαχείρισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SPACE COM A.E. INTRACOM IT SERVICES - QUALITY & RELIABILITY A.E. ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2008 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα