ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ"

Transcript

1 Σχεδιασμός ανθεκτικότητας κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Εκτίμηση διάρκειας ζωής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ Δρ. Σωτήρης Δέμης Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα έντονα σημάδια πρόωρης υποβάθμισης της διάρκειας ζωής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (ΟΣ), επιτάσσουν την ανάγκη ενός εμπεριστατωμένου σχεδιασμού ανθεκτικότητας. Στα πλαίσια του τελευταίου, προσδιορισμικά μοντέλα εκτίμησης της διάρκειας ζωής κατασκευών ΟΣ μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο. Ποιες οι αρχές πίσω από τη λειτουργία τους? Ποια τα αποτελέσματα τους και η σημασία τους? Ποια η επόμενη μέρα? Ερωτήματα που η παρούσα εργασία προσπαθεί να απαντήσει. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Με τον όρο «ανθεκτικότητα» μιας κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος (ΟΣ) σε διάρκεια (χρόνου) ορίζεται η ικανότητά της να αντιστέκεται σε επιθετικές περιβαλλοντικές δράσεις χωρίς η επιτελεστικότητά της να υποχωρεί κάτω από κάποιο αποδεκτό όριο. Τα σημάδια πρόωρης υποβάθμισης διάρκειας ζωής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (ΟΣ), ή με άλλα λόγια η πτώση στάθμης επιτελεστικότητας (Εικόνα 1) του φέρον οργανισμού που παρατηρούνται, ορίζουν σαφώς θέμα ανθεκτικότητας και επιτάσσουν την ανάγκη για έναν εμπεριστατωμένο σχεδιασμό ανθεκτικότητας, ειδικά κατά τα πρώιμα στάδια της μελέτης. Ο σχεδιασμός αυτός κρίνεται απαραίτητος, προκειμένου να αποφευχθούν όσο το δυνατόν πρώιμες φθορές και ρηγματώσεις λόγω επιθετικών περιβαλλοντικών παραγόντων. Στόχος του σχεδιασμού ανθεκτικότητας είναι (και πρέπει να είναι) ο προσδιορισμός της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της κατασκευής, ή, στα πλαίσια μίας γενικότερης οικονομικό-τεχνικής ανάλυσης (Life-cycle analysis) ο προσδιορισμός του χρονικού σημείου της 1 ης επιδιόρθωσης/ενίσχυσης της κατασκευής, που υπόκειται (μεταξύ άλλων) σε περιβαλλοντικές δράσεις υπαίτιες για τη διάβρωση του χάλυβα οπλισμού. Καλή ποιότητα Επιτελεστικότητα Μέτρια ποιότητα επισκευή Ελάχιστα αποδεκτό όριο Ωφέλιμη διάρκεια ζωής Χρόνος Εικόνα 1. Γραφική απεικόνιση σχέσης επιτελεστικότητας και διάρκειας ζωής κατασκευών ΟΣ.

2 Δρ. Σωτήρης Δέμης Όπως είναι γνωστό [1-3], ο "εγκιβωτισμένος" χάλυβας στο σκυρόδεμα, προστατεύεται από την διάβρωση λόγω ύπαρξης ενός λεπτού στρώματος οξειδίων του σιδήρου που δημιουργείται και διατηρείται στην επιφάνεια του λόγω της υψηλής αλκαλικότητας του περιβάλλοντος σκυροδέματος (τιμές ph γύρω στο 13.5). Αποπαθητικοποίηση του χάλυβα οπλισμού και έναρξη του ηλεκτροχημικού φαινομένου της διάβρωσης προκύπτει είτε όταν τα χλωριόντα διεισδύσουν στο νερό των πόρων του σκυροδέματος και φθάσουν την ράβδο οπλισμού (μέσω υπέρβασης μιας κρίσιμης συγκέντρωσης), είτε όταν το ph του σκυροδέματος πέσει κάτω από 9, σαν αποτέλεσμα της ενανθράκωσης του σκυροδέματος, της αντίδρασής του με το CO 2 από την ατμόσφαιρα, που διαχέεται στους πόρους του σκυροδέματος, είτε λόγω συνδυασμού των δύο παραπάνω αναφερόμενων μηχανισμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κατασκευές που βρίσκονται σε θαλάσσιο ή παράκτιο περιβάλλον, ή όπου γίνεται χρήση αλάτων τήξης χιονιού, η διείσδυση χλωριόντων είναι ο κύριος μηχανισμός έναρξης και συντήρησης της διάβρωσης του οπλισμού. Σε δε αστικές και βιομηχανικές περιοχές, πλούσιες σε ρύπους CO 2, η ενανθράκωση του σκυροδέματος είναι ο κύριος μηχανισμός που οδηγεί στην αποπαθητικοποίηση του χάλυβα. Κοινό στοιχείο και των δύο παραπάνω αναφερομένων χαρακτηριστικών αιτίων διάβρωσης είναι το ότι η εξέλιξη του φαινόμενου της απαιτεί την παρουσία τόσο υγρασίας όσο και οξυγόνου. Τα αποτελέσματα της διάβρωσης, όπως η απώλεια μάζας και η μείωση διατομής του οπλισμού, η απώλεια συνάφειας μεταξύ οπλισμού και σκυροδέματος καθώς και η επακόλουθη ρηγμάτωση του σκυροδέματος, είναι είδη γνωστά, μελετημένα και δεν χρειάζεται να επεκταθούμε περεταίρω. Ο σχεδιασμός ανθεκτικότητας, προκειμένου να αποφευχθούν τα ανωτέρω, θα πρέπει να λαμβάνει με κάποιο τρόπο υπόψη τους παράγοντες που διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη συμπεριφορά του σκυροδέματος το οποίο εκτίθεται σε έντονα επιθετικά περιβαλλοντικά αίτια (που δύναται να προκαλέσουν διάβρωση του χάλυβα οπλισμού). Από πλευράς φυσικοχημικών διεργασιών, τέτοιο παράγοντες μπορούν να οριστούν ως, οι συνθήκες περιβαλλοντικής έκθεσης (θερμοκρασία, υγρασία, επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, συγκέντρωση χλωριόντων) και η σύνθεση σκυροδέματος (ποσότητα, ποιότητα και τύπος επιμέρους συστατικών). Σαφώς ιδιαίτερο ρόλο και εξίσου κρίσιμο, αποτελούν η εκτέλεση, υλοποίηση και συντήρηση της κατασκευής. Στους εν ισχύ Ευρωπαϊκούς κανονισμούς [4-6] η ανθεκτικότητα της κατασκευής προδιαγράφεται, μέσω του υπολογισμού της ελάχιστης (απαιτούμενης) επικάλυψης σκυροδέματος του χάλυβα οπλισμού καθώς και μέσω αρκετά σημαντικών περιορισμών και ορίων στη μελέτη σύνθεση σκυροδέματος (βάση κατηγορίας επιθετικής περιβαλλοντικής έκθεσης). Προδιαγράφονται επίσης, κριτήρια συμμόρφωσης και ελέγχου ποιότητας των παραγόμενων τσιμέντων και σκυροδεμάτων, καθορίζοντας αρμοδιότητες για τον σχεδιαστή μηχανικό, τον παραγωγό και τον χρήστη. Το σκεπτικό είναι, ότι εάν η μελέτη σύνθεσης γίνει σεβόμενοι τους σχετικούς περιορισμούς, τότε η απαιτούμενη επικάλυψη επαρκεί προκειμένου να προστατευθεί ο χάλυβας οπλισμού (να συνεχίσει να βρίσκεται σε παθητικοποιημένη κατάσταση) κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Λόγω του ότι αν και τηρώντας τα παραπάνω, σημάδια υποβάθμισης της ανθεκτικότητας των κατασκευών συνεχίζουν να παρατηρούνται (και εγείρουν ερωτήματα για τη σωστή υλοποίηση και συντήρηση της κατασκευής), κρίνεται σκόπιμος ο περεταίρω εμπλουτισμός του σχεδιασμού ανθεκτικότητας κατασκευών με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων εκτίμησης της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Αυτή η προσπάθεια είναι σύμφωνη, έμμεσα, με τις προδιαγραφές ανθεκτικότητας στους ισχύοντες κανονισμούς, όπου (εκτός των άνω αναφερομένων προδιαγραφών) παρέχετε η δυνατότητα η ανθεκτικότητα κατασκευών να προδιαγραφεί και με μεθόδους που σχετίζονται με την επιτελεστικότητα. Μια

3 Σχεδιασμός ανθεκτικότητας κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Εκτίμηση διάρκειας ζωής μέθοδος αυτής της μορφής εμπεριέχει (και πρέπει να εμπεριέχει) με ποσοτικό τρόπο κάθε σχετικό μηχανισμό φθοράς, την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του στοιχείου ή της κατασκευής, και τα κριτήρια που καθορίζουν το τέλος αυτής. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Συνεπώς, η προσπάθεια ανάπτυξης μαθηματικών προσομοιωμάτων πρόβλεψης πρέπει να στραφεί κυρίως στους μηχανισμούς έναρξης διάβρωσης του οπλισμού στο σκυρόδεμα (ενανθράκωση και διείσδυση χλωριόντων), και δευτερευόντως σε μηχανισμούς χημικής προσβολής (μέσω οξέων, θειικών ή αλκαλίων). Άλλωστε αυτοί είναι και οι κύριοι μηχανισμοί που απασχολούν το ΕΝ 206 [6]. Απαιτούνται λοιπόν αξιόπιστα προσομοιώματα πρόβλεψης των συγκεκριμένων διαδικασιών φθοράς του οπλισμένου σκυροδέματος, που να έχουν συμμορφωθεί με πειραματικά αποτελέσματα σε αντιπροσωπευτικές συνθήκες στην πράξη. Τέτοιου τύπου μοντέλα στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά [7-11]. Σε γενικές γραμμές μπορούν να διακριθούν σε εμπειρικά στα οποία οι προβλέψεις βασίζονται σε εμπειρικές σχέσεις μεταξύ διάρκειας ζωής, σύνθεσης σκυροδέματος και συνθηκών έκθεσης φυσικοχημικά που βασίζονται σε μαθηματικά μοντέλα φυσικοχημικών διεργασιών του εκάστοτε μηχανισμού φθοράς και στοχαστικά (τα οποία μπορεί να είναι και φυσικοχημικά) τα οποία εκτιμούν την διάρκεια ζωής με την μορφή μιας συνάρτησης κατανομής πιθανοτήτων. Κοινό σημείο όλων των μοντέλων είναι ότι η διάρκεια ζωής της κατασκευής ορίζεται σύμφωνα με το μοντέλο του Tuutti [12], σαν το άθροισμα της περιόδου εισαγωγής (t i ) και εξέλιξης (t p ) στη διάβρωση (Σχήμα 2). Σαν περίοδος εισαγωγής στη διάβρωση μπορεί να ληφθεί ο χρόνος που απαιτείται ώστε, α) το βάθος ενανθράκωσης να φθάσει στη περιοχή του οπλισμού, με συνέπεια την αποπαθητικοποίηση του χάλυβα, ή β) η συγκέντρωση χλωριόντων υπερβεί στην περιοχή του οπλισμού μια κρίσιμη τιμή για διάβρωση. Ο δε χρόνος εξέλιξης της διάβρωσης, είναι η χρονική περίοδος που απαιτείται για την εξέλιξη των συνεπειών της διάβρωσης σε μη αποδεκτό βαθμό. κρίσιμο επίπεδο διάβρωσης για ρηγμάτωση Περίοδος εισαγωγής Περίοδος εξέλιξης Εικόνα 2. Διάρκεια ζωής κατασκευής σύμφωνα με τον Tuutti [12] Όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια, τα περισσότερα προσδιορισμικά μοντέλα αναφέρονται στον σχεδιασμό λόγω δράσεως χλωριόντων. Εξαίρεση αποτελεί το μοντέλο EUCON (που έχει αναπτυχθεί και επιβεβαιωθεί από τους Παπαδάκης [13, 14] και Δέμης [8, 15]) το οποίο είναι σε

4 Δρ. Σωτήρης Δέμης θέση να εκτιμήσει με ακρίβεια την ωφέλιμη διάρκεια ζωής κατασκευών ΟΣ και λόγω δράσεως διοξειδίου τα άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Όσον αφορά τον σχεδιασμό για τη δράση χλωριόντων αξίζει να σημειωθεί, ότι για τον προσδιορισμό της διάρκειας ζωής ενός στοιχείο ΟΣ, πολύ μεγάλο ειδικό βάρος στη φυσικοχημική διεργασία φθοράς, έχει η μαθηματική προσέγγιση της διείσδυση των χλωριόντων στο σκυρόδεμα. Είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε πλήρως ή μερικώς γεμάτους πόρους με νερό. Τα χλωριόντα, φθάνοντας στην εξωτερική επιφάνεια ενός δομικού στοιχείου, διεισδύουν στους πόρους του σκυροδέματος είτε μέσω διάχυσης είτε μέσω τριχοειδούς απορρόφησης του επιφανειακού νερού στο οποίο διαλύονται, είτε με συνδυασμό των δυο αυτών μηχανισμών [16, 17]. Επίσης, λόγω του ότι η διαδοχική τους συγκέντρωση στην επιφάνεια χάλυβα δεν επιφέρει κάποια επακόλουθη βλάβη (εφόσον αυτή είναι κάτω από κάποια κρίσιμη στιγμή), ο χρόνος εισαγωγής στη διάβρωση (t i ) στα περισσότερα υπολογιστικά μοντέλα μπορεί να θεωρηθεί σαν η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της κατασκευής. Στις περισσότερες ερευνητικές μελέτες, ο ρυθμός διάχυσης των χλωριόντων στο σκυρόδεμα προσομοιώνεται από τον 2 ο νόμο του Fick, μη λαμβάνοντας όμως έτσι υπόψη τις φυσικοχημικές αλληλεπιδράσεις των χλωριόντων με τον σκληρυμένο τσιμεντοπολτό και θεωρώντας σταθερό συντελεστή διαχυτότητας με το χρόνο [17]. Είναι όμως τεκμηριωμένο το γεγονός ότι τα χλωριόντα δεσμεύονται από το σκυρόδεμα κατά 30-60% ανάλογα με την σύσταση και τον τύπο του τσιμέντου μέσω χημικών διεργασιών που περιλαμβάνουν την δέσμευση χλωριόντων από τα συστατικά της ενυδάτωσης του σκυροδέματος, ανταλλαγές ιόντων, αλλά και την δημιουργία μιας διπλής ιονοστοιβάδας [16, 18]. Επιπλέων, η απλή μορφή του δεύτερου νόμου του Fick υποθέτει σταθερότητα παραγόντων, δηλαδή σταθερή εξωτερική συγκέντρωση χλωριόντων αλλά και σταθερό (με τον χρόνο) συντελεστή διαχυτότητας. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι με την πάροδο του χρόνου λόγω της συνεχιζόμενης ενυδάτωσης και των συνεχών χημικών αντιδράσεων με τον τσιμεντοπολτό, ο συντελεστής διαχυτότητας μειώνεται [19, 20]. Οπότε, η όποια προσέγγιση βασίζεται εξολοκλήρου στην παραδοχή του δεύτερου νόμου του Fick (και όχι σε κάποια παραλλαγή της) δύναται να οδηγήσει σε υπολογισμό ενός «φαινόμενου» (apparent) μειωμένου από τον πραγματικό (intrinsic) συντελεστή διαχυτότητας Cl -, προσφέροντας έτσι μία υπο-εκτίμηση των πραγματικών συνθηκών διείσδυσης και διάχυσης Cl -, αλλά και διάρκειας ζωής. Στη περίπτωση δε όπου η δέσμευση χλωριόντων λαμβάνεται υπόψη, υπολογίζεται ο πραγματικός συντελεστής διαχυτότητας που οδηγεί σε ποιο ακριβή πρόβλεψη της διάρκειας ζωής. Τα περισσότερα εμπειρικά μοντέλα, συνήθως βασίζονται σε εκτίμηση των «συνολικών» χλωριόντων (ελεύθερα και δεσμευμένα), λόγω του ότι είναι αρκετά πιο εύκολο να μετρηθούν, κατά τα πειράματα στα οποία βασίζονται. Αυτό όμως εμπεριέχει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό λάθους, λόγω του ότι τα «ελεύθερα» χλωριόντα είναι αυτά που παίζουν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του φαινομένου της διάβρωσης [19, 20]. Ενώ τα φυσικοχημικά μοντέλα, συνήθως μέσω συστημάτων μη-γραμμικών διαφορικών εξισώσεων λαμβάνουν υπόψη τους το πραγματικό μηχανισμό διείσδυσης χλωριόντων στο σκυρόδεμα. Άρα, ένα μοντέλο εκτίμησης διάρκειας ζωής σκυροδέματος, βασιζόμενο σε συγκεκριμένα δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους περιορισμούς μιας κατασκευής (όπως τοποθεσία, μελέτη σύνθεσης, χρήση κτιρίου, κλπ) μέσω μαθηματικών μοντέλων που προσομοιώνουν τη διείσδυση χλωριόντων στο σκυρόδεμα μπορούν να εκτιμήσουν ένα συγκεκριμένο «προφίλ» συγκέντρωσης χλωριόντων, σε συγκεκριμένο βάθος από την εξωτερική επιφάνεια και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Συγκρίνοντας το προφίλ αυτό με την κρίσιμη τιμή για την έναρξη της διάβρωσης, η διάρκεια ζωής της κατασκευής μπορεί να εκτιμηθεί. Το

5 Σχεδιασμός ανθεκτικότητας κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Εκτίμηση διάρκειας ζωής θέμα είναι κατά πόσο αυτή η εκτίμηση είναι αξιόπιστη ή όχι. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το είδος των χλωριόντων των οποίων εκτιμούμε το προφίλ τους. Αμφότεροι στόχοι του σχεδιασμού ανθεκτικότητας, δύναται να εκτιμηθούν μέσω υπολογιστικών προσδιορισμικών μοντέλων (στοχαστικών ή όχι) φυσικοχημικών διεργασιών φθοράς κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι επιθετικών περιβαλλοντικών δράσεων (ενανθράκωση ή διείσδυση χλωριόντων), αρκεί να ορίζονται με ακρίβεια τα όρια εφαρμογής του και να υπάρχει η σχετική πειραματική επιβεβαίωση. Έχοντας αναδείξει την ανάγκη αλλά και τις βασικές αρχές του σχεδιασμού ανθεκτικότητας κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με βάση προσδιοριστικά μοντέλα εκτίμησης διάρκειας ζωής, ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής των πιο συνήθων χρησιμοποιουμένων υπολογιστικών εργαλείων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ Τα τέσσερα μοντέλα (διεθνώς αναγνωρισμένα) που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της διάρκειας ζωής κατασκευής σκυροδέματος εκτεθειμένη σε περιβάλλον πλούσιο σε χλωριόντα, μπορούν πολύ σύντομα να περιγραφούν ως εξής. Το ClinConc [7] είναι ένα φυσικοχημικό μοντέλο όπου, μέσω μη-γραμμικών εξισώσεων, λαμβάνει υπόψη του τις διεργασίες δέσμευσης χλωριόντων που συντελούνται στον τσιμεντοπολτό. Το μοντέλο επίσης θεωρεί ότι ο συντελεστής διαχυτότητας χλωριόντων αλλά και η ικανότητα δέσμευσης τους από τον τσιμεντοπολτό μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Το προσδιορισμικό μοντέλο Life-365 [9], θεωρεί σαν μηχανισμό διείσδυσης χλωριόντων στο σκυρόδεμα εξολοκλήρου την διάχυση τους, σύμφωνα με την απλή μορφή του δεύτερου νόμου του Fick. Λαμβάνει δε υπόψη του την μεταβολή του συντελεστή διαχυτότητας λόγω χρόνου και θερμοκρασίας μέσω εμπειρικών εξισώσεων. Το EUCON [8, 13-15], εξελιγμένο με βάση μεθόδους προσδιορισμού της ανθεκτικότητας που σχετίζονται με την επιτελεστικότητα (σύμφωνα με το EN 206) βασίζεται σε φυσικοχημικά μοντέλα προσδιορισμού τόσο της δράσης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, όσο και της δράσης χλωριόντων. Τα μοντέλα αυτά έχουν αναγνωριστεί διεθνώς και έχουν επιβεβαιωθεί. Οι φυσικοχημικές διεργασίες διάχυσης χλωριόντων η ρόφηση και δέσμευσή τους από τον τσιμεντοπολτό περιγράφονται από μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις της συγκέντρωσης Cl- στην υγρή φάση, από τις οποίες η συγκέντρωση των δεσμευμένων Cl- στον τσιμεντοπολτό μπορεί να υπολογισθεί αλγεβρικά. Το σύστημα επιλύεται με χρήση της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων ή διαφορών, επιτρέποντας έτσι την εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου (κρίσιμη τιμή χρόνου διάβρωσης λόγω χλωριόντων) που η συγκέντρωση χλωριόντων στον χάλυβα θα βρεθεί πάνω από το όριο αποπαθητικοποίησης. Το Duracon [10], βασισμένο στο μοντέλο Duracrete [21], εκτιμά τη πιθανότητα εκδήλωσης διάβρωσης συναρτήσει του χρόνου έκθεσης. Στην ουσία υπολογίζει την απόδοση της κατασκευής για συγκεκριμένη διάρκεια ζωής και για ένα επιθυμητό επίπεδο αξιοπιστίας, χρησιμοποιώντας την εξομοίωση Monte Carlo του δεύτερου νόμου του Fick, λαμβάνοντας υπόψη την μεταβολή του συντελεστή διαχυτότητας Cl- λόγω χρόνου και θερμοκρασίας. Στους Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των μοντέλων αυτών με την μορφή δεδομένων/αποτελεσμάτων.

6 Δρ. Σωτήρης Δέμης Πίνακας 1. Δεδομένα μοντέλων υπολογισμού διάρκειας ζωής κατασκευών Life 365 ClinConc Eucon Duracon Ορισμός της Κατασκευής και Χαρακτηριστικά Υλικών Τύπος κατασκευής Πάχος δομικού στοιχείου (mm) Επικάλυψη (mm) + COV (%) Λόγος Ν/Τ FA, SF, Slag (%) Τύπος οπλισμού Ύπαρξη αναστολέων διάβρωσης Ύπαρξη μεμβρανών Ποσότητα Τσιμέντου, νερού, αδρανών (kg/m 3 σκυρ.) και πυκνότητες (kg/m 3 ). Ποσότητα, πυκνότητα και activity coefficients προσθέτων τύπου ΙΙ (SF, FA, Slag). Ποσοστό κενών αέρα (%) Equivalent alkalis (Na 2 O) τσιμέντου (%) Θερμοκρασία συντήρησης ( C) Συνθήκες Περιβαλλοντικής Έκθεσης Συγκέντρωση Cl - στην Συγκέντρωση Cl - (free) εξωτερική επιφάνεια (kg/m 3 στην εξωτερική επιφάνεια σκυρ.) (g/l) + SD Χρόνος για μέγιστη Αρχική συγκέντρωση Cl - συγκέντρωση Cl - (years) (%) + SD Κρίσιμη συγκέντρωση Cl - Κρίσιμη συγκέντρωση Cl - (kg/m 3 σκυρ.) + COV(%) Θερμοκρασία έκθεσης Θερμοκρασία έκθεσης ( C) ( C)+SD Τύπος Τσιμέντου (EN 197), Standard Cement Strength Class (MPa) Ποσότητα Τσιμέντου, νερού, αδρανών (kg/m 3 σκυρ.), τύπος αδρανών και d max και πυκνότητες (kg/m 3 ). Ποσότητα, πυκνότητα και activity coefficients προσθέτων τύπου ΙΙ. Ποσότητα, τύπος και πυκνότητα προσθέτων τύπου I Ποσοστό κενών αέρα (%). Ποσοτική σύσταση Τσιμέντου: Χημική σύσταση Τσιμέντου και πρόσθετων τύπου ΙΙ (%). Συγκέντρωση Cl - (free) στην εξωτερική επιφάνεια (kg/m 3 sol) Αρχική συγκέντρωση Cl - (kg/m 3 sol) Κρίσιμη συγκέντρωση Cl - (kg/m 3 σκυρ.) Πάχος στοιχείου (mm) Επικάλυψη (mm) + COV (%) Συγκέντρωση Cl - στην εξωτερική επιφάνεια (% σκυρ.) + COV (%) Αρχική συγκέντρωση Cl - Κρίσιμη συγκέντρωση Cl - Μέση ετήσια θερμοκρασία ( C) Environmental transfer varialble Συντελεστής Διαχυτότητας Χλωριόντων Φαινόμενος Συντελεστής Φαινόμενος Συντελεστής Διαχυτότητας Cl- (28 days) Διαχυτότητας Cl- (6 D 28 (x m 2 /s) + COV months) (%) D 6m (x m 2 /s) Maturity factor m + COV Βαθμός ενυδάτωσης, (%) Concrete porosity * Time-dependent binding factor * C1 Παράγοντες Χρόνου Propagation Period (years) Hydration period (years) Concrete age at exposure (days), Age factor (n) due to desiccation C2 Exposure duration (years) Πραγματικός συντελεστής διάχυσης Cl - * (x m 2 /s) Efficiency factor of FA or SF for Cl- penetration Concrete porosity*, Equilibrium constant for Clbinding* E5 Cl- saturation concentration in solid phase* E6 Service life (years) that the user wants to estimate the Cl - profiles in concrete Φαινόμενος Συντελεστής Διαχυτότητας Cl- (t days) Προφίλ Cl - από το οποίο υπολογίζεται ο παραπάνω Ηλικία κατασκευής όταν εκτέθηκε σε χλωριόντα (days)

7 Σχεδιασμός ανθεκτικότητας κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Εκτίμηση διάρκειας ζωής Πίνακας 2. Αποτελέσματα μοντέλων υπολογισμού διάρκειας ζωής κατασκευών Life 365 ClinConc Eucon Duracon Προφίλ χλωριόντων Συνολικά Cl - (kg/m 3 σκυρ.) κατά βάθος x (mm) Επίπεδο συγκέντρωσης Cl - στην επιφάνεια του χάλυβα έως την χρονική στιγμή έναρξης της διάβρωσης Μεταβολή του συντελεστή διαχυτότητας Cl - με το χρόνο έκθεσης Συνολικά Cl - (% τσιμ.) κατά βάθος x (mm) Ελεύθερα Cl - (g/l) κατά βάθος x (mm) Συνολικά Cl - (kg/m 3 σκυρ.) κατά βάθος x (mm) Ελεύθερα Cl - (kg/m 3 sol.) κατά βάθος x (mm) Δεσμευμένα Cl - (kg/m 3 σκυρ.) κατά βάθος x (mm) Διάρκεια Ζωής Χρονική στιγμή έναρξης της διάβρωσης (χρόνια) Διάρκεια ζωής κατασκευής (χρόνια) Διάρκεια ζωής συναρτήσει της απαιτούμενης επικάλυψης Πιθανο-στοχαστική εκτίμηση διάρκειας ζωής Άλλοι παράμετροι Φαινόμενος Συντελεστής Διαχυτότητας Cl- (28 days) D 28 (x m 2 /s) + COV Φαινόμενος Συντελεστής Διαχυτότητας Cl- (6 months) Intrinsic chloride diffusion coefficient * (x m 2 /s) Σε κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα μοντέλα, εισήχθηκαν τα ίδια δεδομένα (τριών δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος από παράκτιες τοποθεσίες πλούσιες σε χλωριόντα (κατηγορία περιβαλλοντικής έκθεσης XS3). Αξίζει να σημειωθεί ότι το δομικό στοιχείο Α-1 είναι συνεχώς εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα (βροχή), ενώ το Α-2 όχι (άρα αναμένονται μεγαλύτερες συγκεντρώσεις χλωριόντων στο εσωτερικό του) καθώς και ότι το δομικό στοιχείο Β-2 βρίσκεται σε απόσταση 3.8 m, συνεχώς εκτεθειμένο από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε κάθε δομικό μέλος μετρήσεις της επικάλυψης έγιναν επί τόπου, ενώ ο (φαινόμενος) συντελεστής διαχυτότητας χλωριόντων υπολογίσθηκε στο εργαστήριο, με βάση δείγματα που πάρθηκαν από αυτές (σύμφωνα με το NT BUILD 492 [22]). Η διάρκεια ζωής τους κατά τη φάση σχεδιασμού τους είχε ορισθεί ως 50 έτη, ενώ η πιθανότητα αστοχίας (probability of failure) ως 10%. Χαρακτηριστικές τους τιμές δίνονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά υπό εξέταση δομικών στοιχείων Δοκίμιο A-1 Δοκίμιο A-2 Δοκίμιο B-1 Επικάληψη (mm) 48.3 (5.9) 60.8 (1.8) Τσιμέντο - Ιπτάμενη Τέφρα (kg/m 3 ) Ν/Τα Φαινόμενος Συντελεστής Διαχυτότητας (x10-12 m 2 /s) (0.166) (0.162) (0.432) Συγκέντρωση Cl- στην εξωτερική επιφάνεια (0.158) (0.079) (0.070) (% wt. conc.) Κρίσιμη Συγκέντρωση Cl- (% wt. conc.) (0.010) (0.010) (0.010) Ηλικία της κατασκευής τη στιγμή της έκθεσης (days) Διάρκεια Ζωής (years) Συγκριτική αξιολόγηση της εκτιμούμενης ωφέλιμης διάρκειας ζωής των κατασκευών, όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 3, δείχνει ότι κάθε μοντέλο έδωσε διαφορετικές τιμές. Μία πιο

8 Δρ. Σωτήρης Δέμης προσεχτική ματιά δηλώνει ότι το μοντέλο Life-365 έδωσε τις χαμηλότερες τιμές. Σε σχέση με τις τιμές του Duracon (οι οποίες θεωρούνται σαν οι εκτιμήσεις αναφοράς, λόγω των μετρήσεων της τυπικής απόκλισης που έλαβε χώρα σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα δοκίμια, ειδικά για την πιθανοστοχαστική φύση του μοντέλου αυτού) οι τιμές αυτές είναι μειωμένες έως 51% (από 23 χρόνια μέσω Duracon, σε 11.2 χρόνια μέσω του Life). Επίσης, το προφίλ χλωριόντων το οποίο αποδίδεται μέσω του μοντέλου Life φαίνεται να είναι υπερεκτιμημένο κατά μέσο όρο 37% σε σχέση με τις πειραματικές τιμές (Εικόνα 4). Όταν όμως στο Life εισήχθηκε σαν δεδομένο ο συντελεστής διαχυτότητας που υπολογίσθηκε πειραματικά, οι τιμές ήταν σαφώς καλύτερες. Αυτού του είδους η εσφαλμένη (υπέρ) εκτίμηση χλωριόντων που οδηγεί σε λανθασμένη (μειωμένη) εκτίμηση της διάρκειας ζωής της κατασκευής έχει παρατηρηθεί και από άλλους ερευνητές [11]. Οφείλεται μερικός στην υποεκτίμηση του φαινομένου της διείσδυσης των χλωριόντων στο σκυρόδεμα, όταν αυτή καθορίζεται μόνο ως διάχυση, όπως ποσοτικοποιείται από την λύση του δεύτερου νόμου του Fick. Service Life (years) Duracon (10 C) Life (10 C) Life (D28,Duracon, 10 C) ClinConc (10 C) Eucon 0 A 1 A 2 B 1 Εικόνα 3. Εκτίμηση διάρκειας ζωής δομικών στοιχείων ΟΣ λόγω δράσης χλωριόντων B 1 Δ avg : 37% Δ max : 72% Depth (mm) low high avg Life Εικόνα 4. Σύγκριση προφίλ χλωριόντων του μοντέλου Life με τις πειραματικές του δοκιμίου B 1. Τα μοντέλα ClinConc και Eucon έδωσαν παραπλήσια αποτελέσματα, πιο κοντά στις εκτιμήσεις του Duracon (π.χ και 25 χρόνια αντίστοιχα, για το δοκίμιο Α-1). Τέτοιου είδους φυσικοχημικά μοντέλα τα οποία λαμβάνουν υπόψη το με πολλή μεγάλη ακρίβεια το πραγματικό τρόπο διείσδυσης των χλωριόντων στο σκυρόδεμα (και την χημική τους δέσμευση από τον

9 Σχεδιασμός ανθεκτικότητας κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Εκτίμηση διάρκειας ζωής τσιμεντοπολτό), αν και διαφέρουν σημαντικά στην παραμετροποίηση τους (και στον τρόπο υπολογισμού του συντελεστή διαχυτότητας Cl-, λαμβάνοντας υπόψη την μεταβολή του με το χρόνο ή όχι) είναι σε θέση να προσδώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο την εκτίμηση διάρκειας ζωής, όσο και την συγκέντρωση χλωριόντων σε κάποιο βάθος από την εξωτερική επιφάνεια σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε γενικές γραμμές όλα τα μοντέλα δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα ανθεκτικότητας. Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της κατασκευής από 50 χρόνια που θεωρήθηκε κατά τη φάση σχεδιασμού, στην καλύτερη περίπτωση έχει μειωθεί στο μισό. Δεδομένης της πληθώρας των διαθέσιμων υπολογιστικών μοντέλων, των διαφορετικών τους προσεγγίσεων στην προσομοίωση διείσδυσης Cl - και στην αρχική τους παραμετροποίηση (αρκετά πολύπλοκη ορισμένες φορές), που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα, τίθεται το σοβαρό θέμα αξιοποίησης τους και ευρείας αποδοχής τους. Ποιο μοντέλο θα πρέπει να επιλέξει ο μελετητής μηχανικός? Μπορεί να αρκεστεί σε ένα απλό μοντέλο βασισμένο στο δεύτερο νόμο του Fick για μία πρώτη εκτίμηση? Θα πρέπει να καταφύγει σε ένα επιβεβαιωμένο φυσικοχημικό μοντέλο? Θα πρέπει να λάβει υπόψη του στοχαστικές έννοιες προσδιορισμού της πιθανότητας υπέρβασης ενός συγκεκριμένου επιπέδου αξιοπιστίας? Η απάντηση δεν είναι μονοσήμαντη. Σαφώς το να απευθυνθεί σε ένα υπολογιστικό μοντέλο το οποίο υποεκτιμά τη διάρκεια ζωής, εμπεριέχει κινδύνους. Όταν δε, το θέμα αυτό τεθεί κάτω από το γενικότερο πλαίσιο μίας οικονομοτεχνικής μελέτης (Life-cycle analysis) τίθεται σημαντικό θέμα κόστους. Όπως δηλώνει ο σχεδιασμός ανθεκτικότητας σύμφωνα με το μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο η λύση βρίσκεται στην προσεκτική αξιοποίηση τόσο στοχαστικών μοντέλων όσο και φυσικοχημικών. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ Απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα δίνει ο νέος κανονισμός «Model Code» [23] της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος (fib), όπου η διάρκεια ζωής της κατασκευής (παράγοντας χρόνος) εισέρχεται σαν παράμετρος σχεδιασμού. Η εκτίμηση της δύναται να γίνει πιθανοτικά (stochastic), μέσω του γενικότερου ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας (Δράση ή αποτέλεσμα δράσης S d < αντίσταση R d ), βασισμένη στην φιλοσοφία σχεδιασμού κατασκευών έναντι υπέρβασης (ή όχι) συγκεκριμένων οριακών καταστάσεων (σε όρους ανθεκτικότητας), όπως ακολουθείται στους σύγχρονους Ευρωπαϊκούς [4] και Ελληνικούς [24] μελετητικούς (design) κανονισμούς (Εικόνα 5). Με αυτόν τον τρόπο η απόδοση (performance) της κατασκευής ή κάποιου μέλους της, όπως αυτή ορίζεται κατά την διάρκεια της μελέτης ανθεκτικότητας (π.χ. ωφέλιμη διάρκεια ζωής) κάτω από ένα επιθετικό εξωγενή παράγοντα (π.χ. διείσδυση χλωριόντων) προδιαγράφεται μέσω της εξασφάλισης συγκεκριμένων απαιτήσεων (αντίσταση resistance, λειτουργικότητα serviceability, ανθεκτικότητα σε διάρκεια durability, ευρωστία robustness), οι οποίες αποτελούν τις συνιστώσες αξιοπιστίας (reliability) της φέρουσας κατασκευής. Λαμβάνοντας υπόψη (μεταξύ άλλων) τις πιθανές αιτίες, την μορφή και τον τρόπο επίτευξης της οριακής κατάστασης καθώς και τις πιθανές συνέπειες αστοχίας, ορίζονται διαβαθμισμένα επίπεδα (κατηγορίες) αξιοπιστίας (Reliability classes, RC1, RC2, RC3) που εξ ορισμού συναρτώνται με διαφορετικό επίπεδο συνεπειών σε περίπτωση υπέρβασης της εξεταζόμενης οριακής κατάστασης. Αυτές οι κατηγορίες αξιοπιστίας εκφράζονται πιθανοτικά μέσω του συντελεστή (ή δείκτη) αξιοπιστίας β. Ανάλογα με την κατηγορία αξιοπιστίας (RC1, RC2, RC3) και το είδος της οριακής κατάστασης (λειτουργικότητας ή αστοχίας) προβλέπονται ελάχιστες τιμές του συντελεστή β, που

10 Δρ. Σωτήρης Δέμης αντιστοιχούν σε μία πιθανότητα εμφάνισης της συγκεκριμένης οριακής κατάστασης, η οποία βάση της γενικευμένης ανίσωσης ασφαλείας δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί. Πιθανοτικός (Stochastic) Σχεδιασμός ανθεκτικότητας κατασκευών ΟΣ Πιθανοτική Εκτίμηση βάση ανίσωσης ασφαλείας Δράση (ή αποτέλεσμα δράσης) Sd < Αντίσταση Rd 1. Ορισμός Οριακών Καταστάσεων (ΟΚ) σε όρους ανθεκτικότητας Λειτουργικότητας (ΟΚΛ), π.χ. απόπαθητικοποίησηχάλυβα Αστοχίας (ΟΚΑ), π.χ. Διάβρωση Χάλυβα 2. Προσδιορισμός Πιθανότητας Υπέρβασης Οριακών Καταστάσεων (βάση συγκεκριμένων απαιτήσεων) Υπολογισμός Δράσης μέσω προσδιορισμικών μοντέλων φυσικοχημικών διεργασιών φθοράς ΟΣ Ορισμός Απόδοσης/Δράσης Κατασκευής Βάθος ενανθράκωσης Min d για προστασία του οπλισμού σε περιβάλλον Cl- Χρόνος έναρξης διάβρωσης (initiation time) Μέσω εξασφάλισης Επιλογή Δείκτη Αξιοπιστίας β (ελάχιστες τιμές βάση ΟΚ, RC) Αντιστοιχεί σε πιθανότητα εμφάνισης της οριακής κατάστασης (δεν πρέπει να ξεπεραστεί) Επίπεδα Αξιοπιστίας (RC1, RC2, RC3, RC4) Απαιτήσεις Συνιστώσες Αξιοπιστίας Αντίσταση (resistance) Λειτουργικότητα (serviceability) Ανθεκτικότητα (Durability) Ευρωστία (Robustness) P 0 Εκτίμηση Υπέρβασης (ή όχι) Οριακής κατάστασης Π.χ. P{διάβρωσης λόγω διείσδυσης χλωριόντων} < P 0 Εικόνα 5. Αρχές πιθανοτικού (stochastic) σχεδιασμού ανθεκτικότητας κατασκευών ΟΣ Εν τέλει, η διάρκεια ζωής μιας κατασκευής ΟΣ περιγράφεται μέσω οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας (ΟΚΛ) ή αστοχίας (ΟΚΑ), με όρους ανθεκτικότητας, (π.χ. αποπαθητικοποίηση του χάλυβα οπλισμού μπορεί να οριστεί σαν ΟΚΛ, ενώ αστοχία λόγω διάβρωσης σαν ΟΚΑ) και μέσω αντιστοίχων επίπεδων αξιοπιστίας, όπως αυτά διαμορφώνονται και ορίζονται στους αντίστοιχους κανονισμούς. Με αυτό το σκεπτικό για τον υπολογισμό της πιθανότητας διάβρωσης λόγω διείσδυσης χλωριόντων η ανίσωση της Εξίσωσης 1 πρέπει να ικανοποιείται. Σαφώς η εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης της δράσης προϋποθέτει τόσο την εκτίμηση της δράσης όσο και του αποτελέσματος της δράσης αυτής (όπως για παράδειγμα η συγκέντρωση Cl -, C a,tsl, σε βάθος a, και χρόνο t sl της Εξίσωσης 1), βάσει επιστημονικά ορθών προσδιορισμικών φυσικοχημικών μοντέλων., 0 (Εξίσωση 1) όπου p{}, p 0, η πιθανότητα διάβρωσης λόγω διείσδυσης χλωριόντων (target failure probability), C crit, C (a,tsl), η κρίσιμη συγκέντρωση και η συγκέντρωση Cl - σε βάθος a και χρόνο t (% κ.β. τσιμέντου), a η επικάλυψη σκυροδέματος (mm) και t sl, η διάρκεια ζωής (χρόνια).

11 Σχεδιασμός ανθεκτικότητας κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Εκτίμηση διάρκειας ζωής Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προκειμένου να εκτιμηθεί πιθανοτικά το αποτέλεσμα κάποιας δράσης (σε όρους ανθεκτικότητας), μέσω του υπολογισμού υπέρβασης ή όχι μιας πιθανής οριακής κατάστασης (λειτουργίας ή αστοχίας) σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (και για ένα συγκεκριμένο επίπεδο και βαθμό αξιοπιστίας), πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ή δράση ενός αριθμού παραγόντων που συνεισφέρουν στην ανθεκτικότητα του δομικού στοιχείου ή της κατασκευής γενικότερα, όπως: ο τύπος του δομικού στοιχείου (εξωτερικό υποστύλωμα, ή εσωτερικό δομικό) και της κατασκευής (συνήθης κατασκευές ή κατασκευές ειδικών απαιτήσεων), οι κατασκευαστικές διατάξεις (μελέτη σύνθεσης, τοποθέτηση και διάταξη οπλισμού), η τοποθεσία της κατασκευής (περιβαλλοντική έκθεση βάση ΕΝ [6]), οι επικρατέστερες ετήσιες (μέσες) περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία) καθώς και τα πιθανά επιθετικά περιβαλλοντικά αίτια (που αντικατοπτρίζονται στις κατηγορίες έκθεσης βάση EN [6]). Με αυτό τον τρόπο δίνατε να εκτιμηθεί η διάρκεια ζωής μια κατασκευής ΟΣ έναντι ενανθράκωσης ή διείσδυσης Cl -. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Δεδομένης της πρόωρης υποβάθμισης της διάρκειας ζωής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, ώθηση πρέπει να δοθεί στην βηματική προσέγγιση ενός δόκιμου, εμπεριστατωμένου και ακριβή σχεδιασμού ανθεκτικότητας. Στα πλαίσια του σχεδιασμού αυτού ιδιαίτερη βαρύτητα διαδραματίζουν τα μαθηματικά προσομοιώματα εκτίμησης διάρκειας ζωής του σκυροδέματος. Δεδομένων των διαφορετικών τους τύπων (προσδιορισμικά, φυσικοχημικά, στοχαστικά), των διαφορετικών προσεγγίσεων τους στην εξομοίωση του τρόπου διείσδυσης των χλωριόντων στο σκυρόδεμα, των απαιτήσεων τους και της παραμετροποίησης τους, οι βασικές τους αρχές και τρόποι (μέσω παραδειγμάτων υπολογισμού) παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα τους, έμφαση δίνεται στην συγκριτική τους αξιοποίηση μέσω του σχεδιασμού ανθεκτικότητας που προτείνεται πλέον από της επόμενης γενιάς κανονισμούς. ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] Mehta, P.K., Durability- Critical Issues for the Future, Concr. Intern., 19(7), 27 (1997). [2] Neville, A.M., Properties of Concrete, 4th ed., Longman, Essex (1995). [3] Richardson, M.G., Fundamentals of Durable Reinforced Concrete, Spon Press, London (2002). [4] Ευρωκώδικας 2 Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και κανόνες για κτίρια, ΕΝ :2004, Ελληνική Έκδοση [5] ΕΝ EN European Standard EN Cement - Part 1: Composition, Specifications and Conformity Criteria for Common Cements. CEN, Brussels, [6] ΕΝ EN European Standard EN 206-1, Concrete - Part 1: Specification, Performance, Production and Conformity. CEN, Brussels, [7] Luping, T., Engineering Expression of the ClinConc model for prediction of free and total chloride ingress in submerged marine concrete. Cem. Concr. Res. 38 (2008) [8] Demis, S., Efstathiou, M.P. and Papadakis, V.G., Computer-aided modeling of concrete service life, Cem. Concr. Res. (2013) DOI: /j.cemconcomp [9] Ehlen, M.E., Thomas, M.D.A. and Bentz, E.C., Life-365 service life prediction model, (Concrete International, 2009). [10] Ferreira, R.M., Probability based durability analysis of concrete structures in marine environment, Ph.D. Thesis, University of Minho, Guimarães, (2004)

12 Δρ. Σωτήρης Δέμης [11] Oslakovic, I.S, Bjegovic, D. and Mikulic, D., Evaluation of service life design models on concrete structures exposed to marine environment, Mater. Str. 43 (2010) [12] Tuutti, K., Corrosion of steel in concrete, (CBI Forskning, 1982). [13] Papadakis, V.G., C.G. Vayenas, and M.N. Fardis, "Fundamental Modeling and Experimental Investigation of Concrete Carbonation", ACI Mat. J., 88(4), 363 (1991). [14] Papadakis, V.G., M.N. Fardis, and C.G. Vayenas, "Physicochemical Processes and Mathematical Modeling of Concrete Chlorination", Chem. Engng Sci., 51(4), 505 (1996). [15] Papadakis VG, Demis S. Estimation and Validation of Concrete Strength and Service Life Using Software Packages based on Predictive Models. In: Freitas VP, Corvacho H, Lacasse M editors. Proceedings of the 12 th International Conference on Durability of Building Materials and Components, Porto Portugal, [16] Ozbolt, J., Balabanic, G., Periskic, G. and Kuster, M., Modelling the effect of damage on transport processes in concrete, Constr. Build. Mater. 24 (2010) [17] Collepardi, M., Marcialis, A. and Turriziani, R., Penetration of chloride ions into cement pastes and concrete, J. A. Ceram. Soc. 55 (10) (1972) [18] Glasser, F.P., Marchand, J. and Samson, E., Durability of concrete- Degradation phenomena involving detrimental chemical reactions, Cem. Concr. Res., 38(2) (2008) [19] CC&AA, Cement Concrete & Aggregates Australia, Chloride Resistance of Concrete, (2009) [20] Luping, T., Engineering Expression of the ClinConc model for prediction of free and total chloride ingress in submerged marine concrete. Cem. Concr. Res. 38 (2008) [21] Duracrete - Probabilistic Performance based Durability Design of Concrete Structures, Document BE /R17, The European Union - Brite EuRam III, [22] NT BUILD 492, Concrete Mortar and Cement-based Repair Materials: Chloride migration coefficient from non-steady-state migration experiments, NORDTEST, 1999 [23] Model Code 2010 fib (2010), Model Code First Complete Draft, Volumes I and II, International Federation for Structural Concrete, Brussels. [24] ΚΑΝ.ΕΠΕ., Κανονισμός Επεμβάσεων, 1 η Αναθεώρηση, ΦΕΚ 2187/Β/ , ΟΑΣΠ, 2013.

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1, Ευάγγελος Γ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ 2, Σωτήρης ΕΜΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: ιάβρωση, Μηχανικές Ιδιότητες, Χάλυβας, Χλωριόντα, Σκυρόδεµα

Χάρης ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1, Ευάγγελος Γ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ 2, Σωτήρης ΕΜΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: ιάβρωση, Μηχανικές Ιδιότητες, Χάλυβας, Χλωριόντα, Σκυρόδεµα ιερεύνηση της ανθεκτικότητας των κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα και της επακόλουθης υποβάθµισης λόγω διάβρωσης οπλισµού από τη δράση χλωριόντων An investigation of the durability of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Γ. Παπαδάκης, Μ.Π. Ευσταθίου Ε.Γ. Παπαδάκης & Συνεργ., Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε., Οδός Σταδίου, Πλατάνι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Ο χάλυβας οπλισμού, υπό κανονικές συνθήκες, προστατεύεται έναντι της διάβρωσης, εξ αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΩΝ, Βόλος, 16.4.2005 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Ε.Γ. Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 1 2 3 4 5 6 7 ΟΡΙΣΜΟΙ Ως διάρκεια ζωής (διάρκεια χρήσιµης ζωής, working life, service lifetime)µιας κατασκευής ορίζεται η

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

QED Chemicals Margel 580 VPi (Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor - Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης)

QED Chemicals Margel 580 VPi (Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor - Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης) QED Chemicals Margel 580 VPi (Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor - Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αναστολέας διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικώ,ν ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Δ. Κουτσονικόλας 1, Σ. Τόπης 3, Σ. Καλδής 2, Γ. Σκόδρας 1,2,3 και Γ.Π. Σακελλαρόπουλος 1,2,3 * 1 Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ Γεώργιος Μπατής Καθηγητής. Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Παρασκευή Πανταζοπούλου Χημικός Μηχανικός. Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ Β. Κανελλόπουλος, Γ. οµπάζης, Χ. Γιαννουλάκης και Κ. Κυπαρισσίδης Τµήµα Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρ. Αλεξ. Ροδόπουλος MSc in Materials Science, Nottingham University, PhD in Stress Corrosion Fatigue, Sheffield University

Δρ. Χρ. Αλεξ. Ροδόπουλος MSc in Materials Science, Nottingham University, PhD in Stress Corrosion Fatigue, Sheffield University Απο την Ενανθράκωση στις Επικαλύψεις ή απο το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1/XC στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 Βασικές Αρχές και Εξισώσεις που πρέπει να γνωρίζουμε Μέρος 1 ο από 5: Ο Ελέφαντας, το Τσιμέντο, ο Μάστορας και η Επίβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Sika FerroGard -903+ Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Sika FerroGard -903+ Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Καθυστερεί την έναρξη της διάβρωσης Μειώνει το ρυθμό διάβρωσης Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της κατασκευής Μειώνει

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση οπλισµού κονιαµάτων µε ασβεστολιθικά τσιµέντα σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες

ιάβρωση οπλισµού κονιαµάτων µε ασβεστολιθικά τσιµέντα σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες ιάβρωση οπλισµού κονιαµάτων µε ασβεστολιθικά τσιµέντα σε συνδυασµένο περιβάλλον χλωριόντων και θειικών ιόντων και χαµηλές θερµοκρασίες Corrosion behaviour of limestone cement mortars in combined chloride

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 07 Σκυρόδεµα έργων µεγάλου όγκου 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση 2008-05-16 ICS: 91.140.90 ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Ευρωκώδικας 2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ηράκλειο, 20 Απριλίου 2012 Ημερίδα Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: παρουσίαση & εφαρμογή Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαρία Γιαννακούρου ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαος Γ. Στοφόρος Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας Ανθεκτικότητα Κονιαμάτων Αποκατάστασης με Λευκό Τσιμέντο - Δυνατότητες Προστασίας Durability of white cement restoration mortars - Protection potential Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2 Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ

Χρ. Ζέρης. Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Χρ. Ζέρης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο ΩΣ, Σχολή Πολιιι κών Μηχανικών, ΕΜΠ Εισάγεται ο σχεδιασμός έργων από σκυρόδεμα για ανθεκτικότητα σε περιβαλλονιι κές δράσεις. Η λειτουργία της διάβρωσης λόγω περιβαλλονιι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ εισαγωγή Μαρίνα Μωρέττη, Επικ.Καθηγήτρια Π.Θ. Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 1 4 2 3 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή αναλύεται το πολύπλοκο φαινόµενο της διάβρωσης µετάλλων στο έδαφος και παρουσιάζονται τρόποι προστασίας τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το EMACO R4 EASY είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, που περιέχει πολυακρυλονιτριλικές ίνες ανθεκτικές σε επιθετικά περιβάλλοντα. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ. Κ. Λαγουβάρδος

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ. Κ. Λαγουβάρδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ Επίλυση των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή,

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση Τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε σχέση με έργα από σκυρόδεμα και η οδηγία προϊόντων δομικών έργων Θόδωρος Πάνου Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση και προστασία οπλισµένου σκυροδέµατος Λήδα Γκίβαλου Μαρία Ελένη Μιτζήθρα

ιάβρωση και προστασία οπλισµένου σκυροδέµατος Λήδα Γκίβαλου Μαρία Ελένη Μιτζήθρα ιάβρωση και προστασία οπλισµένου σκυροδέµατος Λήδα Γκίβαλου Μαρία Ελένη Μιτζήθρα 1 Η ιάβρωση και η Προστασία του Χάλυβα 1. Εισαγωγή H διάβρωση του σιδήρου του οπλισµού του σκυροδέµατος είναι σοβαρό πρόβληµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 6 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Σε διάβρωση οπλισμού λόγω ενανθράκωσης ή/και δράσης χλωριόντων)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 6 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Σε διάβρωση οπλισμού λόγω ενανθράκωσης ή/και δράσης χλωριόντων) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 6 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Σε διάβρωση οπλισμού λόγω ενανθράκωσης ή/και δράσης χλωριόντων) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Σεπτέμβριος 2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Το παρόν τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ε 07.01.10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 10 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. Γ/4.333.082/18.1.2010

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα

H επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα H επίδραση οργανικών αναστολέων διάβρωσης στο οπλισµένο ελαφροβαρές σκυρόδεµα Mπατής Γιώργος Χηµικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ Γρηγοριάδης Γρηγόρης Χηµικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτωρ ΕΜΠ Λέξεις Κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο WATERMICRO WORKSHOP 5&6 Νοεμβρίου 2014 Εργαστήριο Μικροβιολογίας- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Χ. Τσαματσούλης 1, Χ.Α. Σταθουλοπούλου 2, Λ.Α.Πρελορέντζος 2. 1. ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, d.tsamatsoulis@halyps.gr 2. Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 1.

Δ. Χ. Τσαματσούλης 1, Χ.Α. Σταθουλοπούλου 2, Λ.Α.Πρελορέντζος 2. 1. ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, d.tsamatsoulis@halyps.gr 2. Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 1. e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 64 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 197 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ. Με την κλασσική έννοια, ως λίπασμα ορίζεται κάθε ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα