Φάκελος περιοχής: GR Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού ποταμού. Παραδοτέα:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φάκελος περιοχής: GR Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού ποταμού. Παραδοτέα:"

Transcript

1 Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας Φάκελος περιοχής: GR Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού ποταμού Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ανάδοχοι: Τ. Δημαλέξης Δ. Μπούσμπουρας Οκτώβριος 2009

2 Ομάδα μελέτης: Τάσος Δημαλέξης Βιολόγος Επιστημονικός Συντονισμός, Επιτροπή Τεχνικής Παρακολούθησης Δημήτρης Μπούσμπουρας Βιολόγος Επιστημονικός Συντονισμός, Επιτροπή Τεχνικής Παρακολούθησης Θάνος Καστρίτης Ωκεανογράφος Επιστημονικός Συντονισμός, Επιτροπή Τεχνικής Παρακολούθησης Άρης Μανωλόπουλος Περιβαλλοντολόγος Συντονισμός ομάδας χαρτογράφησης και βάσης δεδομένων, Υπεύθυνος παραγωγής χαρτών οριοθέτησης, Επιτροπή Τεχνικής Παρακολούθησης Victoria Saravia Περιβαλλοντολόγος Ομάδα χαρτογράφησης, Υπεύθυνη παραγωγής χαρτών ενδιαιτημάτων, Επιτροπή Τεχνικής Παρακολούθησης Λευτέρης Σταύρακας Μηχανικός Η/Υ Υπεύθυνος συμπλήρωσης βάσης δεδομένων Natura Ρούλα Τρίγκου Δασολόγος Συμμετοχή στη συγγραφή επιμέλεια Σχεδίων Δράσης Κώστας Μαργετουσάκης Γεωγράφος Ομάδα χαρτογράφησης, Παραγωγή χαρτών εργασίας Διονυσία Μαρκοπούλου Γεωγράφος Ομάδα χαρτογράφησης, Παραγωγή χαρτών εργασίας Δανάη Πορτόλου Ζωολόγος Επεξεργασία πληθυσμιακών δεδομένων ΙΒΑ και SPA Jakob Fric Φυσικός Ομάδα χαρτογράφησης, Ορνιθολογική έρευνα πεδίου Κώστας Γαγάνης Περιβαλλοντολόγος Ομάδα χαρτογράφησης, Ορνιθολογική έρευνα πεδίου Άγγελος Ευαγγελίδης Περιβαλλοντολόγος Ορνιθολογική έρευνα πεδίου Παναγιώτης Γκιόκας Διοικητική υποστήριξη Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη: Τομέας Διατήρησης Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας ΔΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία

3 ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας» ΦΑΣΗ Β: Ορνιθολογική Αξιολόγηση Περιοχών ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR103 Κοιλάδα και Δέλτα Σπερχειού Μαλιακός Κόλπος», για το χαρακτηρισμό της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: Φώτης Περγαντής ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Τάσος Δημαλέξης Δημήτρης Μπούσμπουρας Θάνος Καστρίτης Αθήνα Οκτώβριος 2009

4 Το έργο «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας», χρηματοδοτήθηκε από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι: Περγαντής Φ. (2009). Έκθεση Ορνιθολογικής αξιολόγησης περιοχής «GR103 Κοιλάδα και Δέλτα Σπερχειού Μαλιακός Κόλπος». Στο: Δημαλέξης, Α. Μπούσμπουρας, Δ., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος Α. και Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα. This document may be cited as follows: Pergantis Ph. (2009). Ornithological report for the evaluation of the site «GR103 Sperchios Valley and Delta Maliakos Gulf». In: Dimalexis A., Bousbouras D., Kastritis T., Manolopoulos A. & Saravia V. (editors). Final project report for the evaluation of 69 Important Bird Areas as Special Protection Areas. Hellenic Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works, Athens. ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 1

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική περιγραφή περιοχής μελέτης Παλαιότερες έρευνες για την ορνιθοπανίδα της περιοχής Χαρακτηρισμένες ζώνες Διαχειριστικό καθεστώς ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συνοπτική αξιολόγηση Ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων/απειλών των ειδών χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Χάρτες κρίσιμων ενδιαιτημάτων ειδών χαρακτηρισμού και οριοθέτησης ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ SUMMARY OF ORNITHOLOGICAL EVALUATION AND PROPOSED DELIMITATION ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΧΑΡΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (CD-ROM) ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 2

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η αξιολόγηση, η οριοθέτηση και ο χαρακτηρισμός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) «GR 103» ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Οδηγίας για τα Πουλιά 79/409/ΕΟΚ. Το εργαλείο για την επίτευξη του σκοπού είναι η εφαρμογή των προδιαγραφών που παρήχθησαν στο πλαίσιο του έργου «Καθορισμός Μεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, με πιλοτική εφαρμογή σε 10 περιοχές» (Δημαλέξης κ.α., 2004), στην ανωτέρω περιοχή με παραδοτέα τα οποία αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της τεχνικής προετοιμασίας για το χαρακτηρισμό της περιοχής αυτής ως ΖΕΠ. 1.1 Γενική περιγραφή περιοχής μελέτης Η περιοχή μελέτης αφορά στη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά «GR103», σύμφωνα με την έκδοση «Important Bird Areas in Europe» (Bourdakis & Vareltzidou 2000) του BirdLife International, ο χάρτης με τα όρια της οποίας έχουν παραχθεί από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εν λόγω ΣΠΠ έχει οριοθετεί και ως ΤΚΣ (με κωδικό GR ) και ότι τα όρια του ΤΚΣ σχεδόν ταυτίζονται κατά το τμήμα της κοιλάδας του ποταμού όπως επίσης και για το τμήμα των εκβολών από βόρεια και νότια αλλά επεκτείνονται προς τα ανατολικά σε σημαντική απόσταση πέραν των εκβολών του ποταμού. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι εντός της εν λόγω ΣΠΠ έχει επίσης αναγνωριστεί και οριοθετηθεί μία ΖΕΠ (με κωδικό GR ) η οποία περιλαμβάνει μόνο τους φυσικούς οικότοπους και τμήμα καλλιεργειών του συστήματος των εκβολών με ανατολικό όριο περίπου την ισοβαθή των 10 μέτρων (βλέπε χάρτη Χ.1.). ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 3

7 Η έκταση της περιοχής μελέτης (ΣΠΠ) σύμφωνα με το BirdLife International (Bourdakis & Vareltzidou 2000) είναι εκτάρια. Η ως άνω περιοχή ΣΠΠ, από την άποψη τύπων οικοσυστήματος, περιλαμβάνει στο μεγαλύτερο μέρος της (> 80%) εντατικά και ημιεντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις. Οι φυσικοί οικότοποι που υπάρχουν μέσα σε αυτή περιλαμβάνουν το δελταϊκό υγροτοπικό οικοσύστημα (~15%), την ποτάμια ζώνη στην οποία διατηρούνται αξιόλογα κομμάτια υδρόφιλου δάσους (~2%) και βοσκοτόπια με αειθαλή πλατύφυλλα (~3%). Η περιοχή που έχει οριοθετηθεί (προηγούμενη οριοθέτηση) ως ΖΕΠ στο χώρο των εκβολών περιλαμβάνει : Τυπικές υγροτοπικές εκτάσεις αλμυρόβαλτων και παράκτια λασποτόπια κατά 50%. Ρηχή θαλάσσια παράκτια ζώνη κατά 30%. Παραποτάμιες υδρόφιλες δασοσυστάδες κατά 5%. Καλλιεργούμενη γη που πλημμυρίζει περιοδικά κατά 15%. Τα νεότερα ορνιθολογικά δεδομένα που προέκυψαν από την παρούσα διεξοδική έρευνα (βλέπε # 3.) ενισχύουν πολύ περισσότερο την επιλογή χαρακτηρισμού της περιοχής ως ΖΕΠ. Τα είδη για τα οποία η Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά «Κοιλάδα και Δέλτα Σπερχειού Μαλιακός Κόλπος» αξιολογήθηκε από το BirdLife International (Heath & Evans 2000) ότι πληρεί τα κριτήρια για ένταξη στο δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, και τα οποία αναφέρονται κατά τον πρωταρχικό χαρακτηρισμό της περιοχής ως ΣΠΠ ήταν αυτά που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1. ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 4

8 Πίνακας 1. Κριτήρια ΙΒΑ 2000 Επιστημονική Ελληνική Πληθυσμός Κριτήριο BirdLife ονομασία ονομασία Aythya nyroca Βαλτόπαπια - A1, C1 Recurvirostra avocetta Αβοκέτα A4i, B1i, B2, C6 Numenius tenuirostris Λεπτομύτα 1 A1, C1 Larus genei Λεπτόραμφος Frequent A4i, B1i, C2 Γλάρος Sterna albiforns Νανογλάρονο Frequent C6 Χάρτης 1 Όρια περιοχής μελέτης (όρια Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά) (Bourdakis & Vareltzidou, 2000) ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 5

9 1.2 Παλαιότερες έρευνες για την ορνιθοπανίδα της περιοχής Akriotis, Τ., Handrinos, G., and G. Kondylis Avifauna and conservation of the Spercheios Delta. 5e Congres International de Zoogeographie et Ecologie de Ια Grece et des Regions Avoisinantes. Iraklion, Avril Biol. gallo-hellenica. 22: Hallmann, B., and C. Alivizatos (compilers) Important Bird Areas in Greece: 103. Sperchios valley and delta-maliakos gulf. In: Bourdakis S. & Vareltzidou S. (compilers). Important Bird Areas in Greece Database. Hellenic Ornithological Society, BirdLife International. (unpublished report) Handrinos, G The IWRB Midwinter waterfowl counts in Greece : a preliminary analysis of the populations of Anatidae. Biologia Gallohellenica 15: Jerrentrup H., M. Gaethlich, A. H. Joensen, H. Nohr & S. Brogger-Jensen Urgent action plan to safeguard three endangered bird species in Greece and EC: Pigmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus), Great White Egret (Egretta alba), White tailed Eangle (Haliaeetus albicilla). Ornis Consult, Natural History Museum Arhus, Hellenic Ornithological Society. Report to the Commission of European Communities, p (3.2. a.). Γεωργίου, Κ. (Συντ.) Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο Περιοχή: Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός Κόλπος. ΕΚΒΥ (Life). ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ΤΔΦΠ (και βιβλιοθήκη ΥΠΕΧΩΔΕ). 275 σ. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ΕΘΙΑΓΕ Πρόγραμμα ENVIREG: Αναγνώριση και αξιολόγηση βιοτόπων και διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής τους στο κοινοτικό δίκτυο των ιδιαίτερα προστατευόμενων περιοχών σε εφαρμογή του Άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας. Ταχεία ορνιθολογική αναγνώριση του συνόλου των 16 βιοτόπων. 138 σ. Ζαλίδης, Γ και Α. Μαντζαβέλας (Συντ.) Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων (πρώτη προσέγγιση). ΕΚΒΥ. ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 6

10 Καζαντζίδης, Σ. και Σ. Βαρελτζίδου (συντάκτες) Ορνιθολογικά Στοιχεία για το Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων της υποψήφιας ΖΕΠ «Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού Μαλιακός κόλπος» με κωδικό ΣΠΠΕ GR103. ΕΟΕ:Παραδοτέο Προγράμματος «Άμεσες ενέργειες για την προστασία έξη ειδών αρπακτικών» - ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ΤΔΦΠ Κιλικίδης (Συντ.) Υγροβιότοπος Δέλτα Σπερχειού (Ν. Φθιώτιδας): Αξιολόγηση και διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης του στο κοινοτικό δίκτυο των ιδιαίτερα προστατευόμενων περιοχών σε εφαρμογή του Άρθρου 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας. Κτηνιατρική Σχολή, Τμήμα Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Οικολογίας & Προστασίας, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης, 1.3 Χαρακτηρισμένες ζώνες Διαχειριστικό καθεστώς Πέραν του υπό συζήτηση καθεστώτος προστασίας, στην περιοχή έχουν θεσμοθετηθεί και οριοθετηθεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ): GR Yγρότοπος εκβολών (δέλτα) Σπερχειού (3.966 ha, 14 %) Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ): GR Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός κόλπος ( ha, 99 %) Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ): Γέφυρα Σπερχειού (Μαγούλα Καραλί- Λιανοκλαδίου-Λαδικού-Ζηλευτού-Ροδωνιάς) (1.298 ha, 5 %), Εκβολές Σπερχειού-Ανθλήλη-Ροδίτσα (1.189 ha, 4 %), Γουλινά (Παλαιοβράχας- Καλλιθέας-Σπερχειάδας) (1.297 ha, 0,3 %), Προφ. Ηλίας-Αφράτη (Λαμίας) (3.175 ha, 0,1 %) ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 7

11 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Για την έρευνα πεδίου αλλά και για τις απαιτούμενες εργασίες γραφείου εφαρμόστηκαν οι προδιαγραφές που παρήχθησαν στο πλαίσιο του έργου «Καθορισμός Μεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, με πιλοτική εφαρμογή σε 10 περιοχές», Αρχικά συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για την ορνιθοπανίδα της περιοχής από την ήδη δημοσιευμένη βιβλιογραφία και από παρατηρήσεις και αδημοσίευτες αναφορές Ελλήνων ορνιθολόγων. Η βιβλιογραφική διερεύνηση δεν απέδωσε στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την επαναξιολόγηση της περιοχής. Αξιόλογα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν εκτός βιβλιογραφίας αφορούσαν : Τα δεδομένα των μεσοχειμωνιάτικων καταμετρήσεων (ύπαρξη στοιχείων για όλες τις χρονιές από το 1993 μέχρι σήμερα εκτός του 2003). Δεδομένα που έχει συλλέξει κατά περιόδους ο γράφων (Φώτης Περγαντής) Τα παραπάνω δεδομένα συμπληρώθηκαν με την παρούσα έρευνα πεδίου. Η έρευνα πεδίου έγινε στα μέσα και τέλη της Άνοιξης και στην αρχή του καλοκαιριού και διάρκεσε συνολικά 10 ημέρες. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ 8-11 Μαΐου, μεταξύ 5-7 Ιουνίου και μεταξύ 30 Ιουνίου 1 Ιουλίου. Κατά την έρευνα πεδίου έγιναν καταγραφές όλων των ειδών, ενώ λόγω του περιορισμένου χρόνου της εργασίας πεδίου και της έναρξης της έρευνας σχετικά αργά, δόθηκε έμφαση στη συλλογή στοιχείων για τον εντοπισμό των κρίσιμων ενδιαιτημάτων ειδών που πληρούν τα κριτήρια ένταξης της περιοχής στο δίκτυο των ΖΕΠ σύμφωνα με το BirdLife International (Heath & Evans 2000), καθώς και όσων άλλων ειδών είχαν αξιόλογους πληθυσμούς σε σχέση με τα πληθυσμιακά όρια των κριτηρίων χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των ΖΕΠ. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην κάλυψη κατά προτεραιότητα των περιοχών αναπαραγωγής και τροφοληψίας σημαντικών ειδών, που είχαν ήδη εντοπιστεί από προηγούμενες χρονιές. Κατά την έρευνα πεδίου χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι καταγραφών, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από τους Δημαλέξης κ.ά. (2004): ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 8

12 Επιλέχτηκαν δειγματοληπτικές διαδρομές στους αντιπροσωπευτικότερους βιότοπους εντός κι εκτός της περιοχής ΙΒΑ Σε καθορισμένα σημεία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος look and see για ποιοτική καταγραφή των ειδών που εμφανίζονται εκεί, ενώ έγινε πληθυσμιακή εκτίμηση για τα αναπαραγόμενα στρουθιόμορφα και τα μεταναστευτικά και αναγωγή των πληθυσμιακών δεδομένων στον χώρο ή στον χρόνο αντίστοιχα. Ανάλογες εκτιμήσεις έγιναν για είδη που παρουσιάζουν σχετικά ομαλή πυκνότητα κατανομής σε συγκεκριμένους τύπους οικότοπου, με αναγωγή στη συνολική έκταση αυτών των τύπων οικοτόπων. Βέβαια, επιδιώχθηκε να γίνουν άμεσες παρατηρήσεις σε όσο το δυνατόν διαφορετικές τοποθεσίες για κάθε τέτοιο οικότοπο, οι οποίες απείχαν αξιόλογη απόσταση μεταξύ τους. Για τα είδη που δεν παρουσιάζουν ομοιόμορφη κατανομή ή διατηρούν επικράτειες (π.χ. αρπακτικά) έγιναν παρατηρήσεις στο μεγαλύτερο εύρος της περιοχής, χρησιμοποιώντας επιλεκτικά πλεονεκτικά σημεία παρατήρησης (vantage observation points) και καταγράφηκε η παρατηρηθείσα δραστηριότητά τους ενώ έγινε προσπάθεια εντοπισμού των θέσεων φωλεοποίησης. Για την έρευνα πεδίου χρησιμοποιήθηκαν κυάλια 10Χ50, τηλεσκόπιο 20-60Χ80, χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1: και εικόνες του Google Earth. Στους χάρτες σημειώνονταν οι θέσεις-περιοχές παρατήρησης και σε ξεχωριστό φύλλο γίνονταν αντιστοίχηση των αριθμών των θέσεων με πρόσθετες παρατηρήσεις που αφορούσαν στοιχεία όπως τροφοληψία, φώλιασμα, εκτιμώμενα όρια επικρατειών κλπ. Κυρίως από τις καταγραφές διαμορφώθηκαν, πάνω σε δορυφορικές εικόνες ΚΜΖ του Google Earth, οι «χάρτες» με τα κρίσιμα ενδιαιτήματα ή τις επικράτειες για τα είδη χαρακτηρισμού και οριοθέτησης. ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 9

13 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1 Συνοπτική αξιολόγηση Η παρούσα έρευνα απέδωσε δεδομένα που ορίζουν αλλαγή των προηγούμενων ειδών με βάση τα οποία έγινε ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση της εν λόγω ΣΠΠ. Με βάση τα πρόσφατα δεδομένα, τα είδη που πληρούν τα σχετικά κριτήρια είναι 28 (για την ΣΠΠ ήταν 5) στα οποία περιλαμβάνονται μόνο τρία από τα 5 είδη του πίνακα 1 (δεν περιλαμβάνεται τώρα η Βαλτόπαπια και η Λεπτομύτα). Το γεγονός αυτό οφείλεται βασικά στην σημαντικά πληρέστερη (χωρικά χρονικά) ορνιθολογική κάλυψη της περιοχής. Τα είδη οριοθέτησης που παρατηρήθηκαν κατά την μεταναστευτική και αναπαραγωγική περίοδο του 2009, είναι πλέον 28 (τα 8 από αυτά είναι ασφαλώς και είδη χαρακτηρισμού). Τα είδη αυτά, το πλήθος που καταγράφηκε ή εκτιμήθηκε από το καθένα και τα κρίσιμα ενδιαιτήματά τους περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο #3.3. Ο πίνακας I του Παραρτήματος 1 επίσης περιλαμβάνει το παρατηρηθέν εκτιμώμενο πλήθος τους που μπορεί άμεσα να συγκριθεί με τα αριθμητικά κριτήρια των υπολοίπων στηλών του ιδίου πίνακα. Συνοπτικότερα, τα είδη αυτά παρουσιάζονται στους εντός του κειμένου πίνακες 2 & 3 (βλ. επόμενη παράγραφο). 3.2 Ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης Για την περιοχή μελέτης δημιουργήθηκε αρχικά ένας πίνακας εργασίας με όλα τα είδη που απαντούν στην περιοχή, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για να ετοιμασθούν: α) ο πίνακας αξιολόγησης των ειδών χαρακτηρισμού και οριοθέτησης και β) οι πίνακες 3.2.a-b του Τυποποιημένου Δελτίου Δεδομένων. Στον πίνακα αξιολόγησης των ειδών χαρακτηρισμού και οριοθέτησης (βλ. Παράρτημα: Πίνακας Ι) σημειώθηκε ο πληθυσμός του κάθε είδους στη περιοχή μελέτης και εάν το είδος πληροί κάποιο από τα κριτήρια 1, 2, 3 και 6. Τέλος, με βάση την αξιολόγηση που παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα, ετοιμάστηκε ο πίνακας 2 ο οποίος περιλαμβάνει τα είδη που πληρούν τα κριτήρια 1-6 και συνεπώς πρόκειται για τα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής και ο πίνακας 3 που περιλαμβάνει τα είδη που πληρούν τα πληθυσμιακά όρια οριοθέτησης και αποτελούν τα είδη οριοθέτησης της περιοχής μελέτης (δηλαδή ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 10

14 τα είδη τα ενδιαιτήματα των οποίων μπορούν να ληφθούν υπόψη για την οριοθέτησή της ως ΖΕΠ). ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 11

15 Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας Πίνακας 2. Είδη χαρακτηρισμού ανά κριτήριο για την περιοχή: «GR103 Κοιλάδα και Δέλτα Σπερχειού Μαλιακός Κόλπος» A/A Πιν. Ι Επιστημονική ονομασία Ελληνική ονομασία Είδη χαρακτηρισμού Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 Κριτήριο 5 Κριτήριο 6 25 Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς Ισχύει * 27 Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς -//- 29 Ciconia ciconia Λευκοπελαργός -//- 44 Anas penelope Σφυριχτάρι -//- 64 Mergus serrator Σκουφοπρίστης -//- 133 Glareola pratincola Νεροχελιδόνα -//- 204 Sterna hirundo Ποταμογλάρονο -//- 207 Sterna albifrons Νανογλάρονο -//- > διαχειμάζοντα μεταναστευτικά υδρόβια Χ * Η περιοχή είναι για το είδος μια από τις 5 σημαντικότερες περιοχές στην γεωγραφική περιφέρειά της και φιλοξενεί >1% του εθνικού πληθυσμού. Γεωγραφικές περιφέρειες: 1) Θράκη Μακεδονία - Θεσσαλία, 2) Ήπειρος-Δυτική Ελλάδα-Στερεά Ελλάδα-Πελοπόννησος, 3) Νησιά Αιγαίου Πίνακας 3. Είδη οριοθέτησης για την περιοχή: «GR103 Κοιλάδα και Δέλτα Σπερχειού Μαλιακός Κόλπος» A/A Πιν. Ι Επιστημονική ονομασία Ελληνική ονομασία Είδη οριοθέτησης 16 Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος > Διαχειμ. Πληθυσμού Ελλάδας 19 Ixobrichys minutus Νανοτσικνιάς > Διαχειμ. Πληθυσμού Ελλάδας 21 Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς > Αναπαραγ. Πληθυσμού Ελλάδας 24 Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς > Αναπαραγ. Πληθυσμού Ελλάδας 26 Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς > Αναπαραγ. Πληθυσμού Ελλάδας ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 12

16 Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας 31 Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα > Διαχειμ. Πληθυσμού Ελλάδας 32 Phoenicopterus ruber Φοινικόπτερο > Διαχειμ. Πληθυσμού Ελλάδας 47 Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη > Διαχειμ. Πληθυσμού Ελλάδας 98 Falco columbarius Νανογέρακο > Διαχειμ. Πληθυσμού Ελλάδας 128 Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος > Αναπαραγ. Πληθυσμού Ελλάδας 130 Recurvirostra avosetta Αβοκέτα > Διαχειμ. Πληθυσμού Ελλάδας 137 Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής > Αναπαραγ. Πληθυσμού Ελλάδας 142 Pluvialis apricaria Βροχοπούλι > Διαχειμ. Πληθυσμού Ελλάδας 143 Pluvialis squatarola Αργυροπούλι > Διαχειμ. Πληθυσμού Ελλάδας 150 Calidris minuta Νανοσκαλίθρα > Διαχειμ. Πληθυσμού Ελλάδας 170 Tringa totanus Κοκκινοσκέλης > Αναπαραγ. Πληθυσμού Ελλάδας 187 Larus melanocephalus Μαυροκέφαλος Γλάρος > Διαχειμ. Πληθυσμού Ελλάδας 191 Larus genei Λεπτόραμφος Γλάρος > Διαχειμ. Πληθυσμού Ελλάδας 203 Sterna sadvicensis Χειμωνογλάρονο > Διαχειμ. Πληθυσμού Ελλάδας 223 Otus scops Γκιώνης > Αναπαραγ. Πληθυσμού Ελλάδας 224 Bubo bubo Μπούφος > Αναπαραγ. Πληθυσμού Ελλάδας 237 Alcedo atthis Αλκυόνη > Αναπαραγ. Πληθυσμού Ελλάδας 351 Muscicapa striata Μυγοχάφτης > Αναπαραγ. Πληθυσμού Ελλάδας ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 13

17 3.3 Περιγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων/απειλών των ειδών χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται συνοπτικά ο ελληνικός πληθυσμός των ειδών χαρακτηρισμού και οριοθέτησης, το καθεστώς παρουσίας τους στην περιοχή μελέτης, τα κρίσιμα ενδιαιτήματά (θέσεις φωλιάσματος, τροφοληψίας και καταφυγίου) και οι απειλές τους, καθώς και τα ενδεδειγμένα μέτρα διατήρησης. Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Πρόσφατα άρχισε να εμφανίζεται κατά το χειμώνα. Έχουν καταγραφεί ως και 4 άτομα. Επειδή ο διαχειμάζων πληθυσμός στη χώρα μας είναι μικρότερος των 100 ατόμων γι αυτό και η παρουσία έστω και ενός ατόμου πληρεί το κριτήριο οριοθέτησης. Οικολογία - απειλές. Ο Ροδοπελεκάνος συναντιέται σε λίμνες αλλά και σε εκβολές ποταμών. Τρέφεται αποκλειστικά με ψάρια. Απειλείται από παρενόχληση στους χώρους φωλιάσματος αλλά και από πυροβολισμό από ασυνείδητους κυνηγούς. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Δεν εντοπίστηκε κάποια ιδιαίτερη θέση της περιοχής που να την προτιμά το είδος. Έτσι, ως κρίσιμο ενδιαίτημά του μπορεί να θεωρηθεί το αντίστοιχο ενδιαίτημα για τα παπιά της περιοχής δηλαδή οι ανοιχτές ρηχές επιφάνειες νερού. Νανοτσικνιάς (Ixobrychus minutus) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται κατά τις μεταναστεύσεις αλλά και κατά την θερινή περίοδο κατά την οποία φωλιάζει μικρός αριθμός ζευγαριών. Ο πληθυσμός του στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Ο φωλιάζων πληθυσμός του είδους στην περιοχή εκτιμάται από 6 8 ζευγάρια. Επειδή οι υγρότοποι της ευρύτερης βιογεωγραφικής ζώνης όπου φωλιάζει τόσο εκτενώς είναι λιγότεροι από πέντε για αυτό και μπορεί να θεωρηθεί ότι η εν λόγω περιοχή αναπαραγωγής του είναι μία από τις 5 σημαντικότερες στην γύρω ευρύτερη γεωγραφική ζώνη και επομένως να θεωρηθεί το είδος ως είδος χαρακτηρισμού. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται σε υγροτοπικά οικοσυστήματα στις ζώνες με γλυκά νερά όπου υπάρχει έντονη ανάπτυξη αγριοκάλαμου όπου και φωλιάζει και ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 14

18 τρέφεται. Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία υδρόβιων οργανισμών. Δεν αναγνωρίζεται κάποια αξιόλογη απειλή για το εν λόγω είδος παρά οι περιοδικοί καθαρισμοί των καναλιών και του ποταμού. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Παρατηρήθηκε κυρίως κατά μήκος της κατάντη παλαιάς κοίτης του Σπερχειού όπου και υπάρχει έντονη ανάπτυξη αγριοκάλαμων. Κρυπτοστικνιάς (Ardeolla ralloides) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται κατά τις μεταναστεύσεις και κατά τη διάρκεια του θέρους αφού πλέον φωλιάζει. Ο πληθυσμός του στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Στην περιοχή φωλιάζουν 8-10 ζευγάρια Οικολογία - απειλές. Συχνάζει σε παρόχθιους οικότοπους λιμνών και γενικότερα σε γλυκούς βάλτους με καλά ανεπτυγμένη υδρόφιλη βλάστηση. Τρέφεται με μικρά υδρόβια σπονδυλόζωα (π.χ. γυρίνους) αλλά και ασπόνδυλα όπως επίσης και μικρά ψάρια. Σοβαρή απειλή για το είδος αποτελεί κυρίως ο βανδαλισμός ή άλλο τύπου παρενόχληση στο χώρο του αποικιακού του φωλιάσματος. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Η αναπαραγωγική αποικία εντοπίζεται στο παραποτάμιο δάσος του Σπερχειού, στο τμήμα μεταξύ παλαιάς και νέας εθνικής οδού. Κύριο ενδιαίτημα τροφοληψίας αποτελούν τα παρακείμενα ρυζοχώραφα. Λευκοτσικιάς (Egretta garzetta) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται καθ όλο το έτος. Ο πληθυσμός του στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Στην περιοχή μελέτης φωλιάζουν περίπου 20 ζευγάρια. Οικολογία - Απειλές. Συναντιέται σε μεγάλη ποικιλία υγροτοπικών ενδιαιτημάτων αλλά προκειμένου να φωλιάσει απαιτεί καλά απομονωμένη υδρόφιλη (συνήθως δεντρώδη) βλάστηση. Τρέφεται κυρίως με μικρά ψάρια. Σοβαρή απειλή και για αυτό το είδος αποτελεί κυρίως ο βανδαλισμός ή άλλο τύπου παρενόχληση στο χώρο του αποικιακού του φωλιάσματος. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Υπάρχουν δύο αναπαραγωγικές αποικίες στο παραποτάμιο δάσος του Σπερχειού: μία στο τμήμα μεταξύ παλαιάς και νέας εθνικής ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 15

19 οδού και μία μεταξύ Καστριού και Μάκρης. Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται βασικά κατά τις μεταναστεύσεις σε μικρούς αριθμούς. Περιοδικά όμως φωλιάζουν 1 2 ζευγάρια σε μία εκτενή ζώνη από μικτή βλάστηση αγριοκάλαμου, βούρλων και μαχαιριδιών. Ο πληθυσμός του Πορφυροτσικνιά στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Επειδή, δεν έχει παρατηρηθεί φώλιασμα του είδους σε άλλο υγρότοπο της ευρύτερης βιογεωγραφικής ζώνης για αυτό και μπορεί να θεωρηθεί ότι η εν λόγω περιοχή αναπαραγωγής του είναι μία από τις 5 σημαντικότερες στην γύρω ευρύτερη γεωγραφική ζώνη και επομένως να θεωρηθεί το είδος ως είδος χαρακτηρισμού. Οικολογία Απειλές. Συχνάζει σε γλυκά νερά (λίμνες, γλυκόβαλτοι) και έχει παρατηρηθεί να δείχνει προτίμηση σε περιοχές υγροτόπων όπου υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις με πυκνή υγροτοπική βλάστηση. Φωλιάζει συνήθως σε πυκνούς καλαμώνες αλλά μπορεί να φωλιάσει και σε χαμηλότερη υδρόφιλη βλάστηση. Τρέφεται βασικά με ψάρια μικρού και μεσαίου μεγέθους. Κινδυνεύει μόνο από αδόκιμους πυροβολισμούς από ασυνείδητους κυνηγούς. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Παρατηρήθηκε τακτικά σε μία ενιαία έκταση πυκνής υγροτοπικής βλάστησης η οποία έχει απομείνει μεταξύ της νέας και τα παλιάς εκβολής του ποταμού. Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός Αναπαράγεται στην Ελλάδα σε τουλάχιστον 23 αποικίες κοντά σε υγροτόπους της κυρίως της βόρειας Ελλάδας και ο πληθυσμός του έχει υπολογιστεί σε 1200 ζευγάρια (Καζαντζίδης 2005). Οικολογία - Απειλές Φωλιάζει σε αποικίες συνήθως με άτομα του ίδιου είδους, σε μεγάλα δέντρα σπανιότερα σε θάμνους και καλαμώνες. Κατασκευάζει πλατφόρμες τοποθετημένες στα ψηλότερα σημεία των δέντρων τις οποίες επαναχρησιμοποιεί για πολλά χρόνια. ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 16

20 Τρέφεται σε υγρότοπους με γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό νερό. Η δίαιτά του περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία οργανισμών εποχιακά διαθέσιμων όπως αμφίβια, έντομα, ερπετά, πουλιά ακόμη και τρωκτικά, κυρίως όμως ψαροφάγο. Συναντάται εκτός των μεγάλων υγροτόπων σε ποικιλία ενδιαιτημάτων αλλά το ρηχό νερό αλμυρό ή γλυκό είναι σημαντικός παράγοντας. Τα λιβάδια μακριά από νερό χρησιμοποιούνται συχνά για ανάπαυση και τροφοληψία. Κατά τη μετανάστευση συναντάται, εκτός των μεγάλων υγροτόπων, σε κάθε είδους ενδιαίτημα, όπως αρδευτικά κανάλια και τάφρους, ορεινά ρυάκια, χωράφια και σε ακτές. Η σχετική σπανιότητα αλλά και συνεχής απώλεια, συρρίκνωση και αλλοίωση των υγροτόπων γλυκού νερού, εποχικών ή μόνιμων αποτελεί βασική απειλή για το είδος (Kazantzidis & Goutner, 2008). Η όχληση στα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής που προκαλείται από την ανθρώπινη παρουσία ή την παρουσία οικόσιτων ζώων είναι σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας. Οι ερωδιοί ως κορυφαίοι θηρευτές στην τροφική αλυσίδα των υγροτόπων είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην αγροχημική ρύπανση (οργανοχλωριoμένα εντομοκτόνα) και ρύπανση από βαρέα μέταλλα, κυρίως υδράργυρο και μόλυβδο. Οι ερωδιοί ανήκουν στην ομάδα ειδών που είναι ευάλωτα σε παγιδεύσεις στα ηλεκτροφόρα καλώδια που παρεμβάλλονται στις παραδοσιακές διαδρομές των υδρόβιων πουλιών μεταξύ γειτονικών υγροτόπων. Οι ερωδιοί είναι συχνά θύματα λαθροθηρίας στους υγροτόπους. Ο Σταχτοτσικνιάς ενδέχεται να καταδιώκεται στις ιχθυοκαλλιέργειες ως θηρευτής ψαριών. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Η αναπαραγωγική αποικία εντοπίζεται στο παραποτάμιο δάσος του Σπερχειού, στο τμήμα μεταξύ Καστριού και Μάκρης. Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται κυρίως τη χειμερινή περίοδο. Ο ελάχιστος διαχειμάζων πληθυσμός της στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε 300 άτομα (BirdLife International 2004). Κατά την χειμερινή περίοδο έχουν καταγραφεί στην περιοχή έως και 12 άτομα και γι αυτό μπορεί το είδος να θεωρηθεί ως είδος οριοθέτησης. ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 17

21 Οικολογία - απειλές. Συχνάζει σε παρόχθιους οικότοπους λιμνών και εκβολών ποταμών προτιμώντας ιδιαίτερα ρηχά αλμυρά νερά. Τρέφεται με μικρά υδρόβια ασπόνδυλα. Σοβαρή απειλή για το είδος αποτελεί κυρίως ο βανδαλισμός ή άλλου τύπου παρενόχληση στο χώρο του αποικιακού του φωλιάσματος. Επίσης, αδόκιμοι πυροβολισμοί. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Έχει συχνότερα παρατηρηθεί γύρω από την νέα εκβολή του ποταμού. Φοινικόπτερο (Phoenicopterus ruber) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται κατά την χειμερινή περιόδο. Ο ελάχιστος διαχειμάζων πληθυσμός του στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε άτομα (BirdLife International 2004). Κατά την χειμερινή περίοδο έχουν καταγραφεί στην περιοχή άτομα και γι αυτό μπορεί το είδος να θεωρηθεί ως είδος οριοθέτησης. Οικολογία - απειλές. Συχνάζει σε παρόχθιους οικότοπους λιμνών και εκβολών ποταμών προτιμώντας ιδιαίτερα ρηχά αλμυρά νερά. Τρέφεται με μικρά υδρόβια ασπόνδυλα. Σοβαρή απειλή για το είδος αποτελεί κυρίως ο βανδαλισμός ή άλλου τύπου παρενόχληση στο χώρο του αποικιακού του φωλιάσματος. Επίσης, αδόκιμοι πυροβολισμοί. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Έχει συχνότερα παρατηρηθεί γύρω από την νέα εκβολή του ποταμού. Λευκοπελαργός (Ciconia ciconia) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται κατά τη θερινή περίοδο και φωλιάζει στην περιοχή. Ο πληθυσμός του στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Στην περιοχή μελέτης φωλιάζουν τουλάχιστον 22 ζευγάρια εγγύς των εκβολών (Ανθήλη, Αγ. Παρασκευή). Επειδή οι περιοχές της ευρύτερης βιογεωγραφικής ζώνης όπου φωλιάζει τόσο εκτενώς είναι λιγότερες από πέντε για αυτό και μπορεί να θεωρηθεί ότι η εν λόγω περιοχή αναπαραγωγής του είναι μία από τις 5 σημαντικότερες στην γύρω ευρύτερη γεωγραφική ζώνη και επομένως να θεωρηθεί το είδος ως είδος χαρακτηρισμού. ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 18

22 Οικολογία - Απειλές. Συναντιέται σε μεγάλη ποικιλία βιοτόπων με προτίμηση τόσο τυπικών υγροτοπικών ενδιαιτημάτων αλλά και υγρών εκτάσεων μέσα στο χερσαίο χώρο. Φωλιάζει κλασσικά μέσα σε οικισμούς, συνηθέστερα σε καμπαναριά, κολώνες της ΔΕΗ και σε υψηλά παλιά κτίσματα (κάστρα) εφόσον υπάρχουν. Σοβαρή απειλή για αυτό το είδος αποτελεί η ηλεκτροπληξία συνήθως στο χώρο της φωλιάς. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Είναι ουσιαστικά οι χώροι φωλιάσματος αφού η διατροφή του γίνεται σε ολόκληρη την υγροτοπική έκταση αλλά και στο χώρο των καλλιεργειών. Ως πλέον ευαίσθητος χώρος φωλιάσματος στην περιοχή θα πρέπει να θεωρηθεί η θέση στην Αγ. Παρασκευή όπου παλιότερα φώλιαζε αποικιακά σε συστάδα πεύκων και σήμερα (πάλι αποικιακά) σε πυκνή διάταξη μη ηλεκτροφόρων στύλων που έχει τοποθετήσει επί τούτου η ΔΕΗ. Αργυροτσικνιάς (Casmerodius albus) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται κατά τις μεταναστεύσεις και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο ελάχιστος διαχειμάζων πληθυσμός του στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε άτομα (BirdLife International 2004). Στην περιοχή έχουν καταγραφεί κατά τις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις από άτομα. Επομένως, το είδος μπορεί να θεωρηθεί ως είδος χαρακτηρισμού. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται σε μεγάλη ποικιλία υγροτοπικών ενδιαιτημάτων. Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία υδρόβιων οργανισμών (ακόμη και με μικρά νερόφιδα), κυρίως όμως με ψάρια. Δεν απειλείται αξιόλογα (είναι είδος πολύ επιφυλακτικό στην παρουσία του ανθρώπου και απομακρύνεται άμεσα μόλις τον αντιληφθεί). Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση του είδους όπου και διατρέφεται, παρατηρήθηκε εκατέρωθεν της νέας εκβολής του Σπερχειού. Σφυριχτάρι (Anas penelope) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται κατά τη χειμερινή περίοδο. Ο ελάχιστος διαχειμάζων πληθυσμός του στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε άτομα (BirdLife International 2004). Στην περιοχή έχουν καταγραφεί κατά τις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις από άτομα. Επομένως, το είδος μπορεί να θεωρηθεί ως είδος χαρακτηρισμού. ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 19

23 Οικολογία - απειλές. Συναντιέται κυρίως σε υγροτοπικές εκτάσεις εκβολών ποταμών και πιο συγκεκριμένα στις ανοιχτές επιφάνειες νερού (λιμνοθάλασσας, ρηχές ακτές). Τρέφεται με φυτοβένθος, διάφορα φύκη αλλά και φανερόγαμα φυτά. Απειλείται από το εντατικό και παράνομο κυνήγι. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Απαντάται στις ανοιχτές ρηχές επιφάνειες γύρω από τις εκβολές του ποταμού και του χειμάρρου Αγ. Τριάδας. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται καθ όλο το χρόνο. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός της στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 2 3 ζευγάρια. Επομένως, το είδος μπορεί να θεωρηθεί ως είδος οριοθέτησης. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται σε υγροτοπικές εκτάσεις ποικίλου τύπου (λίμνες, εκβολές ποταμών κλπ). Φωλιάζει επίσης σε ποικίλους υγροτοπικούς τύπους (γλυκόβαλτους αλλά και αλμυρόβλατους με μόνιμη κατάκλιση). Τρέφεται κυρίως με φυτοβένθος, αλλά τρέφεται και με διάφορα ασπόνδυλα. Απειλείται από το εντατικό και παράνομο κυνήγι. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Απαντάται στις ανοιχτές ρηχές επιφάνειες γύρω από τις εκβολές του ποταμού και του χειμάρρου Αγ. Τριάδας. Σκουφοπρίστης (Mergus serrator) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται κατά τη χειμερινή περίοδο. Ο ελάχιστος διαχειμάζων πληθυσμός του στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε 300 άτομα. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί κατά τις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις από 8-20 άτομα. Επομένως, το είδος μπορεί να θεωρηθεί ως είδος χαρακτηρισμού. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται κυρίως σε υγροτοπικές εκτάσεις εκβολών ποταμών και πιο συγκεκριμένα στις ανοιχτές επιφάνειες νερού (λιμνοθάλασσας, ρηχές ακτές). Τρέφεται με ψάρια και διάφορα υδρόβια ασπόνδυλα. Δεν απειλείται ιδιαίτερα. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Απαντάται στις ανοιχτές ρηχές επιφάνειες γύρω από τις εκβολές του ποταμού και πιο ανοιχτά στη θάλασσα. Νανογέρακο (Falco columbarius) ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 20

24 Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται κατά το χειμώνα σε λίγα (συνήθως 1-2) μεμονωμένα άτομα. Ο ελάχιστος διαχειμάζων πληθυσμός του στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε λιγότερο από 100 άτομα. Επειδή ο διαχειμάζων πληθυσμός στη χώρα μας είναι μικρότερος των 100 ατόμων γι αυτό και η παρουσία έστω και ενός ατόμου πληρεί το κριτήριο οριοθέτησης. Οικολογία - απειλές. Το Νανογέρακο προτιμά ανοιχτές εκτάσεις, συνήθως οργωμένα εκτενή εδάφη ή και περιοχές κοντά ή μέσα σε υγρότοπους με πολύ χαμηλή βλάστηση (π.χ. ικανής έκτασης αλμυρόβαλτους). Αν και μικρό σε μέγεθος, είναι ζωηρό, επιθετικό και ταχύτατο. Τρέφεται βασικά με μικρά στρουθιόμορφα που πιάνει στον αέρα. Δεν απειλείται σοβαρά. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Έχει παρατηρηθεί κυρίως στο δυτικό τμήμα του εκβολικού συστήματος τόσο σε ανοιχτούς αλμυρόβαλτους όσο και σε χώρους καλλιεργειών με χαμηλή ή καθόλου βλάστηση. Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντώνται λίγα άτομα όλο το χρόνο (4 8) που μπορεί να αυξηθούν κάπως το χειμώνα. Φωλιάζουν 2 4 ζευγάρια.. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός της στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Έτσι, και η παρουσία έστω και ενός ζευγαριού πληρεί το κριτήριο οριοθέτησης. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται κυρίως σε εκβολικούς υγρότοπους στην εξώτερη υγροτοπική ζώνη, δηλαδή σε ακτές που επικαλύπτονται περιοδικά από την παλίρροια (συνήθως λασποτόπια και αμμοσύρσεις). Τρέφεται κυρίως με μικρά ελασματοβράγχια που ξεθάβει από τη μαλακή λάσαπη. Δεν απειλείται ιδιαίτερα λόγω του δυσπρόσιτου των θέσεων που συχνάζει. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Συνηθέστερα εντοπίζεται στα λασποτόπια γύρω από τη νέα εκβολή του Σπερχειού. Αβοκέτα (Recurvirostra avocetta) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται κατά το χειμώνα. Ο ελάχιστος διαχειμάζων πληθυσμός της στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε 2000 άτομα. Στην ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 21

25 περιοχή απαντώνται συνήθως κατά το χειμώνα από 400 ως και 1500 άτομα, πλήθος που ξεπερνά σημαντικά το κριτήριο οριοθέτησης. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται κυρίως σε πολύ ρηχά υφάλμυρα και αλμυρά νερά. Τρέφεται κυρίως με μικρά πλαγκτονικά ασπόνδυλα. Δεν απειλείται ιδιαίτερα στις περιοχές διαχείμανσης αλλά δεν λείπουν και περιστατικά πυροβολισμού από ασυνείδητους κυνηγούς. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Έχει παρατηρηθεί σχεδόν αποκλειστικά στο δυτικό τμήμα της νέας εκβολής του Σπερχειού. Μέτρα διατήρησης. Έλεγχος του κυνηγιού στην περιοχή. Νεροχελιδόνα (Glareola pratincola) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται κατά τις μεταναστεύσεις και κατά τη θερινή περίοδο κατά την οποία και φωλιάζει. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός της στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Στην περιοχή εκτιμήθηκε ένας αναπαραγόμενος πληθυσμός από ζευγάρια. Επειδή οι υγρότοποι της ευρύτερης βιογεωγραφικής ζώνης όπου φωλιάζει είναι λιγότεροι από πέντε για αυτό και μπορεί να θεωρηθεί ότι η εν λόγω περιοχή αναπαραγωγής του είναι μία από τις 5 σημαντικότερες στην γύρω ευρύτερη γεωγραφική ζώνη και επομένως να θεωρηθεί το είδος ως είδος χαρακτηρισμού. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται κυρίως σε εκβολικούς υγρότοπους σε εκτενείς αλμυρόβαλτους όπου και φωλιάζει. Τρέφεται κυρίως με έντομα εν πτήσει αλλά και με εδαφόβια έντομα. Τρέφεται στην ευρύτερη υγροτοπική περιοχή περιλαμβανόμενων και των γύρω καλλιεργούμενων εκτάσεων. Δεν απειλείται ιδιαίτερα από πυροβολισμούς αφού κατά την εποχή παρουσίας της απαγορεύεται το κυνήγι. Απειλείται από : την ελεύθερη βοσκή στο χώρο του φωλιάσματος (αναπαράγεται σε χαλαρές αποικίες) άλλου είδους παρενοχλήσεις στο χώρο του φωλιάσματος έργα υδατοκαλλιεργειών στο χώρο αναπαραγωγής ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 22

26 Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Οι ανοιχτοί αλμυρόβαλτοι στο δυτικό τμήμα του εκβολικού συστήματος χρησιμοποιούνται για το φώλιασμα και διατροφή ενώ και κάποιες εκτάσεις καλλιεργειών για πρόσθετη διατροφή Θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται όλο το χρόνο με αξιόλογη αύξηση του πληθυσμού του κατά τις μεταναστεύσεις. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός της στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Στην περιοχή εκτιμήθηκε ένας αναπαραγόμενος πληθυσμός από ζευγάρια. Επειδή οι άλλοι υγρότοποι της ευρύτερης βιογεωγραφικής ζώνης που φωλιάζει σε αξιόλογο πλήθος είναι λιγότεροι των πέντε, για αυτό και μπορεί να θεωρηθεί ότι η εν λόγω περιοχή αναπαραγωγής του είναι μία από τις 5 σημαντικότερες στην γύρω ευρύτερη γεωγραφική ζώνη και επομένως να θεωρηθεί το είδος ως είδος χαρακτηρισμού. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται κυρίως σε εκβολικούς υγρότοπους σε όλες τις ακτές τους (κυρίως αλμυρόβαλτων και αμμοσύρσεων) όπου και φωλιάζει. Τρέφεται κυρίως με υδρόβιες προνύμφες εντόμων και άλλα μικρά υδρόβια ασπόνδυλα. Δεν απειλείται ιδιαίτερα. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Ολόκληρη η παράκτια υγροτοπική ζώνη. Βροχοπούλι (Pluvialis apricaria) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται το χειμώνα. Ο ελάχιστος διαχειμάζων πληθυσμός της στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε 500 άτομα. Στην περιοχή έχουν καταμετρηθεί κατά το χειμώνα από 50 ως και 1100 άτομα, πλήθος που ξεπερνά το κριτήριο οριοθέτησης. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται κυρίως σε εκβολικούς υγρότοπους σε όλες τις ακτές τους (κυρίως αλμυρόβαλτων και αμμοσύρσεων). Τρέφεται κυρίως με υδρόβιες προνύμφες εντόμων και άλλα μικρά υδρόβια ασπόνδυλα. Δεν απειλείται ιδιαίτερα. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Ολόκληρη η παράκτια υγροτοπική ζώνη. Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται κατά το χειμώνα και κατά τις μεταναστεύσεις (ελάχιστα άτομα παραμένουν το Καλοκαίρι αλλά δεν φωλιάζουν). Ο ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 23

27 ελάχιστος διαχειμάζων πληθυσμός της στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε 500 άτομα. Στην περιοχή έχουν καταμετρηθεί κατά το χειμώνα από 40 ως και 100 άτομα, πλήθος που ξεπερνά το κριτήριο οριοθέτησης. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται κυρίως σε εκβολικούς υγρότοπους σε όλες τις ακτές τους (κυρίως αμμοσύρσεων). Τρέφεται κυρίως με υδρόβιες προνύμφες εντόμων και άλλα μικρά υδρόβια ασπόνδυλα. Δεν απειλείται ιδιαίτερα. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Ολόκληρη η παράκτια υγροτοπική ζώνη. Νανοσκαλίθρα (Calidris minuta) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται κυρίως κατά τις μεταναστεύσεις και λιγότερο κατά το Χειμώνα (σχετικά λίγα άτομα παραμένουν το Καλοκαίρι αλλά δεν φωλιάζουν). Ο ελάχιστος διαχειμάζων πληθυσμός της στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε 800 άτομα. Στην περιοχή έχουν καταμετρηθεί κατά το χειμώνα από 50 ως και 250 άτομα, πλήθος που ξεπερνά το κριτήριο οριοθέτησης. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται κυρίως σε εκβολικούς υγρότοπους σε όλες τις ακτές τους (κυρίως αλμυρόβαλτων και αμμοσύρσεων). Τρέφεται κυρίως με υδρόβιες προνύμφες εντόμων και άλλα μικρά υδρόβια ασπόνδυλα. Δεν απειλείται ιδιαίτερα. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Ολόκληρη η παράκτια υγροτοπική ζώνη. Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται όλο το χρόνο με αξιόλογη αύξηση του πληθυσμού του κατά τις μεταναστεύσεις. Μικρό μέρος του πληθυσμού παραμένει και φωλιάζει στην περιοχή. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός της στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Στην περιοχή εκτιμήθηκε ένας αναπαραγόμενος πληθυσμός από ζευγάρια. Επομένως μπορεί να θεωρηθεί ως είδος οριοθέτησης. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται κυρίως σε εκβολικούς υγρότοπους σε όλες τις ακτές τους (κυρίως αλμυρόβαλτων και αμμοσύρσεων). Φωλιάζει συνήθως σε δυσπρόσιτες περιοχές αλμυρόβαλτων. Τρέφεται κυρίως με μικρά ασπόνδυλα του ζωοβένθους. Δεν απειλείται ιδιαίτερα αν και πυροβολείται τακτικά από άσχετους κυνηγούς. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Ολόκληρη η παράκτια υγροτοπική ζώνη. ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 24

28 Μαυροκέφαλος Γλάρος (Larus melanocephalus) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται βασικά κατά το Χειμώνα. Ο διαχειμάζων πληθυσμός της στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε 1000 άτομα. Στην περιοχή έχουν καταμετρηθεί κατά το χειμώνα από 10 ως 50 άτομα, πλήθος που ξεπερνά το κριτήριο οριοθέτησης. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται κυρίως σε παράκτιους εκβολικούς υγρότοπους στις ακτές αλλά και εσωτερικα σε αλμυρόβαλτους και λιμνοθάλασσες κοντά στην ακτή. Τρέφεται κυρίως με μικρά ψάρια αλλά και με μεγάλα έντομα και διάφορα υδρόβια ασπόνδυλα, ιδιαίτερα μάλιστα κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Δεν απειλείται ιδιαίτερα. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Τα ρηχά υφάλμυρα και αλμυρά νερά στο μέτωπο του εκβολικού συστήματος αλλά και πιο ανοιχτά στη θάλασσα. Λεπτόραμφος Γλάρος (Larus genei) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται βασικά κατά το Χειμώνα. Ο ελάχιστος διαχειμάζων πληθυσμός της στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε 1700 άτομα. Στην περιοχή έχουν καταμετρηθεί κατά το χειμώνα ως και 20 άτομα, πλήθος που ξεπερνά το κριτήριο οριοθέτησης (17 άτομα). Οικολογία - απειλές. Συναντιέται κυρίως σε ρηχά υφάλμυρα και αλμυρά νερά αλλά δεν λείπει και από ρηχά γλυκά νερά. Τρέφεται κυρίως με μικρά πλαγκτονικά ασπόνδυλα. Δεν απειλείται ιδιαίτερα. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Τα ρηχά υφάλμυρα και αλμυρά νερά στο μέτωπο του εκβολικού συστήματος. Νανογλάρονο (Sterna albifrons) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται από τα μέσα της Άνοιξης μέχρι το τέλος του Καλοκαιριού και φωλιάζει στην περιοχή. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός της στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Επειδή οι υγρότοποι της ευρύτερης βιογεωγραφικής ζώνης όπου φωλιάζει τόσο εκτενώς είναι λιγότεροι από πέντε για αυτό και μπορεί να θεωρηθεί ότι η εν λόγω περιοχή αναπαραγωγής του είναι μία από τις 5 σημαντικότερες στην γύρω ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 25

29 ευρύτερη γεωγραφική ζώνη και επομένως να θεωρηθεί το είδος ως είδος χαρακτηρισμού. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται κυρίως σε εκβολικούς υγρότοπους. Συχνάζει σε αβαθή νερά, όπως ρηχές λιμνοθάλασσες, μόνιμα κατακλισμένοι βάλτοι, αλυκές και κανάλια, όπου και τρέφεται. Για φώλιασμα προτιμά απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες μικρές νησίδες, ακτές ή αμμοσύρσεις. Τρέφεται κυρίως με μικρά ψάρια που πιάνει με απότομες βουτιές. Απειλείται κυρίως από φυσικούς θηρευτές (Ασημόγλαρους, αλεπούδες, κουνάβια και νυφίτσες) κατά την αναπαραγωγική περίοδο και σπανιότερα από βόσκοντα ζώα. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Για το είδος αυτό ως κύριο ενδιαίτημα οριοθετήθηκαν οι περιοχές αναπαραγωγής, αφού η διατροφή του γίνεται σ ολόκληρη σχεδόν την υγροτοπική έκταση. Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται κι αυτό από τα μέσα της Άνοιξης μέχρι το τέλος του Καλοκαιριού και φωλιάζει στην περιοχή. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός της στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Επειδή οι υγρότοποι της ευρύτερης βιογεωγραφικής ζώνης όπου φωλιάζει τόσο εκτενώς είναι λιγότεροι από πέντε για αυτό και μπορεί να θεωρηθεί ότι η εν λόγω περιοχή αναπαραγωγής του είναι μία από τις 5 σημαντικότερες στην γύρω ευρύτερη γεωγραφική ζώνη και επομένως να θεωρηθεί ως είδος χαρακτηρισμού. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται κυρίως σε εκβολικούς υγρότοπους αλλά και σε εσωτερικά νερά (λίμνες). Συχνάζει σε αβαθή νερά, όπως ρηχές λιμνοθάλασσες, μόνιμα κατακλισμένοι βάλτοι, αλυκές και κανάλια, όπου και τρέφεται. Για φώλιασμα προτιμά απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες μικρές νησίδες, ακτές ή αμμοσύρσεις. Τρέφεται κυρίως με μικρά ψάρια που πιάνει με απότομες βουτιές. Απειλείται κυρίως από φυσικούς θηρευτές (Ασημόγλαρους, αλεπούδες, κουνάβια και νυφίτσες) κατά την αναπαραγωγική περίοδο και σπανιότερα από βόσκοντα ζώα. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Για το είδος αυτό ως κύριο ενδιαίτημα οριοθετήθηκαν οι περιοχές αναπαραγωγής, αφού η διατροφή του γίνεται σ ολόκληρο το μέτωπο των εκβολών προς τη θάλασσα. ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 26

30 Χειμωνογλάρονο (Sterna sanvicensis) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται κατά το Χειμώνα. Ο ελάχιστος διαχειμάζων πληθυσμός της στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε 1000 άτομα. Στην περιοχή έχουν καταμετρηθεί κατά το χειμώνα ως και 10 άτομα, πλήθος που ικανοποιεί το κριτήριο οριοθέτησης. Οικολογία - απειλές. Συναντιέται κυρίως σε εκβολικούς υγρότοπους σε αβαθή νερά, όπως ρηχές λιμνοθάλασσες. Ξεκουράζεται σε δυσπρόσιτες ακτές των εκβολών. Τρέφεται κυρίως με μικρά ψάρια που πιάνει με απότομες βουτιές. Δεν απειλείται ιδιαίτερα. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Ολόκληρη η παράκτια υγροτοπική ζώνη. Γκιώνης (Otus scops) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται καθ όλο το έτος αλλά με αύξηση κατά τη θερινή περίοδο. Ο πληθυσμός του Γκιώνη στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Στην περιοχή έρευνας και κατά μήκος των υδρόφιλων παρόχθιων συστάδων του Σπερχειού, από περίπου τις εκβολές μέχρι και λίγο πέρα από το χωριό Καστρί, εκτιμήθηκε ένας αναπαραγόμενος πληθυσμός από ζεύγη. Επομένως πληρείται το κριτήριο οριοθέτησης. Οικολογία - απειλές. Ο Γκιώνης είναι ευπροσάρμοστος σε ποικίλης μορφής χερσαία περιβάλλοντα (δασικές ή θαμνώδεις εκτάσεις, καλλιέργειες κλπ) που χρησιμοποιεί για τροφοληψία. Απαιτεί πάντως και μεγάλα γέρικα δέντρα όπου βρίσκει τρύπες για να φωλιάσει. Επίσης φωλιάζει σε παλιά σπίτια ή χαλάσματα. Τρέφεται κυρίως με μεγάλα έντομα (γρύλους, ακρίδες) αλλά και με μικρά τρωκτικά. Δεν απειλείται ιδιαίτερα. Πάντως, θεωρητικά υπάρχει έμμεση εποχική δυσμενής επίδραση από την εποχική χρήση φυτοφαρμάκων. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κρίσιμο ενδιαίτημα ολόκληρη η κοιλάδα του Σπερχειού (αναπαραγωγή και διατροφή) αλλά προκειμένου να αποφευχθεί (για ευνόητους λόγους) η ένταξη καλλιεργειών και οικισμών μέσα στη ΖΕΠ, επιλέχθηκε να περιληφθεί το φυσικό ενδιαίτημα όπου διημερεύει αλλά και φωλιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό του τοπικού πληθυσμού, δηλαδή οι παρόχθιες δενδροσυστάδες του Σπερχειού. ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 27

31 Μπούφος (Bubo bubo) Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Απαντάται όλο το έτος. Ο πληθυσμός του Μπούφου στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε ζευγάρια (BirdLife International 2004). Καταγράφηκαν τουλάχιστον δύο ζευγάρια στην εδώ προτεινόμενη ΖΕΠ. Πάντως, και γι αυτό το είδος, το οποίο έχει αξιόλογη προσαρμοστικότητα σε ποικίλους χερσαίους οικότοπους, ευρύτατη εξάπλωση και μικρές σε έκταση επικράτειες, δεν μπορεί να θεωρηθεί η παρουσία δύο ζευγαριών ως κριτήριο ένταξης της περιοχής έρευνας ως μίας εκ των 5 σημαντικότερων γι αυτό. Είναι δηλαδή πολύ πιθανόν ότι, στην ευρύτερη βιογεωγραφική ζώνη, υπάρχουν αρκετά περισσότερες των 5 περιοχών ανάλογης έκτασης, με περισσότερα από 2 ζευγάρια μπούφων. Επομένως ικανοποιεί μόνο το κριτήριο οριοθέτησης. Οικολογία - απειλές. Ο Μπούφος είναι ευπροσάρμοστος σε ποικίλης μορφής χερσαία περιβάλλοντα (δασικές ή θαμνώδεις εκτάσεις, καλλιέργειες κλπ) που χρησιμοποιεί για τροφοληψία. Η αναπαραγωγή του, όμως, συνδέεται συνήθως με βραχώδη βιότοπο, όχι κατ ανάγκη εκτενή. Αρκεί μία μικρή βραχοσπηλιά κάπου για να αναπαραχθεί εφ όσον βέβαια υπάρχει επάρκεια τροφής τριγύρω. Επίσης μπορεί η παρουσία του να συνδέεται και με παλιά κτίρια όπως παλιοί πύργοι. Δεν απειλείται σοβαρά. Τα περιστατικά εύρεσης μπούφων σε προβληματική κατάσταση οφείλονται συνήθως είτε σε καταχρηστικούς πυροβολισμούς από ασυνείδητους είτε σε δηλητηρίαση από τροφή όπως π.χ. από κάποιο τρωκτικό (συνήθως δεκατιστήαρουραίο) που έφαγε δηλητηριασμένο δόλωμα και περιφέρεται εκτεθειμένος πρίν ψοφήσει. Στις θέσεις που εντοπίστηκε, θεωρείται ότι δεν κινδυνεύει σοβαρά. Τρέφεται κυρίως με μικρά και μεγάλα τρωκτικά αλλά ενίοτε και με πουλιά. Κρίσιμα ενδιαιτήματα στην περιοχή. Ακούστηκε και πιστοποιήθηκε η παρουσία του σε δύο θέσεις : Η πρώτη εντοπίζεται στο μικρό φαράγγι κοντά στο Γοργοπόταμο. Ένα άτομο παρατηρήθηκε νοτιότερο σε συστάδες του Σπερχειού απ όπου μπορεί να εξορμά στα εγγύς χωράφια για τρωκτικά. Για το λόγο αυτό περιλήφθηκε όλη εκεί η ποτάμια ζώνη μέχρι και το φαράγγι στην ΖΕΠ ως κύριο ενδιαίτημα. Η δεύτερη εντοπίζεται στο χωριό Καστρί όπου υπάρχει παλαιός πύργος που φωλιάζει το είδος. Και σ αυτή την περίπτωση χρησιμοποιεί το παρακείμενο υδρόφιλο και εκτενές δάσος ως ορμητήριο για τη διατροφή του, το οποίο και περιλήφθηκε στην προτεινόμενη ΖΕΠ ως κύριο ενδιαίτημα. ΗΜΑΛΕΞΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Κοινοπραξία 28

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού ποταμού»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού ποταμού» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Λίμνη Αμβρακία»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Λίμνη Αμβρακία» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Λέσβος: Κόλπος Γέρας, Έλη Ντίπι και Χαραμίδα»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Λέσβος: Κόλπος Γέρας, Έλη Ντίπι και Χαραμίδα» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Νήσος Κουφονήσι, γύρω νησίδες και νησίδες Καβάλλοι»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Νήσος Κουφονήσι, γύρω νησίδες και νησίδες Καβάλλοι» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Νησίδα Βενέτικο»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Νησίδα Βενέτικο» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Σέριφος: παράκτια ζώνη και νησίδες Σεριφοπούλα, Πιπέρι και Βούς»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Σέριφος: παράκτια ζώνη και νησίδες Σεριφοπούλα, Πιπέρι και Βούς» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» 10 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης «Τα πουλιά: οι πρωταγωνιστές του Εθνικού Πάρκου» Εύα Κατράνα Βιολόγος Msc Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι και βραχονησίδες)»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι και βραχονησίδες)» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Υγρότοπος Σχινιά»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Υγρότοπος Σχινιά» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Κεφαλονιά: Αίνος, Αγία Δυνατή και Καλόν Όρος» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Υμηττός» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ - ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ:

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Υμηττός» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ - ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ: ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου

SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου Περιγραφή Το έλος Μεσοκάμπου βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά από το Παλαιόκαστρο, στο Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR412341000 και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Περιοχή Ελασσόνας»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Περιοχή Ελασσόνας» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Καντήλι» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ - ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ:

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Καντήλι» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ - ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ: ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος)

AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) AND008 - Εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) Περιγραφή Η εκβολή Ζόρκου (Μεγάλου Ρέματος) βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά του οικισμού Βιτάλι στην Άνδρο. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στην

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας. Παραδοτέα:

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας. Παραδοτέα: Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου Περιγραφή Η εκβολή του χειμάρρου Βάτου δεν είναι προσβάσιμη με δρόμο από τη στεριά. Προσεγγίζεται μόνο με σκάφος και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 17 χλμ. μακριά από το λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα)

AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Μακρομάνταλο στην Άνδρο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Υγρότοποι Καλόγριας Λάμιας και δάσος Στροφυλιάς. Παραδοτέα:

Φάκελος περιοχής: GR Υγρότοποι Καλόγριας Λάμιας και δάσος Στροφυλιάς. Παραδοτέα: Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

AND002 - Έλος Άχλα. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία

AND002 - Έλος Άχλα. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία AND002 - Έλος Άχλα Περιγραφή Το έλος Άχλα βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά του οικισμού Στενιές της Άνδρου. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422345000 και

Διαβάστε περισσότερα

MIL012 - Εκβολή ρύακα Σπυρίτου

MIL012 - Εκβολή ρύακα Σπυρίτου MIL012 - Εκβολή ρύακα Σπυρίτου Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Σπυρίτου βρίσκεται στην παραλία Αμμουδαράκι ή Τριάδες, 5,5 χιλιόμετρα περίπου βορειοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Σάμος: Όρος Κέρκης»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Σάμος: Όρος Κέρκης» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυσμός του Αιγαιόγλαρου στην Ελλάδα έκα χρόνια μετά

Ο πληθυσμός του Αιγαιόγλαρου στην Ελλάδα έκα χρόνια μετά Ο πληθυσμός του Αιγαιόγλαρου στην Ελλάδα έκα χρόνια μετά Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία H. J. Lehto 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο» Θ. Καστρίτης / ΕΟΕ Πορτόλου.,

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

AND019 - Έλος Κρεμμύδες

AND019 - Έλος Κρεμμύδες AND019 - Έλος Κρεμμύδες Περιγραφή Το έλος Κρεμμύδες βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του οικισμού Κόρθι στην Άνδρο. Τροφοδοτείται από δύο ρύακες περιοδικής ροής και λόγω της απομόνωσής του

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Δέλτα Πηνειού»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Δέλτα Πηνειού» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή)

SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) Περιγραφή H λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) βρίσκεται περίπου 2 χλμ. νοτιοδυτικά του οικισμού Καμαριώτισσα στη Σαμοθράκη. Περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς

Διαβάστε περισσότερα

SAM003 - Έλος Γλυφάδας

SAM003 - Έλος Γλυφάδας SAM003 - Έλος Γλυφάδας Περιγραφή Το έλος Γλυφάδας βρίσκεται βορειοανατολικά του Ηραίου, στην νοτιοδυτική πλευρά του αεροδρομίου Σάμου, στο Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR412342000

Διαβάστε περισσότερα

Οι υγρότοποι της Θεσπρωτίας στο διεθνές προσκήνιο Δρ. Τσιακίρης Ρήγας

Οι υγρότοποι της Θεσπρωτίας στο διεθνές προσκήνιο Δρ. Τσιακίρης Ρήγας Οι υγρότοποι της Θεσπρωτίας στο διεθνές προσκήνιο Δρ. Τσιακίρης Ρήγας Δασολόγος-Σύμβουλος του Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης Στενών και

Διαβάστε περισσότερα

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου Περιγραφή Το εποχιακό αλμυρό λιμνίο Αγ. Δημητρίου βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, 2,3 χιλιόμετρα περίπου βόρεια του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ RAMSAR)

ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ RAMSAR) ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ RAMSAR) Κωνσταντίνης Α 1, Διαμάντης Χ 1, Κόντος Κ 1, Μάντος Α 1, Μαρτίνης Α 1, Μπούκας ΑΝ 2, Πασχάλη Θ 3, Ράπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 2. ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 2. ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 2. ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Το σύνολο των ατόμων του ίδιου είδους που απαντώνται σε καθορισμένη περιοχή και σε συγκεκριμένο χρόνο (μπορούν να ζευγαρώνουν και να δίνουν γόνιμους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Υγρότοποι Καλογριάς-Λάμιας και δάσος Στροφυλιάς»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Υγρότοποι Καλογριάς-Λάμιας και δάσος Στροφυλιάς» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Λίμνη Αμβρακία. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Λίμνη Αμβρακία. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Βόρεια Σύρος και νησίδες» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Βόρεια Σύρος και νησίδες» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

EUB003 - Έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης

EUB003 - Έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης EUB003 - Έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης Περιγραφή Το έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα βόρεια της Νέας Αρτάκης, στο Δήμο Χαλκιδέων. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος από το ΕΚΒΥ με κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

AND003 - Λίμνη Ατένη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND003 - Λίμνη Ατένη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND003 - Λίμνη Ατένη Περιγραφή Η λίμνη Ατένη βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρο βορειοανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422344000 και με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι ένας εποχικός σημαντικός υδροβιότοπος της Κύπρου με σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας και έδωσε το όνομα και στην παρακείμενη πόλη, το Παραλίμνι.

Διαβάστε περισσότερα

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά Περιγραφή Ο ρύακας Φονιάς και η εκβολή του βρίσκονται 11,3 χλμ.α-βα της Χώρας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται στην ουσία για δύο εκβολές σε απόσταση μερικών μέτρων η μια από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ 2014 Μάρτιος 2015 Συγγραφή αναφοράς Δρ. Όλγα Αλεξάνδρου, Δρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Οι υγρότοποι της Αττικής και η σημασία τους για την ορνιθοπανίδα Μαργαρίτα Τζάλη

Οι υγρότοποι της Αττικής και η σημασία τους για την ορνιθοπανίδα Μαργαρίτα Τζάλη Οι υγρότοποι της Αττικής και η σημασία τους για την ορνιθοπανίδα Μαργαρίτα Τζάλη Διαχείριση και αξιοποίηση ρεμάτων στο αστικό περιβάλλον. Προκλήσεις και προοπτικές, 2012 Περιεχόμενο παρουσίασης Η Ορνιθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Βόρεια Χίος»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Βόρεια Χίος» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες ΙΒΑ στην Ελλάδα. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκέμβριος 2010

Θαλάσσιες ΙΒΑ στην Ελλάδα. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκέμβριος 2010 Θαλάσσιες ΙΒΑ στην Ελλάδα Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκέμβριος 2010 1 Περιεχόμενα Είδη προτεραιότητας Θαλάσσια ΙΒΑ και προγράμματα της Ορνιθολογικής γιαταθαλασσοπούλια Μεθοδολογία Προκαταρκτικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Βορειοανατολική Τήνος και νησίδες»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Βορειοανατολική Τήνος και νησίδες» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Λήμνος: Λίμνες Χορταρόλιμνη και Αλυκή, Κόλπος Μούδρου, Έλος Διαπόρι και Χερσόνησος Φακός. Παραδοτέα:

Φάκελος περιοχής: GR Λήμνος: Λίμνες Χορταρόλιμνη και Αλυκή, Κόλπος Μούδρου, Έλος Διαπόρι και Χερσόνησος Φακός. Παραδοτέα: Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Κοιλάδα Αχελώου και Όρη Βάλτου»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Κοιλάδα Αχελώου και Όρη Βάλτου» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

MIL006 - Εκβολή Αγκάθια

MIL006 - Εκβολή Αγκάθια MIL006 - Εκβολή Αγκάθια Περιγραφή Η εκβολή στα Αγκάθια βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, 4,4 χιλιόμετρα περίπου βορειοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για εκβολή χειμάρρου σε άμεση αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Ρούλα Τρίγκου ασολόγος MSc Συντονίστρια Ενημέρωσης ράσεων ιατήρησης ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ- 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ΑΝ ΡΟΣ ιαχρονική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 Περιγραφή Η λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 βρίσκεται περίπου 3,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για μικρό λιμνίο που

Διαβάστε περισσότερα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Αννίτσα βρίσκεται περίπου 1,4 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά από τον οικισμό Άλωνες και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Λίμνες Κορώνειας Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή. Παραδοτέα:

Φάκελος περιοχής: GR Λίμνες Κορώνειας Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή. Παραδοτέα: Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ 2012 Καταγραφή πληθυσμών υδρόβιων πουλιών από αεροφωτογραφίες Μικρολίμνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Άθως»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Άθως» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

MIL017 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 2

MIL017 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 2 MIL017 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 2 Περιγραφή Η λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 2 βρίσκεται περίπου 3,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για λιμνίο που δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου

SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου Περιγραφή Η εκβολή Ξηροποτάμου βρίσκεται περίπου 5,4 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά από τον οικισμό της Σαμοθράκης. Πρόκειται για έναν εποχικό ρύακα που δέχεται νερό από μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Λέσβος: Παράκτιοι υγρότοποι κόλπου Καλλονής»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Λέσβος: Παράκτιοι υγρότοποι κόλπου Καλλονής» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Δυτική Μήλος, Αντίμηλος, Πολύαιγος και νησίδες»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Δυτική Μήλος, Αντίμηλος, Πολύαιγος και νησίδες» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

IKA001 - Εκβολή ποταμού Χάλαρη (Να)

IKA001 - Εκβολή ποταμού Χάλαρη (Να) IKA001 - Εκβολή ποταμού Χάλαρη (Να) Περιγραφή Η εκβολή του ποταμού Χάλαρη (Να) βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Αρμενιστή, στην Ικαρία. Ο ποταμός έχει μόνιμη ροή (μικρή κατά τους

Διαβάστε περισσότερα

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό Κ. Ποϊραζίδης Χειμερινό 2010 2011 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ Ενότητα 1: Εισαγωγή στους υγροτόπους 1.1. Λίμνες 1.2. Έλη 1.3. Υφάλμυρα νερά 1.4. Τρεχούμενα νερά Ενότητα 2: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Νήσος Άγιος Ευστράτιος και θαλάσσια ζώνη»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Νήσος Άγιος Ευστράτιος και θαλάσσια ζώνη» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές)

AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) Περιγραφή Η εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο νοτιοανατολικά του οικισμού Στενιές Άνδρου. Πρόκειται για έναν σχετικά υποβαθμισμένο υγρότοπο

Διαβάστε περισσότερα

KRI107 - Εκβολή ρύακα Καρτερού

KRI107 - Εκβολή ρύακα Καρτερού KRI107 - Εκβολή ρύακα Καρτερού Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Καρτερού βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, βορειοδυτικά του ομώνυμου οικισμού, στο Δήμο Ηρακλείου. Συμπεριλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας Η κατάσταση των ΣΠΠΕ (ΙΒΑs) 2006

ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας Η κατάσταση των ΣΠΠΕ (ΙΒΑs) 2006 ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας Η κατάσταση των ΣΠΠΕ (ΙΒΑs) 2006 Μαρίλια Καλούλη, Συντονίστρια ικτύου Υπευθύνων Παρακολούθησης ΣΠΠΕ Οκτώβριος 2007 Κατάλογος περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρη Μπαρμπάς Κλωκός και Φαράγγι Σελινούντα»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρη Μπαρμπάς Κλωκός και Φαράγγι Σελινούντα» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Ζήρεια (Κυλλήνη)»

ΦΑΣΗ Γ: Σχέδια Δράσης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Όρος Ζήρεια (Κυλλήνη)» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

SAT003 - Λιμνοθάλασσα Αγίου Ανδρέα

SAT003 - Λιμνοθάλασσα Αγίου Ανδρέα SAT003 - Λιμνοθάλασσα Αγίου Ανδρέα Περιγραφή Η λιμνοθάλασσα Αγίου Αντρέα βρίσκεται περίπου 1,8 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά της Καμαριώτισσας, του Δήμου Σαμοθράκης. Περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς

Διαβάστε περισσότερα

SAM010 - Εκβολή Κερκητείου Ρέματος

SAM010 - Εκβολή Κερκητείου Ρέματος SAM010 - Εκβολή Κερκητείου Ρέματος Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Κερκητείου ρέματος βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο του νέου Καρλόβασι και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Η εκβολή κρατά νερό όλο

Διαβάστε περισσότερα

KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή)

KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή) KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή) Περιγραφή Η Καταλυκή (Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου) βρίσκεται στο δήμο Φαιστού, περίπου 2 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά του Τυμπακίου. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE THE Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPANY NAME]

[TYPE THE Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPANY NAME] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE COMPANY NAME] Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο

Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την αναπαραγωγική βιολογία του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)στο Β. Αιγαίο Κατσαδωράκης, Γ., Fric, J., Δημαλέξης, Α.,

Διαβάστε περισσότερα

SAL002 - Αλυκή ναυτικής βάσης

SAL002 - Αλυκή ναυτικής βάσης SAL002 - Αλυκή ναυτικής βάσης Περιγραφή Η αλυκή ναυτικής βάσης βρίσκεται περίπου 1,3 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης της Σαλαμίνας. Πρόκειται για εποχιακό αλμυρό λιμνίο, του οποίου το μεγαλύτερο τμήμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά

SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά Περιγραφή Η εκβολή Κατσαμπά βρίσκεται 3,4 χλμ Α-ΒΑ της Καμαριώτισσας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται για την μικρή εκβολή του χειμάρρου Κατσαμπά, ενός ρύακα περιοδικής ροής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού

Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού 1 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Νοέμβριος 2012 Ομάδα εργασίας Μαλαμώ Κορμπέτη Δανάη Πορτόλου Θάνος

Διαβάστε περισσότερα

KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ

KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Πλατύ βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, ανατολικά από την Αγία Γαλήνη, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ο ρύακας δέχεται τα νερά από ένα σχετικά μεγάλο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ THE COMPANY NAME] ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ THE COMPANY NAME] ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE 2010 COMPANY NAME] ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντάκτες: Μαργαρίτα Τζάλη, Νίκος Προμπονάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015) ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015) ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ 2016 Δέλτα Καλαμά Εισαγωγή Με βάση την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Eαρινό 2013-2014 Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

AND012 - Έλος Βόρη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία

AND012 - Έλος Βόρη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία AND012 - Έλος Βόρη Περιγραφή Το έλος Βόρη βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά του οικισμού Βουρκωτή στην Άνδρο. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή Ανθόφυτου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων.

Φάκελος περιοχής: GR Περιοχή Ανθόφυτου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων. Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι Περιγραφή Η λιμνοθάλασσα Ριβάρι βρίσκεται 1,2 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για λιμνοθάλασσα με σχετικά μεγάλο άνοιγμα προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ 2010 2011 1 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά 2007 Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά Κατάσταση των ΙΒΑ για το έτος 2007 Μ.Μοσχόβης, GR063 Περιοχή Φαρσάλων Μαργαρίτα Τζάλη, Θάνος Καστρίτης Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών

THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών Περιγραφή Η Φραγμολίμνη Μαριών βρίσκεται περίπου 2,2 χιλιόμετρα βορειανατολικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Θάσου. Πρόκειται για ταμιευτήρα που προέκυψε με την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Ευρύτερη περιοχή Γαλαξειδίου» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Ευρύτερη περιοχή Γαλαξειδίου» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE COMPANY NAME] Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Θάσος (Όρος Υψάριο και παράκτια ζώνη) και νησίδα Ξηρονήσι»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σχέδιο Δράσης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR Θάσος (Όρος Υψάριο και παράκτια ζώνη) και νησίδα Ξηρονήσι» ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

PAR001 - Έλος Κολυμπήθρες

PAR001 - Έλος Κολυμπήθρες PAR001 - Έλος Κολυμπήθρες Περιγραφή Το έλος Κολυμπήθρες βρίσκεται 2 χιλιόμετρα δυτικά της Νάουσας και σε επαφή με ένα διάσημο τόπο κολύμβησης (Κολυμπήθρες) λόγω των γεωλογικών του σχηματισμών. Περιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ Εισαγωγή Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Υλοποίηση μέτρων διαχείρισης στον υγρότοπο του Άγρα» και ειδικότερα για

Διαβάστε περισσότερα