Υβριδικοί σταθµοί. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υβριδικοί σταθµοί. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης"

Transcript

1 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθηση ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Καινοτόµες Τεχνολογίες Εφαρµογών Α.Π.Ε. και Εξοικονόµησης Ενέργειας Υβριδικοί σταθµοί Συνδιοργάνωση: Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Πειραιά Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Αθήνας

2 Εισαγωγικά περί υβριδικών σταθµών

3 Σκοπός υβριδικού σταθµού Ένας υβριδικός σταθµός παραγωγής ενέργειας έχει σκοπό να ικανοποιήσει αδιάλειπτα και σύµφωνα µε τις ποιοτικές απαιτήσεις της κατανάλωσης, µία ζήτηση ισχύος, βασιζόµενος σε µονάδες µη εγγυηµένης παραγωγής. Προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, είναι απαραίτητη η συνδυασµένη λειτουργία των µονάδων µη εγγυηµένης παραγωγής µε µονάδες αποθήκευσης. Σε κάθε περίπτωση, για την ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας, είναι απαραίτητη και η παρουσία µονάδων εγγυηµένης παραγωγής.

4 Σκοπός υβριδικού σταθµού Συνεπώς, µε βάση τα ανωτέρω, ένας υβριδικός σταθµός αποτελείται από τρεις διακριτές συνιστώσες: µονάδες µη εγγυηµένης παραγωγής (µονάδες βάσης) µονάδες αποθήκευσης µονάδες εφεδρείας.

5 Πεδία εφαρµογής υβριδικών σταθµών Υβριδικοί σταθµοί αναπτύσσονται κυρίως για την παραγωγή: ηλεκτρικής ενέργειας θερµικής ενέργειας. Ανάλογα µε: το αν ο υβριδικός σταθµός αναπτύσσεται σε ήδη υφιστάµενο ενεργειακό σύστηµα ή όχι το µέγεθος και τον τύπο του υφιστάµενου συστήµατος το µέγεθος και τον τύπο του υβριδικού σταθµού ο υβριδικός σταθµός διαστασιολογείται και µελετάται µε σκοπό: την κάλυψη της ζήτησης ισχύος κατά τις αιχµές ζήτησης, µε σκοπό τη µείωση του κόστους παραγωγής του υφιστάµενου συστήµατος τη µεγιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας από τον υβριδικό σταθµό, στοχεύοντας ακόµα και στην 100% κάλυψη των ενεργειακών αναγκών.

6 Οι µονάδες βάσης του υβριδικού σταθµού Οι µονάδες βάσης ενός υβριδικού σταθµού είναι οι µονάδες µη εγγυηµένης παραγωγής. Χαρακτηρίζονται ως µονάδες βάσης ακριβώς εξαιτίας του ότι η παραγωγή του υβριδικού σταθµού βασίζεται κυρίως σε αυτές, είναι δηλαδή οι βασικές µονάδες παραγωγής. Οι µονάδες βάσης σε ένα υβριδικό σταθµό έχουν απόλυτη προτεραιότητα όσον αφορά στην ένταξή τους στην παραγωγή. Σκοπός του υβριδικού σταθµού είναι η µεγιστοποίηση της αξιοποίησης της µη εγγυηµένα παραγόµενης ενέργειας από τις µονάδες βάσης.

7 Οι µονάδες βάσης του υβριδικού σταθµού Σε ένα υβριδικό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι µονάδες βάσης είναι συνήθως: αιολικά πάρκα ή µικρές ανεµογεννήτριες φωτοβολταϊκοί σταθµοί. Σε ένα υβριδικό σταθµό παραγωγής θερµικής ενέργειας οι µονάδες βάσης είναι συνήθως: ηλιακοί συλλέκτες.

8 Οι µονάδες αποθήκευσης του υβριδικού σταθµού Η µονάδα αποθήκευσης σε ένα υβριδικό σταθµό έχει σκοπό, µέσω της αµφίδροµης ροής ισχύος από και προς αυτήν, να προσαρµόσει την τυχαία και µη εγγυηµένη παραγωγή ισχύος από τις µονάδες βάσης, η οποία καθορίζεται από τη διαθεσιµότητα του δυναµικού της αξιοποιούµενης τεχνολογίας Α.Π.Ε., στην ανελαστική ζήτηση ισχύος. Η µονάδα αποθήκευσης δεν παράγει ενέργεια από µία πρωτογενή πηγή. Αντιθέτως αποθηκεύει τη διαθέσιµη ενέργεια από τις µονάδες Α.Π.Ε. που δεν µπορεί να εγχυθεί άµεσα προς κάλυψη της ζήτησης, την οποία επιστρέφει, συνήθως ετεροχρονισµένα, πίσω.

9 Οι µονάδες αποθήκευσης του υβριδικού σταθµού Σε ένα υβριδικό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι µονάδες αποθήκευσης είναι συνήθως: ηλεκτροχηµικοί συσσωρευτές διαφόρων τύπων κυψέλες καυσίµου σε συνδυασµό µε µονάδες ηλεκτρόλυσης αντλησιοταµιευτήρες ή αναστρέψιµα υδροηλεκτρικά σταθµοί αποθήκευσης συµπιεσµένου αέρα. Σε ένα υβριδικό σταθµό παραγωγής θερµικής ενέργειας οι µονάδες αποθήκευσης είναι συνήθως: θερµοδοχεία (µπόιλερ) δεξαµενές µεγάλης θερµοχωρητικότητας (π.χ. δεξαµενές νερού).

10 Οι µονάδες εφεδρείας του υβριδικού σταθµού Σκοπός των µονάδων εφεδρείας σε ένα υβριδικό σταθµό είναι η εγγυηµένη παραγωγή ισχύος σε περιπτώσεις αδυναµίας κάλυψης της ζήτησης από τις µονάδες βάσης και από τις µονάδες αποθήκευσης (χαµηλή διαθεσιµότητα δυναµικού Α.Π.Ε. και ταυτόχρονη χαµηλή στάθµη φόρτισης των µονάδων αποθήκευσης). Η προτεραιότητα των µονάδων εφεδρείας είναι έσχατη, εντάσσονται δηλαδή στην παραγωγή εφόσον πριν έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες παραγωγής από τις µονάδες βάσης και αποθήκευσης. Η διαστασιολόγηση του υβριδικού σταθµού µε ενεργειακά κριτήρια αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση, µε απώτερο στόχο το µηδενισµό, της παραγωγής ενέργειας από τις µονάδες εφεδρείας του υβριδικού σταθµού.

11 Οι µονάδες εφεδρείας του υβριδικού σταθµού Σε ένα υβριδικό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι µονάδες εφεδρείας είναι συνήθως: ντιζελογεννήτριες µεγάλου µεγέθους ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη µικρότερου µεγέθους µονάδες κυψελών καυσίµου, εφόσον η διαθεσιµότητα του καυσίµου είναι δεδοµένη. Σε ένα υβριδικό σταθµό παραγωγής θερµικής ενέργειας οι µονάδες αποθήκευσης είναι συνήθως: καυστήρες.

12 Υβριδικοί σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

13 Κριτήρια επιλογής σύνθεσης υβριδικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σε οποιοδήποτε υβριδικό σταθµό, τα κριτήρια επιλογής των τεχνολογιών που θα εφαρµοστούν είναι τεχνικά και οικονοµικά. Τα τεχνικά κριτήρια αφορούν στην ικανότητα των επιλεγµένων τεχνολογιών Α.Π.Ε. και αποθήκευσης να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του υβριδικού σταθµού. Τα οικονοµικά κριτήρια εισάγονται µε σκοπό την ανάπτυξη και τη λειτουργία του σταθµού µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος.

14 Κριτήρια επιλογής µονάδων Α.Π.Ε. Είναι προφανές ότι η επιλογή των µονάδων Α.Π.Ε. καθορίζεται από τη διαθεσιµότητα του δυναµικού Α.Π.Ε. Πέραν τούτου, σε περιπτώσεις που το δυναµικό Α.Π.Ε. δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής για παράδειγµα όταν υπάρχει αφθονία δυναµικού διαφορετικών µορφών Α.Π.Ε. τότε υπεισέρχονται µια σειρά από άλλα κριτήρια, όπως: η απόδοση των διαφορετικών τεχνολογιών Α.Π.Ε., µε τελικό κριτήριο, τον ετήσιο συντελεστή απασχόλησης της κάθε τεχνολογίας Α.Π.Ε. το κόστος ανάπτυξης της κάθε τεχνολογίας Α.Π.Ε. άλλα ειδικά τεχνικά θέµατα, όπως δυνατότητα µεταφοράς και εγκατάστασης, εποχιακή χρήση σταθµού, περιβαλλοντικοί περιορισµοί κλπ.

15 Κριτήρια επιλογής µονάδων Α.Π.Ε. Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, για τον ελλαδικό χώρο, αλλά και γενικότερα παγκοσµίως, οι πλέον ώριµες τεχνικά και ανταγωνιστικές οικονοµικά τεχνολογίες Α.Π.Ε. για εισαγωγή σε υβριδικούς σταθµούς, είναι: τα αιολικά πάρκα, για µεγάλου και µικρού µεγέθους σταθµούς οι µικρές ανεµογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά (µετά τη µείωση του κόστους εγκατάστασής τους) για µικρού µεγέθους σταθµούς.

16 Κριτήρια επιλογής µονάδων αποθήκευσης Η µονάδα αποθήκευσης σε ένα υβριδικό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι η πλέον χαρακτηριστική συνιστώσα του σταθµού, αυτή δηλαδή που θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό τον τύπο του σταθµού και τον τρόπο λειτουργίας του. Το είδος της µονάδας αποθήκευσης καθορίζεται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό από το µέγεθος του σταθµού, κάτι που συνεπάγεται τις απαιτήσεις σε αποθηκευτική ικανότητα, αλλά και σε ισχύ φόρτισης και εκφόρτισης των µονάδων αποθήκευσης.

17 Κριτήρια επιλογής µονάδων αποθήκευσης Σε υβριδικούς σταθµούς µικρού µεγέθους (µε παραγωγή και αποθήκευση ισχύος µικρότερη του 1MW), µπορούν να εφαρµοστούν µία σειρά από εναλλακτικές τεχνολογίες αποθήκευσης, οικονοµικά ανταγωνιστικές και τεχνικά επαρκείς, όπως: ηλεκτροχηµικοί συσσωρευτές διαφόρων τύπων κυψέλες καυσίµου σε συνδυασµό µε µονάδες ηλεκτρόλυσης σταθµοί αποθήκευσης συµπιεσµένου αέρα. Οι ανωτέρω τεχνολογίες µπορούν να εφαρµοστούν και σε µεσαίου µεγέθους σταθµούς (έως 5MW), µε σηµαντικά όµως αυξηµένα κόστη εγκατάστασης και παραγωγής ανά µονάδα αποθηκευµένης ενέργειας.

18 Κριτήρια επιλογής µονάδων αποθήκευσης Τέλος σε υβριδικούς σταθµούς µε απαίτηση φόρτισης / εκφόρτισης άνω των 5MW, ως µονάδα αποθήκευσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν: αντλησιοταµιευτήρες ή αναστρέψιµα υδροηλεκτρικά µονάδες συµπιεσµένου αέρα. Τα αναστρέψιµα υδροηλεκτρικά µπορούν να εισαχθούν ακόµα και σε µικρότερου µεγέθους υβριδικούς σταθµούς (από 2 5MW) και νa παρουσιάζουν υπό προϋποθέσεις (διαθέσιµη γεωµορφολογία, µέγεθος της ζήτησης) καλύτερα οικονοµικά στοιχεία από τις άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης.

19 Υλοποιήσεις υβριδικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μικρού µεγέθους Αποθήκευση σε ηλεκτροχηµικούς συσσωρευτές

20 Αλγόριθµος λειτουργίας Για κάθε χρονικό βήµα ελέγχου j υλοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι και εκτελούνται οι ανάλογες ενέργειες: 1. Σύγκριση παραγωγής ισχύος από ΑΠΕ P RES και της ζήτησης ισχύος Ρ d : 1α. Αν P RES < P d, τότε όλη η διαθέσιµη ισχύς από τις µονάδες ΑΠΕ διεισδύει στο δίκτυο για κάλυψη της ζήτησης, δηλαδή η διείσδυση ισχύος ΑΠΕ P RESδ ισούται µε τη διαθέσιµη ισχύ από τις µονάδες ΑΠΕ: P RESδ =Ρ RES. 1β. Αν P RES > P d, τότε η διείσδυση ισχύος ΑΠΕ ισούται µε τη ζήτηση, δηλαδή P RESδ = Ρ d.

21 Αλγόριθµος λειτουργίας Για κάθε χρονικό βήµα ελέγχου j υλοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι και εκτελούνται οι ανάλογες ενέργειες: 2. Έλεγχος στάθµης φόρτισης της κάθε συστοιχίας ξεχωριστά b i (j-1) από το προηγούµενο χρονικό βήµα j-1, όπου µε το δείκτη i υποδηλώνεται η κάθε συστοιχία (i = 1, 2, 3, ). ιακρίνονται οι περιπτώσεις: 2α. P RES < P d : Αν υπάρχει επαρκής ενέργεια αποθηκευµένη στις συστοιχίες τότε η ισχύς που υπολείπεται θα καλυφθεί από τους συσσωρευτές: P bat = Ρ d Ρ RESδ. Η παραγωγή ισχύος των µονάδων εφεδρείας είναι 0. Η νέα στάθµη φόρτισης για κάθε συστοιχία θα είναι: b i (j) = b i (j-1) P bati t i όπου P bati η ισχύς εκφόρτισης της συστοιχίας i.

22 Αλγόριθµος λειτουργίας Για κάθε χρονικό βήµα ελέγχου j υλοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι και εκτελούνται οι ανάλογες ενέργειες: 2. Έλεγχος στάθµης φόρτισης της κάθε συστοιχίας ξεχωριστά b i (j-1) από το προηγούµενο χρονικό βήµα j-1, όπου µε το δείκτη i υποδηλώνεται η κάθε συστοιχία (i = 1, 2, 3, ). ιακρίνονται οι περιπτώσεις: 2α. P RES < P d : Αν δεν υπάρχει επαρκής ενέργεια αποθηκευµένη στις συστοιχίες τότε η παραγωγή ισχύος των συσσωρευτών θα ανέλθει στο ποσό που µπορούν να δώσουν έως το κατώτατο επίπεδο φόρτισής τους. Στην περίπτωση αυτή θα είναι: P bat = [ b i (j-1) b dis C bat ]/t i όπου C bat η συνολική ονοµαστική χωρητικότητα των συσσωρευτών, b dis το µέγιστο βάθος εκφόρτισης των συσσωρευτών και t i η χρονική διάρκεια του βήµατος υπολογισµού (ωριαία). Η ισχύς που υπολείπεται θα καλυφθεί από τις ντιζελογεννήτριες: P th = Ρ d Ρ RESδ Ρ bat.

23 Αλγόριθµος λειτουργίας Για κάθε χρονικό βήµα ελέγχου j υλοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι και εκτελούνται οι ανάλογες ενέργειες: 2. Έλεγχος στάθµης φόρτισης της κάθε συστοιχίας ξεχωριστά b i (j-1) από το προηγούµενο χρονικό βήµα j-1, όπου µε το δείκτη i υποδηλώνεται η κάθε συστοιχία (i = 1, 2, 3, ). ιακρίνονται οι περιπτώσεις: 2α. P RES < P d : Στην περίπτωση αυτή η αποθήκευση ισχύος P st είναι µηδενική, όπως επίσης η διαθέσιµη ισχύς για τη µονάδα ηλεκτρόλυσης P el και η ισχύς P RESred κατά την οποία θα χρειαστεί να περιοριστεί η αρχική παραγωγή των µονάδων ΑΠΕ. Η νέα στάθµη φόρτισης για κάθε συστοιχία θα ταυτίζεται µε το µέγιστο βάθος εκφόρτισης των συσσωρευτών.

24 Αλγόριθµος λειτουργίας Για κάθε χρονικό βήµα ελέγχου j υλοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι και εκτελούνται οι ανάλογες ενέργειες: 2. Έλεγχος στάθµης φόρτισης της κάθε συστοιχίας ξεχωριστά b i (j-1) από το προηγούµενο χρονικό βήµα j-1, όπου µε το δείκτη i υποδηλώνεται η κάθε συστοιχία (i = 1, 2, 3, ). ιακρίνονται οι περιπτώσεις: 2β. P RES > P d : Αν υπάρχει επαρκής χωρητικότητα στις συστοιχίες τότε η περίσσεια ισχύος από τις ΑΠΕ θα οδηγηθεί προς αποθήκευση: P st = Ρ RES Ρ RESδ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα προκύψει διαθέσιµη ισχύς για τη µονάδα ηλεκτρόλυσης, ενώ, προφανώς, δεν θα χρειαστεί να περιοριστεί η αρχική παραγωγή ισχύος από τις µονάδες ΑΠΕ. Η νέα στάθµη φόρτισης για κάθε συστοιχία θα είναι: b i (j) = b i (j-1) + P st t i όπου P sti η ισχύς φόρτισης της συστοιχίας i.

25 Αλγόριθµος λειτουργίας Για κάθε χρονικό βήµα ελέγχου j υλοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι και εκτελούνται οι ανάλογες ενέργειες: 2. Έλεγχος στάθµης φόρτισης της κάθε συστοιχίας ξεχωριστά b i (j-1) από το προηγούµενο χρονικό βήµα j-1, όπου µε το δείκτη i υποδηλώνεται η κάθε συστοιχία (i = 1, 2, 3, ). ιακρίνονται οι περιπτώσεις: 2β. P RES > P d : Αν δεν υπάρχει επαρκής χωρητικότητα στις συστοιχίες για να αποθηκευτεί όλη η περίσσεια ισχύος από τις µονάδες ΑΠΕ, τότε θα αποθηκευτεί ισχύς έως την πλήρη φόρτιση των συσσωρευτών. Τούτη υπολογίζεται ως: P bat = [C bat - b i (j-1)]/t i Σε αυτή την περίπτωση, η ισχύς από τις µονάδες ΑΠΕ που πιθανώς θα προκύψει διαθέσιµη µετά και την αποθήκευση στους συσσωρευτές θα είναι: P RESav = Ρ RES Ρ RESδ Ρ st.

26 Αλγόριθµος λειτουργίας Για κάθε χρονικό βήµα ελέγχου j υλοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι και εκτελούνται οι ανάλογες ενέργειες: 2. Έλεγχος στάθµης φόρτισης της κάθε συστοιχίας ξεχωριστά b i (j-1) από το προηγούµενο χρονικό βήµα j-1, όπου µε το δείκτη i υποδηλώνεται η κάθε συστοιχία (i = 1, 2, 3, ). ιακρίνονται οι περιπτώσεις: 2β. P RES > P d : Αν η µονάδα ηλεκτρόλυσης δύναται να απορροφήσει ισχύ ίση µε P el, τότε ο περιορισµός της αρχικής διαθέσιµης ισχύος από τις µονάδες ΑΠΕ θα πρέπει είναι: P RESred = Ρ RES Ρ RESδ Ρ st Ρ el. Η νέα στάθµη φόρτισης για κάθε συστοιχία θα ταυτίζεται µε την ονοµαστική χωρητικότητά της.

27 Αλγόριθµος λειτουργίας

28 Υλοποιήσεις υβριδικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μεγάλου µεγέθους Αποθήκευση σε αντλησιοταµιευτήρα

29 Τι είναι η αντλησιοταµίευση

30 Αλγόριθµος λειτουργίας Σε κάθε χρονικό βήµα υπολογισµού εισάγονται ως δεδοµένα η διαθέσιµη ισχύς P RES από τη µονάδα ΑΠΕ και η ζήτηση ισχύος P d. Αν P p είναι η ονοµαστική ισχύς των µονάδων αποθήκευσης (αντλίες) τότε υπολογίζεται η δυνάµενη να αποθηκευθεί ισχύς P st : Αν P RES > P p, τότε P st = P p. Αν P RES P p, τότε Pst = P RES. Υπολογίζεται ο όγκος που πρέπει να προστεθεί στην άνω δεξαµενή προκειµένου να αποθηκευτεί ισχύς P st για χρονικό βήµα διάρκειας t: V p = γhp st t/η p. Υπολογίζεται ο όγκος νερού που θα πρέπει να αφαιρεθεί από την άνω δεξαµενή προκειµένου να καλυφθεί η ζήτηση ισχύος P d από τους υδροστρόβιλους για το χρονικό βήµα διάρκειας t: V h = η h γhp d t.

31 Αλγόριθµος λειτουργίας Ο παραµένων όγκος νερού κατά το τρέχον χρονικό βήµα j στην άνω δεξαµενή θα είναι: V st (j) = V st (j-1) + V p V h. Ελέγχεται αν ο παραµένων όγκος νερού στην άνω δεξαµενή υπερβαίνει τη µέγιστη χωρητικότητα της δεξαµενής: Αν V st (j) > V max, τότε: P st = 0 P rej = P RES V st (j) = V st (j-1) V h. Αν V st (j) V max, τότε: Pst = Pp Prej = PRES Pp.

32 Αλγόριθµος λειτουργίας Επιπλέον ελέγχεται αν ο παραµένων όγκος νερού στην άνω δεξαµενή είναι µικρότερος από τον ελάχιστα περιεχόµενο σε αυτήν: Αν Vst(j) < Vmin, τότε: Ph = 0 Pth = Pd Vst(j) = Vst(j-1) + Vp. Αν Vst(j) Vmin, τότε: Ph = Pd Pth = 0 Vst(j) = Vst(j-1) + Vp Vh.

33 Αλγόριθµος λειτουργίας

34 Ενδεικτική διαστασιολόγηση ΥβΣ Αγίου Ευστρατίου Αποθήκευση σε αντλησιοταµιευτήρα Ονοµαστική ισχύς ΑΠ (kw) Ονοµαστική ισχύς υδροστροβίλων (kw) Ονοµαστική ισχύς κινητήρων αντλιών(kw) Ονοµαστική παροχή υδροστροβίλων (m 3 /s) Ονοµαστική παροχή αντλιών (m 3 /s) Χωρητικότητα άνω δεξαµενής (m 3 ) Χωρητικότητα κάτω δεξαµενής (m 3 ) ιάµετρος σωληνώσεων (m) Αριθµός σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων (m) ιαθέσιµη υδατόπτωση (m) Κόστος εγκατάστασης ΥβΣ ( ) ,29 0, ,

35 Ενεργειακά αποτελέσµατα Παραγωγή ενέργειας από ΑΠ Παραγωγή ενέργειας από υδροστρόβιλους Παραγωγή ενέργειας από θερµικές µονάδες Συνολική παραγωγή ενέργειας Αποθήκευση ενέργειας (MWh) 589, ,87 55, , ,25 (%) 29,84 67,35 2,80 100,00 -

36 Ενδεικτική διαστασιολόγηση ΥβΣ Αγίου Ευστρατίου Αποθήκευση σε συσσωρευτές Ονοµαστική ισχύς ΑΠ (kw) Ονοµαστική ισχύς ΦΣ (kw) Ονοµαστική ισχύς φόρτισης / εκφόρτισης συσσωρευτών (kw) Ονοµαστική χωρητικότητα συσσωρευτών (MWh) Μέγιστο βάθος εκφόρτισης συσσωρευτών (%) Ωφέλιµη χωρητικότητα συσσωρευτών(mwh) Κόστος εγκατάστασης ΥβΣ ( ) , , ,

37 Ενεργειακά αποτελέσµατα Απευθείας διείσδυση ΑΠ (MWh) Απευθείας διείσδυση ΦΣ (MWh) Συνολική απευθείας διείσδυση µονάδων ΑΠΕ (MWh) Παραγωγή ενέργειας από συσσωρευτές (MWh) Αποθήκευση ενέργειας από µονάδες ΑΠΕ (MWh) Κατανάλωση ενέργειας για αποθήκευση από µονάδες ΑΠΕ (MWh) Μέση συνολική ετήσια απόδοση φόρτισης / εκφόρτισης συσσωρευτών (%) Παραγωγή ενέργειας από θερµικές µονάδες (MWh) Ποσοστό παραγωγής ενέργειας από θερµικές µονάδες (%) Ποσοστό ετήσιας διείσδυσης µονάδων ΑΠΕ (%) 1.154,12 137, ,01 184,76 188,68 274,01 67,43 115,82 7,27 92,73

38 Παράδειγµα αντλησιοταµιευτήρα: Goldisthal (Γερµανία) Ισχύς υδροστροβίλων: 1.060MW Όγκος άνω δεξαµενής: m 3 Ύψος υδατόπτωσης: 300m.

39 Παράδειγµα αντλησιοταµιευτήρα: Kannagawa & Kazunogawa (Ιαπωνία)

40 Παράδειγµα αντλησιοταµιευτήρα: Anapo, Συρακούσες (Σικελία, Ιταλία) Ισχύς υδροστροβίλων: 500MW Όγκος άνω δεξαµενής: 5,610 6 m 3 Όγκος κάτω δεξαµενής: 7,310 6 m 3 Ύψος υδατόπτωσης: 302m ιάµετρος αγωγών: 6,5m.

41 Παράδειγµα αντλησιοταµιευτήρα: Okinawa (Ιαπωνία) Ισχύς υδροστροβίλων: 32MW Όγκος άνω δεξαµενής: m 3 Ύψος υδατόπτωσης: 150m.

42 Παράδειγµα αντλησιοταµιευτήρα: Dinorwig (Ουαλία) Ισχύς υδροστροβίλων: 1.728MW Όγκος άνω δεξαµενής: m 3 Ύψος υδατόπτωσης: 110m.

43 Παράδειγµα αντλησιοταµιευτήρα: Raccoon Mountain (Η.Π.Α.)

44 Υβριδικός σταθµός El Hierro (Κανάριοι Νήσοι)

45 The spirit of Ireland

46 Υβριδικοί σταθµοί για απαλοιφή αιχµών ζήτησης ισχύος

47 Υβριδικοί σταθµοί για απαλοιφή αιχµών ζήτησης ισχύος

48 Υβριδικοί σταθµοί για απαλοιφή αιχµών ζήτησης ισχύος D ie se l Ατµοµονάδες ΣΚΧ Αιολικά Αειοστροβιλοι Ισχύς (MW) Χρόνος ( h ) D ie se l Ατµοµονάδες ΣΚΧ Αιολικά Υδροηλεκτρικά Αεριοστρόβιλοι Ισχύς (MW) Χρόνος ( h )

49 Αλγόριθµος λειτουργίας

50 ιαστασιολόγηση ΥβΣ παραγωγής εγγυηµένης ισχύος 55MW Ονοµαστική ισχύς ΑΠ (MW) Ονοµαστική ισχύς υδροστροβίλων (MW) Ονοµαστική µηχανική ισχύς αντλιών (MW) Ονοµαστική ισχύς κινητήρων αντλιών (MW) Ονοµαστική παροχή υδροστροβίλων (m 3 /sec) Ονοµαστική παροχή αντλιών (m 3 /sec) Ελάχιστο µανοµετρικό πτώσης (m) Μέγιστο µανοµετρικό άντλησης (m) Εξωτερική διάµετρος σωληνώσεων πτώσης (in) Εξωτερική διάµετρος σωληνώσεων άντλησης (in) 69,00 64,90 58,10 64,60 11,60 8,79 468,46 527,86 2x80 2x80

51 Ενεργειακά αποτελέσµατα ΥβΣ παραγωγής εγγυηµένης ισχύος 55MW Παραγωγή ενέργειας από ΑΠ (MWh) Παραγωγή εγγυηµένης ενέργειας από υδροστρόβιλο (MWh) Αποθήκευση ενέργειας από ΑΠ (MWh) Αποθήκευση ενέργειας από θερµικές µονάδες (MWh) Συνολική αποθήκευση ενέργειας από ΑΠ (MWh) Ποσοστό αποθήκευσης ενέργειας από θερµικές µονάδες (%) Απόδοση αναστρέψιµου υδροηλεκτρικού (%) Περίσσεια ενέργειας αιολικού πάρκου (MWh) , , , , ,12 2,43 68, ,91

52 Αποθήκευση ενέργειας µε συµπίεση αέρα Συµβατικό σύστηµα

53 Αποθήκευση ενέργειας µε συµπίεση αέρα Συµβατικό σύστηµα Λειτουργούν ήδη δύο συµβατικά συστήµατα στο Neuenhuntorf (321MW, Γερµανία) και στο McIntosh (110MW, Alabama, USA) και δύο ακόµα είναι υπό κατασκευή στο Norton (280MW, Ohio, USA) και στο Iowa (270MW, Dallas, USA). Ο αέρας συµπιέζεται σε διβάθµιους συµπιεστές, µε ενδιάµεση και τελική ψύξη, έως τελική πίεση 40 70bar. Η θερµοκρασία του αέρα κατά τη συµπίεση κυµαίνεται µεταξύ 40 και 200 o C. Πριν την εκτόνωσή του στο στρόβιλο θερµαίνεται µε χρήση συµβατικής πηγής ενέργειας.

54 Αποθήκευση ενέργειας µε συµπίεση αέρα Συµβατικό σύστηµα Η θερµοκρασία εισόδου του αέρα στους στροβίλους µπορεί να ανέλθει έως o C. Ο αέρας, µετά τη συµπίεσή του, αποθηκεύεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, κάτι που επιτρέπει την αύξηση της αποθηκευµένης µάζας αέρα, µε µικρότερο απαιτούµενο όγκο. Συνήθως ο αέρας αποθηκεύεται σε υπόγειους χώρους, όπως εγκαταλελειµµένα ορυχεία αλατιού, άδεια σπήλαια φυσικού αερίου, γενικότερα υπόγεια σπήλαια µε υψηλής ποιότητας πετρώµατα, τα οποία δίνουν συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης m 3 σε πιέσεις bar.

55 Αποθήκευση ενέργειας µε συµπίεση αέρα Συµβατικό σύστηµα µε ανάκτηση θερµότητας

56 Αποθήκευση ενέργειας µε συµπίεση αέρα Συµβατικό σύστηµα µε ανάκτηση θερµότητας Είναι παραλλαγή του συµβατικού συστήµατος, κατά την οποία µέρος της θερµότητας από το ζεστό αέρα µετά την εκτόνωση οδηγείται για να προθερµαίνει τον αποθηκευµένο αέρα. Με το σύστηµα αυτό επιτυγχάνεται αύξηση της απόδοσης της µονάδας αποθήκευσης κατά 10%, φτάνοντας σε συνολική µέγιστη απόδοσης της τάξης του 60%. Μειονέκτηµα του συστήµατος είναι η σηµαντική αύξηση του κόστους, λόγω των εκτεταµένων εγκαταστάσεων που απαιτούνται.

57 Αποθήκευση ενέργειας µε συµπίεση αέρα Αδιαβατικό σύστηµα αποθήκευσης

58 Αποθήκευση ενέργειας µε συµπίεση αέρα Αδιαβατικό σύστηµα αποθήκευσης Στο αδιαβατικό σύστηµα αποθήκευσης συµπιεσµένου αέρα δεν συντελείται συναλλαγή θερµότητας µεταξύ του αέρα και του περιβάλλοντος. Η συµπίεση του αέρα γίνεται χωρίς ενδιάµεση ή τελική ψύξη. Πριν την αποθήκευσή του ο αέρας ψύχεται και η απορριπτόµενη θερµότητα αποθηκεύεται σε δεξαµενή θερµότητας. Πριν την εκτόνωση, ο αέρας θερµαίνεται παραλαµβάνοντας τη θερµότητα από τη δεξαµενή, φτάνοντας έτσι σε θερµοκρασίες της τάξης των 600 o C. Η συνολική απόδοση ενός αδιαβατικού συστήµατος µπορεί να φτάσει το 70%.

59 Αποθήκευση ενέργειας µε συµπίεση αέρα Αδιαβατικό σύστηµα αποθήκευσης Στην περίπτωση διβάθµιας συµπίεσης, η θερµότητα αποθηκεύεται στο τέλος της κάθε βαθµίδας σε διαφορετική δεξαµενή αποθήκευσης. Η θερµότητα αυτή ανακτάται από τις αντίστοιχες βαθµίδες εκτόνωσης. Βασικό πλεονέκτηµα του αδιαβατικού συστήµατος είναι ο µηδενισµός της κατανάλωσης καυσίµου για τη θέρµανση του αέρα. Ωστόσο απαιτείται βελτίωση της τεχνολογίας της δεξαµενής αποθήκευσης θερµότητας.

60 Υβριδικοί σταθµοί παραγωγής θερµικής ενέργειας

61 Εισαγωγή Στους υβριδικούς σταθµούς παραγωγής θερµικής ενέργειας οι µονάδες βάσης είναι ηλιακοί συλλέκτες (συνήθως επιλεκτικοί επίπεδοι και σε ειδικές περιπτώσεις σωλήνες κενού). Η µονάδα αποθήκευσης καθορίζεται και εδώ από το µέγεθος του σταθµού. Για συστήµατα µεσαίου και µικρού µεγέθους χρησιµοποιούνται θερµοδοχεία, στις περισσότερες περιπτώσεις σε συνδυασµό µεταξύ τους. Για µεγαλύτερους σταθµούς χρησιµοποιούνται δεξαµενές µε µεγάλη θερµοχωρητικότητα (δεξαµενές νερού). Μία ειδική περίπτωση είναι οι κολυµβητικές δεξαµενές, στις οποίες ως δεξαµενή αποθήκευσης χρησιµοποιείται ο τελικός αποδέκτης της παραγόµενης θερµικής ενέργειας, δηλαδή η ίδια η πισίνα.

62 Υβριδικός σταθµός για θέρµανση χώρων

63 Αλγόριθµος λειτουργίας

64 Αλγόριθµος λειτουργίας Περιγραφή λειτουργίας µονάδας ελέγχου: Υποδοχή σηµάτων από: α. θερµοκρασία προσαγωγής κυκλώµατος ηλιακών συλλεκτών Τ 0 β. θερµοκρασία Τ 1 χαµηλών στρωµάτων αποθήκευσης θερµοδοχείου 1 γ. θερµοκρασία Τ 1 υψηλών στρωµάτων αποθήκευσης θερµοδοχείου 1 δ. θερµοκρασία Τ 2 χαµηλών στρωµάτων αποθήκευσης θερµοδοχείου 2 ε. θερµοκρασία Τ 2 υψηλών στρωµάτων αποθήκευσης θερµοδοχείου 2 στ. θερµοκρασία Τ3 χαµηλών στρωµάτων αποθήκευσης θερµοδοχείου 3 ζ. θερµοκρασία Τ 3 υψηλών στρωµάτων αποθήκευσης θερµοδοχείου 3.

65 Αλγόριθµος λειτουργίας Περιγραφή λειτουργίας µονάδας ελέγχου: Εντολές σηµάτων προς: α. κυκλοφορητή κυκλώµατος ηλιακών συλλεκτών Κ 1 β. κυκλοφορητή κυκλώµατος θερµοδοχείων 1 & 2 Κ 2 γ. κυκλοφορητή κυκλώµατος θερµοδοχείων 2 & 3 Κ 3 δ. κυκλοφορητή κυκλώµατος καυστήρα Κ 4 ε. ηλεκτροβάνα V 1 προσαγωγής θερµοδοχείου 1 στ. ηλεκτροβάνα V 2 προσαγωγής θερµοδοχείου 2 ζ. ηλεκτροβάνα V 3 προσαγωγής θερµοδοχείου 3

66 Αλγόριθµος λειτουργίας Περιγραφή λειτουργίας µονάδας ελέγχου: Αλγόριθµος λειτουργίας αν T 0 >T 1, τότε: K 1 =ΟΝ, V 1 =open, V 2 =close, V 3 =close αν T 0 <T 1 και T 0 >T 2, τότε: K 1 =ΟΝ, V 1 =close, V 2 =open, V 3 =close αν T 0 <T 1 και T 0 <T 2 και T 0 >T 3, τότε: K 1 =OFF, V 1 =close, V 2 =close, V 3 =open αν T 2 >T 1, τότε: K 2 =OΝ αν T 3 >T 2, τότε: K 3 =OΝ αν T 1 <85 o C, τότε: K 4 =OΝ.

67 Εφαρµογή στο Επαγγελµατικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου: αποτελέσµατα Παραγωγή τελικής θερµικής ενέργειας από βιοµάζα (kwh) Παραγωγή τελικής θερµικής ενέργειας από συλλέκτες (kwh) Ετήσια εξοικονόµηση ντίζελ θέρµανσης (lt) Ετήσια κατανάλωση πυρηνόξυλου ελιάς (tn) Ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας (kwh) Ετήσια µείωση κόστους ντίζελ ( ) Ετήσιο κόστος βιοµάζας ( ) Ετήσια µείωση κόστους καυσίµου θέρµανσης ( ) Κόστος εγκατάστασης ΥβΣ θέρµανσης ( ) Περίοδος αποπληρωµής (έτη) , ,2 785, , ,5

68 Υβριδικός σταθµός για θέρµανση κολυµβητηρίου

69 Αλγόριθµος λειτουργίας Εισάγεται η καµπύλη βαθµού απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών: η G = η G0 U G t m t G a Καθορίζεται η τιµή του συντελεστή θερµοπερατώτητας U, µε βάση την κατασκευή των ηλιακών συλλεκτών. Αν Q L το θερµικό φορτίο της πισίνας (θερµικές απώλειες) και Q s είναι η διαθέσιµη ισχύς από τους συλλέκτες, διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις: Αν Q L Q s, τότε όλη η διαθέσιµη θερµική ισχύς από τους συλλέκτες διατίθεται για τη θέρµανση της πισίνας. Η µονάδα εφεδρείας (συνήθως ένας καυστήρας), αναλαµβάνει την κάλυψη του ελλείµµατος ισχύος Q b = Q L Q s.

70 Αλγόριθµος λειτουργίας Αν Q L < Q s, τότε, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της αξιοποίησης της θερµικής ενέργειας από τους συλλέκτες, η θερµοκρασία της πισίνας επιτρέπεται να αυξηθεί έως 28 ο C. Η επιπλέον αποθήκευση ισχύος θα συµψηφιστεί σε µελλοντικό χρονικό βήµα, κατά το οποίο η διαθέσιµη ισχύς από τους συλλέκτες θα υστερεί ως προς το φορτίο (Q L Q s ).

71 Αποτελέσµατα υβριδικού σταθµού θέρµανσης κολυµβητηρίου Αρκαλοχωρίου Συνολικό κόστος εγκατάστασης ( ) Ετήσιο λειτουργικό κόστος ( ) Μείωση ετήσιου λειτουργικού κόστους ( ) ( ) (%) Περίοδος αποπληρωµής (έτη) Υφιστάµενο σύστηµα , Μόνο παθητικά συστήµατα , ,30 91,92 2,63 Παθητικά συστήµατα και καυστήρας πυρηνόξυλου , ,19 98,81 2,59 Παθητικά συστήµατα και καυστήρας pellets , ,60 96,36 2,66 Παθητικά συστήµατα και ΥβΣ µε καυστήρα πυρηνόξυλου , ,30 99,23 2,73 Παθητικά συστήµατα και ΥβΣ µε καυστήρα pellets , ,82 98,29 2,92 Γ.Α.Θ , ,98 98,58 3,16

72 Ευχαριστώ πολύ ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

3.1. Η έννοια του υβριδικού σταθμού

3.1. Η έννοια του υβριδικού σταθμού Κεφάλαιο 3: 3.1. Η έννοια του υβριδικού σταθμού Στην παράγραφο 1.6.2 του Κεφαλαίου 1 παρουσιάστηκε η έννοια του υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ισχύος. Επαναλαμβάνεται εδώ, για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Explorer.

Explorer. Explorer www.atlantic-comfort.com Explorer Αντλία θερμότητας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Εφαρμογή αντλιών Explorer σε ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια και σύγκριση με άλλα συστήματα Παράδειγμα 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Yδρολογικός κύκλος. Κατηγορίες ΥΗΕ. Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος

Yδρολογικός κύκλος. Κατηγορίες ΥΗΕ. Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος Πηγή της ενέργειας: η βαρύτητα Καθώς πέφτει το νερό από κάποιο ύψος Η,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημοτικά Κολυμβητήρια. Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. www.aiolikigi.gr

Εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημοτικά Κολυμβητήρια. Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. www.aiolikigi.gr Εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημοτικά Κολυμβητήρια Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. www.aiolikigi.gr Περίπτωση μελέτης Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αρκαλοχωρίου (Δ.Α.Κ.Α.) βρίσκεται στο ανατολικό άκρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόψεις και προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών.

Θέμα: Απόψεις και προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών. Θέμα: Απόψεις και προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών. 1. Εισαγωγή Παρακάτω αναπτύσσονται οι προσωπικές απόψεις μου, ως μελετητή με σχετική εμπειρία σε θέματα συνεργασίας μονάδων Α.Π.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017 ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1: Κύκλος με εναλλάκτη θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕCHNOLOGICAL ΕDUCATION ΙNSTITUTE OF PIRAEUS LAB OF SOFT ENERGY APPLICATIONS DEPT OF MECHANICAL ENGINEERING & ENVIRONMENTAL PROTECTION ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ε. Καραμάνου (1), Στ. Παπαευθυμίου, Στ. Παπαθανασίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ιεσπαρµένη Ηλεκτροχηµική Αποθήκευση µε Αιολική Ενέργεια στο ίκτυο της Κρήτης

ιεσπαρµένη Ηλεκτροχηµική Αποθήκευση µε Αιολική Ενέργεια στο ίκτυο της Κρήτης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 22. 23 Μαΐου 2009 ιεσπαρµένη Ηλεκτροχηµική Αποθήκευση µε Αιολική Ενέργεια στο

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικό πρόγραμμα με μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο

Πιλοτικό πρόγραμμα με μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο Πιλοτικό πρόγραμμα με μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο Γιώργος Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μάνος Ζούλιας, Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Γενικά (χαρακτηριστικά και ανάγκες νησιών)

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διδάσκων: Δρ. Κάραλης Γεώργιος Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγµένες εφαρµογές Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας

Επιλεγµένες εφαρµογές Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρµογές και µετρήσεις Ξενοδοχείο Αθηναΐς, Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2012 Επιλεγµένες εφαρµογές Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό σχέδιο δράσης Οριοθέτηση προβλήματος Χαρακτηριστικά ελληνικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής

Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής Λ. Λαυρίου 49 ΠΑλλήνη Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιάσουμε εφαρμογή για την κάλυψη μέρους των αναγκών μιας οικίας σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης,

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ειρήνη Παντέρη Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014 Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014 Βασίλης Φούρλας Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος ΕΜΠ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝ.E.ΕΠΙ.Θ.Ε Η αναγκαιότητα των Α.Π.Ε.. Δαπάνη Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της αντλησιοταμίευσης στη Μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ

Ο ρόλος της αντλησιοταμίευσης στη Μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ Ο ρόλος της αντλησιοταμίευσης στη Μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ Δημήτρης Κατσαπρακάκης & Δημήτρης Χρηστάκης Σητεία 22-Σεπτέμβρη-2010 Εργαστήρι Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας σε κτήρια

Συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας σε κτήρια ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αιολική Γη Α.Ε. www.aiolikigi.gr Συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας σε κτήρια Περιεκτική ανασκόπηση Παθητικά και ενεργητικά συστήµατα Οι διαθέσιµες µορφές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Σχεδιασμός συστημάτων 2. Εγκατάσταση συστημάτων 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5o Μάθημα Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΤΡΙΤΗ 2/5/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Περίληψη Ηλιακά θερμικά συστήματα: Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελίδα 1 από 8 ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ηµήτρης. Αλ. Κατσαπρακάκης, ηµήτρης Γ. Χρηστάκης Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστηµάτων Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Αθήνα, 27-09-2013 ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Το ΥΠΕΚΑ, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη αλλαγής του τρόπου χρήσης της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τεύχος 71 Ιούλιος 2014 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Βασικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση αντλίας θερμότητας σε σχέση με τη χρήση λεβήτα: Στις μέρες μας, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300 Εφαρµογή Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Στον Οικιακό Τοµέα ηµήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τοµέας Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Ηλιακά Θερµικά Συστήµατα Συστήµατα που απορροφούν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιβάλλον και συμπεριφορά ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δρ Κώστας Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Μη-συμβατικών Πηγών Ενέργειας Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε Δρ. Γρηγόρης Οικονομίδης Υπεύθυνος Τεχνικής Yποστήριξης ΚΑΠΕ Η χρηματοδότηση Το ΠΕΝΑ υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Πανεπιστηµίου 69, Αθήνα 10431 Τηλ.: 3252748, Fax: 3255460, e-mail: info@rae.gr, Web: http://www.rae.gr ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας 1 Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Ξενοδοχείο Αθηναΐς, Αθήνα -16 Ιανουαρίου 2012 Επιλεγμένες εφαρμογές Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. Ιούλιος Αριθμός Έκθεσης 02/2017

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. Ιούλιος Αριθμός Έκθεσης 02/2017 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ιούλιος 2017 Αριθμός Έκθεσης 02/2017 Οποιαδήποτε αλληλογραφία για το παρόν έγγραφο να αποστέλλεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ)

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Παρουσίαση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου και προτεινόμενων ενεργειακών λύσεων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η αποθήκευση ενέργειας είναι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μέρος όλων των γεγονότων και της φύσης και των διεργασιών, που προκαλεί ο άνθρωπος. Υπάρχουν ποικίλα είδη συστημάτων αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

International Marketing Division. Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

International Marketing Division. Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης International Marketing Division Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Αντλία θερμότητας με boiler 200 ή 270 lt για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Made in France Αντλία θερμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας

Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη Επιστημονικά Υπεύθυνος Παντελεήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού ρ. Ηλίας Κούτσικος, Φυσικός - Γεωφυσικός Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ιδάσκων Πανεπιστηµίου Αθηνών Ε ι σ α γ ω γ ή...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Συστήματος Αντλησιοταμίευσης στο Υφιστάμενο Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης

Εισαγωγή Συστήματος Αντλησιοταμίευσης στο Υφιστάμενο Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2004, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 57 Εισαγωγή Συστήματος Αντλησιοταμίευσης στο Υφιστάμενο Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛ. ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Εκδήλωση ASHRAE, 31.05.2014 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

New Technologies on Normal Geothermal Energy Applications (in Smart-Social Energy Networks )

New Technologies on Normal Geothermal Energy Applications (in Smart-Social Energy Networks ) ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Technological University of Central Hellas New Technologies on Normal Geothermal Energy Applications (in Smart-Social Energy Networks ) ΑΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Εργαστήριο Ενεργειακών &

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) Ο ήλιος Ο άνεμος Η Γη (υπέδαφος) Τα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια) ΟΙ Α.Π.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

4η Εβδοµάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΙΕΝΕ B2B» Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής 25-27 Νοεµβρίου 2010 Αξιοποίηση Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον A. Μπένου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και λειτουργία καινοτόμου υβριδικού σταθμού εγγυημένης ισχύος

Σχεδίαση και λειτουργία καινοτόμου υβριδικού σταθμού εγγυημένης ισχύος ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Με την συμμετοχή των : Τ.Ε.Ε. Δωδεκανήσου - Τ.Ε.Ε. Κερκύρας Τ.Ε.Ε./Τ.Α. Κρήτης - Τ.Ε.Ε. ΒΑ Αιγαίου Και των Ν.Ε. Κυκλάδων του Τ.Ε.Ε. - Ε.Τ.Ε. Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

14/12/ URL: LSBTP. Assoc. Prof. Dr.-Ing. Sotirios Karellas

14/12/ URL:  LSBTP. Assoc. Prof. Dr.-Ing. Sotirios Karellas Σύγχρονα ενεργειακά συστήµατα κτηρίων 14/12/2016 Σωτήριος Καρέλλας Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Ατµοκινητήρων και Λεβήτων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 9 15780, Αθήνα, Ελλάδα Email:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον 1 Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Εκδήλωση ASHRAE, 25.02.2014 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Πλεονεκτήματα Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Επέκταση κολυμβητικής περιόδου από τον Απρίλιο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ

Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Ξενοδοχείο Αθηναΐς, Αθήνα - 16 Ιανουαρίου 2012 Επιλεγμένερ ευαπμογέρ Γεωθεπμικών Αντλιών Θεπμότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υποχρεώσεις της χώρας έναντι του στόχου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υποχρεώσεις της χώρας έναντι του στόχου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υποχρεώσεις της χώρας έναντι του στόχου 20-20-20 Σωτήρης Ψημμένος Μηχανολόγος Μηχανικός Οι στόχοι της ΕΕ για το2020 1. Απασχόληση (απασχόληση του 75% της ηλικιακής

Διαβάστε περισσότερα

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ July 2017 ΜΑΙΧ +302821035020 Tεύχος 4 Ιωάννης Βουρδουμπάς, Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ZEROCO2 Γεώργιος Αγγελάκης, Υπεύθυνος διαχείρισης του έργου ZEROCO2 Ιστοσελίδα του έργου: www.interregeurope.eu/zeroco2

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Ν. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Ν. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Ν. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Υδροηλεκτρική Κυμάτων Αιολική Βιομάζα Εξοικονόμηση (!) Αβαθής Γεωθερμία Υδάτινων μαζών Θερμοχωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον

Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Οι προτάσεις του ΣΕΦ 19 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας - Ενέργεια & Ανάπτυξη 2014 Αθήνα, 12-11-2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο ) 1 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Αθήνα 14 Μαΐου 2012 Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης με Λέβητες και Αντλίες Θερμότητας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η, 2 Δεκεμβρίου 2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ- ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΝΗΣΙΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ- ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΝΗΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ- ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΝΗΣΙΑ Στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 1005918 ΟΒΙ εκτίθεται μία διάταξη (βλ. σχ. 1), η οποία χρησιμοποιείται για αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα